Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do D
Deus s. m. 'Deus'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
Deus aparece con relativa frecuencia en usos vocativos, quer directamente, quer coa preposición por ~ par, quer coa interxección ai!
3.13 se me Deus ou sa mesura non val, / defenson outra non tenh’eu por min||4.7 ca ali u eu Deus oro / sempre lhe peç’e pedi / ela||5.3 Pois nós chegou / e o Deus connosco juntou, / [e] cantemos-lhe aqueste lais||5.14 Oi nos devemos [a]legrar / deste escudo que Deus aqui / troux’, ...||8.1 Deus, que pouco que sabia / eu en qual viço vivia / quand’era [c]on mia senhor||8.7 e non gradecia / a Deus qual ben mi fazia / en sol me leixar veer / o seu mui bon parecer!||10.28 non o poderei eu fazer / se me Deus én poder non der / contra ela||15.3 ca non quis Deus nen vós nen mia ventura||15.7 se me non val Deus ou vossa mesura, / perder-m’-ei eu||18.22 e farei meu mal, / e faça-[o] ja, pois Deus quer||18.28 nen sairei / por al de coita, pois Deus quer||19.3 e Deus non me dé [de] vós ben / se vos de nulha ren mentir||20.12 nunca me Deus leixe i máis viver!||20.18 Fez-me-vos Deus, por meu mal, ben querer!||23.25 a que Deus tan muito de ben deu||27.15 Muito tenho que estou mal / se me contra ela non val / Deus||28.21 nen á de se gardar mester, / senhor, quen Deus gardar non quer||28.22 E, pois me vos Deus, mia senhor / fremosa, tan en poder deu||30.17 Mais queira Deus que máis de ben / me faça ca en seu cor ten!||32.28 nen mi-o sab’outren se Deus non||33.3 ca non quer Deus nen vós nen meu pecado / que [vós] querades per ren entender / com’eu estou mui preto de morrer||36.7 e pois, quando a vir, rogar- / -lh’-ei por Deus que lhi non pes én||37.10 Nen á, per quant’eu atenda, / conselho, mao pecado, / tanto Deus non me defenda||38.7 Sempr’eu a Deus por mia morte roguei / gran sazon||38.10 nen ja Deus nunca m’outra leix’aver||39.4 teve-m’en tan gran coita voss’amor / que peç’a Deus mia mort’, e non mi ven||39.13 E, pois vos Deus atan nembrada fez / que non falecedes, senhor, en ren, / senhor, ar nembre-vos algũa vez / en que gran coi[ta] mi o voss’amor ten||40.3 sab’ora Deus que me fora gran ben / con a mort’e ouvera i sabor||40.10 assi Deus me leixe cedo tornar||42.11 ca non quis Deus nen el nen mia senhor, / ante me faz cada dia peor||42.15 [E] a quen Deus quisesse poder dar / de lhi fogir muit’estaria ben||53.3 sei eu ca máis fremoso parecer / vos fez Deus, e máis fremoso falar, / de quantas outras donas quis fazer||53.14 senhor, nunca eu ja culpa averei / de non amar, ..., / senon vós, pois me vos Deus fez veer||53.16 E rogo-vos, fremosa mia senhor, / por aquel Deus que vos fez[o] nacer, / que, ... / ..., que vós me leixedes viver / u vos veja||53.23 e ei mui gran pavor / d’averdes vós en mia mort’a perder / gran mesura, fremosa mia senhor, / per bõa fe, que vos Deus fez aver||54.7 ca oje perco por vós quanto ben / mi Deus deste mundo quisera dar?||54.17 se vós a min fezessedes perder / quanto ben Deus no mundo quis fazer||54.27 mais [pero] non quis [Deus] que m’eu por én / daquesta perda podesse guardar||55.16 ca sei eu ben, u al non jaz, / ca Deus vos fez tanto valer / que nunca devedes fazer / én nulha cousa se ben non||56.8 Ca, senhor, por quanto Deus quis fazer / no mund’a ome molher muit’amar, / vedes, tod’esto vos eu ei a aver||56.14 mais, Deus, que preito tan desguisado / de poderdes vós teer negado / tan muito ben como vos quis Deus dar!||57.2 ja vos eu sempre por Deus rogarei / que mi valhades||58.4 esse faz oj’a mí saber / qual coita Deus fezo maior / de quantas coitas quis fazer||60.11 pero nunca mi á Deus perder / e leixar per vós, per que a ei||60.19 E, se quiserdes, mia senhor, / algũa vez mentes meter / en qual vos Deus quis[o] fazer, / ja vos eu sempre gracirei||61.7 Pero Deus sabe (... / ...) que, ... / ..., nen ar á o poder / de o saber||61.16 e nunca m’én Deus leixe ben achar||62.6 quand’averei eu nunca ben / se mi-o Deus i de vós non der?||62.9 ca deste poder, / que mi Deus faz atal aver / que vos vejo, fara-xe-m’én / perda do corpo e do sén||62.18 ja mi-o eu ei / én atanto e non rogarei / Deus por mia morte, mia senhor||62.19 E, se me Deus vosso ben der / e me non ar quiser guisar / vosco que me possa durar, / non mi avera mester||62.24 ca sei / ca logo a rogar averei / Deus por mia morte, mia senhor||64.1 Deus, meu Senhor, se vos prouguer, / Vós me tolhede este poder / que eu ei de muito viver||66.25 e porque vos fez parecer melhor / Deus d’outra dona e melhor falar||67.17 e rogarei / o máis que eu poder rogar / a Deus que El mi-a leixe oir / falar e mi-a leixe veer||68.8 E, se ést’om’a que Deus quer / per algũa ventura dar / dela algun ben, log’a cuidar / dev’esto||68.25 guarde-se ben de ir a logar / u veja o bon semelhar / da mia senhor, se lhe Deus der, / que atal fez, end’o poder||70.7 este poder nunca mi-o Deus quis dar||70.8 Mais, se mi-o Deus desse ora, mia senhor, / einda me poderia valer||70.14 mais o vosso fremoso parecer, / ..., / me quitou ja de mi-o Deus nunca dar||71.22 E Deus nunca me neun ben / dé se ende a vós non prouguer||72.7 porque vos vejo en mí perder / mesura, que tanto valer / sol sempre a quen na Deus quer dar||72.11 esso pouco que eu poder / viver no mundo, se quiser / Deus, assi viverei por én||72.21 e non catades i / mesura nen Deus nen al ren||73.25 per bõa fe ben me dev’a tẽer / por ome mui desaventurado, / senhor, porque me vos Deus fez veer||74.24 ca assi faz-mi desamparado / amor eno mundo viver / de quanto ben Deus quis fazer||76.22 pois que mi Deus guisar non quer / por que end’al possa fazer / [enquant’eu no mundo viver]||78.7 e, se non ést’assi, / nunca me Deus dé ben dela nen d’al!||78.11 e chamo muito Deus, e non mi val, / nen me val ela porque ja perdi / o sén||80.2 Quero-vos eu ora rogar / por Deus, que vos fez, mia senhor||80.7 e devede-l’a sofrer / por Deus e por me non matar||82.22 ca Deus me deu tan gran poder / que, ... / ..., / que non poss’este ben perder||83.13 e Deus poder / me leix’aver d’i sempr’estar||83.21 e os que esto van fazer / Deu-los leix’ende mal achar||83.22 E Deu-los leix’assi ficar / com’eu, senhor, sen vós fiquei||84.21 mais non praz / a Deus de m’én dar o poder||84.22 E, pois me Deus poder non dá / de me per al ren defender, / est’averei a fazer ja||85.9 E os que esto creud’an, / Deus, é que queren máis viver||86.26 e Deus, se me quiser valer, / por min, poi-la ten en poder, / fara-lh’aver coita d’amor||88.24 mais Deus vo-lo leixe saber / per min, senhor||89.12 e de mia cuita se nembrasse, / de que se nunca quis nembrar, / nen Deus||89.15 E, se m’ela por Deus mandasse / o que me nunca quis mandar||89.20 a mui gran coita’n que me ten / lhe perdõasse Deus por én||89.28 diga-lhe quen / quis Deus fazer que non cuidasse||90.4 nen me quis valer / Deus, a que fui por én rogar||92.3 Muito per-dev’a gradecer, / segund’agora meu cuidar, / a Deus, a quen faz ben querer / senhor, con que pode falar / en lhe sa coita descobrir||92.25 mais Deus me faz assi viver / en tan gran coita||93.16 Por quantas outras cousas son / que Deus no mundo fez de ben, / po-las aver eu todas non / perderia coita por én||95.6 mais fez-mi-a Deus, des que a vi, / sen o meu grado muit’amar||95.24 mais, se me Deus cedo non val, / muit’ei gran coita de sofrer||99.7 e Deus non m’én dé o poder / des que m’eu de vós alongar!||99.10 Mais dá-mi a morte, mia senhor, / Deus e nunca me leix’estar / assi no mund’, a meu pesar||99.17 E nunca [vos] Deus, mia senhor, / no mundo quiso fazer par||99.23 e Deus morrer / me leix’u m’eu de vós quitar!||100.1 Se Deus me leixe ben aver / de vós, senhor, e gradoar!||100.7 mais prazer-m’-ia de morrer / se mi-o quisesse Deus guisar||100.12 nen Deus non me pode tolher / coita sen [eu] ante morrer||102.5 e, pois vós queredes assi, / quero-a eu toda sofrer, / e Deus mi valha se quiser||102.23 E, pois me contra vós non val / Deus nen mesura nen amor / que vos eu ei des que vos vi, / amar-vos-ei sempre, senhor||106.2 E non mi valra i Deus nen mesura / que vós tan grande sabedes aver / en tod’outra ren senon contra mí?||106.6 En grave dia, senhor, que vos vi, / por me Deus dar contra vós tal ventura / que eu por vós assi ei a mor[r]er||106.19 Se a ventura quis Deus dar a min||106.25 fez-m’entender qual ést’o ben melhor / do mundo, a que Deus nunca fez par||106.26 e non mi-o quis[o] Deus por al mostrar / senon por viver eu ja toda via / na coita de quantas El fez maior||107.27 ca este ést’oje o maior / ben de quantos Deus quis fazer||107.34 todo o mundo non é ren / senon, senhor, o vosso ben / a quen o Deus quisesse dar||108.3 Agora me quer’eu ja espedir / da terra e das gentes que i son, / u mi Deus tanto de pesar mostrou||108.6 e a Deus gradesco porque m’én vou||108.12 nen me poderán / dizer que eu torto faç’en fogir / d’aqui u me Deus tanto pesar deu||108.19 E ben dig’a Deus, pois que m’én vou, verdade||109.7 E, quando m’a mí rogan muitos que lhis diga por Deus se vos quero ben, / logo lhis eu juro que outra molher amo máis d’outra ren, / ca non vós, senhor||109.20 mais a Deu-lo rogo, que sabi a mia coita, que me valha i||110.4 [e] sei que contra vós nulha ren me non val, / nen Deus [nen Amor] nen cousimento nen al||110.18 e ei rogar a Deus que se nembre de min||110.20 e se me Deus quisess’oir, ala morrerei||115.27 «Confunda Deus quen te deu esse don / nen quen te fezo jograr ne[n] segrer»||116.19 ca me ven mal d’u Deus non o quis dar||116.28 a vós xe estaria melhor, / e, demais, Deus vo-lo gradeceria||117.17 pois Deus non quer que eu faça cordura, / fazed’i vós cousiment’e mesura!||117.26 mais Deus non me dé de vós grado / se eu, senhor, ei ren deste cuidado!||119.21 e Deus, que mi-a fez ben querer, / se m’este ben quisesse dar, / non me cuidari’a cambiar / por rei nen por emperador||120.1 Meus olhos, quer-vos Deus fazer / ora veer tan gran pesar||120.5 e non poss’eu saber / por que vos faz agora Deus / tan muito mal, ai olhos meus!||121.8 Como morreu quen foi amar / quen lhe nunca quis ben fazer / e de que lhe fez Deus veer / de que foi morto con pesar, / ai mia senhor, assi moir’eu!||127.2 Ai mia senhor, se eu non merecess[e] / a Deus quan muito mal lh’eu mereci, / d’outra guisa pensara El de mí||127.11 mais non quis Deus que meu mal entendesse||127.17 mais non quis Deus assi, / ante me fez por meu mal que vivesse||128.3 essa faz a min Deus amar, / e essa me ten en poder||128.9 o seu ben que non á i par, / tan muito a faz Deus valer / por bon prez e por ben falar||128.24 por én, non devi’a quitar / os seus olhos de a veer / a quen Deus quisesse guisar / de lho querer ela sofrer||129.10 porque vos fez Deus entender / de todo ben sempr’o melhor||129.12 e a quen Deus tanto ben deu / devia-s’a nembrar do seu / omen coitad’e a doer||132.26 como que me faz desejar / Deus vosso ben por desejar / a mia mort’eu||132.29 pois que me Deus non quer quitar / d’en vós cuidar||133.11 e por meu mal me fezo Deus nacer||133.22 E, pois que Deus non quer que me valhades / ..., / que farei eu?||134.23 Deus!, como pod’o coraçon quitar / de vós||134.27 nen como pode d’al ben desejar / senon de vós, que sol oir falar / en quanto ben Deus en vós faz aver?||137.6 ca, se me vós, senhor, fezerdes ben, / ben me verra de Deus e d’outra ren||137.8 e, se me vós quiserdes fazer al, / Amor e Deus logo me faran mal||137.11 Que entend’eu, fremosa mia senhor, / ..., que nunca perderei / gran ben de Deus nen de vós nen d’Amor||137.16 mais, pois vos non vir, / esforç’e sén e Deus an-mi a falir||137.18 nunca de Deus nen de mí prenderei / prazer nen ben de que aja sabor||137.24 e perderei des i / Deus, mia senhor, e o seu ben e mí||138.13 e faz-mi a Deus por mia morte rogar||138.28 nen me val Deus, nen min poss’eu valer||139.1 Senhor, pois Deus non quer que min queirades / creer-la coita que me por vós ven||139.12 pero Deus sabe quan de coraçon / oj’eu vos amo||139.17 mais, se Deus quiser que vos dig’alguen / qual ben vos quero e que o vós creades, / poderei eu meu sén cobrar des i||141.15 E des que mi Amor non fezer / a coita que levo levar, / Deus, nunca por outro pesar / averei sabor de morrer||142.12 se lhes Deus algũa sazon / aguisou de vo-lhes mostrar / ou d’oiren de vós falar||142.17 ou vos souberon conhoscer, / Deus, com’ar poderon viver / eno mundo ja máis des i||145.1 Por Deus vos rogo, mia senhor, / que me non leixedes matar||146.4 e valha-mi bon sén que vós avedes, / e Deus, por que vo-l’eu venho rogar||150.6 se me Deus non der / ben da ben-talhada, / nen vida longada / non mi á min mester||156.3 e, pois vo-lo Deus faz aver / e quantas outras cousas son, / en que teedes por razon / de me leixar morrer d’amor?||156.15 E, pois me vos Deus quis most[r]ar / aqui, direi-vos ũa ren||156.22 Mais venho-vos por Deus rogar / que vos prenda doo por én / de mí||157.1 En que grave dia, senhor, que me vos Deus fez[o] veer||159.10 Non poderei eu máis viver / se me Deus contra vós non val||160.13 Que ventura que me Deus deu||161.19 E, pois vos Deus fez parecer melhor / de quantas outras eno mundo son, / ..., / com’averei ja do mundo sabor||164.1 Quer’eu a Deus rogar de coraçon, / ..., / que El me leixe veer mia senhor / mui ced’, ...||165.14 E non sei eu como possa morar / u non vir vós, que me fez Deus querer / ben por meu mal||166.17 Pois Deus, que mi-a fez muit’amar, / non quer, nen o meu coraçon||166.19 máis a Deus rogarei por én / que me dé cedo dela ben||167.5 E feze-a Deus parecer / melhor de quantas no mund’á||167.8 Mais en grave dia naci / se Deus conselho non mi der||167.13 É a que Deus fez por meu mal||172.2 De quantos mui coitados son, / a que Deus coita faz aver, / min faz máis coitado viver||172.15 E nunca me Deus quis guisar / en quanto cuidado prendi||173.5 valha-me ja contra vós a maior / coita que sofro por vós das que Deus / fezo no mund’, ...||173.16 quer’eu a Deus rogar por én / que me valha||175.1 Qual dona Deus fez melhor parecer / e que fezo de quantas outras son / falar melhor e en melhor razon||175.7 aquesta fezo desejar a mí / Deus por ja máis nunca coita perder||175.8 Non me fez Deus tal dona ben querer / nen mi-a mostrou se por aquesto non||176.3 e a Deus devo muit’a gradecer / porque mi á esto, senhor, achegado||176.9 Mais, mia senhor, fui desaventurado / u me vos Deus fez primeiro veer, / que me non fez log’i morte prender||177.17 mais Deus, que mi-a fezo veer, / rog’eu que mi-a faça veer||178.29 E, se me Deus quisesse dar seu ben / dela, ja lh’eu quitaria por én / seu parais’e outro ben-fazer||179.20 e Deus, que mi-a podia / dar, non mi-a dá nen al que lh’eu pedi||180.10 nen me queixo a Deus / eu desse vosso parecer / [que tanto mal me faz aver]||182.9 É por non sofrer a maior / coita das que Deus quis fazer||182.11 e rog’a Deus por én / que me faça perder o sén / e pavor que ei de morrer||182.15 E Deus non me leixe viver / se eu a ‘nsandecer non ei||182.19 sempr’averei / coita d’amor, direi-vos qual: / gran coita se me Deus non val||182.28 Deus, e quand’ensandecerei?||184.6 sempre cuidando, mia senhor, / en vós, que fez Deus a melhor / dona de quantas donas vi||184.13 sobre todas vos quis Deus dar, / senhor, bondad’en todo ben||184.16 E, pois que assi ést[e], ja / que vos Deus feze máis valer / de quantas outras no mund’á, / verdade vos quero dizer||184.19 pero Deus meta seu poder / por outra tan bõa fazer, / come vós non faria ja!