Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do F
fremoso1, fremosa1 adx. 'fermoso/a, belo/a'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
1.25 e meu coraçon / non sera senon da que sei / mui fremosa e de gran prez||16.1 Par Deus, fremosa mia senhor, / macar me fazedes pesar, / ei-vos ja sempr’a desejar / enos dias que vivo for||23.6 senhor fremosa, mui de coraçon / me prazeria morrer||23.14 que maior / sabor avedes de me non fazer / ben, mia senhor, ... / ..., / mia senhor fremosa||23.29 pois por vós [a]tanto mal me ven / quand’eu non ei ja poder d’endurar, / mia senhor fremosa, per nen un sén||28.23 E, pois me vos Deus, mia senhor / fremosa, tan en poder deu, / por El||31.1 Vedes, fremosa mia senhor, / seguramente o que farei: / ...||35.7 e pois ora non quer / que vos veja quando m’é máis mester, / mia senhor fremosa, de vos veer||47.2 Con vossa graça, mia senhor / fremosa, ca me quer’eu ir||49.5 U vos eu vi fremosa estar / e m’ouvi de vós a quitar, / ali tenh’eu o coraçon||49.9 U vos eu vi fremosa ir / e m’ouvi de vós a partir, / ali tenh’eu o coraçon||50.3 Vedes, senhor, pero me mal fazedes, / mentr’eu viver, ja vós sempre seredes, / senhor fremosa, de mí poderosa||53.1 Per bõa fe, fremosa mia senhor, / sei eu ca máis fremoso parecer / vos fez Deus||53.2 Per bõa fe, fremosa mia senhor, / sei eu ca máis fremoso parecer / vos fez Deus||53.8 E por esto, fremosa mia senhor, / non me devedes vós culp’a põer||53.15 E rogo-vos, fremosa mia senhor, / ..., / que, ... / ..., que vós me leixedes viver||53.22 e ei mui gran pavor / d’averdes vós en mia mort’a perder / gran mesura, fremosa mia senhor||54.13 ca por mia morte sei eu que alguen, / senhor fremosa, querra vosso ben||57.10 macar vos gran mal / seja de mí, fremosa mia senhor, / eu cuido que me non possades / valer [ja, macar vós querades]||58.1 O mui fremoso parecer / que vós avedes, mia senhor||62.8 e sei, mia senhor / fremosa, ca deste poder, / ... / ..., fara-xe-m’én / perda do corpo e do sén||65.1 Senhor fremosa, grand’enveja ei / eu a tod’ome que vejo morrer||66.1 Senhor fremosa, par Deus, gran razon / seria ja agora, se en prazer / vos caesse, de quererdes prender / doo de min||70.12 mais o vosso fremoso parecer, / ..., / me quitou ja de mi-o Deus nunca dar||73.20 ca, pois eu morrer, logo dira ‘lguen, / senhor fremosa, por que e por quen / eu fui assi aa mort’achegado||78.5 que vi por meu mal / máis fremosa de quantas nunca vi / donas do mund’; ...||86.25 ca non sõo eu sabedor / de per mia morte nen per al / perder cuita se me non val / a mui fremosa mia senhor||87.5 pero forçou-mi o seu amor / e seu fremoso parecer||90.1 Senhor fremosa, fui buscar / conselh’e non o pud’aver / contra vós||103.4 e nunca d’al i vou pensando / senon no vosso fremoso parecer||105.1 Mia senhor fremosa, direi-vos ũ[a r]en: / ...||112.4 «Senhor fremosa, non poss’eu guarir»||112.6 «Senhor fremosa, non poss’eu guarir?»