Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do M
matar v.
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
1. v. tr. 'matar, fig. aflixir, conmover'
8.19 Mais logo m’ar mataria / un cor que ei de folia / mui comprid[o] e d’amor||8.22 un cor que ei de folia / mui comprid[o] e d’amor, / que per poucas m’ar matava||13.7 e forçou-m’ora nov’amor, / e forçou-me nova senhor, / e cuido ca me quer matar||17.4 de quen non sabe matar nen prender, / nen deostar nen bravo responder||35.1 Par Deus, senhor, mui mal me per-matou, / ..., / o que vos agora guarda de mí||45.1 Que mal matei os meus olhos e mí||46.11 aviades de me matar, / ca me non quisestes catar / dos olhos||46.34 mais leixar-me-vos-ei matar, / pois m’outro conselho non sei||61.17 e nunca m’én Deus leixe ben achar / se m’ora oj’eu non quisesse matar / que máis daquesto end’ela fazer!||77.15 e, a quen lho enmenta, / cedo o mate el-rei||80.7 e devede-l’a sofrer / por Deus e por me non matar||88.20 cuid’eu fariades melhor / que fazedes de m’alongar / d’u vós sodes e me matar||90.18 ou, se me quiserdes matar, / poderedes||97.13 ca por ela conhosc’eu ben / que, se Amor matass’alguen, / non leixaria min viver||104.31 Ca ja me non pode maior / mal fazer, nen se me matar, / daqueste que me faz aver||107.24 e moiro con pesar / de mí, que m’assi foi matar / en deseja-lo voss’amor||131.6 ei gran pavor de me fazer levar / coita longadament’e m’ar matar / por me fazer peor morte prender||131.12 mais non me mata nen me quer guarir||131.14 e non me quer matar a meu prazer||131.20 Pois m’esto faz e matar non me quer, / por que lh’ei eu tal vid’a gradecer?||131.26 e Amor non me mata nen me val||131.27 mais matar-m’-ia se fosse meu mal / ou eu cuidass’en mia mort’a perder||139.8 e vós, senhor, non sei que i perçades / en guarirdes voss’ome que matades||140.27 de me matar ou me guarir, / averei de qualquer sabor||145.10 E, se quiserdes, mia senhor, / min en poder d’Amor leixar, / matar-m’-á el, pois esto for||145.17 E, se me contra vós gran ben / que vos quero prol non tever, / matar-mi-á voss’amor por én||146.2 Por Deus, senhor, non me desamparedes / a voss’amor que m’assi quer matar||146.31 E fiqu’Amor como deve ficar, / quando vos non quiser avergonhar / de vos matar un ome que avedes||150.27 e que a non visse / por mí me matar||156.20 ja eu viver non poderei, / que me querra cedo matar / a coita que mi por vós ven||157.4 Pois que vós avedes, senhor, / tan gran sabor de me matar||163.14 E, pois mi o voss’amor matar, / dizede-me, que prol vos á?||169.3 Pois naci, nunca vi Amor / e ouço del sempre falar, / pero sei que me quer matar||169.8 Pero nunca lh’eu fige ren / por que m’el aja de matar||169.20 E, pois Amor á sobre min / de me matar tan gran poder||171.16 u me ten en poder, quer-me matar||201.2 Non me poss’eu, mia senhor, defender / que me non mate cedo vosso amor||201.5 ca, pois mi Amor ante vós quer matar, / matar-xe-mi-á se me sen vós achar||201.6 ca, pois mi Amor ante vós quer matar, / matar-xe-mi-á se me sen vós achar||203.9 De me matar fezera mui melhor / quen lhe disse ca lh’eu queria ben||248.6 Guiomar Afonso Gata / ést’a dona que me mata||250.10 mais de pran ben cuidou / que me matava||251.20 ja meus olhos me queren[do] / matar / quando lha non vou mostrar||265.21 por me fazer maior coita sofrer / me faz tod’est’, e non me quer matar||266.28 tan ben vos diran por mí «traedor» / come a min por vós se vos matar||272.3 e direi-vos que mal que os matei: / ...