Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
outro, outra pron. ident. indefinido 'outro, outra'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
14.11 outr’amor non desejei||45.14 que coita tal, por eu buscar perdon / ou outro ben, devi’a demandar||46.35 mais leixar-me-vos-ei matar, / pois m’outro conselho non sei||64.19 mais semelha muit’outro mal||66.19 que vos vejo aver de m’alongar / de vós mui máis ca outr’ome por én||85.28 e esto me faz defender / de mort’e non d’outro pavor||88.5 pois outro ben, senhor, non ei / senon quando vos vej’, ...||94.28 que sei de pran / ca dos que me preguntarán / e dos outros m’ei a guardar||96.9 E, pois que lh’esto feit’oer, / outro conselho á i d’aver||107.42 veer nen convosco falar, / ca ja por tod’outro sabor / do mund’, ...||117.10 E, mia senhor, sei eu guardar outr’én, / e a min, que mi avia máis mester, / non sei guardar||126.27 e outro prazer lhis farei||129.29 E, pois vos outro ben non fal, / por Deus, non façades atal / torto qual oiredes dizer||132.4 ca outro ben / non me fara cuita perder / mentr’eu viver||132.24 que nunca tal / ouv’outro ome d’amor nen d’al||134.7 mais, pois vos vej’e vos ouço falar, / outro cuidad’ar ei log’a prender||136.18 nen que m’end’eu tenha por devedor, / nen outr’ome que tal senhor amar||138.25 nen vos faz outr’én por min sabedor||138.31 pois conselh’outro non poss’i prender||139.4 por Deus, creede ca vos quero ben / e ja máis nunca m’outro ben façades||140.3 De tal guisa me ven gran mal / que nunca de tal guisa vi / vĩir a outro||141.15 Deus, nunca por outro pesar / averei sabor de morrer||142.30 Mais creê-lh’-ei a quen leixar / tod’outro ben por desejar- / -vos||170.18 Mais, pois me coitan, dizer-lhe-la ei / a meus amigos, e a outros non||171.14 E a min faz oj’el maior pesar / de quantos outros seus vassalos son||178.31 E, se me Deus quisesse dar seu ben / dela, ja lh’eu quitaria por én / seu parais’e outro ben-fazer||183.18 e Deus Sen[h]or non me dé [de] vós ben, / nen outro ben que me podia dar||186.7 é máis comprida de tod’outro ben||186.31 tanto mi averei én, / ca outro ben non atend’eu d’aver||189.13 se lhe pesar / faz outr’, a min se ven queixar / por én, que culpa non ei i||189.25 que El me faç’ensandecer, / pois que m’outro ben todo fal||190.10 pois vos eu outro mal non mereci||195.11 ca tan fremosa dona nunca fez / Nostro Senhor de quantas donas fez, / nen tan comprida de tod’outro ben||204.9 Esto me fez quant’eu dizer queria / escaecer, ca non outro pavor||209.16 e, se eu faça bõa fin, / non me faredes outro ben||218.6 e de tod’outro ben / de quant’eu nunca d’outra don’oi||223.8 Se vos eu amo máis d’outra molher / nen ca outr’om’e máis ca min nen al||235.6 Ca ja eu tal temp’ouv’, e atendi / outro melhor||236.1 deste mundo outro ben non querria||241.9 e non me sei ja / niun conselh’outro senon morrer||242.21 que Deus quis fazer / senhor das outras en ben parecer / e en falar e en tod’outro ben||243.31 e en valer mui máis d’outra molher / en parecer e en tod’outro ben||276.13 [n]en ca outr’omen nunca amou molher||277.3 Nas graves coitas que ei de sofrer / non poderia outro ome viver||289.8 Porque sei eu que faz el outrossi / aos outros que en seu poder ten / com’a mí faz||294.16 mais vós, mesurada, / fremosa e mansa e d’outro ben comprida, / non no creades||294.22 como en outro tempo forades servida||306.7 Pero dela non atend’outro ben, / ergo vee-la, mentr’eu vivo for||311.6 e non querria ja melhor / de lhe falar e a veer / e nunca outro ben aver||312.18 ca nunca vi, des que a vi, / outro prazer se a non vi||314.14 ca muit’á ja que lh’eu sempre roguei / por outro ben||325.15 ben devo de pran a sofrer qualquer / outra coita qual mi Deus dar quiser||337.5 non querria deste mundo outro ben / senon poder negar quen quero ben||352.19 ca tod’outro mal / d’amor sei eu ca me non fal||353.2 quero-lh’eu ja sofrer tod’outro mal / que me faça||353.12 E sofrer-lh’-ei quanta coita me dá, / e quant’afan outro mi aver fezer||356.9 nen ei én pavor / nen ja per outr’enqua[n]t’eu vivo for||374.17 ouvi a levar aquesto da melhor / das que Deus fezo, ca non outro grado||376.10 e por én, / pois outro ben de vós de pran / non ouve, sen[h]or, a meu sén||379.10 coita nen mal outro non poss’aver / eno inferno se con ela for||380.4 ca me ven coita, nunca vi maior, / sen outro ben por vós, sen[h]or||381.12 levar-m’-ia en bon dia, / ca non faria mal leva / d’outro||396.4 e do seu ben nunca m’el outro desse||410.3 coita no mundo non á / senon do mar, ne[n] an outro mal ja||411.16 e dizen outros que an mal senhor / desejando||412.23 mais eu, que me faço conselhador / d’outros, devera pera min prender / tal conselho||415.16 e outros i á / que x’ar quebranta e que faz morrer / enxerdados||415.18 e outros a que dá / grandes erdades e muit’outro ben||415.19 e outros a que dá / grandes erdades e muit’outro ben||415.25 e nunca sera / bravo nen sanhudo se lho fazer / outro non fezer||456.6 E outro meio filhou / e peitea-lo mandou||461.25 Con aquesto que avedes mui máis ca outro compristes||476.18 ca non podedes outros taes achar / que vos non conhoscan quen sodes nen qual||477.8 ca non quer Deus que s’el en outro meta||481.7 que este furto fez ũu romeu / que foi [ante] ja outros escarnir||481.13 e, se aquesto sofredes, ben lheu / querran a outro ‘ssi furtar-lo seu||483.5 e d’outros muitos que non sei contar||491.6 e con os outros que el ten dos sous / fod’el per eles quanto foder quer||498.4 que vos non mereci / outro mal, senon se vos ei amor||529.3 ca ben creede que outro prazer / nunca [d’al] veran estes olhos meus||529.10 e dos meus olhos podedes creer / que outro prazer nunca d’al veran||534.13 ca outr’omen non é nado / que esto creer podesse||534.19 nen outro mal aficado / non fez tal||541.4 mais os que troban no tempo da frol / e non en outro sei eu ben que non / an tan gran coita no seu coraçon||591.26 mais, por Deus, non sejades sospeitada / d’outro mal del||591.27 nunca d’outr’ome tan leal oi / falar||596.14 Jurastes-m’enton muit’aficado / que logo, logo, sen outro tardar, / vos queriades pera mí tornar||624.23 Nen [e]sperança