Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do E
e conx. cop. 'e'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
1. A copulativa e une cláusulas ou elementos dentro dunha cláusula
1.9 as[s]i que nen un ben enton / non cuidava que era meu, / e sol non me preçavan ren||1.18 e per vó-l’ei e per al non||1.18 log’eu, des i, en prez entrei, / ..., / e per vó-l’ei e per al non||1.23 Amor, pois [que] eu al non ei / nen averei nulha sazon / senon vós, e meu coraçon / non sera senon da que sei / mui fremosa e de gran prez||1.25 mui fremosa e de gran prez||1.26 non sera senon da que sei / mui fremosa e de gran prez, / e que polo meu gran mal vi||1.27 e que polo meu gran mal vi / e de que sempre atendi / mal||1.32 que me façades dela aver / algun ben, ... / ..., e, ... / ..., cuido-vo-lo servir||2.6 Mal grad’aja, que cantamos / e que tan en paz dançamos||3.3 Mui gran temp’á, par Deus, que eu non vi / quen de beldade vence toda ren, / e, ..., / gran dereit’é||3.8 E, pois que m’eu de viver atrevi / sen na veer||3.12 e con tal coit’e tan descomunal||3.16 ca daquel dia en que m’eu parti / da mia sen[h]or e meu lume e meu ben||3.16 ca daquel dia en que m’eu parti / da mia sen[h]or e meu lume e meu ben||3.20 se por én sanha tal / filhou de mí e me sa mercee fal||4.1 Don Amor, eu ca[n]t’e choro||4.2 Don Amor, eu ca[n]t’e choro / e todo me ven d’ali||4.3 da por que eu cant’e choro||4.4 da por que eu cant’e choro / e que por meu mal dia vi||4.8 sempre lhe peç’e pedi / ela||5.2 Ledas sejamos oj[e]-mais / e dancemos||5.3 pois nós chegou / e o Deus connosco juntou||5.4 Ledas sejamos oj[e]-mais / e dancemos, ... / ..., / [e] cantemos-lhe aqueste lais||5.8 Con [e]ste escudo gran prazer / ajamos e cantemos ben||5.9 Con [e]ste escudo gran prazer / ajamos e cantemos ben, / e dancemos a nos[s]o sén||5.15 Oi nos devemos [a]legrar / deste escudo que Deus aqui / troux’, e façamo-lo as[s]i||6.5 Pois mi non val d’eu muit’amar / a mia senhor, nen a servir, / ... / ..., / e ela, ... / ..., / ja eu chus non a negarei||6.11 da que á melhor semelhar / de quantas no mund’ome vir, / e máis [manso sabe falar] / das que ome falar oir||6.14 non vo-la ei chus a dizer, / [e] quen-quer xa pod’entender||6.18 E quen ben quiser trastornar / per todo o mund’e ferir||7.4 que en gran vagar / trouxestes e tragedes||7.5 por Deus, que ar pensedes / de mí, que en gran vagar / trouxestes e tragedes, / e cuido-m’avergonhar||7.9 se vos prouguer, devedes / oj’a mia barva a onrar, / que sempr’onrada sol andar, / e vós non mi aviltedes||7.13 mais leixemos ela estar, / e desso que dizedes / [...]||7.23 o por que vos sempr’amei / per ren non mi-o tenhades, / e semp[re] vos servirei||7.26 fazede como sabor ei / e dade-m’al i||7.26 fazede como sabor ei / e dade-m’al i, e ir-m’-ei||7.27 fazede como sabor ei / e dade-m’al i, e ir-m’-ei, / e non me detenhades||7.35 Pero desejos averei / de vós, e endurar-mi-os-ei / atá quando ar venhades||8.4 Deus, que pouco que sabia / eu en qual viço vivia / quand’era [c]on mia senhor, / e que muito me queixava / dela||8.6 e que muito me queixava / dela porque non pensava / de min, e non gradecia / a Deus qual ben mi fazia / en sol me leixar veer / o seu mui bon parecer!||8.13 quando me non pagava / de con tal senhor viver, / e que melhor ben querria||8.14 e que melhor ben querria, / e m’end’ora pagaria!||8.18 Non o ouvess’oj’eu melhor, / e vivess’en tal sabor!||8.21 Mais logo m’ar mataria / un cor que ei de folia / mui comprid[o] e d’amor||8.31 saber-lh’-ia ben sofrer / seu amor, e nembrar-m’-ia / que [sen] ela non podia / viver||10.2 Min prês forçadament’Amor / e fez-mi amar que[n] nunc’amou||10.3 Min prês forçadament’Amor / e fez-mi amar que[n] nunc’amou, / e fez-mi tort’e desamor||10.3 e fez-mi tort’e desamor||10.8 que non sabe que é amar / e sabe a omen penas dar||10.9 Que forçad’oje e sen sabor / enno mundo vivendo vou||10.18 Quen-quer x’esto pode veer, / e máis quen mego vid’ouer||11.4 ca perdud’ei / o seu amor e quero-m’ir||11.11 E [a]veredes a sentir / camanha mingua vos farei, / e ve[e]redes, eu o sei, / como poss’eu sen vós guarir||11.13 e ve[e]redes, eu o sei, / como poss’eu sen vós guarir, / e diredes depois por min||11.21 de min ra[n]curado salra / e t[e]rran-mi-o por pouco sén||11.26 Cada que me lh’eu assanhar, / a meu osm’, e lhi mal disser||11.28 se mi-o logo a tolher oer / mia vezinha e mi-o sussacar||13.4 pois me sacara de prison, / e d’ir comego i tornar||13.6 e forçou-m’ora nov’amor, / e forçou-me nova senhor||13.7 e forçou-m’ora nov’amor, / e forçou-me nova senhor, / e cuido ca me quer matar||13.13 mais forçaron-mi os olhos meus / e o bon parecer dos seus||13.14 mais forçaron-mi os olhos meus / e o bon parecer dos seus, / e o seu preç’e un cantar||13.14 mais forçaron-mi os olhos meus / e o bon parecer dos seus, / e o seu preç’e un cantar||14.12 outr’amor non desejei, / e, se vós end’al cuidades, / ben leu tort’én prenderei||14.21 De muitos sõo preguntado / de que ei este pensar, / e a min pesa aficado / de quen me vai demandar||14.26 A guardar- / -m’ei deles e ra[n]curar||14.38 Ũa ren vos juraria, / e devede-lo creer||15.8 perder-m’-ei eu, e vós, en me perder, / perder-vos-ei||15.11 que vos tan muito dura / de mal com’eu por vós ei a sofrer / e que non sei de vós aver rancura||15.13 de mal com’eu por vós ei a sofrer / e que non sei de vós aver rancura, / ..., / e que vos ei por amor a teer / quanto de mal me fazedes sofrer||15.15 tod’est’eu faço e non faço cordura||17.3 Ei eu tan gran medo de mia senhor / que nunca lh’ouso nulha ren dizer, / e veed’ora de qual ei pavor||18.3 Pois me fazedes, mia senhor, / de quantas cousas no mund’á / desejos perder e sabor / senon de vós||18.22 e farei meu mal, / e faça-[o] ja||18.25 que eu sempre ei ja a desejar / (...) / mia mort’, e vosso semelhar||19.9 nen queren gran ben a molher / com’eu vos quer’, e non me val / contra vós nen esto nen al||20.3 irdes-vos vós e ficar eu aqui||20.8 Coita, de pran, ja eu non perderei / e non m’atrevo sen vós a guarir!||20.11 pois eu de vós os meus olhos partir / e vos non vir u vos soia veer||20.15 Ca vos vi eu por meu mal, mia senhor, / ..., / e perdud’ei gasalhad’e sabor||20.15 e perdud’ei gasalhad’e sabor / de quanto á no mundo, sen amar||20.21 Por meu mal foi, ... / ... / ..., e nunca máis do meu / cor perderei mui gran coita||21.2 Diz meu amigo que lhe faça ben, / e digo-lh’eu sempre que lho farei||21.3 e digo-lh’eu sempre que lho farei / e que m’atenda e guisá-lho-ei||21.3 e digo-lh’eu sempre que lho farei / e que m’atenda e guisá-lho-ei||22.6 trist’e coitado / serei||22.12 amo-a endoado, / e nunca end’ouvi al||23.3 que non ei poder / de falar convosc’e vos entender||23.7 mui de coraçon / me prazeria morrer, e pois ei, / ... / ..., en tal coit’a viver||23.12 que maior / sabor avedes de me non fazer / ben, mia senhor, e de me mal querer / ca se vos eu oesse desamor||23.16 ca se vos eu oesse desamor, / mia senhor fremosa (... / ...), / e quant’eu máis viver tant’averei / maior amor de vos servir||23.33 ca mentr’eu vosso desamor oer, / ..., [e] tever / vosco tan mal mia fazenda||23.36 non [me sera] greu / de morrer, e prazer-mi-á máis én / ca de viver||23.38 pois i a vós fezer / prazer e min de gran coita poder / guardar||24.8 e pesa-vos de vos amar / eu, e non m’ei end’a quitar / entanto com’eu vi[vo] for||25.3 Non vos façan creer, senhor, / que eu alhur quero viver / senon convosc’, e j’a poder / non vos menti||25.16 [al non / queria o meu coraçon], / des quando vos eu vi, senhor, / Deus-lo sab’, e nunca cuidei / en me partir de vós||25.19 nen ei / sabor senon de vos servir / e ja máis, ..., / macar [m’end’eu quisesse al non / queria o meu coraçon]||25.25 sempre vos eu ja servirei, / mentr’eu viver, e querrei ben||26.9 Mentr’eu ja vivo for, amar-vos-ei, / ... / ..., e valera-me máis moito ja||28.7 por vos aver a querer ben / e non dardes vós por mí ren||29.2 De-lo dia en que eu amei / mia senhor e lhi quis gran ben||30.15 que nunca me lh’eu queixarei / mentre for viv’e sofrere[i] / quanto me fezer ben||30.16 e sofrere[i] / quanto me fezer ben e mal?||32.5 que defender / non se pode nen á u lh’ir, / e faz-mi a mercee viir / d’Amor||32.9 Muit’i a aver gran pavor / ei dereit’, e en me temer / d’Amor||32.11 onde cuid’a dizer / mal e onde me quer partir||32.12 ei dereit’, e en me temer / d’Amor (... / ...), / e averei ora a sentir, / ..., nulha ren||32.17 come guisado eu mi-o busque[i] / muit’e i eu mi-o lazerarei||32.25 pero con que olhos irei / ant’Amor e a seu poder?||33.6 com’eu estou mui preto de morrer / e mui longi d’oir vosso mandado||33.9 Pero sempre vos eu servi de grado / o melhor que [o] eu soubi fazer / e de tod’o al do mundo foi leixado||34.1 O gran cuidad’e o afan sobejo||34.18 de tal vida non poss’eu aver grado, / ... / ..., / e seria dela mui máis pagado||34.21 u lh’eu meu mal e mia coita dissesse||35.5 porque vos enton de mí non guardou / que vos non viss’e pois ora non quer / que vos veja||35.11 non me vos ir enton mostrar, senhor, / e, pois me vos mostrou, non vos guardar||35.13 mais foi-me-vos El amostrar enton / e guarda-me-vos ora||35.16 non me sei eu per ren / conselh’aver e convosco non ei / poder de falar||35.23 se eu ja máis en qual / coita vivo viver e me non val / morte||36.6 non a leixarei a loar, / e pois, quando a vir, rogar- / -lh’-ei por Deus que lhi non pes én||36.11 por ome dizer / dela ben e po-la servir||36.19 e [ar] quer[r]ei-lh’a grand’amor||36.20 e [ar] quer[r]ei-lh’a grand’amor / e, ..., / nunca lhi ren demandarei||36.25 o por que ome a seu poder / serv’e se non trabalha d’al||37.19 da que me faz tan longada- / -mente viver, e coitada / vida||37.20 da que me faz tan longada- / -mente viver, e coitada / vida, e non mi dá grado||37.21 da que me faz tan longada- / -mente viver, e coitada / vida, e non mi dá grado, / e perece mia fazenda||38.6 ca me mostrou o seu bon parecer / e non me quis le[i]xar d’amor morrer||38.8 Sempr’eu a Deus por mia morte roguei / gran sazon e máis nunca o farei||39.4 que peç’a Deus mia mort’, e non mi ven||40.4 sab’ora Deus que me fora gran ben / con a mort’e ouvera i sabor||40.8 Podera-m’eu de grand’afan guardar / e de gran coita||41.9 Eu me cuidei, ..., / que nunca m’ende máis veesse mal, / e vej’ora ca por meu mal me vio||42.7 que nunca punha erg’en destroir / o que é seu e que non á u lh’ir||42.9 Eu, que non ei u lh’ir que a tornar / non aja a el e ao seu poder||42.13 nunca del pudi nen un ben aver, / ..., / ..., / e non atendo de m’én ben viir||42.21 e d’Amor nunca ome desleal vi, / e vejo eu muitos queixar come mí||42.27 mais non á i tal / a que eu veja d’Amor dizer al / senon quant’eu digo e que padeci||43.2 Senhor Deus, que coita que ei / no coraçon e que pesar!||43.7 Pesar lhi dixi, e non me sei / no mundo conselho filhar||44.9 Eu lhi dixi quan grand’afan / me faz o seu amor sofrer, / e pesou-lh’[o qu]e foi dizer||45.1 Que mal matei os meus olhos e||45.3 que non tornei a mia senhor veer / e lhi menti de quanto lh’ar ouv’i||46.3 quen se de vós ouv’a partir / e se teve por devedor / de vos amar e vos servir||46.4 e se teve por devedor / de vos amar e vos servir||46.10 en lezer e sabor / aviades de me matar||46.17 que sol non vos ousei dizer / o por que eu fora ali / u vos achei, e máis temi / de vos pesar én ca morrer||46.24 quand’eu de vós oer / desamor voss’e [o] tever||46.26 este joguete cerr[ar]ei / convosc’e vosso se[e]rei / mentr’eu viver||46.27 este joguete cerr[ar]ei / convosc’e vosso se[e]rei / mentr’eu viver, e guisarei / como aja vosso desamor||47.7 sempre a servir / des que vos vi, e des enton / m’ouvestes mal no coraçon||47.19 E veeredes qual amor / vos eu fazia, ... / ..., e descobrir- / -vos-ei d’ũu voss’entendedor / vilão||47.22 de que vós sabor / avedes e a que pedir / foste-la cinta||48.10 Pero mi ora dar quisesse / quant’eu dela desejei / e mi aquel amor fezesse||48.16 Nen ar sei prol que m’ouvesse / seu ben, e al vos direi||48.23 ca muito per-ei a messe / con melhor senhor, e sei / de mí que a servirei||49.2 Vedes, senhor, u m’eu parti / de vós e vos depoi[s] non vi||49.4 en vós, senhor, e [en] al non||49.6 U vos eu vi fremosa estar / e m’ouvi de vós a quitar||49.10 U vos eu vi fremosa ir / e m’ouvi de vós a partir||51.2 que sempre servi e amei||51.4 porque me parte d’u eu ei / prazer e sabor de guarir||51.8 el-rei, fort[e] e sen amor||51.10 porque me quita do sabor / e grande prazer de guarir||52.11 que m’eu por én possa creer / se[m]pre voss’om’e quite non||53.3 sei eu ca máis fremoso parecer / vos fez Deus, e máis fremoso falar||53.6 fez-vos máis mansa e de mui melhor / doair’e melhor talhada seer||53.7 fez-vos máis mansa e de mui melhor / doair’e melhor talhada seer||53.20 que vós me leixedes viver / u vos veja, ... / ..., e ei mui gran pavor||54.14 querra vosso ben / e vossa mesura meospreçar||55.21 mais én tan grave coita ei / por vós, senhor, que sol non sei / que me dig’, e [dig]o que-quer||56.4 vedes, quando vos eu venho veer / e cuid’en vós quant’i posso cuidar||56.28 porque vos vi e vos oi falar||57.14 E, mia senhor, direi-vos én com’é / o meu, e, por Deus, que vos non pes én!||57.21 E, macar vos eu mui de coraçon / amo, senhor, muit’a vosso pesar, / e vos venho cada dia rogar / que me valhades||58.6 esse faz oj’a mí saber / qual coita Deus fezo maior / de quantas coitas quis fazer, / e faz-mi-a toda padecer||58.21 E ides-mi ora defender / que vos non veja, mia senhor, / e, ..., / non me seria én peor||59.21 ca, de pran, mi-a cuidei veer / e non lazerar pois por én||59.25 e quen a oje vir falar / e parecer||60.2 Por Deus, que vos fez, mia senhor, / mui ben falar e parecer||60.12 pero nunca mi á Deus perder / e leixar per vós||60.27 E máis vos quero, mia senhor, / da mia fazenda ja dizer, / [e] vós devedes-mi a creer||61.3 Muitos teen oje por meu trobar / ca mi-o non faz nulha dona fazer, / e ben o poden pora sí teer!||61.22 posso-a veer / e ena terra con ela morar||61.23 posso-a veer / e ena terra con ela morar, / e est’eu non poder’i acabar / senon per esto que [me] faz fazer||62.7 Sei-m’eu est’, e sei, mia senhor / fremosa, ca deste poder, / ... / ..., fara-xe-m’én||62.11 fara-xe-m’én / perda do corpo e do sén / u vos eu veer non poder||62.14 Mais, mentr’eu vos veer poder / e poder convosco falar||62.17 ja mi-o eu ei / én atanto e non rogarei / Deus por mia morte, mia senhor||62.20 E, se me Deus vosso ben der / e me non ar quiser guisar / vosco que me possa durar||63.11 porque desejo voss’amor / e eu non poss’i fazer al||63.20 que mi non faredes maior / ben ja nunca, per bõa fe, / ca me fezestes, pois vos vi, / e non perderei eu per i / gran coita [do meu coraçon]||63.24 agora quando m’eu quitar / aqui de vós e sen vós for / u vos non vir nen vos falar||63.27 mor[r]er[ei] eu, e tolher-s’-á / gran coita [do meu coraçon]||65.3 Senhor fremosa, grand’enveja ei / eu a tod’ome que vejo morrer, / e, segund’ora o meu conhocer, / enquant’est’é, faço mui gran razon||65.7 enquant’est’é, faço mui gran razon, / ca ei por vós eno meu coraçon / tan gran cuita que mil vezes me ten, / senhor, sen fala e sen todo sén||65.8 que mil vezes me ten, / senhor, sen fala e sen todo sén, / e non vos queredes de min doer||65.17 porque sei ca non / vive nulh’ome que de vós máis ben / aja de mí, ... / ..., / e porque sei tan ben, per bõa fe, / que non sei cousa no mundo melhor||65.27 ca esta cuita, senhor, tan grand’é / com’eu vos dix’, e ja o é maior||65.27 e ja o é maior, / e ben creede que non é mẽor||65.29 por Deus, que vos fez falar / mui ben, senhor, e mui ben semelhar||65.31 doede-vos de mí se vos prouguer, / e, ..., ja foi molher / que xe pensou de sa alma peor||66.5 ben de-la sazon / que vos eu vi e que vosco falei||66.24 mais por vos buscar / muito serviç’enquant’eu vivo for, / e porque vos fez parecer melhor / Deus d’outra dona e melhor falar||66.25 e porque vos fez parecer melhor / Deus d’outra dona e melhor falar||67.15 sempre a ja máis amarei / d’outra cousa, e rogarei / o máis que eu poder rogar / a Deus||67.18 que El mi-a leixe oir / falar e mi-a leixe veer||68.13 log’a cuidar / dev’esto (...), / ..., / e creo que dev’a morrer||70.11 ca logo m’eu quitaria d’aver / gran cuita e de vos fazer pesar||71.27 ca de tal ben eu guardar-m’-ei / e con mia cuita me querrei / compõer con meu coraçon||72.1 De cuita grand’e de pesar / non á oj’o meu coraçon / nulha mingua||72.4 non á oj’o meu coraçon / nulha mingua, ..., / e vedes, senhor, por que non: / ...||72.8 E, senhor, máis vos direi én: / ...||72.12 assi viverei por én, / e tan mal dia eu naci||72.20 porque me leixades assi / morrer, e non catades i / mesura nen Deus nen al ren||73.6 ca me non sei, senhor, sen vosso ben / niun conselh’, e viv’assi por én / sen conselho||73.7 e viv’assi por én / sen conselho e del desasperado||73.9 por Deus, que vos fez melhor / falar e máis fremoso parecer / d’outra dona||73.10 por Deus, que vos fez melhor / falar e máis fremoso parecer / d’outra dona, e mui máis loado / o vosso prez pelo mundo seer||73.20 logo dira ‘lguen, / senhor fremosa, por que e por quen / eu fui assi aa mort’achegado||73.26 porque me vos Deus fez veer, / e non por esto que me por vós ven||75.2 Quero-vos eu, senhor, gran ben / e non ei al de vós senon / muito mal||76.15 viv’en grand’afan / e sei que faço-vos, de pran, / pesar||77.8 e, a quen lho enmenta, / cedo moira no Sil, / e ela, se se con Chora vai||78.3 Pero non moir’, e moiro por morrer||78.11 e chamo muito Deus, e non mi val||79.3 Ũa donzela quig’eu mui gran ben, / ..., / e ora ja este meu coraçon / anda perdudo||79.4 e ora ja este meu coraçon / anda perdudo e fóra de sén / por ũa dona||79.13 por esso quer’eu mui gran ben querer / a esta dona en que vos falei, / ..., / e a dona servirei des aqui||79.18 que a donzela en seu parecer / semelha muit’, e por end’ei sabor / de a servir||79.20 servi-la-ei, e non servirei al||80.6 nen o pesar / que vos eu faço en vos querer / ben, e devede-l’a sofrer / por Deus||80.7 e devede-l’a sofrer / por Deus e por me non matar||80.14 por Deus, senhor, esto, que sei / que vos agora é pesar, / ..., / e eu non posso end’al fazer||80.24 sempr’eu desejei / o vosso ben e vos neguei / meu cor dest’e vo-l’encobri||80.25 sempr’eu desejei / o vosso ben e vos neguei / meu cor dest’e vo-l’encobri||81.3 De quant’eu sempre desejei / de mia senhor non end’ei ren, / e o que muito receei / de mi avĩir todo mi aven||81.6 e o que muito receei / de mi avĩir todo mi aven, / ... / ..., e, mal / que me pes, a partir-m’ei én||81.13 esto pod’ela veer ben, / ... / ..., / ..., / e sei-lh’eu un seu ome atal / que lh’aver’a morrer por én||81.20 toda via penhor querrei / filhar por mí, e tolher-lh’-ei / est’ome por que me mal quer||81.24 E, pois lh’eu est’ome tolher, / faça-m’ela mal se poder, / e non o poderá fazer||81.27 mais pod’entender, ..., / que log’eu guardado serei / dela, e non a temerei / des que lh’eu esto feit’ouver||82.3 Muitas vezes en meu cuidar / ei eu gran ben de mia senhor, / e quant’ali ei de sabor / se mi ar torna pois en pesar||82.5 e quant’ali ei de sabor / se mi ar torna pois en pesar / des que m’eu part’, e nulha ren / me non fica daquel gran ben||82.7 e nulha ren / me non fica daquel gran ben, / e non me sei conselh’achar||82.13 ca ‘ssi me ten forçad’Amor / que me faz atal don’amar, / ..., / e, porque non sab’amar, ten / que non pod’om’amor forçar||82.17 Mais Amor á tan gran poder / que forçar pode quen quiser, / e, ... / ..., / ja máis seu ben non averei / senon assi como mi-o ei||82.27 ca sempr’en ela cuidarei / e sempr’en ela ja terrei / o coraçon mentr’eu viver||83.13 nen cuidedes que al cuidei / de vós, mia senhor, a gãar, / senon que podesse viver / na terra vosc’, e Deus poder / me leix’aver d’i sempr’estar||83.19 gentes que sei / que punhan en adevinhar / fazenda d’om’e’n a saber||83.24 com’eu, senhor, sen vós fiquei / u vos vi ir e non ousei / ir convosco||84.2 Agora m’ei eu a partir / de mia senhor, e d’aver ben / me partirei, poi-la non vir||84.7 en tamanha cuita sera / por én migo que morrerá, / e non se pode guardar én||84.25 E, pois me Deus poder non dá / de me per al ren defender, / est’averei a fazer ja, / e ela ben pod’entender / que esta morte ben me jaz||85.3 Muitos dizen que perderán / coita d’amor sol per morrer, / e, se verdad’é, ben estan||85.12 Deus, é que queren máis viver, / ... / ..., / e sobejo fazen mal sén||85.24 e por esto sofr’a maior / coita do mundo e maior mal||86.4 aqueles que non an seu ben / e que teen atal razon / que poden sa coita perder||86.10 Mais, de pran, algũa sazon / an esses sabor d’outra ren / e queren-xe viver por én||86.16 E, Deu-lo sabe, con pavor / viv’e sofr’esta cuita tal||86.18 E, ..., con pavor / viv’e sofr’esta cuita tal / que ei de sofrer pois gran mal, / e tenh’aquesto por melhor / d’eu sofrer cuita||86.19 e tenh’aquesto por melhor / d’eu sofrer cuita, e veer / a mia senhor||86.20 e veer / a mia senhor, e atender / de poder ir u ela for||87.5 pero forçou-mi o seu amor / e seu fremoso parecer||87.6 pero forçou-mi o seu amor / e seu fremoso parecer, / e meteron-m’en seu poder||87.10 com’en desejar, / ben o sabe Deu-, la melhor / dona do mund’e non ousar / falar con ela||87.22 nen atal dona nunc’amei / onde gãar podesse ren / senon gran coita e non al||88.3 Ja m’eu, senhor, ouve sazon / que podera sen vós viver / u vos non viss’, e ora non / ei eu ja daquest’o poder||88.6 e ora non / ei eu ja daquest’o poder, / ... / ..., e sei / que mi-o queredes ja tolher||88.10 mandade-m’ir e log’enton / poderedes dereit’aver / de min qual vos ora direi: / ...||88.13 ir-m’-ei d’aquend’e morrerei, / senhor||88.20 cuid’eu fariades melhor / que fazedes de m’alongar / d’u vós sodes e me matar||88.28 e qual sabor / eu ei de convosco falar / vos faz aver de m’ascuitar, / e tolh’a min de vós pavor||89.8 que o pesar, ..., / que toda via mi-o negasse, / por Deus, e que de min pensasse||89.10 e que de min pensasse, / ..., / e de mia cuita se nembrasse||89.14 nen Deus, que mi-a fez tan gran ben / querer, per que perdi o sén, / e nunca quis que o cobrasse||89.17 que me non fosse e que ficasse / ali u ela ouvess’estar||89.21 a mui gran coita’n que me ten / lhe perdõasse Deus por én, / e máis||89.24 E coid’eu que lhe perdõasse / se quisess’ela perdoar / a min, e non quant’al achasse / que lh’eu fige senon cuidar||90.2 Senhor fremosa, fui buscar / conselh’e non o pud’aver / contra vós||90.6 e, pois conselho non achei / e en vosso poder fiquei||90.8 non vos pes ja de vos amar, / por Deus, e, se vos én pesar, / no’mi-o façades entender||90.10 e, se vos én pesar, / no’mi-o façades entender / e poder-m’-edes defender / de gran cuita por mi-o negar||90.24 E gran coita me faz jurar / d’amor, ..., / e faz-mi a verdade dizer / (...) / da gran cuita que por vós ei||90.28 mais vejo ja que morrerei, / e quero-m’ant’aventurar||92.11 de m’entender / qual ben lhe quero, e de provar / se me queria consentir / quan pouco quer sol de mi oir / a cuita que me faz levar||92.20 nen ar sei oj’eu quen / mi-a toda podesse creer / mentre me viss’assi andar / viv’ontr’as gentes, e falar, / e d’atal coita non morrer||92.21 e falar, / e d’atal coita non morrer||93.3 Desejand’eu vós, mia senhor, / seguramente morrerei, / e do que end’estou peor / é d’ũa ren que vos direi: / ...||93.8 E por én e por voss’amor / ja sempr’eu gran coit’averei / aqui||94.11 mais guardar-m’-ei / que mi-o non sábia mia senhor, / ca ‘ssi estarei dela melhor, / e dela tant’end’averei: / ...||94.23 E averei muit’a jurar / po-la negar, e a mentir||94.24 E averei muit’a jurar / po-la negar, e a mentir, / e punharei de me partir / de quen me quiser preguntar / por mia senhor||94.28 que sei de pran / ca dos que me preguntarán / e dos outros m’ei a guardar||95.4 se nembrar / se quisesse ja mia senhor / como mi a tort’á desamor / e me quisesse perdõar||95.11 ei-lh’ora de buscar perdon, / ..., / e non osm’oj’eu, ..., / per que me lhe possa salvar||95.17 E, macar me quisesse oir, / non lh’ousaria i falar, / e por esto non poss’osmar / ren per que eu possa guarir||95.21 e por esto non poss’osmar / ren per que eu possa guarir, / ... / ..., / e desto m’ei sempre a guardar||96.6 ben o dev’a sofrer en paz / e mostrar sempre que lhe praz / de quanto a ela prouguer||96.13 guardar-se ben de lho saber / per ren nulh’omen nen molher, / ..., / e, ..., / de máis viver non lh’é mester||97.6 pois na maior / viv’eu que pod’Amor fazer / aver a nulh’omen per ren, / e, pois eu vivo, non sei quen / podesse nunca del morrer||97.28 est’amor non lhi faz saber / com’el é grave de sofrer, / e por aquesto me non val||98.4 o mal que ei / por ela e por seu amor||98.19 Se lho disser e me mandar / que a non veja, morrerei||99.10 Mais dá-mi a morte, mia senhor, / Deus e nunca me leix’estar / assi no mund’, ...||99.21 a esta coita que eu ei, / e averei, / des que viver / non poder vosc’, ...||100.2 Se Deus me leixe ben aver / de vós, senhor, e gradoar!||100.11 pois m’alongar / queredes vós de vos veer / e viver vosc’e vos falar||100.11 pois m’alongar / queredes vós de vos veer / e viver vosc’e vos falar||102.3 Senhor, esta coita que ei / non vo-la poss’eu máis dizer, / e, pois vós queredes assi, / quero-a eu toda sofrer||102.5 e, pois vós queredes assi, / quero-a eu toda sofrer, / e Deus mi valha se quiser||102.9 E muitas vezes lho roguei, / e nunca me quiso valer||102.16 E, pero m’eu vejo meu mal / e mia mort’, ...||103.2 Toda-las gentes mi a mí estraias son, / e as terras, senhor, per u eu ando / sen vós||103.3 Toda-las gentes mi a mí estraias son, / ... / ..., e nunca d’al i vou pensando / senon no vosso fremoso parecer||103.5 e nunca d’al i vou pensando / senon no vosso fremoso parecer, / e cuid’en vós como vos soio veer||103.6 e cuid’en vós como vos soio veer, / e atant’ei de ben eno meu coraçon||103.14 Estranho and’eu dos que me queren ben / e dos que viven migo t[o]da via||103.18 e moir’eu, senhor, por me deles partir / [e] por en vós cuidar, ca non por outra ren||103.22 ca pois eu cuid’en qual ben averia / se eu ouvess’o voss’amor, e ar sei / log’i que nunca este ben averei||104.4 porque moir’assi / e porque me vejo perder||104.11 aqueste ben / que lhi quer’e que non á par||104.19 u lh’eu ma fazenda disser / e m’ela dos olhos catar||104.34 Todo o mund’eu leixarei / e perder-m’-ei||105.2 vós sodes mia morte e meu mal e meu ben, / e máis||105.2 vós sodes mia morte e meu mal e meu ben, / e máis||105.3 vós sodes mia morte e meu mal e meu ben, / e máis||105.5 Vós sodes mia mort[e] e meu mal, mia senhor||105.6 Vós sodes mia mort[e] e meu mal, mia senhor, / e quant’eu no mund’ei de ben e de sabor||105.6 e quant’eu no mund’ei de ben e de sabor||105.9 Mia mort’e mia coita sodes||105.10 Mia mort’e mia coita sodes, non á i al, / e os vossos olhos mi fazen ben e mal||105.10 e os vossos olhos mi fazen ben e mal||106.21 Fez-m’entender como vós parecedes, / e moiro porque vos sei conhocer||106.26 fez-m’entender qual ést’o ben melhor / do mundo, a que Deus nunca fez par, / e non mi-o quis[o] Deus por al mostrar||107.3 Senhor, todos m’entenden ja / mia morte, ..., / e an mui gran doo de mí||107.4 e an mui gran doo de mí / e non mi poden i valer||107.22 que sol non me queren veer / e dizen que non poderei / viver||107.36 e quer’end’eu desenganar / vós e quantos no mundo sei||107.37 E Deu-lo sab’, e non mi val, / senhor, con mia morte por al||107.43 ca ja por tod’outro sabor / do mund’, e, mentr’eu vivo for, / nunca mia mort’ei de temer||108.2 Agora me quer’eu ja espedir / da terra e das gentes que i son||108.4 Agora me quer’eu ja espedir / da terra e das gentes que i son, / ..., / e esforçar mui ben meu coraçon||108.5 e esforçar mui ben meu coraçon / e ar pensar de m’ir alhur guarir||108.15 pero das terras averei soidade, / ..., / e sempr’i tornará o meu cuidado||108.24 mai[s] ora ja nunca me sera mal / por me partir delas e m’ir mia via||108.27 ca sei de mí / quanto sofri / e encobri / en esta terra de pesar||108.30 Como perdi / e despendi, / vivend’aqui, / meus dias||108.34 E cuidarei / e pensarei / quant’aguardei / o ben que nunca pud’achar||108.38 E forçar-m’-ei, / e prenderei / como guarrei / conselh’agor’, a meu cuidar||109.1 Senhor, que coitad’oj’eu no mundo viv’, e quero-vo-l’eu ja dizer!||109.2 Entenden-me todos mia mort’e mia coita||109.2 Entenden-me todos mia mort’e mia coita, e non ei poder / de m’encobrir||109.3 e non ei poder / de m’encobrir e nen un conselh’i non sei||109.25 U vos eu vi un dia e os vossos olhos ouve de veer sabor||109.27 logo me disseron, ..., que moiro, senhor, / por vós e que d’outra ren nen sabor non ei||110.2 Senhor, perdud’ei por vós ja o coraçon / e sabor do mundo que soia eu aver||110.9 Non sei eu ja no mundo conselho prender / e máis de mil cuidos no coraçon cuidei||110.13 pois que de min nen deles nen un sabor e[i], / e sequer non ei ja razon que lhis apõer / quando me preguntan [por] que ei tan trist’andar||110.17 leixar quer’a terra u vós sodes, senhor, / [e] u eu de vós tan muito pesar prendi||110.18 leixar quer’a terra u vós sodes, senhor, / ..., / e ei rogar a Deus que se nembre de min||110.20 e ei rogar a Deus que se nembre de min, / ..., / e se me Deus quisess’oir, ala morrerei||111.6 e entend’eu e sei o mal que me queredes||111.6 o ben que vos eu quero, vós non o entendedes, / e entend’eu e sei o mal que me queredes||111.9 Non á, Dona Maria, nulh’omen, que soubesse / o ben que vos eu quero, que doo non ouvesse / de min, e choraria, se dereito fezesse||112.8 Por quantas vezes m’ela fez chorar / con seus desejos [e] cuitad’andar||112.14 Por quanta coita por ela levei / e quant’afan sofri e endurei||112.14 e quant’afan sofri e endurei||113.21 ca no falar e no riso / poderades conhec[er] / qual á melhor parecer||114.6 diz que Marselha jaz alen / do mar, e Acre jaz aquen||114.7 e Acre jaz aquen, / e Somportes log’i a par||114.13 diz que pod’ir quen ben andar / de Belfurad’a Santaren, / se noutro dia madurgar, / e ir a Nogueirol jantar||114.14 e ir a Nogueirol jantar / e maer a Jerusalen||114.21 natural de Rocamador / e que á nom[e] Don Andreu||114.27 de Santaren tres legoas é, / e quatro ou cinco de Loule||114.28 e quatro ou cinco de Loule, / e Belfurado jaz log’i||114.33 e, depois que lh’o Soldan deu / o perdon, ouve gran sabor / de se tornar, e foi-lhi greu / d’andar Coira e Galisteu / con torquis do emperador||114.34 e foi-lhi greu / d’andar Coira e Galisteu / con torquis do emperador||115.3 que o façamos mí e vós jograr||115.13 algun vera o vilã[o] se[e]r / trist’e [no]joso e torp’e sen sab[e]r||115.13 algun vera o vilã[o] se[e]r / trist’e [no]joso e torp’e sen sab[e]r||115.13 algun vera o vilã[o] se[e]r / trist’e [no]joso e torp’e sen sab[e]r||115.14 algun vera o vilã[o] se[e]r / trist’e [no]joso e torp’e sen sab[e]r, / e aver-s’-á de nós e del riir||115.14 e aver-s’-á de nós e del riir||115.16 – Paai Soares, o om’é de seu / triste e nojoso e torp’e sen mester||115.16 – Paai Soares, o om’é de seu / triste e nojoso e torp’e sen mester||115.16 – Paai Soares, o om’é de seu / triste e nojoso e torp’e sen mester||115.20 per[o] faremos nós de[l], cuido-m’eu, / jograr se én de vós ajuda ouver, / ..., / e porrei-lh’eu nome jograr «Sison»||115.21 e porrei-lh’eu nome jograr «Sison», / e con tal nome guarra per u quer||115.23 – Martin Soarez, a mí sera greu / de lh’o saion dar, e, pois que lho der, / non diga el que lho nulh’om’er deu||116.17 quen ora soubesse de qual / guisa mi ven, e d[er]eito faria||116.20 ca me ven mal d’u Deus non o quis dar, / senhor, e coita mui grand’e pesar / de vós||116.20 e coita mui grand’e pesar / de vós||116.23 Por én, senhor, cousimento seria / e mesura grand’, ..., / de mi fazerdes vós ben algun dia||116.28 a vós xe estaria melhor, / e, demais, Deus vo-lo gradeceria||117.3 Entend’eu ben, senhor, que faz mal sén / quen vai gran ben querer quen lho non quer, / e quen deseja muit’ata[l] molher / de que non cuida ja máis aver ben||117.6 tod’est’a mí aven / de vós, e non entend[o] a folia / que faç’i grand’...||117.7 e non entend[o] a folia / que faç’i grand’[e] entende-la-ia / se a fezess’outre||117.8 e non entend[o] a folia / que faç’i grand’[e] entende-la-ia / se a fezess’outre, e non ei ventura / de saber-me guardar de gran loucura||117.11 sei eu guardar outr’én, / e a min, que mi avia máis mester, / non sei guardar||117.18 fazed’i vós cousiment’e mesura!||118.8 A ren do mundo que eu máis amava / e máis servia nen máis desejava||118.13 E que farei eu, cativ’e cuitado?||118.15 Que eu assi fiquei desamparado / de vós, por que cuita grand’e cuidado / ei!||120.4 Meus olhos, quer-vos Deus fazer / ora veer tan gran pesar, / ... / ..., e non poss’eu saber / por que vos faz agora Deus / tan muito mal, ai olhos meus!||120.9 Ca vos faran cedo veer / a por que eu moiro casar, / e nunca me dela quis dar / ben||120.10 e nunca me dela quis dar / ben, e non poss’or’entender / por que vos faz agora Deus / [tan muito mal, ai olhos meus!]||120.16 E de quen vos esto mostrar / nunca vos mostrará prazer, / ..., / olhos, e non poss’eu osmar / por que vos faz agora Deus / [tan muito mal, ai olhos meus!]||121.3 Como morreu quen nunca ben / ouve da ren que máis amou / e que viu quanto receou / dela e foi morto por én||121.4 e que viu quanto receou / dela e foi morto por én||121.8 Como morreu quen foi amar / quen lhe nunca quis ben fazer / e de que lhe fez Deus veer / de que foi morto con pesar||121.13 Com’ome que ensandeceu, / senhor, con gran pesar que viu, / e non foi ledo nen dormiu / depois||121.14 e non foi ledo nen dormiu / depois, mia senhor, e morreu||121.18 Como morreu quen amou tal / dona que lhe nunca fez ben / e quen a viu levar a quen / a non valia nen a val||122.6 dizen-vos ca vos quero ben, / senhor, e non devo por én / eu escontra vós a perder||122.17 E, mia senhor, quer’eu punhar / se me posso salvar, se non, / e dire[i]-lhes a quantos son / que mi-o non poderán provar||123.6 tenh’eu que faz dereit’e sén||123.7 tenh’eu que faz dereit’e sén, / e eu sempr’o meu amarei||123.8 E sempre serviç’e amor / eu a meu linhagen farei||123.13 entanto com’eu vivo for / esta parenta servirei, / ..., / e muito serviç’en mí ten||123.20 e poderia-me prestar, / par Deus, muit’e non lhe custar / a ela ren de seu aver||123.28 pero, se me quisesse dar / algo, faria-me preçar / atal parenta e valer||124.3 ca ja moiro por vós e, ai / mia senhor branca e vermelha, / queredes que vos retraia / quando vos eu vi en saia?||124.4 ai / mia senhor branca e vermelha||126.5 meus olhos e meu coraçon / e Amor||126.6 meus olhos e meu coraçon / e Amor||126.10 ca os meus olhos van catar / esse vosso bon parecer, / e non os poss’end’eu tolher / nen o coraçon de cuidar / en vós||126.13 e a toda sazon / ten con eles amor, e non / poss’eu con tantos guerr[e]ar||126.25 estar-lhis-ei, ..., / u vos vejan, ..., / e aver-lhis-ei a comprir / esto que lhis praz||126.27 e aver-lhis-ei a comprir / esto que lhis praz, ..., / e outro prazer lhis farei||127.6 mais soube-lh’eu muito mal merecer / e meteu-m’el eno vosso poder||127.12 mais non quis Deus que meu mal entendesse, / e mostrou-mi o vosso bon parecer / por mal de min||127.13 e mostrou-mi o vosso bon parecer / por mal de min, e non m’ar quis valer / El contra vós nen quis que m’al valesse||128.4 essa faz a min Deus amar, / e essa me ten en poder||128.5 e essa me ten en poder, / e essa ést’a mia senhor||128.6 e essa ést’a mia senhor, / e essa me faz o maior / ben deste mundo desejar||128.10 tan muito a faz Deus valer / por bon prez e por ben falar||128.11 per bon sén e per parecer||128.12 e d’atal dona o seu ben / non sei oj’eu no mundo quen / o podesse saber osmar||128.21 fara-m’ela de sí partir / mui trist’e muit’a meu pesar||129.12 porque vos fez Deus entender / de todo ben sempr’o melhor, / e a quen Deus tanto ben deu / devia-s’a nembrar do seu / omen coitad’e a doer||129.14 devia-s’a nembrar do seu / omen coitad’e a doer / de tan cuitado, mia senhor, / com’oj’eu vivo||130.3 en tal poder d’Amor / que me tolheu o sén, e, mal pecado, / al me tolhe de que me faz peor!||130.10 que me de cuita sempre sofredor / fez e m’ar faz viver tan alongado / d’u eu os olhos vi da mia senhor||130.12 d’u eu os olhos vi da mia senhor / e d’u eu vi o seu bon parecer||130.14 se m’est’a mí podess’escaescer, / log’eu seria guarid’e cobrado||130.17 mais sei que est’é desej’e cuidado||130.21 de mia senhor longe e desamparado||130.26 que lhe fogi da terra con pavor / que ouve dela e fiz mui mal sén||131.3 Nunca bon grad’Amor aja de mí / nen d’al porque me máis leixa viver, / e direi-vos por que o dig’assi||131.4 e direi-vos por que o dig’assi / e a gran cuita que mi-o faz dizer||131.6 ei gran pavor de me fazer levar / coita longadament’e m’ar matar||131.9 Por én me leixa viver des aqui / Amor, e ben o pod’ome entender||131.14 mais non me mata nen me quer guarir, / ..., / e non me quer matar a meu prazer||131.17 E d’Amor nunca un prazer prendi / por mil pesares que m’el faz sofrer, / e a senhor que eu por meu mal vi / non me quer el contra ela valer||131.20 Pois m’esto faz e matar non me quer||132.7 ca outro ben / non me fara cuita perder / mentr’eu viver, / e quen viver / aver-mi-á pois est’a creer||133.4 por meu mal é que tan ben parecedes, / e por meu mal vos filhei por senhor||133.5 e por meu mal vos filhei por senhor, / e por meu mal tan muito ben oi / dizer de vós||133.6 e por meu mal tan muito ben oi / dizer de vós, e por meu mal vos vi||133.11 por meu mal vivo máis ca vós cuidades, / e por meu mal me fezo Deus nacer||133.12 e por meu mal me fezo Deus nacer, / e por meu mal non morri||133.13 e por meu mal non morri u cuidei / como vos viss’, e por meu mal fiquei / vivo||134.3 Quando me nembra de vós, mia senhor, / en qual afan me fazedes viver / e de qual guisa leixades Amor / fazer en mí||134.6 mais, pois vos vej’e vos ouço falar||134.9 Porque vos vejo falar mui melhor / de quantas donas sei, e parecer||134.10 Porque vos vejo falar mui melhor / de quantas donas sei, e parecer, / e cuid’en como sodes sabedor / de quanto ben dona dev’a saber||134.13 este cuidado me faz destorvar / de quant’al cuid’e non me quer leixar / partir de vós||134.20 mais tolhe-m’én log’aqueste cuidar / vosso bon prez e vosso semelhar||134.21 mais tolhe-m’én log’aqueste cuidar / vosso bon prez e vosso semelhar / e quanto ben de vós ouço dizer||135.3 Muitos me veen preguntar, / mia senhor, a quen quero ben, / e non lhes quer’end’eu falar / con medo de vos pesar én||135.6 mais jur’e faço-lhes creer / mentira por vo-lhes negar||135.8 e faço-lhes creer / mentira por vo-lhes negar / e porque me veen coitar / do que lhes non direi per ren||135.11 Ca m’atrev’eu en vos amar, / e, ..., / non vos én devedes temer||135.25 se sodes vós a mia senhor / que amei sempre e servi||136.3 porque me non faz ben / e me por tan poderos’ora ten / de m’én partir||136.7 Mais non a viu, e vai-m’agora dar / tal conselho en que perde seu sén||137.6 ben me verra de Deus e d’outra ren||137.7 ben me verra de Deus e d’outra ren, / e, ..., / Amor e Deus logo me faran mal||137.8 Amor e Deus logo me faran mal||137.14 amor de Deus prend’[e] esforç’e sén / mentre vos vejo||137.14 amor de Deus prend’[e] esforç’e sén / mentre vos vejo||137.16 mais, pois vos non vir, / esforç’e sén e Deus an-mi a falir||137.16 mais, pois vos non vir, / esforç’e sén e Deus an-mi a falir||137.23 Ca perderei quanto prazer me ven, / ..., e perderei des i / Deus||137.24 e perderei des i / Deus, mia senhor, e o seu ben e mí||137.24 e perderei des i / Deus, mia senhor, e o seu ben e||137.27 perderei sén e esforço e pavor||137.27 perderei sén e esforço e pavor||137.28 perderei sén e esforço e pavor, / e des i ben nen mal non sentirei||137.29 e des i ben nen mal non sentirei, / e, mia senhor, al vos ar direi én: / ...