Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do E
enviar v. tr.
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
1. 'enviar, mandar'
Nesta acepción rexe con frecuencia a preposición por
574.5 pero, amiga, pôs migo / ben aqui, u m’ora sejo, / que logo m’enviaria / mandad’ou s’ar tornaria||574.19 Mais, pois non ven nen envia / mandad’, é mort’ou mentia||711.2 Ai Deus, u é meu amigo / que non m’envia mandado?||721.9 Enviou-mi seu mandado / dizer, qual eu creo ben, / ca non ven por al, coitado, / de tan longi com’el ven||829.3 Pois mandado non m’envia, / entend’eu do perjurado / que ja non teme mia ira||939.3 ca non m’envia mandado nen ven||939.6 e, quando se foi, posera migo / que se veesse logo a seu grado, / se non, que m’enviasse mandado||1026.1 A meu amigo mandad’enviei / a Toled’, amiga, per boa fe, / e mui ben creo que ja co[n] el é||1123.26 Sei que non sab’a mia manha, / pois que m’enviar non quer / mandadeir’e xi m’assanha||1166.2 – Cabelos, los meus cabelos, / el-rei me enviou por elos||1166.6 – Garcetas, las mias garcetas, / el-rei m’envio[u] por elas||1177.4 e, por Deus, enviade / o vosso migo e faredes bon sén||1201.10 mas [mandad]’envia / que o foss’eu veer / [a la font’u os cervos van bever]||1232.2 – Par Deus, amiga, podedes saber / como podesse mandad’enviar / a meu amigo, que non á poder / de falar mig’e morr’én con pesar?||1253.2 Foi-s’[or]’o meu perjurado / e non m’envia mandado||1253.7 E non m’enviou mandado||1253.10 Pois mandado non m’envia, / busque-lho Santa Maria||1287.2 Como vivo coitada, madre, por meu amigo, / ca m’enviou mandado que se vai no ferido, / e por el vivo coitada!||1287.5 Como vivo coitada, madre, por meu amado, / ca m’enviou mandado que se vai no fossado, / e por el [vivo coitada!]||1287.7 Ca m’enviou mandado que se vai no ferido, / eu a Santa Cecilia de coraçon o digo, / e por el vivo [coitada!]||1287.10 Ca m’enviou mandado que se vai no fossado, / eu a Santa Cecilia de coraçon o falo, / e por el vivo [coitada!]||1308.1 Atender quer’eu mandado que m’enviou meu amigo, / que verra en romaria a Far’e veer-s’-á migo, / e por én tenh’eu que venha||1308.6 Atende-lo quer’eu, madre, pois m’enviou seu mandado, / ca mi diss’o mandadeiro que é por mí mui coitado||1308.11 Atende-lo quer’eu, madre, pois m’el mandad[o] envia||1372.11 E [o] astroso que a vendia, / por que mi non enviou mandado?||1389.7 Aquestas son as que el enviara, / sen as outras que con el[e] ficaron||1615.3 A vós, Dona abadessa, / de min, Don Ferna[n]d’Esquio, / estas doas vos envio||1644.25 mais quero ir ben del assũar / por enviar à mia molher / (...) / da balẽa que vej’aqui||1645.8 Ricome foi que nos Deus enviou, / que nos non quis assi desamparar, / que nos a vila assi refeçou
456.13 por ũa velha enviou / que o veesse escantar / d’olho mao e manejar||857.2 Que coita ouvestes, ora, d’enviar / por min?||1390.17 quando lhi deu a lança do peer, / log’el ouve por seu filh’enviado||1428.3 Jograr, mal desemparado / fui eu pelo teu pescar, / como que ouvi a enviar / aa rua por pescado
2. 'enviar orde ou mensaxe para, ordenar'
1123.9 Enviar quer’eu, velida, / a meu amigo que seja / en Santa Marta na ermida / migo led’...

enviar + inf.
En xeral, son construcións causativas
312.13 pero sei eu dela, de pran, ca non m’enviou ren dizer||701.2 meu amigo ven / e enviou-mi dizer e rogar / que lh’aguis’eu de comigo falar||701.5 e pesa-mi, que m’enviou dizer / que lhi faça o que non sei fazer||721.2 porque m’enviou dizer / ca non ven con gran desejo, / coitado, d’u foi viver||767.7 Enviou-m’el assi dizer: / ...||874.1 Desfiar enviaron ora de Tudela / filhos de Don Ferna[n]do a el-rei de Castela||1183.5 e, ante que lh’enviasse dizer ren, / veo a luz e foi logo comigo||1184.2 Fui oj’eu, madre, veer meu amigo, / que envio[u] muito rogar por én||1257.1 Madr’, enviou-vo-lo meu amigo / [o]je dizer que vos veeria / se ousass’...||1310.2 Amor, a ti me ven[h]’ora queixar / de mia senhor, que te faz enviar / cada u dórmio sempre m’espertar

◆ IPr.: P1 envio, P3 envia||IPt.: P1 enviei, P3 enviou, P6 enviaron||IAp.: P3 enviara||IPp.: P3 enviaria||SPt.: P1 enviasse, P3 enviasse||Imp.: P5 enviade
[últ. rev.: 20/05/2017]