nunca poss’aver / com’outros an d’algũu ben atender||626.3 e non cuidei aver / que par podesse a outro ben seer||626.6 cobrei d’atender outro mui melhor / en todo ben de quantos outros vi||626.7 cobrei d’atender outro mui melhor / en todo ben de quantos outros vi||626.17 non cuidava d’atender outro ben||631.15 Pois sobre todas en ben parecer / vos Deus fez máis fremosa e en sén / e en mesura e en todo outro ben||633.10 mais d’outro mui gran ben / que eu, amigos, polo meu pecado / na sa fremosa face conhoci||639.11 mais est’é tan gran ben / que lhi non pod’outro ben par seer||640.8 nen lhi quer por ende outro ben fazer||647.4 se me los ei, ca mi-os busquei, outros me lhe dei||683.13 E outro prazer vos direi maior / que vos eu dixi que lh’oj’eu direi||689.19 E, se outr’ouvesse, mentir-m’-ia||698.2 Falei un dia, por me baralhar / con meu amigo, con outr’u m’el visse||698.8 Por baralhar con el, e por al non, / falei con outr’en tal que o provasse||698.13 Ali u eu con outr’ant’el falei / preguntou-m’ele por que lhi fazia / tan gran pesar||715.2 se outr’amor á sigo / erga-lo meu, querria / morrer oj’este dia||715.6 se outro ben deseja / ergo o meu, [querria / morrer oj’este dia]||715.10 se rostro outr’olho cata / ergo o meu, [querria / morrer oj’este dia]||716.2 ca non ei eu no mund’outro sabor / senon catar ali per u á viir / meu amigo||716.7 [e] eu, mia madre, non ei outro ben / senon catar ali per u á viir / meu amigo||760.16 En outro preito falade||764.15 outro m’ouvira dizer!||769.3 Fostes, amig’, oje vencer / na voda en bafordar ben / todo-los outros||769.4 ar direi-vos outro prazer||769.16 e, per bõa fe, / outro gran prazer vos direi||773.19 mais, se x’el quer outro preito maior, / maldita seja quen lh’amiga for||804.6 mais non vos digan que de coraçon / vos outro quer ben senon eu||804.13 e outro con razon / non vo-lo pode tan grande querer||805.7 mais non queria por ela morrer / com’outros morreron||805.13 mais non queria por ela morrer / com’outros morreron no mundo ja||809.9 ca sõo certo, des que vos non vir, / que outro prazer nunca veere||812.31 ca non ei eu outro ben de buscar||833.4 A como me vós soedes tardar, / outro conselh’, amigo, non sei i / senon morrer||856.9 en amando, máis que outro amador, / vós, mia sen[h]or||856.11 que sempre eu soub’amar / e servir máis que outro servidor||859.2 Estranho mal e estranho pesar / é oje o meu de quantos outros son / no mundo ja||865.27 ca, se verdade quiserdes achar, / outro caminho conven a buscar||881.16 se ren ei de prez / ou d’outro ben, por vós é, non por al||882.31 E non dev’omen seu cor encobrir, / ..., / de máis u lh’outro non pode valer||883.6 u mesura nen mercee non fal / nen outro ben||887.15 Deus non me dess’outro viço||889.28 ren non daria, se ouvess’o seu / ben, por quant’outro ben eno mund’á||902.14 E Deus, que mi fez este ben, / ainda m’outro ben fara||915.3 pois outro conselho non sei||918.18 tornad’ala e ben barataredes, / e matad’outro quando virdes jeito||924.3 Muitos a que Deus quis dar mui bon sén / e muit’alto linhag’e gran poder / e muit’outro ben||924.16 máis de qua[n]tos outros Deus quis fazer||926.1 Senhor, se o outro mundo pas[s]ar / as[s]i com’aqueste pas[s]’e passei||941.9 Ca outro conselh’eu de min non sei / senon viver||943.1 En outro dia, en San Salvador, / vi meu amigo||956.14 e outro ben Deus dela non mi dé||959.4 e dar-mi outro[s] tantos a meu prazer / con mia senhor||959.7 os dias que viv’om’a seu prazer / dev’a contar que viv’e outros non!||960.21 dé-mi outros tantos por quanto[s] perdi||974.9 Nunca lh’outro pesar busquei, / senon que lhi quero gran ben||987.20 quantas conquistas foron d’outros rei[s], / apos Sevilha todo non foi ren!||994.10 e outro mal muito me ven / por vós||1007.8 Aqueste mundo, par Deus, non é tal / qual eu vi outro, non á gran sazon||1019.7 vó-lo julgad’assi come senhor, / ca diz que non quer i outro juiz||1019.24 e conselho-vo-lo eu, / e non ponhades i outro juiz||1027.2 Queredes ir, meu amigo, eu o sei, / buscar outro conselh’e non o meu||1029.20 Bon dia naceu, com[e] eu oi, / que[n] se d’outro castiga e non de sí||1043.3 Alguen vos diss’, amig’, ..., / ..., que falei / con outr’omen, mais nunca o cuidei||1050.3 disseron-vos que me viron falar / con outr’ome por vos fazer pesar||1050.9 Ja vos disseron por mí que falei / con outr’om’e que vos non tiv’en ren||1050.16 Sei que vos disseron, per bõa fe, / que falei con outr’om’...||1063.8 E, se outr’ome, ..., / tanto soubesse quant’eu sei d’Amor, / ben saberia com’é forçador||1089.9 pois m’outro ben non queredes fazer||1096.11 e, polos outros, que [ja] o leixaron, / quer matar min por esto, mal pecado||1096.24 pois non á poder / sobre-los outros de lhi mal fazer||1096.25 ca os outros foron-xi-lh’alongando||1098.14 Tal ben lhi quero no meu coraçon / que vos non rogarei por outro ben / que mi façades nen por outra ren||1101.14 Que panos perdi de peso, / e outros ben bastoados, / que m’avian ja mandados!||1105.14 ca nunca eu tamanha coita vi / levar a outr’ome, per bõa fe, / com’eu levo||1173.20 E, se prouguesse a Deus que foss’as[s]i, / non me fezesse outro ben des ali||1195.10 e faz-m’outra de sí e de quant’á / e de quantos outros parentes ei||1197.8 – Juião, outros máis sabedores / quiseron ja esto saber de min||1223.6 [de tod’este ben que mi dizedes] / e de quant’outro ben mi fazedes||1229.4 Por meu amig’, amiga, preguntar- / -vos quer’eu ora (.../...) / se sabe ja ca mi quer outro ben||1233.20 E ben vos poss’eu en salvo jurar / que outr’ome vivo non sab’amar / dereitamente||1233.22 ca, per me provar, / veeron outros en min entender||1243.15 ca, se máis á i feit’, a como quer, / outro conselh’avemos i mester||1263.15 devi’a perder / o corpo, ca non outr’aver||1263.21 e assi é / que perderei, per bõa fe, / o corpo, ca non outr’aver||1322.18 terrá por razon (...) / de põer i outro juiz melhor||1322.21 e assi poss’eu aver meu dereito, / pois que d’i for este juiz tolheito / e me deren qualquer outr’oidor||1323.6 que a min razon parece / de trager, por seu Pedrolo, / o filho d’outro no colo||1327.4 a que praz d’averdes logar / no seu conselho máis d’outro prelado||1327.18 quand’el souber que, pelo vosso sén, / el-rei de vós máis d’outro bispo fia?