||137.34 quen perde sén e prazer e pesar?||137.34 quen perde sén e prazer e pesar?||138.11 e, por mi-a non leixar escaescer / e mi-a fazer cada dia maior||138.13 faz-me, senhor, en vós sempre cuidar, / e faz-mi a Deus por mia morte rogar||138.14 e faz-mi a Deus por mia morte rogar, / e faz a vós a min gran mal fazer||138.18 de mia mort’ouv’, e de meu mal, sabor||138.22 nen moiro porque quer[r]ia morrer / e porque me seria mui melhor / morte ca máis esta coita sofrer||138.30 queixar-m’-ei sempre de vós e d’Amor||139.4 creede ca vos quero ben / e ja máis nunca m’outro ben façades||139.7 poderei eu mui gran coita perder, / e vós, senhor, non sei que i perçades||139.9 e vós, senhor, non sei que i perçades / en guarirdes voss’ome que matades / e que vos ama máis que outra ren||139.13 pero Deus sabe quan de coraçon / oj’eu vos amo, e, se El me perdon, / desamo min porque me desamades||139.15 desamo min porque me desamades, / per bõa fe, mia senhor, e sabiádes / ca por aquest’ei perdudo meu sén||139.18 se Deus quiser que vos dig’alguen / qual ben vos quero e que o vós creades||140.4 De tal guisa me ven gran mal / que nunca de tal guisa vi / vĩir a outro, pois nasci, / e direi-vos ora de qual / guisa, se vos prouguer, me ven: / ...||140.7 porque quero ben / mia senhor e mia natural||140.9 ven-me mal porque quero ben / mia senhor e mia natural, / ..., / e tenho que ei dereit’i / d’amar tal senhor máis ca mí||140.22 Esforçar-m’e sofrer pavor / o melhor conselh’é que sei||140.24 Esforçar-m’e sofrer pavor / o melhor conselh’é que sei, / e én lhe dizer qual tort’ei||140.25 e én lhe dizer qual tort’ei / e non lho negar||140.26 e én lhe dizer qual tort’ei / e non lho negar, ..., / e ela faça como vir||141.3 tolhed’Amor de sobre mí / e non me leixedes assi / en tamanha coita viver||141.12 sacade-me de seu poder / e pois fazede-mi al que-quer||142.3 Quantos entenden, mia senhor, / a coita que me por vós ven / e quan pouco dades por én||142.9 Maravilhan-se, mia senhor, / e eu deles||143.2 Non ouso dizer nulha ren / a mia senhor, e sen seu ben / non ei mui gran coita a perder||143.14 E vejo que moiro d’amor / e, ..., / nunca o per min á saber||144.6 ca sempr’eu dela atendi / desej’e coita, ca non al||145.4 Por Deus vos rogo, mia senhor, / que me non leixedes matar, / ..., a voss’amor, / e, ... / ..., guardaredes i / voss’ome||145.7 guardaredes i / voss’ome, se guardardes mí, / e que vos nunca fez pesar||145.18 matar-mi-á voss’amor por én, / e a min sera mui mester||145.24 E querra-se guardar mui ben / de vós quen mia morte souber, / e tenho que fara bon sén||146.3 Por Deus, senhor, non me desamparedes / a voss’amor que m’assi quer matar, / e valha-mi bon sén que vós avedes||146.4 e valha-mi bon sén que vós avedes, / e Deus||146.5 e valha-mi bon sén que vós avedes, / e Deus, por que vo-l’eu venho rogar, / e valha-me, fremosa mia senhor, / coita que levo por vós||146.6 e valha-me, fremosa mia senhor, / coita que levo por vós, e pavor||146.7 e valha-me, fremosa mia senhor, / coita que levo por vós, e pavor, / e valha-me quan muito vós valedes||146.14 e non tenh’eu que é torto nen mal / d’amar ome sa senhor natural, / ant’é dereito, e vós vo-l’entendedes||146.24 ca somos ambos vossos e devedes / a creer quen vos melhor conselhar||147.8 por gran coita que d’amor ei / ja sempre doo averei / de quen dele coitado for, / e de quen filhar tal senhor, / que lhe non queira valer i, / qual eu filhei||147.17 Ca de tal coita sabedor / soo por quanto mal sofri / amand’, e nunca m’én parti||147.18 e nunca m’én parti / e cada vez mi foi peor||148.2 Pois boas donas son desemparadas / e nulho ome non nas quer defender||148.16 e veeredes meus filhos andar / netos de G[u]ed’e partir en Sousela!||149.2 Pois non ei de Dona ‘Lvira / seu amor, e ei sa ira, / esto farei, sen mentira: / ...||149.6 en Doir’, entr’o Port’e Gaia||150.20 E, poi-la eu vi, sempre a vi punhar / en me de seu preito e de sí quitar||150.26 que a nunca visse / en logar estar / que lh’eu non fogisse, / e que a non visse / por mí me matar||151.7 [E] pois o d[ormir] e o sén perdi||151.11 Mais eu, que por sandeu [e] tolheito / and’, e como non moiro, cativo?||152.2 Quisera-m’ir, tal conselho prendi / e fui coitad’e tornei-me por én||152.2 e fui coitad’e tornei-me por én||152.3 e fui coitad’e tornei-me por én, / e tod’ome que me conselhar ben / conselhar-m’-á que more sempr’aqui||152.17 Ca ja ir-me cuidei / e fui coitado como vos direi: / ...||152.19 que nunca ja tan coitado sera / ome no mund’, e máis vos direi ja: / ...||153.5 non lh’ei a dizer ren / de com’oj’eu averia sabor, / e lh’estaria ben||153.6 Po-la veer moiro e po-la servir||155.4 E, ..., / logo dira que lhe digo pesar, / e quero-mi ante mia coita ‘ndurar / ca lhe dizer, ..., pesar||156.4 e, pois vo-lo Deus faz aver / e quantas outras cousas son, / en que teedes por razon / de me leixar morrer d’amor?||156.10 E d’al estou de vós peior, / ..., / e veedes meu sén perder / por vós||158.7 non lh’ouso dizer / a mui gran coita que me faz aver, / e ei-mi assi mia coit’a endurar!||159.2 Ir-vos queredes, mia senhor, / e fic’end’eu con gran pesar||159.17 e, se mi-a El dar non quiser, / senhor fremosa, que farei?||159.20 Pois mi assi força voss’amor / e non ouso vosco guarir||160.3 Am’eu tan muito mia senhor / que sol non me sei conselhar, / e ela non se quer nembrar / de min||160.4 e ela non se quer nembrar / de min, e moiro-me d’amor||160.5 e moiro-me d’amor, / e assi morrerei por quen / nen quer meu mal nen quer meu ben||160.16 E moir’, e non me ten por seu||161.6 pois eu de vós os meus olhos partir / e os vossos mui fremosos non vir||161.8 E ben mi-o per-devedes a creer / que me sera mia mort’, e m’é mester||161.21 por mal de min e do meu coraçon||162.6 sempre lhe ben querrei, / e sempre a ja «senhor» chamarei||163.9 Non vos á prol, per bõa fe, / e, mia senhor, ..., / dizede-me, que prol vos á?||164.4 Quer’eu a Deus rogar de coraçon, / ..., / que El me leixe veer mia senhor / mui ced’, e, se m’El non quiser oir, / logo lh’eu querrei outra ren pedir: / ...||164.9 oir-mi-á ‘questo que lh’eu rogarei / e mostrar-mi-á quanto ben no mund’ei||164.17 que me dé seu ben, ..., / e rogá-lh’-ei que, ..., / que me non leixe m[áis e]no m[undo viver]||164.21 u a veja e lhe possa falar||165.1 Quando mi agora for e mi alongar / de vós, senhor||165.2 Quando mi agora for e mi alongar / de vós, senhor, e non poder veer / esse vosso fremoso parecer||165.10 e, pois m’eu for e me sen vós achar||166.2 Que ben que m’eu sei encobrir / con mia coita e con meu mal||166.10 Pero faça como quiser, / ..., / e quanto a negar poder / toda via nega-la-ei||166.15 o por que m’ajan de saber / quan gran sandece comecei, / e de que me non á quitar / nulha cousa se morte non?||166.25 pois me non quer Amor valer / e a que eu sempre servi / me desama máis d’outra ren||167.12 como non lh’ousar a falar / e ela parecer assi||167.15 É a que Deus fez por meu mal, / ca ja lh’eu sempre ben querrei, / e nunca end’atenderei / con que folgu’o meu coraçon||169.2 Pois naci, nunca vi Amor / e ouço del sempre falar||169.21 E, pois Amor á sobre min / de me matar tan gran poder, / e eu non o posso veer||170.2 Preguntan-me por que ando sandeu, / e non lhe-lo quer’eu ja máis negar||170.5 direi-lhes eu a verdade e non al||170.18 Mais, pois me coitan, dizer-lhe-la ei / a meus amigos, e a outros non||170.24 creerán / ca lhes dig’eu verdade, u al non á, / e leixar-m’-an de me preguntar ja||171.3 Assi me trag’ora coitad’Amor / que nunca lh’ome vi trager tan mal, / e vivo con el ũa vida tal / que ja mia morte seria melhor||171.9 Log’el sabera mandado de min / ali u for, e, ... / ..., sempre eu esto direi: / ...||171.15 E a min faz oj’el maior pesar / de quantos outros seus vassalos son, / e a [e]ste mal non lh’ei defenson||172.4 De quantos mui coitados son, / ..., / min faz máis coitado viver, / e direi-vos per qual razon: / ...||172.7 faz-me querer ben tal senhor, / ... / ..., e non mi-a faz veer||172.10 E dá-me tal coita que non / sei de min conselho prender, / e fez-me ja pavor perder / de mia mort’, ...||173.7 ai lume destes meus / olhos e coita do meu coraçon!||173.10 per que perdi o dormir e o sén||173.18 que vos en poder ten / e que vos fez das do mundo melhor / falar||173.19 que vos en poder ten / e que vos fez das do mundo melhor / falar, senhor, e melhor parecer||174.5 alguen se doeria / de min, que moir’e non ouso dizer / o de que moir’, ...||174.6 que moir’e non ouso dizer / o de que moir’, e que me faz morrer / non o dig’eu||174.12 ben mi ajudaria / se lho dissesse, e nunca i perder / podia ren||174.13 e nunca i perder / podia ren e poderia aver / mí por esto tolheito d’un coidado||174.21 aver-lh’-ia log’eu d’escaecer / e dizer-x’ante por sí se podesse||175.2 Qual dona Deus fez melhor parecer / e que fezo de quantas outras son / falar melhor||175.3 e que fezo de quantas outras son / falar melhor e en melhor razon||175.4 Qual dona Deus fez melhor parecer / e que fezo de quantas outras son / falar melhor e en melhor razon, / e con tod’esto melhor prez aver||175.5 e que fezo de quantas outras son / falar melhor e en melhor razon, / ..., / e máis mansa das que eu nunca vi||175.19 negá-lh’-ei sempr’atá que moira ja, / e, ... / ... / ..., por sí dira||175.20 se mi-o om’adevinhar poder / e pois a vir e tal esforç’ouver||175.20 se mi-o om’adevinhar poder / e pois a vir e tal esforç’ouver||175.25 ca ben sei eu, ..., / que tal esforç’avera qual eu ei / quando a vejo que per ren non sei / que lh’i dizer, e el assi fara||176.3 Senhor, per vós sõo maravilhado / porque vos pesa de vos ben querer, / e a Deus devo muit’a gradecer / porque mi á esto, senhor, achegado||176.6 que vos vejo por vos preguntar én / e por vos ar dizer log’outra ren||176.17 por Deus, que máis loado / fez vosso prez pelo mundo seer / e vós das outras donas máis valer||176.24 senon desej’e afan e coidado||176.24 senon desej’e afan e coidado||177.19 mais Deus, que mi-a fezo veer, / rog’eu que mi-a faça veer, / e, se mi-a non fezer veer, / sei ben que non posso veer / prazer nunca sen a veer||178.2 u eu primeiro vi / a mia senhor e meu lum’e meu ben||178.2 u eu primeiro vi / a mia senhor e meu lum’e meu ben||178.13 que ben mil vezes no dia me ten, / ..., desjuigad’assi / que niun sén nen sentido non ei, / e quand’acordo, amigos, non sei / niun conselho pois aver de mí||178.21 moir’eu e non lhe posso ren dizer||178.27 tanto a vejo fremoso falar / e parecer||178.31 ja lh’eu quitaria por én / seu parais’e outro ben-fazer||179.6 de que m’eu mui sen meu grado parti / e mui coitad’, ...||179.6 que viss’a dona que veer querria / (...), / ... / ..., e fui-s’ela sa via||179.7 e fui-s’ela sa via, / e fiquei eu, que mal dia naci!||179.14 sempre lhe quige melhor toda via / e nunca dela niun ben prendi!||179.17 Non lh’ousei sol dizer como morria / por ela nen lho diz outre por mí, / e con mia morte ja me prazeria||179.20 ca máis val morte ca morrer assi / com’oj’eu vivo, e Deus, que mi-a podia / dar, non mi-a dá||179.23 de mui gran coita que sofr’e sofri / por ela||179.28 Joana ést’, ou Sancha, ou Maria / a por que eu moiro e por que perdi / o sén||180.3 Senhor, queixo-me con pesar / grande que ei de que vos vi, / e gran dereito per-faç’i||180.13 E queixo-m’, e meu coraçon, / porque mi faz gran ben querer / vós||180.16 E queixo-m’, e meu coraçon, / porque mi faz gran ben querer / vós de que nunca pud’aver / ben, e queixo-me con razon||181.1 Moir’eu e praz-me||181.2 Moir’eu e praz-me, ..., / e de mia mort’ei eu mui gran sabor||181.8 pesa-me muito que non veerei, / ante que moira, meu lum’e meu ben||181.10 Soia-m’eu mia morte recear / e avia gran sabor de viver||181.11 Soia-m’eu mia morte recear / e avia gran sabor de viver, / e ora moir’e praz-me de morrer||181.11 e ora moir’e praz-me de morrer||181.12 e ora moir’e praz-me de morrer / e non querria ja máis viv’andar||181.13 e ora moir’e praz-me de morrer / e non querria ja máis viv’andar, / e do que moiro gran prazer end’ei||181.21 ca sei de pran que, pois eu morto for, / log’esta coita perderei enton, / e quen ora temo non temerei||181.28 é mia senhor, do mui bon parecer, / e que mi faz mia morte desejar||181.29 e que mi faz mia morte desejar, / e que nunca máis veer poderei||182.13 e rog’a Deus por én / que me faça perder o sén / e pavor que ei de morrer||182.20 gran coita se me Deus non val, / e, ..., perderei / a gran coita que d’amor ei||183.8 nunca lhes tal verdade negarei, / e, mia senhor, ..., / ..., / ... / ..., e o non perderei||184.10 aquesto posso ben jurar, / senhor, e non mentir por én||185.3 pois me padecer / muitas coitas e mui graves fezestes||185.9 Per bõa fe, ca melho-la fezestes, / e mui melhor falar e parecer / de quantas outras no mundo fezestes||185.9 e mui melhor falar e parecer / de quantas outras no mundo fezestes||185.11 e en doair’e en mui máis valer||185.11 e mui melhor falar e parecer / de quantas outras no mundo fezestes, / e en doair’e en mui máis valer||185.16 máis mansa e máis mesurada seer||186.2 Meus amigos, direi-vos que m’aven / e como moir’...||186.2 e como moir’e conselho non ei / por ũa dona||186.6 ést’a máis fremosa que no mund’á, / e, meus amigos, máis vos direi ja: / ...||186.8 Por atal moir’e non lhi digo ren / de como moir’, ...||186.9 Por atal moir’e non lhi digo ren / de como moir’, e como lhi direi / ca, se a vejo, tan gran sabor ei / de a veer||186.13 quando a vejo quan fremosa é / e a vejo falar||186.17 Aquesta dona fezo Deus nacer / por mal de min, ..., / e por mal de quantos no mundo son||187.9 O corpo perç’e, ..., / non á i máis nen posso máis saber||187.16 ca tanto a fez Deus ben parecer / sobr’outras donas, e melhor falar / sobre quantas eu pudi [ja] vee||188.6 e, mal pecad’, assi viv’eu / cuitad’, e que demo mi deu / cuita po-la nunca perder||188.12 se Deus me leix’aver / dela ben e me mostr’o seu / bon parecer||188.30 par Deus, que pod’e val||189.5 querend’ũa dona gran ben / que me fez mal des que a vi, / e faz||189.5 querend’ũa dona gran ben / que me fez mal des que a vi, / e faz, e non s’én quer quitar||189.6 e non s’én quer quitar, / e ora faz-me desejar / mia mort’e alongar de sí!||189.7 e ora faz-me desejar / mia mort’e alongar de sí!||189.9 E, mal pecado, viv’assi / coitado e sol non acho quen / se doia de min||189.10 E, mal pecado, viv’assi / coitado e sol non acho quen / se doia de min, e per ren / mia senhor non se dol de min||189.12 e per ren / mia senhor non se dol de min, / e al me faz: ...||189.18 que sol non lh’ouso dizer / o gran mal que me faz aver, / e desejo sempre máis d’al / de lho dizer||189.21 mais ei pavor / de pesar muit’a mia senhor, / e calo-m’ante con meu mal||190.8 E, pois vos eu amei des que vos vi / e amo máis de quantas cousas son||191.6 ca me fazedes ja perder o sén / e o dormir, senhor||191.6 ca me fazedes ja perder o sén / e o dormir, senhor, e praz-vos én||191.7 e praz-vos én, / e trage-m’en gran coita voss’amor||191.15 e a vós praz de coraçon por én, / porque me trag’amor tan en desden / e faz-m’aver de mia morte sabor||192.11 ca, poi-la vejo, non lhe digo nada / de quanto coid’ante que lhe direi / u a non vej’, e, par Deus, mui coitada- / -mente viv[o]||192.12 e, par Deus, mui coitada- / -mente viv[o], e, por Deus, que farei?||192.14 coido sempr’enton / no seu fremoso parecer e non / me nembra nada||192.16 ca todo me fal / quanto lhe coid’a dizer, e dig’al||193.4 ca me fez mui bõa dona veer, / e mui fremos’, ...||193.4 ca me fez mui bõa dona veer, / e mui fremos’, e ar fez-me des i / que lhe quis sempre d’outra ren melhor||193.7 ar fez ela morrer, e leixou mí / viver no mundo||193.8 e leixou mí / viver no mundo, e mal dia naci / por eu assi eno mundo viver||194.1 Ai mia senhor e meu lum’e meu ben||194.1 Ai mia senhor e meu lum’e meu ben||194.3 per bõa fe, verdade vos direi, / e, senhor, nunca vos eu mentirei||194.7 non me dé Deus de vós ben, nen de sí, / ... / ..., e confonda-me por én!||194.8 E, mia senhor e meu lum’e meu ben||194.8 E, mia senhor e meu lum’e meu ben||194.14 ca per vós perdi / Deus e amigos e esforç’e sén||194.14 ca per vós perdi / Deus e amigos e esforç’e sén||194.14 ca per vós perdi / Deus e amigos e esforç’e sén||194.20 ca vos fez de todo ben sabedor, / e, se non, Deus non me dé voss’amor||194.28 ca vos vejo parecer mui melhor / das outras donas, e melhor falar||195.8 vee-la dona que por meu mal vi, / ..., / e por que moiro querendo-lhe ben||195.13 por esta moiro, que Deus atal fez, / e non lho disse||195.18 ca me quis ante mia coita ‘ndurar / ca me perder con tan bõa senhor, / ..., / e quero-m’ante mia coita ‘ndurar||195.23 ca muit’á ja que non pude veer / niun prazer, ca non fui a logar / u a eu viss’, e por aquesto non / vi nunca máis prazer||195.27 ca sei eu que non / verei prazer e sempr’averei mal / se non vir ela||195.35 leve-os Deus cedo, que pod’e val||196.4 de que m’eu triste chorando parti, / e muit’anvidos e mui sen sabor||196.4 de que m’eu triste chorando parti, / e muit’anvidos e mui sen sabor||196.6 ai mia senhor e meu lum’e meu ben||196.6 ai mia senhor e meu lum’e meu ben||196.10 E, meus amigos, por meu mal a vi / das outras donas parecer melhor, / e fez-mi-a Deus veer por mal de mí||196.14 meus amigos, ca, de pran, [n]a maior / coita do mundo viv’oje por én, / ..., / e non a vej’, amigos, u a vi||197.1 Joana, dix’eu, Sancha e Maria / en meu cantar con gran coita d’amor||197.12 nen a que eu vi parecer melhor / de quantas donas vi e máis valer / en todo ben||197.30 ca esta dona me tolheu poder / de rogar Deus, e fezo-me perder / pavor de morte que ante avia||198.2 Ora vej’eu que fiz mui gran folia / e que perdi ali todo meu sén||199.11 E vou-me d’ontr’as gentes alongando / por tal que me non pregunten por én, / ..., / e van-m’elas a meu pesar chamando||199.12 e van-m’elas a meu pesar chamando / e preguntando-m’a pesar de mí||199.34 Mai-lo que vai tal pregunta fazer / Deu-lo leixe molher gran ben querer, / e que ar seja d’outre preguntado||200.4 pois me tan bõa dona fez morrer / e mi ora fez veer outra molher||200.9 Tanto a vi fremoso parecer / e fremoso falar||200.11 Tanto a vi fremoso parecer / e fremoso falar que sol mester / non m’ouvera per ren de a veer, / e, ..., / non me dé Deus dela ben nen de sí||200.26 tal que por min lhe fezess’entender / com’oje moiro polo seu amor, / e, pois que eu tal amigo non ei, / morrer poss’eu||201.14 Pois mi ante vós en tan gran coita ten / e me tolheu, mia senhor, o dormir||202.17 Se verdad’é que eles por atal / dona qual dizen perderon-no sén, / ..., e son por én / sandeus e non an d’outra ren sabor||202.18 e son por én / sandeus e non an d’outra ren sabor||203.6 mais alguen foi que lhe disse por mí / ca lhe queria gran ben, e des i / me quis gran mal e non mi ar quis veer||203.7 e des i / me quis gran mal e non mi ar quis veer||203.11 De me matar fezera mui melhor / quen lhe disse ca lh’eu queria ben, / e de meu mal non lhe pesava én||203.12 e de meu mal non lhe pesava én / e fezera de me matar melhor||203.15 ca, meus amigos, des que a non vi / desejo morte, que sempre temi, / e ei tan gran coita po-la veer / qual non posso, amigos, nen sei dizer||203.19 A esta coita nunca eu vi par, / ..., / e por én sei eu ben, ..., / que non fez Deus a esta coita par||203.23 non / ous’ir vee-la, ..., / e non poss’end’o coraçon partir / nen os olhos||203.25 E, quand’a terra vej’e o logar||203.26 E, quand’a terra vej’e o logar / e vej’as casas u mia senhor é||203.28 pero mi as casas vej’e o logar||203.29 non ous’ir i e peç’a Deus enton / mia morte muit’...||203.30 e peç’a Deus enton / mia morte muit’e mui de coraçon||203.31 e choro muit’e ei-m’end’a partir||203.31 e peç’a Deus enton / mia morte muit’e mui de coraçon, / e choro muit’...||203.32 e choro muit’e ei-m’end’a partir, / e non vou i nen sei pera u ir||204.11 e quand’eu vi quan fremoso dizia / quanto dizer queria, e melhor / de quantas donas Deus fez[o] nacer||204.28 e tod’aquesto m’ela fez pe[r]der, / e dobrou-xi-m’a coita que avia!||205.6 pois que me cedo tolheu quanto ben / eu atendia no mund’, e por én / sei eu ca me non pode mal fazer||205.12 e quen aquesta viu ja non veerá / tan mansa e tan fremosa e de bon sén||205.12 e quen aquesta viu ja non veerá / tan mansa e tan fremosa e de bon sén||205.18 e, pois eu d’El non ei mal a prender / e [a] gran coita que ei me non val / por ela||205.23 E tod’omen que molher ben quiser / e m’esto oir e «amen» non disser / nunca veja de quanto ama prazer!||205.23 E tod’omen que molher ben quiser / e m’esto oir e «amen» non disser / nunca veja de quanto ama prazer!||206.2 desejar mort’e aver a viver / com’oj’eu viv’, ...||206.3 desejar mort’e aver a viver / com’oj’eu viv’, e mui sen meu prazer!||206.5 desejo mort’e queria morrer||206.14 Ai coitado, con quanto mal me ven / porque desejo mia mort’, e por én / perdi o dormir e perdi o sén||206.15 e por én / perdi o dormir e perdi o sén||206.16 e por én / perdi o dormir e perdi o sén, / e choro sempre quand’outren canta||206.17 e choro sempre quand’outren canta, / e máis desejo morte d’outra ren||207.17 pois quanto ben avia me tolhe[u] / e quant’El sempre no mund’entendeu / de que eu mui gran pesar prenderia||207.21 por esto non quer’eu por El creer, / e, quanto per El crive, fiz folia||207.23 E se El aqui ouvess’a viver / e lh’eu por én podesse mal fazer, / per boa fe, de grado lho faria!||207.26 Mais, mal pecado, non ei én poder / e non lhi poss’outra guerra fazer||208.3 pois desejades mia mort’a veer / e eu non moir’e querria morrer||208.3 pois desejades mia mort’a veer / e eu non moir’e querria morrer||208.7 Con mia morte me seria gran ben / porque sei ca vos prazeria én, / e, pois non moiro, venh’a vós por én / que me digades que farei eu i||208.10 Por mia morte, que vos vi desejar, / rog’eu a Deus sempr’, e non mi-a quer dar||208.11 e non mi-a quer dar, / e venho-vos, mia senhor, preguntar / que me digades que farei eu i||208.13 Por mia morte roguei Deus e Amor||208.14 Por mia morte roguei Deus e Amor, / e non mi-a dan por me fazer peor / estar convosc’, ...||208.15 e non mi-a dan por me fazer peor / estar convosc’, e venh’a vós, senhor, / que me digades que farei eu i||209.3 Non me queredes, mia senhor, / fazer ben enquant’eu viver, / e, pois eu por vós morto for, / non mi-o poderedes fazer||209.9 Podedes-vos nembrar ben leu / de min, ... / ..., e digo-vo-l’ant’eu||209.19 Fazede-mi, e gracir-vo-l’-ei, / ben mentr’ando vivo||210.6 con medo de se m’assanhar / e me non querer pois falar||210.10 mais non / ous’, e tod’aquesto mi aven / con medo de se mi assanhar||211.2 Quand’eu mia senhor conhoci / e vi o seu bon parecer||211.3 e vi o seu bon parecer / e o gran ben que lhi Deus dar / quis por meu mal||211.6 log’entendi / que por ela ensandecer / me ve[e]rian e levar / grandes coitas e padecer||211.7 que por ela ensandecer / me ve[e]rian e levar / grandes coitas e padecer||211.20 e provei-o e pois, quand’én / me quis partir, non foi sazon / de m’én partir||212.4 ponh’eu dela e de mí outrossi||212.8 A que a torto me vosco mizcrou / e que gran torto vos disse, senhor||212.10 por én serei sempr’a Deus rogador / de min e dela que m’esto buscou||212.15 log’eu dela e de min rogarei / a Deus que vejan estes olhos meus||213.13 ca de pran ten / assi eno seu coraçon / qual ben lhi quer de lho dizer, / e non pode gran coita aver / enquant’en aquesto cuidar||213.18 per min e per meu coraçon||213.20 e mia senhor mi-a faz saber, / e o seu mui bon parecer||213.21 e mia senhor mi-a faz saber, / e o seu mui bon parecer, / e Deus||213.23 e Deus, que m’én fez alongar / por viver sempr’en gran pesar / de min e por perder o sén||214.16 por Deus, que vos falar / fez mui melhor e melhor parecer / de quantas outras donas quis fazer||215.4 se non, mal / me venha de vós e de Deus||215.5 se non, mal / me venha de vós e de Deus, / e, se non, nunca estes meus / olhos vejan niun prazer / de quant’al desejan veer||215.9 E veja eu de vós, senhor, / e de quant’al amo, pesar||215.17 amei-vos muito máis ca mí, / e, ..., / de dur verri’aqui mentir / a vós||216.5 ja sempr’assi lh’ei de rogar / que El cofonda vós e vosso sén / e min||216.6 ja sempr’assi lh’ei de rogar / que El cofonda vós e vosso sén / e min||216.7 que El cofonda vós e vosso sén / e min, senhor, porque vos quero ben, / e o Amor||216.8 e min, senhor, porque vos quero ben, / e o Amor, que me vos faz amar, / e vosso sén||216.11 serei rogador / a Deus assi que confonda, senhor, / el muit’e vós e min||216.11 serei rogador / a Deus assi que confonda, senhor, / el muit’e vós e min||216.15 que ar cofonda quen / me non leixa convosco máis morar, / e os meus olhos||216.19 ca non ei sabor / de nulha ren u vo-lhes eu mostrar / non poss’, e Deus cofonda min por én||216.20 e Deus cofonda min por én / e vós||216.20 e Deus cofonda min por én / e vós, senhor, e eles||216.20 e Deus cofonda min por én / e vós, senhor, e eles, e quen ten / en coraçon de me vosco mezcrar||217.2 quant’eu cofondi / o vosso sén e vós e voss’amor||217.2 quant’eu cofondi / o vosso sén e vós e voss’amor||217.4 con sanha foi que ouve, mia senhor, / e con gran coita que me faz assi, / senhor, perder de tal guisa meu sén||217.9 Mais valha-me contra vós, por Deus, i / vossa mesura e quan gran pavor / eu ei de vós||217.17 Mai-la mesura, ..., / ..., / me valha contra vós, e o pesar / que ei, senhor, de quanto fui dizer||217.22 no coraçon faz-lhe dizer tal ren / a que non sabe pois conselh’aver, / ..., e muit’estou mal||218.3 A melhor dona que eu nunca vi, / per bõa fe, nen que oi dizer, / e a que Deus fez melhor parecer||218.4 mia senhor ést’, e senhor das que vi / de mui bon preço e de mui bon sén||218.5 de mui bon preço e de mui bon sén||218.6 de mui bon preço e de mui bon sén, / per bõa fe, e de tod’outro ben||218.9 E ben creede de pran que é ‘ssi / e sera ja enquant’ela viver||218.10 E ben creede de pran que é ‘ssi / e sera ja enquant’ela viver, / e quen a vir e a ben conhocer / sei eu de pran que dira que é ‘ssi||218.10 e quen a vir e a ben conhocer / sei eu de pran que dira que é ‘ssi||218.17 E por tod’esto mal dia naci / porque lhe sei tamanho ben querer / como lh’eu quer’, e vejo-me morrer||218.18 e vejo-me morrer, / e non a vej’, e mal dia naci||218.18 e vejo-me morrer, / e non a vej’, e mal dia naci||219.7 sei eu / ca se doeria de mí / e non me faria assi / querer ben a que me mal quer||220.18 des que me foi mostrar / a que El fez melhor falar / do mundo e melhor parecer||221.6 sen vosso grado me vos faz Amor, / e sen o meu, querer gran ben, senhor||221.8 assi Deus me perdon / e me dé cedo, senhor, de vós ben||222.4 avede de mí / doo, Senhor, e nunca tal pesar / me façades, meu Senhor Deus, veer||222.8 ca estou eu oj’a mui gran pavor / de o veer, e meu sén ést’atal / de vos rogar por est’e non por al||223.4 rog’[eu] a Deus, que ten en poder mí / e vós, senhor, que me dé vosso ben||223.5 rog’[eu] a Deus, ... / ..., que me dé vosso ben, / e, ..., / no’me dé vosso ben nen voss’amor!||223.8 Se vos eu amo máis d’outra molher / nen ca outr’om’e máis ca min nen al||223.9 rog’eu a Deus, que muito pod’e val||225.2 Des oje-mais ja sempr’eu rogarei / Deus por mia mort’e, se mi-a dar quiser, / que mi-a dé cedo||226.3 Punhei eu muit’en me quitar / de vós, fremosa mia senhor, / e non quis Deus nen voss’amor||226.11 De querer ben outra molher / punhei eu á i gran sazon, / e non quis o meu coraçon||226.20 punhei eu muito de fazer / o que a vós foron dizer, / e non pud’; ...||227.5 vi ũa dona melhor parecer / de quantas outras eno mundo vi, / e por aquela logo me parti / de quant’eu al no mundo desejava||227.10 ja m’esta dona faz maior aver, / ca me faz Deus por meu mal entender / todo seu ben, e poi-lo entendi||227.14 E, u eu vi quan fremoso falava / e lh’oi quanto ben disse dizer||228.7 E perdud’ei o dormir, e o sén / perderei ced’, ...||230.15 E pero Deus é o que pod’e val||230.16 E pero Deus é o que pod’e val / e pode sempre nas cousa[s] que son||230.17 E pero Deus é o que pod’e val / e pode sempre nas cousa[s] que son / e pode poder en toda sazon||230.18 non pod’El tanto, pero pod’e val||231.2 Muitos que mi oen loar mia sen[h]or / e falar no seu ben e no seu prez||231.2 Muitos que mi oen loar mia sen[h]or / e falar no seu ben e no seu prez||231.5 o ben do mundo melhor / me fez e faz, ..., / desejar||231.7 Fal’eu da sa bondade e do seu sén||231.8 Fal’eu da sa bondade e do seu sén, / e dizen-m’eles, ..., / que ben mi fez porque sõo tan seu||232.11 vi-lh’aver / sempre pesar do meu prazer / e sempre sanha contra mí||232.16 Desto sõo ja sabedor / e ar prazer-mi-á de o saber||232.27 diria quanto mal prendi / dela por ben que a servi, / e diria como errou o sén / contra mí||233.3 Amigos, eu non posso ben aver / nen mal se mi non ven de mia senhor, / e, pois m’ela faz mal e desamor, / ben vos posso con verdade dizer||233.3 e, pois m’ela faz mal e desamor||233.14 Pois ben nen mal non m’é senon o seu / e que mi o ben falec’e o mal ei||233.14 Pois ben nen mal non m’é senon o seu / e que mi o ben falec’e o mal ei||233.15 Pois ben nen mal non m’é senon o seu / e que mi o ben falec’e o mal ei / e pois meu tempo tod’assi passei||234.2 por saber / do que ben serve e non falec’en ren / a sa sen[h]or||234.3 por saber / do que ben serve e non falec’en ren / a sa sen[h]or e lh’a sen[h]or faz ben||234.9 – Quen ben serve sen[h]or sofre gran mal / e grande afan e mil coitas sen par||234.9 – Quen ben serve sen[h]or sofre gran mal / e grande afan e mil coitas sen par||234.12 – Amigo, máis é o ben e máis val||235.3 quando a eu veer / podia e lhe podera dizer / muitas coitas que por ela levei||235.5 Ca ja eu tal temp’ouv’, e atendi / outro melhor||235.6 Ca ja eu tal temp’ouv’, e atendi / outro melhor, e aquele perdi||235.7 e aquele perdi, / e outro tal nunca ja cobrarei||235.10 ca ja eu tal temp’ouve que morei / u a podia eu mui ben veer / e u a vi mui melhor parecer / de quantas donas vi nen veerei||235.14 por gran ben / que lh’eu queria e quer’e querrei / mentr’eu viver||235.14 por gran ben / que lh’eu queria e quer’e querrei / mentr’eu viver||235.21 porque lhe non diss’o gran mal / e a gran coita que por ela ei||236.5 que soubess’eu ben que entendia / como oj’eu moir’, e non lho dizer eu / nen outre por min||236.11 sabe-lo ela ben sen lho dizer / eu e non atender ja aquel dia / que eu atend’, ...||236.18 ca senhor ei que m’estrãiaria / tanto que nunc’averia poder / de lh’ar falar nen sol de a veer, / e mal me vai||236.21 e por esto querria eu assi / que o soubesse ela, ..., / e soubess’eu ben que o sabia||236.22 E rog’a Deus e Santa Maria||236.27 e con tod’est’ainda seria / en gran pavor de m’estraiar por én, / e, par Deus, ar jurar-lh’-ia mui ben / que nulha culpa i non avia||236.30 ar jurar-lh’-ia mui ben / que nulha culpa i non avia / de m’entender, ..., / nen o gran ben que lh’eu quer’, e enton / con dereito non se queixaria||237.6 o mui gran ben / que vos quero e quanto mal me ven, / senhor, por vós||237.8 E sabe Deus que a dur eu vin i / dizer-vos como me vejo morrer / por vós, senhor||237.11 mais non poss’al fazer, / e, vel por Deus, doede-vos de min||237.13 doede-vos de min, / ca por vós moir’, esto sabede ben, / e, se quisessedes, senhor, por én / non me deviades leixar morrer||237.20 e faredes ben / e gran mesura||237.20 e faredes ben / e gran mesura, e, ..., / tenho que non á por que vos pesar||237.24 E, mia senhor, por eu vosco falar / nunca vós i ren podedes perder, / e guarredes min||237.31 como que vos non ei a custar ren / e servir-vos-ei ja mentr’eu viver||238.1 Fiz meu cantar e loei mia senhor / máis de quantas outras donas eu vi||238.3 Fiz meu cantar e loei mia senhor / máis de quantas outras donas eu vi, / e, ... / ..., / ajan de seu quen delas diga ben||238.6 ajan de seu quen delas diga ben / e a quen façan muito mal por én||238.8 ca ben assi faz a min mia senhor / e máis fremosa dona nen melhor / de quantas oj’eu sei||238.10 ca ben assi faz a min mia senhor / e máis fremosa dona nen melhor / de quantas oj’eu sei, per bõa fe, / e vejan que faran||238.12 ajan de seu quen as lo’e enton / nunca lhes por én façan se mal non||238.18 mais ar ajan de seu quen as loar / e a quen ajan por én desamor||239.11 ca ‘ssi viv’eu por ũa dona qual / sab’oje Deus e Santa Maria||239.13 que a fezeron melhor parecer / de quantas donas vi e máis valer / en todo ben||239.15 e ben veeria / quen visse mia senhor, e diria, / ..., ben por ela||239.17 e diria, / eu [o] sei, ben por ela, que é tal / como vos eu dig’, e, se me non val / Deus (que mi-a mostre!), ja non guarria / eu máis no mundo||239.21 ja non guarria / eu máis no mundo, ca non ei poder / de ja máis aquesta coita sofrer / do que sofri, e desejaria / muito mia mort’, ...||239.22 e desejaria / muito mia mort’, e querria morrer / por mia senhor||239.24 e querria morrer / por mia senhor, a que prazeria, / e por gran coita en que me viver / vejo por ela, que perderia||240.3 Sempr’ando coidando en meu coraçon / com’eu iria mia senhor veer / e en como lh’ousaria dizer / o ben que lh’eu quero||240.4 Sempr’ando coidando en meu coraçon / com’eu iria mia senhor veer / e en como lh’ousaria dizer / o ben que lh’eu quero, e sei que non / lh’ousarei end’eu dizer nulha ren||240.6 e sei que non / lh’ousarei end’eu dizer nulha ren, / ..., e irei én / con mui gran coita no meu coraçon||240.14 e meu sén / e meus conselhos todos aqui son||240.16 E assi guaresc’, á mui gran sazon, / coidando muit’, e non sei que fazer||240.22 Eu e non outre porque me non ten / por seu, e moir’, assi Deus me perdon||240.23 Eu e non outre porque me non ten / por seu, e moir’, assi Deus me perdon||241.8 Ca, de pran, niun conselho non ei / nen sei que faça nen que xe sera / de min, que moiro, e non me sei ja / niun conselh’outro senon morrer||241.13 e am’e amarei / mentr’eu viver||241.13 pois que non coido nunc’a veer ja / esta senhor, que por meu mal amei / des que a vi, e am’e amarei / mentr’eu viver||241.17 mais non viverei ja / máis des aqui, de pran, ..., / coidando sempre no meu coraçon / no mui gran ben que lh’oj’eu quer’, e non / na veer||241.22 coid’a morrer, ca non poss’oj’osmar / com’eu possa viver per nulha ren, / poi-la non vej’, e coid’en quanto ben / lhe Vós fezestes en tod’; ...||241.27 pois ja quisestes que lh’eu tan gran ben / quisesse (... / ...) e tan a meu pesar||242.2 Por mia senhor fremosa quer’eu ben / a quantas donas vej’, e gran sabor / ei eu de as servir por mia senhor||242.4 e gran sabor / ei eu de as servir por mia senhor, / que amo muit’, e farei ũa ren: / ...||242.6 querrei-lhes fazer / serviço sempr’e querrei-as veer / sempr’u poder||242.7 e querrei-as veer / sempr’u poder e dizer delas ben / por mia senhor||242.21 que Deus quis fazer / senhor das outras en ben parecer / e en falar e en tod’outro ben||242.21 que Deus quis fazer / senhor das outras en ben parecer / e en falar e en tod’outro ben||243.7 os dias que a servi gaanhei, / e tantos ouv’end’a prazer de mí||243.10 E tenho que me fez Deus mui gran ben / en me fazer tan bõa don’amar, / e de a servir e non m’enfadar||243.10 e de a servir e non m’enfadar||243.12 nen tẽê-lh’o mal que me faz en ren, / e de me dar coraçon de tẽer / por ben quanto m’ela quiser fazer||243.14 e atender temp’e no’me queixar||243.14 e de me dar coraçon de tẽer / por ben quanto m’ela quiser fazer, / e atender temp’e no’me queixar||243.16 sempre des que lh’eu quis ben / maior ca min, e con maior razon||243.19 sempr’eu coidei que verria sazon / que lh’ousaria eu algũa ren / dizer do ben que lh’eu quer’, e estou / atendend’aquel temp’, ...||243.20 e estou / atendend’aquel temp’, e non chegou||243.27 fara mui melhor, / e ben o pode fazer mia senhor||243.29 e ben o pode fazer mia senhor, / ca tod’aqueste poder ben o á, / e en fazer en min quanto quiser||243.30 e en fazer en min quanto quiser, / e en valer mui máis d’outra molher||243.31 e en valer mui máis d’outra molher / en parecer e en tod’outro ben||244.2 Senhor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’e amei, pois vos vi||244.8 Pois vos de min non queixades por al / senon porque vos quero mui gran ben, / e vejo que vos queixades por én||244.9 senhor de min e meu ben e meu mal||244.9 senhor de min e meu ben e meu mal||244.14 non ei eu quen me de vós defender, / e, por én, ..., / aque-m’aqui eno vosso poder||244.16 aque-m’aqui eno vosso poder, / en que foi sempr’e ei ja de seer||245.6 ainda lh’eu mui melhor querria / se podess’, e máis non poderia||245.8 ca lhe quero tan gran ben que perdi / ja o dormir, e, de pran, perderei / o sén mui cedo con coita que ei||246.2 Cuidades vós, mia senhor, que mui mal / estou de vós, e cuid’eu que mui ben / estou de vós, senhor||246.8 Tan mansa vos quis Deus, senhor, fazer, / e tan fremosa e tan ben falar||246.8 Tan mansa vos quis Deus, senhor, fazer, / e tan fremosa e tan ben falar||246.13 Amo-vos tant’e con tan gran razon||246.15 Amo-vos tant’e con tan gran razon, / ..., / que coid’eu est’, e vós que non é ‘ssi||247.4 ouve por vós, fremosa mia senhor, / a morrer, e morrera||247.6 mais cuidei / que nunca vos veeria des i / se morress’, e por esto non morri||247.8 Cuidando en quanto vos Deus fez de ben / en parecer e en mui ben falar, / morrera eu||247.15 Cuidand’en vosso mui bon parecer / ouv’a morrer, ..., / e polo vosso mui bon parecer / morrera eu||247.20 Coidand’en vós ouv’a morrer assi, / e cuidand’en vós, senhor, guareci||248.3 Preguntou Joan Garcia / da morte de que morria, / e dixe-lh’eu toda via: / ...||249.8 Pois que eu morrer, filhará / enton o soqueix’e dira: / ...