Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do P
pran adx. Cf. chão
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
Só aparece formando parte da locución adverbial de pran ~ a pran. Cf. de chão

a pran loc. adv. af. 'certamente, sen dúbida, realmente'
109.21 ca, se me non val, a pran por vós me perderei||1352.19 Quen a vós chamou jograr a pran mentiu||1618.6 a pran sera a Besta Ladrador
de pran loc. adv. af. 'certamente, sen dúbida, realmente'
20.7 Coita, de pran, ja eu non perderei / e non m’atrevo sen vós a guarir!||24.17 E, pois a vós pesa, de pran, / de que convosco comecei||25.4 ca de pran é, / a poder e per bõa fe||44.10 mais, pois m’eu de lá vin, de pran / nulh’ome non lh’ar disse ren / [senon con que lhi fosse ben]||53.19 que de pran morrerei / se vos non vir||56.16 de pran, non vos deviades queixar / a min porque non sei sen vós viver||59.20 ca, de pran, mi-a cuidei veer / e non lazerar pois por én||63.3 Deu-lo sab’oje, mia senhor / (a que se non asconde ren, / de pran)||66.10 ca de pran vos sei maior ben querer / de quantas cousas eno mundo son||66.15 ca de pran, ... / ..., / quitar-m’end’-ia o mui gran sabor / que vos vejo aver de m’alongar / de vós||70.3 de pran cuidades que algun poder / ei eu, senhor, de me vos én quitar?||74.19 ca ‘mor, de pran, m’en guisa ten / que me non pode nuzer mal||76.15 e sei que faço-vos, de pran, / pesar||84.13 e, por én, / un vassalo soo que á, / de pran, de morte perde-l’-á / por esta cuita en que me ten||85.13 e sobejo fazen mal sén, / ou, de pran, amor non os ten / en qual coit’a min faz sofrer||86.8 Mais, de pran, algũa sazon / an esses sabor d’outra ren||88.21 de pran morrerei se m’én for||93.5 que sei de pran que, pois morrer, / averei gran coit’a sofrer / por vós||94.26 que sei de pran / ca dos que me preguntarán / e dos outros m’ei a guardar||96.2 Quen bõa dona gran ben quer / de pran todo dev’a sofrer / quanto lh’ela quiser fazer||117.19 E, de pran, segundo meu conhoscer, / ..., / ..., / ..., / máis mi-o deviades vós gradecer||119.19 E, de pran, ést’est’o maior / ben que oj’eu posso saber||163.13 E est’é mui grande, de pran!||170.8 nen máis fremosa (lhes direi de pran, / ca lhes non quero negar nulha ren / de mia fazenda||181.19 ca sei de pran que, pois eu morto for, / log’esta coita perderei enton||196.11 ca, de pran, [n]a maior / coita do mundo viv’oje por én||213.10 ca de pran ten / assi eno seu coraçon / qual ben lhi quer de lho dizer||218.8 E ben creede de pran que é ‘ssi||218.11 sei eu de pran que dira que é ‘ssi||222.13 E ben sei eu de pran ca, ... / ..., / ca perderei eu o corpo||241.6 Ca, de pran, niun conselho non ei||241.15 mais non viverei ja / máis des aqui, de pran, per nulha ren||242.15 ca, de pran, est’é oje máis de ben / que ei||243.5 ca, de pran, quanto no mundo durei, / os dias que a servi gaanhei||243.15 E, de pran, sempre des que lh’eu quis ben / maior ca min||245.8 e, de pran, perderei / o sén mui cedo con coita que ei||250.9 mais de pran ben cuidou / que me matava||263.14 e quen tal coita no[n] ouver / o al non lh’é coita, de pran||278.7 ca de pran a fez parecer melhor / de quantas outras eno mundo son||280.4 morte m’é de pran||298.15 Quanta coita e quant’afan / m’ela no mundo faz levar / ben lhe cuid’eu dizer de pran||312.13 pero sei eu dela, de pran, ca non m’enviou ren dizer||316.8 ca me dá coita, que de pran ben sei / que non poss’eu muit’assi guarecer||318.13 nen andaria máis ledo, de pran, / do que eu ando||325.14 E, pois