Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do F
ferir v.
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
1. v. tr. 'ferir, golpear, bater, atacar, facer dano'
Nesta acepción pode rexer as preposicións con e en
371.19 des i quer[r]ei-te muitos couces dar / na ga[r]ganta por te ferir peor||464.23 Ca o mal, que vos foi ferir, / aquele x’ést[e] o nosso||716.6 Ja me feristes cen vezes por én, / [e] eu, mia madre, non ei outro ben / senon catar ali per u á viir / meu amigo||891.11 [S]e se d’amigo sentisse, / mal aja quen a ferisse, / ca non ama||1153.5 Pero me feriron por el noutro dia, / fui a San Servando se o ve[e]ria||1158.2 Disseron-mi ca se queria ir / o meu amigo porque me ferir / quiso mia madr’; ...||1319.10 E o cativo, per poder que á, / non na pode desta seita parti[r] / nen per meaças nen pe-la ferir||1387.11 Est’é o falso treedor / que m’ogano desonrou e feriu||1472.5 se vos con mouros lid’acaecer, / sofrede-os, ca todos vos ferran, / e, dando colbes en vós, cansarán||1472.19 mais sempre vós avedes a cobrar / e eles an máis a enfraquecer, / pero non quedarán de vos ferir / de todas partes||1492.6 e feri-o mui mal d’un gran baston / que na outra mão destra tragia||1492.9 E Don Estevã[o] assi dizia / a nós, que lho leixassemos ferir / máis||1516.7 [...] / e ja nulh’ome non se ten / por devedor de o ferir||1516.13 e u non o ferran por én / os que o non queren oir?||1516.21 pois perdeu a voz e o son / por que o ferian peior||1527.5 mais, por Deus, mandad’ora justiçar / por end’aquel que os couces levou, / ca o foi ferir un ome mui vil||1540.3 Un porteir’á en cas d’el-rei / que me conhoc’e, onde quer / que me veja, logo me fer / ou me diz: ...||1545.17 Quand’ora diz que me ferra / porque falei en Portugal, / ..., / se me por esto ferir á, / oje foss’eu ferido||1545.20 se me por esto ferir á, / oje foss’eu ferido||1577.3 sol que viu os genetes, come boi que fer tavão, / sacudiu-s[e] e revolveu-se||1597.13 E pero lança de morte me feira||1637.13 e, se o lavor non quer escarnir, / abri-lo fundament’alt’, e ferir / e muito bate-lo quanto poder
1492.28 e, pois s’assanha, non cata per u / feira con el, sol que lh’ome desvia
1472.14 ca, se vos Deus en armas ben fezer, / ferindo en vós, an eles de caer
2. v. tr. 'cazar'
1314.8 Ennas ribas do lago, u eu andar vi, / seu arco na mano a [la]s aves ferir, / a las aves meu amigo||1314.13 Seu arco na mano a [la]s aves ferir, / e las que cantavan leixa-las guarir, / a las aves meu [amigo]
3. v. tr. 'disparar, botar con forza'
1529.20 feriu tres peidos e determinhou / e conhoceu, ca ja non conhocia!
4. v. intr. 'atacar'
6.18 E quen ben quiser trastornar / per todo o mund’e ferir / mui festinho xi-a pod’achar||1360.25 en dia de sa voda, / ao lançar do touço, / da sela rengelhosa / feriu de cu’a bouço||1472.12 mais sofrede: ferran per u quer, / ca, se vos Deus en armas ben fezer, / ferindo en vós, an eles de caer

◆ IPr.: P3 fer||ICp.: P6 ferian||IPt.: P1 feri, P3 feriu, P5 feristes, P6 feriron||IFt.: P3 ferra, P6 ferran||SPr.: P3 feira||SPt.: P3 ferisse||Xer.: ferindo
[últ. rev.: 20/05/2017]