Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
que4 conx.
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
1. Conxunción copulativa
32.23 Tod’eu farei quanto quiser, / mia senhor, que de faze-l’ei||36.23 ca, coido-m’eu, demandad’é / que non podia máis seer, / o por que ome a seu poder / serv’e se non trabalha d’al||52.25 mais aque-m’en vosso poder, / per bõa fe, que d’outra non||53.27 ca non poss’eu i per nen un logar / a min nen a vós máis perda entender, / de quanta coita eu de viver ei, / polo vosso, que non ja con sabor / que eu aja, senhor, de non morrer||309.6 e gran verdade vos dig’i, / que non poderia maior||333.9 o vosso ben e vós e voss’amor / me dan gran mal, que non poden maior||456.17 «D’aquesto foi, que non d’al, / de que comestes mui mal»||486.19 por én faz mal, que non pode peor||509.14 Grave vos ést’, ..., / que non podia máis, per bõa fe, / de que vos am’, e sei que assi é||551.18 Ũa gran peça do dia / jouv’ali, que non falava||572.20 Mais, Deus, come pode durar / que ja non morreu con pesar!||667.20 mandei-vo-lo veer enton / por aquesto, que por al non||806.2 Ũa don’á que eu quero gran ben / por mal de mí, par Deus, que non por al||980.4 Os meus olhos, ... / ..., / mal per-foron de sí pensar, / que non poderian peor||1187.15 Par Deus, falso, mal se mi gradeceu / quando vós ouverades de morrer / se eu non fosse, que vos fui veer||1395.9 e mal sén / fez el que non poderia peor
2. Conxunción disxuntiva (que ... que)
1545.27 ca el de tal coraçon é, / que de cavalo que de pé, / ca se querra migo matar||1551.4 que sempre vos aguardei, / que a pee que de cavalo, / sen voss’aver e sen dõa
3. Conxunción causal
Algúns que causais tamén poderían ser interpretados como pronomes relativos
2.5 Mal grad’aja, que cantamos / e que tan en paz dançamos||2.6 Mal grad’aja, que cantamos / e que tan en paz dançamos||7.31 ide-vos, que tardades||7.32 ide-vos, que tardades, / que, por que vos deterrei / u ren non adubades?||10.6 e vejo que mal baratei, / que mi a [a]tal senhor tornei||10.19 Quen-quer x’esto pode veer, / ..., / que non ei ja sén nen poder / de m’emparar d’ũa molher||10.24 ve[e]d’ora se estou mal, / que m’emparar non sei de tal||10.31 non o poderei eu fazer / se me Deus én poder non der / contra ela, ..., / ..., / que nunca eu soub’amar al / erg[o] ela, que mi faz mal!||11.22 e t[e]rran-mi-o por pouco sén, / que a tal ome non fiz ben||14.8 Dereit’ei, / que da ren que máis amei, / daquela me segudades||14.31 pero sõo máis folgado, / que lhi non ei de falar||15.9 e vós, en me perder, / perder-vos-ei, que vos tan muito dura / de mal com’eu por vós ei a sofrer / e que non sei de vós aver rancura||15.11 perder-vos-ei, que vos tan muito dura / de mal com’eu por vós ei a sofrer / e que non sei de vós aver rancura||15.13 perder-vos-ei, que vos tan muito dura / de mal com’eu por vós ei a sofrer / e que non sei de vós aver rancura, / ..., / e que vos ei por amor a teer / quanto de mal me fazedes sofrer||18.18 pero, senhor, ren non vos val, / que nunca eu de vós parti / meu coraçon||18.23 e farei meu mal, / e faça-[o] ja, pois Deus quer, / que eu sempre ei ja a desejar / (...) / mia mort’, e vosso semelhar||20.22 e nunca máis do meu / cor perderei mui gran coita, que non / veerei ren que mi possa plazer||23.20 se nembrar / vos quiserdes de min, que outra ren / non sei no mundo querer tan gran ben / com’a vós quer’, ...||28.10 leixei-vos por én [de] veer / atẽ[es] ora, que poder / non ouve de fazer end’al||29.10 E o pesar vos mostrarei / (que nada non negarei én) / que lhi fiz||29.11 E o pesar vos mostrarei / (...) / que lhi fiz, que non pud’al ben / querer, poi-la vir, nen amar||30.14 Pero tod’aquesto, que val, / que nunca me lh’eu queixarei / mentre for viv’e sofrere[i] / quanto me fezer ben e mal?||45.2 Que mal matei os meus olhos e mí, / que non tornei a mia senhor veer||45.13 se non, conselho non me sei, / que coita tal, por eu buscar perdon / ou outro ben, devi’a demandar||45.16 ca assi faz quen erra sen razon / com’eu errei, que me non poss’achar / nen un conselho bõo que filhar||46.15 nen [me] preguntar / por que avia tal pavor, / que sol non vos ousei dizer / o por que eu fora ali / u vos achei||46.21 e vejo que mal baratei, / que ante non morri log’i||47.11 Pero de vós é a min peor / porque vos vej’assi falir, / que eu ben pod[er]ei guarir / oimais sen vós||52.6 mais, por end’, ora que farei, / que non sei eu est’en sazon / de por én conselh’i poer?||52.8 Que nunca eu ja poderei / por vós tanta coita prender||53.19 que vós me leixedes viver / u vos veja, que de pran morrerei / se vos non vir||60.5 e que far[ei], / que eu conselho non me sei / nen atendo de me leixar / esta cuita’n que m’eu andar / vejo por vós?||60.28 [e] vós devedes-mi a creer, / que nunca vos eu mentirei||65.19 que non sei cousa no mundo melhor, / que ja, ..., / nulha cousa non me pode guardar / d’aquesta cuita, que levo, levar||68.19 fara bon sén se o fezer, / que, enos dias que viver, / que pesar pode ja prender / eno mundo per outra ren?||83.2 Non me poss’eu, senhor, salvar, / que muito ben non desejei / aver de vós||83.4 mais salvar-m’-ei, / que non cuidei end’acabar / máis do que vos quero dizer: / ...||94.26 e punharei de me partir / de quen me quiser preguntar / por mia senhor, que sei de pran / ca dos que me preguntarán / e dos outros m’ei a guardar||95.13 e non osm’oj’eu, nen o sei, / per que me lhe possa salvar, / que lhe nunca fize pesar||105.4 Mia morte sodes, que me fazedes morrer||107.21 Desemparado mi a[n], senhor, / quantos amigos no mund’ei, / que sol non me queren veer / e dizen que non poderei / viver||110.19 e ei rogar a Deus que se nembre de min, / que vós fezestes perder do mundo sabor||118.14 E que farei eu, cativ’e cuitado? / Que eu assi fiquei desamparado / de vós||123.24 E veede se mi á mester / d’atal parenta ben querer, / que m’ei a queixar se quiser- / -lhe pedir alg’ou a veer||129.25 E ja mia cuita, mia senhor, / non vo-la ouver’a dizer, / ..., / senon por vós, que ei pavor / de que tẽen, senhor, por mal / de quen a seu ome non val||130.23 E dereit’é, ca fui mal conselhado, / que lhe falei||137.9 Que entend’eu, fremosa mia senhor, / ..., que nunca perderei / gran ben de Deus nen de vós nen d’Amor||151.5 se sempr’ei d’aver atal andança, / cativo, que non morri o dia / que a vi en cas Dona Costança||156.20 ja eu viver non poderei, / que me querra cedo matar / a coita que mi por vós ven||159.3 e fic’end’eu con gran pesar, / que nunca soube ren amar / ergo vós||160.14 Que ventura que me Deus deu, / que me fez amar tal molher / que meu serviço non me quer!||160.20 E veede que cuita tal, / que eu ja sempr’ei a servir / molher que mi-o non quer gracir||173.12 valha-me ja contra vós o pavor / que de vós ei, que nunca ousei dizer / a coita que me fazedes aver||175.13 por én, cativo, mal dia naci, / que viverei, ..., assi / por quen no nunca per min á saber||176.10 Mais, mia senhor, fui desaventurado / u me vos Deus fez primeiro veer, / que me non fez log’i morte prender||228.9 e o sén / perderei ced’, ..., / que non sei i conselho que filhar||264.8 Pero sei ben, ..., / que lhes verra én muito mal, / que os non pod’én guardar ren||269.27 [M]ai-la mia ventura e aquestes meus / olhos an i [mui] gran culpa, e Deus, / que me fezeron tal dona veer||274.20 [E] é-o de como vos eu disser, / que, ..., / sen ela non me pod’én fazer nada!||281.5 tan sen ventura foi que non morri, / que, se mil vezes podesse morrer, / mẽor coita me fora de sofrer||283.13 e no’me valha per quen o perdi / se oj’eu máis de ben querri’aver / [de saber o mal, ...] / ..., que me faz, que tan pret’está / de mí mia morte||287.5 [...] / que me vós nunca quisestes fazer||292.12 sempre serei de seu bando, / que, ..., nunca el quedou chorando / come vós||296.3 dizede-me, senhor, / [q]ue vos non doedes de min: / ...||312.2 Ando coitado por veer un ome que aqui chegou, / que dizen que viu mia senhor||314.16 e fui-mi ora rogar, / que a non vej’e non a veerei, / ca se eu fosse fi[s] de a v[eer / non querria do mundo máis aver]||315.17 e dizedes de quanto vos servi / que fiz mal sén, que atant’i perdi||317.3 Nostro Senhor, que non fui guardado / d’eu en tal tempo com’este viver, / que o que soian por ben tẽer / ora o teen por desguisado||317.5 que o que soian por ben tẽer / ora o teen por desguisado, / que este mund’é ja tornad’en al / que todo prez teen ora por mal||317.9 Que mal fui eu desaventurado / que en [a]tal tempo fui ben querer / atal dona, de que non poss’aver / ben||317.27 e moir’e, ..., / muito me praz, que enfadado vou / deste mundo||337.2 Coitado vivo, á mui gran sazon, / que nunca ome tan coitado vi / viver no mundo des quando naci||339.11 e ficará desemparad’enton, / pois m’end’eu for, que mia senhor fez ir||355.15 sempre me calei, / que nunca dix’ũa cousa que sei||379.2 Estes que m’ora tolhen mia sen[h]or, / que a non poss’aqui per ren veer, / mal que lhes pes non mi-a poden tolher / que a non veja sen nen ũu pavor||380.11 e trobo polo voss’amor, / que me fazedes gran ben||380.18 Mais eu, senhor, en mal dia naci / del, que non ten nen é conhecedor / do vosso ben, a que non fez valor / Deus de lho dar, que lhi fezo ben i||384.17 nen er entendo, ..., / por que trobades, que ouví dizer / que aquela, ... / ..., / que vos morreo á gran temp’, ...||402.13 [e que fezess’eu i pesar a quen] / vós sabedes, que ben vos estara / de vós servi[r]-vos quen vos mereceu||403.14 ca mi avẽo assi outra vez ja, / mia senhor fremosa, que me quitei / de vós e sen meu grad’alhur morei||422.6 e a Deus, que me vos deu por senhor, / ca ben o faço desto sabedor, / que por al non mi-o podia fazer / senon per vós||423.2 Meus amigos, muito me praz d’Amor, / que entend’ora que me quer matar||429.26 en guisa tal que me trax aficado / pola melhor das que sei, / que se a non vir mort’ei||433.15 Mui gran dereito faç’en me queixar / de vós, senhor, ..., / que me leixades morrer sen razon / por vós||458.10 mais vedes en que vi en el maos sinaes, / que do que me furtou foi cobri-l[o] a sa capa||475.28 – Don Arnaldo, fostes errar / por passardes con batares / vossa senhor a Ultramar, / que non cuid’eu que i á tres / no mundo de tan gran valor||483.3 Pero da Pont’á feito gran pecado / de seus cantares, que el foi furtar / a Coton, que, quanto el lazerado / ouve gran tempo, el xos quer lograr||489.27 Vi coteifes con arminhos, / conhocedores de vinhos, / que rapazes dos martinhos, / que non tragian sen[h]or, / sairon aos mesquinhos||503.4 veed’, amigos, que tort’ei, / que nunca tan gran torto vi||506.19 pois m’assi desemparades / e que me grado non dades / como dan outras aos seus||513.14 E pero longe do logar / esto[u], que non poss’al fazer, / Deus non mi dé o seu ben-fazer||533.3 Que soidade de mia senhor ei / quando me nembra dela qual a vi / e que me nembra que ben a oi / falar!||542.5 Preguntar-vos quero, por Deus, / senhor fremosa, ... / ..., / que pecados foron os meus, / que nunca tevestes por ben / de nunca mi fazerdes ben||547.19 en que grave dia naci, / que eu de vós por galardon / non ei d’aver se coita non||556.4 Senhor, que mal vos nembrades / de quanto mal por vós levei / e levo, ..., / que, par Deus, ja poder non ei / de tan grave coita sofrer||559.9 Ben parecedes, sen falha, / que nunca viu ome tanto / por meu mal e meu quebranto||567.9 Pois sempre á en vós mesura / e todo ben e cordura, / que Deus fez en vós feitura / qual non fez en molher nada||574.8 Muito mi tarda, sen falha, / que non vejo seu mandado||591.18 – Ai amiga, eu ando tan coitada / que sol non poss’en mí tomar prazer / cuidand’en como se pode fazer, / que non é ja comigo de tornada||592.3 O voss’amig’, amiga, vi andar / tan coitado que nunca lhi vi par, / que a dur mi podia ja falar||597.3 O meu amigo á de mal assaz / tant’, amiga, que muito mal per-é, / que no mal non á máis, per boa fe||597.14 Morrerá desta, ..., / que toma en sí tamanho pesar / que se non pode de morte guardar||641.4 e mia sobervia mi-o tolheu, / que fiz o que m’el defendeu||641.6 sol non quis falar migo / e eu mi-o fiz, que non prix seu castigo||641.9 [E] eu mi-o fiz que non prix seu castigo||642.14 Matar-mi-ei se mi-o dizedes, / que vós ren sen mí podedes / viver||644.4 que non pudi veer cousa ond’ouvesse gasalhado, / des que vos de mí partistes, / tães ora que me vistes||650.9 E nunca mi ben querades, que mi sera de morte par||680.7 Quando se foi noutro dia, que non / pud’al fazer, dixi-lh’eu, ... / ..., que nunca falar / podia mig’, ...||692.16 ca mi sei eu como deles estou: / ben, grad’a Deus, ..., / que, ..., / non saben tanto que po[ssan] s[aber / qual ést’a dona que me faz morrer]||695.2 Amigo, queixum’avedes / de mí, que non falo vosco||701.5 e pesa-mi, que m’enviou dizer / que lhi faça o que non sei fazer||702.12 ca ‘ssi lhe praz / de me veer, que, pois naci, / nunca tal prazer d’ome vi||716.12 leixade-me, que non poss’al fazer||735.8 sei eu que avedes / amor mui coitado, que tan ben dizedes / cantigas [d’amigo]||735.13 – Avuitor comestes, que adevinhades||745.8 E sodes desmesurada, / que vos non queredes doer / do meu amigo||768.9 seu dano fez, que se non calava||786.5 mais logo lh’eu guisei, / que lhi fiz de mí queixume perder||788.7 a que mi a mí atal conselho der / qual mi a mí deu aquela, que os meus / olhos logo os enton fez chorar||789.20 avera do pesar / que m’el fez, que mi poss’eu ben negar||796.5 – Ai madre, de vós se temia, / que me soedes por el mal trager||806.16 ca mi ven dela, ..., / mal se a vej’e mal se a non vir, / que de coitas máis cuid’a maior||811.6 e catarán / vós, que a desejar an / sempr’enquanto vivo for||814.13 por én rog’a Deus que me valha i, / que sab’a coita que por vós sofri||819.15 – Amiga, nunca lhi mal verria / de lhi dizerdes atanto por mí, / que non dades por el ren des aqui||844.2 – Filha, do voss’amigo m’é gran ben, / que vos non viu quando se foi d’aquen||844.3 – Eu [mi]-o fiz, madre, que lho defendi||844.5 eu mi-o fiz, madre, que lho defendi||845.17 Porque mi-o referistes ogano, / que me non viu, per fe, sen engano, / demandar-lh’-ei que se veja migo||867a.24 ca trob’e canto por senhor, de pran, / que sobre quantas oj’eu sei máis val / de beldad’e de ben falar||871.8 Ora que eu moiro, con quen ficades?||888.6 se and’ou sejo, / o cor m’ést’antejo, / que me faz cuidar||890.6 pero ei dizer-lo cantando e en son, / que me semelha cousa sen razon / d’omen, con coita de mort[e], cantar||901.15 Que ledo me fezera ja / quando s’Amor de min quitou / un pouco, que mi a min leixou!||926.26 mais eu gran pavor ei, / que vo-la demandará por min Deus||932.2 – Ai madre, que mui[to err]ei, / que non vi o meu amigo / u el falasse comigo!||943.13 Meu é o poder, que sõo senhor / de fazer del o que m’a mí prouguer||957.16 mais dizede ja, que m’eu quero ir, / que prol á [a] min guarir eu vós, senhor||963.7 mais non / poss’eu migo nen con meu coraçon, / que somos ambos en poder d’Amor||964.12 mais esto migo non poden põer, / que trob’e cant’e cuido sempr’en ben||974.18 Quando m’agora ren non dá, / que lhi non sei merecer mal / o meu serviç’, e non mi val, / cuid’eu, nunca mi ben fara||976.13 morrer ou tornar u a vi / ben parecer, que nunca assi / outra dona vi nen verei||978.3 ben me devia / cousimento contra vós a valer, / que mig’avedes filhada perfia||985.3 en forte pont’eu fui nado, / que nunca perdi cuidado / nen afan des que vos vi||985.9 Con est’afan tan longado, / en forte pont’eu fui nado, / que vos amo sen meu grado||988.7 E pensastes mui mal / daqueste mundo fals’e desleal, / que, quanto ben aqueste mund’avia, / todo lho vós tolhestes en un dia!||989.3 Que ben se soub’acompanhar / Nostro Senhor, esta sazon, / que filhou tan bon companhon||991.25 E a Don Telo Deus xo amou / pera sí e xo quis levar / e non se quis de nós nembrar, / que nos assi desemparou||994.20 E desmesura fazedes, / que vos de mí non doedes||1000.19 E coitad’eu, que muito mal me ven / porque quero mui bõa senhor ben||1003.17 des i entendo que non poderei, / que me non mata voss’amor de pran||1014.14 E gran temp’á que lh[o] eu entendi, / que mi-o disseron||1020.20 – Por vós, mia senhor, que o valedes||1074.11 – Don Bernaldo, quero-vos preguntar / com’ousastes tal cousa cometer / qual cometestes en vosso trobar, / que vossa coita quisestes põer / con a minha||1091.8 Perço meu sén que sol non ei poder / e viv’i de pran desejando seu ben||1094.5 eu o dev’a lazerar, que o fiz / sandeu, e el con sandice o diz||1099.27 E pesa-mi porque perderá prez / quanto Deus en aqueste mundo fez, / que non era erg’u ela mandava||1109.4 e devo-m’eu dest’a maravilhar, / que por vós moir’e non cuido, senhor, / senon en como parecedes ben||1114.20 nen saberan, mentr’eu aqueste sén / ouver, que ei per min quen quero ben||1118.11 Os reis, mouros [e] cristãos, / mentre viver lh’ajan medo, / que el á mui ben as mãos||1120.6 e por aquesto non tenh’eu en ren / sanha, que sei onde mi verra ben||1127.7 en grave dia vos eu vi, / que vos non doedes de mí||1157.7 Filha, que mal baratades, / que o sen meu grad’amades, / pois que vos non quer veer!||1158.7 Torto mi fez, que m’agora mentiu||1188.12 mais, pois que mi per vós vẽo, mia filha, que o non vejo, / non ajade-la mia [graça]||1201.10 A feito me ten ja por sandia, / que el non ven||1211.4 e direi-vo-lo mandado qual é, / que nulha ren non vos én negarei||1214.7 Ir-m’-ei con el, que sempre falarán / desta morte||1214.8 Ir-m’-ei con el, que sempre falarán / desta morte, que, se ventura for, / ca se quer ir meu lum’e meu senhor||1222.10 ca fez el por mí o que vos disser, / mias amigas, que vos non mentirei||1226.22 [mais vej’eu vós máis coitada], / que mui maior mal avedes / ca el||1237.12 mais por sen-conhocer / vos tenh’ora, que non sabedes quen / á peor sén||1237.15 mais por sen-conhocer / vos tenh’ora, que non sabedes quen / á peor sén (..., / ...) / e que sabedes vós que sei eu quen||1237.26 – Joan Baveca, fóra da razon / sodes, que m’ante fostes preguntar, / ca mui bon ome nunca pod’errar / de fazer ben, assi Deus me perdon: / o rafec’ome que vai seu amor||1252.26 Non quis meter guarda / de min, que s’er ia, / e quant’ala tarda / é por seu mal dia||1255.13 nen vós non podedes saber / nunca per outren, se Deus quer / ou se eu verdad’ei migo, / que nunca vistes amigo / tan desejado de molher||1260.5 e sal-m’este coraçon / e estes olhos chorando, / que me non pode guarir ren / de morte se cedo non ven||1269.2 Por Deus vos rogo, madre, que mi digades / que vos mereci, que mi tanto guardades / d’ir a San Leuter falar con meu amigo||1285.7 por mí se perdeu, que nunca lhi fiz ben||1329.19 e por parardes milhor a conquista / outorgad’ora, senhor, que vos praz, / se mal dizer no vos[s]o cantar jaz, / que o poedes tod’o voss’à vista||1332.33 e de com’é mia fazend’apostada / vós, Don Estevan, sodes én ben fiz, / que nunca foi de mia talha negado||1333.3 un omen vil / se quer de vós querelar, / que o mandastes atar / cruamente a un esteo||1348.12 mal ficará aquest’outr’en Todela, / que al non á [a] que olhos alçar||1351.6 e foi de gran ventura aquel dia / que escapou, que o non enforcaron||1357.5 a gran traiçon a matou, / que lhi no Janeiro talhou / brial e lh’o manto levou||1358.6 e pesa-m’én e é-mi mal, / que lh’escarniron seu brial, / que era nov’e de cendal||1382.11 mais tal passa cabo del, segurado, / que, ..., / ca lhi querra deante citolar / [...]||1382.21 jura que alçará voz a cantar, / que non á ja que dulte, mal pecado||1395.23 E ora ainda mui grand’infançon / si quer foder, que nunca foi sazon / que máis quisesse foder||1397.2 Que muito mi de Fernan Diaz praz, / que fez el-rei Don Afonso meirinho||1408.16 Des i er fala sempr’en conhocença / que sabe ben seu conhocer mostrar||1410.18 e ferve-lh’o sangui e fara loucura, / que nulha ren i non esguardará||1415.6 porque vos nembrastes de mí / a sazon que m’era mester / u cheguei a vosso logar, / que tan ben mandastes pensar / i do vosso comendador!||1415.23 De[us] vos dé por én galardon / por mí, que eu non poderei||1415.30 Cento dobr’ajades por én / por mí, que lhi non mingou ren / de quant’avia na maison||1416.9 Quiça non o pod’assi guarecer, / que este poder non lho quis Deus dar / a que non sabe que possa saar / o doente||1417.21 mais assi a soubestes vós deitar / antr’ũas rimas e entravincar, / que toda vó-la na vossa tornastes||1420.18 ca ben sei eu quen troba ben ou mal, / que non sabe máis nen un trobador||1425.7 como vos faz antr’os boos caer / e antr’os maos, que ben vós caedes!||1445.6 ca o trobar acordou-s’en atal / que ‘stava vosco en pecado mortal||1448.13 que toda non foss’a dano / pelo apoderamento / da Maestra, que, tirando / foi tanto pelo esteo / que por esto, ..., / se foi toda [e]speçando||1460.6 e por én, / par Deus, vós vos enganastes, / que as non catastes ben||1463.16 Pero na guerra non fez ben / nen mal, que non quis i viir / con coita d’el-rei non servir||1474.20 e ja tres clerigos pagados ten, / que, sen ũu deles, sabede vós ben / que a non pode a morte tolher||1485.1 Ai Justiça, mal fazedes, que non / queredes ora dereito filhar / de Mor da Cana||1489.58 e Lopo Gato, esse filho da freira, / que non á antre nós melhor lança per-peideira||1494.3 Don Estevã[o], tan de mal talan / sodes que non podedes de peior, / que ja por ome que vos faça amor / sol non catades||1502.4 e caeredes en este mester / se me creverdes, que ést’aguisado||1502.9 E, se souberdes u contangen dado, / que quer alguen perder o que trouxer, / sabed’u é de quen vo-lo disser||1505.4 Joan Nicolas soube guarecer / de mort’un om’assi per sa razon, / que foi julgad’a foro de Leon, / que non devia de mort’a ‘storcer||1509.9 Ante lh’eu dixi que mal sén fazia, / que se non queria del aguardar||1512.9 E provar-vos-á das carnes quen-quer / que duas carnes vos mandan comer / e non queredes vós d’ũa cozer||1514.26 mui ben [mi] fara, / que panos ou algo merecerei||1529.19 mais a mercee de Deus quanto val, / que, ..., / feriu tres peidos e determinhou / e conhoceu, ca ja non conhocia!||1554.9 Esta mũa pod’el provar por sua, / que a non pod’ome dele levar / pelo dereito se a non forçar||1588.2 Maior Garcia ést’omiziada, / que tanto guarda seu corpo, de pran, / que ja de noite nunca ela man, / como as outras, na sua pousada||1589.6 querede-vos doer / de min, que ogano casei, / que ben vos juro que non sei / máis que ũu asno de foder||1596.4 loado a Deus, / que non morreron, por Nostro Senhor, / en ũa lide que foi en Josafas||1596.11 E ben nos quis Deus de morte guardar / Paai Rengel e outros dous enton / d’ũa lide que foi en Ultramar, / que non chegaran aquela sazon||1596.20 e guareceron de morte por én, / que, quand[o] a lide foi en Belen, / aportaron eles en Tamariz||1598.6 vel por serviço muito que vos fiz, / que me non destes, ..., / sequer ũu soldo que ceass’un dia||1607.7 mais comec’ant’en reino de Leon, / ..., / que lh’as desonras non queren peitar||1609.8 Mais eu me matei, que fui começar / con dona ata[n] velha [e] sabedor||1611.6 «Que bispo sedes, ..., / que passastes ora per min e non / me falastes e fostes vossa via?»||1652.2 D’un tal ricome ouç’eu dizer, / que ést[e] mui ric’om’assaz, / de quant’en gran requeza jaz||1658.2 Os de Burgos son coitados, / que perderon Pedr’Agudo, / de quen porran por cornudo||1661.22 mais el d’aver molher non é pensado, / que, ..., / nen se saberia melhor guardar / de nunca ja con molher albergar||1665.6 ca noutro dia quand’eu entrei i, / ben vos juro, que tem’a vida, vi / a Peixota su u[n] leito jazer||1677.3 Pero d’A[m]broa / diz el que tu o fusti pregoar, / que nunca foi na terra d’Ultramar
Ás veces, que aparece por reiteración da conxunción causal anterior ca por presenza dun sintagma ou frase parentética
331.12 e non os creerei, / ..., por ũa ren: / ca, mia senhor, que mi fez é[n] mui ben / de vos servir e vos [chamar «senhor»]||1004.11 e mesura farei / de lhi falar, ca, per quant’eu del sei, / que mi quer ben e sempre mi-o querra, / que vejades o grand’amor que mi á
4. Conxunción concesiva (‘aínda que’)
275.13 e non sei al per que sén non perdesse / que máis ouvesse e cedo non morresse||276.15 mas empero, senhor, que sej’assi, / saber-mi-o quer’eu de vós, se poder, / se me fazedes por al, senhor, mal||502.9 Mais, tanto que me d’ant’ela quitei, / do que ante cuidava me nembrei, / que nulha cousa ende non minguei||858.4 e non mi-o quis fazer / quand’entendeu que podera morrer / por vós, sen[h]or, que logo non morri!||1125.3 e, que aja que vos gracir, / creede-m’ora ũa ren: / ca me quero de vós partir||1145.7 mais á-m’el namorada, / que nunca lhi guarrei||1226.5 – Non [o vi nen que o visse / nunca] vi des que fui nada||1425.1 Don Estevan, que lhi non gradecedes / qual doairo vos deu Nostro Senhor, / e como faz de vós aver sabor / os que vos veen, que vós non veedes?||1453.5 per boa fe, ai mia senhor, / que me querades mal por én, / ja vos eu sempre querrei ben||1488.24 De me coitardes fazedes mal sén, / ca non podedes ja, per nulha ren, / que per mí seja o preito juntado
5. Conxunción final (‘para que’)
Con frecuencia, a conxunción final está moi próxima dun valor consecutivo
6.6 e ela, que me faz perder / que mi-o non poden entender, / ja eu chus non a negarei||14.33 jasco deles alongado / que me non ouçan queixar||64.10 ca mi-a faz aver tal molher / que nunca mi á ren de fazer / per que eu j’a possa perder||115.3 – Paai Soarez, venho-vos rogar / por un meu ome que non quer servir, / que o façamos mí e vós jograr / en guisa que possa per i guarir||125.5 mais ja des aqui, / meus olhos, por Nostro Senhor, / non choredes, que vejades / a dona por que chorades!||138.16 E quen se fez de min conselhador / que viss’o vosso mui bon parecer, / ..., / de mia mort’ouv’, e de meu mal, sabor||190.3 Senhor fremosa, venho-vos dizer / de quanto mal a min faz voss’amor, / que me digades vós, ..., / ..., / mia senhor fremosa, que prol vos ten / a vós de quanto mal me por vós ven?||195.20 mais rogarei tanto Nostro Senhor / que El me lev’u a possa veer||195.32 e, se non, leve Deus u son os seus / estes meus olhos que vejan os seus||313.19 e chamei muito Deus / que me valess’, ...||320.2 Sempr’eu, senhor, roguei a Deus por mí / que me desse de vós ben, e non quer||359.14 E que an consigo de mi aficar / que lhes diga qual é a senhor que ei?||371.20 des i quer[r]ei-te muitos couces dar / na ga[r]ganta por te ferir peor, / que nunca vilão aja sabor / d’outra tençon comego começar||372.5 sempr’eu punhei de me guardar que non / soubessen qual coita no coraçon / por vós sempr’oue, ..., / que sábian todos o mui grand’amor / e a gran coita que levo, senhor, / por vós||456.14 por ũa velha enviou / que o veesse escantar / d’olho mao e manejar||461.11 Eu por en[de] vo-lo rogo e vo-lo dou en conselho, / que vós, entra[n]te a Sevilha, vos catedes no espelho||468.3 [...], / porque lhi rogava que perdoasse / Pero d’Ambroa, que o non matasse / nen fosse contra el desmesurada||490.18 nen se as cuidan per i d’enganar / que sejan deles por én namoradas||501.18 ante quis El que, por viver assi / e que gran coita non mi falecesse, / que vos viss’eu||505.4 quero-vo-la mia fazenda mostrar / que vejades como de vós estou||505.10 e mia fazenda vos quero dizer / que vejades que mi de vós aven||505.16 e por én vos quero dizer aqui / mia fazenda, que vos sempr’encobri, / que vejades o que eu de vós ei||511.23 E venho-vo-lo dizer, / senhor do meu coraçon, / que possades entender / como prendi ocajon / quando vos [eu] fui veer||526.19 mais nunca pudi o coraçon forçar / que vos gran ben non ouvess’a querer||527.4 ca, par Deus, non ei como m’assalvar / que me non julgue por seu traedor||561.17 por end’a Nostro Senhor / rog’eu mui de coraçon / que El m’ajude a tan forte / coita||562.5 mais non / poss’eu per ren nen mí nen el forçar / que non cuide sempr’en qual vos eu vi||588.14 E, quand’el ven u vós sodes, razon / quer el catar que s’encobra, e ten / que s’encobre||599.2 Que coita ouvestes, madr’e senhor, / de me guardar que non possa veer / meu amig’e meu ben e meu prazer!||639.24 Por end’a min conven, quere[n]d’ou non, / de servir ben, en avendo razon / que, per servir, aja ben d’atender||649.10 E rog’eu, meu amigo, aquel Deus que me fez / que nunca eu ja viva sen vós||671.9 Gran ben m’é convosc’e muit’ei que vos diga||697.7 Por én, qual coita mi mia madre ten / que o non veja?||722.11 E non se pod’alongar, eu o sei, / dos que migo falan nen encobrir / que lhis eu non fale en al pera oir / en mí falar||738.16 Chamava-m’el lume dos seus / olhos e seu ben e seu mal, / poi-lo non fazia por al, / que o [eu] fezess’e, por Deus, / que lhi perdoasse||770.9 Quand’el ouv’a fazer a romaria / pôs-m’un dia talhado / que [o] visse||777.6 e traz-vos recado / de rog’, amiga, do voss’amigo / que façades o meu falar migo||778.12 «Passad’aca», lhe fui logo dizer / que s’ergesse d’antre os cochões seus||828.12 – Filha, dou-vos por conselho que, ..., / que toda ren lhi façades que vosso pagado seja||840.3 e quero-vos leixar / encomendad’este meu coraçon / que fique vosc’, ...||849.10 pero non poss[o] estar / que non sérvia ja outra des aqui, / que veja ela ca poss’eu achar / quen sérvia e que [eu] lhi non menti||850.20 e, pois mi Deus poder non dá / que vos desame, assi m’ei ja / vosc’a perder por vos amar||890.14 e a tal gente cuido eu de cantar / e dizer son, ..., / que ben entenda o meu mal onde é!||898.11 Aver-lhes-ei mia fazend’a mostrar / que non tenhan que viv’eu sen amor||898.11 Aver-lhes-ei mia fazend’a mostrar / que non tenhan que viv’eu sen amor||900.24 que Deus, ..., / por én me leixa de matar, / que aja sempre que doer||900.25 que Deus, ..., / por én me leixa de matar, / que aja sempre que doer / e que nunca possa tolher / estes meus olhos de chorar||900.27 que Deus, ..., / por én me leixa de matar, / que aja sempre que doer / e que nunca possa tolher / estes meus olhos de chorar, / e que sempr’aj’a desejar / vós e o vosso parecer||931.13 Que viss’eu que non dava ren / el por mí, non se m’espediu / quando se da terra partiu||968.13 venh’a vós que m’emparedes||1013.2 Ai mia filha, por Deus, guisade vós / que vos veja [e]sse fustan trager / voss’amig’, ...||1013.10 mais guisade cedo por Deus / que vos veja||1025.5 e por én guise-mi-o Nostro Senhor / que vos faça eu ben en guisa tal / que seja vosso ben e non meu mal||1027.21 Non podedes dous senhores servir / que ambos ajan ren que vos gracir||1034.10 mais venh’ora que mi digades al||1062.5 e direi / o por que eu ante vós vin: / que ajades doo de min, / mia senhor fremosa, por Deus!||1064.24 se m’El mostrar ũa razon, / de quantas end’eu cuid’aca / a dizer, que lhi diga enton||1134.4 Guardan-me dele que o non veja||1158.20 A San Servando foi en oraçon / eu, que o viss’, e non foi el enton||1182.21 Pater nostrus rez’eu máis de cento / por Aquel que morreu na vera cruz, / que El mi mostre mui ced[o] a luz||1234.3 e por que mi tolhestes / que non possa meu amigo veer?||1244.11 Que non ouvess’antre nós qual preito á / per qual [a] vós [vos] foi sempre mester, / deviades por mí a fazer que-quer||1368.10 ca desta vegada / sera penhorada, / que dobr’o sinal||1373.8 e / non desse / ren, que non trouxesse / leit’en cas d’el-rei||1381.2 Foi a citola temperar / Lopo que citolasse||1381.10 U a citola temperou, / logo lh’o don foi dado / que a leixasse||1387.13 pero tregoa lhi dei / que o non mate||1392.3 Ũas novas vos direi, que sabiádes: / ...||1431.33 – Joan Soarez, mui de coraçon / vos perdoarei, que mi dedes don||1441.12 e, quando vos ar vir, / querrei os panos ante vós cobrir, / que sejades deles des[s]egurado||1445.17 nunca roubei ren / nen matei omen nen ar mereci / por que mi deitassen||1488.4 e quero-vos logo mostrar razon, / que entendades que digo recado||1489.39 vingad’a casa en que vos mejad’an, / que digan todos quantos pos nós verran / que tal conselho deu Joan de Froian||1491.2 Deu ora el-rei seus dinheiros / a Belpelho, que mostrasse / en alardo cavaleiros / e por ricomen ficasse||1492.9 E Don Estevã[o] assi dizia / a nós, que lho leixassemos ferir / máis: ...||1528.19 e vi-lh’eu muitos, ..., / que lhi peitaron grand’algo por én / que os soltass’; ...||1531.5 quen dá seu manto que lho guard’alguen / e lho non dá tal qual o deu, por én, / que manda [end]’o Livro de Leon?||1571.2 Un infançon mi á convidado / que seja seu jantar loado / per mí||1598.7 que me non destes, ..., / sequer ũu soldo que ceass’un dia||1608.3 Querri’agora fazer un cantar, / se eu podesse tal, a Pedr’Amigo, / que se non perdess’el por én comigo / nen eu con el||1613.2 Pero d’Armea, quando composestes / o vosso cuu, que tan ben parescesse, / e lhi revol e concela posestes||1613.4 Pero d’Armea, quando composestes / o vosso cuu, que tan ben parescesse, / e lhi revol e concela posestes, / que donzela de parescer vencesse||1620.4 e disso-m’ela que me non coitasse: / «Ja sobre min filhei o capelan, / ... / ...»||1630.8 Ja me por Pero Tinhoso preguntastes noutro dia / que vos dissess’eu del novas||1630.14 Vós, que por Per[o] Tinhoso mi ora iades preguntando / que vos dissess’eu del novas, novas as quer’eu: ...||1633.35 e eu lho recebi, / que me pagass’, a seu poder, de nada||1648.4 mais el vingou-s’enton / que ar ajan os outros del pavor||1670.2 Elvir’, a capa velha dest’aqui / que ti vendess’un judeu corretor||1675.12 Por én vos mand’eu catar / que vejades nos agüiros que ei / como poss’ir||1680.30 E eu, que lh’o conselho dou / que leix’est’a que se filhou, / diz que ando po-l’enganar
6. Conxunción comparativa
En xeral, que comparativo forma parte de estruturas fixas
236.3 deste mundo outro ben non querria / (...) / que mia senhor do mui bon parecer / que soubess’eu ben que entendia / como oj’eu moir’, ...||1055.11 que non pud’al fazer / que non ouvess’a viir a logar / u vos eu visse log’eu
7. Conxunción consecutiva
A conxunción que consecutiva presenta a miúdo tamén valores de finalidade