esta, que vos digo, sofri, / ben devo de pran a sofrer qualquer / outra coita qual mi Deus dar quiser||326.20 ca demo m’e[n] cabo prender / fui, de pran, u a fui veer||328.18 poi-lo dizedes, assi é, de pran||332.14 E non mi foi Nostro Senhor mostrar / os seus olhos, de pran, por ben dos meus||335.5 mais de pran non farei / quant’el quiser, pero ben lhi farei||340.4 ca, de pran, assi me ten en poder / que non poss’end’o coraçon partir||353.4 de pran, aquesto lhe non sofrerei||353.9 mais, de pran, esto non posso sofrer||353.14 mas, de pran, esto non sofrerei ja||363.3 ca sei, de pran, pois m’eu partir, / que mi averra, per bõa fe||376.10 e por én, / pois outro ben de vós de pran / non ouve, sen[h]or, a meu sén||388.16 de pran ceguei eu log’enton||404.14 E des que m’eu de vós quitei / fezo-me sempr’aver, de pran, / Nostro Senhor mui grand’afan||405.15 e, de pran, ést’assi||420.19 ca de pran al non sei / que me possa tolher coita d’amor||436.8 ca muit’á, de pran, / que vos eu dixe toda mia razon||454.14 e sabor / de penhorá-lh’ei de pran||460.9 nunca de pran foi falir / en querer eu pena veira trager / velha en corte||493.5 e, de pran, venceu bõo cavaleiro||498.15 ca de pran Deus non vos perdõará / a mia morte||508.15 e tanta coita lev’e tant’afan / que morrerei con tanto mal de pran||546.15 e tanto mal e tant’afan / que par de morte m’é de pran||637.14 pero vej’eu muitos de pran / que dizen que quanto mal an / que d’Amor lhes ven e d’al non||652.14 e de pran / tenh’o[lh’e vej’e non posso veer, / meu amig’, o que mi possa prazer?]||692.2 Muitos vej’eu que se fazen de mí / sabedores, que o non son de pran / nen o foron nunca nen o seran||697.3 e de pran vee-lo-ei / e quero tod’en ventura meter||714.9 El de pran que esto cuida, que ést[e] migo perdudo||722.23 mais el me mata porque quer morrer / por mí de pran||727.11 O que sei de pran que morre / por min, ..., / dizen-m’ora que é morto||742.19 Mias amigas, de pran, / pois meu amigo mo[rre por morrer / por mí, meu ben é de lhi ben fazer]||757.10 ca el de pran sobr’aquesto perfia||757.16 ca el de pran con mui gran lealdade / non quer [morrer por non pesar del a ‘lguen / que lh’amor á]||759.7 O paraiso bõo x’é, de pran, / ca o fez Deus, e non dig’eu de non||760.7 [E] de pran non son tan louca / que ja esse preito faça||761.7 De pran todas vós sabedes / que lhi dei eu de mias dõas||774.13 Este perdon foi de guisa, de pran, / que ja máis nunca mig’ouvess’amor||818.6 porque sei ben que as gentes diran / que, se morrer, por mí morre de pran||833.10 ca bon conselho non sei i de pran / senon morrer||854.21 quer lhi pes, quer lhi praza, or’assi / seera ja sen meu grado, de pran||863.7 Ceg’eu de pran daquestes olhos meus / que ren non vejo, par Deus, mia senhor||867a.23 e non cousecen sí (vedes que mal!), / ca trob’e canto por senhor, de pran||867b.26 ca trobei tanto por senhor, de pran, / que de beldade quantas eu sei val||899.17 a nembrar-lh’avia de pran||979.21 ben sei / que nunca lhes ren mostrarei / que lhes possa prazer de pran||993.9 E per valença sempre obrou / por aver Valença, de pran||993.24 rei de todo ben / éste: rei d’Aragon, de pran||1003.14 e dizen-o de pran / e non mi-o neg’eu||1003.17 que me non mata voss’amor de pran, / mais mata-me, senhor, que o non ei||1006.12 mais eu morrerei, madr’e mia senhor, / pois el morrer por mí, por el de pran||1017.7 E, amiga, de pran, u non jaz al, / este preito deve-se de fazer||1074.26 eu a diria mui de coraçon, / ca ũa ren sei eu dela, de pran||1085.4 e das coitas do mund’e a maior / sofro de pran e non posso guarir||1091.9 Perço meu sén que sol non ei poder / e viv’i de pran desejando seu ben||1110.17 e menten de pran||1117.7 Mais de pran non lhe-lo poss’eu creer / aos que dizen que tan pouc’á i / que m’eu, d’u ést’a mia senhor, parti||1127.4 que tanto mal sofr’este meu / por vós, de pran, ca por al non!