||185.4 pois me padecer / muitas coitas e mui graves fezestes, / Deus, quando me fezestes ir veer / ũa dona mui fremosa que vi||186.15 Aquesta dona fezo Deus nacer / por mal de min||187.13 mai-la dona, por que moiro, ben / lhi faz Deus tanto quant’eu ja per ren / nunca direi nen o seu parecer||187.15 ca tanto a fez Deus ben parecer / sobr’outras donas, ... / ... / que direi máis||188.11 se Deus me leix’aver / dela ben e me mostr’o seu / bon parecer||188.13 que lhe Deus deu / por ja sempr’a min mal fazer||188.15 ca Deu-la fez por mal de min / máis fremosa de quantas son / no mundo||189.22 Mais rog’a Deus, que sab’o mal / que me mia senhor faz sofrer, / que El me faç’ensandecer||189.28 ca esto me sera melhor, / pois que m’ela nen Deus non val||191.4 que me fez Deus, por meu mal, ben querer||193.1 Se eu a Deus algun mal mereci, / gran vingança soub’El de min prender||193.10 e mal dia naci / por eu assi eno mundo viver, / u Deus sobre min á tan gran poder / que m’eno mundo faz viver assi / sen ela||193.19 a coita de quantas Deus fez maior / en que eu vivo polo seu amor||194.5 non me dé Deus de vós ben, nen de sí, / se nunca tan fremosa dona vi / come vós||194.12 e fez-vos Deus nacer por mal de mí, / senhor fremosa||194.14 ca per vós perdi / Deus e amigos e esforç’e sén||194.16 ca nunca eu no mundo pud’achar, / des quando me vos Deus fez[o] veer, / dona que me fezess’escaecer / vós||194.18 a que Deus no mundo non fez par||194.20 e, se non, Deus non me dé voss’amor / nen vosso ben, que me faz desejar||195.12 por esta moiro, que Deus atal fez||195.30 E, meus amigos, se non ést’assi, / non me dé Deus dela ben nen de sí||195.31 e, se non, leve Deus u son os seus / estes meus olhos que vejan os seus||195.35 leve-os Deus cedo, que pod’e val, / u veran ela, que tan muito val||196.10 e fez-mi-a Deus veer por mal de mí, / meus amigos||196.15 Mais u mi-a Deus primeiro fez veer / máis me valvera de morrer enton||196.17 pois que mi-a Deus tan gran ben fez querer||197.28 e, pois me vej’en tal coita viver, / Deus me cofonda se viver querria||197.30 ca esta dona me tolheu poder / de rogar Deus||199.33 Mai-lo que vai tal pregunta fazer / Deu-lo leixe molher gran ben querer||200.6 e nunca me Deus valha, poi-la vi, / se me non fez tod’al escaecer||200.12 e, se vos eu verdade non disser, / non me dé Deus dela ben nen de sí||202.2 Quantos oj’eu con amor sandeus sei / dizen, si Deus me leixe ben aver, / que a dona lhes fez o sén perder, / melhor de quantas oje no mund’á||203.8 confonda Deu-lo que lho foi dizer!||203.20 e por én sei eu ben, per bõa fe, / que non fez Deus a esta coita par||203.29 e peç’a Deus enton / mia morte muit’e mui de coraçon||204.12 e melhor / de quantas donas Deus fez[o] nacer||204.17 nen me quis Deus guardar nen mia folia||205.2 Ja eu non ei oimais por que temer / nulha ren Deus||205.19 pois que mi-a fez morrer Deus, / El se veja en poder de judeus / como se viu ja outra vez prender!||207.1 Nunca Deus quis nulha cousa gran ben / nen do coitado nunca se doeu||208.10 Por mia morte, que vos vi desejar, / rog’eu a Deus sempr’, e non mi-a quer dar||208.13 Por mia morte roguei Deus e Amor||210.2 Rogaria eu mia senhor / por Deus que me fezesse ben||210.13 Pois me Deus tal ventura deu / que m’en tamanha coita ten / Amor, ja sempr’eu serei seu||211.3 Quand’eu mia senhor conhoci / e vi o seu bon parecer / e o gran ben que lhi Deus dar / quis por meu mal, log’entendi / que por ela ensandecer / me ve[e]rian||212.3 do que eu quer’agora a Deus rogar||212.9 por én serei sempr’a Deus rogador / de min e dela que m’esto buscou||212.16 log’eu dela e de min rogarei / a Deus que vejan estes olhos meus||213.1 Tod’ome que Deus faz morar / u ést’a molher que gran ben / quer, ben sei eu ca nunca ten / gran coita no seu coraçon||213.21 e mia senhor mi-a faz saber, / e o seu mui bon parecer, / e Deus||214.8 A min aven, a que quis Deus guisar / d’aver gran coita ja mentr’eu viver, / pois a vós pesa de vos eu dizer / qual ben vos quero||214.11 mais a Deus rogar / quer’eu assi (ca assi m’é mester) / que El me dé mia morte se non der / tal coraçon a vós d’én non pesar||215.4 se non, mal / me venha de vós e de Deus||215.12 atanto Deus non me perdon / nen me dé nunca de vós ben||215.21 mais, pois que Deus quer / que eu a vós queira melhor, / valha-m’El contra vós, senhor||216.3 Senhor fremosa, conven-mi a rogar / por vosso mal, enquant’eu vivo for, / a Deus||216.10 serei rogador / a Deus assi que confonda, senhor||216.19 e Deus cofonda min por én / e vós, senhor, e eles, e quen ten / en coraçon de me vosco mezcrar||217.16 Mai-la mesura, que tanto valer, / senhor, sol sempr’a quen na Deus quer dar, / me valha contra vós||218.3 A melhor dona que eu nunca vi, / per bõa fe, nen que oi dizer, / e a que Deus fez melhor parecer, / mia senhor ést’, ...||218.19 mais rog’a Deus, que lhe tanto ben fez, / que El me guise como algũa vez / a veja ced’, u m’eu dela parti||219.17 ca Deus de tal coraçon é / que, tanto que sabe que ten / eno seu mui gran coita alguen, / que logo lh’i conselho pon||220.1 Om’a que Deus ben quer fazer / non lhe faz tal senhor amar / a que non ouse ren dizer / con gran pavor de lhe pesar||220.14 mais non pod’aquesto saber / senon a quen Deus quiser dar / a coita que El fez aver / a min||221.2 se Deus me leixe de vós ben aver||221.13 E, mia senhor, assi m’ajude Deus / escontra vós, que me faz tant’amar / que non sei i conselho que filhar||223.3 rog’[eu] a Deus, que ten en poder mí / e vós, senhor, que me dé vosso ben||223.9 rog’eu a Deus, que muito pod’e val, / que El me dé vosso ben se quiser||224.1 Se Deus me leixe de vós ben aver, / senhor fremosa, nunca vi prazer / des quando m’eu de vós parti||225.2 Des oje-mais ja sempr’eu rogarei / Deus por mia mort’...||225.5 pois eu per vós sei / ca non á Deus sobre vós tal poder / per que me faça vosso ben aver||225.8 E ja eu sempre serei rogador / des oje-mais pola mia mort’a Deus||225.14 ca, enquant’eu coidei ou entendi / ca me podia Deus vosso ben dar, / nunca lh’eu quis por mia morte rogar||226.3 e non quis Deus nen voss’amor||226.12 e, pois que el nen Deus non quer, / dizer-vos quer’eu ũa ren, / senhor, [que sempre ben quige]||227.9 ca me faz Deus por meu mal entender / todo seu ben, e poi-lo entendi||230.1 Non pode Deus, pero pod’en poder, / poder El tanto, pero poder á||230.6 que, pero El pod’, en quanto Deus é, / seu ben que perça non pod’El poder||230.11 pero é Deus sobre todos maior, / que me faça pe[r]der prol nen gran ben / daquesta dona que m’en poder ten||230.15 E pero Deus é o que pod’e val / e pode sempre nas cousa[s] que son / e pode poder en toda sazon||232.24 o que Deus non leixe seer!||235.19 ca nunca Deus quer que eu cuid’en al / senon porque lhe non diss’o gran mal / e a gran coita que por ela ei||236.2 Deste mundo outro ben non querria / (por quantas coitas me Deus faz sofrer) / que mia senhor do mui bon parecer / que soubess’eu ben que entendia / como oj’eu moir’, ...||236.22 E rog’a Deus e Santa Maria, / que lhe fezeron muito ben aver, / que ben assi lho façan entender||237.1 Senhor, que Deus mui melhor parecer / fez de quantas outras donas eu vi, / ora soubessedes quant’eu temi / sempre o que ora quero cometer||237.8 E sabe Deus que a dur eu vin i / dizer-vos como me vejo morrer / por vós, senhor||239.7 ca, se nunca depois ar vi prazer, / Deus no’me valha, que poderia?||239.11 ca ‘ssi viv’eu por ũa dona qual / sab’oje Deus e Santa Maria||239.18 e, se me non val / Deus (que mi-a mostre!), ja non guarria / eu máis no mundo||242.19 perdendo meu sén / por veer ela, que Deus quis fazer / senhor das outras en ben parecer / e en falar e en tod’outro ben||242.23 E por aquesta coid’eu a morrer, / a que Deus fez, por meu mal, tanto ben||243.8 E tenho que me fez Deus mui gran ben / en me fazer tan bõa don’amar||246.7 Tan mansa vos quis Deus, senhor, fazer, / e tan fremosa e tan ben falar / que non poderia eu mal estar / de vós por quanto vos quero dizer||247.7 Cuidando en quanto vos Deus fez de ben / en parecer e en mui ben falar, / morrera eu||247.10 mais, polo mui gran ben / que vos quero, máis me fez Deus coidar / que nunca vos veeria des i / se morress’...||252.21 E nunca m’end’eu partirei, / ca non quer o meu coraçon / nen Deus||253.9 E partir-s’-an os olhos meus / de non veer de nulha ren / prazer, pois que os partir Deus / de vós, senhor, que quero ben||254.1 Que sen mesura Deus é contra mí!||258.10 mais no’me perdon / Deus se ja poss’al fazer i / que vos non aja de fazer, / [do ben que vos quero, saber]||258.28 e negara-vo-l’eu, mais non / quis Deus nen o meu coraçon||259.13 e, pois Deus tanto ben vos fez, senhor, / de vos amar non me vos én queixedes||259.22 E, mia senhor, se Deus fosse pagado / d’eu de gran coita guardado seer, / non me mostrara vosso parecer / nen vós, sen[h]or||259.27 e, pois vos vi, nunca despois quis Deus / que perdess’eu gran coita nen coidado||260.2 Senhor fremosa, quero-vos rogar / por aquel Deus que vos feze nacer||260.7 Por vosso prez e por Deus, mia senhor, / e por mesura e por quanto ben / vos El foi dar||263.3 Non soube que x’era pesar, / si me valha Nostro Senhor, / quen Deus non fez, a seu pesar, / longe viver de sa senhor||263.22 ca me fez Deus coitas saber / perque mi-as fez todas sofrer||264.13 mais non os quise Deus quitar / de grand’afan e de pavor / que pois ouveron d’endurar||266.5 perdi o mund’e perdi-me con Deus / e perdi-me con estes olhos meus||266.12 ca me non quiso Deus leixar morrer / por me fazer maior coita sofrer / por muito mal que me lh’eu mereci||266.29 E de tal preço guarde-vos vós Deus, / senhor e lume destes olhos meus, / se vos vós én non quiserdes guardar||267.5 se Deus quisesse, dize-lo assi / que ouvessen todos doo de mí||269.1 Eu me coidei, u me Deus fez veer / esta senhor, contra que me non val, / que nunca me dela verria mal||269.10 e todo mi ora fal, / e demais Deus, e viv’en coita tal / qual poderedes mui ced’entender / per mia morte||269.17 mais fezo-a Deus qual / El melhor soube no mundo fazer||269.24 E esta dona, poi-lo non souber, / non lhe poden, ..., / Deus n[e]n ar as gentes culpa põer||269.26 [M]ai-la mia ventura e aquestes meus / olhos an i [mui] gran culpa, e Deus, / que me fezeron tal dona veer||270.2 Ora non sei no mundo que fazer / nen ei conselho nen mi-o quis Deus dar||270.9 mas quen Deus guardar / non quer non pode guardado seer||270.21 non perdi coita, ca non quiso Deus, / nen perderei, ca eu mi-o mereci||271.14 E à senhor que me foron mostrar, / de quantas donas Deus quiso fazer / de falar ben e de ben parecer||273.9 E os meus olhos, con que vos eu vi, / mal quer’, e Deus, que me vos fez veer||273.18 e quero mal Deus porque me non val||274.20 que, pero me Deus ben fazer quiser, / sen ela non me pod’én fazer nada!||275.1 As graves coitas, a quen as Deus dar / quer, e o mal d’amor, gran ben faria / se lhe desse||275.7 mais non sei de Deus se poderia||276.8 e, se vos menço, Deus non me perdon, / ..., / dizede-m’esto, se vos valha Deus||277.17 ca Deus-la fezo qual melhor fazer / soub’eno mund’, ...||277.21 e ben dira per mí / que ben dev’end’a Deus a dar bon grado / de quantas coitas por ela sofri||277.23 se Deus mi-a mostre como a ja vi / seendo con sa madre en un estrado!||279.4 e, se vos mentir, non me venha ben / nunca de vós nen d’outri nen de Deus||282.1 Deus, que mi oj’aguisou de vos veer / e que é da mia coita sabedor, / El sab’oje que con mui gran pavor / vos dig’eu est’, ...||283.2 Da mia senhor, que tan mal dia vi, / como Deus sabe, e máis, non direi én / ora daquesto||283.4 nen me dé Deus ben dela nen de sí / se oj’eu máis de ben querri’aver / de saber o mal||284.4 e non mi valha ela nen Amor / nen Deus se vos verdade non jurar||285.10 e rog’assi Deus: / se o dixe, mal me leixe morrer; / se non, senhor, quen vo-lo foi dizer||285.15 e Deus, se lhe prouguer, / rog’eu assi quanto posso rogar||286.9 ai mia senhor, por tod’est’e por Deus, / avede vós oje doo de min!||287.7 Por Deus e por mesura e por mí, / dizede-m’esto que vos vin rogar||288.13 E rog’eu Deus, ... / ..., / que El me torn’en algũa sazon / u vos eu veja||291.1 Om’a que Deus coita quis dar / d’amor nunca dev’a dormir||293.1 Senhor, por Deus vos rogo que querades / saber un dia [como] mia ventura / é contra vós||293.4 a que quero melhor / de quantas cousas Deus quiso fazer||293.13 pois Deus non quer que a min ben façades||293.18 Mia senhor, quanto máis ben fazedes, / atanto fazedes a min levar / maior coidado no meu coraçon / en desejar o ben que vos Deus deu||295.1 Deus ora faz que eu viver aqui / poss’...||295.23 mais tamben viver / pod’o morto se xo Deus quer fazer!||297.1 Por Deus vos quero rogar, mia senhor, / que vos fezo, de quantas donas fez, / a máis fremosa nen de melhor prez||297.10 pois vos Deus fez tanto ben entender, / entendede en qual coita me ten / o v[oss]’a[mor]||303.1 Tanto faz Deus a mia senhor de ben / sobre quantas no mundo quis fazer / que vos direi eu ora que mi aven||303.16 tan muito val sobre quantas eu sei / que, pois me Deus tan bõa senhor deu, / non querria das outras a melhor / [eu querer ben por aver seu amor]||303.19 ca me faz Deus tan bõa don’amar / que me val máis vee-la ũa vez / que quanto ben mi outra podia dar||303.22 e, poi-la Deus tan bõa dona fez, / non querria d[as] o[utras] a m[elhor / eu querer ben por aver seu amor]||304.10 mais Deus, que pod’a verdade saber, / me dé seu ben se lh’eu quero me[lhor / ca nunca quis no mund’om’a senhor]||304.16 Deus, que lhe fez tan muito ben aver, / me dé seu ben se lh’eu quero melhor / [ca nunca quis no mund’om’a senhor]||305.7 E mia senhor, a quen a Deus mostrar / u vir das outras as que an máis ben, / ben vera que cab’ela non son ren||306.4 é tan bõa que Deus non me perdon / se eu querria no mundo viver / por lhe non querer ben nen a veer||306.10 mais, porque amo tan boa senhor, / Deus non mi-a mostre, que a’n poder ten||306.16 que non me valha Deus / se eu querria no mundo viver / [por lhe non querer ben nen a veer]||307.8 Da mia senhor e do meu coraçon, / porque me Deus ja todo fez veer / per quant’eu logo dever’a morrer, / maravilho-me e faço gran razon||307.20 E, pois me non pod’a coita que ei, / nen Deus, matar, ja máis non morrerei||308.7 mais Deus mi-a mostre por én / cedo, que a en poder ten||309.9 E Deus, que vos en poder ten, / tan muito vos fezo de ben / que non soub’El no mundo ren / per que vos fezesse melhor||309.23 e Deus vos fez por mal de mí, / que á comigo desamor||310.2 A mia senhor, que me foi amostrar / Deus por meu mal, ..., / ..., / muit’ouve gran sabor de m’enganar||311.10 E non querria máis a Deus / de lhe falar e a veer / [e nunca outro ben aver]||311.16 Deus me fezesse este ben / de lhe falar e a veer / [e nunca outro ben aver!]||313.6 chorei tan muito destes olhos meus / que non vi ren, e chamei muito Deus||315.2 se Deus me leixe de vós ben aver, / e, se non, leixe-me por vós morrer||316.12 nen rog’a Deus eu ja por outra ren / senon por morte que me dé por én||316.16 ca mi-o faz Deus e mia senhor saber||320.1 Sempr’eu, senhor, roguei a Deus por mí / que me desse de vós ben, e non quer||320.8 E per aquesto quero eu provar / Deus, ca muit’á que lhe por al roguei / de vós||321.5 mais Deus, que tolh’as coitas e as dá, / El dé gran coit’a quen coita non á!||325.15 ben devo de pran a sofrer qualquer / outra coita qual mi Deus dar quiser||328.9 E, mia senhor, mui gran poder vos deu / Deus sobre min||329.9 e sabe Deus de nós que ést’assi||332.2 A mia senhor, que eu por meu mal vi, / feze-a Deus senhor de mui bon prez / e máis fremosa de quantas El fez||332.5 per bõa fe, todo por mal de min / a fezo Deus de muito ben senhor / e das melhores donas a melhor||332.15 e assi quiso Deus||333.2 – Senhor, por vós e polo vosso ben, / que vos Deus deu, ven muito mal a mí||337.15 e poderia én perder / as coitas que a min Deus faz sofrer||338.9 e ben vos juro que á gran sazon / que rog’a Deus por mort’, e por al non||338.21 e tenho que mi Deus [faz] i / ben, mia senhor, polo que vos disser||339.14 Deus me cofonda se eu i guarir!||346.2 ca non quis Deus que coita sofresse / que eu ousasse, mentre vivesse, / nunca dizer||348.19 E sabe Deus que muito mal me ven, / mais non d’ali donde se cuid’alguen||351.14 Des que vos eu vi, mia senhor, me deu / gran coita De[u]s, ..., / e gran pesar||355.1 Gradesc’a Deus que me vejo morrer / ante que máis me soubessen meu mal||355.16 mais, como quer que mi-o aja con Deus, / praz-me muito porque non saben r[en / de que moiro nen como nen por quen]||355.19 E ben tenho que me fez Deus i ben / porque mia coita non forçou meu sén||360.6 non catan Deus nen ar catan mesura / nen catan min, a quen pesa muit’én||361.20 mais, se menti, ja Deus non me perdon||362.15 nen ar cuidei depois d’amor / a sofrer seu ben nen seu mal, / nen de vós nen de Deus nen d’al||363.13 E, se Deus m’algun ben non der / de vós, ..., / tan grave dia vos eu vi / se de vós grado non ouver||364.7 E, se Deus ouvo gran prazer / de me fazer coita levar, / que ben s’end’El soube guisar / u me fez tal dona veer||364.13 Se m’eu a Deus mal mereci, / non vos quis El muito tardar||365.4 mais, pois de vos veer / [Deus] guisou, ja agora verei / prazer por quanto pesar vi / des quando m’eu de vós parti||365.15 mais, pois que m’ora Deus / [o] guisou, j’agora verei / prazer por quanto pesar vi / [des quando m’eu de vós parti]||370.10 nunca me valha Deus / se eu cuidasse que tanto vivera / [sen a veer]||372.4 pois Deus quer assi, / que sábian todos o mui grand’amor / e a gran coita que levo, senhor, / por vós des quando vos primeiro vi||372.24 e me queirades por Deus consentir / que diga eu atanto en meu cantar||373.5 pois non queredes que fale no ben / que vos Deus fez||373.7 pois non ous’a dizer / o muito ben que vos Deus fez, sen[h]or||373.9 ca, pois non queredes vós, mia sen[h]or, / que fale no ben que vos Deus quis dar, / sempr’averei muit’est[r]a[n]ho d’andar / dos que an de falar en algũu ben||374.17 ouvi a levar aquesto da melhor / das que Deus fezo, ca non outro grado||374.19 al m’er aven de que me ven peior, / sen[h]or, u Deus nunca de mal per ren / foi dar a min||375.3 que vos ar fez Deus tal / que nunca mal faredes||377.2 Sempre vos eu d’outra ren máis amei / por quanto ben Deus en vós pôs, sen[h]or||377.8 Por quanto ben, ..., / Deus en vós pôs vos am’eu máis que al||377.13 Por quanto ben Deus en vós foi põer / vos am’eu máis de quantas cousas son / oje no mund’...