||1328.21 por én vos compre, ..., / ..., sejades / mui aguçosa, sen outro desvairo||1332.19 que per senhores aja defenson / de non peitar com’outro peitador||1335.14 certo é / que fod’o mouro como fode outr’ome||1366.26 ca mi-a pedia, / e ao outro zevron / a que reng’o selegon||1375.21 pera atambores ar dizen que non / achan no mund’outros sões melhores||1375.25 pois mi dos outros fossen loados||1379.4 e el na arca lhi fez atal ren / per que nunca i outr’asconderá||1379.6 per quant’i fez Albardar, nunca ja / Orrac’Airas i outr’asconderá||1380.6 mais non o quis o outr’errar / de cima da queixada||1381.6 e ar deron-lh’outro don / en tal que se calasse||1386.6 en outro dia, quando a fodi, / mostrou-xi-mi muito por voss’amiga||1386.11 ca lh’oi eu jurar en outro dia / ca vos queria melhor d’outra ren||1393.9 E pero mui boo maestr’achou i / qual no mund’outro non pôd’én saber / de castoar pedras||1395.2 Fernand’Escalho vi eu cantar ben, / que poucos outros vi cantar melhor||1397.11 o fez el-rei meirinho des Viveiro / atá Carron, ond’outro nunca fez||1398.14 esto faz el, ..., / mais outr’omen per ren non o faria||1400.1 Maria Negra vi eu en outro dia / ir rabialçada per ũa carreira||1400.27 e muit’outro mal / ei per i [e mal] preço de peideira||1404.10 un mui gran can negr’e outro veiro||1407.9 [E] qual desden lhi vós fostes fazer / nunca outr’om’a seu amigo fez||1408.9 E non depart’en ren de que se vença, / pero lh’outr[o] aguisado falar||1414.10 aqui non dades vós ren polo mar / come os outros que i van enton||1414.15 E nunca oimos d’outr’ome falar / que non temesse mal tempo do mar||1417.4 e non seguides outros milhares, / senon aquestes de Cornoalha||1417.11 ca, se ar seguissedes outros sões, / non trobariades peior por én||1430.23 – Vós, Don Vaasc’, ora me cometestes / d’outros preitos||1432.24 fiz eu entençon e ben a iguava / com’outro trobador que ben trobava||1433.11 ca vos soub’eu dous cantares fazer, / sen outros seis ou sete que vos fiz||1439.1 Comeron infanções, en outro dia, / apartados na feira de Santa Maria||1444.17 ou dos outros ofereçon avedes||1468.2 por tod’outro ben / que Deus no mundo a outro pecador / fazer quisess’, ...||1468.3 por tod’outro ben / que Deus no mundo a outro pecador / fazer quisess’, ...||1470.10 E as[s]i me troment’amor / de tal coita que nunca par / ouv’outr’ome||1472.10 des i os outros, por vos non errar, / ar querran-vos por alhur cometer||1489.24 Se é aqui, saia desta maison, / ca ja os outros todos en Basto son||1495.14 e vos depois leixar / filho d’outro que por vosso criedes||1499.15 ca por outro casamento anda morto / d’ome o sei eu que o sabe ja||1514.24 mais outr[o], a que [meu] mester fezer / que m’én entenda, mui ben [mi] fara||1514.28 e pagad[e] outro jograr qualquer||1516.17 E seria conhocedor / de seu trobar por non fazer / os outros errados seer||1518.2 Dona Ouroana, pois ja besta avedes, / outro conselh’ar avedes mester||1527.18 e vós mandade-lh’os mil couces dar, / ca ben os aqui el, os outros, dou||1543.3 que servi melhor / ou tan ben come outr’a que os dan||1543.8 A vossa mia soldada, senhor rei, / que eu servi e serv’e servirei, / com’outro quen-quer a que a dan ben||1543.13 come outros, que os an de servir, / ei-os d’aver mentr’eu viver||1557.8 Falou migo o que quis falar / e con outros mui sen razon||1572.11 ca atal era outr’amor de meu tio / que se botou á pouca de sazone||1579.4 e, pois vẽo outro dia, / enlinhó-o||1584.12 leixou-se i logo perder un dinheiro / e des i outr’; ...||1584.17 nen os outros, que tiravan mui mal, / atinaran a dous dos pipeões||1589.25 per ensinar os pobres seus / máis ca por outro jajũar||1593.8 E foi Deus ja de conos avondar / aqui outros, que o non an mester||1594.21 máis van a el que a meestr’And[r]eu / des antano que o outro morreu||1595.8 E outro trobador ar quis travar / en ũa cobra||1596.1 Paai Rengel e outros dous romeus / de gran ventura, non vistes maior, / guarecerán ora||1596.9 E ben nos quis Deus de morte guardar / Paai Rengel e outros dous enton||1598.2 Ben me cuidei eu, Maria Garcia, / en outro dia, q[ua]ndo vos fudi||1603.24 ben tenho eu que non / mi des[s]’outro, de que m’eu máis pagasse||1604.1 Non sei no mundo outro omen tan coitado / com’oj’eu vivo||1604.15 E vej’aqui outros eu, desemparado, / que an seu ben||1605.11 que jasca sempre, ..., / ela con outr’e non dé por min ren||1606.15 E non sei eu no mund’outr’ome nado / que s’ali fosse meter||1607.17 ca de todos gran desonra colheu / no corpo, ca non en outro logar||1620.29 non quero end’eu outro escarmentar / que me dé do seu, po-lo ajudar||1622.9 outro caminho cate toda via||1624.4 e outra cousa lhe vejo fazer / que fazen outros poucos no reinado||1624.11 e, come se todo ouvesse endoado, / u outros non tragen, a el conven / que traga sempre çapato dourado||1636.18 porque an pavor / d’aver sobre-lo seu vosco entençon / e xe lhis parar outr’ano peior||1648.4 mais el vingou-s’enton / que ar ajan os outros del pavor||1648.21 en que lhi troba tan mal e tan lai, / per que o outro sempre lhi quer mal||1665.18 non á i, se lhis [a]ven i, salmon, / mais pescad’outro, pera despender||1667.8 oimais, maos costumes, outro senhor catade||1673.12 atá que pôde ben osmar / que podia ir e viir / outr’omen de Jerusalen||1680.7 podia per i con el-rei / e con outros ben guarecer