29.21 aquela ren nunca sera / que a min grave seja ja, / por nulha ren, de cometer||35.5 porque vos enton de mí non guardou / que vos non viss’...||42.8 Eu, que non ei u lh’ir que a tornar / non aja a el e ao seu poder, / nunca del pudi nen un ben aver||62.21 E, se me Deus vosso ben der / e me non ar quiser guisar / vosco que me possa durar||64.11 ca mi-a faz aver tal molher / que nunca mi á ren de fazer / per que eu j’a possa perder, / que, ..., / por esto a non poderei / perder per ren||94.20 nen me nembrar / de quantos me enton veerán, / que sei ca todos punharán / en a saber, a meu pesar||109.13 Esses vossos olhos me fazen que non ei eu poder de m’encobrir||147.2 Tal om’é coitado d’amor / que se non dol ergo de sí||150.25 por ende me disse / que a nunca visse / en logar estar / que lh’eu non fogisse||166.6 ca non quer’eu ben tal senhor / que se tenha por devedor / algũa vez de mi-o gracir!||175.24 ca ben sei eu, ..., / que tal esforç’avera qual eu ei / quando a vejo que per ren non sei / que lh’i dizer||176.5 e a Deus devo muit’a gradecer / porque mi á esto, senhor, achegado, / que vos vejo por vos preguntar én / e por vos ar dizer log’outra ren: / ...||179.3 Que alongad’eu ando d’u iria, / ..., / que viss’a dona que veer querria||187.20 ca lhi fez El que lhi non mingua ren / de quanto ben dona dev’[a] aver||193.5 e ar fez-me des i / que lhe quis sempre d’outra ren melhor||196.19 que ben mil vezes, ..., / esmoresco no dia que non sei / que me faço nen que digo||197.17 tolhe-mi o corpo que ja nunca dia / éste, nen noite, que aja sabor / de min nen d’al||199.27 castigar-s’én pelo seu coraçon / qual pera sí non quisesse, que non / dissesse a outre nunca per seu grado||233.8 ca vi ela, ..., / que ja non posso, ..., / d’al aver ben nen mal se dela non||261.2 [S]enhor fremosa, pois m’oj’eu morrer / assi vejo que contra vós gran ben / que vos quero non me val nulha ren||293.14 atanto creede vós ben de min / que mui pequena prol per-tenh’eu i / (...), / que vós en al façades o melhor||294.9 [E] foi-vo-lo dizer o que á grand’enveja / porque vos quer’eu ben (... / ...), que, u quer que seja, / no coraçon me dá voss’amor tal fer[i]da||296.5 en que grave dia vos vi / que vos non doedes de min?||316.8 ca me dá coita, que de pran ben sei / que non poss’eu muit’assi guarecer||317.6 que este mund’é ja tornad’en al / que todo prez teen ora por mal||347.9 quen mui gran coita ten / com’eu tenho non á poder d’estar / que non aja i ja-quant’a falar||353.5 aquesto lhe non sofrerei: / d’eu estar muito que a non veja||353.16 ca non posso que morto non seja||364.15 non vos quis El muito tardar / que se non quisesse vingar / de mí u eu tal dona vi||374.22 foi dar a min, per que perdi o sén / e por que moir’assi desemparado / de ben, que, par Deus, que m’en poder ten: / ...||395.4 mais ar direi-vos o que me deten / que non per-moir’, ...||403.10 e non avera i al, pois eu for, / que non aja gran pesar a prender / de me partir de vós per nulha ren||408.8 – [E], senhor, dizen, ... / ..., que moiro, que ren non me val||415.12 des i ar é temudo que non sei / quen o non tema||429.2 A Lobaton quero eu ir, ai Deus, ..., / que a vis[s]’oj’eu por meu ben||448.16 E tod’aquesto non poss’eu sofrer / que ja non moira||458.8 Se m’el graça fezesse con os seus cardeaes, / que lh’eu [os panos] dess’e que mos talhass’iguaes||458.8 Se m’el graça fezesse con os seus cardeaes, / que lh’eu [os panos] dess’e que mos talhass’iguaes||478.43 ja me i pod’enganar / que me faça ja falar / en armas||487.12 porque nunca vo-lo vej[o] fazer / que vo-lo non veja teer assi / que, ... / ..., non á end[e] o poder||488.7 Assi como queria comer que me soubesse ben, / assi queria bon son||499.4 muit’er sei que non ei poder / de m’agora guardar que non / veja||501.1 Como me Deus aguisou que vivesse / en gran coita, senhor, des que vos vi!||501.3 Ca logo m’El guisou que vos oi / falar||505.2 Senhor, pois que m’agora Deus guisou / que vos vejo e vos posso falar||548.6 se Nostro Senhor / a mia senhor non met’en cor / que se de min doa, da mor- / t’averei prazer e sabor||548.11 ca viv’en tal cuidado / come quen sofredor / é de mal aficado / que non pode maior||581.6 porque nunca con el pôde poer / que o podesse por amig’aver||588.4 que non sei eu quen / o veja que non entenda que non / pod’el poder aver d’aver prazer / de nulha ren senon de vos veer||599.14 quand’aguisastes que per nulha ren / eu non viss’o meu amig’e meu ben||720.4 quand’alhur muito morades / que non podedes saber, / amigo, de mí mandado, / se sodes enton coitado / dizede-mi-o||733.3 e dizedes-mi vós que vos guis’eu / que faledes ante comig’; ...||790.13 E non poss’eu estar que non diga / o [mui] gran torto que m’el á feito||831.6 que, pois m’el tarda e non ven, / el-rei o faz que mi-o deten||841.5 guise-lhi Deus por end’assi: / que lhi venha, com’a mí ven, / pesar onde desejar ben||841.8 e veja-s’en poder d’amor / que ren non lhi possa valer||846.9 e non á ren que detenha / meu amigo que non venha||849.9 pero non poss[o] estar / que non sérvia ja outra des aqui||852.6 mais non poss’eu meu coraçon forçar / que non cuide com’el [quiser] cuidar||863.8 Ceg’eu de pran daquestes olhos meus / que ren non vejo, par Deus, mia senhor||874.14 E veed’ora, amigos, se prend’eu engano / e fazede guisa que seja sen meu dano||889.21 como farei depois, se o ouver, / que o possa manteer e gracir?||889.24 Ai Deus Senhor, quando se nembrará / esta dona, que tant’amo, de min / que diga eu: ...||896.11 ca me quis Deus aguisar / que sempr’amei desamado||903.9 Nunca ve[j]o las ondas / nen as altas debrocas / que mi non venhan ondas / al cor pola fremosa||907.19 e faz-mi que non ei poder / que lho non aja de querer||907.20 e faz-mi que non ei poder / que lho non aja de querer||911.22 nunca m’ende pode partir / que o ben non aja a dizer||948.13 E[n] muito[s] cantares tenho que ben / posso dizer mias coitas||969.13 mais non sei tal que ‘stevesse / que en al cuidar podesse / senon todo en amor||991.17 Mais a min ja esto leixou / con que me posso conortar, / que ei gran sabor de contar / do ben que fez||1004.12 e mesura farei / de lhi falar, ..., / ..., / que vejades o grand’amor que mi á||1065.10 E por aquesto, mia senhor, / viv’[eu] en gran coita mortal / que non poderia maior||1074.12 com’ousastes tal cousa cometer / qual cometestes en vosso trobar, / que vossa coita quisestes põer / con a minha, que, quant’é mia senhor, / Don Bernaldo, que a vossa melhor, / tanto me faz maior coita sofrer||1081.6 pero non ei end’o poder, / se vos eu mia coita contar, / que pois non aja de chorar||1105.3 Meus amigos, non poss’eu máis negar / o mui gran ben que quer’a mia senhor / que lho non diga, pois ant’ela for||1173.10 pois meu coraçon é en poder seu, / que nunca o pode perder per ren||1173.16 pois meu coraçon ten en seu poder, / que nunca ja per ren no perderá||1215.3 se o eu podesse guisar: / que fezess’a meu amigo prazer / e non fezess’a mia madre pesar||1257.16 e ora manda-vos preito trager / que vos veja, por tal que veja min||1309.10 Se de mí ouver mandado, / non sei ren que o detenha, / ..., / que el mui cedo non venha||1310.14 Amor, castiga-te desto por én / que me non tolhas meu sono por quen / me quis matar e me teve en desden||1323.4 de tal molher é marido, / que a min razon parece / de trager, por seu Pedrolo, / o filho d’outro no colo||1328.13 ben ali u vós casar queredes / non se partirá que i non casedes / senon per seerdes vós i negrigente||1329.13 ca entend’el que se dev’a sentir / de mal dizer que, a seu olho, vir / que pode log’acertar con seu dedo||1337.14 “Se non perfias, eu te maldirei, / que sejas sempre maldito e confuso”||1348.22 guarda-s’el-rei, come de bon saber, / que o non filhe luz en terra alhẽa||1376.22 nunca vos entro na tafularia / que lh’i non aja algun preit’a volver||1421.2 – Joan Soarez, non poss’eu estar / que vos non diga o que vej’aqui||1428.8 Assi cho dei, preitejado, / que m’ouvest’a escusar / da rua||1439.4 e deron-lhi linguados por milhoria, / que nunca vi tan poucos des que naci||1448.11 Na tenda non ficou pano / nen cordas nen guarnimento / que toda non foss’a dano||1448.27 Per mingua de boo meestre / pereceo toda [a] tenda, / que nunca se dela preste / pera don nen pera venda, / ca leixou, con mal recado, / a Meestra tirar tanto||1467.18 os seis meses non passaron / que [e]l con máis non ficara||1480.3 e dixe-lh’eu, que non oisse: / ...||1487.10 deste corvo non posso escapar / que del non aja ‘scarnho a tomar||1505.13 dizede vós, se a terra leixar / que me non achen i a justiçar, / se poderá en mí justiça fazer||1515.21 ja máis nunca teu cantar oirei / que én non ria mui de coraçon||1526.7 sei [eu] que vós non podedes errar / que a muit’alto logar non pojedes||1529.9 Achei-o eu jazer desacordado / que non cuidei que podesse guarir||1542.8 Per pé de caval’escapei / que non prix i cajon||1545.15 de que me lh’eu ben guardarei / que lh’eu esto non sofresse||1545.23 se me por esto ferir á, / oje foss’eu ferido, / por que perdesse medo ja, / que [eu] fosse del partido / toda esta andada||1554.2 Joan Bolo jouv’en ũa pousada / ben des ogano que da era passou / con medo do meirinho que lh’achou / ũa mua que tragia negada||1572.24 Aquel fora en bõ[o] ponto nado / que depois ouvesse del bõa vençone||1574.7 Se lhi frorec’o bastage, / meu senhor, seede sage / que prendades dele gage||1610.4 e non leeu el nas partes / que chegasse a ũu mes||1613.11 e mat[a]rei ũu par de perdizes, / que atan bel cuu come esse vosso, / ..., / que o non possan en toda a terra achar / de San Fagundo atá San Felizes||1644.12 ja custa non recearei / que oj’eu non cómia, de pran, / ben da peixota e do pan||1654.15 Tal maeta como sera guardada, / ..., / que non aj’a seer mui trastornada?||1656.15 E quen viu terra tan mal empregada / nen a cuida nunca máis a veer, / que non merece carta de soldada||1662.20 e ora non vos troban en razon / en que xi vos possa ren asconder, / ..., / que vós logo non digades: ...||1672.3 Don [E]stevan, oi por vós dizer / d’ũa molher, ..., / que é guardada que per nulha ren / non a podedes, amigo, veer
Ás veces, que aparece por reiteración da conxunción consecutiva anterior por presenza dun sintagma ou frase parentética
1329.14 ca entend’el que se dev’a sentir / de mal dizer que, a seu olho, vir / que pode log’acertar con seu dedo||1613.13 e mat[a]rei ũu par de perdizes, / que atan bel cuu come esse vosso, / ainda que o ome queira buscar, / que o non possan en toda a terra achar / de San Fagundo atá San Felizes
O paralelismo explica a aparición dun que consecutivo en posición inicial de estrofa
641.17 Que non meti mentes no que fazia, / e fiz pesar a quen mi-o non faria
8. Conxunción completiva
Nalgúns casos en que a completiva debe ir precedida da preposición de réxime (normalmente de), é frecuente a omisión preposicional 
1.8 as[s]i que nen un ben enton / non cuidava que era meu||1.30 e por én vos rog’eu, Amor, / que me façades dela aver / algun ben||1.38 que sei que sera vos[s]o ben||6.31 e tenho que ben me vinguei||7.2 – Mia senhor, vin-vos rogar, / por Deus, que ar pensedes / de mí||8.32 e nembrar-m’-ia / que [sen] ela non podia / viver quand’alhur morava||9.7 logo sei que mia senhor por min demandaria / [...]||10.5 e vejo que mal baratei||10.7 que non sabe que é amar / e sabe a omen penas dar||12.6 mais pero direi-lh’ũa vez / que faça o que nunca fez||13.1 Que me non podesse forçar / cuidei eu de meu coraçon||13.10 e cuid’eu ben per ren que non / podesse máis outra cobrar||14.36 Tal amar / podedes mui ben jurar / que nunca foi d’omen nado||14.39 Ũa ren vos juraria, / e devede-lo creer: / que ja máis non amaria / se desta posso viver||20.9 E seede fix que ensandecerei||21.1 Diz meu amigo que lhe faça ben||21.2 e digo-lh’eu sempre que lho farei||21.3 e digo-lh’eu sempre que lho farei / e que m’atenda e guisá-lho-ei||23.18 ca sei / que ja por al non ei coit’a perder / senon por vós, mia senhor||24.5 pois vós non avedes sabor / que vos eu diga nulha ren / de quanto mal me por vós ven||24.18 E, pois a vós pesa, de pran, / de que convosco comecei, / guisad’é que non perderei, / sen morrer, coita nen afan / por vós||24.19 guisad’é que non perderei, / sen morrer, coita nen afan / por vós||25.2 Non vos façan creer, senhor, / que eu alhur quero viver / senon convosc’, ...||26.8 e pero sei que sempre m’én verra / mal||26.10 e valera-me máis moito ja / que vos quisesse (...) / gran mal||26.15 pero sei que máis non me valra / ca se vos quisesse de coraçon / gran mal||27.13 Muito tenho que estou mal / se me contra ela non val / Deus||28.12 e vejo que figi meu mal / de vos veer||28.26 por El, ..., vos rog’eu / (...) / que por vos eu muit’amar non / vos caia, senhor, en pesar||29.19 E pod’ũa cousa creer / ben mia senhor se lhi proug[u]er: / que, ..., / aquela ren nunca sera / que a min grave seja ja, / por nulha ren, de cometer||29.24 mais cuido que non poderei||30.1 Ora tenh’eu que ei razon / de me queixar a mia senhor||30.17 Mais queira Deus que máis de ben / me faça ca en seu cor ten!||30.22 per com’eu sei que m’ela quer||33.4 ca non quer Deus nen vós nen meu pecado / que [vós] querades per ren entender / com’eu estou mui preto de morrer||34.19 Pero ben vos digo que, ... / ..., / ..., / no[n] á ren per que quisesse mor[r]er||35.6 e pois ora non quer / que vos veja quando m’é máis mester||35.18 e sei / que me vos non amostrou por meu ben / o que me vos mostrou||36.2 Pero que mia senhor non quer / que por ela trobe per ren||36.3 Pero que mia senhor non quer / que por ela trobe per ren / nen que lhi diga quan gran ben / lhi quero||36.7 e pois, quando a vir, rogar- / -lh’-ei por Deus que lhi non pes én||36.17 Se m’ela consentir quiser / aquesto que lh’eu rogarei, / que a serva||37.15 Nen m’ar conven que én prenda / con outra||37.24 ben cuid’eu que morte prenda / con atan longa espada||37.28 poi-la mia senhor nembrada / non quer aver outorgado / que melhor’én mia fazenda||39.2 Des quando me mandastes, mia senhor, / que vos nunca dissesse nulha ren||40.2 Quando m’agora mandou mia senhor / que non vivess’u a visse per ren||40.3 sab’ora Deus que me fora gran ben / con a mort’...||41.8 Eu me cuidei, ..., / que nunca m’ende máis veesse mal||42.23 se ar visse que se loass[en] én||42.27 mais non á i tal / a que eu veja d’Amor dizer al / senon quant’eu digo e que padeci / sen ben d’amor||46.20 e vejo que mal baratei, / que ante non morri log’i||48.12 cuido que lho non quisesse||48.19 juro que o non fezesse||48.20 ca tenho que baratei / ben, pois me dela quitei||48.24 e sei / de mí que a servirei||50.8 mentr’eu viver, vos quer’eu que sejades, / senhor fremosa, [de mí poderosa]||53.17 E rogo-vos, fremosa mia senhor, / ..., / que, ... / ..., que vós me leixedes viver / u vos veja||54.12 ca por mia morte sei eu que alguen, / senhor fremosa, querra vosso ben / e vossa mesura meospreçar||54.27 mais [pero] non quis [Deus] que m’eu por én / daquesta perda podesse guardar||55.3 rogar-vos-ia ũa ren: / que, ..., / que me non fezessedes mal||55.9 e pero sõ[o] sabedor, / mia senhor, que fiz [i] mal sén||55.11 ca ben creede que por al / non ousaria eu provar, / mia senhor, de vosco falar||55.21 mais én tan grave coita ei / por vós, senhor, que sol non sei / que me dig’, ...||56.2 e pero sei que vos direi pesar||56.26 Ca sei que o meu ei ementado||56.27 ca saben que fui mal dia nado / porque vos vi e vos oi falar||57.3 ja vos eu sempre por Deus rogarei / que mi valhades||57.5 eu cuido que me non possades / valer ja, macar vós querades||57.8 E seed’ora mui ben sabedor / que vós mi avedes metud’en atal / coita por vós||57.22 e vos venho cada dia rogar / que me valhades||58.15 ben cuido que j[a], ..., / nunca averei de vos, melhor / do que vos eu quero, querer||58.20 E ides-mi ora defender / que vos non veja, mia senhor||59.10 E, mao meu pec[a]do, non / foi nunca soo én pensar / que s’ela quisesse pagar / de saber eu qual ben Amor / a[o] seu preso faz prender||61.8 Pero Deus sabe (... / ...) que, ... / ..., nen ar á o poder / de o saber||61.9 macar mi-o faz fazer / que o non sábian||61.11 nen sei oj’eu osmar / que lh’eu podesse dizer o pesar||63.17 ben per-sei eu ca ja assi é: / que mi non faredes maior / ben ja nunca||65.18 e porque sei tan ben, per bõa fe, / que non sei cousa no mundo melhor||65.27 e ben creede que non é mẽor||67.17 e rogarei / o máis que eu poder rogar / a Deus que El mi-a leixe oir / falar||68.13 e creo que dev’a morrer, / se o cuidar, con pesar én||70.3 de pran cuidades que algun poder / ei eu, senhor, de me vos én quitar?||72.15 E creo que fara mal sén / quen nunca gran fiuz’ouver / en mesura d’outra molher||73.27 mais porque vejo que é vosso sén / per meu preito mal embaratado||74.2 Tanto me senç’ora ja cuitado / que eu ben cuido que poder / non aja ren de me valer||74.9 E pero nunca foi én pensado / que podesse eu per ren veer / o que me faz tal cuita aver||75.7 E creede que a min é / este mal, que me vós levar / fazedes, de mia morte par||76.15 viv’en grand’afan / e sei que faço-vos, de pran, / pesar||76.21 E, mia senhor, ..., / ben me devedes a parcir / ben que vos quera consentir||79.17 Porque da dona son eu sabedor, / ..., / que a donzela en seu parecer / semelha muit’, ...||80.12 senon que vos jaç’en prazer, / por Deus, senhor, esto, que sei / que vos agora é pesar||81.10 E, ja que m’end’a partir ei, / esto pod’ela veer ben, / que muita guerra lhe farei / porque me faz partir d’aquen||81.26 mais pod’entender, se quiser, / que log’eu guardado serei / dela||82.14 e, porque non sab’amar, ten / que non pod’om’amor forçar||83.10 nen cuidedes que al cuidei / de vós, mia senhor, a gãar||83.18 que sei / que punhan en adevinhar / fazenda d’om’...||84.26 e ela ben pod’entender / que esta morte ben me jaz||85.1 Muitos dizen que perderán / coita d’amor sol per morrer||85.5 mais eu non o posso creer / que ome perdera per ren / coita d’amor||85.9 E os que esto creud’an, / Deus, é que queren máis viver||86.1 Non tenh’eu que coitados son / d’amor (...) / aqueles que non an seu ben||86.11 ca por al ben tenh’eu que non / querrian ja sempre viver / por tamanha cuita sofrer / qual sofr’eu no meu coraçon||88.7 e sei / que mi-o queredes ja tolher||89.3 rogar-lh’-ia que me leixasse / u ela vivesse morar||89.6 e rogar-lh’-ia outra ren: / que o pesar, que ouvesse én, / que toda via mi-o negasse||89.8 e rogar-lh’-ia outra ren: / que o pesar, que ouvesse én, / que toda via mi-o negasse, / por Deus, e que de min pensasse||89.11 e de mia cuita se nembrasse, / de que se nunca quis nembrar||89.14 e nunca quis que o cobrasse||89.17 E, se m’ela por Deus mandasse / o que me nunca quis mandar / (que me non fosse e que ficasse / ali u ela ouvess’estar)||89.17 E, se m’ela por Deus mandasse / o que me nunca quis mandar / (que me non fosse e que ficasse / ali u ela ouvess’estar)||89.22 E coid’eu que lhe perdõasse / se quisess’ela perdoar / a min||89.25 e non quant’al achasse / que lh’eu fige senon cuidar||89.27 e, se lh’esto disser alguen, / que éste mal, diga-lhe quen / quis Deus fazer que non cuidasse||89.28 diga-lhe quen / quis Deus fazer que non cuidasse||90.27 mais vejo ja que morrerei||91.5 desto seede sabedor: / que non pod’ome coita aver / que non aja log’a perder / des que lh’outra chega maior||93.5 que sei de pran que, ..., / averei gran coit’a sofrer / por vós como mi agora ei||93.5 ũa ren que vos direi: / que sei de pran que, ..., / averei gran coit’a sofrer / por vós||93.12 ben sei / que non a ei nunc’a perder||94.2 Ja foi sazon que eu cuidei / que me non poderi’Amor / per nulha ren fazer peor / ca me fazi’enton||94.9 mais guardar-m’-ei / que mi-o non sábia mia senhor||96.6 e mostrar sempre que lhe praz / de quanto a ela prouguer||97.2 Ora non poss’eu ja creer / que omen per coita d’amor / mor[r]eu nunca||97.13 ca por ela conhosc’eu ben / que, ..., / non leixaria min viver||97.21 e quen-quer poderá entender / que gran coita per-ést’atal||98.2 sempre cuido que lhi direi, / ..., o mal que ei / por ela e por seu amor||98.20 Se lho disser e me mandar / que a non veja, morrerei||101.4 nen cuidar / que non faz quanto quer fazer||102.7 ca eu ja non lho rogarei, / pois vejo que non mi á mester!||103.23 e ar sei / log’i que nunca este ben averei||104.27 pois vejo que moiro d’amor||106.9 [E] que gran ben fez i Nostro Senhor / a quen El quis que vos [a vós] non visse!||107.5 ca dizen que eu mi-o busquei / mui ben porque eu vos amei||107.12 dizen que punhe d’endurar / meu mal quant’endurar poder||107.22 e dizen que non poderei / viver||107.30 mais, pois vejo que morrerei, / verdade vos quero dizer: / ...||108.11 nen me poderán / dizer que eu torto faç’en fogir / d’aqui||109.6 Mais est’, ao meu grado, / mui ben sera jurado, / senhor: que nunca vos amei!||109.7 E, quando m’a mí rogan muitos que lhis diga por Deus se vos quero ben||109.8 logo lhis eu juro que outra molher amo máis d’outra ren||109.20 mais a Deu-lo rogo, que sabi a mia coita, que me valha i||109.26 logo me disseron, ..., que moiro, senhor, / por vós||109.27 logo me disseron, ..., que moiro, senhor, / por vós e que d’outra ren nen sabor non ei||110.3 [e] sei que contra vós nulha ren me non val||110.18 e ei rogar a Deus que se nembre de min||114.5 diz que Marselha jaz alen / do mar||114.10 diz que pod’ir quen ben andar / de Belfurad’a Santaren||114.15 E diz que vio ũu judeu / que vio prender Nostro Senhor||114.19 diz que é [un] judeu pastor||114.30 d’ali diz el que foi romeu||115.9 – Martin Soarez, non poss’eu osmar / que no-las gentes queran consentir / de nós tal omen fazermos pojar / en jograria||115.24 non diga el que lho nulh’om’er deu||116.2 quando non entendia / que mal sén era de vos ben querer||116.3 Cuidava-m’eu, ... / ..., / senhor fremosa, que m’én partiria / atanto que o podess’entender||116.5 mais entend’ora que faç’i mal sén / de vos amar||116.8 Eu mi cuidava que non poderia / de vós viir, mia senhor, senon ben||116.10 ca non cuidei que me de vós verria / tan muito mal como m’agora ven||116.13 e fazia dereito, ..., / e[n] non cuidar que me veesse mal||117.1 Entend’eu ben, senhor, que faz mal sén / quen vai gran ben querer quen lho non quer||117.17 pois Deus non quer que eu faça cordura||122.2 sei eu ben que vos van dizer / todos, senhor, por me fazer / perder convosc’...||122.18 e dire[i]-lhes a quantos son / que mi-o non poderán provar||122.19 mais eles sei eu que faran: / ...||122.21 log’ante vós mi afrontarán / que vos amo de coraçon||123.6 e quen sa linhagen quer ben / tenh’eu que faz dereit’e sén||124.5 queredes que vos retraia / quando vos eu vi en saia?||127.4 Ai mia senhor, se eu non merecess[e] / a Deus quan muito mal lh’eu mereci, / d’outra guisa pensara El de mí, / ca non que m’en vosso poder metesse||127.11 mais non quis Deus que meu mal entendesse||127.14 e non m’ar quis valer / El contra vós nen quis que m’al valesse||127.18 ante me fez por meu mal que vivesse||129.26 que ei pavor / de que tẽen, senhor, por mal / de quen a seu ome non val||130.17 mais sei que est’é desej’e cuidado||130.24 ca entendi que foi tan sen seu grado / que lhe fogi da terra con pavor||133.3 por meu mal é que tan ben parecedes||133.22 E, pois que Deus non quer que me valhades / nen me queirades mia coita creer||134.18 enton cuid’eu, ..., / que nunca venh’ao vosso poder||135.21 mais sei / que mi-o tolherá voss’amor||136.15 non m’ar terrá que m’eu possa per ren / dela partir enquant’eu vivo for||136.17 non m’ar terrá que m’eu possa per ren / dela partir enquant’eu vivo for, / nen que m’end’eu tenha por devedor||136.21 ben terrei eu que escapara én||137.3 qual vos ora direi: / que ben ou mal, ..., / qual vos prouguer, de vós atende-l’-ei||137.10 Que entend’eu, ..., / ..., que nunca perderei / gran ben de Deus nen de vós nen d’Amor||139.1 Senhor, pois Deus non quer que min queirades / creer-la coita que me por vós ven||139.7 e vós, senhor, non sei que i perçades / en guarirdes voss’ome que matades||139.10 por min vos digo que non acho quen / me dé conselho||139.17 mais, se Deus quiser que vos dig’alguen / qual ben vos quero||139.18 mais, se Deus quiser que vos dig’alguen / qual ben vos quero e que o vós creades||139.20 e, se a vós prouguer que sej’assi, / sempre por én bõa ventura ajades||140.9 e tenho que ei dereit’i / d’amar tal senhor máis ca mí||140.18 Quen me conselho der terrei / que muit’é bon conselhador||143.13 E vejo que moiro d’amor||145.2 Por Deus vos rogo, mia senhor, / que me non leixedes matar||145.13 terrá que faredes assi / depois a quen s’a vós tornar||145.24 e tenho que fara bon sén||145.28 atal coita de que ben sei / que morrerá quen a ouver||146.9 E valha-mi porque non saberedes / que vos eu nunca mereci pesar||146.12 e non tenh’eu que é torto nen mal / d’amar ome sa senhor natural||146.21 senhor fremosa, se vos aprouguer, / pois m’el por vós força, que o forcedes||146.26 e, mia senhor, cuido que eu serei||146.28 ca sempre vos por conselho darei / que o voss’ome de morte guardedes||149.9 nunca m’eu d’ali partira, / d’u m’el disse que a vira / en Sant’Oane, en saia||150.23 por ende me disse / que a nunca visse / en logar estar / que lh’eu non fogisse||150.26 por ende me disse / que a nunca visse / en logar estar / que lh’eu non fogisse, / e que a non visse / por mí me matar||152.4 e tod’ome que me conselhar ben / conselhar-m’-á que more sempr’aqui||152.13 ca non / m’ei a partir d’aqui nulha sazon / aguardando que lhe possa falar||152.18 e fui coitado como vos direi: / que nunca ja tan coitado sera / ome no mund’, ...||152.22 Deu-lo sabe, que me quisera ir / de coraçon morar a cas d’el-rei||153.2 e pero sei que, ..., / non lh’ei a dizer ren / de com’oj’eu averia sabor||153.7 e pero sei que, ..., / non lh’ei a dizer ren / de com’oj’eu poderia guarir||155.3 logo dira que lhe digo pesar||156.23 Mais venho-vos por Deus rogar / que vos prenda doo por én / de mí||157.2 ca nunca vos eu ren roguei que vós quisessedes fazer!||157.6 rogar quer’eu Nostro Senhor / que vo-lo leix[e] acabar||157.7 [E], pois entendo que vos praz, senhor fremosa, d’eu morrer||157.8 quer’eu rogar Nostro Senhor que me non leixe máis viver||159.14 E rog’eu a Nostro Senhor / que, ..., / que me dé mia morte por én||161.8 E ben mi-o per-devedes a creer / que me sera mia mort’, ...||161.13 Pero sei-m’eu que me faço mal sén / de vos amar||162.1 Ora vej’eu que me non fara ben / a mia senhor||162.3 pois me mandou dizer / que me partisse de a ben querer||164.3 Quer’eu a Deus rogar de coraçon, / ..., / que El me leixe veer mia senhor / mui ced’, ...||164.6 logo lh’eu querrei outra ren pedir: / que me non leixe máis eno mundo viver||164.16 vedes o que lhe rogarei enton: / que me dé seu ben, que m’é mui mester||164.17 e rogá-lh’-ei que, ..., / que me non leixe m[áis e]no m[undo viver]||164.20 E rogá-lh’-ei, ..., / que El me leixe viver en logar / u a veja e lhe possa falar||166.20 máis a Deus rogarei por én / que me dé cedo dela ben||168.5 mais direi-vos do que m’é mal: / de que seredes, mia senhor / fremosa, de min pecador||169.3 pero sei que me quer matar||169.5 mais rogarei a mia senhor / que me mostr’aquel matador||169.6 mais rogarei a mia senhor / que me mostr’aquel matador / ou que m’ampare del melhor||173.17 quer’eu a Deus rogar por én / que me valha||174.1 Cuidava-m’eu que amigos avia / muitos no mundo||174.6 e que me faz morrer / non o dig’eu||174.23 E ben coid’, ..., / que, ..., / que ren do meu nen do seu non dissesse||175.23 ca ben sei eu, ..., / que tal esforç’avera qual eu ei / quando a vejo||175.25 que per ren non sei / que lh’i dizer||177.18 mais Deus, que mi-a fezo veer, / rog’eu que mi-a faça veer||177.20 sei ben que non posso veer / prazer nunca sen a veer||177.29 ca vedes que ouço dizer: / que mingua de sén faz dizer / a ome o que non quer dizer!||178.3 Se eu soubesse, ... / ..., / que tanto mal me verria por én / como me ven, guardara-me log’i / de a veer, amigos||179.10 se soubesse que veer poderia / ela||179.30 Joan Cõelho sabe que é ‘ssi||180.2 Senhor, queixo-me con pesar / grande que ei de que vos vi||181.7 pesa-me muito que non veerei, / ante que moira, meu lum’e meu ben||181.19 ca sei de pran que, ..., / log’esta coita perderei enton||182.4 por quant’ouço dizer / que o sandeu non sabe ren / d’amor||182.5 que o sandeu non sabe ren / d’amor nen que x’é mal nen ben||182.12 rog’a Deus por én / que me faça perder o sén / e pavor que ei de morrer||182.26 nen saberei que x’éste mal||183.3 porque digo que sodes a melhor / dona do mund’; ...||183.16 E, mia sen[h]or, quen vos nunca viu ten / que vos lo’eu por vos prazentear||186.27 se souber que lhi ben quero, ben sei / que ja máis nunca me querra veer!||186.28 se souber que lhi ben quero, ben sei / que ja máis nunca me querra veer!||187.6 ca sei que nulha ren / non ei por én máis ca perç’a perder||188.24 estou como vos eu direi: / que todo quant’aver cuidei / dela, poi-la vi, ei-o én||189.24 Mais rog’a Deus, ... / ..., / que El me faç’ensandecer||192.10 non lhe digo nada / de quanto coid’ante que lhe direi / u a non vej’, ...||193.17 E por meu mal, amigos, non morri / u eu primeir’oi dela dizer / que morrera||195.26 ca sei eu que non / verei prazer e sempr’averei mal / se non vir ela||196.5 porque me disse que me partiss’én||196.20 que non sei / que me faço nen que digo||197.8 Tant’ouve medo que lhe pesaria / que non dixe qual era mia senhor||197.14 non a quige dizer, / tant’ouve medo que lhe pesaria||197.21 Nen vej’ela, que moiro por veer, / que ést’o máis que me tolher podia||198.1 Ora vej’eu que fiz mui gran folia||198.2 Ora vej’eu que fiz mui gran folia / e que perdi ali todo meu sén||198.15 ca non soubera que lhe ben queria / esta dona senon por meu mal sén||199.34 Mai-lo que vai tal pregunta fazer / Deu-lo leixe molher gran ben querer, / e que ar seja d’outre preguntado||200.1 Ora vej’eu que xe pode fazer / Nostro Senhor quanto xe fazer quer||200.30 ben coido dela que non desse ren / nen por mia morte nen por eu viver||201.2 Non me poss’eu, mia senhor, defender / que me non mate cedo vosso amor||202.3 Quantos oj’eu con amor sandeus sei / dizen, ..., / que a dona lhes fez o sén perder||202.10 a todos estes eu ouço dizer / que a melho-los fez ensandecer / dona do mundo||202.15 Se verdad’é que eles por atal / dona qual dizen perderon-no sén||203.20 e por én sei eu ben, per bõa fe, / que non fez Deus a esta coita par||204.14 ali non ouv’eu siso nen poder / de lhi dizer que por ela morria||205.16 ja eu ben sei que me non fara mal||207.3 pero dizen que coitado viveu||207.9 por én / non creerei que o Judas vendeu||207.10 por én / non creerei que o Judas vendeu / nen que por nós na cruz morte prendeu||207.11 por én / non creerei que o Judas vendeu / nen que por nós na cruz morte prendeu / nen que filh’ést[e] de Santa Maria||208.4 que me digades que farei eu i||208.4 De vós, senhor, querria eu saber, / ... / ..., / que me digades que farei eu i||210.2 Rogaria eu mia senhor / por Deus que me fezesse ben||211.5 log’entendi / que por ela ensandecer / me ve[e]rian||211.10 Pero que eu soub’entender, / ..., / que por ela, ..., / me veerian morte prender||211.13 É que o mal / que oj’eu sofro rec[e]ei||211.17 mais eu cuidei, / ..., / que podess’eu sofrer mui ben / as grandes coitas||212.2 A que vos fui, senhor, dizer por mí / que vos queria mao preço dar||212.5 ponh’eu dela e de mí outrossi: / que El i leixe mao prez aver / a quen mal preço vos quer apoer||212.16 log’eu dela e de min rogarei / a Deus que vejan estes olhos meus / que [El i leixe mao prez aver / a quen mal preço vos quer apoer]||214.19 por tod’aqueste ben que vos fui dar / vos rog’oj’eu por El que, ... / ..., / que vos non caia, senhor, en pesar||214.20 pois El quer / que vos eu ame máis d’outra molher||215.2 Quen vos foi dizer, mia senhor, / que eu desejava máis al / ca vós mentiu-vos||215.22 pois que Deus quer / que eu a vós queira melhor||216.5 que eu ja sempr’assi lh’ei de rogar / que El cofonda vós e vosso sén / e min||216.13 e al mi ar conven / de lhe rogar: que ar cofonda quen / me non leixa convosco máis morar||218.8 E ben creede de pran que é ‘ssi / e sera ja enquant’ela viver||218.11 e quen a vir e a ben conhocer / sei eu de pran que dira que é ‘ssi||218.11 e quen a vir e a ben conhocer / sei eu de pran que dira que é ‘ssi||218.20 mais rog’a Deus, ..., / que El me guise como algũa vez / a veja ced’, ...||219.9 Pero que dizen que negar / non xe lhe pode nulha ren / que El non sábia||219.12 sei eu ben / que aind’El non sabe qual / ben lh’eu quero||219.18 tanto que sabe que ten / eno seu mui gran coita alguen||219.21 e por esto sei eu que non / sab’El a coita que eu ei||222.10 e meu sén ést’atal / de vos rogar por est’e non por al / que nunca tal pesar de mia senhor / me façades, meu Senhor D[eus], v[eer]||223.4 rog’[eu] a Deus, ... / ..., que me dé vosso ben||223.10 rog’eu a Deus, ..., / que El me dé vosso ben se quiser||225.3 Des oje-mais ja sempr’eu rogarei / Deus por mia mort’e, ..., / que mi-a dé cedo||230.6 [e] sei eu d’El ũa ren, a la fe: / que, pero El pod’, en quanto Deus é, / seu ben que perça non pod’El poder||230.12 non pod’El poder, ..., / ..., / que me faça pe[r]der prol nen gran ben / daquesta dona que m’en poder ten||231.3 dizen eles que algũu ben me fez||231.9 e dizen-m’eles, ..., / que ben mi fez porque sõo tan seu||232.2 Se soubess’ora mia senhor / que muit’a mí praz d’eu morrer / ante ca sa ira temer||232.13 por esto entend’eu assi: / que da morte, que m’ora ven, / pesar-lh’-á||232.18 [e], des que eu morte prender, / que lhi sofrera des ali / tantas coitas com’eu sofri, / eu creo que lhi falra quen||232.20 eu creo que lhi falra quen||233.5 ben vos posso con verdade dizer / que a mí aveo en guisa tal / que vi todo meu ben por gran meu mal||235.19 ca nunca Deus quer que eu cuid’en al||236.4 que soubess’eu ben que entendia / como oj’eu moir’, ...||236.14 ca sei que por meu mal lho diria||236.20 e por esto querria eu assi / que o soubesse ela, mais non per min||236.21 e soubess’eu ben que o sabia||236.24 E rog’a Deus e Santa Maria, / ..., / que ben assi lho façan entender||236.28 e, par Deus, ar jurar-lh’-ia mui ben / que nulha culpa i non avia||237.8 E sabe Deus que a dur eu vin i / dizer-vos como me vejo morrer / por vós, senhor||237.18 quero-vos rogar / que vos non pes, por Deus, de vos veer||237.21 e, quant’é meu sén, / tenho que non á por que vos pesar||238.10 e vejan que faran, ca j’assi é||238.20 sei ben que non á / de fazer a min ben niun sabor||240.4 e sei que non / lh’ousarei end’eu dizer nulha ren||240.18 tenho que non / é mia prol d’ir i||240.20 mais sei al por én: / que morrerei se a non vir||241.7 Ca, de pran, niun conselho non ei / nen sei que faça nen que xe sera / de min||241.25 pois ja quisestes que lh’eu tan gran ben / quisesse||242.17 pero que sõo sabedor / que assi morrerei por mia senhor / veend’as outras||243.8 E tenho que me fez Deus mui gran ben / en me fazer tan bõa don’amar||243.17 sempr’eu coidei que verria sazon / que lh’ousaria eu algũa ren / dizer do ben que lh’eu quer’, ...||244.8 e vejo que vos queixades por én||245.14 ca lhe quero ben tan de coraçon / que sei mui ben que, ..., / que morrerei cedo||246.1 Cuidades vós, mia senhor, que mui mal / estou de vós||246.2 e cuid’eu que mui ben / estou de vós, senhor, por ũa ren / que vos ora direi||246.15 Amo-vos tant’e con tan gran razon, / ..., / que coid’eu est’, e vós que non é ‘ssi||247.5 mais cuidei / que nunca vos veeria des i / se morress’, ...||250.10 assanhou-s’el, mais de pran ben cuidou / que me matava||251.2 Pois minha senhor me manda / que non vaa u ela éste||251.7 mais non me pod’ela tolher / por én / que lh’eu non quera gran ben||251.10 minha senhor me defende / que vaa u ela entende / que eu filho gran desejo||251.11 minha senhor me defende / que vaa u ela entende / que eu filho gran desejo||251.16 E, por quanto eu dela entendo / que non quer que a máis veja||251.16 E, por quanto eu dela entendo / que non quer que a máis veja||251.17 ben me praz que as[s]i seja||252.8 A mia senhor gran pesar á / de que lhe quer’eu mui gran ben||254.4 Mais, pois me vejo que x’El quer assi||254.7 E quant’El sabe que me pesará, / ... / ..., quero-vos eu dizer, / ..., o que lh’end’averra: / ...||255.5 pero quero-vos rogar d’ũa ren: / que vos prenda doo de mí||258.5 mais ja per ren / no[n] ei poder de me guardar / que vos non aja de fazer, / do ben que vos quero, saber||258.7 Quisera-m’eu que foss’assi / que podesse meu coraçon / encobrir||258.14 ca entendi eu, ..., / que vós parecedes melhor / de quantas eu vi, mia senhor||258.20 Tal ben vos quero que ben sei / per ren que non posso guarir||259.2 Senhor fremosa, pois pesar avedes / de que vos amo máis ca min nen al||259.16 nen quer Amor que m’én possa quitar||259.28 e, pois vos vi, nunca despois quis Deus / que perdess’eu gran coita nen coidado||259.31 sei, se viver, que viverei coitado||260.6 Senhor fremosa, quero-vos rogar / ... / ... / ... / ..., / que vos non pes de vos eu muit’amar||260.10 rogo-vos eu por én / que, ... / ..., / que me non façades én sabedor||260.14 E, se me vós quiserdes consentir / que vos am’eu, direi-vos ũa ren: / ...||263.1 Non soube que x’era pesar, / ..., / quen Deus non fez, ..., / longe viver de sa senhor||264.7 Pero sei ben, ..., / que lhes verra én muito mal||267.9 E por esto rogo Santa Maria / que m’ajud’i||267.9 E por esto rogo Santa Maria / que m’ajud’i e que me dé poder||269.3 Eu me coidei, ... / ..., / que nunca me dela verria mal||269.8 Esto tiv’eu que m’avi’a valer / contra ela||269.13 e d’al me praz: que non saben por quen / nen o poden ja máis per mí saber||272.3 e direi-vos que mal que os matei: / ...||272.14 E na sazon que lhes eu entendi / que eles avian de a veer / maior sabor||273.22 E tenho que faço dereit’e sén / en querer mal quen vos quer mal e ben||274.16 e se lho non disser / por tod’esto que eu sei que lh’aven||275.10 Pero sei ben, ..., / a quen esto desse ca lhe daria / máis longa vida e que lhi faria / daquelas coitas aver máis vagar||275.14 e per esto cuido que viveria||276.3 Senhor, por Deus, ..., / ..., / que vos non pes de vos én preguntar / desto que querria de vós saber: / ...||277.21 e ben dira per mí / que ben dev’end’a Deus a dar bon grado / de quantas coitas por ela sofri||278.14 e por esto rogo Nostro Senhor / que lhe meta eno seu coraçon / que me faça ben||278.15 e por esto rogo Nostro Senhor / que lhe meta eno seu coraçon / que me faça ben||280.13 Porque vejo que cedo morrerei / daquestas coitas que vos dixi ja||282.3 El sab’oje que con mui gran pavor / vos dig’eu est’, ...||282.7 E mentr’eu vi que podia viver / na mui gran coita’n que vivo d’amor||284.5 ben querria que me fezesse ben||285.1 Dizen que digo que vos quero ben, / senhor, e buscan-me convosco mal||285.1 Dizen que digo que vos quero ben, / senhor, e buscan-me convosco mal||287.10 e terrei que me fazedes ben i||287.15 nen vos rog’eu que me digades al||287.16 e terrei que me fazedes amor||288.7 Porque entendo que vos prazera, / m’averei ora de vós a quitar||288.15 E rog’eu Deus, ... / ..., / que El me torn’en algũa sazon / u vos eu veja||289.5 ca me faz el tan coitado viver / que muit’á i que ouvera sabor / que me matasse||289.7 Porque sei eu que faz el outrossi / aos outros que en seu poder ten / com’a mí faz||289.13 Porque sei ben que nunca prenderei / dela prazer per el nulha sazon||292.5 queredes que vo-lo diga?||292.18 e por esto sõo certã’, amiga, que por vós chorava||293.1 Senhor, por Deus vos rogo que querades / saber un dia [como] mia ventura / é contra vós||293.12 atanto creede vós ben de min / que mui pequena prol per-tenh’eu i||293.13 pois Deus non quer que a min ben façades||293.20 e, mia senhor, atanto lhi rog’eu / que veja[des] qual torto me fazedes / de me fazerdes tal coita levar||294.1 O que vos diz, senhor, que outra ren desejo / no mundo máis ca vós éste o mui sobejo / mentira[l] quen no diz||295.1 Deus ora faz que eu viver aqui / poss’u non poss’, ...||295.12 pois assi é / que eu non moiro ja, per bõa fe||299.6 ca me non quis nunca nen quer creer, / per nulha ren, que lhe sei ben querer||299.16 des i / terria-m’eu que estava melhor||300.3 que non coidei que ouvesse poder, / per nulha ren, de vos querer melhor||300.10 logo vos tant’amei, / senhor fremosa, que assi coidei / que nunca vos podesse máis amar||300.16 e coidei eu enton / que maior ben non avia ja i||301.14 E vej’a muitos aqui razõar / que a máis grave coita de sofrer / vee-la om’é e ren non lhe dizer||305.6 atant’eu máis desejo mia senhor / e atant’entendo máis que é melhor||305.9 ben vera que cab’ela non son ren||307.15 Porque cuidava, ... / ..., / que morreria én polo mẽor, / dereito faç’en me maravilhar||308.12 se eu ousasse, pedir- / -lh’-ia logo que guarir / me leixass’u a servir / podess’eu||310.6 e, pois que viu que perdia o sén / por ela, nunca m’er quiso falar||310.12 nen se queixou que a chamei «senhor»||310.20 e, pois viu que seu amor me forçou, / leixou-m’assi desemparad’andar||312.2 Ando coitado por veer un ome que aqui chegou, / que dizen que viu mia senhor||312.5 quen o vir diga-lhe que sa prol sera / de me veer||314.19 E rogo-lh’eu que, ..., / mostre-mi-a ced’, ...||315.10 e non queredes que vos eu fal’i||315.17 e dizedes de quanto vos servi / que fiz mal sén, que atant’i perdi||316.2 e sei / que, ..., / afan e coita ei sempre d’aver!