||116.3 Cuidava-m’eu, quando non entendia / que mal sén era de vos ben querer, / senhor fremosa, que m’én partiria / atanto que o podess’entender||116.14 e fazia dereito, ca non al, / e[n] non cuidar que me veesse mal, / senhor fremosa, d’u [o] non avia||117.22 eu que non cuido mentre vivo for, / senhor fremosa, de vós ben aver||119.18 como desejar ben-fazer / da mui fremosa mia senhor||133.1 Senhor fremosa, pois me non queredes / creer a cuita’n que me ten Amor, / por meu mal é que tan ben parecedes||137.1 En tal poder, fremosa mia senhor, / sõo de vós qual vos ora direi: / ...||137.9 Que entend’eu, fremosa mia senhor, / ..., que nunca perderei / gran ben de Deus||137.17 E des enton, fremosa mia senhor, / nunca de Deus nen de mí prenderei / prazer||137.25 E direi-vos, fremosa mia senhor, / pois vos non vir, quan perdud’eu serei: / ...||146.5 e valha-me, fremosa mia senhor, / coita que levo por vós, e pavor||146.20 senhor fremosa, se vos aprouguer, / pois m’el por vós força, que o forcedes||156.12 e á mui gran sazon, / mia senhor fremosa, que non / ouve de min nen d’al sabor||157.7 [E], pois entendo que vos praz, senhor fremosa, d’eu morrer, / quer’eu rogar Nostro Senhor que me non leixe máis viver||158.3 a máis fremosa que eu nunca vi, / a que non ouso nulha ren falar?||159.6 e, pois que vos ides d’aqui, / senhor fremosa, que farei?||161.6 pois eu de vós os meus olhos partir / e os vossos mui fremosos non vir||165.3 Quando mi agora for e mi alongar / de vós, senhor, e non poder veer / esse vosso fremoso parecer, / quero-vos ora, por Deus, preguntar: / ...||165.5 senhor fremosa, que farei enton?||168.6 mais direi-vos do que m’é mal: / de que seredes, mia senhor / fremosa, de min pecador||170.8 direi-lhes ca ensandeci / pola melhor dona que vi, / nen máis fremosa||172.6 faz-me querer ben tal senhor, / a máis fremosa nen melhor / do mund’, ...||175.30 ca, pois vir, ..., / o seu fremoso parecer enton, / demo xo lev’o que lh’al nembrará!||178.7 pero sei / ca nunca vira nen vi nen verei / tan fremosa dona com’ela vi||179.25 que eu vi por meu mal dia, / máis fremosa de quantas donas vi||183.14 ca perderia, pe-lo sén perder, / gran coita que me fazedes aver, / senhor fremosa, des que vos amei||184.1 Senhor fremosa, pois vos vi, / ouve tan gran coita d’amor / que non fui ledo||185.5 quando me fezestes ir veer / ũa dona mui fremosa que vi, / por que moiro||186.5 ést’a máis fremosa que no mund’á||186.12 quando a vejo quan fremosa é / e a vejo falar, per bõa fe||188.16 ca Deu-la fez por mal de min / máis fremosa de quantas son / no mundo||190.1 Senhor fremosa, venho-vos dizer / de quanto mal a min faz voss’amor||190.5 mia senhor fremosa, que prol vos ten / a vós de quanto mal me por vós ven?||192.7 non lhe digo de quanto coido ren / ant’o seu mui fremoso parecer||192.14 Ca, poi-la vejo, coido sempr’enton / no seu fremoso parecer||193.4 ca me fez mui bõa dona veer, / e mui fremos’, ...||194.6 non me dé Deus de vós ben, nen de sí, / se nunca tan fremosa dona vi / come vós||194.10 nunca i tan fremosa dona achei / come vós, per que me muito mal ven||194.13 e fez-vos Deus nacer por mal de mí, / senhor fremosa||195.7 E non posso nen ar poss’achar quen / me dé conselho como possa ir / vee-la dona que por meu mal vi, / máis fremosa de quantas donas vi||195.9 ca tan fremosa dona nunca fez / Nostro Senhor de quantas donas fez||196.2 Que muit’á ja que a terra non vi / u ést’a mui fremosa mia senhor||196.7 ai mia senhor e meu lum’e meu ben, / máis fremosa das donas que eu vi!