||250.14 as[s]anhou-s’el e cuidou-m’a fazer / mui gran pesar||252.2 Muit’aguisado ei de morrer / e non tenho mia mort’en ren||252.9 A mia senhor gran pesar á / de que lhe quer’eu mui gran ben, / e a min gran coita m’én ven||253.4 des quand’ora partido for / de vos falar e vos veer||253.5 Que partid’eu serei, senhor, / de nunca ja veer prazer / des quand’ora partido for / de vos falar e vos veer, / e partido serei log’i / d’aver sabor d’al nen de mí||253.15 E partir-s’-á meu coraçon / de nunca d’al ren se pagar, / e partir-s’-á én con razon||254.6 quant’eu oimais no coraçon tever / negar-lo-ei, e direi-lh’al que-quer||254.9 por xe me mal fazer / e por al non||255.10 por est’e por al non||255.20 Avede vós doo de min / por quant’afan sofr’e sofri||256.11 Com’e quanto meu coraçon / senon en vós d’en al cuidar||256.14 por mesur’e por al non||257.7 desses vossos olhos e destes meus / me vẽo sempre coit[a] e pesar||257.8 desses vossos olhos e destes meus / me vẽo sempre coit[a] e pesar||259.3 direi-vos gran verdad’, e, se non, mal / me venha de vós||259.6 non vos quer’eu pelo meu grado ben, / e, mia senhor, ..., / dizer-vos quer’eu a quen vos tornedes||259.9 a vós, senhor, que tan ben parecedes, / e a quen vos fez parecer assi||259.12 e de bon prez e de falar melhor||259.12 que quantas donas eno mundo vi / de parecer todas-las vós vencedes, / e de bon prez e de falar melhor||259.26 que eu, mal dia nado, / por meu mal vi e destes olhos meus||260.3 por aquel Deus que vos feze nacer / e mui melhor das outras parecer / donas que El en este mundo fez||260.5 e mui mansa e de mui melhor prez||260.5 e mui melhor das outras parecer / donas que El en este mundo fez, / e mui mansa e de mui melhor prez||260.7 Por vosso prez e por Deus, mia senhor, / e por mesura e por quanto ben / vos El foi dar||260.8 Por vosso prez e por Deus, mia senhor, / e por mesura e por quanto ben / vos El foi dar||260.8 Por vosso prez e por Deus, mia senhor, / e por mesura e por quanto ben / vos El foi dar||260.16 i me faredes aquel maior ben / daqueste mund’e que máis desejei||261.10 nen aver d’al sabor / senon de vós, e de poder guarir / u vos vejo||261.11 e de poder guarir / u vos vejo, e aver-m’a ‘ncobrir / de vós e d’outre de mi-o entender||261.12 e aver-m’a ‘ncobrir / de vós e d’outre de mi-o entender||261.16 [E], mia senhor, como vos eu disser / esto de vós, des quando vos amei / todo sabor do mundo perdud’ei, / e non mi ar pude d’outra ren pagar / senon de vós||261.17 e non mi ar pude d’outra ren pagar / senon de vós, e conven-mi a guardar / de mi-o saberdes quant’eu máis poder||262.2 pois que vos ides e eu non poss’ir / vosco per ren||262.3 e eu non poss’ir / vosco per ren e, sen grad’, a partir / m’ei eu de vós e de vosco morar||262.4 a partir / m’ei eu de vós e de vosco morar||262.17 meu lum’e meu ben||263.7 u lhe non possa ren dizer / da coita’n que o faz viver / mui trist’e mui coitad’andar||263.17 Esta tenh’eu porla maior / coita do mundo, ..., / e non pud’i aver maior||263.18 Esta tenh’eu porla maior / coita do mundo, a meu coidar, / e non pud’i aver maior, / e non o quer’eu en coidar / esto per nulha ren meter||263.24 ca me fez Deus coitas saber / perque mi-as fez todas sofrer, / e tenh’end’esta por maior||264.14 mais non os quise Deus quitar / de grand’afan e de pavor||265.3 a melhor dona de quantas El fez, / e máis fremosa e de melhor prez||265.3 e máis fremosa e de melhor prez||265.4 e máis fremosa e de melhor prez / e a que fez máis fremoso falar||265.16 fez-mi-o por se vengar / de mí, per esto e non per outra ren||265.19 por én / me leix’assi desemparad’andar / e non me quer contra ela valer||265.21 por me fazer maior coita sofrer / me faz tod’est’, e non me quer matar||266.2 En grave dia, senhor, que vos vi, / por mí e por quantos me queren ben||266.3 En grave dia, senhor, que vos vi, / por mí e por quantos me queren ben, / e, por Deus, senhor, que vos non pes én||266.5 perdi o mund’e perdi-me con Deus||266.6 perdi o mund’e perdi-me con Deus / e perdi-me con estes olhos meus||266.7 perdi o mund’e perdi-me con Deus / e perdi-me con estes olhos meus, / e meus amigos perden, senhor, min||266.10 ca per vós perdi tod’est’e o sén||266.11 ca per vós perdi tod’est’e o sén / e quisera morrer e non morri||266.11 e quisera morrer e non morri||266.26 quen me vos assi vir desamparar / e morrer por vós||266.30 senhor e lume destes olhos meus||267.7 dize-lo assi / que ouvessen todos doo de mí / e non soubessen por quen me dizia||267.9 E por esto rogo Santa Maria / que m’ajud’i e que me dé poder||267.19 Ja est’eu ouv’, e perdi-o per min||267.21 mas tan mal dia ante non perdi / os olhos e quant’al no mund’avia||268.3 nen ar ei a quen ous’én máis dizer, e digo: / ...||268.5 [d]e mui bon grado querria a un logar ir / e nunca m’end’ar viir||268.13 tod’aquest’eu entendo, e quen máis quiser entenda||268.18 De cousas me non guardo, mas pero guardar-m’-ia / de sofrer a gran coita que sofri de-lo dia / des que vi o que vi, e máis non vos én diria: / ...||269.5 tanto a vi fremoso parecer / e falar mans’e fremos’e tan ben||269.5 tanto a vi fremoso parecer / e falar mans’e fremos’e tan ben||269.5 tanto a vi fremoso parecer / e falar mans’e fremos’e tan ben||269.6 e falar mans’e fremos’e tan ben / e tan de bon prez e tan de bon sén||269.6 e falar mans’e fremos’e tan ben / e tan de bon prez e tan de bon sén||269.9 Esto tiv’eu que m’avi’a valer / contra ela, e todo mi ora fal||269.10 Esto tiv’eu que m’avi’a valer / contra ela, e todo mi ora fal, / e demais Deus||269.10 e todo mi ora fal, / e demais Deus, e viv’en coita tal||269.12 ca moir’, e praze-m’én / e d’al me praz: ...||269.13 e praze-m’én / e d’al me praz: ...||269.25 [M]ai-la mia ventura e aquestes meus / olhos an i [mui] gran culpa||269.26 [M]ai-la mia ventura e aquestes meus / olhos an i [mui] gran culpa, e Deus||270.4 ca non quis El u me non quis guardar, / e non ouv’eu de me guardar poder||270.6 ca dix’eu ca morria por alguen, / e dereit’ei de lazerar por én||270.14 quando esto dix’e quando vi os seus / olhos||270.16 pero non dixi máis, par Deus, / e esto dixi en mal dia por min||271.2 Pelos meus olhos ouv’eu muito mal / e pesar tant’e tan pouco prazer||271.2 Pelos meus olhos ouv’eu muito mal / e pesar tant’e tan pouco prazer||271.5 nen veer nunca mia senhor nen al, / [e] non mi á prol de queixar-m’end’assi||271.8 ca per eles ouv’eu mui pouco ben, / e o pesar que me fazen sofrer / e a gran coita non é de dizer||271.9 e o pesar que me fazen sofrer / e a gran coita non é de dizer||271.10 e o pesar que me fazen sofrer / e a gran coita non é de dizer, / e queixar-m’-ia||271.15 de quantas donas Deus quiso fazer / de falar ben e de ben parecer||271.16 de quantas donas Deus quiso fazer / de falar ben e de ben parecer / e por que moiro||272.3 Non me soub’eu dos meus olhos melhor / per nulha ren vingar ca me vinguei, / e direi-vos que mal que os matei||272.5 e fiz seu mal e do meu coraçon / por me vengar deles e por al non||272.5 levei-os d’u veian sa senhor, / e fiz seu mal e do meu coraçon||272.6 por me vengar deles e por al non||272.20 E, na vengança que deles prendi, / gran mal per-fiz a eles e a min||273.3 Nunca coitas de tantas guisas vi / como me fazedes, senhor, sofrer, / e non vos queredes de min doer||273.4 e non vos queredes de min doer, / e, vel por Deus, doede-vos de mí||273.5 ca, senhor, moir’, e vedes que mi aven: / ...||273.7 se vos alguen mal quer, quero-lh’eu mal, / e quero mal quantos vos queren ben||273.9 E os meus olhos, con que vos eu vi, / mal quer’, e Deus||273.10 E os meus olhos, con que vos eu vi, / mal quer’, e Deus, ..., / e a morte||273.11 E os meus olhos, ..., / mal quer’, e Deus, ..., / e a morte, ..., / e mal o mundo por quant’i naci||273.16 A mia ventura quer’eu mui gran mal, / e quero mal ao meu coraçon||273.17 A mia ventura quer’eu mui gran mal, / e quero mal ao meu coraçon, / e tod’aquesto, senhor, coitas son||273.22 E tenho que faço dereit’e sén / en querer mal quen vos quer mal e ben||273.23 E tenho que faço dereit’e sén / en querer mal quen vos quer mal e ben||274.11 ca ben lhe quer’, e posso ben jurar: / ...||274.15 E nunca vi cousa tan desguisada / de chamar ome «ama» tal molher / tan pastorinh’, e se lho non disser / por tod’esto que eu sei que lh’aven: / ...||275.2 As graves coitas, a quen as Deus dar / quer, e o mal d’amor, gran ben faria / se lhe desse||275bis.4 morrer, e non lh’ousar dizer «senhor»||275.6 en tal guisa que lho non entendesse / con quen o falass’e que se doesse / del||275bis.8 ca dize-lo cuidei ou a morrer, / e, pois-la vi, non lh’ousei ren dizer||275.10 ca lhe daria / máis longa vida e que lhi faria / daquelas coitas aver máis vagar||275.13 e non sei al per que sén non perdesse / que máis ouvesse e cedo non morresse||275.14 e non sei al per que sén non perdesse / que máis ouvesse e cedo non morresse, / e per esto cuido que viveria||275.19 mais guarde-se quen se poder guardar, / e non s’esforce en senhor que prendesse||276.2 Senhor, por Deus, que vos fez parecer, / per bõa fe, mui ben e ben falar||276.9 senhor de min e do meu coraçon||277.6 entanto viv’e entanto vivi||277.7 nen eu fezera temp’á i passado, / mais quando cuid’en qual mia senhor vi, / ..., / e tenho-m’én das coitas por pagado||277.10 coido mia mort’e querria morrer||277.11 coido mia mort’e querria morrer, / e coid’en como fui mal dia nado||277.18 ca Deus-la fezo qual melhor fazer / soub’eno mund’, e ben maravilhado / sera quen vir a senhor que eu vi / pelo seu ben||277.20 e ben maravilhado / sera quen vir a senhor que eu vi / pelo seu ben, e ben dira per mí||278.3 Desmentido m’á ‘qui un trobador / do que dixi da ama sen razon, / de cousas «pero» e de cousas «non»||278.9 ca de pran a fez parecer melhor / de quantas outras eno mundo son, / e mui máis mansa||278.9 e mui máis mansa, e máis con razon / falar e riir, e tod’al fazer||278.10 e mui máis mansa, e máis con razon / falar e riir, e tod’al fazer||278.10 e mui máis mansa, e máis con razon / falar e riir, e tod’al fazer||278.13 e fezo-lhe tan muito ben saber / que en todo ben é mui sabedor, / e por esto rogo Nostro Senhor / que lhe meta eno seu coraçon / que me faça ben||278.16 e por esto rogo Nostro Senhor / que lhe meta eno seu coraçon / que me faça ben, ... / ..., e, ... / ..., non querria seer / rei nen seu filho nen emperador||279.1 Senhor e lume destes olhos meus||279.3 direi-vos ũa ren, / e, ..., non me venha ben / nunca de vós nen d’outri nen de Deus||279.15 ca todo quanto vi me foi pesar / e non me soube conselho filhar||280.1 o gran mal e o gran pesar / e a gran coita e o grand’afan||280.2 o gran mal e o gran pesar / e a gran coita e o grand’afan||280.2 o gran mal e o gran pesar / e a gran coita e o grand’afan||280.5 morte m’é de pran, / e morte m’é de m’end’assi queixar||280.10 máis ca morte m’é, / pois que vos vós non doedes de min, / e morte m’é, senhor||281.2 quando m’eu espedi / de mia senhor e quando mi ouv’a ir||281.3 quando m’eu espedi / de mia senhor e quando mi ouv’a ir, / e me non falou nen me quis oir||281.8 catou-me un pouc’e teve-mi en desden||281.10 fiquei coitado e con tan gran pavor||281.14 u me dela quitei / e m’end’eu fui e non me quis falar||281.14 u me dela quitei / e m’end’eu fui e non me quis falar||282.2 Deus, que mi oj’aguisou de vos veer / e que é da mia coita sabedor||282.4 El sab’oje que con mui gran pavor / vos dig’eu est’, e ja é de dizer: / ...||282.5 moir’eu, e moiro por alguen||282.6 moir’eu, e moiro por alguen, / e nunca vos máis direi én||283.2 Da mia senhor, que tan mal dia vi, / como Deus sabe, e máis, non direi én / ora daquesto||283.6 se oj’eu máis de ben querri’aver / de saber o mal, e de me tẽer / pos-seu||283.8 ca doo de mí / averia e saberia ben / qual é gran coita ou quen perde sén||283.10 e saberia ben / qual é gran coita ou quen perde sén, / e no’me valha per quen o perdi||283.19 e pero non me valha quen mi-a dá / se oj’eu máis de ben querri’aver / [de saber o mal, e de me tẽer] / pos-seu, ..., e non o saber / nunca per mí nen pe-lo eu dizer||284.3 Meus amigos, quero-vos eu mostrar / com’eu querria ben da mia senhor, / e non mi valha ela nen Amor / nen Deus se vos verdade non jurar||284.7 o que pod’e val / me non valha||284.16 seu ben por seu mal quer, / e por aquest’é ‘ssi meu coraçon: / ...||285.2 Dizen que digo que vos quero ben, / senhor, e buscan-me convosco mal||285.3 mas rog’a Deus Senhor, que pod’e val / e que o mund’e vós en poder ten: / ...||285.4 mas rog’a Deus Senhor, que pod’e val / e que o mund’e vós en poder ten: / ...||285.4 mas rog’a Deus Senhor, que pod’e val / e que o mund’e vós en poder ten: / ...||285.8 con vergonha e con pavor / e con coita que ei desto, senhor||285.9 con vergonha e con pavor / e con coita que ei desto, senhor||285.19 [se non, senhor, quen vo-lo foi dizer], / e lhe faça atal coita sofrer / qual faz a min e non ouso dizer||285.20 e lhe faça atal coita sofrer / qual faz a min e non ouso dizer||286.2 Por Deus Senhor, que vos tanto ben fez / que vos fezo parecer e falar / melhor||286.3 que vos fezo parecer e falar / melhor, senhor, e melhor semelhar / das outras donas||286.4 e melhor semelhar / das outras donas e de melhor prez||286.9 por tod’est’e por Deus, / avede vós oje doo de min!||286.14 E porque non á no mund’outra ren / que esta coita ouvess’a sofrer, / ..., que podesse viver, / e, porque sodes meu mal e meu ben, / avede vós oje doo de min!||286.14 porque sodes meu mal e meu ben||287.7 Por Deus e por mesura e por mí||287.7 Por Deus e por mesura e por mí||287.9 dizede-m’esto que vos vin rogar, / e tal rogo non vos dev’a pesar||287.10 e tal rogo non vos dev’a pesar, / e terrei que me fazedes ben i||287.16 ca vos non jaz i mal / nen vos rog’eu que me digades al, / e terrei que me fazedes amor||288.4 Como partir-me de quanto ben ei / e saber ben ca, ..., / ca nunca ja poderei gran prazer, / u vos non vir, de nulha ren veer?||290.2 Dizen-mi as gentes por que non trobei / á gran sazon e maravilhan-s’én||290.6 maravilhar-s’-ian logo per mí / de como viv’e de como vivi||290.7 maravilhar-s’-ian logo per mí / de como viv’e de como vivi / e, ..., como viverei||290.11 mais calar-m’-ei con quanto mal me ven / e sempr’assi mia coita sofrerei||290.19 morrer coitado como morre quen / non á conselho com’oj’eu non ei, / e esta morte melhor me sera||290.23 mais sera meu ben / de morrer cedo e non saberen quen / é por quen moir’...||290.24 e non saberen quen / é por quen moir’e que sempre neguei||291.11 ca des que mia senhor non vi / nunca dormi, e, se mostrar / algũa vez Nostro Senhor / mi-a quis, ouvi tan gran sabor / que nunca mi al pode nembrar||292.3 fui-se nosco voss’amigo e, per quanto nós oimos, / amiga, e, per quanto vimos / (...), / nunca tan leal amigo d’amiga vistes, amiga||292.4 per quanto nós oimos, / amiga, e, per quanto vimos||292.8 vós e nós chorando vosco||292.9 vós e nós chorando vosco, / e el, mui sen o seu grado, ouve-s’enton d’ir connosco||292.14 des i chorava / e ia-s’apartar soo||292.15 des i chorava / e ia-s’apartar soo, / e catava-m’el os panos, que eu tragia con doo||293.5 saber un dia [como] mia ventura / é contra vós, ... / ..., / e, mia senhor, non vos ous’a dizer / [ren] nen da gran coita que me vós dades||293.7 non vos ous’a dizer / [ren] nen da gran coita que me vós dades, / e por vós morrerei [en] tal ventura!||293.10 de non fazerdes senon o milhor / e de non catardes por outra ren||294.5 e, se vou u vos vej’e quand’a vós eu vejo||294.6 vejo eu i quen trage mia mort’e mia vida||294.16 mais vós, mesurada, / fremosa e mansa e d’outro ben comprida||294.16 mais vós, mesurada, / fremosa e mansa e d’outro ben comprida||294.20 se vos pesar mia morte e vos prouguer mia vida||294.21 se vos pesar mia morte e vos prouguer mia vida||295.4 e por én non moiro, e dig’eu assi / por atal cousa que passa per min: / ...||295.6 pois s’esto faz e non posso morrer||295.16 ca u vou cuidar / en qual a vi e aver a guarir / u a non veja mia mort’é||296.7 ai meu lum’e meu ben||298.4 ei d’ir, u ela é, sabor / máis d’outra ren, e, pois i vou, / non lh’ouso dizer nulha ren||298.10 E cuido-lh’eu sempr’a dizer / quando a vir, ..., / a coita que me faz aver, / e, ..., / non lh’ouso dizer nulha ren||298.13 Quanta coita e quant’afan / m’ela no mundo faz levar||300.5 logo vos soube tan gran ben querer / que non coidei que ouvesse poder, / ..., de vos querer melhor, / e ora ja direi-vos que mi aven: / ...||300.8 E, porque vos vi fremoso falar / e parecer||300.15 Amei-vos tant’u vos primeiro vi / que nunca ome tan de coraçon / amou molher, e coidei eu enton / que maior ben non avia ja i||301.2 Tan muit’á ja que non vi mia senhor / e tan coitado fui, poi-la non vi||301.15 que a máis grave coita de sofrer / vee-la om’é e ren non lhe dizer||302.3 quis-lhe dizer-lo mui gran ben / que lh’eu quer’e como me ten / forçad’e preso seu amor||302.4 e como me ten / forçad’e preso seu amor||302.5 quis-lhe dizer-lo mui gran ben / que lh’eu quer’e como me ten / forçad’e preso seu amor, / e vi-a tan ben parecer / que lhe non pude ren dizer||302.22 meu mal éste quanto ben ei, / e fora po-lo dizer eu||303.7 non querria das outras a melhor / eu querer ben por aver seu amor / e non amar mia senhor||303.8 que eu vi / tan fremosa e que tan muito val / e en que eu tanto ben entendi||303.9 que eu vi / tan fremosa e que tan muito val / e en que eu tanto ben entendi||303.14 e assi moir’e me non ten pos-seu||303.14 pero que dela eu niun ben non ei / e assi moir’e me non ten pos-seu||304.3 poi-la tant’amo e mi-o creer non quer||304.14 Porque lhe fez as do mundo vencer / de mui bon prez e do que vos disser / de parecer mui ben u estever||305.2 Quant’eu máis donas mui ben parecer / vej’u eu and’e entendo ca son / mui boas donas||305.4 Quant’eu máis donas mui ben parecer / vej’u eu and’e entendo ca son / mui boas donas, ..., / e quantas donas máis posso veer||305.6 atant’eu máis desejo mia senhor / e atant’entendo máis que é melhor||305.10 ben vera que cab’ela non son ren, / e quant’eu ouç’as outras máis loar / atant’eu máis desejo mia senhor||305.16 tant’ela máis valra, / e quant’eu vej’às outras máis de prez / atant’eu máis desejo mia senhor||306.15 Porque desejo de vee-los seus / olhos tan muito que non guarrei ja, / e porque ontre quantas no mund’á / val tan muito||307.7 Da mia senhor e do meu coraçon, / ... / ..., / maravilho-me e faço gran razon||307.10 maravilho-me e faço gran razon||309.5 Senhor, parecedes assi / tan ben que nunca tan ben vi, / e gran verdade vos dig’i||309.17 de bon prez e de parecer / e de falar||309.18 de bon prez e de parecer / e de falar||309.23 Com’antr’as pedras bon rubi / sodes, antre quantas eu vi, / e Deus vos fez por mal de mí||310.3 A mia senhor, que me foi amostrar / Deus por meu mal, ..., / e que sempr’eu punhei de a servir, / muit’ouve gran sabor de m’enganar||310.6 ca me falou primeir’, u a vi, ben, / e, pois que viu que perdia o sén / por ela, nunca m’er quiso falar||310.10 mais foi-me ela ben falar e riir||310.11 mais foi-me ela ben falar e riir, / e falei-lh’eu e non a vi queixar||310.11 mais foi-me ela ben falar e riir, / e falei-lh’eu e non a vi queixar||310.13 e non a vi queixar / nen se queixou que a chamei «senhor», / e, pois me viu mui coitado d’amor, / prougo-lhe muit’e non m’er quis catar||310.14 prougo-lhe muit’e non m’er quis catar||310.17 mandasse-me partir / logo de sí e mandasse-m’end’ir||310.20 mas non lhe vi de nulha ren pesar / que lh’eu dissesse (...), / e, ..., / leixou-m’assi desemparad’andar||310.24 E deferença dev’end’a filhar / tod’ome que dona fremosa vir / de min, e guarde-se ben de non ir / com’eu fui log’en seu poder entrar||310.27 servi-a muit’e, pois que a servi, / fez-mi aquesto quant’oides contar!||311.4 ben desejava enton / dela eno meu coraçon, / e non querria ja melhor / de lhe falar e a veer||311.5 e non querria ja melhor / de lhe falar e a veer / e nunca outro ben aver||311.6 e non querria ja melhor / de lhe falar e a veer / e nunca outro ben aver||312.2 Ando coitado por veer un ome que aqui chegou, / ..., e dira-me se lhe falou||312.3 e dira-me se lhe falou, / e falarei con el muit’i / en quan muit’á que a non vi||312.6 e vee-l’-ei porque a viu, e falar-mi-á||312.6 quen o vir diga-lhe que sa prol sera / de me veer, e vee-l’-ei||312.10 ca muito per-á gran sabor quen senhor ama de falar / en ela se acha con quen, e por én vou aquel buscar||313.3 Quand’oj’eu vi per u podia ir / a essa terra u é mia senhor, / e, u eu d’ir avia gran sabor / e me d’ali non podia partir||313.4 Quand’oj’eu vi per u podia ir / a essa terra u é mia senhor, / e, u eu d’ir avia gran sabor / e me d’ali non podia partir||313.6 chorei tan muito destes olhos meus / que non vi ren, e chamei muito Deus||313.10 mas ouvi gran coita, per bõa fe, / e, ..., / chorei [tan] muito d[estes] o[lhos] m[eus / que non vi ren]||313.19 e chamei muito Deus, / que me valess’, e non quis El assi||314.7 Por quanto lh’eu roguei e lhe pedi / quand’eu podia veer mia senhor||314.14 ca muit’á ja que lh’eu sempre roguei / por outro ben, e non mi-o quis El dar / de mia senhor||314.15 ca muit’á ja que lh’eu sempre roguei / por outro ben, e non mi-o quis El dar / de mia senhor, e fui-mi ora rogar||314.16 que a non vej’e non a veerei||314.20 E rogo-lh’eu que, se lh’a El prouguer, / mostre-mi-a ced’, e quanto mal me fez / non sera ren se m’oir esta vez / meu Senhor Deus e mi-a mostrar quiser||314.22 se m’oir esta vez / meu Senhor Deus e mi-a mostrar quiser||315.3 se Deus me leixe de vós ben aver, / e, se non, leixe-me por vós morrer||315.10 quero-vos dizer / qual coita me vós fazedes sofrer, / e non queredes que vos eu fal’i||315.11 e non queredes que vos eu fal’i, / e non poss’eu muito viver assi||315.16 de que me non queredes gradecer / de vos servir nen de vos ben querer, / e dizedes de quanto vos servi / que fiz mal sén||315.20 nen quitarei, enquant’eu vivo for, / de vos servir, senhor, e vos amar||316.1 En que afan que oj’eu viv’, e sei / que, ..., / afan e coita ei sempre d’aver!||316.3 afan e coita ei sempre d’aver!||316.7 atal per que ei perdudo meu sén / e por que ei mui cedo de morrer||316.16 ca mi-o faz Deus e mia senhor saber||316.21 que non poderei / aquesta coita, ..., / perder por al se me cedo non ven / mia mort’, e por én querria morrer||317.11 fui ben querer / atal dona, de que non poss’aver / ben e por que ando mui coitado||317.12 fui ben querer / atal dona, de que non poss’aver / ben e por que ando mui coitado, / e as gentes, que me veen andar / assi coitado, van én posfaçar||317.14 e as gentes, que me veen andar / assi coitado, van én posfaçar / e dizen: «Muit’anda namorado»!||317.18 E de min an ja muito posfaçado / ..., / ..., / e por én sõo máis pouco preçado||317.20 e viv’en coita (nunca maior vi!), / e mia senhor non me quer valer i||317.21 e mia senhor non me quer valer i, / e assi fiquei desamparado||317.23 E esta coita ten-me chegado / a mort’, e non guarrei per niun sén||317.26 e moir’e, pois preto da mort’estou, / muito me praz||318.3 Coit’averia se de mia senhor, / ..., coidasse aver ben / e non poder’eu vee-la per ren||318.16 e assi moiro po-la veer ja, / come se dela [ben cuidass’aver]||319.5 ũa dona de que ja sei / que nunca posso ben aver, / e sempre lh’eu gran ben querrei||319.6 e sempre lh’eu gran ben querrei, / e dereit’é d’assi morrer||319.10 mas avia de lhe falar / gran sabor, e de a veer||319.11 mas avia de lhe falar / gran sabor, e de a veer, / e tornou-se-m’en gran pesar||319.15 se eu d’ali / fogisse e non ar tornasse i||319.21 Quando a filhei por senhor, / non me mostrava desamor, / e ora muit’á gran sabor / de mia morte cedo saber||320.2 Sempr’eu, senhor, roguei a Deus por mí / que me desse de vós ben, e non quer||320.3 mais quero-lh’al rogar e, pois souber / que lh’al rogo, al me dara log’i||320.6 ca lhe rog’eu que nunca me dé ben / de vós, e cuido que mi-o dé por én||320.14 Pois assi é que m’El sempre deu al, / e al desej’eu no meu coraçon||320.15 rogar-lh’-ei est’, e cuidará que non / sera meu ben||320.16 e cuidará que non / sera meu ben e dara-mi-o por mal||321.3 Non me queredes vós, senhor, creer / a coita que me fazedes levar, / e, poi-la eu ja sempr’ei a sofrer, / non mi ten prol de vo-lo máis jurar||321.5 mais Deus, que tolh’as coitas e as dá, / El dé gran coit’a quen coita non á!||321.9 E non mi creedes qual coita sofri / sempre por vós nen quant’afan levei, / e ve[e]d’ora que faredes i||323.1 Quen me vir e quen m[e] oir / que algũa molher amar / non se vaa dela quitar||323.14 pero quen s’én quiser sair / sera ja quite d’ũa ren / du a non vir, de veer ben, / e quit’é de nunca dormir||324.7 Muitos vej’eu namorados / e que son d’amor coitados||324.12 Muitos mi vej’eu que an / gran coita e grand’afan||325.2 Pois tan muit’á que mia senhor non vi / e me máis vejo no mundo viver / e m’eu tan gran coita pudi sofrer||325.3 Pois tan muit’á que mia senhor non vi / e me máis vejo no mundo viver / e m’eu tan gran coita pudi sofrer||325.7 E, quando m’eu da mia senhor parti, / non cuidava esse di’a chegar / viv’aa noite||325.9 E, quando m’eu da mia senhor parti, / non cuidava esse di’a chegar / viv’aa noite, e vejo-m’ar andar / viv[o]||326.26 viver coitad’e pois morrer!||328.1 Senhor de mí e do meu coraçon||328.17 E, mia senhor, ja vos sempre diran, / ..., que culpa avedes i, / e vós dizedes que non ést’assi||328.25 ca, mia senhor, quen om’en poder ten / e lhi faz mal pode-lhi fazer ben||329.2 Aquestas coitas que de sofrer ei, / meu amigo, muitas e graves son||329.3 Aquestas coitas que de sofrer ei, / meu amigo, muitas e graves son, / e vós mui graves, ..., / coitas sofredes||329.5 e por én non sei, / d’eu por vassal[o] e vós por sen[h]or, / de nós qual sofre máis coita d’amor||329.7 Coitas sofremos e assi nos aven: / ...||329.8 eu por vós, amig[o], e vós por mí||329.14 Guisado teen de nunca perder / coita meus olhos e meu coraçon||329.16 e estas coitas, senhor, minhas son, / e deste feito non pos[s]’entender, / ..., / [de nós qual sofre máis coita d’amor]||330.8 pois vós filhastes orden e vos an de gardar||331.6 pero, senhor, non m’én quer’eu quitar / de vos servir e vos chamar «senhor»||331.7 pero, senhor, non m’én quer’eu quitar / de vos servir e vos chamar «senhor», / e vós faredes depoi-lo melhor!||332.3 feze-a Deus senhor de mui bon prez / e máis fremosa de quantas El fez||332.6 todo por mal de min / a fezo Deus de muito ben senhor / e das melhores donas a melhor||332.7 [E] por tal moir’e direi-vos eu al: / ...||332.8 fez-lhi tod’esto e fez-lhi muito ben||332.10 e fez-lhi muito ben / en a fazer dona de mui bon sén / e mui mansa||333.1 – Senhor, por vós e polo vosso ben, / que vos Deus deu, ven muito mal a mí||333.8 o vosso ben e vós e voss’amor / me dan gran mal||333.8 o vosso ben e vós e voss’amor / me dan gran mal||333.13 – De vos pesar, senhor, ben ést’e prez||333.16 – Ja vo-lo dixi, e direi outra vez: / ...||334.7 ar maravilhan-s’én / de mi fazerdes sempre mal / e nunca mi fazerdes ben||334.12 a que é gran mal / en perder vosso conhocer / en min e non guaanhardes ren||335.3 Ai amiga, sempr’avedes sabor / de me rogardes por meu amigo / que lhi faça ben, e ben vos digo / que me pesa||335.9 ca me seria mesura [e] bon prez||335.10 e eu por vos[s]o rogo, e por al non, / farei-lh’eu ben||335.15 Rogastes-mi, amiga, per bõa fe, / que lhi fezesse toda via ben / por vós, e, pois vós queredes, conven / que o faça||336.2 Vej’eu as gentes andar revolvendo / e mudando aginha os corações||336.5 e ja m’eu aquesto vou aprendendo / e ora cedo máis aprenderei||336.7 a quen poser preito mentir-lho-ei, / e as[s]i irei melhor guarecendo||336.10 e por aquesto o jur’e o digo / que ja máis nunca seja verdadeiro||336.12 mais mentirei e firmarei log’al: / ...||336.13 mais mentirei e firmarei log’al, / [e] a quen quero ben querrei-lhe mal||336.14 [e] a quen quero ben querrei-lhe mal, / e as[s]i guar[r]ei come cavaleiro||336.19 mentirei ao amigo e ao senhor||336.20 e pojará meu prez e meu valor / con mentira||336.20 mentirei ao amigo e ao senhor, / e pojará meu prez e meu valor / con mentira||337.8 Vivo coitado no meu coraçon / e vivo no mundo mui sen prazer||337.9 Vivo coitado no meu coraçon / e vivo no mundo mui sen prazer, / e as mias coitas non ouso dizer||337.14 E de chorar quitar-s’-ian os meus / olhos, e poderia én perder / as coitas que a min Deus faz sofrer||337.20 E per nega-lo eu cuidaria ben / a perder coitas e mal que mi ven||338.2 vejo-me morrer, / e a mí praz, e mui de coraçon, / co[n] a mia mort’, ...||338.2 vejo-me morrer, / e a mí praz, e mui de coraçon, / co[n] a mia mort’, ...||338.6 moiro por vós, a que praze muit’én / de que moir’eu, e praz a min por én!||338.8 Per bõa fe, de mia mort’ei sabor, / e ben vos juro que á gran sazon / que rog’a Deus por mort’, ...||338.21 E praz-mi muit’én morrer des aqui / por vós, e tenho que mi Deus [faz] i / ben||339.2 Oimais quer’eu punhar de me partir / daqueste mund’e farei gran razon||339.3 poi-lo leixou a mia senhor e non / pud’i viver e fui alhur guarir||339.4 poi-lo leixou a mia senhor e non / pud’i viver e fui alhur guarir||339.10 E non ouvera pois quen o servir / com’eu servi, nen tan longa sazon, / e ficará desemparad’enton||339.16 E, pois que eu i mia senhor non vir / e vir as outras que no mundo son||339.19 e, ..., / quero-m’end’ir, e, pois que m’end’eu for / daqueste mundo, ... / ..., querrei-me del riir||342.2 Cativ’, e sempre cuidarei / e cuido, se Deus mi perdon!||342.5 Ar cuido no meu coraçon / que ja per cuidar morrerei, / e cuido muit’en mia senhor||343.3 doede-vos vós de min e dos meus / olhos que choran||344.2 Que sen meu grado me parti / de mia senhor e do meu ben||345.2 O meu amig’, ..., / fez-me pre[i]t’e menage que ante me veria / que se fosse||345.3 O meu amig’, amiga, que me gran ben fazia, / fez-me pre[i]t’e menage que ante me veria / que se fosse, e vai-s’ora de carreira sa via||345.4 e sempre mi assi mente e non á de mí vergonha||345.4 e vai-s’ora de carreira sa via, / e sempre mi assi mente e non á de mí vergonha||345.5 non me viu máis d’un dia e vai-s’a Catalonha||345.8 ca me jurou que nunca se ja de mí partisse / e máis foron de cento mentiras que m’el disse||345.13 Non sabedes, amiga, como m’ouve jurado / que nunca se partisse de mí sen meu mandado, / e mentiu-me cen vezes e máis o perjurado||345.13 e mentiu-me cen vezes e máis o perjurado||346.1 Gran coita sofr’e vo[u]-a negando||346.4 ca non quis Deus que coita sofresse / que eu ousasse, ..., / nunca dizer, e por aquist’ando / [m]aravilhado de como vivo / en tan gran coita com’oj’eu vivo||346.10 sol non é en preito / que cuid’en al, e por én me faço / maravilhado de como vivo / [en tan gran coita com’oj’eu vivo]||346.14 Ben sei que ome sol non m’entende / qual coita sofr’e como coitado / eu viv’oje||346.16 ne[n] ést’ome nado / que o soubess’e que non fosse ende / maravilhado de como vivo / [en tan gran coita com’oj’eu vivo]||346.20 demais, desejo mia mort’, e vivo||347.2 mas con gran coita que ouve e que ei / ouvi a falar i como vos direi: / ...||347.14 Algun sabor prend’ome quando diz / ja-que da coita que sofr’, e do mal||348.2 Por non saberen qual ben desejei / e desejo eno meu coraçon||348.4 dig’eu aquest’e aquesto direi: / ...||348.6 que desejo ben por que non dou ren, / e que me ven o mal que me non ven||348.10 juro-lhes eu e digo-lhes assi: / ...||348.15 E por esto non poderán saber / nunca meu mal per min mentr’eu poder, / e poderei sempre||349.2 A dona que eu vi por meu / mal e que me gran coita deu / e dá||349.3 A dona que eu vi por meu / mal e que me gran coita deu / e||349.3 A dona que eu vi por meu / mal e que me gran coita deu / e dá, poi-la vi, e pos-seu / non me ten nen me quer valer||349.5 non a vejo e non vej’eu / no mundo ond’eu aja prazer||349.8 A que me faz viver en tal / afan e sofrer tanto mal||349.10 A que me faz viver en tal / afan e sofrer tanto mal / que morrerei se me non val / e non quer mia coita creer||349.11 non a vejo e non vej’eu al / no mund’ond’eu aja prazer||349.14 A que eu quero mui gran ben / e que mi assi coitado ten||349.17 non a vejo e non vej’eu ren / no mund’ond’eu aja prazer||350.9 A vós non ous’a gran coita dizer / que ei por vós eno meu coraçon, / e, con pavor, ..., / que ei, senhor, de vos pesar fazer / ei gran coita||351.2 Des que vos eu vi, mia senhor, me ven / o mui grand’afan e o muito mal / que ei por vós||351.15 Des que vos eu vi, mia senhor, me deu / gran coita De[u]s, ..., / e gran pesar||352.2 De mort’é o mal que me ven / muit’e tan grave de sofrer||353.12 E sofrer-lh’-ei quanta coita me dá, / e quant’afan outro mi aver fezer||353.13 E sofrer-lh’-ei quanta coita me dá, / ..., / e ela faça i como quiser||355.4 e os que cuidan máis end’a saber, / praz-me muito porque non saben ren / de que moiro nen como nen por quen||356.3 punhei / de o negar, ..., / e queren devinhar meu coraçon, / e non poden||356.4 punhei / de o negar, ..., / e queren devinhar meu coraçon, / e non poden||356.10 nen ei én pavor / nen ja per outr’enqua[n]t’eu vivo for, / ..., e digo que cuid’al: / ...||357.1 Moir’eu por vós, mia senhor, e ben sei / que vos praz||357.3 ca perç’eu i e vej’a vós perder / máis que eu perç’, ...||357.4 ca perç’eu i e vej’a vós perder / máis que eu perç’, e contar-vo-lo-ei: / ...||357.5 perç’eu o corp’, e vós perdedes i / vossa mesura e quant’eu valh’en mí||357.6 e vós perdedes i / vossa mesura e quant’eu valh’en mí||357.8 Con mui gran coita non tenh’en ren ja, / senhor, mia mort’e vejo-me morrer / por vós que vi||357.15 Muito vivi, senhor, per bõa fe, / ..., / e máis vivi ca cuid’a viver||357.20 E vosso fui, senhor, des que vos vi, / e fora máis se non morress’assi!||358.9 se s’acordasse / e acordado foss’en me partir / ante da terra e leixasse-m’ir||358.10 se s’acordasse / e acordado foss’en me partir / ante da terra e leixasse-m’ir||358.11 e leixasse-m’ir / e, ..., ele chegasse / u de chegar eu ei mui gran sabor||358.14 e, ..., ele chegasse / u de chegar eu ei mui gran sabor / (...), / e lh’o gran ben que lh’eu quero contasse||358.15 e lh’o gran ben que lh’eu quero contasse, / e me dissesse pois se lhe pesasse||359.8 En lho dizer non seria mia prol, / e eles pois mi-o terrian per mal||359.10 e des i per fol / me terrian, e d[i]go-lhes eu al: / ...||360.5 vedes que sandec’e que gran loucura: / ...||360.12 mais o sandeu, quer diga mal, quer ben, / e o cordo dira sempre cordura||360.20 eu ben falarei da sa fremosura / e de sabor||361.2 Quand’eu, mia senhor, convosco falei / e vos dixe ca vos queria ben||361.4 fiz mal sén, / e, ..., / ben entendi, fremosa mia senhor, / ca vos nunca poderia maior / pesar dizer||361.9 mas non pud’eu i al, / mia senhor, ..., fazer, / e fui-vo-lo con gran coita dizer||361.15 porque vos fui dizer tan gran pesar / e porque m’end’eu non pude guardar||363.9 E, pois partir os olhos meus / de vós, que eu quero gran ben, / e vos non viren||364.6 u m’El atal dona mostrou, / ..., / e non lh’ouso dizer «senhor»||365.7 des quando m’eu de vós parti / mui trist’, e sempre trist’andei||365.14 A meu pesar quanto morei / sen vós foi, e daquestes meus / olhos||367.4 mais non posso nen xi me guisa assi, / e, por aquest’, ora, per boa fe, / tal coita ei que non poderia viver||367.10 mais ora ei d’ir i mui gran sabor, / e non poss’, ...||367.10 mais ora ei d’ir i mui gran sabor, / e non poss’, e [e]no meu coraçon / tal coita ei||367.16 mais cuid’eu a ir / u ela ést’, e non poss’: ...||368.2 Quer’eu agora ja meu coraçon / esforçar ben e non morrer assi||368.3 Quer’eu agora ja meu coraçon / esforçar ben e non morrer assi, / e quer’ir ora||368.6 querrei-me de mui gran medo quitar / que ei dela, e, mentr’ela catar / alhur, catarei ela log’enton||368.13 ante me querrei mui ben esforçar / e perder med’, ...||368.13 ante me querrei mui ben esforçar / e perder med’, e, mentr’ela catar / alhur, catarei ela log’enton||368.17 A mui máis fremosa de quantas son / oje no mund’, ..., / quer’ir veer, e acho ja razon / como a veja sen med’e con sén||368.18 e acho ja razon / como a veja sen med’e con sén||368.19 irei vee-la e q[ue]rrei falar / con outra d’i||368.20 irei vee-la e q[ue]rrei falar / con outra d’i, e, mentr’ela catar / alhur, catarei [ela log’enton]||369.3 creede per mí / que vos amo ja mui de coraçon, / e gran dereito faç’e gran razon||369.3 e gran dereito faç’e gran razon||370.3 Quando m’eu mui triste de mia senhor / mui fremosa sen meu grado quitei / e s’ela foi, mesquinh’, e eu fiquei||370.3 Quando m’eu mui triste de mia senhor / mui fremosa sen meu grado quitei / e s’ela foi, mesquinh’, e eu fiquei||370.8 se ante non morrera / ali u eu dela quitei os meus / olhos e me dela triste parti||371.3 – Juião, quero tigo fazer, / ..., ũa entençon, / e quer[r]ei-te na primeira razon / ũa punhada mui grande poer / eno rostr[o]||371.5 e quer[r]ei-te na primeira razon / ũa punhada mui grande poer / eno rostr[o], e chamar-te rapaz / mui mao||371.13 des i trobar-vos-ei mui mal assaz, / e atal entençon, ..., / a farei vosco mui sen meu prazer||371.30 pois que t[e] eu filhar / pelos cabelos e que t’arrastrar||372.6 que sábian todos o mui grand’amor / e a gran coita que levo, senhor||372.13 porque ei medo que alguen dira / que sen mesura sodes contra mí, / ..., / e nunca mi quisestes fazer ben||372.19 E veer-m’-an mui trist’e sen sabor||372.20 E veer-m’-an mui trist’e sen sabor / e por aquesto entenderan, senhor, / que por vós ei tod’aqueste pesar||372.24 que vos non pes, senhor, en vos servir / e me queirades por Deus consentir / que diga eu atanto en meu cantar||372.27 que á dona que m’en seu poder ten, / que sodes vós, mia senhor e meu ben||372.28 que á dona que m’en seu poder ten, / que sodes vós, ..., / e máis desto non vos ouso rogar||373.18 que vos viss’e soubesse vosso ben||374.7 pois me deu por én / mui grand’afan e desej’e cuidado||374.7 pois me deu por én / mui grand’afan e desej’e cuidado||374.13 de mia sen[h]or tod’este mal me ven / [e] al me fez peior||374.14 ca me fez quen / servo servir e non seer amado / por én||374.21 per que perdi o sén / e por que moir’assi desemparado / de ben||375.2 De vos servir, mia senhor, non me val, / ..., e al / sei eu de vós: ...||375.4 que vos ar fez Deus tal / que nunca mal faredes, e por én, / ..., / pois m’é de vós non veer mal nen ren||375.8 Pois de vos servir ei mui gran sabor / e non atendo ben do grand’amor / que vos eu ei||375.14 Pois de vos servir é meu coraçon / e non atendo por én galardon / de vós||376.19 d’alguen / dissesse com’eu ja perder / tal ben non posso que me ven / de vós, [e] terredes, ben sei, / que non devia||377.3 des i ar ei gran mal e desamor / de vós||377.4 des i ar ei gran mal e desamor / de vós, e por én, mia senhor, non sei / se me praza porque vos quero ben||377.9 des i ar ei meu grand’afan e mal / de vós||377.10 des i ar ei meu grand’afan e mal / de vós, e por én non sei ben partir / se me praza porque vos quero ben||377.15 Por quanto ben Deus en vós foi põer / vos am’eu máis de quantas cousas son / oje no mund’e non ei se mal non / de vós||377.16 e non ei se mal non / de vós, e por én non sei escolher / se me praza p[or]q[ue vos quero ben], / s[e mi ar pes én por quanto mal me ven]||378.4 perdi ela, que foi a ren milhor / das que Deus fez, e quanto servid’ei / perdi por én||378.6 e perdi o riir, / perdi o sén e perdi o dormir||379.5 ca morrerei, e tal tempo verra / que mia sen[h]or fremosa morrerá||380.10 sempre digo que sode-la milhor / do mund’e trobo polo voss’amor||380.23 Pois, mia senhor, razon é, quand’alguen / serv’e non pede ja-que, [que] lhi den||380.24 eu servi sempr’e nunca vos pedi||381.2 Mia senhor, quen me vos guarda / guarda min, e faz pecado / d’aver ben||381.3 e faz pecado / d’aver ben e nen aguarda / como faz desaguisado||381.12 ca non faria mal leva / d’outro, e máis vos diria: / ...||381.16 por én son eu o que leva / por vós coitas noit’e dia||382.6 amad’aquel que vos ten en desden / e leixade min que vos quero ben||382.7 e leixade min que vos quero ben, / [e que] nunca vós melhor fus’enchades||382.13 fazede ben sempre a quen vos mal faz / e matade min||382.14 fazede ben sempre a quen vos mal faz / e matade min, ..., / e nunca vós melhor mouro matedes||382.19 aquel que vos filhou nunca vos leixe, / e moira eu por vós com’é razon||382.20 aquel que vos filhou nunca vos leixe, / e moira eu por vós com’é razon, / e, pois ficardes con el des enton, / coçar-vos-edes con a mão do peixe||382.24 leade todo e fazed’end’un feixe||383.5 Vedes camanha perfia / e cousa tan desguisada: / ...||383.12 ũu que maa morte prenda / e o demo cedo tome||383.14 quis-la chamar per seu nome, / e chamou-lhe Dona Ousenda||383.18 ũu omen que pode e ode / e ar deseja||383.19 ũu omen que pode e ode / e ar deseja||383.21 cerrou-lh’a boca / e chamou-lhe Dona Gondrode||384.2 pois vos trabalhades / e trabalhastes de trobar d’amor||384.9 – Afonso Sanchez, vós [me] preguntades / e quero-vos eu fazer sabedor: / ...