||316.9 que de pran ben sei / que non poss’eu muit’assi guarecer||318.19 pero entendo que faço mal sén / en desejar meu mal come meu ben||319.4 ũa dona de que ja sei / que nunca posso ben aver||319.17 mas non cuidei que foss’assi||320.4 e, pois souber / que lh’al rogo, al me dara log’i||320.5 ca lhe rog’eu que nunca me dé ben / de vós||320.6 e cuido que mi-o dé por én||320.15 e cuidará que non / sera meu ben||321.14 [ca sei] que viverá mui mal||323.2 Quen me vir e quen m[e] oir / que algũa molher amar / non se vaa dela quitar||323.5 ca, pois que se dela partir, / sei eu mui ben que lhi verra / coita||326.15 ca sei ben que mi-o non fara||328.2 dizedes que non avedes poder / per nulha guisa de mi ben fazer||328.10 e dizedes, senhor, / que me non podedes fazer amor!||328.16 E, mia senhor, ja vos sempre diran, / ..., que culpa avedes i||328.17 e vós dizedes que non ést’assi||329.9 e sabe Deus de nós que ést’assi||331.3 veen-me conselhar / meus amigos como vos eu disser: / que vos non sérvia||331.8 E todos dizen que fiz i mal sén||331.16 E máis me dizen do que me vos deu / por mia senhor: que mi fez i gran mal||333.19 cuid’eu que é mal / de máis, amigo, demandardes-mi al||334.16 todos mi dizen que é mal / de mi fazerdes tanto mal||335.3 Ai amiga, sempr’avedes sabor / de me rogardes por meu amigo / que lhi faça ben||335.4 e ben vos digo / que me pesa||335.8 Vós me rogastes mui de coraçon / que lhe fezesse ben algũa vez||335.14 Rogastes-mi, amiga, per bõa fe, / que lhi fezesse toda via ben / por vós||335.16 e, pois vós queredes, conven / que o faça||336.11 e por aquesto o jur’e o digo / que ja máis nunca seja verdadeiro||338.6 moiro por vós, a que praze muit’én / de que moir’eu, e praz a min por én!||338.8 e ben vos juro que á gran sazon / que rog’a Deus por mort’, ...||338.15 por quant’eu entendi / que vos prazia||338.21 e tenho que mi Deus [faz] i / ben, mia senhor||338.25 E ben vos juro, senhor, que m’é ben / con [a] mia morte||342.4 Ar cuido no meu coraçon / que ja per cuidar morrerei||345.2 fez-me pre[i]t’e menage que ante me veria / que se fosse||345.7 ca me jurou que nunca se ja de mí partisse||345.12 Non sabedes, amiga, como m’ouve jurado / que nunca se partisse de mí sen meu mandado||346.2 ca non quis Deus que coita sofresse||346.10 E esta coita, de que eu jaço / cuidando sempre des que me deito, / pois me levo, sol non é en preito / que cuid’en al||346.13 Ben sei que ome sol non m’entende / qual coita sofr’...||348.5 e aquesto direi: / que desejo ben por que non dou ren||348.6 e aquesto direi: / que desejo ben por que non dou ren, / e que me ven o mal que me non ven||348.9 Por nunca ja ren saberen per mí / os que me veen por én preguntar / de que me veen en gran coit’andar||348.19 E sabe Deus que muito mal me ven||350.6 demais, ei a jurar / que non ei coit’a quen me én preguntar||351.5 d’outra ren / sei que non vira tamanho prazer / como vej’ora [sol por] vos veer||351.7 Des que vos vi, sei que é [a] maior / coita do mund’esta que por vós ei||352.8 pois que eu ben sei / que de mia senhor muit’amar / non ei poder de me quitar||355.1 Gradesc’a Deus que me vejo morrer / ante que máis me soubessen meu mal||355.19 E ben tenho que me fez Deus i ben / porque mia coita non forçou meu sén||356.10 e digo que cuid’al||357.2 Moir’eu por vós, mia senhor, e ben sei / que vos praz||358.20 mas faria ben, / quand’eu viss’ela, pois que lhe jurasse / qual maior jura soubesse fazer, / que nunca lhe soubera ben querer||358.23 e, des i, pois que m’eu assi salvasse, / ..., que nunca o meu / mal máis diria de mia coita eu / a mia senhor||359.3 Muitos me preguntan, ..., / preguntas q[u]e se devian [to]lher, / que lhes diga por quen trob’ou qual é||360.15 E mui ben vej’eu que perden seu sén / aqueles que me van a demandar / quen é mia senhor||365.1 Quant’á, senhor, que m’eu quitei / de vós, tant’á que d’al prazer / non vi||365.2 Quant’á, senhor, que m’eu quitei / de vós, tant’á que d’al prazer / non vi||367.2 Se eu podess’ir u mia senhor é, / ben vos juro que querria ir [i]||369.2 Senhor fremosa, creede per mí / que vos amo ja mui de coraçon||370.5 nunca me valh’a min Nostro Senhor / se eu cuidasse que tanto vivera / sen a veer||370.14 mas non / cuidei que tanto podesse viver / como vivi sen a poder veer||371.6 e creo que assi faz / boa entençon quen a quer fazer||371.31 – Juião, pois que t[e] eu filhar / pelos cabelos e que t’arrastrar, / que dos couces te pes e[u] creerei||372.2 punhei de me guardar que non / soubessen qual coita no coraçon / por vós sempr’oue||372.10 porque ei medo que alguen dira / que sen mesura sodes contra mí||372.11 porque ei medo que alguen dira / que sen mesura sodes contra mí||372.16 E, pois eu vir, senhor, o gran pesar / de que sei ben que ei mort’a prender||372.21 e por aquesto entenderan, senhor, / que por vós ei tod’aqueste pesar||372.23 E, pois assi é, venho-vos rogar / que vos non pes, senhor, en vos servir||372.25 e me queirades por Deus consentir / que diga eu atanto en meu cantar||372.26 que diga eu atanto en meu cantar: / que á dona que m’en seu poder ten||373.2 Mui gran sabor avedes, mia sen[h]or, / que nunca perca coita nen pesar / eu||373.4 pois non queredes que fale no ben / que vos Deus fez||373.9 ca, pois non queredes vós, mia sen[h]or, / que fale no ben que vos Deus quis dar||373.17 nen posso cuidar / que se podesse nulh’omen guardar||373.19 que eu non cuido nen posso cuidar / que se podesse nulh’omen guardar, / ..., / que, ... / ..., que non / [...]||374.1 Muitos me dizen que servi doado / ũa donzela que ei por senhor||374.5 poss’eu fazer quen quiser sabedor / que non é ‘ssi||375.3 e al / sei eu de vós: que vos ar fez Deus tal / que nunca mal faredes||375.10 ar sõo sabedor / que nunca mal avedes de fazer||375.16 ar sei, ..., / que non faredes mal por én, senher||376.2 Pero eu dixe, mia senhor, / que non atendia per ren / de vós ben||376.14 daqueste ben cuid’eu de min / que me non tolhades vós én / nada, sen[h]or||376.20 terredes, ..., / que non devia, poi-lo ei / per vós, a tee-l’en desden||377.20 Pero, sen[h]or, pois m’escolher conven, / escolh’eu d’ambas que mi praza én||378.1 Vedes, amigos, que de perdas ei / des que perdi por meu mal mia sen[h]or: / ...||379.4 mal que lhes pes non mi-a poden tolher / que a non veja sen nen ũu pavor||379.12 des i sei que os que jazen ala, / nen un deles ja mal non sentirá||380.9 sempre digo que sode-la milhor / do mund’e trobo polo voss’amor||380.23 Pois, mia senhor, razon é, quand’alguen / serv’e non pede ja-que, que lhi den||382.7 e leixade min que vos quero ben, / [e que] nunca vós melhor fus’enchades||384.4 pois vos trabalhades / e trabalhastes de trobar d’amor, / de que agora, par Nostro Sen[h]or, / quero saber de vós, que mi-o digades||384.18 que ouví dizer / que aquela, ... / ..., / que vos morreo á gran temp’, ...||384.33 vós sabede ben / que viva é e comprida de sén / a por que eu trob’, ...||387.19 – Meu amig’, ar direi que non||390.12 e sei mui ben, per bõa fe, / que ja sempr’assi andarei||391.15 E tenho que fazen mal sén / quantos d’amor coitados son / de querer sa morte||393.8 E preguntar-m’-an, eu o sei, / da dona que diga qual é||393.10 e juro-vos, per bõa fe, / que nunca lhis eu máis direi||393.13 E diran-me que parecer / viron aqui donas mui ben||393.21 mas, pois vejo que moir’assi, / dig’est’e nunca direi al||396.19 e, pero sei que me matar’Amor||398.1 [C]uidou-s’Amor que logo me faria / per sa coita, o sén que ei, perder||398.8 E ten-s’Amor que demandei folia / en demandar o que non poss’aver||400.9 e non diredes que non ést’assi||400.14 – Amo-vos tanto que eu mui ben sei / que non podia máis||400.15 e non diredes que assi non é||402.2 Senhor fremosa, des que vos amei / sab’ora Deus que sempre vos servi / quant’eu máis pud’; ...||402.8 e que fezes[s]’eu i pesar a quen / vós sabedes no vosso coraçon / que vos fez el muitas vezes pesar||403.2 porque sei que m’ei mui ced’a quitar / de vós, senhor||403.7 porque sei que ei tal coit’a sofrer / qual sofri ja outra vez, mia senhor||405.9 por mal de min e destes olhos meus / me guisou ora que non viss’os seus||406.2 Estes que ora dizen, mia senhor, / que saben ca vos quer’eu mui gran ben||406.10 e dizen ora quantos aqui son / que o saben||407.18 E, quando falo, ren / ja non sei que me digo nen que non||407.18 E, quando falo, ren / ja non sei que me digo nen que non||407.22 E por aquesto ben vej’eu que non / posso fazer a cantiga tan ben||408.2 – [D]izen, senhor, ca dis[ses]tes por mí / que foi ja temp’e que foi ja sazon / que vos prazia d’oirdes enton / en mí falar||408.2 – [D]izen, senhor, ca dis[ses]tes por mí / que foi ja temp’e que foi ja sazon / que vos prazia d’oirdes enton / en mí falar||408.4 – [D]izen, senhor, ca dis[ses]tes por mí / que foi ja temp’e que foi ja sazon / que vos prazia d’oirdes enton / en mí falar, e que non é j’assi||408.8 – [E], senhor, dizen, ... / ..., que moiro||408.14 – Pero cuid’eu, fremosa mia senhor, / ..., que sempre me gardei / de vos fazer pesar||409.2 Coidava-m’eu, ..., / que non podes[s]’el comigo poder||409.6 fezo-m’el que amas[s]e tal senhor / en que m[e] ben mostrass’o seu poder||409.17 Ca non lh’ouso dizer / que me valha||409.18 ca sei ca me diria / que me quitasse ben de a veer||409.19 e por aquesto ben sei que Amor / me faria cada dia peor / se lho disses[s]’, ...||410.2 Quantos oj’andan eno mar aqui / coidan que coita no mundo non á / senon do mar||410.16 e estes outros que amor non an / dizen que non||411.2 pois que Deus non quer / nen mia ventura que vos eu veer / possa||411.13 mais quer’a Deus rogar / que me leixe meu temp’assi passar||411.16 e dizen outros que an mal senhor / desejando||412.7 porque moiro, ..., / por tal molher que quen a vir dira / que moir’eu ben||412.11 muit’é ben saberen, pois eu morrer, / que moiro con dereit’; ...||412.17 ca non á no mundo tan sofredor / que a veja que se possa sofrer / que lhe non aja gran ben de querer||412.29 pero sei que lhe plazera / de mia morte||412.31 ca non quis nen querra / nen quer que eu seja seu servidor||414.13 E por aquesto cuida que seu prez / tod’á perdud’, ...||415.8 e creede que non / se pod’o mundo sen el governar||416.1 Pois Deus non quer que eu ren poss’aver / de vós, senhor, senon mal e afan||416.9 pois Deus non quer que aja senon mal / de vós||416.15 pois Deus non quer que aja se mal non / de vós, senhor||417.3 dizen-mi ora que mi-o aguis’assi / Nostro Senhor como m’eu receei||417.6 mais sei ũa ren / se assi for: que morrerei por én||418.3 creede que non á en mí / senon mort’ou ensandecer||418.16 ca mui ben sõo sabedor / que morrerei||419.5 gradesc’a Deus que me faz a maior / coita do mund’aver por mia senhor||419.7 E ben tenh’eu que faço gran razon / d’a maior coita muit’a Deus gracir||420.3 Nostro Senhor, que eu sempre roguei, / ..., / que mi-a tolhesse||420.6 des oje-mais sempre lh’eu rogarei, / pois ei gran coita, que me dé maior / con que moira||420.20 ca de pran al non sei / que me possa tolher coita d’amor||421.5 mais, se soubessen o meu coraçon, / no’me cuid’eu que o fossen provar||421.6 ante terrian que faço razon||421.19 E, se El sabe que m’é mui mester / de mi-a dar, El mi-a dé se lh’aprouguer||422.21 Mais, por Deus, ... / ..., / que me non leixedes escaecer / en me lhe non defenderdes, senhor||422.24 ca ben coido, de com’é traedor, / que me mate ced’, ...||423.2 Meus amigos, muito me praz d’Amor, / que entend’ora que me quer matar||423.23 mais el seja seu traedor / se me non mata, pois non poss’achar / que me lh’ampare||424.3 que ja per nen un sén / sei que nunca posso prender prazer / dela nen d’al||424.5 rog’eu a Deus que mi-a faça veer / ced’...||424.9 E, pois lh’esto disser, u mi-a mostrar, / rogar-lh’-ei que mi dé mort’; ...||424.17 ca El sabe que non ei d’atender / senon gran mal se viver||426.4 ca vos fui eu dizer, per boa fe, / que vos queria ben, senhor||426.9 quando vos diss’, ..., / que vos queria gran ben||426.10 mais osmar / podedes vós, ..., que non / soub’eu catar qual pesar vos diria||426.15 porque me non soub’eu guardar enton / de vos dizer que vos queria ben||427.6 e dize[n]-me que trage ũa espunlha, / Fernan Furado, no olho do cuu||427.9 E, Don Fernan Furado, daquel muu / creede ben que era eu pagado||427.12 e vejo que rabeja||428.3 e sei que, se a vir, / u a non vir cuid’a morrer log’i||430.12 e, pois sabor / á de mia morte, rogá-lh’-ei que non / mi-a tarde muito||430.15 Pois ja entendo que guisada ten / Amor mia mort’, ...||430.17 e non pode seer / que me non mate||430.18 sei eu ũa ren: / que me val máis log’i morte prender / que viver coitad’en mui gran pavor||430.23 E quen soubesse como me vai non / terria que eu sõo de bon sén / en me leixar viver||431.7 Non sei que faço nen ei de fazer / nen en que ando||431.8 Non sei que faço nen ei de fazer / nen en que ando||431.13 Non sei que é de min nen que sera||432.6 non lh’ouso dizer / que lhe fiz ou por que me quer matar||432.15 pois assi Deus quer / que eu queira mui gran ben tal molher||432.17 e me dizer ja que morrerei||433.2 Ora poss’eu con verdade dizer, / senhor fremosa, que faço mal sén / en vos amar||433.18 e por aquesto podedes osmar / que mui mal sén faço de vos servir||434.5 quantos saben que vos eu quero ben / diran que vós me matastes, senhor||434.6 quantos saben que vos eu quero ben / diran que vós me matastes, senhor||434.8 E de morrer por vós, senhor, ben sei / que me non posso ja per ren partir||434.17 quantos saben que vos sei muit’amar / diran que vós me ma[tastes], senhor||435.8 E vós, senhor, podedes entender / que ést’assi: ...||435.14 E, se eu moiro por vós, mui ben sei / que vos acharedes ende pois mal||435.19 E non tenhades que vo-lo dig’eu / por al senon por ben voss’e por meu||436.4 pois vejo que avedes gran sabor / que vos non diga quanto mal me ven / por vós||436.5 pois vejo que avedes gran sabor / que vos non diga quanto mal me ven / por vós||436.20 pois prol non mi á / que vo-lo diga||436.21 pero ben sei ja / que desta coita morte prenderei / por vós||437.10 que diredes, se vos alguen disser / que lhe digades, ..., / ..., / senhor, por que me leixades morrer?||438.1 [D]izedes vós, senhor, que vosso mal / seria se me fezessedes ben||438.3 e non tenh’eu que fazedes bon sén / en me leixardes en poder d’Amor / morrer||438.10 mais sabed’ora ja / que seria de me guarir melhor||438.14 Sempre vos eu, senhor, conselharei / que me façades ben por me guarir / de mort’, ...||440.4 todos dizen que filh’outra senhor||440.5 todos dizen que filh’outra senhor / e [que] punh’en partir o coraçon / de vos amar||440.11 todos dizen que filh’outra senhor / e que me punhe mui ben de partir / de vos amar||440.17 todos dizen que filh’outra senhor / e que me punhe [mui] ben de quitar / de vos amar||441.2 A Deus gradesco, mia senhor / fremosa, que me vos mostrou||441.3 e, pois vejo que se nembrou / de min||442.2 gradesc’a Deus que vos posso dizer / a coita que me fazedes sofrer||447.14 E sab’este meu coraçon / que por vós muito mal levou / des que vos vi||450.5 mais quen dis[s]es[s]e a Fi[i]z / aquesto que [or]’eu digo: / que guarde ben mia senhor||450.14 pero quer’ante molher, / que queria volonter / que fosse e non forçado||453.4 e quige jurar que era mostea||453.6 e vi-a cavalgar per ũa aldeia / e quige jurar que era mostea||457.6 Ben sei que seeredes ledo||458.3 Pois que or[a] os panos da mia reposte toma, / que levass’el os cabos e dess’a mí a soma||458.6 Quisera eu assi ora deste nosso Papa / que me talhasse melhor aquesta capa||458.14 Se con os cardeaes, ..., / posesse que guardasse nós de maos trebelhos, / fez[er]a gran mercee||460.27 e muito tenh’ora que mui máis val / en da-la eu a un coteif’aqui||461.9 e por én vo-lo juro muit[o] a firmes e a fio: / que sempre avedes a morrer en invern’o[u] en estio||461.24 ca dizen que baralhastes con [Don] Joan Co[e]lheiro||461.31 E ar oi-vos eu dizer que, a quen quer que chagassen / con esta vossa espada, que nunca se trabalhassen / ja máis de o gua[re]ceren||464.2 Ben sabia eu, mia senhor, / que, ..., / que nunca veeria sabor / de ren||464.9 ca o vosso bõo semelhar / sei que par / nunca lh’omen pod’achar||464.12 E, pois que o Deus assi quis, / que eu sõo tan alongado / de vós, mui ben seede fis / que nunca eu sen cuidado / én viverei||464.14 mui ben seede fis / que nunca eu sen cuidado / én viverei||468.2 [...], / porque lhi rogava que perdoasse / Pero d’Ambroa||468.13 e, pois vejo que me non conhocedes||468.29 e rogo-vos que me non afiquedes / daquesto||469.5 E ben vo-lo juro, ..., / que Pero d’Espanha nen Pero Garcia / nen Pero Galego non iran con mego||470.2 Don Airas, pois me rogades / que vos dia meu conselho, / direi-vo-lo en concelho||470.4 por ben tenh’eu que vaades / mui longe de mí e mui con meu grado||470.9 ca vos conselh’eu o milhor: / que vaades ora morar / mui longe de mí e mui con meu grado||475.28 que non cuid’eu que i á tres / no mundo de tan gran valor||475.31 e [j]uro-vos, ..., / que non é bõo doneador / quen esto fez[er] a ciente||477.8 ca non quer Deus que s’el en outro meta||478.15 E juro par Deus-lo santo / que manto / non tragerei nen granhon||481.2 Senhor, justiça viimos pedir / que nos façades||481.6 pero atant’aprendi d’un judeu: / que este furto fez ũu romeu / que foi [ante] ja outros escarnir||481.8 E tenho que vos non veo mentir, / pelos sinaes que nos el diss’é[n]||482.9 U a voz começastes, entendi / ben que non era de Deus aquel son||483.9 e mui máis lhi valera que trobado / nunca ouvess’el||485.5 E ben vej’ora que trobar vos fal||486.2 Citola oi andar-se queixando / de que lhi non d[av]an sas quitações||486.5 logo tenho i que non dissera ren / e era ja quite de todo ben||486.13 e pero digo-lh’eu que [o] mal é / de quen o el quitou muitas vegadas||486.17 e achei que avia / de todo ben sa quitaçon levada||487.3 Quero-vos ora mui ben conselhar, / ...: / que, ..., / non queirades con el en voz entrar||487.17 E ainda vos conselharei al / porque vos amo [mui] de coraçon: / que nunca voz en dia d’Acenso[n] / tenhades||487.28 se s’i faz, / querra que seja quanto avedes seu||491.12 con os livros que ten non á molher / a que non faça que semelhen grous / os corvos||491.35 que, fodendo, lhi faz ben semelhar / que é geada ou nev’e non al||495.3 ca sei que sentiredes qual / mingua vos pois ei de fazer||495.9 porque sei que vos farei tal / mingua qual fez omen leal / (...) / a quen ama||495.23 E certo podedes saber / que, ... / ..., / que me non quer’end’eu doer||496.9 Ca sei mui ben que nunca poss’achar / nen ũa cousa ond’aja sabor||497.14 por Deus, senhor, non querades fazer / en min agora que vos esté mal||498.12 ca El sabe ben quan de coraçon / vos eu am’e [que] nunca vos errei||498.14 e, por én, quen tal feito faz, ben sei / que en Deus nunca pod’achar perdon||498.19 er sabe mui ben [ja] / que nunca vos mereci por que tal / morte per vós ouvess’, ...||499.3 muit’er sei que non ei poder / de m’agora guardar que non / veja||500.2 Vós mi defendestes, senhor, / que nunca vos dissesse ren / de quanto mal mi por vós ven||501.4 des i, quis que er conhocesse / o vosso ben, a que El non fez par||501.8 E tod’est’El quis que eu padecesse||501.11 e con tod’esto non quis que morresse||501.14 mais quis que tod’este mal eu sofresse||501.15 Assi non er quis que m’eu percebesse / de tan gran meu mal||501.17 ante quis El que, ... / ..., / que vos viss’eu||506.10 E, pois por ben non teedes / que eu aja de vós grado / por quant’afan ei levado / por vós||507.2 Senhor, dizen-vos por meu mal / que non trobo con voss’amor||507.8 E essa que vos vai dizer / que trobo porque me pag’én / e non por vós, ..., / mente||507.13 E, pero que vos diz que non / trobo por vós, ... / ..., / mente||509.1 Grave vos é de que vos ei amor, / e, par Deus, aquesto vej’eu mui ben||509.7 Grave vos é, ben vej’eu que é assi||509.8 Grave vos é, ben vej’eu que é assi, / de que vos amo máis ca min nen al||509.9 ben vej’eu que é assi, / ..., / e que [e]st’é mia mort’e meu gran mal||509.15 Grave vos ést’, ..., / que non podia máis, per bõa fe, / de que vos am’, e sei que assi é||509.15 e sei que assi é||511.4 sabed’agora per mí / que tanto fui desejar / vosso ben||511.6 e, pois é ‘ssi, / que pouco posso durar / e moiro-m’assi, de chão||514.6 ca ben sei / que nunca de vós averei / senon mal e viltança||515.5 cuid’eu, ..., / que averiades doo de mí||516.9 creed’agora ben / que non vi prazer nen pesar de ren||518.2 Ora vej’eu ben, mia senhor, / que mi non ten nen ũa prol / de no coraçon cuidar sol / de vós||518.16 ca soo certo d’ũa ren: / que o máis mal e máis pesar / que mi vós poderdes fazer / [faredes a vosso poder]||519.5 guisar-lh’-ia Nostro Senhor / que vivess’en mui gran pesar||519.10 creede ben / que, ..., / que ben lhi guisaria Deus / que vivess’en mui gran pesar||520.4 e tod’esto foi porque se cuidou / que andava d’outra namorado||520.5 ca sei eu ben que mi non falara / se de qual ben lh’eu quero cuidara||520.10 e tod’esto foi porque mia senhor / cuidou que eu por outra morria||520.16 senon porque mia senhor cuidou ben / que d’outra eran os desejos meus||521.9 A que mi faz querer mal mí medês / e quantos amigos soia aver / e de[s]asperar de Deus, que mi pes||522.3 rogo-vos ora que, ... / ..., lhi queirades tanto rogar / que se doia ja do meu mal||522.5 rogo-vos ora que, ... / ..., lhi queirades tanto rogar / que se doia ja do meu mal||522.6 E d’irdes i tenh’eu que mi fara / Deus gran ben||522.12 E, pois que vos Deus aguisa d’ir i, / tenh’eu que mi fez El i mui gran ben||524.4 ca sabedes que nunca vos falei / de como me matava voss’amor||524.6 ca sabedes ben que d’outra senhor / que eu non avia mi vos chamei||524.11 des i por vos dar a entender / que por outra morri||524.15 E creede que av[er]ei prazer / de me matarde||524.17 pois eu certo sei / que, ..., / que nen un prazer nunca veerei||525.16 mais gran maravilha tenh’eu que é / de mi viir de vós mal||526.2 Senhor fremosa, non poss’eu osmar / que ést’aquel’en que vos mereci / tan muito mal||526.11 pero sabe Deus que ei gran pesar / de vos amar||526.15 ca sabe Deus que, ... / ..., / mui de grado o fezera log’i||529.3 ca ben creede que outro prazer / nunca [d’al] veran estes olhos meus||529.10 e dos meus olhos podedes creer / que outro prazer nunca d’al veran||529.16 mais [dos] meus olhos vos poss’eu dizer / que non veerán prazer d’al nen de min||530.5 pero soo certão / que mi queredes peior d’outra ren||530.9 e sei de Brancafrol / que lhi non ouve Flores tal amor / qual vos eu ei||530.14 e o mui namorado / Tristan sei ben que non amou Iseu / quant’eu vos amo||531.3 Ora, senhor, non poss’eu ja / per nen ũa guisa sofrer / que me non ajan d’entender / o que eu muito receei||531.5 ca m’entenderán que vos sei, / senhor, melhor ca min querer||531.11 entenderán que vos sei eu, / senhor, melhor ca min querer||531.17 ca, par Deus, non ei ja poder / que en min non possa veer / quen quer que me vir des aqui / que vos sei eu, por mal de min, / senhor, melhor ca min querer||533.3 e que me nembra que ben a oi / falar!||533.6 rog’eu a Deus, ..., / que mi-a leixe, se lhi prouguer, veer / cedo||534.2 creo que non saberia / dizer, ... / ..., / a coita que o coitado / sofre que é namorado||534.11 este cuido que tevesse / que dig’eu muit’aguisado||534.12 este cuido que tevesse / que dig’eu muit’aguisado||534.18 e sol non duvidaria / que coita que Deus fezesse||536.5 tenho que mi fariades gran ben / de mi dizerdes quanto mal mi ven / por vós||536.12 mais d’atanto seede sabedor: / que nen un prez nen loor non vos é||536.16 E saben quantos saben vós e min / que nunca cousa come vós amei||536.17 des i, saben que nunca vos errei||536.18 des i, saben que nunca vos errei / [e] er saben que sempre vos servi / o melhor que pud’e soubi cuidar||537.14 quando non quis que lh’outra foss’igual||538.9 Pero sabe Nostro Senhor / que nunca vo-l’eu mereci||538.10 mais sabe ben que vos servi, / ..., sempr’o melhor / que nunca [eu] pudi fazer||539.19 de qual vós sodes sabedor / que passou e passa per min||540.3 porque sabede que, des que enton / vos vi, / des i / nunca coita perdi||541.2 Proençaes soen mui ben trobar / e dizen eles que é con amor||541.4 sei eu ben que non / an tan gran coita no seu coraçon / qual m’eu por mia senhor vejo levar||541.10 sõo sabedor / que os que troban quand’a frol sazon / á, e non ante, ..., / non an tal coita qual eu ei sen par||544.6 se soubesse que non / lh’era tan grave||544.20 que mi dé morte peç’a Deus per don||545.26 E, senhor, sol non pensedes / que, ..., / agravado / end’eu seja, mais pagado||547.5 ca o ben sabedor / sõo que o non ei d’aver||549.4 porque ben entender sei / que o gran ben da mia senhor / non querra Deus que err’en mí||549.5 que o gran ben da mia senhor / non querra Deus que err’en mí||549.13 non querra que o seu bon sén / err’en min||549.19 que non querra que o bon sén / err’en min||550.3 Senhor, que de grad’oj’eu querria, / ..., / que, u vós estades, estevesse / convosc’! ...||550.9 E sabendo que vos prazeria / que, u vós morassedes, morasse||550.10 E sabendo que vos prazeria / que, u vós morassedes, morasse||550.11 E sabendo que vos prazeria / que, ..., morasse / e que vos eu viss’e vos falasse||554.3 mais sei que non / mi poderiades tolher, / per bõa fe, nen un prazer||554.11 mais ben sei / que me non podedes tolher / per ren nen un ben nen prazer||554.18 mais er / sei que non podedes tolher||554.19 mais er / sei que non podedes tolher / e que en min non á prazer / des que vos non pudi veer||556.8 E, se Deus quer que ajades / parte da mia coita||556.16 E, senhor, certa sejades / que des enton non temerei / coita que mi dar possades||558.5 E por én / peç’eu tant’a Nostro Senhor / que vos mud’esse coraçon||559.4 Se mi contra vós valvesse / Deus, que vos fez, e quisesse / [que] do mal que mi fazedes / mi fezessedes enmenda!||559.7 E vedes, senhor, quejenda: / que vos viss’, e vos prouguesse||559.20 praz[a]-vos ja que vos veja / no ano ũa vez d’un dia||561.37 por én rog’e rogarei / a Deus, que sabe que vivo / en tal mal e tan esquivo||561.39 por én rog’e rogarei / a Deus, ... / ..., / que mi quera dar guarida / de mort’ou de melhor vida||566.2 Senhor, aquel que sempre sofre mal / mentre mal á non sabe que é ben||566.7 por én querede, ..., / ..., / que algun tempo sábia que é ben||566.7 por én querede, ..., / ..., / que algun tempo sábia que é ben||566.14 quered’ora, senhor, vel por Deus, ... / ..., / que o ben sábia, pois que [o] mal sei||566.20 por én querede, por Deus, ... / ..., que por vós sábia eu / o ben, senhor||570.2 Ben entendi, meu amigo, / que mui gran pesar ouvestes||570.6 mais certo seed’, amigo, / que non fui o vosso pesar / que s’ao meu podess’iguar||570.9 Mui ben soub’eu por verdade / que erades tan coitado / que non avia recado||570.16 Ben soub’, amigo, por certo / que, o pesar daquel dia / vosso, que par non avia||571.5 mais ja cuidei / mil vezes no meu coraçon / que algur morreu con pesar||573.11 E queredes que vos diga?||574.5 pero, amiga, pôs migo / ben aqui, ..., / que logo m’enviaria / mandad’ou s’ar tornaria||575.4 e aquel que falou migo / diz-mi que é tan coitado||575.7 Diz que oje, tercer dia, / ben lhi partirades morte||575.15 jurou-mi, amiga fremosa, / que, ... / ..., / que, ..., / [ja o guarir non podedes]||576.2 O meu amig’, amiga, non quer’eu / que aja gran pesar nen gran prazer||576.8 ca, se lh’eu amor mostrasse, ben sei / que lhi seria end’atan gran ben||577.5 mais podedes creer mui ben, / ..., / que possa aquel dia veer / que nunca vi maior prazer||578.3 creede ben / que non dou eu por tal enfinta ren||578.5 e por aquesto, senhor, vos mand’eu / que, ... / ..., façades enfinta de mí||579.2 Roga-m’oje, filha, o voss’amigo / muit’aficado que vos rogasse / que de vos amar non vos pesasse||579.3 Roga-m’oje, filha, o voss’amigo / muit’aficado que vos rogasse / que de vos amar non vos pesasse||579.5 e por én vos rog’e vos castigo / que vos non pes de vos el ben querer||580.2 mais sei eu que non / cuidou el no seu coraçon / de mi pesar||580.5 ca vos digo / que ant’el queria morrer / ca mi sol un pesar fazer||580.7 Non cuidou que mi pesasse / do que fez||580.9 ca sei eu mui ben / que do que foi non fora ren||580.14 Feze-o por encoberta, / ca sei que se fora matar / ante que min fazer pesar||582.20 Por aquel meu amigo, / que o veja comigo, / louçana||582.23 Por aquel namorado, / que fosse ja chegado, / louçana||585.14 e eu ben vos digo que é san’e vivo||585.17 e eu ben vos digo que é viv’e sano||585.19 E eu ben vos digo que é san’e vivo||585.22 E eu ben vos digo que é viv’e sano||588.4 que non sei eu quen / o veja que non entenda que non / pod’el poder aver d’aver prazer / de nulha ren senon de vos veer||588.10 entender pod’end’el mui ben que non / pod’el poder aver d’aver prazer / [de nulha ren senon de vos veer]||588.15 e ten / que s’encobre, pero non lhi val ren||588.16 ca nos seus olhos entenden que non / pod’el poder [aver d’aver prazer / de nulha ren senon de vos veer]||589.13 Ca sei que non terrá el por razon, / ..., / de m’ousar veer nen chamar «senhor»||590.10 – Amigo, quero-vos ora preguntar / que mi digades o que poss’i fazer||591.20 e, par Deus, porque o non vej’aqui, / que é morto gran sospeita tom’i||591.23 non vos dig’eu que non pode seer / voss’amigo, pois om’é, de morrer||592.6 «Ai senhor, id’a mia senhor rogar, / por Deus, que aja mercee de mí»||594.5 non cuido que oj’ome quer / tan gran ben no mund’a molher||594.7 – Non creo que tamanho ben / mi vós podessedes querer / camanh’a mí ides dizer||594.15 – Amig’, eu non vos creerei, / ..., / que m’avedes tan grand’amor||596.2 Por Deus, amigo, quen cuidaria / que vós nunca ouvessedes poder / de tan longo tempo sen mí viver!||596.14 Jurastes-m’enton muit’aficado / que logo, logo, ..., / vos queriades pera mí tornar||598.4 Mais Deus, que end’o poder á, / lhi rog’eu que El quera escolher||598.6 que El quera escolher, / ..., / que non moirades vós nen eu assi / como morremos||599.5 Mais, se eu posso, par Nostro Senhor, / que o veja e lhi possa falar, / guisar-lho-ei||599.8 Vós fezestes todo vosso poder, / madr’e senhor, de me guardar que non / visse meu amig’e meu coraçon||601.2 Meu amigo ven oj’aqui / e diz que quer migo falar||601.3 e sab’el que mi faz pesar||601.5 pois que lhi eu defendi / que non fosse, per nulha ren, / per u eu foss’, ...||601.10 ca sab’el que lhi mandei eu / que non fosse, per nulha ren, / [per u eu foss’, ...]||601.20 e, pois fez mal sén, / d[er]eit’é que perça meu ben||603.4 e tenho que mi faz Deus ben i||603.14 quando vistes que xi vos espediu||604.2 Gran temp’á, meu amigo, que non quis Deus / que vos veer podesse dos olhos meus||604.10 e min guardou / que vos non viss’, amig’; ...||604.16 ca o partiu mia madr[e] e fez por én / que vos non viss’, amig’; ...||606.8 é por esto que vos digo||606.11 é por esto que vos falo||607.3 Chegou-mi, amiga, recado / daquel que quero gran ben: / que, ..., / quanto pode viir ven||608.20 e podedes creer / que non ei ren que vos i gradecer||611.3 O voss’amig’, ai amiga, / ..., / tanto quer’eu que sabiádes: / ...||611.4 tanto quer’eu que sabiádes: / que ũa, ..., / vo-lo ten louc’e tolheito||611.10 mais sabede ben por certo / que ũa, ..., / vo-lo ten louc’e tolheito||611.16 e por én vos digo / que ũa, ..., / vo-lo ten louc’e to[lheito]||614.5 e dizede-lhi, ..., / o que m’el ja muitas vezes rogou: / que lhi faria end’eu o prazer||614.16 por end’, amiga, dizede-lh’assi: / que o que m’el per vezes rogou ja, / que lhi faria end’eu o prazer||617.2 Pois que diz meu amigo / que se quer ir comigo||617.6 Pois diz que toda via / nos imos nossa via||617.12 Pois de me levar vejo / que éste o seu desejo||618.4 ca diz de mí, e de vós outro tal, / andand’a muitos que lhi fiz eu ben||618.5 ca diz de mí, ..., / andand’a muitos que lhi fiz eu ben / e que vós soubestes tod’este mal||618.10 u se louva de min que lhi fiz ben / e que vós soubestes end’a razon||618.11 u se louva de min que lhi fiz ben / e que vós soubestes end’a razon||618.16 ca diz que lhi fiz eu ben / e ca vós soubestes todo com’é||619.6 mais pero tanto vos digo: / que lhi non tornei recado / ond’el ficasse pagado||619.10 Disse-m’el, amiga, quanto / m’eu melhor ca el sabia: / que, ..., / que tod’era seu quebranto||619.16 Senhor, creede / que a vossa fremosura / mi faz gran mal sen mesura||620.6 Defendi-lh’eu que se non fosse d’aqui||621.5 e quisesse Deus que m’escaecesse / vós||621.11 e quisesse Deus que me non nembrasse / vós||621.17 e quisesse Deus que nunca eu visse / vós||624.6 e o dia en que ma fez veer / El quis assi que foss’en seu poder||624.18 polos que dizen que an mal d’amor||624.19 mui ben posso con verdade jurar, / ..., / que con verdad’o non poden dizer||626.3 Tal sazon foi en que eu ja perdi / quanto ben ouv’e non cuidei aver / que par podesse a outro ben seer||626.9 log’i cu[i]dei que non / perdesse coita do meu coraçon||626.14 e quis log’i que foss’en poder seu||627.2 pois vejo d’Amor que me quer matar / por ũa dona||627.10 e, pois eu certo sei / que por dona a morrer me conven||627.14 E ben vej’eu, ... / ..., que non ei defenson / d’escusar mort’, ...||628.15 e d’ũa ren i seede sabedor: / que nunca foi filha d’emperador / que de beldade peor estevesse||628.18 Todos vos dizen, senhor, con enveja, / que desamedes eles e mí non||628.19 por Deus, vos rogo que esto non seja / nen façades cousa tan sen razon||628.22 e ben creede que eles todos son||630.2 Estes que agora, madre, aqui son / dizen que é sandeu meu amigo||630.3 non tenhades que o por al digo||630.4 mais ben creo, se me vis[s]en, que non / terrian meu amigo por sandeu||630.7 E os que dizen que perdeu o sén / por mí, madre, non me dirian mal||630.10 e sei-me eu al, / pois que me vissen: que nunca por én / terrian meu amigo [por sandeu]||630.13 E aqueles que ja dizen que é / por mí sandeu||631.2 Ai boa dona, ..., / que vos non pes do que vos eu direi||631.5 e pux no coraçon / que fale vosco||632.3 tan fremosa, tan de bon sén, atal / que semelha que nunca en al cuidou||632.5 sei eu que a fez El||632.11 sei eu que a fez tan ben parecer / se m’ela con todo esto non valer||632.17 sei eu que a fez, non por outra ren, / se m’ela con todo este ben non ven||633.2 Ouç’eu dizer ũu verv’aguis[a]do: / que «ben e mal sempre na face [v]en»||633.23 [E] des enton, amigos, entendi / que este vervo, ..., / é con verdad’en [meu] dan’acabado||634.25 E queira El, senhor, que a mia vida, / ..., cedo sej’acabada||635.5 mais, pois entendi / que lhe prazia de me mal fazer, / log’eu des i desejei a viver||635.7 Veend’eu ben que do mui grand’amor, / que lh’eu sempr’oui, tomava pesar||636.7 Cuidava-m’eu que sempre de temer / ouvess’a morte, que sempre temi||636.14 Non me passava sol per coraçon / que eu podesse da morte per ren / perder pavor||636.16 mais ora vejo ben / que o non ei||637.2 e dizen que per el lhes ven / quanto mal an||637.3 e dizen que per el lhes ven / quanto mal an e que os ten / en tal coita que non á par||637.9 pero que al / ouço i eu a muitos dizer: / que lhes faz gran coita sofrer / Amor||637.15 pero vej’eu muitos de pran / que dizen que quanto mal an / que d’Amor lhes ven e d’al non||638.18 porque sabe que máis morto me ten / per viver eu||639.2 Do que ben serve sempr’oi dizer / que ben pede||639.5 mais digo-vos de mí: / pero que eu, gran temp’á, ben servi / ũa dona que me ten en poder, / que non tenho que, ..., / eu razon ei de lhi, por én, pidir / o maior ben dos que Deus quis fazer||639.5 que non tenho que, ..., / eu razon ei de lhi, por én, pidir / o maior ben dos que Deus quis fazer||639.8 Ben entend’eu que logar deve aver / o que ben serve de pidir por én / ben con razon||639.18 ben certo sei eu, / ..., que ben pode entender||639.19 que ben pode entender / que, ..., quantos no mundo son / non deven sol põer en coraçon / que pedir possa en tal ben caber||639.21 quantos no mundo son / non deven sol põer en coraçon / que pedir possa en tal ben caber||640.4 ca sabe ben que nunca perderá / esta coita||640.9 e sabe que non perderá per ren / esta coita||648.2 Disse-mi a mí meu amigo, ..., / que non lh’estevess’eu triste e cedo se tornaria||648.6 Disse-mi a mí meu amigo, ..., / que non lh’estevess’eu triste||648.14 e pero non é por cousa que m’el non quera gran ben||649.2 atant’á oje que nunca vi prazer||649.4 e, amigo, grad’oj’a Deus / que vos veen os olhos meus||653.2 O meu amigo que mi dizia / que nunca máis migo viveria, / par Deus, donas, aqui é ja!||653.5 Que muito m’el avia jurado / que me non visse||653.7 O que jurava que me non visse / por non seer todo quant’el disse, / par Deus, [donas, aqui é ja!]||654.4 Par Deus, donas, ben podedes jurar / do meu amigo que mi fez pesar||655.2 Quando se foi meu amigo / jurou que cedo verria||655.8 Quando se foi, fez-me preito / que se verria mui cedo||655.13 O que vistes que dizia / ca andava namorado||658.2 Ai madr’, o meu amigo, ... / ..., dizen-mi que é ‘qui||665.7 Jurastes que toda via / verriades de bon grado / ante que saiss’o dia||665.14 E ainda me rogaredes / que fal’eu algur convosco||665.16 e por quanto mi fazedes / direi que vos non conhosco||667.2 Vistes, filha, noutro dia / u vos dix’eu que gran prazer / eu avia d’irdes veer / voss’amigo que morria?||667.7 mais porque mi dis[s]era quen / no viu que ja non guarria||667.11 mais oi dizer / a quen o viu assi jazer / que tan coitado jazia / que ja non guarria per ren||668.4 Defendeu-mi que per nen ũa ren / nunca vos visse||668.10 Roguei-lh’eu que vos viss’, ...