Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do F
falar1 v. tr. e intr. 'falar, conversar, dicir de'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
Este verbo rexe con frecuencia as preposicións de e en
6.11 e máis [manso sabe falar] / das que ome falar oir||6.12 e máis [manso sabe falar] / das que ome falar oir||14.31 pero sõo máis folgado, / que lhi non ei de falar||23.3 Pois eu d’atal ventura, mia senhor, / contra vós sõ[o] que non ei poder / de falar convosc’...||31.22 non vos falar[ei] én||35.17 e convosco non ei / poder de falar, mia senhor||43.10 mais, se m’ela non perd[o]ar, / bon calar perdi u falei||52.26 e por mí non vos falarei, / ca, se vos ren fiz sen razon, / dereit’é de m’eu padecer||53.3 sei eu ca máis fremoso parecer / vos fez Deus, e máis fremoso falar||55.10 e pero sõ[o] sabedor, / mia senhor, que fiz [i] mal sén / porque vos ora falei én||55.13 ca ben creede que por al / non ousaria eu provar, / mia senhor, de vosco falar / como vós fezestes en min||56.28 ca saben que fui mal dia nado / porque vos vi e vos oi falar||59.24 e quen a oje vir falar / e parecer, ... / ..., aver’a entender / ca non devia eu a fazer / o que ali cuido, per ren||60.2 Por Deus, que vos fez, mia senhor, / mui ben falar e parecer||61.4 Pero a dona que eu vi falar / nunca melhor nen melhor semelhar / mi-o faz a mí, per boa fe, fazer||62.14 Mais, mentr’eu vos veer poder / e poder convosco falar, / por Deus, a min non quer er dar / de vós máis ben||63.25 u vos non vir nen vos falar, / ben per-sei eu como sera||65.28 e ora, por Deus, que vos fez falar / mui ben, senhor, e mui ben semelhar, / doede-vos de mí se vos prouguer||66.5 ca, ben de-la sazon / que vos eu vi e que vosco falei||66.25 e porque vos fez parecer melhor / Deus d’outra dona e melhor falar||67.18 e rogarei / o máis que eu poder rogar / a Deus que El mi-a leixe oir / falar||73.9 E ora, por Deus, que vos fez melhor / falar e máis fremoso parecer / d’outra dona||87.11 e non ousar / falar con ela||88.26 e qual sabor / eu ei de convosco falar / vos faz aver de m’ascuitar||92.20 mentre me viss’assi andar / viv’ontr’as gentes, e falar, / e d’atal coita non morrer||95.16 E, macar me quisesse oir, / non lh’ousaria i falar||100.11 pois m’alongar / queredes vós de vos veer / e viver vosc’e vos falar||107.9 molher a que non ousará, / nen soo non s’atreverá, / nulh’ome de lhi falar i||107.41 senon porque ei de perder / vós, de vos nunca ja poder / veer nen convosco falar||113.8 – Vós, que es[s]as donas vistes, / falaron-vos ren d’amor?||114.9 E as jornadas sei eu ben / como lhi eiri oi falar||130.23 E dereit’é, ca fui mal conselhado, / que lhe falei, pero m’ouv’én sabor||134.6 mais, pois vos vej’e vos ouço falar, / outro cuidad’ar ei log’a prender||134.8 Porque vos vejo falar mui melhor / de quantas donas sei, e parecer||135.3 e non lhes quer’end’eu falar / con medo de vos pesar én||143.6 D’amar a quen non ousarei / falar, pero non perderei / gran coita sen seu ben-fazer, / vedes que coita de sofrer!||152.13 ca non / m’ei a partir d’aqui nulha sazon / aguardando que lhe possa falar||153.16 Pero ei gran sabor de lhe falar / quando a vejo, por lhe non pesar||158.4 Nostro Senhor, en que vos mereci / por que me fostes tal senhor mostrar, / a máis fremosa que eu nunca vi, / a que non ouso nulha ren falar?||164.21 que El me leixe viver en logar / u a veja e lhe possa falar / por quanta coita me por ela deu||165.16 e quando vos non vir nen vos falar, / senhor fremosa, que farei enton?||167.11 ca destas coitas qual xe quer / m’é min mui grave d’endurar, / como non lh’ousar a falar / e ela parecer assi||173.19 que vos en poder ten / e que vos fez das do mundo melhor / falar, senhor, e melhor parecer||175.3 Qual dona Deus fez melhor parecer / e que fezo de quantas outras son / falar melhor e en melhor razon||178.19 ca non / vi nunca dona tan ben parecer / nen tan fremoso nen tan ben falar||178.26 tanto a vejo fremoso falar / e parecer, amigos, que nembrar / non me posso senon de a veer||185.9 Per bõa fe, ca melho-la fezestes, / e mui melhor falar e parecer / de quantas outras no mundo fezestes||186.13 quando a vejo quan fremosa é / e a vejo falar, per bõa fe, / teend[o] olho, saio de meu sén!||187.16 ca tanto a fez Deus ben parecer / sobr’outras donas, e melhor falar / sobre quantas eu pudi [ja] veer||194.28 ca vos vejo parecer mui melhor / das outras donas, e melhor falar||199.7 nen lhes falo senon de quand’en quando||200.9 Tanto a vi fremoso parecer / e fremoso falar que sol mester / non m’ouvera per ren de a veer||210.4 mais ei dela tan gran pavor / que lhe non ouso falar ren / con medo de se m’assanhar||210.6 con medo de se m’assanhar / e me non querer pois falar||213.31 E o que atal non sofrer / non o devedes a creer / de gran coita se i falar||214.15 E, mia senhor, por Deus, que vos falar / fez mui melhor e melhor parecer / de quantas outras donas quis fazer||220.17 des que me foi mostrar / a que El fez melhor falar / do mundo e melhor parecer||227.13 E, u eu vi quan fremoso falava / e lh’oi quanto ben disse dizer, / tod’outra ren me fez escaescer||236.17 ca senhor ei que m’estrãiaria / tanto que nunc’averia poder / de lh’ar falar||237.19 senhor fremosa, quero-vos rogar / que vos non pes, por Deus, de vos veer / nen de falar vosc’; ...