||384.10 eu trobo e trobei pola melhor / das que Deus fez||384.13 esta do coraçon non me salra / e atenderei seu ben se mi-o fara||384.14 esta do coraçon non me salra / e atenderei seu ben se mi-o fara, / e vós al de min saber non queirades||384.19 por que trobad’avedes / e que amastes vós máis d’outra ren||384.20 que vos morreo á gran temp’, e por én / vós pola morta trobar non devedes||384.27 eu trobo pola que m’en poder ten / e vence todas de parecer ben||384.33 vós sabede ben / que viva é e comprida de sén / a por que eu trob’, ...||384.34 vós sabede ben / que viva é e comprida de sén / a por que eu trob’, e sabe-lo-edes||385.10 mais os meus olhos quer’eu ben / e ja sempre Deus amarei||385.16 mais os meus olhos quer’amar / e quer’amar Nostro Senhor||386.4 ca me vejo sandeu andar / e con sandece o direi: / ...||386.9 Pero quen-quer x’entenderá / aquestes olhos quaes son, / e dest’alguen se queixará||386.16 Pero non devi’a perder / ome que ja o sén non á / de con sandece ren dizer, / e con sandece dig’eu ja: / ...||387.3 – Senhor, veedes-me morrer / desejando o vosso ben, / e vós non dades por én ren||387.10 – Mia senhor, por Deus, que vos fez, / que me non leixedes assi / morrer, e vós faredes i / gran mesura con mui bon prez||387.18 nembre-vos quant’afan levei / por vós, ..., / e forçad’esse coraçon||388.3 log’eu parti aquestes meus / olhos de veer, e, par Deus, / quanto ben avia perdi||388.17 de pran ceguei eu log’enton, / e ja Deus nunca me perdon||388.20 pero, se me Deus ajudar / e me cedo quiser tornar / u eu ben vi, ben veerei||389.2 A bõa dona, por que eu trobava / e que non dava nulha ren por mí||389.5 sofrendo coita sempre a servi / e ora ja por ela ‘nsandeci||389.6 sofrendo coita sempre a servi / e ora ja por ela ‘nsandeci, / e dá por mí ben quanto x’ante dava||389.8 E pero x’ela con bon prez estava / e con [o] bon parecer que lh’eu vi / e lhe sempre con meu trobar pesava||389.9 E pero x’ela con bon prez estava / e con [o] bon parecer que lh’eu vi / e lhe sempre con meu trobar pesava||389.10 trobei eu tanto e tanto a servi||389.11 e tanto a servi / que ja por ela lum’e sén perdi||389.12 trobei eu tanto e tanto a servi / que ja por ela lum’e sén perdi, / e anda-x’ela por qual x’ant’andava||389.13 e anda-x’ela por qual x’ant’andava: / por de bon prez, e muito se preçava||389.19 sandece e morte que busquei sempre i||389.20 sandece e morte que busquei sempre i, / e seu amor me deu quant’eu buscava||390.4 ũa dona que quero ben / e que me faz ensandecer||390.11 E ja m’eu conselho non sei, / ..., / e sei mui ben, ..., / que ja sempr’assi andarei||390.19 E ja eu non posso chorar, / ..., / e faz-mi Amor andar assi||391.4 Quantos an gran coita d’amor / eno mundo qual oj’eu ei / querrian morrer, ..., / e averian én sabor||391.7 sempre m’eu querria viver / e atender e atender...||391.7 sempre m’eu querria viver / e atender e atender...||391.10 ca ja cegan os olhos meus / por vós e non me val i Deus / nen vós||392.1 Deus, como se foron perder e matar / mui boas donzelas, quaes vos direi!||392.3 Foi Dordia Gil e foi Guiomar||392.6 porque foron mund’e prez desemparar||392.8 Non metedes mentes en qual perdiçon / fezeron no mund’e se foron perder||392.12 mais eu por alguen ja mort’ei de prender, / que non vej’, e moiro por alguen veer||392.14 Outra bõa dona, que pelo reino á / de bon prez e rica, de bon parecer||392.18 Moiro por alguen / que non vej’e moiro por veer alguen||393.3 Que muitos me preguntarán, / ..., / por que moir’, e quer’eu dizer / quanto x’ende pois saberan: / ...||393.9 E preguntar-m’-an, ..., / da dona que diga qual é, / e juro-vos, ..., / que nunca lhis eu máis direi||393.15 E diran-me que parecer / viron aqui donas mui ben, / e direi-vo-lhes eu por én / quanto mi ora oistes dizer: / ...||393.22 dig’est’e nunca direi al: / ...||394.3 A mia senhor ja lh’eu muito neguei / o mui gran mal que me por ela ven / e o pesar||394.3 A mia senhor ja lh’eu muito neguei / o mui gran mal que me por ela ven / e o pesar, e non baratei ben||394.7 Neguei-lho muito, e nunca lhi falar / ousei na coita que sofr’...||394.8 e nunca lhi falar / ousei na coita que sofr’e no mal / per ela||394.9 e nunca lhi falar / ousei na coita que sofr’e no mal / per ela e, ..., / eu ja oimais non lho posso negar||394.15 Eu lhe neguei sempre, per boa fe, / a gran coita que por ela sofri, / e eu morrerei por én des aqui / se lho negar||395.4 mais ar direi-vos o que me deten / que non per-moir’, e direi-vo-lo ja: / ...||395.5 falan-me dela e ar vou-a veer / ja-quant’, ...||395.6 falan-me dela e ar vou-a veer / ja-quant’, [e] esto me faz ja viver||395.9 E esta coita’n que eu viv’assi / nunca én parte soube mia sen[h]or, / e vou vivend’a gran pesar d’Amor||395.10 e vou vivend’a gran pesar d’Amor, / e direi ja por quanto viv’assi: / ...||395.15 ouç’eu as gentes no seu ben falar / e ven Amor logo por me matar||395.16 ouç’eu as gentes no seu ben falar / e ven Amor logo por me matar, / e non guaresco se per esto non||396.9 Par Deus Senher, viçoso viveria / e en gran ben e en mui gran sabor||396.9 Par Deus Senher, viçoso viveria / e en gran ben e en mui gran sabor||396.11 vee-las casas u vi mia senhor / e catar ala quant’eu cataria!||396.15 D’aqui vej’eu Barcelos e Faria||396.16 D’aqui vej’eu Barcelos e Faria, / e vej’as casas u ja vi alguen, / per bõa fe, que me nunca fez ben||397.5 choran e cegan quand’alguen non veen||397.6 choran e cegan quand’alguen non veen, / e ora cegan per alguen que veen||397.8 Guisado teen de nunca perder / meus olhos coita e meu coraçon||397.9 Guisado teen de nunca perder / meus olhos coita e meu coraçon, / e estas coitas, senhor, minhas son||398.6 quer-me matar mui cedo per alguen, / e aquesto pod’el fazer mui ben||398.18 ca non vej’i quen soia veer / meu pouc’e pouc’, e por esso guaria||399.3 Esso mui pouco que oj’eu falei / con mia senhor gradeci-o a Deus, / e gran prazer viron os olhos meus||399.8 tan gran sabor ouv’eu de lhe dizer / a mui gran coita que sofr’e sofri / por ela!||399.14 ca nunca eu falei con mia senhor / senon mui pouc’oj’, e direi-vos al: / ...||400.3 – Vedes, senhor, quero-vos eu tal ben / qual maior posso no meu coraçon, / e non diredes vós por én de non||400.6 non me queredes vós a mí melhor / do que vos eu quer’, amig’e senhor||400.9 non vejo prazer, / ..., de ren nen de mí, / e non diredes que non ést’assi||400.15 – Amo-vos tanto que eu mui ben sei / que non podia máis, per bõa fe, / e non diredes que assi non é||402.10 e am’eu vós quanto vos posso amar / e servo-vos por aquesta razon: / ...||402.15 que ben vos estara / de vós servi[r]-vos quen vos mereceu, / e a min ben||403.3 porque sei que m’ei mui ced’a quitar / de vós, senhor, e ir alhur morar||403.6 e pesar-mi-á én, ..., / de me partir de vós per nulha ren / e ir morar alhur sen vosso ben||403.15 que me quitei / de vós e sen meu grad’alhur morei||404.3 Parti-m’eu de vós, mia senhor, / sen meu grad’ũa vez aqui, / e na terra u eu vivi / andei sempre tan sen sabor||404.10 fez-me chorar dos olhos meus / e fez-me tan coitad’andar||404.16 fezo-me sempr’aver, de pran, / Nostro Senhor mui grand’afan, / e sempre tan coitad’andei||405.6 por én / me faz a min sen meu grado viver / longe dela e sen seu ben-fazer / Deus||405.8 por mal de min e destes olhos meus / me guisou ora que non viss’os seus||405.15 Nostro Senhor, que lhe deu mui bon prez, / ... / ..., e, de pran, ést’assi: / ...||405.19 Deus, ..., / me faz a min sen meu grado viver / [longe dela e sen seu ben-fazer], / e faz-mi, à força de min, ben querer / dona a que non ouso ren dizer||406.9 ca, mia senhor, sempre o eu neguei / quant’eu máis pude, ..., / e dizen ora quantos aqui son / que o saben||407.6 e fazer non a sei, / e cuid’i muit’, ...||407.10 Tan muit’avia mester de saber / trobar mui ben quen por atal senhor / trobar quisess’, e a mí, pecador, / nunca Deus quiso dar a entender / atal razon||407.14 no seu ben e no seu bon parecer||407.19 ren / ja non sei que me digo nen que non, / e con gran mal non pod’ome trobar||407.20 e con gran mal non pod’ome trobar, / e prazer non ei senon en chorar||407.21 e prazer non ei senon en chorar, / e chorando nunca farei bon son||407.25 porque ja soo fóra de meu sén / chorando cativ’, e meu coraçon / ja non sab’al fazer||408.2 – [D]izen, senhor, ca dis[ses]tes por mí / que foi ja temp’e que foi ja sazon / que vos prazia d’oirdes enton / en mí falar||408.4 – [D]izen, senhor, ca dis[ses]tes por mí / que foi ja temp’e que foi ja sazon / que vos prazia d’oirdes enton / en mí falar, e que non é j’assi||408.11 – [D]izen verdad’, amig’, e, pois é mal, / non i faledes||408.16 ca por vós moir’e non ei d’al sabor?||409.21 e por aquesto ben sei que Amor / me faria cada dia peor / se lho disses[s]’, e non n’ouso dizer||409.25 e desejar seu ben e atender / sempre seu ben||409.26 e desejar seu ben e atender / sempre seu ben, e, ... / ..., por fazer a[l melhor] / tan gran mesura non pode [fazer].||410.6 coita d’amor me faz escaecer / a mui gran coita do mar, e tẽer / pola maior coita de quantas son / coita d’amor a quen a Deus quer dar||410.10 e é gran coita de mort’a do mar, / mas non é tal, e por esta razon / coita d’amor me faz escaecer / [a mui gran coita do mar]||411.6 e quero ja sempre coidar / en qual vos vi e tal vos desejar / todo-los dias en que eu viver||411.8 e tal vos desejar / todo-los dias en que eu viver, / e mort’assi venha quando vẽer||411.10 ca desejos non ei eu de perder / da mansedume e do bon parecer / e da bondade, ..., / que en vós á||411.11 ca desejos non ei eu de perder / da mansedume e do bon parecer / e da bondade, ..., / que en vós á||411.14 quer’a Deus rogar / que me leixe meu temp’assi passar, / ..., e sofrer||411.18 ca desejo qual vos vi, e por én / vivo||411.20 ca sempre cuid’en qual vos vi, / e atal vos desejei des ali||411.21 e atal vos desejei des ali / e desejarei mentr’eu vivo for||411.25 nen fosse sofredor / do que eu sofr’, e esto me manten / grandes desejos que ei||411.27 e assi / quero viver, e o que for de mí / seja||412.4 muito per-devo a Deus a gradecer / e a servir, enquant’eu vivo for||412.20 ca ren non lhe valra / e per força ben assi morrerá / com’eu moiro||412.27 porque vi a melhor / molher que nunca naceu nen sera / e moiro por ela!||413.2 Senhor fremosa, por Nostro Senhor / e por mesura||413.2 e por mesura e porque non á / en min senon mort’, ...||413.3 e porque non á / en min senon mort’, e cedo sera||413.4 e porque non á / en min senon mort’, e cedo sera, / e porque sõo vosso servidor||413.5 e porque sõo vosso servidor, / e polo ben que vos quer’outrossi||413.8 Por mercee que vos venho pedir / e porque sõo vosso e porque non / cato por al||413.8 Por mercee que vos venho pedir / e porque sõo vosso e porque non / cato por al||413.10 e porque non / cato por al, nen seria razon / e porque sempre vos ei a servir||413.14 Porque vos nunca podedes perder / en aver doo de min, e por qual / vos fezo Nostro Senhor||413.15 e por qual / vos fezo Nostro Senhor, e por al||413.19 Por quan mansa e por quan de bon prez / e por quan aposto vos fez falar / Nostro Senhor||413.20 Por quan mansa e por quan de bon prez / e por quan aposto vos fez falar / Nostro Senhor||413.21 Por quan mansa e por quan de bon prez / e por quan aposto vos fez falar / Nostro Senhor, e porque vos catar / fez máis fremoso de quantas El fez||414.3 fui-lhe gran ben querer, / e o melhor que dela poid’aver / des que a vi direi-vo-lo, par Deus: / ...||414.14 E por aquesto cuida que seu prez / tod’á perdud’, e vedes qual senhor / me faz amar muito Deus e Amor||414.15 e vedes qual senhor / me faz amar muito Deus e Amor||414.16 e vedes qual senhor / me faz amar muito Deus e Amor, / e o melhor que m’ela nunca fez||415.3 non vejo eu ben qual pod’én semelhar / al rei de Castela e de Leon||415.6 O mar semelha muit’aqueste rei, / e d’aqui en deante vos direi / en quaes cousas||415.8 O mar dá muit’, e creede que non / se pod’o mundo sen el governar||415.10 e creede que non / se pod’o mundo sen el governar, / e pode muit’...||415.10 e pode muit’e á tal coraçon / que o non pode ren apoderar||415.14 e contar-vos-ei / ainda máis, e judga[de]-m’enton||415.16 [E]no mar cabe quant’i quer caber, / e manten muitos||415.17 e outros i á / que x’ar quebranta e que faz morrer / enxerdados||415.19 e outros a que dá / grandes erdades e muit’outro ben||415.23 non á cont’, e nunca sera / bravo nen sanhudo||415.25 e nunca sera / bravo nen sanhudo se lho fazer / outro non fezer, e sofrer-vos-á / toda-las cousas||416.2 Pois Deus non quer que eu ren poss’aver / de vós, senhor, senon mal e afan||416.3 Pois Deus non quer que eu ren poss’aver / de vós, senhor, senon mal e afan, / e os meus olhos gran coita que an / por vós, senhor||416.14 senhor de mí e do meu coraçon||416.19 que eu muit’am’e amarei / máis de quant’al vejo nen veerei||417.14 des que vos vi e convosco falei||417.15 des que vos vi e convosco falei / e vos dix’o grand’amor que vos ei||418.6 pois m’eu de vós a partir ei / e ir alhur sen vós viver||418.8 Pois vos eu quero mui gran ben / e me de vós ei a quitar||419.3 eu mi-a sofro, e, ..., / ..., / gradesc’a Deus que me faz a maior / coita do mund’aver por mia senhor||419.15 E por maior ei eu, per bõa fe, / aquesta coita de quantas fara / Nostro Senhor, e por maior mi-a dá / de quantas fez||419.16 e por maior mi-a dá / de quantas fez, e, ..., / gradesc’a Deus que me faz a maior / [coita do mund’aver por mia senhor]||420.3 que mi-a tolhesse e non quis tolher / e me leixou en seu poder d’Amor||420.4 que mi-a tolhesse e non quis tolher / e me leixou en seu poder d’Amor||420.10 pois s’El nunca de min quiso doer / e me faz viver sempr’a gran pavor / de perde-lo sén||420.16 pois m’El non quis nen quer del defender / e de meu mal ouve tan gran sabor||422.2 o mal que m’a min faz Amor / e a gran coita que me faz sofrer||422.4 a vó-lo devo muit’a gradecer, / e a Deus||422.9 e, pois vos praz e lhe dades poder / de me fazer, fremosa mia senhor, / o que quiser||422.12 enquant’eu vosso for / e vos de min non quiserdes doer / e da gran coita||422.13 enquant’eu vosso for / e vos de min non quiserdes doer / e da gran coita||422.14 e vos de min non quiserdes doer / e da gran coita, de que sofredor / foi, e do mal||422.24 ca ben coido, ..., / que me mate ced’, e pois non querer / gracir-vo-lo||423.12 ũa dona que eu vi ben falar / e parecer por meu mal||423.17 e, por én, gran sabor / ei de mia morte se mi-a quiser dar / Amor e a que me fez gran pesar / veer daquela ren que máis amei||423.23 pois non poss’achar / que me lh’ampare, e, se me del queixar, / Deus non me valha||423.26 pois m’eles non queren amparar / e me no seu poder queren leixar||424.6 rog’eu a Deus que mi-a faça veer / ced’e me lhi leixe tanto dizer||424.14 ca melhor m’é ca tal vida viver / e ca meu tempo tod’assi passar||424.21 ca por meu mal mi-a fez El conhocer, / esto sei ben, e tanto desejar||425.4 ca des enton assi quis Deus / e mia ventura||425.16 des que vos eu primeiro vi / sempre mui gran coita sofri, / e assi quis Nostro Sen[h]or||426.4 ca vos fui eu dizer, per boa fe, / que vos queria ben, senhor, e non / soub’eu catar qual pesar vos dizia||427.5 mais trage ja o alvaraz ficado, / Fernan Furado, no olho do cuu, / e anda ben||427.6 e anda ben, ..., / e dize[n]-me que trage ũa espunlha, / ..., no olho do cuu||427.12 [e] é caçurr’e vejo que rabeja / e ten espunlha de carne sobeja||427.13 [e] é caçurr’e vejo que rabeja / e ten espunlha de carne sobeja||428.2 Ũa dona, de que falar oi, / desej’a veer e non posso guarir / sen a veer||428.3 e non posso guarir / sen a veer e sei que, se a vir, / u a non vir cuid’a morrer log’i||428.13 A que non vi e mi assi vai matar||429.1 A Lobaton quero eu ir, ai Deus, e Tu me guia||430.10 por mal de min e por fazer- / -me prender mort’en cab’; ...||430.14 ca mui gran sazon / á que a quis e desejei por én||430.16 Pois ja entendo que guisada ten / Amor mia mort’, e non pode seer / que me non mate, sei eu ũa ren: / ...||430.26 que me conven / a viver trist’e sen todo prazer||430.27 que me conven / a viver trist’e sen todo prazer, / e me conven tal afan a sofrer||431.6 tan grand’é que me faz perder o sén, / e mia senhor sol non sab’ende ren||431.9 nen sei ren de mí / senon atanto que sofr’e sofri||432.17 [...] / e me dizer ja que morrerei||433.10 meu mal fiz e faço de vos amar||434.2 Senhor fremosa, ja perdi o sén / por vós e cuido mui ced’a morrer||435.11 se máis de coraçon / vos pud’amar do que vos sempre amei, / des que vos vi, e amo||435.15 mui ben sei / que vos acharedes ende pois mal, / e por aquesto, mia senhor, máis val / de me guarirdes de mort’, ...||435.20 senon por ben voss’e por meu||436.10 ca muit’á, ..., / que vos eu dixe toda mia razon / e quanto mal sofri á gran sazon||436.11 e qual pavor de mort’e quant’afan, / por vós||436.11 e quanto mal sofri á gran sazon, / e qual pavor de mort’e quant’afan, / por vós||436.12 que vos eu dixe toda mia razon / e quanto mal sofri á gran sazon, / e qual pavor de mort’e quant’afan, / por vós, e nunca fezestes por mí / ren||436.17 perdi o sén e sofri muito mal||436.18 perdi o sén e sofri muito mal, / e, ..., oje-mais sofrerei / de vos non dizer ren||438.3 [D]izedes vós, senhor, que vosso mal / seria se me fezessedes ben, / e non tenh’eu que fazedes bon sén / en me leixardes en poder d’Amor / morrer||438.15 Sempre vos eu, senhor, conselharei / que me façades ben por me guarir / de mort’, e vós devedes-mi-o gracir||439.6 ao demo comend’Amor / e min se d’amar ei sabor!||439.14 [Q]uando me nembra o prazer, / amigos, que ouve e perdi / per Amor||439.20 [P]ero quero ben mia senhor / e querrei mentr’eu vivo for||440.3 quantos eno mundo son / que saben como vos quero gran ben / e saben o mal que me per vós ven||440.5 todos dizen que filh’outra senhor / e [que] punh’en partir o coraçon / de vos amar||440.11 todos dizen que filh’outra senhor / e que me punhe mui ben de partir / de vos amar||440.17 todos dizen que filh’outra senhor / e que me punhe [mui] ben de quitar / de vos amar||441.3 A Deus gradesco, mia senhor / fremosa, que me vos mostrou, / e, ... / ..., enquant’eu vivo for / [n]on quer’outra senhor filhar||441.9 sempr’andarei / por voss’om’e servir-vos-ei||441.15 des aqui / serei voss’om’, e vós de mí / seredes senhor||441.16 e vós de mí / seredes senhor, e por én / non quer’outra senhor filhar / senon vós||442.4 gradesc’a Deus que vos posso dizer / a coita que me fazedes sofrer, / e Deus nen vós non me valedes i||442.5 – Amigo, por meu amor e por mí, / [s]ofred’a coita que vos por mí ven||442.9 – Senhor fremosa, muito mal levei / sofrendo tempo, e atendi melhor||442.10 e Deus e vós fazedes-me peor||442.10 e atendi melhor, / e Deus e vós fazedes-me peor||442.11 e Deus e vós fazedes-me peor, / e peor m’é que quando comecei||443.2 [A] máis fremosa de quantas vejo / en Santaren, e que máis desejo||443.3 e que máis desejo / e en que sempre cuidando sejo||443.6 [a]i Senterigo, ai Sentirigo, / al é Alfanx’e al Seserigo!||443.7 [E]la e outra, amigo, vi-as||443.10 non cha direi eu, ca o dirias / e perder-t’-ias por én comigo||443.14 [C]uidand’[en] ela ja ei perdudo / o sén, amigo, e ando mudo||443.15 e ando mudo, / e non sei ome tan entendudo / que m’oj’entenda o por que digo / [a]i Sentirigo, ai Sentirigo, / [al é Alfanx’e al Seserigo!]||444.2 senhor e lume destes olhos meus||444.6 al é Alfanx’e al Seserigo||444.8 Senhor, fremosa máis de quantas son / en Santaren e que máis desejo||444.13 Amo-vos tant’e tan de coraçon / que o dormir ja o ei perdudo||444.15 senhor de mí e do meu coraçon||445.2 des que me parti / de mia senhor e a non vi||445.5 tod’este mal sofr’e sofri / des que me vin de Santaren||445.9 Assi me ten forçad’Amor, / par Deus, por ela, que sabor / non ei de min, e, se non for / vee-la, perdud’ei o sén||445.11 [t]od’este mal sofr’, e maior||445.16 [O] seu fremoso parecer / me faz en tal cuita viver / qual non posso nen sei dizer, / e moiro querendo-lhe ben||445.19 [e]sto me faz Amor sofrer / des que me vin de Santaren, / ..., e o seu ben / desejando perço meu sén||446.4 pero direi-vo-lo que m’end’aven / e o poder en que me ten Amor||446.6 non me quer ela nen un ben fazer, / e Amor me faz por ela morrer||446.8 ca non catei por al des que a vi / senon por ela, e sempre punhei / de a servir||446.10 pero end’al non ei / senon aquest’e aven-m’end’assi: / ...||446.14 E sempr’eu cuidei no meu coraçon / de lhi fazer serviç’e me guardar / de ja máis nunca lhi fazer pesar||447.2 des quand’en vós cuidei / e no vosso bon parecer||447.4 perdi o sén que eu aver / soia e ja perdud’ei, / de quant’al avia, sabor||447.15 E sab’este meu coraçon / que por vós muito mal levou / des que vos vi, e el cuidou / en vós||448.3 mais non quer el, e perç’eu ja o sén||448.4 e perç’eu ja o sén / e direi-vo-lo que mi vai fazer: / ...||448.5 ven log’e faz-m’en mia senhor cuidar||448.6 ven log’e faz-m’en mia senhor cuidar, / e pois cuid’i muit’: ...||448.7 ar quer-me matar, / e mia senhor non me quer i valer||448.8 [E] faz-mi mal e non ous’a dizer / de muito mal que mi faz senon ben||448.10 [E] faz-mi mal e non ous’a dizer / de muito mal que mi faz senon ben, / e, se al digo, faz-m’esto por én||450.9 Fiiz non se quer guardar / [e] nen sol non é pensado||450.11 mais faz-m’ela assi andar / cabo sí e namorado||450.14 que queria volonter / que fosse e non forçado||451.6 por meu amigo, que tarda e non vejo!||452.4 Mester avia Don Gil / ũu falconci[nh]o bornil / que non voasse / nemigalha nen filhass’, e / ũu galguili[nh]o vil||452.8 mais rabejasse e ladrass’, ...||452.8 ũu galguili[nh]o vil / que ũa lebor, de mil, / non [a] filhasse, / ..., e / podengo de Riba de Sil / que custasse un maravedil||452.12 podengo de Riba de Sil / que custasse un maravedil, / ... / ..., e / osas d’ũu javaril||453.2 Achei Sanch[a] An[e]s encavalgada / e dix’eu por ela cousa guisada||453.4 ca nunca vi dona peior talhada, / e quige jurar que era mostea||453.6 e vi-a cavalgar per ũa aldeia / e quige jurar que era mostea||453.8 Vi-a cavalgar con ũu escudeiro, / e non ia mig’or’ũu cavaleiro||453.9 santiguei-m’e disse: ...||454.4 Pois que me foi el furtar / meu podeng’e mi-o negar||454.5 Pois que me foi el furtar / meu podeng’e mi-o negar, / e, ..., / estes penhos pesar-lh’-an||454.13 Mandou-m’el furtar a ‘lvor / o meu podengo melhor / que avia, e sabor / de penhorá-lh’ei de pran||454.15 e sabor / de penhorá-lh’ei de pran, / e filhar-lh’-ei a maior / sa cadela, polo can||454.23 os seus penhos ficar-mi-an, / e querrei-me ben servir / da cadela, polo can||455.3 semelha Pedro Gil na calvareça, / e non vi mia senhor [á] mui gran peça||455.5 Antolha-xe-me riso, pertigue[i]r’, e chamo / Milia nen Sancha Fernandiz||455.7 Med’ei do pertigueiro e ando soo||455.9 Med’ei do pertigueiro e ando soo, / ..., / e non vi mia sen[h]or||455.15 Med’ei do pertigueiro tal que mejo, / ..., / e non vi mia sen[h]or||456.1 Direi-vos eu d’un ricom’e / de com’aprendi que come||456.7 E outro meio filhou / e peitea-lo mandou||456.9 ao colo o atou / en tal que o non aolhass’e / que non visse e o catasse||456.10 ao colo o atou / en tal que o non aolhass’e / que non visse e o catasse||456.12 E, pois ali o liou, / estendeu-se e bucijou||456.15 por ũa velha enviou / que o veesse escantar / d’olho mao e manejar||456.20 E começou de riir / muito del e [e]scarnir||457.2 pois fordes n[a] alcaria / e virde-la azeitona||457.5 Ficaredes por estroso, / por untad’e por lixoso||457.7 pois fordes no Exarafe / e virdes as azeitonas que foran de Don Xacafe||457.11 Pois fordes n[a] alcaria e virdes os poombares / e virdes as azeitonas||457.12 Pois fordes n[a] alcaria e virdes os poombares / e virdes as azeitonas||458.3 que levass’el os cabos e dess’a mí a soma||458.8 que lh’eu [os panos] dess’e que mos talhass’iguaes||458.16 ca non furtar cõel[h]os / e panos dos cristãos meter so [a] sa capa||459.4 non lhi de[de]s o castelo, ..., / e dar-vos-ei en ajuda muito coteife vilão||459.6 E dos poldrancos de Campos levarei grandes companhas, / e dar-vos-ei en ajuda todo-los de Val de Canhas||459.10 todos calvos e sen lanças e con grandes çapatões||459.10 todos calvos e sen lanças e con grandes çapatões||460.2 que se sol ben e aposto vistir||460.5 E queremos riir / eu e Gonçalo Mar[t]ĩiz||460.7 E queremos riir / eu e Gonçalo Mar[t]ĩiz, que é / ome muit’aposto, per bõa fe, / e ar quere-lo-emos én cousir||460.19 mandade log’est’e non aja i al||461.3 contar-vos-ei as jornadas lego’a legoa, milh’e milha||461.4 E ir podedes a Libira e torceredes ja-quanto||461.5 E ir podedes a Libira e torceredes ja-quanto, / e depois ir a Alcala se[n] pavor e sen espanto||461.5 e depois ir a Alcala se[n] pavor e sen espanto||461.7 E ũa cousa sei eu de vós e tenho por mui gran brio||461.8 E ũa cousa sei eu de vós e tenho por mui gran brio, / e por én vo-lo juro muit[o] a firmes e a fio||461.8 e por én vo-lo juro muit[o] a firmes e a fio||461.10 Eu por en[de] vo-lo rogo e vo-lo dou en conselho||461.12 que vós, entra[n]te a Sevilha, vos catedes no espelho / e non dedes nemigalha por me[n]te de Joan Coelho||461.15 bõos talhos en Espanha metestes, pois i chegastes, / e quen se convosco filhou sempre vós del guaanhastes||461.16 Sen esto fostes cousido sempre muit’e mesurado||461.17 de todas cousas comprido e apost’e ben-talhado||461.17 de todas cousas comprido e apost’e ben-talhado||461.18 de todas cousas comprido e apost’e ben-talhado, / e [e]nos feitos ardido e muito aventurado||461.18 e [e]nos feitos ardido e muito aventurado||461.20 E, pois que vossa fazenda teedes ben alumeada / e queredes ben amiga fremosa e ben-talhada||461.20 e queredes ben amiga fremosa e ben-talhada||461.22 E, pois que sodes aposto e fremoso cavaleiro||461.30 «Con estas petei e frango»||461.35 porque sempre as tragedes agudas e amoadas||464.25 Ca o mal, que vos foi ferir, / aquele x’ést[e] o nosso, / e por ende per ren partir / de vos muit’amar non posso / nen farei||465.7 «De mui bon grado queria ir / logo e nunca [máis] vĩir»||465.11 Pois me tal coita faz sofrer / qual sempr’eu por ela sofri, / ..., / e non se quer de min doer||465.13 «Moir’eu e moiro por alguen, / e nunca vos direi máis én»||465.14 «Moir’eu e moiro por alguen, / e nunca vos direi máis én»||465.18 E ja eu nunca veerei / prazer con estes olhos meus / de[s] quando a non vir, par Deus, / e con coita que averei / chorando lhi direi assi: / ...||466.16 que ja o sén / perdi por én / e viv’atormentado||466.27 que non dormi / nen ouve gasalhado, / e, se m’este mal / durar assi, / eu nunca fosse nado||468.10 ca rogades cousa [mui] desguisada, / e non sei eu quen vo-lo outrogasse||468.28 ca sempre fui temuda e dultada||470.5 por ben tenh’eu que vaades / mui longe de mí e mui con meu grado||470.12 Conselho vos dou d’amigo, / e sei, ... / ..., / morar[e]des u vos digo||470.13 se o vós fezerdes / e me daquesto crev[er]des||471.3 Don Meendo, vós veestes / falar migo noutro dia, / e na fala que fezestes / perdi eu do que tragia||471.6 ar queredes falar migo / e non quer[r]ei eu, amigo||473.3 «Naci en grave dia, / e nunca casarei, / ai mia irmana, se me non casa el-rei»||474.4 Non quer’eu donzela fea / e negra come carvon||474.10 Non quer’eu donzela fea / e velosa come can||475.11 – Don Arnaldo, ... / ..., ben vos vai, / e dad’a vós devi’a seer / aqueste don||476.10 ca non son máis de dous, e averedes- / -los a perder po-los muit[o] afrontar||477.3 Vi ũu coteife de mui gran granhon / con seu porponto, ..., / e con sas calças velhas de branqueta||477.11 Vi ũu coteife mal guisad’e vil||477.13 con seu perponto todo de pavil / e o cordon d’ouro tal por joeta||478.19 porque quebranto / e chanto / ven delas toda sazon||478.22 mais tragerei ũu dormon / e irei pela marinha / vendend’azeite e farinha||478.23 vendend’azeite e farinha||478.24 e irei pela marinha / vendend’azeite e farinha, / e fugirei do poçon / do alacran||478.33 e andar de noite armado / sen grado / o faço, e a rolda[r]||478.37 ca eu foi ja marinheiro / e quero-m’oimais guardar / do alacra||478.38 e quero-m’oimais guardar / do alacra e tornar / ao que me foi primeiro||478.49 ante quer’andar sinlheiro / e ir come mercadeiro / algũa terra buscar||479.5 de tal midida a devedes a colher / e non meor, per nulha maneira||479.7 Esta é a madeira certeira, / e, demais, non na dei eu a vós si[n]lheira||479.12 A Maior Moniz dei ja outra tamanha, / e foi-a ela colher logo sen sanha||479.14 e Mari’Airas feze-o logo outro tal, / e Alvela, que andou en Portugal||480.9 e da outra parte ven dos d’Escobar / e de Campos||480.10 mais de lavradores e de carvoeiros||480.13 u jaz seu padr’e sa madr’outro tal||480.14 e jara el e todos seus erdeiros||480.14 u jaz seu padr’e sa madr’outro tal, / e jara el e todos seus erdeiros||480.17 e comprou fouces, terra e [o]breiros||480.18 e comprou fouces, terra e [o]breiros, / e Vilar de Paos ar foi comprar / pera seu corp’, ...||480.19 e Vilar de Paos ar foi comprar / pera seu corp’, e diz ca non lh’én cal / de viver pobre||481.2 Senhor, justiça viimos pedir / que nos façades, e faredes ben||481.10 E tenho que vos non veo mentir, / pelos sinaes que nos el diss’é[n], / ca eno rostro [o] trag’, e non ten / por d[er]eito de s’end’el encobrir||481.17 É romeu que Deus assi quer servir / por levar tal furt’a Jelusalen, / e sol non cata como Gris non ten / nunca cousa de que s’e[le] cobrir||481.20 ca todo quanto el[e] despendeu / e deu, d’ali foi||481.21 d’ali foi, tod’aquesto sei eu, / e quant’el[e] foi levar e vistir||481.21 e quant’el[e] foi levar e vistir||482.3 Fui eu poer a mão noutro di- / -a a ũa soldadeira no con’, / e disse-m’ela: ...||482.12 log’i / cuidei morrer, e dix’assi: ...||482.16 Quisera-m’eu fogir logo d’ali, / e non vos fora mui[to] sen razon||482.17 con medo de morrer e con al non||482.25 e con pavor aquesta oraçon / comecei logo e dixe a Deus assi: / ...||482.26 Fel e azedo bivisti, Senhor, / por min||483.5 el xos quer lograr, / e d’outros muitos que non sei contar||483.6 por que oj’anda vistido e onrado||483.12 pois que se de quant’el foi lazerar / serve Don Pedro e non lhi dá én grado||483.16 porque foi filhar / a Coton, ..., / seus cantares, e non quis ende dar / ũu s[ol]do pera sa alma quitar / sequer do que lhi avia emprestado||484.2 e viu volta e guerra||484.2 quand’ogano aqui chegou / primeirament’e viu volta e guerra||484.7 e el fez-lhi leixar, / ..., / prez e esforço||484.7 e el fez-lhi leixar, / ..., / prez e esforço, e passou a serra||484.12 e el guardó-o log’enton mui ben / deles e fez-l[h]i de destro leixar / lealdad’...||484.13 e fez-l[h]i de destro leixar / lealdad’e de seestro lidar / [...]||484.18 porque [o] fez desguiar da fronteira / e en tal guerra leixar seu sen[h]or||484.24 Muito foi ledo, ..., / ... / ..., e diss’en essa ora: / ...||484.30 E ao demo vou acomendar / prez deste mundo e armas e lidar||484.30 E ao demo vou acomendar / prez deste mundo e armas e lidar||485.8 E, pois razon [a]tan descomunal / fostes filhar, e que tan pouco val||485.16 pois que o del e do dem’aprendestes||486.4 des que oi ben sas razões / [e] ena conta foi mentes parando||486.6 logo tenho i que non dissera ren / e era ja quite de todo ben||486.9 E queixa-se-m’ele muitas vegadas / dos escrivães e dos despenseiros||486.17 e catei u jazia / enno padron, e achei que avia / de todo ben sa quitaçon levada||487.7 ca vossa onra é [de] todos nós / e quantos nós avemos per-amar||487.25 o arcebispo, voss’amig’e meu||487.27 a que o feito do sagrado jaz / e a que pesa do mal||487.30 E, pol’amor de Deus, estad’en paz / e leixade maa voz||488.5 assi queria Avangelh’e mui pequena paixon / pera meestre Joan||489.5 estremece / e esmorece / o coteife con pavor||489.9 Vi coteifes orpelados / estar mui mal espantados, / e genetes trosquiados / corrian-nos arredor||489.12 tiinhan-nos mal aficados / [e] perdian-na color||489.17 Vi coteifes de gran brio / eno meio do estio / estar tremendo sen frio / ant’os mouros d’Azamor, / e ia-se deles rio / que Auguadalquivir maior||489.22 Vi eu de coteifes azes / con infanções [s]iguazes / mui peores ca rapazes, / e ouveron tal pavor / que os seus panos d’arraizes / tornaron d’outra color||489.31 Vi coteifes e cochões||490.20 [E] outrossi lhis ar vejo trager / as mangas mui curtas e esfra[lda]das||491.3 Ao daian de Calez eu achei / livros que lhi levavan da Beger, / e o que os tragia preguntei / por eles||491.4 e o que os tragia preguntei / por eles, e respondeu-m’el: ...||491.6 con estes livros que vós veedes (dous) / e con os outros que el ten dos sous / fod’el per eles quanto foder quer||491.13 con os livros que ten non á molher / a que non faça que semelhen grous / os corvos, e as aguias babous||491.25 manda-os ante sí todos trager / e, ..., / ..., / assi a fode per arte e per sén||491.27 assi a fode per arte e per sén||491.35 que, fodendo, lhi faz ben semelhar / que é geada ou nev’e non al||492.2 O que foi passar a serra / e non quis servir a terra||492.8 O que levou os dinheiros / e non troux’os cavaleiros||492.14 O que filhou gran soldada / e nunca fez cavalgada||492.20 O que meteu na taleiga / pouc’aver e muito meiga||493.2 Dominga Eanes ouve sa baralha / con ũu genet’e foi mal ferida||493.5 empero foi ela i tan ardida / que ouve depois a vencer sen falha, / e, de pran, venceu bõo cavaleiro||493.13 per sas armas e per com’er’arteiro||493.17 E aquel mouro trouxe con o veite / dous companhões en toda esta guerra, / e demais á preço que nunca erra / de dar gran colpe con seu tragazeite||493.20 e foi-[a] achar come costa juso, / e deu-lhi por én tal colpe de suso||493.22 E dizen meges que usan tal preit’e / an atal chaga: ...||493.28 porque a chaga non vai contra juso, / mais vai en redor come perafuso, / e por én muit’á que é fistolada||494.2 O que da guerra levou cavaleiros / e a sa terra foi guardar dinheiros||494.5 O que da guerra se foi con maldade / [e] a sa terra foi comprar erdade||494.14 O que tragia o pendon [sen] cinco / e [e]no dedo seu pedr’á o vi[n]co / non ven al maio||494.17 O que tragia o pendon sen oito / e a sa gente non dava pan coito||494.20 O que tragia o pendon sen sete / e cinta ancha e mui gran topete||494.20 O que tragia o pendon sen sete / e cinta ancha e mui gran topete||494.26 O que se foi con medo dos martinhos / e a sa terra foi bever-los vinhos||494.32 O que [non] roubou os mouros malditos / e a sa terra foi roubar cabritos||494.35 O que da guerra se foi con espanto / e a sa terra ar foi armar manto||495.2 Praz-mi a mí, senhor, de morrer / e praz-m’ende por vosso mal||495.19 ca meu serviç’e meu amor / sera-vos d’escusar peior / que a min d’escusar viver||496.2 Oimais quer’eu ja leixa-lo trobar / e quero-me desemparar d’amor||496.3 Oimais quer’eu ja leixa-lo trobar / e quero-me desemparar d’amor, / e quer’ir algũa terra buscar||496.17 u ést’a melhor / de quantas son, e de cujo loor / non se pode per dizer acabar!||497.2 mal mi venha daquel que pod’e val||497.4 que vos servi sempr’e vos fui leal||497.5 e vos fui leal / e serei ja sempr’enquant’eu viver||498.12 ca El sabe ben quan de coraçon / vos eu am’e [que] nunca vos errei||498.17 ca El sabe mui ben / ca sempre foi meu saber e meu sén / en vos servir||498.20 er sabe mui ben [ja] / que nunca vos mereci por que tal / morte per vós ouvess’, e por én mal / vos sera quand’ant’El formos ala||499.7 mais tal confort’ei / que aquel di’a morrer ei / e perderei coitas d’amor||500.6 a quen direi / quan muito mal [lev’e] levei / por vós senon a vós, senhor?||500.11 pois calar-me non m’é mester / e dizer-vo-lo non m’er val?||501.10 E tod’est’El quis que eu padecesse / por muito mal que me lh’eu mereci, / e de tal guisa se vingou de min||501.11 e de tal guisa se vingou de min, / e con tod’esto non quis que morresse||501.18 por viver assi / e que gran coita non mi falecesse||502.3 Nunca Deus fez tal coita qual eu ei / con a ren do mundo que máis amei, / ..., e am’e amarei||502.3 Nunca Deus fez tal coita qual eu ei / con a ren do mundo que máis amei, / ..., e am’e amarei||503.2 que eu servi / sempr’e que máis ca mí amei||503.10 sei per gran ben / lhi querer máis ca min nen al, / e, ..., / est’é o que a min aven||503.16 se per servir / e pe-la máis ca min amar||504.4 En gran coita, senhor, / ..., / vivo, per bõa fe, / e polo voss’amor / esta coita sofr’eu / por vós||504.10 e melhor mi sera / de morrer por vós ja, / e, ..., / esta [coita sofr’eu / por vós]||505.2 pois que m’agora Deus guisou / que vos vejo e vos posso falar||505.14 E non sei quando vos ar veerei / e por én vos quero dizer aqui / mia fazenda||506.5 por mesura que en vós á / e por ben que vos estara||506.12 E, pois por ben non teedes / que eu aja de vós grado / por quant’afan ei levado / por vós, e assi queredes||506.19 pois m’assi desemparades / e que me grado non dades / como dan outras aos seus||506.26 E eu non perderei o sén, / e vós non perdedes i ren, / senhor||507.9 E essa que vos vai dizer / que trobo porque me pag’én / e non por vós||508.2 Tan muito mal mi fazedes, senhor, / e tanta coita e afan levar||508.2 e tanta coita e afan levar||508.3 Tan muito mal mi fazedes, senhor, / e tanta coita e afan levar / e tanto me vejo coitad’andar||508.6 se ant’eu ja non queria morrer / e se mi non fosse maior prazer||508.8 En tan gran coita viv’, ..., / por vós, senhor, e levo tanto mal / que vos non posso nen sei dizer qual||508.14 Tan muit’é o mal que mi por vós ven / e tanta coita lev’e tant’afan||508.14 Tan muit’é o mal que mi por vós ven / e tanta coita lev’e tant’afan||509.2 Grave vos é de que vos ei amor, / e, par Deus, aquesto vej’eu mui ben||509.9 Grave vos é, ben vej’eu que é assi, / ..., / e que [e]st’é mia mort’e meu gran mal||509.9 e que [e]st’é mia mort’e meu gran mal||509.15 Grave vos ést’, ..., / que non podia máis, per bõa fe, / de que vos am’, e sei que assi é||510.3 Pois que vos Deus fez, mia senhor, / fazer do ben sempr’o melhor / e vos én fez tan sabedor||510.8 E, pois sabedes entender / sempr’o melhor e escolher||510.10 verdade vos quero dizer, / senhor, que sérvi’e servirei||510.16 mia senhor e quanto ben ei||511.2 des quando vos vi / e que fui vosco falar||511.7 e, pois é ‘ssi, / que pouco posso durar / e moiro-m’assi, de chão||511.9 porque mi fazedes mal / e de vós non ar ei al, / mia morte tenho na mão||511.16 con cuidad’e con pavor / meu coraçon non é são||512.3 vedes quen é, e seed’én nembrada: / ...||512.7 vedes que[n] é, [e] venha-vos en mente: / ...||512.10 Un tal ome sei [eu], ..., / que por vós morr[e], e vó-lo partide||512.11 vedes que[n] é, [e] non xe vos obride: / ...||513.2 Pero que eu mui long’estou / da mia senhor e do seu ben||513.20 c’a vezes ten en al o seu, / e sempre sigo ten o meu||514.2 Sempr’eu, mia senhor, desejei / máis que al, e desejarei, / vosso ben||514.7 ca ben sei / que nunca de vós averei / senon mal e viltança||515.2 Se eu podess’ora meu coraçon, / senhor, forçar e poder-vos dizer / quanta coita mi fazedes sofrer / por vós||515.7 pero me fazedes mal / e mi nunca quisestes fazer ben||515.9 par Deus, que pod’e val||515.13 se soubessedes quanto mal levei / e quanta coita, des que vos amei, / por vós||515.16 cuid’eu, ..., senhor, / que averiades doo de min, / e mal seria se non foss’assi||516.3 atan muit’á que nunca vi prazer / nen pesar, e quero-vos eu dizer / como prazer nen pesar non er [vi]||516.5 perdi o sén e non poss’estremar / o ben do mal nen prazer do pesar||517.3 Ũa pastor se queixava / muit’estando noutro dia, / e sigo medês falava||517.4 e sigo medês falava / e chorava e dizia / con amor que a forçava: / ...