||668.11 e non quis Deus / que vos vissen aquestes olhos meus||671.3 mais eu ben vos digo / que falarei vosco tod’aqueste dia||671.5 D’u é meu amigo ben sei que chegades / e con el falastes||672.11 ca sei [eu] ben de mia madre que, ... / ..., non veerei meu amigo||673.12 Madre velida, ide-lhi dizer / que faça ben e me venha veer||674.7 e non ei de fazer / que lh’eu quisesse ben de coraçon||674.13  [e non ei de fazer] / que lhi quisesse ben, qual a min quer / o meu||675.2 – Que me mandades, ai madre, fazer / ao que sei que nunca ben querer / soub’outra ren?||679.5 Irmãa, o meu amigo, que sei que me quer maior ben / ca sí nen ca seu coraçon||679.10 Irmãa, o meu amigo, que mi quer melhor ca os seus / olhos e que morre por mí, que vos amostr’o vosso Deus, / treide-lo veer [comigo]||680.4 roguei-lh’eu por Deus, / ..., / que non tardass’, ...||680.5 e disse-m’el assi: / que nunca Deus lhi desse de mí ben / se non veesse mui ced’, ...||680.9 dixi-lh’eu, ... / ..., que nunca falar / podia mig’, ...||680.13 Non sei que x’ést’ou que pode seer||680.13 Non sei que x’ést’ou que pode seer||680.19 Non sei que diga, tanto m’é gran mal, / do meu amigo de como m’errou||681.2 Cuidades vós, meu amigo, ũa ren: / que me non poss’assanhar sen razon / eu contra vós come vós||681.13 E, [se] cuidades que poder non ei / de me vos assanhar||682.2 Vistes, madre, quando meu amigo / pôs que verria falar comigo||682.3 oje dia cuidades que venha?||682.4 Vistes u jurou que non ouvesse / nunca de min ben se non veesse||682.8 Viste-las juras que jurou enton, / que verria sen mort’ou sen prison||682.11 Viste-las juras que jurou ali, / que verria, e jurou-as per mí||683.14 E outro prazer vos direi maior / que vos eu dixi que lh’oj’eu direi||683.15 E outro prazer vos direi maior / que vos eu dixi que lh’oj’eu direi, / que viva mig’...||684.2 Par Deus, amigo, nunca eu cuidei / que vos perdesse como vos perdi||685.3 Saberedes que non ei én poder / de viver, pois vos partides de mí||685.13 Se queredes que vos eu faça ben, / ai meu amigo, en algũa sazon, / vivede migo||686.7 Dizen-mi que filhastes senhor tal / per que vos cuidastes de min partir||687.15 ca non diredes con razon / que non faç’eu de coraçon / por vós quanto de fazer ei||688.5 rog’eu a Deus, ... / ..., / que non ajades, amigo, / poder de falar comigo||689.8 E mui pouc’á que lh’eu oi jurar / que non queria ben outra molher / senon min||689.9 e [ben] sei eu que lho quer||690.2 O por que sempre mia madre roguei / que vos visse, meu amigo, non quer||690.4 mais pesar-lh’-á muito quando souber / que vos eu dig’esto que vos direi||690.13 Pois entendo que mia mort’e meu mal / quer||693.6 Cuidou-s’el que mi fazia mui forte / pesar de s’ir porque lhi non falei||693.13 rog’el a Deus que lhi dé meu perdon / ou sa morte||695.20 E pero, se vós quiserdes / que vos fal’e que vos veja||695.20 E pero, se vós quiserdes / que vos fal’e que vos veja||695.21 sol non cuidedes que seja||696.4 e á end’el tan gran pesar / que dizen que morre por én||697.2 Oje quer’eu meu amigo veer / porque mi diz que o non ousarei / veer mia madr’, ...||697.9 No meu coraçon / ei oj’eu posto, ..., / que o veja e que lhi faça ben||697.9 No meu coraçon / ei oj’eu posto, ..., / que o veja e que lhi faça ben||698.3 e direi-vos que lhi dix’u m’el disse / por que lhi fezera tan gran pesar: / ...||700.9 Pero mia madre non foss’i, / mandou-mi que o visse||701.3 e enviou-mi dizer e rogar / que lh’aguis’eu de comigo falar||701.6 e pesa-mi, que m’enviou dizer / que lhi faça o que non sei fazer||702.4 digo-vos que vos non quer ben||702.7 ca sei que mui melhor ca sí / me quer nen que m’eu quero mí||702.8 ca sei que mui melhor ca sí / me quer nen que m’eu quero mí||702.14 – Filha, sei eu que o non faz||702.17 mais non vos creerei per ren / que no mundo á que quera tan gran ben||707.5 ca me mandou que falasse migo, / quant’el quisesse, o meu amigo||708.2 Amigo, se ben ajades, / rogo-vos que mi digades / por que non vivedes migo||709.8 e tenho que seja morto / porque non pode falar comigo / e non por al||710.1 Oi ora dizer que ven / meu amigo||710.8 Non cuidei que tan gran sazon / el podesse per ren guarir / sen mí||711.5 Ca preit’avia comigo, / ... / ..., que se veesse / o máis cedo que podesse||711.14 que m’el disse que verria||711.20 e que mi avia jurado, / ... / ..., que se veesse / [o máis cedo que podesse], / e, ..., / que nunca lhi ben quisesse||713.2 pero cuidei que fazia bon sén / do meu amigo||714.5 E tenho que lhi fiz torto de me lh’assanhar doado||714.9 El de pran que esto cuida, que ést[e] migo perdudo||714.9 El de pran que esto cuida, que ést[e] migo perdudo||720.10 e muit’á que non sabedes, / amigo, de mí mandado||724.17 e sei eu del que cedo morrerá||725.2 Amiga, por Deus, vos venh’ora rogar / que mi non querades fazer perdoar / ao meu amigo||725.7 Por quanto sabedes que mi quer servir / máis que outra ren, quero-lho gracir||725.19 E, porque sei ben que non pode viver / u el non poder os meus olhos veer||725.21 farei-lh’eu que veja qual é meu poder||725.23 ca o non farei / atá que eu veja que ja quer morrer||726.3 e diz que perdeu ja por mí o sén||726.4 e diz que perdeu ja por mí o sén / e que o pos[s]’eu desensandecer||726.8 e diz que á pavor / de m’estar mal se por min morto for||727.4 dizen-mi, ben vo-lo digo, / que é ja de min partido||727.6 Pero vistes que chorava / quando se de min partia||727.8 dis[s]eron-mi que mor[r]ia / por outra||727.9 dis[s]eron-mi que mor[r]ia / por outra e que rogava||727.11 O que sei de pran que morre / por min, ..., / dizen-m’ora que é morto / ‘ssi||727.13 dizen-m’ora que é morto / ‘ssi se lh’outra non acorre||728.5 pero vos outra vez diga / que me vós por el roguedes, / nunca me por el roguedes||728.8 El verra, ben o sabades, / dizer-vos que é coitado||729.2 Quando meu amigo souber / que m’assanhei por el tardar / tan muito||729.4 Quando meu amigo souber / que m’assanhei por el tardar / tan muito, ..., / e que lh’eu falar non quiser||729.5 muito terrá que baratou / mal porque tan muito tardou||729.20 Quando m’el vir ben parecer, / com’oj’eu sei que m’el vera||730.1 Dize-mi ora que non verra / o meu amigo||730.5 mais esto quen no creerá, / que nunca el de coraçon / molher muit’ame se min non?||730.8 Pode meu amigo dizer / que ama ou[t]ren máis ca sí||730.9 Pode meu amigo dizer / que ama ou[t]ren máis ca sí / nen que outra ren nen ca mí||731.5 dizer / vos quer’eu e rogar ũa ren: / que nunca vós, amig’, ajades / amig’a que o digades||731.10 Quanto me vós quiserdes mandar / que por vós faça, ben sabede / que o farei||731.11 ben sabede / que o farei||733.2 e dizedes-mi vós que vos guis’eu / que faledes ante comig’; ...||733.8 Rogades-me vós mui de coraçon / que fale vosc’e al non aja i||733.13 Queredes que vos fale, se poder, / e dizedes que vos queredes ir||733.14 Queredes que vos fale, se poder, / e dizedes que vos queredes ir||734.6 e eu ben lh’entendi / que lhi pesou porque lho defendi||734.15 e dixi-lh’eu que non lh’era mester / de falar i||734.19 E tenho que desmesura fiz i / porque lh’end’algũa ren non tornei i||735.7 – Par Deus de Cruz, dona, sei eu que avedes / amor mui coitado||735.10 Par Deus de Cruz, dona, sei [eu] que andades / d’amor mui coitada||735.11 sei [eu] que andades / d’amor mui coitada, que tan ben cantades / cantigas [d’amigo]||737.1 Por Deus, amiga, que preguntedes / por meu amigo que aqui non ven||738.5 pero mi-o eu cuitado vi / e m’el ante muito rogou / que lhi perdoasse, non quix||740.2 Dizen-mi, amiga, ... / ..., que [e]l prenderá / morte por mí||740.8 Mais, amiga, ũa cousa sei / de meu amigo: que el avera / morte mui cedo||742.3 dizen que é[ste] mal / mias amigas e que faço mal sén||742.4 dizen que é[ste] mal / mias amigas e que faço mal sén||742.11 mais dizen logo que mal sén farei||743.17 e, pois lh’assi aven, / que lh’eu mal faç’e m’el á tal amor, / que faria [se lh’eu fezesse ben?]||744.2 Fals’amigo, per boa fe, / meu, sei que queredes gran ben / outra molher||744.15 log’i ben vi eu / que seu erades, ca non meu||745.6 quanta coita el sigo ten / sei que toda lhi por mí ven||746.13 ca sei que, ..., / amigos, que non averei / dela ben por quanto cuidei||747.3 o que mi diss[e] o meu amigo: / que morre quando non é comigo||747.6 mais eu non cuido, se el cuidasse / en mí, que tanto sen mí morasse||747.15 e diz el que jaz morrendo / cuidand’en quan fremosa me Deus fez||749.5 e máis d’outra ren / gradesc’a Deus eno meu coraçon / que m’El fremosa fez||751.7 Dizede-lh’ora que se parta ja / do meu amor, onde sempr’ouve mal||751.13 Dizede-lh’ora que non pod’aver / nunca meu ben e que non cuid’i sol||751.14 Dizede-lh’ora que non pod’aver / nunca meu ben e que non cuid’i sol||752.2 Pero que eu meu amigo roguei / que se non fosse, sol non se leixou / por mí de s’ir||752.4 por quant’el viu que me lh’eu assanhei||752.7 Eu lhi roguei que máis non chorasse||752.8 ca lhi parcia que nunca por én / lhi mal quisesse nen por outra ren||752.13 El mi jurou que se non cuidava / que end’ouvess’[eu] atan gran pesar||752.14 El mi jurou que se non cuidava / que end’ouvess’[eu] atan gran pesar||752.16 e, quand’el viu que mi lh’assanhava||760.15 e queredes que vos diga?||761.2 Amigas, o meu amigo / dizedes que faz enfinta / en cas d’el-rei da mia cinta||761.5 mando-me-lh’eu que s’enfinga / da mia cinta e xa cinga||761.8 De pran todas vós sabedes / que lhi dei eu de mias dõas||761.9 De pran todas vós sabedes / que lhi dei eu de mias dõas / e que mi-as dá el mui bõas||765.7 Cuidava-m’eu que non avian par / de parecer as donas que eu vi||766.5 Sei eu que por falar migo chegará el mui coitado||767.8 Enviou-m’el assi dizer: / que el por mesura de min / o leixasse morrer aqui||767.14 Máis nunca ja crea molher / que por ela morren assi||768.2 Diss’, ai amigas, Don Jan Garcia / que por mi non pesar non morria||768.7 El disse ja que por mí trobava||769.14 E muit’a mí praz do que sei: / que vosso bon prez verdad’é||770.5 e jurei ja que, atá que o visse, / que nunca ren dormisse||770.15 el mi jurou chorando / que verria||771.2 diz-m’, ai amigas, que perd[e] o sén / por mí||771.3 e diz que morre por meu ben||771.4 mais eu ben cuido que non ést’assi||771.8 El chora muito e filha-s’a jurar / que é sandeu||771.9 e quer-me fazer fis / que por mí morr’, ...||771.10 mui ben sei eu que á ele vagar||771.20 E ja máis nunca mi fara creer / que por mí morre, ergo se morrer||772.2 Per boa fe, meu amigo, / mui ben sei eu que m’ouvestes / grand’amor||773.2 Estas donzelas que aqui demandan / os seus amigos que lhis façan ben, / querrei, amigas, saber ũa ren: / ...||773.7 mais eles cuido que a[l] lhis demandan||773.18 se entender que a muito á servida||776.5 non ten el por ben / entender de mí que lhi consent’eu / de me servir e se chamar por meu?||776.10 – E non ten el, amiga, que ben á / entender de min [que lhi consent’eu / de me servir e se chamar por meu?]||776.14 pero sei ben que me ten en poder||776.16 e ten el que pouc’é / entender de min [que lhi consent’eu / de me servir e se chamar por meu?]||777.8 ca lhe defendi que non moras[s]e / i||777.10 e recado sei que vos traz ora / de ro[g’, amiga, do voss’amigo]||777.16 e ora recado sei que vos [m]anda / de rog’, a[miga, do voss’amigo]||782.18 – Amiga, con lealdade, / dizen que anda morrendo||783.14 Maldita sej’a que nunca disser / a quen non troba que é trobador!||783.19 ca ben cuid’eu que cedo verra alguen / que se paga da que parece ben||784.2 Veestes-me, amigas, rogar / que fale con meu amigo / e que o avenha migo||784.3 Veestes-me, amigas, rogar / que fale con meu amigo / e que o avenha migo||785.1 Disseron-mi que avia de mí / o meu amigo queixum’e pesar||785.5 rog’eu a Deus que o ben que m’el quer / que o queira ced’a outra molher||785.6 rog’eu a Deus que o ben que m’el quer / que o queira ced’a outra molher||788.2 Conselhou-mi ũa mia [a]miga / que quisess’eu a meu amigo mal||788.4 Rog’eu a Deus que El me maldiga||788.10 por aquel conselho que mi foi dar, / vos jur’eu que nunca mi valha Deus / se eu nunca [por amiga tever / a que mi a mí atal conselho der] / qual mi a mí deu aquela||789.2 a que eu defendi / que non fosse d’aqui per nulha ren / alhur morar||789.5 vedes, amiga, o que aprendi: / que ést’aqui e quer migo falar||789.7 Do que [vós] vistes que me preguntou||789.19 Que migo fale: avera do pesar / que m’el fez||790.2 Vistes vós, amiga, meu amigo, / que jurava que sempre fezesse / todo por mí quanto lh’eu dissesse?||790.6 e pero lh’eu dixi, ..., / que sol non se fosse, foi sa via||790.9 ca mi jurou que se non partisse / d’aqui||791.3 se virdes que me vos quer’as[s]anhar, / mia sanha non tenhades en desden||791.5 ca, se non for, mui ben sei que sera||792.1 Madre, disseron-mi ora que ven / o meu amig[o]||792.9 Ben m’é con este mandado que ei / de meu amig’, ..., / de que se ven||792.15 Muit’and’eu leda no meu coraçon / con meu amig’, ..., / de que se ven||794.10 e ben o sábia mia madre / que aquesta sera feita||795.2 Deus, por que faz meu amig’outra ren / senon quanto sabe que praz a mí?||797.3 atanto sei ben: / que morrerei cedo por én||798.16 [e] de meu amigo ben sei / que non sab[e] al ben querer / senon mí||800.2 Juravades-mi, amigo, / que mi queriades gran ben||800.12 Muito per-podedes jurar / que, ..., / que nunca de min ajades / amor||800.17 Esto podedes ben creer: / que ja enquant’eu viva for / non ajades de min amor||803.5 e farei-lh’entender / que outra vez non se vaia d’aqui / per nulha ren sen mandado de mí||803.8 sei que sera mui coitado por én||804.5 mais non vos digan que de coraçon / vos outro quer ben senon eu||805.2 Muitos dizen con gran coita d’amor / que querrian morrer||805.2 Muitos dizen con gran coita d’amor / que querrian morrer e que assi / perderian coitas||807.18 nen cuidava que tan ben parecia / que log’eu fosse por ela morrer||807.21 mais, u eu vi o seu bon parecer, / vi, amigos, que mia morte seria||807.22 É por esto que ben conselharia / quantos oiren no seu ben falar / non a vejan||808.5 se eu soubesse que vos prazia / de mia mort’...||808.9 ca todo praz a min / quant’a vós praz, ca ess’é o meu ben, / e que seja verdade, que é assi||809.9 ca sõo certo, des que vos non vir, / que outro prazer nunca veerei||811.3 Senhor, sempr’os olhos meus / an sabor de vos catar, / e que os vossos pesar / nunca vejan||812.2 Oi eu sempre, mia senhor, dizer / que peor é de sofrer o gran ben / ca o gran mal||812.18 demais, non / creo que sabe que x’é desejar / tal ben qual eu desejei des que vi / o vosso bon parecer||812.18 demais, non / creo que sabe que x’é desejar / tal ben qual eu desejei des que vi / o vosso bon parecer||812.23 e de qual eu, senhor, ouço contar / que o ben ést’, ...||814.3 Par Deus, senhor, de grado queria, / ..., de vós ũa ren: / que non desejas[s]’eu o vosso ben / como desej’a noite o dia||814.7 e oimais des aqui / poss’entender que faç’i folia||814.9 E pois non quer a ventura mía / que vos doades do mal que mi aven / por vós||814.12 por én rog’a Deus que me valha i||815.3 Vedes, amig[o], o que oj’oi / dizer de vós, ...: / que amades ja outra e mí non||815.14 E, se eu esto por verdade sei / que mi dizen, meu amigo, par Deus, / chorarei muito destes olhos meus||818.5 porque sei ben que as gentes diran / que, se morrer, por mí morre de pran||818.6 porque sei ben que as gentes diran / que, se morrer, por mí morre de pran||819.6 ca sei eu aquesto, per boa fe, / mui ben: que log’el morto seria||819.8 – Amiga, ben vos conselharia / dizerdes que non dades por el ren||820.2 Amigo, vós ides dizer / que vos non quero eu fazer ben||820.4 pero sei-m’eu dest’ũa ren: / que dizedes vosso prazer||820.14 Mais, des que vos eu entender / que non venhades u eu for, / non me tenhades por senhor||821.2 Amiga, ben cuid’eu do meu amigo / que é morto||821.8 E sei eu del mui ben que é coitado / se oj[e] el viv’en poder d’amor||821.15 E cuid’eu ben del que se non partisse / de trobar por mí sen mort’ou sen al||821.17 mais por esto sei eu que non ést’al||825.14 Quen lh’oje por mí dissesse / que non tardass’e veesse / ond’eu amor ei!||825.17 Quen lh’oje por mí rogasse / que non tardass’e chegasse / ond’eu amor ei!||826.19 Muito desejei amigo, / ..., / que vos tevesse comigo||826.23 Muito desejei amado, / ..., / que vos tevesse a meu lado||826.27 ben sei eu que non diz leli||826.29 Ben sei eu que non diz leli||827.3 Jurava-m’oje o meu amigo, / ..., / que nunca ja máis se mi as[s]anhasse||827.6 ca ja s’el perjurou / per muitas vezes que m’esto jurou||827.9 e, pois que vi que m’avi’a mentir, / non lho parci nen lho quis sol caber||828.6 Madre, vós que me mandastes que mentiss’a meu amigo||828.11 – Filha, dou-vos por conselho que, ..., / que toda ren lhi façades que vosso pagado seja||828.17 des oimais eu vos castigo que lh’andedes a mandado||829.2 Vistes, madr’, o que dizia / que por mí era coitado?||829.5 entend’eu do perjurado / que ja non teme mia ira||829.11 E vistes u s’el partia / de mí mui sen o meu grado / e jurando que avia / por mí penas e cuidado?||831.5 mais ben tenh’eu assi: / que, pois m’el tarda e non ven, / el-rei o faz que mi-o deten||834.7 pois vos seu amor enganou, / que o engane voss’amor||834.15 Que o recebades mui ben, / filha, quand’ante vós veer||835.1 Disseron-m’oj’, ai amiga, que non / é meu amig’almirante do mar||835.15 non ei medo que mi diga pesar||836.5 ar cuid’eu al: / se mi quer ben, que lho quer’eu maior||836.6 ar cuid’eu al: / ..., que lho quer’eu maior, / e, se lhi ven mal, que é por senhor||836.9 e, u eu cuido que non poderia||836.15 pero cuido que non pode viver||837.2 Mia filha, non ei eu prazer / de que parecedes tan ben||837.5 e ven[ho]-vos dizer / que nulha ren non creades / que vos diga||837.6 que nulha ren non creades / que vos diga: que sabiádes, / filha, ca perderedes i||838.5 dizen que oio / dizer non sei que, e morre por én||838.8 ca sabemos que non / vos errou nunca voss’amigo||838.14 – Vós, amiga, non podedes partir / que non tenhan por cousa desigual / servir-vos sempr’e fazerdes-lhi mal||842.13 Sab’ora Deus que no meu coraçon / nunca ren tiv[e] enno seu logar||845.3 demandar-lh’-ia, se vos prouguesse, / que se veesse veer comigo||845.5 demandar-lh’-ei que se veja migo||845.8 demandar-lh’-ei que se veja migo||845.13 demandar-lh’-ei que se veja migo||845.18 demandar-lh’-ei que se veja migo||845.23 demandar-lh’-ei que se veja migo||846.14 e praz-mi que veeredes / por quanto mal mi fazedes, / mia madre, sen vosso grado||847.3 Roguei-vos eu, madre, á i gran sazon, / por meu amig’, ..., / que o viss’eu||847.5 mais, poi-lo eu ja vi, de coraçon / gradesc’a Deus que mi-o fezo veer||847.6 gradesc’a Deus que mi-o fezo veer / e que non ei a vós que gradecer||847.8 Gran sazon á, madre, que vos roguei / que o leixassedes migo falar||847.13 Vós non quisestes que veess’aqui / o meu amig’, ...||847.16 e quis Nostro Senhor / que o eu visse||849.5 ca sei eu ben que nunca mi a falir / á quen eu sérvia||849.7 ca sei eu ben que nunca mi a falir / á quen eu sérvia, ..., / mais non que eu tan muito possa amar / com’ela||849.11 que veja ela ca poss’eu achar / quen sérvia e que [eu] lhi non menti||849.14 farei-lho eu oir / ca sérvio eu outren (...) / e que am’ela muit’a seu pesar||849.16 non vos dira que tolher pod’a min / nen un ben que ela possa osmar / que dela ouvesse||849.18 nen un ben que ela possa osmar / que dela ouvesse||849.21 todo [mi] filhe quanto x’ela vir / que dela ei, se o quiser filhar||851.8 pero ben sei / que o non ei de fazer||852.2 Ai mia senhor, sempr’eu a Deus rog[u]ei / q[u]e vos visse e nunca al pedi||852.4 e, pois vos vi, log’i tanto cuidei / que non era cuidado pera mí||852.9 E, mia senhor, por Deus, rogar-vos-ei, / ..., / que vos non pes d’en vós cuidar||852.16 e vejo ben que lazerarei i||854.3 Veeron-me meus amigos dizer / d’ũa dona, porque lhi quero ben, / que lhi pesava mui de coraçon||854.4 Veeron-me meus amigos dizer / d’ũa dona, ..., / que lhi pesava mui de coraçon, / des i que lh’er pesa de a servir||854.9 E dizen-me, ..., / que lhi pesa e que me quer gran mal||854.9 E dizen-me, ..., / que lhi pesa e que me quer gran mal||854.12 e pero que sei que lh’ést[e] mui greu||854.16 E da gran coita que me faz levar / pesar-lh’-á end’e de que ando sandeu / por ela||854.19 e ben vej’eu que lhi faç’i pesar||855.9 Pero ben sabe Deus, ..., / que sempr’eu pugi no meu coraçon / en vos servir||856.3 Senhor, con migo non posso eu poer / nen con este cativo coraçon / que vos non aja milhor a querer / de quantas cousas eno mundo son||858.3 quand’entendeu que podera morrer / por vós, sen[h]or||858.6 Matando-m’, El fezera-me ben i / tal que tevera que m’era gran ben||858.10 e quis que ja sempre eu vivess’assi||858.12 e quis que ja sempre eu vivess’assi, / ..., / e que m’ouvesse perdudo meu sén||858.21 fez-me veer-vos e ar fez log’i / a vós que non dessedes, por mí, ren||859.4 mais quer que assi / aj’a viver a gran pesar de min||859.4 pois [a] mia senhor non / praz que eu moira||859.12 mais sei que, des i, / tanto [so]fresse com’eu sofr’aqui||860.1 Amiga, ben [s]ei que non á / voss’amigo nen un poder / de vos falar nen vos veer||861.4 ca sonhava en como vos direi, / que me dizia meu amig’assi: / ...||861.8 ca sonhei que me veera dizer / aquel que me milhor que a sí quer: / ...||861.17 E, pois m’espertei, foi a Deus rogar / que me sacass’aqueste sonh’a ben||862.1 Ora vej’eu que non á verdade / en sonh’, amiga||862.5 sonhei, muit’á, que veera meu ben / e meu amig’, e non veo nen ven||862.13 Per min, amiga, entend’eu ben que / sonho non pode verdade seer||862.15 Per min, amiga, entend’eu ben que / sonho non pode verdade seer, / nen que m’er pode ben nen mal fazer||863.4 Sol que vos vejo, log’ei a cegar / que sol non vej’, ...||863.4 e, que vos venha ben, / pois mi assi cega vosso parecer, / se ceg’assi quantos vos van veer!||865.16 dis[s]eron-me que non / morava i avia gran sazon||865.20 nen o abade [o]utros[s]i no estar / sol non queria que foss’i pousar||868.4 e praz-me de coraçon / por duas cousas, ..., / en que tenho que me faz Deus gran ben: / ...||869.4 e non quis pois mia ventura nen Deus / nen vós que podess’eu coita perder||872.6 pois me vós ma[n]dades que baile ant’el ben||872.7 – Rogo-vos, ai filha, por Deus, que bailedes / ant’o voss’amigo||879.16 ca mester faz a tod’omen que||879.21 ca os privados queren que lhes den||880.1 Amigos, cuid’eu que Nostro Senhor / non quer no mundo ja mentes parar||880.17 ca saben ja que non an de morrer||880.18 nen er atenden que vejan peior / como oj’atenden os que vivos son||880.20 e por én tenh’eu que faz sen-razon / quen deste mundo á mui gran sabor||880.22 E por én tenh’eu que é mui melhor / de morrer ome mentre lhi ben for||881.5 cuido log’i / que non queria non vos querer ben / máis||882.5 pero aven que algũa sazon / arç’e mi afog’e moiro||882.30 E non dev’omen seu cor encobrir, / a quen sabe que o pode guarir, / de máis u lh’outro non pode valer||883.9 Gradesco-vos que mi destes senhor / fremosa e de todo ben sabedor||885.3 Venho-vos, mia senhor, rogar, / ..., / que mi valhades||886.9 E muitos vej’a Deus rogar / que lhe-la mostre ou que lhis dé / mort’, ...||886.9 E muitos vej’a Deus rogar / que lhe-la mostre ou que lhis dé / mort’, ...||886.11 e juran per bõa fe / que esta coita non á par||889.8 Gradesc’a Deus que mi deu tal senhor||889.10 e rogo-lhi que mí oj’este mal / me garesca nen m’empare d’Amor||893.23 ben me creede, senhor, que é ‘ssi||896.7 ante cuid’eu que me venha / peor do que m’ora ven||896.16 que per parecer / e per prez outre merece / que a possa merecer||898.2 [A]lgũa vez dix’eu en meu cantar / que non querria viver sen senhor||898.6 e cousecen-me do que fui dizer, / que non queria sen senhor viver / com’or’assi me foi d’amor quitar||898.13 ca senhor ei que me ten en poder / e que sabe que lhe sei ben querer||898.21 mais, que non am’, esto nunca sera!||898.23 E meu trobar, aquesto sei eu ja / que non mi á prol senon por ũa ren||898.25 ja que lezer semelha que lh’én ven||900.22 mais ũa ren posso creer: / que Deus, ..., / por én me leixa de matar||900.34 E nunc’a Deus queira prazer / que nunca El queira mostrar / a nulh’ome tanto pesar / quant’el poderia sofrer||901.3 e cuidava que m’ia ben / e todo se tornou en mal||902.4 E ben vos faço sabedor / que, ..., / non cuidara tant’a viver / como vevi sen vos veer||902.15 pois El quis que vos visse ja||904.6 Nostro Senhor, quen m’oj’a mí desse / que a que ben quigi ben quisesse||904.7 ca tenh’eu que meor coita ouvesse||905.2 vi eu que fazia mal sén / d’ir osmar de vos querer ben||905.8 Assaz entendo eu que d’ir / começar con atal molher / come vós non m’era mester||909.4 ben cuidav’enton / que podesse coita perder / sol que a viss’, ...||910.7 Quisera-m’eu que vissen al / e non vissen vós estes meus / olhos||910.10 mais sei que mi verra én mal||910.16 e mal dia lhe-lo sofri, / senhor, que o fossen veer||911.8 Vós quant’eu poder negarei / que non sode-la que eu vi||911.13 Ben tenh’eu que m’estranhará / esto de vós, poi-lo disser||911.26 ca non querra Deus nen Amor / que vo-l’eu non queira, senhor||912.20 Esto soo non é d’oir: / que eu ja sempr’esta molher / non veja cada que poder||913.7 E ben pode saber que non / meresco eu desta sanha ren||913.13 Ben vos digo que ante m’eu / queria ja siquer matar / ca lhi fazer nen un pesar||918.7 fostes ala matar un cavaleiro / porque soubestes que o desservia||918.13 ca non foi tal que a Roda entrass’e / que cavaleiro da vila matasse||918.24 E diss’el-rei, ... / ..., / que vos quer dar Ardon en encomenda||918.25 porque dizen que sodes do seu bando||919.2 e dizen-lhe por mal que é casado||923.4 por que non quer agora Deus / que vós ajades tal sabor / de viver migo||923.20 Ele me guise algũa vez / que tal coita vos veja eu / de viver migo||925.1 Todos dizen que Deus nunca pecou||926.19 [a]quanto mui ben sei: / que ala non poderia aver tal / coita||928.1 Diz meu amigo que me serve ben / e que ren non lhe nembra senon min||928.2 Diz meu amigo que me serve ben / e que ren non lhe nembra senon min||928.6 mais farei-lh’eu por én, / ..., / que and’ũu tempo sen meu ben-fazer||928.7 El ten ora que logo s’averra / con migo||929.2 Conhosco-me, meu amigo, / que sempre vos fiz pesar||931.7 E cuida-s’el que lhi querrei, / por esto que m’el fez, melhor||931.13 Que viss’eu que non dava ren / el por mí||932.8 – Non vos leixedes én por mí, / filha, que lhi non faledes / se vós én sabor avedes||933.3 Madre, pois amor ei migo / tal que non posso sofrer / que non veja meu amigo||934.5 pois vos eu tanto non posso dizer / que vos queirades, amigo, partir / de Sevi[lha]||935.9 Ben o sabe Nostro Senhor / que me pesa||936.5 nen quis Deus nen mia ventura / que foss’el aqui o dia / que pôs migo quando s’ia||937.2 Amiga, o voss’amigo / soub’eu que non mentiria||937.4 pois que o jurad’avia / que veesse||937.5 mais vos digo / que á de vós mui gran medo||937.7 E rogou-m’el que vos visse / e vos dissesse mandado||937.9 E rogou-m’el que vos visse / e vos dissesse mandado, / que non era perjurado, / e vedes al que mi disse: / ...||937.15 E rogo-vos, ai amiga, / ..., / que muito lho gradescades||937.16 pois m’el roga que vos diga / que á de vós [mui gran medo]||938.3 o que me foi miscrar / vosco por certo soube-vos mentir / que outra dona punhei de servir||938.14 E, meu amor, eu vos venho rogar / que non creades nen un dizedor / escontra min||939.2 Amiga, ben sei do meu amigo / que é mort’ou quer outra dona ben||939.5 e, quando se foi, posera migo / que se veesse logo a seu grado||939.6 e, ..., posera migo / que se veesse logo a seu grado, / se non, que m’enviasse mandado||940.3 Amiga, do meu amigo / [o]i eu oje recado: / que é viv’e namorado / d’outra dona||940.5 mais jur’a Deus que quisera / oir ante que mort’era||940.6 mais jur’a Deus que quisera / oir ante que mort’era||941.4 e porque sei que viverei assi / como vive quen á coita d’amor||942.4 mais pero queredes que vos diga?||942.12 Ben vos dig’, amiga, én verdade: / que jurei de nunca lhi fazer ben / ant’el||944.5 mais Deus, que sabe ben que ést’assi, / pois eu morrer, demande-lho por min||944.16 mais ben vej’e sei / que morte tenh’i, pois que me non val||947.1 Dizen, senhor, que non ei eu poder / de veer ben||947.4 gran verdad’é, ... / ..., que non posso ben aver||947.8 Travan en min e en meu conhocer / e dizen que non vejo ben, senhor||947.15 e sei que vejo mal / u non vejo vosso bon parecer||948.2 e dizen que meus cantares non / valen ren porque [a]tan muitos son||948.15 e por én / dizen-mi ora que faço i mal sén||948.20 ca, se cuidar i, ja mentre viver / ben cuido que as non possa dizer||950.8 De sa madre sei ũa ren: / que a manda muito guardar / de mí e d’outren ala entrar||950.14 Do[s] que a guardan sei eu ja / que lhis non pod’ome ala ir||953.2 Ouço dizer dos que non an amor / que tan ben poden jurar que o an, / ant’as donas, come min ou melhor||953.2 Ouço dizer dos que non an amor / que tan ben poden jurar que o an, / ant’as donas, come min ou melhor||953.7 Ben jura[n] que a[s] saben [ben] amar||954.4 e vin-vos preguntar / que mi digades, por Deus, ũa ren: / ...||955.2 e os que saben que vos quero ben / teen que vos pesa máis d’outra ren||955.3 e os que saben que vos quero ben / teen que vos pesa máis d’outra ren||955.9 e estas gentes que aqui son / teen que vos pesa de coraçon||955.15 e aquestas gentes que son aqui / teen que vos faço gran pesar i||956.5 non queria que mi fezesse ben / en que perdesse do seu nulha ren||956.8 Ante cuid’eu que, o que seu mal é, / que meu mal ést’, ...||956.13 nen lh’ar diga nulh’ome que mal fez||957.7 Sei que vos praz muito ir-m’eu d’aquen||957.8 ca dizedes que non é vosso ben / de morar preto de vós||957.10 e por én / quero de vós que mi digades al||957.13 Dizedes que mi avedes desamor / porque moro preto de vós, senhor||957.15 Dizedes que mi avedes desamor / porque moro preto de vós, senhor, / e que morre[re]des se m’eu non for||958.3 se vos digo que muito mal mi ven / por vós||959.7 os dias que viv’om’a seu prazer / dev’a contar que viv’e outros non!||961.6 quando mi diz que lhi non quera ben||963.3 e conse[l]hou-me por én / que me partisse de lhi querer ben||963.21 ben sei / que vos faria de grad’ess’amor||964.7 des i, ar ei gran sabor de guarir / con quen sei que quer falar en prazer||966.2 Dizen-mi a mí quantos amigos ei / que nunca perderei coita d’amor||966.7 Pero dizen que ben / farei eu mia fazenda de viver / longi dela||966.13 Pero dizen que non / poss’eu viver se me non alongar / de tal senhor||969.28 ca os que aqui chegaren, / ..., / ben diran que máis ouv’i||970.13 e rog’a Deus que m’ajud’e mi valha||971.27 en pedir algo non dig’eu de non / a quen entendo que faço razon||974.22 mais diga a seu marido / que a non guarde de min ja||975.4 que tan gran pesar / avedes de que vos am’eu!||975.17 nen ouve nunca, senhor, ben, / nen sei que x’ést’, ...||977.3 Ai amiga, tenh’eu por de bon sén / tod’omen que sa senhor gran ben quer, / que lho non entenden per nulha ren / senon a quen no el dizer quiser||979.20 ben sei / que nunca lhes ren mostrarei / que lhes possa prazer de pran||980.13 Semelha que foi por seu mal / quanto prazer viron enton||981.25 e entendi-m’eu des enton / que aquel é guardado / que Deus guarda||982.15 Mais rog’a Deus que desampar / a quen m’assi desamparou||982.17 Mais rog’a Deus que desampar / a quen m’assi desamparou, / vel que podess’eu destorvar / a quen me sempre destorvou||982.22 vel que ousass’én preguntar, / ..., / por que me fez en sí cuidar||983.7 e rog’a Deus que máis d’oj’este dia / non viva eu se m’El i non dá conselho||983.15 e digo-vos en concelho / que, ..., / que a vó-lo demande meu linhage||983.16 e digo-vos en concelho / que, ..., / que a vó-lo demande meu linhage||983.17 Que a vó-lo demande meu linhage, / senhor fremosa, ca vós me matades||983.21 e sol non quer Deus que mi-o vós creades||984.16 non me diran que dela ben non ei||986.5 e por én / rog’eu a Deus que nunca vós vejades, / senhor fremosa, o que desejades||986.13 E Deus, [que] sabe que vos am’eu muito / e amarei enquant’eu vivo for||987.23 Mai-lo bon rei, que Deus manten e guia / e quer que sempre faça o melhor||990.2 Ora ja non poss’eu creer / que Deus ou mundo mal non quer||990.10 E oimais ben pode dizer / tod’ome que esto souber / que o mundo non á mester||990.25 que Deus, que prês mort’e paixon, / o salve, que én poder á||991.14 e quen sas manhas ben cousir / pode jurar, ..., / que toda-las Deus acabou||993.11 e por valença lhi diran / que ben Valença gaanhou||993.13 e o bon rei Valença ten / que, ..., / rei de Valença lhi diran||995.5 e sei ja esto, se Deus me perdon: / que nunca Deus gran coita quiso dar||996.9 mais, porque sei que mi-o estraiará, / sol non lho digo||998.2 Des quand’eu a mia senhor entendi / que lhe pesava de lhe querer ben||998.10 veed’, amigos, que ben m’én guardei||1003.2 Dis[s]eron-vos, fremosa mia senhor, / que me non mat’a mí o voss’amor||1003.6 ca me non mat’a min o voss’amor, / mais mata-me que o non poss’aver||1003.7 ca ben sei que vos disseron por mí / que me non mata voss’amor||1003.8 ca ben sei que vos disseron por mí / que me non mata voss’amor||1003.12 ca me non mata voss’amor as[s]i, / mais mata-me que mi-o non quer Deus dar||1003.13 E os que cuidan que mi buscarán / per i mal vosc’...||1003.16 des i entendo que non poderei||1003.18 que me non mata voss’amor de pran, / mais mata-me, senhor, que o non ei||1004.5 ca tan gran ben mi quer / que ben vos dig’eu, ..., / ..., que non ei de cuidar: / ...||1004.7 non querria meu dano por saber / que podia per i meu ben aver||1005.1 – Un á que diz que morrerá d’amor / o voss’amigo||1005.9 – Ai minha filh’, entenderá quen-quer / que vos teedes por el sa razon||1006.4 e non queredes ja / que o veja e el morr’, eu o sei, / por mí d’amor||1006.9 pero sei eu que guarrá se me vir||1008.1 Dizen, amigo, que outra senhor / queredes vós sen meu grado filhar / por mi fazerdes con ela pesar||1008.5 ca ja todas saben que sodes meu / e nen ũa non vos querra por seu||1009.2 O que soia, mia filha, morrer / por vós dizen que ja non morr’assi||1009.5 mais, se o queredes veer morrer, / dizede que morre por vós alguen||1009.10 mais, se queredes que moira por vós||1009.16 mais, se queredes que moira d’amor||1009.19 ca, se souber que por vós morr’alguen, / morrerá, filha, querendo-vos ben||1010.2 o que mi gran ben quer / diz que deseja comig’a falar / máis d’outra ren que omen pod’osmar||1011.3 ricas e nobres dizen que seran||1011.4 e meu amigo ben sei que fara / un cantar en que dira de mí ben||1011.20 e sei eu ben / que non cuidava ja en outra ren||1015.1 Os que dizen que veen ben e mal / nas aves e d’agoirar preç[o] an / queren corvo seestro quando van / alhur entrar||1015.5 e digo-lhis eu al: / que Iesu Cristo non me perdon / se ant’eu non queria un capon / que ũ[u] [mui] gran corvo carnaçal||1015.8 E o que diz que é mui sabedor / d’agoir’e d’aves, ..., / quer corvo seestro sempr’ao partir||1015.12 e por én dig’eu a Nostro Senhor / que El[e] me dé, ..., / capon cevado pera meu jantar||1015.20 e o agoirador torpe que diz / que máis val o corvo que a perdiz||1017.2 Entend’eu, amiga, per bõa fe, / que avedes queixum’, ..., / de voss’amigo||1017.10 e tenho que é mal||1017.14 non sera ben / e sei que faredes end’o melhor||1018.3 O meu amigo, ... / ..., / se cuidou el que o foss’eu rogar||1018.4 se lh’eu souber que o assi cuidou, / farei que en tal coita o tenha / por mí Amor que rogar me venha||1018.5 farei que en tal coita o tenha / por mí Amor que rogar me venha||1018.8 E, pois que o meu amigo souber / que lh’esto farei||1018.9 non atenderá / que o eu rogue||1018.15 mais que eu non quiser que seja assi||1019.2 ca sab’el que vos fazen entender / que foi, amiga, de vós mal dizer||1019.3 ca sab’el que vos fazen entender / que foi, amiga, de vós mal dizer||1019.5 mais voss’amigo diz end’o melhor: / que de quanto disse de vós e diz / vó-lo julgad’assi come senhor||1019.7 ca diz que non quer i outro juiz||1019.15 Rogou-m’el muito que vos jurass’eu / que nunca disse de vós senon ben||1019.16 Rogou-m’el muito que vos jurass’eu / que nunca disse de vós senon ben||1021.7 Mui gran temp’á, e tenho que é mal, / que vos non oi ja cantar fazer||1022.9 e dizen-mi que verra / mui ced’; ...||1023.5 e ora ja dizen-mi del que ven||1024.2 ca diz que nunca lhi fiz ben||1024.5 dizede-lhi ca lhi dig’eu assi: / que se venha mui ced’...||1024.6 dizede-lhi ca lhi dig’eu assi: / que se venha mui ced’e, ... / ..., que sera como Deus quiser||1024.10 dizede-lhi que lhi mand’eu dizer / que se [venha mui ced’...]||1024.13 Queixa-s’el e diz que sempre foi meu||1024.15 e non lhi fiz ben e ten que mal é||1024.16 mais dizede-lhi vós que lhi dig’eu / que se venha [mui] ced’...||1025.7 Queixades-vos que sempre fostes meu, / amig’, e vos leixo por mí morrer||1026.3 e mui ben creo que ja co[n] el é||1026.8 ca do mandadeiro sei eu mui ben / que, ..., / que se verra máis cedo que poder||1026.14 E sempre catan estes olhos meus / per u eu cuido que á de viir / o mandadeir’, ...||1027.3 porque sabedes que vos desej’eu, / queredes-vos ir morar con el-rei||1028.3 e os que saben que o diz assi / teen que ei eu que lhi gradecer||1028.4 e os que saben que o diz assi / teen que ei eu que lhi gradecer||1028.6 ca mi sei eu que mi paresco ben||1028.9 e te[e]n que mi faz mui grand’amor / e que ei [eu] muito que lhi gracir||1028.10 e te[e]n que mi faz mui grand’amor / e que ei [eu] muito que lhi gracir||1028.16 teen ben quantos me lh’oen loar / que eu muito que [lhi] gradecer ei||1029.6 e semelha-mi que non ést’assi||1030.13 ca mui ben sei eu que non fezestes / o meio de quanto vós dissestes||1031.3 e non vos fig’én ren / porque cuidava que non era ben||1031.7 Vós dizedes que o que meu mal for / non queredes||1032.6 se souberen que mi queredes ben, / quite sodes de nunca mi falar||1032.16 Do que me guarda tal é seu cuidar: / que amades, amig’, outra senhor||1033.5 e, quando lh’eu rogo muit’e digo / que se parta de mí tal ben querer||1033.8 Se mi quer falar, digo-lh’eu logo / que mi non fale||1034.7 Dizedes-mi que, ... / ..., / que faredes sempre quant’eu quiser||1034.20 Se assi for, por mí poden dizer / que eu fui a que semeou o sal||1035.1 Diz meu amigo que, u non jaz al, / morre, ca non pod’aver ben de mí||1035.4 e diz assi: / que o mat’eu e que faço mui mal||1035.4 e diz assi: / que o mat’eu e que faço mui mal||1035.5 mais onde ten el que o mato eu / se el morre por lh’eu non dar o meu?