Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do E
este, esta, esto ~ [isto] pron. dem. 'este, esta, isto'. Cf. est’outro, deste
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
A combinación de demostrativo con algúns substantivos como andada, dia, ida ‘vez, ocasión’, noite, vegada ou vez forma expresións de carácter temporal sen presenza da preposición en
5.5 ca este escudo é do melhor / omen que fez Nostro Senhor||5.7 Con [e]ste escudo gran prazer / ajamos e cantemos ben||8.16 Este ben quen o entrava?||8.35 mais eu con este pavor / seria bon sofredor||14.20 De muitos sõo preguntado / de que ei este pensar||43.5 eu me busquei este mal, e maior, / u eu dixi pesar a mia senhor||44.14 fig’este atreviment’atal / u lhi dixi [este] meu mal||44.15 fig’este atreviment’atal / u lhi dixi [este] meu mal||46.25 este joguete cerr[ar]ei / convosc’...||64.2 Vós me tolhede este poder / que eu ei de muito viver||66.33 ca me sera o maior ben que faz / en este mund’a ome outra molher||70.7 este poder nunca mi-o Deus quis dar||73.2 Que sen conselho que vós, mia senhor, / me en este mundo fazedes viver!||75.8 E creede que a min é / este mal, que me vós levar / fazedes, de mia morte par||79.3 e ora ja este meu coraçon / anda perdudo e fóra de sén / por ũa dona||79.6 que depois viro[n] estes olhos meus||81.21 e tolher-lh’-ei / est’ome por que me mal quer||81.22 E, pois lh’eu est’ome tolher, / faça-m’ela mal se poder||82.25 que non poss’este ben perder||84.16 Pero sei eu ca ren non dá / ela por est’ome perder||84.28 ca non poss’eu viver en paz / enquanto lh’est’ome viver||88.9 E, se vós avedes razon, / senhor, de m’este mal fazer, / mandade-m’ir||88.16 E, se quisessedes sofrer / este pesar||92.6 mais este ben, por non mentir, / non vo-lo quis El a min dar||97.10 mais, Deu-lo sab’, este pavor / todo m’ela fez[o] perder||97.26 est’amor non lhi faz saber / com’el é grave de sofrer||103.23 e ar sei / log’i que nunca este ben averei||107.26 ca este ést’oje o maior / ben de quantos Deus quis fazer||119.19 E, de pran, ést’est’o maior / ben que oj’eu posso saber||119.22 se m’este ben quisesse dar||126.4 per ren non mi-o queren sofrer / estes que non poss’eu forçar||126.6 todos estes son / os que me non leixan quitar||126.20 ca eu como vos fugirei, / pois estes, de que tal med’ei, / me non leixan de vós partir?||134.12 este cuidado me faz destorvar / de quant’al cuid’...||136.23 mais d’ũa ren ei ora gran pavor / des que a vir este conselhador||156.24 Mais venho-vos por Deus rogar / que vos prenda doo por én / de mí, que faç’este mal sén||163.13 E est’é mui grande, de pran!||171.15 e a [e]ste mal non lh’ei defenson||191.8 tod’este mal me por vós ven, senhor||195.32 e, se non, leve Deus u son os seus / estes meus olhos que vejan os seus||202.9 a todos estes eu ouço dizer / que a melho-los fez ensandecer / dona do mundo||212.16 log’eu dela e de min rogarei / a Deus que vejan estes olhos meus||215.5 e, se non, nunca estes meus / olhos vejan niun prazer / de quant’al desejan veer||221.16 des que vos viron estes olhos meus / sen vosso grado me v[os] faz Amor||248.9 dixe-lh’eu este recado||252.26 E non me poss’end’eu quitar / de lhe fazer este pesar||256.6 E, porque nunca estes meus / olhos fazen senon chorar||257.1 Estes olhos meus ei eu gran razon / de querer mal enquant’eu ja viver||260.4 e mui melhor das outras parecer / donas que El en este mundo fez||263.10 o que non sofreu est’afan||266.6 perdi o mund’e perdi-me con Deus / e perdi-me con estes olhos meus||266.9 E, mia senhor, mal dia eu naci / por tod’este mal que me por vós ven||295.18 partir / non deveria con este pesar||311.16 Deus me fezesse este ben / de lhe falar e a veer||314.3 ainda me poderia fazer ben / se mia senhor, per quen este mal ven, / eu visse ced’; ...||317.2 Nostro Senhor, que non fui guardado / d’eu en tal tempo com’este viver||317.5 que este mund’é ja tornad’en al / que todo prez teen ora por mal||355.13 Pero choravan estes olhos meus / con mui gran coita||374.12 de mia sen[h]or tod’este mal me ven||379.1 Estes que m’ora tolhen mia sen[h]or||380.5 des i, / por este mal que mi a min por vós ven, / come se fosse ben, ven-me por én||380.13 este ben tal [non] se compr’a min ren||397.1 Estes meus olhos nunca perderán, / senhor, gran coita mentr’eu vivo for||403.16 mais este mui gran pesar me sera / de me partir de vós per nulha ren||405.16 Deus, que lh’a ela tod’este ben fez||406.1 Estes que ora dizen, mia senhor, / que saben ca vos quer’eu mui gran ben||410.15 e estes outros que amor non an / dizen que non||425.2 Senhor fremosa, por meu mal / vos viron estes olhos meus||430.8 E no’mi á prol este pavor aver||440.13 Este conselho non poss’eu filhar||445.5 tod’este mal sofr’e sofri / des que me vin de Santaren||445.11 [t]od’este mal sofr’, e maior, / des que me vin de Santaren||447.13 E sab’este meu coraçon / que por vós muito mal levou / des que vos vi||454.6 estes penhos pesar-lh’-an||458.1 Se me graça fezesse este Papa de Roma!||459.11 e quen estes mata, ..., / que ja máis en este mundo nunc’avera vingança||459.12 que ja máis en este mundo nunc’avera vingança||465.16 E ja eu nunca veerei / prazer con estes olhos meus / de[s] quando a non vir||466.27 e, se m’este mal / durar assi, / eu nunca fosse nado||481.6 que este furto fez ũu romeu / que foi [ante] ja outros escarnir||484.10 que estes passos maos ben sabia||491.5 Senher, / con estes livros que vós veedes||501.14 mais quis que tod’este mal eu sofresse||503.18 se est’é mal, a meu cuidar, / este mal non poss’eu partir||505.7 E, senhor, gradesc’a Deus este ben / que mi fez en mi vos fazer veer||519.8 E quen vos ben con estes meus / olhos visse||521.10 pero mi tod’este mal faz sofrer||521.16 pero m’este mal fez e máis fara||529.4 ca ben creede que outro prazer / nunca [d’al] veran estes olhos meus / senon se mi vós fezessedes ben||534.11 este cuido que tevesse / que dig’eu muit’aguisado||539.6 E tod’este mal eu sofri / por vós e polo voss’amor||557.4 e, pois me tod’este mal per vós ven, / mia senhor aja ben||557.16 e per vós viv’eu en tal perdiçon / que nunca dormen estes olhos meus||561.29 mais Deus, ... / ..., mi dé conorto / a este mal sen mesura||562.2 Punh’eu, senhor, quanto poss’en quitar / d’en vós cuidar este meu coraçon||562.9 Non pudi nunca partir de chorar / estes meus olhos||569.14 Eu vivo por vós tal vida / que nunca estes olhos meus / dormen, mia senhor||576.3 e quer’eu este preit’assi trager||581.10 e tod’aquest’ela faz polo seu, / e por este preit[o] e non por al||589.3 e com’ousará catar estes meus / olhos||590.2 – En grave dia, senhor, que vos oi / falar e vos viron estes olhos meus!||597.10 e, per quanto de sa fazenda sei, / tod’este mal é por esta razon||597.16 e, amiga, ven-lhi tod’este mal||598.20 ca, per bõa fe, / mui gran temp’á que este mal passou / per nós||605.5 e con este mal / de morrer non mi pesa[ria]||608.6 ca, per boa fe, / non é sen guisa de por mí morrer / quen mui ben vir este meu parecer||608.10 e, pois mi Deus este parecer deu||608.16 pois me Deus quis este parecer dar||613.5 e por én vivo coitada / con este mal sobejo / que sofr’eu, ben-talhada||616.21 mais, u m’este ben Deus faz, / que vos vejo, folgarei||618.5 e que vós soubestes tod’este mal, / de que eu nen vós non soubemos ren||630.1 Estes que agora, madre, aqui son / dizen que é sandeu meu amigo||631.9 e por todo este ben que vos El fez||632.6 sei eu que a fez El, e non por al, / se m’ela con todo este ben non val||632.18 sei eu que a fez, non por outra ren, / se m’ela con todo este ben non ven||633.23 entendi / que este vervo, ..., / é con verdad’en [meu] dan’acabado||634.5 e, mia senhor, est’é gran mal sobejo / meu e meu gran quebranto||638.16 podendo Deus tod’este mal partir / per mia morte||652.5 Quando vos eu con estes olhos meus / non posso veer||684.16 que ben vos digo, con este pesar, / que direi, amigo, [per bõa fe, / como parec’e seu nom’e quen é]||722.26 E á tan gran coita de me veer / que lh’averan este preit’a saber||743.10 pois este mal por mal non ten / e lh’eu mal faç’e por mí quer morrer||758.4 E este mundo que é ja?