||200.13 ca nunca tan fremosa dona vi / de quantas donas pude conhocer||204.2 quando non podia / a mui fremosa dona mia senhor / veer||205.12 e quen aquesta viu ja non veerá / tan mansa e tan fremosa e de bon sén||216.1 Senhor fremosa, conven-mi a rogar / por vosso mal, enquant’eu vivo for, / a Deus||217.1 Senhor fremosa, quant’eu cofondi / o vosso sén e vós e voss’amor, / con sanha foi que ouve, mia senhor||217.13 e, se mi aquesto contra vós non val, / senhor fremosa, non sei oj’eu al / con que vos eu ouse rogar por mí||221.1 Senhor fremosa, que sempre servi||223.2 Se vos eu amo máis que outra ren, / senhor fremosa que sempre servi||224.2 Se Deus me leixe de vós ben aver, / senhor fremosa, nunca vi prazer / des quando m’eu de vós parti||225.4 e, se mi-a dar quiser, / que mi-a dé cedo, ca m’é mui mester, / senhor fremosa||225.10 pois per vós sei, fremosa mia senhor, / ca non á Deus sobre vós tal poder / [per que me faça vosso ben aver]||226.2 Punhei eu muit’en me quitar / de vós, fremosa mia senhor||228.3 Niun conselho, senhor, non me sei / a esta coita que me faz aver / esse vosso fremoso parecer||228.5 e, pois aqui tamanha coita ei / u vos vejo, fremosa mia senhor, / que farei ja des que m’eu d’aqui for?||237.17 senhor fremosa, quero-vos rogar / que vos non pes, por Deus, de vos veer||238.8 ca ben assi faz a min mia senhor / e máis fremosa dona nen melhor / de quantas oj’eu sei||241.3 Nostro Senhor, e ora que sera / de min, que moiro porque me parti / de mia senhor mui fremosa, que vi / polo meu mal?||242.1 Por mia senhor fremosa quer’eu ben / a quantas donas vej’, ...||244.1 Senhor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’e amei, pois vos vi||246.8 Tan mansa vos quis Deus, senhor, fazer, / e tan fremosa e tan ben falar / que non poderia eu mal estar / de vós por quanto vos quero dizer||247.3 ouve por vós, fremosa mia senhor, / a morrer, e morrera||255.1 Senhor fremosa, non ei oj’eu quen / vos por min queira mia coita mostrar||258.2 [M]uito pun[h]ei de vos negar, / senhor fremosa, o gran ben / que vos quero||259.1 Senhor fremosa, pois pesar avedes / de que vos amo máis ca min nen al, / direi-vos gran verdad’, ...||260.1 Senhor fremosa, quero-vos rogar / por aquel Deus que vos feze nacer||261.1 [S]enhor fremosa, pois m’oj’eu morrer / assi vejo que contra vós gran ben / que vos quero non me val nulha ren||262.11 u vos non vir, fremosa mia senhor, / ai eu, cativo, de min que sera?||265.3 Nostro Senhor, que mi a min faz amar / a melhor dona de quantas El fez, / e máis fremosa e de melhor prez / e a que fez máis fremoso falar||274.7 ou se lho dizen porque ést’amada / ou por fremosa ou por ben-talhada||279.9 prazer nen ben nen o ar veerei, / se non vir vós, enquant’eu vivo for, / ou mia morte, fremosa mia senhor||294.16 mais vós, mesurada, / fremosa e mansa e d’outro ben comprida, / non no creades||297.3 Por Deus vos quero rogar, mia senhor, / que vos fezo, de quantas donas fez, / a máis fremosa nen de melhor prez||300.1 Quando vos vi, fremosa mia senhor, / logo vos soube tan gran ben querer||300.9 logo vos tant’amei, / senhor fremosa, que assi coidei / que nunca vos podesse máis amar||303.8 que eu vi / tan fremosa e que tan muito val / e en que eu tanto ben entendi||310.23 E deferença dev’end’a filhar / tod’ome que dona fremosa vir / de min||315.1 Juro-vos eu, fremosa mia senhor, / (..., / ...) / se, pois fui nado, nunca dona vi / tan fremosa come vós||315.5 se, pois fui nado, nunca dona vi / tan fremosa come vós nen de mí / tan amada com’eu vos sei amar!