Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do A
algun ~ algũu, algũa pron. cuant. indefinido 'algún, algunha'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos

1.31 e por én vos rog’eu, Amor, / que me façades dela aver / algun ben||65.22 se eu de vós algun ben non ouver||66.26 se m’algun ben / non der de vós, senhor, non me dé sén / nen poder de vos por én desamar||68.10 E, se ést’om’a que Deus quer / per algũa ventura dar / dela algun ben, log’a cuidar / dev’esto||70.3 de pran cuidades que algun poder / ei eu, senhor, de me vos én quitar?||71.3 de grado querria saber / se avedes algun sabor / en quanto mal m’ides fazer||96.4 e, se lh’algun pesar fezer, / ben o dev’a sofrer en paz||108.20 se das gentes algun sabor avia / ou das terras en que eu guarecia||115.12 algun vera o vilã[o] se[e]r / trist’e [no]joso e torp’e sen sab[e]r||116.24 Por én, senhor, cousimento seria / e mesura grand’, ..., / de mi fazerdes vós ben algun dia||117.25 máis mi-o deviades vós gradecer / ca se vos eu, mia senhor, [máis] amasse / por algun ben que eu de vós cuidasse / aver||130.15 E saberia d’algun ben mandado / de que oj’eu non sõo sabedor||164.7 E, se m’El á de fazer algun ben, / oir-mi-á ‘questo que lh’eu rogarei||174.11 mais, se tan acordado / foss’algun deles, ben mi ajudaria / se lho dissesse||193.1 Se eu a Deus algun mal mereci, / gran vingança soub’El de min prender||238.22 ca, se m’algun ben quisess’, é fazer / ja-que que m’én fezera entender / des quant’á que a filhei por senhor!||265.17 se lh’algun tempo fiz pesar, por én / me leix’assi desemparad’andar||284.14 pois algun ome máis ama molher / ca sí nen al||297.9 averedes i, / a meu coidar, algun doo de min||347.13 Algun sabor prend’ome quando diz / ja-que da coita que sofr’, e do mal, / com’eu sofro||358.8 algun amigo meu, se s’acordasse / e acordado foss’en me partir / ante da terra e leixasse-m’ir||363.13 E, se Deus m’algun ben non der / de vós, que eu por meu mal vi, / tan grave dia vos eu vi / se de vós grado non ouver||373.20 se oisse en algũa sazon / alguen falar en algun ben||415.27 mais, se en desden / o per ventura algun louco ten, / con gran tormenta o fara morrer||448.24 dé-lhi Deus quen lhi faça desejar / algun ben en que non aja poder||556.21 e vós cobrades conhocer / tanto que m’algun ben façades||566.7 pois que eu, senhor, / por vós fui sempre de mal sofredor, / que algun tempo sábia que é ben||567.5 doede-vos algun dia / de mí, senhor ben-talhada||567.17 e algun doo tomade / de mí, senhor ben-talhada||576.13 E, se lhi mostrass’algun desamor, / non se podia guardar de morte, / tant’averia én coita forte||607.15 razon farei / de lhi dar end’algun grado, / pois ven, como lh’eu mandei||676.4 e, se vós, madr’, algun ben queredes, / loar-mi-o-edes, eu o sei||702.3 – Filha, direi-vos ũa ren / que de voss’amig’entendi, / e filhad’algun conselh’i||742.22 E ante lhi quer’algun ben fazer / ca o leixar, como morre, morrer||810.5 se mi queredes algun ben fazer, / se non, ja máis non vos poss’atender||820.8 Mais non se sabe conhocer / algun ome a que ben Deus dá||835.14 cada que vir / algun ome de fronteira chegar, / non ei medo que mi diga pesar||856.15 E razon era, senhor, d’algun ben / aver de vós, d’u me tanto mal ven||964.1 Algun ben mi deve ced’a fazer / Deus, e fara-mi-o quando lh’aprouguer||968.17 mandad’ante vós chamar / ela e min algun dia||982.3 Se eu podesse desamar / a que me sempre desamou, / e podess’algun mal buscar / a quen me sempre mal buscou, / assi me vingaria eu||1016.5 algun conselh’i ajamos / ante que assi moiramos||1042.9 Ren non vos pode de morte guardar / e sei ben que morr[er]edes por mí / se non ouverdes algun ben de min||1049.4 ou se falar ouverdes con algun maldizente / e vos quiser, amigo, faz[er d]’al entendente, / dizede-lhi que mente e dizede-lhi que mente!