Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do D
dizer v. tr. e intr.
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
1. v. tr. e intr. 'dicir, manifestar, expresar, falar'
Nesta acepción pode rexer a preposición de e excepcionalmente en e a: nestes casos, e tamén cando dizer presenta usos intransitivos (en xeral cos adverbios ben e mal), normalmente equivale a ‘falar’
1.12 ante me tiinhan tan en vil / que, se de mí falavan mil, / nunca dezian nen un ben||1.34 e ar direi, se Deus quiser, / ben de vós||6.13 non vo-la ei chus a dizer, / [e] quen-quer xa pod’entender||6.15 ja chus seu nome non direi, / ca a feito mi-a nomeei||7.13 mais leixemos ela estar, / e desso que dizedes / [...]||7.19 – Mia senhor, eu vos direi / de mí como façades||9.6 E, se lhi fossen dizer com’eu esto dizia, / logo sei que mia senhor por min demandaria / [...]||9.6 E, se lhi fossen dizer com’eu esto dizia, / logo sei que mia senhor por min demandaria / [...]||11.5 mais pero direi-lh’ant’assi: /...||11.13 e diredes depois por min: / ...||11.26 Cada que me lh’eu assanhar, / a meu osm’, e lhi mal disser||12.4 mal me soube d’afan guardar, / ..., / atal senhor que vos direi||12.5 mais pero direi-lh’ũa vez / que faça o que nunca fez||12.11 por én lhi direi ũa vez / que faça o que nunca fez||15.5 quero-vos eu de mia coita dizer: / mal ei por vós mui maior ca morrer||17.2 Ei eu tan gran medo de mia senhor / que nunca lh’ouso nulha ren dizer||21.1 Diz meu amigo que lhe faça ben||21.2 Diz meu amigo que lhe faça ben, / e digo-lh’eu sempre que lho farei||21.4 e, amiga, direi-vos que mi aven: / ...||21.6 tantas vezes o mandei atender / que lho non posso máis vezes dizer||22.3 tu, que ora vees de Montemaior, / digas-me mandado de mia senhor||22.4 tu, que ora vees de Montemaior, / ..., / digas-me mandado de mia senhor||22.15 tu, que ora viste os olhos seus, / digas-me mandado dela, por Deus||22.16 tu, que ora viste os olhos seus, / ..., / digas-me mandado dela, por Deus||24.5 pois vós non avedes sabor / que vos eu diga nulha ren / de quanto mal me por vós ven||25.12 e, senhor, máis vos direi ja: / ...||25.26 e, senhor, máis vos direi én: / ...||28.1 Quero-vos eu dizer, senhor, / por que me leixei, muit’á [i], / de vos veer||31.4 nunca vos mia coita direi||31.8 Por que vos ei eu, mia senhor, / a dizer nada do meu mal||31.16 mais, pois de coita sofredor / soo, non vo-lo ei a diz[er]||31.21 quan pouco proveito me ten / de vos dizer quan grand’amor / vos ei||32.10 onde cuid’a dizer / mal e onde me quer partir||33.14 Ja foi sazon que eu foi acordado, / se vos visse, por vos ja-que dizer||34.5 e non o digo por me lhi queixar, / mais por[que] cuid’a morrer con desejo||34.19 Pero ben vos digo que, ... / ..., / ..., / no[n] á ren per que quisesse mor[r]er||34.21 u lh’eu meu mal e mia coita dissesse||36.3 nen que lhi diga quan gran ben / lhi quero||37.5 ca non ous’eu dizer nada / a ome que seja nado / de com’oj’é mia fazenda||39.2 Des quando me mandastes, mia senhor, / que vos nunca dissesse nulha ren||42.26 mais non á i tal / a que eu veja d’Amor dizer al||42.27 mais non á i tal / a que eu veja d’Amor dizer al / senon quant’eu digo||43.6 eu me busquei este mal, e maior, / u eu dixi pesar a mia senhor||43.7 Pesar lhi dixi, e non me sei / no mundo conselho filhar||43.13 Nunca ome pesar dira, / nen prazer, que lhi tan gran ben / queira come eu||43.20 Ben me forçou ali mal sén / o dia’n que lhi eu foi dizer / ca ben mi faz Amor querer||44.5 ca des enton / nulh’omen non lh’ar disse ren / senon con que lhi fosse ben||44.7 Eu lhi dixi quan grand’afan / me faz o seu amor sofrer||44.9 e pesou-lh’[o qu]e foi dizer||44.15 Eu, ..., / fig’este atreviment’atal / u lhi dixi [este] meu mal||45.9 Se a ousar veer, que lhi direi?||46.15 que sol non vos ousei dizer / o por que eu fora ali / u vos achei||48.16 Nen ar sei prol que m’ouvesse / seu ben, e al vos direi||52.15 E, mia senhor, al vos direi / que mi devedes a creer||52.20 dizede, se Deus vos perdon, / sera ben d’eu assi morrer?||52.23 E nunca vos eu ja irei / de mia fazenda máis dizer||53.5 e al vos fez que vos ora direi||53.11 e máis vos quero dizer: / ...||53.18 que, macar vos oj’eu tanto pesar / digo, que vós me leixedes viver / u vos veja||55.21 mais én tan grave coita ei / por vós, senhor, que sol non sei / que me dig’, ...||55.21 que sol non sei / que me dig’, e [dig]o que-quer||55.24 u vos vejo mi faz dizer / quanto me ven a coraçon||56.1 Senhor, eu vos quer’ũa ren dizer, / e pero sei que vos direi pesar: / ...||56.2 e pero sei que vos direi pesar||57.3 mais eu vos direi / log’al que vos nunca cuidei dizer||57.4 mais eu vos direi / log’al que vos nunca cuidei dizer: / ...||57.13 E, mia senhor, direi-vos én com’é / o meu||58.13 E al vos ar quero dizer / que m’aven de vós, mia senhor||60.21 ja vos eu sempre gracirei, / ca ũa cousa vos direi||60.26 E máis vos quero, mia senhor, / da mia fazenda ja dizer||61.11 nen sei oj’eu osmar / que lh’eu podesse dizer o pesar||65.9 pero, senhor, ũa ren vos direi: / ...||65.16 que non ei de vós ren / senon quant’ora me oistes dizer||65.26 ca esta cuita, senhor, tan grand’é / com’eu vos dix’, ...||66.12 e demais ũa cousa vos direi||66.20 mais, mia senhor, direi-vos ũa ren: / ...||67.21 ca inda vos máis direi: / ...||69.16 E quant’eu prendo, mia senhor, / de vós quero vo-lo dizer||70.6 mais a verdade vos quer’eu dizer||70.22 E, se vos digo pesar, mia senhor, / non me devedes én culp’a põer||71.9 E seede ora sabedor / do que vos eu quero dizer||71.17 direi-lh’eu que faça por én: / ...||72.8 E, senhor, máis vos direi én: / ...||72.18 e direi-vos por que mi aven: / ...||73.13 dizede-me ũa ren: / ...||73.16 E ja m’end’eu ben sõo sabedor, / macar mi-o vós non queirades dizer||73.19 ca, ..., logo dira ‘lguen, / senhor fremosa, por que e por quen / eu fui assi aa mort’achegado||74.12 einda vos máis direi én: / ...||75.4 pero direi-vos ũa ren: / ...||77.2 Ogan’, en Muimenta, / dis[s]e Don Martin Gil: / ...||77.9 E disse en Muimenta / [en] como vos direi: / ...||77.10 E disse en Muimenta / [en] como vos direi: / ...||77.17 El disse en Muimenta, / as[s]i me venha ben: / ...||78.8 E esta x’é gran coita, direi qual, / ca esta coita non me dá lezer||80.28 se vos prouguer, vo-lo direi||83.5 mais salvar-m’-ei, / que non cuidei end’acabar / máis do que vos quero dizer||83.8 E dig’esto por me guardar / d’ũa cousa que vos direi||83.9 E dig’esto por me guardar / d’ũa cousa que vos direi||85.1 Muitos dizen que perderán / coita d’amor sol per morrer||85.26 porque non sõo sabedor / daquesto que ouço dizer||87.25 e por esto perdi o sén, / por tal dona que me non val, / e pero non direi por quen||88.12 mandade-m’ir e log’enton / poderedes dereit’aver / de min qual vos ora direi||89.26 e, se lh’esto disser alguen, / ..., diga-lhe quen / quis Deus fazer que non cuidasse||89.27 e, se lh’esto disser alguen, / ..., diga-lhe quen / quis Deus fazer que non cuidasse||90.12 e mia fazenda vos direi||90.24 e faz-mi a verdade dizer / (...) / da gran cuita que por vós ei||93.4 e do que end’estou peor / é d’ũa ren que vos direi||93.22 Ora vos dig’eu a razon / de como me de vós aven||93.26 á gran sazon / que desejei máis d’outra ren, / senhor, de vos esto dizer||94.7 ca ja m’en maior coita ten / por tal dona que non direi / mentr’eu viver||97.19 pero me nunca punha en al / senon na mia coita dizer||98.2 sempre cuido que lhi direi, / quando a vir, o mal que ei / por ela e por seu amor||98.6 e, poi-la vi, assi mi aven / que nunca lh’ouso dizer ren||98.8 ca ei pavor de lhi pesar / se lho disser||98.18 e non sei en qual escolher: / de me calar ou lho dizer||98.19 Se lho disser e me mandar / que a non veja, morrerei||98.21 e, se lho non dig’, averei / gran coita ja mentre durar||98.24 ante que en coita viver / sempre, direi-lho por morrer!||102.2 Senhor, esta coita que ei / non vo-la poss’eu máis dizer||104.1 Quer’eu agora ja dizer / o que nunc’a dizer cuidei||104.2 Quer’eu agora ja dizer / o que nunc’a dizer cuidei||104.8 Nulh’omen non se dol de mí / nen sab’a coita que eu ei, / nen a dig’eu a mia senhor!||104.9 Provar quer’eu de lho dizer / a mia senhor aqueste ben / que lhi quer’...||104.15 pero que sén cuid’a fazer / por en tan gran vergonha entrar, / de  lh’aver [r]en a dizer én / quand’eu ant’os seus olhos for?||104.18 E[n] mui gran coita per-serei / u lh’eu ma fazenda disser||105.1 Mia senhor fremosa, direi-vos ũ[a r]en: / ...||105.3 por que vo-lo ei eu ja máis a dizer: / ...||105.14 e vos direi ar, / e máis||107.5 ca dizen que eu mi-o busquei / mui ben porque eu vos amei||107.11 Non me saben conselh’aver / senon quanto vos eu disser||107.12 dizen que punhe d’endurar / meu mal quant’endurar poder||107.22 e dizen que non poderei / viver||108.11 nen me poderán / dizer que eu torto faç’en fogir / d’aqui u me Deus tanto pesar deu||108.54 Valer / poder, / saber / dizer / ben me possa, que eu direi||108.55 poder, / saber / dizer / ben me possa, que eu direi||109.1 Senhor, que coitad’oj’eu no mundo viv’, e quero-vo-l’eu ja dizer!||109.7 E, quando m’a mí rogan muitos que lhis diga por Deus se vos quero ben||109.26 logo me disseron, porque vos catava, que moiro, senhor, / por vós||110.15 Con coita de vós direi-vo-lo que farei: / ...||112.3 ai Deus Senhor, se lh’ousarei dizer: / «Senhor fremosa, non poss’eu guarir»||112.5 Eu, se ousar, direi quando a vir: / ...||112.9 quando a vir, direi-lhi se ousar: / ...||112.15 quando a vir, se ousar, lhi direi: / ...||113.4 pero non vo-las direi / con pavor que delas ei||113.9 Dizede: se as cousistes, / qual delas é [a] melhor?||114.5 diz que Marselha jaz alen / do mar||114.10 diz que pod’ir quen ben andar / de Belfurad’a Santaren, / se noutro dia madurgar||114.15 E diz que vio ũu judeu / que vio prender Nostro Senhor||114.19 diz que é [un] judeu pastor||114.22 Do sepulcro vos ar direi / per u andou, ca lho oi / a Don Soeiro||114.25 ben as[s]i / como m’el dis[s]e vos direi||114.25 ben as[s]i / como m’el dis[s]e vos direi: / ...||114.30 d’ali diz el que foi romeu||115.6 ca el non sabe cantar nen dizer / ren per que se pague del quen o vir||115.24 e, pois que lho der, / non diga el que lho nulh’om’er deu||115.25 e, se o el per ventura disser, / mui ben sei eu que lhe diran enton||115.26 mui ben sei eu que lhe diran enton||122.2 Senhor, os que me queren mal / sei eu ben que vos van dizer / todos, senhor, por me fazer / perder convosc’e non por al||122.5 dizen-vos ca vos quero ben||122.17 e dire[i]-lhes a quantos son / que mi-o non poderán provar||129.8 Aquesto dig’eu, mia senhor, / por quanto vos quero dizer||129.9 Aquesto dig’eu, mia senhor, / por quanto vos quero dizer||129.23 E ja mia cuita, mia senhor, / non vo-la ouver’a dizer, / ..., / senon por vós||129.31 por Deus, non façades atal / torto qual oiredes dizer||130.27 ca non mi avi’a dizer nulha ren / ond’eu nen outre fosse despagado||131.3 e direi-vos por que o dig’assi / e a gran cuita que mi-o faz dizer||131.3 e direi-vos por que o dig’assi / e a gran cuita que mi-o faz dizer||131.4 e direi-vos por que o dig’assi / e a gran cuita que mi-o faz dizer||133.6 e por meu mal tan muito ben oi / dizer de vós, e por meu mal vos vi||133.24 Por Deus, que mi-o digades!||134.21 mais tolhe-m’én log’aqueste cuidar / vosso bon prez e vosso semelhar / e quanto ben de vós ouço dizer||135.5 nen quer’a verdade dizer||135.9 e porque me veen coitar / do que lhes non direi per ren||137.2 En tal poder, fremosa mia senhor, / sõo de vós qual vos ora direi: / ...||137.13 e direi-vos, mia senhor, que mi aven: / ...||137.25 E direi-vos, fremosa mia senhor, / pois vos non vir, quan perdud’eu serei||137.29 e, mia senhor, al vos ar direi én||138.24 pois non mi á prol de vo-la eu dizer, / nen vos faz outr’én por min sabedor||139.10 por min vos digo que non acho quen / me dé conselho||139.17 mais, se Deus quiser que vos dig’alguen / qual ben vos quero||140.4 e direi-vos ora de qual / guisa, se vos prouguer, me ven||140.24 e én lhe dizer qual tort’ei / e non lho negar||142.27 e o que non fezer assi, / se disser ca vos viu, ben sei / de min ca lho non creerei||143.1 Non ouso dizer nulha ren / a mia senhor||143.11 Por gran coita per-tenh’atal / d’amar a quen nunca meu mal / nen mia coita ei a dizer||146.19 mais poder-m’-edes / vós, ..., de força guardar / de tal guisa como vos eu disser||149.9 nunca m’eu d’ali partira, / d’u m’el disse que a vira / en Sant’Oane, en saia||150.12 viver / coitado pola que non quis dizer / a min noutro dia / o per que guarria||150.22 por ende me disse / que a nunca visse / en logar estar / que lh’eu non fogisse||152.17 Ca ja ir-me cuidei / e fui coitado como vos direi: / ...||152.19 e máis vos direi ja: / ...||152.24 mais direi-vos por que o leixei: / ...||153.3 non lh’ei a dizer ren / de com’oj’eu averia sabor||153.11 Se lh’al disser, non me dira de non||153.14 mais da gran coita do meu coraçon / non lh’ei a dizer ren / que lh’eu diria en bõa razon||154.5 Non lh’ouso dizer nulha ren / da mui gran coita’n que me ten!||154.8 amo qual dona vos direi||155.2 E, se o for dizer a mia senhor, / logo dira que lhe digo pesar||155.3 logo dira que lhe digo pesar||155.3 logo dira que lhe digo pesar||155.5 e quero-mi ante mia coita ‘ndurar / ca lhe dizer, quando a vir, pesar||155.7 Pero m’eu moiro querendo-lhe ben, / se lhe disser a coita’n que me ten||155.11 Ben m’oirá se al dizer quiser||155.12 mais, se lhe ren de mia coita disser, / logo dira c[a lhe] d[igo] p[esar]||156.16 direi-vos ũa ren: / ...||158.5 Pero a vejo, non lh’ouso dizer / a mui gran coita que me faz aver||159.11 mais ar dizede-me vós al: / ...||160.7 E, quando lh’eu quero dizer / o muito mal que mi amor faz||162.2 pois me mandou dizer / que me partisse de a ben querer||163.5 Dizede-me, que prol vos á?||165.6 Dized’, ai coita do meu coraçon!||165.7 E dizede-me en que vos fiz pesar, / por que mi assi mandades ir morrer||166.12 ca eu por que ei a dizer / o por que m’ajan de saber / quan gran sandece comecei||167.3 que fui tal dona querer ben / a que non ouso dizer ren / de quanto mal me faz aver?||170.5 direi-lhes eu a verdade e non al: / ...||170.6 direi-lhes ca ensandeci / pola melhor dona que vi||170.8 direi-lhes ca ensandeci / pola melhor dona que vi, / nen máis fremosa (lhes direi de pran||170.16 E, Deu-lo sabe, quan grav’a min é / de lhes dizer o que sempre neguei!||170.17 Mais, pois me coitan, dizer-lhe-la ei / a meus amigos||170.26 e, se o non ar quiseren fazer, / querê-lhes-ei a verdade dizer||171.10 e, pois me tever i / en sa prison, sempre eu esto direi||172.4 e direi-vos per qual razon: / ...||173.12 que nunca ousei dizer / a coita que me fazedes aver||174.5 e non ouso dizer / o de que moir’, ...||174.7 e que me faz morrer / non o dig’eu, nen por min ome nado||174.10 E os amigos en que m’atrevia, / ..., / non lho dizen||174.12 mais, se tan acordado / foss’algun deles, ben mi ajudaria / se lho dissesse||174.18 que lhe soubesse / dizer qual coita, ..., mi á dada||174.21 aver-lh’-ia log’eu d’escaecer / e dizer-x’ante por sí se podesse||174.24 E ben coid’, ..., / que, ..., / que ren do meu nen do seu non dissesse||175.16 Nen ja per outre non o sabera, / ca eu a outre nunca o direi, / per bõa fe||175.21 e, se mi-o om’adevinhar poder / e pois a vir e tal esforç’ouver / que lh’ouse ren dizer, por sí dira||175.21 e, se mi-o om’adevinhar poder / e pois a vir e tal esforç’ouver / que lh’ouse ren dizer, por sí dira||175.25 que per ren non sei / que lh’i dizer, e el assi fara||175.26 se per ventura lhe dizer quiser / algũa ren||176.6 que vos vejo por vos preguntar én / e por vos ar dizer log’outra ren||176.20 dizede-me por que vos pesa én||177.27 mais, se perder o sén, / direi-o con mingua de sén||177.28 ca vedes que ouço dizer: / ...||177.29 que mingua de sén faz dizer / a ome o que non quer dizer!||177.30 que mingua de sén faz dizer / a ome o que non quer dizer!||178.15 En tal coita qual m’oides dizer / me ten, amigos, ..., / des que a vi||178.21 por tal dona, qual m’oides contar, / moir’eu e non lhe posso ren dizer||178.24 quanto cuid’ante no meu coraçon / ca lhe direi escaece-m’enton||179.15 Non lh’ousei sol dizer como morria / por ela||179.16 Non lh’ousei sol dizer como morria / por ela nen lho diz outre por mí||179.26 direi-a ja, ca ja ensandeci||179.29 e máis vos end’ora diria: / ...||181.6 E, amigos, direi-vos outra ren: / ...||182.3 de grado querria seer / sandeu por quant’ouço dizer / que o sandeu non sabe ren / d’amor||182.18 ca, se viver, sempr’averei / coita d’amor, direi-vos qual: / ...||183.1 Pola verdade que digo, senhor, / me queren mal os máis dos que eu sei||183.3 porque digo que sodes a melhor / dona do mund’; ...||185.12 e, Nostro Senhor, máis vos én direi: / ...||185.13 punh’en dizer, ca ja nunca direi / tanto de ben quanto lhi Vós fezestes!||185.13 punh’en dizer, ca ja nunca direi / tanto de ben quanto lhi Vós fezestes!||185.20 non vos poss’eu dize-lo mui gran ben / que lhe Vós, meu Senhor, fazer fezestes||185.25 nen o meu mal non o posso dizer||185.26 nen como moiro non o direi ja||185.27 nen ar direi a dona nunca ja / por que moiro, que mi veer fezestes||186.1 Meus amigos, direi-vos que m’aven||186.3 mais non vos direi / seu nome||186.4 mais non vos direi / seu nome, mais tanto vos direi én||186.6 e, meus amigos, máis vos direi ja: / ...||186.8 Por atal moir’e non lhi digo ren / de como moir’, ...||186.9 e como lhi direi / ca, ... / ..., que por én, / ... / ..., / teend[o] olho, saio de meu sén!||186.22 P[er]o non ous’esta dona dizer, / por que ja moir’, e vedes por que n[on]||186.26 porque ei medo no meu coraçon, / ..., de perder, / meus amigos, quanto vos eu direi: / ...||187.1 Meus amigos, oimais quero dizer / a quantos me veeren preguntar / qual ést’a dona que me faz morrer||187.6 direi-a ja, ca sei que nulha ren / non ei por én máis ca perç’a perder||187.14 mai-la dona, ..., ben / lhi faz Deus tanto quant’eu ja per ren / nunca direi nen o seu parecer||187.18 ca tanto a fez Deus ben parecer / sobr’outras donas, ... / ..., / que direi máis||188.23 nunca m’ar paguei d’outra ren / senon dela, de que assi / estou como vos eu direi: / ...||188.26 vedes por que o dig’assi: / ...||189.16 E por gran coita tenh’atal / eu que sol non lh’ouso dizer / o gran mal que me faz aver||189.19 e desejo sempre máis d’al / de lho dizer||190.3 que me digades vós, ai mia senhor, / ..., / ..., que prol vos ten / a vós de quanto mal me por vós ven?||190.9 dizede-mi ora, ..., / ..., / mia senhor fremosa, que prol vos ten||192.3 ca lhe direi, se a vir, toda via / a mui gran coita que me faz sofrer||192.9 ca, poi-la vejo, non lhe digo nada / de quanto coid’ante que lhe direi||192.10 non lhe digo nada / de quanto coid’ante que lhe direi / u a non vej’, ...||192.16 ca todo me fal / quanto lhe coid’a dizer, e dig’al||192.16 ca todo me fal / quanto lhe coid’a dizer, e dig’al||193.16 E por meu mal, amigos, non morri / u eu primeir’oi dela dizer / que morrera||194.23 E mal m’ach’eu (...) / de toda ren se vo-l’eu vin dizer / por ben que nunca de vós coid’aver||194.25 nen ar digo por vos prazentear, / mais porque dig’a verdade, senhor||195.13 e non lho disse, se me valha Deus||196.5 e muit’anvidos e mui sen sabor / porque me disse que me partiss’én||196.20 que non sei / que me faço nen que digo, tant’ei, / amigos, gran coita po-la veer!||197.1 Joana, dix’eu, Sancha e Maria / en meu cantar con gran coita d’amor||197.3 e pero non dixe por qual morria / de todas tres||197.9 Tant’ouve medo que lhe pesaria / que non dixe qual era mia senhor / de todas tres||197.13 non a quige dizer, / tant’ouve medo que lhe pesaria||198.3 porque dixe ca queria gran ben / Joan’ou Sancha, que dix’, ou Maria||198.4 porque dixe ca queria gran ben / Joan’ou Sancha, que dix’, ou Maria||198.5 ca, por aquesto que eu dixe ali, / me soube log’ũa dona, des i, / daquestas tres que por ela dizia||198.7 ca, ..., / me soube log’ũa dona, des i, / daquestas tres que por ela dizia||198.8 E por quant’eu esto dixe, devia / mort’a prender, per bõa fe, por én||198.12 ca, por aquesto que eu fui dizer, / mi ouv’o gran ben que lhe quero a saber / esta dona que ante non sabia||199.19 Non lhe-la digo por esta razon||199.20 ca por dizer-la, ..., / non mi porran conselho, mal pecado!