3.14 defenson outra non tenh’eu por min||11.16 E que farei quando s’el for / alhur servir outra senhor?||13.11 e cuid’eu ben per ren que non / podesse máis outra cobrar||18.10 ca non á no mund’outra ren / por que eu ja possa perder / a coita que eu por vós ei||20.4 u nunca máis acharei outra ren / de que eu possa gasalhad’aver||23.20 que outra ren / non sei no mundo querer tan gran ben / com’a vós quer’, ...||29.3 maior que mí nen outra ren||37.16 Nen m’ar conven que én prenda / con outra, nen é guisado||38.10 nen ja Deus nunca m’outra leix’aver||39.8 que vos amo, sen[h]or, máis d’outra ren||46.32 ca non ei eu a vós fogir / nen outra senhor filharei / que me de vós possa én partir||52.25 mais aque-m’en vosso poder, / per bõa fe, que d’outra non||53.4 e máis fremoso falar, / de quantas outras donas quis fazer||54.21 ca mal veess’a quen / se d’outra cousa podesse nembrar!||62.4 ca nunca eu vira plazer / no mundo ja per outra ren||63.4 ca vos quer’eu melhor / d’outra cousa||66.25 e porque vos fez parecer melhor / Deus d’outra dona e melhor falar||66.33 ca me sera o maior ben que faz / en este mund’a ome outra molher||67.15 Mais pero, enquant’eu viver, / sempre a ja máis amarei / d’outra cousa||68.21 que pesar pode ja prender / eno mundo per outra ren?||72.17 E creo que fara mal sén / quen nunca gran fiuz’ouver / en mesura d’outra molher||73.10 E ora, por Deus, que vos fez melhor / falar e máis fremoso parecer / d’outra dona||76.14 Porque vos quer’eu [mui] melhor / d’outra ren, viv’en grand’afan||79.7 que mi-a semelha mui máis d’outra ren||80.9 ca nunca vos eu rogarei / por outra ren mentr’eu viver||86.9 Mais, de pran, algũa sazon / an esses sabor d’outra ren||87.27 mais per muitas terras irei / servir outra se poder ei / negar esta que quero ben||89.5 e rogar-lh’-ia outra ren||91.7 que non aja log’a perder / des que lh’outra chega maior||91.10 E por aquesto, mia senhor, / des aquel dia que vos vi / d’outra gran coita me parti||93.15 Por quantas outras cousas son / que Deus no mundo fez de ben||93.25 á gran sazon / que desejei máis d’outra ren, / senhor, de vos esto dizer||95.19 ca non ei d’outra ren sabor / erg’en viver u ela for||103.18 e moir’eu, senhor, por me deles partir / [e] por en vós cuidar, ca non por outra ren||106.4 E non mi valra i Deus nen mesura / que vós tan grande sabedes aver / en tod’outra ren senon contra mí?||106.23 Meu conhocer fez a min o maior / mal que m’outra ren fazer poderia||108.65 Assi / quer[r]ei / buscar / viver / outra vida que provarei||109.8 logo lhis eu juro que outra molher amo máis d’outra ren, / ca non vós, senhor||109.8 logo lhis eu juro que outra molher amo máis d’outra ren, / ca non vós, senhor||109.27 e que d’outra ren nen sabor non ei||117.13 e, se me non valver / escontra vós, mia senhor, outra ren, / non mi á min prol||119.12 ca non desejan al nen an / outra coita se esta non||123.12 esta parenta servirei, / que quero melhor d’outra ren||135.27 d’outra senhor me lhes farei, / ond’aja máis pouco pavor||137.6 ben me verra de Deus e d’outra ren||139.9 e que vos ama máis que outra ren||147.3 mais d’outra guis’aven a mí, / se me valha Nostro Senhor||152.20 d’outra tal coita me quer’eu guardar||156.4 e, pois vo-lo Deus faz aver / e quantas outras cousas son, / en que teedes por razon / de me leixar morrer d’amor?||161.20 E, pois vos Deus fez parecer melhor / de quantas outras eno mundo son||164.5 logo lh’eu querrei outra ren pedir||164.11 logo lh’eu outra ren querrei rogar||166.26 e a que eu sempre servi / me desama máis d’outra ren||168.16 mais pesa-me máis d’outra ren / de que seredes, mia senhor / [fremosa, de min pecador]||173.3 de vos servir nen de vos querer ben / maior ca min, senhor, nen outra ren||175.2 e que fezo de quantas outras son / falar melhor e en melhor razon||176.6 que vos vejo por vos preguntar én / e por vos ar dizer log’outra ren||176.17 E, mia senhor, por Deus, que máis loado / fez vosso prez pelo mundo seer / e vós das outras donas máis valer||181.6 E, amigos, direi-vos outra ren||184.4 ouve tan gran coita d’amor / que non fui ledo nen dormi / nen ouvi d’outra ren sabor||184.17 ja / que vos Deus feze máis valer / de quantas outras no mund’á||184.20 pero Deus meta seu poder / por outra tan bõa fazer, / come vós non faria ja!||185.10 Per bõa fe, ca melho-la fezestes, / e mui melhor falar e parecer / de quantas outras no mundo fezestes||185.17 Ca de melhor conhoce-la fezestes, / máis mansa e máis mesurada seer / de quantas outras no mundo fezestes||187.16 ca tanto a fez Deus ben parecer / sobr’outras donas||188.21 nunca m’ar paguei d’outra ren / senon dela||191.3 que quero melhor d’outra ren||193.5 e ar fez-me des i / que lhe quis sempre d’outra ren melhor||194.4 ca vos quero mui melhor d’outra ren||194.28 ca vos vejo parecer mui melhor / das outras donas, e melhor falar||196.9 E, meus amigos, por meu mal a vi / das outras donas parecer melhor||196.13 como querer-lhe melhor d’outra ren||199.10 por tal que me non pregunten por én, / per bõa fe, ca non por outra ren||200.4 e mi ora fez veer outra molher, / per bõa fe, que amo máis ca mí||202.8 Ainda vos outra cousa direi||202.18 e non an d’outra ren sabor||205.21 El se veja en poder de judeus / como se viu ja outra vez prender!||206.17 e máis desejo morte d’outra ren||207.12 e outra cousa vos quero dizer||207.15 Ainda vos d’El direi outra ren||207.26 e non lhi poss’outra guerra fazer||214.17 E, mia senhor, por Deus, que vos falar / fez mui melhor e melhor parecer / de quantas outras donas quis fazer||214.20 pois El quer / que vos eu ame máis d’outra molher||215.14 que desej’eu máis d’outra ren||215.20 de dur verri’aqui mentir / a vós nen m’iria partir / d’u eu amasse outra molher / máis ca vós||217.7 en que tanto ben / á quanto nunca d’outra don’oi||218.7 e de tod’outro ben / de quant’eu nunca d’outra don’oi||220.12 com’aver sempr’a desejar / máis d’outra ren de a veer||221.9 que eu desejo máis que outra ren||223.1 Se vos eu amo máis que outra ren, / senhor fremosa||223.7 Se vos eu amo máis d’outra molher / nen ca outr’om’e máis ca min nen al||226.9 De querer ben outra molher / punhei eu á i gran sazon||227.4 vi ũa dona melhor parecer / de quantas outras eno mundo vi||227.15 tod’outra ren me fez escaescer||232.6 pesar-lh’-ia máis d’outra ren / d’eu morrer, pois a mí praz én||237.2 Senhor, que Deus mui melhor parecer / fez de quantas outras donas eu vi||238.2 Fiz meu cantar e loei mia senhor / máis de quantas outras donas eu vi||238.4 e, se por est’an queixume de min / as outras donas ou mi an desamor||242.11 mais, enquant’ora non vir mia senhor, / servirei as outras donas por én||242.18 veend’as outras, perdendo meu sén / por veer ela||242.20 que Deus quis fazer / senhor das outras en ben parecer / e en falar e en tod’outro ben||243.4 que amei sempre máis ca outra ren||243.30 e