||774.13 Este perdon foi de guisa, de pran, / que ja máis nunca mig’ouvess’amor||775.7 Tanto que lh’eu este cantar oi, / logo lh’eu foi na cima da razon / por que foi feit’, ...||792.7 Ben m’é con este mandado que ei / de meu amig’, ...||817.10 mais este conforto cuid’a prender||817.16 mais este conselho cuid’i aver||824.14 Todos andan trebelhando / (estes con que vós soedes / trebelhar) e vós chorando||840.2 e quero-vos leixar / encomendad’este meu coraçon||841.3 e quen m’este mal fui buscar / guise-lhi Deus por end’assi||841.9 e quen este mal foi fazer / guise-lh’assi Nostro Senhor||841.15 e quen m’este pesar fez Deus / lhi mostre cedo pesar tal||846.1 Quanto durou este dia, / mia madre, mal me trouxestes / e muito mal mi fezestes||856.2 Senhor, con migo non posso eu poer / nen con este cativo coraçon / que vos non aja milhor a querer||864.5 e dizia mui ben este cantar||864.13 e dizia este cantar mui ben||864.21 e dizia este cantar enton||864.29 e dizia este cantar ben a pastor||866.2 Que muito m’eu pago deste verão / por estes ramos e por estas flores||889.10 e rogo-lhi que mí oj’este mal / me garesca nen m’empare d’Amor||900.26 que aja sempre que doer / e que nunca possa tolher / estes meus olhos de chorar||902.13 E Deus, que mi fez este ben, / ainda m’outro ben fara||910.8 Quisera-m’eu que vissen al / e non vissen vós estes meus / olhos||914.7 Tod’este mal quant’a min ven||914.13 Tod’este mal mi tolherá / o sén||915.9 Nen un conselho én me sal / contra vós, ..., / per que perça este mal ja||915.10 e, pois mi aqui ven este mal, / alongar-[me querrei d’aqui]||915.16 non averei nunca a perder / este mal||915.22 e, pois m’este mal aqui ven, / alongar-me querrei [d’aqui]||917.21 Este sonho, quen no pode soltar?||925.7 e ja com’estes min desemparou||941.3 e pesa-mi por estes olhos meus||971.22 – Afonso Anes, est’é meu mester||985.7 Con est’afan tan longado, / en forte pont’eu fui nado||987.24 este conquis ben a Andaluzia / e non catou i custa nen pavor||988.2 Nostro Senhor Deus, que prol vos ten ora / por destroirdes este mund’assi||988.10 Que pouc’ome, por én, prazer devia / este mundo||989.19 este rei foi o melhor rei||991.1 Que mal s’este mundo guisou / de nulh’ome per el fiar!||997.2 Vivo coitad’en tal coita d’amor / que sol non dormen estes olhos meus||1007.10 e por aquesto, no meu coraçon, / aquel desej’e este quero mal||1007.26 E non daria ren por viver i, / en este mundo, máis do que vivi||1008.8 Fariades-mi vós de coraçon / este pesar||1017.8 E, amiga, de pran, u non jaz al, / este preito deve-se de fazer||1020.19 – [E] este ben por mí o fazedes?||1026.13 E sempre catan estes olhos meus / per u eu cuido que á de viir / o mandadeir’, ...||1039.6 que, pois que lh’eu tod’este ben fezer, / log’el querra que lhi faça melhor||1041.20 Coita lhi venha qual ora a nós ven / per quen nos a nós tod’este mal ven||1055.15 ca, se non viran estes olhos meus / nen viran vós u vos eu fui veer||1055.19 non averia este mal, par Deus, / por vós d’Amor||1064.18 E, se mi Deus quiser fazer / este ben, que m’é mui mester, / de a veer||1078.13 Nen ren non poden veer estes meus / olhos no mund’[ond]’eu aja sabor||1083.10 senon porque ouv’El [mui] gran sabor / [de] que sofr’eu, con estes meus, pesar, / olhos||1107.16 por vos veer perç’este coraçon||1117.1 Estes con que eu venho preguntei / quant’á que veemos, per boa fe, / dessa terra u [a] mia senhor é||1127.3 que tanto mal sofr’este meu / por vós, de pran, ca por al non!||1128.18 pero sempr’eu punhei de a servir, / come se fosse tod’este mal ben||1147.4 e porque non / foi e[u] choraron des enton / estes meus olhos con pesar||1147.6 e non os poss’end’eu quitar / estes meus olhos de chorar||1160.17 Chorarán estes olhos meus, / pois vos ides sen meu grado||1175.2 Rogo-te, ai Amor, que queiras migo morar / tod’es[te] tempo enquanto vai andar / a Granada meu amigo||1175.5 Rogo-te, ai Amor, que queiras migo seer / tod’este tempo enquanto vai viver / a Granada meu amigo||1175.7 Tod’este tempo enquanto vai andar, / ..., / a Granada meu amigo||1175.10 Tod’este tempo enquanto vai viver, / ..., / a Granada [meu amigo]||1182.2 Sen meu amigo manh’eu senlheira / e sol non dormen estes olhos meus||1223.5 que vo-lo pode dar, / [de tod’este ben que mi dizedes] / e de quant’outro ben mi fazedes||1225.13 Vi-m’eu con estes olhos meus / amigo d’amiga, que lh’é / muit’amigo||1237.22 este non cuid’a fazer o peor||1237.31 este faz mal, ..., / e est’é sandeo e est’outro non||1237.32 e est’é sandeo e est’outro non||1238.16 e este preito cae-m’ora assi||1248.17 e, pois veedes com’este preit’é, / vós catad’i [o que devo fazer]||1260.4 e sal-m’este coraçon / e estes olhos chorando||1266.16 non logr’eu este meu soqueixo||1277.6 que oiss’o meu amigo / com’eu este cantar digo!||1281.13 ca est’é l’ome que máis demandava||1310.7 Este queixume te venh’or dizer||1312.9 nunca pude este verv’antig’achar||1312.14 non acho este verv’antigo||1316.9 Ficará en cos / sen estes panos do vergros||1322.9 Por tal juiz nunca ja máis sera / desembargad’este preito que ei||1322.20 e assi poss’eu aver meu dereito, / pois que d’i for este juiz tolheito||1323.2 Pois a todos avorrece / este jogar avorrido||1324.13 «Este cami[n]ho / se vai d’antre Doiro e Minho»||1327.15 fio per Deus que privado seredes / per este Papa||1329.8 Por én partid’este feito de cedo||1329.17 sabede agora catar tal razon / per que venha este feit’or’a perdon||1334.7 d’Alvar Rodrig[u]iz punha de saber / se fode ja este mouro tan moço||1334.14 d’Alvar Rodrig[u]iz sab’i ora como é / e se fode ja este mour’infante||1334.21 se fode ja este mouro tan neno||1335.9 Com’el guardou de frio e de fome / este mouro||1335.21 que sabe d’Alvar Rodrig[u]iz que ja / fod’este mouro a caralho cheo||1347.8 Este sangrador, amiga, / traz ũa nova sangria / onde m’eu non percebia||1357.13 Brial est’á: ...||1359.1 En este son de negrada / farei un cantar / d’ũa sela canterlada||1359.11 En este son de negrada / un cantar farei / d’ũa sela canterlada||1375.12 por estes cantares que fazedes d’amor||1376.15 non quer’eu perder este fodestalho||1376.16 non quer’eu perder este fodestalho / nen estas putas nen est[e] entençar||1377.20 ca diz agora sa molher / que este mercado non quer / caber||1381.19 ca est’é, ai meu senhor, / o jograr braadador / que nunca bon son disse||1383.7 e estes nojos quatro son||1385.16 Siquer meaçan-vos agor’aqui / por este mouro que vosco tragedes||1385.18 e juran que, se vos achan assi / mour’ascondudo com’est’ascondedes||1387.10 Est’é o falso treedor / que m’ogano desonrou e feriu||1392.16 per este descreer que vós fazedes||1393.1 Fernan Diaz, este que and’aqui, / foi ũa vez d’aqui a Ultramar||1400.12 Este sinal, ..., / é negro ben come ũ[u] carvon||1400.26 Per este sinal / nom’ei de Negra||1410.16 ca el ven quebrando con grand’ardura / con este mandado que oiu ja||1416.3 venhan este maestre ben pagar||1416.9 que este poder non lho quis Deus dar / a que non sabe que possa saar / o doente||1417.6 mais este[s] seguides ben, sen falha||1422.7 [E] pero que foss’este mouro meu, / ja me terria eu por desleal||1426.7 sen leterad’ou trobador seer, / non pod’omen departir este «grave»||1426.9 Mais eu sei ben trobar e ben leer / e quer’assi departir este «grave»||1426.15 E, pois vos assi departi este «grave», / tenho-m’e[n]d’ora por máis trobador||1430.18 ca todos tres eran senhores i / das comendas (comendadores estes!)