||199.28 castigar-s’én pelo seu coraçon / qual pera sí non quisesse, que non / dissesse a outre nunca per seu grado||199.29 E elas van-me gran pesar dizer / no que lhes nunca prol non á d’aver||200.19 ca eu non lha direi||200.21 nen amigo non ei / que lha nunca por min queira dizer||200.27 mais nunca lho direi, / pero me vejo por ela morrer||200.29 Pero, se lho por min dissess’alguen, / ben coido dela que non desse ren||201.7 E, mia senhor, al vos quero dizer / de que sejades ende sabedor||202.2 dizen, ..., / que a dona lhes fez o sén perder, / melhor de quantas oje no mund’á||202.8 Ainda vos outra cousa direi: / ...||202.9 a todos estes eu ouço dizer / que a melho-los fez ensandecer / dona do mundo||202.16 Se verdad’é que eles por atal / dona qual dizen perderon-no sén||203.5 mais alguen foi que lhe disse por mí / ca lhe queria gran ben||203.8 confonda Deu-lo que lho foi dizer!||203.10 De me matar fezera mui melhor / quen lhe disse ca lh’eu queria ben||203.16 e ei tan gran coita po-la veer / qual non posso, amigos, nen sei dizer||204.3 ca, se a viss’eu, i diria / com’oj’eu moiro polo seu amor||204.6 mais vi-a tan fremoso parecer / que lhi non pudi nulha ren dizer||204.8 Esto me fez quant’eu dizer queria / escaecer, ca non outro pavor||204.10 e quand’eu vi quan fremoso dizia / quanto dizer queria||204.11 e quand’eu vi quan fremoso dizia / quanto dizer queria||204.14 ali non ouv’eu siso nen poder / de lhi dizer que por ela morria||205.23 E tod’omen que molher ben quiser / e m’esto oir e «amen» non disser / nunca veja de quanto ama prazer!||206.10 e direi-vos que me máis quebranta: / ...||207.3 pero dizen que coitado viveu||207.12 e outra cousa vos quero dizer||207.15 Ainda vos d’El direi outra ren: / ...||208.4 De vós, senhor, querria eu saber, / ... / ..., / que me digades que farei eu i||209.9 e digo-vo-l’ant’eu, / que pois me non faredes al||210.7 Diria-lh’eu de coraçon / como me faz perder o sén / o seu bon parecer||212.1 A que vos fui, senhor, dizer por mí / que vos queria mao preço dar, / ..., / ponh’eu dela e de mí outrossi||212.8 A que a torto me vosco mizcrou / e que gran torto vos disse, senhor||213.12 ca de pran ten / assi eno seu coraçon / qual ben lhi quer de lho dizer||214.6 e esso pouco que vosc’estever / entender ben, senhor, se vos disser / algũa ren||214.7 se vos disser / algũa ren, ca vos dira pesar||214.10 pois a vós pesa de vos eu dizer / qual ben vos quero||215.1 Quen vos foi dizer, mia senhor, / que eu desejava máis al / ca vós mentiu-vos||217.18 Mai-la mesura, ..., / ..., / me valha contra vós, ... / ..., senhor, de quanto fui dizer||217.20 ca, mia senhor, quen mui gran coita ten / no coraçon faz-lhe dizer tal ren / a que non sabe pois conselh’aver||218.2 A melhor dona que eu nunca vi, / per bõa fe, nen que oi dizer, / ..., / mia senhor ést’, ...||218.11 e quen a vir e a ben conhocer / sei eu de pran que dira que é ‘ssi||218.12 ainda vos de seu ben máis direi: / ...||219.9 Pero que dizen que negar / non xe lhe pode nulha ren / que El non sábia||220.3 a que non ouse ren dizer / con gran pavor de lhe pesar||226.5 e, poi-lo non pudi acabar, / dizer-vos quer’eu ũa ren||226.19 E, mia senhor, per bõa fe, / punhei eu muito de fazer / o que a vós foron dizer||227.14 E, u eu vi quan fremoso falava / e lh’oi quanto ben disse dizer, / tod’outra ren me fez escaescer||227.14 E, u eu vi quan fremoso falava / e lh’oi quanto ben disse dizer, / tod’outra ren me fez escaescer||231.3 Muitos que mi oen loar mia sen[h]or / ... / dizen eles que algũu ben me fez||231.4 e dig’eu: ...||231.8 e dizen-m’eles, quand’esto dig’eu, / que ben mi fez porque sõo tan seu||231.8 e dizen-m’eles, quand’esto dig’eu, / que ben mi fez porque sõo tan seu||231.10 e dig’eu: ...||232.25 diria quanto mal prendi / dela por ben que a servi||232.27 e diria como errou o sén / contra mí, mais non mi conven||233.4 ben vos posso con verdade dizer / que a mí aveo en guisa tal / que vi todo meu ben por gran meu mal||233.10 posso dizer ben / que a min avẽo en guisa tal / [que vi todo meu ben por gran meu mal]||233.16 con gran verdade posso dizer eu / que a min avẽo en guisa tal / [que vi todo meu ben por gran meu mal]||235.3 quando a eu veer / podia e lhe podera dizer / muitas coitas que por ela levei?||235.12 e, pero nunca lh’ousei dizer ren / de quantas coitas levei||235.20 senon porque lhe non diss’o gran mal / e a gran coita que por ela ei||236.5 e non lho dizer eu / nen outre por min||236.10 sabe-lo ela ben sen lho dizer / eu||236.13 e non atender ja aquel dia / que eu atend’, ..., / de lhe dizer «por vós moiro, senhor»||236.14 ca sei que por meu mal lho diria||237.5 de vos dizer, senhor, o mui gran ben / que vos quero||237.9 E sabe Deus que a dur eu vin i / dizer-vos como me vejo morrer / por vós, senhor||237.15 E, ja que vos comecei a dizer / ben que vos quero||237.27 e, mia senhor, máis vos direi eu én: / ...||238.5 ajan de seu quen delas diga ben / e a quen façan muito mal por én||239.15 e diria, / eu [o] sei, ben por ela, que é tal / como vos eu dig’, ...||239.17 que é tal / como vos eu dig’, ...||240.3 e en como lh’ousaria dizer / o ben que lh’eu quero||240.5 e sei que non / lh’ousarei end’eu dizer nulha ren||240.10 pois lhe non ousar dizer / o ben que lh’eu quero||240.17 mais pero, pois lhe non ei a dizer / o ben que lh’eu quero||242.7 e dizer delas ben / por mia senhor, que quero mui gran ben||243.19 sempr’eu coidei que verria sazon / que lh’ousaria eu algũa ren / dizer do ben que lh’eu quer’, ...||245.1 De mia senhor direi-vos que mi aven: / ...||246.4 e cuid’eu que mui ben / estou de vós, senhor, por ũa ren / que vos ora direi||246.10 que non poderia eu mal estar / de vós por quanto vos quero dizer||247.1 Direi-vos que mi avẽo, mia senhor, / i logo quando m’eu de vós quitei||248.3 Preguntou Joan Garcia / da morte de que morria, / e dixe-lh’eu toda via: / ...||248.9 Pois que m’ouve preguntado / de que era tan coitado, / dixe-lh’eu este recado: / ...||248.13 E dixe-lh’eu, ja vos digo, / a coita que ei comigo||248.13 E dixe-lh’eu, ja vos digo, / a coita que ei comigo||249.2 Pois que eu ora morto for, / sei ben ca dira mia senhor: / ...||249.5 Pois souber mui ben ca morri / por ela, sei ca dira assi: / ...||249.8 Pois que eu morrer, filhará / enton o soqueix’e dira: / ...||254.6 e direi-lh’al que-quer||254.9 quero-vos eu dizer, / ..., o que lh’end’averra||256.19 ca, se vo-l’ousasse dizer, / doer-vos-iades de mí||258.26 ca todo non sei oj’eu quen / o podesse dizer per ren||259.7 e, mia senhor, pois que vos pesa én, / dizer-vos quer’eu a quen vos tornedes||260.14 direi-vos ũa ren: / ...||260.17 e máis vos én direi: / ...||261.5 atanto vos direi: / ...||261.13 [E], mia senhor, como vos eu disser / esto de vós, des quando vos amei / todo sabor do mundo perdud’ei||263.5 u lhe non possa ren dizer / da coita’n que o faz viver / mui trist’...||263.20 mais por verdade o dizer / como quen end’é sabedor||266.4 e direi-vos quanto per vós perdi: / ...||266.24 metede mentes no que vos direi: / ...||267.2 Meus amigos, que sabor averia / d’a mui gran coita’n que vivo dizer / en un cantar que querria fazer!||267.4 E pero direi-vos como querria: / ...||267.5 se Deus quisesse, dize-lo assi / que ouvessen todos doo de mí||267.7 dize-lo assi / que ouvessen todos doo de mí / e non soubessen por quen me dizia||268.3 nen ar ei a quen ous’én máis dizer||268.3 nen ar ei a quen ous’én máis dizer, e digo: / ...||268.18 e máis non vos én diria: / ...||269.15 [P]ero vos eu seu ben queira dizer / todo, non sei||269.19 ainda vos al direi que lh’aven: / ...||270.5 e non ouv’eu de me guardar poder, / ca dix’eu ca morria por alguen||270.7 ca non fora tan gran cousa dizer / se se mi a min ben ouvess’a parar / a mia fazenda||270.14 E mal dia eu enton non morri / quando esto dix’e quando vi os seus / olhos||270.15 pero non dixi máis, par Deus||270.16 e esto dixi en mal dia por min||271.9 e o pesar que me fazen sofrer / e a gran coita non é de dizer||272.3 e direi-vos que mal que os matei: / ...||274.6 ou se lho dizen porque ést’amada / ou por fremosa ou por ben-talhada||274.15 e se lho non disser / por tod’esto que eu sei que lh’aven||274.19 [E] é-o de como vos eu disser||275bis.6 pero non lh’ous’én dizer nulha ren, / ca dize-lo cuidei ou a morrer||275bis.7 pero non lh’ous’én dizer nulha ren, / ca dize-lo cuidei ou a morrer||275bis.8 e, pois-la vi, non lh’ousei ren dizer||276.10 senhor de min e do meu coraçon, / dizede-m’esto, se vos valha Deus: / ...||277.16 E en seu ben per mí seer loado / non á mester de ende máis dizer||277.20 e ben dira per mí / que ben dev’end’a Deus a dar bon grado / de quantas coitas por ela sofri||278.2 Desmentido m’á ‘qui un trobador / do que dixi da ama sen razon||278.4 mais u menti quero-mi-o eu dizer||278.5 u non dixi o meo do parecer / que lhi mui boo deu Nostro Senhor||279.2 Senhor e lume destes olhos meus, / per bõa fe, direi-vos ũa ren||279.10 ca estou de vós como vos direi: / ...||279.16 e direi-vos, senhor, des qual sazon: / ...||280.8 Pois estas coitas eu ei a sofrer, / que vos ja dixe, máis ca morte m’é||280.11 e morte m’é, senhor, per bõa fe, / de que vos ar ei aquest’a dizer||280.14 Porque vejo que cedo morrerei / daquestas coitas que vos dixi ja||280.17 vedes, senhor, mui grave me sera / de o dizer, pero a dize-l’ei||280.17 vedes, senhor, mui grave me sera / de o dizer, pero a dize-l’ei||281.7 U lh’eu dixi «con graça, mia senhor!», / catou-me un pouc’e teve-mi en desden||281.9 e, porque me non disso mal nen ben, / fiquei coitado e con tan gran pavor||282.4 El sab’oje que con mui gran pavor / vos dig’eu est’, e ja é de dizer||282.4 El sab’oje que con mui gran pavor / vos dig’eu est’, e ja é de dizer||282.6 moir’eu, e moiro por alguen, / e nunca vos máis direi én||282.9 non vos dizer ren tive por melhor||282.10 mais dig’esto, pois me vejo morrer||282.16 por quant’ist’é, que vos ora direi: / ...||283.20 e non o saber / nunca per mí nen pe-lo eu dizer||284.7 E máis vos direi: ...||285.1 Dizen que digo que vos quero ben||285.1 Dizen que digo que vos quero ben, / senhor||285.5 se o dixe, mal me leixe morrer||285.6 se non, senhor, quen vo-lo foi dizer||285.10 e con coita que ei desto, senhor, / que vos disseron||285.20 e lhe faça atal coita sofrer / qual faz a min e non ouso dizer||287.8 Por Deus e por mesura e por mí, / dizede-m’esto que vos vin rogar||287.14 Por aquesto que vos rogo, senhor, / dizede-mi-o||287.15 nen vos rog’eu que me digades al||289.16 por én querria, si Deus me perdon, / o que vos digo, por esto que sei||290.1 Dizen-mi as gentes por que non trobei / á gran sazon e maravilhan-s’én||290.8 Mais non o saben nen lhe-lo direi, / enquant’eu viva, ja per neun sén||290.12 ca eu non quero mia coita dizer / a quen sei ben ca non mi á de poer / conselho||291.20 e, por Deus, ja / dizede-mi: quen dormirá / con tan gran prazer ou pesar?||292.5 queredes que vo-lo diga||293.5 e, mia senhor, non vos ous’a dizer / [ren] nen da gran coita que me vós dades||294.1 O que vos diz, senhor, que outra ren desejo / no mundo máis ca vós||294.3 éste o mui sobejo / mentira[l] quen no diz||294.7 [E] foi-vo-lo dizer o que á grand’enveja / porque vos quer’eu ben||294.13 [E] ia-vos dizer: cousa mui desguisada / é seer outra ren no mundo desejada / de mí como vós sodes||295.4 e por én non moiro, e dig’eu assi / por atal cousa que passa per min: / ...||296.2 dizede-me, senhor, / [q]ue vos non doedes de min: / ...||296.12 Ai coita do meu coraçon, / dizede, ..., / que vos non doedes de min: / ...||296.17 Ai lume destes olhos meus, / dizede-mi agora, por Deus, / ...: / ...||298.5 e, pois i vou, / non lh’ouso dizer nulha ren||298.7 E cuido-lh’eu sempr’a dizer / quando a vir, per bõa fe, / a coita que me faz aver||298.15 Quanta coita e quant’afan / m’ela no mundo faz levar / ben lhe cuid’eu dizer de pran||299.7 Mais quer-me mal polo que vos direi: / ...||299.8 porque me diz ca lhe faço pesar / de a veer nunca nen lhe falar||300.5 e ora ja direi-vos que mi aven: / ...||301.15 E vej’a muitos aqui razõar / que a máis grave coita de sofrer / vee-la om’é e ren non lhe dizer||302.2 Un dia que vi mia senhor / quis-lhe dizer-lo mui gran ben / que lh’eu quer’...||302.6 e vi-a tan ben parecer / que lhe non pude ren dizer||302.10 ca, se lh’eu podesse falar, / quisera-lhe dizer enton||302.22 meu mal éste quanto ben ei, / e fora po-lo dizer eu||303.3 que vos direi eu ora que mi aven: / ...||304.14 Porque lhe fez as do mundo vencer / de mui bon prez e do que vos disser / de parecer mui ben u estever||310.19 mas non lhe vi de nulha ren pesar / que lh’eu dissesse||312.2 Ando coitado por veer un ome que aqui chegou, / que dizen que viu mia senhor||312.2 e dira-me se lhe falou, / e falarei con el muit’i||312.5 Por amor de Deus, quen o vir diga-lhe que sa prol sera / de me veer||312.13 pero sei eu dela, de pran, ca non m’enviou ren dizer||313.16 catand’ala direi-vos que fiz i: / ...||315.8 quero-vos dizer / qual coita me vós fazedes sofrer||316.4 Vedes por que, por quanto vos direi: / ...||316.18 que me faz en atal coita sofrer / qual vos eu digo||317.14 e as gentes, ... / ..., van én posfaçar / e dizen: «Muit’anda namorado»!||322.2 dizede-mi, por Deus: / que farei eu, que vos sempr’amei?||322.5 dizede-m’ũa ren: / que farei eu, [que vos sempr’amei?]||323.10 direi-lh’eu quan gran coita é||323.16 E esto sei eu ben per min, / ca vo-lo non digo por al||325.13 E, pois esta, que vos digo, sofri, / ben devo de pran a sofrer qualquer / outra coita||327.3 [e] dixi-lhis assi, / ca o non pudi [m]áis negar: / ...||327.10 ca ben log’i / lhi direi eu assi enton: / ...||328.2 dizedes que non avedes poder / per nulha guisa de mi ben fazer||328.4 poi-lo dizedes, non dig’eu de non||328.5 mais, mia senhor, dizede-m’ũa ren: / ...||328.9 e dizedes, senhor, / que me non podedes fazer amor!||328.11 Poi-lo dizedes, creo-vo-lo eu||328.15 E, mia senhor, ja vos sempre diran, / se eu morrer, que culpa avedes i||328.17 e vós dizedes que non ést’assi||328.18 poi-lo dizedes, assi é, de pran||328.22 E, mia senhor, nunca eu direi ren / de contra vós se non perder o sén||330.1 Preguntei ũa don[a] en como vos direi: / ...||330.3 Ela enton me disse: ...||330.7 Dix’eu: ...||330.9 Ela enton me disse: ...||330.13 E dix’eu: ...||330.15 E diss’einda logo: ...||330.16 come serei guardada dizer-vo-lo quer’eu||331.2 Ai mia senhor, veen-me conselhar / meus amigos como vos eu disser||331.8 E todos dizen que fiz i mal sén||331.15 E máis me dizen do que me vos deu / por mia senhor||331.17 pois m’esto dizen, dizen-m’assi al: / ...||331.17 pois m’esto dizen, dizen-m’assi al: / ...||332.7 [E] por tal moir’e direi-vos eu al: / ...||333.7 – Senhor fremosa, máis vos én direi: / ...||333.10 – Ja vos dixi quanto vos én farei||333.16 – Ja vo-lo dixi, e direi outra vez||333.16 – Ja vo-lo dixi, e direi outra vez: / ...||334.4 e quantos-lo ouven dizer, / senhor, ar maravilhan-s’én / de mi fazerdes sempre mal||334.16 todos mi dizen que é mal / de mi fazerdes tanto mal||335.3 e ben vos digo / que me pesa||336.10 e por aquesto o jur’e o digo / que ja máis nunca seja verdadeiro||337.9 e as mias coitas non ouso dizer||338.4 por aquesto que vos quero dizer||338.10 por aquesto que vos digo, senhor||338.16 muito mi praz polo que vos direi: / ...||338.22 e tenho que mi Deus [faz] i / ben, mia senhor, polo que vos disser||345.8 e máis foron de cento mentiras que m’el disse||346.4 ca non quis Deus que coita sofresse / que eu ousasse, mentre vivesse, / nunca dizer||346.19 E non o ouso dizer, cativo||347.3 mas con gran coita que ouve e que ei / ouvi a falar i como vos direi: / ...||347.5 enos cantares que fiz des enton / en guisa soube mia coita dizer / que nunca mi-a poderon entender||347.13 Algun sabor prend’ome quando diz / ja-que da coita que sofr’, ...||348.4 dig’eu aquest’e aquesto direi: / ...||348.4 dig’eu aquest’e aquesto direi: / ...||348.10 juro-lhes eu e digo-lhes assi: / ...||350.4 mais ei de vós tan gran pavor / que vos direi, mia senhor, que mi aven: / ...||350.7 A vós non ous’a gran coita dizer / que ei por vós eno meu coraçon||351.3 pero direi-vos al: / ...||351.9 pero aven-mi o que vos ar direi: / ...||353.3 pero direi-vos al: / ...||353.6 Sofrer quero de nunca lhe dizer / qual ben lhe quero no meu coraçon||355.15 sempre me calei, / que nunca dix’ũa cousa que sei||356.10 o que eu cuid’, e digo que cuid’al||358.15 e lh’o gran ben que lh’eu quero contasse, / e me dissesse pois se lhe pesasse||358.24 que nunca o meu / mal máis diria de mia coita eu / a mia senhor||359.3 Muitos me preguntan, per boa fe, / ..., / que lhes diga por quen trob’ou qual é||359.4 e por én ei a todos a dizer / ca non saberan quen é mia senhor / per mí entanto com’eu vivo for||359.7 En lho dizer non seria mia prol||359.9 e eles pois mi-o terrian per mal / se lho disses[s]e||359.10 e des i per fol / me terrian, e d[i]go-lhes eu al||359.14 E que an consigo de mi aficar / que lhes diga qual é a senhor que ei?||359.16 e direi / ca non saberan [quen é mia senhor / per mí entanto com’eu vivo for]||360.2 Muitos vej’eu que, con mengua de sén, / an gran sabor de me dizer pesar||360.11 mais o sandeu, quer diga mal, quer ben, / e o cordo dira sempre cordura||360.12 e o cordo dira sempre cordura||361.2 Quand’eu, mia senhor, convosco falei / e vos dixe ca vos queria ben||361.7 ben entendi, fremosa mia senhor, / ca vos nunca poderia maior / pesar dizer||361.9 e fui-vo-lo con gran coita dizer||361.13 ben entendi, fremosa mia senhor, / [ca vos nunca poderia maior] / pesar dizer||361.14 e mal dia naci / porque vos fui dizer tan gran pesar||361.19 [ben entendi, ..., / ca vos nunca poderia maior] / pesar dizer do que vos dix’enton||361.19 ben entendi, fremosa [mia senhor, / ca vos nunca poderia maior] / pesar dizer do que vos dix’enton||362.8 nen ar cuidei des que vos vi / o que vos agora direi: / ...||362.16 e direi-vos por que, senhor: / ...||366.3 dizede-m’ora ũa ren, / por Deus: ...||369.14 pero direi-vos ant[e] ũa ren: / ...||371.16 direi-t’ora o que te farei: / ...||371.23 – Meen Rodriguiz, quer[r]ei-m’emparar, / ..., como vos direi: / ...||371.26 des i direi, pois so os couces for: / ...||372.10 porque ei medo que alguen dira / que sen mesura sodes contra mí||372.17 con mui gran coita averei a dizer: / «Ai Deus, por que me van assi matar?»||372.25 e me queirades por Deus consentir / que diga eu atanto en meu cantar||373.6 pois non ous’a dizer / o muito ben que vos Deus fez, sen[h]or||374.1 Muitos me dizen que servi doado / ũa donzela que ei por senhor||374.3 dize-lo poden||376.1 Pero eu dixe, mia senhor, / que non atendia per ren / de vós ben||376.17 e, se vos conveer d’alguen, / dissesse com’eu ja perder / tal ben non posso que me ven / de vós||380.9 sempre digo que sode-la milhor / do mund’...||381.12 e máis vos diria: / ...||382.4 pera sempre fazerde-lo peior, / quero-vos eu dizer como façades||382.8 Al vos er quero dizer que faredes, / pois que vos ja mal ei de conselhar||382.17 por én dig’eu con gran coita mortal: / ...||384.4 quero saber de vós, que mi-o digades||384.5 dizede-mi-o, ca ben vos estara||384.17 que ouví dizer / que aquela, por que trobad’avedes / ..., / que vos morreo á gran temp’, ...||384.28 pois viva é, ca non como dizedes||386.4 ca me vejo sandeu andar / e con sandece o direi: / ...||386.15 Pero non devi’a perder / ome que ja o sén non á / de con sandece ren dizer||386.16 e con sandece dig’eu ja: / ...||387.12 – Direi-vo-l’, amig’, outra vez: / ...||387.19 – Meu amig’, ar direi que non||388.6 e máis vos ar quero dizer: / ...||390.1 Amigos, quero-vos dizer / a mui gran coita’n que me ten / ũa dona que quero ben||392.2 Deus, como se foron perder e matar / mui boas donzelas, quaes vos direi!