||378.4 perdi ela, que foi a ren milhor / das que Deus fez||380.18 a que non fez valor / Deus de lho dar, que lhi fezo ben i||384.11 eu trobo e trobei pola melhor / das que Deus fez||385.4 e des oimais quer’amar Deus, / ca mi mostrou quen oj’eu vi||385.10 mais os meus olhos quer’eu ben / e ja sempre Deus amarei||388.17 de pran ceguei eu log’enton, / e ja Deus nunca me perdon / se ben vejo nen se ben ei||388.19 pero, se me Deus ajudar / e me cedo quiser tornar / u eu ben vi, ben veerei||391.10 ca ja cegan os olhos meus / por vós e non me val i Deus / nen vós||392.1 Deus, como se foron perder e matar / mui boas donzelas, quaes vos direi!||392.15 se mi-a Deus amostra, gran ben mi fara||396.1 Se m’ora Deus gran ben fazer quisesse, / non m’avia máis de tant’a fazer||397.14 E nunca ja poderei aver ben, / pois que Amor ja non quer nen quer Deus||399.2 Esso mui pouco que oj’eu falei / con mia senhor gradeci-o a Deus||402.2 Senhor fremosa, des que vos amei / sab’ora Deus que sempre vos servi / quant’eu máis pud’; ...||404.8 Deus / fez-me chorar dos olhos meus||405.7 por én / me faz a min sen meu grado viver / longe dela e sen seu ben-fazer / Deus||405.16 Deus, que lh’a ela tod’este ben fez, / me faz a min, sen meu grado viver / [longe dela e sen seu ben-fazer]||407.11 nunca Deus quiso dar a entender / atal razon qual oj’eu mester ei / pera falar no que sempre cuidei||409.13 ca de guisa me ten vençud’Amor / que, se Deus ou gran mesura non for, / de mia senhor pos[s]’en coita viver||410.8 e tẽer / pola maior coita de quantas son / coita d’amor a quen a Deus quer dar||411.1 Senhor fremosa, pois que Deus non quer / nen mia ventura que vos eu veer / possa, conven-m’oje-mais a sofrer / todas-las coitas||411.12 mais quer’a Deus rogar / que me leixe meu temp’assi passar||412.3 muito per-devo a Deus a gradecer / e a servir||414.15 e vedes qual senhor / me faz amar muito Deus e Amor||416.1 Pois Deus non quer que eu ren poss’aver / de vós, senhor, senon mal e afan||416.9 pois Deus non quer que aja senon mal / de vós||416.15 pois Deus non quer que aja se mal non / de vós, senhor||418.20 E logo, u m’eu de vós partir, / morrerei se mi Deus non val||419.5 gradesc’a Deus que me faz a maior / coita do mund’aver por mia senhor||419.8 E ben tenh’eu que faço gran razon / d’a maior coita muit’a Deus gracir||421.10 porque das coitas a maior pedi / a Deus, que á de mi-a dar gran poder||422.4 a vó-lo devo muit’a gradecer, / e a Deus, que me vos deu por senhor||422.16 ca non me dé Deus de vós ben, senhor, / ..., / se oj’eu sei al por que o temer||422.26 e por quanto ben vos Deus fez, senhor, / guardade-vos de tal erro prender||423.3 pois mi a min Deus non quis nen mia senhor, / a que roguei de me del amparar||423.10 esto sabe Deus, que me fui mostrar / ũa dona que eu vi ben falar / e parecer por meu mal||423.24 e, se me del queixar, / Deus non me valha, que eu mester ei||424.1 Por mal de mí me fez Deus tant’amar / ũa dona que ja per nen un sén / sei que nunca posso prender prazer / dela nen d’al||424.5 e, pois m’aquesto aven, / rog’eu a Deus que mi-a faça veer / ced’...||424.7 «Moir’eu, senhor, a que Deus non fez par»||424.15 E gran mesura Deus de me matar / fara, pois m’a mort’en seu poder ten||425.3 ca des enton assi quis Deus / e mia ventura||429.7 por que moir’eu polo seu / parecer que lhi Deus deu / a esta louçana||429.15 sempre [e]no meu coraçon muito veer desejo / a senhor do melhor prez / de qua[n]tas Deus nunca fez||432.9 E non me poss’eu queixar con razon / d’Amor nen d’outre, ..., / senon de Deus||432.14 pois assi Deus quer / que eu queira mui gran ben tal molher / [...]||433.7 Pois se non dol Deus de mí nen Amor / nen vós, senhor, ..., / de-lo dia que vos primeiro vi / meu mal fiz||435.5 porque o sén / perdi cuidando no bon parecer / que vos Deus deu||435.18 pois Deus sobre mí [vos] tal poder deu||436.23 prenderei morte, pois que Deus non á / doo de min, nen vós, que sempr’amei||437.19 Pois vos Deus fez muito ben entender, / sen[h]or fremosa, que sempre servi||441.1 A Deus gradesco, mia senhor / fremosa, que me vos mostrou||441.13 [T]an muito vos fez Deus de ben / que, ..., des aqui / serei voss’om’, ...||441.20 [c]a non poss’eu desto forçar / Deus, que me vos faz muit’amar||442.2 – [S]enhor fremosa, pois me vej’aqui, / gradesc’a Deus que vos posso dizer / a coita que me fazedes sofrer||442.4 e Deus nen vós non me valedes i||442.10 e Deus e vós fazedes-me peor, / e peor m’é que quando comecei||448.23 Mais Amor, que m’or’assi quer matar, / dé-lhi Deus quen lhi faça desejar / algun ben en que non aja poder||464.11 E, pois que o Deus assi quis, / ... / ..., mui ben seede fis / que nunca eu sen cuidado / én viverei||477.8 Vi ũu coteife mao, val[a]di, / con seu porponto (...), / ca non quer Deus que s’el en outro meta||478.14 E juro par Deus-lo santo / que manto / non tragerei nen granhon||481.15 É romeu que Deus assi quer servir / por levar tal furt’a Jelusalen||482.9 U a voz começastes, entendi / ben que non era de Deus aquel son||482.19 Deus, meu Sen[h]or, / esta paixo[n] sofro por teu amor, / pola tua, que sofresti por min||482.25 e con pavor aquesta oraçon / comecei logo e dixe a Deus assi||485.3 porque con Deus, o padr’espirital, / minguar quisestes, mal per-descreestes||496.12 mais ar ei pavor / de mi-a non querer Deus tan cedo dar||496.13 Mais se fez Deus a tan gran coita par / come a de que serei sofredor||497.12 e, pois que al / de mal nunca Deus en vós quis poer||498.2 Que razon cuidades vós, mia senhor, / dar a Deus, quand’ant’El fordes, por mí, / que matades||498.14 e, por én, quen tal feito faz, ben sei / que en Deus nunca pod’achar perdon||498.15 ca de pran Deus non vos perdõará / a mia morte||499.21 porque por morte sairei / aquel dia do mal que ei, / peior dos que Deus fez peior||501.1 Como me Deus aguisou que vivesse / en gran coita, senhor, des que vos vi!||502.1 Nunca Deus fez tal coita qual eu ei / con a ren do mundo que máis amei||504.10 e, pois me Deus non val, / esta [coita sofr’eu / por vós, senhor]||505.1 Senhor, pois que m’agora Deus guisou / que vos vejo e vos posso falar, / quero-vo-la mia fazenda mostrar / que vejades como de vós estou||505.7 E, senhor, gradesc’a Deus este ben / que mi fez en mi vos fazer veer||507.4 e non mi valha Deus nen al / se eu trobo por m’én pagar||507.16 ca Deus non mi perdon / se eu trobo por [m’én pagar]||508.10 e por aquesto Deus non mi perdon / se ant’eu ja non queria morrer||508.16 mais pero, senhor, Deus non mi dé ben / se ant’eu ja non queria morrer||510.1 Pois que vos Deus fez, mia senhor, / fazer do ben sempr’o melhor / e vos én fez tan sabedor, / ũa verdade vos direi||510.11 pois vos Deus atal foi fazer, / erades [boa pera rei]||510.13 E, pois vos Deus nunca fez par / de bon sén nen de ben falar / nen fara ja, a meu cuidar||510.17 se o Deus quisesse guisar, / erades bõa pera rei||511.14 que verdade vos direi, / se Deus mi dé voss’amor||513.3 nunca me Deus dé o seu ben, / ..., / se non é o coraçon meu / máis preto dela que o seu||513.15 Deus non mi dé o seu ben-fazer, / ..., / se non é [o] coraçon meu / [máis preto dela que o seu]||518.19 ca Deus vos deu end’o poder / e coraçon de mi-o fazer||519.11 que ben lhi guisaria Deus / que vivess’en mui gran pesar||519.13 se lho assi guisasse Deus / como [o] mi a mí foi guisar||520.13 Porque m’oje falou, aja[des], Deus, / bon grado||521.4 e por que muitas vezes maldezi / mí e o mund’e muitas vezes Deus||521.9 A que mi faz querer mal mí medês / e quantos amigos soia aver / e de[s]asperar de Deus||522.1 Pois que vos Deus, amigo, quer guisar / d’irdes à terra d’u é mia senhor||522.7 E d’irdes i tenh’eu que mi fara / Deus gran ben, poi-la podedes veer||522.11 E, pois que vos Deus aguisa d’ir i, / tenh’eu que mi fez El i mui gran ben||525.5 de mi viir de vós mal, u Deus non / pôs mal, de quantos eno mundo son||525.20 semelha mui sen razon / d’aver eu mal d’u o Deus non pôs, non||526.6 ca non poss’entender, / se Deus me leixe de vós ben achar, / en que vo-l’eu podesse merecer||526.11 pero sabe Deus que ei gran pesar / de vos amar, mais non poss’al fazer||526.13 e por én vós, a que Deus non fez par, / non me devedes i culp’a põer||526.15 ca sabe Deus que, ... / ..., / mui de grado o fezera log’i||527.2 Non sei como me salva mia senhor / se me Deus ant’os seus olhos levar||529.1 Senhor, non vos pes se me guisar Deus / algũa vez de vos poder veer||532.2 e Deus me dess’end’o poder / que vos eu podesse contar / o gran mal que mi faz sofrer / esse vosso bon parecer||532.13 ca me vos fez Deus tant’amar||533.5 rog’eu a Deus, que end’á o poder, / que mi-a leixe, se lhi prouguer, veer / cedo||533.19 ca tal a quis[o] Deus fazer / que, se a non vir, non posso viver||534.18 e sol non duvidaria / que coita que Deus fezesse / nen outro mal aficado / non fez tal||535.7 E, porque vos fez Deus melhor / de quantas fez e máis valer, / querede-vos de min doer / e destes meus olhos, senhor||535.14 E, porque o al non é ren / senon o ben que vos Deus deu, / querede-vos doer do meu / mal e dos meus olhos, meu ben||536.1 Senhor fremosa, por qual vos Deus fez / e por quanto ben en vós quis poer||537.6 tanto a fez Deus comprida de ben / que máis que todas-las do mundo val||537.8 ca mia senhor quiso Deus fazer tal||537.15 ca en mia senhor nunca Deus pôs mal||538.15 Mais Deus, que de tod’é senhor, / me queira põer conselh’i||542.10 e assi o quis Deus guisar||544.7 Pero filhar-lh’-ia por galardon / de a veer se soubesse que non / lh’era tan grave, Deus foss’én loado||544.11 ca depois non me pod’escaecer / qual [a] eu vi, u ouvi Deus irado||544.20 e, porque viv’en tan gran perdiçon, / que mi dé morte peç’a Deus per don||545.4 Senhor, pois me non queredes / fazer ben nen o teedes / por guisado, / Deus seja por én loado||546.5 e, per boa fe, / se eu a Deus mal mereci, / ben se vinga per vós en mí!||546.19 E quer-se Deus vingar assi / como lhi praz per vós en min||547.14 com’aver sempre [a] desejar / o mui gran ben que vos Deus deu||549.5 é porque ben entender sei / que o gran ben da mia senhor / non querra Deus que err’en mí||549.12 e Deus, que lhi fez tanto ben, / non querra que o seu bon sén / err’en min||549.17 ca tal a fez / Deus, que lhi deu sén e bon prez / sobre quantas no mundo son||550.2 Senhor, que de grad’oj’eu querria, / se a Deus e a vós aprouguesse, / que, ..., estevesse / convosc’! ...||552.6 siquer teede por razon, / senhor fremosa, de vos non pesar / de vos veer se mi-o Deus [a]guisar||556.6 mais Deus vos leixe part’aver / da mui gran coita que mi dades||556.8 E, se Deus quer que ajades / parte da mia coita, ben sei, / ..., / log’enton amado serei / de vós||557.11 e, pois ei por vós tal coita mortal, / faça Deus sempre ben a mia senhor||557.18 e vós, Amor, ajades mal de Deus||558.9 e por én peç’a Deus assi, / ..., / que vos mud’esse coraçon / [que mi avedes tan sen razon]||558.15 e por esto peç’eu a Deus, / ..., / que vos mud’esse coraçon / [que mi avedes tan sen razon]||559.3 Se mi contra vós valvesse / Deus, que vos fez, e quisesse / [que] do mal que mi fazedes / mi fezessedes enmenda!||561.7 mais Deus, que sab’a sobeja / coita que m’ela dá, veja / como vivo tan coitado||561.27 mais Deus, que sab’o gran torto / que mi ten, mi dé conorto / a este mal sen mesura||561.37 por én rog’e rogarei / a Deus, ... / ..., / que mi quera dar guarida / de mort’ou de melhor vida||562.11 ca des enton / quis Deus assi, que vo-lhi foi mostrar, / que non podess’o coraçon des i / partir d’en vós cuidar||563.17 porque perço quanto vos [eu] direi: / o corp’e Deus||563.22 De mi valerdes, Deus non mi perdon / se vós perdedes do vosso bon prez, / pois vos tant’am’, ...||565.4 Deus, que non mente, mi mença, / senhor, se oj’eu sei ben / que semelh’o voss’en ren||565.9 Deus, que a coitados val, / a min nunca valer possa, / senhor, se oj’eu sei ben / [que semelh’o voss’en ren]||567.9 Pois sempre á en vós mesura / e todo ben e cordura, / que Deus fez en vós feitura / qual non fez en molher nada, / doede-vos por mesura / de min, senhor ben-talhada||568.8 Non ficou per vós de mi fazer ben, / e de Deus ajades bon galardon||568.15 mais eu minguei en loor e en prez / como Deus quis||573.12 Se Deus bon mandado mi dé, / querria saber, amiga, / deles novas||577.1 Amiga, bon grad’aja Deus / do meu amigo que mi ven||577.7 Aja Deus ende bon grado / porque o faz viir aqui||582.8 Pois seu mandad’ei migo, / rog’eu a Deus e digo, / louçana||582.11 Pois migo ei seu mandado, / rog’eu a Deus de grado, / louçana||582.13 Rog’eu a Deus e digo / por aquel meu amigo, / louçana||582.16 [Rog’eu a Deus de grado / por aquel namorado, / louçana]||587.2 Amad’e meu amigo, / valha Deus, / vede la frol do pinho / e guisade d’andar||589.4 e com’ousará catar estes meus / olhos se o Deus trouxer per aqui||593.16 – Non querra Deus esso, senhor||598.3 Mais Deus, que end’o poder á, / lhi rog’eu que El quera escolher, / por vós, amigo, e des i por mí||598.10 mais Deus escolha, se a El prouguer, / por vós, amig[o], e des i por mí||598.16 mais Deus escolha, come bon senhor, / por vós, amigo, e des i [por mí]||598.22 mais Deus escolha, come quen Ele é, / por vós, amigo, e des i por mí||598.25 e Deus ponha i / conselh’, amigo, a vós e a min||602.5 irad’aja Deus quen me lhi foi dar!||603.4 e tenho que mi faz Deus ben i||604.1 Gran temp’á, meu amigo, que non quis Deus / que vos veer podesse dos olhos meus||608.4 ca tanto paresc’eu ben / que desto mal grad’ajades vós én / e Deus bon grado||608.10 e, pois mi Deus este parecer deu, / non é sen guisa de por mí morrer / [quen mui ben vir este meu parecer]||608.16 pois me Deus quis este parecer dar||608.19 non é [sen guisa de por mí morrer / quen mui ben vir este meu parecer] / que mi Deus deu||611.4 que ũa, que Deus maldiga, / vo-lo ten louc’e tolheito||611.10 mais sabede ben por certo / que ũa, que Deus cofonda, / vo-lo ten louc’e tolheito||611.16 e por én vos digo / que ũa, que Deus estrague, / vo-lo ten louc’e to[lheito]||616.9 e, u vos Deus quis trager, / que vos vejo, folgarei / e veerei de min prazer||616.21 mais, u m’este ben Deus faz, / que vos vejo, folgarei / e averei gran solaz||621.5 e quisesse Deus que m’escaecesse / vós, que vi, amig[o], en grave dia||621.11 e quisesse Deus que me non nembrasse / vós, que vi, amig[o], en grave dia||621.15 senon eu, coitada, que Deus maldisse, / porque vos non vejo com’eu queria||621.17 e quisesse Deus que nunca eu visse / vós, que vi, amig[o], en grave dia||625.1 Non quer’a Deus por mia morte rogar / nen por mia vida, ca non mi á mester||626.4 mais ora ja mi guisou Deus assi / que, ..., / cobrei d’atender outro mui melhor / en todo ben de quantos outros vi||626.11 mais agora Deus tal senhor mi deu / que de bon prez e sén e parecer / é mui melhor de quantas quis fazer||626.18 mais proug[u]e a Deus de mi-o as[s]i guisar / que, ..., / en outra senhor mui melhor cobrei||626.21 en outra senhor mui melhor cobrei, / que me faz Deus servir e desejar||626.23 Por én na sazon en que m’eu quei[x]ei / a Deus, ..., / oimais poss’eu con razon Deus loar||626.24 oimais poss’eu con razon Deus loar / porque me pôs en tal cobro que ei / por sen[h]or a melhor de quantas sei||628.24 leve-me Deus a terra u vos non veja||631.7 E non vos pes, senhor, pois vos Deus deu / per-mesura e bondad’e bon prez||631.14 Pois sobre todas en ben parecer / vos Deus fez máis fremosa e en sén / e en mesura e en todo outro ben||632.1 A mia senhor fezo Deus por meu mal / tan fremosa, tan de bon sén, atal / que semelha que nunca en al cuidou||632.14 Esta senhor que min en poder ten / fez Deus fremosa e de mui bon sén / que semelha que nunca en al cuidou||634.17 Non fez Deus par a desejo tan grande / nen a qual coita sofro i||635.13 Se me Deus enton a morte non deu, / non ficou ja por min de lha pedir||638.7 per i, / pesar a vós e mui gran mal a mí / é fazer-me Deus, ..., viver / en tal vida||638.10 e non me quer Deus dar / de o partir nen un sén nen poder||638.16 podendo Deus tod’este mal partir / per mia morte||639.7 eu razon ei de lhi, por én, pidir / o maior ben dos que Deus quis fazer||649.9 E rog’eu, meu amigo, aquel Deus que me fez / que nunca eu ja viva sen vós tan[t]’outra vez||668.10 Roguei-lh’eu que vos viss’, e non quis Deus / que vos vissen aquestes olhos meus||679.10 Irmãa, o meu amigo, que mi quer melhor ca os seus / olhos e que morre por mí, que vos amostr’o vosso Deus, / treide-lo veer [comigo, / irmãa, o meu amigo]||680.2 roguei-lh’eu por Deus, / chorando muito destes olhos meus, / que non tardass’, ...