Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Words with A
ajudado, ajudada p. pple. de ajudar
PrintChange view
174.9 E os amigos en que m’atrevia, / de que me tenh’en al por ajudado, / non lho dizen||974.38 e, se me quisess’ajudar, / Elvira ben faria, / e de Deus foss’ajudada||1323.14 Como Pero da Arruda / foi da molher ajudado, / non é mui desaguisado||1674.11 e, se o non fezerdes, / non se terrá de vós por ajudado
[last updated: 4/25/17]