||517.4 e sigo medês falava / e chorava e dizia / con amor que a forçava: / ...||517.10 come molher con gran coita / e que a pesar, ... / ..., non fora doita||517.17 Coitas lhi davan amores, / ..., / e deitou-s’antr’ũas flores||517.18 e deitou-s’antr’ũas flores / e disse con coita forte: / ...||518.16 que o máis mal e máis pesar / que mi vós poderdes fazer / [faredes a vosso poder]||518.20 ca Deus vos deu end’o poder / e coraçon de mi-o fazer||521.2 A mia senhor, que eu por mal de mí / vi e por mal daquestes olhos meus||521.3 A mia senhor, que eu por mal de mí / vi e por mal daquestes olhos meus, / e por que muitas vezes maldezi / mí e o mund’e muitas vezes Deus||521.4 e por que muitas vezes maldezi / mí e o mund’e muitas vezes Deus||521.4 e por que muitas vezes maldezi / mí e o mund’e muitas vezes Deus||521.8 A que mi faz querer mal mí medês / e quantos amigos soia aver / e de[s]asperar de Deus||521.9 A que mi faz querer mal mí medês / e quantos amigos soia aver / e de[s]asperar de Deus||521.14 A por que mi quer este coraçon / sair de seu logar e por que ja / moir’e perdi o sén e a razon||521.15 A por que mi quer este coraçon / sair de seu logar e por que ja / moir’e perdi o sén e a razon||521.15 e perdi o sén e a razon||521.16 pero m’este mal fez e máis fara||523.2 A tal estado mi adusse, senhor, / o vosso ben e vosso parecer||523.6 E queria mia mort’e non mi ven||524.10 E tod[o] aquesto mi fez fazer / o mui gran medo que eu de vós ei, / e des i por vos dar a entender / que por outra morria||525.2 quand’en vós cuid’e non cuido no mal / que mi fazedes!||525.8 quando cuid’eu / en vós e non eno mal que mi ven / por vós||525.14 ca, senhor, mui gran prazer mi per-é / quand’en vós cuid’, e non ei de cuidar / en quanto mal mi fazedes levar||526.10 se é, sen[h]or, porque vos sei amar / mui máis que os meus olhos nen ca min, / e assi foi sempre des que vos vi||526.13 pero sabe Deus que ei gran pesar / de vos amar, ..., / e por én vós, ..., / non me devedes i culp’a põer||527.6 pois tamanho temp’á que guareci / sen seu mandad’oir e a non vi||528.1 Quix ben, amigos, e quer’e querrei / ũa molher que me quis e quer mal / e querra||528.1 Quix ben, amigos, e quer’e querrei / ũa molher que me quis e quer mal / e querra||528.2 Quix ben, amigos, e quer’e querrei / ũa molher que me quis e quer mal / e querra||528.3 Quix ben, amigos, e quer’e querrei / ũa molher que me quis e quer mal / e querra||528.5 quix ben e quer’e querrei tal molher||528.5 quix ben e quer’e querrei tal molher||528.6 que me quis mal sempr’e querra e quer||528.6 que me quis mal sempr’e querra e quer||528.7 Quix e querrei e quero mui gran ben / a quen mi quis mal e quer e querra||528.7 Quix e querrei e quero mui gran ben / a quen mi quis mal e quer e querra||528.8 Quix e querrei e quero mui gran ben / a quen mi quis mal e quer e querra||528.8 Quix e querrei e quero mui gran ben / a quen mi quis mal e quer e querra||528.13 Quix e querrei e quero ben querer / a quen me quis e quer, ..., / mal e querra||528.13 Quix e querrei e quero ben querer / a quen me quis e quer, ..., / mal e querra||528.14 Quix e querrei e quero ben querer / a quen me quis e quer, ..., / mal e querra||528.15 Quix e querrei e quero ben querer / a quen me quis e quer, ..., / mal e querra||529.9 E non vos pes de vos veer, ca tan / cuitad’ando que querria morrer, / e dos meus olhos podedes creer / que outro prazer nunca d’al veran||530.1 Senhor fremosa e do mui loução / coraçon||530.7 pero, senhor, quero-vos eu tal ben / qual maior poss’, e o máis encoberto / que eu poss[o]||530.20 e tod’aquest’aven / a min, coitad’e que perdi o sén||532.2 Senhor, oj’ouvess’eu vagar / e Deus me dess’end’o poder||532.9 cuidaria muit’a perder / da gran coita e do pesar / con que m’oj’eu vejo morrer||533.3 quando me nembra dela qual a vi / e que me nembra que ben a oi / falar!||534.10 senon aquel a que desse / amor coita toda via / qual a min dá noit’e dia||534.17 E, por én, quen ben soubesse / esta coita ben diria, / e sol non duvidaria / que coita que Deus fezesse||535.2 por Deus / e por quan boa vos El fez, / doede-vos algũa vez / de min||535.4 doede-vos algũa vez / de min e destes olhos meus||535.6 que vos viron por mal de sí, / quando vos viron, e por min||535.8 E, porque vos fez Deus melhor / de quantas fez e máis valer||535.10 querede-vos de min doer / e destes meus olhos||535.16 querede-vos doer do meu / mal e dos meus olhos||536.2 Senhor fremosa, por qual vos Deus fez / e por quanto ben en vós quis poer||536.10 ca, ..., / de me matardes seria razon, / e non diria eu por én de non||536.15 E saben quantos saben vós e min / que nunca cousa come vós amei||536.18 saben que nunca vos errei / [e] er saben que sempre vos servi / o melhor que pud’...||536.19 [e] er saben que sempre vos servi / o melhor que pud’e soubi cuidar||537.3 Quer’eu en maneira de proençal / fazer agora un cantar d’amor, / e querrei muit’i loar mia senhor||537.10 que a fez sabedor / de todo ben e de mui gran valor||537.11 que a fez sabedor / de todo ben e de mui gran valor, / e con tod’est[o] é mui comunal / ali u deve||537.13 er deu-lhi bon sén / e, des i, non lhi fez pouco de ben||537.16 mais pôs i prez e beldad’e loor / e falar mui ben e riir melhor / que outra molher||537.16 mais pôs i prez e beldad’e loor / e falar mui ben e riir melhor / que outra molher||537.17 mais pôs i prez e beldad’e loor / e falar mui ben e riir melhor / que outra molher||537.17 mais pôs i prez e beldad’e loor / e falar mui ben e riir melhor / que outra molher||537.19 des i, é leal / muit’, e por esto non sei oj’eu quen / possa compridamente no seu ben / falar||538.4 Mesura seria, senhor, / de vos amercear de mí, / que vos en grave dia vi, / e én mui grav’é voss’amor||538.18 ca, se meu feito vai assi / e m’El non for ajudador / contra vós||539.2 Que estranho que m’é, senhor, / e que gran coita d’endurar||539.7 E tod’este mal eu sofri / por vós e polo voss’amor||539.9 ca des aquel tempo, senhor, / que vos vi e oi falar, / non perdi coitas e pesar||539.10 ca des aquel tempo, senhor, / que vos vi e oi falar, / non perdi coitas e pesar||539.19 de qual vós sodes sabedor / que passou e passa per min||540.2 Senhor, cuitad’é o meu coraçon / por vós, e moiro||540.7 Tanto me coita e trax mal Amor / que me mata||540.14 ca de me matar Amor non m’é greu, / e tanto mal sofro ja en poder seu||540.15 e tod’aquest’é, senhor, des quand’eu / vos vi||541.2 Proençaes soen mui ben trobar / e dizen eles que é con amor||541.4 mais os que troban no tempo da frol / e non en outro||541.7 Pero que troban e saben loar / sas senhores o máis e o melhor / que eles poden||541.8 Pero que troban e saben loar / sas senhores o máis e o melhor / que eles poden||541.11 sõo sabedor / que os que troban quand’a frol sazon / á, e non ante, ..., / non an tal coita qual eu ei sen par||541.13 ca os que troban e que s’alegrar / van eno tempo que ten a color / a frol consig’...||541.15 ca os que troban e que s’alegrar / van eno tempo que ten a color / a frol consig’e, tanto que se for / aquel tempo, log’en trobar razon / non an||542.3 por Deus, / senhor fremosa, que vos fez / mesurada e de bon prez||542.9 Pero sempre vos soub’amar, / ..., / máis que os meus olhos e min||542.10 Pero sempre vos soub’amar, / ..., / máis que os meus olhos e min, / e assi o quis Deus guisar||543.7 Tantas coitas levei e padeci||544.4 que mi nunca fez nen ũu prazer / e de que nunca cuid’aver bon grado?||544.21 e perd[er]ei meu mal e meu cuidado||544.21 que mi dé morte peç’a Deus per don, / e perd[er]ei meu mal e meu cuidado||545.10 E, pois que vos non doedes / de min e sol non avedes / én coidado||545.16 mui dõado / moir’e de vós non ei grado||546.8 Tal coita mi dá voss’amor / e faz-me levar tanto mal||546.14 Tal coita sofr’, ..., / e tanto mal e tant’afan / que par de morte m’é de pran||546.14 Tal coita sofr’, ..., / e tanto mal e tant’afan / que par de morte m’é de pran||547.3 De mi vós fazerdes, senhor, / ben ou mal, tod’est’en vós é, / e sofrer m’é, per boa fe, / o mal||547.11 Mais nulha ren / non atendo de vosso ben / e cuido sempre no mal meu||547.12 e cuido sempre no mal meu, / que pass’e que ei de passar||547.16 sofri / e sofro por vós tanto mal||547.17 E, pois que eu, senhor, sofri / e sofro por vós tanto mal / e que de vós non atend’al||548.2 Assi me trax coitado / e aficad’Amor / e tan atormentado||548.3 Assi me trax coitado / e aficad’Amor / e tan atormentado||548.7 da mor- / t’averei prazer e sabor||548.14 ca ja da mor- / t’ei praz[er] e nen un pavor||549.1 O gran viç’e o gran sabor / e o gran conforto que ei||549.2 O gran viç’e o gran sabor / e o gran conforto que ei||549.6 que a sempr’amei e servi / e lhi quero ca mí melhor||549.7 que a sempr’amei e servi / e lhi quero ca mí melhor||549.9 Esto mi faz alegr’andar / e mi dá confort’e praz[er]||549.9 Esto mi faz alegr’andar / e mi dá confort’e praz[er]||549.12 cuidand’en como poss’aver / ben daquela que non á par, / e Deus, ..., / non querra que o seu bon sén / err’en min||549.17 Deus, que lhi deu sén e bon prez / sobre quantas no mundo son||549.21 mais dar-mi-á, cuid’én, / dela ben e bon galardon||550.2 se a Deus e a vós aprouguesse||550.11 E sabendo que vos prazeria / que, u vós morassedes, morasse / e que vos eu viss’e vos falasse||550.11 e que vos eu viss’e vos falasse||550.19 ca, senhor, en gran ben viveria / se, u vós vivessedes, vivesse, / e, sol que de vós est’entendesse, / terria-m’én, [e] razon faria, / por tan ben-andante||551.3 Ũa pastor ben-talhada / cuidava en seu amigo / e estava, ..., / ..., mui coitada||551.19 Ũa gran peça do dia / jouv’ali, ..., / e a vezes acordava, / e a vezes esmorecia||551.20 Ũa gran peça do dia / jouv’ali, ..., / e a vezes acordava, / e a vezes esmorecia||551.32 ca o que vos á servida / erged’olho e vee-lo-edes||552.14 Pois que vos nunca doestes de min / e sabedes quanta coita passei / por vós||552.15 e quanto mal lev’e levei||552.15 e sabedes quanta coita passei / por vós e quanto mal lev’e levei||554.9 Podedes-mi partir gran mal / e graves coitas que eu ei / por vós, mia senhor||554.15 Graves coitas e grand’afan / mi podedes, ..., / partir mui ben, senhor||554.19 mais er / sei que non podedes tolher / e que en min non á prazer||554.21 mais gran coit’e grand’afan||555.14 E, pois que viv’en coita tal / per que o dormir e o sén / perdi||556.3 Senhor, que mal vos nembrades / de quanto mal por vós levei / e levo||556.12 log’enton amado serei / de vós, e podedes saber / qual coita é de padecer / aquesta de que me matades||556.18 E, senhor, certa sejades / que des enton non temerei / coita que mi dar possades, / e tod’, a meu sén, cobrarei / que mi vós fezestes perder||557.6 mia senhor aja ben, pois ést’assi, / e vós ajades mal e nunca ben||557.6 mia senhor aja ben, pois ést’assi, / e vós ajades mal e nunca ben||557.9 pois a de que sempre foi servidor / me fez e faz cada dia peior||557.12 faça Deus sempre ben a mia senhor, / e vós, Amor, ajades todo mal||557.15 Pois da máis fremosa de quantas son / [ja máis] non pud’aver se coita non, / e per vós viv’eu en tal perdiçon / que nunca dormen estes olhos meus||557.18 mia senhor aja ben per tal razon, / e vós, Amor, ajades mal de Deus||558.3 Que prazer avedes, senhor, / de mi fazerdes mal por ben / que vos quig’e quer’! ...||558.20 E, se vo-lo mudar, enton / poss’eu viver, [e], se non, non||559.3 Se mi contra vós valvesse / Deus, ..., e quisesse / [que] do mal que mi fazedes / mi fezessedes enmenda!||559.7 que vos viss’, e vos prouguesse||559.10 por meu mal e meu quebranto||559.17 ond’eu, senhor, atendia / gran ben e grand’alegria||560.2 vejo-vos queixar / porque vos am’, e no meu coraçon / ei mui gran pesar||560.5 e no meu coraçon / ei mui gran pesar, ..., / porque vej’end’a vós aver pesar, / e queria-m’én de grado quitar||560.7 mais non posso forçar o coraçon, / que mi forçou meu saber e meu sén||560.9 des i, meteu-me no vosso poder, / e do pesar que vos eu vej’aver, / par Deus, senhor, a min pesa muit’én||560.17 e do pesar que vós tomades i / tom’eu pesar que non posso maior, / e queria non vos aver amor||561.3 ũa molher / que meu mal quis sempr’e quer / e me quis e quer matar||561.4 ũa molher / que meu mal quis sempr’e quer / e me quis e quer matar||561.4 ũa molher / que meu mal quis sempr’e quer / e me quis e quer matar||561.5 ũa molher / que meu mal quis sempr’e quer / e me quis e quer matar, / e ben o pod’acabar||561.14 que ben des enton / non mi deu se coita non, / e do mal sempr’o peior||561.19 rog’eu mui de coraçon / que El m’ajude a tan forte / coita, ..., / e ao gran mal sobejo||561.24 A min fez gran ben querer / Amor ũa molher tal / que sempre quis o meu mal / e a que praz d’eu morrer||561.25 Amor ũa molher tal / que sempre quis o meu mal / e a que praz d’eu morrer, / e, ..., / non poss’eu fazer i al||561.33 ond’ei / sempre mal e averei||561.36 por én rog’e rogarei / a Deus||561.38 que sabe que vivo / en tal mal e tan esquivo||562.13 que non podess’o coraçon des i / partir d’en vós cuidar, e viv’assi / sofrendo coita tal que non á par||562.21 pois non poss’end’o coraçon tirar / de viver en camanho mal vivi, / ..., / e d’aver sempr’a mort’a desejar||563.4 mais, pois vos praz de non seer assi / e do mal ei de vós sempr’o peior||563.11 pois vos é pesar / e sofr’eu mal||563.17 o corp’e Deus||563.18 e nunca vos errei, / e, ..., er / veede se é ben, ... / ..., / [de vos prazer de mi querer] va[ler]||563.24 De mi valerdes, Deus non mi perdon / se vós perdedes do vosso bon prez, / ..., e por Deus, ... / ..., / ve[e]d’agora se non é razon, / ..., / [de vos prazer de mi querer] valer||564.10 Tornou sanhuda enton / quando m’est’oiu dizer, / e diss’: ...||564.18 mais ja vos ei de servir / sempr’e por voss’andarei||564.25 ant’ei noj’e pesar én||564.33 «O meu», diss’ela, «sera / u foi sempr’e u está, / e de vós non curo ren»||564.34 «O meu», diss’ela, «sera / u foi sempr’e u está, / e de vós non curo ren»||565.2 Quand’eu ben meto femença / en qual vos vej’e vos vi / des que vos eu conhoci||566.3 Senhor, aquel que sempre sofre mal / mentre mal á non sabe que é ben, / e o que sofre ben sempr’outro tal / do mal non pode saber nulha ren||566.18 non tenh[o] eu ja i se morte non, / e vós perdedes mesura en min||567.8 Pois sempre á en vós mesura / e todo ben e cordura||567.8 Pois sempre á en vós mesura / e todo ben e cordura||567.15 E, por Deus, senhor, tomade / mesura per gran bondade / que vos El deu, e catade / qual vida vivo coitada||567.17 e catade / qual vida vivo coitada, / e algun doo tomade / de mí||568.2 pois per vós non ficou / de mi fazer ben, e ficou per mí||568.6 teede por ben, pois assi passou, / ..., / de mi teer puridade, senhor, / e eu a vós||568.8 Non ficou per vós de mi fazer ben, / e de Deus ajades bon galardon||568.9 mais a mia mingua foi grand’, e por én, / por mercee, teede por razon / de mi teer poridade, senhor||568.14 mais eu minguei en loor e en prez / como Deus quis||569.8 Vós sodes tan poderosa / de mí que meu mal e meu ben / en vós é todo||571.8 Porque tarda tan muito lá / e nunca me tornou veer||571.15 u visse os meus olhos e min||572.4 ca non pode falar migo / nen veer-m’, e faz gran razon / meu amigo de trist’andar||572.6 pois m’el non vir e lh’eu nembrar||572.8 Trist’anda, ..., / ca me non viu, e d[er]eit’é / (... / ...) / meu amigo de trist’andar||574.14 el sev’e muito chorando / er seve por mí jurando||575.3 Chegou-m’or’aqui recado, / amiga, do voss’amigo, / e aquel que falou migo / diz-mi que é tan coitado||575.10 mais ouv’el coita tan forte / e tan coitad’er jazia / que, ..., / [ja o guarir non podedes]||576.3 O meu amig’, amiga, non quer’eu / que aja gran pesar nen gran prazer, / e quer’eu este preit’assi trager||578.20 [E] estade com’estades de min, / e enfingede-vos ben des aqui||579.4 e por én vos rog’e vos castigo / que vos non pes de vos el ben querer||579.8 E, u m’estava en vós falando / e m’esto que vos digo rogava||579.10 e por én, filha, [vos] rog’e mando / que vos non [pes de vos el ben querer]||581.10 e tod’aquest’ela faz polo seu, / e por este preit[o] e non por al||581.15 Ela trabalha-se, ..., / de lhi fazer o vosso desamor / aver e á ende mui gran sabor||582.8 Pois seu mandad’ei migo, / rog’eu a Deus e digo, / louçana||582.13 Rog’eu a Deus e digo / por aquel meu amigo, / louçana||583.2 Non chegou, madr’, o meu amigo, / e oj’ést’o prazo saido||583.5 Non chegou, madr’, o meu amado, / e oj’ést’o prazo passado||584.14 Quando vej’esta cinta que por seu amor cingo / e me nembra, fremosa, como falou con migo||584.17 Quando vej’esta cinta que por seu amor trago / e me nembra, fremosa, como falamos ambos||585.14 e eu ben vos digo que é san’e vivo||585.14 – Vós me preguntades polo voss’amigo, / e eu ben vos digo que é san’e vivo||585.17 Vós me preguntades polo voss’amado, / e eu ben vos digo que é viv’e sano||585.17 e eu ben vos digo que é viv’e sano||585.19 E eu ben vos digo que é san’e vivo||585.20 E eu ben vos digo que é san’e vivo, / e seera vosc’ant’o prazo saido||585.22 E eu ben vos digo que é viv’e sano||585.23 E eu ben vos digo que é viv’e sano, / e se[e]ra vosc’ant’o prazo passado||586.3 Levantou-s’a velida, / levantou-s’alva, / e vai lavar camisas / eno alto||586.8 Levantou-s’a louçana, / ..., / e vai lavar delgadas||587.1 Amad’e meu amigo, / ..., / vede la frol do pinho / e guisade d’andar||587.4 Amad’e meu amigo, / ..., / vede la frol do pinho / e guisade d’andar||587.5 Amig’e meu amado, / ..., / vede la frol do ramo / e guisade d’andar||588.2 O voss’amigo tan de coraçon / pon ele en vós seus olhos e tan ben||588.14 E, quand’el ven u vós sodes, razon / quer el catar que s’encobra, e ten / que s’encobre||589.3 Com’ousará parecer ante mí / o meu amig’, ai amiga, por Deus, / e com’ousará catar estes meus / olhos||589.6 pois tan muit’á que nos veo veer / mí e meus olhos e meu parecer?||589.6 pois tan muit’á que nos veo veer / mí e meus olhos e meu parecer?||590.2 – En grave dia, senhor, que vos oi / falar e vos viron estes olhos meus!||590.13 – Des que vos vi e vos oi falar, [non] / vi prazer, senhor||591.9 – Amiga, estad[e] ora calada / un pouco e leixad’a min dizer: / ...||591.10 per quant’eu sei cert’e poss’entender||591.12 nunca no mundo foi molher amada / come vós de voss’amig’, e assi, / se el tarda, sol non é culpad’i||591.21 que é morto gran sospeita tom’i, / e, se mort’é, mal dia eu fui nada!||591.22 – Amiga fremosa e mesurada||591.28 nunca d’outr’ome tan leal oi / falar, e quen end’al diz non diz nada||592.7 El andava trist’e mui sen sabor||592.9 El andava trist’e mui sen sabor, / ..., / e perdudo o sén e a color||592.9 El andava trist’e mui sen sabor, / ..., / e perdudo o sén e a color||592.15 ca é descomunal / o mal que sofr’e a coita mortal||593.4 ca seria meu mal / e vosso||593.9 – Ben, senhor bõa e de prez||593.10 – Ben, senhor bõa e de prez, / e, ..., / o vosso mui ben passará||593.13 mais morte m’é de m’alongar / de vós e ir-m’alhur morar||594.4 – Si, senhor, e máis vos digo: / ...||594.10 – Si, senhor, e máis direi én: / ...||594.16 – Si, senhor, e máis vos direi: / ...||595.6 u mi possades / falar e me vejades||595.14 Naci en forte ponto, / e, amigo, partide / o meu gran mal sen conto||596.10 e jurastes-mi polo meu amor / e des oimais, ..., / nunca molher deve, ben [vos digo, / muit’a creer per juras d’amigo]||598.5 Mais Deus, ..., / lhi rog’eu que El quera escolher, / por vós, amigo, e des i por mí, / que non moirades vós nen eu assi / como morremos||598.15 ca ena maior / coita do mund’ou ena máis mortal / vivemos, amigo, e no maior mal||598.21 mui gran temp’á que este mal passou / per nós, e passa, e muito durou||598.21 mui gran temp’á que este mal passou / per nós, e passa, e muito durou||598.25 [que non moirades vós nen eu assi] / como morremos, e Deus ponha i / conselh’, amigo, a vós e a min||598.26 e Deus ponha i / conselh’, amigo, a vós e a min||599.1 Que coita ouvestes, madr’e senhor||599.3 que non possa veer / meu amig’e meu ben e meu prazer!||599.3 que non possa veer / meu amig’e meu ben e meu prazer!||599.5 Mais, se eu posso, par Nostro Senhor, / que o veja e lhi possa falar||599.8 Vós fezestes todo vosso poder, / madr’e senhor||599.9 que non / visse meu amig’e meu coraçon||599.15 quand’aguisastes que per nulha ren / eu non viss’o meu amig’e meu ben||600.1 Amig’e fals’e desleal||600.1 Amig’e fals’e desleal||601.2 Meu amigo ven oj’aqui / e diz que quer migo falar||601.3 Meu amigo ven oj’aqui / e diz que quer migo falar, / e sab’el que mi faz pesar||601.6 pois que lhi eu defendi / que non fosse, per nulha ren, / per u eu foss’, e ora ven / aqui||601.14 u eu con el falei / per ante vós, madr’e senhor||601.16 pois lh’eu defendi e mandei / que non fosse, ..., / [per u eu foss’, e ora ven]||601.19 [e ora ven] / aqui, madr’, e, ..., / d[er]eit’é que perça meu ben||602.2 Quisera vosco falar de grado, / ai meu amig’e meu namorado||603.2 Vi-vos, madre, con meu amig’aqui / oje falar e ouv’én gran prazer||603.4 e ouv’én gran prazer / porque o vi de cabo vós erger / led’, e tenho que mi faz Deus ben i||603.7 Ergeu-se ledo e riio ja-que||603.15 El pôs os seus olhos nos meus enton, / ..., / e tornou contra vós led’e riio||603.15 e tornou contra vós led’e riio||603.16 e tornou contra vós led’e riio, / e por end’ei prazer no coraçon||604.3 Gran temp’á, meu amigo, que non quis Deus / que vos veer podesse dos olhos meus, / e non pon con tod’esto en mí os seus / olhos mia madr’, amig’; ...||604.6 guisade de nos irmos, por Deus, d’aqui, / e faça mia madr’o que poder des i||604.9 ca o partiu mia madr[e], a que pesou / daqueste preit’, e pesa||604.9 ca o partiu mia madr[e], a que pesou / daqueste preit’, e pesa, e min guardou / que vos non viss’, amig’; ...||604.13 Que vos non vi á muito e nulha ren / non vi des aquel tempo de nen un ben||604.15 ca o partiu mia madr[e] e fez por én / que vos non viss’, amig’; ...||604.20 E, se [o] non guisardes mui ced’assi, / matades vós, amig’, e matades min||605.11 mia madre, que end’á poder / e vos sabe gran mal querer||605.12 mia madre, que end’á poder / e vos sabe gran mal querer, / e por én mia morte queria||607.6 e and’eu leda por én / e faço muit’aguisado||607.17 pois ven como lh’eu mandei / e log’el sera, ben sei, / do mal guarid’e cobrado||607.18 e log’el sera, ..., / do mal guarid’e cobrado||607.19 e log’el sera, ..., / do mal guarid’e cobrado, / e das coitas que lh’eu dei / des que foi meu namorado||608.4 ca tanto paresc’eu ben / que desto mal grad’ajades vós én / e Deus bon grado||608.19 non é [sen guisa de por mí morrer / quen mui ben vir este meu parecer] / que mi Deus deu, e podedes creer / que non ei ren que vos i gradecer||610.2 Coitada viv’, amigo, ..., / e vós vivedes coitad’e con gran desejo / de me veer e mi falar||610.2 e vós vivedes coitad’e con gran desejo / de me veer e mi falar||610.3 e vós vivedes coitad’e con gran desejo / de me veer e mi falar||610.3 e vós vivedes coitad’e con gran desejo / de me veer e mi falar, e por én sejo / sempr’en coita tan forte||610.8 Por vos veer, amigo, vivo tan coitada, / e vós por me veer||610.9 Por vos veer, amigo, vivo tan coitada, / e vós por me veer, ... / ..., e maravilhada / sõo de como vivo||610.14 non sei quen sofresse / tal coita, qual eu sofr’e vós||610.17 e con aquestas coitas eu (que non nacesse!) / non sei de min que seja, / e da mort’ei enveja / a tod[o] ome ou molher que ja morresse||611.5 que ũa, que Deus maldiga, / vo-lo ten louc’e tolheito||611.6 que ũa, que Deus maldiga, / vo-lo ten louc’e tolheito, / e moir’end’eu con despeito||612.1 Ai fals’amig’e sen lealdade||612.6 Amigo fals’e muit’encoberto||612.12 eu non me temia / do gran mal e da sabedoria / con que mi vós á gran temp’andastes||613.15 Non é senon espanto, / u vos non vejo, quanto / ei, desej’e quebranto||614.3 Por Deus, punhade de veerdes meu / amig’, amiga, que aqui chegou, / e dizede-lhi, ..., / o que m’el ja muitas vezes rogou: / ...||614.9 ca sabedes quant’á que me serviu, / e dizede-lhi, ..., / o que m’el rogou cada que me vio||615.2 Amiga, quen vos [ama / e por] vós é coitado / e se por vosso chama, / ..., / non vio prazer||615.3 Amiga, quen vos [ama / e por] vós é coitado / e se por vosso chama, / ..., / non vio prazer||615.7 por én ja morrerá, / e por aquesto m’é greu||615.14 por én ja morrerá, / [e] a min pesa muit’én||616.5 mais ora ja, des aqui, / que vos vejo, folgarei / e veerei prazer de mí||616.11 folgarei / e veerei de min prazer||616.14 Des que vos non vi, de ren / non vi prazer e o sén / perdi||616.17 folgarei / e veerei todo meu ben||616.23 folgarei / e averei gran solaz||617.9 praz-m’e vej’i bon dia||618.3 ca diz de mí, e de vós outro tal||618.5 ca diz de mí, e de vós outro tal, / andand’a muitos que lhi fiz eu ben / e que vós soubestes tod’este mal||618.9 ca diz andando mui gran traiçon / de min e de vós||618.11 u se louva de min que lhi fiz ben / e que vós soubestes end’a razon||618.15 ca diz de min gran mal, per bõa fe, / e de vós||618.17 ca diz que lhi fiz eu ben / e ca vós soubestes todo com’é||619.2 Falou-m’oj’o meu amigo / mui ben e muit’omildoso / no meu parecer fremoso||620.2 Vai-s’o meu amig’alhur sen mí morar, / e, par Deus, amiga, ei end’eu pesar||620.5 ca lho defendi, e faço gran razon||620.8 Defendi-lh’eu que se non fosse d’aqui, / ..., / e ora vai-s’e faz-mi gran traiçon||620.8 e ora vai-s’e faz-mi gran traiçon||620.9 e ora vai-s’e faz-mi gran traiçon, / e des oimais non sei que seja de min||621.8 molher que passasse / coita qual eu passo que ja durass’e / que non morress[e] ou desasperasse||624.4 que fez melhor falar / de quantas fez e parecer melhor||624.10 se m’algũu tempo quisera leixar / ela servir e non na ir matar||625.4 por sí o rog’e leix’a min pas[s]ar / as[s]i meu tempo||625.9 E ja m’El tanto mal fez que non sei / ren u me possa cobrar diss’, e non / sei nen sab’outren nen sab’El razon / por que me faça máis mal de quant’ei||625.12 e, pois eu ja per tod’esto pas[s]ei, / nunca me pode ben nen mal fazer||625.19 e, pois por min tod’esto passou ja, / nunca me pode ben nen mal fazer||626.2 Tal sazon foi en que eu ja perdi / quanto ben ouv’e non cuidei aver / que par podesse a outro ben seer||626.12 que de bon prez e sén e parecer / é mui melhor de quantas quis fazer||626.12 que de bon prez e sén e parecer / é mui melhor de quantas quis fazer||626.14 é mui melhor de quantas quis fazer, / e quis log’i que foss’en poder seu||626.21 en outra senhor mui melhor cobrei, / que me faz Deus servir e desejar||627.9 E, pois Amor en tal guisa me ten / en seu poder que defensa non ei / de partir morte, e, pois eu certo sei / que por dona a morrer me conven, / catarei [ja das donas a melhor]||627.15 E ben vej’eu, ... / ..., que non ei defenson / d’escusar mort’, e, ... / ..., / catarei ja das donas a melhor||628.2 De vós, senhor, quer’eu dizer verdade / e non ja sobr’[o] amor que vos ei||628.7 assi de fea come d’ẽatidade / non vos vence oje senon filha d’ũu rei, / [e] non vos amo||628.10 E s[e] eu vosco na casa sevesse / e visse vós e a vos[s]a color||628.10 e visse vós e a vos[s]a color||628.18 Todos vos dizen, senhor, con enveja, / que desamedes eles e mí non||628.22 amade vós o q[ue] vos máis deseja, / e ben creede que eles todos son||629bis.2 O que me d’ansar corrudo / á e demais m’ameaça||629.4 con que untas[s]e sa peça / toda, coelho e coelho||629bis.5 ainda eu fi’-de cornudo / seja por feito que faça, / e el padr’é do meu drudo / [...]||631.4 ca tal senhor ei / mui fremosa e pux no coraçon / que fale vosco||631.8 pois vos Deus deu / per-mesura e bondad’e bon prez||631.8 pois vos Deus deu / per-mesura e bondad’e bon prez||631.9 pois vos Deus deu / per-mesura e bondad’e bon prez, / e por todo este ben que vos El fez / ouv’a poer eno coraçon meu / que fale vosco||631.14 en ben parecer / vos Deus fez máis fremosa e en sén / e en mesura e en todo outro ben||631.15 en ben parecer / vos Deus fez máis fremosa e en sén / e en mesura e en todo outro ben||631.15 en ben parecer / vos Deus fez máis fremosa e en sén / e en mesura e en todo outro ben||632.7 Mui ben na fez falar e entender / sobr’aquantas donas El fez nacer||632.14 Esta senhor que min en poder ten / fez Deus fremosa e de mui bon sén||633.2 que «ben e mal sempre na face [v]en»||633.8 [D]a sa bondade e seu prez mui loado / e sa mesura nen do seu bon sén / non mi ven mal||633.9 [D]a sa bondade e seu prez mui loado / e sa mesura nen do seu bon sén / non mi ven mal||633.15 [De] mazel’e grand’afan e cuidado / e gran coita que m’aficado ten||633.15 [De] mazel’e grand’afan e cuidado / e gran coita que m’aficado ten||633.16 [De] mazel’e grand’afan e cuidado / e gran coita que m’aficado ten||634.2 Ora, senhor, tenho muit’aguisado / de sofrer coita grand’e gran desejo||634.4 pois, d’u vós fordes, eu for alongado / e vos non vir como vos ora vejo||634.6 e, mia senhor, est’é gran mal sobejo / meu e meu gran quebranto||634.9 Desej’e coita e gran soidade / conven, sen[h]or, de sofrer toda via||634.9 Desej’e coita e gran soidade / conven, sen[h]or, de sofrer toda via||634.11 pois du vós fordes i e gran beldade / voss’eu non vir||634.16 viver eu en coita tan forte / e en tal estraidade||634.20 non quedarei ar, meu ben e meu lume, / de chorar sempre||634.28 ca pela morte me sera partida / gran soidad’e vida mui coitada||634.31 pois entendo / de chorar sempre e andar sofrendo / coita desmesurada||636.2 Sempr’eu, senhor, mia morte receei / máis d’outra ren e ja, ..., / non a rece’; ...||636.16 mais ora vejo ben / que o non ei, e vedes por que non: / ...||636.19 a gran coita [que por vós ei, senhor, / me faz perder de mia morte pavor], / ..., e, par Deus, mia senhor, / muito me foi de o perder peor!||637.2 Ouç’eu muitos d’Amor que[i]xar, / e dizen que per el lhes ven / quanto mal an||637.3 e dizen que per el lhes ven / quanto mal an e que os ten / en tal coita que non á par||638.3 como viver pesand’a vós e non / aver eu ja d’outra cousa sabor / senon da morte||638.6 pesar a vós e mui gran mal a mí / é fazer-me Deus, morrendo, viver / en tal vida||638.10 viv’eu, senhor, fazend’a vós pesar / e mal a min||638.10 viv’eu, senhor, fazend’a vós pesar / e mal a min, e non me quer Deus dar / de o partir nen un sén nen poder||640.3 Viv’e cuida por én se[e]r sandeu||640.7 E que sera do que quis mui gran ben / e quer a quen lho non quer gradecer||640.9 E que sera do que quis mui gran ben / e quer a quen lho non quer gradecer, / ..., / e sabe que non perderá per ren / esta coita||640.12 E que sera do que sempre servir / foi quen lhi quis e quer por en[de] mal||640.13 E que sera do que sempre servir / foi quen lhi quis e quer por en[de] mal, / e nunca lhi por é[n] quis fazer al||640.14 e nunca lhi por é[n] quis fazer al, / e que nunca de sí pode partir / esta coita||641.3 macar m’el viu, sol non quis falar migo, / e mia sobervia mi-o tolheu||641.6 Macar m’el viu, sol non quis falar migo / e eu mi-o fiz||641.18 Que non meti mentes no que fazia, / e fiz pesar a quen mi-o non faria||641.22 E fiz pesar a quen mi-o non faria, / e tornou-s’én sobre mí a folia||643.2 Agora vẽ[o] o meu amigo / e quer-se log’ir||643.2 e quer-se log’ir e non quer migo / estar||645.6 a el m’assanh’e faço dereito||646.1 Estava meu amig’atenden[d]’, e chegou / mia madr’...||646.2 e chegou / mia madr’e fez-m’end’ir tal que mal me pesou||646.4 ala me tornarei / e i lo atenderei||647.2 Madre, passou per aqui un cavaleiro / e leixou-me namorad’e co[n] marteiro||647.2 e leixou-me namorad’e co[n] marteiro||647.7 Madre, passou per aqui un filho d’algo / e leixou-m’assi penada com’eu ando||647.12 Madre, passou per aqui (que non passasse!), / e leixou-m’assi penada||648.2 Disse-mi a mí meu amigo, ..., / que non lh’estevess’eu triste e cedo se tornaria||648.3 Disse-mi a mí meu amigo, ..., / que non lh’estevess’eu triste e cedo se tornaria, / e soo maravilhada / porque foi esta tardada||648.6 Disse-mi a mí meu amigo, ..., / que non lh’estevess’eu triste, e tarda e non mi ven||648.6 e tarda e non mi ven||648.9 Que non lh’estevess’eu trist[e] e cedo se tornaria||648.10 Que non lh’estevess’eu trist[e] e cedo se tornaria, / e pesa-mi do que tarda||648.13 Que non lh’estevess’eu trist[e], e tarda e non mi ven||648.13 e tarda e non mi ven||649.3 quant’á, ‘migo, que m’eu vosco veer / non pud’, atant’á oje que nunca vi prazer, / e, amigo, grad’oj’a Deus / que vos veen os olhos meus||650.2 Cuidades vós, meu amigo, ca vos non quer’eu mui gran ben, / e a mí nunca ben venha se eu vejo no mundo ren / que a mí tolha desejo / de vós u vos eu non vejo||651.5 Se m’eu a vós, meu amig’e meu ben, / non assanhar, dizede-m’ũa ren: / ...||652.1 Quando vos eu, meu amig’e meu ben, / non posso veer, vedes que mi aven: / ...||652.3 tenh’olh’e vej’e non posso veer, / meu amig’, o que mi possa prazer||652.3 tenh’olh’e vej’e non posso veer, / meu amig’, o que mi possa prazer||652.10 nen en preito non é / u vos eu non vejo, e, per bõa fe, / tenh’olh’e ve[j’e non posso veer]||652.14 pois non dorm’eu con eles, e de pran / tenh’o[lh’e vej’e non posso veer]||655.9 Quando se foi, fez-me preito / que se verria mui cedo, / e mentiu-m’e tort’á feito||655.9 e mentiu-m’e tort’á feito||656.8 do meu amor e do voss[o] en ment’avian||656.11 do meu amor e do voss[o] i enmentavan||656.13 Do meu amor e do voss[o] en ment’avian||656.16 Do meu amor e do voss[o] i enmentavan||656.20 Vós lhi tolhestes os ramos en que siian / e lhis secastes as fontes en que bevian||656.23 Vós lhi tolhestes os ramos en que pousavan / e lhis secastes as fontes u se banhavan||659.2 Que coita tamanha ei a sofrer / por amar amig’e non o veer!||659.5 Que coita tamanha ei endurar / por amar amig’e non lhi falar!||659.7 Por amar amig’e o non veer||659.10 Por amar amig’e non lhi falar||659.14 Non lh’ousar a coita que ei dizer / e non mi dan seus amores lezer||659.17 Non lhe ousar a coita que ei mostrar / e non mi dan seus amores vagar||660.3 Vi eu, mia madr’, andar / as barcas eno mar, / e moiro-me d’amor||660.8 As barcas [e]no mar / e foi-las [a]guardar||660.11 As barcas eno ler / e foi-las atender||660.14 E foi-las aguardar / e non o pud’achar||660.17 E foi-las atender / e non o pudi veer||661.2 Trist’anda, mia madr[e], o meu amigo, / e eu triste por el||661.3 Trist’anda, mia madr[e], o meu amigo, / e eu triste por el, ..., / e, ..., morrer-vos-ei eu||661.5 E morrerá por mí, tant’é coitado, / e vós perderedes meu gasalhado||662.2 Foi-s’un dia meu amigo d’aqui / e non me viu||662.2 Foi-s’un dia meu amigo d’aqui / e non me viu e, ..., / madre, ora morrerei||662.5 ca morre agora por mí, e por én, / madre, [ora morrerei]||662.7 Foi-s’el d’aqui e non m’ousou falar||662.8 Foi-s’el d’aqui e non m’ousou falar / nen eu a el, e por én con pesar, / madre, [ora morrerei]||663.8 – [S]e mi-o vós amostrardes, gracir-vo-lo-ia, / e direi-vo-l’eu logo en que s’atrevia||665.4 fui eu e vós non veestes||665.6 e queredes falar migo, / e non querrei eu, amigo||665.15 E ainda me rogaredes / que fal’eu algur convosco, / e por quanto mi fazedes / direi que vos non conhosco||666.4 porque morre d’amor / e non pode viver||666.12 – Sempre lh’eu coita vi / por vós e mort’, ...||666.12 – Sempre lh’eu coita vi / por vós e mort’, [e], ai / filha, pois eu vou [i]||666.14 pois eu vou [i] / e mig’outren non vai||668.2 Par Deus, amigo, muit’á gran sazon / que vos non vi, e vedes por que non: / ...||668.10 Roguei-lh’eu que vos viss’, e non quis Deus / que vos vissen aquestes olhos meus||669.3 Id’, ai mia madre, vee-lo meu amigo, / ..., / e irei eu convosco se vós quiserdes||669.7 Porque morr’e me quer gran ben de coraçon, / ide vee-lo, mia madr’, ...||669.8 ide vee-lo, mia madr’, e guarra enton||670.2 quando veer / meu amig’e migo falar||671.2 Chegades, amiga, d’u é meu amigo / e con el falastes||671.6 D’u é meu amigo ben sei que chegades / e con el falastes||671.9 Gran ben m’é convosc’e muit’ei que vos diga||672.2 ca me ten mia madre presa e, ment[r]’eu en sa prison / for, non veerei meu amigo||672.8 guarda-me del a perfia, e oimais, enquant’assi / for, non veerei meu amigo||673.2 non lhi falei e con el me perdi||673.12 Madre velida, ide-lhi dizer / que faça ben e me venha veer||674.5 é amigo que nunca desejar / soub’outra ren senon mí, ..., / e, se o eu por mí leixar morrer, / sera gran tort’.||674.6 sera gran tort’e non ei de fazer / que lh’eu quisesse ben de coraçon||674.9 [e non ei de fazer] / que lh’eu quisesse ben de coraçon, / ..., / e nulh’amor nunca de min sentiu||674.10 e nulh’amor nunca de min sentiu / e foi coitado por mí des enton||674.15 [e non ei de fazer] / que lhi quisesse ben, ... / ... / ..., e nunca lhi prestou||674.16 e nunca lhi prestou / e sera morto se lh’eu non val[v]er||675.5 – Par Deus, filha, mando-v[o-l’ir veer / e sera ben]||675.12 – Que lhi farei se veer u eu for / e mi quiser dizer, come a senhor, / algũa ren?||676.4 vee-lo-ei / e, se vós, madr’, algun ben queredes, / loar-mi-o-edes||677.8 Trage-me mal mia madre velida, / [e] pouc[o] á que fui mal ferida / por vós, amigo||677.10 Trage-me mal e soo guardada||677.11 Trage-me mal e soo guardada, / e pouc[o] á que foi mal julgada / por vós, amigo||678.3 por fazer oraçon / e por veer meu amigo log’i||678.4 E, se fezer [bon] tempo e mia madre non for||678.5 querrei andar mui leda e parecer melhor||679.2 o meu amigo, que mi quer ben de coraçon / e que é coitado por mí||679.10 que mi quer melhor ca os seus / olhos e que morre por mí||680.4 , roguei-lh’eu por Deus, / ..., / que non tardass’, e disse-m’el assi: / ...||680.6 que nunca Deus lhi desse de mí ben / se non veesse mui ced’, e non ven||680.10 dixi-lh’eu, ... / ..., que nunca falar / podia mig’, e disse-m’el enton / que nunca [Deus lhi desse de mí ben]||680.16 ca el mi disse como vos direi / e sol non meteu i de non poder||680.22 ca mi diss’el u se de mí quitou, / e non sacou ende morte nen al||681.20 pois me vos Deus por amigo deu / e mí a vós por amiga muit’á||682.11 Viste-las juras que jurou ali, / que verria, e jurou-as per mí||683.4 quando lh’eu disser / ca lhi quer’eu maior ben ca m’el quer, / e el enton, ..., / non sabera como mi á gradecer||683.16 E outro prazer vos direi maior / que vos eu dixi que lh’oj’eu direi, / que viva mig’ (...), / e, ..., / non sabera como [mi á gradecer]||683.22 ca lhi direi ca non posso guarir, / ..., e el enton con ben / non sabera como mi á gradecer||684.6 que direi, amigo, per bõa fe, / como parec’e seu nom’e quen é||684.6 que direi, amigo, per bõa fe, / como parec’e seu nom’e quen é||685.5 Saberedes que non ei én poder / de viver, ..., / e, ..., / vivede mig’, amig’, e viverei||685.6 vivede mig’, amig’, e viverei||685.7 Vivede mig’e ben vos estara||685.8 Vivede mig’e ben vos estara, / e averei sempre que vos gracir||685.9 ca, se vos fordes e vos eu non vir, / non viverei, amig’, ...||686.6 ca o poder que sempre ouvi m’ei, / e eu vos fiz e [eu] vos desfarei||686.6 e eu vos fiz e [eu] vos desfarei||686.9 Dizen-mi que filhastes senhor tal / per que vos cuidastes de min partir, / e ben vos é se vos a ben sair||686.14 Senhor filhastes, com’oi dizer, / a meu pesar, e perderedes i / se eu poder||686.15 e perderedes i / se eu poder, e poderei, assi / como fiz sempr’, ...