en valer mui máis d’outra molher / en parecer||257.5 ca depois nunca, ..., / pud’eu en outra ren aver sabor, / erg’en coidar en vós||260.3 Senhor fremosa, quero-vos rogar / por aquel Deus que vos feze nacer / e mui melhor das outras parecer / donas que El en este mundo fez||261.16 e non mi ar pude d’outra ren pagar / senon de vós||265.16 fez-mi-o por se vengar / de mí, per esto e non per outra ren||267.12 e que me dé poder / per que eu torne na terra viver / u mia senhor vi en tan grave dia / sen outras coitas que depois sofri||269.20 todas as outras donas non son ren / contra ela nen an ja de seer||278.8 ca de pran a fez parecer melhor / de quantas outras eno mundo son||286.4 Por Deus Senhor, que vos tanto ben fez / que vos fezo parecer e falar / melhor, senhor, e melhor semelhar / das outras donas e de melhor prez||286.11 E porque non á no mund’outra ren / que esta coita ouvess’a sofrer||293.10 de non fazerdes senon o milhor / e de non catardes por outra ren||294.1 O que vos diz, senhor, que outra ren desejo / no mundo máis ca vós éste o mui sobejo / mentira[l] quen no diz||294.14 cousa mui desguisada / é seer outra ren no mundo desejada / de mí como vós sodes||298.4 ei d’ir, u ela é, sabor / máis d’outra ren||303.5 non querria das outras a melhor / eu querer ben por aver seu amor||303.21 ca me faz Deus tan bõa don’amar / que me val máis vee-la ũa vez / que quanto ben mi outra podia dar||305.8 E mia senhor, a quen a Deus mostrar / u vir das outras as que an máis ben||305.10 e quant’eu ouç’as outras máis loar / atant’eu máis desejo mia senhor||305.16 e quant’eu vej’às outras máis de prez / atant’eu máis desejo mia senhor||316.12 nen rog’a Deus eu ja por outra ren / senon por morte que me dé por én||322.7 Eu, que nunca outra soubi servir / senon, senhor, vós||339.16 E, pois que eu i mia senhor non vir / e vir as outras que no mundo son, / non me podia dar o coraçon / de ficar i||344.3 que quero melhor d’outra ren!||351.4 d’outra ren / sei que non vira tamanho prazer / como vej’ora [sol por] vos veer||358.7 pero me vej’en maior coit’andar / ca outra coita que oj’om’achasse!||368.20 irei vee-la e q[ue]rrei falar / con outra d’i||369.4 ca nunca outra dona vi / tan mansa nen tan aposto catar||369.10 ca nunca pude veer / outra dona, senhor, per bõa fe, / tan mansa nen tan aposto catar||371.21 que nunca vilão aja sabor / d’outra tençon comego começar||372.12 que vos amei sempre máis d’outra ren||373.3 que vos sei máis d’outra ren amar||377.1 Sempre vos eu d’outra ren máis amei / por quanto ben Deus en vós pôs, sen[h]or||381.14 porque vós levades leva / das outras en melhoria||384.19 por que trobad’avedes / e que amastes vós máis d’outra ren||392.9 com’outras arlotas viven na raçon||392.13 Outra bõa dona, que pelo reino á / de bon prez e rica, de bon parecer, / se mi-a Deus amostra, gran ben mi fara||393.19 E non dig’eu das outras mal / nen ben, nen sol non falo i||398.4 mais aprendeu outra sabedoria||400.4 – Non, amigo, mais direi-me outra ren||403.8 porque sei que ei tal coit’a sofrer / qual sofri ja outra vez, mia senhor||403.13 ca mi avẽo assi outra vez ja||405.14 Nostro Senhor, que lhe deu mui bon prez, / melhor de quantas outras donas vi / viver no mund’, ...||416.13 E, pero vos amo máis d’outra ren, / senhor de mí e do meu coraçon||420.14 ca non sei / oj’outra ren con que visse prazer||422.20 mais, por Deus, que vos foi dar o maior / ben que eu d’outra dona oi dizer||424.11 ca mui melhor mi sera d’outra ren / de me leixar log’i morte prender||434.3 ca vos sei melhor d’outra ren querer||437.3 pois vos eu sei máis d’outra ren amar, / que diredes a quen vos preguntar||440.4 todos dizen que filh’outra senhor||441.5 [n]on quer’outra senhor filhar / senon vós se vos non pesar||443.7 [E]la e outra, amigo, vi-as, / se Deus me valha, non á dous dias||473.2 e diss’a ũa à outra: ...||478.26 e fugirei do poçon / do alacran, ca eu non / lhi sei outra meezinha||479.11 A Maior Moniz dei ja outra tamanha, / e foi-a ela colher logo sen sanha||480.8 e da outra parte ven dos d’Escobar / e de Campos, mais non dos de Cizneiros||480.11 e d’outra veo: foi dos d’Estepar||487.19 nen d’outras festas de Nostro Sen[h]or / nen de seus santos||489.24 e ouveron tal pavor / que os seus panos d’arraizes / tornaron d’outra color||506.20 pois m’assi desemparades / e que me grado non dades / como dan outras aos seus||514.8 Desej’eu mui máis d’outra ren / o que mi pequena prol ten||520.4 e tod’esto foi porque se cuidou / que andava d’outra namorado||520.10 e tod’esto foi porque mia senhor / cuidou que eu por outra morria||520.16 mais desto non fora ren / senon porque mia senhor cuidou ben / que d’outra eran os desejos meus||524.6 ca sabedes ben que d’outra senhor / que eu non avia mi vos chamei||524.11 e des i por vos dar a entender / que por outra morria||533.14 de quantas outras [e]no mundo son / non lhi fez par, a la minha fe, non||536.4 se m’agora quisessedes dizer / o que vos ja preguntei outra vez||537.14 e, des i, non lhi fez pouco de ben / quando non quis que lh’outra foss’igual||537.18 mais pôs i prez e beldad’e loor / e falar mui ben e riir melhor / que outra molher||611.14 Non sei molher que se pague / de lh’outras o seu amigo / filhar||612.4 ca d’outra sei eu ja por verdade, / a que vós atal pedra lançastes||612.9 ca d’outra sei eu ja ben por certo, / a que vós [a]tal pedra lançastes||612.14 ca d’outra sei eu, que ben sabia, / a que vós [a]tal pedra [lançastes]||624.14 ca sol u cuido no seu parecer / ei morte máis d’outra ren desejar||624.15 E, pois eu nunca d’outra ren sabor / poss’atender pera me conortar||626.8 E, quand’en outra sazon perdi eu / aquel gran ben, log’i cu[i]dei que non / perdesse coita do meu coraçon||626.16 Quand’eu perdi aquela que amar / sabia máis que min nen outra ren, / non cuidava d’atender outro ben||626.20 en outra senhor mui melhor cobrei||628.4 senher, e ben é vos[s]a torpidade / de quantas outras eno mundo sei||628.13 non vos faria de todos senhor / nen d’outra cousa onde sabor ouvesse||632.17 sei eu que a fez, non por outra ren, / se m’ela con todo este ben non ven||636.2 Sempr’eu, senhor, mia morte receei / máis d’outra ren||638.4 como viver pesand’a vós e non / aver eu ja d’outra cousa sabor / senon da morte por partir||670.4 nunca no mund’, a meu cuidar, / foi outra tan leda molher / com’eu serei des que o vir||672.7 Por quanto m’outra vegada sen seu grado con el vi, / guarda-me del a perfia||674.4 é amigo que nunca desejar / soub’outra ren senon mí||675.3 – Que me mandades, ai madre, fazer / ao que sei que nunca ben querer / soub’outra ren?