Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do M
meu pron. pos. m. de P1 'meu'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
1.8 as[s]i que nen un ben enton / non cuidava que era meu||1.20 as[s]i que du os bõos son / máis loo meu prez ca o seu||1.23 e meu coraçon / non sera senon da que sei / mui fremosa e de gran prez||1.26 e que polo meu gran mal vi||3.16 ca daquel dia en que m’eu parti / da mia sen[h]or e meu lume e meu ben||3.16 ca daquel dia en que m’eu parti / da mia sen[h]or e meu lume e meu ben||11.23 a dona que meu receber / con migo se pode perder||11.32 ca non quer’eu filhar o seu / nen lh’ar querrei leixar o meu||13.2 Que me non podesse forçar / cuidei eu de meu coraçon||13.12 mais forçaron-mi os olhos meus / e o bon parecer dos seus||14.45 Que prazer / avedes de me tolher / meu corpo, que vos servia?||18.19 pero, senhor, ren non vos val, / que nunca eu de vós parti / meu coraçon||18.21 e farei meu mal||20.10 pois eu de vós os meus olhos partir / e vos non vir u vos soia veer||20.13 Ca vos vi eu por meu mal, mia senhor||20.18 Fez-me-vos Deus, por meu mal, ben querer!||20.19 Por meu mal foi||20.20 pois que vos ja sempr’eu / averei ja [e]no meu coraçon / a desejar||20.21 e nunca máis do meu / cor perderei mui gran coita||21.1 Diz meu amigo que lhe faça ben||23.26 non por meu ben, mia senhor, mais por meu / mal||23.26 non por meu ben, mia senhor, mais por meu / mal||25.7 macar m’end’eu quisesse al non / queria o meu coraçon||25.8 macar m’end’eu quisesse al non / queria o meu coraçon / nen nos meus olhos||27.1 Min fez meter meu coraçon / en amar tal senhor||27.6 pois ora non ei poder d’ir / i nen poss’én meu cor partir||28.12 e vejo que figi meu mal / de vos veer||30.12 Ca, mal pecad’, en tanto ten / ela meu mal como meu ben!||30.12 Ca, mal pecad’, en tanto ten / ela meu mal como meu ben!||31.8 Por que vos ei eu, mia senhor, / a dizer nada do meu mal||33.3 ca non quer Deus nen vós nen meu pecado / que [vós] querades per ren entender / com’eu estou mui preto de morrer||34.21 u lh’eu meu mal e mia coita dissesse||35.9 Assi me podera de mal quitar / se El ouvera de meu be[n] sabor||35.18 e sei / que me vos non amostrou por meu ben / o que me vos mostrou||35.19 e sei / que me vos non amostrou por meu ben / o que me vos mostrou, mais por meu mal||36.4 vel en meu cantar / non a leixarei a loar||41.6 e o seu bon parecer, que lh’eu vi, / por meu mal foi, macar lho gradeci||41.9 e vej’ora ca por meu mal me vio||41.15 por meu mal foi, ca polo meu ben non||41.15 por meu mal foi, ca polo meu ben non||44.15 Eu, ..., / fig’este atreviment’atal / u lhi dixi [este] meu mal||45.1 Que mal matei os meus olhos e mí||56.25 e que perdedes d’eu vosso seer / ou de vós do meu ja-que m’[e]mentar?||56.26 Ca sei que o meu ei ementado||57.14 E, mia senhor, direi-vos én com’é / o meu||59.1 Per boa fe, meu coraçon, / mal me per-fostes conselhar||61.1 Muitos teen oje por meu trobar / ca mi-o non faz nulha dona fazer||63.7 ca sei / ca ja per vós non perderei / gran coita do meu coraçon||64.1 Deus, meu Senhor, ..., / Vós me tolhede este poder / que eu ei de muito viver||64.7 nunca perderei / esta coita que oj’eu ei / d’amor eno meu coraçon||66.8 nen desejarei no meu coraçon / enquant’eu ja eno mundo viver||71.28 e con mia cuita me querrei / compõer con meu coraçon||72.2 De cuita grand’e de pesar / non á oj’o meu coraçon / nulha mingua||73.28 mais porque vejo que é vosso sén / per meu preito mal embaratado||76.8 E pesa-vos porque non ei / eu poder no meu coraçon / d’amar, mia senhor, se vós non||78.4 que vi por meu mal / máis fremosa de quantas nunca vi / donas do mund’; ...||79.2 Ũa donzela quig’eu mui gran ben, / meus amigos, assi Deus me perdon||79.3 e ora ja este meu coraçon / anda perdudo e fóra de sén / por ũa dona||79.6 por ũa dona, ..., / que depois viro[n] estes olhos meus||79.9 Porque a donzela nunca verei, / meus amigos, enquanto eu ja viver||79.16 Porque da dona son eu sabedor, / meus amigos, ..., / que a donzela en seu parecer / semelha muit’, ...||79.19 e por end’ei sabor / de a servir, pero que é meu mal||80.25 sempr’eu desejei / o vosso ben e vos neguei / meu cor dest’e vo-l’encobri||82.1 Muitas vezes en meu cuidar / ei eu gran ben de mia senhor||86.2 atal ést’o meu sén||86.14 por tamanha cuita sofrer / qual sofr’eu no meu coraçon||94.18 de non poder dela partir / os meus olhos||102.15 E, pero m’eu vejo meu mal / e mia mort’, ...||103.6 e atant’ei de ben eno meu coraçon||105.2 vós sodes mia morte e meu mal e meu ben, / e máis||105.2 vós sodes mia morte e meu mal e meu ben, / e máis||105.5 Vós sodes mia mort[e] e meu mal, mia senhor||106.22 Meu conhocer fez a min o maior / mal que m’outra ren fazer poderia||107.13 dizen que punhe d’endurar / meu mal quant’endurar poder||108.4 e esforçar mui ben meu coraçon / e ar pensar de m’ir alhur guarir||108.15 e sempr’i tornará o meu cuidado / por quanto ben vi eu en elas ja||108.32 Como perdi / e despendi, / vivend’aqui, / meus dias, posso-m’én queixar||108.66 E meu descord’acabarei||109.14 ca, des que os vejo, non poss’eu per ren os meus deles partir||109.15 nen meu coraçon nunca o de vós partirei||110.5 [e] sei que contra vós nulha ren me non val, / ..., / nen a vossa mesura nen [meu] conhocer||115.2 – Paai Soarez, venho-vos rogar / por un meu ome que non quer servir||120.1 Meus olhos, quer-vos Deus fazer / ora veer tan gran pesar||120.6 e non poss’eu saber / por que vos faz agora Deus / tan muito mal, ai olhos meus!||123.2 Eu sõo tan muit’amador / do meu linhagen||123.7 e eu sempr’o meu amarei||123.9 E sempre serviç’e amor / eu a meu linhagen farei||123.18 ca non quer / en meu preito mentes meter||125.1 Meus olhos, gran cuita d’amor / me dades vós||125.4 mais ja des aqui, / meus olhos, por Nostro Senhor, / non choredes||126.5 meus olhos e meu coraçon / e Amor||126.5 meus olhos e meu coraçon / e Amor, todos estes son / os que me non leixan quitar||126.8 ca os meus olhos van catar / esse vosso bon parecer||127.11 mais non quis Deus que meu mal entendesse||127.17 E, mia senhor, se eu morte prendesse / aquel primeiro dia en que vos vi, / fora meu ben||127.18 mais non quis Deus assi, / ante me fez por meu mal que vivesse||131.17 e a senhor que eu por meu mal vi / non me quer el contra ela valer||131.27 mais matar-m’-ia se fosse meu mal / ou eu cuidass’en mia mort’a perder||132.14 meu mal cuidei / porque cuidei / d’amar-vos ja, mais que farei?||132.18 Que farei eu con tanto mal, / pois vosso ben tod’é meu mal?||133.3 por meu mal é que tan ben parecedes||133.4 e por meu mal vos filhei por senhor||133.5 e por meu mal tan muito ben oi / dizer de vós||133.6 e por meu mal vos vi||133.7 pois meu mal é quanto ben vós avedes||133.10 por meu mal vivo máis ca vós cuidades||133.11 e por meu mal me fezo Deus nacer||133.12 e por meu mal non morri u cuidei / como vos viss’, ...||133.13 e por meu mal fiquei / vivo||133.14 pois vós por meu mal ren non dades||138.18 de mia mort’ouv’, e de meu mal, sabor||138.20 e, mal pecado, non moir’eu por én, / nen moiro porque seria meu ben||139.16 e sabiádes / ca por aquest’ei perdudo meu sén||139.19 poderei eu meu sén cobrar des i||141.1 Meu Senhor Deus, ..., / tolhed’Amor de sobre mí||142.5 todos maravilhados son / de non poder meu coraçon / per algũa guisa quitar, / ..., de vos amar||143.10 Por gran coita per-tenh’atal / d’amar a quen nunca meu mal / nen mia coita ei a dizer||144.1 Meu coraçon me faz amar / senhor atal||148.15 e veeredes meus filhos andar / netos de G[u]ed’e partir en Sousela!||148.21 ante farei meu linhagen melhor||148.23 e veeredes, pois meu filho for / neto de Gueda, con condes mizcrado!||152.8 Tod’ome que souber meu coraçon / nulha culpa non me dev’a põer||153.12 mais da gran coita do meu coraçon / non lh’ei a dizer ren||156.10 e veedes meu sén perder / por vós||160.6 e assi morrerei por quen / nen quer meu mal nen quer meu ben||160.6 e assi morrerei por quen / nen quer meu mal nen quer meu ben||160.15 que me fez amar tal molher / que meu serviço non me quer!||161.5 e, mia senhor, gran dereito farei, / pois eu de vós os meus olhos partir / e os vossos mui fremosos non vir||161.16 mais que farei, ai meu lum’e meu ben||161.16 mais que farei, ai meu lum’e meu ben||161.21 por mal de min e do meu coraçon||163.16 E vós, lume dos olhos meus, / oir-vos-edes maldizer / por min||164.14 E, se m’El amostrar a mia senhor, / que am’eu máis ca o meu coraçon||165.6 Dized’, ai coita do meu coraçon!||165.15 que me fez Deus querer / ben por meu mal||166.2 Que ben que m’eu sei encobrir / con mia coita e con meu mal||166.18 Pois Deus, que mi-a fez muit’amar, / non quer, nen o meu coraçon||167.13 É a que Deus fez por meu mal||167.16 e nunca end’atenderei / con que folgu’o meu coraçon||168.9 pois ensandeci / por vós, que eu por meu mal vi||170.4 e, pois me deles non poss’amparar / nen me leixan encobrir con meu mal||170.18 Mais, pois me coitan, dizer-lhe-la ei / a meus amigos, e a outros non||173.6 ai lume destes meus / olhos e coita do meu coraçon!||173.7 ai lume destes meus / olhos e coita do meu coraçon!||174.24 que ren do meu nen do seu non dissesse||177.2 Ai eu, coitad’, e por que vi / a dona que por meu mal vi!||177.12 que eu quero gran ben, / per bõa fe, non por meu ben||178.2 u eu primeiro vi / a mia senhor e meu lum’e meu ben||178.2 u eu primeiro vi / a mia senhor e meu lum’e meu ben||178.11 que ben mil vezes no dia me ten, / meus amigos, desjuigad’assi||179.4 que non visse, ca por meu mal a vi!||179.18 pois non vej’ela, que por meu mal vi||180.7 E queixo-me dos olhos meus / por end’, assi Deus me dé ben||180.13 E queixo-m’, e meu coraçon, / porque mi faz gran ben querer / vós||181.4 por non sofrer mui gran coita d’amor / que sofri sempre no meu coraçon||181.8 pesa-me muito que non veerei, / ante que moira, meu lum’e meu ben||181.8 pesa-me muito que non veerei, / ante que moira, meu lum’e meu ben||185.21 non vos poss’eu dize-lo mui gran ben / que lhe Vós, meu Senhor, fazer fezestes||185.25 nen o meu mal non o posso dizer||186.1 Meus amigos, direi-vos que m’aven / e como moir’e conselho non ei / por ũa dona||186.6 e, meus amigos, máis vos direi ja||186.24 porque ei medo no meu coraçon||186.26 porque ei medo no meu coraçon, / ..., de perder, / meus amigos, quanto vos eu direi||187.1 Meus amigos, oimais quero dizer / a quantos me veeren preguntar / qual ést’a dona que me faz morrer||189.21 e calo-m’ante con meu mal||191.4 que me fez Deus, por meu mal, ben querer||193.14 pois non vir ela que por meu mal vi||193.15 E por meu mal, amigos, non morri||194.1 Ai mia senhor e meu lum’e meu ben, / per bõa fe, verdade vos direi||194.1 Ai mia senhor e meu lum’e meu ben, / per bõa fe, verdade vos direi||194.8 E, mia senhor e meu lum’e meu ben, / ..., / nunca i tan fremosa dona achei / come vós||194.8 E, mia senhor e meu lum’e meu ben, / ..., / nunca i tan fremosa dona achei / come vós||195.6 como possa ir / vee-la dona que por meu mal vi||195.28 e sempr’averei mal / se non vir ela, que vi por meu mal||195.29 E, meus amigos, se non ést’assi, / non me dé Deus dela ben nen de sí||195.32 e, se non, leve Deus u son os seus / estes meus olhos que vejan os seus||196.6 ai mia senhor e meu lum’e meu ben, / máis fremosa das donas que eu vi!||196.6 ai mia senhor e meu lum’e meu ben, / máis fremosa das donas que eu vi!||196.8 E, meus amigos, por meu mal a vi / das outras donas parecer melhor||196.8 E, meus amigos, por meu mal a vi / das outras donas parecer melhor||196.11 e fez-mi-a Deus veer por mal de mí, / meus amigos||197.2 Joana, dix’eu, Sancha e Maria / en meu cantar con gran coita d’amor||198.2 Ora vej’eu que fiz mui gran folia / e que perdi ali todo meu sén||198.16 ca non soubera que lhe ben queria / esta dona senon por meu mal sén||199.6 mais eu tan coitad’ando, / cuidando en ũa destas tres que vi, / polo meu mal||199.31 perque destorvan min de meu coidado||203.11 e de meu mal non lhe pesava én / e fezera de me matar melhor||203.13 ca, meus amigos, des que a non vi / desejo morte, que sempre temi||204.18 ést[e] meu coraçon traedor / que mi-a depois conselhou a veer||204.22 E, meus amigos, par Santa Maria, / des que a vi muito me vai peor||211.4 e o gran ben que lhi Deus dar / quis por meu mal||212.16 log’eu dela e de min rogarei / a Deus que vejan estes olhos meus / que [El i leixe mao prez aver / a quen mal preço vos quer apoer]||213.18 per min e per meu coraçon||215.5 e, se non, nunca estes meus / olhos vejan niun prazer / de quant’al desejan veer||215.11 se nunca no vosso logar / tive ren no meu coraçon||216.15 que ar cofonda quen / me non leixa convosco máis morar, / e os meus olhos||217.5 perder de tal guisa meu sén / que cofondi vós||221.6 sen vosso grado me vos faz Amor, / e sen o meu, querer gran ben, senhor||221.16 des que vos viron estes olhos meus / sen vosso grado me v[os] faz Amor, / [e sen o meu, querer gran ben, senhor]||222.1 Meu Senhor Deus, venho-vos eu rogar / con a maior coita que nunca vi / aver a ome||222.5 e nunca tal pesar / me façades, meu Senhor Deus, veer / per que eu aja o corp’a perder||222.8 e meu sén ést’atal / de vos rogar por est’e non por al||224.7 Ouv’eu tal coita no meu coraçon / que nunca vi prazer se ora non||225.9 chorando muito destes olhos meus||226.11 e non quis o meu coraçon||227.9 ca me faz Deus por meu mal entender / todo seu ben||228.15 a qual oj’eu ei no meu coraçon / por vós||232.10 vi-lh’aver / sempre pesar do meu prazer / e sempre sanha contra mí||232.14 que da morte, que m’ora ven, / pesar-lh’-á porque é meu ben||233.6 que a mí aveo en guisa tal / que vi todo meu ben por gran meu mal||233.6 que a mí aveo en guisa tal / que vi todo meu ben por gran meu mal||233.15 e pois meu tempo tod’assi passei||236.14 ca sei que por meu mal lho diria||237.7 senhor, por vós, que eu por meu mal vi||238.1 Fiz meu cantar e loei mia senhor / máis de quantas outras donas eu vi||240.7 e irei én / con mui gran coita no meu coraçon||240.13 e meu sén / e meus conselhos todos aqui son||240.14 e meu sén / e meus conselhos todos aqui son||241.4 que moiro porque me parti / de mia senhor mui fremosa, que vi / polo meu mal?||241.12 esta senhor, que por meu mal amei / des que a vi||242.18 perdendo meu sén / por veer ela||242.23 E por aquesta coid’eu a morrer, / a que Deus fez, por meu mal, tanto ben||243.21 pero estou led’en meu coraçon / porque quero tan bõa dona ben||244.9 senhor de min e meu ben e meu mal||244.9 senhor de min e meu ben e meu mal||244.14 e, por én, coita do meu coraçon, / aque-m’aqui eno vosso poder||246.16 mais tant’esforç’ei no meu coraçon||248.15 E dixe-lh’eu, ja vos digo, / a coita que ei comigo, / per boa fe, meu amigo: / ...||250.1 O meu amigo, ... / ..., as[s]anhou-s’un dia contra min / muit’endoado||251.13 mais non pod’ela por ende / o meu / coraçon partir do seu||251.18 mais vai-se meu mal sabendo||251.19 ja meus olhos me queren[do] / matar / quando lha non vou mostrar||252.20 E nunca m’end’eu partirei, / ca non quer o meu coraçon / nen Deus||253.7 E partir-s’-an os olhos meus / de non veer de nulha ren / prazer||253.13 E partir-s’-á meu coraçon / de nunca d’al ren se pagar||255.13 Ai mia senhor, lume daquestes meus / olhos||255.14 Ai mia senhor, lume daquestes meus / olhos, que eu vi sempre por meu mal||256.6 E, porque nunca estes meus / olhos fazen senon chorar, / u vos non veen||256.11 Com’e quanto meu coraçon / senon en vós d’en al cuidar||257.1 Estes olhos meus ei eu gran razon / de querer mal enquant’eu ja viver||257.7 desses vossos olhos e destes meus / me vẽo sempre coit[a] e pesar||257.9 poi-los meus foron os vossos catar||258.8 Quisera-m’eu que foss’assi / que podesse meu coraçon / encobrir||258.13 ca entendi eu, por meu mal, / que vós parecedes melhor / de quantas eu vi, mia senhor||258.28 e negara-vo-l’eu, mais non / quis Deus nen o meu coraçon||259.26 nen vós, sen[h]or, que eu, mal dia nado, / por meu mal vi e destes olhos meus||259.26 nen vós, sen[h]or, que eu, mal dia nado, / por meu mal vi e destes olhos meus||262.15 E os meus olhos non poden veer / prazer, enmentr’eu vivo for, per ren||262.17 pois vos non viren, meu lum’e meu ben||262.17 pois vos non viren, meu lum’e meu ben||264.2 Punhar quer’ora de fazer / a meus olhos mui gran prazer||264.5 ca lhes quero fazer veer / a senhor do meu coraçon||266.6 e perdi-me con estes olhos meus||266.7 e meus amigos perden, senhor, min||266.21 catade, senhor, non vos esté mal, / ca polo meu non vos venh’eu rogar||266.30 senhor e lume destes olhos meus||267.1 Meus amigos, que sabor averia / d’a mui gran coita’n que vivo dizer / en un cantar que querria fazer!