||237.22 E, mia senhor, por eu vosco falar / nunca vós i ren podedes perder||246.8 Tan mansa vos quis Deus, senhor, fazer, / e tan fremosa e tan ben falar / que non poderia eu mal estar / de vós por quanto vos quero dizer||247.8 Cuidando en quanto vos Deus fez de ben / en parecer e en mui ben falar, / morrera eu||250.7 E, porque non quig’eu con el falar / quand’el quisera nen se mi aguisou, / assanhou-s’el||253.4 Que partid’eu serei, senhor, / de nunca ja veer prazer / des quand’ora partido for / de vos falar e vos veer||253.16 e partir-s’-á én con razon / des quando vos eu non falar||255.3 nen eu, senhor, non vos ous’i falar||259.12 que quantas donas eno mundo vi / de parecer todas-las vós vencedes, / e de bon prez e de falar melhor||265.4 e máis fremosa e de melhor prez / e a que fez máis fremoso falar||266.16 E na mia coita, pero vos pesar / seja, senhor, ja-que vos falarei||268.2 Pero m’eu ei amigos, non ei niun amigo / con que falar ousasse a coita que comigo / ei||269.5 tanto a vi fremoso parecer / e falar mans’e fremos’e tan ben / e tan de bon prez e tan de bon sén / que nunca dela mal cuidei prender||271.15 de quantas donas Deus quiso fazer / de falar ben e de ben parecer / e por que moiro||271.16 E à senhor que me foron mostrar, / ... / ... / ..., non lh’ouso falar||275.6 en tal guisa que lho non entendesse / con quen o falass’e que se doesse / del||276.2 Senhor, por Deus, que vos fez parecer, / per bõa fe, mui ben e ben falar||278.10 ca de pran a fez parecer melhor / de quantas outras eno mundo son, / e mui máis mansa, e máis con razon / falar e riir||281.3 e me non falou nen me quis oir||281.14 E sei mui ben, u me dela quitei / e m’end’eu fui e non me quis falar||286.2 Por Deus Senhor, que vos tanto ben fez / que vos fezo parecer e falar / melhor||299.9 porque me diz ca lhe faço pesar / de a veer nunca nen lhe falar||300.7 E, porque vos vi fremoso falar / e parecer, logo vos tant’amei, / senhor fremosa||301.16 mais, pero lh’eu non ousasse falar, / a maior coita de quantas oj’ei / [perderia se a visse u sei]||302.9 ca, se lh’eu podesse falar, / quisera-lhe dizer enton||309.18 qual dona sabia fazer, / de bon prez e de parecer / e de falar, fez-vos, senhor||310.5 muit’ouve gran sabor de m’enganar, / ca me falou primeir’, u a vi, ben||310.7 e, pois que viu que perdia o sén / por ela, nunca m’er quiso falar||310.10 mais foi-me ela ben falar e riir||310.11 e falei-lh’eu e non a vi queixar||311.5 e non querria ja melhor / de lhe falar e a veer / e nunca outro ben aver||311.14 Eu perdia enton o sén, / quando lhe podia falar, / por seu ben||312.2 Ando coitado por veer un ome que aqui chegou, / ..., e dira-me se lhe falou||312.6 e vee-l’-ei porque a viu, e falar-mi-á||315.10 e non queredes que vos eu fal’i||319.9 mas avia de lhe falar / gran sabor, e de a veer||347.3 mas con gran coita que ouve e que ei / ouvi a falar i como vos direi||347.9 E, sabe Deus, quen mui gran coita ten / com’eu tenho non á poder d’estar / que non aja i ja-quant’a falar||361.1 Quand’eu, mia senhor, convosco falei / e vos dixe ca vos queria ben, / senhor, ..., fiz mal sén||369.6 ca nunca outra dona vi / tan mansa nen tan aposto catar / nen tan fremosa nen tan ben falar / come vós, senhor||393.20 E non dig’eu das outras mal / nen ben, nen sol non falo i||399.1 Esso mui pouco que oj’eu falei / con mia senhor gradeci-o a Deus||399.13 ca nunca eu falei con mia senhor / senon mui pouc’oj’, ...||407.17 E, quando falo, ren / ja non sei que me digo nen que non||408.12 e, pois é mal, / non i faledes, ca prol non vos ten||413.20 Por quan mansa e por quan de bon prez / e por quan aposto vos fez falar / Nostro Senhor||417.14 E sempr’end’eu, senhor, ouvi pavor / des que vos vi e convosco falei||423.11 que me fui mostrar / ũa dona que eu vi ben falar / e parecer por meu mal||425.7 E al ouv’eu vosc’a falar, / senhor, sempr’u vosco falei||425.8 E al ouv’eu vosc’a falar, / senhor, sempr’u vosco falei||471.2 Don Meendo, vós veestes / falar migo noutro dia||471.5 ar queredes falar migo / e non quer[r]ei eu, amigo||473.1 Falavan duas irmanas estando ante sa tia||490.11 se cu[idan] eles per i gaanhar / ben das con que nunca saben falar, / ergo nas terras se son ben lavradas!||500.13 se convosco non falar i, / per quen saberedes meu mal?||501.4 Ca logo m’El guisou que vos oi / falar||505.2 Senhor, pois que m’agora Deus guisou / que vos vejo e vos posso falar||510.14 E, pois vos Deus nunca fez par / de bon sén nen de ben falar / nen fara ja||511.2 Senhor, des quando vos vi / e que fui vosco falar, / sabed’agora per mí / que tanto fui desejar / vosso ben||517.3 e sigo medês falava / e chorava e dizia / con amor que a forçava: / ...