||319.14 U a primeiramente vi / mui fremosa, se eu d’ali / fogisse e non ar tornasse i, / assi podera máis viver||330.7 Sen[h]or fremosa, morrerei con pesar||332.3 feze-a Deus senhor de mui bon prez / e máis fremosa de quantas El fez||333.7 – Senhor fremosa, máis vos én direi: / ...||338.1 Senhor fremosa, vejo-me morrer||340.2 Oimais non á ren que mi gradecer / a mí a mui fremosa mia senhor / de a servir ja mentr’eu vivo for||343.1 Senhor fremosa máis de quantas son / donas no mundo, pol’amor de Deus, / doede-vos vós de min||354.1 Sazon sei ora, fremosa mia senhor, / que eu avia de viver gran sabor||354.6 Pois neun doo non avedes de min, / senhor fremosa, grave dia vos vi||358.13 u ést’a mui fremosa mia senhor||361.5 ben entendi, fremosa mia senhor, / ca vos nunca poderia maior / pesar dizer||366.1 Senhor fremosa, pois m’aqui / u vos vejo tanto mal ven, / dizede-m’ora ũa ren||366.6 e que sera de mí / quando m’eu ora, mia senhor / fremosa, d’u vós sodes, for?||368.10 ca, per bõa fe, á mui gran sazon / que ei eu [gran] medo de mia senhor / mui fremosa||368.15 A mui máis fremosa de quantas son / oje no mund’, aquesto sei eu ben, / quer’ir veer||369.1 Senhor fremosa, creede per mí / que vos amo ja mui de coraçon||369.6 ca nunca outra dona vi / tan mansa nen tan aposto catar / nen tan fremosa nen tan ben falar / come vós, senhor||370.2 Quando m’eu mui triste de mia senhor / mui fremosa sen meu grado quitei||372.1 Senhor fremosa, des quando vos vi / sempr’eu punhei de me guardar que non / soubessen qual coita no coraçon / por vós sempr’oue||379.6 ca morrerei, e tal tempo verra / que mia sen[h]or fremosa morrerá||383.15 Pero se ten por fremosa / máis que s’ela poder pode||397.3 e direi-vos, fremosa mia senhor, / destes meus olhos a coita que an||402.1 Senhor fremosa, des que vos amei / sab’ora Deus que sempre vos servi||403.14 ca mi avẽo assi outra vez ja, / mia senhor fremosa, que me quitei / de vós||408.13 – Pero cuid’eu, fremosa mia senhor, / des que vos vi, que sempre me gardei / de vos fazer pesar||411.1 Senhor fremosa, ... / ... / ..., conven-m’oje-mais a sofrer / todas-las coitas que sofrer poder / por vós||413.1 Senhor fremosa, por Nostro Senhor / e por mesura e porque non á / en min senon mort’, e cedo sera, / e porque sõo vosso servidor, / e polo ben que vos quer’outrossi, / ai meu lume, doede-vos de min!||416.7 E, mia senhor fremosa de bon prez, / pero vos amo máis ca min nen al, / ... / ..., / ir-m’-ei d’aqui||422.10 e, pois vos praz e lhe dades poder / de me fazer, fremosa mia senhor||425.1 Senhor fremosa, por meu mal / vos viron estes olhos meus||433.2 Ora poss’eu con verdade dizer, / senhor fremosa, que faço mal sén / en vos amar||434.1 Senhor fremosa, ja perdi o sén / por vós e cuido mui ced’a morrer||434.14 E d’atal pleito punhad’en guardar, / senhor fremosa, o vosso bon prez||435.1 Senhor fremosa, ja nunca sera / ome no mundo que tenha por ben / se eu por vós moiro||437.1 [S]enhor fremosa, querria saber / de vós||437.8 Pois que m’assi tẽedes en poder, / senhor fremosa, dized’ũa ren: / ...