Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do M
mester s. m. 'mester, oficio, profesión'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
115.16 – Paai Soares, o om’é de seu / triste e nojoso e torp’e sen mester||971.22 – Afonso Anes, est’é meu mester, / e per esto dev’eu a guarecer / e per-servir donas quanto poder||971.34 E faça quis-cada-quen seu mester||1340.11 oimais se ten el por desasperado / da prol do mester e da clerizia||1340.14 sen egreja nen capela de prol / e sen o mester per que guarecia||1340.17 E ja de grado el renunçaria / sas ordĩis, ..., / por lhe non seer seu mester defeso||1340.21 perder a prol do mester que avia||1443.17 por que lho sofrerei / a Pedr’Amigo se me mal disser / de meus mesteres||1502.3 e caeredes en este mester / se me creverdes, que ést’aguisado: / ...||1513.7 Deus me cofonda se oj’eu i sei / destes mesteres qual fazes melhor!||1513.9 – Joan Garcia, soo sabedor / de meus mesteres sempr’adeantar||1513.13 pero non sodes tan desloador / que con verdade possades dizer / que meus mesteres non sei ben fazer||1513.19 e teus mesteres conhocer-tos-ei||1513.20 e dos mesteres verdade direi: / ...||1513.25 e leixade mí, que sei ben fazer / estes mesteres que fui começar||1514.17 – Lourenço, a min grave non sera / de te pagar tanto que mi quiser, / pois ante mí fezisti teu mester||1514.24 mais outr[o], a que [meu] mester fezer / que m’én entenda, mui ben [mi] fara||1589.16 E, se eu ensinado vou / des i, senhor, deste mester / de foder||1655.10 pois non apres nen un mester, / quen querra i o seu perder?||1663.2 Quen a sa filha quiser dar / mester con que sábia guarir / a Maria Doming’á d’ir||1663.19 que lhi mostrará tal mester / por que seja rica molher

aver mester 'ser necesario, precisar, ter necesidade'
Pode rexer a preposición de
23.23 se me dar / quiser mia morte, que m’ei mui mester||62.22 E, se me Deus vosso ben der / e me non ar quiser guisar / vosco que me possa durar, / non mi avera mester||68.4 ca, se lh’ela non quer prestar, / al do mundo non lh’á mester||68.5 mais que mester lhe pod’aver / o que lhe non pode tolher / tal cuita como sigo ten?||102.7 ca eu ja non lho rogarei, / pois vejo que non mi á mester!||117.11 E, mia senhor, sei eu guardar outr’én, / e a min, que mi avia máis mester, / non sei guardar||150.9 se me Deus non der / ben da ben-talhada, / nen vida longada / non mi á min mester||407.12 nunca Deus quiso dar a entender / atal razon qual oj’eu mester ei / pera falar no que sempre cuidei||423.24 e, se me del queixar, / Deus non me valha, que eu mester ei||452.1 Mester avia Don Gil / ũu falconci[nh]o bornil / que non voass’...||456.22 «Fiida mester á||487.23 Nen na egreja non vos conselh’eu / de teer voz, ca vos non á mester||625.2 Non quer’a Deus por mia morte rogar / nen por mia vida, ca non mi á mester||643.9 Macar lho rogo, non mi á mester, / mais que farei, pois migo non quer / estar?||860.15 e negar-me non á mester||978.12 e falistes-me u vos mester avia||990.10 E oimais ben pode dizer / tod’ome que esto souber / que o mundo non á mester||1019.11 mais diz quant’i á mester||1024.19 E non se queixe, ca non lh’á mester||1074.17 – Abril Perez, fostes-me demandar / de tal demanda que resposta non / á i mester||1187.19 Non mi á máis vosso preito mester||1243.15 – Se mi-o negardes, filha, pesar-mi-á, / ca, se máis á i feit’, a como quer, / outro conselh’avemos i mester||1247.22 mais en tal feito muit’á mester al||1316.7 an-no mester, an-[n]o mester!