||686.16 e perderedes i / se eu poder, e poderei, assi / como fiz sempr’, e posso-me poder||688.2 pois me leixades / e vos ides alhur morar||688.8 E, pois vos vós ir queredes / e me non queredes creer||688.10 se o fazedes / e tornardes por me veer||688.20 Pois vos ides sen meu grado / e non dades nada por mí||688.22 se coitado / fordes e tornardes aqui||689.6 ca mi mentiu o que mi soia / dizer verdad’e nunca mentia||689.9 E mui pouc’á que lh’eu oi jurar / que non queria ben outra molher / senon min, e [ben] sei eu que lho quer||689.15 Máis me fiava per el ca per min / nen ca per ren que no mundo viss’al, / e mentiu-m’ora tan sen guisa||690.7 Pes a quen-quer e mate-se por én||690.10 meu lum’e meu ben||690.13 Pois entendo que mia mort’e meu mal / quer||690.15 pois non quer ren de quant’a mí praz / e poi-lo ela por aquesto faz||690.16 fazed’aquest’e depois fara-s’al||691.3 Cavalgava noutro dia / per un caminho frances, / e ũa pastor siia / cantando||691.5 e ũa pastor siia / cantando con outras tres / pastores, e non vos pes||691.10 «Nunca molher crea per amigo, / pois s’o meu foi e non falou migo»||691.15 ar verra-s’outra sazon / e dira-vos por que non / falou vosc’, ai ben-talhada||691.20 “Deus, ora veesse o meu amigo / e averia gran prazer migo”||692.9 ca sempre m’eu de tal guisa guardei / que non soubessen meu mal nen meu ben, / e fazen-s’ora sabedores én||693.2 Per boa fe, mui fremosa, sanhuda / sej’eu e trist’e coitada por én||693.2 Per boa fe, mui fremosa, sanhuda / sej’eu e trist’e coitada por én||693.3 por meu amig’e meu lum’e meu ben||693.3 por meu amig’e meu lum’e meu ben||693.4 que ei perdud’, e el mi [á] perduda||694.2 Foi-s’o meu amigo d’aqui noutro dia / coitad’e sanhud’, ...||694.2 Foi-s’o meu amigo d’aqui noutro dia / coitad’e sanhud’, e non soub’eu ca s’ia||694.3 mais, ja que o sei, e por Santa Maria, / e que farei eu, louçãa?||694.5 Quis el falar migo e non ouve guisado||694.6 Quis el falar migo e non ouve guisado, / e foi-s’el d’aqui sanhud’e mui coitado||694.6 e foi-s’el d’aqui sanhud’e mui coitado||694.7 e foi-s’el d’aqui sanhud’e mui coitado / e nunca depois vi el nen seu mandado||694.10 Quen lh’ora dissesse quan trist’oj’eu sejo / e quant[o] oj’eu, mui fremosa, desejo / falar-lh’e vee-l’! ...||694.11 e quant[o] oj’eu, mui fremosa, desejo / falar-lh’e vee-l’! ...||695.3 Amigo, queixum’avedes / de mí, ..., / e, ..., / nulha parte non sabedes / de quan muito mal, amigo, / sofro se falardes migo||695.9 nen de com’ameaçada / fui un dia pola ida, / que a vós fui, e ferida||695.14 Des que souberdes mandado / do mal muit’e mui sobejo / que mi fazen||695.20 se vós quiserdes / que vos fal’e que vos veja||696.3 Ai madr’, o que eu quero ben / non lh’ous’eu ante vós falar, / e á end’el tan gran pesar / que dizen que morre por én||696.8 Gran sazon á que me serviu / e non mi-o leixastes veer||696.9 e non mi-o leixastes veer, / e veeron-mi ora dizer / ca morre porque me non viu||696.14 Se por mí morrer, perda mi é, / e pesar-mi-á se o non vir||697.3 porque mi diz que o non ousarei / veer mia madr’, e de pran vee-lo-ei||697.4 e de pran vee-lo-ei / e quero tod’en ventura meter||697.5 e quero tod’en ventura meter, / e des i saia per u Deus quiser||697.9 No meu coraçon / ei oj’eu posto, ..., / que o veja e que lhi faça ben||697.13 i-lo-ei veer ali u m’el mandou, / e por quanta coita por mí levou / farei-lh’eu est’e quanto m’al rogar||697.14 farei-lh’eu est’e quanto m’al rogar||698.3 Falei un dia, por me baralhar / con meu amigo, ..., / e direi-vos que lhi dix’...||698.9 falei con outr’en tal que o provasse, / e pesou-lhi máis ca se o matasse||698.10 e pesou-lhi máis ca se o matasse, / e preguntou-m’...||698.10 e preguntou-m’e dixi-lh’eu enton: / ...||698.16 preguntou-m’ele por que lhi fazia / tan gran pesar ou se o entendia, / e direi-vos como me lhi salvei: / ...||699.15 nen os meus olhos ar quitei / de chorar, e tanto chorei / que perdi o sén des enton||700.4 ca pug’antre mia madr’amor / e antr’o meu amigo||700.5 ca pug’antre mia madr’amor / e antr’o meu amigo, / e por aquest’ando leda||700.7 gran dereit’ei a ‘ndar led[a], / e andade migo ledas||700.17 E mandó-o migo falar / (...), / e venho-mi-vos én loar||701.2 meu amigo ven / e enviou-mi dizer e rogar / que lh’aguis’eu de comigo falar||701.2 meu amigo ven / e enviou-mi dizer e rogar / que lh’aguis’eu de comigo falar||701.4 e enviou-mi dizer e rogar / que lh’aguis’eu de comigo falar, / e de tal preito non sei end’eu ren||701.5 e de tal preito non sei end’eu ren, / e pesa-mi||701.8 ca, pero m’end’eu gran sabor ouver / e mui gran coita no meu coraçon / de lho [a]guisar||702.3 – Filha, direi-vos ũa ren / que de voss’amig’entendi, / e filhad’algun conselh’i||702.6 – Madre, creer-vos-ei eu d’al / e non desto, per bõa fe||704.2 Fui eu, madre, lavar meus cabelos / a la fonte e paguei-m’eu delos||704.3 e paguei-m’eu delos / e de mí, louçana||704.5 Fui eu, madre, lavar mias garcetas / a la fonte e paguei-m’eu delas||704.7 A la font[e] e paguei-m’eu deles||705.5 Quen m’end’ora soubesse / verdad’e mi dissesse||705.8 Foi-s’el mui sen meu grado / e non sei eu mandado||706.2 Fremosas, a Deus louvado, con tan muito ben como oj’ei, / e do que soo máis leda||707.4 Agora me foi mia madre melhor / ca me nunca foi des quando naci / (...), / e ora é mia madre e mia sen[h]or||707.4 e ora é mia madre e mia sen[h]or||707.7 Sempre lh’eu «madr’e senhor» chamarei||707.8 Sempre lh’eu «madr’e senhor» chamarei / e puinharei de lhe fazer prazer||707.10 e puinharei de lhe fazer prazer / por quanto me non quis leixar morrer, / e morrera||708.4 Meu conselh’e meu amigo, / por que non vivedes migo?||709.2 Anda triste meu amigo, / mia madr’, e á de mí gran despeito||709.4 e á de mí gran despeito / porque non pode falar comigo / e non por al, e faz gran dereito / d’andar triste o meu amigo||709.8 Anda trist’o meu amigo, / mia madr’, e tenho que seja morto||709.10 porque non pode falar comigo / e non por al, e non faz gran torto / d’andar trist[e] o meu amigo||709.14 Anda trist’o meu amigo, / mia madr’, e anda por én coitado||709.16 porque non pode falar comigo / e non por al, e faz mui guisado / d’andar trist[e] o meu amigo||710.3 Oi ora dizer que ven / meu amigo, de que eu ei / mui gran queixum’e averei||710.10 Non cuidei que tan gran sazon / el podesse per ren guarir / sen mí e, ..., / ... / ..., / poder sen mí tanto mo[rar / u mi non podesse falar]||711.9 e disse quand’e qual dia||711.9 fez-mi tal preito / e disse quand’e qual dia||711.15 E ja o praz’é passado, / que m’el disse que verria / e que mi avia jurado||711.19 que se veesse / [o máis cedo que podesse], / e, se eu end’al soubesse, / que nunca lhi ben quisesse||712.1 Que trist’oj’eu and’e faço gran razon||712.2 foi-s’o meu amig’, e o meu coraçon, / donas, per bõa fe, / ala ést’u el é||712.6 foi-s’o meu amig’, e todo [o] meu ben, / donas, per bõa fe, / [ala ést’u el é]||712.10 foi-s’o meu amig’, e quanto ben [eu] ei, / donas, [per bõa fe, / ala ést’u el é]||712.14 foi-s’o meu amig’, e o lume dos meus, / donas, [per bõa fe, / ala ést’u el é]||713.4 Eu fiz mal sén qual nunca fez molher, / pero cuidei que fazia bon sén / do meu amigo, ..., / e mal sén foi||713.5 que o tive sempr’en desden, e non / pod’el saber ren do meu coraçon||713.8 ca nunca de mí pud’entender al, / e con essa coita se foi d’aqui||713.9 e con essa coita se foi d’aqui, / e fez mal sé[n]||713.10 e fez mal sé[n], nunca tan mal sén vi, / porque o fiz, e acho-m’ende mal||713.15 Por lhi dar coita por sabe-lo seu / coraçon ben, ..., / m’encobri de máis sempr’, e ja sera / mal pera mí||714.2 viverei mui coitada / porque se foi meu amigo, e fui eu i muit’errada||714.6 E tenho que lhi fiz torto de me lh’assanhar doado, / ..., e foi-se por én coitado||715.5 E cuid’en esto sempr’e non sei que de mí seja||715.9 Se o faz, faz-mi torto e, par Deus, mal me mata||716.1 Que mi queredes, ai madr’e senhor||716.5 ca non ei eu no mund’outro sabor / senon catar ali per u á viir / meu amigo, por que moiro d’amor, / e non poss’end’eu os olhos partir?||716.7 Ja me feristes cen vezes por én, / [e] eu, mia madre, non ei outro ben||717.2 e non vos nembrades / de mí e torto fazedes||717.8 Non dades agora nada / por mí e, ... / ..., máis mui ben vingada / serei de vós||717.14 Non queredes viver migo / e moiro con soidade||718.2 Ir quer’oj’eu, madre, se vos prouguer, / u é meu amig’e, se o poder / veer, / veerei [i] mui gran prazer||719.16 a que[n] mi novas dissesse / d’el-rei e dos que co[n] el son||720.8 Dizede-mi-o, meu amigo, / e, por Deus, non mi-o neguedes||720.10 e, por Deus, non mi-o neguedes / quando non sodes comigo, / e muit’á que non sabedes, / amigo, de mí mandado||722.7 nen quig’amig’en tal razon aver, / e el filhou-m’à força por senhor / a meu pesar||722.8 e el filhou-m’à força por senhor / a meu pesar, e morrerá por én||722.12 nen encobrir / que lhis eu non fale en al pera oir / en mí falar, e ja me lhi ensanhei / porque o fez||722.13 e ja me lhi ensanhei / porque o fez, e nunca el maior / pesar oio||722.21 mais sempre m’eu d’atal preito guardei / o máis que pud’e non ouv’i sabor||722.23 mais el me mata porque quer morrer / por mí de pran e, ..., / non pod’én ja o coraçon quitar||723.2 Quand’eu sobi nas torres sobe-lo mar / e vi onde soia a bafordar / o meu amig’, ...||723.8 Quand’eu catei das torres [a] derredor / e non vi meu amig[o] e meu senhor||723.8 e non vi meu amig[o] e meu senhor||723.11 quando me nembrei del e do seu amor||723.14 Quand’eu vi esta cinta que m’el leixou, / ..., e me nembrou / a corda da camisa que m’el filhou||724.3 nunca de min pode aver senon mal / e morrerá||724.7 leix’a coidar eno mal que lhi én ven / e coida sempre [en] meu bõo parecer||724.9 que as[s]i morr’e assi quer morrer||724.14 Leix’a coidar eno mal que lhi eu dei / e coida en min fremosa que m’el vio||724.17 E amores tantas coitas lhi dan / por min que ja a morte mui preto está, / e sei eu del que cedo morrerá||724.18 e sei eu del que cedo morrerá, / e, se morrer, non me faz i pesar||724.21 leix’a coidar eno seu grande afan / e coida sempre en meu bon semelhar||725.4 Amiga, por Deus, vos venh’ora rogar / que mi non querades fazer perdoar / ao meu amigo, que mi fez pesar, / e non mi-o roguedes||725.15 porque non guardou min nen no meu amor / e en filhar sanha ouve gran sabor||726.3 O meu amigo que[i]xa-se de mí, / amiga, ..., / e diz que perdeu ja por mí o sén||726.4 e diz que perdeu ja por mí o sén / e que o pos[s]’eu desensandecer||726.8 Queixa-s’el muito porque lhi non fiz, / amiga, ben, e diz que á pavor / de m’estar mal se por min morto for||727.9 dis[s]eron-mi que mor[r]ia / por outra e que rogava||728.15 Quanto quiser tanto more / meu amigo en outra terra / e ande comigo a guerra||729.4 Quando meu amigo souber / que m’assanhei por el tardar / tan muito, ..., / e que lh’eu falar non quiser||729.14 E, quand’el vir os olhos meus / e vir o meu bon semelhar||729.15 e vir o meu bon semelhar / e o eu non quiser catar||729.21 Quando m’el vir ben parecer, / ..., / e da coita que por min á / non m’ousar nulha ren dizer||730.15 que morre por outra d’amor / e que non á min por senhor||731.2 Pois que vos eu quero mui gran ben, / amig’, e quero por vós fazer / quanto me vós rogades||731.4 dizer / vos quer’eu e rogar ũa ren: / ...||731.11 ben sabede / que o farei, e vós fazede / por mí o que vos quero rogar||733.2 Ir-vos queredes, amigo, d’aquen / e dizedes-mi vós que vos guis’eu / que faledes ante comig’; ...||733.8 Rogades-me vós mui de coraçon / que fale vosc’e al non aja i||733.9 Rogades-me vós mui de coraçon / que fale vosc’e al non aja i, / e queredes-vos, amig’, ir d’aqui||733.14 Queredes que vos fale, se poder, / e dizedes que vos queredes ir||734.3 Q[u]iso-m’oj’un cavaleiro dizer, / amigas, ca me queria gran ben, / e defendi-lho eu||734.3 e defendi-lho eu, e ũa ren / sei per quant’eu i del pud’aprender: / ...||734.5 tornou mui trist’, e eu ben lh’entendi / que lhi pesou porque lho defendi||734.9 Quis-m’el dizer, ..., / o ben que mi quer a mui gran pavor, / e quiso-me logo chamar «senhor»||734.10 e defendi-lho eu, e el enton / tornou [mui trist’, ...]||734.10 e quiso-me logo chamar «senhor», / e defendi-lho eu||734.13 Falava mig’e quiso-me falar / no mui gran ben que m’el diz ca mi quer||734.15 e quiso-me falar / no mui gran ben que m’el diz ca mi quer, / e dixi-lh’eu que non lh’era mester / de falar i||734.16 e dixi-lh’eu que non lh’era mester / de falar i, e el con gran pesar / tornou [mui trist’, ...]||737.3 Por Deus, amiga, que preguntedes / por meu amigo que aqui non ven, / e sempre vos eu por én querrei ben||737.10 Log’oj’, amiga, polo meu amor / preguntad’os que aqui chegaron / com’ou de qual guisa o leixaron, / e dizede-mi-o||737.16 Preguntade vó-lo voss’amigo, / ..., / se era mort’ou viv’o[u] que fara, / e, [por Deus], falade-o comigo||738.4 pero mi-o eu cuitado vi / e m’el ante muito rogou / que lhi perdoasse||738.6 non quix, / e fiz mal porque o non fiz||738.9 E pavor ei de s’alongar / d’aqui, ..., / e fara-o con gran razon||738.14 Chamava-m’el lume dos seus / olhos e seu ben e seu mal||738.14 Chamava-m’el lume dos seus / olhos e seu ben e seu mal||738.16 poi-lo non fazia por al, / que o [eu] fezess’e, por Deus, / que lhi perdoasse||738.22 ca vẽo chorar ante mí / e disse-mi o que vos direi: / ...||739.10 per com’eu cuid’, e cuid’aguisado||740.3 Dizen-mi, amiga, ... / ..., que [e]l prenderá / morte por mí e, ... / ..., / máis lhe valria pera non morrer / non lhe fazer ben ca de lho fazer||740.4 pero que el á / por min gran coita e me quer gran ben||741.5 mais en vossa prison / ést’[or]a quite por vós d’outra ren, / e, ..., / ben seria de lhi fazerdes ben||741.8 El outra dona soia querer / gran ben, amiga, e foi-vos veer||741.9 e foi-vos veer / e ora ja non pod’aver prazer / de sí nen d’al se lhi per vós non ven||741.14 El outra dona avia por senhor, / e ora Deus por lhi fazer maior / coita sofrer, ..., / mostrou-lhi vós||742.4 dizen que é[ste] mal / mias amigas e que faço mal sén||742.10 Elas non saben qual sabor eu ei / de lhi fazer ben no meu coraçon, / e posso-lho fazer mui con razon||742.15 Eu lhi farei ben e elas verran / preguntar-m’ante vós por que o fiz||742.17 e elas verran / preguntar-m’ante vós por que o fiz, / e direi eu: ...||743.3 O meu amigo non á de mí al / senon gran coita, que lhi nunca fal, / e, amiga, o coraçon lhi sal / por me veer||743.8 Des que naci nunca lhi fiz prazer / e o máis mal que lh’eu pudi fazer / lhi fiz||743.11 pois este mal por mal non ten / e lh’eu mal faç’e por mí quer morrer||743.11 pois este mal por mal non ten / e lh’eu mal faç’e por mí quer morrer||743.14 Ele quit’é por mí d’outra senhor / e faço-lh’eu cada dia peior||743.17 e, pois lh’assi aven, / que lh’eu mal faç’e m’el á tal amor||744.3 sei que queredes gran ben / outra molher e por mí ren / non dades||744.8 ca noutro dia vos achei / falar no voss’e non en al / con outra||744.9 ca noutro dia vos achei / falar no voss’e non en al / con outra, e foi-m’ende mal||745.10 E sodes desmesurada, / que vos non queredes doer / do meu amigo, ... / ..., e and’eu coitada||745.14 Vee-lo-ei eu, per bõa fe, / e direi-lhi tan gran prazer / per que el dev’a gradecer||747.9 Nunca lhi ja creerei nulha ren, / ..., / e diz ca morre desto||747.15 seu pouc’e pouco se vai perdendo / comig’, e diz el que jaz morrendo||747.19 E non sei ren por que el ficass’e / que non veesse se lh’eu nembrasse||748.7 Punh’el-rei ora de lhi fazer ben, / e quanto x’el quiser tanto lhi den||748.11 Façan-lh’ora quant’el quiser e non / more comigo||749.3 o meu amigo, se mi quer gran ben, / non lho gradesco, e máis d’outra ren / gradesc’a Deus eno meu coraçon / que m’El fremosa fez||749.8 el faz guisad’, [e] eu, po-lo fazer, / non lho gradesco||749.9 [e] eu, po-lo fazer, / non lho gradesco, e ei que gradecer / a Deus ja sempr’o máis que poder / que m’El [fremosa fez]||749.16 mas quant’oj’eu no meu espelho vi / gradesc’a Deus muit’, e gradesco-lh’al: / ...||750.4 nós, as meninhas, punhemos d’andar / con nossas madres, e elas enton / queimen candeas por nós e por sí||750.5 e elas enton / queimen candeas por nós e por sí||750.6 e elas enton / queimen candeas por nós e por sí, / e nós, meninhas, bailaremos i||750.8 Nossos amigos todos lá iran / por nos veer, e andaremos nós / bailand’ant’eles||750.14 Nossos amigos iran por cousir / como bailamos e poden veer / bailar [i] moças de bon parecer||751.9 leixemos ess’e falemos en al||751.14 Dizede-lh’ora que non pod’aver / nunca meu ben e que non cuid’i sol||752.3 sol non se leixou / por mí de s’ir, e quand’aqui chegou, / ..., / chorou tan muit’e tan de coraçon||752.5 chorou tan muit’e tan de coraçon / que chorei eu con doo del enton||752.10 Eu lhi roguei que máis non chorasse, / ... / ..., / e, ..., / chorou tan muit’e tan de coraçon||753.8 ca fui eu [i] chorar dos olhos meus, / mias amigas, e candeas queimar||753.16 mais por veer o que eu muit’amei / sempr’, e non vẽo o meu traedor||754.4 e moir’, e, se non é assi, / non vejades de mí prazer / que desejades a veer||754.4 nen mi-o queredes [vós] creer / e moir’, ...||754.10 chorei, madre, dos olhos meus / con gran coita, ..., / e moir’, ...||754.10 e moir’, e, se assi non é, / non vejades de mí prazer / [que desejades a veer]||754.15 De mia mort’ei mui gran pavor, / ..., / e al non dovidedes én||755.2 Ir quer’oj’eu fremosa de coraçon, / por fazer romaria e oraçon, / a Santa Maria das Leiras||755.5 Des que s’amigo foi nunca vi prazer, / e quer’oj’ir fremosa po-lo veer / a Santa Mar[ia] das Leiras||755.8 [E] nunca serei leda se o non vir, / e por esto fremosa quer’ora ir / a Santa Mar[ia] das Leiras||756.2 ca chegou meu amig[o], e, se el ali ven, / a Santa Maria das Leiras irei velida||756.5 ca chegou meu amigo, e, se el ali for, / a Santa Mar[ia] das Leiras irei [velida]||756.11 Nunca con taes novas tan leda foi molher / com’eu soo con estas, e, se [el] i veer, / a Santa Mar[ia das Leiras irei velida]||757.14 Lealmente ama Joan de Guilhade, / e de nós todas lhi seja loado||757.15 e de nós todas lhi seja loado / e Deus lhi dé, da por que o faz, grado||758.14 e meu amig’agora non / me viu e passou per aqui||758.20 ca ja meus olhos viu alguen / e meu bon talh’...||758.20 ca ja meus olhos viu alguen / e meu bon talh’e ora ven||758.21 e ora ven / e vai-se tanto que s’ir quer||759.3 fez-me fremosa e de mui bon prez||760.3 Sanhud’and[ad]es, amigo, / porque non faço meu dano / vosc’, e, ..., / ora vos par’e vos digo / ca nunca ja esse [preito] / mig’, amigo, sera feito||760.4 ora vos par’e vos digo / ca nunca ja esse [preito] / mig’, amigo, sera feito||760.10 guardad’a cint’e a touca||761.6 mando-me-lh’eu que s’enfinga / da mia cinta e xa cinga||761.9 De pran todas vós sabedes / que lhi dei eu de mias dõas / e que mi-as dá el mui bõas||761.14 Se s’el enfing’é ca x’ousa, / e direi-vos que façades: / ...||762.3 Foi mui queixos’e, pero se queixou, / dei-lh’eu enton a cinta que tragia||762.9 fez-mi tirar a corda da camisa, / e dei-lh’eu dela ben quanta m’el disse||762.13 ca ja m’end’el muitas deu e mui bõas||763.3 Amigas, tamanha coita / nunca sofri, ..., / e direi-vo-la gran coita / con que eu sejo coitada: / ...||763.9 Nunca vós vejades coita, / amigas, qual m’oj’eu vejo, / e direi-vos a mia coita / con que eu coitada sejo: / ...||763.15 Sej’eu morrendo con coita, / tamanha coita me filha, / e dé-mi a coita||763.16 é coita / que cing’e que maravilha||764.3 pois ora ficou / onde m’eu vin e outra o mandou||764.10 pois el ficou u lh’a mia cinta dei / [...] / e, mias amigas, ..., / se m’el quisesse como soia, / [j’agora, amigas, migo seria]||765.2 Vi oj’eu donas mui ben parecer / e de mui bon prez e de mui bon sén||765.2 Vi oj’eu donas mui ben parecer / e de mui bon prez e de mui bon sén||765.3 Vi oj’eu donas mui ben parecer / e de mui bon prez e de mui bon sén, / e muit’amigas son de todo ben||766.6 Sei eu que por falar migo chegará el mui coitado, / e vós ide-vos chegando lá todas per ess’estrado||767.2 Morr’o meu amigo d’amor / e eu non vo-lho creo ben||767.3 Morr’o meu amigo d’amor / e eu non vo-lho creo ben, / e el mi diz logo por én / ca verra morrer u eu for||767.5 e el mi diz logo por én / ca verra morrer u eu for, / e a mí praz de coraçon||767.10 que el por mesura de min / o leixasse morrer aqui / e o veja quando morrer||767.16 ca nunca eu esse tal vi, / e el moira se lhi prouguer||768.14 El andou por mí muito trobando / e quant’avia por mí o dando||768.15 e quant’avia por mí o dando / e nas lides me ia enmentando||769.3 Fostes, amig’, oje vencer / na voda en bafordar ben / todo-los outros, e praz-m’én||769.21 A toda-las donas pesou, / ..., / e punharon de s’afeitar||770.3 Chus mi tarda, mias donas, meu amigo, / ..., / e crece-m’end’ũa coita tan fera / que non ei o cor migo||770.5 e crece-m’end’ũa coita tan fera / que non ei o cor migo, / e jurei ja que, atá que o visse, / que nunca ren dormisse||770.9 Quand’el ouv’a fazer a romaria / pôs-m’un dia talhado / que [o] visse, [e] non ven, mal pecado||770.15 Aquel dia que foi de mí partido / el mi jurou chorando / que verria, e pôs-mi praz’e quando||770.15 e pôs-mi praz’e quando||771.3 diz-m’, ai amigas, que perd[e] o sén / por mí e diz que morre por meu ben||771.7 El chora muito e filha-s’a jurar / que é sandeu||771.8 e filha-s’a jurar / que é sandeu, e quer-me fazer fis / que por mí morr’, ...||771.9 e quer-me fazer fis / que por mí morr’, e, ..., / mui ben sei eu que á ele vagar||771.14 pois veer viv’e pois sandeu non for||772.3 mui ben sei eu que m’ouvestes / grand’amor e estevestes / mui gran sazon ben comigo||772.8 Os grandes nossos amores, / que mí e vós sempr’ouvemos, / nonca lhi cima fezemos||772.10 nonca lhi cima fezemos / coma Brancafrol e Flores||772.14 Ja eu falei en folia / convosc’[e] en gran cordura||772.15 Ja eu falei en folia / convosc’[e] en gran cordura / e en sén e en loucura||772.15 Ja eu falei en folia / convosc’[e] en gran cordura / e en sén e en loucura||773.6 Ca un amigo que eu sempr’amei / pediu-mi cinta e ja lha er dei||773.11 mais pedir cinta non é nulho mal, / e por aquesto non se perdeu migo||773.14 Deus me cofonda se lh’eu cinta desse, / e perder-s’-ia ja sempre [con] migo||773.21 maldita seja quen lh’amiga for / e quen se del[e] tever por servida!||774.2 Fez meu amigo gran pesar a mí, / e, ..., / fezestes-me-lh’, amigas, perdoar||774.4 e chegou oj’e dixi-lh’eu assi: / ...||774.4 fezestes-me-lh’, amigas, perdoar, / e chegou oj’e dixi-lh’eu assi: / ...||774.10 e el quis oj’os seus olhos merger, / e dixi-lh’eu: ...||774.15 Este perdon foi de guisa, de pran, / que ja máis nunca mig’ouvess’amor, / e non ousava viir con pavor||775.3 Fez meu amigo, amigas, seu cantar, / ..., en mui boa razon / e sen enfinta||775.3 Fez meu amigo, amigas, seu cantar, / ..., en mui boa razon / e sen enfinta, e fez-lhi bon son||775.4 Fez meu amigo, amigas, seu cantar, / ..., en mui boa razon / e sen enfinta, e fez-lhi bon son, / e ũa dona lho quiso filhar||775.6 mais sei eu ben por quen s’o cantar fez, / e o cantar ja valria ũa vez||775.9 logo lh’eu foi na cima da razon / por que foi feit’, e ben sei por quen non||775.10 logo lh’eu foi na cima da razon / por que foi feit’, e ben sei por quen non, / e ũa dona o quer pera sí||775.14 Eno cantar mui ben entendi eu / como foi feit’e ben como por quen||775.15 Eno cantar mui ben entendi eu / como foi feit’e ben como por quen, / e o cantar é guardado mui ben||775.16 e o cantar é guardado mui ben, / e ũa [dona] o teve por seu||776.6 que lhi consent’eu / de me servir e se chamar por meu?||776.8 ou que talan lhe dá / de vos servir e amar máis que al||777.3 Avedes vós, amiga, guisado / de falar vosc’oj’o meu amigo, / ..., e ben vo-lo [digo], / por falar vosc’, ...||777.4 e ben vo-lo [digo], / por falar vosc’, e traz-vos recado / de rog’, amiga, do voss’amigo||777.9 ca lhe defendi que non moras[s]e / i, e por én catou quen rogasse||777.10 e por én catou quen rogasse / e recado sei que vos traz ora / de ro[g’, amiga, do voss’amigo]||777.14 Gran sazon á que meu ben demanda, / e nunca pôde comigo falar||777.15 e nunca pôde comigo falar, / e ven ora voss’amigo rogar||777.16 e ven ora voss’amigo rogar / e ora recado sei que vos [m]anda / de rog’, a[miga, do voss’amigo]||778.5 ergi-m’e dixi: ...||779.2 batiçar queredes / vos[s]o criad’e cura non avedes / que chamen clerig’; ...||780.4 falade vós nas donzelas enton, / e no sembrant’, amiga, que fezer / veeremos ben se ten no coraçon / a donzela por que sempre trobou||782.10 – Amiga, desemparado / era de vós e morria||783.5 ja non an coraçon / de dizer ben que soian dizer / [de vós] e sol non falan en amor||783.6 e sol non falan en amor / e al fazen||783.16 Mais, amigas, conselho á d’aver / dona que prez e parecer amar||783.17 atender temp[o] e non se queixar||783.18 atender temp[o] e non se queixar / e leixar ja a vó-lo tempo perder||783.21 ca ben cuid’eu que cedo verra alguen / que se paga da que parece ben, / e veeredes ced’amor valer||784.3 Veestes-me, amigas, rogar / que fale con meu amigo / e que o avenha migo||784.9 Cabeça de can perdudo / é, pois non á lealdad’e / con outra fala én Guilhade||784.12 é traedor conhuçudo, / e por est’, amiga[s], é t[e]udo: / ...||784.18 a toda-lo el diria, / e al quanto lh’eu dissesse / é fala se a con el fezesse||785.2 Disseron-mi que avia de mí / o meu amigo queixum’e pesar||785.3 Disseron-mi que avia de mí / o meu amigo queixum’e pesar, / e é tal que me non sei conselhar||786.6 sei-m’eu com’e non o quero dizer||786.13 Ouv’el de mí queixum’e ũa ren / vos direi que mi avẽo des enton: / ...||786.16 ouv’én tal coita no meu coraçon / que nunca dormi e guisei por én||787.15 Mui ben vej’eu quan muito lhi pesou / a meu amig’en se d’aqui partir, / e todo foi por quanto se quitou / de mí||788.3 Conselhou-mi ũa mia [a]miga / que quisess’eu a meu amigo mal, / e ar dix’eu, ..., atal: / ...||788.16 e Deu-la leixe desto mal achar / e a min nunca mi mostre prazer||789.5 que ést’aqui e quer migo falar||789.15 quando s’end’el partiu / e non me falou enton nen me viu||790.4 Foi-se d’aqui e non falou migo||790.10 ca mi jurou que se non partisse / d’aqui, e foi-se sen meu mandado||791.8 Se m’assanhar, non façades i al / e sofrede a sanha no coraçon||791.9 pois vos eu posso fazer ben e mal||791.14 E, pois eu ei en vós tan gran poder / e averei enquant’eu viva for||792.2 Madre, disseron-mi ora que ven / o meu amig[o], e seja-vos ben||792.3 e seja-vos ben / e non façades vós end’outra ren||792.5 ca morr’agora ja por me veer, / e a vós, madre, ben dev’a prazer / de s’atal ome por mí non perder||792.9 Ben m’é con este mandado que ei / de meu amig’, ..., / de que se ven, e ora, ... / ..., / e a vós, madre, ben dev’a prazer / [de s’atal ome por mí non perder]||793.3 Ai mia madre, sempre vos eu roguei / por meu amig’, ... / ..., e queredes-lhi mal||793.4 e queredes-lhi mal, / e direi-vos que vos por én farei: / ...||793.5 pois mal queredes meu lum’e meu ben||794.3 anda-mi sanhuda / mia madr’, e sõo perduda / agora con ela por én||794.8 Pola coita que mi destes / foi ferida e maltreita||794.9 Pola coita que mi destes / foi ferida e maltreita, / e ben o sábia mia madre / que aquesta sera feita||795.5 e en mí ten a coita e o lezer / e o pesar e quant’á de prazer||795.5 ca en mí ten quant’oj’el á de ben, / e en mí ten a coita e o lezer||795.6 e en mí ten a coita e o lezer / e o pesar e quant’á de prazer||795.6 e en mí ten a coita e o lezer / e o pesar e quant’á de prazer||797.7 E, pois aquestes olhos meus / por el perderan o dormir||797.9 E, pois aquestes olhos meus / por el perderan o dormir / e non poss[o] end’eu partir / o coraçon||797.16 E a min era mui mester / ũa morte que ei d’aver / ante que tal coita sofrer, / e pesar-mi-á se non souber, / ..., que sera / [do meu amig’ou que fara]||798.6 non o veer nen lhi falar / e ave-lo eu muit’a desejar!||798.17 [e] de meu amigo ben sei / que non sab[e] al ben querer / senon mí, e máis vos direi: / ...||798.19 sempre lh’eu por én máis querrei / ca lhi quer[o], e Deus poder / mi dé de con el[e] viver||800.5 porque morastes o digo / mui longi de min e mui sen meu grado||800.7 Muitas vezes mi jurastes / e sei ca vos perjurades||801.6 nunca ja ledo sera, / e, se m’el non vir, morrerá||801.8 Que trist’oje que eu sejo, / e, par Deus, que pod’e val, / morrerá, u non jaz al!||801.8 par Deus, que pod’e val||801.10 Se m’eu for e o non vejo, / nunca ja ledo sera||802.5 ei amor, e quen amor á, / mal que lhi pes, de cuidar á||803.2 Porque se foi d’aqui meu amigo / sen meu mandado e non mi-o fez saber||803.4 assanhar-m’-ei e farei-lh’entender / que outra vez non se vaia d’aqui||803.7 Quand’el veer e me sanhuda vir, / sei que sera mui coitado por én||803.9 e jurar-mi-á e querra-me mentir||803.9 sei que sera mui coitado por én / e jurar-mi-á e querra-me mentir||803.10 e jurar-mi-á e querra-me mentir, / e eu log’i falar-lh’-ei en desden||803.15 [E] ja meu amigo nunca salra / de meu mandado nen de meu poder, / e, se se el for, ante me jurará, / ..., / que outra vez non se [vaia d’aqui]||803.16 quand’eu quiser e tod’a meu prazer||804.2 Tanto falan do vosso parecer / e da vossa bondade, mia senhor||804.3 Tanto falan do vosso parecer / e da vossa bondade, ..., / e da vossa mesura||804.10 ca poucos son que sábian entender / quantos bẽes en vós á, nen amor / sábi[an] aver, e quen muito non for / entendudo non o pode saber||804.13 mais-lo gran ben, ..., / eu vo-lo quer’, e outro con razon / non vo-lo pode tan grande querer||804.16 ca tanto ben ouví de vós dizer / e tanto vos sodes vós a melhor / dona do mundo||804.20 mais o gran ben (...) / eu vo-lo quer’, e por vós quantos son / non saberan, ..., morrer||805.2 Muitos dizen con gran coita d’amor / que querrian morrer e que assi / perderian coitas||806.3 pero que sempre mi fez e faz mal / e fara||806.4 pero que sempre mi fez e faz mal / e fara||806.15 ca mi ven dela, ..., / mal se a vej’e mal se a non vir||807.5 ũa dona que eu vi noutro dia, / e non ous’én máis daquesto dizer||807.6 mais quen a viss’e podess’entender / todo seu ben «senhor»-la chamaria||807.8 ca senhor é de muito ben, e vi-a / eu por meu mal||807.12 morrer assi com’eu moir’e perder, / meus amigos, o corp’...||807.13 e perder, / meus amigos, o corp’e non poder / veer ela quando veer querria||807.24 É por esto que ben conselharia / quantos oiren no seu ben falar / non a vejan, e poden-se guardar / melhor ca m’end’eu guardei, que morria||808.6 se eu soubesse que vos prazia / de mia mort’e se log’eu non querria / morrer||808.9 ca ess’é o meu ben, / e que seja verdade, que é assi||809.3 Ora me venh’eu, senhor, espedir / de vós, ..., / e ora me quero de vós partir||809.5 e ora me quero de vós partir / sen galardon de camanho temp’ei / que vos servi, e quero-m’ir viver / en atal terra||809.10 ca sõo certo, ..., / que outro prazer nunca veerei / e mal que aja non ei de sentir / senon o voss’, ...||809.11 e mal que aja non ei de sentir / senon o voss’, e assi andarei / triste||809.13 cuidando no vosso parecer / e chorando||809.18 E que fara quen vos á tal amor / e vos non vir nen vos poder falar?||809.19 Ca vejo vós e por vós mor’aqui||809.24 ca muit’ei d’andar / e vós ficades de min pecador||809.25 ca vos servi muit’e galardoar / non mi-o quisestes||809.26 ca vos servi muit’e galardoar / non mi-o quisestes, e vou-m’eu d’aqui||809.27 e vou-m’eu d’aqui, / d’u eu tanto lazerei e servi, / buscar u viva pouc’e sen sabor||809.28 buscar u viva pouc’e sen sabor||810.1 senhor e meu lum’e meu ben / e mias coitas e meu mui grand’afan / e meus cuidados||810.1 senhor e meu lum’e meu ben / e mias coitas e meu mui grand’afan / e meus cuidados||810.2 senhor e meu lum’e meu ben / e mias coitas e meu mui grand’afan / e meus cuidados||810.2 senhor e meu lum’e meu ben / e mias coitas e meu mui grand’afan / e meus cuidados||810.3 senhor e meu lum’e meu ben / e mias coitas e meu mui grand’afan / e meus cuidados||810.8 Mui fremosa, que eu por meu mal vi / sempr’, e mias coitas, por Deus, ca non al||810.9 meu coraçon e meu ben e meu mal||810.9 meu coraçon e meu ben e meu mal||810.13 Mui fremosa e muit’aposta senhor||810.14 sempre mui mansa e de bõa razon||811.3 Senhor, sempr’os olhos meus / an sabor de vos catar, / e que os vossos pesar / nunca vejan||811.4 e que os vossos pesar / nunca vejan, e, por Deus, / non vos pes||811.5 e, por Deus, / non vos pes, e catarán / vós||812.3 Oi eu sempre, mia senhor, dizer / que peor é de sofrer o gran ben / ca o gran mal, e maravilho-m’én||812.4 e maravilho-m’én / e non o pude nen posso creer||812.10 ficass’o mal que por vós ei a quen / aquesto diz, e o que assi ten / o mal en pouco, faça-o viver / Deus con mal sempr’...||812.12 faça-o viver / Deus con mal sempr’e con coita d’amor||812.13 faça-o viver / Deus con mal sempr’e con coita d’amor, / e pod’assi veer qual é peor, / do gran ben ou do gran mal, de sofrer||812.22 o vosso bon parecer, que des i / me faz por vós muitas coitas levar, / e de qual eu, senhor, ouço contar / que o ben ést’, ...||812.23 e de qual eu, senhor, ouço contar / que o ben ést’, e faz gran traicion / o que ben á se o seu coraçon / en al pon nunca||813.22 Pera chegar ao ferid[o] / e servir mí, corpo velido||813.27 Pera chegar ao fossado / e servir mí, corpo loado||814.5 por muit’afan que eu sofr’e sofri / por vós, senhor||814.6 que non desejas[s]’eu o vosso ben / como desej’a noite o dia, / ... / ..., e oimais des aqui / poss’entender que faç’i folia||814.10 E pois non quer a ventura mía / que vos doades do mal que mi aven / por vós, senhor, e maravilh’é-m’én / como non moir’, ...||814.11 senhor, e maravilh’é-m’én / como non moir’, e morrer devia||815.3 que amades ja outra e mí non||815.6 punharei ja de vos non querer ben / e pesar-mi-á én máis que outra ren||815.16 chorarei muito destes olhos meus / e direi-vos como me vingarei: / ...||817.3 – Amigo, que cuidades a fazer / quando vos ora partirdes d’aqui / e vos nembrar algũa vez de mí?||817.5 chorar muit[o] e nunca fazer al / senon cuidar como mi faz Deus mal||817.14 en me partir de vosso parecer / e d’u soia convosc’a falar||818.3 por[que] meu amigo diz ca se quer / ir d’aqui, e, ..., / pesar-mi-á muito||819.3 provad’un dia / o voss’amigo de vo-lh’assanhar, / e veredes ome coitad’andar||819.9 – Amiga, ben vos conselharia / dizerdes que non dades por el ren, / e veredes coita [d’ome] por én||821.4 ca muit’á gran sazon / que anda triste o meu coraçon, / e direi-vo-lo||821.11 mais por meu mal me filhou por senhor / e por aquest’ei eu maior cuidado||823.1 – Ai meu amig’e meu lum’e meu ben||823.1 – Ai meu amig’e meu lum’e meu ben||823.2 vejo-vos ora mui trist’e por én / queria saber de vós ou d’alguen / que ést’aquest’ou por que o fazedes||823.8 – Mui trist’andades, á mui gran sazon, / e non sei eu por que nen por que non||823.13 – Vós trist’andades, e eu sen sabor / ando porque non sõo sabedor||823.19 – Mui trist[e] andades e non sei eu / o por que é||823.21 dizede-mi-o, e non vos seja greu||823.23 – Par Deus, sen[h]or, con mia coita e meu / mal estou eu se o vós [non sabedes]||824.15 Todos andan trebelhando / (... / ...) e vós chorando||825.14 Quen lh’oje por mí dissesse / que non tardass’e veesse / ond’eu amor ei!||825.17 Quen lh’oje por mí rogasse / que non tardass’e chegasse / ond’eu amor ei!||826.3 Eu velida non dormia, / ..., / e meu amigo venia||826.5 Non dormia e cuidava||826.7 Non dormia e cuidava, / ..., / e meu amigo chegava||826.11 O meu amigo venia, / ..., / e d’amor tan ben dizia||826.15 O meu amigo chegava, / ..., / e d’amor tan ben cantava||827.9 El me cuidava tal preit’a trager, / per sas juras, que lho foss’eu parcir, / e, ..., / non lho parci nen lho quis sol caber||827.14 E máis de cen vezes lhi perdoei / per sas juras e achei-m’end’eu mal||827.15 E máis de cen vezes lhi perdoei / per sas juras e achei-m’end’eu mal, / e por aquesto ja lhi ren non val / de me jurar||828.2 Menti-lh’e vai-mi sanhudo||829.11 E vistes u s’el partia / de mí mui sen o meu grado / e jurando que avia / por mí penas e cuidado?||829.12 e jurando que avia / por mí penas e cuidado?||830.2 pois se foi d’aqui / o meu amig’e o non vi||830.5 nunca fui leda nen dormi, / ..., des enton, / madr’, e el por mí outrossi||830.15 porque mi tarda e non ven||830.21 eu perço por el[e] o sén, / e el por mí o coraçon||831.3 Foi-s’o meu amigo d’aqui / na oste por el-rei servir, / e nunca eu depois dormir / pudi||831.5 pois m’el tarda e non ven||832.4 tornade-vos máis cedo que poderdes / e guisarei como faledes migo||832.5 tornade-vos máis cedo que poderdes / e guisarei como faledes migo, / e, ..., / atal mi venha qual mi vós orardes||832.16 venha-vos en mente o que vos rogo, / ..., de vos viirdes logo, / e falarei convosco mui de grado||833.5 non sei i / senon morrer, e pois non averei / a gran coita que ora por vós ei||833.7 Ides-vos vós ora e tan grand’afan / leixades mí e[n]o meu coraçon||833.21 pois vos ides, amig’e senhor||834.3 – Ai madr’, o que me namorou / foi-se noutro dia d’aqui, / e, por Deus, que faremos i, / ca namorada me leixou?||834.17 Que o recebades mui ben, / filha, ..., / e todo quanto vos disser / outorgade-lho||834.18 outorgade-lho, e por én / filha, fazed’end’o melhor||835.3 Disseron-m’oj’, ai amiga, que non / é meu amig’almirante do mar, / e meu coraçon ja pode folgar / e dormir ja||835.4 e meu coraçon ja pode folgar / e dormir ja||835.4 e meu coraçon ja pode folgar / e dormir ja, e, por esta razon, / o que do mar meu amigo sacou / saque-o Deus de coitas||836.2 Que muitas vezes eu cuido no ben / que meu amigo mi quer e no mal / que lhi por mí de muitas guisas ven!||836.6 se mi quer ben, que lho quer’eu maior, / e, se lhi ven mal, que é por senhor||836.9 Non á razon, / e, u eu cuido que non poderia, / tan gran ben mi quer||837.4 ca voss’amigo falar ven / convosc’, e ven[ho]-vos dizer / que nulha ren non creades / que vos diga||837.8 que sabiádes, / filha, ca perderedes i, / e pesar-mi-á de coraçon||837.9 e pesar-mi-á de coraçon, / e ja Deus nunca mi perdon / se menç’, ...||837.10 e ja Deus nunca mi perdon / se menç’, e digo-vos assi||837.14 ca perderedes i, / e vedes que vos averra: / ...||837.20 ca perd[er]edes i / no voss’end’, e máis pesa a min||838.6 dizen que oio / dizer non sei que, e morre por én||838.9 ca sabemos que non / vos errou nunca voss’amigo, e son / maravilhados todos end’aqui||838.15 que non tenhan por cousa desigual / servir-vos sempr’e fazerdes-lhi mal||840.1 Vou-m’eu, senhor, e quero-vos leixar / encomendad’este meu coraçon||840.3 e quero-vos leixar / encomendad’este meu coraçon / que fique vosc’, e faredes razon||840.10 nembre-vos sempr[e] e faredes i / gran mesura||840.16 pois vosco quer andar / meu coraçon e nunca se part[ir] / de vós||840.21 e nembre-vos del, sen[h]or, por gran ben / e gran mesura que vos Deus quis dar||841.3 Donas, fezeron ir d’aqui / o meu amig’a meu pesar, / e quen m’este mal fui buscar / guise-lhi Deus por end’assi: / ...