||437.15 que diredes, fremosa mia senhor, / u vos aquesto preguntado for: / ...||437.20 Pois vos Deus fez muito ben entender, / sen[h]or fremosa, que sempre servi||441.2 A Deus gradesco, mia senhor / fremosa, que me vos mostrou||442.1 – [S]enhor fremosa, pois me vej’aqui, / gradesc’a Deus que vos posso dizer / a coita que me fazedes sofrer||442.8 – Senhor fremosa, muito mal levei / sofrendo tempo||443.1 [A] máis fremosa de quantas vejo / en Santaren||444.7 Senhor, fremosa máis de quantas son / en Santaren e que máis desejo||445.13 [O] seu fremoso parecer / me faz en tal cuita viver / qual non posso nen sei dizer||461.20 E, pois que vossa fazenda teedes ben alumeada / e queredes ben amiga fremosa e ben-talhada||461.22 E, pois que sodes aposto e fremoso cavaleiro||499.1 Quant’eu, fremosa mia senhor, / de vós receei a veer, / muit’er sei que non ei poder / de m’agora guardar que non / veja||506.3 Pois mia ventura tal é ja / que sodes tan poderosa / de min, mia senhor fremosa||509.4 mais empero direi-vos ũa ren, / per boa fe, fremosa mia senhor: / ...||524.13 e des oimais, fremosa mia senhor, / se me matardes, ben vo-lo busquei||525.7 E, senhor fremosa, quando cuid’eu / en vós e non eno mal que mi ven / por vós, tod’aquel temp’eu ei de ben||526.1 Senhor fremosa, non poss’eu osmar / que ést’aquel’en que vos mereci / tan muito mal||527.8 E sei eu mui ben no meu coraçon / o que mia senhor fremosa fara / depois que ant’ela for||530.1 Senhor fremosa e do mui loução / coraçon, e querede-vos doer / de mí, pecador||535.1 Ai senhor fremosa, por Deus / e por quan boa vos El fez, / doede-vos algũa vez / de min||536.1 Senhor fremosa, por qual vos Deus fez / e por quanto ben en vós quis poer, / se m’agora quisessedes dizer / o que vos ja preguntei outra vez, / tenho que mi fariades gran ben||536.14 ant’errades muito, per bõa fe, / de me matardes, fremosa senhor||542.2 Preguntar-vos quero, por Deus, / senhor fremosa, ... / ..., / que pecados foron os meus||544.2 Nostro Senhor, se averei guisado / de mia senhor mui fremosa veer||551.10 Ela tragia na mão / un papagai mui fremoso / cantando mui saboroso||552.1 Senhor fremosa, pois no coraçon / nunca posestes de mi fazer ben / nen mi dar grado do mal que mi ven / por vós, siquer teede por razon, / ..., de vos non pesar / de vos veer se mi-o Deus [a]guisar||552.5 siquer teede por razon, / senhor fremosa, de vos non pesar / de vos veer se mi-o Deus [a]guisar||552.20 E assi me poderedes guardar, / senhor [fremosa], sen vos mal estar||557.13 Pois da máis fremosa de quantas son / [ja máis] non pud’aver se coita non||560.1 Senhor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’, ...