||289.5 ca me faz el tan coitado viver / que muit’á i que ouvera sabor / que me matasse||289.6 mais, por me leixar / viver en coita, non me quer matar||307.20 E, pois me non pod’a coita que ei, / nen Deus, matar, ja máis non morrerei||358.25 pero que me matasse / o seu amor||358.26 pero que me matasse / o seu amor (que xe me matará, / e o sei, ced’, u al non avera)||372.18 «Ai Deus, por que me van assi matar||382.13 fazede ben sempre a quen vos mal faz / e matade min, sen[h]or, pois vos praz||382.14 e nunca vós melhor mouro matedes||395.15 ouç’eu as gentes no seu ben falar / e ven Amor logo por me matar||396.19 e, pero sei que me matar’Amor||398.5 quer-me matar mui cedo per alguen, / e aquesto pod’el fazer mui ben||414.10 mais non / perdi por én coita do coraçon, / pero ben foi máis do que me matou||422.24 ca ben coido, de com’é traedor, / que me mate ced’, ...||423.2 Meus amigos, muito me praz d’Amor, / que entend’ora que me quer matar||423.5 e, por én, quanto m’el quiser matar / máis cedo tanto lho máis gracirei||423.22 mais el seja seu traedor / se me non mata||424.15 E gran mesura Deus de me matar / fara, pois m’a mort’en seu poder ten||428.13 A que non vi e mi assi vai matar, / sol que a vir, u a vir, matar-m’-á||428.14 A que non vi e mi assi vai matar, / sol que a vir, u a vir, matar-m’-á||430.17 e non pode seer / que me non mate||432.6 quando a vejo, non lh’ouso dizer / que lhe fiz ou por que me quer matar||434.6 quantos saben que vos eu quero ben / diran que vós me matastes, senhor||448.6 ar quer-me matar, / e mia senhor non me quer i valer||448.22 Mais Amor, que m’or’assi quer matar, / dé-lhi Deus quen lhi faça desejar / algun ben en que non aja poder||459.11 e quen estes mata, ..., / que ja máis en este mundo nunc’avera vingança||468.3 [...], / porque lhi rogava que perdoasse / Pero d’Ambroa, que o non matasse||483.22 come quen a seu amigo jurado, / bevendo con ele, o foi matar||497.3 senon que matades mí, pecador, / que vos servi sempr’e vos fui leal||497.10 des i é cousa mui descomunal, / de matardes min||498.3 Que razon cuidades vós, mia senhor, / dar a Deus, quand’ant’El fordes, por mí, / que matades||524.5 ca sabedes que nunca vos falei / de como me matava voss’amor||524.14 e des oimais, fremosa mia senhor, / se me matardes, ben vo-lo busquei||524.16 E creede que av[er]ei prazer / de me matardes||536.9 ca, se vos fosse ou prez ou loor, / de me matardes seria razon||536.14 ant’errades muito, per bõa fe, / de me matardes, fremosa senhor||536.20 e por én fazedes, de me matar, / mal, pois vo-l’eu, senhor, non mereci||540.8 Tanto me coita e trax mal Amor / que me mata, seed’én sabedor||540.13 ca de me matar Amor non m’é greu, / e tanto mal sofro ja en poder seu||541.18 non viven [en] qual perdiçon / oj’eu vivo, que pois m’á de matar||545.21 de me matardes faredes / meu ben||553.15 mais aque-m’en vossa prison, / de me guarir ou me matar||556.14 e podedes saber / qual coita é de padecer / aquesta de que me matades||561.4 ũa molher / que meu mal quis sempr’e quer / e me quis e quer matar||576.5 non o quero guarir nen o matar, / nen o quero de mí desasperar||581.3 Amiga, sei eu ben d’ũa molher / que se trabalha de vosco buscar / mal a voss’amigo po-lo matar||593.22 – Queredes-mi, amigo, matar?||593.24 – Non, mia senhor, mais por guardar / vós, mato mí, que mi-o busquei||604.20 E, se [o] non guisardes mui ced’assi, / matades vós, amig’, e matades min||604.20 E, se [o] non guisardes mui ced’assi, / matades vós, amig’, e matades min||608.13 De vos por mí Amor assi matar, / nunca vos desto bon grado darei||624.10 se m’algũu tempo quisera leixar / ela servir e non na ir matar||624.11 mais, pois-la matou serei sofredor / sempre de coita enquant’eu viver||627.2 pois vejo d’Amor que me quer matar / por ũa dona||627.6 catarei ja das donas a melhor / por que, pois mi á de matar, m’at’Amor||698.9 e pesou-lhi máis