||1035.10 e diz que o mato a mal-fazer||1035.13 Diz que tan muito é coitado d’amor / que ren de morte non o tornará||1035.20 mais ben sei eu / que a sanha toda é sobre-lo meu||1036.3 dizen-mi que lhas queredes filhar||1038.3 Quer meu amigo de mí un preito / que el ja muitas vezes quisera: / que lhi faça ben||1038.7 E digan-lhi por mí que non tenha / que lho eu vou por mal demorando||1038.8 E digan-lhi por mí que non tenha / que lho eu vou por mal demorando||1038.21 E ben sei del que non cataria / o que m’end’a mí depois verria||1039.2 Diz, amiga, o que mi gran ben quer / que nunca máis mi ren demandará||1039.4 Diz, amiga, o que mi gran ben quer / que nunca máis mi ren demandará, / ..., / e, ..., que me servirá||1039.6 e vedes ora com’é sabedor / que, ..., / log’el querra que lhi faça melhor||1039.7 log’el querra que lhi faça melhor||1039.8 Mui ben cuid’eu que con mentira ven||1039.9 pero jura que mi non quer mentir||1039.10 mais diz que fale con mig’...||1039.16 pero diz el que non quer al de min / senon falar mig’, ...||1040.8 Faria-lho mui de grado / porque sei que me deseja||1041.10 que lho non poden per ren entender / o[s] que cuidan que a guarda[n] mui ben||1042.2 e non sei que vos i / faça||1042.8 Ren non vos pode de morte guardar / e sei ben que morr[er]edes por mí||1042.14 ben sei que sera assi||1042.20 E rog’a Deus, ..., / que El me leix’end’o melhor fazer||1043.2 Alguen vos diss’, amig’, e sei-o eu, / ..., que falei / con outr’omen||1043.7 Alguen sabe que mi queredes ben||1044.2 Amigas, o que mi quer ben / dizen-mi ora muitos que ven||1044.7 O que eu amo máis ca min / dizen que cedo sera aqui||1044.12 O que se foi d’aqui muit’á / dizen-mi que cedo verra||1045.8 – Disseron-mi ora, ..., / que vos trage dõas de Portugal||1045.13 – Dizen, amiga, que non ven o meu / amigo||1045.19 E ben sei eu [que] des que el veer / averei dõas e quant’al quiser||1047.2 Amigo, queredes-vos ir / e ben sei eu que mi averra||1047.16 mais a quantos eu ja souber / que veeren d’u el-rei for, / a todos eu preguntarei / [como vos vai en cas d’el-rei]||1048.4 mais non lhe digan que morri assi||1048.8 Por nulha ren non me posso guardar / que non moira ced’e con gran pesar||1049.3 saberedes, amigo, que vos digo verdade||1049.6 dizede-lhi que mente e dizede-lhi que mente!||1049.6 dizede-lhi que mente e dizede-lhi que mente!||1050.2 disseron-vos que me viron falar / con outr’ome por vos fazer pesar||1050.5 e por én rog’eu a Nostro Senhor / que confonda quen vo-lo foi dizer||1050.8 Ja vos disseron por mí que falei / con outr’om’...||1050.9 Ja vos disseron por mí que falei / con outr’om’e que vos non tiv’en ren||1050.12 e roga-lo-ei / que cofonda quen vo-lo diss’assi||1050.15 Sei que vos disseron, ..., / que falei con outr’om’...||1050.16 Sei que vos disseron, ..., / que falei con outr’om’...||1050.19 mais rog’a Deus, ..., / que cofonda quen vos atal razon / diss’, ...||1050.21 mais rog’a Deus, ..., / que cofonda quen vos atal razon / diss’, ..., / e que cofonda min||1051.10 ca o levou de min sen meu prazer / e ora ten que o levará assi||1051.14 E ben sei eu dela [o] que dira: / que non fiz eu por el quant’ela fez||1051.16 e, pero ten ben que o avera, / mal i sera [quando lho eu filhar / mui sen seu grad’e non a preguntar]||1053.8 E, pois vos ides, sabiádes / que nunca maior pesar vi||1054.2 – Rui Martĩiz, pois que est’[é] assi, / que vós ja máis quisestes viver / en Leo[n] e nos veestes veer, / dized’agora vós un preit’a min||1056.5 e d’ũa ren soo [eu] sabedor: / que mi valera mui máis non veer / eu vós||1056.7 E a mia coita sei que non á par / antr’as outras coitas que d’amor sei||1057.3 e, pois assi é, que agora d’ir / an u vos non vejan, sei eu mui ben / que non poden os meus olhos veer, / ..., d’al veer prazer||1057.5 sei eu mui ben / que non poden os meus olhos veer, ..., d’al veer prazer||1059.4 tenh’eu que seria razon / de mi fazerdes aver algun ben / de vós||1060.6 – Cuidei en vós e (por esto guari) / que non vivera ren do que vevi||1060.14 Creede, lume destes olhos meus, / que, ..., / ..., nunca vi prazer||1064.4 Ai Deus, e quen mi tolherá / gran coita do meu coraçon / no mundo, pois mia senhor non / quer que eu perça coita ja?||1065.16 E Deu-lo sabe, mia senhor, / que, ..., / ca mi seria mui melhor / mia morte ca mia vid’...||1066.6 Por én vos rog’, Amor, que me leixedes / viver||1066.8 ca eu ben sei que vós poder avedes / de mi fazerdes, se quiserdes, ben||1066.13 mais dereit’é que mi mostredes / o mui gran ben que podedes fazer||1067.2 pois assi Deus quer / que ja eu sempre no meu coraçon / deseje de vós ben||1067.5 rogar-vos-ei, por Deus, ..., / que vos non pes de vos eu muit’amar||1069.2 Pero me vós dizedes, mia senhor, / que nunca per vós perderei / a mui gran coita||1069.6 al cuid’eu de vós e d’Amor: / que mi averedes mui ced’a tolher / quanta coita me fazedes aver||1074.27 ca ũa ren sei eu dela, de pran: / que, ..., conhocer-lh’-an / melhoria quantas no mundo son||1074.38 creede-m’én se vos prouguer: / que non digades que ides amar / bõa dona||1074.38 que non digades que ides amar / bõa dona||1075.14 Preguntan-m’en puridade / que lhis diga én verdade||1075.20 Andan-m’assi preguntando / que lhis diga por que ando / trist’, ...||1076.3 pero direi que min ven en cuidar||1082.5 quero-vos agora rogar, / mia senhor, ..., / que vos non pes de vos amar||1083.1 Cuidades vós que mi faz a mí Deus / por outra ren tan muito desejar / aquesta dona||1083.10 senon porque ouv’El [mui] gran sabor / [de] que sofr’eu, con estes meus, pesar||1086.8 E sabe Deus e Santa Maria / que non am’eu tant’al eno coraçon / quant’amo vós||1088.2 Muitos me veen preguntar, / senhor, que lhis diga eu quen / ést’a dona que quero ben||1088.6 e con pavor de vos pesar / non lhis ouso dizer per ren, / senhor, que vos eu quero ben||1088.18 non lhis ouso dizer por mí, / per ren, que por vós moir’assi||1089.1 Senhor, vej’eu que avedes sabor / de mia morte veer e de meu mal||1089.5 rogar-vos quero, por Nostro Senhor, / que vos non pes o que vos rogarei||1089.8 E ben entend’eu no meu coraçon / que desejades mia mort’a veer||1089.13 Mui ben sei eu que avedes pesar / porque sabedes que vos quer’eu ben||1089.14 porque sabedes que vos quer’eu ben||1089.15 porque sabedes que vos quer’eu ben / e que vos praz de quanto mal mi ven / por vós||1090.14 Se per ventura vej’eu apartar / os que eu sei que vos poden veer||1093.3 e, pois Deus quis que inda non morreu / e a vós pesa de lh’eu querer ben||1093.5 e, pois Deus quis que inda non morreu / e a vós pesa de lh’eu querer ben, / que me quera ja mal||1093.8 Por Deus vos rogo, mia madre, perdon, / que mi-o leixedes ũa vez veer||1094.1 – Farei eu, filha, que vos non veja / voss’amigo||1094.3 – Ca me dizen que é entendedor / voss’...||1096.1 Sei ben que quantos eno mund’amaron / e aman, todo-los provou Amor||1097.5 mais pero sei eno meu coraçon / que non averia coita d’amor / se esta dona fosse mia senhor||1097.7 Mais esta dona nunca quis que seu / fosse||1097.14 e, pois quis Deus assi, / que por seu nunca me quis receber||1097.16 se, meus amigos, podess’én põer / que fosse seu||1098.6 ca vos non quer’eu máis desto rogar, / meu Senhor Deus, ..., / que mi-a façades aver por senhor||1098.8 Esta dona, que mi faz muito mal / porque non quis nen quer que seja seu||1098.19 ca sei que non é tan forços’Amor / que me mate se m’achar con senhor||1099.14 mais sei que non viverei des aqui||1099.23 pesa-mi que diran: ...||1100.16 que sei que non son pera min||1100.18 pero cuid’eu, se as filhass’assi, / que tal á no mundo a que pesaria||1100.24 non vos dig’ora que o non faria||1100.27 e pero creede, ..., / que non ést’oj’outra no mundo nada, / ..., que eu sábia amar||1100.30 e por aquesto vos venho rogar / que eu seja voss’ome esta vegada||1104.2 Senhor fremosa, oi eu dizer / que vos levaron d’u vos eu leixei||1107.13 e por én sei que non / perderei coita mentr’eu vivo for||1107.20 e ben sei / que d’ũa destas coitas morrerei||1108.8 E por aquesto, ..., / entendo ja que nunca perderei / a maior coita do mundo que e||1109.1 Muitos dizen que gran coita d’amor / os faz en máis de mil guisas cuidar||1109.9 E, se oj’ome á cuidados, ben sei, / ..., / que eu devia cuidados aver||1109.19 E d’Amor sei que nulh’omen non ten / én maior coita ca mi por vós ven||1110.4 juran que morren por elas d’amor||1110.5 e elas saben pois que non é assi||1110.9 E aqueles que ja medo non an / que lhis faça coita sofrer amor / veen ant’elas||1110.16 E os ben desamparados d’amor / juran que morren con amor que an||1110.19 ja elas cuidan que veen mentir||1110.26 mais, por aqueles que o jurad’an / cuidan-s’elas que todos taes son||1111.8 ca muitos vej’a que ouço dizer / que d’Amor viven coitados, non d’al||1112.1 Dizen-mi ora que nulha ren non sei / d’ome coitado de coita d’amor||1113.9 pero o preit’esté: / que lhis diga por quen trob’e quen é||1113.14 Preguntan-m’, ..., / que lhis diga quen ést’a que loei / en meu trobar||1114.14 Por esto non poss’eu razon achar / como a veja nen sei que fazer||1115.14 ben terrei, mia senhor, / que á un an’ou máis que ala tardei||1115.20 ca, se un dia en meos meter / que vos non veja, log’ei de teer / que á mil dias que sen vós morei||1115.21 log’ei de teer / que á mil dias que sen vós morei||1116.1 Ben vej’eu que dizia mia senhor / gran verdade no que mi foi dizer||1116.5 e terria-lho por grand’amor: / que sol quisesse comigo falar||1116.7 E ben entendo que baratei mal / do que lhi foi dizer||1116.13 E ben entendo que fiz folia||1117.5 dizen que máis d’oito dias non á||1117.6 dizen que máis d’oito dias non á, / e a mí é que máis d’un an’i á!||1117.8 Mais de pran non lhe-lo poss’eu creer / aos que dizen que tan pouc’á i / que m’eu, ..., parti||1119.21 de que posso eu ben dizer sen pavor / que non ficou [a]tal nos cristãos||1120.10 e en sobervia lho quer’eu meter / que o faça se o fazer poder||1120.15 non se pode meu amigo guardar / que me non aja pois muit’a rogar||1121.3 Jurava-mi o meu amigo, / ..., / que nunc’alhur viveria / sen mí||1121.8 u m’el jurou que morria / por mí||1121.14 mais sei que me non queria / tan gran ben como dizia||1121.19 ca sei que mi non queria / tan gran ben [como dizia]||1122.5 E dissera-lh’eu, ..., / que se veesse cedo||1122.8 E dissera-lh’eu, ..., / que, ..., / ca se [perderia migo]||1123.10 Enviar quer’eu, velida, / a meu amigo que seja / en Santa Marta na ermida / migo led’...||1123.25 Sei que non sab’a mia manha||1125.16 e creede-mi o que vos direi: / que nunca vi maior pesar / de me partir||1126.8 Vej’eu, senhor, que vos faç’i prazer||1126.17 atá que Deus vos meta en coraçon / que me queirades caber a razon||1126.18 pero sei ben que pouco viverei||1129.9 e sei / que per Amor é quanto mal eu ei / por vós, senhor||1132.3 mais ben o sab’ora Santa Maria / que non foi per vosso mal||1134.8 por én guisaron que non podesse / a Santa [Maria ir]||1136.4 e venho-vos por esto preguntar / que me digades, ..., / por que mi andades tan triste chorando||1136.8 e creo que por én / algũu amigo queredes gran ben||1137.7 Ca novas mi disseron que ven o meu amigo||1138.3 e quero-vos dizer / que vos non pes de m’el viir veer||1140.14 Porque oi sempre dizer d’u ome muit’amou molher / que se non podia end’ir||1143.2 Rogar-vos quer’eu, ..., / que mi non digades oje mal se eu for / a Bonaval||1143.5 rogar-vos-ei, / por Deus, que mi non digades mal||1144.2 vedes que vos digo: / que non faledes ao voss’amigo / sen mí, ai filha fremosa!||1144.5 rogo-vos eu que nunca lhi faledes / sen mí, ai [filha fremosa!]||1145.24 e cuido que vai ledo por én||1149.5 mais non quis oje mia madre que fezess’end’eu a ida||1150.3 vin-vo-lo rogar: / que me leixedes ala ir / a San Servand’, ...||1153.9 E pero m’aguardan que o [eu] non veja||1154.2 e por én / á-mi jurado que polo meu ben / me quis||1154.4 mais eu ben creo que non ést’assi||1154.5 ante cuid’eu que moira el por mí / e eu por el||1154.9 e logo disse, por me non pesar, / que por meu ben me soube tant’amar||1154.14 Aquel dia que se foi mi jurou / que por meu ben me sempre tant’amou||1154.19 Par San Servando, sei que sera assi||1156.1 Diz meu amigo que lhi faça ben||1156.3 eu por ben tenho de que lh’aqui vin / po-lo veer||1156.9 e tenh’eu que d[e] o veer / é mui gran ben||1156.15 e tenh’eu de que o vi ja / que lh’é gran ben||1156.16 e el[e] ten que non||1156.16 e tenh’eu de que o vi ja / que lh’é gran ben||1158.13 El me rogou que lhi quisesse ben||1158.14 e rogo a Deus que lhe dia por én / coitas d’amor||1159.3 esto sei ben, que morrerá por mí||1159.9 e sei que [por mí] morrerá||1159.13 Sabe mui ben que non á de guarir / o meu amigo||1160.26 A San Servand’irei dizer / que me mostre de vós prazer||1162.4 Que mi-o digades gracir-vo-lo-ei||1168.2 quen amigo á que Deus lho amostre||1168.5 quen amig’á que Deus lho aduga||1172.7 ca, u a máis servid’avia, non / quer que a veja nen lhi quera ben||1173.19 E, se prouguesse a Deus que foss’as[s]i, / non me fezesse outro ben des ali||1175.1 Rogo-te, ai Amor, que queiras migo morar||1175.4 Rogo-te, ai Amor, que queiras migo seer||1176.9 Amor, gradesco máis d’outra ren, / ..., / que te non quiseste partir de min||1177.7 se non, ben certa seede, senhor, / que morrerei||1184.13 E, pois Deus quis que eu fosse u m’el visse||1185.2 e tenho que ven i, / mia madre, o meu amigo||1185.5 e tenho que i ven, / mia madre, o [meu amigo]||1186.7 – Cuid’eu, mia filha, no meu coraçon, / das barcas novas que aquelas son / en que se foi voss’amigo d’aqui||1189.3 e rog’a Deus que mi perçades i||1191.2 nen soub’i que x’era pesar / a que seu amigo non viu||1191.9 sei eu que lho non fez veer||1192.4 rog’eu a Deus, ..., / que vos faça tan ledo seer migo / quan leda fui oj’eu||1194.9 E sei, amigo, destes olhos meus, / ..., / que vos faz[en] en gran coita viver||1196.6 mais vedes que perdi al: / ...||1197.4 d’averdes donas por entendedores / mui fremosas, quaes sei que á i||1197.24 fiz-lhe dizer que non dezia nada / com’or’a ti desta tençon farei||1197.33 – Juião, tu deves entender / que o mal vilan non pode saber / de fazenda de bõa dona nada||1199.1 Diz meu amigo que eu o mandei / ir, amiga, quando s’el foi d’aqui||1199.9 dizen os que o viron, com’el diz, / que o mandei ir||1199.15 E que gran torto que m’agora ten / en dizer, amiga, per bõa fe, / que o mandei ir!||1201.3 que me demandou / que o foss’eu veer / a la font’u os cervos van bever!||1206.2 Preguntar-vos quer’eu, madre, / que mi digades verdade, / se ousará meu amigo / ante vós falar comigo||1211.10 E, pois mi Deus fez tal mandad’aver / qual desejava o meu coraçon, / madr’e senhora, se Deus mi perdon, / que vos quer’eu [o] mandado dizer||1211.22 ca sei que vos praz de meu ben||1214.3 ca mi dizen que se quer ir d’aqui?||1215.6 ben sei / de mí que log’eu mui leda serei||1215.10 E atal preito m’era mui mester, / ..., / e quanto o meu amigo quiser / e que mi-o mande mia madre fazer||1216.5 qual vos ora quero dizer: / que non fezeron des enton / os meus olhos se chorar non||1216.8 nen ar quis o meu coraçon / que fezessen se chorar non||1219.11 porque viu que mi prazia, ar disse-m’outra vez enton: / ...||1219.14 porque viu que mi prazia, ar começou-m[e] a falar: / ...||1219.17 porque viu que mi prazia, ar começou-[me] a dizer: / ...||1220.7 E ben sei [eu] de pran que por meu mal / me fez[o] Deus tan fremosa nacer||1220.19 E, pois Deus quer que eu moira por én||1220.20 sábian que moiro querendo-lhi ben||1221.3 do que mi fez creer mui gran sazon / que mi queria ben de coraçon||1221.7 E dizia que perdia o sén / por mí||1221.9 e dizia que morria d’amor / por mí||1221.10 e dizia que morria d’amor / por mí e que non podia guarir||1221.15 e jurava log’i / que non sabia conselho de sí / por mí||1221.16 e jurava log’i / que non sabia conselho de sí / por mí e que non podia guarir||1223.13 – Porque sei que mi queredes [gran] ben, / falade migo||1224.2 Disseron-vos, meu amigo, / que, ..., / fui eu con outren falar||1224.14 Se vós por verdad’achardes, / meu amigo, que é assi||1227.7 Queredes que toda via / eno voss’amigo fale / vosc’...||1227.9 Queredes que toda via / eno voss’amigo fale / vosc’e, se non, que me cale||1227.14 Amiga, sempre queredes / que fale vosc’...||1227.16 e cuidades / que poss’eu||1229.10 e ide-lhi dizer / que lhi non pes||1229.12 e, pois el souber esta razon, / sei eu que log’aqui migo sera||1229.20 E, pois veer meu amigo, ben sei / que nunca pode per mí saber al||1230.5 no cantar que diz que fez||1230.16 cuid’eu que entend[er]ei, / ... / ..., [se o por mí fez]||1231.15 E vós faredes, pois en voss’amor / vos esforçades tanto [e]no seu, / [qu]e vós vos acharedes én peior / ca vós cuidades, e digo-vo-l’eu||1231.18 e sei que tenh’e[n] el e el que ten / en min||1231.18 e sei que tenh’e[n] el e el que ten / en min||1232.6 E ben vos digo, se el morr’assi, / que non viverei [ja máis] des ali||1232.7 Amiga, sei [ben] que non pod’aver / meu amig’arte de migo falar||1232.18 mais, amiga, per quen o sabera / que lho eu mando, ou quen lho dira?||1232.20 – Eu, amiga, o farei sabedor / que, ... / ..., / que falará vosco quando quiser||1233.1 Sei eu, donas, que non quer tan gran ben / om’outra dona com’a mí o meu / amigo quer||1233.7 Porque lhi dixi que nunca veer / me poderia, quis por én morrer||1233.15 mai-la que vos disser / que ama tant[o] om’outra molher / mentir-vos-á||1233.20 E ben vos poss’eu en salvo jurar / que outr’ome vivo non sab’amar / dereitamente||1234.6 E sei, filha, que vos trag’enganada / con seus cantares||1234.13 e veredes / que logo me met’en vosso poder||1234.19 – Coidades vós, madre, que é tan sage / que podess’el con mig’esso põer?||1237.15 e que sabedes vós que sei eu quen||1238.1 Amiga, dizen que meu amig’á / por mí tal coita||1238.13 Dizen que é por mí coitad’assi||1240.5 – Amiga, quand’eu vir que é guisado, / valer-lh’-ei||1240.9 – Per bõa fe, amiga, ben vos digo / que u estava mig’en vós falando / esmoreceu||1241.1 Amigo, sei que á mui gran sazon / que trobastes sempre d’amor por mí||1241.3 e ora vejo que vos travan i||1241.11 e por én des aqui vos [jur’e] digo / que eu vos quero dar razon d’amor||1241.13 E sabe Deus que desto nulha ren / vos non cuidava eu or’a fazer||1242.4 dizen que lh’entenden o grand’amor / que á comig’, ...||1242.7 E ben vos digo que des que oi / aquestas novas sempre trist’andei||1242.17 pois ben sabedes vós de mí que non / poss’eu sen el viver||1243.6 e ben vos digo que non á máis i||1245.1 Amig’, entendo que non ouvestes / poder d’alhur viver||1245.10 ca, u vos fostes sen meu mandado, / jurei que nunca vos fezesse ben?||1245.15 ca jurei, tanto que fostes ido, / que nunca ja máis vos fezesse ben||1246.5 Ca vos direi de qual guisa o vi: / que, sen vosso ben, creede per mí / que lhi non pode ren morte tolher||1246.6 creede per mí / que lhi non pode ren morte tolher||1246.12 ca ben vistes quanto lhi defendi / que se non foss’, ...||1246.23 per bõa fe, que mi non prazera, / pero d’el morrer non mi praza én||1247.10 non quisera que veessedes i||1248.1 Madr’, o que sei que mi quer mui gran ben / e que sempre fez quanto lh’eu mandei / (e nunca lhi desto galardon dei, / mia madre) ven||1249.1 Ora veerei, amiga, que fara / o meu amigo||1249.16 e digo-vos que me guardan assi||1250.15 E ben sabedes camanho temp’á / que m’eu daquest’, amigo, receei / en que somos||1251.2 Ai meu amigo, pero vós andades / jurando sempre que mi non queredes / ben||1251.5 entenden elas ca vos pejurades / e que queredes a mí tan gran ben / com’elas queren os que queren ben||1251.8 E pero vós ant’elas jurar ides / que non fazedes quanto vos eu mando||1251.10 quanto lhis máis ides en min falando / atant’en[ten]den máis que lhis mentides||1251.16 ca o cantar vosso de maestria / entenden elas que por mí foi feito||1252.12 nembrar-se devia / de que muito m’erra||1255.20 senon assi com’eu digo: / que nunca vissen amigo / tan desejado d’amiga||1256.9 – Tant’era vossa queixosa / que jurei en San Salvador / que nunca vos fezess’amor||1257.2 Madr’, enviou-vo-lo meu amigo / [o]je dizer que vos veeria / se ousass’...||1257.19 E sei ben que non é tan ousado / que vos el veja sen vosso grado||1259.1 Por Deus, que vos non pes, / mia madr’e mia senhor, / d’ir a San Salvador||1261.8 e sei / que mi pesava mui de coraçon||1261.13 San Salvador sabe que assi é||1263.5 ca sei que non posso guarir, / per nulha ren, se a non vir||1263.24 Quen me pod[er]ia valer / senon Deus, a que rogarei / que me guise d’ir||1265.6 se o el-rei sigo non levasse, / mui ben creo que migo ficasse||1266.6 ca sei que mal i verra én||1267.10 ca sei que non pod’acabar / nen ũa ren que el veja||1269.1 Por Deus vos rogo, madre, que mi digades / que vos mereci||1270.2 Disseron-m’agora do meu namorado / que se foi sanhud’e sen o meu mandado||1270.5 Sabe-o San Leuter, a que o eu roguei, / que o non mereci||1271.6 Sabe-o San Leuter, a que o eu roguei, / que o non mereci||1272.5 e manda-vos esto rogar per mí: / que perça ja de vós med’e pavor||1273.6 porque non sei que é / del, amigas||1274.6 ca ja lhi diss’eu que se partiss’én||1274.7 ca ja lhi diss’eu que se partiss’én / e, se á coita, que a sofra ben||1274.8 – Tenh’eu, amiga, que prol non vos á / d’o voss’amigo ja morrer assi||1274.10 ante tenho que o perdedes i / se per ventura vosso ben non á||1274.17 e ben sei que por mal vo-lo terran, / amiga, se vosso ben non ouver||1276.6 ca nunca tan cedo verrei / que eu non cuide que muito tardei!||1276.8 – Amigo, rogo-vos aqui / que mui cedo vos venhades!||1276.10 Ca sei ben que sera assi||1276.20 E, senhor, sempre cuidarei / que tardo muito, e que farei?||1277.5 «Nostro Senhor, / oj’eu foss’aventurada / que oiss’o meu amigo / com’eu este cantar digo!»||1281.7 Tan muito mi dizen que é coitado / por mí||1281.14 e non ar quis que comigo falasse||1281.15 e ora jura que ja se quitasse / de gran sandic’en que m’ante falava||1281.19 E jura ben que nunca mi dissesse / de lh’eu fazer ren que mal m’estevesse||1282.3 porque dizen que meu amigo ven||1282.5 mais a quen me vir querrei parecer / triste quando souber que el verra||1283.3 pois que me mandou / que foss’eu con el[e] ena sagraçon / fazer oraçon / a San Treeçon||1284.2 En San Momed’, u sabedes / que viste-lo meu amigo, / oj’ouver’a seer migo||1285.2 Fui eu, madr’, a San Momed’u me cuidei / que veess’o meu amig’, ...||1287.2 ca m’enviou mandado que se vai no ferido||1287.5 ca m’enviou mandado que se vai no fossado||1287.7 Ca m’enviou mandado que se vai no ferido||1287.10 Ca m’enviou mandado que se vai no fossado||1292.17 Rog’eu Santa Cecilia e Nostro Senhor / que ach’oj’eu i, madr’, o meu traedor||1293.3 disseron-mi que sa coita sempr’avanta / por mí||1293.5 e dizen-mi que é coitado / por mí o perjurado||1302.5 ben sei que meu amig’i verria / por me veer e por falar migo||1303.2 ca me dizen que ven i, / a Santa Maria de Reça||1303.5 ca sei que ven i de grado||1303.8 ca mi dizen que chegou / a Santa Maria de [Reça]||1304.11 Ja jurei noutro dia, ..., / que non foss’a la ermida se ante non foss’i||1305.3 ca mi jurou que morria / por mí||1306.8 Muito per-desej’eu / que veesse meu amigo||1306.10 Muito per-desej’eu / que veesse meu amigo, / ..., / e que falasse comigo||1307.6 non vos entendan, per ren que seja, / que vos eu mand’ir u vos el veja||1308.3 e por én tenh’eu que venha||1308.5 non tem’eu del que non venha||1308.7 ca mi diss’o mandadeiro que é por mí mui coitado||1308.12 Atende-lo quer’eu, madre, pois m’el mandad[o] envia, / que se verria veer migo en Far’, en Santa Maria||1308.16 Que el log’a mí non venha non tenh’eu per ren que seja||1308.17 Que el log’a mí non venha non tenh’eu per ren que seja, / nen que muito viver possa en logar u me non veja||1309.4 e lhi ben dizer podesse / que veesse falar migo||1310.8 Este queixume te venh’or dizer: / que me non queiras meu sono tolher||1311.7 e diz que morte lhe foi voss’amor / des que vos el vira||1313.9 Tan trist’estava que ben entender / pode quen quer que o vir que trist’é||1316.16 Grav’é de creer / que eles, ..., / manden taes panos vender||1317.7 El i entende que a ten adubada||1318.3 e ten que lh’ia melhor alen mar / que lhe vai aqui||1318.5 e por esto diz que se quer tornar / u, gran temp’á, serviu e afanou||1318.7 Ten el que faz der[e]it’en se queixar||1319.6 jurando-lhe ante que, a bõa fe, / non na er le[i]xe como a leixou||1319.14 a bõa fe lhe conven a jurar / que a non le[i]xe en neun tempo ja||1320.16 Ca o meestre entende ja, / se decaer, que lh’é cajon / antr’os que leterados son||1321.2 Un cavaleiro me diss’en baldon / que me queria põer eiceiçon / mui agravada||1322.6 sempre me diz que está embargado / de tal guisa que me non pod’oir||1322.12 ca ja me disse que me non compria / d’ir per d’ant’el||1326.13 por end’a ti conven, / ..., / ..., / que punhes sempre, ..., / seeres partido de torpidade||1326.15 Non entendas que fazes i cordura||1326.17 Non entendas que fazes i cordura / d’ires as[s]i come torpe entençar / atrevendo-t’e que sabes trobar||1327.7 rogo eu a Deus que sejades privado / do bispado e de quant’al avedes||1327.14 fio per Deus que privado seredes / per este Papa||1327.16 quen dovidaria / que non tiredes gran prol||1327.17 quand’el souber que, pelo vosso sén, / el-rei de vós máis d’outro bispo fia?||1327.24 quen duvidará / que vo-l’esalcen en outra contia?||1328.5 entender pode, ..., / que, ..., / non pod’aver i nen ũu partimento||1328.12 ben pod’entender / en tod’aquesto, ..., / que ben ali u vós casar queredes / non se partirá||1329.12 ca entend’el que se dev’a sentir / de mal dizer||1329.21 outorgad’ora, senhor, ..., / ..., / que o poedes tod’o voss’à vista||1330.10 pero, amigos, diz que me quer ben||1332.30 – Ja Don Foan, por mal que mi quer, diz / que nego quant’ei||1332.37 ja eu [son] certo [e] fiz / que do vosso non é cousa negado||1333.10 Non no posso end’eu partir, / ..., / que se non queix’ende al rei||1333.16 Tan cruamente e tan mal / diz que foi ferido enton / que teedes i cajon||1334.3 e diz que, ..., / que parar-se quer a tod’alvoroço||1334.8 Diz que, ..., / sab’el do mouro que ome comprido / é pera parar-s’a todo ruido||1334.9 sab’el do mouro que ome comprido / é pera parar-s’a todo ruido||1334.11 Diz que, ..., / sab’el do mouro que ome comprido / é pera parar-s’a todo ruido, / e que sabe que tal é seu talante||1334.11 e que sabe que tal é seu talante||1334.15 El diz do mouro que sabe que ten o / seu coraçon en se parar a feito||1334.15 El diz do mouro que sabe que ten o / seu coraçon en se parar a feito||1335.6 per maestr’Ali, de que aprendi / que lhi diss’Alvar Rodrig[u]iz as[s]i: / ...||1335.7 que lhi diss’Alvar Rodrig[u]iz as[s]i: / que ja tempo á que o mouro fodia||1335.13 ca maestr’Ali jura per sa fe / que ja d’Alvar Rodrig[u]iz certo é / que fod’o mouro como fode outr’ome||1335.14 que ja d’Alvar Rodrig[u]iz certo é / que fod’o mouro como fode outr’ome||1335.19 ca maestr’Ali diz que dias á / que sabe d’Alvar Rodrig[u]iz que ja / fod’este mouro a caralho cheo||1335.20 que sabe d’Alvar Rodrig[u]iz que ja / fod’este mouro a caralho cheo||1336.1 Dizen, senhor, que un vosso parente / vos ven fazer de seus serviços conta||1336.4 e dizer-vos, en maneira de fronta, / que vos serviu come leal servente||1336.7 certa resposta lhi devedes dar / u dis[s]er que vos servio lealmente||1336.9 Ca, se vos el quer fazer entendente / que vos serviu sen outra encoberta||1336.16 E, pois el cuid’a fazer-vos creente / que vos serviu come ome de parage||1338.2 Se vós, Don Foão, dizedes / que deverades de casar / con molher de maior logar||1338.10 Como quer que vós tenhades / que, ..., / deverades casar melhor||1339.8 Tal caparon vos conven / con tal pena que tragaes||1340.28 des i log’entendeu / que per coroa prol non tiraria||1340.31 log’i prometeo / que nunca per el máis estudaria||1341.17 diz que sabe que o pod’ensarrar / en tal logar||1341.17 diz que sabe que o pod’ensarrar / en tal logar||1342.23 conven que leix’a cura e atenda / a capelan igual da sa pessoa||1343.2 Pero el-rei á defeso / que juiz non filhe peito / do que per ant’el á preito||1343.8 Pero que é cousa certa / que el-rei pôs tal defesa / ond’a bon juiz non pesa||1343.10 dizen que, ..., / quen s’ajudar quer do Alho / faz barata d’alg’e dá-lho||1343.15 Pero en tod’ome cabe, / en que á sén e cordura, / que se agarde tal postura||1344.6 al m’er fez con sa perfia: / de noite, ..., / que tanges[s]e en péla fria||1344.16 ao demo encomendo / que o aja en sa comenda||1344.19 mais o que me del máis mata / é que no meu des[barato] / [ele] faz i gran barata||1344.25 Que mi á de poer no pao, / esto diz que viu na paa||1344.26 Que mi á de poer no pao, / esto diz que viu na paa||1346.15 E foi-s’el morar a Coira, / ..., / u coidamos que non viva||1346.18 e seu padre e seu linhage, / ..., / todos cuidamos que moira||1346.23 ca eu a seu padre ouví-lho: / que a lança do seu filho / eno coraçon a sente||1348.8 ben mi cuid’eu que a cunca lhis varra||1349.5 ca mi disse que queria / seer ante mal talhada / que aver corpo delgado||1350.9 [E] ainda d’al o fez mui melhor, / que lhi devemos máis a gradecer: / que nunca end’ouve seu padre sabor||1351.2 Vistes o cavaleiro que dizia / que Joan Moniz era?||1352.1 Jograr Saco, non tenh’eu que fez razon / quen vos pôs nome jograr||1352.20 ca vej’eu que citolar non vos oio||1353.3 Jograr Sac’, eu entendi, / ..., / que sen pan t’iras d’aqui||1357.15 e di / que faça i cobras por mí / ao que a dona matou||1366.4 que agora oiredes: / que lhi non dissesse mal / da sela nen do brial||1366.12 Non neg’eu que tregoa de’i / ao brial||1370.6 demais, dizia / que tercer dia / [...]||1374.5 e el non achou / que nen un preito del fosse mover / nen ben nen mal||1375.20 pera atambores ar dizen que non / achan no mund’outros sões melhores||1376.13 E, pois eu entendo que ren non valho / nen ei por outra bondad[e] a catar||1377.5 ante tenho que mercou mal||1377.7 e tenho que fez i mal sén||1377.20 ca diz agora sa molher / que este mercado non quer / caber||1382.17 diz que é mui corredor aficado||1382.20 jura que alçará voz a cantar, / que non á ja que dulte, mal pecado||1385.2 e dizen que vó-lo avedes||1385.4 e fazed’ora [a]tanto por mí, / ...: que o mooredes||1385.7 e, se vós virdes no mouro travar, / sei eu de vós que vos assanharedes||1385.10 e jurarei eu que vo-lo non vi / en tal que vós con o mour’escapedes||1385.17 e juran que, ... / ... / ..., / ca vo-lo iran so o manto cortar||1386.3 ca entend’eu dela que ben vos quer||1387.2 Ũa donzela jaz aqui [...] / que foi ogano ũa dona servir||1391.3 conselhar-vos-ei / que, ..., / que façades quanto vos eu direi||1392.6 ca vos direi que lhis ouço dizer: / que vós non devedes a descreer||1393.18 e disse-lhi que era de çafi||1394.6 e non cuido que possa guarecer / dest’olho mao||1394.15 ca conhosc’eu mui ben que vós avedes / olho mao, mesto con cadarron||1396.7 e sospeitan que por mal cavalgades||1396.8 Mais rogo-vos ora que mi creades / do que vos ora [quero] conselhar||1398.10 porque cuida que faz i maestria||1398.18 mais sabe ben, ..., / que viverá des quando morto for||1399.11 mais prougu’a Deus que o juiz achei||1401.17 esse me disse que por oraçon, / per jajũar, per esmola fazer, / ca por aquesto se partiu del amor||1401.23 – Pero Garcia, sempr’oi dizer / que os conselhos boos boos son||1401.28 rogarei muito a Nostro Senhor / que mi dé mort’ou mi-o faça perder||1402.2 Dona Maria Negra, ben-talhada, / dizen que sodes de min namorada||1403.12 ca lhi conven que ali moira enton / de polmoeira ou de torcilhon||1404.4 e o porteiro / foi-lhi dizer que querria jantar||1404.19 pero jurava que non queria / ali decer||1404.23 «Sei-m’eu que assi convidaria / o coteife peideir’en seu logar»||1405.3 oi dizer por vós que a feito / sodes cego||1405.4 mais dix’eu que mui ben / oides||1405.8 [oi] dizer por vós que a eito / sodes cego||1405.10 e dix’eu log’a feito / esto que sei que vos a vós aven: / ...||1405.11 esto que sei que vos a vós aven: / que nunca vos ome diz nulha ren / que non ouçades||1405.13 Oi dizer por vós que á sazon / que ve[e]des quanto||1406.16 ante tenh’eu que é ben sabedor / de posfaçar d’amig’e de senhor||1407.3 ca diz assi / que, ..., / que vos nunca quisestes trabalhar / de o veer||1407.6 mais ben / jura que o confonda Deus por én / se vos esto per casa non passar||1407.15 Diz que o non guii Nostro Senhor / se vos mui ced’outr’atal non fezer||1408.26 e diz que nen un prez nada non val||1409.2 Amigas, eu oi dizer / que lidaron os de Mouron / con aquestes d’el-rei||1410.10 eu oi ja que un ome d’Espanha / sobre peagen mataron aqui||1411.3 se non fosse que quis Deus que achamos / infanções quaes vos eu direi||1411.3 se non fosse que quis Deus que achamos / infanções quaes vos eu direi||1411.16 e dereit’é que todo-lo façamos||1413.5 e digo-vos que lhas dan / quaes ela queria||1414.2 sempr’oi cantar / que nunca vós andastes sobre mar / que med’ouvessedes nulha sazon||1414.4 sempr’oi cantar / que nunca vós andastes sobre mar / que med’ouvessedes nulha sazon, / e que avedes tan gran coraçon / que tanto dades que bon tempo faça / ben como mao nen como boança||1414.5 e que avedes tan gran coraçon / que tanto dades que bon tempo faça / ben como mao nen como boança||1414.11 por én teen que tamanho perdon / non avedes come os que na frota / van||1414.18 e por én cuidan quantos aqui son / que vossa madre con algun caçon / vos fez||1416.10 que este poder non lho quis Deus dar / a que non sabe que possa saar / o doente||1418.1 Sei eu, donas, que deitad’é d’aqui / do reino ja meu amig’, ...||1419.26 mais ben sei eu que o mizcrou / alguen convosc’e lhi buscou / mal||1420.6 ben tanto sabes tu que é trobar / ben quanto sab’o asno de leer||1420.11 que mi dizian, ..., / que non sabia’n trobar entender||1421.6 porque sab’el que, quant’en trobar jaz, / que mi-o sei todo||1421.7 porque sab’el que, quant’en trobar jaz, / que mi-o sei todo e que x’é tod’en mí||1421.10 er dizede que sabedes pojar||1421.12 er dizede que sabedes pojar, / ..., / e que x’é vosso Toled’e Orgaz||1421.18 e do que se pelo mundo faz sei / que se faz por mí ou por alguen||1422.5 dizen que fode, ... / ..., o vosso mouro a vossa molher||1422.10 se vos negass’eu / atal cousa qual dizen que vos faz||1423.2 e, de pran, cuidamos que quer fiir||1424.8 Quen diz d’Estevan que non vee ben / dig’eu que mente||1424.9 Quen diz d’Estevan que non vee ben / dig’eu que mente||1424.10 e mostrar-lh’-ei [eu] que non disse ren||1424.15 e sei que lho non diria||1424.20 por én vos digo que non vee mal / quen vee derredo quant’é deante||1426.18 e ben vos juro, ..., / que nunca eu achei [molher] tan grave / come Maria (...) / do Grav’, ...||1426.21 e nunca pois molher achei / que a mí fosse de foder tan grave||1430.21 mais ar quer’ora de vós saber al: / que mi digades de quen o aprendestes||1430.31 e cuid’eu que leestes||1432.5 e tu dizes que entenções fae||1432.7 sei-m’eu que xas faz Joan de Guilhade!||1432.19 ca non cuidei que entençon soubesses / tan desigual fazer nen a fezesses||1432.21 mas sei-m’eu que xa fez Joan Garcia!||1433.3 ou non sabia que x’era trobar / ou sabia como vos trobei eu||1434.5 e dizer que fara, ..., / que non trobe quen trobar non dev’er / por ricas-donas nen por infançoas||1434.6 e dizer que fara, ..., / que non trobe quen trobar non dev’er / por ricas-donas nen por infançoas||1434.12 eu vos farei que nen un trobador / non trobe en talho senon de qual for||1434.16 ca manda’l-rei, ..., / que troben os melhores trobadores / polas máis altas donas e melhores||1434.23 E o vilão que trobar souber, / que trob’e chame «senhor» sa molher||1440.10 Por aquesto, Don Domingo, / non digades que m’enfi[n]go / de trobar||1441.2 De quant’oj’eu no mundo me [te]mia / que infançon non á sén, del aven||1441.6 e disse-m’el o que teve por ben: / ca os queria trager a seu sén / e pois, na cima, que mi-os non daria||1442.13 ar di ũa ren: / que es omen mui comprido de sén||1442.14 ar di ũa ren: / que es omen mui comprido de sén / e bon meestr’e que sabes leer||1442.32 – Lourenço, tenho que es chufador||1443.4 ca diz que lhi faze de mal as[s]az||1443.6 ar diz que o leix’eu||1443.21 [e] quen-quer veerá / que faço ben est’a que me filhei||1444.1 – Quero que julguedes, Pero Garcia, / d’antre min e todo-los trobadores / que de meu trobar son desdezidores: / ...||1444.11 e dizen esses con que vós trobades / que de trobar nulha ren non sabedes||1445.20 maes estou / que se perdia convosc’e quitou- / -se de vós||1446.2 Alvar Ro[drigu]iz, monteiro maior, / sabe ben que lhi [á] el-rei desamor||1446.3 porque lhe dizen que é malfeitor / na sa terra||1446.5 ca diz que se quer ir||1446.7 El entende que faz al rei pesar / se lhi na terr’aqui máis morar||1446.11 e diz que pode, per u for, levar / sempr’a cabeça ben descuberta||1449.6 vej’ora estranho talho / qual nunca cuidei que visse||1449.7 qual nunca cuidei que visse: / que emprenhass’e parisse / a camela do bodalho||1449.22 mais non coidei en mia vida / que camela se juntasse / con bodalh’...