||393.3 e quer’eu dizer / quanto x’ende pois saberan||393.8 E preguntar-m’-an, eu o sei, / da dona que diga qual é||393.10 e juro-vos, per bõa fe, / que nunca lhis eu máis direi: / ...||393.13 E diran-me que parecer / viron aqui donas mui ben||393.15 e direi-vo-lhes eu por én / quanto mi ora oistes dizer: / ...||393.16 e direi-vo-lhes eu por én / quanto mi ora oistes dizer||393.19 E non dig’eu das outras mal / nen ben, nen sol non falo i||393.22 mas, pois vejo que moir’assi, / dig’est’e nunca direi al||393.22 mas, pois vejo que moir’assi, / dig’est’e nunca direi al||394.5 ante lhi quer’a mia senhor dizer / o por que posso guarir, ou morrer||395.3 mais ar direi-vos o que me deten / que non per-moir’, ...||395.4 e direi-vo-lo ja: / ...||395.10 e vou vivend’a gran pesar d’Amor, / e direi ja por quanto viv’assi: / ...||397.3 e direi-vos, fremosa mia senhor, / destes meus olhos a coita que an||398.20 mais, pois que ja non posso guarecer, / a por que moiro vos quero dizer||398.21 diz alguen: «Est’é filha de Maria»||398.23 [E] o que sempre neguei en trobar / ora o dix’, e pes a quen pesar||399.4 mais do que dixe gran pavor per-ei||399.6 ca me tremi’assi o coraçon / que non sei se [me] lho dixe, se non||399.7 tan gran sabor ouv’eu de lhe dizer / a mui gran coita que sofr’e sofri / por ela!||399.14 e direi-vos al: / ...||399.15 non sei se me lho dixe ben, se mal||399.16 mais do que dixe estou a gran pavor||400.4 – Non, amigo, mais direi-me outra ren: / ...||400.9 e non diredes que non ést’assi||400.10 – Non, amigo, mas quero-mi al dizer||400.15 e non diredes que assi non é||400.16 – Non, amigo, mas al me vos direi: / ...||402.4 e servi-vos assi, / per bõa fe, polo que vos direi: / ...||402.16 senhora, dized’ora ja / se poderia de vós aver [ben]||405.20 e faz-mi, à força de min, ben querer / dona a que non ouso ren dizer||406.1 Estes que ora dizen, mia senhor, / que saben ca vos quer’eu mui gran ben||406.9 e dizen ora quantos aqui son / que o saben||407.18 E, quando falo, ren / ja non sei que me digo nen que non||408.1 – [D]izen, senhor, ca dis[ses]tes por mí / que foi ja temp’e que foi ja sazon / que vos prazia d’oirdes enton / en mí falar||408.1 – [D]izen, senhor, ca dis[ses]tes por mí / que foi ja temp’e que foi ja sazon / que vos prazia d’oirdes enton / en mí falar||408.7 – [E], senhor, dizen, pero vos tal ben / quero, que moiro||409.16 Ca non lh’ouso dizer / que me valha||409.17 ca sei ca me diria / que me quitasse ben de a veer||409.21 e por aquesto ben sei que Amor / me faria cada dia peor / se lho disses[s]’, ...||409.21 e por aquesto ben sei que Amor / me faria cada dia peor / se lho disses[s]’, e non n’ouso dizer||410.16 e estes outros que amor non an / dizen que non, mas eu direi qual é||410.16 e estes outros que amor non an / dizen que non, mas eu direi qual é: / ...||411.16 e dizen outros que an mal senhor / desejando||412.6 porque moiro, ..., / por tal molher que quen a vir dira / que moir’eu ben||414.4 e o melhor que dela poid’aver / des que a vi direi-vo-lo, par Deus||414.5 disso-m’oje ca me queria ben, / pero que nunca me faria ben||414.7 E, por esto que me disso, cuidou / min a guarir, que ja moiro||415.4 non vejo eu ben qual pod’én semelhar / al rei de Castela e de Leon / se[non] ũa qual vos direi: o mar||417.3 dizen-mi ora que mi-o aguis’assi / Nostro Senhor como m’eu receei||417.8 E sempr’eu, mia senhor, esto temi, / que m’ora dizen de vós, a veer||417.15 ouvi pavor / des que vos vi e convosco falei / e vos dix’o grand’amor que vos ei||418.9 dizer-vos quer’eu ũa ren||422.20 mais, por Deus, que vos foi dar o maior / ben que eu d’outra dona oi dizer||424.6 rog’eu a Deus que mi-a faça veer / ced’e me lhi leixe tanto dizer||424.8 E, pois lh’esto disser, u mi-a mostrar, / rogar-lh’-ei que mi dé mort’; ...||425.5 que é tal / que nunca vos ousei dizer / o que vos queria dizer||425.6 que é tal / que nunca vos ousei dizer / o que vos queria dizer||425.10 ca me guardei / tan muit’en vos dizer pesar||426.3 ca vos fui eu dizer, per boa fe, / que vos queria ben, senhor||426.5 e non / soub’eu catar qual pesar vos dizia||426.7 Non me guardei de vos dizer pesar / quando vos diss’, ..., / que vos queria gran ben||426.8 Non me guardei de vos dizer pesar / quando vos diss’, ..., / que vos queria gran ben||426.15 porque me non soub’eu guardar enton / de vos dizer que vos queria ben||427.6 e dize[n]-me que trage ũa espunlha, / Fernan Furado, no olho do cuu||431.4 coita d’amor qual vos ora direi: / ...||431.10 coita d’amor qual vos quero dizer||431.16 atal / coita d’amor qual vos eu direi ja: / ...||432.5 quando a vejo, non lh’ouso dizer / que lhe fiz ou por que me quer matar||432.11 que me non diz en algũa sazon / que lhe fiz ou por que me quer matar||432.17 [...] / e me dizer ja que morrerei||433.1 Ora poss’eu con verdade dizer, / senhor fremosa, que faço mal sén / en vos amar||434.6 quantos saben que vos eu quero ben / diran que vós me matastes, senhor||434.10 mais direi-vo-lo de que ei pavor: / ...||435.19 E non tenhades que vo-lo dig’eu / por al senon por ben voss’e por meu||436.2 Des oje-mais me quer’eu, mia sen[h]or, / quitar de vos mia fazenda dizer||436.5 pois vejo que avedes gran sabor / que vos non diga quanto mal me ven / por vós||436.9 ca muit’á, de pran, / que vos eu dixe toda mia razon||436.19 e, pois vos praz, oje-mais sofrerei / de vos non dizer ren||436.20 pois prol non mi á / que vo-lo diga||437.4 pois vos eu sei máis d’outra ren amar, / que diredes a quen vos preguntar||437.8 Pois que m’assi tẽedes en poder, / senhor fremosa, dized’ũa ren||437.9 que diredes, se vos alguen disser / que lhe digades, ..., / ..., / senhor, por que me leixades morrer?||437.9 que diredes, se vos alguen disser / que lhe digades, ..., / ..., / senhor, por que me leixades morrer?||437.10 que diredes, se vos alguen disser / que lhe digades, ..., / ..., / senhor, por que me leixades morrer?||437.15 que diredes, fremosa mia senhor, / u vos aquesto preguntado for||437.22 se vos alguen preguntar esta vez, / que lhe diredes, por Deus, que vos fez||438.1 [D]izedes vós, senhor, que vosso mal / seria se me fezessedes ben||439.4 que assi [é] / que ei a dizer con pesar: / ...||439.10 con pesar digo, non con al: / ...||439.16 con gran pesar ei a dizer: / ...||440.4 todos dizen que filh’outra senhor||442.2 gradesc’a Deus que vos posso dizer / a coita que me fazedes sofrer||443.4 mais direi-ch’, amigo: / ...||443.4 non cha direi, mais direi-ch’, amigo: / ...||443.9 non cha direi eu, ca o dirias / e perder-t’-ias por én comigo||443.9 non cha direi eu, ca o dirias / e perder-t’-ias por én comigo||443.16 e non sei ome tan entendudo / que m’oj’entenda o por que digo / [a]i Sentirigo, ai Sentirigo||444.5 non vej’eu aqui trobador, par Deus, / que m’oj’entenda o por que digo / al é Alfanx’e al Seserigo ||444.9 dizer-vos quero, se Deus me perdon: / ...||445.15 [O] seu fremoso parecer / me faz en tal cuita viver / qual non posso nen sei dizer||446.3 pero direi-vo-lo que m’end’aven||448.4 e perç’eu ja o sén / e direi-vo-lo que mi vai fazer||448.10 e, se al digo, faz-m’esto por én||448.11 ou, se cuido sol de lh’end’al dizer, / ven log’e [faz-m’en mia senhor cuidar]||450.3 mais quen dis[s]es[s]e a Fi[i]z / aquesto que [or]’eu digo||450.4 mais quen dis[s]es[s]e a Fi[i]z / aquesto que [or]’eu digo||453.2 Achei Sanch[a] An[e]s encavalgada / e dix’eu por ela cousa guisada||453.9 santiguei-m’e disse: ...||453.15 e dix’eu: ...||456.16 A velha é[n] diss’atal: / ...||456.21 Nun’Eanes diss’assi: / ...||456.23 Don Afonso diss’atal: / ...||459.2 quando diss’a Don Anrique: ...||459.3 esto vos digo de chão||461.24 ca dizen que baralhastes con [Don] Joan Co[e]lheiro||461.30 Ca vos oi eu dizer: «Con estas petei e frango»||461.31 E ar oi-vos eu dizer que, ... / ..., que nunca se trabalhassen / ja máis de o gua[re]ceren||465.5 direi quando me lh’espedir: / ...||465.12 e non se quer de min doer, / atanto lhi direi por én: / ...||465.14 «Moir’eu e moiro por alguen, / e nunca vos direi máis én»||465.19 e con coita que averei / chorando lhi direi assi: / ...||468.5 E diss’ela: ...||468.6 Por Deus, non me roguedes, / ca direi-vos de min o que i entendo: / ...||468.14 e, pois vejo que me non conhocedes, / de mí atanto vos irei dizendo: / ...||470.3 direi-vo-lo en concelho: / ...||470.14 morar[e]des u vos digo: / mui longe de mí e mui con meu grado||473.2 e diss’a ũa à outra: ...||475.12 mais dig’eu, ai, / por que nunca tal don deu rei?||476.12 e sobr’esto vos digo eu ora al||477.4 E dix’eu logo: «Poi-las guerras son, / ai, que coteife pera a carreta!»||477.9 E dix’eu: «Pois-las guerras [ja son i], / ai, que coteife pera a carreta!»||477.14 E dix’eu: «Pois se vai o aguazil, / ai, que coteife pera [a] carreta!»||478.40 E direi-vos ũu recado: / ...||479.3 e disse: ...||479.6 E disse: ...||479.16 E diss’: ...||480.4 e dixe-lhis logo, se Deus m’ampar: / ...||480.19 e diz ca non lh’én cal / de viver pobre||481.9 E tenho que vos non veo mentir, / pelos sinaes que nos el diss’é[n]||482.3 e disse-m’ela: ...||482.12 e dix’assi: ...||482.19 e dixe log’enton: ...||482.25 e con pavor aquesta oraçon / comecei logo e dixe a Deus assi: / ...||484.19 e direi-vos al que lhi fez leixar: / ...||484.24 e diss’en essa ora: / ...||484.24 quando se viu daqueles passos fóra / que vos ja dix’, ...||486.5 logo tenho i que non dissera ren / e era ja quite de todo ben||486.13 e pero digo-lh’eu que [o] mal é / de quen o el quitou muitas vegadas||487.10 e direi-v[o]s ora por que o ei: / ...||490.7 Ai Deus, se me quisess’alguen dizer / por que tragen estas cintas sirgadas / muit’anchas come molheres prenhadas||491.8 E ainda vos end’eu máis direi: / ...||493.22 E dizen meges que usan tal preit’e / an atal chaga: ...||495.18 con mia mort’oimais non m’én chal, / por quanto vos quero dizer||497.6 e, senhor, non vos venh’esto dizer / polo meu, mais porque vos está mal||499.17 E, pero ei tan gran pavor / daquel dia grave veer / qual vos sol non posso dizer||500.2 Vós mi defendestes, senhor, / que nunca vos dissesse ren / de quanto mal mi por vós ven||500.5 por Deus Senhor, a quen direi / quan muito mal [lev’e] levei / por vós senon a vós, senhor?||500.8 Ou a quen direi o meu mal / se o eu a vós non disser||500.9 Ou a quen direi o meu mal / se o eu a vós non disser||500.11 pois calar-me non m’é mester / e dizer-vo-lo non m’er val?||500.15 Ou a quen direi o pesar / que mi vós fazedes sofrer||500.17 Ou a quen direi o pesar / que mi vós fazedes sofrer / se o a vós non for dizer||500.21 a quen direi o meu pesar?||502.6 o demo lev’a ren que lh’eu falei / de quanto lh’ante cuidar’a dizer!||502.11 mais quand’er quis tornar po-la veer / a lho dizer||505.9 e mia fazenda vos quero dizer / que vejades que mi de vós aven||505.14 e por én vos quero dizer aqui / mia fazenda||507.1 Senhor, dizen-vos por meu mal / que non trobo con voss’amor||507.7 E essa que vos vai dizer / que trobo porque me pag’én / e non por vós, ..., / mente||507.13 E, pero que vos diz que non / trobo por vós, ... / ..., / mente||508.9 e levo tanto mal / que vos non posso nen sei dizer qual||509.3 mais empero direi-vos ũa ren, / per boa fe, fremosa mia senhor: / ...||510.4 ũa verdade vos direi, / ...: / erades boa pera rei||511.21 E venho-vo-lo dizer, / senhor do meu coraçon||515.2 e poder-vos dizer / quanta coita mi fazedes sofrer / por vós||516.3 e quero-vos eu dizer / como prazer nen pesar non er [vi]||516.10 e aquesto direi-vos por que [é]: / ...||516.16 e direi-vos que mi-o fez: / ...||517.4 e sigo medês falava / e chorava e dizia / con amor que a forçava: / ...||517.12 por én dezia chorando: / ...||517.18 e deitou-s’antr’ũas flores / e disse con coita forte: / ...||522.8 e, amigo, punhad’en lhi dizer, / ..., / que se doia ja do meu mal||524.1 O que vos nunca cuidei a dizer, / con gran coita, senhor, vo-lo direi||524.2 O que vos nunca cuidei a dizer, / con gran coita, senhor, vo-lo direi||525.3 Mais direi-vos qual / tenh’eu por gran maravilha, senhor: / ...||528.3 mais non vos direi eu qual / é a molher, mais tanto vos direi||528.4 mais tanto vos direi: / ...||528.10 pero direi-vos ũa ren: / ...||528.15 mais non direi quen é, / mais pero tanto vos quero dizer: / ...||528.16 mais non direi quen é, / mais pero tanto vos quero dizer||529.15 mais [dos] meus olhos vos poss’eu dizer / que non veerán prazer d’al nen de min||534.1 Pero eu dizer quisesse, / creo que non saberia / dizer, ... / ..., / a coita||534.3 creo que non saberia / dizer, ... / ..., / a coita que o coitado / sofre que é namorado||534.12 este cuido que tevesse / que dig’eu muit’aguisado||534.16 E, por én, quen ben soubesse / esta coita ben diria||536.3 se m’agora quisessedes dizer / o que vos ja preguntei outra vez||536.6 tenho que mi fariades gran ben / de mi dizerdes quanto mal mi ven / por vós||537.5 e máis vos direi én: / ...||541.2 Proençaes soen mui ben trobar / e dizen eles que é con amor||551.5 e diss’: ...||551.13 e diss’: ...||551.21 e diss’: ...||551.23 E o papagai dizia: / ...||551.26 «Se me queres dar guarida», / diss’a pastor, «di verdade, / papagai, por caridade, / ca morte m’é esta vida»||551.29 Diss’el: ...||553.1 Nunca vos ousei a dizer / o gran ben que vos sei querer||553.6 Nunca vos dixi nulha ren / de quanto mal mi por vós ven||563.16 De mi valerdes era mui mester / porque perço quanto vos [eu] direi: / ...||564.6 e por én dixi-lh’assi: / ...||564.9 Tornou sanhuda enton / quando m’est’oiu dizer||564.10 e diss’: ...||564.16 «Pois que me mandades ir», / dixi-lh’eu, «senhor, ir-m’-ei; / ...»||564.22 Dix’ela: ...||564.23 Non vos ten prol / esso que dizedes nen / mi praz de o oir sol||564.29 «Nen o meu», dixi-lh’eu, «ja, / senhor, non se partirá / de vós, por cujo s’el ten»||564.32 «O meu», diss’ela, «sera / u foi sempr’e u está, / e de vós non curo ren»||573.4 querria saber / se se verran tard’ou toste, / por quanto vos quero dizer||573.9 ca o non sei, / amiga, par Deus, de grado, / por quanto vos ora direi: / ...||573.11 E queredes que vos diga?||573.16 porque é lá meu amigo, / ca por al non vo-lo digo||575.4 aquel que falou migo / diz-mi que é tan coitado||575.7 Diz que oje, tercer dia, / ben lhi partirades morte||579.8 E, u m’estava en vós falando / e m’esto que vos digo rogava, / doi-me del||580.4 ca vos digo / que ant’el queria morrer / ca mi sol un pesar fazer||582.8 Pois seu mandad’ei migo, / rog’eu a Deus e digo, / louçana||582.13 Rog’eu a Deus e digo / por aquel meu amigo, / louçana||585.14 – Vós me preguntades polo voss’amigo, / e eu ben vos digo que é san’e vivo||585.17 Vós me preguntades polo voss’amado, / e eu ben vos digo que é viv’e sano||585.19 E eu ben vos digo que é san’e vivo, / e seera vosc’ant’o prazo saido||585.22 E eu ben vos digo que é viv’e sano, / e se[e]ra vosc’ant’o prazo passado||590.3 – Dized’, amigo, que poss’eu fazer i / en aqueste feito, se vos valha Deus||590.10 – Amigo, quero-vos ora preguntar / que mi digades o que poss’i fazer||590.15 – Amigo, dizede, ..., / o que eu i faça, ca eu non o sei||591.9 – Amiga, estad[e] ora calada / un pouco e leixad’a min dizer: / ...||591.23 non vos dig’eu que non pode seer / voss’amigo, pois om’é, de morrer||591.28 e quen end’al diz non diz nada||591.28 e quen end’al diz non diz nada||592.4 pero, quando me viu, disse-mi assi: / ...||594.1 – Dizede, por Deus, amigo: / tamanho ben me queredes / como vós a mí dizedes?||594.3 tamanho ben me queredes / como vós a mí dizedes?||594.4 – Si, senhor, e máis vos digo: / ...||594.9 – Non creo que tamanho ben / mi vós podessedes querer / camanh’a mí ides dizer||594.10 – Si, senhor, e máis direi én: / ...||594.16 – Si, senhor, e máis vos direi: / ...||596.7 Dissestes-mi, u vos de min quitastes: / ...||601.2 Meu amigo ven oj’aqui / e diz que quer migo falar||602.7 En cuidados de mil guisas travo / por vos dizer o con que m’agravo||602.12 Gran pesar ei, amigo, sofrudo / por vos dizer meu mal ascondudo||606.8 é por esto que vos digo: / ala vou, madre||608.15 e, meu amigo, máis vos én direi, / pois me Deus quis este parecer dar||611.15 e por én vos digo / que ũa, que Deus estrague, / vo-lo ten louc’e to[lheito]||614.3 e dizede-lhi, pero me foi greu, / o que m’el ja muitas vezes rogou||614.9 e dizede-lhi, ..., / o que m’el rogou cada que me vio||614.15 por end’, amiga, dizede-lh’assi: / ...||617.1 Pois que diz meu amigo / que se quer ir comigo||617.6 Pois diz que toda via / nos imos nossa via||618.2 Por Deus, amiga, pes-vos do gran mal / que diz andand’aquel meu desleal||618.3 ca diz de mí, e de vós outro tal, / andand’a muitos que lhi fiz eu ben||618.8 ca diz andando mui gran traiçon / de min e de vós||618.14 ca diz de min gran mal, per bõa fe, / e de vós, amiga||618.16 ca diz que lhi fiz eu ben / e ca vós soubestes todo com’é||619.5 mais pero tanto vos digo: / ...||619.8 Disse-m’el, amiga, quanto / m’eu melhor ca el sabia||619.15 Disse-m’el: ...||624.18 mui ben posso con verdade jurar, / polos que dizen que an mal d’amor, / que con verdad’o non poden dizer||624.19 mui ben posso con verdade jurar, / ..., / que con verdad’o non poden dizer||628.17 Todos vos dizen, senhor, con enveja, / que desamedes eles e mí non||630.2 Estes que agora, madre, aqui son / dizen que é sandeu meu amigo||630.3 non tenhades que o por al digo||630.7 E os que dizen que perdeu o sén / por mí, madre, non me dirian mal / se soubessen com’é||630.8 E os que dizen que perdeu o sén / por mí, madre, non me dirian mal / se soubessen com’é||630.13 E aqueles que ja dizen que é / por mí sandeu||631.2 Ai boa dona, ..., / que vos non pes do que vos eu direi: / ...||636.4 por aquesto que vos ora direi: / ...||636.10 mais ora ja, senhor, non ést’assi / por aquesto que vos quero dizer||637.2 e dizen que per el lhes ven / quanto mal an||637.8 pero que al / ouço i eu a muitos dizer||637.15 pero vej’eu muitos de pran / que dizen que quanto mal an / que d’Amor lhes ven||638.8 é fazer-me Deus, morrendo, viver / en tal vida, qual mi oides dizer||638.21 Dizer non no sei!||639.1 Do que ben serve sempr’oi dizer / que ben pede||639.2 mais digo-vos de mí: / ...||641.10 mais que mi val ora quando o digo?||642.13 Matar-mi-ei se mi-o dizedes||643.5 Nunca lho posso tanto dizer / que o comigo possa fazer / estar||644.1 Direi-vos agor’, amigo, camanho temp’á passado||645.2 Assanhei-m’eu muit’a meu amigo / porque mi faz el quanto lhi digo||646.10 mais direi-vos que farei eu i: / ...||648.1 Disse-mi a mí meu amigo, ..., / que non lh’estevess’eu triste||648.5 Disse-mi a mí meu amigo, ..., / que non lh’estevess’eu triste||651.6 dizede-m’ũa ren: / ...||653.1 O meu amigo que mi dizia / que nunca máis migo viveria, / par Deus, donas, aqui é ja!||653.8 O que jurava que me non visse / por non seer todo quant’el disse, / par Deus, donas, aqui [é ja!]||653.10 Melhor o fezo, ca o non disse||655.13 O que vistes que dizia / ca andava namorado||658.2 Ai madr’, o meu amigo, que non vi / á gran sazon, dizen-mi que é ‘qui||659.8 Por amar amig’e o non veer / nen lh’ousar a coita que ei dizer||659.13 Non lh’ousar a coita que ei dizer / e non mi dan seus amores lezer||663.1 – Dizede-m’ora, filha, por Santa Maria: / ...||663.8 e direi-vo-l’eu logo en que s’atrevia||665.16 e por quanto mi fazedes / direi que vos non conhosco||666.8 dizede-m’ũa ren, / pois eu ala quero ir: / ...||667.2 Vistes, filha, noutro dia / u vos dix’eu que gran prazer / eu avia d’irdes veer / voss’amigo que morria?||667.5 Non vo-lo dix’eu por seu ben||667.6 mais porque mi dis[s]era quen / no viu que ja non guarria||667.9 mais oi dizer / a quen o viu assi jazer / que tan coitado jazia / que ja non guarria per ren||671.2 mais eu ben vos digo / que falarei vosco tod’aqueste dia||671.9 Gran ben m’é convosc’e muit’ei que vos diga||673.11 Madre velida, ide-lhi dizer / que faça ben e me venha veer||675.12 – Que lhi farei se veer u eu for / e mi quiser dizer, come a senhor, / algũa ren?||680.4 e disse-m’el assi: / ...