||680.5 que nunca Deus lhi desse de mí ben / se non veesse mui ced’, e non ven||681.19 Mais, pois me vos Deus por amigo deu / e mí a vós por amiga muit’á, / quitade-vos vós de cuidardes ja / o que cuidades||688.3 rog’eu a Deus, se tornades / aqui por comigo falar, / que non ajades, amigo, / poder de falar comigo||688.9 rog’a Deus, se o fazedes / e tornardes por me veer, / que non ajades, amigo, / [poder de falar comigo]||688.15 rog’a Deus, se per ventura / tornardes por mi dizer ren, / que non ajades, amigo, / [poder de falar comigo]||688.21 rog’eu a Deus, se coitado / fordes e tornardes aqui, / que non ajades, amigo, / [poder de falar comigo]||691.19 “Deus, ora veesse o meu amigo / e averia gran prazer migo”||693.8 pero ben sabe Deus ca non ousei||693.13 rog’el a Deus que lhi dé meu perdon / ou sa morte||697.5 e de pran vee-lo-ei / e quero tod’en ventura meter, / e des i saia per u Deus quiser||716.11 [E] por aquel Deus que vos fez nacer, / leixade-me||718.6 mais, pois mi Deus guisa de o ir [i] / veer, / veerei i mui [gran prazer]||722.17 E sabe Deus o pesar que end’ei||733.15 mas, se Deus vos leixe cedo viir, / dized’, amigo||741.14 e ora Deus por lhi fazer maior / coita sofrer, ..., / mostrou-lhi vós, por que el perd’o sén||747.10 e diz ca morre desto, ca d’al non, / cuidand’en quanto mi Deus fez de ben||747.16 e diz el que jaz morrendo / cuidand’en quan fremosa me Deus fez||749.4 e máis d’outra ren / gradesc’a Deus eno meu coraçon / que m’El fremosa fez||749.10 e ei que gradecer / a Deus ja sempr’o máis que poder / que m’El [fremosa fez]||749.16 mas quant’oj’eu no meu espelho vi / gradesc’a Deus muit’, e gradesco-lh’al||751.10 muito cofonda Deus quen lho dira||751.16 cofonda Deus a que lho vai dizer||753.10 e, pois non vẽo nen o ‘dusse Deus, / gran dereit’é de lazerar [por én]||754.9 chorei, madre, dos olhos meus / con gran coita, sab’oje Deus, / e moir’, ...||757.15 e Deus lhi dé, da por que o faz, grado||758.16 Mais dona que amig’ouver / des oje máis (crea per Deus) / non s’esforc’enos olhos seus||759.6 aqueste mundo x’ést’a melhor ren / das que Deus fez a quen El i faz ben||759.8 O paraiso bõo x’é, de pran, / ca o fez Deus, e non dig’eu de non||759.20 Quen aquesto non tever por ben / nunca lhi Deus dé en ele ren||773.13 mais, se m’el outra demanda fezesse, / Deus me cofonda se lh’eu cinta desse||776.13 – A Deus, amiga, que nos ceos sé, / pero sei ben que me ten en poder, / non o servirei senon por ben fazer||778.13 Gradesca-vo-lo Deus||783.24 E os que ja desemparados son / de vos servir (...) / leixe-os Deus maa morte prender!||785.5 rog’eu a Deus que o ben que m’el quer / que o queira ced’a outra molher||788.4 Rog’eu a Deus que El me maldiga / se eu nunca por amiga tever / a que mi a mí atal conselho der||788.10 vos jur’eu que nunca mi valha Deus / se eu nunca [por amiga tever / a que mi a mí atal conselho der]||788.15 e Deu-la leixe desto mal achar / e a min nunca mi mostre prazer||795.1 Deus, por que faz meu amig’outra ren / senon quanto sabe que praz a mí?||795.7 E, pois lhi Deus atal ventura dá, / escontra mí barata [el] mui mal||798.7 E, se non, Deus non mi perdon / se m’end’eu podesse partir||798.19 e Deus poder / mi dé de con el[e] viver||807.26 mais fez-me Deus aver / tal ventura quando a fui veer / que nunca dix’o que dizer queria||808.16 e por esto nunca mi valha Deus / se eu soubesse que vos prazia / [de mia mort’e se log’eu non querria]||809.30 E, mia senhor, tod’est’eu mereci / a Deus||812.12 faça-o viver / Deus con mal sempr’e con coita d’amor||814.2 Par Deus, senhor, de grado queria, / se Deus quisesse, de vós ũa ren||814.12 por én rog’a Deus que me valha i||817.6 chorar muit[o] e nunca fazer al / senon cuidar como mi faz Deus mal / en me partir de nunca ja saber / vosso mandado||820.8 Mais non se sabe conhocer / algun ome a que ben Deus dá, / nen ten por ben esto que á||835.6 e, por esta razon, / o que do mar meu amigo sacou / saque-o Deus de coitas||837.9 e ja Deus nunca mi perdon / se menç’, ...||840.21 e nembre-vos del, sen[h]or, por gran ben / e gran mesura que vos Deus quis dar||841.4 e quen m’este mal fui buscar / guise-lhi Deus por end’assi||841.15 e quen m’este pesar fez Deus / lhi mostre cedo pesar tal / que lhi venha, com’a mí ven, / [pesar onde desejar ben]||841.20 [E] venha-lhi pesar por én / de Deus ou de mí ou d’alguen||842.13 Sab’ora Deus que no meu coraçon / nunca ren tiv[e] enno seu logar||845.11 Sol que el venha, se Deus m’ajud’e / assi Deus mi-o mostre con saude, / demandar-lh’-ei que se veja migo||845.12 Sol que el venha, se Deus m’ajud’e / assi Deus mi-o mostre con saude, / demandar-lh’-ei que se veja migo||847.5 gradesc’a Deus que mi-o fezo veer / e que non ei a vós que gradecer||847.19 Mostrou-mi-o Deus e fez-mi gran prazer, / sen aver eu a vós que gradecer||850.19 e, pois mi Deus poder non dá / que vos desame, assi m’ei ja / vosc’a perder por vos amar||852.1 Ai mia senhor, sempr’eu a Deus rog[u]ei / q[u]e vos visse e nunca al pedi||855.1 Tal ventura quis Deus a min, sen[h]or, / dar contra vós que non posso partir / meu coraçon de vos gran ben querer||855.8 Pero ben sabe Deus, que pod’e val, / que sempr’eu pugi no meu coraçon / en vos servir||860.20 Non choredes, ca o pesar / sol Deus tost’en prazer tornar||861.1 Deus, que leda que m’esta noite vi, / amiga, en un sonho que sonhei||861.16 E, pois m’espertei, foi a Deus rogar / que me sacass’aqueste sonh’a ben||863.19 E, pois eu cego, Deus, que á poder, / [que ceg’assi] quantos vos van veer!||867b.10 e quen tristur’ou malandança / quer non lhe dé Deus al, pois s’én pagar||868.4 en que tenho que me faz Deus gran ben||869.3 e non quis pois mia ventura nen Deus / nen vós que podess’eu coita perder||877.21 ant’a sazon / que encarnou Deus en Santa Maria?||880.16 Os que morreran mentr’era melhor / an muit’a Deus [por én] que gradecer||881.10 mais, pois no prez cuid’e no parecer / que vos Deus deu,||881.13 por vós, senhor, a que Deus por meu mal / me vos tan muito ben conhocer fez||886.8 E muitos vej’a Deus rogar / que lhe-la mostre ou que lhis dé / mort’, ...||887.15 Deus non me dess’outro viço||887.41 Mais, pois me Deus deu ventura / d’en tan bon logar servir, / atender quero mesura||889.8 Gradesc’a Deus que mi deu tal senhor / tan de boo prez e que tan muito val||889.19 que non cuid’al senon en a servir / e no seu ben se mi-o Deus dar quiser||893.4 que me fez Deus, por mal de mí, amar, / e por meu mal me vos foi amostrar||893.16 que me fez Deus, por meu mal, ben querer||896.10 ca me quis Deus aguisar / que sempr’amei desamado||897.4 Deus, quand’i cuida, que pode cuidar?||897.9 Mundo tẽemos fals’e sen sabor, / mundo sen Deus e en que ben non á||899.4 E, pois me Deus aduss’aqui, / dizer-vos quer’o que m’aven: / ...||899.18 e, pois me vos Deus amostrou, / dizer-vos quer’o que mi aven: / ...||900.4 veendo gran pesar / da ren que máis soubess’amar / de quantas Deus quiso fazer||900.20 e sempre m’aver a queixar / a Deus por El esto querer||900.22 que Deus, que m’esto foi mostrar, / por én me leixa de matar||900.33 E nunc’a Deus queira prazer / que nunca El queira mostrar / a nulh’ome tanto pesar / quant’el poderia sofrer||901.26 A dem’acomend’eu Amor, / e bẽeiga Deus-la senhor||902.2 Que mui gran prazer oj’eu vi / u me vos Deus mostrou, senhor!||902.9 E foi-mi-o Deus ora guisar, / senhor||902.13 E Deus, que mi fez este ben, / ainda m’outro ben fara||905.24 ca Deus non mi perdon / se m’én non quisera quitar||906.7 Fez-me veer / Deus, por veer / quen me morrer / faz||906.17 E non mi val / Deus, non mi val||907.15 ca Deus, que m[e] quis destroir, / tan bon parecer lhi foi dar / que o seu [mui bon parecer / mi-a faz à força ben querer]||908.2 De gran coita faz gran lezer / Deus, per quant’eu entendo e sei||910.9 e non quis assi Deus||911.15 mais sera o que Deus quiser||911.25 ca non querra Deus nen Amor / que vo-l’eu non queira, senhor||915.8 Nen un conselho én me sal / contra vós, nen Deus non mi-o dá||923.3 por que non quer agora Deus / que vós ajades tal sabor / de viver migo||923.18 se foi Deus, que me fez, / Ele me guise algũa vez / que tal coita vos veja eu / de viver migo||924.1 Muitos a que Deus quis dar mui bon sén / e muit’alto linhag’e gran poder / e muit’outro ben, polo seu plazer, / de tod’esto me poden vencer ben||924.9 A melhor dona e de melhor sén / e máis fremosa que Deus fez nacer||924.16 máis de qua[n]tos outros Deus quis fazer / nen quantos me cuidan dest’a vencer, / venço-os en querendo-lhi gran ben||925.1 Todos dizen que Deus nunca pecou, / mais mortalmente o vej’eu pecar||925.9 E maior pecado mortal non sei / ca o que eu vejo fazer a Deus||925.18 mais Deus non é tal, / ca os leixa con grand’amor morrer||926.6 ca por vós perco Deus e sis’e sén||926.23 porque fez Deus o vosso corpo atal / en que nunca pode omen saber mal / nen sabera||926.26 mais eu gran pavor ei, / que vo-la demandará por min Deus, / pois eu morrer||931.3 e Deus mi tolha parecer / e quanto de ben á en mí / se el ven e m’eu non vingar / quand’el quiser migo falar||936.4 nen quis Deus nen mia ventura / que foss’el aqui o dia / que pôs migo quando s’ia||936.10 non quis Deus nen meu pecado / que foss’el [aqui o dia / que pôs migo quando s’ia]||936.15 porque non quis Deus, amiga, / nen mia ventura minguada / que foss’el [aqui o dia / que pôs migo quando s’ia]||940.5 mais jur’a Deus que quisera / oir ante que mort’era||944.5 mais Deus, que sabe ben que ést’assi, / pois eu morrer, demande-lho por min||952.15 Mal sén é per-desasperar / ome de mui gran ben aver / de sa senhor, que lhi Deus dar / pod’, ...||954.9 e rogades Deus, non sei por que é||956.14 e outro ben Deus dela non mi dé||959.2 Que de ben mi ora podia fazer / Deus se quisesse||959.16 E os dias que me sen mia senhor / Deus fez viver passei-os eu tan mal / que nunca vi prazer de min nen d’al||960.1 Non quera Deus en conto receber / os dias que vivo sen mia senhor||960.18 e, se mi Deus contar quanto vevi, / non cont’os dias que non passei ben||962.8 vestida d’un pres de Cambrai, / Deus, que ben lh’está manto e saia!||962.30 non lhi valria dizer «ai!» / nen chamar Deus nen Santa Ovaia||964.2 Algun ben mi deve ced’a fazer / Deus, e fara-mi-o quando lh’aprouguer||970.5 e Deus mi dé conselho, / ca vedes: ..., / muit’anda trist[e] o meu coraçon||970.13 e rog’a Deus que m’ajud’e mi valha / e nuncas valh’a que mi mal buscar||974.38 e, se me quisess’ajudar, / Elvira ben faria, / e de Deus foss’ajudada||975.14 e, poi-lo Deus a min non deu, / nen vós, non me pod’outren dar||980.16 ca non jaz i se morte non / se lhes Deus agora non val||981.26 e entendi-m’eu des enton / que aquel é guardado / que Deus guarda||982.15 Mais rog’a Deus que desampar / a quen m’assi desamparou||983.3 Agora me part’eu mui sen meu grado / de quanto ben oje no mund’avia, / ca ‘ssi quer Deus||983.7 e rog’a Deus que máis d’oj’este dia / non viva eu se m’El i non dá conselho||983.21 e sol non quer Deus que mi-o vós creades||983.24 desampare-vos Deus, a que o eu digo||983.25 Desampare-vos Deus, a que o eu digo||984.14 E quanto mal eu por ela levei / ora mi-o cobrarei se Deus quiser||986.3 nunca vos Deus mostr’o que vós queredes, / pois vós queredes mia mort’, ...||986.5 e por én / rog’eu a Deus que nunca vós vejades, / senhor fremosa, o que desejades||986.8 mais sempr’aquesto rogarei a Deus / en tal que tolha El dos vossos dias, / senhor fremosa, e enada nos meus||986.13 E Deus, [que] sabe que vos am’eu muito / e amarei enquant’eu vivo for, / El me leix’ante por vós trager luito / ca vós por mí||987.8 rei Don Fernando, ... / ..., / a quen Deus mostrou tan gran maravilha||987.22 Mai-lo bon rei, que Deus manten e guia / e quer que sempre faça o melhor, / este conquis ben a Andaluzia||987.28 u Sevilha a Mafomede tolheu / e erdou i Deus e Santa Maria!||987.29 E des aquel dia que Deus naceu, / nunca tan bel presente recebeu / como [o] d’El recebeu aquel dia||988.18 E en forte ponto e en fort’ora / fez Deus o mundo||988.22 non fez Deus outra melhor nen [a]tal||989.8 Tal companhon foi Deus filhar / no bon rei||989.9 Tal companhon foi Deus filhar / no bon rei, a que Deus perdon||989.22 Mais, u Deus pera sí levar / quis o bon rei i, log’enton / se nembrou de nós||989.29 E Deus bon senhor nos levou||989.33 Mais façamos tal oraçon / que Deus, que prês mort’e paixon, / o mande muito ben reinar||990.2 Ora ja non poss’eu creer / que Deus ou mundo mal non quer||990.11 E oimais ben pode dizer / tod’ome que esto souber / que o mundo non á mester, / pois que o quer Deus cofonder||990.24 façamos atal oraçon / que Deus, que prês mort’e paixon, / o salve||990.26 e Deus, que o pode salvar, / esse o lev’a bon logar / pelo gran poder que end’á!||991.3 Nen Deus non o quis[e] guisar, / pero o fez e o firmou||991.14 e quen sas manhas ben cousir / pode jurar, ..., / que toda-las Deus acabou||991.22 E a Don Telo Deus xo amou / pera sí||992.6 Senhor, se me non valedes, / non mi valra se Deus non!||993.15 ca Deus lhi deu esforç’e sén / por sobre Valença reinar||995.5 que nunca Deus gran coita quiso dar / senon a quen El fez molher amar / com’a min fez||997.3 e rogo muito por mia mort’a Deus||999.3 e valha-me contra vós Deus||1000.7 e Deus non mi-o quer dar / senon gran coit’, ...||1001.13 Nen me val Deus nen me val mia senhor||1003.12 ca me non mata voss’amor as[s]i, / mais mata-me que mi-o non quer Deus dar||1007.19 E, se me a min Deus quisesse atender, / per boa fe, ũa pouca sazon||1008.19 Cofonda Deus a que filhar o meu / amig’, e min, se eu filhar o seu||1013.9 mais guisade cedo por Deus / que vos veja, non façades end’al||1015.21 e o agoirador torpe que diz / que máis val o corvo que a perdiz, / nunca o Deus leixe melhor escolher||1024.6 que se venha mui ced’e, se veer / cedo, que sera como Deus quiser||1024.20 E non se queixe, ca non lh’á mester, / e filhe o ben quando lho Deus der||1025.16 e por én guise-mi-o Deus, se quiser, / que vos faça [eu ben en guisa tal / que seja vosso ben e non meu mal]||1042.16 mais ben vos jur’e digo-vos assi, / se Deus mi leix’én fazer o melhor||1042.19 E rog’a Deus, que á end’o poder, / que El me leix’end’o melhor fazer||1043.14 e non teme Deus nen al||1045.5 fara-mi Deus ben se mi-o adusser, / e sas doas dé-as a quen quiser||1047.14 Coitada ficarei d’amor / atá que mi vos Deus adusser||1047.20 E se disseren «ben», loarei / Deus e graci-lo-ei al rei||1048.13 Eu morrerei cedo se Deus quiser||1050.11 mais rog’a Deus sempr’e roga-lo-ei / que cofonda quen vo-lo diss’assi||1050.18 mais rog’a Deus, que no ceo sé, / que cofonda quen vos atal razon / diss’, ...||1051.8 E, se m’ela mui gran torto fez i, / Deus me leixe dereito dela aver||1055.2 Máis desguisadamente mi ven mal / de quantos Deus no mundo fez nacer||1055.7 ca por tod’esto me vej’eu andar / na maior coita que Deus quis fazer||1055.18 e se eu ren non soubess’entender / do mui gran ben que Deus a vós quis dar||1055.22 E mal dia mi Deus deu conhocer / u vos eu vi tan fremoso catar||1057.10 tal ventura mi quis a min Deus dar / que non [poden os meus olhos veer, / u vos non viren, d’al veer prazer]||1057.20 [E], pois que al non desejan veer, / Deus vós lhis mostre ced’a seu prazer||1059.13 E a mesura que vos quis dar Deus||1060.3 – Senhor fremosa, ..., / ..., ouvi tan gran pesar / que nunca mi Deus d’al prazer quis dar||1060.16 – Como sofrestes tanto mal por Deus?