Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do D
des prep. 'desde'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
18.16 ca me fazedes muito mal / des aquel dia’n que vos vi||91.9 E por aquesto, mia senhor, / des aquel dia que vos vi / d’outra gran coita me parti||144.4 Meu coraçon me faz amar / senhor atal, de que eu ei / todo quant’eu aver coidei / des aquel dia en que a vi||197.24 ca vivo na maior / coita do mundo des aquele dia / que a non vi||198.28 nunca mi ar quis veer des aquel dia||221.4 des aquel dia, senhor, que vos vi, / sen vosso grado me vos faz Amor, / e sen o meu, querer gran ben, senhor||238.24 ca, se m’algun ben quisess’, é fazer / ja-que que m’én fezera entender / des quant’á que a filhei por senhor!||239.4 com’eu fiz sempre des aquel dia / que eu mia senhor non pudi veer||270.19 [c]a des aquel dia’n que a eu vi / (...) daquestes olhos meus / non perdi coita||279.16 e direi-vos, senhor, des qual sazon||347.1 Neguei mia coita des ũa sazon||465.10 Pois me tal coita faz sofrer / qual sempr’eu por ela sofri, / des aquel dia’n que a vi, / e non se quer de min doer, / atanto lhi direi por én||516.13 ca, mia senhor, ben des aquela vez / que m’eu de vós parti, no coraçon / nunca ar ouv’eu pesar, des enton||526.16 ca sabe Deus que, se m’end’eu quitar / podera des quant’á que vos servi, / mui de grado o fezera log’i||539.5 e que gran coita d’endurar, / ..., de nembrar / de quanto mal fui sofredor / des aquel dia que vos vi!||539.8 ca des aquel tempo, senhor, / que vos vi e oi falar, / non perdi coitas e pesar||542.8 Pero sempre vos soub’amar, / des aquel dia que vos vi||604.14 Que vos non vi á muito e nulha ren / non vi des aquel tempo de nen un ben||615.9 Aquel que coita forte / ouve des aquel dia / que vos el vio||664.8 Non foi u ir avia, / mais ben des aquel dia / sanhuda [lh’and’eu]||758.16 Mais dona que amig’ouver / des oje máis (...) / non s’esforc’enos olhos seus||987.29 E des aquel dia que Deus naceu, / nunca tan bel presente recebeu / como [o] d’El recebeu aquel dia / de San Clement’en que se conquereu||994.14 Por vós me vẽo muito mal / des aquel di’en que vos vi / e vos amei e vos servi||1062.10 vós, que eu sempre desejei / des aquel dia’n que vos vi, / cousimento faredes i / se vos doerdes do meu mal||1076.8 E o cuidar que eu cuidei cuidei / des aquel dia en que mia senhor vi||1086.1 Senhor fremosa, des aquel dia / que vos eu vi primeiro, des enton / nunca dormi com’ante dormia||1125.7 Des aquel dia en que naci, / nunca tamanho pesar vi / com’ei de me partir d’aqui||1216.19 e ben des aquela sazon, / meu amig’, avẽo-m’assi||1366.2 O infançon ouv’atal / tregoa migo des Natal / que agora oiredes||1397.10 E, porque á Don Fernando gran prez / das gentes todas de mui justiceiro, / o fez el-rei meirinho des Viveiro / atá Carron||1486.20 Nunca taes agoiros vi, / des aquel dia que naci, / com’aquest’ano ouv’aqui||1561.7 [E] des aquel dia en que naci / nunca bestas assi perdudas vi||1646.11 tan bõa sesta non levei, / des aquel dia en que naci, / como dormir en tal logar / u nunca Deus quis mosca dar / ena máis fria ren que vi||1663.12 que, des Paris atẽes aca, / molher de seus dias non á / que tan ben s’acorde d’ambrar
Des presenta asimilación sistemática co artigo
29.1 De-lo dia en que eu amei / mia senhor e lhi quis gran ben, / ..., / sempr’eu punhei en lhi buscar||66.4 ca, ben de-la sazon / que vos eu vi e que vosco falei, / Deu-lo sabe, ca nunca desejei / ben deste mundo se o vosso non||67.9 ca non ést’outre se eu non / que mi-a tive de-la sazon / que eu primeiramente vi||179.12 ca, de-lo dia en que a conhoci, / sempre lhe quige melhor toda via||255.7 Por quanta coita, ben de-la sazon / que vos eu vi, sempre por vós levei||268.17 mas pero guardar-m’-ia / de sofrer a gran coita que sofri de-lo dia / des que vi o que vi||274.2 Atal vej’eu aqui ama chamada / que, de-lo dia en que eu naci, / nunca tan desguisada cousa vi / se por ũa destas duas non é||279.5 de-lo dia’n que vos non vi, / mia senhor, nunca despois vi / prazer nen ben nen o ar veerei||292.1 De-lo dia, ai amiga, / que nos nós de vós partimos, / fui-se nosco voss’amigo||367.7 Esto me fez viver de-la sazon / que m’eu quitei d’u era mia senhor||417.2 Quant’eu de vós, mia senhor, receei / aver de-lo dia en que vos vi||433.9 de-lo dia que vos primeiro vi / meu mal fiz e faço de vos amar||482.22 Nunca, de-lo dia en que eu naci, / fui tan coitado, se Deus me perdon||543.13 Tantas coitas passei de-la sazon / que vos eu vi, [senhor], per bõa fe, / que non poss’osmar a maior qual é||562.9 Non pudi nunca partir de chorar / estes meus olhos ben de-la sazon / que vos viron, senhor||786.2 O meu amigo, que sempr[e] amei / d[e-l]o primeiro dia que o vi||893.6 ca, de-lo dia, senhor, que vos vi, / per bõa fe, nunca coita perdi / por vós||897.25 e muit’á ja que m’en seu poder ten / ben de-lo temp’u soian amar||1080.1 De-lo dia’n que m’eu quitei / d’u mia senhor é morador, / nunca de min ouve sabor||1092.26 grave dia foi por mí de-la sazon / que eu a vi||1492.19 ca, de-lo dia en que o eu sei, / sempre a gran coita deante lh’andei||1587.25 E non sabemos, de-los tempos d’ante, / tan bõo meestre||1595.19 ca, de-lo dia en que el trobou, / nunca cantar [i]gual fez nen rimou

des agora loc. adv. temp. 'desde agora'
984.8 mais des agora ja, / por quanto mal me faz, ben me fara
des ali loc. adv. temp. 'desde entón, despois'