||1443.21 [e] quen-quer veerá / que faço ben est’a que me filhei||1492.11 Quero-vos eu ora descobrir / com’este vilão migo vivia||1492.18 Mui gran mal fazedes en consentir / a est’ome torto que mi fazia||1496.4 non lhi dé Deus al / erg’estes corvos per que s’el fia||1499.9 mais este casamento que el quer / d’ome o sei eu que lho non daran||1499.11 e, por este casamento el, de pran, / d’ome, atal coita nunca viu cristão||1499.17 e, se este casament’el non á / d’om’, atal coita nunca foi no mundo||1501.18 ca vos direi [eu] o que vos aven / e[n] estes juizes que vós dizedes||1502.3 e caeredes en este mester / se me creverdes, que ést’aguisado||1512.15 E fara el-rei corte este mes||1513.25 que sei ben fazer / estes mesteres que fui começar||1518.16 este conselho filhade de min||1523.21 e est’afan todo por Deus filhou!||1523.22 E, pois que s’este preito começou / antr’eles ambos||1525.10 Balteira, como vos digo, / nos engana tod’est’ano / e non á mesura sigo||1528.10 este poder ante tempo d’el-rei / Don Fernando ja lhi viron aver||1528.23 – Vaasco Perez, ben de Meca ven / este poder||1533.16 este pesar é pesar con razon||1535.1 Non troux’estes cavaleiros aqui / este ricome nunca na guerra||1535.2 Non troux’estes cavaleiros aqui / este ricome nunca na guerra, / que ora trage||1544.19 direi-vos eu u o busquei: / ant’estes freires tempreiros||1558.9 e tosquiavan estes olhos meus||1571.8 «Load’este jantar onrado!»||1583.11 e por én / non dig’estes «bõos» que vós fazedes||1585.15 E este era o máis arrizado / ome de toda esta nossa terra||1591.16 Pero juro-vos que non sei / ben este foro de Leon||1618.15 Atal besta mi á mandada este infante!||1630.9 mais per estes tres sinaes que[n]-quer o conhoceria||1635.22 Mais quen este meu cantar oir / caer-me-á ben||1637.21 ca est’é o começo do lavor||1645.18 demais, en ano que era tan car / com’este foi que ogano passou||1645.19 ca, pois este ricom’entrou aqui, / nunca maa careza entrou i||1648.1 Sueir’Eanes, este trobador, / foi por jantar a cas d’un infançon||1656.20 E o que non val, e podia valer, / este merece so terra jazer||1661.8 Este ten o parais’en mão, / que sempr’amou, con sén cristão, paz||1664.15 este pesar dizer-lho á / e pois servir e atender||1668.21 non se ria pois de vós na pousada / este marido que vos ten coitada||1672.16 E non veedes, ome pecador, / qual ést’o mundo e estes que i son||1675.19 mais este non sei eu ben departir
38.9 e máis nunca o farei / mentr’oer esta senhor que oj’ei||55.22 E, pois [que] m’esta coita faz / agora aqui o sén perder||59.4 mal me per-fostes conselhar / aquel dia’n que vós filhar / me fezestes esta senhor||60.7 nen atendo de me leixar / esta cuita’n que m’eu andar / vejo por vós?||64.6 nunca perderei / esta coita que oj’eu ei / d’amor eno meu coraçon||64.20 E quen á esta cuita tal, / macar se morre, non lhe praz!||65.25 ca esta cuita, senhor, tan grand’é / com’eu vos dix’, ...||70.28 mais non sei ora conselho prender / a esta cuita’n que me vejo andar||74.4 ca esta cuita, mao pecado, / tal me ten ja que non ei sén / de me temer de neun mal||78.8 E esta x’é gran coita, direi qual||78.9 ca esta coita non me dá lezer||78.14 e esta coita quen viu nunca tal?||79.11 por esso quer’eu mui gran ben querer / a esta dona en que vos falei||84.14 por esta cuita en que me ten||84.26 e ela ben pod’entender / que esta morte ben me jaz||86.16 E, Deu-lo sabe, con pavor / viv’e sofr’esta cuita tal||87.13 ca esta nunca dá lezer, / mais faz cada dia peor||87.28 mais per muitas terras irei / servir outra se poder ei / negar esta que quero ben||97.23 E mia senhor non sabe qual / x’é esta coita que eu levei / por ela des que a amei||99.20 nen outrossi non [o] quis dar / a esta coita que eu ei||102.1 Senhor, esta coita que ei / non vo-la poss’eu máis dizer||108.28 ca sei de mí / quanto sofri / e encobri / en esta terra de pesar||119.12 ca non desejan al nen an / outra coita se esta non||122.14 nunca lhes queredes per ren / esta mezcra de min creer||123.11 entanto com’eu vivo for / esta parenta servirei||136.5 nen viu esta senhor / con que Amor fez a min começar||138.23 e porque me seria mui melhor / morte ca máis esta coita sofrer||166.21 máis a Deus rogarei por én / que me dé cedo dela ben, / ou morte, se m’esta durar||171.6 Nostro Senhor, non me leixes viver / se estas [coitas] non ei a perder!||181.20 log’esta coita perderei enton||186.22 P[er]o non ous’esta dona dizer, / por que ja moir’, ...||188.31 ca nunca dela cuidei al / aver, ..., / erg’esta coita que me ven||195.12 por esta moiro, que Deus atal fez||197.29 ca esta dona me tolheu poder / de rogar Deus||198.14 ca, ..., / mi ouv’o gran ben que lhe quero a saber / esta dona que ante non sabia||198.16 ca non soubera que lhe ben queria / esta dona senon por meu mal sén||198.19 e, des que soub’esta dona por mí / ca lhe queria ben, sempre des i / me quis gran mal||198.26 e, des que ouv’esta dona poder / d’o mui gran ben que lh’eu quero saber||199.19 Non lhe-la digo por esta razon||203.17 A esta coita nunca eu vi par||203.18 ca esta coita peor ca mort’é||203.20 e por én sei eu ben, per bõa fe, / que non fez Deus a esta coita par||205.13 ca esta non menguava nulha ren / de quanto ben dona devi’aver||206.4 Con esta coita, que me ven tanta, / desejo mort’...||206.7 A esta coita nunca eu par vi||227.8 ja m’esta dona faz maior aver||228.2 Niun conselho, senhor, non me sei / a esta coita que me faz aver / esse vosso fremoso parecer||241.12 pois que non coido nunc’a veer ja / esta senhor||263.15 Esta tenh’eu porla maior / coita do mundo, a meu coidar||263.24 e tenh’end’esta por maior||269.2 Eu me coidei, u me Deus fez veer / esta senhor, contra que me non val||269.22 E esta dona, ..., / non lhe poden, ..., / Deus n[e]n ar as gentes culpa põer||280.7 Pois estas coitas eu ei a sofrer||286.12 E porque non á no mund’outra ren / que esta coita ouvess’a sofrer||290.19 e esta morte melhor me sera / ca de viver na coita que non á / par||314.21 e quanto mal me fez / non sera ren se m’oir esta vez / meu Senhor Deus||317.22 E esta coita ten-me chegado / a mort’, ...||325.13 E, pois esta, que vos digo, sofri, / ben devo de pran a sofrer qualquer / outra coita||325.16 ca, pois, per esta, morte non prendi||329.15 e estas coitas, senhor, minhas son||341.6 nen saben qual coita mi faz sofrer / esta senhor que me ten en poder||346.7 E esta coita, de que eu jaço / cuidando sempre des que me deito||351.8 Des que vos vi, sei que é [a] maior / coita do mund’esta que por vós ei||383.23 E par Deus, o poderoso, / que fez esta senhor minha||384.6 pois vos esta por que talhastes ja / morreo, par Deus [Senhor], por quen trobades?||384.12 esta do coraçon non me salra||388.12 ca perdi o lume por én / por que non veja quen me deu / esta coita que oj’eu ei||395.7 E esta coita’n que eu viv’assi / nunca én parte soube mia sen[h]or||397.9 e estas coitas, senhor, minhas son||398.14 ca esta morte non é jograria||398.21 «Est’é filha de Maria»||409.15 Mais esta mesura, como seria / de mia senhor?