||683.19 O que el deseja máis d’outra ren / lhi direi oje tanto que o vir||685.16 ca non poss’eu viver per outra ren||689.8 E mui pouc’á que lh’eu oi jurar / que non queria ben outra molher / senon min||690.20 Sempr’eu punhei de mia madre servir / máis por esto ca por outra razon||691.4 e ũa pastor siia / cantando con outras tres / pastores||691.8 e direi-vos toda via / o que a pastor dizia / aas outras en castigo||691.14 ar verra-s’outra sazon / e dira-vos por que non / falou vosc’, ai ben-talhada||699.7 E ar direi-vos outra ren||721.19 Nulha coita non avia / (...) / outra nen el non viinha||725.8 Por quanto sabedes que mi quer servir / máis que outra ren, quero-lho gracir||727.9 dis[s]eron-mi que mor[r]ia / por outra||727.14 dizen-m’ora que é morto / ‘ssi se lh’outra non acorre||728.14 Quanto quiser tanto more / meu amigo en outra terra / e ande comigo a guerra||730.3 Dize-mi ora que non verra / o meu amigo porque quer / mui gran ben a outra molher||730.9 Pode meu amigo dizer / que ama ou[t]ren máis ca sí / nen que outra ren nen ca mí||730.14 Enfinta faz el, eu o sei, / que morre por outra d’amor||741.3 O voss’amig’, amiga, foi sazon / que desejava no seu coraçon / outra molher||741.4 mais en vossa prison / ést’[or]a quite por vós d’outra ren||741.7 El outra dona soia querer / gran ben, amiga||741.13 El outra dona avia por senhor||743.13 Ele quit’é por mí d’outra senhor / e faço-lh’eu cada dia peior||744.3 sei que queredes gran ben / outra molher e por mí ren / non dades||744.6 oimais fazede des aqui / capa d’outra, ca non de min||744.9 ca noutro dia vos achei / falar no voss’e non en al / con outra||744.14 E, quando vos eu vi falar / con outra, log’i ben vi eu / que seu erades||749.3 e máis d’outra ren / gradesc’a Deus eno meu coraçon / que m’El fremosa fez||752.9 ca lhi parcia que nunca por én / lhi mal quisesse nen por outra ren||762.5 mais el demanda-m’outra folia||762.15 mais el demanda-m’outra torpidade||764.3 pois ora ficou / onde m’eu vin e outra o mandou||766.2 falade sempr’ũ’às outras enquant’el falar comigo||773.12 mais, se m’el outra demanda fezesse, / Deus me cofonda se lh’eu cinta desse||784.10 Cabeça de can perdudo / é, pois non á lealdad’e / con outra fala én Guilhade||785.6 rog’eu a Deus que o ben que m’el quer / que o queira ced’a outra molher||787.8 Sei eu ca lhi pesou de coraçon / de s’ir, pero non pudi outra ren / fazer||788.14 que poder / non á de sí nen d’outra conselhar||792.3 e seja-vos ben / e non façades vós end’outra ren||795.1 Deus, por que faz meu amig’outra ren / senon quanto sabe que praz a mí?||810.15 Mui fremosa e muit’aposta senhor, / sempre mui mansa e de bõa razon, / melhor falar de quantas outras son||815.3 que amades ja outra e mí non||815.6 punharei ja de vos non querer ben / e pesar-mi-á én máis que outra ren||815.8 Oi dizer, por me fazer pesar, / amades vós outra, meu traedor||829.21 Pois o que assi morria / polo meu bon gasalhado / ja xi por outra sospira||830.14 Pois sab’el ca lhi quer’eu ben, / melhor ca mí nen outra ren||832.7 Non mi tardedes com’outra vegada / mi tardastes||833.22 non vos poss’eu outra guerra fazer / senon [morrer]||840.12 ca non sab’el amar / tan muit’outra ren come vós, senhor||840.19 mais quer, sen[h]or, sempre vosco morar, / ca nunca soub[e] amar outra ren||842.3 foi outra dona veer por meu mal||842.7 Mái-lo amei ca min nen outra ren / des que o vi||849.9 pero non poss[o] estar / que non sérvia ja outra des aqui||855.11 que sempr’eu pugi no meu coraçon / en vos servir porque vos sei amar / máis d’outra ren||874.7 Ainda lhes fazede outra preitesia||883.8 mesur’a mí nen mercee non val / nen outra ren||886.14 ca ja quit’é, / u a non vir, d’en al cuidar / nen de pagar-se d’outra ren||893.15 que quero melhor d’outra ren||901.6 ca o dem’agora d’Amor / me fez filhar outra senhor||904.4 e pesa-mi, par Santa Maria, / ca m’ei outra coita d’amor maior||916.10 ca por outra non mi [...]||926.5 eno iferno ei de morar / por vós, senhor, ca non por outra ren||927.16 A vossa mesura gardei, / senhor, sempre máis d’outra ren||934.7 Outra senhor vos conven a buscar, / ca nunca vos eu máis por meu terrei||938.3 Boa senhor, o que me foi miscrar / vosco por certo soube-vos mentir / que outra dona punhei de servir||939.2 Amiga, ben sei do meu amigo / que é mort’ou quer outra dona ben||940.4 que é viv’e namorado / d’outra dona, ben vos digo||940.15 mais ora non sei que seja / de min, pois outra deseja / e leixou min que servia||955.3 e os que saben que vos quero ben / teen que vos pesa máis d’outra ren||961.2 A mia senhor, que me ten en poder / e que eu sei máis d’outra ren amar||964.9 ca todos andan cuidando en aver / e outra ren non queren cuidar ja||965.16 mudan-s’os ventos e tod’outra ren||971.16 quen a mí veer / desta razon ou d’outra cometer, / quer[r]ei-vo-lh’eu responder||973.13 E quantas outras donas sei, / a sa beldad’ést’a maior / daquela que desejarei / [e]nos dias que vivo for||976.14 que nunca assi / outra dona vi nen verei||976.19 perque d’u ela é seí / outra vez||984.1 A mia senhor, que eu máis d’outra ren / desejei sempr’e amei e servi||986.2 Pois de mia morte gran sabor avedes, / senhor fremosa, máis que d’outra ren||986.7 Non vos and’eu per outras galhardias||988.22 non fez Deus outra melhor nen [a]tal||995.14 mui coitado d’amor / e d’outras coitas grandes que eu ei||998.16 e, amigos, non me soub’én guardar / per outra ren se per aquesta non||1008.1 Dizen, amigo, que outra senhor / queredes vós sen meu grado filhar / por mi fazerdes con ela pesar||1010.3 diz que deseja comig’a falar / máis d’outra ren que omen pod’osmar||1011.20 e sei eu ben / que non cuidava ja en outra ren||1019.17 