||1450.4 e diss’el que mi-o daria||1450.6 e, per como mi-o el dá, / eu ben cuido que verra / quand’aqui veer Messia||1450.12 e disse-me un seu mininho / que ben certo foss’eu disto||1450.20 pois ja sei que verran quando / for Judas no paraiso||1451.5 ca vio per estrologia / que averia igreja / grande qual lá el deseja||1451.8 E diz que vio na [e]strela, / ..., / d’aver igreja mui grande||1451.15 E diz que vio [e]na lũa / que avera sen contenda / igreja de mui gran renda||1451.16 E diz que vio [e]na lũa / que avera sen contenda / igreja de mui gran renda||1453.1 Vej’eu mui ben que por amor / que vos ei me queredes mal||1453.8 pois soubestes que vos amei, / me desamastes||1455.8 dizede-lhi que diga / por que o faz||1457.4 per quant’eu sei / que lhi vós fezestes d’amor||1461.9 E quantos m’est’a mí dit’an, / que non posso comer d’amor, / dé-lhis Deus [a]tan gran sabor / com’end’eu ei||1461.12 e ve[e]rán / que á gran coita de comer / quen dinheiros non pod’aver||1463.5 diz que ten terra qual pediu||1463.9 El vẽo, ..., / des que viu que era [a] paz||1463.25 e máis de mil vezes jurou / que da terra non sairá||1466.11 porque non viron quantos aqui son / que nunca vós passastes alen mar||1467.12 ca el ten que toda via / á de pojar en contia||1468.7 conven / que moir[a], amigos||1468.16 nen quer consentir / que a veja||1468.16 nen quer consentir / que a veja nen que more u a veer / possa per ren||1469.13 e sei que as[s]i me conselhará / o meu amigo||1469.20 ca, se morrer, diran que me matou / a melhor dona que eu nunca vi||1470.20 e ben sei, / senhor, que assi morrerei, / pois assi é vosso prazer||1473.16 e cuidou-s’ela que el pagaria / divida velha que ela divia||1473.19 Sol non é pensado / que vós paguedes ren do meu aver||1474.2 Maior Garcia sempr’oi[o] dizer / por quen-quer que, ... / ..., / que non podia perdudo seer||1474.6 e ela diz, ..., / que, ..., / que non quer ja sen clerigo viver||1474.8 ca diz que non sab’u x’á de morrer||1474.11 e diz que á ben per u o fazer / con o que ten de seu||1474.21 que, sen ũu deles, sabede vós ben / que a non pode a morte tolher||1475.2 Pero d’Ambroa prometeu, de pran, / que fosse romeu de Santa Maria||1475.16 Ca, pois aqui cheguei, ja non diran / que non foi [...]||1476.24 e, se pois virdes que vo-la non dá, / ide sarrar-la port’, ...||1477.24 e quis Deus que, nas palavras primeiras / que ouveran, que chegass’eu ali||1478.1 Don Bernaldo, pesa-me que tragedes / mal aguadeir’e esse balandrao||1478.5 e conselho-vos que catedes al / que cobrades||1478.9 E quen vos pois vir-la saia molhada / ben lheu terrá que é con escasseza||1478.21 e non pode seer / que vos non molhedes en essa terra||1479.9 ca non pode provar / que me lhe oisse nulh’omen chamar / senon seu nome||1479.15 sei mui ben que, ..., / todos iremos per ũa carreira||1480.2 Pero Garcia me disse / que mia senhor con el visse||1480.6 «A[i] Pero Garcia, / gran med[o] ei de Dona Maria, / que nos mataria»||1481.2 Quando chaman Joan Airas reedor, ben cuid’eu logo, / per boa fe, que mi chaman||1481.3 mais a Nostro Senhor rogo / que, a tal, demo o tome||1482.1 Dizen que ora chegou Don Beeito||1482.11 mais dizen que ouve maos agoiros||1482.12 e ar dizen que mercou atan mal / que nunca end’avera seu cadal||1485.16 E, quando máis Joan Airas cuidou / que ouvesse de Mor da Cana ben||1488.1 Oi d’Alvelo que era casado||1488.4 que entendades que digo recado||1488.6 ca lh’oi eu muitas vezes jurar / que tan pastor non podia casar||1488.7 e por én creo que non é casado||1488.12 per quanto el a mí avia jurado / que, ..., / que non casaria, per bõa fe||1488.16 E seus parentes teen por guisado / que se casass’á i [mui] gran sazon||1489.40 que digan todos quantos pos nós verran / que tal conselho deu Joan de Froian||1495.15 Mais semelha-xe que vos vós queredes / que xi vos fodan a molher assi||1495.16 Mais semelha-xe que vos vós queredes / que xi vos fodan a molher assi||1497.2 ben é que a nostra deviámos, pois que no-l’o Papa manda||1497.4 ca diz que nunca Deus diss[e] a San Pedro máis de tanto||1497.7 E por én diz que non fez torto o que vendeu Marialva||1497.10 por én diz que non é torto quen faz traiçon e mente||1497.11 [E] o que vendeu Leirea muito ten que fez dereito||1498.1 Don Estevã[o] diz que desamor / á con el-rei||1498.8 Con arte diz que non quer al rei ben||1498.15 Por que vos diz el que quer al rei mal||1499.4 mais non pod’o casamento chegar / d’ome o sei eu que sabe com’é||1499.8 e diz que morre por outra molher||1499.10 mais este casamento que el quer / d’ome o sei eu que lho non daran||1499.16 ca por outro casamento anda morto / d’ome o sei eu que o sabe ja||1501.2 Joan Soarez, pero vós teedes / que trobades e[n] esta terra ben||1502.23 conselho-vos que tragades molher / destas d’aqui se peior non veer||1503.3 e dizen que é ben empregado||1503.9 ca el ten que mái-lo merece / ca o merec’a senhor vassalo||1505.6 e socorreu-s’assi con esta lei: / «que non deve justiça fazer rei / en ome que na mão [non] colher»||1505.8 E, pois el viu que devi’a prender / mort’aquel om’assi, disse-lh’enton: / ...||1505.10 Ponho que fez aleiv’e traiçon / e cousa ja per que dev’a morrer||1506.2 Ai dona fea, fostes-vos queixar / que vos nunca louv[o] en meu cantar!||1507.3 mais prougu’a Deus que choveu||1509.8 Ante lh’eu dixi que mal sén fazia||1512.4 e sei / que lho faremos mui cedo saber||1512.7 e provar-vos-an / que vo-la viron tres anos trager||1512.21 e do garda-cos / en cas d’el-rei vos provaremos nós / que á quatr’anos e passa per tres||1513.13 pero non sodes tan desloador / que con verdade possades dizer / que meus mesteres non sei ben fazer||1514.6 mando que to den assi / ben como o tu sabes merecer||1514.25 mais outr[o], a que [meu] mester fezer / que m’én entenda, mui ben [mi] fara||1515.3 rogo-te que nunca digas meu son||1515.18 e tenho que farei mui gran razon||1517.18 vai-se deitar con mia senhor / e diz do leito que é seu||1520.4 mias tenções quiseran desfazer / e que ar fossen per ti amparadas||1520.6 e di-lh’assi: / que louv’eu donas||1520.22 Lourenço, di-lhe que sempre trobei / por bõas donas||1521.1 Don Foan disse que partir queria / quanto lhi deron e o que avia||1523.5 e log’a Nostro Senhor / pormeteu, ..., / que tevess’un clerig’a seu poder / polos pecados que lhi faz fazer / o demo||1523.8 Maenfestou-se, ca diz que s’achou / pecador muit’, ...||1523.12 e, mentre viva, diz que quer teer / un clerigo con que se defender / possa do demo||1523.20 e diz que o terrá, mentre viver||1524.6 pero dizen os fisicos atal: / que o guarria mui ben deste mal / quen lh’o corpo metess[e] a ventura||1524.16 ca min dizen que non / pode guarir se maestre Simion / o non guariss’; ...||1525.21 mais mande Santa Maria / que prenda i mal joguete / o d’Ambrõa||1526.6 sei [eu] que vós non podedes errar / que a muit’alto logar non pojedes||1527.10 E, senhor, nunca Don Ansur cuidou, / ..., / que lh’os couces non mandassen dobrar / os alcaides||1527.13 por un couce que mil couces lhi den||1528.4 e venho-vos preguntar porque sei / que saberedes recado dizer / de Balteira||1528.16 sei-m’eu esto mui ben: / que Balteira nunca ome soltou||1528.30 esto vos non creo eu: / que o poder que Deus en Roma deu, / que o Balteira tal de Meca ten||1528.34 e o que Deus en Roma deu / diz Balteira que todo non é ren||1529.9 Achei-o eu jazer desacordado / que non cuidei que podesse guarir||1529.10 e, pois eu vi que era mal coitado, / mandei-o ben caentar e cobrir||1529.17 e non cuidava que guareceria||1529.22 deste mal non cuidei que guarecesse||1529.24 pero mandei-lhi fazer ũa ren: / que aquel dia per ren non comesse||1529.28 e dix’eu que bevesse||1531.12 dos maestres aprendi tal liçon: / que manto d’outren non filhe per ren||1531.24 oi dizer que trajeitou assi / ja ũa vez un rei en Portugal||1532.3 e vós cuidades que ei de vós ben||1533.4 os trobadores queremos poer / que se non faça tanto mal cantar||1533.12 pon ora assi en seu degred’el-rei / que se non chame fidalgo per ren||1533.17 ca manda el-rei que, ... / ... / ..., / que lhi non dé ome [o] seu aver||1535.18 ca nen cavalgada nen sandece / nunca fezeron que el non fosse [i]||1536.6 verdad’é de pran / que ja el esto nunca er pod’aver||1536.8 Mais como ou quen é o que poderá / cobra-las minguas que lh’achan que á?||1536.11 verdad’é que ja / non pod’aver el||1536.17 verdad’é que dar / non lhi poden esta, nen si nen si||1537.2 Pôs conta el-rei en todas sas fronteiras / que nen en vilas nen en carreiras / que non cómian galinhas na guerra||1537.4 ca diz que dizen as veedeiras / que sera perdimento da terra||1537.5 ca diz que dizen as veedeiras / que sera perdimento da terra||1537.9 ca diz que dizen os agüireiros / que sera perdimento da terra||1537.14 ca diz que lhi dizen os devinhos / que sera perdimento da terra||1538.8 Sempr’eu mia mort’adevinhei, / que avia a morrer por vós, / e a morrer avemos nós||1538.15 Filh’a que leixass’o que ei / quisera-m’eu, senhor, fazer / que fosse voss’, ...||1542.2 Mentr’esta guerra foi, assi / m’avẽo que sempre guari / per pé de cavalo||1542.9 mais oi- / -mais non sei eu que mi farei / senon guarir per pé de boi||1544.8 Teen que o non sab’el-rei, / que Amor aqui non chegou||1544.9 Teen que o non sab’el-rei, / que Amor aqui non chegou||1545.10 É tan louco que tal mi dei: / que me sacará de meu sén||1545.11 É tan louco que tal mi dei: / que me sacará de meu sén / e que verremos a máis én||1545.17 Quand’ora diz que me ferra / porque falei en Portugal||1546.12 E diz El que non á molher!||1547.5 fezera-vos én pesar u diria, / ..., / que vissedes vós que mal baratastes||1547.5 que vissedes vós que mal baratastes||1547.12 Non queriades que eu máis valesse?||1549.4 [e] sabe que i fiz / serviç’e non poss’aver seu amor||1549.16 pero tenho que o perço por prez / e por senhor do mundo máis de prez||1549.18 e tenho que perd’i / seu conhocer contra mí||1550.16 por én dizen que nunca máis valra / ome que filha sempre e que non dá / [...]||1550.19 Ante cuido que sempre decerá / d’onra e de bondad[e] e d’aver||1551.3 Ben sabedes, senhor rei, / ..., / que sempre vos aguardei, / ..., / sen voss’aver e sen dõa||1553.6 e tant’é un ome infernal / que eu soo ben sabedor, / ..., / que nunca poderá veer / a face de Nostro Senhor||1553.12 e tan muito é de mal talan / que eu sõo certo, de pran, / ..., / que, ..., / que ja máis nunca veerá / en nen un temp’a face de Deus||1553.19 [e] eu sõo certo por én / del, ..., / que nunca ja, ..., / pode veer, ..., / a face do que nos comprou||1554.5 pero diz el que, ..., / que provará ante qual juiz quer / que a trouxe sempre des que foi nada||1554.7 que provará ante qual juiz quer / que a trouxe sempre des que foi nada||1554.13 el poderá provar mui ben / que aquela mua, que ora ten, / que a teve sempre mentre foi mua||1554.20 e provará, per maestre Reinel, / que lha guardou ben dez meses daquel / cerro||1555.6 e disse-m’ora aqui un seu vilão / que o avia por mua cambiado||1559.2 Disse-m’oj’un cavaleiro / que jazia feramente / un seu amigo doente||1563.4 e anda dele os sinaes dando / e diz que é cresp[o] e mal tal[h]ado||1564.10 e vedes que oi, amigos, ja: / que, ..., / ena Moeda Velha vai morar / [Dona Maria Leve, a seu pesar]||1564.13 ca diz que morará ali mal e lai||1566.2 Ben viu Dona Maria / Leve que non tragia / ren na mia esmoleira||1568.2 e pero eu sei que mi vós mal queredes||1568.5 e pero eu sei que me vós desamades||1569.12 por que non entendedes / que o seu preço e o seu valor / todo noss’é||1569.23 eu ben cuidaria / que o reino non á por que perder / por el-rei nosso senhor máis valer||1569.28 demais, quis Deus, que ten seu filh’aqui, / que, se s’el for, aqui nos leixaria||1569.32 – Joan Vaasquiz, sei que non é assi / desta tençon||1570.1 – Joan Airas, ora vej’eu que á / Deus mui gran sabor de vos destroir||1570.4 pois vós tal cousa fostes comedir: / que, ..., / de todas vós gran mal fostes dizer||1570.18 ca Deu-lo sabe que é sen razon / por end’: ...||1570.23 que, pois viren que non amades al / senon elas, logo vos faran tal / qual fez a min ũa||1571.6 ca ja des antan’ei jurado / que nunca diga de mal ben||1572.10 Mais non creo que dure atá o estio||1577.1 Don Foão, que eu sei que á preço de livão, / vedes que fez ena guerra||1577.2 Don Foão, que eu sei que á preço de livão, / vedes que fez ena guerra||1577.6 Don Foão, que eu sei que á preço de ligeiro, / vedes que fez ena guerra||1577.7 Don Foão, que eu sei que á preço de ligeiro, / vedes que fez ena guerra||1577.11 Don Foão, que eu sei que á prez de liveldade, / vedes que fez [e]na guerra||1577.12 Don Foão, que eu sei que á prez de liveldade, / vedes que fez [e]na guerra||1578.19 Dizen que lh’a el máis val / esto que diz||1580.2 Fernan Diaz, fazen-vos entender / que casariades desta dona ben||1580.3 e nós teemos que vos é mal sén / per quant’ést’o que vos quero dizer||1580.19 ca dizen que sabedes lousinhar / ome deant’...||1583.2 – Joan Baveca, fe que vós devedes, / que me digades ora ũa ren / que eu non sei||1583.4 tenh’eu de pran de vós que o sabedes||1583.7 cantar d’amor de quen non sab’amar, / que me digades por que lho dizedes||1584.2 pero que cuidan que tiran mui ben||1584.4 quero-lhis eu conselhar ũa ren: / que non tiren con Maria Balteira||1585.5 e disse-mi agora un cavaleiro / que o leixara eire, ao serão, / seer ant’a sa porta guarid’e são||1585.20 dizen os omens, ..., / que peeu ben||1585.28 ja s’enton a el chegar non podia, / atan mal dizia que lhe cheirava||1586.17 porque saberan / que retalhades||1587.14 ca ben vi eu ena ta catadura / que es doent’e queria[s] guarir||1587.21 ou se quiseres que en ti meta mão||1587.29 faz que non fal’o que nunca falou||1587.30 e faz do manco que se non levante||1588.18 ca muitos vos diran / que ben mil vezes lhe meten ciada||1589.2 Abadessa, oi dizer / que erades mui sabedor / de todo ben||1589.6 que ben vos juro que non sei / máis que ũu asno de foder||1590.9 log’i [e]stando mil vezes jurou / que non morreu por quant’end’el talhou||1591.3 Veero[n]-m’agora dizer / d’ũa molher que quero ben / que era prenhe||1591.8 E digo-vos que m’é gran mal / daquesto que lhi conteceu||1591.14 daquel que a foi emprenhar, / de que cuidan que xa fodeu||1591.15 Pero juro-vos que non sei / ben este foro de Leon||1594.25 [e] diz das ervas como vos direi: / que xas fezo todas Nostro Senhor||1594.27 e dos [e]stormentos diz tal razon: / que mui ben pod’en eles fazer son / todo ome que én seja sa[bedor]||1595.5 e travaro[n] en que era igual||1595.6 e dix’eu que cuidavades en al||1595.11 «que a cobra rimava en un logar»||1595.14 «De pran, non diss’el assi, / mais tenho que xi-a errou o jograr»||1596.13 e vedes ora por quanto ficou: / que o dia que s’a lide juntou / prenderan eles port’a Mormojon||1597.11 e por esto rog’eu de coraçon / a Deus que nunca meta se mal non / antre min e velhas fududancuas||1597.20 dig’eu que fazedes razon||1598.3 Ben me cuidei eu, Maria Garcia, / ..., / que me non partiss’én de vós assi / como me parti ja, mão vazia||1599.9 pero non vos dig’eu que non vivades / quanto vos Deus quiser leixar viver||1600.6 non trobedes a nulha velh’aqui, / ca cuidarán que trobades a min||1602.4 soltade-m’, ai senhor, / e jurarei, mandado, que seja traedor||1602.10 e dei-o a seu don’e tenho que fiz gran cousa||1603.1 Moitos s’enfi[n]gen que an guaanhado / doas das donas a que amor an||1603.6 ca jur’a Deus que nunca mi deu ren / senon ũu peid’, ...||1603.11 ca eu verdadeiramente o sei / que per seu grado nunca mi-o daria||1603.14 e foi-lhi depois mal / u s’acordou que mi-o dado avia||1603.15 Coidando eu que melhor se nembrasse / ela de min||1603.23 ben tenho eu que non / mi des[s]’outro||1604.12 e diz que sempre me terrá en vil / atá que barate ũu maravedil||1604.18 e gran pesar ei / por quanto dizen que é mal mercado||1605.10 [E] esta dona de pran á jurado, / ..., / que jasca sempre, ..., / ela con outr’e non dé por min ren||1606.1 Ora vej’eu que ést’aventurado / ja Pedr’Amigo||1606.2 Ora vej’eu que ést’aventurado / ja Pedr’Amigo e que lhi fez Deus ben||1606.12 e diz que sempre querra i morar||1606.13 e diz que sempre querra i morar / e que quer i as carnes marteirar||1606.19 ca da ermida tant’é el pagado / que á jurado que non saia d’i / morto nen viv’, ...||1609.11 pero conorto m’ei [e] gran sabor / de que a veerei cedo pobr’andar||1612.2 Donzela, quen-quer entend[e]ria / que vós mui fremosa parescedes||1612.9 Vós andades dizend’en concelho / que sobre todas parescedes ben||1614.4 cuid’eu que gai é, de piss’arre[i]tado||1614.13 e atal frade cuid’eu que mui ben / encaralhado per esto seria||1614.20 e atal frade ben cuid’eu que pode / encaralhado per esto seer||1615.4 estas doas vos envio / porque sei que sodes essa / dona que as merecedes||1616.8 A mia coita non á par, / ca sei que me quer matar||1618.2 Dis[s]e ũu infante ante sa companha / que me daria besta na fronteira||1618.23 eu cuido ben que lho tenho ach[a]do||1619.4 e oi eu dizer / que, ..., / de tod’en tod’enforcar-vo-lo-á||1619.11 e cuid’eu, a la fe, / que vo-lo mande põer en un pao||1619.14 terran / todos que sodes om’avizimao||1620.1 Con gran coita rogar que m’ajudasse / a ũa dona fui eu noutro dia||1621.4 nen er quer que eu viva no alheo||1622.4 [e], se quiser ir a Santa Maria, / que se non vaa pela Triidade||1622.5 ca mi dizen que lhe ten Fernan Dade / ciada feita pela gafaria||1622.11 ca dizen que Fernan Dade lhe quer / meter ciada pela gafaria||1622.16 e da Triidade, per u soia / d’ir, mandade que se guard’el mui ben||1622.17 ca dizen que Fernan Dade lhe ten / ciada feita pela gafaria||1623.3 todos dizian que era mui bõa||1623.4 e non tenh’eu que dizian mentira||1623.5 ante tenho que dizian con razon||1623.7 e Don Lopo [Lias] diss[e] enton, / per bõa fe, que ja x’el melhor vira||1623.13 disse que [a] vira outra vez melhor, / quand’era moça, en cas da Ifante||1624.12 a el conven / que traga sempre çapato dourado||1628.4 pero ben sei que á poder / de dar grand’alg’a Don Foan||1632.16 tenh’eu, / ..., que gran torpidad’é / quen mal nen ben del diz, per bõa fe||1635.4 van-s’acordando que era folia||1637.19 e do que diz que a revolverá, / ant’esto faça||1639.8 E ben vos podedes gabar / que vos non sab’oj’ome par, / enas terras, de semelhar||1639.11 demais, diss’ũu, ..., / que non s’ouver’a levantar / quen vos viu e vos desejou!||1642.1 Eu ben cuidava que er’avoleza / d’o cavaleiro mancebo seer / escasso muit’...||1642.4 mais vej’ora que val muit’escasseza||1643.8 E ben creede que ést’apartado / pera ela||1646.15 E vedes que ben se guisou / de fria cozinha teer / o infançon||1647.3 direi-vos que m’agravece: / que vosso don é mui caro / e vosso don é rafece||1647.14 Esto nunca eu cuidara: / que ũa cousa senlheira / podesse seer [tan] cara||1650.6 eu por aquesto ben vos jurarei / que tan mal torpe no mundo non sei / com’é o torpe mui desembargado||1652.24 pois el diz que lhi non én chal / de dizeren del mal nen ben||1653.28 alguen vos sospeitará / que no filho part’avedes||1655.6 ca dizian todos que non / daria un soldo por sí||1657.6 mais desto se pod’el gabar: / que, se m’eu faço bon cantar, / a ele mi-o soio fazer||1658.22 E creede que en justiça / pod’i máis anda-la terra||1660.4 tenho que xo venderia / quen seu parente vendia||1661.3 oi dizer novas de que mi praz: / que é ome que muito por Deus faz||1661.20 e os que o non conhocemos ben / cuidamos del que folia manten||1661.28 se o vir alguen, / terrá que morre por seer casado||1662.2 Sueir’Eanes, nunca eu terrei / que vós trobar non entendedes ben||1662.4 pois entendestes quando vos trobei / que de trobar non sabiades ren||1663.12 aquesto pode ben jurar: / que, ..., / molher de seus dias non á / que tan ben s’acorde d’ambrar||1664.38 – Pero da Ponte, se m’ampar / Deus, praz-mi que nos julgu’el-rei||1665.2 Eu en Toledo sempr’ouço dizer / que mui maa [vila] de pescad’é||1668.5 maa noite vos mando que lhi dedes||1670.19 ca pera corte sei que non val ren / a capa velh’, Elvira||1671.2 Un bispo diz aqui, por sí, / que é de Conca||1671.3 mais ben sei / de mí que bispo non achei / de Conca, ..., / que d’ala fosse natural||1671.19 ca diss[e] o vesitador / que bispo per nen un logar / non pode por de Conca andar / bispo que de Conca non for||1671.22 Vedes que bisp’e que senhor, / que vos cuida a fazer creer / que é de Conca||1671.22 Vedes que bisp’e que senhor, / que vos cuida a fazer creer / que é de Conca||1671.24 Vedes que bisp’e que senhor, / que vos cuida a fazer creer / que é de Conca||1671.25 mais saber / podedes que é chufador||1672.3 Don [E]stevan, oi por vós dizer / d’ũa molher, ..., / que é guardada que per nulha ren / non a podedes, amigo, veer||1672.6 e al oi, de que ei gran pesar: / que quant’ouvestes, ... / ..., fostes i despender||1672.17 nen conhocedes, mesquinho, que non / se pagan ja de quen faz o peior?||1672.23 E ben vos faç’, amigo, sabedor / que andaredes, ..., / per portas alhẽas mui gran sazon||1673.11 atá que pôde ben osmar / que podia ir e viir / outr’omen de Jerusalen||1674.16 semelh’ora que lhi sodes amigo||1674.19 dizede-lhi que comigo albergastes / por seu amor||1674.20 dizede-lhi que comigo albergastes / por seu amor e que me lh’enmentastes||1674.21 e non tenha que o pouc’ajudades||1675.7 E diss’ela log’i que mi-o gracia||1676.13 que dizian que sabian mui ben / Joan [B]aveca e Pero d’Ambrõa||1677.2 Pero d’A[m]broa / diz el que tu o fusti pregoar||1677.14 e dizes que non tornou én?||1678.5 ca diz que, ..., / que nunca ja sera molher / que mi queira por én peior||1678.12 e diz-mi-o ela con sabor / que ouves[s]’eu algo de meu||1678.13 ca diz que tant’é come seu||1679.12 e faz creent’a quantos aqui son / que val mui máis que non dev’a valer||1680.11 e saber / podedes que non sabe ren / trobar||1680.24 diz que o non poden passar / todos quantos andan aqui||1680.27 e por esto lhi conselh’eu / que leix’esto, que non é seu||1680.31 diz que ando po-l’enganar||1682.7 diss’assi Pedro Gar[c]ia, ..., / que al ést’a candea e al ést’o candeo
É relativamente común a aparición de que completivo cun valor fortemente desiderativo, con omisión do verbo dicendi
41.3 quando m’ela mostrou / (que non mostrass’!) o seu bon parecer||135.23 E, se per ventura assi for, / que m’ar pregunten des aqui / se sodes vós a mia senhor||239.3 Agora viv’eu como querria / veer viver quantos me queren mal: / que non vissen prazer de sí nen d’al||266.3 En grave dia, senhor, que vos vi, / por mí e por quantos me queren ben, / e, por Deus, senhor, que vos non pes én||306.16 e porque ontre quantas no mund’á / val tan muito, que non me valha Deus / se eu querria no mundo viver / [por lhe non querer ben nen a veer]||387.9 – Mia senhor, por Deus, que vos fez, / que me non leixedes assi / morrer||435.8 que nunca me perdon / Nostro Senhor se máis de coraçon / vos pud’amar do que vos sempre amei||574.13 E, que vos verdade diga, / el sev’e muito chorando / er seve por mí jurando||863.20 E, pois eu cego, Deus, que á poder, / [que ceg’assi] quantos vos van veer!||882.27 que entenda, pois meu cantar oir, / o que non posso nen lh’ouso a dizer||937.14 E rogo-vos, ai amiga, / que bõa ventura ajades, / que muito lho gradescades||1141.8 Meu amigo, se vós a min muit’amades, / fazede por mí atanto, que bõa ventura ajades||1229.15 se me gran ben quiser, / que mi-o non queira||1239.4 que mi-o digades e gracir-vo-l’-ei||1246.10 e, se vos én pesar, / que non façades ao voss’assi||1256.6 se de mí queixum’avedes, / por Deus que o melhoredes||1334.12 e, maestr’Ali, que moiras en fe, / d’Alvar Rodrig[u]iz sab’i ora como é||1620.15 Que vós do vos[s]o filho / prazer vejades||1620.16 que vós me ajudedes / o capelan que vós mester avedes!
Tal como acontece con outras conxuncións, é frecuente a repetición da completiva que cando existe un sintagma ou unha frase parentética
53.18 E rogo-vos, fremosa mia senhor, / ..., / que, ... / ..., que vós me leixedes viver / u vos veja||55.4 rogar-vos-ia ũa ren: / que, ..., / que me non fezessedes mal||89.7 e rogar-lh’-ia outra ren: / que o pesar, que ouvesse én, / que toda via mi-o negasse||159.15 E rog’eu a Nostro Senhor / que, ..., / que me dé mia morte por én||174.24 E ben coid’, ..., / que, ..., / que ren do meu nen do seu non dissesse||214.21 por tod’aqueste ben que vos fui dar / vos rog’oj’eu por El que, ... / ..., / que vos non caia, senhor, en pesar||230.7 que, pero El pod’, en quanto Deus é, / seu ben que perça non pod’El poder||236.4 deste mundo outro ben non querria / (...) / que mia senhor do mui bon parecer / que soubess’eu ben que entendia / como oj’eu moir’, ...||245.15 ca lhe quero ben tan de coraçon / que sei mui ben que, ..., / que morrerei cedo||260.12 rogo-vos eu por én / que, ... / ..., / que me non façades én sabedor||373.20 que se podesse nulh’omen guardar, / ..., / que, ... / ..., que non / [...]||384.20 que ouví dizer / que aquela, por que trobad’avedes / e que amastes vós máis d’outra ren, / que vos morreo á gran temp’, ...||461.32 E ar oi-vos eu dizer que, a quen quer que chagassen / con esta vossa espada, que nunca se trabalhassen / ja máis de o gua[re]ceren||464.3 Ben sabia eu, mia senhor, / que, ..., / que nunca veeria sabor / de ren||495.25 E certo podedes saber / que, ... / ..., / que me non quer’end’eu doer||501.19 ante quis El que, ... / ..., / que vos viss’eu||519.11 creede ben / que, ..., / que ben lhi guisaria Deus / que vivess’en mui gran pesar||524.18 pois eu certo sei / que, ..., / que nen un prazer nunca veerei||570.17 Ben soub’, amigo, por certo / que, o pesar daquel dia / vosso, que par non avia||619.11 Disse-m’el, amiga, quanto / m’eu melhor ca el sabia: / que, ..., / que tod’era seu quebranto||637.16 pero vej’eu muitos de pran / que dizen que quanto mal an / que d’Amor lhes ven||746.14 ca sei que, ..., / amigos, que non averei / dela ben por quanto cuidei||770.6 e jurei ja que, atá que o visse, / que nunca ren dormisse||800.13 Muito per-podedes jurar / que, ..., / que nunca de min ajades / amor||828.12 – Filha, dou-vos por conselho que, ..., / que toda ren lhi façades que vosso pagado seja||956.9 Ante cuid’eu que, o que seu mal é, / que meu mal ést’, ...||1026.9 ca do mandadeiro sei eu mui ben / que, ..., / que se verra máis cedo que poder||1034.9 Dizedes-mi que, ... / ..., / que faredes sempre quant’eu quiser||1232.22 – Eu, amiga, o farei sabedor / que, ... / ..., / que falará vosco quando quiser||1334.4 e diz que, ..., / que parar-se quer a tod’alvoroço||1391.4 conselhar-vos-ei / que, ..., / que façades quanto vos eu direi||1407.4 ca diz assi / que, ..., / que vos nunca quisestes trabalhar / de o veer nen o vistes||1421.7 porque sab’el que, quant’en trobar jaz, / que mi-o sei todo||1474.4 Maior Garcia sempr’oi[o] dizer / por quen-quer que, ... / ..., / que non podia perdudo seer||1474.7 e ela diz, ..., / que, ..., / que non quer ja sen clerigo viver||1477.25 e quis Deus que, nas palavras primeiras / que ouveran, que chegass’eu ali||1488.13 per quanto el a mí avia jurado / que, ..., / que non casaria, per bõa fe||1528.31 esto vos non creo eu: / que o poder que Deus en Roma deu, / que o Balteira tal de Meca ten||1533.20 ca manda el-rei que, ... / ... / ..., / que lhi non dé ome [o] seu aver||1537.3 Pôs conta el-rei en todas sas fronteiras / que nen en vilas nen en carreiras / que non cómian galinhas na guerra||1553.13 e tan muito é de mal talan / que eu sõo certo, de pran, / ..., / que, ..., / que ja máis nunca veerá / en nen un temp’a face de Deus||1554.6 pero diz el que, ..., / que provará ante qual juiz quer / que a trouxe sempre des que foi nada||1554.14 el poderá provar mui ben / que aquela mua, que ora ten, / que a teve sempre mentre foi mua||1678.6 ca diz que, ..., / que nunca ja sera molher / que mi queira por én peior
A construción paralelística dalgunhas cantigas explica a presenza dun que completivo, sen función definida, no inicio dalgunhas estrofas
648.9 Que non lh’estevess’eu trist[e] e cedo se tornaria, / e pesa-mi do que tarda||648.13 Que non lh’estevess’eu trist[e], e tarda e non mi ven||1134.7 Que o non visse, macar quisesse
9. ¿?
O carácter fragmentario do texto non permite determinar a función de que
970.18 [...] que en seu parecer / non [...]||1475.20 [...] en buscar, / senon de que podesse pois chufar||1617.13 Que [...] / [...]

chus ... que 'máis (do) que'
770.1-2 Chus mi tarda, mias donas, meu amigo, / que el migo posera
chus (adx.) ... que 'máis (adx.) do que'
492.23 Pois chus mol[e] é que manteiga, / maldito seja!
dez tanto ... do que estr. comp. 'dez veces máis ... do que'
1628.9 Pero lhi queira fazer Deus / dez tanto ben do que lhi fez, / ja nunca pode peior prez / aver per ren
maior (subst.) ... do que 'maior (do) que'
361.18-19 ben entendi, fremosa [mia senhor, / ca vos nunca poderia maior] / pesar dizer do que vos dix’enton||499.8-10 E, como quer que eu maior / pesar non podesse veer / do que enton verei||1128.5-6 ca ja m’ela maior mal non fara / do que mi fez, per quanto poder á
O substantivo pode ir anteposto a maior e xerar unha fórmula maior do que
172.24 ben per-sei eu ca non á i / coita maior das que a mí / faz mia mort’ora desejar
maior que / maior ... que 'maior (do) que'
29.3 De-lo dia en que eu amei / mia senhor e lhi quis gran ben, / maior que mí nen outra ren||683.13 E outro prazer vos direi maior / que vos eu dixi que lh’oj’eu direi
204.21 e por aquesto ei ja sempr’a viver / en maior coita que ante vivia||495.26-27 porque a vós farei maior / mingua que fez Nostro Senhor / de vassal’a senhor prender||1107.5-6 e, pois vos vejo, maior coita ei / que ant’avia, senhor||1338.3-4 Se vós, Don Foão, dizedes / que deverades de casar / con molher de maior logar / que essa que vós teedes, / dizedes i o que vos praz
Pode existir inversión dos elementos da estrutura comparativa
489.18 e ia-se deles rio / que Auguadalquivir maior
máis do que / máis ... do que 'máis do que'
83.5 que non cuidei end’acabar / máis do que vos quero dizer||290.14 a quen sei ben ca non mi á de poer / conselho máis do que m’eu i porrei||414.10 mais non / perdi por én coita do coraçon, / pero ben foi máis do que me matou||1007.26 E non daria ren por viver i, / en este mundo, máis do que vivi||1652.30 Mas, pero lh’eu grand’aver sei, / que á el máis do que eu ei
71.20 ca ja eu sempre guardar-m’-ei / d’aver máis ben do que oj’ei||197.15-16 E pero máis tolher non me podia / do que me tolhe||239.20-21 ca non ei poder / de ja máis aquesta coita sofrer / do que sofri||318.13-14 nen andaria máis ledo, de pran, / do que eu ando porque cuido a ir / u ela é||435.9-10 que nunca me perdon / Nostro Senhor se máis de coraçon / vos pud’amar do que vos sempre amei||491.15-16 ca non á máis, na arte do foder, / do que, [e]nos livros que el ten, jaz||943.3-4 e nunca máis coitada foi molher / do que eu i fui||954.6 en que vos podia Nostro Senhor / fazer máis ben do que vos fez, senhor?||1493.17-18 nen vistes máis viços’ome seer / do que eu sevi, en nen un logar||1583.22-23 vós máis podedes / saber de min do que vos ja dix’én
máis que / máis ... que 'máis (do) que'
139.9 e que vos ama máis que outra ren||221.9 que eu desejo máis que outra ren||223.1 Se vos eu amo máis que outra ren, / senhor fremosa que sempre servi||357.4 ca perç’eu i e vej’a vós perder / máis que eu perç’, e contar-vo-lo-ei||377.8 Por quanto ben, ..., / Deus en vós pôs vos am’eu máis que al||383.16 Pero se ten por fremosa / máis que s’ela poder pode||514.2 Sempr’eu, mia senhor, desejei / máis que al, e desejarei, / vosso ben||526.9 porque vos sei amar / mui máis que os meus olhos nen ca min||537.7 tanto a fez Deus comprida de ben / que máis que todas-las do mundo val||542.9 Pero sempre vos soub’amar, / ..., / máis que os meus olhos e min||626.16 Quand’eu perdi aquela que amar / sabia máis que min nen outra ren||725.8 Por quanto sabedes que mi quer servir / máis que outra ren, quero-lho gracir||776.8 – Que prol ten el ou que talan lhe dá / de vos servir e amar máis que al||815.6 punharei ja de vos non querer ben / e pesar-mi-á én máis que outra ren||856.9 en amando, máis que outro amador, / vós, mia sen[h]or||856.11 que sempre eu soub’amar / e servir máis que outro servidor||861.14 como rogar-me, por Nostro Senhor, / o que me sabe máis que sí amar||926.28 [ai] lume destes meus / olhos, que sempre máis que min amei!||986.2 Pois de mia morte gran sabor avedes, / senhor fremosa, máis que d’outra ren||1321.9 que vos custará / máis que quanto val aqueste meu muu||1513.28 i á de correger, per bõa fe, / máis que nos meus, en que m’ides travar||1589.7 que ben vos juro que non sei / máis que ũu asno de foder||1632.20 e, máis que a ben, a mal lhe d’err’an / de ben nen mal dizer do jantar seu||1632.27 e, máis que a ben, a mal lhe salra / de ben nen mal dizer, u non jantou||1679.12 e faz creent’a quantos aqui son / que val mui máis que non dev’a valer
Pode existir inversión dos elementos da estrutura comparativa
61.18 e nunca m’én Deus leixe ben achar / se m’ora oj’eu non quisesse matar / que máis daquesto end’ela fazer!
30.19-20 Se me máis ben non fezer / que en cor á de me fazer||127.19-21 ca me valver’a mí máis de prender / mort’aquel dia que vos foi veer / que vos eu visse nen vos conhoscesse||303.20-21 que me val máis vee-la ũa vez / que quanto ben mi outra podia dar||430.18-19 que me val máis log’i morte prender / que viver coitad’en mui gran pavor||478.34-35 ca máis me pago do mar / que de seer cavaleiro||483.9 e mui máis lhi valera que trobado / nunca ouvess’el||489.32-33 Vi coteifes e cochões / con mui [máis] longos granhões / que as barvas dos cabrões||513.6 nunca me Deus dé o seu ben, / ..., / se non é o coraçon meu / máis preto dela que o seu||638.13 e, pero, [mia] senhor, grand’é meu mal, / vedes o que mi é máis grave que al||832.3 tornade-vos máis cedo que poderdes / e guisarei como faledes migo||1015.16-17 e con patela gorda máis me praz / que con bulhafre, voutre nen viaraz||1015.20 e o agoirador torpe que diz / que máis val o corvo que a perdiz||1046.19-20 ca máis [lhi] valra, se lh’eu [ben] quiser, / que quanto ben lh’el-rei fazer poder||1317.17-18 e máis valria ja pera queimar / que de jazer, como jaz, mal parada||1572.5 Máis valria que amor de Chorrichão||1572.29 Máis valria que amor d’un meu parente||1594.20 máis van a el que a meestr’And[r]eu / des antano que o outro morreu
melhor do que / melhor ... do que 'mellor do que'
58.16-17 nunca averei de vos, melhor / do que vos eu quero, querer||400.5-6 non me queredes vós a mí melhor / do que vos eu quer’, amig’e senhor
1530.24-25 melhor ventrulho nen melhor morcela / do que a ama con sa mão faz||1530.24-25 melhor ventrulho nen melhor morcela / do que a ama con sa mão faz
melhor que / melhor ... que ~ milhor que 'mellor (do) que'

88.18-19 cuid’eu fariades melhor / que fazedes de m’alongar / d’u vós sodes e me matar||537.17-18 mais pôs i prez e beldad’e loor / e falar mui ben e riir melhor / que outra molher||1439.14 Apartaron-se eles por comer ben, / melhor que comerian en almazen||1594.22-23 E outras artes sab’el mui melhor / que estas todas de que vos falei
59.18-19 e alguen foi ja de melhor / sé[n] que eu i soubi seer||1318.3-4 e ten que lh’ia melhor alen mar / que lhe vai aqui, u naceu e criou||1550.8 de mui melhor logar que infançon / nen ca ricome se mui poucos non
O hipérbato pode inverter a orde dos elementos da comparación (que ... melhor)
1074.13 que, quant’é mia senhor, / Don Bernaldo, que a vossa melhor, / tanto me faz maior coita sofrer
861.9 ca sonhei que me veera dizer / aquel que me milhor que a sí quer
o máis que + poder / o máis ... que + poder
As estruturas do tipo o máis / melhor que (rara vez sen artigo) admiten os verbos poder e saber e constitúen comparativos de excelencia
67.16 e rogarei / o máis que eu poder rogar / a Deus que El mi-a leixe oir / falar||197.21 Nen vej’ela, que moiro por veer, / que ést’o máis que me tolher podia||495.11 porque sei que vos farei tal / mingua qual fez omen leal / (o máis que podia seer) / a quen ama||541.8-9 Pero que troban e saben loar / sas senhores o máis e o melhor / que eles poden||722.21 mais sempre m’eu d’atal preito guardei / o máis que pud’e non ouv’i sabor||749.10 e ei que gradecer / a Deus ja sempr’o máis que poder / que m’El [fremosa fez]||1587.10 non ven a el ome con maloutia / de que non leve o máis que poder
518.16-17 que o máis mal e máis pesar / que mi vós poderdes fazer / [faredes a vosso poder]||518.16-17 que o máis mal e máis pesar / que mi vós poderdes fazer / [faredes a vosso poder]||530.7-8 quero-vos eu tal ben / qual maior poss’, e o máis encoberto / que eu poss[o]||711.6 que se veesse / o máis cedo que podesse||743.8 Des que naci nunca lhi fiz prazer / e o máis mal que lh’eu pudi fazer / lhi fiz, amiga
1026.9 que, depois que lh’o mandado disser, / que se verra máis cedo que poder
o melhor que + poder / saber
As estruturas do tipo o máis / melhor que (rara vez sen artigo) admiten os verbos poder e saber e constitúen comparativos de excelencia
414.3 e o melhor que dela poid’aver / des que a vi direi-vo-lo, par Deus||536.19 [e] er saben que sempre vos servi / o melhor que pud’e soubi cuidar||538.11-12 mais sabe ben que vos servi, / ..., sempr’o melhor / que nunca [eu] pudi fazer||541.8-9 Pero que troban e saben loar / sas senhores o máis e o melhor / que eles poden||1613.9 ca vos conselh’eu o melhor que poss[o]
33.8 Pero sempre vos eu servi de grado / o melhor que [o] eu soubi fazer||266.23 E ar quero-vos ora conselhar, / per bõa fe, o melhor que eu sei
peior que ~ peor ... que 'peor (do) que'
495.20-21 ca meu serviç’e meu amor / sera-vos d’escusar peior / que a min d’escusar viver||504.2 En gran coita, senhor, / que peior que mort’é, / vivo, per bõa fe||1447.18 e fazen al, que vos direi, / que é mui peior que o al||1628.12 como sera peior que é / quen peior é, per bõa fe, / de quantos fez nen fara Deus?