||564.2 Vi oj’eu cantar d’amor / en un fremoso virgeu / ũa fremosa pastor||564.3 Vi oj’eu cantar d’amor / en un fremoso virgeu / ũa fremosa pastor||569.10 [e] por én, / por De[u]s, mia senhor fremosa, / querede-vos de [min doer]||575.14 jurou-mi, amiga fremosa, / que, ... / ..., / que, por quanta poss’avedes, / [ja o guarir non podedes]||584.14 Quando vej’esta cinta que por seu amor cingo / e me nembra, fremosa, como falou con migo||584.17 Quando vej’esta cinta que por seu amor trago / e me nembra, fremosa, como falamos ambos||591.22 – Amiga fremosa e mesurada, / non vos dig’eu que non pode seer / voss’amigo, pois om’é, de morrer||619.3 Falou-m’oj’o meu amigo / mui ben e muit’omildoso / no meu parecer fremoso, / amiga, que eu ei migo||631.4 eu viv’en coita, ca tal senhor ei / mui fremosa||631.14 Pois sobre todas en ben parecer / vos Deus fez máis fremosa e en sén||632.2 A mia senhor fezo Deus por meu mal / tan fremosa, tan de bon sén, atal / que semelha que nunca en al cuidou||632.14 Esta senhor que min en poder ten / fez Deus fremosa e de mui bon sén / que semelha que nunca en al cuidou||633.12 nen do seu bon sén / non mi ven mal, mais d’outro mui gran ben / que eu, amigos, polo meu pecado / na sa fremosa face conhoci||633.19 e gran coita que m’aficado ten, / ..., / por qual doaire (...) / na sa face fremosa conhoci||693.1 Per boa fe, mui fremosa, sanhuda / sej’eu e trist’e coitada por én||694.10 Quen lh’ora dissesse quan trist’oj’eu sejo / e quant[o] oj’eu, mui fremosa, desejo / falar-lh’e vee-l’! ...||705.10 Que fremosa que sejo / morrendo con desejo||723.17 pois me nembra fremosa u m’enmentou||724.14 Leix’a coidar eno mal que lhi eu dei / e coida en min fremosa que m’el vio||732.5 – Senhor fremosa, eu vo-lo direi: / ...||735.1 Sedia la fremosa seu sirgo torcendo||735.4 Sedia la fremosa seu sirgo lavrando||735.5 sa voz manselinha fremoso cantando / cantigas [d’amigo]||747.16 e diz el que jaz morrendo / cuidand’en quan fremosa me Deus fez||748.4 pois eu, fremosa, tan muito ben ei, / senon viver mig’enquant’eu viver||749.5 e máis d’outra ren / gradesc’a Deus eno meu coraçon / que m’El fremosa fez||750.9 e andaremos nós / bailand’ant’eles, fremosas, en cos||753.1 Fui eu fremosa fazer oraçon||755.1 Ir quer’oj’eu fremosa de coraçon, / por fazer romaria e oraçon, / a Santa Maria das Leiras||755.5 e quer’oj’ir fremosa po-lo veer / a Santa Mar[ia] das Leiras||755.8 e por esto fremosa quer’ora ir / a Santa Mar[ia] das Leiras||759.3 fez-me fremosa e de mui bon prez, / ar faz-mi meu amigo muit’amar||808.1 Senhor fremosa, tan de coraçon / vos faria, se podesse, prazer||810.7 Mui fremosa, que eu por meu mal vi / sempr’, e mias coitas, por Deus, ca non al, / meu coraçon e meu ben e meu mal||810.13 Mui fremosa e muit’aposta senhor, / sempre mui mansa e de bõa razon, / melhor falar de quantas outras son||823.17 – Par Deus, ai mui fremosa mia senhor, / mal estou eu [se o vós non sabedes]||831.15 E ben se devi’a nembrar / das juras que m’enton jurou / u m’el mui fremosa leixou||848.14 Non ei i barqueiro nen remador, / morrerei [eu] fremosa no mar maior||848.17 Non ei [i] barqueiro nen sei remar, / morrerei eu fremosa no alto mar||867a.2 Amor faz a min amar tal senhor / que é máis fremosa de quantas sei||867b.15 Amor faz a min amar tal sen[h]or / máis fremosa de quantas oj’eu sei||881.1 Por vós, senhor fremosa, pois vos vi, / me faz viver coitado sempr’Amor||883.10 Gradesco-vos que mi destes senhor / fremosa e de todo ben sabedor||888.48 paz, cortesia, / solaz, que avia / fremoso poder||889.15 ca seu fremoso catar e riir / e falar ben sempr’en bõa razon / assi m’alegra no meu coraçon||892.1 [V]ou-m’eu, fremosa, pera’l-rei||909.8 Pero que perdia o sén / pola fremosa mia senhor, / quanta coita avia d’amor / non cuidav’a teer en ren / sol que a viss’, ...