||269.25 [M]ai-la mia ventura e aquestes meus / olhos an i [mui] gran culpa||270.20 daquestes olhos meus / non perdi coita||271.1 Pelos meus olhos ouv’eu muito mal||271.6 mais mal dia eu dos meus olhos vi||272.1 Non me soub’eu dos meus olhos melhor / per nulha ren vingar ca me vinguei||272.5 e fiz seu mal e do meu coraçon / por me vengar deles e por al non||273.8 E os meus olhos, con que vos eu vi, / mal quer’, ...||273.16 A mia ventura quer’eu mui gran mal, / e quero mal ao meu coraçon||276.7 porque vos amo máis ca min nen al, / per boa fe, nen ca os olhos meus||276.9 senhor de min e do meu coraçon||277.8 E empero quand’eu en meu cuidado / cuido nas coitas que me faz aver||279.1 Senhor e lume destes olhos meus, / per bõa fe, direi-vos ũa ren||284.1 Meus amigos, quero-vos eu mostrar / com’eu querria ben da mia senhor||284.16 e por aquest’é ‘ssi meu coraçon||285.7 E venh’a vós chorando destes meus / olhos con vergonha e con pavor||286.6 E porque son mui ben quitos os meus / olhos de nunca veeren prazer||286.14 e, porque sodes meu mal e meu ben, / avede vós oje doo de min!||286.14 e, porque sodes meu mal e meu ben, / avede vós oje doo de min!||290.22 E melhor éste, mais sera meu ben / de morrer cedo||293.17 atanto fazedes a min levar / maior coidado no meu coraçon||295.3 u non poss’, ..., / vee-la senhor do meu coraçon||295.10 que eu vi por aquestes meus / en grave dia||296.7 por vós, ai meu lum’e meu ben||296.7 por vós, ai meu lum’e meu ben||296.11 Ai coita do meu coraçon||296.16 Ai lume destes olhos meus||302.21 meu mal éste quanto ben ei||307.7 Da mia senhor e do meu coraçon, / ... / ..., / maravilho-me e faço gran razon||310.2 A mia senhor, que me foi amostrar / Deus por meu mal||311.3 ben desejava enton / dela eno meu coraçon||311.7 Chorand’enton dos olhos meus||313.5 chorei tan muito destes olhos meus / que non vi ren||314.22 se m’oir esta vez / meu Senhor Deus e mi-a mostrar quiser||316.6 por ũa dona que eu quero ben / atal per que ei perdudo meu sén||318.20 pero entendo que faço mal sén / en desejar meu mal come meu ben||318.20 pero entendo que faço mal sén / en desejar meu mal come meu ben||320.14 e al desej’eu no meu coraçon||320.16 e cuidará que non / sera meu ben e dara-mi-o por mal||322.1 Ai mia senhor, lume dos olhos meus||324.13 mai-lo meu mal (...), / ca x’an eles mal de mal, / mai-lo meu mal non é mal!||324.15 ca x’an eles mal de mal, / mai-lo meu mal non é mal!||326.4 é ja assi, amigos meus, / que non ei eu end’al fazer / enquant’ela poder viver||326.10 mais vedes, de guisa mi aven, / meus amigos, que ést’assi||327.2 [V]eeron-m’ora preguntar / meus amigos por que perdi / o sén||327.7 Quen ben quiser meu coraçon / saber, por que ensandeci / pregunte-me||328.1 Senhor de mí e do meu coraçon||329.2 Aquestas coitas que de sofrer ei, / meu amigo, muitas e graves son||329.14 Guisado teen de nunca perder / coita meus olhos e meu coraçon||329.14 Guisado teen de nunca perder / coita meus olhos e meu coraçon||330.18 ca d’err’ei contra J[e]sus eno coraçon meu||331.2 Ai mia senhor, veen-me conselhar / meus amigos como vos eu disser||332.1 A mia senhor, que eu por meu mal vi, / feze-a Deus senhor de mui bon prez||332.10 e todo por meu mal / a fezo Deus [de muito ben senhor]||332.14 E non mi foi Nostro Senhor mostrar / os seus olhos, de pran, por ben dos meus||332.15 mais por meu mal||333.5 se vos por mí, meu amigo, ven mal, / pesa-m’ende, mais non farei i al||334.3 maravilho-m’eu do gran mal / que mi fazedes por meu mal||335.2 Ai amiga, sempr’avedes sabor / de me rogardes por meu amigo / que lhi faça ben||336.15 Pois que meu prez nen mia onra non crece / porque me quigi teer à verdade||336.20 e pojará meu prez e meu valor / con mentira||336.20 e pojará meu prez e meu valor / con mentira||337.7 Vivo coitado no meu coraçon||337.10 e, meus amigos, ..., / non querria [deste mundo outro ben]||337.13 E de chorar quitar-s’-ian os meus / olhos||337.16 e, meus amigos, ..., / non querria [deste mundo outro ben]||341.4 os que me van poer / culpa de m’eu mui cativo fazer / en meus cantares||343.3 doede-vos vós de min e dos meus / olhos||344.2 Que sen meu grado me parti / de mia senhor e do meu ben||345.1 O meu amig’, amiga, que me gran ben fazia||345.12 que nunca se partisse de mí sen meu mandado||348.2 Por non saberen qual ben desejei / e desejo eno meu coraçon||348.3 Por non saberen qual ben desejei / e desejo eno meu coraçon, / nen o meu mal||348.14 E por esto non poderán saber / nunca meu mal per min mentr’eu poder||349.1 A dona que eu vi por meu / mal e que me gran coita deu / e dá||350.8 A vós non ous’a gran coita dizer / que ei por vós eno meu coraçon||353.7 Sofrer quero de nunca lhe dizer / qual ben lhe quero no meu coraçon||355.2 Gradesc’a Deus que me vejo morrer / ante que máis me soubessen meu mal||355.13 Pero choravan estes olhos meus / con mui gran coita||355.20 E ben tenho que me fez Deus i ben / porque mia coita non forçou meu sén||356.3 e queren devinhar meu coraçon||356.7 E non pode per mí saber meu mal / sen devinha-lo||358.8 algun amigo meu||358.23 que nunca o meu / mal máis diria de mia coita eu / a mia senhor||363.6 averei, se Deus me perdon, / gran coita no meu coraçon!||363.7 E, pois partir os olhos meus / de vós, que eu quero gran ben||363.14 E, se Deus m’algun ben non der / de vós, que eu por meu mal vi||364.1 O meu Senhor [Deus] me guisou / de sempr’eu ja coita sofrer||365.14 A meu pesar quanto morei / sen vós foi, e daquestes meus / olhos||367.10 e [e]no meu coraçon / tal coita ei que non [poderia viver]||368.1 Quer’eu agora ja meu coraçon / esforçar ben e non morrer assi||370.7 se ante non morrera / ali u eu dela quitei os meus / olhos e me dela triste parti||371.28 «Le[i]xade-m’ora, por Nostro Sen[h]or», / ca as[s]i se sol meu padr’a emparar||372.25 e me queirades por Deus consentir / que diga eu atanto en meu cantar||372.27 que á dona que m’en seu poder ten, / que sodes vós, mia senhor e meu ben||375.13 Pois de vos servir é meu coraçon / e non atendo por én galardon / de vós||377.9 des i ar ei meu grand’afan e mal / de vós||378.2 Vedes, amigos, que de perdas ei / des que perdi por meu mal mia sen[h]or||385.1 Queixum’ouvi dos olhos meus||385.9 mais os meus olhos quer’eu ben||385.15 mais os meus olhos quer’amar||387.5 – Meu amig’, enquant’eu viver / nunca vos eu farei amor / per que faça o meu peor||387.7 – Meu amig’, enquant’eu viver / nunca vos eu farei amor / per que faça o meu peor||387.19 – Meu amig’, ar direi que non||388.2 U m’eu parti d’u m’eu parti, / log’eu parti aquestes meus / olhos de veer||388.5 e, par Deus, / quanto ben avia perdi, / ca meu ben tod’era veer||389.9 e lhe sempre con meu trobar pesava||391.9 ca ja cegan os olhos meus / por vós||397.1 Estes meus olhos nunca perderán, / senhor, gran coita mentr’eu vivo for||397.4 e direi-vos, fremosa mia senhor, / destes meus olhos a coita que an||397.8 Guisado teen de nunca perder / meus olhos coita e meu coraçon||397.8 Guisado teen de nunca perder / meus olhos coita e meu coraçon||397.10 mais-los meus olhos, per alguen veer, / choran e cegan quand’alguen non veen||397.15 mais os cativos destes olhos meus / morrerán sempre por veer alguen||399.3 e gran prazer viron os olhos meus||400.2 – Vedes, senhor, quero-vos eu tal ben / qual maior posso no meu coraçon||403.1 Muito ando triste no meu coraçon||404.9 Deus / fez-me chorar dos olhos meus||405.1 Meus amigos, muit’estava eu ben / quand’a mia senhor podia falar / na mui gran coita||405.8 por mal de min e destes olhos meus / me guisou ora que non viss’os seus||407.24 porque ja soo fóra de meu sén / chorando cativ’, ...||407.25 e meu coraçon / ja non sab’al fazer senon cuidar / en mia senhor||411.13 mais quer’a Deus rogar / que me leixe meu temp’assi passar||411.15 ca en desejos é todo meu ben||412.25 mais foron-mi-o tolher / meus pecados||413.6 ai meu lume, doede-vos de min!||414.1 A mia senhor, que por mal destes meus / olhos eu vi, fui-lhe gran ben querer||416.3 e os meus olhos gran coita que an / por vós, senhor||416.14 senhor de mí e do meu coraçon||418.1 Senhor, que eu por meu mal vi||419.4 e, ja que ést’assi, / meus amigos, ..., / gradesc’a Deus que me faz a maior / coita do mund’aver por mia senhor||420.16 pois m’El non quis nen quer del defender / e de meu mal ouve tan gran sabor||421.4 mais, se soubessen o meu coraçon, / no’me cuid’eu que o fossen provar||421.7 Mais, porque non saben meu coraçon, / se van eles maravilhar per min||421.15 pero se maravilhan én / os que non saben meu coraçon ben / por que a peço||423.1 Meus amigos, muito me praz d’Amor, / que entend’ora que me quer matar||423.12 que me fui mostrar / ũa dona que eu vi ben falar / e parecer por meu mal||424.14 ca melhor m’é ca tal vida viver / e ca meu tempo tod’assi passar||424.20 ca por meu mal mi-a fez El conhocer, / esto sei ben, e tanto desejar||425.1 Senhor fremosa, por meu mal / vos viron estes olhos meus||425.2 Senhor fremosa, por meu mal / vos viron estes olhos meus||429.2 e Tu me guia, / que a vis[s]’oj’eu por meu ben, a que veer queria||429.13 sempre [e]no meu coraçon muito veer desejo / a senhor do melhor prez||430.7 atan gran pavor ei que mui gran ben / me lhe fezesse, por meu mal, querer||430.21 ca non averei, pois eu morto for, / tal coita qual ei no meu coraçon||431.14 Non sei que é de min nen que sera, / meus amigos||433.10 de-lo dia que vos primeiro vi / meu mal fiz e faço de vos amar||433.14 Mui gran dereito faç’en me queixar / de vós, senhor, eno meu coraçon||435.20 E non tenhades que vo-lo dig’eu / por al senon por ben voss’e por meu||436.14 mais non poss’eu sofrer des aqui / quantas coitas meus cuidados me dan / por vós||439.3 Tan muito mal me ven d’amar / a mia senhor, ..., / meus amigos, que assi [é] / que ei a dizer con pesar||439.8 Quando me nembra quanto mal, / meus amigos, me d’Amor ven||442.5 – Amigo, por meu amor e por mí, / [s]ofred’a coita que vos por mí ven||444.2 senhor e lume destes olhos meus||444.15 senhor de mí e do meu coraçon||445.20 e o seu ben / desejando perço meu sén||447.13 E sab’este meu coraçon / que por vós muito mal levou / des que vos vi||451.2 Ai eu, coitada, como vivo en gran cuidado / por meu amigo, que ei alongado!||451.4 Muito me tarda / o meu amigo na Guarda||451.6 Ai eu, coitada, como vivo en gran desejo / por meu amigo, que tarda e non vejo!||454.4 Pois que me foi el furtar / meu podeng’e mi-o negar||454.12 Mandou-m’el furtar a ‘lvor / o meu podengo melhor / que avia||459.7 e des i pera meu corpo levarei ta[l] guisamento||465.16 E ja eu nunca veerei / prazer con estes olhos meus / de[s] quando a non vir||465.21 «Moir’eu porque non vej’aqui / a dona que por meu mal [vi]»||468.20 mais, se m’eu taes non escarmentasse / cedo, meu preito non seeria nada||470.2 Don Airas, pois me rogades / que vos dia meu conselho, / direi-vo-lo en concelho||476.15 E, se queredes meu conselho filhar, / creede-m’ora, ben vos acharedes||482.10 ca os pontos del no meu coraçon / se ficaran de guisa que log’i / cuidei morrer||482.19 Deus, meu Sen[h]or, / esta paixo[n] sofro por teu amor||487.25 o arcebispo, voss’amig’e meu||495.19 ca meu serviç’e meu amor / sera-vos d’escusar peior / que a min d’escusar viver||495.19 ca meu serviç’e meu amor / sera-vos d’escusar peior / que a min d’escusar viver||495.23 que, pero s’o meu tempo sal / per morte, ..., / que me non quer’end’eu doer||498.17 ca El sabe mui ben / ca sempre foi meu saber e meu sén / en vos servir||498.17 ca El sabe mui ben / ca sempre foi meu saber e meu sén / en vos servir||499.18 confort’ei no meu coraçon||500.8 Ou a quen direi o meu mal / se o eu a vós non disser||500.14 per quen saberedes meu mal?||500.20 E por én, ..., / coita deste meu coraçon, / a quen direi o meu pesar?||500.21 E por én, ..., / coita deste meu coraçon, / a quen direi o meu pesar?||501.12 porque era meu ben de non durar / en tan gran coita nen tan gran pesar||501.16 Assi non er quis que m’eu percebesse / de tan gran meu mal nen o entendi||504.7 esta coita sofr’eu / por vós, senhor, que eu / vi polo meu gran mal||504.16 pois por meu mal assi / esta [coita sofr’eu / por vós, senhor]||506.17 E, lume destes olhos meus||507.1 Senhor, dizen-vos por meu mal / que non trobo con voss’amor||508.19 ca máis meu ben é de morte sofrer / ante ca sempr’en tal coita viver||509.9 e que [e]st’é mia mort’e meu gran mal||509.10 mais, par Deus, senhor, que por meu mal vi||509.16 mais, par Deus, coita do meu coraçon||511.17 con cuidad’e con pavor / meu coraçon non é são||511.22 senhor do meu coraçon||513.5 [e] pero m’eu lá long’estou, / se non é o coraçon meu / máis preto dela que o seu||513.20 e sempre sigo ten o meu||515.1 Se eu podess’ora meu coraçon, / senhor, forçar||519.8 E quen vos ben con estes meus / olhos visse||520.16 porque mia senhor cuidou ben / que d’outra eran os desejos meus||521.2 A mia senhor, que eu por mal de mí / vi e por mal daquestes olhos meus||522.5 que se doia ja do meu mal||523.5 u non vir vós, que eu por meu mal vi||523.7 porque tamanh’é o meu mal / que non vejo prazer de min nen d’al||523.11 E, pois meu feito, senhor, assi é, / querria ja mia morte||526.9 se é, sen[h]or, porque vos sei amar / mui máis que os meus olhos nen ca min||527.13 E, pois tamanho foi o erro meu / que lhi fiz torto tan descomunal||529.4 ca ben creede que outro prazer / nunca [d’al] veran estes olhos meus||529.9 e dos meus olhos podedes creer / que outro prazer nunca d’al veran||529.15 mais [dos] meus olhos vos poss’eu dizer / que non veerán prazer d’al nen de min||535.4 doede-vos algũa vez / de min e destes olhos meus||535.10 querede-vos de min doer / e destes meus olhos, senhor||535.15 querede-vos doer do meu / mal e dos meus olhos, meu ben||535.16 querede-vos doer do meu / mal e dos meus olhos, meu ben||535.16 querede-vos doer do meu / mal e dos meus olhos, meu ben||538.17 ca, se meu feito vai assi / e m’El non for ajudador / contra vós||540.1 Senhor, cuitad’é o meu coraçon / por vós||542.4 Preguntar-vos quero, por Deus, / ... / ..., / que pecados foron os meus||542.9 Pero sempre vos soub’amar, / ... vi, / máis que os meus olhos e min||544.21 e perd[er]ei meu mal e meu cuidado||544.21 e perd[er]ei meu mal e meu cuidado||545.18 E, pois mentes non metedes / no meu mal||545.22 de me matardes faredes / meu ben||547.11 Mais nulha ren / non atendo de vosso ben / e cuido sempre no mal meu||551.8 «Oimais non é nada / de fiar per namorado / nunca molher namorada, / pois que mi o meu á errado»||553.3 senhor deste meu coraçon||554.2 Ben me podedes vós, senhor, / partir deste meu coraçon / graves coitas||555.2 senhor deste meu coraçon||555.16 senhor, pois tant’é o meu mal||557.16 e per vós viv’eu en tal perdiçon / que nunca dormen estes olhos meus||558.7 Prazer avedes do meu mal, / pero vos amo máis ca min||558.10 e por én peç’a Deus assi, / que sabe quant’é o meu mal||558.14 Muito vos praz do mal que ei, / lume daquestes olhos meus||559.10 que nunca viu ome tanto / por meu mal e meu quebranto||559.10 que nunca viu ome tanto / por meu mal e meu quebranto||560.2 e no meu coraçon / ei mui gran pesar||560.7 mais non posso forçar o coraçon, / que mi forçou meu saber e meu sén||560.7 mais non posso forçar o coraçon, / que mi forçou meu saber e meu sén||561.3 Amor fez a mí amar, / gran temp’á, ũa molher / que meu mal quis sempr’...