Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do P
parecer1 ~ parescer v. intr.
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
1. 'aparecer, mostrarse, xurdir'
589.1 Com’ousará parecer ante mí / o meu amig’, ai amiga, por Deus||765.16 mais, poi-la moça i pareceu, / de parecer venceu quantas achou||1182.10 e ora dur’a noit’e vai e ven, / non ven [a] luz nen parec’o dia||1400.25 assi soubestes dizer, com’arteira, / esse sinal que vos non parecia||1491.5 e pareceo o Sarilho con sa sela de badana||1535.15 Nen el enton non parecia assi / na guerra, cordo, como parece
2. 'ter certo aspecto ou aparencia'
53.2 sei eu ca máis fremoso parecer / vos fez Deus, e máis fremoso falar||59.25 e quen a oje vir falar / e parecer||60.2 Por Deus, que vos fez, mia senhor, / mui ben falar e parecer||66.24 e porque vos fez parecer melhor / Deus d’outra dona e melhor falar||73.9 E ora, por Deus, que vos fez melhor / falar e máis fremoso parecer / d’outra dona||106.20 fez-m’entender como vós parecedes, / e moiro porque vos sei conhocer||133.3 por meu mal é que tan ben parecedes||134.9 Porque vos vejo falar mui melhor / de quantas donas sei, e parecer||161.19 E, pois vos Deus fez parecer melhor / de quantas outras eno mundo son||167.5 E feze-a Deus parecer / melhor de quantas no mund’á||167.12 como non lh’ousar a falar / e ela parecer assi||173.19 e que vos fez das do mundo melhor / falar, senhor, e melhor parecer||175.1 Qual dona Deus fez melhor parecer / e que fezo de quantas outras son / falar melhor||178.18 ca non / vi nunca dona tan ben parecer / nen tan fremoso nen tan ben falar||178.27 tanto a vejo fremoso falar / e parecer, amigos||185.9 e mui melhor falar e parecer / de quantas outras no mundo fezestes||187.15 ca tanto a fez Deus ben parecer / sobr’outras donas||194.27 ca vos vejo parecer mui melhor / das outras donas, e melhor falar||196.9 E, meus amigos, por meu mal a vi / das outras donas parecer melhor||197.11 nen a que eu vi parecer melhor / de quantas donas vi e máis valer / en todo ben||200.8 Tanto a vi fremoso parecer / e fremoso falar||204.5 mais vi-a tan fremoso parecer / que lhi non pudi nulha ren dizer||204.7 catando quan fremoso parecia||214.16 que vos falar / fez mui melhor e melhor parecer / de quantas outras donas quis fazer||218.3 e a que Deus fez melhor parecer, / mia senhor ést’, ...||220.18 a que El fez melhor falar / do mundo e melhor parecer||227.3 vi ũa dona melhor parecer / de quantas outras eno mundo vi||235.10 u a vi mui melhor parecer / de quantas donas vi nen veerei||237.1 Senhor, que Deus mui melhor parecer / fez de quantas outras donas eu vi||239.12 que a fezeron melhor parecer / de quantas donas vi e máis valer / en todo ben||242.20 senhor das outras en ben parecer / e en falar e en tod’outro ben||243.31 e en valer mui máis d’outra molher / en parecer e en tod’outro ben||245.2 porque a vejo mui ben parecer, / tal ben lhe quer’onde coid’a morrer||247.8 Cuidando en quanto vos Deus fez de ben / en parecer e en mui ben falar||258.14 ca entendi eu, ..., / que vós parecedes melhor / de quantas eu vi, mia senhor||259.8 a vós, senhor, que tan ben parecedes||259.9 a vós, senhor, que tan ben parecedes, / e a quen vos fez parecer assi||260.3 e mui melhor das outras parecer / donas que El en este mundo fez||271.15 de