||1063.3 Non sei eu tempo quand’eu nulha ren / d’Amor ouvesse ond’ouvesse sabor, / ca non quis Deus||1063.14 ben saberia como vive quen / faz Deus no mund’a seu pesar viver||1064.11 no mund’outra cousa non á / que me coita nulha sazon / tolha se Deus ou morte non||1064.15 Deus, meu Senhor, se lhi prouguer, / mi-a leix’ant’ũa vez veer||1064.17 E, se mi Deus quiser fazer / este ben, que m’é mui mester||1064.24 se m’El mostrar ũa razon, / de quantas end’eu cuid’aca / a dizer, que lhi diga enton||1065.21 que vos eu non posso fazer / nen mi-o quer Deus nen vós guisar||1065.29 que me fez Deus veer / por meu mal||1067.1 Senhor fremosa, pois assi Deus quer / que ja eu sempre no meu coraçon / deseje de vós ben e d’alhur non, / rogar-vos-ei, por Deus, se vos prouguer||1068.2 A dona que eu am’e tenho por senhor / amostrade-mi-a, Deus||1068.5 A que tenh’eu por lume destes olhos meus / e por que choran sempre, amostrade-mi-a, Deus||1072.4 non poss’eu por én desejos perder / da que mi Deus non ouver’a mostrar||1072.12 e, pois mi-a Deus faz desejar assi, / non mi-o fez El senon por mal de min / cometer o que non ei d’acabar||1078.16 nen mi valhades vós, senhor, nen Deus||1083.1 Cuidades vós que mi faz a mí Deus / por outra ren tan muito desejar / aquesta dona||1083.8 E non mi-os fui os seus olhos mostrar / Deus nen mi-a fez[o] filhar por senhor||1083.15 e por meu mal mi-a fezo Deus veer / enton daquestes meus, ca non por al||1084.1 A maior coita que Deus quis fazer, / senhor fremosa, a min aguisou / aquel dia que me de vós quitou||1084.10 mais Deus non mi perdon / se eu ja mui gran coita [tenh’en ren]||1084.16 Deus mi tolha este corp’e quant’ei / se eu ja mui gran [coita tenh’en ren]||1086.7 E sabe Deus e Santa Maria / que non am’eu tant’al eno coraçon / quant’amo vós||1087.1 A vós fez Deus, fremosa mia senhor, / o maior ben que vos pod’El fazer||1087.8 Feze-vos Deus e deu-vo-lo maior / poder de ben||1087.15 E, porque é Deus o máis sabedor / do mundo, fez-me-vos tal ben querer / qual vos eu quer’, ...||1087.24 cofonda Deus quen lho nunca creer||1090.2 Senhor fremosa, non pod’om’osmar / quan muito ben vos quiso Deus fazer / e quan fremosa vos fezo nacer||1091.14 porque me nembra quanto a servi, / ..., / e quan gran viç’a mí fez Deus perder||1091.21 e a que eu por meu mal conhoci / u mi-a Deus fez[o] primeiro veer||1092.1 En grave dia me fez Deus nacer / [en] aquel dia e[n] que eu naci||1092.6 e grave dia mi fez enton Deus / veer quan ben parece parecer||1092.9 E grave dia mi fez entender / Deus quan muito ben eu dela ‘ntendi||1092.13 grave dia, mi-a fez Deus / tan gran ben, como lh’eu quero, querer||1093.3 e, pois Deus quis que inda non morreu / e a vós pesa de lh’eu querer ben, / que me quera ja mal||1093.7 Por Deus vos rogo, mia madre, perdon, / que mi-o leixedes ũa vez veer||1097.13 Mais non o ést’, e, pois quis Deus assi, / que por seu nunca me quis receber||1099.26 E pesa-mi porque perderá prez / quanto Deus en aqueste mundo fez||1104.6 e non vira atan gran pesar / qual mi Deus quis de vós amostrar||1126.16 Ja [eu, senhor], mi vos espedirei / atá que Deus vos meta en coraçon / que me queirades caber a razon||1127.2 Senhor, que forte coraçon / vos Deus sempre contra mí deu||1129.4 mais Deus, / se mi der mort’, ei que lhi gradecer||1129.10 mais Deus ora por én, / se mi der mort’, ei que lhi gradecer||1134.11 pois mi Deus deu quen me non leixasse / a Santa Mar[ia ir]||1140.10 dized’, amigo, se Deus vos lev’a Bonaval||1148.3 e, porque non veo falar migo, / direi-o a Deus / e chorarei dos olhos meus||1150.12 Pois todas i van de grado oraçon fazer, / madre velida, por Deus venho-vo-lo dizer||1151.2 Se meu amig’a San Servando for / e lho Deus guisa, polo seu amor, / i-lo quer’eu, madre, veer||1158.14 e rogo a Deus que lhe dia por én / coitas d’amor||1168.2 quen amigo á que Deus lho amostre||1168.5 quen amig’á que Deus lho aduga||1173.1 Que muito ben fez Deus a mia senhor / se por ben ten de lh’eu gran ben querer||1173.6 mais, se eu dela esteves[s]’assi, / mui maior ben faria Deus a min||1173.13 E muito ben lhi deve Deus fazer / se co[n] meu serviço lhi prazer á||1173.19 E, se prouguesse a Deus que foss’as[s]i, / non me fezesse outro ben des ali||1174.11 – Prazer, senhor, par Santa Maria, / prazeria, Deus aja bõo grado, / pois que vos do meu prazer prazeria||1182.3 e quant’eu posso peç’a luz a Deus / e non mi-a dá per nulha maneira||1184.13 E, pois Deus quis que eu fosse u m’el visse, / diss’el, mia madre, como vos direi||1188.4 e dé-vos Deus, ai mia filha, filha que vos assi faça||1189.3 e rog’a Deus que mi perçades i||1191.8 E, se molher ouve d’aver / sabor d’amig’ou lho Deus deu, / sei eu que lho non fez veer||1192.3 rog’eu a Deus, ..., / que vos faça tan ledo seer migo / quan leda fui oj’eu quando vos vi||1192.9 faça-vos Deus ledo, que pod’e val, / seer migo, meu ben e meu desejo||1192.15 Meu gasalhado, / se mi valha Deus, ..., / faça-vos Deus en algũa sazon / seer migo tan led’e tan pagado / quan leda fui oj’eu [quando vos vi]||1193.1 Aquestas noites tan longas, que Deus fez en grave dia / por min porque as non dórmio||1193.5 Porque as fez Deus tan grandes, non posso eu dormir, coitada||1193.9 Porque as Deus fez tan grandes, sen mesura desiguaes||1210.7 O que mi Deus non ouver’a mostrar / vee-lo-ei, madre, se vos prouguer én||1210.13 Aquel que Deus fez nacer por meu mal, / madre, leixade-mi-o veer, por Deus||1211.7 E, pois mi Deus fez tal mandad’aver / qual desejava o meu coraçon||1214.14 ca non / me sei conselho se mi-o Deus non der||1215.5 e, se mi Deus esto guisar, ben sei / de mí que log’eu mui leda serei||1215.8 E atal preito m’era mui mester, / se mi Deus aguisar de o aver||1220.8 E ben sei [eu] de pran que por meu mal / me fez[o] Deus tan fremosa nacer||1220.10 ca moiro, madre, se Deus mi non val, / por meu amig’e meu [lum’e meu ben]||1220.13 E fez-mi Deus nacer, per bõa fe, / polo meu mal||1220.19 E, pois Deus quer que eu moira por én, / sábian que moiro querendo-lhi ben||1224.15 confonda Deus log’i mí / muit’, e vós, se mi falardes||1225.4 mas ja Deus nunca mi perdon / se nunca eu vi tan amigo / d’amiga come meu amigo||1225.16 mais non mi valha nunca Deus / se nunca [eu vi tan amigo / d’amiga come meu amigo]||1236.2 A que vi ontr’as amenas, / Deus, como parece ben!||1236.8 A que vi ontr’as amenas, / Deus, com’á bon semelhar!||1236.15 Mais quis Deus enton, e vi-a, / nunc’a tan fremosa vi||1236.21 mais quis Deus enton, e vi a / mui fremosa mia senhor||1237.19 o rafec’ome, a que Deus quer dar / entendiment’, en algũa sazon, / de querer ben a mui bõa senhor, / este non cuid’a fazer o peor||1239.16 – Vedes, amiga, meu sén ést’atal / que, pois Deus vos amigo dar quiser / que vos muit’am’e vos gran ben quiser, / ben lhi devedes fazer e non mal||1241.4 mais nunca Deus aja parte comigo / se vos eu des aqui non dou razon / per que façades cantigas d’amigo||1241.13 E sabe Deus que desto nulha ren / vos non cuidava eu or’a fazer||1242.19 Mais Deus, que sabe o gran ben que m’el quer / e eu a el, quando nos for mester, / nos guarde de mal se vir ca ben é||1250.5 filh’aquel ben que lhi Deus quiser dar / e leix’o máis e pass’o temp’assi||1250.12 e assi faz quen non é sabedor / de saber ben, pois lho Deus dá, sofrer||1253.8 de Deus lhi seja buscado||1255.11 nen vós non podedes saber / nunca per outren, se Deus quer / ou se eu verdad’ei migo, / que nunca vistes amigo / tan desejado de molher||1256.6 se de mí queixum’avedes, / por Deus que o melhoredes||1258.16 e Deus non m’ampar / se vos cedo, meu ami[go, / non faço prazer e digo]||1261.6 se vos eu vira, non mi venha ben / nunca de Deus nen d’onde m’oje ven||1261.9 e, meu amigo, Deus non mi perdon, / se por mesura non fosse que ei||1263.1 Deus, e que cuidei a fazer / quando m’eu da terra quitei / u mia senhor vi?||1263.7 Deus, e que cuidei a fazer?||1263.23 Quen me pod[er]ia valer / senon Deus, a que rogarei / que me guise d’ir||1269.1 Por Deus vos rogo, madre, que mi digades / que vos mereci||1272.16 e manda-vos esto rogar por Deus||1277.16 «Peç’eu a Deus por pediçon / que oiss’o meu amigo / [com’eu este cantar digo!]»||1284.18 se de Deus ajades grado, / madre ben-aventurada, / leixedes-mi-o ir veer||1286.8 Serei vosc’en San Momede do Mar, / na ermida, se mi-o Deus aguisar||1312.12 E tan gran coita d’amor ei migo / que o non sabe Deus, mal pecado||1327.1 Bispo, senhor, eu dou a Deus bon grado / porque vos vej’en privança entrar / d’el-rei||1327.7 rogo eu a Deus que sejades privado / do bispado e de quant’al avedes||1327.14 pois desto al rei praz, / fio per Deus que privado seredes / per este Papa||1328.3 e no parecer que vos Deus quis dar||1330.13 [E], pois lhi Deus atal ventur[a] deu / que en pobreza todo seu sén á||1338.19 mais a Deus muito gradecer / casamento tan onrado||1348.7 mais, se Deus trag’o senhor de Monçon, / ben mi cuid’eu que a cunca lhis varra||1367.9 Ela fez end’o melhor, / a Deus seja gracido||1386.8 Pois vos Deus deu bõa molher leal, / non tenhades, ..., / de vos nulh’ome dela dizer mal||1398.21 des i, ar viv’, e vedes que poder / que lhi Deus deu||1398.22 E se mi Deus a mí desse poder / qual oj’el á, pois morrer, de viver, / ja máis morte nunca temeria||1399.4 ca prougu’a Deus, e o juiz achei||1399.11 mais prougu’a Deus que o juiz achei||1405.17 «Cofonda Deus quen cego chama quen / assi ouve come vó-lo sarmon»||1407.6 mais ben / jura que o confonda Deus por én / se vos esto per casa non passar||1408.27 mais Deus, que o fez tan descomunal, / lhi queira dar, por saude, doença||1411.3 se non fosse que quis Deus que achamos / infanções quaes vos eu direi||1411.15 Sempre De[u]s por sa vida rogarei, / e dereit’é que todo-lo façamos||1415.22 De[us] vos dé por én galardon / por mí||1416.4 e Deu-los pode mui ben guarecer||1416.9 que este poder non lho quis Deus dar / a que non sabe que possa saar / o doente||1418.13 E, pois que me non val rogar a Deus / nen a santos, ..., / irei a [e]l-rei mercee pedir||1418.19 E por Deus, que vos deu onra e bondade, / a Don Anris esta vez [perdoade]||1421.20 mais en trobar, que mi Deus deu, / conhosco [ben] se troba mal alguen||1423.8 E sempre esto foi profetizado / par D[e]us, cinque o[s] sinaes da fin||1429.11 eu casaria, dig’a De[u]s verdade, / con aquela que cada mes emprenha||1432.1 – Quen ama Deus, Lourenç’, ama verdade||1459.4 e, se vo-la eu outra vez ar der, / dé-mi Deus muita de maa ventura||1461.10 dé-lhis Deus [a]tan gran sabor / com’end’eu ei||1468.3 por tod’outro ben / que Deus no mundo a outro pecador / fazer quisess’, eu ja, per boa fe, / ren non daria||1469.1 Meus amigos, pois me Deus foi mostrar / a mia senhor, que quero mui gran ben, / trobei eu sempre polo seu amor||1470.2 En gran coita vivo, senhor, / a que me Deus nunca quis dar / conselho||1472.13 ca, se vos Deus en armas ben fezer, / ferindo en vós, an eles de caer||1477.24 e quis Deus que, nas palavras primeiras / que ouveran, que chegass’eu ali||1482.5 ja Deus no’me leixe entrar sobre mar||1496.3 non lhi dé Deus al / erg’estes corvos per que s’el fia||1496.7 e, con qual corv’el soubess’escolher, / o leixasse malandante seer / Deus||1496.12 [con] atal lhi leixasse Deus perder / a erdad’e o corp’e o aver||1496.20 e lhi leixasse Deus morte prender / sen confisson, ca pois s’ar porria||1497.4 ca diz que nunca Deus diss[e] a San Pedro máis de tanto||1500.5 e, pois vos Deus ora tanto ben fez, / punhade d’ir adeant’ũa vez||1500.9 mais, pois vos ora Deus tanto ben deu, / Don Fernando, conselhar-vos quer’eu||1507.3 mais prougu’a Deus que choveu, / creceu a erva, / e per cabo sí paceu||1513.6 Deus me cofonda se oj’eu i sei / destes mesteres qual fazes melhor!||1515.24 mais, pois t’én quitas tu, D[e]us ti perdon||1523.10 e por én rogador / foi log’a Deus||1523.21 e est’afan todo por Deus filhou!||1528.30 que o poder que Deus en Roma deu, / que o Balteira tal de Meca ten||1528.33 e o que Deus en Roma deu / diz Balteira que todo non é ren||1529.18 mais a mercee de Deus quanto val||1545.2 Quen me podia defender / senon Deus d’un pelejador||1546.5 por en[de] mi mingua razon, / ca mi filhou Deus mia senhor||1546.15 Deus nunca mi a mí nada deu / e tolhe-me bõa senhor||1546.22 Nun[c]a se Deus mig’averra / se mi non der mia senhora||1553.14 que ja máis nunca veerá / en nen un temp’a face de Deus||1569.27 demais, quis Deus, que ten seu filh’aqui, / que, se s’el for, aqui nos leixaria||1570.2 – Joan Airas, ora vej’eu que á / Deus mui gran sabor de vos destroir||1570.18 ca Deu-lo sabe que é sen razon / por end’: ...||1589.18 E, se eu ensinado vou / des i, senhor, deste mester / de foder e foder souber / per vós, que me Deus aparou, / cada que per-foder, direi / Pater Noster||1593.7 E foi Deus ja de conos avondar / aqui outros, que o non an mester||1596.8 E ben nos quis Deus de morte guardar||1596.17 ja os quis Deus de morte guarecer, / per com’agora Pae Re[n]gel diz||1597.11 e por esto rog’eu de coraçon / a Deus que nunca meta se mal non / antre min e velhas fududancuas||1597.16 ca Deus me tolha o corp’e quant’ei / se eu velha fududancua sei / oje no mundo a que gran mal non queira||1599.10 pero non vos dig’eu que non vivades / quanto vos Deus quiser leixar viver||1603.6 ca jur’a Deus que nunca mi deu ren / senon ũu peid’, ...||1605.2 tan desaventurado / me fez[o] Deus que non sei oj’eu quen / fos[s]e no mund’en peor ponto nado||1606.2 Ora vej’eu que ést’aventurado / ja Pedr’Amigo e que lhi fez Deus ben||1628.1 E pero Deus á gran poder, / non o pode tant’ajudar / que o peior possa tornar||1628.8 Pero lhi queira fazer Deus / dez tanto ben do que lhi fez, / ja nunca pode peior prez / aver per ren||1628.14 como sera peior que é / quen peior é, per bõa fe, / de quantos fez nen fara Deus?||1641.9 U m’eu de Burgos parti, / log’a Deus m’encomendei||1641.16 E, se eu de coraçon / roguei Deus, baratei ben||1643.4 e, se algun feito fez desguisado, / non o fara ja máis se Deus quiser||1643.13 e, pois se quer de folia leixar, / de pran Deus lhi mostrou aquel logar||1645.8 Ricome foi que nos Deus enviou, / que nos non quis assi desamparar||1645.15 E a Deus devemos graças a dar / deste ricome que nos presentou||1646.13 como dormir en tal logar / u nunca Deus quis mosca dar / ena máis fria ren que vi||1650.14 «Confonda Deus atal desembargado!»||1653.19 Se non, Deus non lhi valra, / e vós, a que pesará, / valer non lhi poderedes||1658.16 E vedes en que gran brio / el, que o Deus á chegado, / por seer cornud’alçado / en tamanho poderio||1661.3 que é ome que muito por Deus faz / e se quer ora meter ermitão||1668.7 Pois vos Deus deu tamanha valentia / de vos vingar, se [me] creverdes, tia, / deste marido, que vos dá mal dia, / mostrar-vos-ei gran dereit’a prender||1668.16 pois vos én Deus deu tamanho poder, / oimais, tia, negra noite lhi dade||1673.4 ben assi poderia ir / ben como foi a Ultramar / Pero d’Ambrõa Deus servir||1673.19 e departir, / com’el depart’, en como Deus / prês mort’en poder dos judeus||1673.23 E, se m’eu quiser enganar / Deus, ben o poss’aqui comprir / en Burgos
56.12 mais, Deus, que preito tan desguisado / de poderdes vós teer negado / tan muito ben como vos quis Deus dar!||141.10 e, Deus, se vos for én prazer, / sacade-me de seu poder||496.7 Mais, Deus, que grave cousa d’endurar / que a min sera ir-me d’u ela for!||572.19 Mais, Deus, come pode durar / que ja non morreu con pesar!||654.5 mais, Deus, e que cuid’a mí a gaar / de lhi saberen ca mi quer gran ben?||829.25 Mais, Deus, quen o cuidaria||1293.4 disseron-mi que sa coita sempr’avanta / por mí, Deus, a Vós grado||1547.1 A la fe, Deus, senon por vossa madre, / [que é] a mui bõa Santa Maria, / fezera-vos én pesar||1561.1 Deus! Com’ora perdeu Joan Simion / tres bestas non vi de maior cajon
154.1 Ai Deus, que coita de sofrer / por aver gran ben a querer / a quen non ousarei dizer / da mui gran cuita’n que me ten!||155.1 Ai Deus, como ando coitado d’amor!||206.1 Ai Deus, que grave coita de sofrer||372.18 «Ai Deus, por que me van assi matar?»||429.1 A Lobaton quero eu ir, ai Deus, e Tu me guia||490.7 Ai Deus, se me quisess’alguen dizer / por que tragen estas cintas sirgadas / muit’anchas come molheres prenhadas||585.3 Ai Deus, e u é?||705.1 Ai Deus, a Vó-lo digo||711.1 Ai Deus, u é meu amigo / que non m’envia mandado?||781.2 Ai Deus, val!||781.4 ai Deus, val!||882.15 Ai Deus, tal ben quen o podess’aver / de tal sen[h]or qual min en poder ten!||983.32 ai Deus, valed’a ome que d’amor morre!||1064.1 Ai Deus, e quen mi tolherá / gran coita do meu coraçon / no mundo||1065.11 ai Deus, quen soubess’ora qual / e vo-la fezess’entender / e non cuidass’i a perder / contra vós por vos i falar!||1068.8 ai Deus, fazede-mi-a veer||1068.10 Ai Deus, ..., / mostrade-mi-a u possa con ela falar||1131.1 Ai Deus, que doo que eu de mí ei||1142.2 «Ai Deus, u é meu amigo d’aqui, / de Bonaval?||1295.3 Ondas do mar de Vigo, / se vistes meu amigo, / e, ai Deus, se verra cedo!||1298.1 Ai Deus, se sab’ora meu amigo / com’eu senheira estou en Vigo||1298.4 Ai Deus, se sab’ora meu amado / com’eu en Vigo senheira manho||1539.5 ai Deus, aquesta soldada / se lha dan por aguilando!||1539.11 ai Deus, pois ma[n]dan quita-lo, / se lha dan por aguilando!||1539.17 ai Deus, tanto bon dinheiro / se lho dan por aguilando!||1545.7 Tod’esto lh’ei eu a sofrer / e, ai Deus, del me guardade / aqui ena pousada||1667.1 Mort’é Don Martin Marcos, ai Deus, se é verdade?