||410.10 e por esta razon / coita d’amor me faz escaecer / [a mui gran coita do mar]||415.29 E [e]stas manhas, segundo meu sén, / que o mar á, á el-rei||429.8 que lhi Deus deu / a esta louçana||429.16 esta é Dona Joana||429.27 esta é Dona Joana||434.15 ca, se eu moiro por vós esta vez, / vedes de que vos faço sabedor||437.21 se vos alguen preguntar esta vez, / que lhe diredes||446.16 pero ven-m’én mal por esta razon||460.14 nunca me dela en corte paguei, / mais estas guerras nos fazen bulir||460.25 pois que me vós conselhades deitar / en tal logar esta pena||461.30 Ca vos oi eu dizer: «Con estas petei e frango»||461.32 E ar oi-vos eu dizer que, a quen quer que chagassen / con esta vossa espada||479.6 Esta é a madeira certeira||479.16 Esta é a midida d’Espanha||482.5 ca non é esta de Nostro Sen[h]or / paixon||482.20 Deus, meu Sen[h]or, / esta paixo[n] sofro por teu amor||490.8 Ai Deus, se me quisess’alguen dizer / por que tragen estas cintas sirgadas||493.16 E aquel mouro trouxe con o veite / dous companhões en toda esta guerra||493.24 se con quanta lãa á en esta terra / a escaentassen||504.5 e polo voss’amor / esta coita sofr’eu / por vós, senhor||532.12 ca me non pod’escaecer / esta coita que non á par||532.18 pois me non queredes tolher / esta coita que non á par||534.16 E, por én, quen ben soubesse / esta coita ben diria||546.16 e, senhor, por esta razon, / ..., / [ben se vinga per vós en mí]||551.28 «di verdade, / papagai, por caridade, / ca morte m’é esta vida»||584.8 quando vej’esta cinta que por seu amor cingo||584.11 quando vej’esta cinta que por seu amor trago||584.13 Quando vej’esta cinta que por seu amor cingo||584.16 Quando vej’esta cinta que por seu amor trago||597.10 tod’este mal é por esta razon||603.9 mais, pois ja esto passou esta vez, / fic’end’eu leda||632.4 por dar a min esta coita en que vou||632.13 Esta senhor que min en poder ten / fez Deus fremosa e de mui bon sén||639.17 o mui gran ben que Nostro Senhor deu / a esta dona||640.5 ca sabe ben que nunca perderá / esta coita, ca non quer sa senhor||648.4 e soo maravilhada / porque foi esta tardada||691.13 se se foi esta vegada, / ar verra-s’outra sazon||723.13 Quand’eu vi esta cinta que m’el leixou||756.11 Nunca con taes novas tan leda foi molher / com’eu soo con estas||760.9 mais dou-vos esta baraça||773.1 Estas donzelas que aqui demandan / os seus amigos que lhis façan ben||805.16 por end’, esta que m’estas coitas dá / queria-me-lh’eu [mui gran ben querer]||805.16 por end’, esta que m’estas coitas dá / queria-me-lh’eu [mui gran ben querer]||835.4 e, por esta razon, / o que do mar meu amigo sacou / saque-o Deus de coitas||861.1 Deus, que leda que m’esta noite vi, / amiga, en un sonho que sonhei||866.2 Que muito m’eu pago deste verão / por estes ramos e por estas flores||867b.7 e per esta ra[z]on / con amor quero-me alegrar||867a.14 e por esta razon / [...]||874.4 desfiade e mostrade por min esta razon||885.4 ca, ben sei, / se m’esta coita máis durar, / ja mia vida pouco sera||886.11 e juran per bõa fe / que esta coita non á par||888.21 estas son nadas / e criadas / e aventuradas / e queren reinar||889.23 Ai Deus Senhor, quando se nembrará / esta dona, que tant’amo, de min||907.13 De ja sempr’esta dona amar / per min non se pode partir||912.20 que eu ja sempr’esta molher / non veja cada que poder||913.1 Esta senhor que ora filhei / grave dia, vedes que faz||920.16 Estas doas mui belas / el mi-as deu, ai donzelas||931.21 E veerá mui ben o meu / amigo quant’el ora fez, / a que lhi salra esta vez||941.13 Esta [i]d’, amigo, tan grave m’é / que vo-lo non saberia dizer||946.7 Tan grave m’é esta coita en que me ten / o voss’amor que non lh’ei de guarir||955.8 e estas gentes que aqui son / teen que vos pesa de coraçon||958.13 [E] estas coitas grandes que sofri / por vós||959.18 e esta vida foi tan sen sabor||974.35 ca esta é sa privada||1093.14 E el á perdudo o sén por min, / que lhi esta coita dei, madr’e senhor||1097.6 mais pero sei eno meu coraçon / que non averia coita d’amor / se esta dona fosse mia senhor||1097.7 Mais esta dona nunca quis que seu / fosse||1098.7 Esta dona, que mi faz muito mal / porque non quis nen quer que seja seu||1099.21 [...] / senon ora, pois esta dona vi||1100.6 e fiz por ela esta pastorela||1100.30 e por aquesto vos venho rogar / que eu seja voss’ome esta vegada||1111.16 e por estas razões non sei eu / se me devo de vós queixar, se[nhor]||1129.7 Per esta coita perdi ja o sén / e vós mesura contra mí||1145.15 U el falou comigo, disse-m’esta razon||1207.4 pois o namorado i ven, / esta fonte seguide-a ben||1213.14 Per bõa fe, non vos conselhou ben / quen vos esta tardada fazer fez||1213.15 e, se mi vós negardes esta vez, / perder-vos-edes comigo por én||1214.6 mais quero-m’eu esta morte partir||1229.11 e, pois el souber esta razon, / sei eu que log’aqui migo sera||1237.7 e o bõo, que quer / outrossi ben mui rafece molher, / pero que lh’esta queira fazer ben||1237.52 e parta-s’esta tençon per aqui||1242.16 vede-lo morto por esta razon||1244.5 e por rogo nen por mal nen por ben / sol non vos poss’esta ida partir||1275.9 Soub’el estas novas e vẽo ante mí / chorand[o], ai amigas||1283.10 ca, u s’el ia, disse-m’esta razon||1306.9 Muito per-desej’eu / que veesse meu amigo, / que m’estas penas deu||1323.16 pois lh’esta faz tal ajuda||1345.14 ca me querra matar se m’én partir / esta gran coita que me nunca fal||1376.2 Nostro Senhor, com’eu ando coitado / con estas manhas que mi quisestes dar!||1376.6 des i, ar ei mui gran sabor de morar / per estas ruas, vivend’apartado||1376.16 non quer’eu perder este fodestalho / nen estas putas nen est[e] entençar||1378.3 [e] quand’eu soub’estas novas primeiro, / maravilhei-m’e non o quis creer||1409.9 daria esta mia cinta / a quen m’as novas dissesse||1411.2 En gran coita andaramos con el-rei, / per esta terra u con el andamos||1413.21 A dona, de coraçon, / pediu as casas enton / e mostrou esta razon||1418.6 «Por Deus Sen[h]or, que vos tan bon rei fez, / perdoad’a meu amig’esta vez»||1418.20 a Don Anris esta vez [perdoade]||1419.12 por esta razon / canta el mal||1420.9 – Joan d’Avoin, ja me cometer / veeron muitos por esta razon||1427.13 Deu-mi o demo esta pissuça cativa||1433.21 ca todas estas son forças de rei||1435.37 quen s’ata / a esta barata / que t’ora disser?||1458.2 u masestes esta noite ou quen pôs cevada?||1469.9 oimais quer’eu ja leixar o trobar / e buscar outra razon, se poder, / por que possa esta dona servir||1469.16 ca d’outra guisa non posso aver [i] / conselho ja per esta razon tal||1478.15 E, Don Bernaldo, vel en esta guerra, / ..., / aved’ũa capa d’ũu capeirete||1482.9 veo aqui ben guisado esta vez / con sas merchandias que ala fez||1489.19 A Don Belpelho moveu esta razon||1490.17 log’esta casa iria fazer||1495.7 ca escarnh’é pera mui bon segrel / a que x’assi van foder a molher / com’a vós foden esta que tragedes||1501.2 Joan Soarez, pero vós teedes / que trobades e[n] esta terra ben||1505.5 e socorreu-s’assi con esta lei||1506.9 en esta razon / vos quero ja loar toda via||1530.1 Esta ama, cuj’é Joan Coelho||1535.8 Nen estas armas eu nunca lhas vi / trager na guerra||1536.18 verdad’é que dar / non lhi poden esta, nen si nen si||1542.1 Mentr’esta guerra foi, assi / m’avẽo que sempre guari / per pé de cavalo||1545.24 que [eu] fosse del partido / toda esta andada||1554.8 Esta mũa pod’el provar por sua||1580.16 non poderedes esta dona aver||1585.16 E este era o máis arrizado / ome de toda esta nossa terra||1594.23 E outras artes sab’el mui melhor / que estas todas de que vos falei||1604.9 E, meus amigos, mal dia foi nado, / pois esta dona sempre tant’amei||1604.20 ca, s[e] eu podesse mercar as[s]i / con esta dona, que por meu mal vi||1605.6 e esta dona puta é ja-quanto||1605.8 [E] esta dona de pran á jurado, / ..., / que jasca sempre, ..., / ela con outr’...||1614.5 e, pois emprenha estas con que jaz||1615.3 estas doas vos envio||1621.14 Ai demo, a ti dou eu estas mesuras!||1637.31 se non, perder-s’-á / esta casa per mao lavrador||1655.22 E, pois el diss’esta razon, / non ouv’i molher nen baron / que por el dar quisesse ren||1663.18 E quen d’aver ouver sabor / non ponha sa filh’a tecer / nen a cordas nen a coser / mentr’esta mostra aqui for||1663.23 E sera én máis sabedor, / por estas artes aprender||1672.23 E ben vos faç’, amigo, sabedor / que andaredes, por esta razon, / per portas alhẽas mui gran sazon