||841.7 que lhi venha, com’a mí ven, / pesar onde desejar ben, / e veja-s’en poder d’amor||841.14 ca o fezeron ir por mal / de mí e destes olhos meus||842.8 Mái-lo amei ca min nen outra ren / des que o vi, e foi-m’ora fazer / tan gran pesar que ouver’a morrer||842.15 Sab’ora Deus que no meu coraçon / nunca ren tiv[e] enno seu logar, / e foi-mi ora fazer tan gran pesar||843.3 Foste[s]-vos vós, meu amigo, d’aqui / noutro dia sen vo-lo eu mandar, / e ei-vo-l’ora ja de perdoar||843.9 Meu talan era de vos non parcir / porque vos fostes sen meu grad’enton, / e ora sodes cobrad’en perdon / porque me veestes mercee pedir||843.15 mesura foi que mi-o fezo fazer, / ..., e dizer: / ...||844.7 porque se foi e vos non quis veer||844.12 porque se foi e vos non viu enton||845.11 se Deus m’ajud’e / assi Deus mi-o mostre con saude||846.3 mal me trouxestes / e muito mal mi fezestes||846.8 Mal me trouxestes, ..., / e non á ren que detenha / meu amigo que non venha||846.14 Sera migo seu mandado, / e praz-mi que veeredes / por quanto mal mi fazedes||847.3 Roguei-vos eu, madre, ..., / por meu amig’, ..., / que o viss’eu, e a vós non prougu’én||847.6 de coraçon / gradesc’a Deus que mi-o fezo veer / e que non ei a vós que gradecer||847.9 Gran sazon á, madre, que vos roguei / que o leixassedes migo falar, / e non quisestes vós esto outorgar||847.10 mais, poi-lo eu ja vi [e lhi falei], / gradesc’a Deus que mi-o fez[o] veer||847.15 Vós non quisestes que veess’aqui / o meu amig’, ... / ..., e quis Nostro Senhor / que o eu visse||847.19 Mostrou-mi-o Deus e fez-mi gran prazer||848.2 Sedia-m’eu na ermida de San Simion / e cercaron-mi as ondas que grandes son||849.11 que veja ela ca poss’eu achar / quen sérvia e que [eu] lhi non menti||849.14 farei-lho eu oir / ca sérvio eu outren (...) / e que am’ela muit’a seu pesar||849.19 non vos dira que tolher pod’a min / nen un ben que ela possa osmar / que dela ouvesse, ..., / e, ..., / todo [mi] filhe quanto x’ela vir / que dela ei||849.23 E filhará log’i, a meu cuidar, / afan e coita||849.26 non saberia conselh’aver i, / e, ... / ..., guarir / poderia per sol non s’én queixar||850.3 quer’eu provar / se poderei sen vós viver / e veerei se ei poder / d’algũa vez sen vós morar||850.7 ca mil vezes o provei ja / e nunca o pud’acabar||850.9 Pero quero-o começar / e forçar i meu conhocer||850.11 e sei de mí como á seer / e ca vos ei pois a rogar||850.12 e sei de mí como á seer / e ca vos ei pois a rogar, / e quan pouco mi durará / mia sanha||850.13 e quan pouco mi durará / mia sanha e quan ben mi sera / se vos posso desensanhar / escontra mí||851.2 A que eu quero gran ben des que a vi / e que amo, ..., máis ca mí||851.4 A que eu quero gran ben des que a vi / e que amo, ..., máis ca mí / me faz en coita viver, / e desto xi m’atou morte||851.17 que servi sempre e amei||852.2 Ai mia senhor, sempr’eu a Deus rog[u]ei / q[u]e vos visse e nunca al pedi||852.8 come sen[h]or que am’e que servi||852.10 ca m’ei / atanto ben e máis non atend’i||852.16 era muito de mi avĩir assi / de vós, sen[h]or, ..., / e vejo ben que lazerarei i||853.5 po-la amar e servir doado||854.9 E dizen-me, ..., / que lhi pesa e que me quer gran mal||854.16 E da gran coita que me faz levar / pesar-lh’-á end’e de que ando sandeu / por ela||854.19 mais non cuida de min / nen de meu mal nen de meu grand’afan, / e ben vej’eu que lhi faç’i pesar||855.8 Pero ben sabe Deus, que pod’e val||855.16 que eu vi sempre por gran mal de mí / e por gran mal daquestes olhos meus||856.11 vós, mia sen[h]or, que sempre eu soub’amar / e servir máis que outro servidor||857.8 aver esses olhos veer / e desejar o vosso ben, senhor||857.10 aver esses olhos veer / e desejar o vosso ben, senhor, / ..., / e meus desejos e meu coraçon / nunca de vós ouveran se mal non||857.10 e meus desejos e meu coraçon / nunca de vós ouveran se mal non||858.2 Que pret’esteve de me fazer ben / Nostro Senhor, e non mi-o quis fazer||858.10 des i, soub’alongar / meu ben, ..., / e quis que ja sempre eu vivess’assi||858.12 e quis que ja sempre eu vivess’assi, / ..., / e que m’ouvesse perdudo meu sén||858.16 non me deu morte, que de coraçon / lhe roguei sempr’e muito lha pedi||858.20 fez-me veer-vos e ar fez log’i / a vós que non dessedes, por mí, ren||859.1 Estranho mal e estranho pesar / é oje o meu de quantos outros son / no mundo ja||859.7 muito m’é grave de viver e non / posso viver se est’ei a passar||859.14 ei a viver sen grad’e, des enton, / viv’en pesar||860.4 Amiga, ben [s]ei que non á / voss’amigo nen un poder / de vos falar nen vos veer, / e vedes per que o sei ja: / ...||860.6 porque vos vej’ambos andar / mui tristes e sempre chorar||860.8 Encobride-vos sobejo / de min, e ja o feito eu sei / e poridade vos terrei||860.9 Encobride-vos sobejo / de min, e ja o feito eu sei / e poridade vos terrei||860.15 Como se fosse o feito meu, / vos guardarei quant’eu poder, / e negar-me non á mester||861.5 «Falad, amig’, ai meu lum’e meu ben!»||862.3 Ora vej’eu que non á verdade / en sonh’, amiga, ..., / e quero-vos logo mostrar razon||862.4 e quero-vos logo mostrar razon, / e vedes como, par caridade: / ...||862.6 sonhei, muit’á, que veera meu ben / e meu amig’, ...||862.6 sonhei, muit’á, que veera meu ben / e meu amig’, e non veo nen ven||862.9 nen sol non é ben nen mal, / e eu nunca ende creerei al||862.19 pois se foi meu amig’e non ven||863.4 Sol que vos vejo, log’ei a cegar / que sol non vej’, e, ..., / pois mi assi cega vosso parecer, / se ceg’assi quantos vos van veer!||863.10 atant’ei ja de vos veer sabor / que sol non vej’, e, ..., / pois mi assi cega [vosso parecer, / se ceg’assi quantos vos van veer!]||863.15 Vosso parecer faz a min enton, / senhor, cegar tanto que venh’aqui / por vos veer, e log’eu ceg’assi / que sol [non] vej’, ...||863.16 e log’eu ceg’assi / que sol [non] vej’, e, ..., / pois mi assi cega [vosso parecer, / se ceg’assi quantos vos van veer!]||864.3 Oi oj’eu ũa pastor cantar / du cavalgava per ũa ribeira, / e a pastor estava senlheira||864.5 e ascondi-me po-la ascuitar, / e dizia mui ben este cantar: / ...||864.6 So-lo ramo verd’e frolido / vodas fazen a meu amigo||864.10 E a pastor parecia mui ben / e chorava e estava cantando||864.10 e chorava e estava cantando||864.12 e eu mui passo fui-mi achega[n]do / po-la oir e sol non falei ren||864.15 cantades vós, e moir’eu e pen[o]||864.15 e moir’eu e pen[o]||864.16 e moir’eu e pen[o] / e d’amores ei mal!||864.18 E eu oi-a sospirar enton, / e queixava-se estando con amores||864.19 e queixava-se estando con amores / e fazia grilanda de flores||864.21 des i chorava mui de coraçon / e dizia este cantar enton: / ...||864.23 amar amig’e non’ousar veer!||865.3 Porque no mundo mengou a verdade, / punhei un dia de a ir buscar, / e u por ela fui [a] preguntar / dis[s]eron todos: ...||865.9 Nos moesteiros dos frades negrados / a demandei, e dis[s]eron-m’assi: / ...||865.14 ca muitos anos avemos passados / que non morou nosco, per bõa fe, / [...] / e d’al avemos maiores coidados||865.21 nen o abade [o]utros[s]i no estar / sol non queria que foss’i pousar, / e anda ja fóra d[a] abadia||865.24 preguntei-os e dis[s]eron: ...||866.2 Que muito m’eu pago deste verão / por estes ramos e por estas flores||866.3 por estes ramos e por estas flores / e polas aves que cantan d’amores||866.4 e polas aves que cantan d’amores, / por que ando i led’e sen cuidado||866.6 sempre i anda led’e mui loução||866.11 log’eu con amores i vou cantando / e log’ali d’amores vou trobando||866.12 e log’ali d’amores vou trobando / e faço cantares e[n] mil maneiras||866.13 Ei eu gran viç[o] e grand’alegria / quando mi as aves cantan no estio||867b.2 Pois min Amor non quer leixar / e dá-me esforço e asperança||867b.2 e dá-me esforço e asperança||867a.3 Amor faz a min amar tal senhor / que é máis fremosa de quantas sei, / e faz-m’alegr’e faz-me trobador / cuidand’en ben sempr’; ...||867a.3 e faz-m’alegr’e faz-me trobador / cuidand’en ben sempr’; ...||867b.5 [c]a per amor cuid’eu máis a valer, / e os que del desasperados son / non poden nunca nen ũu ben aver / nen fazer ben||867b.7 [c]a per amor cuid’eu máis a valer, / e os que del desasperados son / non poden nunca nen ũu ben aver / nen fazer ben, e per esta ra[z]on / con amor quero-me alegrar||867a.7 faz-me viver en alegrança, / e faz-me toda via en ben cuidar||867a.9  Pois min Amor non quer leixar / e dá-me esforç’e asperança||867a.9  Pois min Amor non quer leixar / e dá-me esforç’e asperança||867b.9 e per esta ra[z]on / con amor quero-me alegrar, / e quen tristur’ou malandança / quer non lhe dé Deus al||867a.12 ca per amor cuid’eu máis a valer, / e os que del desa[s]perados son / nunca poderan nen ũu ben aver, / mais aver mal||867b.16 Amor faz a min amar tal sen[h]or / máis fremosa de quantas oj’eu sei, / e faz-m’alegre e faz-me trobador||867b.16 e faz-m’alegre e faz-me trobador||867a.22 Cousecen min os que amor non an / e non cousecen sí (vedes que mal!)||867a.23 e non cousecen sí (vedes que mal!), / ca trob’e canto por senhor, de pran||867b.25 Cousecen min os que amor non an / [e] non cousecen sí||867a.25 ca trob’e canto por senhor, de pran, / que sobre quantas oj’eu sei máis val / de beldad’e de ben falar||867a.27 atal am’eu e por seu quer’andar||867b.28 de mesur’e de ben falar / e de todo ben||867b.29 de mesur’e de ben falar / e de todo ben||867b.30 atal am’eu e por seu quer’andar||868.2 A Santiag’en romaria ven / el-rei, madr’, e praz-me de coraçon||868.6 ca ve[e]rei el-rei, que nunca vi, / e meu amigo, que ven con el i||869.2 por mal de min e destes olhos meus||869.3 Vi eu, senhor, vosso bon parecer / por mal de min e destes olhos meus, / e non quis pois mia ventura nen Deus / nen vós que podess’eu coita perder||869.22 mais end’ei eu conort’e sabor||870.3 Bailemos nós ja todas tres, ai amigas, / ..., / e quen for velida como nós, velidas, / ..., / so aquestas avelaneiras frolidas / verra bailar||870.9 Bailemos nós ja todas tres, ai irmanas, / ..., / e quen for louçana como nós, louçanas, / ..., / so aqueste ramo destas avelanas / verra bailar||870.15 so aqueste ramo frolido bailemos, / e quen ben parecer como nós parecemos, / ..., / so aqueste ramo, ..., / verra bailar||871.2 Par Deus, coraçon, mal me matades / e prol vossa nen minha non fazedes||871.3 e prol vossa nen minha non fazedes, / e pouco, se assi for, viveredes||871.10 Vós con ela, par Deus, non ficaredes / e, se eu moiro, migo morreredes||871.11 ca vós noit’e dia migo ficades||873.3 ũa dona que eu quero gran ben / e querrei sempre ja||873.4 ũa dona que eu quero gran ben / e querrei sempre ja, ..., / e que me faz por sí perder o sén?||874.4 desfiade e mostrade por min esta razon: / ...||874.9 dar-lhes-ei por cambio quanto ei en Lombardia, / e aquesto lhes faço por partir perfia||874.10 e aquesto lhes faço por partir perfia, / e faço gran d[ere]ito||874.14 E veed’ora, amigos, se prend’eu engano / e fazede guisa que seja sen meu dano||874.16 outorgo-a por min, e por eles Don Gaston||875.2 Falei noutro dia con mia senhor / e dixe-lh’o mui grand’amor que lh’ei||875.3 e dixe-lh’o mui grand’amor que lh’ei / e quantas coitas por ela levei||875.4 e dixe-lh’o mui grand’amor que lh’ei / e quantas coitas por ela levei / e quant’afan sofro por seu amor||875.5 foi sanhuda e nunc’a tanto vi||875.6 e foi-se e sol non quis catar por mí||875.6 foi sanhuda e nunc’a tanto vi, / e foi-se e sol non quis catar por mí||875.7 e foi-se e sol non quis catar por mí, / e nunca máis pois con ela falei||875.10 pois lh’eu dixe a coita e o pesar / que por ela sofro||875.11 pois lh’eu dixe a coita e o pesar / que por ela sofro, e o mui gran mal||875.12 foi sanhuda e catou-me en desden||875.19 dixe-lh’o ben que lhe quer’, e enton / [e]stranhou-mi-o||876.2 de noit’e con gran medo de desonra fogia||876.4 achei ũa companha assaz brava e crua||876.6 azemela e cama levavan ja por sua||876.10 doas muitas fezeron en Molide, / e ali me lançaron a min a falcatrua||876.13 Ali me desbulharon do tabardo e dos panos||876.17 leixaron-me qual fui nado no meio da rua, / e ũu rapaz tinhoso, ..., / chamava minha nana «velha fududancua»||877.7 podedes saber / mui ben quando naceu Adan e Eva||877.11 senon dos tempos grandes traspassados / que acordades, e sodes pastor||878.4 ca se non guarda tregoa nen postura, / e cada parte vejo avolver guerra||878.5 e cada parte vejo avolver guerra / e fazer mal con mengua de justiça||878.6 e cada parte vejo avolver guerra / e fazer mal con mengua de justiça, / e na gent’é tan grande a cobiiça||878.12 forçan molheres e rouban caminhos||878.13 forçan molheres e rouban caminhos / e non temen [...]||878.21 [...] / prez e mesura [...]||879.5 ante os vejo tomar e pedir||879.6 ante os vejo tomar e pedir, / e o que lh[e]s non quer dar ou servir / non pode ren con el-rei adubar||879.10 senon que lhes vejo mui gran poder / e grandes rendas e casas gaanhar||879.10 senon que lhes vejo mui gran poder / e grandes rendas e casas gaanhar||879.11 senon que lhes vejo mui gran poder / e grandes rendas e casas gaanhar, / e vejo a gente toda emprobecer||879.12 e vejo a gente toda emprobecer / e con probeza da terra sair||879.15 – Sodes de corte e non sabedes ren||880.6 ca vejo boos cada dia decer / e vejo maos sobr’eles poder||880.9 O mundo tod’[a] aves[s]as vej’ir / e quantas cousas [e]no mundo son / a aves[s]as andan||880.13 por én non dev’ant’a mort’a fogir / quen sabe o ben que soia seer, / e vee oj’o mundo outra guisa correr||880.14 e vee oj’o mundo outra guisa correr, / e non se pode de morte partir||881.4 quando ar cuid’en qual senhor / me fez e faz amar||881.9 pois no prez cuid’e no parecer / que vos Deus deu||882.1 O gran prazer e gran viç’en cuidar, / que sempr’ouvi, no ben de mia senhor||882.4 que moir’e non perco coitas d’amor||882.6 pero aven que algũa sazon / arç’e mi afog’e moiro||882.6 pero aven que algũa sazon / arç’e mi afog’e moiro||882.9 E por esto non leixei pois [a] amar / e servir ben e faze-lo milhor||882.9 E por esto non leixei pois [a] amar / e servir ben e faze-lo milhor||882.11 ca sempr’amor per ben se quer levar / o pequeno e o grande e o maior||882.11 ca sempr’amor per ben se quer levar / o pequeno e o grande e o maior||882.12 ca sempr’amor per ben se quer levar / o pequeno e o grande e o maior, / ..., e no seu poder son||882.14 semelha-mi razon / de a servir e seu ben aguardar||882.18 cuidar me tolh’o dormir e o sén||882.21 ca mi-a faz sempr’ant’os meus olhos ir, / cada u vou, e, u a vi, veer||882.25 dever-s’-i’a doer / del e de min||882.25 dever-s’-i’a doer / del e de min, ..., e por én / am’eu e trob’e punh’en na servir||882.26 e por én / am’eu e trob’e punh’en na servir||882.26 e por én / am’eu e trob’e punh’en na servir||883.10 Gradesco-vos que mi destes senhor / fremosa e de todo ben sabedor||883.17 Am’eu e trobo e sérvi’, a máis poder, / aquesta dona por seu ben aver||883.17 Am’eu e trobo e sérvi’, a máis poder, / aquesta dona por seu ben aver||884.1 Pero mi fez e faz Amor / mal||884.2 Pero mi fez e faz Amor / mal e non ei nen cuid’aver / ja per el ben de mia senhor||886.7 ou de guarir u a veer / possa e non lh’ouse falar||886.10 E muitos vej’a Deus rogar / que lhe-la mostre ou que lhis dé / mort’, e juran per bõa fe / que esta coita non á par||886.17 se a vir e lhi non poder / falar||886.20 tal é come quen ten / ante sí quanto lh’é mester / e non lh’ousa falar en ren||886.21 tal é come quen ten / ante sí quanto lh’é mester / e non lh’ousa falar en ren / e desejando morr’assi||887.11 Am’e sirvo quanto posso||887.12 Am’e sirvo quanto posso / e praz-me de seer vosso||887.13 Am’e sirvo quanto posso / e praz-me de seer vosso, / e, sol que a mia senhor / non pesasse meu serviço, / Deus non me dess’outro viço||887.35 am’eu e sirvo por ende||888.2 Per quant’eu vejo, / perço-m’e desejo||888.3 ei coita e pesar||888.19 mentira e maldade / non lhis dá logar||888.22 estas son nadas / e criadas / e aventuradas / e queren reinar||888.23 estas son nadas / e criadas / e aventuradas / e queren reinar||888.24 estas son nadas / e criadas / e aventuradas / e queren reinar||888.30 Louvaminhares / e prazenteares / an prez e poder||888.31 Louvaminhares / e prazenteares / an prez e poder||888.38 vej’alongados, / deitados / do mund’, eixerdados, / e van-se perder||888.51 quand’alegria / vevia / no mund’e fazia / muit’alg’e prazer||888.52 quand’alegria / vevia / no mund’e fazia / muit’alg’e prazer||888.54 foi-se sa via, / e dizia: / ...||889.1 Ben poss’Amor e seu mal endurar||889.4 ca sa mesur’e seu mui bon falar / e seu bon sén e seu bon parecer / tod’é meu ben||889.5 ca sa mesur’e seu mui bon falar / e seu bon sén e seu bon parecer / tod’é meu ben||889.5 ca sa mesur’e seu mui bon falar / e seu bon sén e seu bon parecer / tod’é meu ben||889.7 mais que mal poss’aver / mentre a vir e no seu ben cuidar?||889.9 Gradesc’a Deus que mi deu tal senhor / tan de boo prez e que tan muito val||889.10 Gradesc’a Deus que mi deu tal senhor / tan de boo prez e que tan muito val, / e rogo-lhi que mí oj’este mal / me garesca nen m’empare d’Amor||889.12 ante mi dé sempre poder e sén / de a servir||889.14 ca est’é o meu ben / e aquest’é meu viço e meu sabo||889.14 ca est’é o meu ben / e aquest’é meu viço e meu sabor||889.15 ca seu fremoso catar e riir / e falar ben sempr’en bõa razon / assi m’alegra no meu coraçon||889.16 ca seu fremoso catar e riir / e falar ben sempr’en bõa razon / assi m’alegra no meu coraçon||889.19 assi m’alegra no meu coraçon / que non cuid’al senon en a servir / e no seu ben||889.21 como farei depois, se o ouver, / que o possa manteer e gracir?||889.29 E por end’am’e sérvi’e sõo seu||889.29 E por end’am’e sérvi’e sõo seu||889.30 E por end’am’e sérvi’e sõo seu, / desta senhor, e servi-la quer’eu||890.4 Vejo mia morte, que mi á de matar, / en vós e non vos ous’én ren dizer||890.5 pero ei dizer-lo cantando e en son||890.12 en atal terra cuido eu de guarir / que ben entendan meu mal, a la fe, / e a tal gente cuido eu de cantar / e dizer son||890.13 e a tal gente cuido eu de cantar / e dizer son||893.2 [S]enhor, eu vivo muit’a meu pesar / e mui coitado, ..., / por vós||893.5 que me fez Deus, por mal de mí, amar, / e por meu mal me vos foi amostrar||893.12 ca des enton me fez o voss’amor / na mui gran coita viver que oj’ei, / e por meu mal vos vi e vos falei||893.12 e por meu mal vos vi e vos falei||893.18 ca en tal coita me vejo viver / que ja perdi o dormir e o sén||893.19 ca en tal coita me vejo viver / que ja perdi o dormir e o sén, / e por meu mal vos quero tan gran ben||894.4 e non vos pes, e preguntar-vos-ei, / senhor de mí e de quanto [...]||894.5 senhor de mí e de quanto [...]||896.3 [C]ativo, mal conselhado, / que me non sei conselhar / e sempre viv’en cuidado||896.9 Cuid’est’, e cuido guisado||896.12 ca me quis Deus aguisar / que sempr’amei desamado, / e faz-me senhor amar / tan de prez||896.13 e faz-me senhor amar / tan de prez e que parece / tan ben||896.15 parece / tan ben que per parecer / e per prez outre merece / que a possa merecer||896.21 pero quero-m’esforçar, / con sén e con lealdade, / d’amar e seer leal||896.22 pero quero-m’esforçar, / ..., / d’amar e seer leal||896.23 pero quero-m’esforçar, / ..., / d’amar e seer leal, / e senhor tan sen maldade / non me fara sempre mal||896.27 ca sempr’eu serei pagado / de quanto s’ela pagar, / e de fazer seu mandado / se m’ela quiser mandar||897.2 [Q]uen viu o mundo qual o eu ja vi / e viu as gentes que eran enton||897.3 e viu as gentes que eran enton / e viu aquestas que agora son||897.8 Mundo tẽemos fals’e sen sabor||897.9 mundo sen Deus e en que ben non á||897.10 mundo sen Deus e en que ben non á, / e mundo tal que non corregerá||897.12 quand’est’eu cat’e vej’end’o melhor||897.18 A gent’é trist’e sol non quer cantar||897.19 quand’est’eu cat’e quanto mal s’i faz||897.22 Viv’eu en tal mund’, e faz-mi viver / ũa dona||897.24 e faz-mi viver / ũa dona, que quero mui gran ben / e muit’á ja que m’en seu poder ten / ben de-lo temp’u soian amar||898.3 [A]lgũa vez dix’eu en meu cantar / que non querria viver sen senhor, / e, ..., / muitos me teen por quite d’amor||898.5 muitos me teen por quite d’amor / e cousecen-me do que fui dizer||898.13 ca senhor ei que me ten en poder / e que sabe que lhe sei ben querer||898.17 E, se trobar, sei ca lhe pesará, / ..., / e, se m’alguen desamar, prazer-lh’-á / d’oir o mal que me per amor ven||898.19 prazer-lh’-á / d’oir o mal que me per amor ven, / e ar pesar’a quen me ben quiser||898.26 se mia coit’eu mostrar e disser||898.30 guardar-m’-ei sempr’, e o que sén ouver, / ..., nunca m’én cousirá||899.2 Quantas coitas, senhor, sofri / por vos veer e me quitei / de vós e vosco non morei!||899.3 Quantas coitas, senhor, sofri / por vos veer e me quitei / de vós e vosco non morei!||899.16 pero quen tanto mal levou / com’eu levei, e tant’afan||900.7 eu non podera máis viver / u vos foron d’aqui filhar / à força de vós, e levar||900.8 eu non podera máis viver / u vos foron d’aqui filhar / à força de vós, e levar, / e vos non puid’eu i valer||900.13 per como podess’endurar / a coit’en que me vi andar / pola força que vos prender / vi, e quisera ante sofrer / mort’ũa vez ja||900.17 vivo por aver a estar / a tan grave pesar veer, / e nunca no mundo prazer / des aqui ja máis aguardar||900.19 e nunca no mundo prazer / des aqui ja máis aguardar, / e sempre m’aver a queixar / a Deus por El esto querer||900.25 que aja sempre que doer / e que nunca possa tolher / estes meus olhos de chorar||900.27 e que nunca possa tolher / estes meus olhos de chorar, / e que sempr’aj’a desejar / vós e o vosso parecer||900.28 e que sempr’aj’a desejar / vós e o vosso parecer||900.30 e que sempr’aj’a desejar / vós e o vosso parecer, / ..., / e no meu mal sempre cuidar||901.3 Ora começa o meu mal, / ..., / e cuidava que m’ia ben||901.4 e cuidava que m’ia ben / e todo se tornou en mal||901.8 E ja dormia todo meu / sono e ja non era fol / e podia fazer mia prol||901.9 E ja dormia todo meu / sono e ja non era fol / e podia fazer mia prol||901.26 A dem’acomend’eu Amor, / e bẽeiga Deus-la senhor||902.8 Que muito que eu desejei / de vos veer e vos falar!||902.10 E foi-mi-o Deus ora guisar, / senhor, e máis vos én direi: / ...||903.2 Quand’eu vejo las ondas / e las muit’altas ribas||903.14 Se eu vejo las ondas / e vejo las costeiras||904.3 nen ei a coita que ant’avia, / e pesa-mi, par Santa Maria||905.4 vi eu que fazia mal sén / d’ir osmar de vos querer ben, / e partira-m’end’eu log’i||905.11 Assaz entendo eu que d’ir / começar con atal molher / come vós non m’era mester, / e quisera-m’end’eu partir||906.4 Des que eu vi / a que eu vi / nunca dormi, / e cuidand’i / moir’eu||906.9 Fez-me veer / Deus, por veer / quen me morrer / faz, e dizer: / ...||906.12 Gran mal mi ven, / e no’mi ven / nen verra ben / end’, ...||906.14 e no’mi ven / nen verra ben / end’, e por én / moir’eu||906.18 non mi val, / e deste mal / moir’eu||907.9 De punhar de lhi nunca [ja] / querer algũa vez mi praz, / e de tod’esto al xi mi faz, / ... / que o seu mui [bon parecer / mi-a faz à força ben querer]||907.19 tan bon parecer lhi foi dar / que o seu [mui bon parecer / mi-a faz à força ben querer], / e faz-mi que non ei poder / que lho non aja de querer||908.2 per quant’eu entendo e sei||908.3 De gran coita faz gran lezer / Deus, ..., / e de gran pesar gran prazer||908.4 De gran coita faz gran lezer / Deus, ..., / e de gran pesar gran prazer, / e direi-vos por que o ei: / ...||908.6 ca vi mia senhor d’aquend’ir / e ora vejo-a viir||908.10 non me quer’eu muito queixar, / e direi-vos eu por que non: / ...||909.3 Quand’eu non podia veer / a senhor do meu coraçon / e de mí||909.5 ben cuidav’enton / que podesse coita perder / sol que a viss’, e, poi-la vi, / ouv’eu maior coita des i||910.8 Quisera-m’eu que vissen al / e non vissen vós estes meus / olhos||910.9 Quisera-m’eu que vissen al / e non vissen vós estes meus / olhos, e non quis assi Deus||910.15 O vosso mui bon parecer / viron en mal dia por sí, / e mal dia lhe-lo sofri||911.6 o mui gran ben / que vos eu quero, mia senhor, / e querrei mentr’eu vivo for||913.10 E ben pode saber que non / meresco eu desta sanha ren, / ..., / e, ..., / assanha-s’ora contra min||914.2 Pero tant’é o meu mal d’amor / e a mui gran coita que ei / por vós||915.6 alongar-me querrei d’aqui, / e alongar-s’-á el de mí||915.26 ca non viverei máis des i, / e alongar-s’-á end’assi||916.2 Os meus olhos, que viron mia senhor / e o seu mui fremoso parecer||916.5 Os meus olhos, ... / ..., / maos seran agora d’afazer / longi dela nas terras u eu for, / e catarán muito contra u jaz / a terra desta dona que os faz / sempre chorar||916.7 e catarán muito contra u jaz / a terra desta dona que os faz / sempre chorar e o sono perder||916.9 E muito fezeran a sí melhor / e a min se a non fossen veer||917.6 senon loar quanto lhi vir fazer / e lousin[h]ar e ren non lhi dizer||917.6 senon loar quanto lhi vir fazer / e lousin[h]ar e ren non lhi dizer||917.9 E quen ali, ..., chegar / se[n] mentir’e non tever mal por ben||917.19 e a bubel[a], a crista que ten, / e a cerzeta..., o que quer dizer?||918.5 sen sa ajuda e sen seu dinheiro / fostes ala matar un cavaleiro||918.12 ca non foi tal que a Roda entrass’e / que cavaleiro da vila matasse / senon vós||918.17 tornad’ala e ben barataredes||918.18 tornad’ala e ben barataredes, / e matad’outro quando virdes jeito||918.20 el-rei sabe vossa demanda / e ouver paz deste execo en que anda||918.28 dos vossos poos levad’un gran saco, / e ir-si-lh’-á o castelo livrando||919.2 De Martin Moxa posfaçan as gentes / e dizen-lhe por mal que é casado||919.5 ca o vej’eu assaz om’ordinhado / e moi gran capa de coro trager||919.6 ca o vej’eu assaz om’ordinhado / e moi gran capa de coro trager, / e os que lhe mal buscan por foder / non lhe vaan jajũar o seu pecado||919.9 E posfaça del a gente sandia / e non no fazen senon con meiça||919.11 [e] vestir capa e sobrepeliça||919.11 ca o vej’eu no coro cada dia / [e] vestir capa e sobrepeliça||922.3 O anel do meu amigo / perdi-o so-lo verde pino, / e chor’eu, bela!||923.1 Ai meu amig’e meu senhor / e lume destes olhos meus||923.2 Ai meu amig’e meu senhor / e lume destes olhos meus||924.2 Muitos a que Deus quis dar mui bon sén / e muit’alto linhag’e gran poder / e muit’outro ben||924.2 Muitos a que Deus quis dar mui bon sén / e muit’alto linhag’e gran poder / e muit’outro ben||924.3 Muitos a que Deus quis dar mui bon sén / e muit’alto linhag’e gran poder / e muit’outro ben||924.5 sei-m’eu aquesto e al sei de mí: / ...||924.8 A melhor dona e de melhor sén / e máis fremosa que Deus fez nacer||924.9 A melhor dona e de melhor sén / e máis fremosa que Deus fez nacer||924.21 pero que nunca del’al entendi / senon gran sanha, ..., / e mal talante que contra mí ten||925.7 ca os leixa morrer con grand’amor, / ..., / e ja com’estes min desemparou||925.17 Todo senhor, ..., / dev’os vassalos de mort’a partir / e acor[r]ê-lhes cada que os vir / estar en coita||925.20 ca os leixa con grand’amor morrer, / e, pero pode, non lhes quer valer||925.21 e, pero pode, non lhes quer valer, / e assi faz gran pecado mortal||926.2 se o outro mundo pas[s]ar / as[s]i com’aqueste pas[s]’e passei||926.3 Senhor, se o outro mundo pas[s]ar / as[s]i com’aqueste pas[s]’e passei, / e con tal coita com’aqui levei / e lev’, eno iferno ei de morar / por vós||926.4 e con tal coita com’aqui levei / e lev’, eno iferno ei de morar / por vós||926.6 ca por vós perco Deus e sis’e sén||926.6 ca por vós perco Deus e sis’e sén||926.10 e ja me trabalhei de os cousir, / e comecei log’enton a ri[i]r||926.11 e comecei log’enton a ri[i]r, / e er filhei-me log’i a chorar||926.13 como omen desemparado d’Amor / e de vós||926.18 vedes quanto entend’i / e quanto dá||926.21 que ala non poderia aver tal / coita, ..., / ..., e nunca por vós acorr’ei||927.6 ca me busca convosco mal, / e a mesura non me val / e leixa-me morrer d’amor||927.7 e a mesura non me val / e leixa-me morrer d’amor||927.10 E, senhor, mal dia naceo / que[n] mesura muito aguardou / como eu guardei, e sempre achou / desmesura||927.17 A vossa mesura gardei, / senhor, sempre máis d’outra ren, / e a desmesura por én / me faz tal mal||927.20 e a desmesura por én / me faz tal mal que me non sei / con ela ja conselh’aver, / e leixa-me d’amor morrer||927.21 e leixa-me d’amor morrer, / e da mesura ben non ei||928.2 Diz meu amigo que me serve ben / e que ren non lhe nembra senon min||928.8 sol que veer e me vir||928.9 El ten ora que logo s’averra / con migo, ..., / e el querra, ..., servir||928.13 Porque se foi, e o ante non vi, / sen mi-o dizer, a cas d’el-rei morar||928.15 quando veer e me quiser falar||931.2 Id’é meu amigo d’aqui / e non me quis ante veer||931.3 Id’é meu amigo d’aqui / e non me quis ante veer, / e Deus mi tolha parecer / e quanto de ben á en mí||931.4 e Deus mi tolha parecer / e quanto de ben á en mí||931.5 se el ven e m’eu non vingar / quand’el quiser migo falar||931.10 mais log’el seja o senhor / e eu sua||933.6 [se non, irei sen mandado] / vee-l’e sen vosso grado||933.9 Gran coita me faz ousada / de vo-lo assi dizer, / e, pois eu vivo coitada, / mandade-mi-o ir veer||935.5 – Filha, id’e eu vosc’irei||935.10 Ben o sabe Nostro Senhor / que me pesa, ..., / e veer-lo-ei se vos prouguer||935.11 e veer-lo-ei se vos prouguer, / por Deus, mia madr’e mia senhor!||935.17 A Sevilha se vai d’aqui / meu amigo, por fazer ben, / e i-lo-ei veer por én||937.8 E rogou-m’el que vos visse / e vos dissesse mandado||937.10 E rogou-m’el que vos visse / e vos dissesse mandado, / ..., / e vedes al que mi disse: / ...||938.10 devedes receber / aquesta salva que venho fazer, / e non creades quen quer profaçar||938.15 que non creades nen un dizedor / escontra min, meu lume e meu amor||938.16 dos que me queren mal [e] mal buscar||938.20 Nen quer’eu dona por senhor tomar / senon vós, que amo e quero amar||939.4 ca non m’envia mandado nen ven, / e, ..., posera migo / que se veesse logo a seu grado||939.8 A min pesou muito quando s’ia, / e comecei-lhi enton a preguntar: / ...||939.10 E jurou-mi par Santa Maria / que se [veesse logo a seu grado]||940.3 que é viv’e namorado / d’outra dona||940.16 pois outra deseja / e leixou min que servia||940.20 E a el mui melhor era, / e a min máis mi proug[u]era||941.2 Ir-vos queredes, amigo, [d’aqui] / e pesa-m’end’, ...||941.3 e pesa-m’end’, ..., / e pesa-mi por estes olhos meus||941.4 e pesa-mi por estes olhos meus / e porque sei que viverei assi||941.6 como vive quen á coita d’amor / e non á de sí nen de ren sabor||942.13 que jurei de nunca lhi fazer ben / ant’el, e non leixou de s’ir por én||943.3 vi meu amigo, ..., / e nunca máis coitada foi molher / do que eu i fui||943.9 e vi-o eu ali e, como quer / que vos diga, ouvi a morrer por én||944.2 Muit’atendi eu ben da mia senhor, / e ela nunca [ben] me quis fazer||944.3 e ela nunca [ben] me quis fazer, / e eu non tenho i al senon morrer||944.9 Servi-a sempre mui de coraçon / enquanto pudi, ..., / e ela nunca me quis fazer ben||944.10 e ela nunca me quis fazer ben, / e eu non tenho i al se morrer non||944.13 Servi-a sempr’e non catei por al / des que a vi||944.14 e non catei por al / des que a vi e sempre aver cuidei / algũu ben dela||944.15 mais ben vej’e sei / que morte tenh’i||945.2 De me preguntar an sabor / muitos, e dizen-mi por én / com’estou eu con mia senhor||945.20 preguntar-m’-an e calar-m’-ei||946.3 Tan grave m’é, ..., / a mui gran coita que, ..., / levo por vós, e a vós mui grav’é||946.9 Tan grave m’é esta coita en que me ten / o voss’amor que non lh’ei de guarir, / e a vós g[ra]v’é sol de o oir||946.15 Tan grave m’é que non atendo ja / de vós senon mort’ou mui gran pesar, / e [mui] grav’é a vós de vos coitar||947.2 Dizen, senhor, que non ei eu poder / de veer ben, e, ..., / gran verdad’é, ... / ..., que non posso ben aver||947.7 Travan en min e en meu conhocer||947.8 Travan en min e en meu conhocer / e dizen que non vejo ben, senhor||947.9 e dizen que non vejo ben, senhor, / e verdad’é||947.14 D’aver ben non me quero eu creer, / e, mia senhor, quero-vos dizer al: / ...||947.15 vejo mui pouco, e sei que vejo mal / u non vejo vosso bon parecer||948.2 Con coitas d’amor, ..., / trob’, e dizen que meus cantares non / valen ren||948.5 mais muitas coitas mi-os fazen fazer, / e tantas coitas, ... / ..., non as posso en un cantar dizer||948.7 ei cuidad’e so[n] mi fal||948.8 ei cuidad’e so[n] mi fal, / e faço muito cantares||948.9 e faço muito cantares en tal / que per[ç]a coitas, e dizen-mi mal||948.14 E[n] muito[s] cantares tenho que ben / posso dizer mias coitas, e por én / dizen-mi ora que faço i mal sén||949.2 Vi eu donas, senhor, en cas d’el-rei, / fremosas e que parecian ben||949.3 Vi eu donas, senhor, en cas d’el-rei, / fremosas e que parecian ben, / e vi donzelas muitas u andei||950.9 que a manda muito guardar / de mí e d’outren ala entrar||951.1 Andei, senhor, Leon e Castela||951.3 Andei, senhor, Leon e Castela / depois que m’eu desta terra quitei, / e non foi i dona nen donzela / que eu non viss’, ...||951.4 e non foi i dona nen donzela / que eu non viss’, e máis vos én direi: / ...||951.9 punhei de as cousir, / e, poi-las vi, estive cuidando / en vós, senhor||951.10 estive cuidando / en vós, senhor, e, ..., / quantas máis donas, senhor, ala vi, / [tanto vos eu mui máis precei des i]||951.15 e cousi-as, e ben parecian||951.15 toda-las fui veer, / e cousi-as||952.16 Mal sén é per-desasperar / ome de mui gran ben aver / de sa senhor, ... / ..., e non o quer’eu fazer||954.3 Maravilho-m’eu, ..., / senhor, por quanto vos vejo rogar / Nostro Senhor, e vin-vos preguntar / que mi digades, por Deus, ũa ren: / ...||954.7 Fez-vos ben falar e ben parecer / e comprida de ben||954.8 Fez-vos ben falar e ben parecer / e comprida de ben||954.9 Fez-vos ben falar e ben parecer / e comprida de ben, ..., / e rogades Deus||954.13 Ca vos fez mansa e de mui bon prez||954.14 Ca vos fez mansa e de mui bon prez, / e ja en vós máis ben non poderá / aver||954.22 que m[i] fez sempre viver sen sabor / e sen vosso ben-fazer, mia senhor||955.2 Senhor fremosa, ei-vos grand’amor, / e os que saben que vos quero ben / teen que vos pesa máis d’outra ren||955.8 ca ja vos sempr’averei de querer / ben, e estas gentes que aqui son / teen que vos pesa de coraçon||955.14 ca, mia senhor, sempre vos ben querrei, / e aquestas gentes que son aqui / teen que vos faço gran pesar i||955.16 e [eu] tenh’ora, e sempre terrei, / mui guisado de vos fazer pesar||956.9 Ante cuid’eu que, o que seu mal é, / que meu mal ést’, e cuido gran razon||956.14 nen lh’ar diga nulh’ome que mal fez, / e outro ben Deus dela non mi dé||956.18 E ja eu muitos namorados vi / que non davan nulha ren por aver / sas senhores mal, ... / ..., e por esto dig’assi: / ...||956.20 se eu mia senhor amo polo meu / ben e non cato a nulha ren do seu||957.4 ca me quer’ir longi de vós viver, / e venho-vos por esto preguntar: / ...||957.6 que prol á [a] mí fazer-vos eu prazer / e fazer a mí, senhor, gran pesar?||957.9 ca dizedes que non é vosso ben / de morar preto de vós, e por én / quero de vós que mi digades al: / ...||957.12 que prol á a mí fazer eu vosso ben / e fazer a mí, senhor, mui gran mal?||957.15 Dizedes que mi avedes desamor / porque moro preto de vós, senhor, / e que morr[er]edes se m’eu non for||957.18 mais dizede ja, ..., / que prol á [a] min guarir eu vós, senhor, / e matar mí||957.20 E vós guarredes sen mí, mia senhor, / e eu morrerei des que vos non vir||958.9 E, mia senhor fremosa, morrerei / con tanto mal como mi faz Amor / por vós, e, ..., / non mi dizedes o que i farei||959.4 contar-mi os dias que non passei ben / e dar-mi outro[s] tantos||959.7 os dias que viv’om’a seu prazer / dev’a contar que viv’e outros non!||959.11 ca nunca led’andei / e non foi vida, mais foi gran pesar||959.19 e esta vida foi tan sen sabor / e quen a julgar quiser con razon: / ...||960.5 u a veja e lhi possa falar||960.11 esses dias mi cont’El, se quiser, / que eu con ela viver, e máis non / de mia vida||960.23 ca [a] El dias nunca minguará[n] / e eu serei ben-andant’, ...||960.23 e eu serei ben-andant’, e seran / cobrado-los meus dias que perdi||961.2 A mia senhor, que me ten en poder / e que eu sei máis d’outra ren amar||961.14 mais non posso querer mal a quen / Nostro Senhor quis dar tan muito ben / como lh’El deu, e tan bon parecer||961.15 [E] sa bondad’e seu bon parecer / mi faz a mí mia senhor tant’amar||961.17 [E] sa bondad’e seu bon parecer / mi faz a mí mia senhor tant’amar / (e seu bon prez e seu mui bon falar)||961.17 e seu bon prez e seu mui bon falar||962.2 A por que perço o dormir / e ando mui namorado||962.4 vejo-a d’aqui partir / e fic’eu desemparado||962.8 Deus, que ben lh’está manto e saia!||962.14 as sueiras son d’ensai, / e os arções, de faia||962.19 Se a podess’eu filhar, / terria-m’én por ben-andante, / e nos braços a levar / na coma do rocin, deant’, ...||962.20 e nos braços a levar / na coma do rocin, deant’, e / per caminho de Lampai / passar Minh’e Doir’e Gaia||962.22 passar Minh’e Doir’e Gaia||962.22 passar Minh’e Doir’e Gaia||962.27 Se a podess’alongar / quatro legoas de Crecente / e nos braço-la filhar||963.2 Ouvi agora de mia prol gran sabor / mia senhor, e conse[l]hou-me por én / que me partisse de lhi querer ben||963.4 e conse[l]hou-me por én / que me partisse de lhi querer ben, / e dixi-lh’eu: ...||963.10 quitade-vos, amigo, de mal sén / e non amedes quen vos non quer ben||963.20 se eu podess’ (o que non poderei), / poder comig’e con Amor||964.2 Algun ben mi deve ced’a fazer / Deus, e fara-mi-o quando lh’aprouguer||964.3 sempr’ando led’, e quen mi falar quer / en pesar non lho posso padecer||964.5 mais fuj’ant’el e non lho quer’oir||964.9 ca todos andan cuidando en aver / e outra ren non queren cuidar ja||964.10 ca todos andan cuidando en aver / e outra ren non queren cuidar ja, / e morren ced’e fica tod’aca||964.10 e morren ced’e fica tod’aca||964.12 que trob’e cant’e cuido sempr’en ben||964.12 que trob’e cant’e cuido sempr’en ben||964.13 mais esto migo non poden põer, / ..., / e tenh’amiga que faz mui bon sén||964.14 e tenh’amiga que faz mui bon sén, / [e] pod’o tempo passar en prazer||964.17 Nostro Senhor, ..., / é sempre ledo no seu coraçon, / e son mui ledos quantos con El son||965.3 Toda-las cousas eu vejo partir / do mund’en como soian seer, / e vej’as gentes partir de fazer / ben que soian||965.9 Pero que ome part’o coraçon / das cousas que ama, per bõa fe, / e parte-s’ome da terra ond’é||965.10 e parte-s’ome da terra ond’é, / e parte-s’ome d’u [mui] gran prol ten||965.14 mudan-s’os tempos e muda-s’o al||965.16 mudan-s’os ventos e tod’outra ren||966.6 Par Deus, sempr’eu alongado vevi / dela e do seu ben||966.6 sempr’eu alongado vevi / dela e do seu ben, e non perdi / coita d’amor||967.3 punhei sempre d’o seu amor gaar / e non o ouvi||967.8 E des que a vi sempre a muit’amei / e sempre lhi seu amor demandei||967.9 E des que a vi sempre a muit’amei / e sempre lhi seu amor demandei, / e non o ouvi nen o averei||968.11 el ouve de min despeito / e mandou-me desafiar||968.17 mandad’ante vós chamar / ela e min algun dia||969.16 quis falar e non ousei||969.20 – Mia senhor, falar-vos-ei / un pouco, ..., / e ir-m’-ei quando mandardes||970.3 de Castr’a Burgos e end’a Palença||970.4 de Castr’a Burgos e end’a Palença, / e de Palença sair-mi a Carrion||970.5 e de Palença sair-mi a Carrion / e end’a Castro||970.13 e rog’a Deus que m’ajud’e mi valha||970.14 e rog’a Deus que m’ajud’e mi valha / e nuncas valh’a que mi mal buscar||971.23 – Afonso Anes, est’é meu mester, / e per esto dev’eu a guarecer||971.24 e per esto dev’eu a guarecer / e per-servir donas quanto poder||971.28 en pedir algo non dig’eu de non / a quen entendo que faço razon, / e ala lide quen lidar souber||971.33 – Afonso Anes, filharei eu don, / é verdad’, e vós, ai cor de leon?