||520.2 Nostro Senhor, ajades bon grado / por quanto m’oje mia senhor falou||520.5 ca sei eu ben que mi non falara / se de qual ben lh’eu quero cuidara||520.7 Porque mi falou oj’este dia, / ajades bon grado, Nostro Senhor||520.13 Porque m’oje falou, aja[des], Deus, / bon grado||520.20 ca tal é que ante se matara / ca mi falar se o sol cuidara||529.20 ca, d’eu falar en mi fazerdes ben, / como falo, faç’i mingua de sén||532.7 ca, se vos podess’i falar, / cuidaria muit’a perder / da gran coita e do pesar||533.4 quando me nembra dela qual a vi / e que me nembra que ben a oi / falar!||537.17 mais pôs i prez e beldad’e loor / e falar mui ben e riir melhor / que outra molher||539.9 ca des aquel tempo, senhor, / que vos vi e oi falar, / non perdi coitas e pesar||550.11 e que vos eu viss’e vos falasse||551.18 Ũa gran peça do dia / jouv’ali, que non falava, / e a vezes acordava, / e a vezes esmorecia||553.17 E, senhor, coita e al non / me forçou de vos ir falar||570.3 que mui gran pesar ouvestes / quando falar non podestes / vós noutro dia comigo||571.6 mais ja cuidei / mil vezes no meu coraçon / que algur morreu con pesar, / pois non tornou migo falar||572.3 Que trist’oj’é meu amigo, / amiga, no seu coraçon, / ca non pode falar migo||575.3 e aquel que falou migo / diz-mi que é tan coitado||584.14 Quando vej’esta cinta que por seu amor cingo / e me nembra, fremosa, como falou con migo||584.17 Quando vej’esta cinta que por seu amor trago / e me nembra, fremosa, como falamos ambos||590.2 – En grave dia, senhor, que vos oi / falar e vos viron estes olhos meus!||590.7 – U vos en tal ponto eu oi falar, / senhor, que non pudi depois ben aver||590.13 – Des que vos vi e vos oi falar, [non] / vi prazer, senhor, nen dormi nen folguei||592.3 O voss’amig’, amiga, vi andar / tan coitado que nunca lhi vi par, / que a dur mi podia ja falar||595.6 e por esto morade, / amigo, u mi possades / falar e me vejades||599.5 Mais, se eu posso, par Nostro Senhor, / que o veja e lhi possa falar, / guisar-lho-ei||601.2 Meu amigo ven oj’aqui / e diz que quer migo falar||601.13 [e ora ven] / aqui, u eu con el falei / per ante vós, madr’e senhor||602.1 Quisera vosco falar de grado, / ai meu amig’e meu namorado||602.3 mais non ous’oj’eu convosc’a falar, / ca ei mui gran medo do irado||603.2 Vi-vos, madre, con meu amig’aqui / oje falar||606.11 Que mig’á preito talhado, / é por esto que vos falo||610.3 e vós vivedes coitad’e con gran desejo / de me veer e mi falar||618.16 ca diz de min gran mal, per bõa fe, / e de vós, amiga, cada u sé / falando||620.4 e, par Deus, amiga, ei end’eu pesar, / ..., / tamanho que esto non é de falar||624.3 Que muito ben me fez Nostro Senhor / aquel dia en que m’El foi mostrar / ũa dona, que fez melhor falar / de quantas fez e parecer melhor||631.5 e pux no coraçon / que fale vosco||632.7 Mui ben na fez falar e entender / sobr’aquantas donas El fez nacer||641.2 macar m’el viu, sol non quis falar migo||641.5 Macar m’el viu, sol non quis falar migo||655.3 mais, pois non ven falar migo, / ..., / nunca me por el roguedes||659.5 Que coita tamanha ei endurar / por amar amig’e non lhi falar!||659.10 Por amar amig’e non lhi falar / nen lh’ousar a coita que ei mostrar||662.7 Foi-s’el d’aqui e non m’ousou falar / nen eu a el||665.3 Posestes de falar migo, / fui eu e vós non veestes||665.5 e queredes falar migo, / e non querrei eu, amigo||665.14 E ainda me rogaredes / que fal’eu algur convosco||667.16 E, porque non poderia / falar-vos nen vos conhocer / nen de vós gasalhad’aver||669.2 Id’, ai mia madre, vee-lo meu amigo, / que é coitado porque non fala migo||670.2 Par Deus, donas, quando veer / meu amig’e migo falar||671.2 Chegades, amiga, d’u é meu amigo / e con el falastes||671.3 mais eu ben vos digo / que falarei vosco tod’aqueste dia||671.4 pois falastes con quen eu falar queria||671.4 pois falastes con quen eu falar queria||671.6 D’u é meu amigo ben sei que chegades / e con el falastes||671.10 pois con el falastes, creades, amiga, / que falarei vosco [tod’aqueste dia]||673.2 Madre velida, meu amigo vi, / non lhi falei e con el me perdi||673.4 non lhi falei, ca o tiv’en desden||673.7 Se lh’eu fiz torto, lazerar-mi-o-ei / con gran dereito, ca lhi non falei||674.2 A maior coita que eu no mund’ei / a meu amigo non lh’ouso falar||680.9 dixi-lh’eu, se tardar / quisesse muito, que nunca falar / podia mig’, ...||682.2 Vistes, madre, quando meu amigo / pôs que verria falar comigo||687.4 non vos ides, ond’ei prazer, / por non falardes comigo||688.4 rog’eu a Deus, se tornades / aqui por comigo falar, / que non ajades, amigo, / poder de falar comigo||688.6 rog’eu a Deus, se tornades / aqui por comigo falar, / que non ajades, amigo, / poder de falar comigo||690.5 cada que migo quiserdes falar, / falade mig’, ...||690.6 cada que migo quiserdes falar, / falade mig’, e pes a quen pesar||691.10 «Nunca molher crea per amigo, / pois s’o meu foi e non falou migo»||691.16 e dira-vos por que non / falou vosc’, ai ben-talhada||693.7 Cuidou-s’el que mi fazia mui forte / pesar de s’ir porque lhi non falei||694.5 Quis el falar migo e non ouve guisado||694.11 desejo / falar-lh’e vee-l’! ...