1.37 se m’esto non faz[e]des [i], / ..., / cofonda-vos por én quen ten / en seu poder máis ca m’ar [vi]||8.15 Mais, esto a min, quen mi-o dava?||9.6 E, se lhi fossen dizer com’eu esto dizia||10.17 Quen-quer x’esto pode veer||15.15 tod’est’eu faço e non faço cordura||19.10 e non me val / contra vós nen esto nen al||20.1 Ai mia senhor, sempr’eu esto temi / des que vos vi, que m’oi de vós aven||20.17 tod’esto mi vós fezestes perder!||29.19 que, pois eu esto feito oer, / aquela ren nunca sera / que a min grave seja ja, / ..., de cometer||29.23 s[e] eu esto posso fazer||34.7 Por [e]sto, ca [non] por al, sofre-lo-ia||42.14 con tod’esto non lhi posso fugir||48.7 e por esto a cambei||52.6 que non sei eu est’en sazon / de por én conselh’i poer?||53.8 E por esto, fremosa mia senhor, / non me devedes vós culp’a põer||54.19 por tod’esto non daria eu ren / se visse vós||56.10 tod’esto vos eu ei a aver||61.23 e est’eu non poder’i acabar / senon per esto que [me] faz fazer||61.24 e est’eu non poder’i acabar / senon per esto que [me] faz fazer||62.7 Sei-m’eu est’, ...||64.12 por esto a non poderei / perder per ren||65.4 e, segund’ora o meu conhocer, / enquant’est’é, faço mui gran razon||65.10 con tod’est’ora non ei eu poder, / per bõa fe, de nulh’enveja aver / a nulh’ome de quantos vivos son||65.13 mais faç’eu esto porque sei ca non / vive nulh’ome que de vós máis ben / aja de mí||68.11 log’a cuidar / dev’esto (se scient’ouver)||71.16 E quen mi a mí por de mal sén, / mia senhor, por esto tever, / direi-lh’eu que faça por én||73.26 e non por esto que me por vós ven||74.11 perque en esto sõo chegado, / einda vos máis direi én||74.26 e, per bõa fe, ja pelo grado / de senhor, per que m’est’aven||80.11 senon que vos jaç’en prazer, / por Deus, senhor, esto, que sei / que vos agora é pesar||81.9 E, ja que m’end’a partir ei, / esto pod’ela veer ben||81.28 e non a temerei / des que lh’eu esto feit’ouver||82.18 e, pois que mia senhor non quer / esto d’Amor per ren creer||83.8 E dig’esto por me guardar / d’ũa cousa que vos direi||83.20 e os que esto van fazer / Deu-los leix’ende mal achar||84.24 est’averei a fazer ja||85.8 E os que esto creud’an, / Deus, é que queren máis viver||85.23 e por esto sofr’a maior / coita do mundo e maior mal||85.27 e esto me faz defender / de mort’e non d’outro pavor||87.23 e por esto perdi o sén, / por tal dona que me non val||89.26 e, se lh’esto disser alguen||93.26 á gran sazon / que desejei máis d’outra ren, / senhor, de vos esto dizer||95.17 e por esto non poss’osmar / ren per que eu possa guarir||96.8 E, pois que lh’esto feit’oer, / outro conselho á i d’aver||96.18 Po-la non poder encobrir, / por esto, por que morrer[á]?||108.60 prazer / prender / poss’eu, pois esto cobrarei||109.4 Mais est’, ao meu grado, / mui ben sera jurado, / senhor: que nunca vos amei!||117.5 e, mia senhor, tod’est’a mí aven / de vós||120.13 E de quen vos esto mostrar / nunca vos mostrará prazer||126.17 e por esto non mi á mester / de trabalhar en vos fogir||126.26 e aver-lhis-ei a comprir / esto que lhis praz, eu o sei||130.13 se m’est’a mí podess’escaescer, / log’eu seria guarid’e cobrado||130.17 mais sei que est’é desej’e cuidado||131.20 Pois m’esto faz e matar non me quer, / por que lh’ei eu tal vid’a gradecer?||132.8 e quen viver / aver-mi-á pois est’a creer||142.7 todos maravilhados son / de non poder meu coraçon / per algũa guisa quitar, / por tod’esto, de vos amar||145.10 matar-m’-á el, pois esto for||147.19 e por esto, per que passei, / de me doer gran dereit’ei / de quen assi for amador||149.3 Pois non ei de Dona ‘Lvira / seu amor, e ei sa ira, / esto farei, sen mentira||171.10 e, pois me tever i / en sa prison, sempre eu esto direi||173.15 E, se m’esto contra vós, mia senhor, / non val, quer’eu a Deus rogar por én / que me valha||173.20 e, se m’esto contra vós non valer, / non me valra log’i se morte non||174.14 e nunca i perder / podia ren e poderia aver / mí por esto tolheito d’un coidado||175.4 e con tod’esto melhor prez aver||176.4 e a Deus devo muit’a gradecer / porque mi á esto, senhor, achegado||183.21 mais, por quanto sodes vós a milhor / dona do mund’, esto vos faz loar||189.27 ca esto me sera melhor, / pois que m’ela nen Deus non val||198.8 E por quant’eu esto dixe, devia / mort’a prender, per bõa fe, por én||204.8 Esto me fez quant’eu dizer queria / escaecer, ca non outro pavor||205.23 E tod’omen que molher ben quiser / e m’esto oir e «amen» non disser / nunca veja de quanto ama prazer!||207.20 por esto non quer’eu por El creer||212.10 por én serei sempr’a Deus rogador / de min e dela que m’esto buscou||218.15 E por tod’esto mal dia naci||219.21 e por esto sei eu que non / sab’El a coita que eu ei||222.9 e meu sén ést’atal / de vos rogar por est’e non por al||227.16 per bõa fe, pois lh’eu tod’est’oi||231.8 e dizen-m’eles, quand’esto dig’eu, / que ben mi fez porque sõo tan seu||232.8 Esto entend’eu do seu amor||232.12 e por esto entend’eu assi||236.8 E, se eu est’ouvess’, averia / o máis de ben que eu querri’aver||236.19 e por esto querria eu assi / que o soubesse ela, mais non per min||236.25 e con tod’est’ainda seria / en gran pavor de m’estraiar por én||237.12 ca por vós moir’, esto sabede ben||238.3 e, se por est’an queixume de min / as outras donas ou mi an desamor||242.15 ca, de pran, est’é oje máis de ben / que ei||245.16 e con tod’esto, ..., / ainda lh’eu mui melhor querria / [se podess’, ...]||246.15 Amo-vos tant’e con tan gran razon, / pero que nunca de vós ben prendi, / que coid’eu est’, ...||247.6 mais cuidei / que nunca vos veeria des i / se morress’, e por esto non morri||255.10 se vos prouguer, ora rogar-vos-ei, / senhor, por Deus, por est’e por al non||261.14 [E], mia senhor, como vos eu disser / esto de vós, des quando vos amei / todo sabor do mundo perdud’ei||263.19 e non o quer’eu en coidar / esto per nulha ren meter||264.9 mais de tod’esto ne m’én chal, / ca eles xo buscaron ben||265.11 ca esto me pode guardar / da mui gran coita que eu ei d’amor||265.13 e, se m’esto non der Nostro Senhor, / por que me fez El tal senhor filhar?||265.16 fez-mi-o por se vengar / de mí, per esto e non per outra ren||265.21 por me fazer maior coita sofrer / me faz tod’est’, e non me quer matar||266.10 ca per vós perdi tod’est’e o sén||267.8 E por esto rogo Santa Maria / que m’ajud’i||267.19 Ja est’eu ouv’, e perdi-o per min||269.8 Esto tiv’eu que m’avi’a valer / contra ela||270.14 E mal dia eu enton non morri / quando esto dix’e quando vi os seus / olhos||270.16 e esto dixi en mal dia por min||274.16 e se lho non disser / por tod’esto que eu sei que lh’aven||275.9 Pero sei ben, ..., / a quen esto desse ca lhe daria / máis longa vida||275.14 e per esto cuido que viveria||276.10 senhor de min e do meu coraçon, / dizede-m’esto, se vos valha Deus||276.14 e, se por est’é, mal dia naci||278.13 e por esto rogo Nostro Senhor / que lhe meta eno seu coraçon / que me faça ben||282.4 El sab’oje que con mui gran pavor / vos dig’eu est’, e ja é de dizer||282.10 mais dig’esto, pois me vejo morrer||286.9 ai mia senhor, por tod’est’e por Deus, / avede vós oje doo de min!||287.8 Por Deus e por mesura e por mí, / dizede-m’esto que vos vin rogar||289.16 por én querria, si Deus me perdon, / o que vos digo, por esto que sei||292.18 e por esto sõo certã’, amiga, que por vós chorava||293.8 [E] est’é o de que vos vós gardades||295.6 pois s’esto faz e non posso morrer, / toda-las cousas se poden fazer||297.8 E, se o vós, mia senhor, entender / esto quiserdes, averedes i, / ..., algun doo de min||316.15 ca per al ja eu esto ben o sei||320.15 rogar-lh’-ei est’, ...||323.15 E esto sei eu ben per min, / ca vo-lo non digo por al||330.11 esto por que chorades ben devedes cuidar||331.17 pois m’esto dizen, dizen-m’assi al: / ...