ca se o matasse||715.9 Se o faz, faz-mi torto e, par Deus, mal me mata||722.22 mais el me mata porque quer morrer / por mí de pran||812.6 ca sofr’eu mal por vós, qual mal, senhor, / me quer matar||851.12 [E] pero nunca lh’eu cousa mereci / per que me mate||857.3 Non foi senon por me matar, / pois todo meu mal teedes por ben||858.5 Matando-m’, El fezera-me ben i / tal que tevera que m’era gran ben||871.1 Par Deus, coraçon, mal me matades / e prol vossa nen minha non fazedes||871.4 e a senhor por que mi assi matades / al cuida, ca non no vosso cuidar||871.7 mal dia foron meus olhos catar / a fremosura por que me matades!||890.3 Vejo mia morte, que mi á de matar, / en vós e non vos ous’én ren dizer||900.23 que Deus, que m’esto foi mostrar, / por én me leixa de matar||913.14 Ben vos digo que ante m’eu / queria ja siquer matar / ca lhi fazer nen un pesar||918.6 sen sa ajuda e sen seu dinheiro / fostes ala matar un cavaleiro||918.13 ca non foi tal que a Roda entrass’e / que cavaleiro da vila matasse / senon vós||918.18 tornad’ala e ben barataredes, / e matad’outro quando virdes jeito||943.6 cuidand’, amiga, qual era melhor: / de o matar ou de lhi fazer ben||957.18 que prol á [a] min guarir eu vós, senhor, / e matar mí, que moiro por guarir?||968.7 por quant’eu dela ben dixi, / quer-m’ora por én matar||978.24 e, pois sen vós non posso guarecer, / se me matassedes ja, prazer-m’-ia||979.28 mais, se eu non morrer, irei / ced’u lhe mia coita direi, / e por ela me matarán||983.18 ca vós me matades, / pois voss’amor en tal coita me trage||1003.2 Dis[s]eron-vos, fremosa mia senhor, / que me non mat’a mí o voss’amor||1003.5 ca me non mat’a min o voss’amor||1003.6 mais mata-me que o non poss’aver||1003.8 ca ben sei que vos disseron por mí / que me non mata voss’amor, assi / com’alguen cuida||1003.11 ca me non mata voss’amor as[s]i||1003.12 mais mata-me que mi-o non quer Deus dar||1003.17 que me non mata voss’amor de pran||1003.18 mais mata-me, senhor, que o non ei||1035.4 e diz assi: / que o mat’eu e que faço mui mal||1035.5 mais onde ten el que o mato eu / se el morre por lh’eu non dar o meu?||1035.10 e diz que o mato a mal-fazer||1035.16 «[E] matades-me, senhor»||1042.14 Se vos non fezer ben, por mí Amor / vos matará, ben sei que sera assi||1055.20 non averia este mal, par Deus, / por vós d’Amor, que mi á ced’a matar||1096.12 e, polos outros, que [ja] o leixaron, / quer matar min por esto, mal pecado||1096.18 e matar-mi-á por esto e non sei quando||1096.22 E matar-m’-á por esto, desejando / ben desta dona||1096.27 pois que mi matasse||1096.28 mata-los-ia, seu ben desejando||1098.20 ca sei que non é tan forços’Amor / que me mate se m’achar con senhor||1104.10 por én, senhor, assi Deus mi perdon, / máis mi valera ja de me matar / eu||1105.6 e, pois que lho disser, / mate-m’ela se me matar quiser||1105.6 e, pois que lho disser, / mate-m’ela se me matar quiser||1118.14 e o ifante don Pedro, / seu filho, que s’aventura / a un grand’usso matar||1175.8 lidar con mouros e muitos matar||1190.10 mais, de pran, por xe mi matar, / fez ũas lirias [no son / que mi sacan o coraçon]||1190.16 mais vedes de que me matou: / ...||1310.10 pola fremosa do bon parecer, / que de matar ome sempr’á sabor||1310.15 que me non tolhas meu sono por quen / me quis matar||1314.17 e las que cantavan non nas quer matar, / a las aves m[eu amigo]||1344.18 mais o que me del máis mata / é que no meu des[barato] / [ele] faz i gran barata||1345.13 ca me querra matar se m’én partir / esta gran coita que me nunca fal||1357.4 a gran traiçon a matou||1357.10 se for d’ant’el-rei, lhi diran / ca fremosa dona matou||1357.16 e di / que faça i cobras por mí / ao que a dona matou||1357.22 ca fremosa dona matou||1361.2 Os zevrões foron buscar / Rodrigo po-lo matar||1387.13 praz-me con el, pero tregoa lhi dei / que o non mate||1396.14 e non cavalguedes tan sen razon, / siquer por vossas bestas, que matades||1404.7 e el[e] tornou logo sa via / con dous cães grandes que tragia, / que na porta m’ouveran de matar||1410.11 eu oi ja que un ome d’Espanha / sobre peagen mataron aqui||1445.14 se te deitan por én de Portugal, / ou mataste omen ou roubaste aver?