||680.8 dixi-lh’eu, se tardar / quisesse muito, que nunca falar / podia mig’, ...||680.10 e disse-m’el enton / que nunca [Deus lhi desse de mí ben]||680.15 ca el mi disse como vos direi||680.15 ca el mi disse como vos direi / e sol non meteu i de non poder: / ...||680.21 ca mi diss’el u se de mí quitou, / ..., / que nunca lhi Deus [desse de mí ben]||681.22 ca ben vos dig’eu / ca poder ei de m’assanhar [assi]||683.2 quando lh’eu disser / ca lhi quer’eu maior ben ca m’el quer||683.6 non sabera como mi á gradecer / nen que mi diga con tan gran prazer||683.7 ca lhi direi ca mui melhor ca mí / lhi quer’eu ja||683.13 E outro prazer vos direi maior / que vos eu dixi que lh’oj’eu direi||683.14 E outro prazer vos direi maior / que vos eu dixi que lh’oj’eu direi||683.14 E outro prazer vos direi maior / que vos eu dixi que lh’oj’eu direi||683.16 e, pois que lh’eu disser tan grand’amor, / non sabera como [mi á gradecer]||683.20 O que el deseja máis d’outra ren / lhi direi oje tanto que o vir||683.21 ca lhi direi ca non posso guarir||684.5 e tal queixum’end’ei / que direi, amigo, per bõa fe, / como parec’e seu nom’e quen é||684.16 que ben vos digo, con este pesar, / que direi, amigo, [per bõa fe, / como parec’e seu nom’e quen é]||684.19 E, poi-lo eu disse[r], per bõa fe, / pesar-vos-á, pois souberen quen é||685.1 Dized’, amigo, en que vos mereci / por non quererdes comigo viver?||686.1 Disseron-mi ora de vós ũa ren, / meu amigo, de que ei gran pesar||686.7 Dizen-mi que filhastes senhor tal / per que vos cuidastes de min partir||686.13 Senhor filhastes, com’oi dizer, / a meu pesar||687.14 mais ben sei / ca non diredes con razon / que non faç’eu de coraçon / por vós quanto de fazer ei||687.20 E pero vos ir queredes, / non diredes, per bõa fe, / ..., / ca faç’eu quanto dizedes||687.22 ca faç’eu quanto dizedes||688.16 se per ventura / tornardes por mi dizer ren||690.4 mais pesar-lh’-á muito quando souber / que vos eu dig’esto que vos direi||690.4 mais pesar-lh’-á muito quando souber / que vos eu dig’esto que vos direi: / ...||691.6 e direi-vos toda via / o que a pastor dizia / aas outras en castigo||691.7 e direi-vos toda via / o que a pastor dizia / aas outras en castigo: / ...||691.11 Pastor, non dizedes nada||691.12 Pastor, non dizedes nada / (diz ũa delas enton)||691.15 ar verra-s’outra sazon / e dira-vos por que non / falou vosc’, ai ben-talhada||691.18 e é cousa máis guisada / de dizerdes com’eu digo: / ...||691.18 e é cousa máis guisada / de dizerdes com’eu digo: / ...||692.13 Diga-x’andando quis o que quiser||692.20 E muito saben se nunca saber / o per mí poden nen per-l’eu dizer!||694.9 Quen lh’ora dissesse quan trist’oj’eu sejo||696.4 e á end’el tan gran pesar / que dizen que morre por én||696.9 e veeron-mi ora dizer / ca morre porque me non viu||697.2 Oje quer’eu meu amigo veer / porque mi diz que o non ousarei / veer mia madr’, ...||697.16 ca diz o vervo ca non semeou / milho quen passarinhas receou||698.3 e direi-vos que lhi dix’u m’el disse / por que lhi fezera tan gran pesar||698.3 e direi-vos que lhi dix’u m’el disse / por que lhi fezera tan gran pesar||698.3 e direi-vos que lhi dix’u m’el disse / por que lhi fezera tan gran pesar||698.10 e preguntou-m’e dixi-lh’eu enton: / ...||698.16 e direi-vos como me lhi salvei: / ...||699.3 direi-vos quant’á que sabor / non ar ouve d’al nen de mí||699.7 E ar direi-vos outra ren: / ...||700.11 nunca tan bon man[dad]’oi / come quando mi-o disse||701.2 e enviou-mi dizer e rogar / que lh’aguis’eu de comigo falar||701.5 e pesa-mi, que m’enviou dizer / que lhi faça o que non sei fazer||702.1 – Filha, direi-vos ũa ren / que de voss’amig’entendi||702.4 digo-vos que vos non quer ben||704.11 [E], ante que m’eu d’ali partisse, / fui pagada do que m’el[e] disse||705.1 Ai Deus, a Vó-lo digo: / ...||705.5 Quen m’end’ora soubesse / verdad’e mi dissesse, / e se o verei, velida?||708.2 Amigo, se ben ajades, / rogo-vos que mi digades / por que non vivedes migo||708.7 Se mi vós tal ben queredes, / amigo, qual mi dizedes, / por que non vivedes migo?||710.1 Oi ora dizer que ven / meu amigo||710.11 se mi non disser log’enton / como pod’aquesto fazer, / ... / ..., / perder-m’-á||711.9 e disse quand’e qual dia, / ergo se fosse maltreito / de morte||711.14 E ja o praz’é passado, / que m’el disse que verria / e que mi avia jurado||719.2 nen mi ar veestes vós dizer / novas que querria saber||719.8 dizede, se vos venha ben, / se vos disse novas alguen / dos que el-rei levou sigo||719.9 dizede, se vos venha ben, / se vos disse novas alguen / dos que el-rei levou sigo||719.15 Daria mui de coraçon / que-quer que aver podesse / a que[n] mi novas dissesse / d’el-rei||720.7 Dizede-mi-o, meu amigo, / e, por Deus, non mi-o neguedes||721.2 Que leda que oj’eu sejo / porque m’enviou dizer / ca non ven con gran desejo||721.10 Enviou-mi seu mandado / dizer, qual eu creo ben||722.4 ca receei de mi querer gran ben / como m’el quer polo que vos direi: / ...||724.5 e a mí praz, amiga, d’e[l] morrer / por aquesto que vos quero dizer||726.3 e diz que perdeu ja por mí o sén||726.8 e diz que á pavor / de m’estar mal se por min morto for||727.3 dizen-mi, ben vo-lo digo, / que é ja de min partido||727.8 dis[s]eron-mi que mor[r]ia / por outra||727.13 dizen-m’ora que é morto / ‘ssi se lh’outra non acorre||728.4 pero vos outra vez diga / que me vós por el roguedes, / nunca me por el roguedes||728.8 El verra, ben o sabades, / dizer-vos que é coitado||729.22 e da coita que por min á / non m’ousar nulha ren dizer||730.1 Dize-mi ora que non verra / o meu amigo||730.7 Pode meu amigo dizer / que ama ou[t]ren máis ca sí||731.3 dizer / vos quer’eu e rogar ũa ren||731.6 que nunca vós, amig’, ajades / amig’a que o digades||731.8 nen eu non quer’aver amiga, / meu amig’, a que o diga||732.1 – Amigo, pois mi dizedes / ca mi queredes mui gran ben, / ..., / dizede-mi: que faredes?||732.4 quand’ora vos fordes d’aquen, / dizede-mi: que faredes?||732.5 – Senhor fremosa, eu vo-lo direi: / ...||733.2 e dizedes-mi vós que vos guis’eu / que faledes ante comig’; ...||733.4 e, meu / amigo, dized’ora ũa ren: / ...||733.10 mais dized’ora, se Deus vos perdon: / ...||733.14 Queredes que vos fale, se poder, / e dizedes que vos queredes ir||733.16 dized’, amigo, se o eu fezer: / ...||734.1 Q[u]iso-m’oj’un cavaleiro dizer, / amigas, ca me queria gran ben||734.7 Quis-m’el dizer, ..., / o ben que mi quer a mui gran pavor||734.14 e quiso-me falar / no mui gran ben que m’el diz ca mi quer||734.15 e dixi-lh’eu que non lh’era mester / de falar i||736.9 Quen lhi dissess’atanto, / ca ja filhei o manto!||737.6 ca non ous’oj’eu por el preguntar / con medo de mi dizeren pesar||737.10 e dizede-mi-o, por Nostro Senhor||737.14 ca sei eu mui ben ca vo-lo dira, / se era mort’ou viv’o[u] que fara||738.22 ca vẽo chorar ante mí / e disse-mi o que vos direi||738.22 ca vẽo chorar ante mí / e disse-mi o que vos direi: / ...||739.1 Se eu a meu amigo dissesse / quant’eu ja por el quisera fazer / ũa vez quando m’el veo veer||740.1 Dizen-mi, amiga, se non fezer ben / a meu amigo, que [e]l prenderá / morte por mí||742.3 dizen que é[ste] mal / mias amigas e que faço mal sén||742.11 mais dizen logo que mal sén farei / mias amigas||742.17 e direi eu: «Qual ést’a que o diz?»||742.17 e direi eu: «Qual ést’a que o diz||742.19 ca lhis direi: / ...||743.4 e dized’ũa ren: / ...||745.14 e direi-lhi tan gran prazer / per que el dev’a gradecer||747.1 Amiga, quero-vos eu ja dizer / o que mi diss[e] o meu amigo||747.2 Amiga, quero-vos eu ja dizer / o que mi diss[e] o meu amigo||747.9 e diz ca morre desto, ca d’al non||747.15 e diz el que jaz morrendo / cuidand’en quan fremosa me Deus fez||749.7 Se m’el quer ben como diz ca mi quer, / el faz guisad’, ...||751.3 non mi-o digades, ca vos non val ren||751.7 Dizede-lh’ora que se parta ja / do meu amor, onde sempr’ouve mal||751.10 muito cofonda Deus quen lho dira||751.13 Dizede-lh’ora que non pod’aver / nunca meu ben||751.15 non mi-o digades, ca vos non ten prol||751.16 cofonda Deus a que lho vai dizer||756.1 Dis[s]eron-mi ũas novas de que m’é mui gran ben||756.4 Disseron-m’ũas novas de que ei gran sabor||756.7 Disseron-m’ũas novas de que ei gran prazer||758.8 Vedes por que o dig’assi||760.4 ora vos par’e vos digo / ca nunca ja esse [preito] / mig’, amigo, sera feito||760.15 Ai Don Joan de Guilhade, / sempre vos eu fui amiga, / e queredes que vos diga?||761.2 Amigas, o meu amigo / dizedes que faz enfinta / en cas d’el-rei da mia cinta||761.4 e vede-lo que vos digo: / ...||761.10 mais desso que mi dizedes / mando-me-[lh’eu que s’enfinga / da mia cinta e xa cinga]||761.14 Se s’el enfing’é ca x’ousa, / e direi-vos que façades: / ...||761.15 ja máis nunca mi-o digades||761.16 e direi-vos ũa cousa: / ...||762.9 e dei-lh’eu dela ben quanta m’el disse||763.3 e direi-vo-la gran coita / con que eu sejo coitada||763.9 e direi-vos a mia coita / con que eu coitada sejo||764.4 e direi-vos, amigas, ũa ren: / ...||764.15 con gran pesar que m’oje fez prender / quand’eu dixi (...), / ...: / ...||764.15 outro m’ouvira dizer!||765.4 mais d’ũa moça vos quero dizer: / ...||766.3 ca muitas cousas diremos / que ante vós non diremos||766.4 ca muitas cousas diremos / que ante vós non diremos||767.3 e el mi diz logo por én / ca verra morrer u eu for||767.7 Enviou-m’el assi dizer: / ...||768.1 Diss’, ai amigas, Don Jan Garcia / que por mi non pesar non morria||768.3 mal baratou porque o dizia, / ca por est[o] o faço morrer por mí||768.7 El disse ja que por mí trobava, / ar enmentou-me quando lidava||769.4 ar direi-vos outro prazer: / ...||769.16 e, per bõa fe, / outro gran prazer vos direi: / ...||771.2 Cada que ven o meu amig’aqui / diz-m’, ai amigas, que perd[e] o sén / por mí||771.3 e diz que morre por meu ben||771.13 Ora vejamos o que nos dira, / pois veer viv’e pois sandeu non for||771.15 ar direi-lh’eu: «Non morrestes d’amor!»||772.5 mais vede-lo que vos digo: / ...||774.4 e chegou oj’e dixi-lh’eu assi: / ...||774.10 e dixi-lh’eu: ...||774.16 e dixi-lh’eu: ...||778.5 ergi-m’e dixi: «Vĩid’aca pousar»||778.6 E dis[s]e-m’el: ...||778.11 «Passad’aca», lhe fui logo dizer / que s’ergesse d’antre os cochões seus||778.13 E disse-m’el: ...||781.1 Dizia la fremosinha: / ...||781.5 Dizia la ben-talhada: / ...||782.18 – Amiga, con lealdade, / dizen que anda morrendo||782.19 – Vó-lo andades dizendo, / amiga, est’é verdade||783.4 ja non an coraçon / de dizer ben que soian dizer / [de vós]||783.9 ar direi-vos al: / ...||783.13 Maldita sej’a que nunca disser / a quen non troba que é trobador!||784.17 E, se lh’eu mias dõas desse, / amigas, como soia, / a toda-lo el diria||784.18 e al quanto lh’eu dissesse / é fala se a con el fezesse||785.1 Disseron-mi que avia de mí / o meu amigo queixum’e pesar||786.6 sei-m’eu com’e non o quero dizer||786.14 Ouv’el de mí queixum’e ũa ren / vos direi que mi avẽo des enton: / ...||787.2 Quando se foi meu amigo d’aqui, / direi-vos quant’eu del pud’aprender: / ...||788.3 e ar dix’eu, pois m’én parti, atal||789.16 ai amiga, veeron-mi dizer / que ést’aqui [e quer migo falar]||790.3 Vistes vós, amiga, meu amigo, / que jurava que sempre fezesse / todo por mí quanto lh’eu dissesse?||790.5 e pero lh’eu dixi, quando s’ia, / que sol non se fosse, foi sa via||790.8 E per u foi irá perjurado, / amiga, de quant’el a min disse||790.13 E non poss’eu estar que non diga / o [mui] gran torto que m’el á feito||792.1 Madre, disseron-mi ora que ven / o meu amig[o]||793.4 e direi-vos que vos por én farei: / ...||793.10 direi-vos que vos end’averra: / ...||798.17 e máis vos direi: / ...||800.4 porque morastes o digo / mui longi de min e mui sen meu grado||800.9 dizede por que morastes / mui longi [de min e mui sen meu grado]||802.4 – Mia senhor, eu vo-lo direi: / ...||804.5 mais non vos digan que de coraçon / vos outro quer ben senon eu||804.15 ca tanto ben ouví de vós dizer||805.1 Muitos dizen con gran coita d’amor / que querrian morrer||806.4 direi-vo-lo que m’aven: / ...||807.3 A dona que ome «senhor» devia / con dereito chamar, per boa fe, / meus amigos, direi-vos eu qual é||807.5 e non ous’én máis daquesto dizer||807.26 e dixe mal||807.28 e dixe mal, mais fez-me Deus aver / tal ventura quando a fui veer / que nunca dix’o que dizer queria||807.28 que nunca dix’o que dizer queria||809.13 e assi andarei / triste cuidando no vosso parecer / e chorando muitas vezes dizer: / ...||810.4 por mesura, dizede-m’ũa ren: / ...||810.10 dizede-mi, por quanto vos servi, / se mi [queredes algun ben fazer]||810.16 dizede-mi, das bõas a melhor, / se mi queredes algun ben fazer||812.1 Oi eu sempre, mia senhor, dizer / que peor é de sofrer o gran ben / ca o gran mal||812.10 E, ..., / ficass’o mal que por vós ei a quen / aquesto diz||812.15 E o que esto diz non sab’amar / neũa cousa tan de coraçon / com’eu, senhor, amo vós||815.2 Vedes, amig[o], o que oj’oi / dizer de vós||815.7 Oi dizer, por me fazer pesar, / amades vós outra, meu traedor||815.10 direi-vos como me cuid’a vingar||815.14 E, se eu esto por verdade sei / que mi dizen, meu amigo, par Deus, / chorarei muito destes olhos meus||815.16 e direi-vos como me vingarei: / ...||817.4 – Par Deus, senhor, quero-vo-lo dizer||818.2 por[que] meu amigo diz ca se quer / ir d’aqui||818.5 porque sei ben que as gentes diran / que, se morrer, por mí morre de pran||818.9 porque mi diz ca mi quer mui gran ben||819.8 – Amiga, ben vos conselharia / dizerdes que non dades por el ren||819.10 – Non mi-o digades, se Deus vos perdon||819.14 – Amiga, nunca lhi mal verria / de lhi dizerdes atanto por mí||819.17 – Par Deus, amiga, non vos creerei / nen vós nunca mi-o digades||820.1 Amigo, vós ides dizer / que vos non quero eu fazer ben||820.4 pero sei-m’eu dest’ũa ren: / que dizedes vosso prazer||820.6 ca ben é de vos sofrer eu / de dizerdes ca sodes meu||821.4 e direi-vo-lo||821.4 mais por que o digo?||821.18 mais por esto sei eu que non ést’al, / pero que mi-o [a mí] nen un non disse||823.5 – Par Deus, senhor, direi-vos ũa ren: / ...||823.9 dizede-mi ora, se Deus vos perdon, / que ést’aquest’ou por que o fazedes||823.21 dizede-mi-o, e non vos seja greu: / que ést’aquest’ou por que o fazedes?||825.1 Dizia la ben-talhada: / ...||825.4 A ben-talhada dizia: / ...||825.13 Quen lh’oje por mí dissesse / que non tardass’e veesse / ond’eu amor ei!||826.27 ben sei eu que non diz leli, / lelia doura||826.29 Ben sei eu que non diz leli, / lelia doura||826.31 demo x’é quen non diz leli, / edoi lelia doura!||829.1 Vistes, madr’, o que dizia / que por mí era coitado?||830.19 E direi-vos que nos aven: / ...||834.10 – Dized’, ai filha, por que non?||834.17 e todo quanto vos disser / outorgade-lho||835.1 Disseron-m’oj’, ai amiga, que non / é meu amig’almirante do mar||835.15 non ei medo que mi diga pesar||836.7 E, pois assi [é], que razon diria / por que non sofra mal?||837.4 e ven[ho]-vos dizer / que nulha ren non creades / que vos diga||837.6 e ven[ho]-vos dizer / que nulha ren non creades / que vos diga||837.10 e digo-vos assi, / que nulha ren non creades / [que vos diga]||838.2 dized’, amiga, que vos mereceu, / pois que s’agora convosco perdeu||838.5 dizen que oio / dizer non sei que, e morre por én||838.6 dizen que oio / dizer non sei que, e morre por én||843.15 ca me vẽestes chorand’, e dizer: / ...||849.16 non vos dira que tolher pod’a min / nen un ben que ela possa osmar / que dela ouvesse||849.27 e, quando s’end’ela quiser cousir / ou lho alguen ousar dizer, guarir / poderia per sol non s’én queixar||851.18 Nunca tal ventura vistes qual eu ei / contra ela, ..., / po-lo non ousar dizer||853.1 Ora entend’eu quanto me dizia / a mia senhor ca era guisado||854.1 Veeron-me meus amigos dizer / d’ũa dona, ..., / que lhi pesava mui de coraçon||854.5 dix’eu: ...||854.8 E dizen-me, porque me chamo seu, / que lhi pesa e que me quer gran mal||861.3 ca sonhava en como vos direi, / que me dizia meu amig’assi: / ...||861.4 ca sonhava en como vos direi, / que me dizia meu amig’assi: / ...||861.8 ca sonhei que me veera dizer / aquel que me milhor que a sí quer: / ...||865.4 e u por ela fui [a] preguntar / dis[s]eron todos: ...||865.9 e dis[s]eron-m’assi: / ...||865.16 dis[s]eron-me que non / morava i avia gran sazon||865.24 preguntei-os e dis[s]eron: ...||867a.4 e máis vos direi: / ...||867b.17 e máis vos direi: / ...||872.9 – Bailarei eu, madre, pois mi-o vós dizedes||874.3 E disse el-rei logo: ...||875.2 Falei noutro dia con mia senhor / e dixe-lh’o mui grand’amor que lh’ei||875.10 e, pois lh’eu dixe a coita e o pesar / que por ela sofro||875.13 e des ali non lh’ousei dizer ren||875.15 E muitas vezes oi eu dizer: / ...||875.19 mais, porque me vejo en coitas viver, / dixe-lh’o ben que lhe quer’, ...||877.12 dized’ora, se vejades prazer: / ...||877.18 ca o non dizen senon con perfia||877.19 dizede-m’ora, se Deus vos perdon, / quando nacestes vós||882.28 que entenda, pois meu cantar oir, / o que non posso nen lh’ouso a dizer||883.19 mais, quando lh’a coita venho dizer / en que me ten, / ... / ..., / mesur’a mí nen mercee non val||886.15 E direi-vos como lh’aven / a quen dona mui gran ben quer / se a vir e lhi non poder / falar||887.31 Porque sol dizer a gente / do que ama lealmente / «se s’én non quer enfadar, / na cima gualardon prende»||888.34 e nos logares, / u nobres falares / soian dizer, / vej’alongados, / deitados / do mund’, eixerdados||888.42 vej’achegados, / loados, / de muitos amados / os de mal dizer||888.54 foi-se sa via, / e dizia: / ...||889.24 Ai Deus Senhor, quando se nembrará / esta dona, ..., de min / que diga eu: ...||890.1 Que grave coita que m’é [de] dizer / as graves coitas que sofr’en cantar!||890.4 e non vos ous’én ren dizer||898.1 [A]lgũa vez dix’eu en meu cantar / que non querria viver sen senhor||898.5 muitos me teen por quite d’amor / e cousecen-me do que fui dizer||898.26 mais, se mia coit’eu mostrar e disser, / ..., / coit’averei que par non avera||899.5 E, pois me Deus aduss’aqui, / dizer-vos quer’o que m’aven: / ...||902.10 E foi-mi-o Deus ora guisar, / senhor, e máis vos én direi: / ...||906.9 Fez-me veer / Deus, por veer / quen me morrer / faz, e dizer: / ...||908.4 e direi-vos por que o ei: / ...||908.10 e direi-vos eu por que non: / ...||911.3 ca non leixarei a trobar / nen a dizer, ... / ..., o mui gran ben / que vos eu quero, mia senhor||911.10 mai-lo ben [direi] / que vos eu [quero, mia senhor]||911.14 Ben tenh’eu que m’estranhará / esto de vós, poi-lo disser||911.16 mais sera o que Deus quiser, / ca o ben a dizer e[i] ja||911.22 nunca m’ende pode partir / que o ben non aja a dizer||912.3 tal sabor ei de a veer / que non saberia dizer / camanh’é||913.13 Ben vos digo que ante m’eu / queria ja siquer matar / ca lhi fazer nen un pesar||914.3 Pero tant’é o meu mal d’amor / e a mui gran coita que ei / por vós que dizer non o sei||917.6 e lousin[h]ar e ren non lhi dizer, / pero lhi veja o sal semear||917.12 nen quen nen como non quero dizer||918.22 E diss’el-rei, ... / ..., / que vos quer dar Ardon en encomenda||918.25 porque dizen que sodes do seu bando||919.2 De Martin Moxa posfaçan as gentes / e dizen-lhe por mal que é casado||919.3 non lho dizen senon os maldizentes||919.13 e moito fala el i, moi melhor / diz||921.3 disse-m’el: «Verrei mui cedo»||925.1 Todos dizen que Deus nunca pecou||928.1 Diz meu amigo que me serve ben||928.14 Porque se foi, ..., / sen mi-o dizer, a cas d’el-rei morar||929.6 a vós eu nunca faria / pesar nen vo-lo diria||929.7 Quen quer que vos d’end’al diga / non lho queirades creer||933.8 Gran coita me faz ousada / de vo-lo assi dizer||934.4 pois vos eu tanto non posso dizer / que vos queirades, amigo, partir / de Sevi[lha]||936.14 E and’end’eu mui coitada, / como quer que vos al diga||937.4 mais vos digo / que á de vós mui gran medo||937.8 E rogou-m’el que vos visse / e vos dissesse mandado||937.10 e vedes al que mi disse: / ...||937.16 pois m’el roga que vos diga / que á de vós [mui gran medo / porque non veo máis cedo]||939.14 U estava con migo falando, / dixi-lhe: ...