||916.2 Os meus olhos, que viron mia senhor / e o seu mui fremoso parecer, / maos seran agora d’afazer / longi dela nas terras u eu for||924.9 A melhor dona e de melhor sén / e máis fremosa que Deus fez nacer||926.13 ai fremosa mia senhor, / non sei como esto podes[s]’endurar!||926.16 E ja que vos no iferno falei, / senhor fremosa||949.2 Vi eu donas, senhor, en cas d’el-rei, / fremosas e que parecian ben||949.5 a máis fremosa de quantas eu vi / long’estava de parecer assi / come vós||955.1 Senhor fremosa, ei-vos grand’amor||955.4 e eu tenho, fremosa mia senhor, / mui guisado de vos fazer pesar||957.2 Que grave m’ést’ora de vos fazer, / senhor fremosa, un mui gran prazer||958.1 Senhor fremosa, do bon parecer||958.7 E, mia senhor fremosa, morrerei / con tanto mal como mi faz Amor / por vós||963.4 Fremosa mia senhor, / mui ben me conselhades vós||983.18 Que a vó-lo demande meu linhage, / senhor fremosa, ca vós me matades||986.2 Pois de mia morte gran sabor avedes, / senhor fremosa, máis que d’outra ren||986.6 e por én / rog’eu a Deus que nunca vós vejades, / senhor fremosa, o que desejades||986.10 mais sempr’aquesto rogarei a Deus / en tal que tolha El dos vossos dias, / senhor fremosa||1002.6 a mia senhor, que eu vi / mui, mui fremosa en Losi||1003.1 Dis[s]eron-vos, fremosa mia senhor, / que me non mat’a mí o voss’amor||1028.7 Diz-mi «fremosa» e diz-mi «senhor»||1028.8 e «fremosa» mi dira quen me vir||1059.1 Senhor fremosa, que de coraçon / vos servi sempr’e sé[r]vi’e servirei||1060.1 – Senhor fremosa, si veja prazer, / pois vos non vi, ouvi tan gran pesar / que nunca mi Deus d’al prazer quis dar||1060.7 Senhor fremosa, direi-vos eu al / e creed’esto, meu lum’e meu ben||1062.1 Mia senhor fremosa, por Deus / e por amor que vos eu ei, / oid[e-m]’un pouc’...||1062.6 que ajades doo de min, / mia senhor fremosa, por Deus!||1062.15 e vós, fremosa mia senhor, / nos vos queredes én doer||1067.1 Senhor fremosa, ... / ... / ..., / rogar-vos-ei, por Deus, ..., / que vos non pes de vos eu muit’amar||1070.1 Senhor fremosa, tan gran coita ei / por vós que bon conselho non me sei||1070.3 cuidand’en vós, mia senhor mui fremosa||1074.34 se vós vistes algũa dona tal, / tan fremosa e que tan muito val, / mia senhor é||1078.8 Non mi fal coita nen vejo prazer, / senhor fremosa, des que vos amei||1083.14 E vi eu os seus olhos por meu mal / e o seu mui fremoso parecer||1084.2 A maior coita que Deus quis fazer, / senhor fremosa, a min aguisou / aquel dia que me de vós quitou||1086.1 Senhor fremosa, des aquel dia / que vos eu vi primeiro, des enton / nunca dormi||1087.1 A vós fez Deus, fremosa mia senhor, / o maior ben que vos pod’El fazer||1087.18 e fez a vós nacer / máis fremosa||1090.1 Senhor fremosa, non pod’om’osmar / quan muito ben vos quiso Deus fazer||1090.3 e quan fremosa vos fezo nacer, / quan ben vos fez parecer e falar||1091.6 por ũa dona que por meu mal vi / mui fremosa||1092.21 ca non- / ca eu dona tan fremosa veerei||1092.34 ca ensandeci / pola máis fremosa dona que sei||1100.7 Fremosa poncela, / queredes vós min por entendedor||1100.12 que vos darei boas toucas d’Estela / e boas cintas de Rocamador / e d’outras doas, a vosso sabor, / e fremoso pano pera gonela?