227.17 nunca lh’ar pude rogar des ali / por nulha ren do que lh’ante rogava||232.18 [e], des que eu morte prender, / que lhi sofrera des ali / tantas coitas com’eu sofri, / eu creo que lhi falra quen, / pero m’ela tev’en desden||411.20 e atal vos desejei des ali / e desejarei mentr’eu vivo for||875.13 e des ali non lh’ousei dizer ren / nen ar quis nunca pois por mí catar||911.9 que non sode-la que eu vi / (que non visse, ca des ali / fui sandeu!)||927.3 ca desmesura des ali / me faz cada dia peior||1032.11 e sempre me temi / de mo saberen, ca m’an d’alongar / de vós, se o souberen, des ali||1039.18 e máis demandar / mentre viver non [mi] quer des ali||1173.20 E, se prouguesse a Deus que foss’as[s]i, / non me fezesse outro ben des ali||1232.6 E ben vos digo, se el morr’assi, / que non viverei [ja máis] des ali||1320.20 e quen esto vir, des ali / por malandante o terrá
des ali adeante loc. adv. temp. 'de alí en diante'
550.7 E por esto me terria / por tan ben-andante / que por rei nen ifante / des ali adeante / non me cambiaria
des antano loc. adv. temp. 'desde o ano anterior, desde tempos pasados'
1552.5 ca lhas vej’eu trager, ben des antano, / ambas vestidas de mui mao pano||1571.5 ca ja des antan’ei jurado / que nunca diga de mal ben||1594.21 máis van a el que a meestr’And[r]eu / des antano que o outro morreu
des aqui loc. adv. lug. 'a partir de agora, desde agora'
79.13 e a dona servirei des aqui / pola donzela que eu muito amei||125.3 mais ja des aqui, / meus olhos, por Nostro Senhor, / non choredes||131.8 Por én me leixa viver des aqui / Amor||135.23 E, se per ventura assi for, / que m’ar pregunten des aqui / se sodes vós a mia senhor||241.15 mais non viverei ja / máis des aqui, de pran, per nulha ren||338.20 E praz-mi muit’én morrer des aqui / por vós||394.15 e eu morrerei por én des aqui / se lho negar||436.13 mais non poss’eu sofrer des aqui / quantas coitas meus cuidados me dan / por vós, mia senhor||441.14 des aqui / serei voss’om’, ...||531.16 non ei ja poder / que en min non possa veer / quen quer que me vir des aqui / que vos sei eu, ..., / senhor, melhor ca min querer||578.5 e por aquesto, senhor, vos mand’eu / que, ben quanto quiserdes des aqui / fazer, façades enfinta de mí||578.20 [E] estade com’estades de min, / e enfingede-vos ben des aqui||616.3 mais ora ja, des aqui, / que vos vejo, folgarei / e veerei prazer de mí||689.16 e mentiu-m’ora tan sen guisa mal / que non fiarei en ren des aqui||744.5 oimais fazede des aqui / capa d’outra, ca non de min||812.27 des aqui / terriades por ben de vos nembrar||814.6 e oimais des aqui / poss’entender que faç’i folia||819.15 – Amiga, nunca lhi mal verria / de lhi dizerdes atanto por mí, / que non dades por el ren des aqui||849.9 pero non poss[o] estar / que non sérvia ja outra des aqui||900.18 e nunca no mundo prazer / des aqui ja máis aguardar||1092.32 E non mi ponhan culpa des aqui / de seer sandeu||1093.16 se non, des aqui, / que me queira [ja mal, mal me farei / parecer e desensandece-l’-ei]||1099.14 mais sei que non viverei des aqui||1105.16 aventurar-me quero des aqui / a dizer-lh[o]||1106.19 e quer’e querrei sempre des aqui||1222.1 Mias amigas, quero-m’eu des aqui / querer a meu amigo mui gran ben||1233.4 «non me veredes ja máis des aqui»||1237.17 – Pedr’Amigo, des aqui é tençon, / ca me non quer’eu convosc’outorgar||1241.5 mais nunca Deus aja parte comigo / se vos eu des aqui non dou razon / per que façades cantigas d’amigo||1241.10 e por én des aqui vos [jur’e] digo / que eu vos quero dar razon d’amor||1249.13 E, pero lh’eu ja queira des aqui / o maior ben que lhi possa querer||1355.6 Da esteira cantarei des aqui
des enton loc. adv. temp. 'desde entón'
13.9 E pois me assi desemparar / ũa senhor foi des enton||44.4 ca des enton / nulh’omen non lh’ar disse ren / senon con que lhi fosse ben||47.7 e des enton / m’ouvestes mal no coraçon||137.17 E des enton, fremosa mia senhor, / nunca de Deus nen de mí prenderei / prazer nen ben de que aja sabor||138.8 ca des enton me fez o voss’amor, / na mui gran coita’n que vivo, viver||211.23 ca noutra ren / non pud’eu cuidar des enton||221.10 des enton / sen vosso grado me v[os] faz Amor, / [e sen o meu, querer gran ben, senhor]||347.4 enos cantares que fiz des enton / en guisa soube mia coita dizer / que nunca mi-a poderon entender||347.16 enos cantares que des enton fiz / en guisa soube mia coita dizer / [que nunca mi-a poderon entender]||382.20 e, pois ficardes con el des enton, / coçar-vos-edes con a mão do peixe||425.3 ca des enton assi quis Deus / e mia ventura||447.16 ca perdi des enton, / de quant’al avia, sabor||501.20 u m’El fez desejar / des enton morte||516.15 no coraçon / nunca ar ouv’eu pesar, des enton, / nen prazer||544.12 ca verdadeiramente des enton / non trago mig’aqueste coraçon||556.16 E, senhor, certa sejades / que des enton non temerei / coita que mi dar possades||561.12 Tal molher mi fez Amor / amar que ben des enton / non mi deu se coita non||562.10 ca des enton / quis Deus assi, que vo-lhi foi mostrar, / que non podess’o coraçon des i / partir d’en vós cuidar||633.22 [E] des enton, amigos, entendi / que este vervo, ..., / é con verdad’en [meu] dan’acabado||674.10 e nulh’amor nunca de min sentiu / e foi coitado por mí des enton||699.16 e tanto chorei / que perdi o sén des enton||786.14 Ouv’el de mí queixum’e ũa ren / vos direi que mi avẽo des enton||830.4 ben vo-lo juro, des enton, / madr’, e el por mí outrossi||859.14 e, des enton, / viv’en pesar||893.10 ca des enton me fez o voss’amor / na mui gran coita viver que oj’ei||981.23 mais nunc’ar fui guardado / de mui gran coita des enton||981.24 e entendi-m’eu des enton / que aquel é guardado / que Deus guarda||981.26 ca, des enton, / é tod’ome guardado||1029.9 – Por que fezestes, se Deus vos dé ben, / filha, quanto vos el vẽo rogar, / ca des enton non vos ar quis falar?