||695.2 Amigo, queixum’avedes / de mí, que non falo vosco||695.6 nulha parte non sabedes / de quan muito mal, amigo, / sofro se falardes migo||695.20 E pero, se vós quiserdes / que vos fal’e que vos veja||696.2 Ai madr’, o que eu quero ben / non lh’ous’eu ante vós falar||698.1 Falei un dia, por me baralhar / con meu amigo, con outr’u m’el visse||698.8 Por baralhar con el, e por al non, / falei con outr’en tal que o provasse||698.13 Ali u eu con outr’ant’el falei / preguntou-m’ele por que lhi fazia / tan gran pesar||699.6 direi-vos quant’á que sabor / non ar ouve d’al nen de mí, / ...: / des que non falastes migo||700.15 E mandó-o migo falar / (...), / e venho-mi-vos én loar||701.3 e enviou-mi dizer e rogar / que lh’aguis’eu de comigo falar||701.13 ca eu nunca con nulh’ome falei, / ..., / des que naci||707.5 ca me mandou que falasse migo, / quant’el quisesse, o meu amigo||709.3 e á de mí gran despeito / porque non pode falar comigo / e non por al||709.6 e faz gran dereito / d’andar triste o meu amigo / porque non pode falar migo||710.7 como pod’aquesto fazer, / poder sen mí tanto morar / u mi non podesse falar?||721.6 ca non ven con gran desejo, / coitado, d’u foi viver, / ai dona-, lo meu amigo / senon por falar comigo||721.8 nen ven por al meu amigo / senon por falar comigo||722.10 E non se pod’alongar, eu o sei, / dos que migo falan||729.4 e que lh’eu falar non quiser||733.3 e dizedes-mi vós que vos guis’eu / que faledes ante comig’; ...||733.8 Rogades-me vós mui de coraçon / que fale vosc’e al non aja i||733.13 Queredes que vos fale, se poder, / e dizedes que vos queredes ir||734.13 Falava mig’e quiso-me falar / no mui gran ben que m’el diz ca mi quer||734.16 e dixi-lh’eu que non lh’era mester / de falar i||737.16 e, [por Deus], falade-o comigo / ca non ous’o[j’eu por el preguntar]||742.24 por lhi falar ben ou po-lo veer, / non lhi quer’eu leixar morte prender||744.13 E, quando vos eu vi falar / con outra, log’i ben vi eu / que seu erades||745.4 o que morre por mí d’amor / leixade-m’ir co[n] el falar||751.5 ca tanta prol mi ten de lhi falar, / per boa fe, come de me calar||762.2 Vistes, mias donas, quando noutro dia / o meu amigo comigo falou?||766.2 quando veer meu amigo / falade sempr’ũ’às outras enquant’el falar comigo||766.2 quando veer meu amigo / falade sempr’ũ’às outras enquant’el falar comigo||766.5 Sei eu que por falar migo chegará el mui coitado||777.2 Avedes vós, amiga, guisado / de falar vosc’oj’o meu amigo||777.4 e ben vo-lo [digo], / por falar vosc’, ...||777.6 e traz-vos recado / de rog’, amiga, do voss’amigo / que façades o meu falar migo||777.14 Gran sazon á que meu ben demanda, / e nunca pôde comigo falar||784.2 Veestes-me, amigas, rogar / que fale con meu amigo / e que o avenha migo||784.5 ca, se con el algũa ren falar, / quant’eu falar con cabeça de can / logo o todas saberan||784.6 ca, se con el algũa ren falar, / quant’eu falar con cabeça de can / logo o todas saberan||784.10 Cabeça de can perdudo / é, pois non á lealdad’e / con outra fala én Guilhade||789.5 vedes, amiga, o que aprendi: / que ést’aqui e quer migo falar||789.15 quando s’end’el partiu / e non me falou enton nen me viu||789.19 Que migo fale: avera do pesar / que m’el fez||790.4 Foi-se d’aqui e non falou migo||794.6 mais guisarei, meu amigo, / como faledes comigo||798.5 non o veer nen lhi falar / e ave-lo eu muit’a desejar!||801.3 E, se el falar / non poder ante comigo, / nunca ja ledo sera||803.3 quand’el veer por falar comigo, / assanhar-m’-ei||809.18 E que fara quen vos á tal amor / e vos non vir nen vos poder falar?||817.9 e nunca fazer al / senon cuidar como mi faz Deus mal / en me partir de nunca ja saber / vosso mandado, nen ũa sazon, / nen vos falar se per ventura non||817.14 [e nunca fazer al / senon cuidar como mi faz Deus mal] / en me partir de vosso parecer / e d’u soia convosc’a falar||824.3 falad’agora comigo, / por Deus, e non mi-o neguedes||832.4 tornade-vos máis cedo que poderdes / e guisarei como faledes migo||832.5 e, pois, amigo, comigo falardes, / atal mi venha qual mi vós orardes||832.16 e falarei convosco mui de grado||837.3 ca voss’amigo falar ven / convosc’, ...||847.8 Gran sazon á, madre, que vos roguei / que o leixassedes migo falar||847.10 mais, poi-lo eu ja vi [e lhi falei], / gradesc’a Deus que mi-o fez[o] veer||860.3 Amiga, ben [s]ei que non á / voss’amigo nen un poder / de vos falar nen vos veer||861.5 «Falad, amig’, ai meu lum’e meu ben!»||863.2 Vistes tal cousa, senhor, que mi aven / cada que venho convosco falar?||864.12 e eu mui passo fui-mi achega[n]do / po-la oir e sol non falei ren||867a.25 ca trob’e canto por senhor, de pran, / que sobre quantas oj’eu sei máis val / de beldad’e de ben falar||875.1 Falei noutro dia con mia senhor / e dixe-lh’o mui grand’amor que lh’ei||875.7 e foi-se e sol non quis catar por mí, / e nunca máis pois con ela falei||875.9 Mentr’eu con ela falava en al, / eu nunca molher tan ben vi falar||875.21 e enton / [e]stranhou-mi-o de guisa que sol non / me quis falar||886.7 ou de guarir u a veer / possa e non lh’ouse falar||886.18 E direi-vos como lh’aven / a quen dona mui gran ben quer / se a vir e lhi non poder / falar||886.26 porque lhi falar non ousei||890.13 e a tal gente cuido eu de cantar / e dizer son, u con ela falar, / que ben entenda o meu mal onde é!