||1316.7 an-no mester, an-[n]o mester!||1399.14 e mostrou-m[e] albergue cabo sí, / en que compre[i] quanto mester avia||1435.6 cata capelo / que ponhas sobr’elo, / ca mui mester ch’á||1435.31 e non ch’á mester / panos louçãos||1494.12 ca, se avede-la besta mester, / se vo-la ome toste non trouxer, / queredes ome trager come can||1512.11 e no degredo non á ja mester / nen ja da capa non ei a falar||1518.2 Dona Ouroana, pois ja besta avedes, / outro conselh’ar avedes mester||1534.1 Jograr, tres cousas avedes mester / pera cantar de que se paguen én||1540.6 sempre por vós esto farei, / cada que m’ouverdes mester||1586.7 fazed’ora (...) / ũa soldada polo meu amor / a de parte, ca non ei máis mester||1593.8 E foi Deus ja de conos avondar / aqui outros, que o non an mester||1620.17 «Que vós do vos[s]o filho / prazer vejades, que vós me ajudedes / o capelan que vós mester avedes!»||1637.11 ca torcer- / -s’-ia mui tost’e non ar á mester||1643.16 E, pois ben quer remiir seu pecado, / logar achou qual avia mester||1653.11 pera que demo queredes / puta que non á mester?||1666.12 e a cachaça non á mester
28.20 nen ei poder de vos fogir, / nen á de se gardar mester, / senhor, quen Deus gardar non quer||123.22 E veede se mi á mester / d’atal parenta ben querer||126.17 e por esto non mi á mester / de trabalhar en vos fogir||200.9-10 Tanto a vi fremoso parecer / e fremoso falar que sol mester / non m’ouvera per ren de a veer||277.16 E en seu ben per mí seer loado / non á mester de ende máis dizer||407.8 Tan muit’avia mester de saber / trobar mui ben quen por atal senhor / trobar quisess’, ...||598.7 ca non á mester / de tal vida avermos de passar||1020.3 – Non vos á mester de mi ren negar||1232.23 mais á mester de lho fazer el ben / creent’, e vós non o ceardes én||1618.22 Tal rapaz que lh’á mest[er] desta besta, / eu cuido ben que lho tenho ach[a]do
fazer mester 'ser preciso, convir'
879.16 – Sodes de corte e non sabedes ren, / ca mester faz a tod’omen que dé, / pois à corte por livrar algo ven||1326.3 non faz mester a ti, Fernan Chancon, / d’ir entençar come torpe avurrido
seer mester 'ser preciso, necesario'
Esta expresión pode rexer as preposicións de e en
95.27 é-me mui mester / oimais mia morte ca viver||131.19 non me quer el contra ela valer / nen dar-m’esforço, que m’era mester||141.7 ca vós devedes a valer / a tod’ome que coita ouver, / ca me seria máis mester||145.18 matar-mi-á voss’amor por én, / e a min sera mui mester||151.3 mia morte mui mester me seria||159.16 que me dé mia morte por én, / ca muito me sera mester||161.8 E ben mi-o per-devedes a creer / que me sera mia mort’, e m’é mester||164.16 que me dé seu ben, que m’é mui mester||214.12 mais a Deus rogar / quer’eu assi (ca assi m’é mester) / que El me dé mia morte||215.24 valha-m’El contra vós, senhor, / ca muito me per-é mester||225.3 se mi-a dar quiser, / que mi-a dé cedo, ca m’é mui mester, / senhor fremosa||331.3 que vos non sérvia, ca non m’é mester, / ca nunca ren por mí quisestes dar||500.10 pois calar-me non m’é mester / e dizer-vo-lo non m’er val?