||1029.15 – Por que fezestes, se Deus vos perdon, / filha, quanto vos el vẽo dizer, / ca des enton non vos ar quis veer?||1086.2 des enton / nunca dormi com’ante dormia||1096.8 E des enton, por quantos se quitaron / d’amar, por én travou en min Amor||1116.8 ca des enton / non falou migo, se Deus mi perdon||1147.3 e porque non / foi e[u] choraron des enton / estes meus olhos con pesar||1216.5 que non fezeron des enton / os meus olhos se chorar non||1236.6 eu das arenas la mirei / e des enton sempre penei||1236.10 E mirei-la das arenas, / des enton me fez penar
des i loc. adv. temp. 'desde entón, despois, enseguida; alén diso, tamén'
1.16 log’eu, des i, en prez entrei, / que mi ante d’aver era greu||115.31 des i, posface del[e] quen quiser||131.24 sequer mia morte desejei des i, / que ant’eu muito soia temer||137.23 e perderei des i / Deus, mia senhor, e o seu ben e mí||137.28 e des i ben nen mal non sentirei||139.19 poderei eu meu sén cobrar des i||142.18 com’ar poderon viver / eno mundo ja máis des i||161.15 ca, des quando vos vi, / en mui gran coita fui, senhor, des i||193.4 e ar fez-me des i / que lhe quis sempre d’outra ren melhor||198.6 ca, por aquesto que eu dixe ali, / me soube log’ũa dona, des i, / daquestas tres que por ela dizia||198.20 e, des que soub’esta dona por mí / ca lhe queria ben, sempre des i / me quis gran mal||203.6 e des i / me quis gran mal e non mi ar quis veer||247.5 mais cuidei / que nunca vos veeria des i / se morress’, ...||257.10 ca, des i, nunca, si me valha Deus, / pud’eu en outra ren aver sabor||292.13 des i chorava / e ia-s’apartar soo||299.15 pero me mal ar quisesse, des i / terria-m’eu que estava melhor||306.3 pero me ven por ela mal des i||354.7 ca soo por vós tan coitado des i / que me faz ora mia morte desejar||358.22 e, des i, ..., / ..., que nunca o meu / mal máis diria de mia coita eu / a mia senhor||359.9 e des i per fol / me terrian||360.13 des i eu passarei per mia ventura, / mais mia senhor non saberan per ren||371.12 des i trobar-vos-ei mui mal assaz||371.18 des i quer[r]ei-te muitos couces dar / na ga[r]ganta por te ferir peor||371.26 des i direi, pois so os couces for||377.3 des i ar ei gran mal e desamor / de vós||377.9 des i ar ei meu grand’afan e mal / de vós||379.7 des i sabedor / sõo d’atanto, ..., / que, ..., / coita nen mal outro non poss’aver / eno inferno se con ela for||379.12 des i sei que os que jazen ala, / nen un deles ja mal non sentirá||380.4 des i, / por este mal que mi a min por vós ven, / come se fosse ben, ven-me por én||415.12 des i ar é temudo que non sei / quen o non tema||459.7 e des i pera meu corpo levarei ta[l] guisamento / que nunca en nen un tempo trouxo tal Pero Sarmento||487.13 que, pero vos el-rei queira des i / ben vingar, non á end[e] o poder||497.9 des i é cousa mui descomunal, / de matardes min||498.10 des i, non o er podedes enganar, / ca El sabe ben quan de coraçon / vos eu am’e [que] nunca vos errei||501.4 des i, quis que er conhocesse / o vosso ben, a que El non fez par||524.10 e des i por vos dar a entender / que por outra morria||536.17 des i, saben que nunca vos errei||537.13 e, des i, non lhi fez pouco de ben / quando non quis que lh’outra foss’igual||537.18 des i, é leal / muit’, ...||540.5 porque sabede que, des que enton / vos vi, / des i / nunca coita perdi||560.8 des i, meteu-me no vosso poder||562.12 que non podess’o coraçon des i / partir d’en vós cuidar||566.10 des i, o mal non o posso perder / se per vós non||598.5 Mais Deus, ..., / lhi rog’eu que El quera escolher, / por vós, amigo, e des i por mí, / que non moirades vós nen eu||604.6 e faça mia madr’o que poder des i||635.6 mais, pois entendi / que lhe prazia de me mal fazer, / log’eu des i desejei a viver||697.5 e de pran vee-lo-ei / e quero tod’en ventura meter, / e des i saia per u Deus quiser||762.14 des i terrei-lhi sempre lealdade||812.20 que des i / me faz por vós muitas coitas levar||820.16 des i poderedes saber / ca ben é de vos sofrer [eu / de dizerdes ca sodes meu]||854.4 Veeron-me meus amigos dizer / d’ũa dona, porque lhi quero ben, / que lhi pesava mui de coraçon, / des i que lh’er pesa de a servir||858.8 des i, soub’alongar / meu ben, que era en mi a morte dar||859.12 mais sei que, des i, / tanto [so]fresse com’eu sofr’aqui||864.20 des i chorava mui de coraçon / e dizia este cantar enton||909.6 e, poi-la vi, / ouv’eu maior coita des i||915.25 ca non viverei máis des i||951.6 quantas máis donas, senhor, ala vi, / tanto vos eu mui máis precei des i||964.6 des i, ar ei gran sabor de guarir / con quen sei que quer falar en prazer||1003.16 des i entendo que non poderei||1004.17 des i, nunca m’errou / des que meu fui, per quant’eu aprendi||1041.15 e des i / nunca lhis máis poden entender ren||1048.6 ca, se souber com’eu por el morri, / sera mui pouca sa vida des i||1072.5 ca des i / nunc’ar fui led’e, cuidando, perdi / desejos de quant[o] al fui amar||1096.5 e des i mui coitado / me tev’Amor||1109.6 des i, en como averei de vós ben||1118.15 e des i e sempre cura / d’el-rei, seu padre, guardar||1147.9 filharon-s’a chorar des i / estes olhos meus con pesar||1216.3 ouv’én tan gran coita des i / qual vos ora quero dizer||1236.4 E mirei-la das arenas, / des i penado me ten||1237.51 ca o que ouro serv[e] e non al / diz, a[va]rento semelha des i||1280.2 e eu ando des i / namorada||1340.27 quand’el asperança perdeu / das planetas, des i log’entendeu / que per coroa prol non tiraria||1376.5 des i, ar ei mui gran sabor de morar / per estas ruas, vivend’apartado||1383.6 mais vas no citolon rascar, / des i ar filhas-t’a cantar||1398.12 enos cantares que fez, á sabor / de morrer i e des i d’ar viver||1398.20 des i, ar viv’, ...