||1190.10 mais, de pran, por xe mi matar, / fez ũas lirias [no son / que mi sacan o coraçon]||1197.1 – Joan Soares, de pran as melhores / terras andastes que eu nunca vi||1214.10 e, se se for, serei morta de pran||1220.7 E ben sei [eu] de pran que por meu mal / me fez[o] Deus tan fremosa nacer||1222.8 E, per bõa fe, sempre lh’eu querrei / o maior ben de pran que eu poder||1244.2 ca de pran ouvestes toda sazon / a fazer quant’eu quisesse e al non||1252.17 De pran con mentira / mi andava sen falha||1274.16 – Ben sodes desmesurada molher / se voss’amor non pod’aver de pran||1316.12 Sei eu, de pran, / per ela quanto vos disser||1328.16 ca sei eu outra non de tal doairo / nen de tal logar come vós, de pran, / con aguça que tomou de talan / de casar cedo (non ouv’i contrairo)||1338.24 filha d’algo é ben de pran||1346.20 E el se foi certamente / porque [de pran] non podia / na terra guarir un dia||1353.7 Gran medida é, de pran, / pero que dele muit’an||1366.15 e de pran andaron i / as mangas do ascari, / mais non a rabicosa||1366.38 tregoa lhi dei eu de pran||1413.1 Ũa dona foi de pran / demandar casas e pan / da ordin de San Joan||1415.9 Ca morto fora, mia senhor, / de gran lazeira, sei de pran||1417.25 E gran careza fezestes de pran||1423.2 Joan Fernandez, o mund’é torvado / e, de pran, cuidamos que quer fiir||1427.15 e, de pran, semelha máis morta ca viva||1475.1 Pero d’Ambroa prometeu, de pran, / que fosse romeu de Santa Maria||1494.11 mal serviço faz om’en vós, de pran||1499.11 e, por este casamento el, de pran, / d’ome, atal coita nunca viu cristão||1512.5 ca vos mandaron a capa de pran / trager dous anos||1518.19 e mentr’ouverdes a besta, de pran, / cada u fordes, todos vos faran / onra d’outra puta fududancua||1532.2 Maria Perez, and’eu mui coitado / por vós, de pran, máis ca por outra ren||1536.5 verdad’é de pran / que ja el esto nunca er pod’aver||1553.10 que eu sõo certo, de pran, / ..., / que, ..., / que ja máis nunca veerá / en nen un temp’a face de Deus||1557.4 bõa razon mi deu de pran / per que lhi trobasse||1578.5 e foi-o vender de pran / con minguas que avia||1583.4 e, segundo meu sén, / tenh’eu de pran de vós que o sabedes||1586.9 Fazen soldada do ouro, que val / mui máis ca o vosso cono, de pran||1588.2 que tanto guarda seu corpo, de pran, / que ja de noite nunca ela man, / como as outras, na sua pousada||1595.13 «De pran, non diss’el assi, / mais tenho que xi-a errou o jograr»||1605.8 [E] esta dona de pran á jurado, / ..., / que jasca sempre, ..., / ela con outr’e non dé por min ren||1620.6 e, poi-lo sobre min filhei, de pran / mal fazia se o non ajudasse||1626.2 o[u] [de] pran essa cabeça non é / a que vós antano, per bõa fe, / levastes quando fomos a Geen||1628.6 mais, d’el seer peior, de pran, / do que é, ja non á én poder||1632.19 nen mal nen ben non er ten i de pran||1643.13 e, pois se quer de folia leixar, / de pran Deus lhi mostrou aquel logar||1644.12 ja custa non recearei / que oj’eu non cómia, de pran, / ben da peixota e do pan||1676.17 e pelejaron sobr’esto de pran / J[o]a[n] Baveca e Pero d’Ambrõa
[últ. rev.: 02/05/2018]