Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do F
fremoso2 adv. mod. 'fermosamente, belamente'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
53.3 sei eu ca máis fremoso parecer / vos fez Deus, e máis fremoso falar, / de quantas outras donas quis fazer||73.9 E ora, por Deus, que vos fez melhor / falar e máis fremoso parecer / d’outra dona||178.19 ca non / vi nunca dona tan ben parecer / nen tan fremoso nen tan ben falar||178.26 tanto a vejo fremoso falar / e parecer, amigos, que nembrar / non me posso senon de a veer||200.8 Tanto a vi fremoso parecer / e fremoso falar que sol mester / non m’ouvera per ren de a veer||200.9 Tanto a vi fremoso parecer / e fremoso falar que sol mester / non m’ouvera per ren de a veer||204.5 mais vi-a tan fremoso parecer / que lhi non pudi nulha ren dizer / catando quan fremoso parecia||204.7 mais vi-a tan fremoso parecer / que lhi non pudi nulha ren dizer / catando quan fremoso parecia||204.10 e quand’eu vi quan fremoso dizia / quanto dizer queria, e melhor / de quantas donas Deus fez[o] nacer, / ali non ouv’eu siso||227.13 E, u eu vi quan fremoso falava / e lh’oi quanto ben disse dizer, / tod’outra ren me fez escaescer||265.4 Nostro Senhor, que mi a min faz amar / a melhor dona de quantas El fez, / e máis fremosa e de melhor prez / e a que fez máis fremoso falar||269.4 tanto a vi fremoso parecer / e falar mans’e fremos’e tan ben||269.5 tanto a vi fremoso parecer / e falar mans’e fremos’e tan ben||300.7 E, porque vos vi fremoso falar / e parecer, logo vos tant’amei||413.22 e porque vos catar / fez máis fremoso de quantas El fez||735.2 sa voz manselinha fremoso dizendo / cantigas d’amigo||1055.23 E mal dia mi Deus deu conhocer / u vos eu vi tan fremoso catar, / ca mi valera mui máis non nacer||1072.2 Pero vejo donas ben parecer / e falar ben e fremoso catar||1072.8 A que eu vi máis fremoso parecer / de quantas eno mundo pud’achar||1552.4 escontra duas meninhas que trage, / contra que non cata ben nen fremoso
[últ. rev.: 25/04/2017]