4.10 e, pois eu demoro / en seu amor, por Deus, de mí / aja mercee||7.2 – Mia senhor, vin-vos rogar, / por Deus, que ar pensedes / de mí||14.14 e, por Deus, non no façades, / ca por vós me perderei||22.15 digas-me mandado dela, por Deus||22.16 digas-me mandado dela, por Deus||52.13 por Deus, meted’o coraçon, / se poderdes, en vos prazer||54.1 Por Deus, senhor, e ora que farei||54.23 por Deus, per que podestes vós saber / aqueste ben que vos eu sei querer?||55.26 por Deus, mia senhor, que farei||56.22 E, senhor, por Deus, que vos fez nacer, / ..., / e que perdedes d’eu vosso seer / ou de vós do meu ja-que m’[e]mentar?||57.14 e, por Deus, que vos non pes én!||60.1 Por Deus, que vos fez, mia senhor, / mui ben falar e parecer, / pois a mí non pode valer / ren contra vós, e que far[ei]||62.15 Mais, mentr’eu vos veer poder / e poder convosco falar, / por Deus, a min non quer er dar / de vós máis ben||65.28 e ora, por Deus, que vos fez falar / mui ben, senhor, e mui ben semelhar, / doede-vos de mí se vos prouguer||73.8 E ora, por Deus, que vos fez melhor / falar e máis fremoso parecer / d’outra dona||80.11 senon que vos jaç’en prazer, / por Deus, senhor, esto, que sei / que vos agora é pesar||88.16 E, se quisessedes sofrer / este pesar, por Deus, senhor, / que vos eu faç’en vos veer||89.8 que toda via mi-o negasse, / por Deus, e que de min pensasse||90.8 non vos pes ja de vos amar, / por Deus||90.17 Tan vil vos serei de pagar / se o vós quiserdes fazer, / por Deus que vos ten en poder||129.30 por Deus, non façades atal / torto qual oiredes dizer||133.24 Por Deus, que mi-o digades!||139.3 por Deus, creede ca vos quero ben / e ja máis nunca m’outro ben façades||146.1 Por Deus, senhor, non me desamparedes / a voss’amor que m’assi quer matar||146.15 E, mia senhor, por Deus, non me leixedes, / se vos prouguer, a voss’amor forçar||165.4 quero-vos ora, por Deus, preguntar||176.15 E, mia senhor, por Deus, que máis loado / fez vosso prez pelo mundo seer / e vós das outras donas máis valer||190.4 que me digades vós, ai mia senhor, / por Deus, que vos deu tan bon parecer, / mia senhor fremosa, que prol vos ten / a vós de quanto mal me por vós ven?||192.12 e, por Deus, que farei?||212.13 Mais torne-se na verdade, por Deus, / ca vos non disse verdad’, e o sei||214.15 E, mia senhor, por Deus, que vos falar / fez mui melhor e melhor parecer / de quantas outras donas quis fazer||217.8 Mais valha-me contra vós, por Deus, i / vossa mesura e quan gran pavor / eu ei de vós||237.11 e, vel por Deus, doede-vos de min, / ca por vós moir’, esto sabede ben||237.18 quero-vos rogar / que vos non pes, por Deus, de vos veer / nen de falar vosc’; ...||255.10 se vos prouguer, ora rogar-vos-ei, / senhor, por Deus, por est’e por al non||255.16 mais, mia senhor, rogo-vos eu, por Deus, / que vos prenda doo de mí||256.9 se o soubessedes, por Deus, / doer-vos-iades de mí||262.5 ai eu, cativo, por Deus, que farei?||266.3 e, por Deus, senhor, que vos non pes én||267.22 ca, por Deus, mẽor mingua me faria||273.4 e, vel por Deus, doede-vos de mí, / ca, senhor, moir’, e vedes que mi aven||276.1 Senhor, por Deus, que vos fez parecer, / per bõa fe, mui ben e ben falar, / que vos non pes de vos én preguntar / desto que querria de vós saber||291.19 e, por Deus, ja / dizede-mi: quen dormirá / con tan gran prazer ou pesar?||296.17 Ai lume destes olhos meus, / dizede-mi agora, por Deus, / que vos non doedes de min||322.2 Ai mia senhor, lume dos olhos meus, / u vos non vir, dizede-mi, por Deus||333.3 por Deus, senhor, fazed’o melhor i||362.1 Por Deus, senhor, tan gran sazon / non cuidei eu a desejar / vosso ben a vosso pesar||366.4 dizede-m’ora ũa ren, / por Deus||387.8 – Mia senhor, por Deus, que vos fez, / que me non leixedes assi / morrer||422.19 Mais, por Deus, ... / ..., / que me non leixedes escaecer / en me lhe non defenderdes, senhor||437.22 se vos alguen preguntar esta vez, / que lhe diredes, por Deus, que vos fez||468.5 Por Deus, non me roguedes, / ca direi-vos de min o que i entendo||497.13 por Deus, senhor, non querades fazer / en min agora que vos esté mal||535.1 Ai senhor fremosa, por Deus / e por quan boa vos El fez, / doede-vos algũa vez / de min e destes olhos meus||542.1 Preguntar-vos quero, por Deus, / senhor fremosa, que vos fez / mesurada e de bon prez, / que pecados foron os meus||555.3 por Deus, teede por razon, / ..., / de vos querer de mí doer / ou de me leixardes morrer||555.10 teede ja por ben, senhor, / por Deus, ..., / de vos querer de min doer / ou de me leixardes morrer||563.24 e por Deus, que vos fez / valer máis de quantas no mundo son, / ve[e]d’agora se non é razon, / ..., / [de vos prazer de mi querer] valer||563.30 E, pois, senhor, en vós é o poder, / por Deus, quered’o melhor escolher||566.12 quered’ora, senhor, vel por Deus, ja / que en vós pôs quanto ben no mund’á, / que o ben sábia, pois que [o] mal sei||566.19 por én querede, por Deus, que vos deu / tan muito ben, que por vós sábia eu / o ben, senhor, por quanto mal sofri||567.13 E, por Deus, senhor, tomade / mesura per gran bondade / que vos El deu||568.1 Por Deus, senhor, ... / ..., / teede por ben, pois assi passou, / en galardon de quanto vos servi, / de mi teer puridade, senhor||569.4 por Deus, senhor ben-talhada, / querede-vos de min doer / ou ar leixade-m’ir morrer||569.10 [e] por én, / por De[u]s, mia senhor fremosa, / querede-vos de [min doer]||569.15 e, por Deus, / que vos fez de ben comprida, / querede-vos de mí doer||589.2 Com’ousará parecer ante mí / o meu amig’, ai amiga, por Deus||591.25 mais, por Deus, non sejades sospeitada / d’outro mal del||592.6 «Ai senhor, id’a mia senhor rogar, / por Deus, que aja mercee de mí»||594.1 – Dizede, por Deus, amigo||596.1 Por Deus, amigo, quen cuidaria / que vós nunca ouvessedes poder / de tan longo tempo sen mí viver!||604.5 e, pois ést’assi, / guisade de nos irmos, por Deus, d’aqui||614.1 Por Deus, punhade de veerdes meu / amig’, amiga, que aqui chegou||618.1 Por Deus, amiga, pes-vos do gran mal / que diz andand’aquel meu desleal||628.19 por Deus, vos rogo que esto non seja / nen façades cousa tan sen razon||651.3 por Deus, a quen m’assanharei, / amig’, ou como viverei?||703.7 Por Deus, filhe-xi-vos de min doo||720.8 Dizede-mi-o, meu amigo, / e, por Deus, non mi-o neguedes / quando non sodes comigo||725.1 Amiga, por Deus, vos venh’ora rogar / que mi non querades fazer perdoar / ao meu amigo, que mi fez pesar||732.10 quando fordes alongado, / por Deus, que faredes enton?||737.1 Por Deus, amiga, que preguntedes / por meu amigo que aqui non ven||737.4 e sempre vos eu por én querrei ben, / por Deus, amiga, se o fazedes||737.16 e, [por Deus], falade-o comigo||738.16 poi-lo non fazia por al, / que o [eu] fezess’e, por Deus, / que lhi perdoasse||751.1 Por Deus, amiga, punhad’en partir / o meu amigo de mi querer ben||758.1 Por Deus, amigas, que sera, / pois [j]a o mundo non é ren / nen quer amig’a senhor ben?||797.10 por Deus, / se vos eu morrer, que sera / [do meu amig’ou que fara?]||810.8 Mui fremosa, que eu por meu mal vi / sempr’, e mias coitas, por Deus, ca non al, / meu coraçon e meu ben e meu mal, / dizede-mi||811.4 e, por Deus, / non vos pes, e catarán / vós, que a desejar an||811.15 mais, por Deus, e non por al, / que os vossos taes fez, / non vos pes||819.1 – Por Deus, amiga, provad’un dia / o voss’amigo de vo-lh’assanhar||824.4 falad’agora comigo, / por Deus, e non mi-o neguedes||824.16 por Deus, e que dem’avedes?||833.1 Por Deus, amig’, e que sera de mí, / pois me vós ides con el-rei morar?||833.20 Aquesta ida tan sen meu prazer, / por Deus, amigo, sera quando for||834.3 e, por Deus, que faremos i, / ca namorada me leixou?||840.6 e de mí, senhor, por Deus, que sera, / poi-lo coraçon migo non levar?||843.16 «por Deus, mercee, mercee, senhor»||852.7 E, mia senhor, por Deus, rogar-vos-ei, / come sen[h]or que am’e que servi||870.13 Por Deus, ai amigas, mentr’al non fazemos, / so aqueste ramo frolido bailemos||872.7 – Rogo-vos, ai filha, por Deus, que bailedes / ant’o voss’amigo||872.13 – Por Deus, ai mia filha, fazed’a bailada, / ant’o voss’amigo||935.11 e veer-lo-ei se vos prouguer, / por Deus, mia madr’e mia senhor!||941.8 Des u vos vós fordes, ja i al non á, / por Deus, amigo, mais eu que farei?||954.4 e vin-vos preguntar / que mi digades, por Deus, ũa ren||1013.1 Ai mia filha, por Deus, guisade vós / que vos veja [e]sse fustan trager / voss’amig’, ...||1026.16 e preguntade, por Deus, / en quantos dias poderá [chegar / aqui de Toledo quen ben andar]||1034.4 dized’ora, por Deus, ..., / pois eu mal quiser a quen mi quer ben, / se querrei ben a quen mi quiser mal||1036.4 e dized’ora, por Deus, ũa ren||1057.16 creed’esto, por Deus, / que non poden os meus olhos [veer, / u vos non viren, d’al veer prazer]||1062.1 Mia senhor fremosa, por Deus / e por amor que vos eu ei, / oid[e-m]’un pouc’...||1062.6 que ajades doo de min, / mia senhor fremosa, por Deus!||1062.8 Se vos doerdes do meu mal, / por Deus, por que vo-lo roguei, / vós, ... / ..., / cousimento faredes i||1067.4 rogar-vos-ei, por Deus, se vos prouguer, / que vos non pes de vos eu muit’amar||1067.10 por Deus, oide-m’...||1067.16 rogar-vos quero, por Deus, mia senhor||1094.4 Ai mia madre, por Deus, non seja||1111.19 E, por Deus, fazede-me sabedor / se m’ei de vós [a] queixar, se d’Amor||1143.5 Se vos non pesar, mia madre, rogar-vos-ei, / por Deus, que mi non digades mal||1145.16 por Deus, que lhi faria?||1150.2 A San Servand’, u ora van todas orar, / madre velida, por Deus, vin-vo-lo rogar||1171.1 Bailemos agora, por Deus, ai velidas, / so aquestas avelaneiras frolidas||1171.7 Bailemos agora, por Deus, ai louvadas, / so aquestas avelaneiras granadas||1177.4 e, por Deus, enviade / o vosso migo e faredes bon sén||1210.14 Aquel que Deus fez nacer por meu mal, / madre, leixade-mi-o veer, por Deus||1238.19 E, amiga, por Deus, conselho tal / mi dade vós que non fiqu’end’eu mal||1239.1 – Por Deus, amiga, preguntar-vos-ei / do voss’amigo, que vos quer gran ben||1259.1 Por Deus, que vos non pes, / mia madr’e mia senhor, / d’ir a San Salvador||1274.1 – Por Deus, amiga, que pode seer / de voss’amigo, que morre d’amor||1312.2 gran sazon á, por Deus, que vos non vi||1391.15 Ai mia senhor, por Deus en que creedes, / pois que por al non vos ouso rogar||1402.4 se me ben queredes, / por Deus, amiga, que m’oi sorrabedes||1470.24 mais, por Deus, guardade-vos i, / ca tod’é en vosso poder||1471.4 – O jantar ést’aguisado, e, por Deus, amigo, trei-nos||1527.3 mais, por Deus, mandad’ora justiçar / por end’aquel que os couces levou||1527.12 mais, pois que vos achou, / por Deus, mandad’agora vós por én||1598.23 e vós, por Deus, mandade preguntar / polos naturaes deste logar / se foderan nunca en paz nen en guerra||1600.4 Por Deus, que vos fez, / non trobedes a nulha velh’aqui||1604.3 e, meus amigos, por Deus, que farei / eu, sen conselho, desaconselhado||1622.1 [E]stev[an] Ean[e]s, por Deus, mandade / a Roi Paaez logo este dia||1628.11 por én, por Deus, / como sera peior que é / quen peior é, per bõa fe, / de quantos fez nen fara Deus?||1668.19 Por Deus, tia, que vos fez seer nada, / non se ria pois de vós na pousada / este marido que vos ten coitada
3.1 Mui gran temp’á, par Deus, que eu non vi / quen de beldade vence toda ren||16.1 Par Deus, fremosa mia senhor, / ..., / ei-vos ja sempr’a desejar||23.22 e, par Deus, se me dar / quiser mia morte||33.1 Par Deus, senhor, ora tenh’eu guisado / de viver mal quant’ouver a viver||35.1 Par Deus, senhor, mui mal me per-matou, /..., / o que vos agora guarda de mí||52.1 Par Deus, senhor, ja eu ben sei / ca, ..., / ca nunca de vós ei d’aver, / mal pecado, se coita non||57.1 Par Deus, mia senhor, ... / ja vos eu sempre por Deus rogarei / que mi valhades||66.1 Senhor fremosa, par Deus, gran razon / seria ja agora, ... / ..., de quererdes prender / doo de min||76.1 Par Deus, senhor, sei eu mui ben / ca vos faço mui gran pesar / de que vos sei tan muit’amar||111.1 Par Deus, Dona Maria, mia senhor ben-talhada, / do ben que vos eu quero non entendedes nada||123.20 e poderia-me prestar, / par Deus, muit’e non lhe custar / a ela ren de seu aver||161.1 Par Deus, senhor, en gran coita serei / agora quando m’eu de vós quitar||188.30 ca nunca dela cuidei al / aver, par Deus, que pod’e val, / erg’esta coita que me ven||191.1 Par Deus, senhor, ja eu non ei poder / de non dizer de quanto mal me ven / por vós||192.11 e, par Deus, mui coitada- / -mente viv[o]||236.27 e, par Deus, ar jurar-lh’-ia mui ben / que nulha culpa i non avia / de m’entender||270.15 pero non dixi máis, par Deus, / e esto dixi en mal dia por min||309.1 Par Deus, ai Dona Leonor, / gran ben vos fez Nostro Senhor!||326.1 Non am’eu mia senhor, par Deus, / por nunca seu ben asperar||363.10 sei eu ben / que mi averra, senhor, par Deus||374.22 e por que moir’assi desemparado / de ben, que, par Deus, que m’en poder ten||383.22 E par Deus, o poderoso, / que fez esta senhor minha||388.3 e, par Deus, / quanto ben avia perdi, / ca meu ben tod’era veer||414.4 e o melhor que dela poid’aver / des que a vi direi-vo-lo, par Deus||416.10 par Deus, que vos muito ben fez, / ir-m’-ei d’aqui||426.1 Par Deus, senhor, gran dereito per-é / de mi quererdes mal de coraçon||444.4 non vej’eu aqui trobador, par Deus, / que m’oj’entenda o por que digo / al é Alfanx’e al Seserigo||445.8 Assi me ten forçad’Amor, / par Deus, por ela, que sabor / non ei de min||465.17 E ja eu nunca veerei / prazer con estes olhos meus / de[s] quando a non vir, par Deus||466.1 Par Deus, senhor, / ... / ..., / nunca en maior / coita d’amor / nen atan coitado / foi eno mundo / por sa senhor / omen que fosse nado||484.25 Par Deus, adail, muit’ei gran razon / de sempre en vós mia fazenda leixar||497.8 ca, par Deus, mal vos per-está, senhor||509.2 Grave vos é de que vos ei amor, / e, par Deus, aquesto vej’eu mui ben||509.10 mais, par Deus, senhor, ..., / se vos grav’é de vos eu ben querer, / [grav’ést’a mí, mais non poss’al fazer]||509.16 mais, par Deus, coita do meu coraçon, / se vos grav’é de vos eu ben querer, / [grav’ést’a mí, mais non poss’al fazer]||515.9 cuid’eu, par Deus, que pod’e val, / que averiades doo de min||517.6 «Par Deus, vi-t’en grave dia, / ai amor!»||525.19 ca, par Deus, semelha mui sen razon / d’aver eu mal d’u o Deus non pôs, non||527.3 ca, par Deus, non ei como m’assalvar / que me non julgue por seu traedor||531.14 ca, par Deus, non ei ja poder / que en min non possa veer / quen quer que me vir des aqui / que vos sei eu, por mal de min, / senhor, melhor ca min querer||543.3 par Deus, non poss’oj’eu min escolher / end’a maior||545.13 mais, par Deus, senhor, seeredes / de min pecador||556.4 ben o creades, / que, par Deus, ja poder non ei / de tan grave coita sofrer||560.10 e do pesar que vos eu vej’aver, / par Deus, senhor, a min pesa muit’én||573.8 ca o non sei, / amiga, par Deus, de grado, / por quanto vos ora direi||588.3 par Deus, amiga, que non sei eu quen / o veja que non entenda que non / pod’el poder aver d’aver prazer / de nulha ren senon de vos veer||591.7 e, par Deus, é cousa mui desguisada||591.19 e, par Deus, porque o non vej’aqui, / que é morto gran sospeita tom’i||605.7 Valer-vos-ia, par Deus, meu ben, / se eu ousasse||620.2 e, par Deus, amiga, ei end’eu pesar, / porque s’ora vai, eno meu coraçon||636.19 e, par Deus, mia senhor, / muito me foi de o perder peor!||653.3 O meu amigo que mi dizia / que nunca máis migo viveria, / par Deus, donas, aqui é ja!||654.3 Par Deus, donas, ben podedes jurar / do meu amigo que mi fez pesar||666.5 – Par Deus, mia madr’, irei||668.1 Par Deus, amigo, muit’á gran sazon / que vos non vi, e vedes por que non||670.1 Par Deus, donas, quando veer / meu amig’e migo falar, / nunca no mund’, a meu cuidar, / foi outra tan leda molher||675.4 – Par Deus, filha, mando-v[o-l’ir veer / e sera ben]||684.1 Par Deus, amigo, nunca eu cuidei / que vos perdesse como vos perdi / por quen non parece melhor de mí / nen ar val máis||714.4 par Deus, se ora chegasse, co[n] el mui leda seria!||715.9 Se o faz, faz-mi torto e, par Deus, mal me mata||722.1 Par Deus, amiga, quant’eu receei / do meu amigo todo m’oj’aven||764.1 Par Deus, amigas, ja me non quer ben / o meu amigo||785.15 e, par Deus, amiga, ben lh’estara||786.10 mais guisei eu, par Deus, / que lhi fiz de mí [queixume perder]||801.8 Que trist’oje que eu sejo, / e, par Deus, que pod’e val, / morrerá, u non jaz al!||806.2 Ũa don’á que eu quero gran ben / por mal de mí, par Deus, que non por al||810.1 Par Deus, senhor e meu lum’e meu ben / e mias coitas e meu mui grand’afan / e meus cuidados, que mi coitas dan, / por mesura, dizede-m’ũa ren||814.1 Par Deus, senhor, de grado queria, / se Deus quisesse, de vós ũa ren||815.14 E, se eu esto por verdade sei / que mi dizen, meu amigo, par Deus, / chorarei muito destes olhos meus||817.4 – Par Deus, senhor, quero-vo-lo dizer||819.16 – Par Deus, amiga, non vos creerei / nen vós nunca mi-o digades||823.5 – Par Deus, senhor, direi-vos ũa ren||823.11 – Par Deus, ai coita do meu coraçon, / mal estou eu [se o vós non sabedes]||823.17 – Par Deus, ai mui fremosa mia senhor, / mal estou eu [se o vós non sabedes]||823.23 – Par Deus, sen[h]or, con mia coita e meu / mal estou eu se o vós [non sabedes]||826.25 Leli leli, par Deus, leli, / lelia doura, / ben sei eu que non diz leli, / edoi lelia doura!||857.12 e, por est’, é milhor de m’ir, par Deus||863.8 Ceg’eu de pran daquestes olhos meus / que ren non vejo, par Deus, mia senhor||865.24 Par Deus, / muito levade-lo caminh’errado||871.1 Par Deus, coraçon, mal me matades / e prol vossa nen minha non fazedes||871.9 Vós con ela, par Deus, non ficaredes||920.1 Par Deus, coitada vivo, / pois non ven meu amigo||966.5 Par Deus, sempr’eu alongado vevi / dela e do seu ben||990.12 ca, par Deus, mal o cofondeu / quando lhi Don Lopo tolheu||1004.16 Falarei con el, pois está [a]ssi, / par Deus, amiga||1007.7 Aqueste mundo, par Deus, non é tal / qual eu vi outro, non á gran sazon||1010.1 Par Deus, mia madr’, o que mi gran ben quer / diz que deseja comig’a falar / máis d’outra ren que omen pod’osmar||1021.1 Par Deus, amigo, non sei eu que é, / mais muit’á ja que vos vejo partir / de trobar por mí e de me servir||1022.1 Par Deus, mia madr’, ouvestes gran prazer / quando se foi meu amigo d’aqui||1029.4 – Par Deus, mia madre, direi-vo-lo eu||1052.2 Ir-vos queredes e non ei poder, / par Deus, amigo, de vos én tolher||1055.19 non averia este mal, par Deus, / por vós d’Amor, que mi á ced’a matar||1095.3 – Par Deus, mia madre, gran torto per-faz||1115.1 Par Deus, senhor, muit’aguisad[o] ei, / ..., / de vos veer mui tard’, a meu cuidar||1125.1 Par Deus, senhor, quero-m’eu ir / e venho-mi vos espedir||1160.20 Mais ficade migo, par Deus||1176.20 Pois me quisestes tan ben aguardar, / par Deus, non me leixes sen ti morar||1187.13 Par Deus, falso, mal se mi gradeceu / quando vós ouverades de morrer||1220.4 e choro muit’e faço gran razon, / par Deus, mia madre, de muito chorar / por meu amig’e meu lum’e meu ben||1229.5 par Deus, amiga, sab[ed’o] pesar / que oj’el á||1232.1 – Par Deus, amiga, podedes saber / como podesse mandad’enviar / a meu amigo||1233.26 par Deus, mal seria se non / o guarisse, pois por mí quis morrer||1239.5 – Par Deus, amiga, eu vo-lo direi||1246.13 – Par Deus, amiga, vinga tan sen sén / nunca vós faredes, se Deus quiser||1274.12 – Par Deus, amiga, non o avera||1274.22 – Par Deus, amiga, mui guisado ten / de sofrer coita e quer morrer por én||1312.6 A minha coita, par Deus, non á par, / que por vós levo sempr’e levarei||1345.12 vedes por que, par Deus: / ca me querra matar se m’én partir / esta gran coita que me nunca fal||1427.5 Par Deus, Luzia Sanchez, Dona Luzia, / se eu foder-vos podesse, foder-vos-ia||1453.10 mais par Deus, que no ceo sé, / que me queirades mal por én, / [ja vos eu sempre querrei ben]||1453.16 e, par Deus, que nunca mentiu, / que me querades mal por én, / [ja vos eu sempre querrei ben]||1460.5 e por én, / par Deus, vós vos enganastes, / que as non catastes ben||1479.1 Par Deus, amigos, gran torto tomei / e de logar onde m’eu non cuidei||1512.1 Par Deus, infançon, queredes perder / a terra, pois non temedes el-rei||1518.12 e, par Deus, grave vos foi [i] d’aver, / e punhade sempr’en [a] guarecer||1520.1 Par Deus, Lourenço, mui desaguisadas / novas oi agor’aqui dizer||1621.11 e agora ei coitad’a viver / e non son poucas, par Deus, mias rancuras
735.7 – Par Deus de Cruz, dona, sei eu que avedes / amor mui coitado||735.10 Par Deus de Cruz, dona, sei [eu] que andades / d’amor mui coitada

amor de Deus
137.14 amor de Deus prend’[e] esforç’e sén / mentre vos vejo
Deus Senhor ~ Deus Senher 'Deus'. Cf. Senhor Deus
Esta expresión nominal, coa variante Deus Senher, tamén aparece en invocacións igual que a forma simple Deus

45.11 mais Deus Senhor a leixe perdoar / a min||161.10 nen Deus Senhor non me leixe viver, / pois eu de vós os meus olhos partir||183.17 e Deus Sen[h]or non me dé [de] vós ben||259.17 nen quer Amor que m’én possa quitar, / nen Deus Senhor, nen vosso semelhar||285.3 mas rog’a Deus Senhor, que pod’e val / e que o mund’e vós en poder ten||305.13 E Deus Senhor, que lhe tanto ben fez, / ... / ..., tant’ela máis valra||432.1 Q[ue Deus Senhor] me guisou de viver / na mui gran coita, ..., / quando [me fez] querer ben tal senhor / que me non quer sol dos olhos catar||634.24 ca de viver eu en tan gran tristura / Deus Senhor non no mande!||1078.10 ja Deus Senhor non mi faça lezer||1084.4 mais Deus Senhor non mi faça lezer / se eu ja mui gran coita tenh’en ren||1415.16 Ajades por én galardon / de Deus Senhor, se a El praz||1418.5 «Por Deus Sen[h]or, que vos tan bon rei fez, / perdoad’a meu amig’esta vez»
112.3 ai Deus Senhor, se lh’ousarei dizer||889.22 Ai Deus Senhor, quando se nembrará / esta dona, que tant’amo, de min
286.1 Por Deus Senhor, que vos tanto ben fez / que vos fezo parecer e falar / melhor, senhor||384.7 par Deus [Senhor], por quen trobades?||500.5 por Deus Senhor, a quen direi / quan muito mal [lev’e] levei / por vós senon a vós, senhor?