||1059.5 tenh’eu que seria razon / de mi fazerdes aver algun ben / de vós, senhor||1189.5 se vos eu fiz no mund’algun prazer, / que coita ouvestes vós de o dizer?||1238.6 [e] se lh’ar faç’algun ben, outro tal||1239.3 – Por Deus, amiga, preguntar-vos-ei / do voss’amigo, ..., / se ouve nunca de vós algun ben||1376.22 nunca vos entro na tafularia / que lh’i non aja algun preit’a volver||1414.18 e por én cuidan quantos aqui son / que vossa madre con algun caçon / vos fez, sen falha, ou con lobaganto||1495.13 se vos emprenhar / d’algun rapaz e vos depois leixar / filho d’outro que por vosso criedes||1502.5 se algun ome virdes mal fazer, / non lho leixedes, a vosso poder||1502.16 se algun ome pelejar quiser / aqui con outren, seja cujo quer, / aqui punhad’en seer esforçado||1548.4 Quer-mi a mí ũa dona mal, / come se lhi quisess’eu ben, / per que ouvesse por mí mal / ou eu por ela algun ben||1565.2 O que veer quiser, ai cavaleiro, / Maria Perez, leve algun dinheiro||1593.4 e algun que o ten non mi-o quer dar||1609.1 Se eu no mundo fiz algun cantar, / como faz ome con coita d’amor||1643.3 e, se algun feito fez desguisado, / non o fara ja máis se Deus quiser||1657.13 se algun cantar faz alguen||1681.7 ou algun ome de pouco recado
231.3 dizen eles que algũu ben me fez||373.11 sempr’averei muit’est[r]a[n]ho d’andar / dos que an de falar en algũu ben||373.13 ca, se non, non averia poder, / quand’eu d’algũu ben oisse dizer, / de non falar no vosso ben, sen[h]or||624.9 se m’algũu tempo quisera leixar / ela servir e non na ir matar||624.23 Nen [e]sperança nunca poss’aver / com’outros an d’algũu ben atender||918.26 mais, se i jouver algũu omen fraco, / dos vossos poos levad’un gran saco||944.15 e sempre aver cuidei / algũu ben dela||1136.9 e creo que por én / algũu amigo queredes gran ben||1469.11 e veerei se me fara sequer / algũu ben, per que possa partir / mui grandes coitas do meu coraçon||1576.5 pero, se nos convidan algũus dias, / non nos dan senon leit’e pan de centẽo||1653.25 E vós mentes non metedes / se ela filho fezer, / andando, como veedes, / con algũu peon qualquer?
39.15 senhor, ar nembre-vos algũa vez / en que gran coi[ta] mi o voss’amor ten||60.18 E, se quiserdes, mia senhor, / algũa vez mentes meter / en qual vos Deus quis[o] fazer, / ja vos eu sempre gracirei||68.9 E, se ést’om’a que Deus quer / per algũa ventura dar / dela algun ben, log’a cuidar / dev’esto||86.8 Mais, de pran, algũa sazon / an esses sabor d’outra ren||94.14 algũa vez a veerei||98.14 E mentre o negar poder / algũa vez a ve[e]rei, / pero que val?||142.12 se lhes Deus algũa sazon / aguisou de vo-lhes mostrar / ou d’oiren de vós falar||166.7 ca non quer’eu ben tal senhor / que se tenha por devedor / algũa vez de mi-o gracir!||178.22 se a posso algũa vez veer||204.24 ca siquer ante algũa vez dormia / ou avia d’algũa ren sabor||218.20 que El me guise como algũa vez / a veja ced’, ...