||973.5 u me de mia senhor quitei / [...] / e que queria eu melhor / de seer seu vassalo e ela mia senhor?||973.6 e que queria eu melhor / de seer seu vassalo e ela mia senhor?||974.4 essa mi faz a mí peior / serviç’, e mui gran ben querer / e mui grand’omildade||974.5 essa mi faz a mí peior / serviç’, e mui gran ben querer / e mui grand’omildade||974.11 Nunca lh’outro pesar busquei, / senon que lhi quero gran ben, / e por esto en coita me ten / tal que conselho non me sei||974.19 Quando m’agora ren non dá, / ... / ..., e non mi val, / cuid’eu, nunca mi ben fara||974.34 nen vi a sa malada, / ..., / e meu mal lhi diria||974.38 Elvira ben faria, / e de Deus foss’ajudada||975.3 tan grave foi por mí / e por vós||975.8 greu vos seri’, a meu cuidar, / d’amardes-mi muito, senhor, / [e] eu vós non||975.14 nen voss’amor nunca foi meu, / e, ..., / ..., non me pod’outren dar||975.21 E perço meus dias assi / porque vos eu sempre servi / e sérvio muit’, e non mi val||975.21 porque vos eu sempre servi / e sérvio muit’, ...||976.3 quando me quitei / de mia senhor e m’espedi / dela||976.7 quando m’eu vin e m’espedi / dela||976.20 quando me d’aqui / fui e os seus olhos catei||976.22 sol nen un mal non me senti / e fui logo led’e cantei||976.22 sol nen un mal non me senti / e fui logo led’e cantei||976.23 e fui logo led’e cantei / e, se a vir, logo guarrei||978.6 que me teedes en poder / e non me leixades noite nen dia||978.10 que ouvera end’a morrer / por voss’amor, en que m’eu atrevia / muit’, e cuidava convosc’a vencer / a que me vós fezestes ben querer||978.12 e cuidava convosc’a vencer / a que me vós fezestes ben querer, / e falistes-me u vos mester avia||979.5 ca non ous’eu per ren dizer / a que m’en grave coita ten, / e non me sei conselho dar||979.12 a que non ouso dizer ren / de quanto mal me faz aver, / ..., / e mal per-foi de min pensar / Amor||979.18 mentr’esteveren, ..., / alongados dela e non / foren u a vejan||979.28 irei / ced’u lhe mia coita direi, / e por ela me matarán||980.10 ca viron o bon semelhar / da que os faz por sí chorar, / e ave-lo-an a sentir||981.18 Mal dia nad’eu que vos vi, / e vós bon dia nada!||981.24 mais nunc’ar fui guardado / de mui gran coita des enton, / e entendi-m’eu des enton / que aquel é guardado / que Deus guarda||982.3 Se eu podesse desamar / a que me sempre desamou, / e podess’algun mal buscar / a quen me sempre mal buscou||983.3 ca ‘ssi quer Deus, e, mao meu pecado, / ai eu!, / ..., / d’aver coita muito tenh’eu guisado||983.11 pois non vir meu lum’e meu espelho||983.14 ja por mia vida non daria nada, / mia senhor, e digo-vos en concelho / que, ..., / que a vó-lo demande meu linhage||983.21 pois voss’amor en tal coita me trage, / ..., / e sol non quer Deus que mi-o vós creades||983.22 e sol non quer Deus que mi-o vós creades, / e non me val i preito nen menage||983.23 e ides-vos e me desamparades||983.23 e non me val i preito nen menage, / e ides-vos e me desamparades||983.29 demais, non ei parente nen amigo, / ..., / que m’aconselh’, e desaconselhado / fic’eu sen vós||983.30 e desaconselhado / fic’eu sen vós, e non ar fica migo, / senhor, senon gran coita e cuidado||983.31 e non ar fica migo, / senhor, senon gran coita e cuidado||984.2 A mia senhor, que eu máis d’outra ren / desejei sempr’e amei e servi||984.2 A mia senhor, que eu máis d’outra ren / desejei sempr’e amei e servi||984.10 ca morrerei e perderei afan||984.21 Tal sazon foi que me tev’en desden / quando me máis forçava seu amor, / e ora, ..., / ben me fara||984.22 e ora, mal que pes a mia senhor, / ben me fara, e mal grad’aja én||985.6 en forte pont’eu fui nado, / senhor, por vós e por mí!||985.10 que vos amo sen meu grado / e faço a vós pesar i||985.13 Ai eu, cativ’e coitado||986.4 pois vós queredes mia mort’, e por én / rog’eu a Deus que nunca vós vejades, / senhor fremosa, o que desejades||986.10 rogarei a Deus / en tal que tolha El dos vossos dias, / senhor fremosa, e enada nos meus||986.14 E Deus, [que] sabe que vos am’eu muito / e amarei enquant’eu vivo for||987.2 O mui bon rei que conquis a fronteira / e acabou quanto quis acabar||987.3 O mui bon rei que conquis a fronteira / e acabou quanto quis acabar, / e que se fez con razon verdadeira / [en] todo o mundo temer e amar||987.4 e que se fez con razon verdadeira / [en] todo o mundo temer e amar||987.5 éste bon rei de prez, valent’e fis||987.11 per prez [e] per esforç’e per valer||987.11 per prez [e] per esforç’e per valer||987.17 Non sei oj’ome tan ben razõado / que podesse contar todo o ben / de Sevilha, e por end’, ..., / ja o bon rei en seu pode-la ten||987.22 Mai-lo bon rei, que Deus manten e guia / e quer que sempre faça o melhor||987.23 Mai-lo bon rei, que Deus manten e guia / e quer que sempre faça o melhor||987.25 este conquis ben a Andaluzia / e non catou i custa nen pavor||987.28 u Sevilha a Mafomede tolheu / e erdou i Deus e Santa Maria!||987.28 u Sevilha a Mafomede tolheu / e erdou i Deus e Santa Maria!||987.34 quatrocentos e nov’anos avia||988.6 E pensastes mui mal / daqueste mundo fals’e desleal||988.16 por fol tenh’eu quen por tal mundo chora, / e por máis fol quen máis en el mora!||988.17 E en forte ponto e en fort’ora / fez Deus o mundo||988.19 pois non leixou i / nen un conort[o] e levou d’aqui / a bõa Rainha||989.7 que tanto ben no mundo fez / e que conquis de mar a mar!||989.12 que ja máis non disse de non / a nulh’ome por lh’algo dar / e que sempre fez o melhor||989.21 que soub’eixalçar nossa lei / e a dos mouros abaixar||989.33 Deus, que prês mort’e paixon||990.3 Ora ja non poss’eu creer / que Deus ou mundo mal non quer, / e querra||990.5 mentre lhi fezer / qual escarnho lhi sol fazer / e qual escarnho lh’ora fez||990.7 leixou-lhi tant’ome sen prez, / e foi-lhi Don Lopo tolher||990.17 por dar i tanto rico don, / caval’e armas a baldon?||990.24 Deus, que prês mort’e paixon||991.4 pero o fez e o firmou||991.7 que sempre ben fez e cuidou||991.10 e[l] punhou / sempr’en bondade guaanhar / e en seu bon prez avantar||991.11 e[l] punhou / sempr’en bondade guaanhar / e en seu bon prez avantar, / e nunca se d’al trabalhou||991.23 E a Don Telo Deus xo amou / pera sí e xo quis levar||991.24 e xo quis levar / e non se quis de nós nembrar||991.27 e mái-lo fez por se riir / deste mal mund’e escarnir||992.9 ca vós sodes e seredes / coita do meu coraçon||993.4 Valença se quer manteer / e sempr’en Valença entendeu||993.6 pois el manten prez e loor||993.7 pois el manten prez e loor / e prês Valença por valer||993.13 pois prez e valor manten||993.15 ca Deus lhi deu esforç’e sén / por sobre Valença reinar||993.17 ca Deus lhi deu esforç’e sén / por sobre Valença reinar, / e lhi fez valença acabar / con quant’a Valença conven||993.21 que de valença ést[e] ben fis / e per valença quer obrar||994.3 Pouco vos nembra, mia senhor, / quant’afan eu por vós levei / e quanta coita por vós ei||994.4 e quanta coita por vós ei / e quanto mal me faz Amor / por vós||994.5 Pouco vos nembra, mia senhor, / quant’afan eu por vós levei / e quanta coita por vós ei / e quanto mal me faz Amor / por vós, e non me creedes / mia coita||994.8 E, senhor, ja perdi o sén / cuidand’en vós, e o dormir||994.10 E, senhor, ja perdi o sén / cuidand’en vós, e o dormir, / ..., / e outro mal muito me ven / por vós||994.15 des aquel di’en que vos vi / e vos amei e vos servi||994.15 des aquel di’en que vos vi / e vos amei e vos servi||995.14 mui coitado d’amor / e d’outras coitas grandes que eu ei||995.19 que nunca Deus gran coita quiso dar / [senon a quen El fez molher amar] / com’a min fez, e nunca me quis dar / ben dessa dona que me fez amar||996.6 mais non lho digo, ca non ei poder / de lhe falar en quanto mal me ven, / e quantas coitas, querendo-lhe ben||996.14 Se lh’eu dissess’en qual coita d’amor / por ela viv’e quant’afan eu ei||997.3 que sol non dormen estes olhos meus / e rogo muito por mia mort’a Deus||997.7 Vivo coitad’e sol non dórmio ren||997.8 Vivo coitad’e sol non dórmio ren, / e cuido muit’e choro con pesar||997.8 e cuido muit’e choro con pesar||997.15 mal dia naci / con tanta coita que sempr’eu levei / e porque máis no mundo viverei||998.6 leixei-lh’a terra por lhe non fazer / pesar, e viv’u non posso viver / senon coitad’; ...||999.2 senhor / e lume destes olhos meus||999.3 Por vos veer vin eu, senhor / e lume destes olhos meus, / e valha-me contra vós Deus||999.7 Aventurei-m’e vin aqui / por vos veer e vos falar||999.8 Aventurei-m’e vin aqui / por vos veer e vos falar||999.14 Como vós quiserdes sera, / de me fazerdes mal e ben||1000.2 Meus amigos, pese-vos do meu mal / e da gran coita que me faz aver / ũa dona||1000.4 pese-vos do meu mal / e da gran coita que me faz aver / ũa dona que me ten en poder / e por que moir’; ...||1000.6 ca ja perdi o dormir e o sén / polo seu ben||1000.13 [ca ja perdi o dormir e o sén] / polo seu ben, que desej’, e non ei / senon gran coita que m’ela deu ja||1000.16 e, se máis vivo, máis mal me fara, / e, ..., / morrerei eu, m[eus amigos, por én]||1001.6 ond’eu atendo ben, me ven gran mal, / e quen me dev’a valer non me val||1001.9 que me tolheu o dormir e o sén||1002.2 Coitado vivo d’amor, / e da mort’ei gran pavor||1002.8 Amor me ten en poder, / e pavor ei de morrer||1002.14 Amor en poder me ten, / e faz-mi perder o sén||1003.3 Dis[s]eron-vos, fremosa mia senhor, / que me non mat’a mí o voss’amor, / e non o neg’eu||1003.15 e dizen-o de pran / e non mi-o neg’eu||1004.9 Falarei con el, que non m’estara / mal nulha ren, e mesura farei / de lhi falar||1004.11 que mi quer ben e sempre mi-o querra||1005.6 perder-s’-á el e poss’eu [i] perder / o corp’, ...||1005.7 e poss’eu [i] perder / o corp’, e vós, madr’, o vosso por mí||1005.13 perder-s’-á el e perderei enton / o corp’, ...||1006.3 Ai madr’, o meu amigo morr’assi / come quen morre de coitas que á / grandes d’amor, e non queredes ja / que o veja||1006.4 e non queredes ja / que o veja e el morr’, eu o sei, / por mí d’amor||1006.10 E amores tantas coitas lhi dan / por mí, madre, que non pode guarir, / ..., / e jaz morrend’assi por mí d’amor||1006.11 mais eu morrerei, madr’e mia senhor||1007.6 ca vej’agora o que nunca vi / e ouço cousas que nunca oi||1007.10 aquel desej’e este quero mal||1007.14 E non receo mia morte por én, / e, Deus-lo sabe, queria morrer||1008.6 ca ja todas saben que sodes meu / e nen ũa non vos querra por seu||1008.9 mais non sei oj’eu quen / me vos filhass’, e ja vos non val ren||1008.15 E quen vos a vós esto conselhou / mui ben sei [eu] ca vos conselhou mal, / e con tod’esso ja vos ren non val||1008.20 Cofonda Deus a que filhar o meu / amig’, e min, se eu filhar o seu||1009.3 dizen que ja non morr’assi, / e moir’eu||1009.6 dizede que morre por vós alguen / e veredes ome morrer por én||1009.15 O que morria, mia filha, d’amor / por vós non morre nen quer i cuidar, / e moir’end’eu, mia filha, con pesar||1010.9 ca de sa prol i ren non falarei, / e el dira e eu ascuitarei||1010.9 e el dira e eu ascuitarei||1010.10 e, ante que moira ja, ũa vez / fale migo||1010.15 venha falar aqui / con mig’, ai madre, ..., / e direi-vos pois quanto m’el dira||1010.16 e ũa vez, ante que moir’assi, / fale migo||1011.3 ricas e nobres dizen que seran||1011.4 ricas e nobres dizen que seran / e meu amigo ben sei que fara / un cantar||1011.7 Loar-mi-á muito e chamar-mi-á «senhor»||1011.14 En aquestas cortes que faz el-rei / loará min e meu [bon] parecer||1011.15 loará min e meu [bon] parecer / e dira quanto ben poder dizer / de min||1011.16 e dira quanto ben poder dizer / de min, amigas, e fara, ..., / un cantar||1011.19 ca o viron cuidar, e sei eu ben / que non cuidava ja en outra ren||1012.4 non soubestes novas de mí, / e por maravilha tenho / por non saberdes quando vou||1012.10 non soubestes ren / quando me levaron d’aquen, / e maravilho-me ende / por non saberdes quando m’eu / venh’ou quando vou d’aquende||1012.16 Catei por vós quand’a partir / m’ouve d’aqui, ... / ..., / e mui queixosa vos ando||1013.3 Ai mia filha, por Deus, guisade vós / que vos veja [e]sse fustan trager / voss’amig’, e tod’a vosso poder / veja-vos ben con el estar en cos||1014.4 nen lho dig’eu, e assi nos aven: / ...||1014.9 E gran sazon á ja, ..., / que el[e] meu ben podera aver / e ja máis nunca mi-o ousou dizer||1014.15 mais ouv’i pavor / de mi pesar e, ..., / p[ro]uguera-m’end’, ...||1014.16 e, par Nostro Senhor, / p[ro]uguera-m’end’, e [e]stamos assi: / ...||1015.1 Os que dizen que veen ben e mal / nas aves e d’agoirar preç[o] an||1015.2 Os que dizen que veen ben e mal / nas aves e d’agoirar preç[o] an||1015.9 E o que diz que é mui sabedor / d’agoir’e d’aves||1015.14 que El[e] me dé, ..., / capon cevado pera meu jantar / e dé o corvo ao agoirador||1015.16 ca eu sei ben as aves conhoscer / e con patela gorda máis me praz||1016.3 vós morredes / porque vos non leixan migo / falar, e moir’eu, amigo, / por vós||1016.4 e moir’eu, amigo, / por vós e, ..., / algun conselh’i ajamos / ante que assi moiramos||1016.9 Ambos morremos, sen falha, / ... / ..., e, ..., / ..., / algun conselh’i ajamos / [ante que assi moiramos]||1016.15 De mia madr’ei gran queixume / porque nos anda guardando, / e morremos i cuidando||1016.16 ai meu amig’e meu lume||1017.4 Entend’eu, amiga, ..., / que avedes queixum’, u al non á, / de voss’amigo, ..., / e del e de vós non sei por que é||1017.4 e del e de vós non sei por que é||1017.10 ca vos vejo del gran queixum’aver / e el de vós||1017.10 ca vos vejo del gran queixum’aver / e el de vós, e tenho que é mal||1017.14 non sera ben / e sei que faredes end’o melhor||1017.16 non sera ben / e sei que faredes end’o melhor, / (... / ...), e esto vos conven||1018.2 O meu amigo, que xi m’assanhou / e que non quer ja comigo falar||1018.10 mais logo verra / el rogar a mí, e, ..., / farei que en tal [coita o tenha / por mí Amor que rogar me venha]||1019.5 que de quanto disse de vós e diz / vó-lo julgad’assi come senhor||1019.17 nen o dira, e ar diz outra ren||1019.18 e ar diz outra ren, / e non á máis que diga||1019.20 vós julgad’i o voss[o] e o seu||1019.24 [E] filhad’o seu preito, como diz, / sobre vós, ..., / e non ponhades i outro juiz||1021.3 mais muit’á ja que vos vejo partir / de trobar por mí e de me servir||1021.20 dizede-mi-o e ja-que farei én||1022.3 e ora ven e praz én muit’a mí||1022.3 ouvestes gran prazer / quando se foi meu amigo d’aqui, / e ora ven e praz én muit’a mí||1022.8 ca fostes vós mui leda do meu mal / quando s’el foi, e querrei-vos eu ja / mal por end’, ...||1022.9 e querrei-vos eu ja / mal por end’, e dizen-mi que verra / mui ced’; ...||1023.5 E eu nunca fui leda nen dormi, / amiga, ..., / e ora ja dizen-mi del que ven||1023.6 e ora ja dizen-mi del que ven, / e mal grad’aja mia madre por én||1023.8 Ela foi [mui] leda, poi-lo viu ir, / e eu mui triste, poi-lo vi partir / de mí||1023.15 [e] eu fui triste sempr[e] e chorei, / amiga, depois que s’el foi d’aquen||1023.15 foi mia madre mui led[a], e o sei, / [e] eu fui triste sempr[e] e chorei||1024.5 que se venha mui ced’e, se veer / cedo, que sera como Deus quiser||1024.8 Per bõa fe, non lhi poss’eu fazer / ben, e vai triste no seu coraçon||1024.13 Queixa-s’el e diz que sempre foi meu||1024.14 Queixa-s’el e diz que sempre foi meu / e diz gran dereito, per bõa fe||1024.15 e diz gran dereito, per bõa fe, / e non lhi fiz ben e ten que mal é||1024.15 e non lhi fiz ben e ten que mal é||1024.20 E non se queixe, ca non lh’á mester, / e filhe o ben quando lho Deus der||1025.2 Queixos’andades, amigo, d’Amor / e de mí||1025.6 en guisa tal / que seja vosso ben e non meu mal||1025.8 Queixades-vos que sempre fostes meu, / amig’, e vos leixo por mí morrer||1025.10 mais dizede-mi como vos valer / possa sen meu dan’e guisa-lo eu / que vos faça eu ben||1026.3 A meu amigo mandad’enviei / a Toled’, ..., / e mui ben creo que ja co[n] el é||1026.4 preguntad’, e gradecer-vo-lo-ei||1026.15 E sempre catan estes olhos meus / per u eu cuido que á de viir / o mandadeir’, e moiro por oir / novas del||1027.2 Queredes ir, meu amigo, ..., / buscar outro conselh’e non o meu||1027.7 Ides-vos vós e fic[o] eu aqui||1027.16 por tal razon / non podedes el-rei e min aver||1028.2 Diz meu amigo tanto ben de mí / quant’el máis pod’, e de meu parecer||1028.3 Diz meu amigo tanto ben de mí / quant’el máis pod’, e de meu parecer, / e os que saben que o diz assi / teen que ei eu que lhi gradecer||1028.7 Diz-mi «fremosa» e diz-mi «senhor»||1028.8 Diz-mi «fremosa» e diz-mi «senhor», / e «fremosa» mi dira quen me vir||1028.9 e «fremosa» mi dira quen me vir, / e te[e]n que mi faz mui grand’amor||1028.10 e te[e]n que mi faz mui grand’amor / e que ei [eu] muito que lhi gracir||1028.14 Diz muito ben de min en seu trobar / con gran dereit’, e al vos eu direi: / ...||1029.6 cuid[ava] eu melhor aver per i, / e semelha-mi que non ést’assi||1029.20 Bon dia naceu, ..., / que[n] se d’outro castiga e non de sí||1030.3 figi-o eu por ben, / e enfengestes-vos de mí por én||1030.9 ca, meu amigo, falei ũa vez / convosco por vos de morte guarir, / e fostes-vos vós de min enfingir||1031.2 Amigo, veestes-m’un di’aqui / rogar d’un preit’, e non vos fig’én ren||1031.5 faze-lo quer’e non farei end’al||1031.6 mais vós guardade mí e vós de mal||1031.14 Ben sabedes como falamos nós / e me vós rogastes o que m’eu sei||1031.15 Ben sabedes como falamos nós / e me vós rogastes o que m’eu sei, / e non o fiz||1032.9 Per nulha ren non me posso quitar / de falar vosc’, e sempre me temi / de mo saberen||1032.23 E, se avedes gran coita d’amor, / ave-la-edes per mí, [e] maior||1033.3 Non ei eu poder d’o meu amigo / partir, amigas, de mi querer ben / e, ..., prol non mi ten||1033.4 e, quando lh’eu rogo muit’e digo / que se parta de mí tal ben querer||1034.3 pois [a]tal é vosso sén / que eu quera mal a quen mi quer ben / e me vós roguedes muito por én||1034.4 por Deus, que pod’e val||1034.15 Muito mi sera grave de sofrer / d’aver quen mi quer ben mal a querer, / e vós, madre, mandades-mi-o fazer||1035.3 ca non pod’aver ben de mí, / e queixa-se-me muito||1035.3 e queixa-se-me muito e diz assi: / ...||1035.4 que o mat’eu e que faço mui mal||1035.10 Ten guisad’én muitas vezes morrer / (... / ...), / e diz que o mato a mal-fazer||1035.16 porque non ouve ben de min nen á, / e diz-m’el: ...||1036.2 Voss’amigo quer-vos sas dõas dar, / amiga, e quero-vos dizer al: / ...||1036.13 El punhará muit’e fara razon / de lhas filhardes quando vo-las der||1036.15 El punhará muit’e fara razon / de lhas filhardes quando vo-las der, / e vós ou lhas filharedes ou non||1036.20 Ou ben filhade quanto vos el der / e fazede ben quanto x’el quiser||1037.9 E quen ben quer [o] seu tempo passar, / u é con sa senhor, non dorme ren, / e meu amigo, pois pera min ven, / non dórmia ja mentre migo morar||1038.3 que lhi faça ben, e ja temp’era||1038.14 El é por mí atan namorado / e meu amor o trag’assi louco||1039.4 Diz, amiga, o que mi gran ben quer / que nunca máis mi ren demandará, / ..., / e, ..., que me servirá||1039.10 mais diz que fale con mig’e por én / mentre viver non mi quer al pedir||1039.17 pero diz el que non quer al de min / senon falar mig’, e máis demandar / mentre viver non [mi] quer des ali||1040.10 se guisar u me veja / e lhi fezer seu mandado||1040.20 Dizedor é de nemiga / e dira-o log’, amiga||1041.3 sei muitas donas que saben amar / seus amigos e soen-lhis falar||1041.4 e soen-lhis falar / e non lho saben||1041.6 log’é sabud’e non sei eu per quen||1041.15 falar vosco, ..., / com’outras donas falan, e des i / nunca lhis máis poden entender ren||1042.2 Morreredes, se vos non fezer ben, / por mí, amig’, e non sei que vos i / faça||1042.6 é-mi mui grave de vos ben fazer, / e mui grav’é de vos leixar morrer||1042.8 Ren non vos pode de morte guardar / e sei ben que morr[er]edes por mí||1042.10 e, quant’eu ei en tod’est’a cuidar, / é-mi mui grave de vos ben fazer||1042.15 mais ben vos jur’e digo-vos assi||1043.8 Alguen sabe que mi queredes ben / e pesa-lh’end’...||1043.8 e pesa-lh’end’e non pod’al fazer||1043.10 meu amig’e meu lum’e meu ben||1043.10 meu amig’e meu lum’e meu ben||1043.14 E ben sei de quen tan gran sabor á / de mentir, e non teme Deus nen al, / que mi assaca tal mentira e al||1043.15 que mi assaca tal mentira e al||1045.3 – O voss’amigo, ... / ..., mui cedo vos verra, / e partide as doas que vos el dara||1045.6 fara-mi Deus ben se mi-o adusser, / e sas doas dé-as a quen quiser||1045.9 – Disseron-mi ora, ..., / que vos trage dõas de Portugal, / e, amiga, non as partades mal||1045.15 mai-lo vosso cedo ven, / e partid’as dõas que trage ben||1045.20 averei dõas e quant’al quiser||1046.2 Vai meu amigo con el-rei morar, / e non mi-o disse nen lh[o] outorguei||1046.3 e non mi-o disse nen lh[o] outorguei, / e faz mal sén de mi faz[er] pesar||1046.8 E [el] quer muito con el-rei viver / e [a] mia sanha non a ten en ren||1046.9 E [el] quer muito con el-rei viver / e [a] mia sanha non a ten en ren, / e el-rei pode quanto quer poder||1046.14 E el punhou muit[o] en me servir / e al rei nunca serviç’ora fez||1046.16 mais eu perça bon parecer e prez||1047.2 Amigo, queredes-vos ir / e ben sei eu que mi averra: / ...||1047.20 loarei / Deus e graci-lo-ei al rei||1048.2 Foi-s’o meu amigo a cas d’el-rei / e, amigas, ..., / ..., ja eu morta serei||1048.8 Por nulha ren non me posso guardar / que non moira ced’e con gran pesar||1049.1 Amei-vos sempr’, amigo, e fiz-vos lealdade||1049.5 ou se falar ouverdes con algun maldizente / e vos quiser, amigo, faz[er d]’al entendente||1049.6 dizede-lhi que mente e dizede-lhi que mente!||1050.1 Meu amig’e meu ben e meu amor||1050.1 Meu amig’e meu ben e meu amor||1050.4 disseron-vos que me viron falar / con outr’ome por vos fazer pesar, / e por én rog’eu a Nostro Senhor / que confonda quen vo-lo foi dizer||1050.6 e por én rog’eu a Nostro Senhor / que confonda quen vo-lo foi dizer, / e vós||1050.7 e por én rog’eu a Nostro Senhor / que confonda quen vo-lo foi dizer, / e vós, ..., / e||1050.9 Ja vos disseron por mí que falei / con outr’om’e que vos non tiv’en ren||1050.10 Ja vos disseron por mí que falei / con outr’om’e que vos non tiv’en ren, / e, se o fiz, nunca mi venha ben||1050.11 mais rog’a Deus sempr’e roga-lo-ei / que cofonda quen vo-lo diss’assi||1050.13 e roga-lo-ei / que cofonda quen vo-lo diss’assi, / e vós||1050.14 e roga-lo-ei / que cofonda quen vo-lo diss’assi, / e vós, ..., / e min||1050.16 Sei que vos disseron, per bõa fe, / que falei con outr’om’e non foi al, / senon que vo-lo disseron por mal||1050.20 mais rog’a Deus, ..., / que cofonda quen vos atal razon / diss’, e vós||1050.21 mais rog’a Deus, ..., / que cofonda quen vos atal razon / diss’, e vós, ..., / e que cofonda min||1050.23 E cofonda quen á tan gran sabor / d’antre min e vós meter desamor||1051.2 A que mi a mí meu amigo filhou / mui sen meu grad’e non me tev’en ren||1051.3 que me servi’e mi queria ben||1051.4 que me servi’e mi queria ben, / e non mi-o disse nen mi-o preguntou||1051.6 mal i sera quando lho eu filhar / mui sen seu grad’e non a preguntar||1051.10 ca o levou de min sen meu prazer / e ora ten que o levará assi||1051.20 [E] enton veredes molher andar / pos min chorand’, e non lho querrei dar||1052.1 Ir-vos queredes e non ei poder, / par Deus, amigo, de vos én tolher||1052.3 Ir-vos queredes e non ei poder, / par Deus, amigo, de vos én tolher, / e, se ficardes, vos quero dizer, / meu amig’, o que vos por én farei: / ...||1052.9 Se vos fordes, sofrerei a maior / coita que sofreu molher por sen[h]or, / e, se ficardes polo meu amor, / direi-vo-lo que vos por én farei: / ...||1052.13 Ides-vos e teendes-m’en desden||1052.14 Ides-vos e teendes-m’en desden / e fico eu mui coitada por én||1052.15 Ides-vos e teendes-m’en desden / e fico eu mui coitada por én, / e ficade por min||1052.16 e ficade por min, ca vos conven, / e direi-vos que vos por én farei: / ...||1053.3 Ir-vos queredes, amigo, / d’aqui por me fazer pesar, / e, ... / ..., vedes que vos digo: / ...||1053.6 quitade ben o coraçon / de min e ide-vos enton||1053.9 E, ..., sabiádes / que nunca maior pesar vi, / e, ... / ..., vedes que façades: / ...||1054.3 que vós ja máis quisestes viver / en Leo[n] e nos veestes veer||1055.3 todos an ben per oir e veer / e per entendimento e per falar||1055.4 todos an ben per oir e veer / e per entendimento e per falar||1055.4 todos an ben per oir e veer / e per entendimento e per falar||1055.17 se non viran estes olhos meus / nen viran vós u vos eu fui veer / e se eu ren non soubess’entender / do mui gran ben que Deus a vós quis dar||1056.3 Dizer-vos quer’a gran coita d’amor / en que vivo, senhor, des que vos vi, / e o gran mal que eu [sofr’e] sofri||1056.3 e o gran mal que eu [sofr’e] sofri||1056.9 e, pois meu temp’assi pass’e passei||1056.20 ca, se non vira, podera viver / e meor coita ca sofro sofrer||1057.3 Senhor, non poss’eu ja per nulha ren / os meus olhos desses vossos partir, / e, ... / ..., sei eu mui ben / que non poden os meus olhos veer, / ..., d’al veer prazer||1057.9 E non poss’eu [os] meus olhos quitar / desses vossos, ..., / e, ..., / tal ventura mi quis a min Deus dar||1057.15 [E] non poss’eu partir os olhos meus / desses vossos nen o meu coraçon / nunca de vós, e, ... / ..., creed’esto, por Deus||1058.2 Ja m’eu queria leixar de cuidar / e d’andar trist’...||1058.2 Ja m’eu queria leixar de cuidar / e d’andar trist’e perder o dormir...||1058.3 Ja m’eu queria leixar de cuidar / e d’andar trist’e perder o dormir / e d’Amor, ..., servir||1058.9 E leixar[ia] qual coita mi deu / Amor, que [eu] en grave dia vi, / e qual pesar sempre sofr’e sofri||1058.9 e qual pesar sempre sofr’e sofri||1058.14 [E] leixar-m’-ia de cuidado meu / e da gran coita do meu coraçon||1058.15 [E] leixar-m’-ia de cuidado meu / e da gran coita do meu coraçon / e de servir Amor con gran razon||1059.2 Senhor fremosa, que de coraçon / vos servi sempr’e sé[r]vi’e servirei||1059.2 Senhor fremosa, que de coraçon / vos servi sempr’e sé[r]vi’e servirei||1059.3 por muito mal que eu lev’e levei / por vós||1059.7 Do vosso talh’e do vosso catar / muit’aposto ven a min muito mal||1059.9 Do vosso talh’e do vosso catar / muit’aposto ven a min muito mal, / e, ..., / razon seria ja, ..., / de mi fazerdes aver algun ben||1059.14 E a mesura que vos quis dar Deus, / e mui bon talh’e mui bon parecer / [...]||1059.14 E a mesura que vos quis dar Deus, / e mui bon talh’e mui bon parecer / [...]||1060.5 – Cuidei en vós e (...) / que non vivera ren do que vevi||1060.8 direi-vos eu al / e creed’esto||1060.8 e creed’esto, meu lum’e meu ben||1062.2 Mia senhor fremosa, por Deus / e por amor que vos eu ei||1062.3 oid[e-m]’un pouc’e direi / o por que eu ante vós vin: / ...||1062.15 por vós me ten forçad’Amor, / e vós, fremosa mia senhor, / nos vos queredes én doer||1062.17 nos vos queredes én doer, / e por est’é meu mal-viver||1062.21 non é meu ben / nen é mia prol viver assi, / e vós, ..., / averei sempr’a desejar||1062.23 averei sempr’a desejar, / vós e mia mort’, a meu pesar||1063.5 nen filhei tal senhor / a que ousasse nulha ren dizer / do que seria meu viç’e meu ben||1063.11 ben saberia com’é forçador / e sen mesura e de gran poder||1063.11 ben saberia com’é forçador / e sen mesura e de gran poder||1064.7 leixa-me sen seu ben viver / coitad’, e, se mi non valer / ela, ..., / no mund’outra cousa non á / que me coita nulha sazon / tolha||1065.6 e por én vos leix’a dizer / meu mal e quer’ante morrer / por vós ca vos dizer pesar||1065.12 ai Deus, quen soubess’ora qual / e vo-la fezess’entender||1065.13 ai Deus, quen soubess’ora qual / e vo-la fezess’entender / e non cuidass’i a perder / contra vós por vos i falar!||1065.24 pois mi fal / todo ben de vós e d’amor||1065.28 dev’a querer / ante mia morte ca viver / coitad’, e pois non gradoar / de vós||1066.11 E, pois mi ben e mal fazer podedes||1067.3 pois assi Deus quer / que ja eu sempre no meu coraçon / deseje de vós ben e d’alhur non||1067.8 E ja que eu sempr’a desejar ei / o vosso ben e non cuid’a perder / coita||1067.10 oide-m’e rogar-vos-ei||1068.1 A dona que eu am’e tenho por senhor||1068.5 A que tenh’eu por lume destes olhos meus / e por que choran sempre||1069.5 al cuid’eu de vós e d’Amor||1069.9 E, mia senhor, ũa ren vos direi, / e non ést’ar de vós melhor||1070.5 Por vós, que vi melhor d’outras falar / e parecer, non me sei conselhar||1071.2 A Bonaval quer’eu, mia senhor, ir / e des quand’eu ora de vós partir / os meus olhos non dormirán||1071.5 Ir-m’-ei, ..., / e des quand’eu ora de vós tolher / os meus olhos non [dormirán]||1072.2 Pero vejo donas ben parecer / e falar ben e fremoso catar||1072.2 Pero vejo donas ben parecer / e falar ben e fremoso catar||1072.6 ca des i / nunc’ar fui led’e, cuidando, perdi / desejos de quant[o] al fui amar||1072.12 essa foi eu das do mund’escolher / [...] / e, ..., / non mi-o fez El senon por mal de min / cometer o que non ei d’acabar||1074.4 ca vos vejo come mí lazerar / e non poss’a mí nen a vós valer||1074.17 – Abril Perez, fostes-me demandar / de tal demanda que resposta non / á i mester, e conven de provar / o que dis[s]estes das donas||1074.19 enton / enmentemo-las, e sabe-las-an||1074.20 enton / enmentemo-las, e sabe-las-an, / e, pois-las souberen, julgar-nos-an||1074.21 julgar-nos-an, / e vença quen tever melhor razon||1074.34 se vós vistes algũa dona tal, / tan fremosa e que tan muito val||1074.37 – Don Bernaldo, quero-vos conselhar / ben e creede-m’én se vos prouguer||1075.10 ca m’ei toda via / medo de mort’, e por én / non ous’eu [dizer por quen / mi ven quanto mal mi ven]||1075.16 con gran lealdade / e por non fazer mal sén||1075.21 Andan-m’assi preguntando / que lhis diga por que ando / trist’, [e] eu, ..., / ..., / non ous’eu dizer por quen / [mi ven quanto mal mi ven]||1076.10 log’en cuidar sempre cuidei assi, / ..., e cuidei||1076.20 por mia senhor cuid’, e cuid’a morrer||1078.4 mais non mi valha o que pod’e val||1078.15 Nen ren non poden veer estes meus / olhos no mund’[ond]’eu aja sabor / sen veer-vos e non mi val Amor||1081.3 Ora vos podess’eu dizer / a coita do meu coraçon / e non chorass’i log’enton||1081.9 se vos dizer quiser / mia coita e vo-la disser||1081.14 Mui gran coita vos contarei / d’amor, que [eu] sofr’e sofri||1082.9 e non vos rogar ei / por al, ca ei de vos pesar / pavor, e, se vos non pesar, / oide-m’...||1082.10 oide-m’e rogar-vos-ei / que vos non pes de vos amar||1082.14 senhor e lume destes meus / olhos||1082.16 E non vos ous’én máis dizer, / ... / ... / ..., e venho-vos dizer / que vos non pes de vos [amar]||1083.4 senon por mal de mí e destes meus / olhos||1083.5 senon por mal de mí e destes meus / olhos, e por me fazer entender / qual é a mui gran coita de sofrer?||1083.14 E vi eu os seus olhos por meu mal / e o seu mui fremoso parecer||1083.15 E vi eu os seus olhos por meu mal / e o seu mui fremoso parecer, / e por meu mal mi-a fezo Deus veer / enton daquestes meus||1084.6 pois que vos vejo, meu lum’e meu ben||1084.16 Deus mi tolha este corp’e quant’ei||1085.3 Con gran coita sol non posso dormir / nen vejo ren de que aja sabor, / e das coitas do mund’e a maior / sofro de pran e non posso guarir||1085.3 e das coitas do mund’e a maior / sofro de pran||1085.4 e a maior / sofro de pran e non posso guarir||1085.8 Querendo-lhi ben, sofri muito mal / e muit’afan des que foi mia senhor||1085.9 Querendo-lhi ben, sofri muito mal / e muit’afan des que foi mia senhor, / e muitas coitas polo seu amor||1085.10 Querendo-lhi ben, sofri muito mal / e muit’afan des que foi mia senhor, / e muitas coitas polo seu amor, / e ora viv’en gran coita mortal||1085.16 e ora moiro e faço gran razon||1085.16 log’enton / ouvi tal coita que perdi meu sén, / ..., / e ora moiro||1086.4 des enton / nunca dormi com’ante dormia / nen ar fui led’, e vedes por que non: / ...||1086.6 cuidand’en vós, ..., / e desejando sempr’o vosso ben||1086.7 E sabe Deus e Santa Maria / que non am’eu tant’al eno coraçon / quant’amo vós||1086.10 nen ar poderia, / e, se morrer, por én farei razon||1086.15 E ant’eu ja [a] morte querria / ca viver com’eu viv’á gran sazon, / e mia morte melhor mi seria / ca viver máis||1086.19 ca vós sodes mia coita e meu ben||1086.20 ca vós sodes mia coita e meu ben, / e per vós ei quanta coita mi ven||1087.3 fez-vos mansa e melhor parecer / das outras donas||1087.4 fez-vos mansa e melhor parecer / das outras donas, e fez-vos melhor / dona do mund[o] e de melhor sén||1087.5 e fez-vos melhor / dona do mund[o] e de melhor sén||1087.8 Feze-vos Deus e deu-vo-lo maior / poder de ben||1087.9 e deu-vo-lo maior / poder de ben, e fez-vos máis valer / das outras donas||1087.10 e fez-vos máis valer / das outras donas, e fez-vos vencer / toda-las donas||1087.11 e fez-vos vencer / toda-las donas, e fez-vos melhor / dona do mund[o]||1087.17 fez-me-vos tal ben querer / qual vos eu quer’, e fez a vós nacer / máis fremosa||1087.18 e fez a vós nacer / máis fremosa, e fez-vos melhor / dona do mund[o]||1089.2 Senhor, vej’eu que avedes sabor / de mia morte veer e de meu mal||1089.6 que vos non pes o que vos rogarei, / e depois, se vos prouguer, morrerei||1089.15 porque sabedes que vos quer’eu ben / e que vos praz de quanto mal mi ven / por vós||1089.20 E, se vos prouguer o que vos direi / e pois morrer, ja máis non morrerei||1090.3 quan muito ben vos quiso Deus fazer / e quan fremosa vos fezo nacer||1090.4 quan ben vos fez parecer e falar||1091.6 por ũa dona que por meu mal vi / mui fremosa e de que me parti / mui d’anvidos||1091.7 e de que me parti / mui d’anvidos e sen [o] meu prazer||1091.9 Perço meu sén que sol non ei poder / e viv’i de pran desejando seu ben||1091.13 me nembra quanto a servi, / e quan viçoso [fui] mentr’i guari||1091.14 e quan viçoso [fui] mentr’i guari, / e quan gran viç’a mí fez Deus perder||1091.15 Moir’eu e praz-mi muito de morrer||1091.17 Moir’eu e praz-mi muito de morrer, / ..., / e, pero moiro, non vos direi quen / ést’a dona que m’assi faz morrer||1091.19 non vos direi quen / ést’a dona que m’assi faz morrer / e a que eu quero melhor ca min||1091.20 e a que eu quero melhor ca min / e a que eu por meu mal conhoci||1092.3 En grave dia me fez Deus nacer / [en] aquel dia e[n] que eu naci, / e grave dia me fezo veer / a mia senhor u a primeiro vi||1092.5 e grave dia me fezo veer / a mia senhor u a primeiro vi, / e grave dia vi os olhos seus||1092.6 e grave dia vi os olhos seus, / e grave dia mi fez enton Deus / veer quan ben parece parecer||1092.10 E grave dia mi fez entender / Deus quan muito ben eu dela ‘ntendi, / e grave dia mi fez conhocer / aquel dia [en] que a conhoci||1092.17 E grave dia por mí lhi falei / aquel dia [e]n que lh’eu fui falar, / e grave dia por mí a catei / dos meus olhos quando a foi catar||1092.30 esmoresco mil vezes, e non sei, / per bõa fe, nulha parte de min||1093.3 O meu amigo, ... / ..., ai madre, tornad’é sandeu, / e, ... / ..., / que me quera ja mal||1093.4 pois Deus quis que inda non morreu / e a vós pesa de lh’eu querer ben||1093.6 mal me farei / parecer e desensandece-l’-ei||1093.10 ca lhi quer’eu ũa cousa dizer / per que guarra, se me vir, e, se non, / que me quera [ja mal]||1093.14 que lhi esta coita dei, madr’e senhor||1093.15 E el á perdudo o sén por min, / ..., / e guarria||1094.2 – Por que, madr’e senhor?||1094.6 eu o dev’a lazerar, que o fiz / sandeu, e el con sandice o diz||1094.7 – De vós e del, filha, ei queixume||1094.10 – Por que madre, meu ben e meu lume?||1096.2 Sei ben que quantos eno mund’amaron / e aman, todo-los provou Amor||1096.3 todo-los provou Amor, / e fez a mí amar ũa senhor||1096.5 e fez a mí amar ũa senhor / de quantas donas no mundo loaron / en todo ben, e des i mui coitado / me tev’Amor||1096.7 pois que desenganado / fui dos que aman e dos que amaron||1096.11 ca provou min por leal amador, / e, ..., / quer matar min por esto, mal pecado||1096.18 e matar-mi-á por esto e non sei quando||1096.18 pero ca[tivo] me tev’en poder / desta dona que mi fez ben querer, / e matar-mi-á por esto||1096.19 e matar-mi-á por esto e non sei quando, / e prazer-m’-ia se Amor achasse, / depos mia morte, quen con el ficasse / com’eu fiquei||1097.2 Coitado vivo máis de quantos son / no mund’, amigos, e perço meu sén / por ũa dona que quero gran ben||1097.13 Mais non o ést’, e, pois quis Deus assi, / que por seu nunca me quis receber||1098.10 e por esto vos rog’e non por al, / meu Senhor Deus, ..., / [que mi-a façades aver por senhor]||1098.16 mais por tanto vos rog’e por al non, / meu Senhor [Deus, ..., / que mi-a façades aver por senhor]||1099.4 tan muito levar d’afan e de mal / que morrerei [por én]||1099.15 mais sei que non viverei des aqui, / e non por al senon porque a vi||1099.22 pois esta dona vi, / e, ..., / pesa-mi que diran: ...||1100.5 vi ũa pastor / que, ..., nunca vi tan bela / nen vi outra que falasse milhor, / e demandei-lhe logo seu amor||1100.6 e demandei-lhe logo seu amor / e fiz por ela esta pastorela||1100.10 que vos darei boas toucas d’Estela / e boas cintas de Rocamador||1100.11 e boas cintas de Rocamador / e d’outras doas, a vosso sabor||1100.12 e d’outras doas, a vosso sabor, / e fremoso pano pera gonela?||1100.21 se me dissesse ca “per vós perdi / meu amig’e doas que me tragia”?||1100.29 e pero creede, ..., / que non ést’oj’outra no mundo nada, / ..., que eu sábia amar, / e por aquesto vos venho rogar / que eu seja voss’ome esta vegada||1100.33 «Por entendedor vos quero filhar / e, ..., / ..., / ..., se me queredes levar, / ir-m’-ei vosc’e fico vossa pagada»||1100.36 ir-m’-ei vosc’e fico vossa pagada||1101.14 Que panos perdi de peso, / e outros ben bastoados, / que m’avian ja mandados!||1102.2 Dizen pela terra, senhor, ca vos [eu] amei / e de toda-las coitas a vossa maior ei||1102.6 Dizen pela terra ca vos [eu] amei, [senhor], / e de toda-las coitas a vossa ei maior||1102.10 E de toda-las coitas a vossa maior ei, / e non dórmi’aa noit’, ...||1102.10 e non dórmi’aa noit’, e o dia peior ei||1102.14 E de toda-las coitas a vossa ei maior, / e non dórmio à noit’, ...||1102.14 e non dórmio à noit’, e o dia ei peor||1103.2 Maior guarda vos deron ca soian, senhor, / e viv’eu máis penado por vós||1103.2 e viv’eu máis penado por vós e ei maior / coita que non cuid’a guarir||1103.4 senhor, se vos guardaren e vos eu non vir, / non cuido un dia máis a guarir||1104.3 oi eu dizer / que vos levaron d’u vos eu leixei / e d’u os meus olhos de vós quitei||1104.5 aquel dia fora ben de morrer / eu, e non vira atan gran pesar / qual mi Deus quis de vós amostrar||1104.8 Porque vos foron, mia senhor, casar / e non ousastes vós dizer ca non||1105.5 e des oimais me quer’aventurar / a lho dizer, e, ..., / mate-m’ela se me matar quiser||1105.10 ũa mort’ei d’aver, / e con gran pavor ave[n]turar-m’-ei / a dizer-lh[o]||1106.2 Cuidara eu a mia senhor dizer / o mui gran ben que lhi quer’, e pavor / ouvi d’estar con ela mui peor / ca estava||1106.4 e pavor / ouvi d’estar con ela mui peor / ca estava, e non lh’ousei dizer / de quanta coita por ela sofri||1106.8 E non cuidei aver de nulha ren / med’e, por esto, m’esforcei enton||1106.9 e, por esto, m’esforcei enton / e foi ant’ela, ..., / por lho dizer||1106.15 Ben esforçado fui por lhi falar / na mui gran coita que por ela ei, / e fui ant’ela