||893.12 e por meu mal vos vi e vos falei||902.8 Que muito que eu desejei / de vos veer e vos falar!||914.20 Muito é o mal que mi sofrer / fazedes porque mi falar / non queredes||915.20 pois vos eu falar / non ous’ir, senhor, nen catar||919.12 e moito fala el i, moi melhor / diz||928.15 quando veer e me quiser falar, / pois que o fez, eu lhi farei assi: / ...||931.6 se el ven e m’eu non vingar / quand’el quiser migo falar||932.3 – Ai madre, que mui[to err]ei, / que non vi o meu amigo / u el falasse comigo!||932.4 E, pero lhi fale, ben sei / ca non ei nen un poder / de o por amig’aver||932.8 – Non vos leixedes én por mí, / filha, que lhi non faledes / se vós én sabor avedes||932.14 – Filha, po-lo desassanhar / falaredes per meu grado||932.16 – Pois lhi saí de mandado, / que prol á, madr’, en lhi falar||936.3 non veo falar comigo||939.13 U estava con migo falando, / dixi-lhe: ...||942.8 Tanto mi fez gran pesar sobejo / en s’ir d’aqui que ouve de jurar, / mentre vivesse, de lhi non falar||945.14 Os meus amigos, con que vou / falar, me preguntan assi: / ...||954.7 Fez-vos ben falar e ben parecer / e comprida de ben, per bõa fe||958.15 come se non soubessedes falar, / non mi dizedes o que faça i||958.19 E, pois non fala quen ben diz que-quer, / como falará ben quen non souber?||958.20 E, pois non fala quen ben diz que-quer, / como falará ben quen non souber?||960.5 mai-los dias que m’El fez[er] viver / u a veja e lhi possa falar, / esses lhi quer’eu en conto filhar||969.16 Ali ‘stivi eu mui quedo, / quis falar e non ousei||969.18 – Mia senhor, falar-vos-ei / un pouco se mi ascuitardes||999.8 Aventurei-m’e vin aqui / por vos veer e vos falar||1004.1 Oimais, amiga, quer’eu ja falar / con meu amigo quanto x’el quiser||1004.8 Falarei con el, que non m’estara / mal nulha ren||1004.10 Falarei con el, que non m’estara / mal nulha ren, e mesura farei / de lhi falar||1004.15 Falarei con el, pois está [a]ssi, / par Deus, amiga||1010.2 diz que deseja comig’a falar / máis d’outra ren que omen pod’osmar||1010.5 e ũa vez, se a vós aprouguer, / fale migo, ... / ..., saberemo-lo que quer dizer||1010.7 De falar migo non perç’eu bon prez, / ca de sa prol i ren non falarei||1010.13 Se vos prouguer, venha falar aqui / con mig’, ai madre, pois én sabor á||1016.3 Meu amigo, vós morredes / porque vos non leixan migo / falar||1016.9 Ambos morremos, sen falha, / por quanto nós non podemos / falar||1018.2 O meu amigo, que xi m’assanhou / e que non quer ja comigo falar||1025.15 ca vos non ous’a falar nen veer||1029.3 – Ai mia filha, de vós saber quer’eu / por que fezestes quanto vos mandou / voss’amigo, que vos non ar falou||1029.9 ca des enton non vos ar quis falar?||1030.1 Quand’eu fui un dia vosco falar, / meu amigo, figi-o eu por ben||1030.4 mais, se vos eu outra vez ar falar, / logo vós dizede ca fezestes / comigo quanto fazer quisestes||1030.7 ca, meu amigo, falei ũa vez / convosco por vos de morte guarir||1030.10 mais, se vos eu falar outra vez, / logo vós dizede [ca fezestes / comigo quanto fazer quisestes]||1031.13 Ben sabedes como falamos nós||1032.7 se souberen que mi queredes ben, / quite sodes de nunca mi falar||1032.9 Per nulha ren non me posso quitar / de falar vosc’, ...||1033.7 Se mi quer falar, digo-lh’eu logo / que mi non fale||1033.8 Se mi quer falar, digo-lh’eu logo / que mi non fale||1039.10 mais diz que fale con mig’e por én / mentre viver non mi quer al pedir||1039.17 pero diz el que non quer al de min / senon falar mig’, ...||1039.26 Mais id’, amiga, vós, por meu amor, / con mig’ali u m’el quiser falar||1041.3 sei muitas donas que saben amar / seus amigos e soen-lhis falar||1041.14 Com’eu querria, non se guis’assi: / falar vosco, que morredes por mí||1041.15 falar vosco, que morredes por mí, / com’outras donas falan||1043.2 Alguen vos diss’, amig’, e sei-o eu, / ..., que falei / con outr’omen||1049.4 ou se falar ouverdes con algun maldizente||1050.2 disseron-vos que me viron falar / con outr’ome por vos fazer pesar||1050.8 Ja vos disseron por mí que falei / con outr’om’e que vos non tiv’en ren||1050.16 Sei que vos disseron, per bõa fe, / que falei con outr’om’...||1065.14 ai Deus, quen soubess’ora qual / e vo-la fezess’entender / e non cuidass’i a perder / contra vós por vos i falar!