||331.19 Por tod’esto non me partirei eu / de vos servir [e vos chamar «senhor»]||332.8 fez-lhi tod’esto e fez-lhi muito ben / en a fazer dona de mui bon sén / e mui mansa||339.5 e por esto quer’eu por seu amor / leixa-lo mundo falso, traedor||348.13 E por esto non poderán saber / nunca meu mal per min mentr’eu poder||353.9 mais, de pran, esto non posso sofrer||353.14 mas, de pran, esto non sofrerei ja||367.7 Esto me fez viver de-la sazon / que m’eu quitei d’u era mia senhor||367.13 E, se esto non fosse, non sei ren / que m[e] podesse de morte guarir||376.5 u vej’est’ar cuido no al / per que sempr’ouvi por vós mal||393.22 mas, pois vejo que moir’assi, / dig’est’e nunca direi al||395.6 falan-me dela e ar vou-a veer / ja-quant’, [e] esto me faz ja viver||395.16 e non guaresco se per esto non||398.7 e aquesto pod’el fazer mui ben, / ca mia senhor esto quer toda via||409.5 e, porque soub’esto de mí Amor, / fezo-m’el que amas[s]e tal senhor||411.25 e esto me manten / grandes desejos que ei||411.28 e o que for de mí / seja, ca esto tenh’eu por melhor||412.18 e por esto baratará melhor / non a veer||414.7 E, por esto que me disso, cuidou / min a guarir, que ja moiro||415.20 e tod’esto que vos cunto aven / al rei se o souberdes conhocer||417.7 E sempr’eu, mia senhor, esto temi, / que m’ora dizen de vós, a veer||417.10 des que vos soube mui gran ben querer, / per bõa fe, sempr’eu esto temi||423.10 esto sabe Deus, que me fui mostrar / ũa dona que eu vi ben falar / e parecer por meu mal||424.8 E, pois lh’esto disser, u mi-a mostrar, / rogar-lh’-ei que mi dé mort’; ...||430.4 e por tod’esto non / ouso pensar sol de me queixar én||434.4 e, per bõa fe, se est’assi for, / quantos saben que vos eu quero ben / diran que vós me matastes, senhor||440.19 Mais esto non quer’eu provar, senhor||445.17 [e]sto me faz Amor sofrer / des que me vin de Santaren||448.10 e, se al digo, faz-m’esto por én||459.3 non lhi de[de]s o castelo, esto vos digo de chão||460.19 mandade log’est’e non aja i al||461.34 E por esto [vos] chamamos nós «o das duas espadas»||468.25 E por esto é grande a mia nomeada||475.32 e [j]uro-vos, ..., / que non é bõo doneador / quen esto fez[er] a ciente||476.12 e sobr’esto vos digo eu ora al||482.31 nembre-ch’esto que por Ti padeci!||497.6 e, senhor, non vos venh’esto dizer / polo meu, mais porque vos está mal||501.8 E tod’est’El quis que eu padecesse / por muito mal que me lh’eu mereci||501.11 e con tod’esto non quis que morresse||503.11 e, se aquest’é querer mal, / est’é o que a min aven||503.17 se est’é mal, a meu cuidar, / este mal non poss’eu partir||520.3 e tod’esto foi porque se cuidou / que andava d’outra namorado||520.9 e tod’esto foi porque mia senhor / cuidou que eu por outra morria||530.15 e o mui namorado / Tristan sei ben que non amou Iseu / quant’eu vos amo, esto certo sei eu||530.16 e con tod’esto sei, mao pecado, / que mi queredes peior d’outra ren||531.7 Esto receei eu muito á||534.14 ca outr’omen non é nado / que esto creer podesse||537.11 e con tod’est[o] é mui comunal / ali u deve||537.19 e por esto non sei oj’eu quen / possa compridamente no seu ben / falar||543.10 mais, de tod’esto que passou per min, / ..., / [non sei qual é maior coita, senhor]||546.9 Tal coita mi dá voss’amor / e faz-me levar tanto mal / que esto m’é coita mortal / de sofrer||547.2 De mi vós fazerdes, senhor, / ben ou mal, tod’est’en vós é||549.8 Esto mi faz alegr’andar / e mi dá confort’e praz[er]||550.4 E por esto me terria / por tan ben-andante||550.19 e, sol que de vós est’entendesse||558.15 e por esto peç’eu a Deus, / ..., / que vos mud’esse coraçon / [que mi avedes tan sen razon]||562.6 e por esto non sei oj’eu de mí / que faça nen me sei conselh’i dar||564.9 Tornou sanhuda enton / quando m’est’oiu dizer||568.6 ca est’é o melhor||572.9 e por esto faz sen falha / mui gran razon, per bõa fe||576.10 por én esto farei: / ...||579.8 E, u m’estava en vós falando / e m’esto que vos digo rogava, / doi-me del||579.16 e por esto, pola mia beençon, / que vos non pes de vos el ben querer||580.16 e por esto soo certa / que ant’el queria mo[rrer / ca mi sol un pesar fazer]||581.16 e tod’est’, amiga, non é senon / porque [nunca con el pôde poer / que o podesse por amig’aver]||581.19 [E] por esto faz ela seu poder, / pera faze-lo convosco perder||595.4 e por esto morade, / amigo, u mi possades / falar e me vejades||595.10 e por esto vivede, / ami[go, u mi possades / falar e me vejades]||595.16 e por esto guaride, / amigo, [u mi possades / falar e me vejades]||599.19 E, se eu, madr’, esto poss’acabar, / o al passe como poder passar||603.9 mais, pois ja esto passou esta vez, / fic’end’eu leda, se Deus ben mi dê||604.3 e non pon con tod’esto en mí os seus / olhos mia madr’, amig’; ...||606.8 Que talhou preito comigo, / é por esto que vos digo||606.11 Que mig’á preito talhado, / é por esto que vos falo||608.8 ca esto fara quen quer / que ben cousir parecer de molher||620.4 e, par Deus, amiga, ei end’eu pesar, / ..., / tamanho que esto non é de falar||625.12 e, pois eu ja per tod’esto pas[s]ei, / nunca me pode ben nen mal fazer||625.19 e, pois por min tod’esto passou ja, / nunca me pode ben nen mal fazer||628.19 por Deus, vos rogo que esto non seja||632.12 sei eu que a fez tan ben parecer / se m’ela con todo esto non valer||633.4 e verdad’é per com’end’a mí aven / d’ũa dona u tod’est’ei osmado||633.17 de tod’est’a min non fal ende ren||639.10 mais est’é tan gran ben / que lhi non pod’outro ben par seer||683.10 e, pois que lh’eu tod’esto meter i, / non sabera como mi á gradecer||689.10 e por esto non poss’en ren fiar||690.4 mais pesar-lh’-á muito quando souber / que vos eu dig’esto que vos direi||690.20 Sempr’eu punhei de mia madre servir / máis por esto ca por outra razon||697.14 farei-lh’eu est’e quanto m’al rogar||714.9 El de pran que esto cuida, que ést[e] migo perdudo, / ca, se non, logo verria||714.10 mais por esto m’é sanhudo / por [quanto lhi fui sanhuda quando se de mí partia]||715.5 E cuid’en esto sempr’e non sei que de mí seja||730.4 mais esto quen no creerá||730.10 mais esto non é de creer||730.16 mais eu esto non creerei||752.10 e, ante que lh’eu esto rogasse, / chorou tan muit’e tan de coraçon / [que chorei eu con doo del enton]||755.8 e por esto fremosa quer’ora ir / a Santa Mar[ia] das Leiras||768.4 ca por est[o] o faço morrer por mí||772.17 mais est’, ai Don Jan Garcia, / ja çafou!||773.16 Mai-la donzela que muit’á servida / o seu amigo, esto lh’é mester||779.3 en esto fazedes, / aquant’eu cuido, mui mao recado||782.20 – Vó-lo andades dizendo, / amiga, est’é verdade||784.12 e por est’, amiga[s], é t[e]udo||786.19 E quen esto non souber entender / nunca én máis per mí pode saber||800.16 Esto podedes ben creer||804.4 e da vossa mesura que sabor / an muitos por esto de vos veer||807.22 É por esto que ben conselharia / quantos oiren no seu ben falar / non a vejan||808.16 e por esto nunca mi valha Deus / se eu soubesse que vos prazia / [de mia mort’e se log’eu non querria]||809.29 E, mia senhor, tod’est’eu mereci / a Deus||812.15 E o que esto diz non sab’amar / neũa cousa tan de coraçon / com’eu, senhor, amo vós||815.13 E, se eu esto por verdade sei / que mi dizen, meu amigo, par Deus, / chorarei muito destes olhos meus||820.9 nen ten por ben esto que á||821.17 mais por esto sei eu que non ést’al||827.6 ca ja s’el perjurou / per muitas vezes que m’esto jurou||836.13 E por tod’esto dev’el a sofrer / tod’aquel mal que lh’oje ven por mí||843.5 E, quant’é esto, pass’agor’assi, / mais outra vez non engueedes én||843.11 e non quer’ora máis depos est’ir||847.9 e non quisestes vós esto outorgar||851.21 Por sandice mi pod’ome esto contar||857.12 e, por est’, é milhor de m’ir, par Deus||859.8 e non / posso viver se est’ei a passar||875.17 e eu receei esto, grand’er’á||882.8 E por esto non leixei pois [a] amar / e servir ben e faze-lo milhor||887.26 mais est’é meu mal||888.28 As nossas fadas / iradas / foron [a]chegadas / por esto fadar||889.13 ca est’é o meu ben / e aquest’é meu viço e meu sabor||896.9 Cuid’est’, e cuido guisado||897.12 quand’est’eu cat’e vej’end’o melhor||897.19 quand’est’eu cat’e quanto mal s’i faz||898.21 por én non trobo, ca non m’é mester, / mais, que non am’, esto nunca sera!