Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Words with D
desejo masc. n. 'desexo'
PrintChange view
7.34 Pero desejos averei / de vós, e endurar-mi-os-ei / atá quando ar venhades||18.3 Pois me fazedes, mia senhor, / de quantas cousas no mund’á / desejos perder||18.5 de que eu ja / nunca desejos perderei||24.26 mais non me leixarán / os desejos que de vós ei||34.6 e non o digo por me lhi queixar, / mais por[que] cuid’a morrer con desejo||108.8 ca, [a] meu grad’, u m’eu d’aqui partir, / con seus desejos non me veerán / chorar||112.8 Por quantas vezes m’ela fez chorar / con seus desejos||130.17 mais sei que est’é desej’e cuidado||144.6 ca sempr’eu dela atendi / desej’e coita, ca non al||176.24 non atendo de vós, ... / ..., por én / senon desej’e afan e coidado||251.11 minha senhor me defende / que vaa u ela entende / que eu filho gran desejo||374.7 pois me deu por én / mui grand’afan e desej’e cuidado / que ouvi dela, ..., levado||411.9 ca desejos non ei eu de perder / da mansedume e do bon parecer / e da bondade, se eu ben fezer, / que en vós á||411.15 ca en desejos é todo meu ben||411.22 ca sen desejos nunca eu vi quen / podess’aver tan verdadeir’amor / com’oj’eu ei||411.26 e esto me manten / grandes desejos que ei||451.5 Ai eu, coitada, como vivo en gran desejo / por meu amigo, que tarda e non vejo!||455.15 e non vi mia sen[h]or, ond’ei desejo||520.16 mais desto non fora ren / senon porque mia senhor cuidou ben / que d’outra eran os desejos meus||610.2 e vós vivedes coitad’e con gran desejo / de me veer e mi falar||610.6 come quen viv’, amigo, en tan gran desejo||613.2 Meu amig’, u eu sejo / nunca perço desejo / senon quando vos vejo||613.15 Non é senon espanto, / u vos non vejo, quanto / ei, desej’e quebranto||617.12 Pois de me levar vejo / que éste o seu desejo, / ..., / praz-mi muito sobejo||634.2 Ora, senhor, tenho muit’aguisado / de sofrer coita grand’e gran desejo||634.9 Desej’e coita e gran soidade / conven, sen[h]or, de sofrer toda via||634.17 Non fez Deus par a desejo tan grande / nen a qual coita sofro i||644.6 ca muit’á que non vi cousa que mi tolhesse desejo||650.3 e a mí nunca ben venha se eu vejo no mundo ren / que a mí tolha desejo / de vós||705.11 Que fremosa que sejo / morrendo con desejo||721.3 porque m’enviou dizer / ca non ven con gran desejo, / coitado, d’u foi viver||857.10 e meus desejos e meu coraçon / nunca de vós ouveran se mal non||934.15 Nunca vos máis paredes ante min / se vos en algũa sazon d’ala / con meus desejos veerdes aca||984.7 En qual coita me seus desejos dan / toda sazon, mais des agora ja, / por quanto mal me faz, ben me fara||1072.3 non poss’eu por én desejos perder / da que mi Deus non ouver’a mostrar||1072.7 ca des i / nunc’ar fui led’e, cuidando, perdi / desejos de quant[o] al fui amar||1112.7 Á desejos e mui pouco prazer||1174.6 – Desejades? Tan bon dia migo, / pois que os meus desejos desejades||1192.10 meu ben e meu desejo||1194.2 Ai meu amigo, avedes vós per mí / afan e coit’e desej’e non al||1252.4 Foi-s’o namorado, / madr’, e non o vejo / e viv’en coidado / e moiro con desejo||1515.6 e faras-m’ora desejos perder / do trobador que trobou do Juncal
[last updated: 4/1/18]