||941.14 Esta [i]d’, amigo, tan grave m’é / que vo-lo non saberia dizer||942.4 mais pero queredes que vos diga?||943.10 e vi-o eu ali e, como quer / que vos diga, ouvi a morrer por én||945.2 De me preguntar an sabor / muitos, e dizen-mi por én / com’estou eu con mia senhor||945.4 e direi-vos eu que m’aven: / ...||945.5 se disser «ben», mentir-lhis-ei||945.6 tan mal é que o non direi||945.10 e eu non sei que lhis dizer||945.16 E non sei que lhis diga i||946.10 pero, senhor, direi-vos que mi aven: / ...||946.16 pero, senhor, direi-vos quant’i á: / ...||947.1 Dizen, senhor, que non ei eu poder / de veer ben||947.5 mais, mia senhor, direi-vos ũa ren: / ...||947.8 Travan en min e en meu conhocer / e dizen que non vejo ben, senhor||947.14 e, mia senhor, quero-vos dizer al||948.2 e dizen que meus cantares non / valen ren||948.6 e tantas coitas, quantas de sofrer / ei, non as posso en un cantar dizer||948.9 e faço muito cantares en tal / que per[ç]a coitas, e dizen-mi mal||948.14 E[n] muito[s] cantares tenho que ben / posso dizer mias coitas||948.15 e por én / dizen-mi ora que faço i mal sén||948.20 ca, se cuidar i, ja mentre viver / ben cuido que as non possa dizer||949.4 e, mia senhor, direi-vos ũa ren: / ...||949.10 e, mia senhor, quer[o]-vos al dizer||950.15 mais direi-vos, per non mentir: / ...||951.4 e máis vos én direi: / ...||951.16 pero, senhor, quero-vos al dizer||953.1 Ouço dizer dos que non an amor / que tan ben poden jurar que o an, / ant’as donas, come min ou melhor||954.4 e vin-vos preguntar / que mi digades, por Deus, ũa ren||956.13 en que non perça ren de seu bon prez / nen lh’ar diga nulh’ome que mal fez||956.18 e por esto dig’assi: / ...||957.8 ca dizedes que non é vosso ben / de morar preto de vós||957.10 e por én / quero de vós que mi digades al||957.13 Dizedes que mi avedes desamor / porque moro preto de vós, senhor||957.16 mais dizede ja, que m’eu quero ir, / que prol á [a] min guarir eu vós, senhor||958.3 se vos digo que muito mal mi ven / por vós, non mi queredes ren dizer||958.4 se vos digo que muito mal mi ven / por vós, non mi queredes ren dizer||958.6 pero no mundo non sei eu molher / que tan ben diga o que dizer quer||958.6 pero no mundo non sei eu molher / que tan ben diga o que dizer quer||958.9 e, se vo-lo digo, senhor, / non mi dizedes o que i farei||958.10 e, se vo-lo digo, senhor, / non mi dizedes o que i farei||958.16 se mi vos én venho queixar, / ..., / non mi dizedes o que faça i||958.19 E, pois non fala quen ben diz que-quer, / como falará ben quen non souber?||961.6 mais non lhi posso fazer ũa ren / quando mi diz que lhi non quera ben||962.29 non lhi valria dizer «ai!» / nen chamar Deus nen Santa Ovaia||963.4 e dixi-lh’eu: ...||963.8 E disse-m’ela: ...||963.11 E dixi-lh’eu: ...||963.15 E disse-m’ela: ...||963.18 E dixi-lh’eu: ...||966.1 Dizen-mi a mí quantos amigos ei / que nunca perderei coita d’amor||966.4 e digo-lhis eu como vos direi: / ...||966.4 e digo-lhis eu como vos direi: / ...||966.7 Pero dizen que ben / farei eu mia fazenda de viver / longi dela||966.10 mais de tal guisa lhis dig’eu por én: / ...||966.13 Pero dizen que non / poss’eu viver se me non alongar / de tal senhor||966.16 mais digo-lhis eu log’enton: / ...||968.6 e con quen se foi casar, / por quant’eu dela ben dixi, / quer-m’ora por én matar||968.20 se s’ela de min queixar / de nulha ren que dissesse, / en sa prison quer’entrar||969.17 quis falar e non ousei, / empero dix’a gran medo: / ...||969.28 ca os que aqui chegaren, / pois que vos aqui acharen, / ben diran que máis ouv’i||970.12 ca mia fazenda vos dig’eu sen falha||970.15 E non vos ous’eu dela máis dizer / de como [...]||971.4 e dized’ora tant’, ai trobador: / ...||971.25 mais ũa ren vos quero dizer||974.21 mais diga a seu marido / que a non guarde de min ja||974.34 e meu mal lhi diria, / ca esta é sa privada||976.11 coita-m’ora por end’assi / que sol conselho non me sei / senon quanto vos eu direi: / ...||977.4 que lho non entenden per nulha ren / senon a quen no el dizer quiser||977.11 por qual vos dig’o que a min chegou||979.3 ca non ous’eu per ren dizer / a que m’en grave coita ten||979.9 Con tal senhor fui eu prender, / a que non ouso dizer ren / de quanto mal me faz aver||979.27 mais, se eu non morrer, irei / ced’u lhe mia coita direi, / e por ela me matarán||980.21 mais direi-vos ũa razon: / ...||981.6 non pud’aver de vós, senhor, / por que dissess’: ...||981.15 e dig’a mí: «Por que vos vi, / pois que me non val nada?»||983.14 e digo-vos en concelho / que, ..., / que a vó-lo demande meu linhage||983.24 desampare-vos Deus, a que o eu digo||983.25 Desampare-vos Deus, a que o eu digo||984.16 ca, pois eu por ela morte preser, / non me diran que dela ben non ei||987.19 e máis vos dig’: ...||987.26 e direi-vos u a per-conquereu: / ...||988.21 Direi-vos eu qual: / ...||990.8 E oimais ben pode dizer / tod’ome que esto souber / que o mundo non á mester||993.10 e por valença lhi diran / que ben Valença gaanhou||996.1 Se eu ousass’a Maior Gil dizer / como lh’eu quero ben des que a vi||996.3 meu ben seria dizer-lho assi||996.4 mais non lho digo, ca non ei poder / de lhe falar en quanto mal me ven||996.8 Como lh’eu quero ben de coraçon, / se lho dissesse, ben seria ja||996.10 mais, porque sei que mi-o estraiará, / sol non lho digo||996.15 mais non lho direi / per nulha guisa||996.19 Mais de tod’esto non lhe dig’eu ren / nen lho direi, ca lhe pesará én||996.20 Mais de tod’esto non lhe dig’eu ren / nen lho direi, ca lhe pesará én||998.3 Des quand’eu a mia senhor entendi / que lhe pesava de lhe querer ben / ou de morar u lhe dissesse ren||998.7 e máis vos én direi: / ...||1001.1 Porque non ous’a mia senhor dizer / a mui gran coita do meu coraçon||1003.1 Dis[s]eron-vos, fremosa mia senhor, / que me non mat’a mí o voss’amor||1003.7 ca ben sei que vos disseron por mí / que me non mata voss’amor||1003.9 e dig’eu tant’i / a vós que o non posso máis negar||1003.14 e dizen-o de pran / e non mi-o neg’eu||1004.4 ca tan gran ben mi quer / que ben vos dig’eu, ..., / ..., que non ei de cuidar||1004.19 e máis vos direi que del entend’i: / ...||1004.22 E, pois m’el quer, com’oides dizer, / de sa fala non ei ren que temer||1005.1 – Un á que diz que morrerá d’amor / o voss’amigo se vo-lo veer / non faço, filha||1005.5 – Direi-vos, madr’, as perdas que á i||1005.10 mais dized’ora, ..., / que perç’eu i se x’el morrer quiser||1005.12 – Direi-vos, madre, quant’eu entend’i||1007.16 ca non vejo de que aja prazer / nen sei amigo de que diga ben||1008.1 Dizen, amigo, que outra senhor / queredes vós sen meu grado filhar||1009.2 O que soia, mia filha, morrer / por vós dizen que ja non morr’assi||1009.5 dizede que morre por vós alguen / e veredes ome morrer por én||1010.2 o que mi gran ben quer / diz que deseja comig’a falar||1010.6 saberemo-lo que quer dizer||1010.9 ca de sa prol i ren non falarei, / e el dira e eu ascuitarei||1010.15 e direi-vos pois quanto m’el dira||1010.15 e direi-vos pois quanto m’el dira||1010.19 Quiça quer-mi ora tal cousa dizer / que lha poss’eu sen meu dano fazer||1011.3 ricas e nobres dizen que seran||1011.5 e meu amigo ben sei que fara / un cantar en que dira de mí ben||1011.15 e dira quanto ben poder dizer / de min, amigas||1011.15 e dira quanto ben poder dizer / de min, amigas||1014.3 el non mi-o diz||1014.4 el non mi-o diz, assi Deus mi perdon, / nen lho dig’eu, e assi nos aven||1014.9 e ja máis nunca mi-o ousou dizer||1014.10 e o preito direi-vos eu com’é: / ...||1014.14 E gran temp’á que lh[o] eu entendi, / que mi-o disseron||1015.1 Os que dizen que veen ben e mal / nas aves||1015.4 e digo-lhis eu al: / ...||1015.8 E o que diz que é mui sabedor / d’agoir’e d’aves, ..., / quer corvo seestro sempr’ao partir||1015.11 e por én dig’eu a Nostro Senhor / que El[e] me dé, ..., / capon cevado pera meu jantar||1015.19 e o agoirador torpe que diz / que máis val o corvo que a perdiz, / nunca o Deus leixe melhor escolher||1019.3 ca sab’el que vos fazen entender / que foi, amiga, de vós mal dizer||1019.4 mais voss’amigo diz end’o melhor||1019.5 que de quanto disse de vós e diz / vó-lo julgad’assi come senhor||1019.5 que de quanto disse de vós e diz / vó-lo julgad’assi come senhor||1019.7 vó-lo julgad’assi come senhor, / ca diz que non quer i outro juiz||1019.10 saberedes a pouca de sazon / que nunca disse de vós se ben non||1019.11 mais diz quant’i á mester||1019.11 nen dira, mais diz quant’i á mester: / ...||1019.16 Rogou-m’el muito que vos jurass’eu / que nunca disse de vós senon ben||1019.17 Rogou-m’el muito que vos jurass’eu / que nunca disse de vós senon ben, / nen o dira||1019.17 nen o dira, e ar diz outra ren||1019.18 e ar diz outra ren, / e non á máis que diga, cuido-m’eu||1019.22 [E] filhad’o seu preito, como diz, / sobre vós||1020.15 – Non m’ar neguedes o que vos disser||1021.16 mais ũa destas é que vos direi: / ...||1021.20 Se é per mí, que vos non faço ben, / dizede-mi-o e ja-que farei én||1022.4 mais ũas novas vos quero dizer||1022.9 e dizen-mi que verra / mui ced’; ...||1022.10 e quero-vos eu dizer al||1023.5 e ora ja dizen-mi del que ven||1024.2 Vai-s’, amiga, meu amigo d’aqui / triste, ca diz que nunca lhi fiz ben||1024.4 dizede-lhi ca lhi dig’eu assi: / ...||1024.4 mais, se o virdes ou ante vós ven, / dizede-lhi ca lhi dig’eu assi: / ...||1024.10 dizede-lhi que lhi mand’eu dizer / que se [venha mui ced’...]||1024.10 dizede-lhi que lhi mand’eu dizer / que se [venha mui ced’...]||1024.13 Queixa-s’el e diz que sempre foi meu||1024.16 mais dizede-lhi vós que lhi dig’eu / que se venha [mui] ced’...||1024.16 mais dizede-lhi vós que lhi dig’eu / que se venha [mui] ced’...||1025.9 mais dizede-mi como vos valer / possa sen meu dan’...||1026.8 ca do mandadeiro sei eu mui ben / que, depois que lh’o mandado disser, / que se verra máis cedo que poder||1028.1 Diz meu amigo tanto ben de mí / quant’el máis pod’, ...||1028.3 e os que saben que o diz assi / teen que ei eu que lhi gradecer||1028.5 en quant’el diz non lhi gradesc’eu ren||1028.13 Diz muito ben de min en seu trobar / con gran dereit’, ...||1028.14 e al vos eu direi: / ...||1028.20 ca, se eu non parecesse mui ben, / de quant[o] el diz non diria ren||1028.20 de quant[o] el diz non diria ren||1029.4 – Par Deus, mia madre, direi-vo-lo eu: / ...||1029.10 – Direi-vo-l[o] eu, se Deus mi dé ben: / ...||1029.14 – Por que fezestes, ..., / filha, quanto vos el vẽo dizer||1029.16 – Direi-vo-l[o] eu, se Deus mi perdon: / ...||1030.5 logo vós dizede ca fezestes / comigo quanto fazer quisestes||1030.14 ca mui ben sei eu que non fezestes / o meio de quanto vós dissestes||1031.7 Vós dizedes que o que meu mal for / non queredes||1033.4 e, quando lh’eu rogo muit’e digo / que se parta de mí tal ben querer, / tanto mi val come non lho dizer||1033.6 tanto mi val come non lho dizer||1033.7 Se mi quer falar, digo-lh’eu logo / que mi non fale||1033.10 e, quando lh’eu digo muit’e rogo / que se parta de min tal ben querer, / [tanto mi val come non lho dizer]||1033.16 e, pero lhi dig’en mui gran sanha / que se parta [de mín tal ben querer]||1034.4 dized’ora, por Deus, que pod’e val, / ..., / se querrei ben a quen mi quiser mal||1034.7 Dizedes-mi que, ... / ..., / que faredes sempre quant’eu quiser||1034.10 mais venh’ora que mi digades al||1034.19 Se assi for, por mí poden dizer / que eu fui a que semeou o sal||1035.1 Diz meu amigo que, u non jaz al, / morre||1035.3 e queixa-se-me muito e diz assi: / ...||1035.10 e diz que o mato a mal-fazer||1035.13 Diz que tan muito é coitado d’amor / que ren de morte non o tornará||1035.16 e diz-m’el: «[E] matades-me, senhor»||1036.2 e quero-vos dizer al||1036.3 dizen-mi que lhas queredes filhar||1036.4 e dized’ora, por Deus, ũa ren: / ...||1036.6 se lhi filhardes sas dõas ou al, / que diredes por lhi non fazer ben?||1036.16 e dized’ora qual é vosso sén||1038.7 E digan-lhi por mí que non tenha / que lho eu vou por mal demorando||1039.1 Diz, amiga, o que mi gran ben quer / que nunca máis mi ren demandará||1039.3 sol que lh’ouça quanto dizer quiser||1039.10 mais diz que fale con mig’...||1039.16 pero diz el que non quer al de min / senon falar mig’...||1040.6 mais log’en aquel dia / non leixará el, amiga, / nulh’ome a que o non diga||1040.20 Dizedor é de nemiga / e dira-o log’, amiga||1042.15 mais ben vos jur’e digo-vos assi, / se Deus mi leix’én fazer o melhor: / ...||1043.1 Alguen vos diss’, amig’, ..., / ..., que falei / con outr’omen||1043.4 e, meu amigo, direi-vo-l[o] eu: / ...||1044.2 Amigas, o que mi quer ben / dizen-mi ora muitos que ven||1044.7 O que eu amo máis ca min / dizen que cedo sera aqui||1044.12 O que se foi d’aqui muit’á / dizen-mi que cedo verra||1045.7 – Disseron-mi ora, se Deus mi perdon, / que vos trage dõas de Portugal||1045.10 – Direi-vos, amiga, meu coraçon: / ...||1045.13 – Dizen, amiga, que non ven o meu / amigo||1045.16 – Direi-vos, amiga, o que dig’eu: / ...||1045.16 – Direi-vos, amiga, o que dig’eu||1046.2 Vai meu amigo con el-rei morar, / e non mi-o disse nen lh[o] outorguei||1047.7 Non vos poderia dizer / quant’ei de vos irdes [pesar]||1047.19 E se disseren «ben», loarei / Deus e graci-lo-ei al rei||1048.4 mais non lhe digan que morri assi||1048.15 desmesura fara quen lhi disser / qual mort’eu filhei des que o non vi||1048.21 non lhi digan como m’el fez morrer / ante tempo porque se foi d’aqui||1049.6 dizede-lhi que mente||1049.6 e dizede-lhi que mente!||1050.2 disseron-vos que me viron falar / con outr’ome por vos fazer pesar||1050.5 e por én rog’eu a Nostro Senhor / que confonda quen vo-lo foi dizer||1050.8 Ja vos disseron por mí que falei / con outr’om’e que vos non tiv’en ren||1050.12 mais rog’a Deus sempr’e roga-lo-ei / que cofonda quen vo-lo diss’assi||1050.15 Sei que vos disseron, per bõa fe, / que falei con outr’om’...||1050.17 e non foi al, / senon que vo-lo disseron por mal||1050.20 mais rog’a Deus, ..., / que cofonda quen vos atal razon / diss’, e vós, se a crevestes enton||1051.4 e non mi-o disse nen mi-o preguntou||1051.13 E ben sei eu dela [o] que dira: / ...||1052.3 e, se ficardes, vos quero dizer, / meu amig’, o que vos por én farei||1052.10 direi-vo-lo que vos por én farei: / ...||1052.16 e direi-vos que vos por én farei: / ...||1053.4 e, pois vos queredes quitar / d’aqui, vedes que vos digo: / ...||1054.4 dized’agora vós un preit’a min||1055.9 E, ante que vos eu visse, senhor, / tan muito ben ouví de vós dizer||1056.1 Dizer-vos quer’a gran coita d’amor / en que vivo, senhor, des que vos vi||1060.7 Senhor fremosa, direi-vos eu al||1062.3 oid[e-m]’un pouc’e direi / o por que eu ante vós vin||1063.4 nen filhei tal senhor / a que ousasse nulha ren dizer / do que seria meu viç’e meu ben||1064.5 E direi-vos como non quer: / ...||1064.24 se m’El mostrar ũa razon, / de quantas end’eu cuid’aca / a dizer||1065.2 non vos ous’eu dizer meu mal||1065.5 e por én vos leix’a dizer / meu mal||1065.7 e quer’ante morrer / por vós ca vos dizer pesar||1069.1 Pero me vós dizedes, mia senhor, / que nunca per vós perderei / a mui gran coita que eu por vós ei||1069.8 E, mia senhor, ũa ren vos direi||1072.17 Se eu foss’atal senhor ben querer / con que podesse na terra morar / ou a que ousasse mia coita dizer||1074.18 e conven de provar / o que dis[s]estes das donas||1074.25 eu a diria mui de coraçon||1074.32 e, por seer as[s]i com’eu dis[s]er, / ..., / ..., / mia senhor é||1074.38 que non digades que ides amar / bõa dona||1074.40 ca vos non é mester / de dizerdes de bõa dona mal||1075.3 Un dia vi mia senhor, / que mi deu atal amor / que non direi, per u for, / quen ést[e]||1075.5 non ous’eu dizer por quen / mi ven quanto mal mi ven||1075.9 Preguntan-me cada dia / polo que non ousaria / dizer||1075.20 Andan-m’assi preguntando / que lhis diga por que ando / trist’, ...||1076.3 pero direi que min ven en cuidar||1081.1 Ora vos podess’eu dizer / a coita do meu coraçon / e non chorass’i log’enton||1081.8 pero, se vos dizer quiser / mia coita e vo-la disser||1081.9 pero, se vos dizer quiser / mia coita e vo-la disser, / non ei poder de m’én guardar||1082.13 E non vos ous’én máis dizer, / senhor e lume destes meus / olhos||1082.16 e venho-vos dizer / que vos non pes de vos [amar]||1084.13 Ouv’én tal coita, qual vos eu direi, / o dia que m’eu fui de vós partir||1087.6 se al disser alguen, / con verdade non vos pod’al dizer||1087.7 con verdade non vos pod’al dizer||1087.22 E o que al disser por dizer mal / de vós, senhor, ..., / cofonda Deus quen lho nunca creer||1087.22 E o que al disser por dizer mal / de vós||1087.23 do que disser nen d’al, / cofonda Deus quen lho nunca creer||1088.2 Muitos me veen preguntar, / senhor, que lhis diga eu quen / ést’a dona que quero ben||1088.5 e con pavor de vos pesar / non lhis ouso dizer per ren||1088.11 e eu, por vos non assanhar, / non lhis ouso [per ren] dizer / [...]||1088.17 e eu, senhor, ..., / non lhis ouso dizer por mí, / per ren, que por vós moir’assi||1089.19 E, se vos prouguer o que vos direi / e pois morrer, ja máis non morrerei||1090.6 se Deus mi valha, non poss’eu achar / quen vosso ben todo possa dizer||1090.15 o que dizen moiro por aprender, / ca moiro por oir de vós falar||1091.1 Meus amigos, quero-vos eu dizer, / se vós quiserdes, qual coita mi ven||1091.4 ven-mi tal coita que perço meu sén / por quanto vos ora quero dizer||1091.17 e, pero moiro, non vos direi quen / ést’a dona que m’assi faz morrer||1093.9 ca lhi quer’eu ũa cousa dizer / per que guarra, se me vir||1094.3 – Ca me dizen que é entendedor / voss’...||1094.6 e el con sandice o diz||1094.13 – Matar-m’-ei, filha, se mi-o disserdes||1097.8 mais dizen aquestes que an / senhores que logo xi morrerán / por elas||1099.23 pesa-mi que diran: «Por que leixou / assi morrer quen o tan muit’amava?»||1100.7 [E] dix’eu logo: ...||1100.13 E ela disse: ...||1100.19 que lhi diria / se me dissesse ca “per vós perdi / meu amig’e doas que me tragia”?||1100.20 que lhi diria / se me dissesse ca “per vós perdi / meu amig’e doas que me tragia”?||1100.22 Eu non sei ren que lhi dissess’ali||1100.24 se non foss’esto de que me tem’i, / non vos dig’ora que o non faria||1100.25 Dix’eu: ...||1100.31 E diss’ela, come ben ensinada: / ...||1101.9 Podera seer cobrado / por ũu mui gran tempo fero / se dissesse: «Partir quero»||1102.1 Dizen pela terra, senhor, ca vos [eu] amei||1102.5 Dizen pela terra ca vos [eu] amei, [senhor]||1104.1 Senhor fremosa, oi eu dizer / que vos levaron d’u vos eu leixei||1104.8 Porque vos foron, mia senhor, casar / e non ousastes vós dizer ca non||1105.3 Meus amigos, non poss’eu máis negar / o mui gran ben que quer’a mia senhor / que lho non diga, pois ant’ela for||1105.5 e des oimais me quer’aventurar / a lho dizer||1105.5 e, pois que lho disser, / mate-m’ela se me matar quiser||1106.1 Cuidara eu a mia senhor dizer / o mui gran ben que lhi quer’, ...||1106.10 e, por esto, m’esforcei enton / e foi ant’ela, ..., / por lho dizer||1106.10 mais non lhi dixi ren / de quanta coita por ela sofri||1108.4 ei tal coita, qual sofro, a sofrer / ca vos direi, amigos, que mi aven: / ...||1108.10 e quero logo dizer por que non||1108.16 ca vos direi como xi me guisou: / ...||1109.1 Muitos dizen que gran coita d’amor / os faz en máis de mil guisas cuidar||1111.7 ca muitos vej’a que ouço dizer / que d’Amor viven coitados, non d’al||1112.1 Dizen-mi ora que nulha ren non sei / d’ome coitado de coita d’amor||1112.4 e desta coita sõo sabedor / por aquesto que vos ora direi: / ...||1112.10 e por aquesto vos venho dizer: / ...||1113.4 e non lhis quer’eu máis desto dizer||1113.9 que lhis diga por quen trob’e quen é||1113.10 e, meus amigos, digo-lhis assi: / ...||1113.14 Preguntan-m’, ..., / que lhis diga quen ést’a que loei / en meu trobar sempre quando trobei||1113.16 e digo-lhis eu, se Deus mi perdon: / ...||1115.4 por ũa ren que vos ora direi: / ...