quantas donas Deus quiso fazer / de falar ben e de ben parecer||275.20 nen que melhor parecesse / deste mundo||276.1 Senhor, por Deus, que vos fez parecer, / per bõa fe, mui ben e ben falar||278.7 ca de pran a fez parecer melhor / de quantas outras eno mundo son||286.2 Por Deus Senhor, que vos tanto ben fez / que vos fezo parecer e falar / melhor||300.8 E, porque vos vi fremoso falar / e parecer, logo vos tant’amei, / senhor fremosa||302.5 e vi-a tan ben parecer / que lhe non pude ren dizer||309.3 Senhor, parecedes assi / tan ben que nunca tan ben vi||309.17 qual dona sabia fazer, / de bon prez e de parecer / e de falar, fez-vos, senhor||384.27 eu trobo pola que m’en poder ten / e vence todas de parecer ben||393.13 E diran-me que parecer / viron aqui donas mui ben||423.12 que me fui mostrar / ũa dona que eu vi ben falar / e parecer por meu mal||429.3 a que parece melhor / de quantas Nostro Senhor / Deus fez é Dona Joana||559.1 Senhor, que ben parecedes!||559.8 Ben parecedes, sen falha||608.2 ca tanto paresc’eu ben / que desto mal grad’ajades vós én / e Deus bon grado||619.10 que, de quan ben parecia, / que tod’era seu quebranto||624.4 que fez melhor falar / de quantas fez e parecer melhor||631.13 Pois sobre todas en ben parecer / vos Deus fez máis fremosa e en sén||632.11 sei eu que a fez tan ben parecer / se m’ela con todo esto non valer||678.5 querrei andar mui leda e parecer melhor||684.3 por quen non parece melhor de mí / nen ar val máis||684.6 e tal queixum’end’ei / que direi, amigo, ..., / como parec’e seu nom’e quen é||684.8 Se vos foss’eu por tal dona perder / que me vencess’oj’en parecer ben||729.10 com’eu serei / sanhuda, parecendo ben, / muito terrá [que baratou / mal]||729.19 Quando m’el vir ben parecer, / com’oj’eu sei que m’el vera||758.24 E, pois que non á de valer / bon talho nen bon parecer, / parescamos ja como quer||765.1 Vi oj’eu donas mui ben parecer / e de mui bon prez e de mui bon sén||765.5 de parecer venceu quantas achou / ũa moça que x’agora chegou||765.9 Cuidava-m’eu que non avian par / de parecer as donas que eu vi, / atan ben me parecian ali||765.15 En pouca sazon / de parecer todas vençudas son||783.20 ca ben cuid’eu que cedo verra alguen / que se paga da que parece ben||807.18 nen cuidava que tan ben parecia / que log’eu fosse por ela morrer||837.2 Mia filha, non ei eu prazer / de que parecedes tan ben||864.9 E a pastor parecia mui ben / e chorava e estava cantando||870.15 e quen ben parecer como nós parecemos, / ..., / ... / verra bailar||870.15 e quen ben parecer como nós parecemos, / ..., / ..., / verra bailar||872.8 – Rogo-vos, ai filha, ..., que bailedes / ant’o voss’amigo, que ben parecedes||896.13 e que parece / tan ben que per parecer / e per prez outre merece / que a possa merecer||907.4 tan muito parec’ela ben / que o seu mui bon parecer / mi-a faz à força ben querer||949.2 Vi eu donas, senhor, en cas d’el-rei, / fremosas e que parecian ben||949.6 a máis fremosa de quantas eu vi / long’estava de parecer assi / come vós||951.15 toda-las fui veer, / e cousi-as, e ben parecian||954.7 Fez-vos ben falar e ben parecer / e comprida de ben, per bõa fe||961.20 de nunca ja máis mi parecer ben, / porrei mig’eu de lhi ben non querer||962.11 tanto a vi ben talhada / que parecia mui ben / en sua sela dourada||976.13 