||1408.15 Des i er fala sempr’en conhocença / que sabe ben seu conhocer mostrar||1414.8 E des i, ja po-la nave quebrar, / aqui non dades vós ren polo mar / come os outros que i van enton||1420.25 Des i ar gradece-mi-o mia senhor / porque o faç’; ...||1430.23 des i, ar dig’assi||1472.10 des i os outros, por vos non errar, / ar querran-vos por alhur cometer||1477.11 E des i / diss’el’outra vez: ...||1485.8 ca lhi quer[i]a gran ben, e des i / nunca lhi chamava senon «senhor»||1513.3 des i ar filhas-te log’a trobar / e tees-t’ora ja por trobador||1517.10 des i ar quer sa molher ben / e ja sempr’i filhos fara||1517.20 des i, se filh’ou filha faz, / non o quer outorgar por meu||1528.24 des i mal levou / sobre sí quanto se fez en Jaen / e en Eixares||1584.12 e, primeira vez, po-lo escaentar, / leixou-se i logo perder un dinheiro / e des i outr’; ...||1588.7 des i de noite nunca dorme nada||1589.16 E, se eu ensinado vou / des i, senhor, deste mester / de foder||1603.18 por aquesto nunca lhi ren pedi / des i en tal que se min no[n] queixasse||1624.14 El se veste sempre ben como quer, / e, des i, custe o que custar poder, / e non creades quen vos al dis[s]er||1631.21 des i mui pobr’e forçada||1637.24 começar / a dev[e] assi e des i folgar / e jazer qued’...||1639.15 tan negra ora vos eu vi / que o meu cor sempre des i / nas vossas feituras cuidou||1649.13 pois des i / cras non é ren o jantar||1664.19 – Don Garcia, como direi / a quen sempr’amei e servi / atal pesar per que des i / perça quanto ben no mund’ei / d’eu veer e de lhi falar?||1674.18 e des i pois, cras, u quer que o vejades, / dizede-lhi que comigo albergastes / por seu amor
des ogano loc. adv. temp. 'desde este ano, deste este tempo'
1554.2 Joan Bolo jouv’en ũa pousada / ben des ogano que da era passou||1646.18 ca non mandou / des ogan’i fog’acender
des oimais ~ des oje-mais loc. adv. temp. 'desde agora en diante, a partir de aquí'
254.13 E des oimais non pod’El saber ren / de mia fazenda senon devinhar||385.4 e des oimais quer’amar Deus, / ca mi mostrou quen oj’eu vi||394.4 e des oimais ja lho non negarei||524.13 e des oimais, fremosa mia senhor, / se me matardes, ben vo-lo busquei||531.10 mais esse vosso parecer / me faz assi o sén perder / que des oimais, ..., / entenderán que vos sei eu, / senhor, melhor ca min querer||596.4 E des oimais, par Santa Maria, / nunca molher deve, ..., / muit’a creer per juras d’amigo||596.10 e des oimais, pois vos perjurastes, / nunca molher deve, ben [vos digo, / muit’a creer per juras d’amigo]||596.16 e des oimais, ai meu perjurado, / nunca molher deve, ben vos digo, / [muit’a creer per juras d’amigo]||620.9 e des oimais non sei que seja de min / nen ar vej’i, amiga, se morte non||644.5 Des oimais andarei leda, meu amigo, pois vos vejo||644.9 Des oimais non vos vaades se amor queredes migo||758.18 ca des oimais non lh’é mester||828.17 des oimais eu vos castigo que lh’andedes a mandado||990.18 Ou, des oimais, quen o dara, / pois Don Lopo Diaz mort’é||1105.4 e des oimais me quer’aventurar / a lho dizer||1128.11 e des oimais, ..., / ..., non mi pode dar / maior afan nen ja maior pesar||1254.7 E, pois m’el foi a seu grado mentir, / des oimais me quer’eu d’amor partir||1363.11 Des oimais non tragerei esteos / nen [os] arções, se mi valha Deus
225.1 Des oje-mais ja sempr’eu rogarei / Deus por mia mort’...||225.8 E ja eu sempre serei rogador / des oje-mais pola mia mort’a Deus||420.5 des oje-mais sempre lh’eu rogarei, / pois ei gran coita, que me dé maior / con que moira||436.1 Des oje-mais me quer’eu, mia sen[h]or, / quitar de vos mia fazenda dizer

des quando loc. conx. temp. 'desde que'. Cf. des u
11.8 Senhor, e que vos mereci, / ca non foi eu depois peor / des quando guaanhei voss’amor?||25.15 macar [m’end’eu quisesse al non / queria o meu coraçon] / des quando vos eu vi, senhor||34.14 Por eu viver como vivo, coitado, / des quando m’eu parti de mia senhor, / de tal vida non poss’eu aver grado||39.1 Des quando me mandastes, mia senhor, / que vos nunca dissesse nulha ren, / teve-m’en tan gran coita voss’amor / que peç’a Deus mia mort’, ...