442.11 e peor m’é que quando comecei
peor do que / peor ... do que ~ peior ... do que 'peor (do) que'

896.8 ante cuid’eu que me venha / peor do que m’ora ven
235.27-28 nen ar avia peor a estar / dela do que m’oj’estou
1412.15-16 Non vistes peior parado / albergue do que achei / enton||1628.6-7 mais, d’el seer peior, de pran, / do que é, ja non á én poder
tal que / tal ... que ~ atal que / atal ... que
Nestas construcións comparativo-consecutivas, tal funciona como elemento intensificador

86.16-17 con pavor / viv’e sofr’esta cuita tal / que ei de sofrer pois gran mal||107.17 ca non avedes parecer / tal que muito possa viver / quen vos oer a desejar||171.3-4 e vivo con el ũa vida tal / que ja mia morte seria melhor||425.4-5 ca des enton assi quis Deus / e mia ventura, que é tal / que nunca vos ousei dizer / o que vos queria dizer||455.13 Med’ei do pertigueiro tal que mejo||503.24 e pero nozir / non mi devia desamor / tal que no ben non á melhor||785.3 Disseron-mi que avia de mí / o meu amigo queixum’e pesar, / e é tal que me non sei conselhar||933.2 Madre, pois amor ei migo / tal que non posso sofrer / que non veja meu amigo||974.12 e por esto en coita me ten / tal que conselho non me sei||978.4 que mig’avedes filhada perfia / tal que non sei como possa viver / sen vós||1478.6-7 ca esse non é tal / que vos vós so el muito non molhedes
8.24-25 en tal coita me metia / que conselho non sabia / eu de min como fazer / por dela máis ben aver||22.9-10 ca en tal ora nado / foi que, mao pecado, / amo-a endoado||23.9-10 e pois ei, / ... / ..., en tal coit’a viver, / ..., que maior / sabor avedes de me non fazer / ben, mia senhor||27.2 Min fez meter meu coraçon / en amar tal senhor que non / sei osmar guisa nen razon / por que lhi máis possa guarir||46.8-9 En tal coita me vi, senhor, / que sol non vos ousei falar||58.10-11 pois, u vos vejo, tal sabor / ei que me faz escaecer / quanta coita soia prender||64.8-9 ca mi-a faz aver tal molher / que nunca mi á ren de fazer / per que eu j’a possa perder||74.5 ca esta cuita, mao pecado, / tal me ten ja que non ei sén / de me temer de neun mal||106.6-7 En grave dia, senhor, que vos vi, / por me Deus dar contra vós tal ventura / que eu por vós assi ei a mor[r]er||172.8 E dá-me tal coita que non / sei de min conselho prender||174.16-17 ca non sei eu quen tal poder ouvesse, / ..., que lhe soubesse / dizer qual coita, ..., mi á dada||175.20-21 e, se mi-o om’adevinhar poder / e pois a vir e tal esforç’ouver / que lh’ouse ren dizer, por sí dira||188.2-3 Por mui coitado per-tenh’eu / quen vai querer ben tal molher / que seu serviço non lhe quer / per nulha guisa gradecer||210.13-14 Pois me Deus tal ventura deu / que m’en tamanha coita ten / Amor, ja sempr’eu serei seu||219.17-18 ca Deus de tal coraçon é / que, ... / ..., / que logo lh’i conselho pon||224.7-8 Ouv’eu tal coita no meu coraçon / que nunca vi prazer se ora non||258.19 Tal ben vos quero que ben sei / per ren que non posso guarir||349.7-9 A que me faz viver en tal / afan e sofrer tanto mal / que morrerei se me non val||367.5 tal coita ei que non poderia viver / se non foss’o sabor que ei de a veer||379.5-6 e tal tempo verra / que mia sen[h]or fremosa morrerá||412.1-2 Pois mia ventura tal é, pecador, / que eu ei por molher mort’a prender||412.6 porque moiro, ..., / por tal molher que quen a vir dira / que moir’eu ben||415.10-11 e pode muit’e á tal coraçon / que o non pode ren apoderar||430.25 ca sen razon / me dá tal coita Amor que me conven / a viver trist’e sen todo prazer||459.7-8 e des i pera meu corpo levarei ta[l] guisamento / que nunca en nen un tempo trouxo tal Pero Sarmento||489.22-23 e ouveron tal pavor / que os seus panos d’arraizes / tornaron d’outra color||491.17-18 e el á tal sabor de os leer / que nunca noite nen dia al faz||493.20-21 e deu-lhi por én tal colpe de suso / que ja a chaga nunca vai çarrada||499.5-6 mais tal confort’ei / que aquel di’a morrer ei / e perderei coitas d’amor||506.1-2 Pois mia ventura tal é ja / que sodes tan poderosa / de min||520.19 ca tal é que ante se matara / ca mi falar se o sol cuidara||523.1-3 A tal estado mi adusse, senhor, / o vosso ben e vosso parecer / que non vejo de mí nen d’al prazer||533.19-20 ca tal a quis[o] Deus fazer / que, se a non vir, non posso viver||537.8-9 ca mia senhor quiso Deus fazer tal, / ..., que a fez sabedor / de todo ben||546.7-9 Tal coita mi dá voss’amor / e faz-me levar tanto mal / que esto m’é coita mortal / de sofrer||546.13-15 Tal coita sofr’, á gran sazon, / e tanto mal e tant’afan / que par de morte m’é de pran||549.16-19 ca tal a fez / Deus, ... / ..., / que non querra que o bon sén / err’en min||557.15-16 e per vós viv’eu en tal perdiçon / que nunca dormen estes olhos meus||561.11-12 Tal molher mi fez Amor / amar que ben des enton / non mi deu se coita non||561.34-35 ca en tal coita me ten / que non ei força nen sén||569.13-14 Eu vivo por vós tal vida / que nunca estes olhos meus / dormen, mia senhor||590.7-8 – U vos en tal ponto eu oi falar, / senhor, que non pudi depois ben aver||610.14 Por vos veer, amigo, non sei quen sofresse / tal coita, ..., que non morresse||626.25 porque me pôs en tal cobro que ei / por sen[h]or a melhor de quantas sei||637.4 e dizen que per el lhes ven / quanto mal an e que os ten / en tal coita que non á par||649.5-6 Ouv’én por vós tal coita eno meu coraçon / que nunca vos cuidar’a veer nulha sazon||684.4-5 e tal queixum’end’ei / que direi, amigo, ..., / como parec’e seu nom’e quen é||723.10-12 enton tal coita no coraçon, / ..., / que a mo[rrer ouvera por el enton]||723.16-18 ouvi por el tal coita no coraçon, / ..., / que a mo[rrer ouvera por el enton]||723.22-24 [e] creceu-mi tal coita no coraçon, / ..., / que a mo[rrer ouvera por el enton]||786.15-16 ouv’én tal coita no meu coraçon / que nunca dormi e guisei por én||807.27-28 mais fez-me Deus aver / tal ventura quando a fui veer / que nunca dix’o que dizer queria||827.7-8 El me cuidava tal preit’a trager, / per sas juras, que lho foss’eu parcir||855.1-2 Tal ventura quis Deus a min, sen[h]or, / dar contra vós que non posso partir / meu coraçon de vos gran ben querer||855.5 assi me ten forçad’o voss’amor / de tal força que non posso fugir / a esses olhos||855.11-12 mais mia ventura tal / é contra vós que nen ũu galardon / non ei de vós||893.17-18 ca en tal coita me vejo viver / que ja perdi o dormir e o sén||912.2-3 A dona que eu quero ben / tal sabor ei de a veer / que non saberia dizer / camanh’é||927.18 e a desmesura por én / me faz tal mal que me non sei / con ela ja conselh’aver||952.1-2 Pero tal coita ei d’amor / que maior non pod’om’aver||956.2-3 mais non desej’aver ben dela tal, / por seer meu ben, que seja seu mal||981.11-12 en tal ora vos vi / que nunca dormi nada||989.8-10 Tal companhon foi Deus filhar / no bon rei, ..., / que ja máis non disse de non / a nulh’ome por lh’algo dar||989.8-12 Tal companhon foi Deus filhar / no bon rei, ..., / que ja máis non disse de non / a nulh’ome por lh’algo dar / e que sempre fez o melhor||989.32-33 Mais façamos tal oraçon / que Deus, ..., / o mande muito ben reinar||997.1-2 Vivo coitad’en tal coita d’amor / que sol non dormen estes olhos meus||1010.19-20 Quiça quer-mi ora tal cousa dizer / que lha poss’eu sen meu dano fazer||1018.5-6 farei que en tal coita o tenha / por mí Amor que rogar me venha||1041.7-9 Tal dona sei eu, ... / ..., / que lho non poden per ren entender / o[s] que cuidan que a guarda[n] mui ben||1044.4-5 ca tal sabor ei de o veer / que [eu] o non posso creer||1057.10-11 tal ventura mi quis a min Deus dar / que non [poden os meus olhos veer, / ..., d’al veer prazer]||1072.19 mais tal senhor am’eu que, poi-la vi, / sempre por ela gran coita sofri||1074.16 – Abril Perez, fostes-me demandar / de tal demanda que resposta non / á i mester||1084.13-15 Ouv’én tal coita, ..., / o dia que m’eu fui de vós partir / que, ..., / Deus mi tolha este corp’e quant’ei / se eu ja mui gran [coita tenh’en ren]||1085.14 Quando m’eu dela parti, log’enton / ouvi tal coita que perdi meu sén||1091.3 ven-mi tal coita que perço meu sén / por quanto vos ora quero dizer: / ...||1098.13-14 Tal ben lhi quero no meu coraçon / que vos non rogarei por outro ben / que mi façades nen por outra ren||1113.7 Teen-m’en tal coita que nunca vi / om’en tal coita||1149.7 Tal romaria de donas vai ala que non á par||1234.17-18 e sodes vós, filha, de tal linhage / que devia vosso servo seer||1238.2 Amiga, dizen que meu amig’á / por mí tal coita que non á poder / per nulha guisa d’un dia viver / se per mí non||1238.19-20 E, amiga, por Deus, conselho tal / mi dade vós que non fiqu’end’eu mal||1240.15-16 – Amiga, tal coita d’amor á sigo / que ja nunca dorme noite nen dia / coidand’en vós||1247.8-9 Ca noutro dia chegastes aqui / atal sazon que ouv’én tal pavor / que, ..., / non quisera que veessedes i||1313.15-16 Da sa tristeça ouv’eu tal pesar / que foi a el e preguntei assi / en que coidava||1317.11-12 ca en tal tempo a mandou podar / que sempr’e[la] lhe ficou decepada||1319.2-3 A molher d’Alvar Rodriguiz tomou / tal queixume, ... / ..., que, ..., / des que veo nunca s’a el chegou||1321.5-6 «Se mi-a poserdes, tal vo-la porrei / que a sençades ben atá o cuu»||1341.8 E tal coita diz que lhe faz sofrer / no coraçon que se quer afogar||1341.8-9 E tal coita diz que lhe faz sofrer / no coraçon que se quer afogar||1389.12 ca tal ést’el que nunca lhi menguaron / nen minguarán||1406.11-12 pois que ja tal é seu pecado, / ..., que eu nunca vi / ome no mundo des quando naci / en posfaçar tan mal deostado||1413.8-9 e foi tal preitejador / que foss’ende jazedor, / con minguas que avia||1434.1-2 Joan Garcia tal se foi loar / e enfenger que dava [de] sas doas / e que trobava por donas mui boas||1434.1-3 Joan Garcia tal se foi loar / e enfenger que dava [de] sas doas / e que trobava por donas mui boas||1470.9 E as[s]i me troment’amor / de tal coita que nunca par / ouv’outr’ome||1527.20-21 taes mil couces lev’ora d’aqui / que diga pois: «Con meu dereito vou!»||1552.16-17 que faz viver tal vida / que nen del nen d’outren non a[n] guarida||1570.22-23 – Joan Vaasquez, todas taes son / que, ... / ..., logo vos faran tal / qual fez a min ũa||1580.5-6 porque a dona é de terra tal, / Don Fernando, que, ..., / non poderedes i un om’aver / ant’...||1580.10-11 ca é de [tal] logar / que non podedes, per nen un poder, / aver nulh’ome||1580.13-14 ca as gentes son / de tal natura, ..., / que non querran i su vós guarecer||1608.5-6 pero non poss’achar / tal razon en que lho possa fazer / que me non aja con el de perder / e el comigo des que lh’eu trobar||1608.19-20 tal escatima lhi cuid’eu dizer / que, ..., / que ja sempr’aja de que se vingar||1611.19-20 E vós tal bispo sedes, ..., / que non sabedes quen me sõo eu||1620.11-12 Eu de tal logar venho / que, poi-lo capelan, per bõa fe, / sobre min filh’e seu feit’en min é, / ajuda-l’-ei||1644.5-6 creceu-lhi del tal coraçon / que diss’a un seu om’enton: / ...||1646.5-6 e tal cozinha lh’achará / que tan fria casa non á / na oste de quantas i son||1648.15-16 E por esto non sei no mundo tal / ome que a el devess’a dizer / de non por lhi dar mui ben seu aver||1674.1-2 Pero d’Ambroa, tal senhor avedes / que non sei quen se dela non pagasse
Na estrutura tal ... que, a conxunción pode aparecer repetida após unha frase parentética
219.17-20 ca Deus de tal coraçon é / que, ... / ..., / que logo lh’i conselho pon||468.26-27 ca non foi tal que, se migo falhasse, / que én eu mui ben non [o] castigasse||1608.19-21 tal escatima lhi cuid’eu dizer / que, ..., / que ja sempr’aja de que se vingar

87.17-18 se non é sa senhor atal / que lhe queira valer por én||408.9-10 ca vós dizedes dest’amor atal / que nunca vos ende senon mal ven||632.2-3 tan de bon sén, atal / que semelha que nunca en al cuidou||1202.9-10 E guardade-vos filha, ca ja m’eu vi atal / que se fez[o] coitado por de min guaanhar||1237.54-55 pois ouro serv’atal / que nunca pode valer máis per i||1239.15-16 – Vedes, amiga, meu sén ést’atal / que, ... / ..., / ben lhi devedes fazer e non mal
23.1-2 Pois eu d’atal ventura, mia senhor, / contra vós sõ[o] que non ei poder / de falar convosc’...||57.8-9 que vós mi avedes metud’en atal / coita por vós que, ... / ..., / eu cuido que me non possades / valer [ja]||62.9-10 e sei, mia senhor / fremosa, ca deste poder, / que mi Deus faz atal aver / que vos vejo, fara-xe-m’én / perda do corpo e do sén||86.4-5 aqueles que non an seu ben / e que teen atal razon / que poden sa coita perder||106.12-13 se lhi non quis atal ventura dar / que o seu coraçon mui ben partisse / de vo-lhi nunca desejar, senhor||189.15-16 E por gran coita tenh’atal / eu que sol non lh’ouso dizer / o gran mal que me faz aver||274.1-2 Atal vej’eu aqui ama chamada / que, ..., / nunca tan desguisada cousa vi||316.17-18 que me faz en atal coita sofrer / qual vos eu digo, que non poderei / aquesta coita, ..., / perder por al||600.13-14 Caestes en [a]tal cajon / que sol conselho non vos sei||684.15-16 ca me leixastes por atal senhor / que ben vos digo, ..., / que direi, amigo, [per bõa fe, / como parec’...]||890.10-11 en atal terra cuido eu de guarir / que ben entendan meu mal, a la fe||990.23-24 façamos atal oraçon / que Deus, ..., / o salve, que én poder á||1034.1-2 Mia madre, pois [a]tal é vosso sén / que eu quera mal a quen mi quer ben||1075.2-3 Un dia vi mia senhor, / que mi deu atal amor / que non direi, per u for, / quen ést[e], per nulha ren||1202.7-8 – E guardade-vos, filha, ca ja m’eu atal vi / que se fez[o] coitado por guaanhar de min||1284.11-12 Pois el foi d’atal ventura / que sofreu tan muito mal / por mí||1330.13-14 [E], pois lhi Deus atal ventur[a] deu / que en pobreza todo seu sén á||1572.11-12 ca atal era outr’amor de meu tio / que se botou á pouca de sazone

aver + que + inf. (perífr. modal obrigativa)
38.4 ca ja, entanto com’eu vivo for, / averei sempre que lhi gradecer||91.13 atan muit’ouve que veer / na vossa que me faz peor!||340.1 Oimais non á ren que mi gradecer / a mí a mui fremosa mia senhor / de a servir||424.19 e por én, / se mi der mort’, ei que lhi gradecer||685.8 Vivede mig’e ben vos estara, / e averei sempre que vos gracir||749.9 e ei que gradecer / a Deus ja sempr’o máis que poder / que m’El [fremosa fez]||847.6 gradesc’a Deus que mi-o fezo veer / e que non ei a vós que gradecer||847.20 Mostrou-mi-o Deus e fez-mi gran prazer, / sen aver eu a vós que gradecer||880.16 Os que morreran mentr’era melhor / an muit’a Deus [por én] que gradecer||884.4 ei muito que lhi gradecer / porque mi faz a melhor ren / daqueste mundo querer ben||900.24 por én me leixa de matar, / que aja sempre que doer||954.20 Eu, cativo, mui coitado d’amor, / avia que rogar Nostro Senhor||961.10 ca, se eu migo podesse poer, / ..., de a non amar, / ela non avia que mi rogar||987.9 que ja no mundo sempr’an que dizer / de quan ben soube conquerer Sevilha||991.20 e tod’ome que m’i oir / sempr’avera que departir / en quanto bon prez del ficou||1004.23 E, pois m’el quer, com’oides dizer, / de sa fala non ei ren que temer||1027.21 Non podedes dous senhores servir / que ambos ajan ren que vos gracir||1028.4 e os que saben que o diz assi / teen que ei eu que lhi gradecer||1028.10 e te[e]n que mi faz mui grand’amor / e que ei [eu] muito que lhi gracir||1028.16 teen ben quantos me lh’oen loar / que eu muito que [lhi] gradecer ei||1046.15 por end’el-rei non á que lhi gracir||1125.3 e, que aja que vos gracir, / creede-m’ora ũa ren||1128.4 e ora ja non ei ren que temer||1129.5 mais Deus, / se mi der mort’, ei que lhi gradecer||1176.1 Muit’ei, ai Amor, que te gradecer / porque quiseste comigo morar||1307.4 pero fazede por mí ũa ren / que aja sempre que vos gradecer||1656.4 de tal amor non ei eu que fazer||1683.4 que, se non foss[e] o arcediano, / non avia que deitar sobre sí

ainda que loc. conx. conces. 'aínda que'
1613.12 que atan bel cuu come esse vosso, / ainda que o ome queira buscar, / que o non possan en toda a terra achar / de San Fagundo atá San Felizes
ante que / ante ... que loc. conx. temp. 'antes (do) que'
181.8 pesa-me muito que non veerei, / ante que moira, meu lum’e meu ben||351.4 ante que vos eu visse, d’outra ren / sei que non vira tamanho prazer / como vej’ora [sol por] vos veer||351.10 ante que vos eu visse, mia senhor, / sei que non vira tamanho prazer / [como vej’ora sol por vos veer]||351.16 mas, pero que mi assi / de vós aven, ante que vos viss’eu, / sei que non vira tamanho prazer / [como vej’ora sol por vos veer]||355.2 Gradesc’a Deus que me vejo morrer / ante que máis me soubessen meu mal||665.9 Jurastes que toda via / verriades de bon grado / ante que saiss’o dia||704.10 [E], ante que m’eu d’ali partisse, / fui pagada do que m’el[e] disse||752.10 e, ante que lh’eu esto rogasse, / chorou tan muit’e tan de coraçon / [que chorei eu con doo del enton]||1010.10 e, ante que moira ja, ũa vez / fale migo||1010.16 e ũa vez, ante que moir’assi, / fale [migo]||1016.6 algun conselh’i ajamos / ante que assi moiramos||1055.8 E, ante que vos eu visse, senhor, / tan muito ben ouví de vós dizer||1094.15 – Ante que m’eu do falso non vengar||1122.4 E dissera-lh’eu, ante que se de min quitasse, / que se veesse cedo||1122.7 E dissera-lh’eu, ante que se de min partisse, / que, se muito quisesse viver u me non visse, / ca se [perderia migo]||1141.2 Se veess’o meu amigo a Bonaval e me visse, / vedes como lh’eu diria ante que m’eu del partisse||1183.5 e, ante que lh’enviasse dizer ren, / veo a luz e foi logo comigo||1331.4 per end’, ante que mo deite, / deitar quero eu toda via / o ma[s]tique a Don Macia||1366.7 ante que foss’ũa legoa, / comecei / aqueste cantar da egoa||1480.13-14 «Entremos ante / que Dona Maria jante»||1561.10 e ante que saissen daquel mes, / per com’eu a Joan Simion oi, / con olivas morreron todas tres||1644.20 ante que xo leven d’ali, / vai-m’ũa peixota comprar||1673.17 e, ante que chegu’ao mar, / tornar-me poss’...
Nalgúns contextos o valor comparativo predomina sobre o valor temporal
13.18 mal dia non morri enton, / ante que tal coita levar / qual levo||98.23 ante que en coita viver / sempre, direi-lho por morrer!||580.15 Feze-o por encoberta, / ca sei que se fora matar / ante que min fazer pesar||797.15 E a min era mui mester / ũa morte que ei d’aver / ante que tal coita sofrer
345.2-3 O meu amig’, amiga, que me gran ben fazia, / fez-me pre[i]t’e menage que ante me veria / que se fosse||807.15-16 E tod’aquesto m’ant’eu entendia / que a visse||1015.6-7 que Iesu Cristo non me perdon / se ant’eu non queria un capon / que ũ[u] [mui] gran corvo carnaçal||1349.6-7 ca mi disse que queria / seer ante mal talhada / que aver corpo delgado
a preito que loc. conx. cond. 'a condición de que'. Cf. a preito tal de
1497.42 salvo é quen trae castelo, a preito que o isopen!
assi que / assi ... que loc. conx. consec.-fin. 'así que'
1.7 eu / era de pobre coraçon / as[s]i que nen un ben enton / non cuidava que era meu||1.19 as[s]i que du os bõos son / máis loo meu prez ca o seu||39.9-10 faz-me viver o voss’amor assi / que mi seria con mia morte ben||119.8-9 E eles, si Deus me perdon, / desejan sas terras assi / que non dormiron muit’á i||169.22-23 rogarei mia senhor assi / que mi amostr’aquel matador||178.11-12 pois me por ela tan gran cuita ven / que ben mil vezes no dia me ten, / meus amigos, desjuigad’assi / que niun sén nen sentido non ei||216.10 serei rogador / a Deus assi que confonda, senhor, / el muit’e vós e min||258.7-8 Quisera-m’eu que foss’assi / que podesse meu coraçon / encobrir||258.22 mais é ‘ssi que poder non ei / que vos non aja de fazer / [do ben que vos quero, saber]||265.9-10 rogar-lh’-ei assi / que lhe possa, com’ela quer a mí, / querer||267.5-6 dize-lo assi / que ouvessen todos doo de mí||291.16-17 Ja o dormir, mentr’eu durar, / [ei] perdudo, pois ést’assi / que u a non vi non dormi||315.11-12 e non poss’eu muito viver assi / que non moira mui ced’én con pesar / que ei mui grande desto, mia senhor||326.10-11 mais vedes, de guisa mi aven, / meus amigos, que ést’assi / que non ei eu end’al fazer / [enquant’ela poder viver]||487.12-13 porque nunca vo-lo vej[o] fazer / que vo-lo non veja teer assi / que, ... / ..., non á end[e] o poder||564.20 ca voss’amor me forçou / assi que por vosso vou||626.4-5 mais ora ja mi guisou Deus assi / que, ..., / cobrei d’atender outro mui melhor / en todo ben de quantos outros vi||863.15-16 e log’eu ceg’assi / que sol [non] vej’, ...||976.9-10 coita-m’ora por end’assi / que sol conselho non me sei / senon quanto vos eu direi: / ...||988.2-3 Nostro Senhor Deus, que prol vos ten ora / por destroirdes este mund’assi / que a melhor dona que era i / nen ouve nunca, vossa madre fóra, / levastes end’?||1109.13-14 ca me coita voss[o] amor assi / que nunca dorm’i||1238.13-14 Dizen que é por mí coitad’assi / que quantas cousas eno mundo son / non lhi poden dar vida se eu non||1249.16-17 e digo-vos que me guardan assi / que [non ei eu poder de fazer ren / por el]||1332.25 – [E]stevan da Guarda, per tal auçon / qual vós dizedes, foi ja demandado / e foi per el seu feito desputado, / assi que dura na desputaçon||1476.27-28 e desses vossos narizes log’i / fic’o seu cuu quebrantad’assi / que ja sempre aja d’espanhoes medo||1532.19-20 E vós enton guisastes-mi-o assi / que mi valvera muito máis a min / jazer mort[o] ou seer enforcado||1641.10-11 log’a Deus m’encomendei / e log’a El prougu’assi / que ũu infançon achei
70.1-2 Vós, que mi assi cuitades, mia senhor, / que eu me quite de vos ben querer||91.11-12 assi me coitou voss’amor / que me fez tod’escaecer||98.5-6 e, poi-la vi, assi mi aven / que nunca lh’ouso dizer ren||130.2-3 Nostro Senhor, como jaço coitado / morrend’assi en tal poder d’Amor / que me tolheu o sén||171.1-2 Assi me trag’ora coitad’Amor / que nunca lh’ome vi trager tan mal||214.12-13 mais a Deus rogar / quer’eu assi (...) / que El me dé mia morte se non der / tal coraçon a vós d’én non pesar||320.13 Pois assi é que m’El sempre deu al||326.4-5 é ja assi, amigos meus, / que non ei eu end’al fazer / enquant’ela poder viver||326.16-17 mais mia fazenda ja assi é / que non ei [eu end’al fazer / enquant’ela poder viver]||340.4-5 ca, de pran, assi me ten en poder / que non poss’end’o coraçon partir||349.14-15 A que eu quero mui gran ben / e que mi assi coitado ten / que non poss’eu per niun sén / partir-me de lhe ben querer, / non a vejo||399.5-6 ca me tremi’assi o coraçon / que non sei se [me] lho dixe, se non||425.16-17 e assi quis Nostro Sen[h]or / que nunca vos ousei dizer / o que vos [queria dizer]||439.3-4 Tan muito mal me ven d’amar / a mia senhor, per bõa fe, / meus amigos, que assi [é] / que ei a dizer con pesar||445.7-8 Assi me ten forçad’Amor, / par Deus, por ela, que sabor / non ei de min||491.27-28 assi a fode per arte e per sén / que saca dela o demo malvaz||491.33-34 assi [a] vai per foder encantar / que, fodendo, lhi faz ben semelhar / que é geada ou nev’e non al||531.9-10 mais esse vosso parecer / me faz assi o sén perder / que des oimais, ..., / entenderán que vos sei eu, / senhor, melhor ca min querer||562.11-12 ca des enton / quis Deus assi, ..., / que non podess’o coraçon des i / partir d’en vós cuidar||626.18-19 mais proug[u]e a Deus de mi-o as[s]i guisar / que, u perdi aquela que amei, / en outra senhor mui melhor cobrei||869.18-19 Assi me ten en poder voss’amor / que sempre cuid’en como poderei / vosso ben aver||889.17-18 ca seu fremoso catar e riir / e falar ben sempr’en bõa razon / assi m’alegra no meu coraçon / que non cuid’al senon en a servir||1067.13-14 E, pois m’assi ten en poder Amor / que me non quer leixar per nulha ren / partir de vos ja sempre querer ben, / rogar-vos quero||1231.7-8 ca ‘ssi tenh’eu meu amigo en poder / que quantas donas eno mundo son / punhen ora de lhi fazer prazer||1249.8-9 El quis comprir sempre seu coraçon / e soub’assi sa fazenda trager / que tod’ome nos podia ‘ntender||1263.19-20 e assi é / que perderei, per bõa fe, / o corpo, ca non outr’aver||1588.8-9 E con todo esto as[s]i é custuiada / que non pode ome saber seu talan||1654.3-4 assi veo de perdon carregada / que non podia con el én erger
atá que ~ tá que loc. conx. temp. 'até que'
175.18 negá-lh’-ei sempr’atá que moira ja||421.12 mais eu pedi-lha-ei toda sazon / atá que mi-a dé enquant’eu viver||613.9 sempr’o meu cor deseja / vós atá que vos veja||725.5 ca o non farei / atá que el venha ante mí chorar||725.11 ca o non farei / atá que el venha mercee pedir||725.17 ca o non farei / atá que el sença ira de senhor||725.23 ca o non farei / atá que eu veja que ja quer morrer||770.5 e jurei ja que, atá que o visse, / que nunca ren dormisse||1047.14 Coitada ficarei d’amor / atá que mi vos Deus adusser||1126.16 Ja [eu, senhor], mi vos espedirei / atá que Deus vos meta en coraçon / que me queirades caber a razon||1176.4 e non me quiseste desemparar / atá que ven meu lum’e meu prazer||1176.10 que te non quiseste partir de min / atá que veo meu lum’e meu ben||1176.16 ca nun[ca] fuste de min partido, / ..., / atá que ven meu ben e meu lume||1412.27 que nunc’a [morder] fez fin / atá que fez[o] en min / qual fez no rocin lobado||1453.20 Senhor, sempre vos querrei ben / atá que moir’ou perça o sén||1523.25 ouve grand’amor / antr’ela sempr’[e] o demo maior / atá que se Balteira confessou||1604.13 e diz que sempre me terrá en vil / atá que barate ũu maravedil||1673.10 E tal vila foi el buscar, / de que nunca quiso sair, / atá que pôde ben osmar / que podia ir e viir / outr’omen de Jerusalen
1313.14 ir d’u el era, por dereito ten, / que a vir, de non tomar prazer||1313.21 ir d’u el era, no coraçon seu, / que a vir, ledo non pod’andar
ben assi ... que loc. conx. consec. 'así que'
649.13-14 E ben assi mi-o quiso mia ventur’aguisar / que nunca sen vós ouvi sabor, erg’en chorar
ben que loc. conx. conces. 'aínda que'
484.20 e direi-vos al que lhi fez leixar: / ben que podera fazer por ficar, / feze-o poer alen Talaveira
cada que loc. conx. temp. 'todas as veces que, sempre que'
11.25 Cada que me lh’eu assanhar, / a meu osm’, e lhi mal disser||351.14 Des que vos eu vi, mia senhor, me deu / gran coita De[u]s, cada que vos non vi||491.21 fod’el as mouras cada que lhi praz||614.10 e dizede-lhi, ..., / o que m’el rogou cada que me vio||690.5 cada que migo quiserdes falar, / falade mig’, e pes a quen pesar||771.1 Cada que ven o meu amig’aqui / diz-m’, ai amigas, que perd[e] o sén / por mí||835.13 ca ja, cada que vir / algun ome de fronteira chegar, / non ei medo que mi diga pesar||863.2 Vistes tal cousa, senhor, que mi aven / cada que venho convosco falar?||912.6 poi-la end’eu máis desejo / sempre cada que a vejo||912.21 que eu ja sempr’esta molher / non veja cada que poder||925.17 dev’os vassalos de mort’a partir / e acor[r]ê-lhes cada que os vir / estar en coita||1035.8 se el morrer cada que lh’eu non der / do meu ren senon quando m’eu quiser||1108.5 cada que cuid’estar de mia senhor / ben, estou mal, e, quando mal, peor||1223.2 – Amigo, mando-vos migo falar / cada que vós end’ouverdes sabor||1232.12 e, pois por aquela dona trobou, / cada [que] quis sempre migo falou||1391.12 [e], se cada que s’a touca torcer, / ... / ..., mui ben pareceredes||1405.5 mais dix’eu que mui ben / oides, cada que vos cham’alguen||1431.28 e cantarei cada que me mandardes||1448.3 Ũu cavaleiro avia / ũa tenda mui fremosa, / que cada que nela siia / as[s]az lh’era saborosa||1515.9 cada que te vi / rascar no cep’e tanger non dormi||1517.5 o infançon, cada que quer, / vai-se deitar con sa molher||1518.5 mais, cada que quiserdes cavalgar, / mandade sempr’a best[a] achegar / a un caralho de que cavalguedes||1518.8 E, cada que vós andardes senlheira, / ..., / guardade-a de xi vos derramar||1540.6 sempre por vós esto farei, / cada que m’ouverdes mester||1589.19 cada que per-foder, direi / Pater Noster||1617.30 e que me parec’er tan ben, / cada que a eu vejo||1622.13 E, cada que el ven a Santaren, / sempre alo vai fazer romaria||1669.13 Cada que pôde, mal me trebelhou||1675.15 «Cada que vos deitades, / que esturnudos soedes d’aver?»
como que loc. conx. caus. 'porque, pois que'
132.25 a cuita tal / que nunca tal / ouv’outro ome d’amor nen d’al, / como que me faz desejar / Deus vosso ben por desejar / a mia mort’eu||237.30 ca mi, senhor, avedes vós mui ben, / como que vos non ei a custar ren||1428.3 Jograr, mal desemparado / fui eu pelo teu pescar, / como que ouvi a enviar / aa rua por pescado
como quer que loc. conx. conces. 'aínda que, por máis que'
26.13 Como quer que eu i aja razon, / amar-vos-ei enquant’eu viva ja||50.7 Per como quer que vós de mí façades, / mentr’eu viver, vos quer’eu que sejades, / senhor fremosa, [de mí poderosa]||355.16 mais, como quer que mi-o aja con Deus, / praz-me muito porque non saben r[en / de que moiro nen como nen por quen]||457.8 torceredes as olivas, como quer que outren bafe||499.8 E, como quer que eu maior / pesar non podesse veer / do que enton verei, prazer / ei ende, se Deus mi perdon||589.14 Ca sei que non terrá el por razon, / como quer que m’aja mui grand’amor, / de m’ousar veer nen chamar «senhor»||936.14 E and’end’eu mui coitada, / como quer que vos al diga, / porque non quis Deus, amiga, / nen mia ventura minguada / que foss’el [aqui o dia / que pôs migo quando s’ia]||943.9-10 e vi-o eu ali e, como quer / que vos diga, ouvi a morrer por én||1013.13 E, como quer que vos el[e] seja / sanhudo, pois que vo-lo fustan vir, / avera gran sabor de vos cousir||1038.4 mas, como quer que seja meu feito, / farei-lh’eu ben, par Santa Maria||1038.10 mais, como quer que depois venha, / farei-lh’eu ben, [par Santa Maria]||1038.19 E, como quer que fosse, el querria / aver ja ben de min toda via||1308.4 como quer que outren tenha, / non tem’eu del que non venha||1338.9 Como quer que vós tenhades / que, ..., / deverades casar melhor, / senhor, nunca o digades||1540.10 E non vos leixarei entrar, / como quer que m’avenha én||1633.24 e, como quer que vos end’eu al diga, / nunca mi-a ome viu [e]na pousada
con que loc. conx. consec. 'de modo que'
44.6 ca des enton / nulh’omen non lh’ar disse ren / senon con que lhi fosse ben
depois que / depois ... que ~ depos que loc. conx. temp. 'despois que'

14.29 Ali me ven gran cuidado / depois que me vou deitar||114.31 e, depois que lh’o Soldan deu / o perdon, ouve gran sabor / de se tornar||527.9 E sei eu mui ben no meu coraçon / o que mia senhor fremosa fara / depois que ant’ela for||951.2 Andei, senhor, Leon e Castela / depois que m’eu desta terra quitei||1023.4 E eu nunca fui leda nen dormi, / amiga, depois que s’el foi d’aquen||1026.8 depois que lh’o mandado disser, / que se verra máis cedo que poder||1037.19 E, depois que s’el[e] de min partir, / tanto dórmia quanto quiser dormir||1222.15 viu-me chorar e, depois que me viu / chorar, direi-vo-lo que fez enton||1285.15 Depois que fiz na ermida oraçon / e non vi o que mi queria gran ben, / con gran pesar filhou-xi-me gran tristen
1123.17-18 Depois-lo tiv’eu guisado / que s’el foi d’aqui sanhudo
1492.4 e sol non lhi pôd’un passo fogir / aquel seu ome (depos que el ia)
des que loc. conx. temp. 'desde que'
1.1 Amor, des que m’a vós cheguei / ben me pos[s]o de vós loar||1.13 e des que m’eu a vós cheguei, / Amor, de tod’al fui quitar / senon, de vos servir, punhar||10.12 ca nunca pudi aver sabor / de min nen d’al, des que foi sou, / senon dela!||20.2 Ai mia senhor, sempr’eu esto temi / des que vos vi, que m’oi de vós aven||23.9 e pois ei, / sen vosso ben que sempre desejei / des que vos vi, en tal coit’a viver||45.6 Pero que val, ca nunca eu lezer / ar pud’aver des que m’eu d’ala vin?||47.7 avendo-mi vós desamor / u vos amei sempre a servir / des que vos vi||74.15 ca nunca eu vi, des que fui nado, / amor||80.22 des que vos vi, / mia senhor, sempr’eu desejei / o vosso ben||81.28 e non a temerei / des que lh’eu esto feit’ouver||82.5 e quant’ali ei de sabor / se mi ar torna pois en pesar / des que m’eu part’, ...||91.7 que non pod’ome coita aver / que non aja log’a perder / des que lh’outra chega maior||92.10 Mais fez-m’atal senhor aver / de que m’ouve sempre a guardar, / des que a vi||95.6 mais fez-mi-a Deus, des que a vi, / sen o meu grado muit’amar||97.24 E mia senhor non sabe qual / x’é esta coita que eu levei / por ela des que a amei||99.8 e Deus non m’én dé o poder / des que m’eu de vós alongar!||99.14 come ja sen vós estarei / (...), / des que viver / non poder vosco nen veer / o vosso mui bon semelhar||99.22 nen outrossi non [o] quis dar / a esta coita que eu ei, / e averei, / des que viver / non poder vosc’, ...||102.24 E, pois me contra vós non val / Deus nen mesura nen amor / que vos eu ei des que vos vi, / amar-vos-ei sempre, senhor||109.14 ca, des que os vejo, non poss’eu per ren os meus deles partir||129.4 Maravilho-m’eu, mia senhor, / de min como posso sofrer / quanta cuita me faz aver, / des que vos vi, o vosso amor||131.22 Ca, des que m’eu en seu poder meti, / non desejei ben que podesse aver||136.23 mais d’ũa ren ei ora gran pavor / des que a vir este conselhador||141.13 E des que mi Amor non fezer / a coita que levo levar, / Deus, nunca por outro pesar / averei sabor de morrer||178.17 En tal coita qual m’oides dizer / me ten, amigos, ..., / des que a vi||183.14 ca perderia, pe-lo sén perder, / gran coita que me fazedes aver, / senhor fremosa, des que vos amei||186.20 ca lhis averra ende coma a min, / que lhi quis tan gran ben, des que a vi||188.27 coidei dela, des que a vi, / aver gran coita sen seu ben||189.4 Ai eu, que mal dia naci, / ..., / querend’ũa dona gran ben / que me fez mal des que a vi||190.7 E, pois vos eu amei des que vos vi / e amo máis de quantas cousas son||198.19 e, des que soub’esta dona por mí / ca lhe queria ben, sempre des i / me quis gran mal||198.23 por mui gran ben que lhe quis toda via / des que a vi||198.26 e, des que ouv’esta dona poder / d’o mui gran ben que lh’eu quero saber, / nunca mi ar quis veer des aquel dia||203.13 ca, meus amigos, des que a non vi / desejo morte, que sempre temi||204.15 E des que a vi o primeiro dia / non me guardei nen fui én sabedor||204.23 E, meus amigos, par Santa Maria, / des que a vi muito me vai peor||220.16 des que me foi mostrar / a que El fez melhor falar / do mundo e melhor parecer||221.10 que eu desejo máis que outra ren, / des que vos vi, mia senhor||221.16 des que vos viron estes olhos meus / sen vosso grado me v[os] faz Amor, / [e sen o meu, querer gran ben, senhor]||228.6 que farei ja des que m’eu d’aqui for?||232.5 que muit’a mí praz d’eu morrer / ante ca sa ira temer, / que ouvi, que sempre temi / máis ca morte des que a vi||232.9 ca, des que a vi, vi-lh’aver / sempre pesar do meu prazer / e sempre sanha contra mí||232.17 [e], des que eu morte prender, / que lhi sofrera des ali / tantas coitas com’eu sofri, / eu creo que lhi falra quen||232.22 pero m’ela tev’en desden / des que a vi||241.13 pois que non coido nunc’a veer ja / esta senhor, que por meu mal amei / des que a vi||243.15 E, de pran, sempre des que lh’eu quis ben / maior ca min||256.3 Se vos eu ousasse, senhor, / no mal, que por vós ei, falar / des que vos vi||260.17 i me faredes aquel maior ben / daqueste mund’e que máis desejei / des que vos vi||261.5 nen mui gran coita que por vós levei / des que vos vi||268.18 mas pero guardar-m’-ia / de sofrer a gran coita que sofri de-lo dia / des que vi o que vi||288.4 Como partir-me de quanto ben ei / e saber ben ca, des que vos non vir, / ca nunca ja poderei gran prazer, / u vos non vir, de nulha ren veer?||289.10 por én me fora ben, / per boa fe, des que o entendi, / que me matasse||291.10 ca des que mia senhor non vi / nunca dormi||312.17 ca nunca vi, des que a vi, / outro prazer se a non vi||318.8 nen o cuidei nunca, des que a vi, / d’aver seu ben||321.15 ca ‘ssi fig’eu des que vos fui veer||323.7 sei eu mui ben que lhi verra / coita que par non avera / des que se longi dela vir||326.7 Non a amei, des que a vi, / por nunca dela aver seu ben||346.8 E esta coita, de que eu jaço / cuidando sempre des que me deito, / pois me levo, sol non é en preito / que cuid’en al||351.1 Des que vos eu vi, mia senhor, me ven / o mui grand’afan e o muito mal / que ei por vós||351.7 Des que vos vi, sei que é [a] maior / coita do mund’esta que por vós ei||351.13 Des que vos eu vi, mia senhor, me deu / gran coita De[u]s, cada que vos non vi||351.20 E, desejand’eu aqueste prazer, / des que vos non vir me fara morrer||357.19 E vosso fui, senhor, des que vos vi, / e fora máis se non morress’assi!||362.7 nen ar cuidei des que vos vi / o que vos agora direi||378.2 Vedes, amigos, que de perdas ei / des que perdi por meu mal mia sen[h]or||383.6 des que ora foi casada, / chaman-lhe Dona Maria||402.1 Senhor fremosa, des que vos amei / sab’ora Deus que sempre vos servi / quant’eu máis pud’; ...||404.13 E des que m’eu de vós quitei / fezo-me sempr’aver, de pran, / Nostro Senhor mui grand’afan||408.14 – Pero cuid’eu, fremosa mia senhor, / des que vos vi, que sempre me gardei / de vos fazer pesar||411.29 desejar sempre, ca, des que non vi / vós, non vivera ren do que vivi / senon coidando en qual vos vi, senhor||414.4 e o melhor que dela poid’aver / des que a vi direi-vo-lo, par Deus||417.9 des que vos soube mui gran ben querer, / per bõa fe, sempr’eu esto temi||417.14 E sempr’end’eu, senhor, ouvi pavor / des que vos vi e convosco falei / e vos dix’o grand’amor que vos ei||419.2 A maior coita que eu vi sofrer / d’amor a nulh’ome, des que naci, / eu mi-a sofro||425.14 des que vos eu primeiro vi / sempre mui gran coita sofri||435.11 que nunca me perdon / Nostro Senhor se máis de coraçon / vos pud’amar do que vos sempre amei, / des que vos vi, e amo||445.1 [A]migos, des que me parti / de mia senhor e a non vi, / nunca fui ledo nen dormi||445.6 tod’este mal sofr’e sofri / des que me vin de Santaren||446.7 ca non catei por al des que a vi / senon por ela||447.7 [E] cuidando, des que vos vi, / en vós, senhor, perdud’ei ja / o sén||447.15 E sab’este meu coraçon / que por vós muito mal levou / des que vos vi||486.3 mais, des que oi ben sas razões / [e] ena conta foi mentes parando, / logo tenho i que non dissera ren||501.2 Como me Deus aguisou que vivesse / en gran coita, senhor, des que vos vi!||502.3 Nunca Deus fez tal coita qual eu ei / con a ren do mundo que máis amei, / des que a vi||511.1-2 Senhor, des quando vos vi / e que fui vosco falar, / sabed’agora per mí / que tanto fui desejar / vosso ben||515.13 se soubessedes quanto mal levei / e quanta coita, des que vos amei, / por vós, cuid’eu, per bõa fe, senhor, / que averiades doo de min||516.7 E des que m’eu, senhor, per bõa fe, / de vós parti, creed’agora ben||521.5 des que a non vi non er vi pesar / d’al, ca nunca me d’al pudi nembrar||526.10 e assi foi sempre des que vos vi||538.11 mais sabe ben que vos servi, / des que vos vi, sempr’o melhor / que nunca [eu] pudi fazer||540.3 porque sabede que, des que enton / vos vi, / des i / nunca coita perdi||540.9 e tod’aquesto é des que, senhor, / vos vi||542.13 Des que vos vi, sempr’o maior / ben que vos podia querer / vos quigi a todo meu poder||543.2 De muitas coitas, senhor, que levei / des que vos soubi mui gran ben querer, / par Deus, non poss’oj’eu min escolher / end’a maior||543.8 Tantas coitas levei e padeci, / des que vos vi, que non poss’oj’osmar / end’a maior, tantas foron sen par||544.16 ca me ten seu amor tan aficado, / des que se non guisou de a veer||547.21 que eu de vós por galardon / non ei d’aver se coita non, / que sempr’ouvi des que vos vi!||554.7 ca nunca o eu pud’aver / des que vos eu non vi, senhor||554.14 pois end’eu nada non ouv’én, / des que vos non vi, senon mal||554.20 mais er / sei que non podedes tolher / e que en min non á prazer / des que vos non pudi veer||562.20 pois non poss’end’o coraçon tirar / de viver en camanho mal vivi, / des que vos eu por meu mal conhoci||565.3 Quand’eu ben meto femença / en qual vos vej’e vos vi / des que vos eu conhoci||590.13 – Des que vos vi e vos oi falar, [non] / vi prazer, senhor, nen dormi nen folguei||607.20 do mal guarid’e cobrado, / e das coitas que lh’eu dei / des que foi meu namorado||615.4 des que foi namorado, / non vio prazer, sei-o eu||616.13 Des que vos non vi, de ren / non vi prazer e o sén / perdi||630.6 que non / terrian meu amigo por sandeu, / madre, de[s] que por min ensandeceu||644.3 que non pudi veer cousa ond’ouvesse gasalhado, / des que vos de mí partistes||670.5 nunca no mund’, ..., / foi outra tan leda molher / com’eu serei des que o vir||674.8 qual a min quer o meu des que me viu||676.7 des que soubestes / ca mi quer ben, vee-lo-ei||695.13 Des que souberdes mandado / do mal muit’e mui sobejo / que mi fazen||699.6 des que non falastes migo||701.15 ca eu nunca con nulh’ome falei, / ..., / des que naci||739.4 des que end’el verdade soubesse, / non averia queixume de mí||743.7 Des que naci nunca lhi fiz prazer / e o máis mal que lh’eu pudi fazer / lhi fiz||754.1 Madre, des que se foi d’aqui / meu amigo non vi prazer||754.7 Des que s’el foi, per bõa fe, / chorei, madre, dos olhos meus / con gran coita||755.4 Des que s’amigo foi nunca vi prazer||759.14 Querria-m’eu o parais’aver / des que morresse ben come quen-quer||798.2 Ai amiga, per bõa fe, / nunca cuidei, des que naci, / viver tanto como vivi / aqui u meu amigo é||798.12 tanto punha de me servir / o senhor do meu coraçon, / meu amigo, que ést’aqui, / a que quix ben des que o vi||805.8 ca, des que morrer, non a veerei / nen bõo serviço nunca lhi farei?||809.8 ca sõo certo, des que vos non vir, / que outro prazer nunca veerei||812.19 demais, non / creo que sabe que x’é desejar / tal ben qual eu desejei des que vi / o vosso bon parecer||818.15 ca, se coita sofrer, / des que s’el for non poderei viver||820.13 Mais, des que vos eu entender / que non venhades u eu for, / non me tenhades por senhor||833.14 Pois me vos ides, vedes que sera, / meu amigo, des que vos eu non vir||842.2 A meu amigo, que eu sempr’amei, / des que o vi, mui máis ca min nen al, / foi outra dona veer por meu mal||842.8 Mái-lo amei ca min nen outra ren / des que o vi||849.18 non vos dira que tolher pod’a min / nen un ben que ela possa osmar / que dela ouvesse, des que naci||851.1 A que eu quero gran ben des que a vi / e que amo, Deu-lo sabe, máis ca mí / me faz en coita viver||861.11 Des que m’espertei ouvi gran pesar||869.9 Des que o vosso bon parecer vi, / nunca pois [...]||876.7 E des que eu nacera nunca entrara en lide||893.9 per bõa fe, nunca coita perdi / por vós, que eu por mal de mí amei / des que vos vi, per bõa fe, senhor||906.1 Des que eu vi / a que eu vi / nunca dormi||914.9 Tod’este mal quant’a min ven / nen a gran coita que sofri / por vós des que vos conhoci / non o terria ja en ren||923.7 que vós ajades tal sabor / de viver migo, / qual eu ouv’i, / des que vos vi, / de viver vosc’, amigo?||944.14 Servi-a sempr’e non catei por al / des que a vi||950.1 Non vi molher des que naci / tan muito guardada com’é / a mia senhor, per bõa fe||956.23 ca, des que eu no mund’andei por seu, / amei sa prol muito máis ca de min||957.20 e eu morrerei des que vos non vir||967.7 E des que a vi sempre a muit’amei||974.28 des que m’ela fez[o] tornar, / nunca foi aquel dia / que a eu visse||977.13 des que me viu nunca ren tant’amou, / mais non saben [se me quer ben, se mal]||981.4 pero, des que fui nado, / non pud’aver de vós, senhor, / por que dissess’: «Ai mia senhor, / en bon pont’eu fui nado!»||985.4 Senhor do corpo delgado, / en forte pont’eu fui nado, / que nunca perdi cuidado / nen afan des que vos vi||995.7 ca, des que eu naci, / nunca vi om’en tal coita viver / com’eu vivo per molher ben querer||996.2 Se eu ousass’a Maior Gil dizer / como lh’eu quero ben des que a vi, / meu ben seria dizer-lho assi||1000.9 e Deus non mi-o quer dar / senon gran coit’, en que sempre vivi / des que vi ela||1001.14 Nen me val Deus nen me val mia senhor, / nen qual ben lh’eu quero des que a vi||1004.18 des i, nunca m’errou / des que meu fui, per quant’eu aprendi||1045.19 E ben sei eu [que] des que el veer / averei dõas e quant’al quiser||1048.16 desmesura fara quen lhi disser / qual mort’eu filhei des que o non vi||1056.2 Dizer-vos quer’a gran coita d’amor / en que vivo, senhor, des que vos vi||1060.14 Creede, lume destes olhos meus, / que, des que vos eu non pudi veer, / pero viia, nunca vi prazer||1078.3 mais non mi fal gran coita nen cuidar, / des que vos vi, nen mi fal gran pesar||1078.8 Non mi fal coita nen vejo prazer, / senhor fremosa, des que vos amei||1085.8 Querendo-lhi ben, sofri muito mal / e muit’afan des que foi mia senhor||1109.16 pero non cuid’[en] al des que vos vi / senon en [como parecedes ben]||1111.14 Pero Amor nunca me coitas deu / nen mi fez mal senon des que vos vi||1115.9 E, mia senhor, nunca cedo verrei / u vos veja des que m’ora partir / de vós, mia senhor, e vos eu non vir||1120.13 E, des que eu de mandado sair, / non se pode meu amigo guardar / que me non aja pois muit’a rogar / polo que m’agora non quer gracir||1134.13 Des que o vi en Julhan un dia, / ja me non leixan, como soia, / a Santa Maria ir||1159.2 O meu amigo, que me faz viver / trist’e coitada des que o eu vi, / esto sei ben, que morrerá por mí||1176.8 Amor, gradesco máis d’outra ren, / des que se foi meu amigo d’aqui, / que te non quiseste partir de min||1184.5 foi el tan ledo que des que naci / nunca tan led’ome con molher vi||1196.1 Non perdi eu, meu amigo, des que me de vós parti, / do meu coraçon gran coita nen gran pesar||1196.6 Nen perderan os olhos meus chorar nunca, nen eu mal, / des que vos vós d’aqui fostes||1205.13 Des que los lavei, / d’ouro los liei, / meu amigo||1205.16 Des que las lavara, / d’ouro las liara, / meu amigo||1212.4 mais eu, fremosa, des que o non vi, / non vi depois prazer de nulha ren||1216.9 E, des que m’eu sen vós achei, / sol non me soubi conselhar||1218.6 nen mi aduz o meu amigo, que sempr’amei, des que o vi||1226.6 – Non [o vi nen que o visse / nunca] vi des que fui nada||1234.4 – Porque, filha, des que o conhocestes / nunca punhou erg’en mi vos tolher||1242.7 E ben vos digo que des que oi / aquestas novas sempre trist’andei||1248.8 e el, des que me viu, / [a]quanto pôd’e soube me serviu||1258.14 Por quantas vezes pesar / vos fiz de[s] que vos amei, / algũa vez vos farei / prazer||1273.4 e nunca máis depois el ar dormiu, / nen eu, amiga[s], des que o non vi||1273.6 nunca depois dormi, per bõa fe, / des que s’el foi||1280.1 Amiga, des que meu amigo vi, / el por mí morr’, ...||1280.4 Des que o vi primeir’e lhi falei, / el por mí morre||1280.7 Des que nos vimos, assi nos aven: / ...||1280.10 Des que nos vimos, vede-lo que faz||1311.4 O vosso amigo, ..., / vi, amiga, de vós muito queixar / das grandes coitas que lhe fostes dar / des que vos el vira||1313.5 des que el vira ũa sa senhor / ir d’u el era, fora sofredor / de grandes coitas no seu coraçon||1313.12 des que el vira ũa que quer ben / ir d’u el era, por dereito ten, / tá que a vir, de non tomar prazer||1313.19 des que el vira quen lhi coitas deu / ir d’u el era, no coraçon seu, / tá que a vir, ledo non pod’andar||1319.4 que, por mal nen por ben, / des que veo nunca s’a el chegou / nen quer chegar se del certa non é||1340.9 E per esto, per que, ant’, el vivia, / lh’é defeso des que foi ordinhado, / oimais se ten el por desasperado / da prol do mester e da clerizia||1378.6 [e] fiz dereito, ca non vi fazer, / des que naci, d’Albardar cavaleiro||1416.6 ca nunca tan mal doent’ome achou / nen tan perdudo, des que el chegou, / se lh’algo deu, que non fosse catar||1439.4 e deron-lhi linguados por milhoria, / que nunca vi tan poucos des que naci||1449.4 Natura das animalhas / que son d’ũa semelhança / é de fazeren criança / máis des que son fodimalhas||1463.9 El vẽo, se Deus mi perdon, / des que viu que era [a] paz||1523.28 ouv’i a perder / o demo des que s’ela confessou||1529.12 e, des que s’el ben coberto sentiu, / estornudou tres peidos||1540.13 Des que s’a guerra começou, / ..., / non vos cerran a porta assi / com’ao que ora chegou||1547.18 e nunca vos eu do vosso filhei nada, / des que fui nado||1551.2 Ben sabedes, senhor rei, / des que fui vosso vassalo, / que sempre vos aguardei||1554.7 que provará ante qual juiz quer / que a trouxe sempre des que foi nada||1567.7 Sempr’eu pequei [i], des que fui fududa, / pero direi-vos o per que perduda||1587.23 ca, des que eu en ti mão meter, / seras guarido quando fores são||1597.23 des que fui nado, quig’eu sempre mal / a velha fududancu[a] peideira||1604.10 pois esta dona sempre tant’amei, / des que a vi, quanto vos eu direi:/ ...||1608.7 pero non poss’achar / tal razon en que lho possa fazer / que me non aja con el de perder / e el comigo des que lh’eu trobar||1611.9 ca, des que naci, / nunca convosco falei||1616.5 Des que lh’eu vi o peito / branco, dix’aas sas servas: / ...||1644.18 ca non sei u mi-o acharei / des que me for deste logar||1648.12 ca, des que vo-lh’el cae na razon, / maas tres cobras, ou quatr’, e o son, / de as fazer muit’é el sabedor||1661.7 demais, nunca lh’ome soube molher / des que naceu, tant’é de bon cristão||1671.4 mais ben sei / de mí que bispo non achei / de Conca, des que eu naci, / que d’ala fosse natural
de (tal) guisa que / de (tal) guisa ... que loc. conx. consec. 'de (tal) modo que'
482.11 U a voz começastes, entendi / ben que non era de Deus aquel son, / ca os pontos del no meu coraçon / se ficaran de guisa que log’i / cuidei morrer||875.20 mais, porque me vejo en coitas viver, / dixe-lh’o ben que lhe quer’, e enton / [e]stranhou-mi-o de guisa que sol non / me quis falar: e de mí que sera?||1385.21 ca vo-lo iran so o manto cortar / de guisa que vos sempr’én doeredes
1322.7 ca, se vou i e lev’o meu vogado, / sempre me diz que está embargado / de tal guisa que me non pod’oir||1401.6 que farei [eu], a que faz mal amor / de tal guisa que non dórmio, senhor, / nen posso contra el conselh’aver?