||1068.11 mostrade-mi-a u possa con ela falar||1070.4 Por vós, que vi melhor d’outras falar / e parecer, non me sei conselhar||1072.2 Pero vejo donas ben parecer / e falar ben e fremoso catar||1072.21 sempre por ela gran coita sofri, / e pero nunca lh’end’ousei falar||1090.4 quan ben vos fez parecer e falar||1091.10 e, demais, se mi quer falar alguen, / de lhi falar non ei en min poder||1091.11 de lhi falar non ei en min poder / porque me nembra quanto a servi||1092.15 E grave dia por mí lhi falei / aquel dia [e]n que lh’eu fui falar||1092.16 E grave dia por mí lhi falei / aquel dia [e]n que lh’eu fui falar||1099.16 e non por al senon porque a vi / aquesta vez que con ela falei||1099.17 e non por al senon porque a vi / aquesta vez que con ela falei / (que non falasse!)||1100.4 vi ũa pastor / que, ..., nunca vi tan bela / nen vi outra que falasse milhor||1116.5 e terria-lho por grand’amor: / que sol quisesse comigo falar||1116.9 ca des enton / non falou migo, se Deus mi perdon||1118.17 E al do conde falemos, / que é irmão d’el-rei, / e muito ben del diremos||1120.21 meu amigo ben lheu / querra falar migo e non querrei eu||1121.2 Jurava-mi o meu amigo, / quand’el falava comigo, / que nunc’alhur viveria / sen mí||1123.3 Assanhou-s’o meu amigo / a mí porque non guisei / como falasse comigo||1141.13 Que leda que eu seria se veess’el falar migo||1144.2 que non faledes ao voss’amigo / sen mí, ai filha fremosa!||1144.5 rogo-vos eu que nunca lhi faledes / sen mí, ai [filha fremosa!]||1144.8 perdedes i de quanto lhi falades / sen mí, [ai filha fremosa!]||1145.5 muito venho pagada / de quanto lhi falei||1145.15 U el falou comigo, disse-m’esta razon||1148.2 e, porque non veo falar migo, / direi-o a Deus / e chorarei dos olhos meus||1155.2 e non o vi na ermida nen falou el comigo||1174.3 pois non podedes falar comigo||1183.11 e, tanto que mi a falar começou, / vẽo a luz [e foi logo comigo]||1183.17 e, faland’eu con el a gran prazer, / veo a luz [e foi logo comigo]||1191.4 nen soub’i que x’era pesar / a que seu amigo non viu, / ..., falar / con outra||1193.4 e por que as non fazia / no tempo que meu amigo / soia falar comigo?||1206.4 Preguntar-vos quer’eu, madre, / ..., / se ousará meu amigo / ante vós falar comigo||1219.14 porque viu que mi prazia, ar começou-m[e] a falar||1221.13 E, quand’el migo queria falar, / chorava muito||1223.1 – Amigo, mando-vos migo falar / cada que vós end’ouverdes sabor||1223.8 – Pois vós sodes por mí tan coitado, / quando quiserdes, falade migo||1223.14 – Porque sei que mi queredes [gran] ben, / falade migo, ca ben é e prez||1224.3 Disseron-vos, meu amigo, / que, por vos fazer pesar, / fui eu con outren falar||1224.4 mais non faledes vós migo / se o poderdes saber / por alguen nen entender||1224.9 E ben vos per-vingaredes / de mí se eu con alguen / falei por vos pesar én||1224.10 mais vós nunca mi faledes / se o poderdes saber / [por alguen nen entender]||1224.16 confonda Deus log’i mí / muit’, e vós, se mi falardes||1227.5 e non posso / estar sempr’en esto falando, / mais queredes falar migo?||1227.14 Amiga, sempre queredes / que fale vosc’e falades / no voss’amig’...||1231.1 – Amiga, voss’amigo vi falar / oje con outra||1231.4 nen se falavan por ben, se por mal||1231.5 – Amiga, fale con quen x’el quiser / enquant’eu del, com’estou, estever||1231.22 e, pois eu esto sei, u al non á, / mando-me-lh’eu falar con quantas vir||1232.4 que non á poder / de falar mig’e morr’én con pesar?||1232.8 Amiga, sei [ben] que non pod’aver / meu amig’arte de migo falar||1232.12 e, pois por aquela dona trobou, / cada [que] quis sempre migo falou||1232.22 – Eu, amiga, o farei sabedor / que, tanto que el un cantar fezer / por outra dona e pois por seu for, / que falará vosco quando quiser||1233.11 e falei-lh’, [e] ouve-mi a conhocer||1233.12 «Ouví ũa dona falar»||1240.1 – Ai amiga, oje falou comigo / o voss’amig’...||1243.8 mais vejo-vos sempre con el falar / e vejo-vos chorar e el chorar||1247.4 e non catades tempo nen sazon / a que venhades comigo falar||1257.4 Madr’, enviou-vo-lo meu amigo / [o]je dizer que vos veeria / se ousass’e, ..., / se o vós ante falardes migo||1261.2 Fostes-vos vós, meu amigo, d’aqui / sen meu mandad’e nulha ren falar / mi non quisestes||1267.4 ja non falará comigo / neũa ren que el veja / de quanto de mí deseja||1269.3 que mi tanto guardades / d’ir a San Leuter falar con meu amigo||1272.3 porque non ousou vosco falar ren||1272.6 que perça ja de vós med’e pavor / e falará vosc’, amiga, melhor||1272.15 porque non ousou vosco falar ren||1280.4 Des que o vi primeir’e lhi falei, / el por mí morre||1281.3 J’agora meu amigo filharia / de mí o que el tiinha por pouco, / de falar migo||1281.6 e ja filharia, se m’eu quisesse, / de falar mig’, e nunca lh’al fezesse||1281.8 Tan muito mi dizen que é coitado / por mí, des quando non falou comigo||1281.14 ca est’é l’ome que máis demandava / e non ar quis que comigo falasse||1281.21 En tal que comigo falar podesse, / ja non á preito que mi non fezesse||1285.9 e non vi / meu amigo, con que quisera falar / a mui gran sabor nas ribeiras do mar||1287.11 eu a Santa Cecilia de coraçon o falo, / e por el vivo [coitada!]