||561.23 A min fez gran ben querer / Amor ũa molher tal / que sempre quis o meu mal||562.2 Punh’eu, senhor, quanto poss’en quitar / d’en vós cuidar este meu coraçon||562.9 Non pudi nunca partir de chorar / estes meus olhos||562.20 des que vos eu por meu mal conhoci||563.18 e, pero praz-vos do meu mal máis||564.26 ca meu coraçon non é / nen sera, per bõa fe, / senon no [que] quero ben||564.29 «Nen o meu», dixi-lh’eu, «ja, / senhor, non se partirá / de vós, por cujo s’el ten»||564.32 «O meu», diss’ela, «sera / u foi sempr’e u está, / e de vós non curo ren»||565.8 Quand’eu a beldade vossa / vejo, que vi por meu mal||569.8 Vós sodes tan poderosa / de mí que meu mal e meu ben / en vós é todo||569.8 Vós sodes tan poderosa / de mí que meu mal e meu ben / en vós é todo||569.14 Eu vivo por vós tal vida / que nunca estes olhos meus / dormen, mia senhor||570.1 Ben entendi, meu amigo, / que mui gran pesar ouvestes||570.7 mais certo seed’, amigo, / que non fui o vosso pesar / que s’ao meu podess’iguar||570.22 ca o meu non se pod’osmar, / nen eu non o pudi negar||571.3 Amiga, muit’á gran sazon / que se foi d’aqui con el-rei / meu amigo||571.15 Amiga, o coraçon seu / era de tornar ced’aqui / u visse os meus olhos e min||572.1 Que trist’oj’é meu amigo, / amiga, no seu coraçon||572.5 e faz gran razon / meu amigo de trist’andar||572.15 nen vio el mí / nen ar oio meu mandado||573.5 porque é lá meu amigo||574.2 Que muit’á ja que non vejo / mandado do meu amigo||576.1 O meu amig’, amiga, non quer’eu / que aja gran pesar nen gran prazer||577.2 Amiga, bon grad’aja Deus / do meu amigo que mi ven||577.4 quando o vir dos olhos meus||578.1 Vós, que vos en vossos cantares «meu / amigo» chamades||580.1 Pesar mi fez meu amigo||580.20 ca de morrer ou de viver / sab’el ca x’é no meu poder||582.14 Rog’eu a Deus e digo / por aquel meu amigo, / louçana||582.19 Por aquel meu amigo, / que o veja comigo, / louçana||583.1 Non chegou, madr’, o meu amigo, / e oj’ést’o prazo saido||583.4 Non chegou, madr’, o meu amado, / e oj’ést’o prazo passado||584.2 – Madre, moiro d’amores que mi deu meu amigo||584.5 – Madre, moiro d’amores que mi deu meu amado||584.7 Madre, moiro d’amores que mi deu meu amigo||584.10 Madre, moiro d’amores que mi deu meu amado||585.2 – Ai flores, ai flores do verde pino, / se sabedes novas do meu amigo?||585.5 Ai flores, ai flores do verde ramo, / se sabedes novas do meu amado?||585.7 Se sabedes novas do meu amigo, / aquel que mentiu do que pôs con migo?||585.10 Se sabedes novas do meu amado, / aquel que mentiu do que mi á jurado?||587.1 Amad’e meu amigo, / valha Deus, / vede la frol do pinho / e guisade d’andar||587.5 Amig’e meu amado, / valha Deus, / vede la frol do ramo / e guisade d’andar||589.2 Com’ousará parecer ante mí / o meu amig’, ai amiga, por Deus||589.3 e com’ousará catar estes meus / olhos se o Deus trouxer per aqui||589.6 pois tan muit’á que nos veo veer / mí e meus olhos e meu parecer?||589.6 pois tan muit’á que nos veo veer / mí e meus olhos e meu parecer?||589.9 se os meus olhos vir un pouc’alçar||590.2 – En grave dia, senhor, que vos oi / falar e vos viron estes olhos meus!||591.2 como pode meu amigo viver / u os meus olhos non pod’én veer||591.3 como pode meu amigo viver / u os meus olhos non pod’én veer||591.6 poder meu amigo viver sen mí||592.17 «Senhor, rogad’a senhor do meu mal, / por Deus, que mercee aja de min»||593.3 – Si, mia senhor, ca non poss’al / fazer, ca seria meu mal / e vosso||593.19 mais quer’eu ant’o meu passar / ca assi do voss’aventurar||595.1 – Non poss’eu, meu amigo, / con vossa soidade / viver||595.15 e, amigo, partide / o meu gran mal sen conto||596.9 e jurastes-mi polo meu amor||596.16 e des oimais, ai meu perjurado, / nunca molher deve, ..., / [muit’a creer per juras d’amigo]||597.1 O meu amigo á de mal assaz / tant’, amiga, que muito mal per-é||598.1 Meu amigo, non poss’eu guarecer / sen vós nen vós sen mí||599.3 que non possa veer / meu amig’e meu ben e meu prazer!||599.3 que non possa veer / meu amig’e meu ben e meu prazer!||599.3 que non possa veer / meu amig’e meu ben e meu prazer!||599.9 de me guardar que non / visse meu amig’e meu coraçon||599.9 de me guardar que non / visse meu amig’e meu coraçon||599.15 quand’aguisastes que per nulha ren / eu non viss’o meu amig’e meu ben||599.15 quand’aguisastes que per nulha ren / eu non viss’o meu amig’e meu ben||601.1 Meu amigo ven oj’aqui / e diz que quer migo falar||601.15 e oimais perde meu amor||601.20 e, pois fez mal sén, / d[er]eit’é que perça meu ben||602.2 Quisera vosco falar de grado, / ai meu amig’e meu namorado||602.2 Quisera vosco falar de grado, / ai meu amig’e meu namorado||602.12 Gran pesar ei, amigo, sofrudo / por vos dizer meu mal ascondudo||602.16 Senhor do meu coraçon||603.1 Vi-vos, madre, con meu amig’aqui / oje falar||603.6 ca, pois que s’el ledo partiu d’aquen, / non pode seer senon por meu ben||603.13 El pôs os seus olhos nos meus enton||604.1 Gran temp’á, meu amigo, que non quis Deus / que vos veer podesse dos olhos meus||604.2 Gran temp’á, meu amigo, que non quis Deus / que vos veer podesse dos olhos meus||605.7 Valer-vos-ia, par Deus, meu ben, / se eu ousasse||606.1 Pera veer meu amigo, / que talhou preito comigo, / ala vou, madre||606.4 Pera veer meu amado, / que mig’á preito talhado, / ala vou, madre||607.3 que, pois que viu meu mandado, / quanto pode viir ven||607.20 e das coitas que lh’eu dei / des que foi meu namorado||608.6 non é sen guisa de por mí morrer / quen mui ben vir este meu parecer||608.15 e, meu amigo, máis vos én direi||613.1 Meu amig’, u eu sejo / nunca perço desejo / senon quando vos vejo||613.8 U quer que sen vós seja, / sempr’o meu cor deseja / vós atá que vos veja||614.1 Por Deus, punhade de veerdes meu / amig’, amiga, que aqui chegou||614.14 De o veerdes, gran prazer ei i, / pois do meu ben desasperad’está||616.17 folgarei / e veerei todo meu ben||617.1 Pois que diz meu amigo / que se quer ir comigo, / ..., / praz a mí||617.5 éste o meu solaz||618.2 Por Deus, amiga, pes-vos do gran mal / que diz andand’aquel meu desleal||619.1 Falou-m’oj’o meu amigo / mui ben e muit’omildoso / no meu parecer fremoso||619.3 Falou-m’oj’o meu amigo / mui ben e muit’omildoso / no meu parecer fremoso||620.1 Vai-s’o meu amig’alhur sen mí morar||620.3 ei end’eu pesar, / ..., eno meu coraçon, / tamanho que esto non é de falar||620.7 ca todo meu ben perderia per i||624.24 pois eu meu ben nunca posso cobrar||625.5 e leix’a min pas[s]ar / as[s]i meu tempo||625.17 que nunca prazer no coraç[on] meu / me pode dar||626.10 log’i cu[i]dei que non / perdesse coita do meu coraçon||629.1 Non á meu padre a quen peça / ũa peça d’unt’anelho||629bis.5 e el padr’é do meu drudo / [...]||630.2 Estes que agora, madre, aqui son / dizen que é sandeu meu amigo||630.5 mais ben creo, se me vis[s]en, que non / terrian meu amigo por sandeu||632.1 A mia senhor fezo Deus por meu mal / tan fremosa||633.7 per que o verv’en meu dan’é provado||633.11 mais d’outro mui gran ben / que eu, amigos, polo meu pecado / na sa fremosa face conhoci||633.14 por quanto mal end’a min ven d’ali / está o verv’en meu dan’acertado||633.21 e assi / en meu dan’é o verv’afaçaiado||633.24 entendi / que este vervo, ..., / é con verdad’en [meu] dan’acabado||634.6 e, mia senhor, est’é gran mal sobejo / meu e meu gran quebranto||634.6 e, mia senhor, est’é gran mal sobejo / meu e meu gran quebranto||634.20 non quedarei ar, meu ben e meu lume, / de chorar sempre||634.20 non quedarei ar, meu ben e meu lume, / de chorar sempre||638.12 e, pero, [mia] senhor, grand’é meu mal, / vedes o que mi é máis grave que al||639.5 per meu ben servir||639.15 E, meus amigos, quen ben cousecer / o mui gran ben que Nostro Senhor deu / a esta dona||641.1 Perdud’ei, madre, cuid’eu, meu amigo||643.1 Agora vẽ[o] o meu amigo / e quer-se log’ir e non quer migo / estar||644.5 Des oimais andarei leda, meu amigo, pois vos vejo||644.10 ca ja máis non ar fui ledo meu coraçon, meu amigo||644.10 ca ja máis non ar fui ledo meu coraçon, meu amigo||645.1 Assanhei-m’eu muit’a meu amigo / porque mi faz el quanto lhi digo||646.1 Estava meu amig’atenden[d]’, e chegou / mia madr’...||648.1 Disse-mi a mí meu amigo, ..., / que non lh’estevess’eu triste||648.5 Disse-mi a mí meu amigo, ..., / que non lh’estevess’eu triste||649.4 e, amigo, grad’oj’a Deus / que vos veen os olhos meus||649.5 Ouv’én por vós tal coita eno meu coraçon / que nunca vos cuidar’a veer nulha sazon||649.9 E rog’eu, meu amigo, aquel Deus que me fez / que nunca eu ja viva sen vós tan[t]’outra vez||650.1 Cuidades vós, meu amigo, ca vos non quer’eu mui gran ben||650.5 eno meu coraçon vos ei / tan grand’amor, meu amigo||650.6 eno meu coraçon vos ei / tan grand’amor, meu amigo||650.10 se souberdes, meu amigo, ca poss’eu ren no mund’achar / que a mí tolha [desejo / de vós u vos eu non vejo]||651.1 Meu amigo, ... / ..., / por Deus, a quen m’assanharei, / amig’, ou como viverei?||651.5 Se m’eu a vós, meu amig’e meu ben, / non assanhar, dizede-m’ũa ren: / ...||651.5 Se m’eu a vós, meu amig’e meu ben, / non assanhar, dizede-m’ũa ren: / ...||652.1 Quando vos eu, meu amig’e meu ben, / non posso veer, vedes que mi aven: / ...||652.1 Quando vos eu, meu amig’e meu ben, / non posso veer, vedes que mi aven: / ...||652.4 tenh’olh’e vej’e non posso veer, / meu amig’, o que mi possa prazer||652.5 Quando vos eu con estes olhos meus / non posso veer, ..., / tenh’o[lh’e vej’...]||652.13 E os meus olhos, sen vós, que prol mi an, / pois non dorm’eu con eles||653.1 O meu amigo que mi dizia / que nunca máis migo viveria, / par Deus, donas, aqui é ja!||654.4 Par Deus, donas, ben podedes jurar / do meu amigo que mi fez pesar||654.13 ca se non quis meu amigo guardar / de lhi saberen que [mi quer gran ben]||655.1 Quando se foi meu amigo / jurou que cedo verria||656.8 do meu amor e do voss[o] en ment’avian||656.11 do meu amor e do voss[o] i enmentavan||656.13 Do meu amor e do voss[o] en ment’avian||656.16 Do meu amor e do voss[o] i enmentavan||658.1 Ai madr’, o meu amigo, que non vi / á gran sazon, dizen-mi que é ‘qui||660.20 E non o achei i, / que [eu] por meu mal vi||661.1 Trist’anda, mia madr[e], o meu amigo, / e eu triste por el, ben vo-lo digo||661.5 E morrerá por mí, tant’é coitado, / e vós perderedes meu gasalhado||662.1 Foi-s’un dia meu amigo d’aqui / e non me viu||664.2 mentiu-mi o meu amigo, / sanhuda lh’and’eu||665.1 Non vos nembra, meu amigo, / o torto que mi fezestes?||668.11 e non quis Deus / que vos vissen aquestes olhos meus||669.1 Id’, ai mia madre, vee-lo meu amigo, / que é coitado porque non fala migo||670.2 quando veer / meu amig’e migo falar||671.1 Chegades, amiga, d’u é meu amigo / e con el falastes||671.5 D’u é meu amigo ben sei que chegades / e con el falastes||672.1 Tanto sei eu de mí parte quant’é de meu coraçon||672.3 e, ment[r]’eu en sa prison / for, non veerei meu amigo||673.1 Madre velida, meu amigo vi, / non lhi falei e con el me perdi||674.2 A maior coita que eu no mund’ei / a meu amigo non lh’ouso falar||674.8 que lh’eu quisesse ben de coraçon, / qual a min quer o meu des que me viu||674.14 que lhi quisesse ben, qual a min quer / o meu||674.15 que tan muit’á que desejou / meu ben-fazer||676.2 Madre, pois vós desamor avedes / a meu amigo porque sabedes / ca mi quer ben||678.3 por fazer oraçon / e por veer meu amigo log’i||679.1 o meu amigo, que mi quer ben de coraçon||679.4 treide-lo veer comigo, / irmãa, o meu amigo||679.5 Irmãa, o meu amigo, que sei que me quer maior ben / ca sí nen ca seu coraçon||679.9 Irmãa, o meu amigo, que mi quer melhor ca os seus / olhos e que morre por mí||680.2 Quando se foi noutro dia d’aqui / o meu amigo||680.3 chorando muito destes olhos meus||680.20 Non sei que diga, tanto m’é gran mal, / do meu amigo de como m’errou||681.1 Cuidades vós, meu amigo, ũa ren: / ...||681.8 E, se cuidades ca non ei poder, / meu amigo, de mi vos assanhar||682.1 Vistes, madre, quando meu amigo / pôs que verria falar comigo||683.2 Que boas novas que oj’oirá / o meu amigo||683.8 ca mui melhor ca mí / lhi quer’eu ja, nen ca meu coraçon / nen ca meus olhos||683.9 ca lhi direi ca mui melhor ca mí / lhi quer’eu ja, nen ca meu coraçon / nen ca meus olhos||685.14 Se queredes que vos eu faça ben, / ai meu amigo, en algũa sazon, / vivede migo||686.2 Disseron-mi ora de vós ũa ren, / meu amigo, de que ei gran pesar||690.2 O por que sempre mia madre roguei / que vos visse, meu amigo, non quer||690.10 ca, meu lum’e meu ben, / cada [que migo quiserdes falar, / falade mig’, ...]||690.10 ca, meu lum’e meu ben, / cada [que migo quiserdes falar, / falade mig’, ...]||690.13 Pois entendo que mia mort’e meu mal / quer||691.10 «Nunca molher crea per amigo, / pois s’o meu foi e non falou migo»||691.19 “Deus, ora veesse o meu amigo / e averia gran prazer migo”||692.8 ca sempre m’eu de tal guisa guardei / que non soubessen meu mal nen meu ben||692.8 ca sempre m’eu de tal guisa guardei / que non soubessen meu mal nen meu ben||693.3 por meu amig’e meu lum’e meu ben||693.3 por meu amig’e meu lum’e meu ben||693.3 por meu amig’e meu lum’e meu ben||693.13 rog’el a Deus que lhi dé meu perdon / ou sa morte||694.1 Foi-s’o meu amigo d’aqui noutro dia / coitad’e sanhud’, ...||697.1 Oje quer’eu meu amigo veer||698.2 Falei un dia, por me baralhar / con meu amigo, con outr’u m’el visse||698.5 «Se vos i, meu amigo, pesar fiz, / non foi por al senon porque me quix»||699.5 direi-vos quant’á que sabor / non ar ouve d’al nen de mí, / per boa fe, meu amigo||699.13 Nen nunca o meu coraçon / nen os meus olhos ar quitei / de chorar||699.14 Nen nunca o meu coraçon / nen os meus olhos ar quitei / de chorar||700.4 ca pug’antre mia madr’amor / e antr’o meu amigo, / e por aquest’ando leda||701.1 Vedes, amigas, meu amigo ven||701.8 ca, pero m’end’eu gran sabor ouver / e mui gran coita no meu coraçon / de lho [a]guisar||703.1 Ai meu amigo, ... / ..., / levade-me vosc’, amigo||704.1 Fui eu, madre, lavar meus cabelos / a la fonte e paguei-m’eu delos||705.2 foi-s’ora o meu amigo, / e se o verei, velida?||706.3 ca todo quant’eu desejei / vi quando vi meu amigo||707.6 ca me mandou que falasse migo, / quant’el quisesse, o meu amigo||708.4 Meu conselh’e meu amigo, / por que non vivedes migo?||708.4 Meu conselh’e meu amigo, / por que non vivedes migo?||709.1 Anda triste meu amigo||709.5 e faz gran dereito / d’andar triste o meu amigo / porque non pode falar migo||710.2 Oi ora dizer que ven / meu amigo||711.1 Ai Deus, u é meu amigo / que non m’envia mandado?||712.2 foi-s’o meu amig’, e o meu coraçon, / donas, per bõa fe, / ala ést’u el é||712.2 foi-s’o meu amig’, e o meu coraçon, / donas, per bõa fe, / ala ést’u el é||712.6 foi-s’o meu amig’, e todo [o] meu ben, / donas, per bõa fe, / [ala ést’u el é]||712.6 foi-s’o meu amig’, e todo [o] meu ben, / donas, per bõa fe, / [ala ést’u el é]||712.10 foi-s’o meu amig’, e quanto ben [eu] ei, / donas, [per bõa fe, / ala ést’u el é]||712.13 Que a dur quitou de meus olhos [os] seus||712.14 foi-s’o meu amig’, e o lume dos meus, / donas, [per bõa fe, / ala ést’u el é]||712.14 foi-s’o meu amig’, e o lume dos meus||713.3 pero cuidei que fazia bon sén / do meu amigo||713.6 e non / pod’el saber ren do meu coraçon||714.2 Ja eu sempre, mentre viva for, viverei mui coitada / porque se foi meu amigo||715.1 Eu nunca dórmio nada cuidand’en meu amigo||715.3 se outr’amor á sigo / erga-lo meu, querria / morrer oj’este dia||715.13 ca meu dano seria / de viver máis un dia||716.4 ca non ei eu no mund’outro sabor / senon catar ali per u á viir / meu amigo||716.9 non ei outro ben / senon catar ali per u á viir / meu amigo||716.14 leixade-me, que non poss’al fazer / senon catar ali per u á viir / meu amigo||718.2 Ir quer’oj’eu, madre, se vos prouguer, / u é meu amig’...||720.1 Meu amigo, se vejades / de quant’amades prazer||720.7 Dizede-mi-o, meu amigo||721.5 ca non ven con gran desejo, / ..., / ai dona-, lo meu amigo / senon por falar comigo||721.7 nen ven por al meu amigo / senon por falar comigo||722.2 Par Deus, amiga, quant’eu receei / do meu amigo todo m’oj’aven||723.3 Quand’eu sobi nas torres sobe-lo mar / e vi onde soia a bafordar / o meu amig’, ...||723.8 Quand’eu catei das torres [a] derredor / e non vi meu amig[o] e meu senhor||723.8 Quand’eu catei das torres [a] derredor / e non vi meu amig[o] e meu senhor||724.1 O meu amigo, que me quer gran ben, / nunca de min pode aver senon mal||724.7 leix’a coidar eno mal que lhi én ven / e coida sempre [en] meu bõo parecer||724.21 leix’a coidar eno seu grande afan / e coida sempre en meu bon semelhar||725.3 que mi non querades fazer perdoar / ao meu amigo, que mi fez pesar||725.14 porque non guardou min nen no meu amor||725.20 E, porque sei ben que non pode viver / u el non poder os meus olhos veer||725.21 farei-lh’eu que veja qual é meu poder||726.1 O meu amigo que[i]xa-se de mí, / amiga, porque lhi non faço ben||726.6 e non sei eu se el diz verdad’i, / mais non quer’eu por el meu mal fazer||727.1 Meu amig’é d’aquend’ido, / amiga, mui meu amigo||727.2 Meu amig’é d’aquend’ido, / amiga, mui meu amigo||728.1 O meu amig’, ai amiga, / a que muita prol buscastes / quando me por el rogastes||728.14 Quanto quiser tanto more / meu amigo en outra terra / e ande comigo a guerra||729.1 Quando meu amigo souber / que m’assanhei por el tardar / tan muito||729.13 E, quand’el vir os olhos meus / e vir o meu bon semelhar||729.14 E, quand’el vir os olhos meus / e vir o meu bon semelhar||730.2 Dize-mi ora que non verra / o meu amigo||730.7 Pode meu amigo dizer / que ama ou[t]ren máis ca sí||731.8 nen eu non quer’aver amiga, / meu amig’, a que o diga||731.18 Pois vos eu faço tan grand’amor / que non quero ao meu catar||731.20 quero-vos ante muito rogar, / meu amigo, por Nostro Senhor||733.3 e, meu / amigo, dized’ora ũa ren: / ...