||288.15 que El me torn’en algũa sazon / u vos eu veja||291.12 e, se mostrar / algũa vez Nostro Senhor / mi-a quis, ouvi tan gran sabor / que nunca mi al pode nembrar||323.2 Quen me vir e quen m[e] oir / que algũa molher amar / non se vaa dela quitar||335.8 Vós me rogastes mui de coraçon / que lhe fezesse ben algũa vez||373.19 que, se oisse en algũa sazon / alguen falar en algun ben||432.11 que me non diz en algũa sazon / que lhe fiz ou por que me quer matar||478.50 ante quer’andar sinlheiro / e ir come mercadeiro / algũa terra buscar||496.3 e quer’ir algũa terra buscar||519.15 E, senhor, quen algũa vez / con quaes olhos vos catei / vos catasse||529.2 Senhor, non vos pes se me guisar Deus / algũa vez de vos poder veer||535.3 doede-vos algũa vez / de min e destes olhos meus||566.15 ca, se non souber algũa sazon / o ben por vós, por que eu mal sofri, / non tenh[o] eu ja i se morte non||685.14 Se queredes que vos eu faça ben, / ai meu amigo, en algũa sazon, / vivede migo||817.3 – Amigo, que cuidades a fazer / quando vos ora partirdes d’aqui / e vos nembrar algũa vez de mí?||840.4 e faredes razon, / sen[h]or, se vos algũa vez nembrar||850.4 e veerei se ei poder / d’algũa vez sen vós morar||866.7 Cand’eu passo per algũas ribeiras, / so bõas arvores, per bõos prados, / se cantan i passaros namorados, / log’eu con amores i vou cantando||882.5 pero aven que algũa sazon / arç’e mi afog’e moiro porque non / senç’u me dol nen sei en que travar||898.1 [A]lgũa vez dix’eu en meu cantar / que non querria viver sen senhor||907.8 De punhar de lhi nunca [ja] / querer algũa vez mi praz||923.19 Ele me guise algũa vez / que tal coita vos veja eu / de viver migo||934.14 Nunca vos máis paredes ante min / se vos en algũa sazon d’ala / con meus desejos veerdes aca||949.9 eu muitas vezes provei / se acharia de tal parecer / algũa dona, senhor, u andei||960.8 E, se m’El fezer algũa sazon / viver con ela quanto mi aprouguer||1074.33 se vós vistes algũa dona tal, / tan fremosa e que tan muito val, / mia senhor é||1192.15 faça-vos Deus en algũa sazon / seer migo tan led’e tan pagado||1197.21 nunca mui bõa dona vi tecer, / mais vi tecer algũa lazerada||1237.20 o rafec’ome, a que Deus quer dar / entendiment’, en algũa sazon, / de querer ben a mui bõa senhor||1258.15 algũa vez vos farei / prazer||1392.18 se en gran vergonha pois non entrades / algũa vez con tal om’e marredes||1681.20 P[er]’Ordonhiz, fez mui gran bavequia / aquest’ome que tal pregunta fez, / P[er]’Ordonhiz, se foss’algũa vez, / por torp’e fóra dereito seria

algũa cousa 'algo'. Cf. algũa ren
89.2 Se eu a mia senhor ousasse / por algũa cousa rogar, / rogar-lh’-ia que me leixasse / u ela vivesse morar||1408.20 e, u lh’aven algũa cousa tal / que lh’é mester, scient’é sen ciença
algũa ren 'algo'. Cf. algũa cousa
175.27 se per ventura lhe dizer quiser / algũa ren, ... / ..., todo lh’escaescerá||204.25 ca siquer ante algũa vez dormia / ou avia d’algũa ren sabor, / que oj’eu tant’i o non poss’aver||214.7 se vos disser / algũa ren||243.18 sempr’eu coidei que verria sazon / que lh’ousaria eu algũa ren / dizer do ben que lh’eu quer’, ...||243.25 se mi ar quiser fazer algũa ren / como non moira, fara mui melhor||675.13 – Que lhi farei se veer u eu for / e mi quiser dizer, come a senhor, / algũa ren?||734.20 E tenho que desmesura fiz i / porque lh’end’algũa ren non tornei i||784.5 ca, se con el algũa ren falar, / quant’eu falar con cabeça de can / logo o todas saberan||1540.11 se vos pormeter algũa ren, / non vo-lo farei recadar||1681.16 E, Per’Ordonhiz, non preguntaria / por esto se algũa ren valesse / aquest’ome

d’algũa guisa loc. adv. mod. 'dalgún modo'. Cf. de + det. + guisa
34.20 Pero ben vos digo que, se podesse / d’algũa guisa mia senhor veer, / u lh’eu meu mal e mia coita dissesse, / no[n] á ren per que quisesse mor[r]er
per algũa guisa loc. adv. mod. 'dalgún modo'
68.16 E tod’ome que se poder / per algũa guisa guardar / de nunca molher muit’amar / fara bon sén se o fezer||142.6 todos maravilhados son / de non poder meu coraçon / per algũa guisa quitar
[últ. rev.: 02/05/2018]