e ar diz outra ren||1025.13 Sõo guardada como outra molher / non foi, amigo, nen á de seer||1032.16 que amades, amig’, outra senhor||1033.15 porque ei medo de mi crecer prez / con el com’outra vegada ja fez||1041.15 com’outras donas falan||1056.8 E a mia coita sei que non á par / antr’as outras coitas que d’amor sei||1064.9 no mund’outra cousa non á / que me coita nulha sazon / tolha se Deus ou morte non||1070.4 Por vós, que vi melhor d’outras falar / e parecer, non me sei conselhar||1074.35 mia senhor é, ca non outra molher||1080.5 nunca de min ouve sabor, / ..., / se non vir ela, d’outra ren||1083.2 Cuidades vós que mi faz a mí Deus / por outra ren tan muito desejar / aquesta dona||1086.5 cuidand’en vós, e non en outra ren, / e desejando sempr’o vosso ben||1087.4 fez-vos mansa e melhor parecer / das outras donas||1087.10 e fez-vos máis valer / das outras donas||1091.16 ca vivo coitado máis d’outra ren||1098.15 Tal ben lhi quero no meu coraçon / que vos non rogarei por outro ben / que mi façades nen por outra ren||1100.4 nunca vi tan bela / nen vi outra que falasse milhor||1100.11 que vos darei boas toucas d’Estela / e boas cintas de Rocamador / e d’outras doas, a vosso sabor||1100.19 E, se veess’outra, que lhi diria||1100.27 que non ést’oj’outra no mundo nada, / se vós non sodes, que eu sábia amar||1128.20 ca non ei d’outra ren tan gran sabor||1138.10 e ar quero-vos dizer outra ren||1151.5 E, se el for, como me demandou, / a San Servando, u m’outra vez buscou, / i-lo quer’eu, [madre, veer]||1154.3 e por én / á-mi jurado que polo meu ben / me quis e quer mui melhor d’outra ren||1160.9 E ar direi-vos outra ren||1176.7 Amor, gradesco máis d’outra ren, / ..., / que te non quiseste partir de min||1187.2 Que olhos son que vergonha non an, / dized’, amigo d’outra, ca meu non||1187.4 pois que vos ja con outra preço dan, / com[o] ousastes viir ant’os meus / olhos, amigo, por amor de Deus?||1187.10 mais, pois con outra fostes começar, / com[o] ousastes viir ant’os meus / olhos, [amigo, por amor de Deus?]||1187.16 mais, pois vos outra ja de min venceu, / com[o] ousastes viir ant’os meus / [olhos, amigo, por amor de Deus?]||1187.22 pois começastes con outra molher, / com[o] ousastes viir ant’os meus / [olhos, amigo, por amor de Deus?]||1191.5 nen soub’i que x’era pesar / a que seu amigo non viu, / ..., falar / con outra||1192.2 Ai meu amigo, / meu, per bõa fe, e non d’outra, per bõa fe, mais meu||1193.6 quisera eu outra vegada / no tempo que meu amigo / soia falar comigo||1195.4 de vós, amig’, ũa parte mi faz, / e faz-m’outra de quant’á e de sí||1195.9 e faz-m’outra de sí e de quant’á / e de quantos outros parentes ei||1195.16 ũa me faz, senhor, de vós sen al, / outra de sí e de quant’al ouver||1195.21 e faz-m’outra de grand’algo que ten / e pon-me demais i o seu amor||1197.22 – Juião, por est’, outra vegada / con outro tal trobador entencei||1221.6 e tod’aquest’era por encobrir / outra que queria gran ben enton||1229.6 par Deus, amiga, sab[ed’o] pesar / que oj’el á: non é por outra ren||1231.2 – Amiga, voss’amigo vi falar / oje con outra||1231.25 ca sei, / per bõa fe, outras donas que an / falad’en como vo-lo tolherán||1232.10 e ouv’eu art’e figi-lhe fazer / por outra dona un mui bon cantar||1232.15 pero tan grand’é o ben que m’el quer / que filhará outra entendedor||1232.21 – Eu, amiga, o farei sabedor / que, tanto que el un cantar fezer / por outra dona e pois por seu for, / que falará vosco quando quiser||1233.2 Sei eu, donas, que non quer tan gran ben / om’outra dona com’a mí o meu / amigo quer||1233.15 mai-la que vos disser / que ama tant[o] om’outra molher / mentir-vos-á||1235b.2 mais outra máis fremosa é a que min en poder ten||1235a.2 mais é-x’outra fremosa a que me quer’eu maior ben||1235b.6 mais outra máis fremosa a que mi quer’eu mui melhor||1235a.6 mais é-x’outra fremosa a que me quer’eu mui melhor||1239.7 e, eu por lhi fazer / ben, el foi outra molher ben querer||1243.10 – Non vos terrei, madre, i outra razon||1246.18 se voss’amigo morrer, morrerá / por ben que fez e non por outra ren||1309.13 E foi mig’outra vegada||1326.13 pois en tan alta razon [tanto] ousas, / que punhes sempre, antr’as outras cousas, / seeres partido de torpidade||1327.24 quen duvidará / que vo-l’esalcen en outra contia?||1328.15 ca sei eu outra non de tal doairo / nen de tal logar come vós, de pran||1336.9 Ca, se vos el quer fazer entendente / que vos serviu sen outra encoberta||1342.8 Outras planetas de bõa ventura / achou per vezes en seu calandairo||1342.10 mais das outras que lh’andan en contrairo, / ..., / per ũa delas foi mui mal chagado / e pela outra cobrou priorado||1344.14 e, pois que eu non enmendo / nen me faz outra emenda, / ao demo encomendo / que o aja en sa comenda||1376.14 E, pois eu entendo que ren non valho / nen ei por outra bondad[e] a catar||1376.17 nen quer’ir per outras fronteiras andar / perdend’o viç’e dando-mi trabalho||1376.19 Ainda eu outras manhas avia, / per que eu non posso ja muito valer||1386.12 ca lh’oi eu jurar en outro dia / ca vos queria melhor d’outra ren||1389.8 Aquestas son as que el enviara, / sen as outras que con el[e] ficaron||1403.7 e outra pissa ten ja amormada||1434.9 E oi noutro dia én queixar / ũas coteifas e outras cochõas||1440.12 e[u] d’outra cinta me cingo / e d’outra Martin Tolhar||1440.13 e[u] d’outra cinta me cingo / e d’outra Martin Tolhar||1458.4 – Albergamos eu e outra na carreira, / e rapazes con amores furtan ceveira||1459.9 e dar-vos-ei outra d’Alanquer / en que perçades a caentura||1469.8 oimais quer’eu ja leixar o trobar / e buscar outra razon, se poder, / por que possa esta dona servir||1477.6 E diss’a outra: ...||1477.19 E diss’[a] outra: ...||1477.27 E diss’a outra: ...