||736.1 Se oj’o meu amigo / soubess’, iria migo||737.2 Por Deus, amiga, que preguntedes / por meu amigo que aqui non ven||737.7 Log’oj’, amiga, polo meu amor / preguntad’os que aqui chegaron||738.2 Amigas, quando se quitou / meu amig’un dia d’aqui||739.1 Se eu a meu amigo dissesse / quant’eu ja por el quisera fazer||740.2 Dizen-mi, amiga, se non fezer ben / a meu amigo, que [e]l prenderá / morte por mí||740.8 Mais, amiga, ũa cousa sei / de meu amigo: ...||740.9 que el avera / morte mui cedo se meu ben non á||742.2 Se eu, amiga, quero fazer ben / a meu amigo||742.6 pois meu amigo morre por morrer / por mí, meu ben é de lhi ben fazer||742.7 pois meu amigo morre por morrer / por mí, meu ben é de lhi ben fazer||742.9 Elas non saben qual sabor eu ei / de lhi fazer ben no meu coraçon||743.1 O meu amigo non á de mí al / senon gran coita, que lhi nunca fal||744.2 Fals’amigo, per boa fe, / meu, sei que queredes gran ben / outra molher||744.15 log’i ben vi eu / que seu erades, ca non meu||745.9 E sodes desmesurada, / que vos non queredes doer / do meu amigo||745.16 poi-lo seu mal cedo meu é||746.9 Mais leixade-mi andar assi, / pero vós ajades poder, / meus amigos, de me valer||747.2 Amiga, quero-vos eu ja dizer / o que mi diss[e] o meu amigo||747.4 cuidando sempre no meu parecer||748.1 S[e] meu amigo, que é con el-rei / [...]||749.2 o meu amigo, se mi quer gran ben, / non lho gradesco||749.4 e máis d’outra ren / gradesc’a Deus eno meu coraçon / que m’El fremosa fez||749.15 mas quant’oj’eu no meu espelho vi / gradesc’a Deus muit’, ...||751.2 Por Deus, amiga, punhad’en partir / o meu amigo de mi querer ben||751.8 Dizede-lh’ora que se parta ja / do meu amor, onde sempr’ouve mal||751.14 Dizede-lh’ora que non pod’aver / nunca meu ben e que non cuid’i sol||752.1 Pero que eu meu amigo roguei / que se non fosse, sol non se leixou / por mí de s’ir||753.3 Fui eu fremosa fazer oraçon, / non por mia alma, mais que viss’eu i / o meu amigo||753.6 gran dereit’é de lazerar por én, / pois el non veo, nen aver meu ben||753.7 ca fui eu [i] chorar dos olhos meus, / mias amigas||753.16 e non vẽo o meu traedor||754.2 Madre, des que se foi d’aqui / meu amigo non vi prazer||754.8 Des que s’el foi, per bõa fe, / chorei, madre, dos olhos meus / con gran coita||755.3 Ir quer’oj’eu fremosa de coraçon, / ..., / a Santa Maria das Leiras, pois meu amigo i ven||756.2 Dis[s]eron-mi ũas novas de que m’é mui gran ben, / ca chegou meu amig[o]||756.3 e, se el ali ven, / a Santa Maria das Leiras irei velida, se i ven meu amigo||756.5 Disseron-m’ũas novas de que ei gran sabor, / ca chegou meu amigo||756.8 Disseron-m’ũas novas de que ei gran prazer, / ca chegou meu amigo||758.12 siquer meus olhos verdes son||758.13 e meu amig’agora non / me viu e passou per aqui||758.19 ca ja meus olhos viu alguen / e meu bon talh’...||758.20 ca ja meus olhos viu alguen / e meu bon talh’...||759.4 ar faz-mi meu amigo muit’amar||760.2 Sanhud’and[ad]es, amigo, / porque non faço meu dano / vosc’, ...||761.1 Amigas, o meu amigo / dizedes que faz enfinta / en cas d’el-rei da mia cinta||762.2 Vistes, mias donas, quando noutro dia / o meu amigo comigo falou?||763.5 amigas ten meu amigo!||764.2 Par Deus, amigas, ja me non quer ben / o meu amigo||764.13 Fez-m’el chorar muito dos olhos meus / con gran pesar que m’oje fez prender||766.1 quando veer meu amigo / falade sempr’ũ’às outras enquant’el falar comigo||767.1 Morr’o meu amigo d’amor / e eu non vo-lho creo ben||769.15 que vosso bon prez verdad’é, / meu amigo||770.1 Chus mi tarda, mias donas, meu amigo, / que el migo posera||771.1 Cada que ven o meu amig’aqui / diz-m’, ai amigas, que perd[e] o sén / por mí||771.3 e diz que morre por meu ben||771.16 Mais ben se quite de meu preito ja||772.1 Per boa fe, meu amigo, / mui ben sei eu que m’ouvestes / grand’amor||773.8 O meu seria perdudo co[n] migo / por sempr’, amigas, se mi pediss’al||774.1 Fez meu amigo gran pesar a mí||775.1 Fez meu amigo, amigas, seu cantar, / per boa fe, en mui boa razon / e sen enfinta||776.6 – E com’, amiga, non ten el por ben / entender de mí que lhi consent’eu / de me servir e se chamar por meu?||777.2 Avedes vós, amiga, guisado / de falar vosc’oj’o meu amigo, / que ven aqui||777.6 e traz-vos recado / de rog’, amiga, do voss’amigo / que façades o meu falar migo||777.13 Gran sazon á que meu ben demanda||780.1 Quand’, amiga, meu amigo veer, / ..., / falade vós nas donzelas enton||784.2 Veestes-me, amigas, rogar / que fale con meu amigo / e que o avenha migo||785.2 Disseron-mi que avia de mí / o meu amigo queixum’e pesar||785.13 E fara meu amigo mui melhor / en perder queixume que de min á||786.1 O meu amigo, que sempr[e] amei / d[e-l]o primeiro dia que o vi||786.7 Porque ouv’el [de mí] queixume, os meus / olhos choraron muito con pesar||786.15 ouv’én tal coita no meu coraçon / que nunca dormi e guisei por én||787.1 Quando se foi meu amigo d’aqui, / direi-vos quant’eu del pud’aprender||787.14 Mui ben vej’eu quan muito lhi pesou / a meu amig’en se d’aqui partir||788.2 Conselhou-mi ũa mia [a]miga / que quisess’eu a meu amigo mal||788.7 que os meus / olhos logo os enton fez chorar||789.1 Do meu amig’, a que eu defendi / que non fosse d’aqui per nulha ren / alhur morar||790.1 Vistes vós, amiga, meu amigo||790.10 e foi-se sen meu mandado||791.2 Quero-vos ora mui ben conselhar, / ai meu amig’, assi me venha ben||792.2 Madre, disseron-mi ora que ven / o meu amig[o]||792.8 Ben m’é con este mandado que ei / de meu amig’, ...||792.13 Muit’and’eu leda no meu coraçon / con meu amig’, ...||792.14 Muit’and’eu leda no meu coraçon / con meu amig’, ...||793.2 Ai mia madre, sempre vos eu roguei / por meu amig’, ...||793.5 pois mal queredes meu lum’e meu ben, / mal vos querrei eu, mia madre, por én||793.5 pois mal queredes meu lum’e meu ben, / mal vos querrei eu, mia madre, por én||793.9 pois vós a meu amig’ides querer / mal, direi-vos que vos end’averra||794.5 mais guisarei, meu amigo, / como faledes comigo||795.1 Deus, por que faz meu amig’outra ren / senon quanto sabe que praz a mí?||795.9 escontra mí barata [el] mui mal / se nunca ja de meu mandado sal||797.2 Madre, pois non posso veer / meu amig’, atanto sei ben||797.6 e queria de vós saber, / se vos eu morrer, que sera / do meu amig’ou que fara||797.7 E, pois aquestes olhos meus / por el perderan o dormir||798.4 viver tanto como vivi / aqui u meu amigo é||798.10 tanto punha de me servir / o senhor do meu coraçon||798.11 tanto punha de me servir / o senhor do meu coraçon, / meu amigo, que ést’aqui||798.15 [e] de meu amigo ben sei / que non sab[e] al ben querer / senon mí||801.1 Que trist’anda meu amigo / porque me queren levar / d’aqui!||803.1 Porque se foi d’aqui meu amigo / sen meu mandado e non mi-o fez saber||803.2 Porque se foi d’aqui meu amigo / sen meu mandado e non mi-o fez saber||803.13 [E] ja meu amigo nunca salra / de meu mandado nen de meu poder||803.14 [E] ja meu amigo nunca salra / de meu mandado nen de meu poder||803.14 [E] ja meu amigo nunca salra / de meu mandado nen de meu poder||807.3 A dona que ome «senhor» devia / con dereito chamar, per boa fe, / meus amigos, direi-vos eu qual é||807.9 e vi-a / eu por meu mal||807.13 e perder, / meus amigos, o corp’e non poder / veer ela quando veer querria||808.8 ca ess’é o meu ben||808.14 ai lume destes olhos meus||809.15 E do meu corpo que sera, senhor, / quand’el d’ala o vosso desejar?||810.1 senhor e meu lum’e meu ben / e mias coitas e meu mui grand’afan / e meus cuidados||810.1 senhor e meu lum’e meu ben / e mias coitas e meu mui grand’afan / e meus cuidados||810.2 senhor e meu lum’e meu ben / e mias coitas e meu mui grand’afan / e meus cuidados||810.3 senhor e meu lum’e meu ben / e mias coitas e meu mui grand’afan / e meus cuidados||810.7 Mui fremosa, que eu por meu mal vi / sempr’, ...||810.9 meu coraçon e meu ben e meu mal||810.9 meu coraçon e meu ben e meu mal||810.9 meu coraçon e meu ben e meu mal||811.1 Senhor, sempr’os olhos meus / an sabor de vos catar||813.1 As froles do meu amigo / briosas van no navio||813.4 E van-s[e] as frores / d’aqui ben con meus amores||813.6 As frores do meu amado / briosas van [en]no barco||815.8 Oi dizer, por me fazer pesar, / amades vós outra, meu traedor||815.14 meu amigo, par Deus, / chorarei muito destes olhos meus||815.15 chorarei muito destes olhos meus / e direi-vos como me vingarei||818.1 Coitada sejo no meu coraçon / por[que] meu amigo diz ca se quer / ir d’aqui||818.2 Coitada sejo no meu coraçon / por[que] meu amigo diz ca se quer / ir d’aqui||820.6 ca ben é de vos sofrer eu / de dizerdes ca sodes meu||821.1 Amiga, ben cuid’eu do meu amigo / que é morto||821.3 ca muit’á gran sazon / que anda triste o meu coraçon||821.10 mais por meu mal me filhou por senhor||823.1 – Ai meu amig’e meu lum’e meu ben, / vejo-vos ora mui trist’...||823.1 – Ai meu amig’e meu lum’e meu ben, / vejo-vos ora mui trist’...||823.1 – Ai meu amig’e meu lum’e meu ben, / vejo-vos ora mui trist’...||823.11 – Par Deus, ai coita do meu coraçon, / mal estou eu [se o vós non sabedes]||823.23 – Par Deus, sen[h]or, con mia coita e meu / mal estou eu se o vós [non sabedes]||826.3 Eu velida non dormia, / ..., / e meu amigo venia||826.7 Non dormia e cuidava, / ..., / e meu amigo chegava||826.13 O meu amigo chegava||826.23 Muito desejei amado, / ..., / que vos tevesse a meu lado||827.1 Jurava-m’oje o meu amigo, / ..., / que nunca ja máis se mi as[s]anhasse||828.6 Madre, vós, que me mandastes que mentiss’a meu amigo, / que conselho mi daredes ora||829.7 ca, se non, noite nen dia, / a meos de meu mandado, / nunca s’el d’aqui partira||829.20 Pois o que assi morria / polo meu bon gasalhado / ja xi por outra sospira||829.27 d’el viver tan alongado / d’u el os meus olhos vira!||830.2 Mia madre, pois se foi d’aqui / o meu amig’e o non vi, / nunca fui leda nen dormi||830.9 pois meu amigo en cas d’el-rei / me tarda tan longa sazon?||831.1 Foi-s’o meu amigo d’aqui / na oste por el-rei servir||831.9 ca non á o meu cor lezer||832.1 Pois vos ides d’aqui, ai meu amigo, / conselhar-vos-ei ben se mi creverdes||832.13 E, se vós queredes meu gasalhado, / venha-vos en mente o que vos rogo||833.8 Ides-vos vós ora e tan grand’afan / leixades mí e[n]o meu coraçon||833.14 Pois me vos ides, vedes que sera, / meu amigo, des que vos eu non vir||833.15 os meus olhos non poderán dormir||835.2 Disseron-m’oj’, ai amiga, que non / é meu amig’almirante do mar||835.3 e meu coraçon ja pode folgar / e dormir ja||835.5 o que do mar meu amigo sacou / saque-o Deus de coitas||836.2 Que muitas vezes eu cuido no ben / que meu amigo mi quer||839.2 Ai Santiago, padron sabido, / vós mi adugades o meu amigo!||839.6 Ai Santiago, padron provado, / vós mi adugades o meu amado!||840.2 e quero-vos leixar / encomendad’este meu coraçon / que fique vosc’, ...||840.8 Poi-lo meu coraçon vosco ficar, / ..., / nembre-vos sempr[e]||840.16 E praza-vos, pois vosco quer andar / meu coraçon||841.2 Donas, fezeron ir d’aqui / o meu amig’a meu pesar||841.14 ca o fezeron ir por mal / de mí e destes olhos meus||842.1 A meu amigo, que eu sempr’amei, / ..., / foi outra dona veer por meu mal||842.3 A meu amigo, que eu sempr’amei, / ..., / foi outra dona veer por meu mal||843.1 Foste[s]-vos vós, meu amigo, d’aqui / noutro dia sen vo-lo eu mandar||843.7 Meu talan era de vos non parcir / porque vos fostes sen meu grad’enton||844.11 – [E] gran prazer ei no meu coraçon / porque se foi e vos non viu enton||845.1 Madre, se meu amigo veesse, / demandar-lh’-ia, ..., / que se veesse veer comigo||845.4 se veer, madre, o meu amigo, / demandar-lh’-ei que se veja migo||846.6 mais sobr’aquesta perfia / sera oj’aqui con migo / mandado do meu amigo||846.9 e non á ren que detenha / meu amigo que non venha||847.2 Roguei-vos eu, madre, á i gran sazon, / por meu amig’, ...||847.14 Vós non quisestes que veess’aqui / o meu amig’, ond’avia sabor / de o veer||848.3 eu atendend’o meu amig’en ira!||850.9 Pero quero-o começar / e forçar i meu conhocer||852.5 mais non poss’eu meu coraçon forçar / que non cuide com’el [quiser] cuidar||854.1 Veeron-me meus amigos dizer / d’ũa dona, porque lhi quero ben, / que lhi pesava mui de coraçon||854.18 mais non cuida de min / nen de meu mal nen de meu grand’afan||854.18 mais non cuida de min / nen de meu mal nen de meu grand’afan||855.3 que non posso partir / meu coraçon de vos gran ben querer||855.7 que foron veer / aquestes meus, mia sen[h]or, por meu mal||855.7 que non posso fugir / a esses olhos, que foron veer / aquestes meus, mia sen[h]or, por meu mal||855.14 quando catar / vou esses olhos que por meu mal vi||855.16 e por gran mal daquestes olhos meus / que vos viron, mia sen[h]or||856.8 Ja meus dias assi ei a passar||857.4 Non foi senon por me matar, / pois todo meu mal teedes por ben||857.10 e meus desejos e meu coraçon / nunca de vós ouveran se mal non||857.10 e meus desejos e meu coraçon / nunca de vós ouveran se mal non||857.16 e gran coita mortal / me vós destes eno coraçon meu||858.9 des i, soub’alongar / meu ben, que era en mi a morte dar||858.12 e quis que ja sempre eu vivess’assi, / ..., / e que m’ouvesse perdudo meu sén||859.2 Estranho mal e estranho pesar / é oje o meu de quantos outros son / no mundo ja||859.11 pois as mias coitas o meu coraçon / sofrer non pode||859.15 por én me[u] coraçon / non pode ja tanto mal endurar||860.13 Como se fosse o feito meu, / vos guardarei quant’eu poder||861.4 ca sonhava en como vos direi, / que me dizia meu amig’assi||861.5 «Falad, amig’, ai meu lum’e meu ben!»||861.5 «Falad, amig’, ai meu lum’e meu ben!»||862.5 sonhei, muit’á, que veera meu ben / e meu amig’, e non veo nen ven||862.6 sonhei, muit’á, que veera meu ben / e meu amig’, e non veo nen ven||862.19 E, pois se foi meu amig’e non ven, / meu sonh’, amiga, non é mal nen ben||862.20 E, pois se foi meu amig’e non ven, / meu sonh’, amiga, non é mal nen ben||863.7 Ceg’eu de pran daquestes olhos meus / que ren non vejo, par Deus, mia senhor||864.7 So-lo ramo verd’e frolido / vodas fazen a meu amigo||864.27 e tornei-m’eu logo a meu caminho||868.6 ca ve[e]rei el-rei, que nunca vi, / e meu amigo, que ven con el i||869.2 Vi eu, senhor, vosso bon parecer / por mal de min e destes olhos meus||871.6 mal dia foron meus olhos catar / a fremosura por que me matades!||874.10 e faço gran d[ere]ito, ca meus sobrinhos son||874.14 e fazede guisa que seja sen meu dano||876.1 O meu senhor, o bispo, ..., / de noit’e con gran medo de desonra fogia||876.14 non ouveran vergonha dos meus cabelos canos||881.13 por vós, senhor, a que Deus por meu mal / me vos tan muito ben conhocer fez||882.20 ca mi-a faz sempr’ant’os meus olhos ir||882.23 se viss’ela o meu coraçon tan ben / com’el ela, dever-s’-i’a doer / del e de min||882.27 que entenda, pois meu cantar oir, / o que non posso nen lh’ouso a dizer||885.7 ai coita do meu coraçon||887.14 e, sol que a mia senhor / non pesasse meu serviço, / Deus non me dess’outro viço||887.26 mais est’é meu mal||889.6 ca sa mesur’e seu mui bon falar / e seu bon sén e seu bon parecer / tod’é meu ben||889.13 ca est’é o meu ben / e aquest’é meu viço e meu sabor||889.14 ca est’é o meu ben / e aquest’é meu viço e meu sabor||889.14 ca est’é o meu ben / e aquest’é meu viço e meu sabor||889.17 assi m’alegra no meu coraçon||890.11 en atal terra cuido eu de guarir / que ben entendan meu mal, a la fe||890.14 que ben entenda o meu mal onde é!||893.5 e por meu mal me vos foi amostrar||893.12 e por meu mal vos vi e vos falei||893.16 que me fez Deus, por meu mal, ben querer||893.19 e por meu mal vos quero tan gran ben||896.31 ou lh’o meu amor prouguesse, / assi como lhe despraz||898.1 [A]lgũa vez dix’eu en meu cantar / que non querria viver sen senhor||898.8 Ja m’eu quisera con meu mal calar, / mais que farei con tanto cousidor?