morrer ou tornar u a vi / ben parecer, que nunca assi / outra dona vi nen verei||1028.6 ca mi sei eu que mi paresco ben||1028.19 ca, se eu non parecesse mui ben, / de quant[o] el diz non diria ren||1068.7 Essa que vós fezestes melhor parecer / de quantas sei, ai Deus, fazede-mi-a veer||1070.5 Por vós, que vi melhor d’outras falar / e parecer, non me sei conselhar||1072.1 Pero vejo donas ben parecer / e falar ben e fremoso catar||1072.8 A que eu vi máis fremoso parecer / de quantas eno mundo pud’achar||1087.3 fez-vos mansa e melhor parecer / das outras donas||1090.4 quan ben vos fez parecer e falar||1092.7 e grave dia mi fez enton Deus / veer quan ben parece parecer||1092.7 e grave dia mi fez enton Deus / veer quan ben parece parecer||1093.6 mal me farei / parecer e desensandece-l’-ei||1109.5 e non cuido, senhor, / senon en como parecedes ben||1113.5 é mia senhor e parece mui ben||1188.17 e, pois que mi-o vós tolhestes e melhor ca vós paresco, / non ajade-la [mia graça]||1194.5 mais, pois vos eu non posso valer i, / pesa-mi a mí porque paresco ben||1209.5 ca lhi cuid’eu a parecer tan ben / que lhe non nembre, do que cuida, ren||1236.2 A que vi ontr’as amenas, / Deus, como parece ben!||1258.8 Pois que o cendal venci / de parecer en Valongo||1277.7 A moça ben parecia / e en sa voz manselinha / cantou||1282.4 mais a quen me vir querrei parecer / triste quando souber que el verra||1282.16 e, a força de mí, parecerei / triste quan[do souber que el verra]||1315.7 ou qual é essa fremosa que vos tan ben parecia?||1391.14 mui ben pareceredes||1519.15 De parecer e de falar / e de bõas manhas aver, / ela non a pode vencer / dona no mund’, ...||1568.1 Sancha Perez, leve vós ben parecedes||1617.29 pola mia senhor do bon sén, / que am’e que desejo, / e que me parec’er tan ben||1639.13 E, pois parecedes assi, / tan negra ora vos eu vi
1612.2 Donzela, quen-quer entend[e]ria / que vós mui fremosa parescedes||1612.7 quen a meu cuu concela posesse, / de parescer ben vencer-vos-ia||1612.9 Vós andades dizend’en concelho / que sobre todas parescedes ben||1612.21 de parescer non vos devera nada||1613.2 Pero d’Armea, quando composestes / o vosso cuu, que tan ben parescesse||1613.4 que donzela de parescer vencesse
3. v. cop. 'parecer, semellar, aparecer como, representarse na mente'
1182.13 E, segundo com’a mí parece, / u migo man meu lum’e meu senhor, / ven log’a luz de que non ei sabor||1323.4 que a min razon parece / de trager, por seu Pedrolo, / o filho d’outro no colo||1329.7 u lhi fostes trobar de mal dizer / en tal guisa que ben pode entender / quen-quer o mal que, a olho, parece||1333.7 e aquesto, Martin Gil, / parece a todos mui feo||1333.14 e, Martin Gil, quen no vir, / parece mui lai, de feito||1333.21 é aquest’o feito tal, / Martin Gil, tan desigual, / e ja mui peior parece||1334.3 e diz que, pero parece menin[h]o, / que parar-se quer a tod’alvoroço||1334.18 pero parece de corpo pequeno||1535.16 Nen el enton non parecia assi / na guerra, cordo, como parece

◆ IPr.: P1 paresco, P3 parece, P4 parecemos, P5 parecedes ~ parescedes||ICp.: P3 parecia, P6 parecian||IPt.: P3 pareceu ~ pareceo||IFt.: P1 parecerei, P5 pareceredes||SPr.: P4 parescamos||SPt.: P1 parecesse, P3 parecesse ~ parescesse||SFt.: P3 parecer||Xer.: parecendo
[últ. rev.: 28/02/2018]