||1288.6 ca moir’eu, madre, por meu amigo, / e el morre por falar comigo||1302.2 e verra o namorado de [mui] bon grado falar [co]migo||1302.6 ben sei que meu amig’i verria / por me veer e por falar migo||1305.2 e venho del namorada por quanto falou comigo||1305.6 Leda venho da ermida e desta vez leda serei, / ca falei con meu amigo||1306.10 Muito per-desej’eu / que veesse meu amigo, / ..., / e que falasse comigo||1307.9 Mando-vos eu ir a Far’un dia, / ..., / u fale vosco como soia / o voss’amig’, ...||1309.4 Amiga, quen oj’ouvesse / mandado do meu amigo / e lhi ben dizer podesse / que veesse falar migo||1309.6 ali u sempre queria / falar mig’e non podia!||1310.5 Pois m’ela non quer veer nen falar, / que me queres, Amor?||1313.18 mais non aprendi / del senon tanto que lhi oi falar||1369.7 e, / se non, veesse falar / mig’en cas Don Corral||1391.21 correga-vo-las feituras mui ben / e o falar, e, se non, non faledes||1397.12 e, se ouve de malfeitor falar, / vai sobr’el e non lhi pod’escapar||1408.9 E non depart’en ren de que se vença, / pero lh’outr[o] aguisado falar||1419.11 e com’e fod’e pois falar / non pode||1424.16 se migo falass’ante / ou se o visse andar fóra da via||1425.10 en falardes con toda molher / ben caedes||1425.11 e u quer que falades / e ant’el-rei muito caedes ben||1444.15 – Don Pedro, en como vos ouç’i falar, / [o]u ja vós ben non sabedes julgar, / ou dos outros ofereçon avedes||1493.4 e contarei-vo-lo jantar aqui, / ca x’á ome de falar i sabor||1497.24 falou enton Don Soeiro por sacar seu filho d’erro||1519.21 ca ela fez Nostro Senhor / e el fez o demo maior / e o demo o fez falar||1521.5 E disso-m’el, quando falava migo: / ...||1540.8 Queredes con el-rei falar?||1549.12 e tod’est’ei con quen / fal’eu e digo-lh’as coitas que ei||1549.14 e non mi fala nen dá por mí ren||1557.7 Falou migo o que quis falar / e con outros mui sen razon||1557.7 Falou migo o que quis falar / e con outros mui sen razon||1568.4 Bon doair’avedes e manso falades||1587.29 faz que non fal’o que nunca falou||1587.29 faz que non fal’o que nunca falou, / e faz do manco que se non levante||1611.2 Achou-s’ũu bispo, que eu sei, ũu dia / con no Eleit’e sol non lhe falou||1611.7 Que bispo sedes, ..., / que passastes ora per min e non / me falastes||1611.10 nunca convosco falei nen vos vi / e assi conhocer non vos podia||1611.13 e por én, se me algur convosco achar / e vos non conhocer nen vos falar, / non mi-o tenhades vós por vilania||1650.17 pois que é torp’e leixa de falar||1659.5 Falar quer’eu i se vos praz||1664.21 a quen sempr’amei e servi / atal pesar per que des i / perça quanto ben no mund’ei / d’eu veer e de lhi falar?||1672.12 por irdes tal molher gran ben querer, / que nunca vistes riir nen falar
1.11 ante me tiinhan tan en vil / que, se de mí falavan mil, / nunca dezian nen un ben||70.25 non vos fui dela falar / nen me soub’ende soo trameter||90.25 e faz-mi a verdade dizer / (de que eu nunc’ousei falar) / da gran cuita que por vós ei||127.9 E, mia senhor, se m’eu desto temesse / u primeiro de vós falar oi, / guardara-m’én de vós viirdes i||142.14 se lhes Deus algũa sazon / aguisou de vo-lhes mostrar / ou d’oiren de vós falar||154.15 pero non lh’ousarei falar / da mui g[ran] c[uita’n] q[ue] m[e] t[en!]||169.2 Pois naci, nunca vi Amor / e ouço del sempre falar||231.7 Fal’eu da sa bondade e do seu sén||275.15 destas coitas eu podia falar / come quen as padece cada dia||302.15 ca lhe quisera falar i / de como me faz muito mal||360.19 eu ben falarei da sa fremosura / e de sabor||368.19 irei vee-la e q[ue]rrei falar / con outra d’i||395.5 falan-me dela e ar vou-a veer / ja-quant’, [e] esto me faz ja viver||423.8 ca ben me pode partir da maior / coita de quantas eu oi falar||428.1 Ũa dona, de que falar oi, / desej’a veer||464.7 porque vós sodes a melhor / dona de que nunca oisse / omen falar||502.5 o demo lev’a ren que lh’eu falei / de quanto lh’ante cuidar’a dizer!||524.4 ca sabedes que nunca vos falei / de como me matava voss’amor||591.28 nunca d’outr’ome tan leal oi / falar||769.10 ar falemos logo de mí||804.1 Tanto falan do vosso parecer / e da vossa bondade, mia senhor||879.8 – Desses privados non sei máis falar, / senon que lhes vejo mui gran poder||888.17 Ja de verdade / nen de lealdade / non ouço falar||1010.8 ca de sa prol i ren non falarei, / e el dira e eu ascuitarei||1090.16 o que dizen moiro por aprender, / ca moiro por oir de vós falar||1106.16 mais non lh’ousei falar / de quanta coita por ela sofri||1214.7 Ir-m’-ei con el, que sempre falarán / desta morte||1350.1 Agora oi d’ũa dona falar / que quero ben, pero a nunca vi||1414.15 E nunca oimos d’outr’ome falar / que non temesse mal tempo do mar||1432.17 pero que sa entençon de ti falava||1435.3 Martin Alvelo, / desse teu cabelo / ti falarei ja||1512.12 e no degredo non á ja mester / nen ja da capa non ei a falar||1520.9 E, se eu fosse u foron escançadas / aquestas novas de que ti falei, / Lourenço, gran verdade ti direi||1535.24 nunca de tal ome falar oi||1557.13 Ali u comigo falou / do casamento seu e d’al||1594.23 E outras artes sab’el mui melhor / que estas todas de que vos falei||1671.14 «U ést’essa conca bispal / de que vós falades assi?»