||898.22 E meu trobar, aquesto sei eu ja / que non mi á prol senon por ũa ren||900.26 e que nunca possa tolher / estes meus olhos de chorar||900.30 e no meu mal sempre cuidar||901.1 Ora começa o meu mal, / de que ja non temia ren||901.7 E ja dormia todo meu / sono e ja non era fol / e podia fazer mia prol||901.10 mais-lo poder ja non é meu||908.8 Ja por coita nen por pesar / que aja no meu coraçon / non me quer’eu muito queixar||909.2 Quand’eu non podia veer / a senhor do meu coraçon / e de mí||910.2 Que doo que agora ei / dos meus olhos polo chorar / que faran||910.8 Quisera-m’eu que vissen al / e non vissen vós estes meus / olhos||914.1 Pero tant’é o meu mal d’amor||916.1 Os meus olhos, que viron mia senhor / e o seu mui fremoso parecer||920.2 Par Deus, coitada vivo, / pois non ven meu amigo||920.4 Meus cabelos, con sirgo / eu non vos liarei||920.14 En vós, ai meu espelho, / eu non me veerei||921.1 Meu amigo quando s’ia, / preguntei-o se verria||922.1 O anel do meu amigo / perdi-o so-lo verde pino||922.4 O anel do meu amado / perdi-o so-lo verde ramo||923.1 Ai meu amig’e meu senhor / e lume destes olhos meus||923.1 Ai meu amig’e meu senhor / e lume destes olhos meus||923.2 Ai meu amig’e meu senhor / e lume destes olhos meus||926.27 [ai] lume destes meus / olhos, que sempre máis que min amei!||928.1 Diz meu amigo que me serve ben||928.6 mais farei-lh’eu por én, / ..., / que and’ũu tempo sen meu ben-fazer||929.1 Conhosco-me, meu amigo, / que sempre vos fiz pesar||929.14 Se eu por amig’ouvesse / vós, a que eu por meu mal / fiz pesar||930.3 Se vos non pesar ende, / madr’, irei u m’atende / meu amigo, no monte||931.1 Id’é meu amigo d’aqui / e non me quis ante veer||931.19 E veerá mui ben o meu / amigo quant’el ora fez||932.2 – Ai madre, que mui[to err]ei, / que non vi o meu amigo / u el falasse comigo!||933.3 Madre, pois amor ei migo / tal que non posso sofrer / que non veja meu amigo, / ma[ndade-mi-o ir veer]||934.8 ca nunca vos eu máis por meu terrei||934.15 se vos en algũa sazon d’ala / con meus desejos veerdes aca||935.2 – Madre, quer’oj’eu ir veer / meu amigo||935.16 A Sevilha se vai d’aqui / meu amigo, por fazer ben||936.2 Vedes que gran desmesura, / amiga, do meu amigo||936.10 non quis Deus nen meu pecado / que foss’el [aqui o dia / que pôs migo quando s’ia]||938.13 E, meu amor, eu vos venho rogar / que non creades nen un dizedor / escontra min||938.15 meu lume e meu amor||938.15 meu lume e meu amor||939.1 Amiga, ben sei do meu amigo / que é mort’ou quer outra dona ben||940.1 Amiga, do meu amigo / [o]i eu oje recado||941.3 e pesa-mi por estes olhos meus||942.2 Que mui gran torto mi fez, amiga, / meu amigo quando se foi d’aqui / a meu pesar||943.2 En outro dia, en San Salvador, / vi meu amigo, que mi gran ben quer||943.8 El é por mí tan coitado d’amor / que morrerá se meu ben non ouver||943.13 Meu é o poder, que sõo senhor / de fazer del o que m’a mí prouguer||945.13 Os meus amigos, con que vou / falar, me preguntan assi: / ...||947.7 Travan en min e en meu conhocer / e dizen que non vejo ben, senhor||948.2 e dizen que meus cantares non / valen ren porque [a]tan muitos son||950.6 mais pero a guardan assi / quantos dias no mundo son, / ala vai o meu coraçon||950.20 E pesa-mi a min porque non / posso ir u vai meu coraçon||956.3 mais non desej’aver ben dela tal, / por seer meu ben, que seja seu mal||956.7 ca non é meu ben o que seu mal for||956.9 Ante cuid’eu que, o que seu mal é, / que meu mal ést’, e cuido gran razon||956.10 por én desejo no meu coraçon / aver tal ben dela, per bõa fe||956.19 se eu mia senhor amo polo meu / ben||960.3 porque os vivo mui sen meu sabor||960.24 e seran / cobrado-los meus dias que perdi||963.6 mais non / poss’eu migo nen con meu coraçon||965.6 mais non se pod’o coraçon partir / do meu amigo de mi querer ben||968.1 Meu senhor rei de Castela, / venho-me-vos querelar||970.2 As mias jornadas vedes quaes son, / meus amigos, meted[e] i femença||970.7 pero vos ledo semelho, / muit’anda trist[e] o meu coraçon||971.7 por que vos queixades ora de min / por meus panos, que vos non quero dar?||971.22 – Afonso Anes, est’é meu mester||974.19 que lhi non sei merecer mal / o meu serviç’, e non mi val||974.34 e meu mal lhi diria||975.13 nen voss’amor nunca foi meu||975.19 E perço meus dias assi / porque vos eu sempre servi / e sérvio muit’, ...||979.15 E nunca meus olhos veran / con que folgu’o meu coraçon||979.16 E nunca meus olhos veran / con que folgu’o meu coraçon||980.1 Os meus olhos, ... / ..., / mal per-foron de sí pensar||980.20 Quando a viron, gran prazer / ouv’ende o meu coraçon||982.9 Mais sol non poss’eu enganar / meu coraçon, que m’enganou||983.11 ca, pois non vir meu lum’e meu espelho, / ..., / ja por mia vida non daria nada||983.11 pois non vir meu lum’e meu espelho, / ..., / ja por mia vida non daria nada||983.16 que, se eu moir’assi desta vegada, / que a vó-lo demande meu linhage||983.17 Que a vó-lo demande meu linhage, / senhor fremosa, ca vós me matades||984.5 ca meu ben é d’eu por ela morrer / antes ca sempr’en tal coita viver||986.10 en tal que tolha El dos vossos dias, / senhor fremosa, e enada nos meus||992.10 ca vós sodes e seredes / coita do meu coraçon||995.1 Non perç’eu coita do meu coraçon||996.3 meu ben seria dizer-lho assi||996.15 Se lh’eu dissess’en qual coita d’amor / por ela viv’e quant’afan eu ei, / meu ben seria||997.2 Vivo coitad’en tal coita d’amor / que sol non dormen estes olhos meus||997.13 E, meus amigos, mal dia naci / con tanta coita que sempr’eu levei||997.16 pois mia senhor, que eu por meu mal vi, / non sab’o mal que m’ela faz aver||997.19 E, meus amigos, non ei eu poder / d’a mui gran coit’, en que vivo, sofrer||998.13 [e viv’u non posso viver] / senon coitado no meu coraçon||999.2 Por vos veer vin eu, senhor / e lume destes olhos meus||1000.1 Meus amigos, pese-vos do meu mal / e da gran coita que me faz aver / ũa dona||1000.1 Meus amigos, pese-vos do meu mal / e da gran coita que me faz aver / ũa dona||1000.5 e, pois m’ela non val, / morrerei eu, meus amigos, por én||1000.9 en que sempre vivi / des que vi ela, que por meu mal vi||1001.2 Porque non ous’a mia senhor dizer / a mui gran coita do meu coraçon / que ei por ela||1001.15 nen meus amigos nen me valen i||1004.2 Oimais, amiga, quer’eu ja falar / con meu amigo quanto x’el quiser||1004.6 non querria meu dano por saber / que podia per i meu ben aver||1004.7 non querria meu dano por saber / que podia per i meu ben aver||1004.18 des i, nunca m’errou / des que meu fui||1006.1 o meu amigo morr’assi / come quen morre de coitas que á / grandes d’amor||1007.9 e por aquesto, no meu coraçon, / aquel desej’e este quero mal||1008.5 ca ja todas saben que sodes meu / e nen ũa non vos querra por seu||1008.10 e ja vos non val ren, / ai meu amigo, vedes por que non||1008.16 ai meu amigo, tardi vos nembrou||1008.19 Cofonda Deus a que filhar o meu / amig’, e min, se eu filhar o seu||1010.20 Quiça quer-mi ora tal cousa dizer / que lha poss’eu sen meu dano fazer||1011.1 O meu amigo novas sabe ja / daquestas cortes que s’ora fara[n]||1011.4 e meu amigo ben sei que fara / un cantar en que dira de mí ben||1011.14 En aquestas cortes que faz el-rei / loará min e meu [bon] parecer||1012.7 Pero que vos [c]hamades meu, / amigo, non soubestes ren / quando me levaron d’aquen||1014.1 O meu amigo non pod’aver ben / de mí, amigas, vedes por que non||1014.8 E gran sazon á ja, per bõa fe, / que el[e] meu ben podera aver||1015.13 que El[e] me dé, cada u chegar, / capon cevado pera meu jantar||1016.1 Meu amigo, vós morredes / porque vos non leixan migo / falar||1016.16 ai meu amig’e meu lume||1016.16 ai meu amig’e meu lume||1018.1 O meu amigo, que xi m’assanhou / e que non quer ja comigo falar||1018.7 E, pois que o meu amigo souber / que lh’esto farei, non atenderá / que o eu rogue||1018.13 Nen avera meu amigo poder / de nulha sanha filhar contra mí||1020.1 – Meu amigo, quero-vos preguntar||1021.9 que vos non oi ja cantar fazer / nen loar mí nen meu bon parecer||1022.2 Par Deus, mia madr’, ouvestes gran prazer / quando se foi meu amigo d’aqui||1022.7 ca fostes vós mui leda do meu mal / quando s’el foi||1023.2 Que mui leda que eu mia madre vi / quando se foi meu amigo d’aqui!||1024.1 Vai-s’, amiga, meu amigo d’aqui / triste||1024.13 Queixa-s’el e diz que sempre foi meu / e diz gran dereito, per bõa fe||1025.3 ca non ei sen meu dan’én poder||1025.6 que vos faça eu ben en guisa tal / que seja vosso ben e non meu mal||1025.7 Queixades-vos que sempre fostes meu, / amig’, e vos leixo por mí morrer||1025.10 mais dizede-mi como vos valer / possa sen meu dan’...||1026.1 A meu amigo mandad’enviei / a Toled’, amiga, per boa fe||1026.13 E sempre catan estes olhos meus / per u eu cuido que á de viir / o mandadeir’, ...||1027.1 Queredes ir, meu amigo, eu o sei, / buscar outro conselh’e non o meu||1027.2 Queredes ir, meu amigo, eu o sei, / buscar outro conselh’e non o meu||1028.1 Diz meu amigo tanto ben de mí / quant’el máis pod’, ...||1028.2 Diz meu amigo tanto ben de mí / quant’el máis pod’, e de meu parecer||1030.2 Quand’eu fui un dia vosco falar, / meu amigo, figi-o eu por ben||1030.7 ca, meu amigo, falei ũa vez / convosco por vos de morte guarir||1031.7 Vós dizedes que o que meu mal for / non queredes||1033.1 Non ei eu poder d’o meu amigo / partir, amigas, de mi querer ben||1034.8 se eu mal quiser / a meu amigo, que mi gran ben quer||1035.1 Diz meu amigo que, u non jaz al, / morre||1035.6 mais onde ten el que o mato eu / se el morre por lh’eu non dar o meu?||1035.9 se el morrer cada que lh’eu non der / do meu ren senon quando m’eu quiser||1035.20 E assanha-xi-m’el, mais ben sei eu / que a sanha toda é sobre-lo meu||1037.1 O meu amigo forçado d’amor, / ... / ..., / non dórmia ja mentre comigo for||1037.9 e meu amigo, pois pera min ven, / non dórmia ja mentre migo morar||1038.1 Quer meu amigo de mí un preito / que el ja muitas vezes quisera||1038.4 mas, como quer que seja meu feito, / farei-lh’eu ben, par Santa Maria||1038.14 e meu amor o trag’assi louco / que se non pod’atender un pouco||1039.25 Mais id’, amiga, vós, por meu amor, / con mig’ali u m’el quiser falar||1040.2 Que mui de grad’eu faria / prazer ao meu amigo||1043.4 e, meu amigo, direi-vo-l[o] eu: / ...||1043.10 [e], meu amig’e meu lum’e meu ben, / de mentira non me [poss’eu guardar]||1043.10 [e], meu amig’e meu lum’e meu ben, / de mentira non me [poss’eu guardar]||1043.10 [e], meu amig’e meu lum’e meu ben, / de mentira non me [poss’eu guardar]||1043.16 [e], meu amigo, vedes quant’i á: / ...||1045.10 – Direi-vos, amiga, meu coraçon||1045.13 – Dizen, amiga, que non ven o meu / amigo, mai-lo vosso cedo ven||1046.1 Vai meu amigo con el-rei morar, / e non mi-o disse nen lh[o] outorguei||1048.1 Foi-s’o meu amigo a cas d’el-rei||1050.1 Meu amig’e meu ben e meu amor||1050.1 Meu amig’e meu ben e meu amor||1050.1 Meu amig’e meu ben e meu amor||1051.1 A que mi a mí meu amigo filhou / mui sen meu grad’e non me tev’en ren||1052.4 e, se ficardes, vos quero dizer, / meu amig’, o que vos por én farei||1052.9 e, se ficardes polo meu amor, / direi-vo-lo que vos por én farei||1052.18 os dias que vós non passastes ben, / ai meu amigo, eu vo-los cobrarei||1055.15 ca, se non viran estes olhos meus / nen viran vós||1056.9 e, pois meu temp’assi pass’e passei||1057.2 Senhor, non poss’eu ja per nulha ren / os meus olhos desses vossos partir||1057.5 sei eu mui ben / que non poden os meus olhos veer, / ..., d’al veer prazer||1057.7 E non poss’eu [os] meus olhos quitar / desses vossos||1057.8 E non poss’eu [os] meus olhos quitar / desses vossos, que viron por meu mal||1057.13 [E] non poss’eu partir os olhos meus / desses vossos||1057.14 [E] non poss’eu partir os olhos meus / desses vossos nen o meu coraçon / nunca de vós||1058.13 [E] leixar-m’-ia de cuidado meu / e da gran coita do meu coraçon||1058.14 [E] leixar-m’-ia de cuidado meu / e da gran coita do meu coraçon||1059.16 temp’era ja, lume dos olhos meus, / de mi fazerdes [aver algun ben / de vós, senhor]||1060.8 Senhor fremosa, direi-vos eu al / e creed’esto, meu lum’e meu ben||1060.8 Senhor fremosa, direi-vos eu al / e creed’esto, meu lum’e meu ben||1060.13 Creede, lume destes olhos meus, / que, ..., / pero viia, nunca vi prazer||1062.7 Se vos doerdes do meu mal||1062.12 cousimento faredes i / se vos doerdes do meu mal||1062.17 e por est’é meu mal-viver, / ai mia senhor, per bõa fe||1062.19 Per bõa fe, non é meu ben / nen é mia prol viver assi||1062.21 e vós, que eu por meu mal vi, / averei sempr’a desejar||1062.24 per bõa fe, non é meu ben||1063.5 nen filhei tal senhor / a que ousasse nulha ren dizer / do que seria meu viç’e meu ben||1063.5 nen filhei tal senhor / a que ousasse nulha ren dizer / do que seria meu viç’e meu ben||1063.18 meu ben seria quant’oj’é meu mal||1063.18 meu ben seria quant’oj’é meu mal||1064.2 Ai Deus, e quen mi tolherá / gran coita do meu coraçon / no mundo||1064.15 Deus, meu Senhor, se lhi prouguer, / mi-a leix’ant’ũa vez veer||1065.2 Pero m’eu moiro, mia senhor, / non vos ous’eu dizer meu mal||1065.6 e por én vos leix’a dizer / meu mal||1065.25 e, pois meu temp’assi me fal / amand’eu vós, dev’a querer / ante mia morte||1065.30 e pois non gradoar / de vós, que me fez Deus veer / por meu mal||1067.2 Senhor fremosa, pois assi Deus quer / que ja eu sempre no meu coraçon / deseje de vós ben e d’alhur non||1068.4 A que tenh’eu por lume destes olhos meus / e por que choran sempre||1071.3 e des quand’eu ora de vós partir / os meus olhos non dormirán||1072.5 u mi-a mostrou por meu mal||1072.18 log’eu podera meu mal endurar||1073.15 mais queixar-m’-ei no meu coraçon / d’Amor, a que nunca mal mereci||1078.13 Nen ren non poden veer estes meus / olhos no mund’...||1081.2 Ora vos podess’eu dizer / a coita do meu coraçon / e non chorass’i log’enton||1082.14 E non vos ous’én máis dizer, / senhor e lume destes meus / olhos||1082.15 ai lume destes meus / olhos||1083.4 que me faz amar, / senon por mal de mí e destes meus / olhos||1083.10 senon porque ouv’El [mui] gran sabor / [de] que sofr’eu, con estes meus, pesar, / olhos||1083.13 E vi eu os seus olhos por meu mal / e o seu mui fremoso parecer||1083.15 e por meu mal mi-a fezo Deus veer / enton daquestes meus, ca non por al||1083.16 e por meu mal mi-a fezo Deus veer / enton daquestes meus, ca non por al||1084.6 mais Deus Senhor non mi faça lezer / se eu ja mui gran coita tenh’en ren, / pois que vos vejo, meu lum’e meu ben||1084.6 mais Deus Senhor non mi faça lezer / se eu ja mui gran coita tenh’en ren, / pois que vos vejo, meu lum’e meu ben||1085.6 porque non vej’aqui / a mia senhor, que eu por meu mal vi||1085.14 Quando m’eu dela parti, log’enton / ouvi tal coita que perdi meu sén||1086.19 ca vós sodes mia coita e meu ben||1089.2 Senhor, vej’eu que avedes sabor / de mia morte veer e de meu mal||1089.7 E ben entend’eu no meu coraçon / que desejades mia mort’a veer||1091.1 Meus amigos, quero-vos eu dizer, / ..., qual coita mi ven||1091.3 ven-mi tal coita que perço meu sén / por quanto vos ora quero dizer||1091.5 por ũa dona que por meu mal vi / mui fremosa||1091.8 Perço meu sén que sol non ei poder / e viv’i de pran desejando seu ben||1091.20 e a que eu por meu mal conhoci / u mi-a Deus fez[o] primeiro veer||1091.22 E, meus amigos, ... / ..., / non tem’eu ren mia morte nen morrer||1092.12 e grave dia mi-a fez enton, meus / amigos||1093.1 O meu amigo, que por min o sén / perdeu, ai madre, tornad’é sandeu||1094.10 – Por que madre, meu ben e meu lume?||1094.10 – Por que madre, meu ben e meu lume?||1095.1 – Madre, chegou meu amig’oj’aqui||1097.2 e perço meu sén / por ũa dona que quero gran ben||1097.15 se, meus amigos, podess’én põer / que fosse seu||1098.1 Meu Senhor Deus, pois me tan muit’amar / fezestes, quan muit’amo, ũa molher||1098.5 ca vos non quer’eu máis desto rogar, / meu Senhor Deus||1098.13 Tal ben lhi quero no meu coraçon / que vos non rogarei por outro ben||1099.11 ca de guisa me ten / o seu amor ja fóra de meu sén||1100.21 que lhi diria / se me dissesse ca “per vós perdi / meu amig’e doas que me tragia”?