||758.18 non s’esforc’enos olhos seus, / ca des oimais non lh’é mester||773.16 Mai-la donzela que muit’á servida / o seu amigo, esto lh’é mester: / ...||797.13 E a min era mui mester / ũa morte que ei d’aver / ante que tal coita sofrer||886.19 tal é come quen ten / ante sí quanto lh’é mester / e non lh’ousa falar en ren||898.20 por én non trobo, ca non m’é mester||905.10 Assaz entendo eu que d’ir / começar con atal molher / come vós non m’era mester||925.13 e o senhor, que acorrer non quer / a seus vassalos quando lh’é mester, / peca mortal||943.15-16 mais foi i tan coitado que mester / non m’én fora, pois que o vi, per ren||1215.7 E atal preito m’era mui mester, / se mi Deus aguisar de o aver||1232.27 – Mester vos é, ca vo-lo entenderán / se o ceardes, [e] guardar-vos-an||1242.20 quando nos for mester, / nos guarde de mal se vir ca ben é||1244.12 Que non ouvess’antre nós qual preito á / per qual [a] vós [vos] foi sempre mester, / deviades por mí a fazer que-quer||1337.6 Vencede-vos aquanto vos disser, / ca perfiardes non vos é mester / con vossa madr’...||1407.17 non vos veer quando vos for mester||1408.21 e, u lh’aven algũa cousa tal / que lh’é mester, scient’é sen ciença||1415.4 porque vos nembrastes de mí / a sazon que m’era mester / u cheguei a vosso logar||1415.18 porque vos nembrastes de min / u m’era mui mester assaz||1463.23 Sanhudo ven contra el-rei ja, / ca, u foi mester, non chegou||1490.19 e descobri-la-ia / e revolve-la se fosse mester||1524.10 e non guarra ja del se non ouver / ome que lhi dé quanto lh’é mester||1554.5 pero diz el que, se lhi for mester, / que provará ante qual juiz quer / que a trouxe sempre des que foi nada||1587.11 Amigo, esto t’é mester: / ven a dar-mi algo d’oj’a tercer dia||1621.23 E ora faça el-rei quanto poder, / e eu servi-l’-ei cando for mester||1622.10 outro caminho cate toda via, / ca o da Triidade non lh’é mester||1632.11 Quen mal nen ben con el non comeu ‘ssi, / e del ben diz nen mal, non lh’é mester||1637.25 e, quando mester for, / descobri-la e cobri-la poderá / e revolve-la
24.30-31 é, pois atal / ventura ei eu, mui mester / de morrer, pois a vós proug[u]er||35.6 e pois ora non quer / que vos veja quando m’é máis mester, / mia senhor fremosa, de vos veer||66.30 ca me sera, mia senhor, máis mester / de veer-vos, se end’a vós prouguer||96.14 e, se lh’ome aquesto non faz, / de máis viver non lh’é mester||304.8 ca non m’é mester / d’eu viver máis se seu ben non ouver||338.19 ca de viver máis non m’era mester!||421.16 ca m’é mui mester / de mi-a dar El||421.19 E, se El sabe que m’é mui mester / de mi-a dar, El mi-a dé se lh’aprouguer||563.15 De mi valerdes era mui mester / porque perço quanto vos [eu] direi||734.15 e dixi-lh’eu que non lh’era mester / de falar i||1064.18 E, se mi Deus quiser fazer / este ben, que m’é mui mester, / de a veer||1074.39 ca vos non é mester / de dizerdes de bõa dona mal||1213.10 ca ja m’end’eu o máis do preito sei / e non vos é mester de mi-o negar||1246.15 nen vos era mester / de a fazer||1459.7 De fazer filhos m’é mester
409.22 Mais aqui é mester sabedor[ia] / máis ca esforç’en punhar d[e fazer] / a mia senhor serviço toda via
teer mester 'convir, ser conveniente'
73.12 pois a mí contra vós mester non ten / nulha cousa, dizede-me ũa ren: / ...
[últ. rev.: 07/05/2018]