||93.11 ca, des quand’eu morrer, ben sei / que non a ei nunc’a perder||119.5 mais eu nunca sono perdi / des quando d’Espanha saí||142.25 mais converra-lh’én a sofrer / com’eu fiz des quando vos vi||159.4 e fic’end’eu con gran pesar, / que nunca soube ren amar / ergo vós, des quando vos vi||159.21 Pois mi assi força voss’amor / e non ouso vosco guarir, / des quando me de vós partir||161.9 e m’é mester, / des quando vos eu veer non poder||161.14 ca, des quando vos vi, / en mui gran coita fui, senhor, des i||182.22 ca des quand’eu ensandecer, / se verdade dizen, ben sei / ca nunca pesar prenderei||194.16 ca nunca eu no mundo pud’achar, / des quando me vos Deus fez[o] veer, / dona que me fezess’escaecer / vós||224.3 senhor fremosa, nunca vi prazer / des quando m’eu de vós parti||243.3 Nunca fiz cousa de que me tan ben / achasse come de quanto servi / sempr’ũa dona des quando a vi||253.3 Que partid’eu serei, senhor, / de nunca ja veer prazer / des quand’ora partido for / de vos falar e vos veer||253.16 e partir-s’-á én con razon / des quando vos eu non falar||261.14 des quando vos amei / todo sabor do mundo perdud’ei||268.8 nen o viu ome nado / des quando fui u fui||288.14 E rog’eu Deus, que tan de coraçon / me vos fez amar des quando vos vi, / que El me torn’en algũa sazon / u vos eu veja||299.13 E des quand’ela fosse sabedor / do mui gran ben que lh’eu quis, poi-la vi||306.2 A mia senhor, que mui de coraçon / eu amei sempre des quando a vi||337.3 Coitado vivo, á mui gran sazon, / que nunca ome tan coitado vi / viver no mundo des quando naci||365.6 ja agora verei / prazer por quanto pesar vi / des quando m’eu de vós parti / mui trist’, ...||372.1 Senhor fremosa, des quando vos vi / sempr’eu punhei de me guardar que non / soubessen qual coita no coraçon / por vós sempr’oue||372.7 que sábian todos o mui grand’amor / e a gran coita que levo, senhor, / por vós des quando vos primeiro vi||447.1 Senhor, des quand’en vós cuidei / e no vosso bon parecer, / perdi o sén que eu aver / soia||465.17 E ja eu nunca veerei / prazer con estes olhos meus / de[s] quando a non vir||511.1 Senhor, des quando vos vi / e que fui vosco falar, / sabed’agora per mí / que tanto fui desejar / vosso ben||517.10 Ela s’estava queixando / come molher con gran coita / e que a pesar, des quando / nacera, non fora doita||540.15 e tod’aquest’é, senhor, des quand’eu / vos vi||569.2 Senhor, eu vivo coitada / vida des quando vos non vi||591.26 ca, des quand’eu naci, / nunca d’outr’ome tan leal oi / falar||707.2 Agora me foi mia madre melhor / ca me nunca foi des quando naci||837.15 des quand’eu quiser, non sera||924.20 pero que nunca del’al entendi / senon gran sanha, des quando a vi||951.7 [E] quantas donas eu vi, des quando / me foi d’aqui, punhei de as cousir||991.8 Des quando naceu, e[l] punhou / sempr’en bondade guaanhar / e en seu bon prez avantar||998.1 Des quand’eu a mia senhor entendi / que lhe pesava de lhe querer ben||1071.2 e des quand’eu ora de vós partir / os meus olhos non dormirán||1071.5 e des quand’eu ora de vós tolher / os meus olhos non [dormirán]||1071.8 mais des quand’eu de vós quitar / os meus olhos non dor[mirán]||1081.15 Mui gran coita vos contarei / d’amor, que [eu] sofr’e sofri / des quand’eu mia senhor non vi||1115.2 des quando m’ora eu de vós quitar||1216.1 Des quando vos fostes d’aqui, / meu amigo, sen meu prazer, / ouv’én tan gran coita des i / qual vos ora quero dizer||1237.41 – Joan Baveca, des quand’eu naci, / esto vi sempre e oi departir / do mui bon ome||1281.8 Tan muito mi dizen que é coitado / por mí, des quando non falou comigo, / que non dorme||1398.18 mais sabe ben, per sa sabedoria, / que viverá des quando morto for||1406.13 que eu nunca vi / ome no mundo des quando naci / en posfaçar tan mal deostado||1419.19 porque, des quando começou / a cantar, sempre mal cantou / e cantará mentre viver||1439.10 que, des quando foi nado, nunca chus vi||1519.5 ca, des quand’eu sa molher vi, / se pudi, sempre a servi
des que loc. conx. temp. 'desde que'
1.1 Amor, des que m’a vós cheguei / ben me pos[s]o de vós loar||1.13 e des que m’eu a vós cheguei, / Amor, de tod’al fui quitar / senon, de vos servir, punhar||10.12 ca nunca pudi aver sabor / de min nen d’al, des que foi sou, / senon dela!||20.2 Ai mia senhor, sempr’eu esto temi / des que vos vi, que m’oi de vós aven||23.9 e pois ei, / sen vosso ben que sempre desejei / des que vos vi, en tal coit’a viver||45.6 Pero que val, ca nunca eu lezer / ar pud’aver des que m’eu d’ala vin?||47.7 avendo-mi vós desamor / u vos amei sempre a servir / des que vos vi||74.15 ca nunca eu vi, des que fui nado, / amor||80.22 des que vos vi, / mia senhor, sempr’eu desejei / o vosso ben||81.28 e non a temerei / des que lh’eu esto feit’ouver||82.5 e quant’ali ei de sabor / se mi ar torna pois en pesar / des que m’eu part’, ...||91.7 que non pod’ome coita aver / que non aja log’a perder / des que lh’outra chega maior||92.10 Mais fez-m’atal senhor aver / de que m’ouve sempre a guardar, / des que a vi||95.6 mais fez-mi-a Deus, des que a vi, / sen o meu grado muit’amar||97.24 E mia senhor non sabe qual / x’é esta coita que eu levei / por ela des que a amei||99.8 e Deus non m’én dé o poder / des que m’eu de vós alongar!||99.14 come ja sen vós estarei / (...), / des que viver / non poder vosco nen veer / o vosso mui bon semelhar||99.22 nen outrossi non [o] quis dar / a esta coita que eu ei, / e averei, / des que viver / non poder vosc’, ...