||1104.3 oi eu dizer / que vos levaron d’u vos eu leixei / e d’u os meus olhos de vós quitei||1105.1 Meus amigos, non poss’eu máis negar / o mui gran ben que quer’a mia senhor / que lho non diga||1113.2 [...] meu trobar / mi muitas vezes oiron loar||1113.10 e, meus amigos, digo-lhis assi||1113.15 que lhis diga quen ést’a que loei / en meu trobar sempre quando trobei||1120.1 Sanhudo m’é meu amig’, e non , / ..., por que xi m’assanhou||1120.14 non se pode meu amigo guardar / que me non aja pois muit’a rogar / polo que m’agora non quer gracir||1120.20 meu amigo ben lheu / querra falar migo e non querrei eu||1121.1 Jurava-mi o meu amigo, / ..., / que nunc’alhur viveria / sen mí||1122.2 ca se foi meu amigo e ben vi, quando s’ia, / ca se perderia migo||1123.1 Assanhou-s’o meu amigo / a mí porque non guisei / como falasse comigo||1123.10 Enviar quer’eu, velida, / a meu amigo que seja / en Santa Marta na ermida||1124.1 Foi-s’o meu amigo d’aqui / sanhudo porque o non vi||1126.10 mais faç’a mí mui gran pesar por én / viver sen vós, ai meu lum’e meu ben!||1126.10 mais faç’a mí mui gran pesar por én / viver sen vós, ai meu lum’e meu ben!||1127.3 que tanto mal sofr’este meu / por vós, de pran, ca por al non!||1128.14 non mi pode dar / maior afan nen ja maior pesar / nen maior coita no meu coraçon / ca ja mi deu||1128.16 per que perdi o sén / e os meus olhos prazer e dormir||1129.1 Senhor de mí e destes olhos meus, / gran coita sofro por vós||1130.1 Irei a lo mar vee-lo meu amigo||1130.4 Irei a lo mar vee-lo meu amado||1130.5 pregunta-lo-ei se fara meu mandado||1131.2 Ai Deus, que doo que eu de mí ei / porque se foi meu amig’...||1132.4 per boa fe, meu amigo, foi por al||1133.1 A Santa Maria fiz ir meu amigo / e non lh’atendi o que pôs comigo||1133.5 Fiz ir meu amigo a Santa Maria / e non foi eu i con el aquel dia||1134.1 Do meu amig’, a que eu quero ben, / guardan-me del||1137.2 ca novas mi dis[s]eron ca ven o meu amigo||1137.3 Ca ven o meu amig’, é tan bon dia comigo!||1137.5 ca novas mi disseron ca ven o meu amado||1137.6 E, fremosas, a Deus grado, ca ven o meu [amado!]||1137.7 Ca novas mi disseron que ven o meu amigo||1137.9 pois tal mandad’ei migo, ca [ven o meu amigo!]||1137.10 Ca novas mi disseron ca ven o meu amado||1137.12 pois mig’é tal mandado, que ven o meu amado!||1138.2 Quero-vos eu, mia irmana, rogar / por meu amig’...||1138.7 Se veer meu amig’e vos for ben / con el, fiar-m’-ei máis en voss’amor||1138.13 Quando veer meu amigo, cousir- / -vos-ei se me queredes ben, se mal||1138.16 e, mia irmana, direi-vos log’al, / ca non vos quero meu cor encobrir||1139.3 – Vin atender meu amigo||1140.6 ai meu amigo, dizede, se Deus vos ampar: / ...||1141.1 Se veess’o meu amigo a Bonaval e me visse||1141.7 Meu amigo, se vós a min muit’amades, / fazede por mí atanto||1141.14 «Meu amigo, / se vos fordes, non tardedes / tan muito como soedes»||1142.2 Ai Deus, u é meu amigo d’aqui, / de Bonaval?||1143.3 que mi non digades oje mal se eu for / a Bonaval, pois meu amig’i ven||1144.4 E, se vós, filha, meu amor queredes, / rogo-vos eu que nunca lhi faledes / sen mí||1145.2 Quand’eu a San Servando fui un dia d’aqui / faze-la romaria e meu amig’i vi||1145.8 Que bõa romaria con meu amigo fiz||1145.17 «Averei de vós doo [e]no meu coraçon»||1145.23 ca dix’a meu amigo a coita’n que me ten / o seu amor||1146.1 Ir-se quer o meu amigo, / non me sei eu del vingar||1147.2 A San Servand’en oraçon / foi meu amig’, ...||1147.4 e porque non / foi e[u] choraron des enton / estes meus olhos con pesar||1147.6 e non os poss’end’eu quitar / estes meus olhos de chorar||1147.8 Pois que s’agora foi d’aqui / o meu amig’e o non vi||1148.1 A San Servando foi meu amigo||1148.4 direi-o a Deus / e chorarei dos olhos meus||1149.3 ca log’ala iria / porque ven i meu amigo||1150.4 e, se o meu amigo vir, / leda serei, por non mentir||1150.6 Pois mi dizen do meu amigo ca i ven||1151.1 Se meu amig’a San Servando for||1151.7 O meu amigo, que mi vós tolhedes, / ..., / i-lo quer’eu, [madre, veer]||1152.11 E, se me vós guardades, ..., / d’ir a San Servando veer meu amigo, / morrerei [d’amores]||1153.2 Trist’and’eu, velida, ..., / porque mi non leixan veer meu amigo||1154.1 Foi-s’agora meu amig’...||1154.2 e por én / á-mi jurado que polo meu ben / me quis e quer mui melhor d’outra ren||1154.9 e logo disse, por me non pesar, / que por meu ben me soube tant’amar||1154.14 Aquel dia que se foi mi jurou / que por meu ben me sempre tant’amou||1155.1 Foi eu a San Servando por veer meu amigo||1156.1 Diz meu amigo que lhi faça ben||1158.2 Disseron-mi ca se queria ir / o meu amigo porque me ferir / quiso mia madr’; ...||1159.1 O meu amigo, que me faz viver / trist’e coitada des que o eu vi||1159.8 Vivo coitada, par Nostro Senhor, / por meu amigo, que me non quer ja / valer||1159.14 Sabe mui ben que non á de guarir / o meu amigo, que mi faz pesar||1159.20 non morrerá meu amigo por min||1160.11 E ar direi-vos outra ren, / pois que vos vós queredes ir, / meu ami[g]’, e de mí partir||1160.12 perdud’ei eu todo meu ben||1160.17 Chorarán estes olhos meus, / pois vos ides sen meu grado||1161.6 e depois treides vós migo meu amigo demandar!||1162.1 – Os meus olhos e o meu coraçon / e o meu lume foi-se con el-rei||1162.1 – Os meus olhos e o meu coraçon / e o meu lume foi-se con el-rei||1162.2 – Os meus olhos e o meu coraçon / e o meu lume foi-se con el-rei||1163.8 Vi remar o navio, / i vai o meu amigo||1163.11 Vi remar o barco, / i vai o meu amado||1163.13 I vai o meu amigo, / quer-me levar consigo||1163.16 I vai o meu amado, / quer-me levar de grado||1166.1 – Cabelos, los meus cabelos, / el-rei me enviou por elos||1170.2 Pela ribeira do rio salido / trebelhei, madre, con meu amigo||1170.8 Pela ribeira do rio levado / trebelhei, madre, con meu amado||1172.3 Mui gran temp’á que servo ũa senhor / e avia eu i tan gran prazer, / meus amigos, ..., / que ant’eu quisera en poder d’Amor / morrer ou viver||1173.3 ca tan ben est’á ja do meu amor / que nunca ja máis o pode perder||1173.9 pois meu coraçon é en poder seu, / que nunca o pode perder per ren||1173.14 E muito ben lhi deve Deus fazer / se co[n] meu serviço lhi prazer á||1173.15 pois meu coraçon ten en seu poder||1174.6 Tan bon dia migo, / pois que os meus desejos desejades||1174.12 pois que vos do meu prazer prazeria||1175.3 enquanto vai andar / a Granada meu amigo||1176.4 e non me quiseste desemparar / atá que ven meu lum’e meu prazer / e meu amigo||1176.4 e non me quiseste desemparar / atá que ven meu lum’e meu prazer / e meu amigo||1176.5 e non me quiseste desemparar / atá que ven meu lum’e meu prazer / e meu amigo||1176.6 que se foi andar / a Granada por meu amor lidar||1176.8 des que se foi meu amigo d’aqui||1176.10 que te non quiseste partir de min / atá que veo meu lum’e meu ben / e meu amigo||1176.10 que te non quiseste partir de min / atá que veo meu lum’e meu ben / e meu amigo||1176.15 pois meu amigo foi d’aquend’ido||1176.16 atá que ven meu ben e meu lume / e meu amigo||1176.16 atá que ven meu ben e meu lume / e meu amigo||1177.4 ca me vou eu e non levo d’aqui / o meu coraçon||1182.1 Sen meu amigo manh’eu senlheira / e sol non dormen estes olhos meus||1182.2 Sen meu amigo manh’eu senlheira / e sol non dormen estes olhos meus||1182.5 mais, se masesse con meu amigo, / a luz agora seria migo||1182.7 Quand’eu con meu amigo dormia, / a noite non durava nulha ren||1182.14 u migo man meu lum’e meu senhor, / ven log’a luz de que non ei sabor||1182.14 u migo man meu lum’e meu senhor, / ven log’a luz de que non ei sabor||1183.4 mais na d’oje mi vẽo muito ben, / ca veo meu amigo||1184.1 Fui oj’eu, madre, veer meu amigo, / que envio[u] muito rogar por én||1185.1 Nas barcas novas foi-s’o meu amigo d’aqui||1185.3 e vej’eu viir barcas e tenho que ven i, / mia madre, o meu amigo||1186.5 – Non vos pes, madre, ..., / irei veer se ven meu amig’i||1186.6 – Cuid’eu, mia filha, no meu coraçon, / das barcas novas que aquelas son||1187.2 Que olhos son que vergonha non an, / dized’, amigo d’outra, ca meu non||1187.5 com[o] ousastes viir ant’os meus / olhos, amigo, por amor de Deus?||1188.11 Pois eu non ei meu amigo, non ei ren do que desejo||1188.16 Per vós perdi meu amigo, por que gran coita padesco||1190.2 Fez ũa cantiga d’amor / ora meu amigo por mí, / que nunca melhor feita vi||1190.9 Muito ben se soube buscar / por mí ali, ..., / en loar-mi muit’e meu prez||1191.4 nen soub’i que x’era pesar / a que seu amigo non viu, / com’oj’eu vi o meu, falar / con outra||1191.10 sei eu que lho non fez veer, / com’a mí fez vee-lo meu, / con outra||1192.1 Ai meu amigo, / meu, per bõa fe, e non d’outra, per bõa fe, mais meu||1192.2 Ai meu amigo, / meu, per bõa fe, e non d’outra, per bõa fe, mais meu||1192.2 Ai meu amigo, / meu, per bõa fe, e non d’outra, per bõa fe, mais meu||1192.8 Bon dia vejo, / pois vos vej’aqui, meu amigo, meu, a la fe, sen al||1192.8 Bon dia vejo, / pois vos vej’aqui, meu amigo, meu, a la fe, sen al||1192.10 faça-vos Deus ledo, que pod’e val, / seer migo, meu ben e meu desejo||1192.10 faça-vos Deus ledo, que pod’e val, / seer migo, meu ben e meu desejo||1192.13 Meu gasalhado, / ..., e amigo meu e meu coraçon||1192.14 Meu gasalhado, / ..., e amigo meu e meu coraçon||1192.14 Meu gasalhado, / ..., e amigo meu e meu coraçon||1193.3 e por que as non fazia / no tempo que meu amigo / soia falar comigo?||1194.1 Ai meu amigo, avedes vós per mí / afan e coit’e desej’e non al||1194.3 e o meu ben é todo vosso mal||1194.6 pesa-mi a mí porque paresco ben, / pois end’a vós, meu amigo, mal ven||1194.7 E sei, amigo, destes olhos meus||1194.8 e sei do meu fremoso parecer||1195.14 E de qual guisa migo partir quer, / a partiçon, ai meu amig’, é tal||1195.20 De vós me faz ũa parte, ai senhor / e meu amig’e meu lum’e meu ben||1195.20 De vós me faz ũa parte, ai senhor / e meu amig’e meu lum’e meu ben||1195.20 De vós me faz ũa parte, ai senhor / e meu amig’e meu lum’e meu ben||1195.26 E, poi-lo ela part’a meu prazer, / en vós quer’eu, meu amig’, escolher||1196.1 Non perdi eu, meu amigo, ..., / do meu coraçon gran coita nen gran pesar||1196.2 Non perdi eu, meu amigo, ..., / do meu coraçon gran coita nen gran pesar||1196.3 mais perdi / quanto tempo, meu amigo, / vós non vivestes comigo||1196.5 Nen perderan os olhos meus chorar nunca||1198.1 O meu amig’, amiga, vej’andar / triste coidando||1198.4 pero direi-vos quant’é meu cuidar||1199.1 Diz meu amigo que eu o mandei / ir, amiga, quando s’el foi d’aqui||1199.6 e, se m’el ten torto en mi-o dizer, / veja-s’el ced’aqui en meu poder||1200.1 O meu amig’, a que preito talhei, / con vosso medo, madre, mentir-lh’-ei||1201.2 que sanhuda estou / a meu amigo||1202.1 – Tal vai o meu amigo con amor que lh’eu dei||1202.3 Tal vai o meu amigo, madre, con meu amor||1202.3 Tal vai o meu amigo, madre, con meu amor||1202.6 ‘ssi fara meu amigo se eu del non pensar||1203.2 foi-s’o meu amig’e, se ala tardar, / que farei, velidas?||1203.5 foi-s’o meu amig’e querria saber / que farei, velidas||1205.3 Enas verdes ervas / vi anda-las cervas, / meu amigo||1205.11 E con sabor delos / lavei meus cabelos||1206.3 Preguntar-vos quer’eu, madre, / ..., / se ousará meu amigo / ante vós falar comigo||1209.2 cras me verra meu amigo veer / e oje cuida quanto mi á dizer||1210.13 Aquel que Deus fez nacer por meu mal, / madre, leixade-mi-o veer, por Deus||1211.5 o meu amigo sera oj’aqui, / e nunca eu tan bon mandad’oi||1211.8 E, pois mi Deus fez tal mandad’aver / qual desejava o meu coraçon||1211.22 e por én non me quer’eu encobrir / de vós, ca sei que vos praz de meu ben||1212.1 Foi-s’un dia meu amigo d’aqui / trist’e coitad’e muit’a seu pesar||1213.1 Ai meu amig’e lume destes meus / olhos e coita do meu coraçon||1213.1 Ai meu amig’e lume destes meus / olhos e coita do meu coraçon||1213.2 Ai meu amig’e lume destes meus / olhos e coita do meu coraçon||1213.8 Dizede-mi quen mi vos fez tardar, / ai meu amig’, ...||1214.2 Nostro Senhor, e como poderei / guardar de morte meu amig’e mí||1214.9 ca se quer ir meu lum’e meu senhor||1214.9 ca se quer ir meu lum’e meu senhor||1215.3 que fezess’a meu amigo prazer / e non fezess’a mia madre pesar||1215.9 E atal preito m’era mui mester, / ..., / e quanto o meu amigo quiser||1215.14 E, se mi a mí guisar Nostro Senhor / aqueste preito, sera meu gran ben||1215.15 com’eu faça a meu amig’amor||1216.2 Des quando vos fostes d’aqui, / meu amigo, sen meu prazer||1216.6 que non fezeron des enton / os meus olhos se chorar non||1216.7 nen ar quis o meu coraçon / que fezessen se chorar non||1216.20 e ben des aquela sazon, / meu amig’, avẽo-m’assi||1218.2 ca el non mi tolhe a coita que trago no meu coraçon||1218.3 nen mi aduz o meu amigo, / pero lho rog’e lho digo||1218.6 nen mi aduz o meu amigo, que sempr’amei, des que o vi||1218.14 nunca tantos estadaes arderan ant’o meu Senhor||1218.21 En mi tolher meu amigo filhou comigo perfia||1220.2 Sej’eu fremosa con mui gran pesar / e mui coitada no meu coraçon||1220.5 e faço gran razon, / par Deus, mia madre, de muito chorar / por meu amig’e meu lum’e meu ben||1220.5 e faço gran razon, / par Deus, mia madre, de muito chorar / por meu amig’e meu lum’e meu ben||1220.5 e faço gran razon, / par Deus, mia madre, de muito chorar / por meu amig’e meu lum’e meu ben||1220.7 E ben sei [eu] de pran que por meu mal / me fez[o] Deus tan fremosa nacer||1220.14 E fez-mi Deus nacer, per bõa fe, / polo meu mal||1222.2 Mias amigas, quero-m’eu des aqui / querer a meu amigo mui gran ben||1224.1 Disseron-vos, meu amigo, / que, ..., / fui eu con outren falar||1224.14 Se vós por verdad’achardes, / meu amigo, que é assi, / confonda Deus log’i mí / muit’, ...||1225.6 mas ja Deus nunca mi perdon / se nunca eu vi tan amigo / d’amiga come meu amigo||1225.10 mais eu por én / nunca veja do meu prazer / se nunca eu [vi tan amigo / d’amiga come meu amigo]||1225.13 Vi-m’eu con estes olhos meus / amigo d’amiga, que lh’é / muit’amigo||1226.4 e / que tanta coita levasse / quanta leva meu amigo?||1226.11 e / que tanto pesar sofresse / [quanto sofre meu amigo?]||1226.18 que tan muito mal ouvesse / d’amiga, ..., / quant’á por mí meu amigo?||1227.2 Moir’, amiga, desejando / meu amig’, e vós no vosso / mi falades||1227.6 Falemos no meu amigo||1228.1 O meu amigo, que mi gran ben quer, / punha sempr’, amiga, de me veer||1228.8 E non fica per mí, per bõa fe, / d’aver meu ben e de lho guisar eu||1228.9 non sei se x’é meu pecado, se seu||1229.1 Por meu amig’, amiga, preguntar- / -vos quer’eu ora||1229.3 ca se foi d’aqui / mui meu sanhud’e nunca o ar vi||1229.19 E, pois veer meu amigo, ben sei / que nunca pode per mí saber al||1230.3 Un cantar novo d’amigo / querrei agora aprender / que fez ora meu amigo||1231.7 ca ‘ssi tenh’eu meu amigo en poder||1231.28 – Amiga, non, ca o poder non é / seu nen delas, mais meu, per bõa fe||1232.3 – Par Deus, amiga, podedes saber / como podesse mandad’enviar / a meu amigo||1232.8 Amiga, sei [ben] que non pod’aver / meu amig’arte de migo falar||1232.13 O meu amigo non é trobador||1233.2 Sei eu, donas, que non quer tan gran ben / om’outra dona com’a mí o meu / amigo quer||1234.3 e por que mi tolhestes / que non possa meu amigo veer?||1234.12 e ve[e]rei meu amig’, ...||1238.1 Amiga, dizen que meu amig’á / por mí tal coita||1239.15 – Vedes, amiga, meu sén ést’atal||1240.7 mais non vos maravilhedes / d’andar por mí coitado meu amigo||1242.2 Pesa-m’, amiga, ..., / d’ũas novas que de mí e do meu / amig’oi||1244.9 e, pero faç’i todo meu poder, / sol non vos poss’esta [ida partir]||1245.9 ca, u vos fostes sen meu mandado, / jurei que nunca vos fezesse ben?||1249.2 Ora veerei, amiga, que fara / o meu amigo||1250.2 Amigo, mal soubestes encobrir / meu feit’e voss’, ...||1250.9 ca vós quisestes aver aquel ben / de min que vos non podia fazer / sen meu gran dan’, ...||1251.1 Ai meu amigo, pero vós andades / jurando sempre que mi non queredes / ben||1252.6 torto mi ten ora / o meu namorado||1252.8 que tant’alhur mora / e sen meu mandado||1253.1 Foi-s’[or]’o meu perjurado / e non m’envia mandado||1255.1 Gran sazon á, meu amigo, / que vos vós de mí partistes / en Valong’...||1256.4 – Ai mia senhor e meu lume, / se de mí queixum’avedes, / por Deus que o melhoredes||1256.13 – Amig’, en poder sodes meu / se m’eu de vós quiser vingar||1257.1 Madr’, enviou-vo-lo meu amigo / [o]je dizer que vos veeria / se ousass’...||1257.14 ca se foi el d’aqui / sen meu mandad’e non me quis veer||1258.1 Ai meu amigo, coitada / vivo porque vos non vejo||1258.5 en grave dia foi nada / se vos cedo, meu amigo, / non faço prazer e digo||1259.13 I é meu amig’, ai / madr’, e i-lo-ei veer / por lhi fazer prazer||1260.2 Amigas, sejo cuidando / no meu amigo porque non / ven||1261.1 Fostes-vos vós, meu amigo, d’aqui / sen meu mandad’...