||1489.5 escud’a colo en que sev’un capon / que foi ja poleir’en outra sazon||1492.7 e feri-o mui mal d’un gran baston / que na outra mão destra tragia||1496.3 Pois que Don Gomez Çura querria / con boas aves ante prender mal / ca ben con outras||1499.8 E por end’anda vestid’e loução / e diz que morre por outra molher||1518.21 todos vos faran / onra d’outra puta fududancua||1532.2 Maria Perez, and’eu mui coitado / por vós, de pran, máis ca por outra ren||1534.9 Se[n] ũa destas nunca bon segrel / vimos en Espanha nen d’alhur ven, / e sen outra, que a todos conven||1535.3 son d’outra terra, / ca ja eu [en eles] mentes meti||1535.12 Nen estas armas eu nunca lhas vi / trager na guerra (... / ... / ...), / nen outras||1546.8 como lh’outra vez ja filhou / a cadeira u siia / o Filh’! ...||1562.7 Per tod’outra guerra os quer coitar / e non quer vinhas alhẽas talhar||1570.20 a vós ũa tolher o sén / e dizerdes das outras mal||1587.7 E direi-vos eu d’outra maestria / que aprendeu ogan’en Mompiler||1587.19 E outra ren te direi, meu irmão||1588.4 que ja de noite nunca ela man, / como as outras, na sua pousada||1594.22 E outras artes sab’el mui melhor / que estas todas de que vos falei||1595.15 E, amigos, outra ren vos direi: / ...||1598.9 Mais desta seerei eu escarmentado / de nunca foder ja outra tal molher||1603.19 e falando-lh’eu en outra razon, / deu-mi un gran peid’, ...||1606.3 ca non desejou do mund’outra ren / senon aquesto que á ja cobrado||1607.18 e outra tal desonra recebeu / dos máis que á no reino d’Aragon||1608.8 ca ja outra vez, quando foi entrar / ena ermida velha Pedr’Amigo, / trobei-lh’end’eu||1608.13 outra razon lhi cuid’eu a mover / de que aja dous tamanho pesar||1614.12 ca lhe pariron tres en ũu dia, / e outras muitas prenhadas que ten||1614.17 e que ten ora outra pastorinha / prenhe que ora quer encaecer||1614.19 e outras muitas molheres que fode||1623.13 disse que [a] vira outra vez melhor, / quand’era moça, en cas da Ifante||1624.3 e outra cousa lhe vejo fazer / que fazen outros poucos no reinado||1633.10 mais outra bõa, feita de gualdrapa / cintada e de non pouco nen muito||1633.13 e ũa pena, non destas mizcradas, / mais outra bõa, de chufas paradas||1652.22 E direi-vos del outra ren / e non acharedes end’al||1654.19 E outra cousa vos quero dizer||1667.18 mais é-x’outra podestade||1670.3 e ficou contig’outra mui peior, / Elvir’, ...||1670.11 dás a vender / melhor capa velha d’outra sazon||1676.9 Joan Baveca e Pero d’Ambrõa / ar foron outra razon começar / sobre que ouveron de pelejar||1683.2 Maior Garcia vi tan pobr’ogano / que nunca tan pobr’outra molher vi

estes outros 'estoutros'
723.5 quand’eu vi estes outros per i andar
outro tal1 ~ outr’atal 'o mesmo'
235.7 e aquele perdi, / e outro tal nunca ja cobrarei||987.33 e en outro tal dia se perdeu, / quatrocentos e nov’anos avia||1197.23 – Juião, por est’, outra vegada / con outro tal trobador entencei||1493.5 non viron nunca ja outro tal pan / os vossos olhos
1407.16 Diz que o non guii Nostro Senhor / se vos mui ced’outr’atal non fezer

outro tal ... qual 'o mesmo ... cal'
1493.7 nen ar veerán / outro tal vinho qual eu i bevi
qual ... outro tal 'cal ... outro tal'
1406.23 «Qual cha fezer o compad[r]’, outro tal / lhi faz: por ende seras vingado»
ũa ... outra 'unha ... outra'
1342.12-13 per ũa delas foi mui mal chagado / e pela outra cobrou priorado / u ten lazeira en logar de cura||1443.10-12 ena ũa vai-o escarnecer / con seus cantares sempre en seu son, / ena outra vai [d]e min de[s]loar

d’outra guisa ~ outra guisa loc. adv. mod. 'doutro modo'. Cf. en outra guisa, de + det. + guisa
41.4 todo xe me d’outra guisa guisou||127.3 d’outra guisa pensara El de mí, / ca non que m’en vosso poder metesse||147.3 mais d’outra guis’aven a mí, / se me valha Nostro Senhor||285.13 No’me sei én d’outra guisa salvar||410.4 mais d’outra guisa contece oje a mí||458.4 mais d’outra guisa me foi el vende-la galdrapa||901.16 Mais d’outra guisa me vai ja||1018.16 ca, se d’outra guisa quiser fazer, / farei que en tal coita [o tenha / por mí Amor que rogar me venha]||1469.15 ca d’outra guisa non posso aver [i] / conselho ja per esta razon tal
880.13 e vee oj’o mundo outra guisa correr, / e non se pode de morte partir
en outra guisa loc. adv. mod. 'doutra maneira'. Cf. d’outra guisa
231.6 o ben do mundo melhor / me fez e faz, ..., / desejar, mais en outra guisa non
outra vez loc. adv. temp. 'de novo, novamente'
170.12 e, se m’ar preguntaren outra vez, / direi-lhes ca ensandeci / pola melhor dona [que vi]||333.16 – Ja vo-lo dixi, e direi outra vez||387.12 – Direi-vo-l’, amig’, outra vez||649.10 E rog’eu, meu amigo, aquel Deus que me fez / que nunca eu ja viva sen vós tan[t]’outra vez||728.4 pero vos outra vez diga / que me vós por el roguedes, / nunca me por el roguedes||803.5 e farei-lh’entender / que outra vez non se vaia d’aqui / per nulha ren sen mandado de mí||843.6 E, quant’é esto, pass’agor’assi, / mais outra vez non engueedes én||1030.4 mais, se vos eu outra vez ar falar, / logo vós dizede ca fezestes / comigo quanto fazer quisestes||1030.10 mais, se vos eu falar outra vez, / logo vós dizede [ca fezestes / comigo quanto fazer quisestes]||1051.15 que non fiz eu por el quant’ela fez, / mais quiçai mi-o fezera outra vez||1219.11 ar disse-m’outra vez enton: / ...||1400.19 Tornou-s’ela e dizia-m’outra vez: / ...||1407.10 mais ar fara-vo-l[o] outra vez / se mal ouverdes||1459.3 e, se vo-la eu outra vez ar der, / dé-mi Deus muita de maa ventura||1477.12 E des i / diss’el’outra vez: ...
outro tal2 loc. adv. mod. 'tamén, igualmente, do mesmo modo, outrosí'
479.13 e Mari’Airas feze-o logo outro tal, / e Alvela, que andou en Portugal||480.13 e d’Azeved’ar é mui natural, / u jaz seu padr’e sa madr’outro tal||566.3 e o que sofre ben sempr’outro tal / do mal non pode saber nulha ren||618.3 ca diz de mí, e de vós outro tal, / andand’a muitos que lhi fiz eu ben||1238.6 [e] se lh’ar faç’algun ben, outro tal

u outra ren non á 'certamente, con certeza, sen dúbida'
175.22 ca ben sei eu, u outra ren non á, / que tal esforç’avera qual eu ei / quando a vejo||1327.20 E, pois vos el-rei aqueste logar dá, / bispo, senhor, u outra ren non á, / vós seeredes privado toda via / deste vosso beneficio [ja] / con oficio
u outra ren non jaz 'certamente, con certeza, sen dúbida'
66.29 ca sei eu ben, u outra ren non jaz, / ca me sera, mia senhor, máis mester / de veer-vos||1195.2 Partir quer migo mia madr’oj’aqui / quant’á no mundo, [u] outra ren non jaz
[últ. rev.: 02/04/2018]