396.8 Par Deus Senher, viçoso viveria / e en gran ben e en mui gran sabor
Nostro Senhor Deus
235.1 Nostro Senhor Deus, e por que neguei / a mia senhor quando a eu veer / podia e lhe podera dizer / muitas coitas que por ela levei?||429.4-5 a que parece melhor / de quantas Nostro Senhor / Deus fez é Dona Joana||988.1 Nostro Senhor Deus, que prol vos ten ora / por destroirdes este mund’assi
reino de Deus 'ceo'
1589.23 E per i podedes gaar, / mia senhor, o reino de Deus
Senhor Deus
43.1 Senhor Deus, que coita que ei / no coraçon e que pesar!||141.1 Meu Senhor Deus, se vos prouguer, / tolhed’Amor de sobre mí / e non me leixedes assi / en tamanha coita viver||222.1 Meu Senhor Deus, venho-vos eu rogar / con a maior coita que nunca vi / aver a ome||222.5 avede de mí / doo, Senhor, e nunca tal pesar / me façades, meu Senhor Deus, veer / per que eu aja o corp’a perder||314.22 e quanto mal me fez / non sera ren se m’oir esta vez / meu Senhor Deus e mi-a mostrar quiser||364.1 O meu Senhor [Deus] me guisou / de sempr’eu ja coita sofrer||1098.1 Meu Senhor Deus, pois me tan muit’amar / fezestes, quan muit’amo, ũa molher, / rogue-vos outren quanto xi quiser||1098.5 ca vos non quer’eu máis desto rogar, / meu Senhor Deus, se vos én prazer for, / que mi-a façades aver por senhor

Deus forma parte tamén da frase invocativa por amor de Deus, con leves variacións lingüístico-estilísticas
pol’amor de Deus ~ polo amor de Deus ~ porl’amor de Deus
343.2 pol’amor de Deus, / doede-vos vós de min e dos meus / olhos que choran||487.29 E, pol’amor de Deus, estad’en paz / e leixade maa voz
163.19 E, senhor, porl’amor de Deus, / dizede-me, que prol vos á?
506.21 mia senhor, polo amor de Deus, / ... / [de vos amar non vos pes én, / senhor]
por amor de Deus
312.5 Por amor de Deus, quen o vir diga-lhe que sa prol sera / de me veer||1187.6 com[o] ousastes viir ant’os meus / olhos, amigo, por amor de Deus?||1589.3 e, por amor / de Deus, querede-vos doer / de min
Por outra parte, Deus tamén forma parte de numerosas frases formularias, desiderativas, que, por súa vez, presentan tamén múltiplas variacións. Todas elas son construídas arredor dos verbos amparar ~ emparar, dar ben, defender, perdoar, querer, salvar, valer e veer
assi Deus a mí perdon
175.29 ca, pois vir, assi Deus a mí perdon, / o seu fremoso parecer enton, / demo xo lev’o que lh’al nembrará!
assi Deus m’ampar ~ assi Deus m’empar
116.23 Por én, senhor, cousimento seria / e mesura grand’, assi Deus m’ampar, / de mi fazerdes vós ben algun dia||483.10 e mui máis lhi valera que trobado / nunca ouvess’el, assi Deus m’ampar||1352.4 Assi Deus m’ampar, / vosso nume vos dira quen vos chamar / Sac’e non jograr
1231.3 mais non sei en qual / razon falavan, assi Deus m’empar||1311.1 O vosso amigo, assi Deus m’empar, / vi, amiga, de vós muito queixar
assi Deus me dé ben
180.8 E queixo-me dos olhos meus / por end’, assi Deus me dé ben||416.16 pois Deus non quer que aja se mal non / de vós, senhor, assi Deus me dé ben
assi Deus me valha
1611.15 Assi Deus me valha, / [...] m’an de conhocer!
assi Deus me veja
294.11 [e] quando vos eu vejo, assi Deus me veja, / vejo eu i quen trage mia mort’e mia vida
assi Deus + pron. pers. + perdon
79.2 Ũa donzela quig’eu mui gran ben, / meus amigos, assi Deus me perdon||186.16 Aquesta dona fezo Deus nacer / por mal de min, assi Deus mi perdon||231.5 o ben do mundo melhor / me fez e faz, assi Deus me perdon, / desejar||233.8 que ja non posso, assi Deus mi perdon, / d’al aver ben nen mal se dela non||236.29 e, par Deus, ar jurar-lh’-ia mui ben / que nulha culpa i non avia / de m’entender, assi Deus me perdon||240.23 Eu e non outre porque me non ten / por seu, e moir’, assi Deus me perdon||247.14 Cuidand’en vosso mui bon parecer / ouv’a morrer, assi Deus me perdon||295.2 u non poss’, assi Deus me perdon, / vee-la senhor do meu coraçon||299.2 De mia senhor entend’eu ũa ren: / ca me quer mal, assi Deus me perdon||330.4 Eu non vos negarei / de com’eu filhe[i] orden, assi Deus me perdon||338.3 e a mí praz, e mui de coraçon, / co[n] a mia mort’, assi Deus mi perdon||348.3 Por non saberen qual ben desejei / e desejo eno meu coraçon, / ..., assi Deus me perdon, / dig’eu aquest’e aquesto direi: / ...||350.9 e, con pavor, assi Deus me perdon, / que ei, senhor, de vos pesar fazer / ei gran coita||355.9 mas ja que moir’, assi Deus me perdon||356.2 Pois ouvi o mal que eu sofro, punhei / de o negar, assi Deus me perdon||371.9 – Meen Rodriguiz, mui sen meu prazer / a farei vosc’, assi Deus me perdon||375.15 ar sei, assi Deus me perdon, / que non faredes mal por én, senher||406.8 ca, mia senhor, sempre o eu neguei / quant’eu máis pude, assi Deus me perdon||426.8 quando vos diss’, assi Deus mi perdon, / que vos queria gran ben||509.13 Grave vos ést’, assi Deus mi perdon||515.4 cuid’eu, assi Deus mi perdon, / que averiades doo de mí||630.14 E aqueles que ja dizen que é / por mí sandeu, as[s]i Deus me perdon||734.7 Quis-m’el dizer, assi Deus mi perdon, / o ben que mi quer a mui gran pavor||738.8 E pavor ei de s’alongar / d’aqui, assi Deus mi perdon||792.15 Muit’and’eu leda no meu coraçon / con meu amig’, ..., / de que se ven, assi Deus mi perdon||815.2 Vedes, amig[o], o que oj’oi / dizer de vós, assi Deus mi perdon: / ...||859.6 e por aquesto, assi Deus me perdon, / muito m’é grave de viver||952.9 mais eu, assi Deus mi perdon, / queria gran sazon viver||977.16 Non vistes omen tan gran coit’aver / com’el por min á, assi Deus me perdon||1014.3 el non mi-o diz, assi Deus mi perdon||1074.23 – Don Bernaldo, eu iria ementar / a mia senhor, assi Deus me perdon, / se non ouves[s]e med’en lhe pesar||1086.16 e mia morte melhor mi seria / ca viver máis, assi Deus mi perdon, / cuidand’en [vós]||1104.9 por én, senhor, assi Deus mi perdon, / máis mi valera ja de me matar / eu||1172.3 e avia eu i tan gran prazer, / meus amigos, assi Deus me perdon, / que ant’eu quisera en poder d’Amor / morrer ou viver||1237.28 ca mui bon ome nunca pod’errar / de fazer ben, assi Deus me perdon||1237.31 este faz mal, assi Deus me perdon||1265.2 Polo meu mal filhou-[s’ora] el-rei / de mar a mar, assi Deus mi perdon||1282.8 Querrei andar triste por lhi mostrar / ca mi non praz, assi Deus mi perdon||1498.16 ca ren non vee, assi Deus mi perdon, / que el máis am’eno seu coraçon||1530.18 non lh’achan par de Burgos a Carrion, / nen [a] ela de capar galiões / fremosament’, assi Deus mi perdon||1570.21 por én / errades vós, assi Deus mi perdon||1636.19 – Pae Gomez, assi Deus mi perdon, / mui gran temp’á que non foi en Carrion||1665.21 ca vi eu a Peixota remanir / i so un leit’, assi Deus mi perdon
1670.8 Por que te fiqu’, assi Deus ti perdon, / a capa velh’, Elvira, ... / ..., dás a vender / melhor capa velha d’outra sazon
1054.5 dized’agora vós un preit’a min, / Rui Martĩiz, assi Deus vos perdon||1489.20 Ai meu senhor, assi Deus vos perdon, / u é Joan Aranha, o vosso companhon / e voss’alferez, que vos ten o pendon?
assi me valha Deus
195.14 e non lho disse, se me valha Deus, / ca non ousei, assi me valha Deus||855.19 e por én / a mia ventura me trag’or’assi / atan coitado, assi me valha Deus||941.2 e pesa-m’end’, assi me valha Deus
que Deus vos perdon
Esta frase desiderativa iniciada por que constitúe unha variación estilística a respecto das formulacións convencionais con assi ~ se ~ si
387.15 – Mia senhor, que Deus vos perdon, / nembre-vos quant’afan levei / por vós||863.16 e, que Deus vos perdon, / pois mi assi cega [vosso parecer, / se ceg’assi quantos vos van veer!]
que Deus vos valha
Esta frase desiderativa iniciada por que constitúe unha variación estilística a respecto das formulacións convencionais con assi ~ se ~ si
559.11 mais, senhor, que Deus vos valha, / por quanto mal ei levado / por vós, aja én por grado / veer-vos||766.1 Amigas, que Deus vos valha, quando veer meu amigo / falade sempr’ũ’às outras enquant’el falar comigo
que vos valha Deus
Esta frase desiderativa iniciada por que constitúe unha variación estilística a respecto das formulacións convencionais con assi ~ se ~ si
863.10 e, que vos valha Deus, / pois mi assi cega [vosso parecer, / se ceg’assi quantos vos van veer!]
se Deus + pron. pers. + ampar ~ se Deus + pron. pers. + empar

478.29 Nen de lançar a tavolado / pagado / non sõo, se Deus m’ampar||480.4 e dixe-lhis logo, se Deus m’ampar: / ...||1076.2 Amigos, cuido sempr’en mia senhor / por lhi fazer prazer, [se Deus m’ampar]||1210.10 ca morr’el, e moiro eu, se Deus m’ampar / se o non vir
1136.10 e dized’ora, se Deus [vos] ampar / por que mi an[dades tan triste chorando]||1140.6 ai meu amigo, dizede, se Deus vos ampar: / ...