||1261.2 Fostes-vos vós, meu amigo, d’aqui / sen meu mandad’...||1261.7 ca vós fostes sen meu mandad’e sei / que mi pesava mui de coraçon||1261.9 e, meu amigo, Deus non mi perdon, / ..., / se vos eu [vira||1262.1 Id’oj’, ai meu amigo, led’a San Salvador||1262.6 Pero sõ[o] guardada, toda via quer’ir / convosc’, ai meu amigo||1262.10 Pero sõo guardada, toda via irei / convosc’, ai meu amigo||1264.1 Pois vós, meu amigo, morar / queredes en casa d’el-rei||1264.5 doede-vos vós do meu mal, / que por vós lev’e non por al||1265.1 Polo meu mal filhou-[s’ora] el-rei / de mar a mar||1265.3 ca levou sigo o meu coraçon / e quanto ben oj’eu [e]no mund’ei||1265.7 O meu amig’e meu lum’e meu ben / non s’ouver’assi de mí a partir||1265.7 O meu amig’e meu lum’e meu ben / non s’ouver’assi de mí a partir||1265.7 O meu amig’e meu lum’e meu ben / non s’ouver’assi de mí a partir||1265.10 e veed’ora qual é o meu sén||1265.13 O meu amigo, pois con el-rei é, / a mia coita é qual pode seer||1266.2 And’ora triste, fremosa, / porque se foi meu amigo / con sanha||1266.10 non fui filha de meu padre / se s’el[e] foi polo seu ben||1266.16 non logr’eu este meu soqueixo / se s’el[e] foi [polo seu ben]||1267.1 Porque se foi meu amigo / sen o meu grad’alhur viver||1268.11 cuidand’en meu amigo, / non [mi dan amores vagar]||1269.3 que mi tanto guardades / d’ir a San Leuter falar con meu amigo||1270.1 Disseron-m’agora do meu namorado / que se foi sanhud’e sen o meu mandado||1270.2 Disseron-m’agora do meu namorado / que se foi sanhud’e sen o meu mandado||1270.3 e por que s’assanhou agora o meu amigo?||1273.1 Meu amigo sei ca se foi d’aqui / trist’, amiga[s]||1275.1 Dizen do meu amigo ca mi fez pesar||1276.21 – Meu amigo, eu vo-lo direi||1277.5 oj’eu foss’aventurada / que oiss’o meu amigo / com’eu este cantar digo!||1278.6 «Dized’, amigas, comigo / o cantar do meu amigo»||1279.1 Assaz é meu amigo trobador||1279.4 quando se torna en trobar / do que s’el defende por meu amor / dos que van con el entençar||1279.15 nas entenções que eu del oi / sempre por meu amor venceu||1280.1 Amiga, des que meu amigo vi, / el por mí morr’, ...||1281.1 J’agora meu amigo filharia / de mí o que el tiinha por pouco||1282.3 porque dizen que meu amigo ven||1282.6 mais meu coraçon mui ledo seera||1283.2 Mal faç’eu, velida, que ora non vou / veer meu amigo||1284.2 En San Momed’, u sabedes / que viste-lo meu amigo, / oj’ouver’a seer migo||1285.2 Fui eu, madr’, a San Momed’u me cuidei / que veess’o meu amig’, e non foi i||1285.9 Quand’eu a San Momede fui e non vi / meu amigo||1287.1 Como vivo coitada, madre, por meu amigo||1287.4 Como vivo coitada, madre, por meu amado||1288.4 irei oj’eu [por] fazer oraçon / e chorar muit’en Santa Cecilia / destes meus olhos e de coraçon||1288.5 ca moir’eu, madre, por meu amigo, / e el morre por falar comigo||1288.9 desta guisa / irei ala mias candeas queimar, / eno meu mant’e na mia camisa||1289.7 ca meu amig’é por mí coitado||1289.16 ca meu amig’é por mí coitado||1290.3 ca me guardades a noit’e o dia / do meu amigo||1291.3 Ai vertudes de Santa Cecilia, / que sanhudo que se foi un dia / o meu amigo||1291.5 e, se s’as[s]anha, non faz i torto / o meu amigo||1292.17 Rog’eu Santa Cecilia e Nostro Senhor / que ach’oj’eu i, madr’, o meu traedor / na ermida [do Soveral]||1295.2 Ondas do mar de Vigo, / se vistes meu amigo||1295.5 Ondas do mar levado, / se vistes meu amado||1295.7 Se vistes meu amigo, / o por que eu sospiro||1295.10 Se vistes meu amado, / o por que ei gran coidado||1296.2 Mandad’ei comigo, / ca ven meu amigo||1296.5 Comig’ei mandado, / ca ven meu amado||1296.7 Ca ven meu amigo, / e ven san’e vivo||1296.10 Ca ven meu amado, / e ven viv’e sano||1297.8 e verra i mia madr’e o meu amado||1297.11 e verra i mia madr’e o meu amigo||1298.1 Ai Deus, se sab’ora meu amigo / com’eu senheira estou en Vigo||1298.4 Ai Deus, se sab’ora meu amado / com’eu en Vigo senheira manho||1298.14 ergas meus olhos que choran migo||1298.17 ergas meus olhos que choran ambos||1299.8 Treides comig’a lo mar de Vigo / e veeremo-lo meu amigo||1299.11 Treides-[vos] mig’a lo mar levado / e veeremo-lo meu amado||1301.3 se me saberedes dizer / por que tarda meu amigo sen min!||1302.5 ben sei que meu amig’i verria / por me veer e por falar migo||1304.3 e pero non irei ala se ant’i non for, / irmana, o meu amigo||1304.7 Gran sabor averia [e]no meu coraçon / d’ir a Santa Maria||1305.1 Foi eu, madr’, en romaria a Faro con meu amigo||1305.6 ca falei con meu amigo, que sempre [muito] desejei||1305.9 D’u m’eu vi con meu amigo vin leda||1306.4 A Far[o] un dia / irei, madre, se vos prouguer, / rogar se verria / meu amigo||1306.6 e direi-lh’eu enton / a coita do meu coraçon||1306.8 Muito per-desej’eu / que veesse meu amigo||1308.1 Atender quer’eu mandado que m’enviou meu amigo||1309.2 Amiga, quen oj’ouvesse / mandado do meu amigo||1310.8 que me non queiras meu sono tolher / pola fremosa do bon parecer||1310.14 Amor, castiga-te desto por én / que me non tolhas meu sono||1310.20 Amor, castiga-te desto, por tal / que me non tolhas meu sono||1314.3 u eu andar vi / a las aves meu amigo||1321.9 que vos custará / máis que quanto val aqueste meu muu||1322.1 Meu dano fiz por tal juiz pedir||1322.5 ca, se vou i e lev’o meu vogado, / sempre me diz que está embargado||1330.4 se m’el ben quer, meus amigos, en tal / que me queira ja mal, ma[l] lhi farei / padecer e desensandece-l’-ei||1330.16 pero m’el quer ben e se ten por meu||1331.14 quer de mí levar o meu / come engador judeu / en vespera de janeiras||1332.13 e Don Foã[o] ja per vezes deu / o que talharon, com’eu dou do meu||1339.11 mais i dos dous mesteiraes / me dized’o que vos digo, / cavaleiro, meu amigo||1344.19 mais o que me del máis mata / é que no meu des[barato] / [ele] faz i gran barata||1344.30 mais, pois eu non acho vao / a meu feito, sempre vaa / sa fazenda en ponto mao||1345.5 Como é vos eu direi, / meus amigos, non mi-o digades sol||1345.7 ca mia prol é de viver eu u vir / vel ũa vez a que vi por meu mal||1345.11 meu dano ja nunca farei, / mais mia gran prol||1363.13 e vencerei os enmiigos meus||1367.15 [Vedes] qual é meu sabor||1368.13 dé-mi meu aver e gracir-lho-ei||1370.2 Saben en Morraz’e en Salnes / meu preit’e seu||1371.4 – Don Fernando, comer-mi-ei sol, / ca assi fez sempre meu avol||1376.25 E pois, quando me vej[o] en meu lezer, / merendo logo e pois vou mia via||1381.19 ca est’é, ai meu senhor, / o jograr braadador / que nunca bon son disse||1391.6 buscade quen vos entouque melhor / e vos correga, polo meu amor, / as feituras||1409.5 se é viv’o meu amigo, / que troux’a mia touca sigo||1412.8 Por meu mal, enton, senlheiro / ouv[i] ali a chegar||1412.14 ca el, se fosse ça[n]con, / non fora ao vergalhon / roxo do meu seendeiro||1418.2 Sei eu, donas, que deitad’é d’aqui / do reino ja meu amig’, ...||1418.6 «Por Deus Sen[h]or, que vos tan bon rei fez, / perdoad’a meu amig’esta vez»||1418.16 e direi, chora[n]do dos [o]lhos meus: / ...||1422.7 [E] pero que foss’este mouro meu, / ja me terria eu por desleal||1427.19 Deitaron-vos comigo os meus pecados||1429.10 [...] / a quen leixar meu aver e mia erdade||1429.13 E ben seria meu mal e meu dano||1429.13 E ben seria meu mal e meu dano||1429.15 E ben seria meu mal e meu dano, / per bõa fe, e mia meosventura / e meu pecado grav’e sen mesura||1430.26 e meus preitos talhei / con Frei Rodrig’e mentiu-mi-os||1442.3 – Rodrig’Ianes, queria saber / de vós por que m’ides sempre travar / en meus cantares||1442.29 u meu cantar for, / non ach[ar]á rei nen emperador / que o non colha mui ben||1443.17 por que lho sofrerei / a Pedr’Amigo se me mal disser / de meus mesteres||1444.3 – Quero que julguedes, Pero Garcia, / d’antre min e todo-los trobadores / que de meu trobar son desdezidores||1453.13 Meu coraçon non se partiu, / pois vos viu, de vos muit’amar||1459.1 Meu senhor, se vos aprouguer, / comendador, dade-mi mia molher||1465.1 Meu senhor, direi-vos ora||1465.10 con mia espada / e con meu cavalo louro||1465.13 Meu senhor, que vos semelha / do que xe vosc’aparelha||1468.17 e meu gran ben-querer / e meu serviço tod’é seu pesar||1468.18 e meu gran ben-querer / e meu serviço tod’é seu pesar||1469.1 Meus amigos, ... / ..., / trobei eu sempre polo seu amor||1469.4 e meu trobar nunca me valeu ren / contra ela||1469.12 e veerei se me fara sequer / algũu ben, per que possa partir / mui grandes coitas do meu coraçon||1469.14 e sei que as[s]i me conselhará / o meu amigo, que me gran ben quer||1470.5 e por meu mal se me deten||1471.2 – E meus narizes de color de berengenha?||1471.5 – E meus narizes color de figos çofeinos?||1471.8 – E meus narizes color d’escarlata roxa?||1471.11 – E meus narizes color de rosa bastarda?||1471.14 – E meus narizes color de morec’escuro?||1471.17 – E meus narizes color de moras maduras?||1473.19 Sol non é pensado / que vós paguedes ren do meu aver||1489.20 Ai meu senhor, ..., / u é Joan Aranha, o vosso companhon / e voss’alferez, que vos ten o pendon?||1490.4 nen ar daria ren por meu aver||1490.15 E, meus amigos, par Santa Maria, / ..., / log’esta casa iria fazer / e cobri-la||1492.12 máis era eu seu ca era el meu||1506.2 Ai dona fea, fostes-vos queixar / que vos nunca louv[o] en meu cantar!||1506.14 Dona fea, nunca vos eu loei / en meu trobar, pero muito trobei||1510.7 Do meu mal non vos doedes||1513.9 – Joan Garcia, soo sabedor / de meus mesteres sempr’adeantar||1513.13 pero non sodes tan desloador / que con verdade possades dizer / que meus mesteres non sei ben fazer||1513.28 i á de correger, per bõa fe, / máis que nos meus, en que m’ides travar||1514.24 mais outr[o], a que [meu] mester fezer / que m’én entenda, mui ben [mi] fara||1514.31 e do meu filha quanto chi m’eu der||1514.34 e conhosco mui ben [o meu] trobar||1515.3 rogo-te que nunca digas meu son / e ja máis nunca mi faras pesar||1517.21 des i, se filh’ou filha faz, / non o quer outorgar por meu||1527.21 «Con meu dereito vou!»||1532.6 ca mi fazedes vós en guisa tal / ben, mia senhor, que depois é meu mal||1532.11 demais, fostes ogan’a meu mandado / por mi fazerdes [gran] ben e amor||1538.16 e defender- / -lo-íades por meu amor||1541.1 Quite-mi a mí meu senhor / e dé-m’un bon fiador / por mia soldada||1543.11 Os vossos meus dinheiros, senhor, non / pud’eu aver, pero servidos son||1545.10 que me sacará de meu sén / e que verremos a máis én||1549.15 Assi and’eu meu tempo perdend’i||1553.11 que eu sõo certo, de pran, / quant’aquest’é, amigos meus, / que, ..., / que ja máis nunca veerá / en nen un temp’a face de Deus||1558.9 e tosquiavan estes olhos meus||1572.11 ca atal era outr’amor de meu tio||1572.29 Máis valria que amor d’un meu parente||1574.6 Se lhi frorec’o bastage, / meu senhor, seede sage / que prendades dele gage||1583.16 – Joan Baveca, se vós non queredes / os meus cantares dizer ant’alguen, / direi-vos ora como vos aven||1586.6 mais, ..., / fazed’ora (e faredes melhor) / ũa soldada polo meu amor / a de parte||1587.19 E outra ren te direi, meu irmão||1587.20 se meu conselho quiseres creer / ou se quiseres que en ti meta mão||1602.1 Meu senhor arcebispo, and’eu escomungado / porque fiz lealdad’e enganou-mi o pecado||1602.13 Per meus negros pecados, tive ũu castelo forte / e dei-o a seu don[o]||1604.3 e, meus amigos, por Deus, que farei / eu, sen conselho, desaconselhado||1604.8 E, meus amigos, mal dia foi nado||1604.20 ca, s[e] eu podesse mercar as[s]i / con esta dona, que por meu mal vi||1605.1 Meus amigos, tan desaventurado / me fez[o] Deus que non sei oj’eu quen / fos[s]e no mund’en peor ponto nado||1605.9 [E] esta dona de pran á jurado, / meus amigos, ..., / que jasca sempre, ..., / ela con outr’e non dé por min ren||1605.9 [E] esta dona de pran á jurado, / meus amigos, por que perco meu sén||1609.6 ca ũa dona, que sempre loei / en meus cantares e por que trobei, / anda morrendo por un [e]scolar||1612.6 quen a meu cuu concela posesse, / de parescer ben vencer-vos-ia||1612.12 mais, sol que s’o meu cuu de sí pague / e poser ũu pouco d’alvaiade, / reveer-s’-á convosco no espelho||1612.19 quen ao meu cuu posesse orelhas / e lhi ben tingesse as sobrancelhas, / de parescer non vos devera nada||1620.28 e, pois que todo assi en min ten, / se o non ajudar, farei meu dano||1621.2 De como mi ora con el-rei aveo / quero-vo-l’eu, meus amigos, contar||1621.5 e eu non ei erdade de meu padre||1629.7 e destes narizes meus / tapo eu, Marinha, os teus||1635.6 ri[i]r-s’end’-ia / quen lhe dissess’aqueste meu cantar / a dona gaia do bon semelhar||1635.22 Mais quen este meu cantar oir / caer-me-á ben||1636.21 mui gran temp’á que non foi en Carrion / nen mi deron meu jantar en Monçon||1639.15 tan negra ora vos eu vi / que o meu cor sempre des i / nas vossas feituras cuidou||1656.2 Mentre m’agora d’al non digo [nada], / d’un meu amigo vos quero dizer||1664.10 – Pero da Ponte, responder / vos quer’eu e dizer meu sén||1669.3 e per-doar-lh’o baton que fui meu
Nalgunha ocasión, a forma substantivada de meu equivale a ‘os meus asuntos’
390.10 E ja m’eu conselho non sei, / ca ja o meu adubad’é||497.7 e, senhor, non vos venh’esto dizer / polo meu, mais porque vos está mal

de meu 'da miña propiedade'
1678.12 e diz-mi-o ela con sabor / que ouves[s]’eu algo de meu

aver eno meu coraçon 'sentir, experimentar'. Cf. aver no coraçon
65.5 ca ei por vós eno meu coraçon / tan gran cuita que mil vezes me ten, / senhor, sen fala e sen todo sén||175.10 por aver eu eno meu coraçon / mui grave coita ja mentr’eu viver||431.3 nen ren de mí senon / atanto que ei no meu coraçon, / coita d’amor qual vos ora direi
aver meu dereito 'obter aquilo a que teño dereito'. Cf. aver dereito, aver o seu dereito
1322.19 e assi poss’eu aver meu dereito
catar dos meus olhos 'ollar, ver, mirar'
1092.17-18 e grave dia por mí a catei / dos meus olhos quando a foi catar
cuidar no meu coraçon ~ coidar no meu coraçon ~ coidar en meu coraçon 'sentir, pensar no meu íntimo, no meu interior'
178.23 ca, se a posso algũa vez veer, / quanto cuid’ante no meu coraçon / ca lhe direi escaece-m’enton||342.3 Ar cuido no meu coraçon / que ja per cuidar morrerei||446.13 E sempr’eu cuidei no meu coraçon / de lhi fazer serviç’e me guardar / de ja máis nunca lhi fazer pesar||571.3-4 mais ja cuidei / mil vezes no meu coraçon / que algur morreu con pesar, / pois non tornou migo falar||1109.15 e cuido sempre no meu coraçon
241.16 coidando sempre no meu coraçon / no mui gran ben que lh’oj’eu quer’, ...
240.1 Sempr’ando coidando en meu coraçon / com’eu iria mia senhor veer
poer (e)no meu coraçon ~ poer en meu coraçon 'pensar, decidir'

631.16 ouve eu no meu coraçon a poer / que fale vosco||697.7-8 No meu coraçon / ei oj’eu posto, ..., / que o veja e que lhi faça ben||855.9 Pero ben sabe Deus, que pod’e val, / que sempr’eu pugi no meu coraçon / en vos servir||1007.21 eu post’avia no meu coraçon / de nunca ja máis neũu ben fazer
631.10 e por todo este ben que vos El fez / ouv’a poer eno coraçon meu / que fale vosco
678.1 Por fazer romaria pug’en meu coraçon / a Santiag’un dia, por fazer oraçon
poer estes meus olhos 'mirar, ollar'
857.13-14 e, por est’, é milhor de m’ir, par Deus, / u eu non possa poer estes meus / olhos nos vossos
saber no meu coraçon ~ saber eno meu coraçon 'saber ou intuír no meu corazón'
213.25 com’aver a viver sen quen / sei eu ben no meu coraçon / ca nunca ja posso prazer, / u a non vir, de ren prender?||418.10 dizer-vos quer’eu ũa ren / (o que sei no meu coraçon)||527.7 E sei eu mui ben no meu coraçon / o que mia senhor fremosa fara / depois que ant’ela for
299.3 mais pero sei eno meu coraçon / ca mi-o non quer porque lhe quero ben||355.8 De m’entenderen avia pavor / o que m’eu sei eno meu coraçon||1097.4 mais pero sei eno meu coraçon / que non averia coita d’amor / se esta dona fosse mia senhor
sair de meu sén 'tolear, perder o xuízo, ensandecer'
186.14 quando a vejo quan fremosa é / e a vejo falar, per bõa fe, / teend[o] olho, saio de meu sén!
teer no meu coraçon 'sentir, ter presente'
842.13-14 Sab’ora Deus que no meu coraçon / nunca ren tiv[e] enno seu logar
tolher meu corpo 'danar fisicamente'
14.44-45 Que prazer / avedes de me tolher / meu corpo, que vos servia?