||1104.1 Senhor fremosa, oi eu dizer / que vos levaron d’u vos eu leixei||1120.20 Quando m’el vir en Santa Marta estar / mui fremosa||1126.1 Senhor fremosa, vou-mi alhur morar, / per boa fe, muit’a pesar de mí||1131.5 fiquei, fremosa, por vos non mentir, / pequena e del [namorada]||1142.1 Diss’a fremosa en Bonaval assi: / ...||1144.1 Filha fremosa, vedes que vos digo: / ...||1144.3 que non faledes ao voss’amigo / sen mí, ai filha fremosa!||1161.7 Quen vis[s]e andar a fremosa / com’eu vi, d’amor chorando||1186.11 – Filha fremosa, por vos non mentir, / vej’eu as barcas pelo mar viir||1188.7 e, porque mi-o non leixades aver, mia filha fremosa, / non ajade-la mia [graça]||1194.8 E sei, amigo, destes olhos meus, / e sei do meu fremoso parecer, / que vos faz[en] en gran coita viver||1197.4 d’averdes donas por entendedores / mui fremosas, quaes sei que á i, / fora razon||1197.14 e vi-lhes criar, / per bõa fe, mui fremosas pastores||1197.28 e vi-lhes teer / mui fremosas pastores na pousada||1201.1 Por mui fremosa, que sanhuda estou / a meu amigo, que me demandou / que o foss’eu veer / a la font’u os cervos van bever!||1220.1 Sej’eu fremosa con mui gran pesar / e mui coitada no meu coraçon||1220.8 E ben sei [eu] de pran que por meu mal / me fez[o] Deus tan fremosa nacer||1220.15 [e] er fez-me log’i / máis fremosa de quantas donas vi||1223.3 – Nostro Senhor, fremosa mia senhor, / vos dé grado, que vo-lo pode dar||1223.15 – Nostro Senhor, que vos [fremosa] fez, / vos dé sempre mui bon grado por én||1235b.2 mais outra máis fremosa é a que min en poder ten||1235b.6 mais outra máis fremosa a que mi quer’eu mui melhor||1236.16 Mais quis Deus enton, e vi-a, / nunc’a tan fremosa vi||1236.22 e vi a / mui fremosa mia senhor||1256.10 – Ai mia senhor mui fremosa, / se de mí quei[xum’avedes, / por Deus que o melhoredes]||1259.5 ca, se oje i van tres / fremosas, eu serei / a ũa, ben o sei||1277.14 Cantava mui de coraçon / e mui fremosa estava / e disse quando cantava: / ...||1285.3 por mui fremosa, que triste m’én parti, / e dix’eu como vos agora direi: / ...||1297.1 Mia irmana fremosa, treides comigo / a la igreja de Vigo||1297.4 Mia irmana fremosa, treides de grado / a la igreja de Vigo||1307.8 Mando-vos eu ir a Far’un dia, / filha fremosa, fazer oraçon||1309.15 atende-lo-ei, velida, / fremosa e ben-talhada, / en Far[o], ena ermida||1357.10 se for d’ant’el-rei, lhi diran / ca fremosa dona matou||1357.22 ca fremosa dona matou||1367.7 Mal aja quen non servir / dona fremosa que fogir!||1368.1 A dona fremosa do Soveral / á de mí dinheiros||1372.4 e, se [i] chegasse, compraria / dona fremosa de gran mercado||1375.28 queren bon son e bõo de dizer / e os cantares fremosos e rimados||1391.11 e seredes / fremosa muit’e de bõa coor||1448.2 Ũu cavaleiro avia / ũa tenda mui fremosa||1547.20 le[i]xar velhas feas, e as fremosas / e mancebas filha-las por esposas||1612.2 Donzela, quen-quer entend[e]ria / que vós mui fremosa parescedes
[últ. rev.: 01/07/2018]