||1116.2 Ben vej’eu que dizia mia senhor / gran verdade no que mi foi dizer||1116.8 E ben entendo que baratei mal / do que lhi foi dizer||1117.4 mais dizen-mi o que lhis non creerei||1117.5 dizen que máis d’oito dias non á, / e a mí é que máis d’un an’i á!||1117.8 Mais de pran non lhe-lo poss’eu creer / aos que dizen que tan pouc’á i / que m’eu, ..., parti||1118.19 e muito ben del diremos, / segundo como apres’ei||1119.6 de que non pode dizer nen un mal / omen, pero seja posfaçador||1119.12 e dos jograres vos quero dizer: / ...||1119.20 de que posso eu ben dizer sen pavor / que non ficou [a]tal nos cristãos||1119.22 E máis vos quero dizer deste rei / e dos que del avian ben-fazer||1119.28 todo seu ben dizer non poderei||1121.5 e non mi queria / tan gran ben como dizia||1121.12 Se m’el desejasse tanto / como dizia, logo ant’o / tempo que disse verria||1121.13 Se m’el desejasse tanto / como dizia, logo ant’o / tempo que disse verria||1122.4 E dissera-lh’eu, ..., / que se veesse cedo||1122.7 E dissera-lh’eu, ..., / que, ..., / ca se [perderia migo]||1124.5 mais oi / un verv’antigo, de mí ben / verdadeir’é, ca diz assi: / ...||1125.15 e creede-mi o que vos direi: / ...||1128.1 Sazon sei eu que non ousei dizer / o mui gran ben que quer’a mia senhor||1128.9 [E], per bõa fe, naquela sazon / de dur diria quant’ora direi||1128.9 [E], per bõa fe, naquela sazon / de dur diria quant’ora direi||1130.8 e direi-lh’a coita [e]n que por el vivo||1136.4 e venho-vos por esto preguntar / que me digades, ..., / por que mi andades tan triste chorando||1136.10 e dized’ora, ..., / por que mi an[dades tan triste chorando]||1137.2 ca novas mi dis[s]eron ca ven o meu amigo||1137.5 ca novas mi disseron ca ven o meu amado||1137.7 Ca novas mi disseron que ven o meu amigo||1137.10 Ca novas mi disseron ca ven o meu amado||1138.2 e quero-vos dizer / que vos non pes de m’el viir veer||1138.10 e ar quero-vos dizer outra ren||1138.15 e, mia irmana, direi-vos log’al||1139.8 – Direi-vo-l’eu, pois me preguntades: / ...||1139.11 – Direi-vo-l’eu, poi-lo non sabedes: / ...||1140.1 Pois mi dizedes, amigo, ca mi queredes vós melhor / de quantas eno mundo son||1140.2 ca mi queredes vós melhor / de quantas eno mundo son, dizede, por Nostro Senhor: / ...||1140.5 E, pois dizedes ca poder non avedes d’al tant’amar / come min||1140.6 E, pois dizedes ca poder non avedes d’al tant’amar / come min, ai meu amigo, dizede, ...: / ...||1140.9 E, pois vos eu ouço dizer ca non amades tan muit’al / come mí||1140.10 dized’, amigo, se Deus vos lev’a Bonaval: / ...||1140.13 Porque oi sempre dizer d’u ome muit’amou molher / que se non podia end’ir||1141.2 vedes como lh’eu diria ante que m’eu del partisse: / ...||1141.5 Diria-lh’eu: «Non tardedes, / amigo, como soedes»||1141.7 Diria-lh’eu: ...||1141.14 e, ao partir da fala, diria-lh’eu: ...||1142.1 Diss’a fremosa en Bonaval assi: / ...||1143.2 Rogar-vos quer’eu, mia madr[e] e mia senhor, / que mi non digades oje mal se eu for / a Bonaval||1143.5 Se vos non pesar, mia madre, rogar-vos-ei, / por Deus, que mi non digades mal, e irei / a Bonaval||1144.1 Filha fremosa, vedes que vos digo: / ...||1145.3 direi-vos con verdade quant’eu del entendi||1145.9 ca lhi dix’, a Deus grado, quanto lh’eu dizer quix||1145.9 ca lhi dix’, a Deus grado, quanto lh’eu dizer quix||1145.10 e dixi-lh’o gran torto que sempre dele prix||1145.15 U el falou comigo, disse-m’esta razon: / ...||1145.16 E dixi-lh’eu enton: / ...||1145.23 ca dix’a meu amigo a coita’n que me ten / o seu amor||1148.3 direi-o a Deus / e chorarei dos olhos meus||1150.6 Pois mi dizen do meu amigo ca i ven||1150.12 por Deus venho-vo-lo dizer||1151.8 pero m’agora por el mal dizedes, / i-lo quer’eu, [madre, veer]||1154.8 e logo disse, por me non pesar, / que por meu ben me soube tant’amar||1155.4 Disseron-mi mandado de que muito desejo||1156.1 Diz meu amigo que lhi faça ben||1156.2 mais non mi diz o ben que quer de min||1156.8 e non mi diz o ben que quer aver / de min||1156.14 pero non mi diz o ben que querra / de min||1156.20 e assanhar-m’-ei un dia / se m’el non diz qual ben de mí querria||1158.1 Disseron-mi ca se queria ir / o meu amigo||1160.9 E ar direi-vos outra ren||1160.25 A San Servand’irei dizer / que me mostre de vós prazer||1161.4 e tan moito namorada / que chorando as[s]i dizia: / ...||1161.9 Quen vis[s]e andar a fremosa / com’eu vi, d’amor chorando, / e dizendo e rogando, / por amor da Glori[o]sa: / ...||1161.16 e chorando assi dizendo: / ...||1162.4 Que mi-o digades gracir-vo-lo-ei||1162.5 e, pois que o dis[s]er, / non vos pes, madre, quand’aqui veer||1162.5 – Direi-vo-l’eu||1162.10 – Non vos ten prol, filha, de mi-o negar, / ante vo-lo terrá de mi-o dizer||1174.1 – Dized’, amigo, se prazer vejades, / vossa morte se a desejades||1174.7 Dizede, amigo, se vos prazeria / con a vossa morte toda via||1174.13 – Dizede, amigo, se gradoedes, / a vossa morte se a queredes||1183.5 e, ante que lh’enviasse dizer ren, / veo a luz e foi logo comigo||1184.14 diss’el, mia madre, como vos direi: / ...||1184.14 diss’el, mia madre, como vos direi: / ...||1184.16 E vedes, madre, quand’el esto disse, / foi tan ledo||1187.2 Que olhos son que vergonha non an, / dized’, amigo d’outra, ca meu non||1187.3 e dized’ora, ..., / ..., / com[o] ousastes viir ant’os meus / olhos, amigo||1189.4 e dized’ora, falso, desleal: / ...||1189.6 que coita ouvestes vós de o dizer?||1189.10 ca sempr’o falso sol / jurar muit’, e dizede sen jurar: / ...||1189.13 O que dissestes, ... / ..., / vedes, fals’, acoomiar-xi-vos-á||1189.16 mais dized’ora, sen todo mentir: / ...||1195.7 Partir quer migo como vos direi: / ...||1197.11 mais direi-t’o que vi: / ...||1197.18 e máis vos én direi: / ...||1197.24 fiz-lhe dizer que non dezia nada / com’or’a ti desta tençon farei||1197.24 fiz-lhe dizer que non dezia nada / com’or’a ti desta tençon farei||1198.4 pero direi-vos quant’é meu cuidar: / ...||1198.10 pero direi-vos quant’end’ap[re]ndi: / ...||1198.16 pero direi-vos quant’aprendi én: / ...||1199.1 Diz meu amigo que eu o mandei / ir, amiga, quando s’el foi d’aqui||1199.3 e, se lho sol dixi nen se o vi, / non veja prazer do pesar que ei||1199.5 e, se m’el ten torto en mi-o dizer, / veja-s’el ced’aqui en meu poder||1199.8 dizen os que o viron, com’el diz, / que o mandei ir||1199.8 dizen os que o viron, com’el diz, / que o mandei ir||1199.14 E que gran torto que m’agora ten / en dizer, amiga, per bõa fe, / que o mandei ir!||1199.20 preguntar-lh’-ei quen lho mandou dizer||1203.4 Ai cervas do monte, vin-vo-lo dizer||1208.1 – Digades, filha, mia filha velida: / ...||1208.4 Digades, filha, mia filha louçana: / ...||1209.3 cras me verra meu amigo veer / e oje cuida quanto mi á dizer||1211.3 e direi-vo-lo mandado qual é||1211.10 que vos quer’eu [o] mandado dizer||1213.6 ca eu quer’end’a verdade saber, / pero mi-a vós non ousades dizer||1213.7 Dizede-mi quen mi vos fez tardar, / ai meu amig’, ...||1214.3 ca mi dizen que se quer ir d’aqui?||1216.4 ouv’én tan gran coita des i / qual vos ora quero dizer||1218.4 nen mi aduz o meu amigo, / pero lho rog’e lho digo||1218.22 por end’arderá, vos digo, ant’el lume de bogia||1219.2 e disse-mi o mandadeiro, que mi prougue de coraçon: / ...||1219.5 e disse-mi o mandadeiro: ...||1219.8 e disse-mi o mandadeiro: ...||1219.10 E disse-mi o mandadeiro, que mi prougue de coraçon, / ...: / ...||1219.11 porque viu que mi prazia, ar disse-m’outra vez enton: / ...||1219.13 E disse-mi o mandadeiro: «Fremosa de bon semelhar»||1219.16 E disse-mi o mandadeiro: «Fremosa de bon parecer»||1219.17 porque viu que mi prazia, ar começou-[me] a dizer: / ...||1221.7 E dizia que perdia o sén / por mí||1221.9 e dizia que morria d’amor / por mí e que non podia guarir||1222.9 ca fez el por mí o que vos disser, / mias amigas, que vos non mentirei||1222.16 direi-vo-lo que fez enton: / ...||1223.5 – Nostro Senhor, fremosa mia senhor, / vos dé grado, ..., / [de tod’este ben que mi dizedes]||1223.9 – Ai mia senhor, vedes que vos digo: / ...||1224.1 Disseron-vos, meu amigo, / que, ..., / fui eu con outren falar||1225.7 Pode voss’amigo dizer, / amiga, ca vos quer gran ben||1227.20 Non avedes d’al cuidado, / sol que eu vosco ben diga / do voss’amig’, ...||1229.9 e ide-lhi dizer / que lhi non pes||1229.13 E dizede-lhi ca poder non ei / de me partir||1230.5 e cuido log’entender, / no cantar que diz que fez / por mí, se o por mí fez||1231.16 [qu]e vós vos acharedes én peior / ca vós cuidades, e digo-vo-l’eu||1232.5 E ben vos digo, se el morr’assi, / que non viverei [ja máis] des ali||1232.16 e trobará, pois que lho eu disser||1232.18 mais, amiga, per quen o sabera / que lho eu mando, ou quen lho dira?||1233.3 ca, porque lhi diss’eu / «non me veredes ja máis des aqui», / desmaio[u] logo ben ali por én||1233.7 Porque lhi dixi que nunca veer / me poderia, quis por én morrer||1233.12 e diss’: «Ouví ũa dona falar»||1233.13 Dix’eu «oistes?» ja po-lo guarir, / e guareceu||1233.14 mai-la que vos disser / que ama tant[o] om’outra molher / mentir-vos-á||1234.1 – Dizede, madre, por que me metestes / en tal prison||1234.9 – Non dizen, madr’, esso, cada pousada, / os que trobar saben ben entender||1237.13 e, pois vo-l’eu disser, / vós vos terredes con qual m’eu tever||1237.51 ca o que ouro serv[e] e non al / diz, a[va]rento semelha des i||1238.1 Amiga, dizen que meu amig’á / por mí tal coita||1238.13 Dizen que é por mí coitad’assi||1239.4 que mi-o digades e gracir-vo-l’-ei||1239.5 – Par Deus, amiga, eu vo-lo direi: / ...||1239.12 – Eu vos direi, amiga, por que non: / ...||1240.8 – Per bõa fe, amiga, ben vos digo / que u estava mig’en vós falando / esmoreceu||1241.10 e por én des aqui vos [jur’e] digo / que eu vos quero dar razon d’amor / per que façades [cantigas d’amigo]||1242.3 e direi-vo-las eu: / ...||1242.4 dizen que lh’entenden o grand’amor / que á comig’, ...||1242.7 E ben vos digo que des que oi / aquestas novas sempre trist’andei||1243.4 – Eu vo-lo quero, mia madre, dizer||1243.6 quero-lh’eu ben e que-lo el a mí, / e ben vos digo que non á máis i||1243.16 – Ja vos eu dixi, madre, quant’i á||1246.4 Ca vos direi de qual guisa o vi: / ...||1249.3 que non quis creer / o que lh’eu dix’...||1249.16 e digo-vos que me guardan assi / que [non ei eu poder de fazer ren / por el||1254.11 E direi-vos que lhi farei por én: / ...||1255.8 Nen vos dira nunca molher / que verdade queira dizer||1255.18 a min vos tornade por én / se achardes quen vos diga / senon assi com’eu digo: / ...||1255.19 a min vos tornade por én / se achardes quen vos diga / senon assi com’eu digo: / ...||1257.2 Madr’, enviou-vo-lo meu amigo / [o]je dizer que vos veeria / se ousass’...||1258.6 en grave dia foi nada / se vos cedo, meu amigo, / non faço prazer e digo||1263.10 e direi- / -vos máis: ...||1264.3 fazed’e[n]d’o que vos direi||1265.16 esto vos dig’ora per bõa fe: / ...||1266.9 pois que s’el foi noutro dia / sanhud’e non mi-o dizia||1268.2 – Filha, se gradoedes, / dizede que avedes||1268.5 – Filha, se ben ajades, / dized’e non mençades||1268.7 – Dizede, pois vos mando, / por que ides chorando||1268.10 Par San Leuter vos digo: / ...||1269.1 Por Deus vos rogo, madre, que mi digades / que vos mereci||1270.1 Disseron-m’agora do meu namorado / que se foi sanhud’e sen o meu mandado||1271.10 e, quando mi-o disseron, non o quis creer||1272.10 e manda-vos el rogar e dizer / que perça [ja de vós med’e pavor]||1273.9 nen mi sab’oje nulh’ome dizer / o que del ést’, ...||1273.10 e máis vos én direi: / ...||1273.16 e máis vos direi én: / ...||1274.6 ca ja lhi diss’eu que se partiss’én||1275.1 Dizen do meu amigo ca mi fez pesar||1275.5 Disseron-m’, ai amigas, ca mi buscou mal||1276.21 – Meu amigo, eu vo-lo direi: / ...||1277.3 e diss’ela: ...||1277.9 A moça ben parecia / e en sa voz manselinha / cantou e diss’a meninha: / ...||1277.15 Cantava mui de coraçon / e mui fremosa estava / e disse quando cantava: / ...||1278.4 e diss’end’ũa, mia senhor: / ...||1278.10 e diss’a por que perço o sén: / ...||1278.16 E prougue-mi de coraçon / quanto mia senhor dizia||1278.22 E que muito me pagava / de como mia senhor disse: / ...||1279.17 senon porque o diz quen-quer assi / que o en trobar cometeu||1281.7 Tan muito mi dizen que é coitado / por mí||1282.3 porque dizen que meu amigo ven||1283.10 ca, u s’el ia, disse-m’esta razon: / ...||1285.4 e dix’eu como vos agora direi: / ...||1285.4 e dix’eu como vos agora direi: / ...||1285.11 sospirei no coraçon e dix’assi: / ...||1285.18 e dix’eu log’assi [aqu]esta razon||1286.4 Pois mi aqui ren non podedes dizer, / id’u ajades comigo lezer||1287.8 Ca m’enviou mandado que se vai no ferido, / eu a Santa Cecilia de coraçon o digo||1288.14 direi-vos ora o que vos farei: / ...||1292.1 Non mi digades, madre, mal, e irei / vee-lo sen-verdade que namorei / na ermida do Soveral||1292.6 Non mi digades, madre, mal se eu for / vee-lo sen-verdad’e o mentidor||1293.3 disseron-mi que sa coita sempr’avanta / por mí||1293.5 e dizen-mi que é coitado / por mí o perjurado||1301.2 Ai ondas que eu vin veer, / se me saberedes dizer / por que tarda meu amigo sen min!||1303.2 ca me dizen que ven i, / a Santa Maria de Reça||1303.8 ca mi dizen que chegou / a Santa Maria de [Reça]||1305.10 ca nunca lhi cuid’a mentir por quanto m’el diss[e] enton||1306.5 e direi-lh’eu enton / a coita do meu coraçon||1307.14 direi-vos, filha, como façades: / ...||1308.7 ca mi diss’o mandadeiro que é por mí mui coitado||1309.3 e lhi ben dizer podesse / que veesse falar migo||1310.7 Este queixume te venh’or dizer||1311.7 e diz que morte lhe foi voss’amor / des que vos el vira||1313.4 e non sei / del senon tanto que me disse enton||1315.3 – Direi-vo-lo eu, senhora, pois m’én tan ben preguntastes: / ...||1315.8 – Direi-vo-lo [eu], senhora, pois i tomastes perfia: / ...||1315.13 – Direi-vo-lo eu, senhora, pois me avedes preguntado: / ...||1316.3 A un corretor a que vi / vender panos, ..., / con penas veiras, diss’assi: / ...||1316.5 E disse-m’el: ...||1316.8 E diss’eu: ...||1316.12 E disse-m’el: ...||1316.13 Sei eu, de pran, / per ela quanto vos disser||1316.15 E diss’eu: ...||1316.19 E disso-m’el: ...||1318.5 e por esto diz que se quer tornar / u, gran temp’á, serviu e afanou||1321.1 Un cavaleiro me diss’en baldon / que me queria põer eiceiçon / mui agravada||1321.4 E dixi-lh’enton como vos direi: / ...||1321.4 E dixi-lh’enton como vos direi: / ...||1321.7 E disse-m’el: ...||1321.10 E dixi-lh’eu: ...||1321.14 «Tal eiceiçon vos tenh’eu de põer / (diss’el a min) per que do voss’aver / vos custe tanto que fiquedes nuu»||1321.16 E dixi-lh’eu: ...||1322.6 sempre me diz que está embargado / de tal guisa que me non pod’oir||1322.12 ca ja me disse que me non compria / d’ir per d’ant’el||1324.1 Dis[s]e-m’oj’as[s]i un ome: / ...||1324.3 Dix[i]-lh’eu: ...||1324.7 E dis[s]e-m’el: ...||1324.9 Dixi-lh’eu: ...||1324.13 E dis[s]e-m’el: ...||1324.15 Dix’eu: ...||1325.3 di-me, doutor, como ou quando / lhe cuidas fazer enmenda||1325.9 di, doutor, si Deus ti valha, / se lhe cuidas dar merenda||1325.15 di, doutor, cab’o casado, / que prol ten i ou quejenda / o que toma tal cuidado||1329.9 Por én partid’este feito de cedo, / ca de mal dizer non tirades prol||1329.13 ca entend’el que se dev’a sentir / de mal dizer que, a seu olho, vir / que pode log’acertar con seu dedo||1330.1 Dis[s]’oj’el-rei: ...||1330.10 pero, amigos, diz que me quer ben||1332.23 – [E]stevan da Guarda, per tal auçon / qual vós dizedes, foi ja demandado||1332.29 diz / que nego quant’ei por non peitar nada||1333.16 Tan cruamente e tan mal / diz que foi ferido enton / que teedes i cajon / s[e] el desto non guarece||1334.3 e diz que, pero parece menin[h]o, / que parar-se quer a tod’alvoroço||1334.8 Diz que, ..., / sab’el do mouro que ome comprido / é pera parar-s’a todo ruido||1334.15 El diz do mouro que sabe que ten o / seu coraçon en se parar a feito||1335.6 de que aprendi / que lhi diss’Alvar Rodrig[u]iz as[s]i: / ...||1335.19 ca maestr’Ali diz que dias á / que sabe d’Alvar Rodrig[u]iz que ja / fod’este mouro a caralho cheo||1336.1 Dizen, senhor, que un vosso parente / vos ven fazer de seus serviços conta||1336.3 e dizer-vos, en maneira de fronta, / que vos serviu come leal servente||1336.7 certa resposta lhi devedes dar / u dis[s]er que vos servio lealmente||1337.4 cheguei-m’a el e dixi-lhi log’i: / ...||1337.5 Vencede-vos aquanto vos disser||1337.8 E disse-m’el: ...||1337.12 assanha-se e diz-me o que vos direi||1337.12 assanha-se e diz-me o que vos direi: / ...||1337.15 E dix’eu: ...||1337.17 Diss’el: ...||1337.19 ca, se lh’eu dig’“Al tenho de fazer”, / por ben ou mal tanto m’á de dizer||1337.20 ca, se lh’eu dig’“Al tenho de fazer”, / por ben ou mal tanto m’á de dizer||1338.1 Se vós, Don Foão, dizedes / que deverades de casar / con molher de maior logar / que essa que vós teedes||1338.5 dizedes i o que vos praz||1338.12 senhor, nunca o digades||1338.18 Pois sodes tan ben casado, / non devedes i al dizer||1339.5 dized’ora, cavaleiro: / cal vo-l’apostou assi?||1339.10 mais i dos dous mesteiraes / me dized’o que vos digo, / cavaleiro, meu amigo||1339.10 mais i dos dous mesteiraes / me dized’o que vos digo, / cavaleiro, meu amigo||1341.8 E tal coita diz que lhe faz sofrer / no coraçon que se quer afogar||1341.17 diz que sabe que o pod’ensarrar / en tal logar||1343.10 dizen que, per encoberta, / quen s’ajudar quer do Alho / faz barata d’alg’e dá-lho||1343.16 vedes que diz quen o sabe: / ...||1344.26 Que mi á de poer no pao, / esto diz que viu na paa||1345.1 A mí dizen quantos amigos ei / por que vivo tan muit’en Portugal||1345.4 Digo-lhis eu: ...||1345.4 Como é vos eu direi, / meus amigos||1345.5 Como é vos eu direi, / meus amigos, non mi-o digades sol||1349.5 ca mi disse que queria / seer ante mal talhada / que aver corpo delgado||1351.1 Vistes o cavaleiro que dizia / que Joan Moniz era?||1352.5 vosso nume vos dira quen vos chamar / Sac’e non jograr||1352.7 Rodrig’Airas vo-lo diss’e fez mal sén||1352.14 e dira-vo-lo ben lheu que[n] vos en cos / vir tira-los nadigões apos vós||1354.4 Disseron: «Non é aqui essa, / ..., ...»||1357.9 se for d’ant’el-rei, lhi diran / ca fremosa dona matou||1357.14 e di / que faça i cobras por mí / ao que a dona matou||1358.11 todos con o brial «colhon» / dizen||1359.6 esté a sela pagada, / e direi do brial: / ...||1359.16 esté a sela pagada, / e do brial direi: / ...||1359.26 vi end’o brial talhado / e dixi-lh’eu assi: / ...||1360.6 e diss’a ben-talhada: / ...||1360.16 e disse-lh’a velida: / ...||1360.21 Direi-vos que lh’eu ouço: / ...||1360.26 e disse-lh’a fremosa: / ...||1364.5 e assi diss’a bela: / ...||1366.4 que lhi non dissesse mal / da sela nen do brial||1370.5 demais, dizia / que tercer dia / [...]||1371.2 – Escudeiro, pois armas queredes, / dized’ora con quen comedes||1373.5 Quen oj’ouvesse / guisad’e podesse / un cantar fezesse / a quen mi ora eu sei, / e lhi dissesse||1374.4 ca perdeu aquel jograr [...] / dizendo del ben||1375.20 pera atambores ar dizen que non / achan no mund’outros sões melhores||1376.27 e leix[o] i putas de mí ben dizer / e de mias manhas e de mia folia||1377.19 ca diz agora sa molher / que este mercado non quer / caber||1381.11 el cantou, / e diss’un seu malado: / ...||1381.17 disse-lho log’e, per ren, / seu cantar non ois[s]e||1382.17 diz que é mui corredor aficado||1385.2 Joan Fernandiz, un mour’ést’aqui / fugid’, e dizen que vó-lo avedes||1386.2 Pero Rodriguiz, da vossa molher / non creades mal que vos ome diga||1386.4 e quen end’al disser dira nemiga||1386.4 e quen end’al disser dira nemiga||1386.5 e direi-vos en que lho entendi: / ...||1386.10 non tenhades, per nulha jograria, / de vos nulh’ome dela dizer mal||1387.10 ouv’én gran sabor / e diz: ...||1388.10 ar direi-vos al: / ...||1391.4 conselhar-vos-ei / que, ..., / que façades quanto vos eu direi: / ...||1392.3 Ũas novas vos direi, que sabiádes||1392.5 ca vos direi que lhis ouço dizer: / ...||1392.5 ca vos direi que lhis ouço dizer||1392.12 e direi-vos al: / ...||1393.18 cambou-lh’o olho que d’aqui levou / e disse-lhi que era de çafi||1394.8 E o maestre lhi disse: ...