a meu grado ~ ao meu grado loc. adv. mod. 'voluntariamente, por vontade miña'
108.7 ca, [a] meu grad’, u m’eu d’aqui partir, / con seus desejos non me veerán / chorar||961.4 sempr’eu farei quanto m’ela mandar / a meu grado que eu possa fazer||1441.18 «Joan Servando, pero m’assi vou, / non vos darei os panos a meu grado»
109.4 Mais est’, ao meu grado, / mui ben sera jurado, / senhor: que nunca vos amei!
a meu pesar loc. adv. mod. 'contra a miña vontade, non obstante'. Cf. ao meu pesar
9.4 por me fazer, a meu pesar, viver / q[u]and’eu sabor ouvesse de morrer||94.21 que sei ca todos punharán / en a saber, a meu pesar||99.11 e nunca me leix’estar / assi no mund’, a meu pesar||128.21 fara-m’ela de sí partir / mui trist’e muit’a meu pesar||199.11 e van-m’elas a meu pesar chamando||207.6 que faz mui coitado viver / a meu pesar||241.27 pois ja quisestes que lh’eu tan gran ben / quisesse (... / ...) e tan a meu pesar||252.22 a meu pesar a fazer-lh’ei / a mia senhor mui gran pesar||365.13 A meu pesar quanto morei / sen vós foi||686.14 Senhor filhastes, com’oi dizer, / a meu pesar||722.8 e el filhou-m’à força por senhor / a meu pesar||841.2 Donas, fezeron ir d’aqui / o meu amig’a meu pesar||893.1 [S]enhor, eu vivo muit’a meu pesar / e mui coitado, ..., / por vós||942.3 Que mui gran torto mi fez, amiga, / meu amigo quando se foi d’aqui / a meu pesar||960.13 mais non vos contarei / dos dias que a meu pesar passei||1000.10 e, pois eu tanto viv’a meu pesar||1012.2 Amigo, quando me levou / mia madr’, [a] meu pesar, d’aqui, / non soubestes novas de mí||1062.23 e mia mort’, a meu pesar||1063.7 nen de qual guisa mi d’Amor mal ven / fazer no mund’a meu pesar viver||1063.15 Eu, que no mundo viv’a meu pesar, / eu viveria muit’a meu prazer||1080.6 Ca me quitei a meu pesar / d’u ela é||1267.7 Porque se foi a meu pesar / e se foi sen o meu prazer, / esto lhi cuid’eu a fazer
a meu prazer ~ a meu plazer loc. adv. mod. 'pracerosamente, co meu gosto'
131.14 e non me quer matar a meu prazer||803.16 quand’eu quiser e tod’a meu prazer||959.4 e dar-mi outro[s] tantos a meu prazer / con mia senhor||1063.16 eu viveria muit’a meu prazer / se eu d’Amor ben podess[e] aver||1195.25 E, poi-lo ela part’a meu prazer, / en vós quer’eu, meu amig’, escolher
7.44 mais non poss’eu dona veer / que assi and’a meu plazer / como lh’eu andaria
ao meu pesar loc. adv. mod. 'contra a miña vontade'. Cf. a + pos. + pesar, a meu pesar
1207.12 Que fezestes ao meu pesar?!
a (todo) meu poder loc. adv. mod. 'o máis que for posíbel, con toda a miña forza'
542.15 sempr’o maior / ben que vos podia querer / vos quigi a todo meu poder||952.4 nen morrerei, a meu poder, / porque sempr’atend’aver ben / da dona que quero gran ben||1199.19 E, se el ven aqui, a meu poder, / preguntar-lh’-ei quen lho mandou dizer||1246.15 vinga tan sen sén / nunca vós faredes, se Deus quiser, / a meu poder||1256.3 e quero-mi-o perder, / pois veestes a meu poder
599.10 mais, se eu posso, a todo meu poder, / que o veja e lhi possa falar, / [guisar-lho-ei, e pes a quen pesar]
con meu grado loc. adv. mod. 'de boa vontade, gostosamente'
470.5 por ben tenh’eu que vaades / mui longe de mí e mui con meu grado
mao meu pecado loc. adv. mod. 'infelizmente'
59.8 E, mao meu pec[a]do, non / foi nunca soo én pensar / que s’ela quisesse pagar / de saber eu qual ben Amor / a[o] seu preso faz prender||259.15 ca non é en min, mao meu pecado, / nen quer Amor que m’én possa quitar||983.3 e, mao meu pecado, / ai eu!, / demais, se me non val Santa Maria, / d’aver coita muito tenh’eu guisado
meu pass’en passo loc. adv. mod. 'en voz baixa, devagar'
1522.9 e dixi meu pass’en passo: / ...
meu pouc’e pouco loc. adv. mod. 'aos poucos, devagar, algunhas veces'. Cf. seu pouc’e pouco
398.18 ca non vej’i quen soia veer / meu pouc’e pouc’, e por esso guaria
per meu grado loc. adv. mod. 'de boa vontade, voluntariamente, gostosamente'
896.17 Mais non am’eu per meu grado / nen ar cuid’a gradoar / d’Amor, que me ten forçado||918.11 E, se el-rei fos[s]e ben conselhado, / maestr’Acenço, daquestes dinheiros / que lh’o demo leva nos cavaleiros, / parti-los-ia vosco, per meu grado||932.14 – Filha, po-lo desassanhar / falaredes per meu grado||1037.16 mais per meu grad’aqui non dormirá||1257.5 se el vir vós nen mí per meu grado, / San Salvador mi seja irado / de Valongo
O posesivo pode levar artigo
176.7 e por vos ar dizer log’outra ren: / ca vos non quero ben pelo meu grado||259.5 non vos quer’eu pelo meu grado ben||259.21 e, si Deus me perdon, / non vos faç’i pesar pelo meu grado||905.15-16 Senhor, e non foi pelo meu / grad’u vos fui amar nen ei / i culpa porque vos amei||1368.18 non lho sofrerei, / mais, polo meu grado, / dar-mi-á ben dobrado / o sinal que lh’eu dei
sen (o) meu grado 'contra a miña vontade'
29.8 mais ora non me saberei / conselhar quando lh’averei, / sen meu grad’, a buscar prazer||56.19 non sei al deste mundo desejar / senon vós, que muit’é sen meu grado||179.5 que viss’a dona que veer querria / (...), / de que m’eu mui sen meu grado parti / e mui coitad’, ...||252.4 pois sen meu grad’ei a fazer / a mia senhor mui gran pesar, / ca lhe pesa de a amar||288.1 Que sen meu grado m’oj’eu partirei / de vós, senhor, u me vos espedir!||344.1 Que sen meu grado me parti / de mia senhor e do meu ben, / que quero melhor d’outra ren!||370.2 Quando m’eu mui triste de mia senhor / mui fremosa sen meu grado quitei / e s’ela foi, mesquinh’, ...||403.15 ca mi avẽo assi outra vez ja, / mia senhor fremosa, que me quitei / de vós e sen meu grad’alhur morei||404.2 Parti-m’eu de vós, mia senhor, / sen meu grad’ũa vez aqui||405.5 por én / me faz a min sen meu grado viver / longe dela e sen seu ben-fazer / Deus||688.19 Pois vos ides sen meu grado / e non dades nada por mí||693.5 e el mi [á] perduda / porque se foi sen meu grado d’aqui||705.7 Foi-s’el mui sen meu grado / e non sei eu mandado||739.7 E, se soubesse quan sen meu grado / non fiz por el quant’eu quisera enton / fazer||790.16 ca, pero mi fezera gran preito, / foi-se d’aqui sen meu grad’, amiga||800.5 porque morastes o digo / mui longi de min e mui sen meu grado||843.8 Meu talan era de vos non parcir / porque vos fostes sen meu grad’enton||854.21 quer lhi pes, quer lhi praza, or’assi / seera ja sen meu grado, de pran||928.4 pero foi-s’el noutro dia d’aqui / sen meu grado||983.1 Agora me part’eu mui sen meu grado / de quanto ben oje no mund’avia||985.9 en forte pont’eu fui nado, / que vos amo sen meu grado / e faço a vós pesar i||1008.2 Dizen, amigo, que outra senhor / queredes vós sen meu grado filhar / por mi fazerdes con ela pesar||1051.2 A que mi a mí meu amigo filhou / mui sen meu grad’e non me tev’en ren||1157.7 Filha, que mal baratades, / que o sen meu grad’amades, / pois que vos non quer veer!||1158.5 se ora for sen meu grad’u ir quer, / achar-s’-á ende mal se eu poder||1160.18 Chorarán estes olhos meus, / pois vos ides sen meu grado||1641.27 e el i / atanto me convidou / que, sen meu grado, jantei / con el, mal que mi pesou
95.7 mais fez-mi-a Deus, des que a vi, / sen o meu grado muit’amar||176.19 pois eu, cativo, desaconselhado, / sen no meu grado vos quero gran ben||687.2 Pero vos ides, amigo, / sen o meu grad’alhur viver, / non vos ides, ond’ei prazer, / por non falardes comigo||829.10 E vistes u s’el partia / de mí mui sen o meu grado / e jurando que avia / por mí penas e cuidado?||1267.2 Porque se foi meu amigo / sen o meu grad’alhur viver
sen (o) meu prazer 'de modo doloroso, contra a miña vontade'
206.3 desejar mort’e aver a viver / com’oj’eu viv’, e mui sen meu prazer!||371.8 – Meen Rodriguiz, mui sen meu prazer / a farei vosc’, assi Deus me perdon||371.14 e atal entençon, se a vós praz, / a farei vosco mui sen meu prazer||422.14 e vos de min non quiserdes doer / e da gran coita, de que sofredor / foi, e do mal, muit’á, sen meu prazer, / a vós dev’én mui bon grad’a põer||789.13 Do que vós vistes mui sen meu prazer / partir d’aqui||833.19 Aquesta ida tan sen meu prazer, / por Deus, amigo, sera quando for||928.5 mais farei-lh’eu por én, / por quant’andou ala sen meu prazer, / que and’ũu tempo sen meu ben-fazer||1051.9 ca o levou de min sen meu prazer / e ora ten que o levará assi||1216.2 Des quando vos fostes d’aqui, / meu amigo, sen meu prazer, / ouv’én tan gran coita des i / qual vos ora quero dizer
1091.7 e de que me parti / mui d’anvidos e sen [o] meu prazer||1261.14 San Salvador sabe que assi é, / ca vos fostes mui sen o meu prazer||1267.3 Porque se foi meu amigo / sen o meu grad’alhur viver / e se foi sen o meu prazer||1267.8 Porque se foi a meu pesar / e se foi sen o meu prazer, / esto lhi cuid’eu a fazer||1271.9 Assanhou-s[e] e foi-se sen o meu prazer

a meu cuidar ~ a meu coidar 'na miña opinión, segundo penso'. Cf. ao meu cuidar
1.3 ca mui pouc’ant’, a meu cuidar, / valia||7.17 sol non penso de vos amar / nen pensarei, a meu cuidar||55.5 e, mia senhor, a meu cuidar, / nunca vos devi’a pesar / de vos quen-quer rogar assi||72.22 E, mia senhor, a meu cuidar, / cousa faria sen razon / eu se mi assi fosse cuitar / con mia mort’, ...||108.40 e prenderei / como guarrei / conselh’agor’, a meu cuidar||132.31 ca, a meu cuidar, / non m’avera mort’a filhar||137.33 ca perdud’é, senhor, a meu cuidar||250.10 mais, a meu cuidar, / se soubes[s]’el quan pouc’eu daria / [por sa sanha, non s’assanharia]||358.3 Nostro Senhor, quen m’oj’a min guisasse / o que eu nunca guisad’averei, / a meu cuidar, per quanto poder ei||503.17 se est’é mal, a meu cuidar, / este mal non poss’eu partir||510.15 a meu cuidar, / mia senhor e quanto ben ei, / se o Deus quisesse guisar, / erades bõa pera rei||670.3 nunca no mund’, a meu cuidar, / foi outra tan leda molher / com’eu serei||849.22 E filhará log’i, a meu cuidar, / afan e coita||967.3 mais, a meu cuidar, / non fui eu i de sén nen sabedor||975.6 greu vos seri’, a meu cuidar, / d’amardes-mi muito, senhor||1059.10 razon seria ja, a meu cuidar, / de mi fazerdes aver algun ben / [de vós]||1074.31 assi fezeron vós, a meu cuidar||1115.3 Par Deus, senhor, muit’aguisad[o] ei, / ..., / de vos veer mui tard’, a meu cuidar||1247.14 E quen molher de coraçon quer ben, / a meu cuidar, punha de s’encobrir||1382.2 Con alguen é ‘qui Lopo desfiado, / a meu cuidar||1384.5 e fui-lh’escass’, a meu cuidar, / segundo com’el canta||1419.9 – Joan Perez, eu vos direi / por que o faz, a meu cuidar||1470.10 E as[s]i me troment’amor / de tal coita que nunca par / ouv’outr’ome, a meu cuidar||1516.3 e ja guarria, a meu cuidar, / se ora ouvesse que vestir||1519.18 ela non a pode vencer / dona no mund’, a meu cuidar||1530.14 mais porque ést’assi, a meu cuidar||1556.9 Se el a mũa quisesse levar / a Joan Bol’e o rocin leixar, / non lhi pesara tant’, a meu cuidar||1594.1 Meestre Nicolas, a meu cuidar, / é mui bon fisico por non saber / el assi as gentes ben guarecer||1666.15 Nen os mouros, a meu cuidar, / poi-la viren, non a querran
128.15 nen a mia coit’, a meu coidar, / en que m’oj’eu vejo viver||172.22 E quant’oj’ést’, a meu coidar||219.16 ca se o soubesse, doer- / -s’-ia de mí, a meu coidar||256.3 a meu coidar, / pois fossedes én sabedor, / doer-vos-iades de mí||263.16 Esta tenh’eu porla maior / coita do mundo, a meu coidar||297.9 averedes i, / a meu coidar, algun doo de min||1406.5 e pero sabe-o, a meu coidar
a meu osmo 'a meu ver, na miña opinión, segundo eu penso'
11.26 Cada que me lh’eu assanhar, / a meu osm’, e lhi mal disser, / ... / ..., / mao vezinho per-sera
a meu saber 'conforme o que sei, segundo a miña opinión'
7.37 – Mia senhor, a meu saber, / máis aposto seeria / quererdes por min fazer / como eu por vós faria
a meu sén 'no meu entender'
376.11 pois outro ben de vós de pran / non ouve, sen[h]or, a meu sén||556.18 e tod’, a meu sén, cobrarei / que mi vós fezestes perder||924.15 Pero de a tant’amar, a meu sén, / ... / ..., / venço-os en querendo-lhi gran ben||1460.16 gran proveito / vos ouvera, a meu sén
ao meu cuidar 'na miña opinión'. Cf. a + pos. + cuidar, en meu cuidar
435.16-17 máis val / de me guarirdes de mort’, ao meu / cuidar
com’eu creo no meu coraçon 'segundo penso'
1575.23 mais, com’eu cr[e]o no meu coraçon, / quen x’en gran guerra andass’a louc[ur]as, / en feuza daqueste cavalon, / falecer-lh’-ia el nas queixaduras
en meu cuidar 'na miña opinión'. Cf. ao meu cuidar
746.3 Amigos, nunca mereceu / omen, com’eu mereci, mal, / en meu cuidar, ca non en al
por meu mal dia 'pola miña desgraza'
4.4 e que por meu mal dia vi||172.28 pero non querria por én / morrer se coidasse aver ben / da que por meu mal dia vi||179.11 se soubesse que veer poderia / ela, que eu por meu mal dia vi||179.24 E por qualquer destas me quitaria / de mui gran coita que sofr’e sofri / por ela, que eu vi por meu mal dia||1210.2 Madr’e senhor, leixade-m’ir veer / aquel que eu por meu mal dia vi
quant’é a meu cuidar 'segundo o meu xuízo ou opinión'. Cf. a + pos. + cuidar, quant’é meu cuidar
454.5 e, quant’é a meu cuidar, / estes penhos pesar-lh’-an
quant’é meu conhocer ~ aquant’é meu conhocer 'segundo a miña opinión ou xuízo'
964.18 por én faz mal, quant’é meu conhocer, / o que trist’é, que sempre cuida mal
174.22 E ben coid’, aquant’é meu conhocer, / que, pois fosse u a podesse veer, / que ren do meu nen do seu non dissesse
quant’é meu cuidar ~ aquant’é meu coidar 'na miña opinión'
187.9 O corpo perç’e, quant’é meu cuidar, / non á i máis nen posso máis saber / nen moor perda non poss’eu osmar||549.14 e Deus, que lhi fez tanto ben, / non querra que o seu bon sén / err’en min, quant’é meu cuidar||1186.1 – Vej’eu, mia filha, quant’é meu cuidar, / as barcas novas viir pelo mar / en que se foi voss’amigo d’aqui
228.8 E perdud’ei o dormir, e o sén / perderei ced’, aquant’é meu coidar||275.8 Pero sei ben, aquant’é meu coidar, / a quen esto desse ca lhe daria / máis longa vida
quant’é meu sén 'segundo o meu xuízo ou opinión'
237.20 e, quant’é meu sén, / tenho que non á por que vos pesar||883.4 mais d’ũa cousa me devo queixar, / quant’é meu sén
quanto é meu ciente ~ aquanto é meu ciente 'segundo me parece, segundo o meu parecer'
1328.11 ben pod’entender / en tod’aquesto, quant’é meu ciente, / que ben ali u vós casar queredes / non se partirá que i non casedes
1336.11 aquant’é meu ciente, / certa resposta deve a levar / de vós, senhor
segund’agora meu cuidar 'na miña opinión'
92.2 Muito per-dev’a gradecer, / segund’agora meu cuidar, / a Deus
segundo meu conhoscer 'segundo a miña opinión ou xuízo'
117.19 E, de pran, segundo meu conhoscer, / en vos querer mui gran ben, mia senhor, / ..., / ..., / máis mi-o deviades vós gradecer
segundo meu sén 'segundo o meu xuízo ou opinión'
415.29 E [e]stas manhas, segundo meu sén, / que o mar á, á el-rei||487.2 Quero-vos ora mui ben conselhar, / meestre Joan, segundo meu sén||943.4 e nunca máis coitada foi molher / do que eu i fui, segundo meu sén||944.8 Servi-a sempre mui de coraçon / enquanto pudi, segundo meu sén||1063.8 E, se outr’ome, segundo meu sén, / tanto soubesse quant’eu sei d’Amor||1110.7 e por esto perç’eu e os que ben / lealmente aman, segundo meu sén||1172.5 que ant’eu quisera en poder d’Amor / morrer ou viver, segundo meu sén||1183.2 Da noite d’eire poderán fazer / grandes tres noites, segundo meu sén||1583.3 e, segundo meu sén, / tenh’eu de pran de vós que o sabedes
segundo quant’é meu cuidar 'na miña opinión'
1401.10 – Pero Garcia, non poss’eu saber / como vos vós possades emparar / d’amor, segundo quant’é meu cuidar
segund’ora o meu conhocer 'segundo a miña opinión ou xuízo'
65.3 e, segund’ora o meu conhocer, / enquant’est’é, faço mui gran razon
[últ. rev.: 02/05/2018]