||102.24 E, pois me contra vós non val / Deus nen mesura nen amor / que vos eu ei des que vos vi, / amar-vos-ei sempre, senhor||109.14 ca, des que os vejo, non poss’eu per ren os meus deles partir||129.4 Maravilho-m’eu, mia senhor, / de min como posso sofrer / quanta cuita me faz aver, / des que vos vi, o vosso amor||131.22 Ca, des que m’eu en seu poder meti, / non desejei ben que podesse aver||136.23 mais d’ũa ren ei ora gran pavor / des que a vir este conselhador||141.13 E des que mi Amor non fezer / a coita que levo levar, / Deus, nunca por outro pesar / averei sabor de morrer||178.17 En tal coita qual m’oides dizer / me ten, amigos, ..., / des que a vi||183.14 ca perderia, pe-lo sén perder, / gran coita que me fazedes aver, / senhor fremosa, des que vos amei||186.20 ca lhis averra ende coma a min, / que lhi quis tan gran ben, des que a vi||188.27 coidei dela, des que a vi, / aver gran coita sen seu ben||189.4 Ai eu, que mal dia naci, / ..., / querend’ũa dona gran ben / que me fez mal des que a vi||190.7 E, pois vos eu amei des que vos vi / e amo máis de quantas cousas son||198.19 e, des que soub’esta dona por mí / ca lhe queria ben, sempre des i / me quis gran mal||198.23 por mui gran ben que lhe quis toda via / des que a vi||198.26 e, des que ouv’esta dona poder / d’o mui gran ben que lh’eu quero saber, / nunca mi ar quis veer des aquel dia||203.13 ca, meus amigos, des que a non vi / desejo morte, que sempre temi||204.15 E des que a vi o primeiro dia / non me guardei nen fui én sabedor||204.23 E, meus amigos, par Santa Maria, / des que a vi muito me vai peor||220.16 des que me foi mostrar / a que El fez melhor falar / do mundo e melhor parecer||221.10 que eu desejo máis que outra ren, / des que vos vi, mia senhor||221.16 des que vos viron estes olhos meus / sen vosso grado me v[os] faz Amor, / [e sen o meu, querer gran ben, senhor]||228.6 que farei ja des que m’eu d’aqui for?||232.5 que muit’a mí praz d’eu morrer / ante ca sa ira temer, / que ouvi, que sempre temi / máis ca morte des que a vi||232.9 ca, des que a vi, vi-lh’aver / sempre pesar do meu prazer / e sempre sanha contra mí||232.17 [e], des que eu morte prender, / que lhi sofrera des ali / tantas coitas com’eu sofri, / eu creo que lhi falra quen||232.22 pero m’ela tev’en desden / des que a vi||241.13 pois que non coido nunc’a veer ja / esta senhor, que por meu mal amei / des que a vi||243.15 E, de pran, sempre des que lh’eu quis ben / maior ca min||256.3 Se vos eu ousasse, senhor, / no mal, que por vós ei, falar / des que vos vi||260.17 i me faredes aquel maior ben / daqueste mund’e que máis desejei / des que vos vi||261.5 nen mui gran coita que por vós levei / des que vos vi||268.18 mas pero guardar-m’-ia / de sofrer a gran coita que sofri de-lo dia / des que vi o que vi||288.4 Como partir-me de quanto ben ei / e saber ben ca, des que vos non vir, / ca nunca ja poderei gran prazer, / u vos non vir, de nulha ren veer?||289.10 por én me fora ben, / per boa fe, des que o entendi, / que me matasse||291.10 ca des que mia senhor non vi / nunca dormi||312.17 ca nunca vi, des que a vi, / outro prazer se a non vi||318.8 nen o cuidei nunca, des que a vi, / d’aver seu ben||321.15 ca ‘ssi fig’eu des que vos fui veer||323.7 sei eu mui ben que lhi verra / coita que par non avera / des que se longi dela vir||326.7 Non a amei, des que a vi, / por nunca dela aver seu ben||346.8 E esta coita, de que eu jaço / cuidando sempre des que me deito, / pois me levo, sol non é en preito / que cuid’en al||351.1 Des que vos eu vi, mia senhor, me ven / o mui grand’afan e o muito mal / que ei por vós||351.7 Des que vos vi, sei que é [a] maior / coita do mund’esta que por vós ei||351.13 Des que vos eu vi, mia senhor, me deu / gran coita De[u]s, cada que vos non vi||351.20 E, desejand’eu aqueste prazer, / des que vos non vir me fara morrer||357.19 E vosso fui, senhor, des que vos vi, / e fora máis se non morress’assi!||362.7 nen ar cuidei des que vos vi / o que vos agora direi||378.2 Vedes, amigos, que de perdas ei / des que perdi por meu mal mia sen[h]or||383.6 des que ora foi casada, / chaman-lhe Dona Maria||402.1 Senhor fremosa, des que vos amei / sab’ora Deus que sempre vos servi / quant’eu máis pud’; ...||404.13 E des que m’eu de vós quitei / fezo-me sempr’aver, de pran, / Nostro Senhor mui grand’afan||408.14 – Pero cuid’eu, fremosa mia senhor, / des que vos vi, que sempre me gardei / de vos fazer pesar||411.29 desejar sempre, ca, des que non vi / vós, non vivera ren do que vivi / senon coidando en qual vos vi, senhor||414.4 e o melhor que dela poid’aver / des que a vi direi-vo-lo, par Deus||417.9 des que vos soube mui gran ben querer, / per bõa fe, sempr’eu esto temi||417.14 E sempr’end’eu, senhor, ouvi pavor / des que vos vi e convosco falei / e vos dix’o grand’amor que vos ei||419.2 A maior coita que eu vi sofrer / d’amor a nulh’ome, des que naci, / eu mi-a sofro||425.14 des que vos eu primeiro vi / sempre mui gran coita sofri||435.11 que nunca me perdon / Nostro Senhor se máis de coraçon / vos pud’amar do que vos sempre amei, / des que vos vi, e amo||445.1 [A]migos, des que me parti / de mia senhor e a non vi, / nunca fui ledo nen dormi||445.6 tod’este mal sofr’e sofri / des que me vin de Santaren||446.7 ca non catei por al des que a vi / senon por ela||447.7 [E] cuidando, des que vos vi, / en vós, senhor, perdud’ei ja / o sén||447.15 E sab’este meu coraçon / que por vós muito mal levou / des que vos vi||486.3 mais, des que oi ben sas razões / [e] ena conta foi mentes parando, / logo tenho i que non dissera ren||501.2 Como me Deus aguisou que vivesse / en gran coita, senhor, des que vos vi!