||900.20 e sempre m’aver a queixar / a Deus por El esto querer||900.22 que Deus, que m’esto foi mostrar, / por én me leixa de matar||907.9 e de tod’esto al xi mi faz||911.14 Ben tenh’eu que m’estranhará / esto de vós, poi-lo disser||912.19 Esto soo non é d’oir||924.4 de tod’esto me poden vencer ben||924.12 e, pero est’é as[s]i, / aven-m’ende o que eu non mereci||926.14 non sei como esto podes[s]’endurar!||928.10 mais farei-lh’esto ja: / ...||931.8 E cuida-s’el que lhi querrei, / por esto que m’el fez, melhor||940.9 Eu era maravilhada / porque tan muito tardava, / pero sempr’esto cuidava||956.18 e por esto dig’assi: / ...||957.4 e venho-vos por esto preguntar||964.11 mais esto migo non poden põer, / que trob’e cant’e cuido sempr’en ben||971.23 e per esto dev’eu a guarecer / e per-servir donas quanto poder||971.31 ca non / vos está ben (esto sabe quen-quer)||974.11 e por esto en coita me ten / tal que conselho non me sei||978.7 Por esto faz mal sén quen s’en vós fia / com’eu||982.12 e por esto non dórmio eu||982.26 e por esto lazeiro eu||990.9 E oimais ben pode dizer / tod’ome que esto souber / que o mundo non á mester||991.15 Mais a min ja esto leixou / con que me posso conortar||995.4 e sei ja esto, se Deus me perdon||995.10 e sei ja esto que passa per mí||996.19 Mais de tod’esto non lhe dig’eu ren / nen lho direi, ca lhe pesará én||1008.13 E quen vos a vós esto conselhou / mui ben sei [eu] ca vos conselhou mal||1017.16 non sera ben / e sei que faredes end’o melhor, / (... / ...), e esto vos conven||1018.8 E, pois que o meu amigo souber / que lh’esto farei, non atenderá / que o eu rogue||1039.22 E esto sera mentr’o mundo for||1042.10 e, quant’eu ei en tod’est’a cuidar, / é-mi mui grave de vos ben fazer||1054.1 – Rui Martĩiz, pois que est’[é] assi, / ... / ..., / dized’agora vós un preit’a min||1055.6 ca por tod’esto me vej’eu andar / na maior coita que Deus quis fazer||1056.16 e por esto podedes creer ben / que mi valera mui máis [non veer / eu vós nen al quando vos fui veer]||1057.16 creed’esto, por Deus, / que non poden os meus olhos [veer, / u vos non viren, d’al veer prazer]||1058.4 de tod’esto m’eu queria leixar||1058.10 de tod’esto me leixaria eu||1058.16 de tod’esto me leixaria eu||1060.5 – Cuidei en vós e (por esto guari) / que non vivera ren do que vevi||1060.8 Senhor fremosa, direi-vos eu al / e creed’esto, meu lum’e meu ben||1062.17 e por est’é meu mal-viver, / ai mia senhor, per bõa fe||1087.26 o que m’esto, senhor, non outorgar / non sabe nada de ben conhocer||1090.17 e con tod’esto non poss’eu achar / quen vosso ben todo possa dizer||1096.12 e, polos outros, que [ja] o leixaron, / quer matar min por esto, mal pecado||1096.18 e matar-mi-á por esto e non sei quando||1096.22 E matar-m’-á por esto, desejando / ben desta dona||1098.10 e por esto vos rog’e non por al||1100.23 se non foss’esto de que me tem’i, / non vos dig’ora que o non faria||1106.8 E non cuidei aver de nulha ren / med’e, por esto, m’esforcei enton / e foi ant’ela||1107.9 E tod’esto mi aven / por vos veer, senhor, e non por al||1110.6 e por esto perç’eu e os que ben / lealmente aman, segundo meu sén||1111.4 e por esto non sei / se me devo de vós queixar, senhor, / máis destas coitas que ei, se d’Amor||1114.5 sol non vou i e á mui gran sazon / que non fui i e por esto mi aven||1114.7 E non ach’eu razon e por est’é||1114.13 Por esto non poss’eu razon achar / como a veja nen sei que fazer||1115.18 Ca, se veer logo, tardi sera / e por esto nunc’a ced’acharei||1116.4 ca ja eu dela querria aver / est’e terria-lho por grand’amor||1136.3 e venho-vos por esto preguntar / que me digades, ..., / por que mi andades tan triste chorando||1153.10 E pero m’aguardan que o [eu] non veja, / esto non pode seer per ren que seja||1157.11 Por esto lhi quer’eu mal, / mia filha, e non por al||1173.3 ca tan ben est’á ja do meu amor / que nunca ja máis o pode perder||1184.16 E vedes, madre, quand’el esto disse, / foi tan ledo que des que eu naci / [nunca tan led’ome con molher vi]||1195.5 e, pois faz esto, manda-m’escolher||1197.9 – Juião, outros máis sabedores / quiseron ja esto saber de min||1197.22 – Juião, por est’, outra vegada / con outro tal trobador entencei||1215.5  e, se mi Deus esto guisar, ben sei / de mí que log’eu mui leda serei||1227.4 e non posso / estar sempr’en esto falando, / mais queredes falar migo?||1229.17 ca non sei molher / que se del[e] possa partir per al / senon per esto que m’end’eu farei||1231.21 e, pois eu esto sei, u al non á, / mando-me-lh’eu falar con quantas vir||1237.39 e, pois el entende o ben e o mal / e por esto non na quita de sí||1237.42 esto vi sempre e oi departir / do mui bon ome||1249.6 mais esto buscou el mui ben||1263.27 e, se m’El esto non guisar, / quen me poderia valer?||1265.16 esto vos dig’ora per bõa fe||1267.9 Porque se foi a meu pesar / e se foi sen o meu prazer, / esto lhi cuid’eu a fazer||1272.4 e manda-vos esto rogar per mí||1272.8 O voss’amigo non pode perder / pavor, amiga, se por esto non||1272.16 e manda-vos esto rogar por Deus||1272.20 Veja-se vosc’e perderá pavor / que á de vós, e est’é o melhor||1318.5 e por esto diz que se quer tornar / u, gran temp’á, serviu e afanou||1320.20 e quen esto vir, des ali / por malandante o terrá||1334.2 Alvar Rodrig[u]iz dá preço d’esforço / a est’infant[e] mouro pastorinho||1337.8 Sempr’esto ouvemos d’uso / eu e mia madre en nosso solaz||1340.8 E per esto, per que, ant’, el vivia, / lh’é defeso des que foi ordinhado||1344.26 Que mi á de poer no pao, / esto diz que viu na paa||1345.8 E a est’oje, quanto ben eu ei, / nen me digades, amigos, i al||1391.8 E, se esto fezerdes, averedes, / ..., / bon parecer e bon talh’, ...||1394.20 por esto, sodes mao de guarir / dest’olho mao velho que avedes||1398.8 Esto fez el per ũa sa senhor / que quer gran ben||1398.13 esto faz el, que xo pode fazer||1401.20 fazed’esto, quiça Nostro Senhor / vo-lo fara por [aqu]esto perder||1403.18 e est’é pola casa molhada / en que as met’, e na estrabaria||1405.10 e dix’eu log’a feito / esto que sei que vos a vós aven: / ...||1407.7 mais ben / jura que o confonda Deus por én / se vos esto per casa non passar||1414.20 e todos esto cuidamos por quanto / non dades ren por tormenta do mar||1416.17 mais, pois esto for, ... / ..., pode ben guarecer / se se ben guardar||1420.26 e, pois eu tod’est’ei, / o trobar nunca [o] eu leixarei||1423.7 E sempre esto foi profetizado / par D[e]us||1423.11 Joan Fernandez, creed’est’a mi[n]||1423.14 E, se non foss’o Antecristo nado, / non averria esto que aven||1430.13 non vos pod’om’esto partir melhor||1430.16 – Pero Martiiz, mui ben respondestes, / pero sabia-m’eu esto per min||1430.30 – Pero Martiiz, respondestes tan ben / en tod’esto que fostes i con sén / e trobador||1431.19 e, se vos esto contaren por prez, / nunca Nostro Senhor tan cortês fez / como vós sodes||1433.8 E, se vos el por esto fez juiz, / Don Vuitoron, devede-l’a seer||1446.4 est’é cousa certa||1448.15 que por esto, com’eu creo, / se foi toda [e]speçando||1449.20 esto é sa dereiteza||1461.8 E quantos m’est’a mí dit’an, / ..., / dé-lhis Deus [a]tan gran sabor / com’end’eu ei||1467.4 est’é provado||1469.18 ca eu, amigos, da morte pret’estou / se mi a esto Nostro Sen[h]or non val||1474.16 quando esto oio foi buscar / clerigo e non s’atreveu a ‘lbergar / [...]