46.9 En tal coita me vi, senhor, / que sol non vos ousei falar / en vós||60.30 nunca vos poderei / tan muit’en mia coita falar / que vos per ren possa mostrar / quan grave m’é de padecer||79.11 por esso quer’eu mui gran ben querer / a esta dona en que vos falei||92.4 a Deus, a quen faz ben querer / senhor, con que pode falar / en lhe sa coita descobrir||103.10 pero van-me muit’estorvando / os que mi van falando, senhor, en al||134.26 nen como pode d’al ben desejar / senon de vós, que sol oir falar / en quanto ben Deus en vós faz aver?||231.2 Muitos que mi oen loar mia sen[h]or / e falar no seu ben e no seu prez / dizen eles que algũu ben me fez||255.15 Ai mia senhor, lume daquestes meus / olhos, ..., / non vos ous’eu por min falar en al||256.2 Se vos eu ousasse, senhor, / no mal, que por vós ei, falar / des que vos vi, ..., / ..., / doer-vos-iades de mí||269.17 pero convosc’en al / nunca falei||275.4 con quen ousasse en sas coitas falar / en tal guisa que lho non entendesse / con quen o falasse||291.8 En aquesto poss’eu falar, / ca muit’á que passa per mí||312.3 e falarei con el muit’i / en quan muit’á que a non vi||312.9 ca muito per-á gran sabor quen senhor ama de falar / en ela se acha con quen||359.15 E en al deverian a falar, / que seria máis sa prol||373.4 pois non queredes que fale no ben / que vos Deus fez||373.9 ca, pois non queredes vós, mia sen[h]or, / que fale no ben que vos Deus quis dar||373.11 sempr’averei muit’est[r]a[n]ho d’andar / dos que an de falar en algũu ben||373.14 ca, se non, non averia poder, / ..., / de non falar no vosso ben, sen[h]or||373.20 que, se oisse en algũa sazon / alguen falar en algun ben, que non / [...]||389.15 ca, se lh’alguen na mia coita falava, / sol non oia nen tornava i||394.7 Neguei-lho muito, e nunca lhi falar / ousei na coita que sofr’e no mal / per ela||395.14 ouç’eu as gentes no seu ben falar / e ven Amor logo por me matar||405.2 quand’a mia senhor podia falar / na mui gran coita que me fez levar / Nostro Senhor||407.13 e a mí, pecador, / nunca Deus quiso dar a entender / atal razon qual oj’eu mester ei / pera falar no que sempre cuidei||408.4 que vos prazia d’oirdes enton / en mí falar||468.21 e en sa prol nunca me vós faledes||478.43 pecado / i á, ja me i pod’enganar / que me faça ja falar / en armas||529.19 ca, d’eu falar en mi fazerdes ben, / como falo, faç’i mingua de sén||537.21 e por esto non sei oj’eu quen / possa compridamente no seu ben / falar||579.7 E, u m’estava en vós falando / e m’esto que vos digo rogava, / doi-me del||619.1 Falou-m’oj’o meu amigo / mui ben e muit’omildoso / no meu parecer fremoso, / amiga, que eu ei migo||719.7 En quanto falastes migo, / dizede, ..., / se vos disse novas alguen / dos que el-rei levou sigo||722.11 nen encobrir / que lhis eu non fale en al pera oir / en mí falar||722.12 nen encobrir / que lhis eu non fale en al pera oir / en mí falar||734.13 Falava mig’e quiso-me falar / no mui gran ben que m’el diz ca mi quer||744.8 ca noutro dia vos achei / falar no voss’e non en al / con outra||751.9 leixemos ess’e falemos en al||760.16 En outro preito falade, / ca nunca ja esse preito / [mig’, amigo, sera feito]||772.13 Ja eu falei en folia / convosc’[e] en gran cordura||780.3 Quand’, amiga, meu amigo veer, / ..., / falade vós nas donzelas enton||783.5 ja non an coraçon / de dizer ben que soian dizer / [de vós] e sol non falan en amor||807.16 mas tant’oi falar / no seu ben que me non soube guardar||807.23 É por esto que ben conselharia / quantos oiren no seu ben falar / non a vejan||875.8 Mentr’eu con ela falava en al, / eu nunca molher tan ben vi falar||886.20 tal é come quen ten / ante sí quanto lh’é mester / e non lh’ousa falar en ren||918.23 E diss’el-rei, noutro dia estando / u lhe falaron en vossa fazenda, / que vos quer dar Ardon en encomenda||926.15 E ja que vos no iferno falei, / senhor fremosa, ena coita d’aqui / que por vós ei, vedes quanto entend’i||964.3 sempr’ando led’, e quen mi falar quer / en pesar non lho posso padecer||964.7 des i, ar ei gran sabor de guarir / con quen sei que quer falar en prazer||971.30 – Pero da Ponte, se Deus vos perdon, / no[n] faledes máis en armas||989.15 E quant’ome en el máis falar / tant’achará melhor razon||996.5 mais non lho digo, ca non ei poder / de lhe falar en quanto mal me ven||1090.10 por én nunca me poden entender / o mui gran ben que vos eu sei querer / nen o sabor d’oir en vós falar, / per bõa fe||1106.13 Ben esforçado fui por lhi falar / na mui gran coita que por ela ei||1227.3 Moir’, amiga, desejando / meu amig’, e vós no vosso / mi falades||1227.4 e non posso / estar sempr’en esto falando, / mais queredes falar migo?||1227.6 Falemos no meu amigo||1227.8 Queredes que toda via / eno voss’amigo fale / vosc’e, se non, que me cale||1227.14 e falades / no voss’amig’e cuidades / que poss’eu||1231.3 – Amiga, voss’amigo vi falar / oje con outra, mais non sei en qual / razon falavan||1231.26 ca sei, / per bõa fe, outras donas que an / falad’en como vo-lo tolherán||1240.9 – Per bõa fe, amiga, ben vos digo / que u estava mig’en vós falando / esmoreceu||1251.9 quanto lhis máis ides en min falando / atant’en[ten]den máis que lhis mentides||1281.16 e ora jura que ja se quitasse / de gran sandic’en que m’ante falava||1408.15 Des i er fala sempr’en conhocença / que sabe ben seu conhocer mostrar||1545.18 Quand’ora diz que me ferra / porque falei en Portugal, / onde mi sõ[o] natural||1557.15 Ali u comigo falou / do casamento seu e d’al, / en que mi falou muit’e mal||1603.19 e falando-lh’eu en outra razon, / deu-mi un gran peid’, ...||1631.3 e en sas feituras falar / quero eu come namorado

falar en desden 'falar altivamente'
803.10 e eu log’i falar-lh’-ei en desden / que outra vez non se vaia d’aqui / [per nulha ren sen mandado de mí]

◆ IPr.: P1 falo, P3 fala, P4 falamos, P5 falades, P6 falan||ICp.: P1 falava, P3 falava, P6 falavan||IPt.: P1 falei, P3 falou, P4 falamos, P5 falastes, P6 falaron||IAp.: P3 falara||IFt.: P1 falarei, P3 falará, P5 falaredes, P6 falarán||SPr.: P1 fale, P3 fale, P4 falemos, P5 faledes||SPt.: P1 falasse, P3 falasse||SFt.: P1 falar, P3 falar, P5 falardes||Imp.: P5 falade||Inf.: P5 falardes||Xer.: falando
[últ. rev.: 07/05/2018]