||502.3 Nunca Deus fez tal coita qual eu ei / con a ren do mundo que máis amei, / des que a vi||511.1-2 Senhor, des quando vos vi / e que fui vosco falar, / sabed’agora per mí / que tanto fui desejar / vosso ben||515.13 se soubessedes quanto mal levei / e quanta coita, des que vos amei, / por vós, cuid’eu, per bõa fe, senhor, / que averiades doo de min||516.7 E des que m’eu, senhor, per bõa fe, / de vós parti, creed’agora ben||521.5 des que a non vi non er vi pesar / d’al, ca nunca me d’al pudi nembrar||526.10 e assi foi sempre des que vos vi||538.11 mais sabe ben que vos servi, / des que vos vi, sempr’o melhor / que nunca [eu] pudi fazer||540.3 porque sabede que, des que enton / vos vi, / des i / nunca coita perdi||540.9 e tod’aquesto é des que, senhor, / vos vi||542.13 Des que vos vi, sempr’o maior / ben que vos podia querer / vos quigi a todo meu poder||543.2 De muitas coitas, senhor, que levei / des que vos soubi mui gran ben querer, / par Deus, non poss’oj’eu min escolher / end’a maior||543.8 Tantas coitas levei e padeci, / des que vos vi, que non poss’oj’osmar / end’a maior, tantas foron sen par||544.16 ca me ten seu amor tan aficado, / des que se non guisou de a veer||547.21 que eu de vós por galardon / non ei d’aver se coita non, / que sempr’ouvi des que vos vi!||554.7 ca nunca o eu pud’aver / des que vos eu non vi, senhor||554.14 pois end’eu nada non ouv’én, / des que vos non vi, senon mal||554.20 mais er / sei que non podedes tolher / e que en min non á prazer / des que vos non pudi veer||562.20 pois non poss’end’o coraçon tirar / de viver en camanho mal vivi, / des que vos eu por meu mal conhoci||565.3 Quand’eu ben meto femença / en qual vos vej’e vos vi / des que vos eu conhoci||590.13 – Des que vos vi e vos oi falar, [non] / vi prazer, senhor, nen dormi nen folguei||607.20 do mal guarid’e cobrado, / e das coitas que lh’eu dei / des que foi meu namorado||615.4 des que foi namorado, / non vio prazer, sei-o eu||616.13 Des que vos non vi, de ren / non vi prazer e o sén / perdi||630.6 que non / terrian meu amigo por sandeu, / madre, de[s] que por min ensandeceu||644.3 que non pudi veer cousa ond’ouvesse gasalhado, / des que vos de mí partistes||670.5 nunca no mund’, ..., / foi outra tan leda molher / com’eu serei des que o vir||674.8 qual a min quer o meu des que me viu||676.7 des que soubestes / ca mi quer ben, vee-lo-ei||695.13 Des que souberdes mandado / do mal muit’e mui sobejo / que mi fazen||699.6 des que non falastes migo||701.15 ca eu nunca con nulh’ome falei, / ..., / des que naci||739.4 des que end’el verdade soubesse, / non averia queixume de mí||743.7 Des que naci nunca lhi fiz prazer / e o máis mal que lh’eu pudi fazer / lhi fiz||754.1 Madre, des que se foi d’aqui / meu amigo non vi prazer||754.7 Des que s’el foi, per bõa fe, / chorei, madre, dos olhos meus / con gran coita||755.4 Des que s’amigo foi nunca vi prazer||759.14 Querria-m’eu o parais’aver / des que morresse ben come quen-quer||798.2 Ai amiga, per bõa fe, / nunca cuidei, des que naci, / viver tanto como vivi / aqui u meu amigo é||798.12 tanto punha de me servir / o senhor do meu coraçon, / meu amigo, que ést’aqui, / a que quix ben des que o vi||805.8 ca, des que morrer, non a veerei / nen bõo serviço nunca lhi farei?||809.8 ca sõo certo, des que vos non vir, / que outro prazer nunca veerei||812.19 demais, non / creo que sabe que x’é desejar / tal ben qual eu desejei des que vi / o vosso bon parecer||818.15 ca, se coita sofrer, / des que s’el for non poderei viver||820.13 Mais, des que vos eu entender / que non venhades u eu for, / non me tenhades por senhor||833.14 Pois me vos ides, vedes que sera, / meu amigo, des que vos eu non vir||842.2 A meu amigo, que eu sempr’amei, / des que o vi, mui máis ca min nen al, / foi outra dona veer por meu mal||842.8 Mái-lo amei ca min nen outra ren / des que o vi||849.18 non vos dira que tolher pod’a min / nen un ben que ela possa osmar / que dela ouvesse, des que naci||851.1 A que eu quero gran ben des que a vi / e que amo, Deu-lo sabe, máis ca mí / me faz en coita viver||861.11 Des que m’espertei ouvi gran pesar||869.9 Des que o vosso bon parecer vi, / nunca pois [...]||876.7 E des que eu nacera nunca entrara en lide||893.9 per bõa fe, nunca coita perdi / por vós, que eu por mal de mí amei / des que vos vi, per bõa fe, senhor||906.1 Des que eu vi / a que eu vi / nunca dormi||914.9 Tod’este mal quant’a min ven / nen a gran coita que sofri / por vós des que vos conhoci / non o terria ja en ren||923.7 que vós ajades tal sabor / de viver migo, / qual eu ouv’i, / des que vos vi, / de viver vosc’, amigo?||944.14 Servi-a sempr’e non catei por al / des que a vi||950.1 Non vi molher des que naci / tan muito guardada com’é / a mia senhor, per bõa fe||956.23 ca, des que eu no mund’andei por seu, / amei sa prol muito máis ca de min||957.20 e eu morrerei des que vos non vir||967.7 E des que a vi sempre a muit’amei||974.28 des que m’ela fez[o] tornar, / nunca foi aquel dia / que a eu visse||977.13 des que me viu nunca ren tant’amou, / mais non saben [se me quer ben, se mal]||981.4 pero, des que fui nado, / non pud’aver de vós, senhor, / por que dissess’: «Ai mia senhor, / en bon pont’eu fui nado!»