||1478.4 e vós e[n] esto mentes non metedes||1479.15 sei mui ben que, [se] lh’est[o] a ben sal, / todos iremos per ũa carreira||1489.42 Esto per-dito, chegou Pero Ferreira||1490.21 e, se mi a mí a abadessa der / madeira nova, esto lhi faria||1502.22 E, pois tod’esto vos ei conselhado||1513.5 e por tod’esto ũa ren ti direi||1519.3 gran sazon á que m’est’aven / e nunca i ja farei al||1528.15 – Pedr’Amigo, sei-m’eu esto mui ben||1528.29 – Pedr’Amigo, esto vos non creo eu||1530.13 esto non dig’eu por ben que lhi queira||1530.19 tod’esto faz, e cata ben argueiro||1534.11 pois vós, jograr, trager / non vos vej’est’, ...||1534.14 buscade per u, como ou onde quer, / ajades est’; ...||1535.14 E ja sobr’esto con muitos departi||1536.6 verdad’é de pran / que ja el esto nunca er pod’aver||1540.5 sempre por vós esto farei, / cada que m’ouverdes mester||1545.6 Tod’esto lh’ei eu a sofrer||1545.15 de que me lh’eu ben guardarei / que lh’eu esto non sofresse||1545.20 se me por esto ferir á, / oje foss’eu ferido||1546.17 por esto non creo en El eu / nen me tenh’eu por pecador||1547.7 Por que vos eu a vós esto sofresse, / senon por ela, se lhi non pesasse?||1549.11 e tod’est’ei con quen / fal’eu e digo-lh’as coitas que ei||1555.13 Mais non foi esto senon seu pecado, / que el mereceu a Nostro Senhor||1578.20 Dizen que lh’a el máis val / esto que diz, ca non á al||1583.14 e vós por esto non me vos queixedes||1583.28 dig’eu verdad’, esto non duvidedes||1587.11 Amigo, esto t’é mester||1588.8 E con todo esto as[s]i é custuiada / que non pode ome saber seu talan||1597.10 e por esto rog’eu de coraçon / a Deus que nunca meta se mal non / antre min e velhas fududancuas||1607.11 nen soube catar / quan muit’a dona per esto perdeu||1613.6 e tod’esto, amigo, soubestes perder / polos narizes, que lhi non posestes||1614.14 e atal frade cuid’eu que mui ben / encaralhado per esto seria||1614.21 e atal frade ben cuid’eu que pode / encaralhado per esto seer||1615.10 Pois sodes amiga minha, / non quer’a custa catar, / quer’e[u] vos ja esto dar||1621.19 e, pois que [assi] esto ten por ben, / gast’o seu con no da[no que me ven]||1624.8 en esto mete el o máis do que ten||1630.4 mais esto que vos eu digo non vo-lo sábia nengũu||1634.4 e esto saben donas e saben cavaleiros||1636.5 [E] esto que pode seer, / ca vej’ende os erdeiros queixar?||1636.13 – Senhor, por esto non dig’eu de non, / de ben jantardes, ca é gran razon||1636.22 e por esto non sõo pecador / de comer ben||1637.20 e do que diz que a revolverá, / ant’esto faça, se non, matar-s’-á||1637.29 E Don Afonso tod’esto fara / que lh’eu conselho||1642.7 pero tod’esto lh’encobr’escasseza||1647.13 Esto nunca eu cuidara||1648.15 E por esto non sei no mundo tal / ome que a el devess’a dizer / de non||1651.14 Dade-m’alvissara, Pedr’Agudo, / esto seja mui festinho||1652.4 mais esto non poss’eu creer||1657.17 e por est’avemos sabor / de lhi sas cantigas cantar||1658.21 por tanto me maravilho / d’a esto seer chegado||1662.11 esto s’a vós nunca pode negar||1663.26 e, pois tod’esto ben souber, / guarra assi como poder||1676.17 e pelejaron sobr’esto de pran / J[o]a[n] Baveca e Pero d’Ambrõa||1680.26 e por esto lhi conselh’eu / que leix’esto, que non é seu||1680.27 e por esto lhi conselh’eu / que leix’esto, que non é seu||1680.30 E eu, que lh’o conselho dou / que leix’est’a que se filhou, / diz que ando po-l’enganar||1681.16 E, Per’Ordonhiz, non preguntaria / por esto
282.16 E non á no mundo filha de rei / a que d’atanto devess’a pesar / nen estraidade d’om’a filhar, / por quant’ist’é, que vos ora direi

estes outros 'estoutros'
723.5 quand’eu vi estes outros per i andar

poer estes meus olhos 'mirar, ollar'
857.13-14 e, por est’, é milhor de m’ir, par Deus, / u eu non possa poer estes meus / olhos nos vossos
sair este coraçon 'desexar apaixonadamente'. Cf. sair + det. + coraçon
521.13 A por que mi quer este coraçon / sair de seu logar e por que ja / moir’e perdi o sén e a razon||1260.3 e sal-m’este coraçon / e estes olhos chorando
tolher este corpo 'danar fisicamente'. Cf. tolher + det. + corpo
1084.16 Deus mi tolha este corp’e quant’ei

desta loc. adv. temp. 'desta vez, nesta ocasión'
14.40 que ja máis non amaria / se desta posso viver, / quando vós, que ben queria, / tan sen razon fui perder||1598.8 Mais desta seerei eu escarmentado / de nunca foder ja outra tal molher
en esta sazon loc. adv. temp. 'agora'. Cf. esta sazon
72.25 cousa faria sen razon / eu se mi assi fosse cuitar / con mia mort’, en esta sazon, / que me vós fazedes morrer||1665.16 E, se de min quiserdes aprender / qual part’á de cima en esta sazon
en esto loc. adv. temp. 'neste momento, agora'
74.11 perque en esto sõo chegado, / einda vos máis direi én||1471.2 Diz el en est’: – E meus narizes de color de berengenha?||1471.5 Diz el en est’: – E meus narizes color de figos çofeinos?||1471.8 Diz el en est’: – E meus narizes color d’escarlata roxa?||1471.11 Diz el en est’: – E meus narizes color de rosa bastarda?||1471.14 Diz el en est’: – E meus narizes color de morec’escuro?||1471.17 Diz el en est’: – E meus narizes color de moras maduras?
esta sazon loc. adv. temp. 'agora'. Cf. en esta sazon
989.2 Que ben se soub’acompanhar / Nostro Senhor, esta sazon
estas oras ~ a estas oras loc. adv. temp. 'agora'. Cf. en essa ora
1489.26 Estas oras chega Joan de Froian
1544.4 a estas oras o busquei / nas pousadas dos privados
logo este dia loc. adv. temp. 'hoxe mesmo'
1622.2 [E]stev[an] Ean[e]s, por Deus, mandade / a Roi Paaez logo este dia
oj’este dia / oj’... este dia loc. adv. temp. 'hoxe'
520.7 Porque mi falou oj’este dia, / ajades bon grado, Nostro Senhor||715.4 el, que tan muito tarda, se outr’amor á sigo / erga-lo meu, querria / morrer oj’este dia||983.7 e rog’a Deus que máis d’oj’este dia / non viva eu se m’El i non dá conselho||1288.1 Se vos prouguer, madr’, oj’este dia, / irei oj’eu [por] fazer oraçon||1467.5 pero se oj’este dia / lh’outren der maior contia, / ficará con el de grado
736.5 Se oj’el este dia / soubesse, migo iria
sen esto loc. adv. incl. 'á parte disto, alén diso'
461.16 Sen esto fostes cousido sempre muit’e mesurado||480.15 E, sen esto, er foi el gaanhar / máis ca os seus avoos primeiros

con tod'esto loc. conx. conces. 'con todo, a pesar diso, así e todo'
491.29 E, con tod’esto, ainda faz al / con o[s] livros que ten, per bõa fe||1462.3 e, con tod’est’, ..., / non pod’el-rei saber, per nulha ren, / quando se vai nen sabe quando ven||1612.10 e, con tod’esto, non vos vej’eu ren

Coa forma demostrativa invariábel esto, de P1, e arredor dos verbos creer e saber existen algunhas frases formularias, de tipo aseverativo e/ou exhortativo
esto ben o creades
384.11 eu trobo e trobei pola melhor / das que Deus fez (esto ben o creades)
esto ben sai
1574.30 ca ja nen un boi non trilha / en Oscos (esto ben sai)
esto creede ben
523.9 esto creede ben, / u non vir vós, que eu por meu mal vi||1583.9 vós non m’oiredes / dizer cantar, esto creede ben, / senon ben feito e igual
esto sei eu
230.19 que me faça perder, esto sei eu, / da mia senhor ben, pois mo nunca deu
esto sei (eu) ben
177.9 per bõa fe, esto sei ben, / se Nostro Senhor me dé ben / dela||291.5 e, se chegar / u a veja, esto sei ben, / non dormirá per nulha ren||424.21 ca por meu mal mi-a fez El conhocer, / esto sei ben, e tanto desejar||1159.3 O meu amigo, que me faz viver / trist’e coitada des que o eu vi, / esto sei ben, que morrerá por mí
1322.17 terrá por razon (esto sei eu ben) / de põer i outro juiz melhor||1373.22 ca nunca el de seu / aver deu ren / (esto sei eu ben) / que lh’estevesse ben
[últ. rev.: 18/06/2018]