||1445.16 – Joan Va[a]squez, nunca roubei ren / nen matei omen||1455.5 El de fam’e de sede / mata om’, e ben sabede / por que o faz||1469.20 ca, se morrer, diran que me matou / a melhor dona que eu nunca vi||1470.3 e quer-se-me matar, / e a min seria melhor||1471.3 Vós avede-los alhos verdes e matar-m’-iades con eles!||1480.6 «A[i] Pero Garcia, / gran med[o] ei de Dona Maria, / que nos mataria»||1485.3 Ai Justiça, mal fazedes, que non / queredes ora dereito filhar / de Mor da Cana porque foi matar / Joan Airas||1485.11 e, quando lh’el queria mui milhor, / foi-o ela logo matar ali||1485.17 foi-o ela logo matar por én||1485.21 mais, Justiça, ..., / metan-na so el, e padecerá / a que o a mui gran torto matou||1545.36 se o mat’ou se me matar, / de qualquer se[e]ria / de ventura minguada||1545.36 se o mat’ou se me matar, / de qualquer se[e]ria / de ventura minguada||1590.6 e Don Fagundo quer-s’ora matar / porque matou sa vaca ocajon||1607.15 E os mouros pense de os matar, / ca de todos gran desonra colheu / no corpo||1613.10 e mat[a]rei ũu par de perdizes||1616.8 A mia coita non á par, / ca sei que me quer matar||1657.21 quen lh’aquesta manha tolher / ben assi o pode matar
2. v. pr. 'matarse, suicidarse'
128.28 ante se devi’a matar!||145.2 Por Deus vos rogo, mia senhor, / que me non leixedes matar, / se vos prouguer, a voss’amor||203.12 e de meu mal non lhe pesava én / e fezera de me matar melhor||235.26 Ca non mi avia por end’a matar / nen ar avia peor a estar / dela do que m’oj’estou||392.1 Deus, como se foron perder e matar / mui boas donzelas, quaes vos direi!||520.19 ca tal é que ante se matara / ca mi falar se o sol cuidara||580.14 Feze-o por encoberta, / ca sei que se fora matar / ante que min fazer pesar||598.9 ca non á mester / de tal vida avermos de passar, / ca máis nos valria de nos matar||642.13 Matar-mi-ei se mi-o dizedes||690.7 Pes a quen-quer e mate-se por én, / ca post’é ja o que á de seer||752.15 ca, se non, fora ben de se matar||817.15 ca mi valera máis de me matar||976.17 mais agora eu me matei / perque d’u ela é seí / outra vez||1094.13 – Matar-m’-ei, filha, se mi-o disserdes||1094.14 – Por que vos avedes, madr’, a matar?||1117.15 máis me valria log’en me matar / se m’oito dias tan gran sazon for||1119.18 matar-se devian con sas mãos / porque perderon atan bõo senhor||1362.15 matar-se-m’ia un dia / ou ele ou Airas Louço||1532.23 devia-m’a matar / ant’ou seer ao dem’encomendado||1545.28 ca el de tal coraçon é, / que de cavalo que de pé, / ca se querra migo matar||1561.17 e Joan Simion quer-s’ora matar / porque lhi con olivas morreron||1590.5 e Don Fagundo quer-s’ora matar / porque matou sa vaca ocajon||1609.8 Mais eu me matei, que fui começar / con dona ata[n] velha [e] sabedor||1637.20 ant’esto faça, se non, matar-s’-á, / ca est’é o começo do lavor

◆ IPr.: P1 mato, P3 mata, P5 matades||ICp.: P3 matava||IPt.: P1 matei, P2 mataste, P3 matou, P5 matastes, P6 mataron||IAp.: P3 matara||IFt.: P1 matarei, P3 matará, P6 matarán||IPp.: P3 mataria||SPr.: P3 mate, P5 matedes||SPt.: P1 matasse, P3 matasse, P5 matassedes||SFt.: P1 matar, P3 matar, P5 matardes||Imp.: P5 matade||Inf.: P5 matardes||Xer.: matando
[últ. rev.: 07/05/2018]