||1394.12 por én vos quer’eu ũa ren dizer ja||1394.18 e direi-vos por que non: / ...||1395.5 mais ar direi-vos per que o perdeu: / ...||1398.9 e máis vos én diria: / ...||1399.5 e disse-mi assi: / ...||1399.8 En coita fora qual vos eu direi: / ...||1400.5 E disse-m’ela ‘nton: ...||1400.8 [E] dixi-lh’eu u me dela partia: / ...||1400.10 E disse-m’ela daquesta maneira / com’eu a vós direi, e foi sa via: / ...||1400.11 E disse-m’ela daquesta maneira / com’eu a vós direi, e foi sa via||1400.15 A grandes vozes lhi dix’eu u se ia: / ...||1400.19 Tornou-s’ela e dizia-m’outra vez: / ...||1400.20 «Dizede-lhis ca chus negra é ca pez / e ten sedas de que faran peneira»||1400.22 E dixi-lh’eu enton: ...||1400.24 assi soubestes dizer, com’arteira, / esse sinal que vos non parecia||1400.26 E disse-m’ela: ...||1401.15 – Senhor, direi-vos que oi dizer / a quen del foi coitado gran sazon||1401.15 – Senhor, direi-vos que oi dizer / a quen del foi coitado gran sazon||1401.17 esse me disse que por oraçon, / per jajũar, per esmola fazer, / ca por aquesto se partiu del amor||1401.22 – Pero Garcia, sempr’oi dizer / que os conselhos boos boos son||1402.2 Dona Maria Negra, ben-talhada, / dizen que sodes de min namorada||1404.4 e o porteiro / foi-lhi dizer que querria jantar||1404.21 tanto mi valia / como se dissess’: «Ala quer’entrar»||1404.22 E dix’eu logo, pois m’én partia: / ...||1405.3 oi dizer por vós que a feito / sodes cego||1405.4 mais dix’eu que mui ben / oides, cada que vos cham’alguen||1405.9 e dix’eu log’a feito / esto que sei que vos a vós aven: / ...||1405.11 que nunca vos ome diz nulha ren / que non ouçades||1405.13 Oi dizer por vós que á sazon / que ve[e]des quanto||1405.16 e assanhei-m’eu e dixi por én: / ...||1406.20 e tenho-lhi por sén / de non dizer de nen un ome ben||1406.22 E diga, pois que disser muito mal: / ...||1406.22 E diga, pois que disser muito mal||1407.2 ca diz assi / que, ..., / que vos nunca quisestes trabalhar / de o veer||1407.15 Diz que o non guii Nostro Senhor / se vos mui ced’outr’atal non fezer||1407.18 aind’al diz peior / un verv’antigo, con sanha que á||1408.19 e, se con guisa diz, logo s’én sal||1408.26 e diz que nen un prez nada non val||1409.1 Amigas, eu oi dizer / que lidaron os de Mouron / con aquestes d’el-rei||1409.10 daria esta mia cinta / a quen m’as novas dissesse||1411.4 se non fosse que quis Deus que achamos / infanções quaes vos eu direi||1411.11 e pero os infanções chamamos, / vedes, amigos, tanto vos direi: / ...||1411.18 pois deles todos tant’amor filhamos / en sa terra quanto vos eu direi: / ...||1413.5 e digo-vos que lhas dan / quaes ela queria||1416.21 e diz o maestre: «Se lhi non tornar»||1418.4 chorar-lh’-ei muito e direi-lh’assi: / ...||1418.10 chorando dos olhos, direi-lh’e[n]ton: / ...||1418.16 e direi, chora[n]do dos [o]lhos meus: / ...||1419.8 – Joan Perez, eu vos direi / por que o faz, a meu cuidar||1419.23 – Joan Perez, por mal dizer / vos foi esso dizer alguen||1419.31 pois ides del tal ben dizer||1420.10 que mi dizian, ..., / que non sabia’n trobar entender||1420.20 e ves, Lourenço, onde cho direi||1421.2 – Joan Soarez, non poss’eu estar / que vos non diga o que vej’aqui||1421.10 er dizede que sabedes pojar||1421.11 ca ben o podedes dizer assi||1421.14 ca per vós x’éste, [e] dized’assi||1421.15 – Joan Soarez, nunca eu direi / senon aquelo que eu souber ben||1422.4 nunca vos eu tal cousa negarei / qual oj’eu ouço pela terra dizer||1422.5 dizen que fode, quanto máis foder / pode, o vosso mouro a vossa molher||1422.10 se vos negass’eu / atal cousa qual dizen que vos faz||1422.13 E direi-vos eu quant’én vimos nós: / ...||1422.16 e máis vos én direi / quant[o] eu do mour’aprendi e sei: / ...||1424.8 Quen diz d’Estevan que non vee ben / dig’eu que mente||1424.9 Quen diz d’Estevan que non vee ben / dig’eu que mente||1424.9 dig’eu que mente, ca diz mui gran falha||1424.10 e mostrar-lh’-ei [eu] que non disse ren||1424.15 E nen lho diss’, e sei que lho non diria, / ca vee mal||1424.15 e sei que lho non diria||1424.20 por én vos digo que non vee mal / quen vee derredo quant’é deante||1426.5 e quer’, en gran conhocença, dizer: / ...||1429.3 e direi-vos com’e de qual maneira: / ...||1429.7 E de min vos dig’, assi ben mi venha, / se ricome foss’e grand’alg’ouvesse / [...]||1430.3 dizede-mi quen é comendador / eno Espital||1430.6 dizede-mi quen é comendador / eno Espital, ..., / ..., / ou quen en quanto mal se faz e diz||1430.9 os que mal fazen e dizen son mil||1430.21 que mi digades de quen o aprendestes||1430.23 des i, ar dig’assi: / ...||1431.30 e do que dixi peço-vos perdon||1432.2 e farei-ch’entender por que o digo||1432.5 e tu dizes que entenções faes, / que pois non riman e son desiguaes||1432.13 e direi-vos máis: / ...||1434.5 e oi end’o meirinho queixar / e dizer que fara, ..., / que non trobe quen trobar non dev’er / por ricas-donas nen por infançoas||1434.10 e o meirinho lhis disse: ...||1435.17 E das trincheiras / e das transmoleiras / ti quero dizer: / ...||1435.38 quen s’ata / a esta barata / que t’ora disser||1438.10 Ja sa sela vai usando, / e dixo Joan Servando, / que muito vosco revela: / ...||1439.7 Direi-vos como foron i apartados: / ...||1440.10 Por aquesto, Don Domingo, / non digades que m’enfi[n]go / de trobar||1441.4 e disse-m’el o que teve por ben||1441.9 e disse-m’el: ...||1442.11 ca nunca te vimos fazer cantar / que ch’eu queira nen no demo dizer||1442.12 com’esso dizes, ar di ũa ren||1442.12 com’esso dizes, ar di ũa ren: / ...||1442.18 mais vos eu direi: / ...||1443.4 ca diz que lhi faze de mal as[s]az, / con seus cantares vai-o escarnir||1443.6 ar diz que o leix’eu||1443.15 Mais dizede: por que lho sofrerei / a Pedr’Amigo se me mal disser / de meus mesteres||1443.16 por que lho sofrerei / a Pedr’Amigo se me mal disser / de meus mesteres||1443.20 e el sen-conhocer per-ficará / do que me diz||1444.6 se ei culpa no que me van dizer, / vingade-o sen toda bandoria||1444.10 e dizen esses con que vós trobades / que de trobar nulha ren non sabedes||1445.4 ca vedes o que ouço a todos dizer||1445.12 mais di-me ti, que trobas desigual: ...||1446.3 sabe ben que lhi [á] el-rei desamor / porque lhe dizen que é malfeitor / na sa terra||1446.5 est’é cousa certa, / ca diz que se quer ir||1446.11 e diz que pode, per u for, levar / sempr’a cabeça ben descuberta||1447.17 e fazen al, que vos direi, / que é mui peior que o al||1450.4 e diss’el que mi-o daria||1450.11 e disse-me un seu mininho / que ben certo foss’eu disto||1451.8 E diz que vio na [e]strela, / ..., / d’aver igreja mui grande||1451.15 E diz que vio [e]na lũa / que avera sen contenda / igreja de mui gran renda||1453.3 e quero-vos eu dizer al||1455.8 dizede-lhi que diga / por que o faz||1455.8 dizede-lhi que diga / por que o faz||1457.13 E dizer-vos quer’ũa ren||1461.2 e dizen ca moiro d’amor||1461.5 e, amigos, direi-vos al: / ...||1463.3 ven mui sanhudo e diz assi / como vos agora direi: / ...||1463.4 ven mui sanhudo e diz assi / como vos agora direi: / ...||1463.5 diz que ten terra qual pediu||1465.1 Meu senhor, direi-vos ora, / ..., / ... / ..., / ca, ..., / trag’eu o our’e o mouro||1466.6 mais trobar-vos-ei / de muitas cousas que vos eu direi||1469.20 ca, se morrer, diran que me matou / a melhor dona que eu nunca vi||1471.2 Diz el en est’: – E meus narizes de color de berengenha?||1471.5 Diz el en est’: – E meus narizes color de figos çofeinos?||1471.8 Diz el en est’: – E meus narizes color d’escarlata roxa?||1471.11 Diz el en est’: – E meus narizes color de rosa bastarda?||1471.14 Diz el en est’: – E meus narizes color de morec’escuro?||1471.17 Diz el en est’: – E meus narizes color de moras maduras?||1472.1 Bernal Fendudo, quero-vos dizer / o que façades||1473.4 e diss’ela, poi-lo viu denodado: / ...||1473.18 mais diss’o mouro: ...||1473.22 E ela disse: ...||1474.1 Maior Garcia sempr’oi[o] dizer / por quen-quer que, ... / ..., / que non podia perdudo seer||1474.5 e ela diz, ..., / que, ..., / que non quer ja sen clerigo viver||1474.8 ca diz que non sab’u x’á de morrer||1474.11 e diz que á ben per u o fazer / con o que ten de seu, se d’alhur non||1475.15 Ca, pois aqui cheguei, ja non diran / que non foi [...]||1476.4 mais d’escarmentar- / -lo avedes, e direi-vos eu como: / ...||1477.2 Estavan oje duas soldadeiras / dizendo ben, a gran pressa, de sí||1477.4 e diss’assi: ...||1477.6 E diss’a outra: ...||1477.12 E des i / diss’el’outra vez: ...||1477.16 e diss’a ũa en jogo outrossi: / ...||1477.19 E diss’[a] outra: ...||1477.26 E diss’a ũa: «Mole ventr’avedes!»||1477.27 E diss’a outra: ...||1479.14 e direi-vos al: / ...||1479.17 ca, porque dixe d’ũa velha mal, / deostou-m’ora Maria Balteira||1480.1 Pero Garcia me disse / que mia senhor con el visse||1480.7 Disse-m’el: ...||1480.9 Dixe-lh’eu: ...||1480.13 Disse-m’el: ...||1480.15 Dix’eu: ...||1482.1 Dizen que ora chegou Don Beeito / muit[o] alegre pera sa molher / con sas merchandias de Mompiler||1482.4 mais dizer-vos quer’ora un preito||1482.11 mais dizen que ouve maos agoiros||1482.12 e ar dizen que mercou atan mal / que nunca end’avera seu cadal||1484.2 cuspiron as donas e assi disseron: / ...||1484.6 e diz Dona Toda: / ...||1484.10 Todas se da casa con coita saían, / e ian cospindo todas e dizian: / ...||1485.22 E quen nos ambos vir jazer dira: / ...||1486.1 Ũa dona (non dig’eu qual) / non agüirou ogano mal||1486.13 A dona disse: ...||1487.9 E, pois-lo el ouve muito catado, / diz: ...||1487.16 E tornou-se contra seu gasalhado / e diz: ...||1487.21 e diz: “De noute seras trasfumado”||1488.4 e quero-vos logo mostrar razon, / que entendades que digo recado||1488.17 os que lho dizen, diz-lhis el enton: / ...||1488.17 os que lho dizen, diz-lhis el enton: / ...||1488.18 Do que dizedes non soo pagado||1489.34 Ante Don Belpelho se vai aparelhán / e diz: ...||1489.39 que digan todos quantos pos nós verran / que tal conselho deu Joan de Froian||1489.51 E achou Belpelho estand’en ũa eira, / e diz: ...||1492.8 E Don Estevã[o] assi dizia / a nós, que lho leixassemos ferir / máis: / ...||1495.9 quero-vos eu dizer quant’end’oi||1497.4 ca diz que nunca Deus diss[e] a San Pedro máis de tanto||1497.6 por én diz ca non é torto de vender om’o castelo||1497.7 E por én diz que non fez torto o que vendeu Marialva||1497.8 ca lhe diss’o arcebispo un vesso per que se salva||1497.10 por én diz que non é torto quen faz traiçon e mente||1497.16 e disseron dous prelados: / ...||1497.20 e diss’o conde: / ...||1497.22 Diz Fernan Diaz: «Ben m’ést[e], porque oferi Monsanto»||1497.32 e disse-lh’ũu bispo: / ...||1497.34 Diz Pacheco: «Alhur, conde, peede u vos digan: Crescas!»||1497.34 «Alhur, conde, peede u vos digan: Crescas!»||1498.1 Don Estevã[o] diz que desamor / á con el-rei||1498.8 Con arte diz que non quer al rei ben||1498.15 Por que vos diz el que quer al rei mal||1498.18 E direi-vos al: / ...||1499.8 e diz que morre por outra molher||1501.17 ca vos direi [eu] o que vos aven||1501.18 ca vos direi [eu] o que vos aven / e[n] estes juizes que vós dizedes||1502.10 sabed’u é de quen vo-lo disser / e log’ide vosso passo calado||1503.3 e dizen que é ben empregado, / sol que podessen acalanta-lo||1505.9 disse-lh’enton: / ...||1505.12 dizede vós, se a terra leixar / que me non achen i a justiçar, / se poderá en mí justiça fazer||1506.17 e direi-vos como vos loarei: / ...||1508.8 Direi-vos ora como ficaredes / deste peon que tragedes assi / vosco||1508.19 e dized’ora, se Deus vos perdon: / ...||1508.22 Ca vós diredes: «Fodeu-m’o peon!»||1508.23 E el dira: «Bõa dona, eu non»||1509.8 Ante lh’eu dixi que mal sén fazia||1509.11 sigo na casa o ia jeitar / e dixi-lh’eu quanto lh’end’averria||1509.12 ca vos direi do peon como fez: / ...||1513.5 e por tod’esto ũa ren ti direi: / ...||1513.12 pero non sodes tan desloador / que con verdade possades dizer / que meus mesteres non sei ben fazer||1513.16 – Lourenço, vejo-t’agora queixar / pola verdade que quero dizer||1515.19 e direi-t’i qual amor t’eu farei: / ...||1517.18 vai-se deitar con mia senhor / e diz do leito que é seu||1519.11 mais, sequer que moira por én, / dizer quer’eu do mao mal||1520.2 Par Deus, Lourenço, mui desaguisadas / novas oi agor’aqui dizer||1520.5 Joan Soarez foi, e di-lh’assi: / ...||1520.22 Lourenço, di-lhe que sempre trobei / por bõas donas||1521.1 Don Foan disse que partir queria / quanto lhi deron e o que avia||1521.3 e dixi-lh’eu, que o ben conhocia: / ...||1521.5 E disso-m’el, quando falava migo: / ...||1521.7 e dixi-lh’eu: ...||1521.9 E disso-m’el: «Estender quer’eu mão / e quer’andar ja custos’e loução»||1521.11 e dixi-lh’eu: ...||1522.4 e dix’eu, que os ouvia: / ...||1522.9 eles foron posfaçando, / e dixi meu pass’en passo: / ...||1523.8 Maenfestou-se, ca diz que s’achou / pecador muit’, ...||1523.12 e, mentre viva, diz que quer teer / un clerigo con que se defender / possa do demo||1523.20 e diz que o terrá, mentre viver||1524.16 ca min dizen que non / pode guarir se maestre Simion / o non guariss’; ...||1524.18 e máis vos én diria: / ...||1525.9 Balteira, como vos digo, / nos engana tod’est’ano / e non á mesura sigo||1526.17 pois vos el-rei assi quer encimar / como dizen, se per vós non ficar, / per vós non fique||1527.21 taes mil couces lev’ora d’aqui / que diga pois: «Con meu dereito vou!»||1528.2 – Pedr’Amigo, quero de vós saber / ũa cousa que vos ora direi||1528.4 e venho-vos preguntar porque sei / que saberedes recado dizer / de Balteira||1528.7 dizede: quen lhi deu end’o poder?||1528.19 e direi-vos eu al: / ...||1528.34 e o que Deus en Roma deu / diz Balteira que todo non é ren||1529.28 e dix’eu que bevesse||1530.13 esto non dig’eu por ben que lhi queira, / mais porque ést’assi, a meu cuidar||1530.26 e al faz ben, como diz seu marido||1531.18 ca, se o dissesse, diria mal||1531.18 ca, se o dissesse, diria mal||1531.22 – Don Vaasco, dizer-vos quer’eu al / daqueste preito que eu aprendi||1531.24 oi dizer que trajeitou assi / ja ũa vez un rei en Portugal||1532.16 diss’enton com’agora vos direi: / ...||1532.16 diss’enton com’agora vos direi: / ...||1533.9 E pesará a vós muit’, eu ben o sei, / do que vos eu direi, per bõa fe||1533.14 e diz: «Assi o escarmentarei»||1533.15 Ar pesará-vo-lo que vos disser||1535.6 ca lhis dissera: «Bon dia vosco»||1536.9 Preguntad’, e quen-quer vo-lo dira, / como perdeu, ..., / corp’e amigos||1537.4 ca diz que dizen as veedeiras / que sera perdimento da terra||1537.4 ca diz que dizen as veedeiras / que sera perdimento da terra||1537.9 ca diz que dizen os agüireiros / que sera perdimento da terra||1537.9 ca diz que dizen os agüireiros / que sera perdimento da terra||1537.14 ca diz que lhi dizen os devinhos / que sera perdimento da terra||1537.14 ca diz que lhi dizen os devinhos / que sera perdimento da terra||1540.4 e, onde quer / que me veja, logo me fer / ou me diz: ...||1540.7 Diz-m’el porque xi mi quer ben: / ...||1544.14 e [er] dizen todos: «Non sei»||1544.18 direi-vos eu u o busquei: / ...||1545.4 e diz-mi ao que ei dizer: / ...||1545.4 e diz-mi ao que ei dizer: / ...||1545.5 «Dizedes neciidade»?||1545.17 Quand’ora diz que me ferra||1546.12 E diz El que non á molher!||1547.3 fezera-vos én pesar u diria, / pola mia senhor, ..., / que vissedes vós que mal baratastes||1547.13 Dizede-mi ora que ben mi fezestes||1549.7 assi and’eu cada dia peor / porque mi non faz amor nen mi-o diz||1549.12 e tod’est’ei con quen / fal’eu e digo-lh’as coitas que ei||1549.21 e por én / assi and’eu, que vergonça ei [én] / de lho dizer eu nen outren por min||1550.16 por én dizen que nunca máis valra / ome que filha sempre e que non dá / [...]||1554.5 pero diz el que, ..., / que provará ante qual juiz quer / que a trouxe sempre des que foi nada||1555.5 e disse-m’ora aqui un seu vilão / que o avia por mua cambiado||1557.2 U noutro dia Don Foan / disse ũa cousa que eu sei||1557.9 e do que nos i diss’enton / bõa razon mi per-foi dar / per que lhi troba[sse: ...]||1558.3 a mí começou gran noj’a crecer / de muitas cousas que lh’oi dizer||1558.4 Diss’el: «Ir-m’-ei, ca ja se deitarán»||1558.5 E dix’eu: «Boa ventura ajades, / porque vos ides e me leixades»||1558.10 E quand’el disse: «Ir-me quer’eu deitar»||1558.13 El seve muit’e diss’e perfiou, / e a min creceu gran nojo por én||1558.16 E quand’el disse: «Ja m’eu deitar vou»||1559.1 Disse-m’oj’un cavaleiro / que jazia feramente / un seu amigo doente||1559.5 e dixi-lh’eu: «Seguramente / come-o praga por praga»||1559.7 que el muitas vezes disse / per essa per que o come / quantas én nunca diss’ome||1559.9 que el muitas vezes disse / per essa per que o come / quantas én nunca diss’ome||1559.10 e o que disse ben o paga||1559.13 come-o praga por praga, / que el muitas vezes disse||1563.4 e diz que é cresp[o] e mal tal[h]ado||1564.1 Direi-vos ora que oi dizer / de Maria Leve, assi aja ben, / pola manceba: ...||1564.1 Direi-vos ora que oi dizer / de Maria Leve, assi aja ben, / pola manceba: ...||1564.13 ca diz que morará ali mal e lai||1567.2 Maria Leve, u se maenfestava, / direi-vos ora o que confessava||1567.8 Sempr’eu pequei [i], des que fui fududa, / pero direi-vos o per que perduda||1569.7 dizede-mi ora quant’i entendedes||1569.9 – Joan Vaasquiz, pois me cometedes, / direi-vos eu quant’i entend’e sei||1569.34 ca errastes vós i, / e dix’eu ben quanto dizer devia||1569.34 ca errastes vós i, / e dix’eu ben quanto dizer devia||1570.5 de todas vós gran mal fostes dizer, / cativ’, ...||1570.8 – Joan Vaasquiz, sempr’eu direi ja / de molheres moito mal u as vir||1570.20 a vós ũa tolher o sén / e dizerdes das outras mal||1570.27 e quen lhis desto ben / disser atal prazer veja da ren / que máis amar no seu coraçon||1570.32 – Joan Vaasquez, non dizedes ren||1571.4 e direi-vos per que mi aven: / ...||1571.6 ca ja des antan’ei jurado / que nunca diga de mal ben||1571.7 Diss’el, poi-lo jantar foi dado||1571.9 Dix’eu: ...||1574.18 e, se queren dizer «ai!», / atá lhis faz as olheiras / ben come pres de Cambrai||1578.16 «En fronteira de Leon, / (diz) con quen no terria?»||1578.19 Dizen que lh’a el máis val / esto que diz, ca non á al||1578.20 Dizen que lh’a el máis val / esto que diz, ca non á al||1579.12 per como diz Cogominho, / desseinó-o||1579.16 Ainda vos eu máis direi: / ...||1580.4 e nós teemos que vos é mal sén / per quant’ést’o que vos quero dizer||1580.17 ca seus vassalos, com’ouço dizer, / non queren om’estranho sobre sí||1580.19 ca dizen que sabedes lousinhar / ome deant’e sabedes buscar / gran mal detras a muitos||1581.1 Dizer-vos quero com’oi chufar / [...]||1582.2 ca vós non sedes d’amor tan forçado / como dized[e]s||1583.2 – Joan Baveca, fe que vós devedes, / que me digades ora ũa ren / que eu non sei||1583.7 cantar d’amor de quen non sab’amar, / que me digades por que lho dizedes||1583.17 direi-vos ora como vos aven: / ...||1583.18 nunca por én contra min per-dizedes||1583.23 – Pero d’Ambroa, vós máis podedes / saber de min do que vos ja dix’én||1585.4 e disse-mi agora un cavaleiro / que o leixara eire, ao serão, / seer ant’a sa porta guarid’e são||1585.12 E dizen todos: ...||1585.19 dizen os omens, e dizen dereito, / que peeu ben||1585.28 ja s’enton a el chegar non podia, / atan mal dizia que lhe cheirava||1586.3 e dixe-lh’eu logo: ...||1587.11 e diz: ...||1587.19 E outra ren te direi, meu irmão: / ...||1588.12 e u alberga direi-vos que faz: / ...||1588.17 non ést’as[s]i, ca muitos vos diran / que ben mil vezes lhe meten ciada||1589.1 Abadessa, oi dizer / que erades mui sabedor / de todo ben||1589.19 cada que per-foder, direi / Pater Noster||1591.1 Veero[n]-m’agora dizer / d’ũa molher que quero ben / que era prenhe||1591.5 pero dix’eu: ...||1591.8 E digo-vos que m’é gran mal / daquesto que lhi conteceu||1591.18 mais direi-vos ũa razon: / ...||1591.21 a toda molher que prenh’é / logo lhi dizen: «Con baron!»||1594.12 mais ben vos dira quisquanto custou, / todo per conta, ca el xos comprou||1594.19 e máis vos quer’end’ora dizer eu: / ...