||985.4 Senhor do corpo delgado, / en forte pont’eu fui nado, / que nunca perdi cuidado / nen afan des que vos vi||995.7 ca, des que eu naci, / nunca vi om’en tal coita viver / com’eu vivo per molher ben querer||996.2 Se eu ousass’a Maior Gil dizer / como lh’eu quero ben des que a vi, / meu ben seria dizer-lho assi||1000.9 e Deus non mi-o quer dar / senon gran coit’, en que sempre vivi / des que vi ela||1001.14 Nen me val Deus nen me val mia senhor, / nen qual ben lh’eu quero des que a vi||1004.18 des i, nunca m’errou / des que meu fui, per quant’eu aprendi||1045.19 E ben sei eu [que] des que el veer / averei dõas e quant’al quiser||1048.16 desmesura fara quen lhi disser / qual mort’eu filhei des que o non vi||1056.2 Dizer-vos quer’a gran coita d’amor / en que vivo, senhor, des que vos vi||1060.14 Creede, lume destes olhos meus, / que, des que vos eu non pudi veer, / pero viia, nunca vi prazer||1078.3 mais non mi fal gran coita nen cuidar, / des que vos vi, nen mi fal gran pesar||1078.8 Non mi fal coita nen vejo prazer, / senhor fremosa, des que vos amei||1085.8 Querendo-lhi ben, sofri muito mal / e muit’afan des que foi mia senhor||1109.16 pero non cuid’[en] al des que vos vi / senon en [como parecedes ben]||1111.14 Pero Amor nunca me coitas deu / nen mi fez mal senon des que vos vi||1115.9 E, mia senhor, nunca cedo verrei / u vos veja des que m’ora partir / de vós, mia senhor, e vos eu non vir||1120.13 E, des que eu de mandado sair, / non se pode meu amigo guardar / que me non aja pois muit’a rogar / polo que m’agora non quer gracir||1134.13 Des que o vi en Julhan un dia, / ja me non leixan, como soia, / a Santa Maria ir||1159.2 O meu amigo, que me faz viver / trist’e coitada des que o eu vi, / esto sei ben, que morrerá por mí||1176.8 Amor, gradesco máis d’outra ren, / des que se foi meu amigo d’aqui, / que te non quiseste partir de min||1184.5 foi el tan ledo que des que naci / nunca tan led’ome con molher vi||1196.1 Non perdi eu, meu amigo, des que me de vós parti, / do meu coraçon gran coita nen gran pesar||1196.6 Nen perderan os olhos meus chorar nunca, nen eu mal, / des que vos vós d’aqui fostes||1205.13 Des que los lavei, / d’ouro los liei, / meu amigo||1205.16 Des que las lavara, / d’ouro las liara, / meu amigo||1212.4 mais eu, fremosa, des que o non vi, / non vi depois prazer de nulha ren||1216.9 E, des que m’eu sen vós achei, / sol non me soubi conselhar||1218.6 nen mi aduz o meu amigo, que sempr’amei, des que o vi||1226.6 – Non [o vi nen que o visse / nunca] vi des que fui nada||1234.4 – Porque, filha, des que o conhocestes / nunca punhou erg’en mi vos tolher||1242.7 E ben vos digo que des que oi / aquestas novas sempre trist’andei||1248.8 e el, des que me viu, / [a]quanto pôd’e soube me serviu||1258.14 Por quantas vezes pesar / vos fiz de[s] que vos amei, / algũa vez vos farei / prazer||1273.4 e nunca máis depois el ar dormiu, / nen eu, amiga[s], des que o non vi||1273.6 nunca depois dormi, per bõa fe, / des que s’el foi||1280.1 Amiga, des que meu amigo vi, / el por mí morr’, ...||1280.4 Des que o vi primeir’e lhi falei, / el por mí morre||1280.7 Des que nos vimos, assi nos aven: / ...||1280.10 Des que nos vimos, vede-lo que faz||1311.4 O vosso amigo, ..., / vi, amiga, de vós muito queixar / das grandes coitas que lhe fostes dar / des que vos el vira||1313.5 des que el vira ũa sa senhor / ir d’u el era, fora sofredor / de grandes coitas no seu coraçon||1313.12 des que el vira ũa que quer ben / ir d’u el era, por dereito ten, / tá que a vir, de non tomar prazer||1313.19 des que el vira quen lhi coitas deu / ir d’u el era, no coraçon seu, / tá que a vir, ledo non pod’andar||1319.4 que, por mal nen por ben, / des que veo nunca s’a el chegou / nen quer chegar se del certa non é||1340.9 E per esto, per que, ant’, el vivia, / lh’é defeso des que foi ordinhado, / oimais se ten el por desasperado / da prol do mester e da clerizia||1378.6 [e] fiz dereito, ca non vi fazer, / des que naci, d’Albardar cavaleiro||1416.6 ca nunca tan mal doent’ome achou / nen tan perdudo, des que el chegou, / se lh’algo deu, que non fosse catar||1439.4 e deron-lhi linguados por milhoria, / que nunca vi tan poucos des que naci||1449.4 Natura das animalhas / que son d’ũa semelhança / é de fazeren criança / máis des que son fodimalhas||1463.9 El vẽo, se Deus mi perdon, / des que viu que era [a] paz||1523.28 ouv’i a perder / o demo des que s’ela confessou||1529.12 e, des que s’el ben coberto sentiu, / estornudou tres peidos||1540.13 Des que s’a guerra começou, / ..., / non vos cerran a porta assi / com’ao que ora chegou||1547.18 e nunca vos eu do vosso filhei nada, / des que fui nado||1551.2 Ben sabedes, senhor rei, / des que fui vosso vassalo, / que sempre vos aguardei||1554.7 que provará ante qual juiz quer / que a trouxe sempre des que foi nada||1567.7 Sempr’eu pequei [i], des que fui fududa, / pero direi-vos o per que perduda||1587.23 ca, des que eu en ti mão meter, / seras guarido quando fores são||1597.23 des que fui nado, quig’eu sempre mal / a velha fududancu[a] peideira||1604.10 pois esta dona sempre tant’amei, / des que a vi, quanto vos eu direi:/ ...||1608.7 pero non poss’achar / tal razon en que lho possa fazer / que me non aja con el de perder / e el comigo des que lh’eu trobar||1611.9 ca, des que naci, / nunca convosco falei||1616.5 Des que lh’eu vi o peito / branco, dix’aas sas servas: / ...||1644.18 ca non sei u mi-o acharei / des que me for deste logar||1648.12 ca, des que vo-lh’el cae na razon, / maas tres cobras, ou quatr’, e o son, / de as fazer muit’é el sabedor||1661.7 demais, nunca lh’ome soube molher / des que naceu, tant’é de bon cristão||1671.4 mais ben sei / de mí que bispo non achei / de Conca, des que eu naci, / que d’ala fosse natural
des u loc. conx. temp. 'desde que'. Cf. des quando
634.18 Non fez Deus par a desejo tan grande / nen a qual coita sofro i, des u me / partir de vós||941.7 Des u vos vós fordes, ja i al non á, / por Deus, amigo, mais eu que farei?||1441.16 foi-me chamar, e des u me chamou
[últ. rev.: 02/05/2018]