1186.4 – Non vos pes, madre, se Deus vos empar, / irei veer se ven meu amig’i
se Deus ben mi dê
603.10 fic’end’eu leda, se Deus ben mi dê||862.16 porque, amiga, se Deus ben mi dê, / sonhei, muit’á, [que veera meu ben / e meu amig’, e non veo nen ven]
se Deus + pron. pers. + dé ben ~ si Deus + pron. pers. + dé ben

1029.10 – Direi-vo-l[o] eu, se Deus mi dé ben
1029.7 – Por que fezestes, se Deus vos dé ben, / filha, quanto vos el vẽo rogar
954.1 Maravilho-m’eu, si Deus mi dé ben, / senhor, por quanto vos vejo rogar / Nostro Senhor
se Deus me de mal defenda
383.9 D’al and’ora máis nojado, / se Deus me de mal defenda, / estand’ora segurado||824.9 se Deus me de mal defenda, / queria saber de grado, / amigo, por que andades / [tan trist’ou por que chorades]
se Deus me salve
358.23 e, des i, pois que m’eu assi salvasse, / se Deus me salve, que nunca o meu / mal máis diria de mia coita eu / a mia senhor
se Deus + pron. pers. + perdon ~ si Deus + pron. pers. + perdon

57.22 e vos venho cada dia rogar / que me valhades, se Deus mi perdon||250.16 mais devedes creer / del, que s’as[s]anha, se Deus me perdon||305.3 e entendo ca son / mui boas donas, se Deus me perdon||337.10 e, meus amigos, se Deus mi perdon, / non querria [deste mundo outro ben / senon poder negar quen quero ben]||342.2 Cativ’, e sempre cuidarei / e cuido, se Deus mi perdon!||353.8 pero m’é grave, se Deus me perdon||363.5 averei, se Deus me perdon, / gran coita no meu coraçon!||385.2 Queixum’ouvi dos olhos meus, / mais ora, se Deus mi perdon, / quero-lhis ben de coraçon||444.9 dizer-vos quero, se Deus me perdon: / ...||482.23 Nunca, de-lo dia en que eu naci, / fui tan coitado, se Deus me perdon||484.22 Muito foi ledo, se Deus me perdon, / quando se viu daqueles passos fóra / que vos ja dix’, ...||499.11 prazer / ei ende, se Deus mi perdon, / porque por morte perderei / aquel dia coita que ei||514.16 Desej’eu con mui gran razon / vosso ben, se Deus mi perdon, / mui máis de quantas cousas son||540.2 Senhor, cuitad’é o meu coraçon / por vós, e moiro, se Deus mi perdon||541.11 sõo sabedor / que os que troban quand’a frol sazon / á, e non ante, se Deus mi perdon, / non an tal coita qual eu ei sen par||543.16 mais das que passei, se Deus mi perdon, / de mal en [mal e peior de peior, / non sei qual é maior coita, senhor]||560.3 e no meu coraçon / ei mui gran pesar, se Deus mi perdon, / porque vej’end’a vós aver pesar||597.7 Tanto mal sofre, se Deus mi perdon, / que ja eu, amiga, del doo ei||600.16 ca ja vos eu desemparei / en guisa, se Deus mi perdon, / que non [ei, de vos ben fazer, / pero m’eu quisesse, poder]||618.9 ca diz andando mui gran traiçon / de min e de vós, se Deus mi perdon, / u se louva de min que lhi fiz ben||683.9 ca lhi direi ca mui melhor ca mí / lhi quer’eu ja, nen ca meu coraçon / nen ca meus olhos, se Deus mi perdon||697.8 No meu coraçon / ei oj’eu posto, se Deus mi perdon, / que o veja e que lhi faça ben||701.9 ca, pero m’end’eu gran sabor ouver / e mui gran coita no meu coraçon / de lho [a]guisar, se Deus mi perdon, / non lho [a]guisarei||739.9 amiga, se Deus mi perdon, / ..., / non averia queixume [de mí / com’oj’el á nen s’iria d’aqui]||747.8 Nunca lhi ja creerei nulha ren, / pois tanto tarda, se Deus mi perdon||748.12 Façan-lh’ora quant’el quiser e non / more comigo, se Deus mi perdon||749.1 Direi verdade, se Deus mi perdon||753.4 e, poi-lo non vi, / vedes, amigas, se Deus mi perdon||764.10 e, mias amigas, se Deus mi perdon, / se m’el quisesse como soia, / [j’agora, amigas, migo seria]||818.4 e, se [o] ora fezer, / pesar-mi-á muito, se Deus mi perdon||834.9 – Ca me non sei [i] conselhar, / mia madre, se Deus mi perdon||862.2 Ora vej’eu que non á verdade / en sonh’, amiga, se Deus me perdon||868.3 e praz-me de coraçon / por duas cousas, se Deus me perdon||885.8 E que mi queirades valer, / ai coita do meu coraçon, / ben sei eu, se Deus mi perdon||893.2 [S]enhor, eu vivo muit’a meu pesar / e mui coitado, se Deus me perdon, / por vós||948.1 Con coitas d’amor, se Deus mi perdon, / trob’, ...||959.5 , ca, se Deus mi perdon, / os dias que viv’om’a seu prazer / dev’a contar que viv’e outros non!||971.19 en nossa terra, se Deus me perdon, / a todo escudeiro que pede don / as máis das gentes lhe chaman segrel||995.4 e sei ja esto, se Deus me perdon||1001.3 se Deus me perdon, / veed’a coit’en que ei a viver||1029.16 – Direi-vo-l[o] eu, se Deus mi perdon||1045.7 – Disseron-mi ora, se Deus mi perdon, / que vos trage dõas de Portugal||1106.9 por esto, m’esforcei enton / e foi ant’ela, se Deus mi perdon, / por lho dizer||1108.7 E por aquesto, se Deus mi perdon, / entendo ja que nunca perderei / a maior coita do mundo que ei||1109.14 ca me coita voss[o] amor assi / que nunca dorm’i, se Deus mi perdon||1113.16 e digo-lhis eu, se Deus mi perdon||1115.6 e, se Deus mi perdon, / que mi non seja mui grand’, e o sei||1116.9 ca des enton / non falou migo, se Deus mi perdon||1158.21 e por atanto, se Deus mi perdon, / achar-s’-á en[d’el mal se eu poder]||1211.9 madr’e senhora, se Deus mi perdon, / que vos quer’eu [o] mandado dizer||1305.9 D’u m’eu vi con meu amigo vin leda, se Deus mi perdon||1392.20 e, se descreerdes, se Deus mi perdon, / per sonho, mui gran vergonça averedes||1395.20 e ficou ora, se Deus mi perdon, / con a peior voz que nunca oi||1401.24 [e] farei esso, se Deus mi perdon, / pois lhi per al non posso guarecer||1405.12 que nunca vos ome diz nulha ren / que non ouçades, se Deus mi perdon||1420.10 – Joan d’Avoin, ja me cometer / veeron muitos por esta razon, / que mi dizian, se Deus mi perdon, / que non sabia’n trobar entender||1462.1 Sei eu un ricome, se Deus mi perdon, / que trag’alferez e trage pendon||1463.8 El vẽo, se Deus mi perdon, / des que viu que era [a] paz||1466.1 Pero d’Ambroa, se Deus mi perdon, / non vos trobei da terra d’Ultramar||1488.2 Oi d’Alvelo que era casado, / mais non o creo, se Deus mi perdon||1493.8 nen vistes nunca, se Deus mi perdon, / melhor jantar, e contar-vo-lo-ei||1513.32 – Joan Garcia, se Deus mi perdon, / mui gran verdade dig’eu na tençon||1515.15 E ves, Lourenço, se Deus mi perdon, / pois que mi tolhes do cepo pavor / e de cantar, farei-t’eu sempr’amor||1580.13 ca as gentes son / de tal natura, se Deus mi perdon, / que non querran i su vós guarecer
52.20 dizede, se Deus vos perdon, / sera ben d’eu assi morrer?||296.12 Ai coita do meu coraçon, / dizede, se Deus vos perdon, / que vos non doedes de min: / ...||382.22 Do que diran pois, se Deus vos perdon, / por vós, sen[h]or, quantos no mundo son, / leade todo e fazed’end’un feixe||437.14 Pois m’en tal coita podedes valer / come de morte, se Deus vos perdon, / que diredes, fremosa mia senhor, / u vos aquesto preguntado for||500.19 E por én, se Deus vos perdon, / coita deste meu coraçon, / a quen direi o meu pesar?||590.15 – Amigo, dizede, se Deus vos perdon, / o que eu i faça, ca eu non o sei||631.1 Ai boa dona, se Deus vos perdon, / que vos non pes do que vos eu direi||685.15 vivede migo, se Deus vos perdon||733.10 mais dized’ora, se Deus vos perdon: / ...||819.10 – Non mi-o digades, se Deus vos perdon||823.9 dizede-mi ora, se Deus vos perdon, / que ést’aquest’ou por que o fazedes||877.19 dizede-m’ora, se Deus vos perdon, / quando nacestes vós||971.29 – Pero da Ponte, se Deus vos perdon, / no[n] faledes máis en armas||1005.10 mais dized’ora, se Deus vos perdon, / que perç’eu i se x’el morrer quiser||1024.9 mais, se o virdes, se Deus vos perdon, / dizede-lhi que lhi mand’eu dizer / que se [venha mui ced’...]||1029.13 – Por que fezestes, se Deus vos perdon, / filha, quanto vos el vẽo dizer||1136.4 e venho-vos por esto preguntar / que me digades, se Deus vos perdon, / por que mi andades tan triste chorando||1162.3 – Quen ést’, ai filha, se Deus vos perdon? / Que mi-o digades gracir-vo-lo-ei||1186.9 – Non vos pes, madre, se Deus vos perdon, / [irei veer se ven meu amig’i]||1187.3 e dized’ora, se Deus vos perdon, / ..., / com[o] ousastes viir ant’os meus / olhos, amigo, por amor de Deus?||1248.11 mais, pois lh’eu poss’a tal coita valer / come de morte, se Deus vos perdon, / vós [catad’i o que devo fazer]||1307.10 e, se Deus vos perdon, / non vos enten[dan, per ren que seja, / que vos eu mand’ir u vos el veja]||1508.19 e dized’ora, se Deus vos perdon: / ...||1531.1 – Rei Don Alfonso, se Deus vos perdon, / desto vos venho [ora] preguntar||1611.5 Que bispo sedes, se Deus vos perdon, / que passastes ora per min e non / me falastes

75.3 Quero-vos eu, senhor, gran ben / e non ei al de vós senon / muito mal, si Deus me perdon||119.7 E eles, si Deus me perdon, / desejan sas terras assi / que non dormiron muit’á i||168.7 E praz-me, si Deus me perdon, / de morrer||170.19 Mais, pois me coitan, dizer-lhe-la ei / a meus amigos, e a outros non, / mui gran verdade, si Deus me perdon||178.16 En tal coita qual m’oides dizer / me ten, amigos, si Deus me perdon, / des que a vi||181.1 Moir’eu e praz-me, si Deus me perdon||188.17 ca Deu-la fez por mal de min / máis fremosa de quantas son / no mundo, si Deus me perdon!||196.18 que ben mil vezes, si Deus me perdon, / esmoresco no dia||199.20 ca por dizer-la, si Deus me perdon, / non mi porran conselho, mal pecado!||203.22 ca, pero vej’u é mia senhor, non / ous’ir vee-la, si Deus me perdon||228.14 E nunca eu tamanha coita vi / aver a ome, si Deus me perdon, / a qual oj’eu ei no meu coraçon / por vós||245.16 e con tod’esto, si Deus me perdon, / ainda lh’eu mui melhor querria / [se podess’, ...]||252.21 e, si Deus me perdon, / a meu pesar a fazer-lh’ei / a mia senhor mui gran pesar||257.4 ca depois nunca, si Deus me perdon, / pud’eu en outra ren aver sabor, / erg’en coidar en vós, ai mia senhor!||259.20 e, si Deus me perdon, / non vos faç’i pesar pelo meu grado||289.15 por én querria, si Deus me perdon, / o que vos digo, por esto que sei||368.3 e quer’ir ora, si Deus mi perdon, / u é mia senhor||403.4 e pesar-mi-á én, si Deus me perdon, / de me partir de vós per nulha ren||880.10 e quantas cousas [e]no mundo son / a aves[s]as andan, si Deus mi perdon||1388.6 muit’i é corta, si Deus me perdon, / porque lhi cabo do giron talharon
190.9 dizede-mi ora, si Deus vos perdon, / ..., / mia senhor fremosa, que prol vos ten / [a vós de quanto mal me por vós ven?]
se Deus quiser
1.34 e ar direi, se Deus quiser, / ben de vós||63.22 mais, se Deus quiser, mia senhor, / ... / ... / ..., / ben per-sei eu como sera||99.4 quer’eu agora começar / ũa tal ren que acabar, / se Deus quiser, non poderei||348.15 e poderei sempre, se Deus quiser, / mentr’eu fezer às gentes entender / que desejo ben por que non dou ren||908.16 non o querrei / aver oimais, se Deus quiser||1019.8 mais, se Deus quiser, / saberedes a pouca de sazon / que nunca disse de vós se ben non||1246.14 nunca vós faredes, se Deus quiser, / a meu poder||1274.19 – Nunca o avera, se Deus quiser||1434.5 e oi end’o meirinho queixar / e dizer que fara, se Deus quiser, / que non trobe quen trobar non dev’er / por ricas-donas nen por infançoas
se Deus + pron. pers. + valha
71.1 Se Deus me valha, mia senhor, / de grado querria saber / se avedes algun sabor / en quanto mal m’ides fazer||182.1 Se Deus me valha, mia senhor, / de grado querria seer / sandeu||358.17 pero m’a min pesaria muit’én, / se Deus me valha, mas faria ben||361.3 Quand’eu, mia senhor, convosco falei / e vos dixe ca vos queria ben, / senhor, se Deus me valha, fiz mal sén||361.8 mas non pud’eu i al, / mia senhor, se Deus me valha, fazer||371.23 – Meen Rodriguiz, quer[r]ei-m’emparar, / se Deus me valha, como vos direi||381.22 mais aquele que vos manda / sei tanto, se Deus me valha, / que pero convosco manda / por vós pouc’ou nimigalha||400.8 – U vos non vejo, non vejo prazer, / se Deus me valha, de ren nen de mí||443.8 [E]la e outra, amigo, vi-as, / se Deus me valha, non á dous dias||493.11 e pesa-m’ende porque essa ida, / ..., se Deus me valha, / venceu ela||572.7 Trist’anda, se Deus mi valha, / ca me non viu||574.10 pero ouve-m’el jurado / ben aqui, se Deus mi valha, / que logo m’enviaria / [mandad’ou s’ar tornaria]||748.9 ca nunca ben no mundo pod’aver, / se Deus mi valha, que lhi valha ren / senon viver [mig’enquant’eu viver]||846.10 mia madre, se Deus mi valha, / sera oj’aqui comigo / [mandado do meu amigo]||862.10 porque, amiga, se Deus me valha, / sonhei, muit’á [que veera meu ben / e meu amig’, e non veo nen ven]||961.9 ca, se eu migo podesse poer, / se Deus mi valha, de a non amar, / ela non avia que mi rogar||1090.5 se Deus mi valha, non poss’eu achar / quen vosso ben todo possa dizer||1252.20 mais, se Deus mi valha, / torto [mi ten ora / o meu namorado]||1427.3 e, pois fodo, se Deus mi valha, / fic’end’afrontado ben por tercer dia||1466.8 Se Deus mi valha, vedes por que non / vos trobei d’Acri nen desse logar||1509.2 Elvira Lopez aqui noutro dia, / se Deus mi valha, prendeu un cajon||1531.20 ante tenho-[o] por trajeitador / (se Deus mi valha, nunca vi melhor!)||1605.12 e con tod’aquesto, se Deus mi valha, / jasc’eu mor[r]endo d’amor||1611.9 Non vos conhocia, / se Deus me valha||1677.11 e depois daquesto, se Deus mi valha, / Marinha Mejouchi, ... / ..., atal o vi end’eu
930.4 Irei, se Deus vos valha, / por non meter en falha / meu amigo, [no monte]||1016.10 e, pois que morremos, / amigo, se Deus vos valha, / algun conselh’i ajamos / [ante que assi moiramos]||1385.4 e fazed’ora [a]tanto por mí, / se Deus vos valha
se m’ampar Deus
1664.37 – Pero da Ponte, se m’ampar / Deus, praz-mi que nos julgu’el-rei
se quiser Deus. Cf. se Deus quiser
1643.2 Marinha Lopez, oimais, a seu grado, / se quiser Deus, sera bõa molher
se + pron. pers. + valha Deus
79.5 e ora ja este meu coraçon / anda perdudo e fóra de sén / por ũa dona, se me valha Deus, / que depois viro[n] estes olhos meus||195.13 e non lho disse, se me valha Deus||337.16 e, meus amigos, se mi valha Deus, / non querria [deste mundo outro ben / senon poder negar quen quero ben]||652.6 Quando vos eu con estes olhos meus / non posso veer, se mi valha Deus||764.16 quand’eu dixi (outro m’ouvira dizer!), / ai mias amigas, se mi valha Deus: / ...||1192.14 Meu gasalhado, / se mi valha Deus, ..., / faça-vos Deus en algũa sazon / seer migo tan led’e tan pagado / quan leda fui oj’eu [quando vos vi]||1194.10 mais, meu amigo, se mi valha Deus, / pesa-mi [a mí porque paresco ben]||1363.12 Des oimais non tragerei esteos / nen [os] arções, se mi valha Deus||1558.8 E, muit’enfadado de seu parlar, / sevi gran peça, se mi val[h]a Deus, / e tosquiavan estes olhos meus
276.10 senhor de min e do meu coraçon, / dizede-m’esto, se vos valha Deus||590.4 – Dized’, amigo, que poss’eu fazer i / en aqueste feito, se vos valha Deus||1213.4 Non mi-o neguedes, se vos valha Deus
si Deus de mal m’ampar
191.10 Amor me faz viver en coita tal, / por vós, senhor, si Deus de mal m’ampar, / qual eu ja nunca poderei mostrar / mentre viver
si Deus m’ampar ~ si Deus m’empar
72.3 De cuita grand’e de pesar / non á oj’o meu coraçon / nulha mingua, si Deus m’ampar
1114.16 e valer-m’-ia mui máis én morrer, / pois que tan muit’á ja, si Deus m’empar, / que non fui i [e por esto mi aven]
si Deus ti valha
1325.9 di, doutor, si Deus ti valha, / se lhe cuidas dar merenda
si me valha Deus
257.10 ca, des i, nunca, si me valha Deus, / pud’eu en outra ren aver sabor, / [erg’en coidar en vós, ai mia senhor!]
Deus, co verbo saber, forma frases formularias de tipo aseverativo
ben o sabe Deus
87.9 com’en desejar, / ben o sabe Deu-, la melhor / dona do mund’e non ousar / falar con ela
ben sabe Deus
524.12 e des i por vos dar a entender / que por outra morria, de que ei, / ben sabe Deus, mui pequeno pavor
Deu-lo sabe ~ Deus-lo sabe
63.1 Deu-lo sab’oje, mia senhor / (..., / ...), ca vos quer’eu melhor / d’outra cousa||66.6 ca, ben de-la sazon / que vos eu vi e que vosco falei, / Deu-lo sabe, ca nunca desejei / ben deste mundo se o vosso non||86.15 E, Deu-lo sabe, con pavor / viv’e sofr’esta cuita tal / que ei de sofrer pois gran mal||93.24 ca, Deu-lo sab’, á gran sazon / que desejei máis d’outra ren||95.27 pois m’ela perdõar non quer, / Deu-lo sab’, é-me mui mester / oimais mia morte ca viver||97.10 mais, Deu-lo sab’, este pavor / todo m’ela fez[o] perder||107.37 E Deu-lo sab’, e non mi val, / senhor, con mia morte por al / senon porque ei de perder / vós||152.22 Deu-lo sabe, que me quisera ir / de coraçon morar a cas d’el-rei||170.15 E, Deu-lo sabe, quan grav’a min é / de lhes dizer o que sempre neguei!||851.2 A que eu quero gran ben des que a vi / e que amo, Deu-lo sabe, máis ca mí / me faz en coita viver||1065.15 E Deu-lo sabe, mia senhor, / que, se m’El contra vós non val, / ca mi seria mui melhor / mia morte||1120.2 Sanhudo m’é meu amig’, e non , / Deu-lo sabe, por que xi m’assanhou||1122.1 Deu-lo sabe, coitada vivo máis ca soia
25.16 [al non / queria o meu coraçon], / des quando vos eu vi, senhor, / Deus-lo sab’, e nunca cuidei / en me partir de vós||177.3 Ca, Deus-lo sabe, poi-la vi, / nunca ja máis prazer ar vi, / per boa fe, u a non vi||1007.14 e, Deus-lo sabe, queria morrer||1123.4 Assanhou-s’o meu amigo / a mí porque non guisei / como falasse comigo, / Deus-lo sab’, e non ousei
sabe Deus
347.7 E, sabe Deus, quen mui gran coita ten / com’eu tenho non á poder d’estar / que non aja i ja-quant’a falar
Finalmente, Deus tamén intervén en frases gratulatorias
a Deus grado 'grazas a Deus'. Cf. (bon) grad’a Deus, grado a Deus e a el-rei
62.1 A Deus grad’oje, mia senhor, / porque vos eu posso veer||653.5 mais, a Deus grado, / par Deus, do[nas, aqui é ja!]||987.17 e por end’, a Deus grado, / ja o bon rei en seu pode-la ten||1137.1 Fremosas, a Deus grad’, é tan bon dia comigo, / ca novas mi dis[s]eron ca ven o meu amigo||1137.4 Tan bon dia comigo é, fremosas, a Deus grado, / ca novas mi disseron ca ven o meu amado||1137.6 E, fremosas, a Deus grado, ca ven o meu [amado!]||1145.9 ca lhi dix’, a Deus grado, quanto lh’eu dizer quix
a Deus loado ~ a Deus louvado 'grazas a Deus'. Cf. loado a Deus
61.14 ca me soub’eu sempre mui ben guardar, / a Deus loado, de m’omen fazer / nen a molher a verdad’én saber||374.3 a Deus loado, / poss’eu fazer quen quiser sabedor / que non é ‘ssi||1440.14 Don Domingo, a Deus loado, / d’aqui atro en Toledo / non á clerigo prelado / que non tenha o degredo||1585.18 mais peeu ora, e, a Deus loado, / dizen os omens, ..., / que peeu ben
706.1 Fremosas, a Deus louvado, con tan muito ben como oj’ei, / e do que soo máis leda||1372.5 ca ja [a] venden, a Deus louvado, / como venderon Dona Luzia / en Orzelhon ora noutro dia
(bon) grad’a Deus '(moitas) grazas a Deus'. Cf. a Deus grado, grado a Deus e a el-rei
649.3 e, amigo, grad’oj’a Deus / que vos veen os olhos meus||692.15 ben, grad’a Deus, que m’end’assi guardou||1465.9 Pero non vos custou nada / mia ida nen mia tornada, / grad’a Deus||1598.28 grad’a Deus, rei á na terra
1532.17 «Bon grad’a Deus, ca ja agora averei / o ben por que andava en cuidado»
graças a Deus 'grazas a Deus'
1530.23 Non acharedes en toda Castela, / graças a Deus, ..., / melhor ventrulho nen melhor morcela / do que a ama con sa mão faz
grado a Deus e a el-rei 'grazas a Deus e a el-rei'. Cf. a Deus grado, (bon) grad’a Deus
1598.20 nulho medo, grado a Deus e a el-rei, / non ei de força que me vós façades
loado a Deus 'grazas a Deus'. Cf. a Deus loado
1596.3 loado a Deus, / que non morreron, por Nostro Senhor, / en ũa lide que foi en Josafas
[últ. rev.: 01/07/2018]