||1594.24 [e] diz das ervas como vos direi: / ...||1594.24 [e] diz das ervas como vos direi: / ...||1594.26 e dos [e]stormentos diz tal razon: / ...||1595.6 e dix’eu que cuidavades en al, / ca vos vi sempre daquesto guardar||1595.12 E diss’el: «Pois por que rimou aqui?»||1595.13 E dix’eu: «De pran, non diss’el assi, / mais tenho que xi-a errou o jograr»||1595.13 «De pran, non diss’el assi, / mais tenho que xi-a errou o jograr»||1595.15 E, amigos, outra ren vos direi: / ...||1596.18 ja os quis Deus de morte guarecer, / per com’agora Pae Re[n]gel diz||1597.4 e direi-vos en que vo-l’entendi: / ...||1597.20 E, se me gran mal queredes, covilheira / velha, dig’eu que fazedes razon||1598.6 que me non destes, com’or’omen diz, / sequer ũu soldo que ceass’un dia||1598.19 e máis vos én direi: / ...||1599.3 E disse-m’ela, tod’en jograria: / ...||1599.5 E dixe-lh’eu: «Cuidades gran folia, / ca i m’ar vej’eu das velhas morrer»||1599.7 [E] dixe-lh’eu: ...||1599.9 pero non vos dig’eu que non vivades / quanto vos Deus quiser leixar viver||1600.4 e veo-mi Orraca Lopez rogar / e disso-m’assi: ...||1602.5 Se traiçon fezesse, nunca vo-la diria||1604.10 pois esta dona sempre tant’amei, / des que a vi, quanto vos eu direi||1604.12 e diz que sempre me terrá en vil / atá que barate ũu maravedil||1604.18 e gran pesar ei / por quanto dizen que é mal mercado||1605.15 E desta dona moito ben diria, / se mi val [...]||1606.12 e diz que sempre querra i morar||1608.19 tal escatima lhi cuid’eu dizer / que, ..., / que ja sempr’aja de que se vingar||1609.19 e sera dela como vos direi: / ...||1611.4 e foi a el, e assi lhe dizia: / ...||1611.8 E diz o bispo: ...||1611.15 E diz [o] Eleit’: ...||1611.22 E diz o bispo: ...||1612.3 se assi é como vós dizedes, / no mundo vosso par non avia||1612.8 Vós andades dizend’en concelho / que sobre todas parescedes ben||1616.6 Des que lh’eu vi o peito / branco, dix’aas sas servas: / ...||1618.1 Dis[s]e ũu infante ante sa companha / que me daria besta na fronteira||1619.3 e oi eu dizer / que, ..., / de tod’en tod’enforcar-vo-lo-á||1620.4 e disso-m’ela que me non coitasse: / ...||1620.8 E dixi-lh’eu: ...||1620.11 E diss’ela: ...||1620.15 E dixi-lh’eu: ...||1620.18 E diz ela: ...||1620.22 E dixi-lh’eu: ...||1620.25 [E] diss’ela: ...||1622.5 ca mi dizen que lhe ten Fernan Dade / ciada feita pela gafaria||1622.11 ca dizen que Fernan Dade lhe quer / meter ciada pela gafaria||1622.17 ca dizen que Fernan Dade lhe ten / ciada feita pela gafaria||1623.3 todos dizian que era mui bõa||1623.5 e non tenh’eu que dizian mentira, / ante tenho que dizian con razon||1623.6 e Don Lopo [Lias] diss[e] enton, / per bõa fe, que ja x’el melhor vira||1623.10 ca a loaron quantos ali siian, / e todos dela muito ben dizian||1623.13 disse que [a] vira outra vez melhor, / quand’era moça, en cas da Ifante||1624.15 e non creades quen vos al dis[s]er||1625.10 e que compre de vos én máis dizer?||1630.4 mais esto que vos eu digo non vo-lo sábia nengũu||1630.8 Ja me por Pero Tinhoso preguntastes noutro dia / que vos dissess’eu del novas||1630.14 Vós, que por Per[o] Tinhoso mi ora iades preguntando / que vos dissess’eu del novas||1632.4 Quen mal nen ben con el non sol jantar / e del ben diz nen mal, faz sou prazer||1632.6 Pois mal nen ben con el nunca comeu / e del ben diz nen mal||1632.7 muit’é sandeu / d’ir mal nen ben de seu jantar dizer||1632.11 Quen mal nen ben con el non comeu ‘ssi, / e del ben diz nen mal, non lh’é mester||1632.13 Pois mal nen ben con el non comeu sol, / e del ben nen mal diz, tenh’eu por fol / se mal nen ben de seu jantar disser||1632.14 tenh’eu por fol / se mal nen ben de seu jantar disser||1632.17 tenh’eu, / ..., que gran torpidad’é / quen mal nen ben del diz, per bõa fe||1632.21 e, máis que a ben, a mal lhe d’err’an / de ben nen mal dizer do jantar seu||1632.24 quen mal nen ben del diz, sandece faz||1632.28 e, máis que a ben, a mal lhe salra / de ben nen mal dizer, u non jantou||1633.24 e, como quer que vos end’eu al diga, / nunca mi-a ome viu [e]na pousada||1633.30 E prometeu-m’ũa arma preçada, / como dizen os que a conhoceron||1637.19 e do que diz que a revolverá, / ant’esto faça||1638.1 Eu digo mal, com’ome fodimalho, / quanto máis posso daquestes fodidos||1639.3 e fui-lh’eu log’assi dizer, / tanto que m’ela preguntou: / ...||1639.10 demais, diss’ũu, que vos catou, / que non s’ouver’a levantar / quen vos viu e vos desejou!||1639.22 Dizer-vo-lo ei ja, pois me vou||1640.4 e por én diz o verv’antigo: / ...||1640.9 e por én diz o verv’antigo: / ...||1640.14 e diz o verv’antigo: / ...||1643.5 e direi-vos como se quer guardar: / ...||1644.6 creceu-lhi del tal coraçon / que diss’a un seu om’enton: / ...||1646.8 Ainda vos én máis direi / eu, que ũu dia i dormi: / ...||1647.2 Garcia Lopez del Faro, / direi-vos que m’agravece: / ...||1649.3 e disse-mi log’assi / aquel que foi preguntar: / ...||1649.9 Disse-mi u me del parti: / ...||1650.9 E que[n] se [non] ten por desvergonhado / por dizer a quantos sempre vir pesar||1650.13 mais, se o vir, vedes que lhi direi: / ...||1650.20 quen diz mal dos que son en cas d’el-rei / por se meter por máis desembargado||1652.22 E direi-vos del outra ren / e non acharedes end’al||1652.24 pois el diz que lhi non én chal / de dizeren del mal nen ben||1652.25 pois el diz que lhi non én chal / de dizeren del mal nen ben, / ja máis del non atenderei / bon feit’...||1653.16 Mais que conselho faredes / se alguen al rei disser / ca molher vosco teedes / e a justiçar quiser?||1654.19 E outra cousa vos quero dizer: / ...||1655.2 En almoeda vi estar / oj’un ricom’e diss’assi: / ...||1655.6 ca dizian todos que non / daria un soldo por sí||1655.9 E deste ricome quen-quer / vos pod’a verdade dizer||1655.18 E o ricome disse: ...||1655.22 E, pois el diss’esta razon, / non ouv’i molher nen baron / que por el dar quisesse ren||1656.1 Mentre m’agora d’al non digo [nada], / d’un meu amigo vos quero dizer||1656.2 Mentre m’agora d’al non digo [nada], / d’un meu amigo vos quero dizer: / ...||1657.1 De Sueir’Eanes direi / como lhe de trobar aven: / ...||1657.19 mais al vos quer’eu del dizer: / ...||1658.4 e disseron os jurados: / ...||1659.4 mais eu foi-lhi dizer: / ...||1661.2 De Fernan Diaz, ..., / oi dizer novas de que mi praz||1661.12 e máis vos direi se vos prouguer: / ...||1661.30 quand’el morrer, direi-vos ũa ren: / ...||1662.20 que vós logo non digades: «A min / foi feit’aquel cantar de mal dizer»||1663.5 e direi-vos que lhi fara: / ...||1664.4 e lhi ren non ousa dizer / con medo que lhi pesará||1664.7 dizede-mi se lho dira / ou que mandades i fazer||1664.10 – Pero da Ponte, responder / vos quer’eu e dizer meu sén||1664.13 se ela pode, per alguen, / o ben que lh’el quer, aprender, / sol non lho diga||1664.15 mais se ja / per al non o pod’entender, / este pesar dizer-lho á||1664.17 – Don Garcia, como direi / a quen sempr’amei e servi / atal pesar||1664.26 – Pero da Ponte, julgar-m’-ei / ant’el-rei vosc’e dig’assi: / ...||1664.29 pois que per outren nen per min / mia coita non sabe, querrei / dize-la||1664.34 – Don Garcia, non poss’osmar / com’o diga nen o direi||1664.34 – Don Garcia, non poss’osmar / com’o diga nen o direi||1664.35 como direi tan gran pesar / a que[n] servi sempr’e amei?||1665.1 Eu en Toledo sempr’ouço dizer / que mui maa [vila] de pescad’é||1665.11 e ũa cousa vos quero dizer||1666.10 log’enton / aos cães a deitará, / e direi-vos por qual razon: / ...||1666.18 mais, se a quiseren filhar, / direi-vos como lhi faran: / ...||1667.15 mais que vos diga onde / [...]||1667.19 mais é-x’outra podestade, / que non direi, / que direi, / que non direi...||1667.20 mais é-x’outra podestade, / que non direi, / que direi, / que non direi...||1667.21 mais é-x’outra podestade, / que non direi, / que direi, / que non direi...||1668.13 Direi-vos eu a negra da verdade / se mi-a creverdes||1671.1 Un bispo diz aqui, por sí, / que é de Conca||1671.9 E nunca tal mentira oi / qual el diss’aqui ant’el-rei||1671.10 ca se meteu, por qual direi, / por bispo de Conca log’i||1671.12 e dixi-lh’eu log’enton al: / ...||1671.18 ca diss[e] o vesitador / que bispo per nen un logar / non pode por de Conca andar / bispo que de Conca non for||1672.1 Don [E]stevan, oi por vós dizer / d’ũa molher, ..., / que é guardada que per nulha ren / non a podedes, amigo, veer||1673.7 e dizer: «Venho d’Ultramar»||1673.27 ben as posso oir / tan ben come el en Mompirler / e dize-las pois a quen quer / que me por novas preguntar||1674.6 e diss’ela: ...||1674.19 dizede-lhi que comigo albergastes / por seu amor e que me lh’enmentastes||1675.5 E dixi-lh’eu log’enton: «Quant’én sei, / Maria Perez, eu vo-lo direi»||1675.6 «Quant’én sei, / Maria Perez, eu vo-lo direi»||1675.7 E diss’ela log’i que mi-o gracia||1675.8 E dix’eu: ...||1675.11 [Diss’ela]: ...||1675.13 e máis vos én direi: / ...||1675.15 E dixi-lh’eu: «Cada que vos deitades, / que esturnudos soedes d’aver?»||1675.17 E diss’ela: ...||1675.20 Dix’eu: «Con dous ben poderiades ir, / mais un manda sol que non movades»||1675.22 E dixi-lh’eu: ...||1675.25 Diss’ela: ...||1675.25 Esso vos quer’eu dizer||1675.27 E dixi-lh’eu: «Ben podedes vós ir / con ferivelha, mais nunca tornades»||1676.13 sobre-la terra de Jerusalen, / que dizian que sabian mui ben / Joan [B]aveca e Pero d’Ambrõa||1676.19 e pelejaron sobr’esto de pran / ... / dizend’: «Ora veeremos quis qual é!»||1677.2 Pero d’A[m]broa / diz el que tu o fusti pregoar||1677.14 e dizes que non tornou én?||1678.5 ca diz que, ..., / que nunca ja sera molher / que mi queira por én peior||1678.11 e diz-mi-o ela con sabor / que ouves[s]’eu algo de meu||1678.13 ca diz que tant’é come seu, / pois que mi á por entendedor||1680.5 e, pero se mi creess’én / de tres cousas que ben direi, / podia per i con el-rei / e con outros ben guarecer||1680.8 E quero-lh’eu logo dizer / ũ’antr’as cousas que el ten / que sabe melhor||1680.20 por todos diz el[e] ca non / lhis quer end’avantada dar||1680.23 Ainda de seu citolar / vos direi eu quanto lh’oi: /...||1680.24 diz que o non poden passar / todos quantos andan aqui||1680.31 diz que ando po-l’enganar||1682.6 diss’assi Pedro Gar[c]ia, ..., / que al ést’a candea e al ést’o candeo||1682.13 e disse Pedro Gar[c]ia: ...||1682.20 e disse Pedro Gar[c]ia: ...
19.1 Dizer-vos quer’eu, mia senhor, / de qual guisa vos quer’eu ben||36.10 ante lhi devi’a prazer, / ..., por ome dizer / dela ben e po-la servir||42.25 ben mi-o podia desdizer alguen / do que del digo||128.18 ca m’ei d’atal don’a guardar, / de qual mi or’oistes dizer, / de a veer||154.3 Ai Deus, que coita de sofrer / por aver gran ben a querer / a quen non ousarei dizer / da mui gran cuita’n que me ten!||154.9 amo qual dona vos direi, / a que dizer non ousarei / da mui [gran] c[uita’n] q[ue] m[e] t[en!]||168.4 mais direi-vos do que m’é mal: / de que seredes, mia senhor / fremosa, de min pecador||190.1 Senhor fremosa, venho-vos dizer / de quanto mal a min faz voss’amor||191.2 Par Deus, senhor, ja eu non ei poder / de non dizer de quanto mal me ven / por vós||192.6 non lhe digo de quanto coido ren / ant’o seu mui fremoso parecer||283.2 Da mia senhor, ..., / ..., non direi én / ora daquesto||315.16 e dizedes de quanto vos servi / que fiz mal sén, que atant’i perdi||373.13 quand’eu d’algũu ben oisse dizer||382.22 Do que diran pois, ..., / por vós, sen[h]or, quantos no mundo son, / leade todo e fazed’end’un feixe||408.9 ca vós dizedes dest’amor atal / que nunca vos ende senon mal ven||415.22 Da mansedume vos quero dizer / do mar||448.8 [E] faz-mi mal e non ous’a dizer / de muito mal que mi faz senon ben||456.1 Direi-vos eu d’un ricom’e / de com’aprendi que come: / ...||496.18 e de cujo loor / non se pode per dizer acabar!||675.14 – Diga, filha, de quant’ouver sabor, / e sera ben||680.19 Non sei que diga, tanto m’é gran mal, / do meu amigo de como m’errou||783.4 ja non an coraçon / de dizer ben que soian dizer / [de vós]||838.16 e que diredes de s’assi perder?||987.9 que ja no mundo sempr’an que dizer / de quan ben soube conquerer Sevilha||1106.4 e non lh’ousei dizer / de quanta coita por ela sofri||1281.19 E jura ben que nunca mi dissesse / de lh’eu fazer ren que mal m’estevesse||1355.2 e das mangas do ascari direi / e da sela que lh’eu vi, rengelhosa||1400.16 Que vos direi a Don Fernan de Meira / desse sinal||1550.7 Eu vos direi del de que logar é: / ...||1583.12 ante digo dos que faz trobador / que troba ben e á coita d’amor||1587.7 E direi-vos eu d’outra maestria / que aprendeu ogan’en Mompiler: / ...||1636.13 – Senhor, por esto non dig’eu de non, / de ben jantardes, ca é gran razon||1652.1 D’un tal ricome ouç’eu dizer, / ..., / de quant’en gran requeza jaz||1664.7 saber / queria de vós ũa ren: / de quen dona quer m[u]i gran ben / ... / ... / (...), / dizede-mi se lho dira
415.6 O mar semelha muit’aqueste rei, / e d’aqui en deante vos direi / en quaes cousas||996.13 Se lh’eu dissess’en qual coita d’amor / por ela viv’...
1345.9 E a est’oje, quanto ben eu ei, / nen me digades, amigos, i al
2. v. tr. 'cantar, interpretar, recitar'
13.16 e un cantar / q[u]e lh’oi u a vi estar / en cabelos dizend’un son||488.2 assi queria bõo son, ligeiro de dizer, / pera meestre Joan||564.13 Quen vos foi aqui trager / pera m’irdes destorvar / du dig’aqueste cantar / que fez quen sei ben querer?||735.2 sa voz manselinha fremoso dizendo / cantigas d’amigo||735.8 – Par Deus de Cruz, dona, sei eu que avedes / amor mui coitado, que tan ben dizedes / cantigas [d’amigo]||864.5 e ascondi-me po-la ascuitar, / e dizia mui ben este cantar||864.13 e dizia este cantar mui ben||864.21 des i chorava mui de coraçon / e dizia este cantar enton||864.29 e dizia este cantar ben a pastor||890.5 pero ei dizer-lo cantando e en son||890.13 e a tal gente cuido eu de cantar / e dizer son||1277.2 Ũa moça namorada / dizia un cantar d’amor||1277.6 «Nostro Senhor, / oj’eu foss’aventurada / que oiss’o meu amigo / com’eu este cantar digo||1278.5 «Dized’, amigas, comigo / o cantar do meu amigo»||1375.27 queren bon son e bõo de dizer / e os cantares fremosos e rimados||1381.21 ca est’é, ai meu senhor, / o jograr braadador / que nunca bon son disse||1405.8 [oi] dizer por vós que a eito / sodes cego||1419.6 ca vej’aqui un jograron / que nunca pode dizer son / nen o ar pode citolar||1431.12 como segrel que diga mui ben ves[s]’ / en canços e cobras e serventés||1471.7 – Comede mig’, e diran-nos cantares de Martin Moxa||1486.17 E diss[e] o corvo «quá cá»||1497.28 e disso-lh’i o legado log’un vesso do Salteiro||1497.36 disse-lhi Pero Soarez un vesso per clerizia||1515.3 rogo-te que nunca digas meu son / e ja máis nunca mi faras pesar||1583.7 cantar d’amor de quen non sab’amar, / que me digades por que lho dizedes||1583.9 – Pero d’Ambroa, vós non m’oiredes / dizer cantar, ..., / senon ben feito e igual||1583.11 e por én / non dig’estes «bõos» que vós fazedes||1583.16 se vós non queredes / os meus cantares dizer ant’alguen||1583.24 os cantares que eu digo fez quen / á grand’amor||1595.2 Sueir’Eanes, ũu vosso cantar / nos veo ora ũu jograr dizer||1595.16 po-lo jograr a cantiga dizer / igual, non dev’o trobador perder||1635.6 ri[i]r-s’end’-ia / quen lhe dissess’aqueste meu cantar / a dona gaia do bon semelhar
3. v. tr. 'significar'
917.19 e a bubel[a], a crista que ten, / e a cerzeta..., o que quer dizer?
4. v. pred. 'chamar, nomear'
203.4 de a veer non lhe pesava én / nen lhe pesava dizer-lhe «senhor»||266.27 tan ben vos diran por mí «traedor» / come a min por vós se vos matar||275bis.4 e non lh’ousar dizer «senhor», / ca, de pran, moiro querendo-lhe ben||364.6 e non lh’ouso dizer «senhor»||993.14 e o bon rei Valença ten / que, pois prez e valor manten, / rei de Valença lhi diran||1028.7 Diz-mi «fremosa» e diz-mi «senhor»||1028.7 Diz-mi «fremosa» e diz-mi «senhor»||1028.8 e «fremosa» mi dira quen me vir||1587.3 o que antano min non guareceu, / aquel que dizedes meestre mao||1614.1 A ũu frade dizen escaralhado / e faz pecado quen lho vai dizer||1614.2 A ũu frade dizen escaralhado / e faz pecado quen lho vai dizer||1614.7 ante lhe dig’eu ben encaralhado||1614.8 Escaralhado nunca eu diria, / mais que trage ante caralho ou veite

cantar de mal dizer 'cantiga de mal dizer'
1662.21 «A min / foi feit’aquel cantar de mal dizer»
mal dizer 'escarnio'
1329.5 u lhi fostes trobar de mal dizer / en tal guisa que ben pode entender / quen-quer o mal que, a olho, parece||1329.20 outorgad’ora, senhor, que vos praz, / se mal dizer no vos[s]o cantar jaz||1419.22 – Joan Perez, por mal dizer / vos foi esso dizer alguen

dizer d’amor
656.2 toda-las aves do mundo d’amor dizia[n]||656.7 Toda-las aves do mundo d’amor dizian||826.11 O meu amigo venia, / ..., / e d’amor tan ben dizia
dizer de non 'negar'
Esta expresión verbal ten en xeral formulación negativa e pode rexer as preposicións de e en
153.11 Se lh’al disser, non me dira de non||328.4 poi-lo dizedes, non dig’eu de non||400.3 e non diredes vós por én de non||536.10 e non diria eu por én de non||759.8 O paraiso bõo x’é, de pran, / ca o fez Deus, e non dig’eu de non||989.10 que ja máis non disse de non / a nulh’ome por lh’algo dar||1420.3 non ti dig’eu de non||1488.9 Sabia-m’eu ca x’era esposado / máis á d’un ano, non dig’eu de non||1648.16-17 E por esto non sei no mundo tal / ome que a el devess’a dizer / de non
1636.13 – Senhor, por esto non dig’eu de non, / de ben jantardes
971.26 en pedir algo non dig’eu de non / a quen entendo que faço razon
dizer dereito 'dicir verdade, dicir xustamente, con razón'
1024.14 Queixa-s’el e diz que sempre foi meu / e diz gran dereito, per bõa fe||1230.8-9 Un cantar d’amig’á feito, / e, se mi-o disser alguen / dereito como el é feito, / cuido eu entender mui ben||1522.14 e dix’eu enton dereito: / «Cada [casa, favas lavan]»||1585.19 mais peeu ora, e, a Deus loado, / dizen os omens, e dizen dereito, / que peeu ben, pois peeu en seu leito

a vosso dizer 'segundo a vosa opinión, conforme afirmades'
1027.13 Sabor avedes, a vosso dizer, / de me servir
ben vo-lo digo
595.3 – Non poss’eu, meu amigo, / con vossa soidade / viver, ben vo-lo digo||661.2 Trist’anda, mia madr[e], o meu amigo, / e eu triste por el, ben vo-lo digo||676.12 Por mui gran coita que á consigo, / madre velida, ben vo-lo digo||727.3 dizen-mi, ben vo-lo digo, / que é ja de min partido||828.2 Menti-lh’e vai-mi sanhudo, mia madre, ben vo-lo digo||1040.3 Que mui de grad’eu faria / prazer ao meu amigo, / amiga, ben vo-lo digo||1152.10 E, se me vós guardades, ben vo-lo digo, / d’ir a San Servando veer meu amigo, / morrerei [d’amores]||1266.3 porque se foi meu amigo / con sanha, ben vo-lo digo||1276.4 – Ai mia senhor, ei gran medo / de tardar, ben vo-lo digo
Ben vo-lo digo pode incluír outro elemento inicial (e, eu)
777.3 que ven aqui, e ben vo-lo [digo], / por falar vosc’, ...||1153.1 Trist’and’eu, velida, e ben vo-lo digo, / porque mi non leixan veer meu amigo||1160.4 ca me fazedes trist’andar / por vós, eu ben vo-lo digo
ben vos digo
551.3 Ũa pastor ben-talhada / cuidava en seu amigo / e estava, ben vos digo, / per quant’eu vi, mui coitada||596.5 nunca molher deve, ben vos digo, / muit’a creer per juras d’amigo||596.19 E assi farei eu, ben vos digo, / por quanto vós passastes comigo||617.4 pois que a el praz, / praz a mí, ben vos digo||664.1 Ai madre, ben vos digo: / ...||940.4 que é viv’e namorado / d’outra dona, ben vos digo

◆ IPr.: P1 digo, P2 dizes, P3 diz ~ dize, P5 dizedes, P6 dizen||ICp.: P1 dizia, P3 dizia ~ dezia, P6 dizian ~ dezian||IPt.: P1 dixe ~ dixi ~ diss(e), P3 disse ~ disso, P5 dissestes, P6 disseron||IAp.: P1 dissera, P3 dis[s]era||IFt.: P1 direi, P3 dira, P4 diremos, P5 diredes, P6 diran||IPp.: P1 diria, P2 dirias, P3 diria, P6 dirian||SPr.: P1 diga, P2 digas, P3 diga, P5 digades, P6 digan||SPt.: P1 dissesse, P3 dissesse||SFt.: P1 disser, P3 disser, P5 disserdes, P6 disseren||Imp.: P2 di, P5 dizede||Inf.: P5 dizerdes, P6 dizeren||Xer.: dizendo
[últ. rev.: 18/06/2018]