326.9 mais vedes, de guisa mi aven, / meus amigos, que ést’assi, / que non ei eu end’al fazer / [enquant’ela poder viver]||409.8 E de guisa mi-o mostrou que queria / ante mia mort’oje máis ca viver, / ca sofro coitas qual non sofreria||409.12 ca de guisa me ten vençud’Amor / que, se Deus ou gran mesura non for, / de mia senhor pos[s]’en coita viver||774.13 Este perdon foi de guisa, de pran, / que ja máis nunca mig’ouvess’amor, / e non ousava viir con pavor||1063.20 essa me soube de guisa guisar / que non ouvess’eu ben d’Amor nen d’al||1099.10 ca de guisa me ten / o seu amor ja fóra de meu sén / que lhi quito quanto lh’eu demandava
140.1 De tal guisa me ven gran mal / que nunca de tal guisa vi / vĩir a outro, pois nasci||217.5 e con gran coita que me faz assi, / senhor, perder de tal guisa meu sén / que cofondi vós, en que tanto ben / á quanto nunca d’outra don’oi||259.18-19 ca me tẽen de tal guisa forçado / que me vos fazen mui de coraçon / querer gran ben||560.13 mais tolhe-m’end’o coraçon poder, / que me forçou de tal guisa, senhor, / que sén nen força non ei ja de min||692.7 ca sempre m’eu de tal guisa guardei / que non soubessen meu mal nen meu ben, / e fazen-s’ora sabedores én||865.5 «Alhur-la buscade, / ca de tal guisa se foi a perder / que non podemos én novas aver / nen ja non anda na irmaidade»||1249.4 ca de tal guisa me guardan del ja / que non ei eu poder de fazer ren / por el, mais esto buscou el mui ben
en que loc. conx. consec. 'de modo que'
Esta locución semella unha variante de en guisa que ou en tal que, con elipse do segundo elemento
313.7 Preto fui en que podera chegar, / se eu ousasse, ced’u ela é||490.15 Encobrir non vo-lhas vejo fazer, / con nas pontas dos mantos trastornadas, / en que semelhan os bois das ferradas
en (tal) guisa que / en (tal) guisa ... que loc. conx. consec. 'de modo que'
O determinante tal pode aparecer posposto (en guisa tal que / en guisa tal ... que)
115.4 – Paai Soarez, venho-vos rogar / por un meu ome que non quer servir, / que o façamos mí e vós jograr / en guisa que possa per i guarir
275.5-6 en tal guisa que lho non entendesse / con quen o falass’e que se doesse / del||275.5 con quen ousasse en sas coitas falar / en tal guisa que lho non entendesse / con quen o falass’e que se doesse / del||1329.6 u lhi fostes trobar de mal dizer / en tal guisa que ben pode entender / quen-quer o mal que, a olho, parece
O determinante tal pode aparecer posposto (en guisa tal que)
233.5-6 ben vos posso con verdade dizer / que a mí aveo en guisa tal / que vi todo meu ben por gran meu mal||429.24 A Lobaton quero eu ir, ca non perço cuidado / do coraçon en guisa tal que me trax aficado / pola melhor das que sei||1025.5-6 e por én guise-mi-o Nostro Senhor / que vos faça eu ben en guisa tal / que seja vosso ben e non meu mal
72.27-28 se podess’en guisa seer / que mal non vos podesse estar||74.19-20 ca ‘mor, de pran, m’en guisa ten / que me non pode nuzer mal / deste mundo nen prestar ben||347.5-6 enos cantares que fiz des enton / en guisa soube mia coita dizer / que nunca mi-a poderon entender||600.16-17 ca ja vos eu desemparei / en guisa, se Deus mi perdon, / que non [ei, de vos ben fazer]
627.7-8 E, pois Amor en tal guisa me ten / en seu poder que defensa non ei / de partir morte
O determinante tal pode aparecer posposto (en guisa tal ... que)
1532.5-6 ca mi fazedes vós en guisa tal / ben, mia senhor, que depois é meu mal
en tal que / en tal ... que loc. conx. consec. 'de tal modo que'
93.21 e pode-la-ia perder, / mia senhor, sol por vos veer / en tal que a vós prouguess’én||456.9 ao colo o atou / en tal que o non aolhass’...||501.7 e tod’aquesto m’El foi aguisar / en tal que eu nunca coita perdesse||698.8 Por baralhar con el, e por al non, / falei con outr’en tal que o provasse||948.8-9 e faço muito cantares en tal / que per[ç]a coitas||986.9 mais sempr’aquesto rogarei a Deus / en tal que tolha El dos vossos dias||1065.18-19 ca mi seria mui melhor / mia morte ca mia vid’en tal / que fezess’i a vós prazer||1281.21 En tal que comigo falar podesse, / ja non á preito que mi non fezesse||1330.4-5 se m’el ben quer, meus amigos, en tal / que me queira ja mal, ma[l] lhi farei / padecer e desensandece-l’-ei||1381.4 e mandaron-lh’algo dar / en tal que a leixasse||1381.7 e ar deron-lh’outro don / en tal que se calasse||1385.11 e jurarei eu que vo-lo non vi / en tal que vós con o mour’escapedes||1603.18 por aquesto nunca lhi ren pedi / des i en tal que se min no[n] queixasse||1625.19 E, en tal que lhi non podess’escapar / nen lhi podesse en salvo fogir, / filhou o espeto
456.9-10 ao colo o atou / en tal que o non aolhass’e / que non visse e o catasse
e que loc. conx. conces. 'aínda que'
402.6 se poderia de vós aver ben, / e que fezes[s]’eu i pesar a quen / vós sabedes no vosso coraçon / que vos fez el muitas vezes pesar||743.5 pois m’el ben quer, e que lh’eu faça mal, / que faria se lh’eu fezesse ben?||818.7 E que me non pesass’a mí por al, / pesar-mi-á [én] muito por ũa ren: / ...||885.6 E que mi queirades valer, / ..., / ben sei eu, se Deus mi perdon: / ...||1128.12 e des oimais, quer se queixe, quer non, / e que se queixe, non mi pode dar / maior afan||1332.17-18 pois ja fal vosc’en talha igualdade, / ..., e / que per senhores aja defenson / de non peitar com’outro peitador, / como [o] peita qualquer talhador
ja que / ja ... que loc. conx. caus. 'porque'
81.8 E, ja que m’end’a partir ei, / esto pod’ela veer ben||184.15-16 ja / que vos Deus feze máis valer / de quantas outras no mund’á, / verdade vos quero dizer: / ...||237.15 E, ja que vos comecei a dizer / ben que vos quero, ..., / senhor fremosa, quero-vos rogar / que vos non pes, por Deus, de vos veer||355.9 mas ja que moir’, assi Deus me perdon, / os que viveren, ..., / praz-me muito porque non s[aben] r[en / de que moiro]||357.16 e, ja que moiro por vós, assi é: / ...||419.3 e, ja que ést’assi, /..., / gradesc’a Deus que me faz a maior / coita do mund’aver por mia senhor||566.12-13 quered’ora, senhor, vel por Deus, ja / que en vós pôs quanto ben no mund’á, / que o ben sábia||694.3 mais, ja que o sei, e por Santa Maria, / e que farei eu, louçãa?||898.25 per queixar om’a gran coita que á, / ja que lezer semelha que lh’én ven||926.15 E ja que vos no iferno falei, / senhor fremosa, ena coita d’aqui / que por vós ei, vedes quanto entend’i / e quanto dá||933.13 E ja que per mí sabedes / o ben que lh’eu sei querer, / por quanto ben mi queredes / mandade-mi-o ir veer||1067.7 E ja que eu sempr’a desejar ei / o vosso ben e non cuid’a perder / coita senon per vós ou per morrer, / por Deus, oide-m’...||1324.5 ja que se vai o ricome, / varon, vaa-s’en ora boa!||1674.15 E, ja que lhi vós amor demostrades, / semelh’ora que lhi sodes amigo
616.3-4 mais ora ja, des aqui, / que vos vejo, folgarei / e veerei prazer de mí
logo ... que loc. conx. temp. 'despois que, logo que'
905.1 I logo, senhor, que vos vi, / vi eu que fazia mal sén / d’ir osmar de vos querer ben
mais que loc. conx. advers. 'senón que'
501.21 u m’El fez desejar / des enton morte, que mi non quer dar, / mais que, vivend’, o peior atendesse||753.2 Fui eu fremosa fazer oraçon, / non por mia alma, mais que viss’eu i / o meu amigo||1018.15 Nen avera meu amigo poder / de nulha sanha filhar contra mí, / mais que eu non quiser que seja assi||1533.21 que lhi non dé ome [o] seu aver, / mais que lhi filhen todo quant’ouver||1614.9 Escaralhado nunca eu diria, / mais que trage ante caralho ou veite||1667.15 mais que vos diga onde / [...]
mal que loc. conx. conces. 'aínda que'
É utilizada sempre co verbo pesar
81.6-7 ca sempr’eu desejei máis d’al / de viver con ela, e, mal / que me pes, a partir-m’ei én||379.3 mal que lhes pes non mi-a poden tolher / que a non veja sen nen ũu pavor||409.11 mas ei-as, mal que me pes, de sofrer||802.6 ei amor, e quen amor á, / mal que lhi pes, de cuidar á||984.21 e ora, mal que pes a mia senhor, / ben me fara, e mal grad’aja én||1641.7 e tanto me convidou / que ouvi logo a jantar / con el, mal que mi pesou
onde quer que loc. conx. locat. 'en calquera lugar que'. Cf. u quer que
1540.2-3 e, onde quer / que me veja, logo me fer
pero que loc. conx. conces. 'aínda que, a pesar de que'
28.15 Pero que punhei, mia senhor, / en me gardar, non me prestou||36.1 Pero que mia senhor non quer / que por ela trobe per ren / nen que lhi diga quan gran ben / lhi quero, vel en meu cantar / non a leixarei a loar||79.19 e por end’ei sabor / de a servir, pero que é meu mal||126.1 Pero que punh’en me guardar / eu, mia senhor, de vos veer, / per ren non mi-o queren sofrer / estes que non poss’eu forçar||177.13 ca, pero que lh’eu quero ben, / non sabe ca lhe quero ben||193.21 a coita de quantas Deus fez maior / en que eu vivo polo seu amor, / pero que nunca ben dela prendi||194.9 pero que m’eu muitas terras andei, / nunca i tan fremosa dona achei / come vós||211.8 Pero que eu soub’entender, / ..., / que por ela, e non por al, / me veerian morte prender, / por que me log’i non quitei / d’u a non visse?||218.13 é muit’amada, pero que non sei / quen na tan muito ame come min||219.9 Pero que dizen que negar / non xe lhe pode nulha ren / que El non sábia, sei eu ben / que aind’El non sabe qual / ben lh’eu quero||242.16 ca, de pran, est’é oje máis de ben / que ei, pero que sõo sabedor / que assi morrerei por mia senhor / veend’as outras||245.4 e, pero que lhe quero tan gran ben, / ainda lh’eu mui melhor querria / se podess’, ...||245.10 e, pero que tod’aquesto perç’i, / ainda lh’eu mui melhor querria / [se podess’, ...]||246.14 Amo-vos tant’e con tan gran razon, / pero que nunca de vós ben prendi, / que coid’eu est’, e vós que non é ‘ssi||301.7 Pero que m’ela nunca fezo ben / nen mi-o fara ja enquant’eu viver, / tan gran sabor ei eu de a veer / que, se a visse, sei eu ũa ren: / ...||303.10 pero que punha de me fazer mal, / non querria das outras a melhor / [eu querer ben por aver seu amor]||303.13 pero que dela eu niun ben non ei / e assi moir’e me non ten pos-seu||350.2 Se ei coita, muito a nego ben, / pero que m’ei a do mundo maior / por vós||351.15 mas, pero que mi assi / de vós aven, ante que vos viss’eu, / sei que non vira tamanho prazer / [como vej’ora sol por vos veer]||358.25 que nunca o meu / mal máis diria de mia coita eu / a mia senhor, pero que me matasse / o seu amor||414.6 disso-m’oje ca me queria ben, / pero que nunca me faria ben||427.5 e anda ben, pero que fer’é d’unha||469.1 Pero que ei ora mengua de companha, / nen Pero Garcia nen Pero d’Espanha / nen Pero Galego non irá comego||495.15 E, pero que ei de sofrer / a morte mui descomunal, / con mia mort’oimais non m’én chal||503.19 ca, pero que a fui servir, / grand’é [o mal que mia senhor / mi quer]||507.13 E, pero que vos diz que non / trobo por vós, que sempr’amei / máis o gran sabor que m’end’ei, / mente||513.1 Pero que eu mui long’estou / da mia senhor e do seu ben, / nunca me Deus dé o seu ben||541.7 Pero que troban e saben loar / sas senhores o máis e o melhor / que eles poden, sõo sabedor / que os que troban quand’a frol sazon / á, e non ante, ..., / non an tal coita||637.7 mais a min ven da mia senhor / quanto mal ei, per desamor / que m’ela ten, pero que al / ouço i eu a muitos dizer: / ...||639.3 pero que eu, gran temp’á, ben servi / ũa dona que me ten en poder, / que non tenho que, ..., / eu razon ei de lhi, por én, pidir / o maior ben dos que Deus quis fazer||740.3 e, pero que el á / por min gran coita e me quer gran ben, / máis lhe valria pera non morrer / non lhe fazer ben ca de lho fazer||752.1 Pero que eu meu amigo roguei / que se non fosse, sol non se leixou / por mí de s’ir||806.3 pero que sempre mi fez e faz mal / e fara, direi-vo-lo que m’aven: / ...||821.18 mais por esto sei eu que non ést’al, / pero que mi-o [a mí] nen un non disse||852.19 Pero que m’eu i ei a lazerar, / sabor m’ei eu no que m’el faz cuidar||854.12 e pero que sei que lh’ést[e] mui greu, / quer lhi pes, quer lhi praza ende ja, / se morto non, nunca m’én partirei||857.17 e, mia senhor, pero que m’é mui greu, / nulh’ome nu[n]ca mi-o [e]straiará||876.8 [e], pero que ja fora cabo Valedolid’e / Escovar, doas muitas fezeron en Molide||882.17 Pero que tom’en cuidar i prazer, / cuidar me tolh’o dormir e o sén||899.8 tanto me nembr’agora ja / come se nunca fosse ren, / pero que vivo na maior / coita que podia viver / desejando-vos a veer||909.7 Pero que perdia o sén / pola fremosa mia senhor, / quanta coita avia d’amor / non cuidav’a teer en ren||910.19 Pero que ora, senhor, an / en vos veer mui gran sabor, / ja o pesar sera maior||912.7 Pero que oje no mund’al / [qu]e tanto deseje non á / como d’ir u a possa ja / veer||924.19 venço-os en querendo-lhi gran ben, / pero que nunca del’al entendi / senon gran sanha||958.2 Senhor fremosa, do bon parecer, / pero que moiro querendo-vos ben, / se vos digo que muito mal mi ven / por vós, non mi queredes ren dizer||965.7 Pero que ome part’o coraçon / das cousas que ama, per bõa fe, / ..., / ..., / non se pode partir-lo coraçon / do meu amigo de min [querer ben]||1012.7 Pero que vos [c]hamades meu, / amigo, non soubestes ren / quando me levaron d’aquen||1080.11 Pero que [nen un] ben non ei, / verdade vos quero dizer: / ...||1114.3 e, pero que m’ei d’ir i gran sabor, / sol non vou i e á mui gran sazon / que non fui i||1118.4 A sa vida seja muita, / deste rei de Portugal, / que cada ano mi á fruita, / pero que eu canto mal||1146.9 mais, pero que non á medo / de lhi mal fazer mia sanha, / quando m’el sa[nhuda vir, / non s’ousará d’aquend’ir]||1230.14 O cantar éste mui dito, / pero que o eu non sei||1237.7 pero que lh’esta queira fazer ben, / qual destes ambos é de peior sén?||1312.13 pero que vivo muit’alongado / de vós, non acho este verv’antigo: / ...||1317.6 e a máis dela jaz por adubar, / pero que ten a mourisca podada||1333.9 Non no posso end’eu partir, / pero que o ja roguei||1343.7 Pero que é cousa certa / que el-rei pôs tal defesa / ond’a bon juiz non pesa, / dizen que, ..., / quen s’ajudar quer do Alho / faz barata d’alg’e dá-lho||1353.8 Gran medida é, de pran, / pero que dele muit’an||1399.19 pero que eu tardi o conhoci, / conhoceu-m’el e saio contra mí||1422.7 [E] pero que foss’este mouro meu, / ja me terria eu por desleal||1432.17 pero que sa entençon de ti falava, / [o] demo lev’esso que teu criia||1451.9 E diz que vio na [e]strela, / pero que a non demande, / d’aver igreja mui grande||1465.5 ca, pero que alguen chora, / trag’eu o our’e o mouro||1468.13 e non me val / ren contra ela nen me val servir / ela, que sérvio, pero que mi oir / non quer mia coita||1512.18 e provaran-vos, pero que vos pes, / da vossa capa||1536.3 Tantas minguas achan a Don Foan / que ja lhas nunca cobrar poderán, / pero que lhi de todas cartas dan||1584.2 Os beesteiros daquesta fronteira, / pero que cuidan que tiran mui ben, / quero-lhis eu conselhar ũa ren: / ...||1593.10 e ar feze-os muito desejar / a min e ti, pero que m’es molher||1601.4 e faz-lh’algo, pero que [muito] lh’erra||1680.2 Lourenço non mi quer creer, / pero que o conselho ben / do que el non sabe fazer
per preito atal que loc. conx. cond. 'a condición de que'
1368.2-3 A dona fremosa do Soveral / á de mí dinheiros per preit’atal / que veess’a mí, u non ouvess’al, / un dia talhado a cas de Don Cor[r]al||1369.4-5 e dei-lhos eu per preit’atal / que mi-os ar desse / ond’al non fezess’...
per que ~ por que loc. conx. fin. 'para que'
67.6 Nostro Senhor lhe ponha i / conselho, se a El prouguer, / atal per que lha tolha én||267.10 E por esto rogo Santa Maria / que m’ajud’i e que me dé poder / per que eu torne na terra viver / u mia senhor vi en tan grave dia||479.2 Joan Rodriguiz foi esmar a Balteira / sa midida per que colha sa madeira||887.4 nen quedo d’andar punhando / como podesse fazer / per que vossa graç’ouvesse / ou a mia senhor prouguesse||1241.6 se vos eu des aqui non dou razon / per que façades cantigas d’amigo||1321.14 «Tal eiceiçon vos tenh’eu de põer / (diss’el a min) per que do voss’aver / vos custe tanto que fiquedes nuu»||1481.4 mais a Nostro Senhor rogo / que, a tal, demo o tome, / per que tolhan o nome||1528.21 fi’-d’Escalhola non á poder tal / per que solt’, ergo seus presos que ten||1548.3 Quer-mi a mí ũa dona mal, / come se lhi quisess’eu ben, / per que ouvesse por mí mal / ou eu por ela algun ben||1557.5 bõa razon mi deu de pran / per que lhi trobasse||1590.14 Quisera-x’el da vaca despender / tanta per que non leixass’a pacer||1596.16 De como non entraron a Blandiz, / per que poderan na lide seer, / ja os quis Deus de morte guarecer||1598.18 nen avedes sobre min poder tal / per que vos foda se me non pagardes / ante mui ben||1664.19 – Don Garcia, como direi / a quen sempr’amei e servi / atal pesar per que des i / perça quanto ben no mund’ei / d’eu veer e de lhi falar?
388.11 ca perdi o lume por én / por que non veja quen me deu / esta coita que oj’eu ei||461.13 Por que vos todos amassen sempre vós muito punhastes, / bõos talhos en Espanha metestes||490.5 se o fazen po-los ventres mostrar, / por que se devan deles a pagar / sas senhores||836.8 E, pois assi [é], que razon diria / por que non sofra mal?||1237.47 e serve senhor tal / por que o tenhan por leve||1545.22 se me por esto ferir á, / oje foss’eu ferido, / por que perdesse medo ja||1548.9 Colheu comigo desamor, / come se lh’ouvess’amor eu, / por que ouvesse desamor / d’alguén por mí, ou amor eu||1663.20 que lhi mostrará tal mester / por que seja rica molher, / ergo se lhi minguar lavor||1670.8 Por que te fiqu’, ..., / a capa velh’, Elvira, ... / ..., dás a vender / melhor capa velha d’outra sazon
per tal guisa ... que loc. conx. consec. 'de tal modo que'
890.8-9 E, pois mia coita per tal guisa é / que a non posso per ren encobrir||1055.13-14 voss’amor / fez-me-vos per tal guisa desejar / que non desej’al ren senon morrer
pois que1 loc. conx. temp. 'despois que'
1.35 e ar direi, ..., / ben de vós, pois que me veer / per vós, de que mi á de vi[i]r||96.8 E, pois que lh’esto feit’oer, / outro conselho á i d’aver||115.23 e, pois que lho der, / non diga el que lho nulh’om’er deu||174.19 ca, pois que viss’o seu bon parecer, / aver-lh’-ia log’eu d’escaecer||235.16 máis ja non viverei / senon mui pouco, pois que a veer / eu non poder||248.7 Pois que m’ouve preguntado / de que era tan coitado, / dixe-lh’eu este recado: / ...||249.1 Pois que eu ora morto for, / sei ben ca dira mia senhor: / ...||249.7 Pois que eu morrer, filhará / enton o soqueix’e dira: / ...||253.9 E partir-s’-an os olhos meus / de non veer de nulha ren / prazer, pois que os partir Deus / de vós, senhor||298.10 e, pois que vou u ela é, / non lh’ouso dizer nulha ren||316.14 se perderei coita pois que morrer!||323.4 ca, pois que se dela partir, / sei eu mui ben que lhi verra / coita que par non avera||339.15 E, pois que eu i mia senhor non vir / e vir as outras que no mundo son, / non me podia dar o coraçon / de ficar i||339.19 e, pois que m’end’eu for / daqueste mundo, ... / ..., querrei-me del riir||358.18 mas faria ben, / quand’eu viss’ela, pois que lhe jurasse / qual maior jura soubesse fazer||358.22 e, des i, pois que m’eu assi salvasse, / ..., que nunca o meu / mal máis diria de mia coita eu / a mia senhor||371.11 ca vos averei de chamar «cochon», / pois que eu a punhada receber||371.25 «coteife nojoso» vos chamarei, / pois que eu a punhada recadar||371.29 – Juião, pois que t[e] eu filhar / pelos cabelos e que t’arrastrar, / que dos couces te pes e[u] creerei||422.25 e pois non querer / gracir-vo-lo, pois que eu morto for||428.5 pois que a vir, u a non vir, prazer / de mí nen d’al nunca cuid’a veer||428.9 pois que a vir, u a non vir, non sei / ren que me guarde de morte por én||428.15 pois que a vir, u a non vir, non á / ren que me possa de morte guardar||464.21 Que farei eu, pois que non vir / o mui bon parecer vosso?||630.10 e sei-me eu al, / pois que me vissen: ...||680.14 Non sei que x’ést’ou que pode seer / porque non ven, pois que lho eu roguei||683.10 e, pois que lh’eu tod’esto meter i, / non sabera como mi á gradecer||683.16 e, pois que lh’eu disser tan grand’amor, / non sabera como [mi á gradecer]||710.10 e, pois que o eu vir, / ... / ..., / poder sen mí tanto mo[rar / u mi non podesse falar]||725.25 Mais, pois que el todo aquesto fezer, / farei eu por vós quanto fazer oer||864.25 Pois que a grilanda fez a pastor, / foi-se cantando, indo-s’én manselinho||902.4 E ben vos faço sabedor / que, pois que m’eu de vós parti, / non cuidara tant’a viver / como vevi sen vos veer||942.3 Que mui gran torto mi fez, amiga, / meu amigo quando se foi d’aqui / a meu pesar, pois que lho defendi||943.16 mais foi i tan coitado que mester / non m’én fora, pois que o vi, per ren||969.27 ca os que aqui chegaren, / pois que vos aqui acharen, / ben diran que máis ouv’i||1013.14 pois que vo-lo fustan vir, / avera gran sabor de vos cousir||1018.7 E, pois que o meu amigo souber / que lh’esto farei, non atenderá / que o eu rogue||1039.6 e vedes ora com’é sabedor / que, pois que lh’eu tod’este ben fezer, / log’el querra que lhi faça melhor||1070.8 creer-mi-a-edes, pois que eu morrer / cuidand’en vós, mia [senhor mui fremosa]||1084.6 mais Deus Senhor non mi faça lezer / se eu ja mui gran coita tenh’en ren, / pois que vos vejo, meu lum’e meu ben||1096.27 e pero sei d’Amor, se lhis mostrasse / aquesta dona, pois que mi matasse: / mata-los-ia, seu ben desejando||1105.5 e, pois que lho disser, / mate-m’ela se me matar quiser||1162.5 – Direi-vo-l’eu, e, pois que o dis[s]er, / non vos pes, madre, quand’aqui veer||1232.16 e trobará, pois que lho eu disser||1258.7 Pois que o cendal venci / de parecer en Valongo, / ..., / en grave dia naci||1283.2 Mal faç’eu, velida, que ora non vou / veer meu amigo, pois que me mandou / que foss’eu con el[e] ena sagraçon / fazer oraçon / a San Treeçon||1322.15 Mais a reinha, pois que certa for / de qual juiz ena sa casa ten, / terrá por razon (...) / de põer i outro juiz melhor||1322.20 e assi poss’eu aver meu dereito, / pois que d’i for este juiz tolheito / e me deren qualquer outr’oidor||1324.4 «Per com’el come, / pois que m’eu fique en Lixboa, / ..., / varon, vaa-s’en ora boa!»||1350.10 que nunca end’ouve seu padre sabor / nen lho mandou nunca, pois que foi nado||1387.16 A boa dona, molher mui leal, / pois que Caralhote ouv’en seu poder, / mui ben soube o que del[e] fazer||1390.14 e o filho ficou, / pois que seu padre peeu, mal pecado||1406.22 E diga, pois que disser muito mal: / ...||1429.16 E ben seria meu mal e meu dano, / ... / ..., / pois que eu con atal molher casasse, / se ũa vez de min non emprenhasse, / pois emprenha doze vezes no ano||1484.5 E, pois que ouveran ja feita sa voda, / cuspiron as donas||1490.13 e, pois que a telhar, / dormir en ela de noit’e de dia||1523.15 E, pois que ben seus pecados catou, / de sa mort’ouv[e] ela gran pavor||1523.22 E, pois que s’este preito começou / antr’eles ambos, ouve grand’amor / antr’ela sempr’[e] o demo maior / atá que se Balteira confessou||1523.26 mais, pois que vio o clerigo caer / antr’eles ambos, ouv’i a perder / o demo des que s’ela confessou||1527.11 mais, pois que vos achou, / por Deus, mandad’agora vós por én: / ...||1569.21 mais perde o rein’e vós perdedes i, / ..., / pois que s’el for d[e] Espanha sa via||1606.6 e, pois que i entrou, / de sair dela sol non é pensado||1635.23 e, pois que esbaldir, / se s’én queixar, [por én] busque-me liça||1666.13 e a cachaça non á mester, / pois que se non cozer [poder], / aquanta lenha no mund’á||1682.5 e, pois que foi o lume ficado no esteo, / diss’assi Pedro Gar[c]ia, segun[do eu] creo, / que al ést’a candea e al ést’o candeo
Nunha ocasión, pois aparece sobreentendido pola coordinación
371.29-30 – Juião, pois que t[e] eu filhar / pelos cabelos e que t’arrastrar, / que dos couces te pes e[u] creerei
pois que2 loc. conx. caus. 'porque, pois que'
1.21 Amor, pois [que] eu al non ei / nen averei nulha sazon / senon vós, ...||3.8 E, pois que m’eu de viver atrevi / sen na veer, ..., / dereito faz se me mal talan ten / por tal sandice qual eu cometi||20.19 Por meu mal foi, pois que vos ja sempr’eu / averei ja [e]no meu coraçon / a desejar||32.19 mais, mia senhor, faç’eu prazer / (pois que me ten en seu poder), / que [me] faz entrar en prison||33.16 e ora, mia senhor, non é pensado, / pois que nunca o quisestes saber||54.2 Por Deus, senhor, e ora que farei, / pois que me vós non leixades viver / u vos eu possa, mia senhor, veer?||55.22 E, pois [que] m’esta coita faz / agora aqui o sén perder, / ... / ..., / por Deus, mia senhor, que farei||76.22 ben me devedes a parcir / ben que vos quera consentir, / pois que mi Deus guisar non quer / por que end’al possa fazer||82.17 e, pois que mia senhor non quer / esto d’Amor per ren creer, / ja máis seu ben non averei / senon assi como mi-o ei||85.10 E os que esto creud’an, / Deus, é que queren máis viver, / pois que d’ali ben non estan / onde querrian ben prender||96.21 Non o dev’a leixar morrer, / ca non ést’ome en seu poder, / pois que gran coita d’amor á||108.19 E ben dig’a Deus, pois que m’én vou, verdade||110.12 vergonh’á ja d’assi antr’as gentes andar, / pois que de min nen deles nen un sabor e[i]||132.29 pero sei eu, / pois que me Deus non quer quitar / d’en vós cuidar, / ca, a meu cuidar, / non m’avera mort’a filhar||133.22 E, pois que Deus non quer que me valhades / nen me queirades mia coita creer, / que farei eu?||151.1 Pois que se non sente a mia senhor / da coita en que me ten seu amor, / mia morte mui mester me seria||157.3 Pois que vós avedes, senhor, / tan gran sabor de me matar, / rogar quer’eu Nostro Senhor / que vo-lo leix[e] acabar||159.5 e, pois que vos ides d’aqui, / senhor fremosa, que farei?||184.15 E, pois que assi ést[e], ... / ... / ..., / verdade vos quero dizer: / ...||186.25 porque ei medo no meu coraçon, / pois que o corpo perço, de perder, / meus amigos, quanto vos eu direi: / ...||186.29 E, pois que moiro querendo-lhi ben, / quanto a vir, tanto mi averei én||189.25 que El me faç’ensandecer, / pois que m’outro ben todo fal||189.28 ca esto me sera melhor, / pois que m’ela nen Deus non val||196.17 Mais u mi-a Deus primeiro fez veer / máis me valvera de morrer enton, / pois que mi-a Deus tan gran ben fez querer||200.26 e, pois que eu tal amigo non ei, / morrer poss’eu||205.5 ca ben sei eu d’El ja / ca me non pode nunca mal fazer / mentr’eu viver, ..., / pois que me cedo tolheu quanto ben / eu atendia no mund’, ...||205.19 pois que mi-a fez morrer Deus, / El se veja en poder de judeus / como se viu ja outra vez prender!||207.6 ca, se s’El del doesse, doer-s’-ia / de mí, ... / ..., pois que me foi tolher / quanto ben eu eno mund’atendia||215.21 mais, pois que Deus quer / que eu a vós queira melhor, / valha-m’El contra vós, senhor||226.12 e, pois que el nen Deus non quer, / dizer-vos quer’eu ũa ren||241.11 e tan bon conselho non poss’aver, / pois que non coido nunc’a veer ja / esta senhor||254.2 Pois que me faz sempre pesar veer, / por que me leixa no mundo viver?||259.6 e, mia senhor, pois que vos pesa én, / dizer-vos quer’eu a quen vos tornedes: / ...||259.30 Pois que vos pesa porque vos amei, / sei, se viver, que viverei coitado||262.2 Ai mia senhor, quero-vos preguntar, / pois que vos ides e eu non poss’ir / vosco per ren e, sen grad’, a partir / m’ei eu de vós e de vosco morar: / ...||280.3 Senhor, o gran mal e o gran pesar / e a gran coita e o grand’afan, / pois que vos vós non doedes de min, / que por vós sofro, morte m’é de pran||310.6 e, pois que viu que perdia o sén / por ela, nunca m’er quiso falar||310.27 servi-a muit’e, pois que a servi, / fez-mi aquesto quant’oides contar!||335.16 mais, e pois que assi é, / farei-lh’eu [ben]||336.15 Pois que meu prez nen mia onra non crece / porque me quigi teer à verdade, / vede-lo que farei, par car[i]dade||336.18 vede-lo que farei, par car[i]dade, / pois que vej’o que m’as[s]i acaece: / ...||339.12 e, pois que ja no[n] á prez nen valor / eno mundo, d’u se foi mia senhor, / Deus me cofonda se eu i guarir!||352.7 nunca me pode tolher al / mal nen gran coita, senon mal / de morte, pois que eu ben sei / que de mia senhor muit’amar / non ei poder de me quitar||356.5 mai-lo mal que eu ei, / pois que eu punho sempre en o negar, / maldito seja quen mi-o devinhar!||365.15 mais, pois que m’ora Deus / [o] guisou, j’agora verei / prazer por quanto pesar vi||382.1 Pois que vós per i máis valer cuidades, / mal vos quer’eu conselhar, mia sen[h]or||382.9 Al vos er quero dizer que faredes, / pois que vos ja mal ei de conselhar||394.16 mais, pois que assi é, / ante lhe quero [a mia senhor dizer / o por que posso guarir, ou morrer]||397.14 E nunca ja poderei aver ben, / pois que Amor ja non quer nen quer Deus||398.19 mais, pois que ja non posso guarecer, / a por que moiro vos quero dizer||398.24 [E] o que sempre neguei en trobar / ora o dix’, ..., / pois que alguen acabou sa perfia||411.1 Senhor fremosa, pois que Deus non quer / nen mia ventura que vos eu veer / possa, conven-m’oje-mais a sofrer / todas-las coitas que sofrer poder||418.14 E mal dia naci, senhor, / pois que m’eu d’u vós sodes vou||418.17 ca mui ben sõo sabedor / que morrerei, ..., / pois que m’eu d’u vós sodes vou||419.16 e, pois que assi é, / gradesc’a Deus que me faz a maior / [coita do mund’aver por mia senhor]||419.19 gradesc’a Deus que me faz a maior / [coita do mund’aver por mia senhor], / pois que mi-a fez aver pola melhor / dona de quantas fez Nostro Senhor||430.2 Mui gran poder á sobre min Amor, / pois que me faz amar de coraçon / a ren do mundo que me faz maior / coita sofrer||434.9 E de morrer por vós, senhor, ben sei / que me non posso ja per ren partir, / pois que me vós non queredes guarir||436.23 prenderei morte, pois que Deus non á / doo de min, nen vós, que sempr’amei||437.7 Pois que m’assi tẽedes en poder, / senhor fremosa, dized’ũa ren: / ...||454.3 Pois que me foi el furtar / meu podeng’e mi-o negar, / e, quant’é a meu cuidar, / estes penhos pesar-lh’-an||458.2 Pois que or[a] os panos da mia reposte toma, / que levass’el os cabos e dess’a mí a soma||460.24 non sabedes dar / bon conselho, ..., / pois que me vós conselhades deitar / en tal logar esta pena||461.19 E, pois que vossa fazenda teedes ben alumeada / e queredes ben amiga fremosa e ben-talhada, / non façades dela capa||461.22 E, pois que sodes aposto e fremoso cavaleiro, / gardade-vos de seerdes escatimoso ponteiro||464.11 E, pois que o Deus assi quis, / ... / ..., mui ben seede fis / que nunca eu sen cuidado / én viverei||465.1 Pois que m’ei ora d’alongar / de ma senhor, ..., / ... / ..., / direi quando me lh’espedir: / ...||479.8 e, pois que s’en compasso á de meter, / atan longa deve toda [a] seer / per antr’as pernas da [e]scaleira||483.11 e mui máis lhi valera que trobado / nunca ouvess’el, ..., / pois que se de quant’el foi lazerar / serve Don Pedro e non lhi dá én grado||485.16 por ende non é trobar natural, / pois que o del e do dem’aprendestes||491.25 e, pois que fode per eles assaz, / se molher acha que o demo ten, / assi a fode per arte e per sén||492.11 Pois que ven con nos prostumeiros, / maldito seja!||496.6 e quer’ir algũa terra buscar / u nunca possa seer sabedor / ela de mí nen eu de mia senhor, / pois que lh’é, d’eu viver aqui, pesar||497.11 e, pois que al / de mal nunca Deus en vós quis poer, / por Deus, senhor, non querades fazer / en min agora que vos esté mal||505.1 Senhor, pois que m’agora Deus guisou / que vos vejo e vos posso falar, / quero-vo-la mia fazenda mostrar||510.1 Pois que vos Deus fez, mia senhor, / fazer do ben sempr’o melhor / e vos én fez tan sabedor, / ũa verdade vos direi||522.1 Pois que vos Deus, amigo, quer guisar / d’irdes à terra d’u é mia senhor, / rogo-vos ora que, ... / ..., lhi queirades tanto rogar / que se doia ja do meu mal||522.11 E, pois que vos Deus aguisa d’ir i, / tenh’eu que mi fez El i mui gran ben||523.12 querria ja mia morte, pois que non / vejo de mí nen d’al, nulha sazon, / prazer||529.13 E, se vos vir, pois que ja moir’assi, / non devedes ende pesar aver||545.9 E, pois que vos non doedes / de min e sol non avedes / én coidado, / en grave dia fui nado||547.15 E, pois que eu, senhor, sofri / e sofro por vós tanto mal / e que de vós non atend’al, / en que grave dia naci||551.8 «Oimais non é nada / de fiar per namorado / nunca molher namorada, / pois que mi o meu á errado»||552.13 Pois que vos nunca doestes de min / e sabedes quanta coita passei / por vós e quanto mal lev’e levei, / tẽede por ben, ..., / senhor fremosa, [de vos non pesar / de vos veer]||552.16 tẽede por ben, pois que ést’assi, / senhor fremosa, [de vos non pesar / de vos veer]||555.13 E, pois que viv’en coita tal / per que o dormir e o sén / perdi, tẽede ja por ben, / senhor, ..., / de vos querer de min doer||557.2 Amor, en que grave dia vos vi, / pois que, tan muit’á, [a] que eu servi / ja máis nunca se quis doer de mí||561.25 e, pois que o quer fazer, / non poss’eu fazer i al||564.15 «Pois que me mandades ir», / dixi-lh’eu, «senhor, ir-m’-ei; ...»||566.5 por én querede, pois que eu, senhor, / por vós fui sempre de mal sofredor, / que algun tempo sábia que é ben||566.14 quered’ora, senhor, ... / ..., / que o ben sábia, pois que [o] mal sei||601.4 e sab’el que mi faz pesar, / madre, pois que lhi eu defendi / que non fosse, per nulha ren, / per u eu foss’, e ora ven||603.5 ca, pois que s’el ledo partiu d’aquen, / non pode seer senon por meu ben||607.3 que, pois que viu meu mandado, / quanto pode viir ven||616.15 mais, pois que mi aven / que vos vejo, folgarei / e veerei todo meu ben||617.1 Pois que diz meu amigo / que se quer ir comigo, / ..., / praz a mí||617.3 pois que a el praz, / praz a mí, ben vos digo: / éste o meu solaz||642.2 Que farei agor’, amigo, / pois que non queredes migo / viver||655.15 pois que non veo o dia / que lh’eu avia mandado, / nunca me por el roguedes||692.4 e, pois que eu deles estou assi, / non saben tanto que possan saber / qual ést’a dona que me faz morrer||694.11 E, pois que o non vejo, / e que farei [eu], louçãa?||714.6 E tenho que lhi fiz torto de me lh’assanhar doado, / pois que mi-o non merecera||717.16 mais ve[e]redes, amigo, / pois que vos dig’én verdade, / ca sodes mal con[selhado / de mi sair de mandado]||731.1 Pois que vos eu quero mui gran ben, / amig’, e quero por vós fazer / quanto me vós rogades, dizer / vos quer’eu e rogar ũa ren: / ...||744.10 mais, pois que a verdade sei, / oimais faze[de des aqui / capa d’outra, ca non de min]||750.10 e nossas madres, pois que ala van, / queimen candeas por nós e por sí||758.22 E, pois que non á de valer / bon talho nen bon parecer, / parescamos ja como quer||802.3 en que andades cuidando, / pois que andades chorando?||827.9 e, pois que vi que m’avi’a mentir, / non lho parci nen lho quis sol caber||827.16 e por aquesto ja lhi ren non val / de me jurar, pois que me lh’as[s]anhei||838.3 dized’, amiga, que vos mereceu, / pois que s’agora convosco perdeu||840.9 pois que m’eu vou d’aqui, / nembre-vos sempr[e] e faredes i / gran mesura||898.16 E, se trobar, sei ca lhe pesará, / pois que lhe pesa de lhe querer ben||907.10 e de tod’esto al xi mi faz, / pois [que] tan bon parecer á||923.10 E terria por gran razon, / pois que vos eu tal amor ei, / d’averdes oje, qual eu ei, / coita no vos[s]o coraçon / de viver migo||928.16 pois que o fez, eu lhi farei assi||935.9 Ben o sabe Nostro Senhor / que me pesa, pois que s’ir quer||937.3 Amiga, o voss’amigo / soub’eu que non mentiria, / pois que o jurad’avia / que veesse||944.4 e eu non tenho i al senon morrer, / pois que m’ela non val nen seu amor||944.16 mais ben vej’e sei / que morte tenh’i, pois que me non val||954.16 Ca, pois que vos El tan muito ben fez, / en que vos podia [Nostro Senhor / fazer máis ben do que vos fez, senhor?]||981.16 «Por que vos vi, / pois que me non val nada?»||990.11 E oimais ben pode dizer / tod’ome que esto souber / que o mundo non á mester, / pois que o quer Deus cofonder||991.6 ante o quise destroir, / pois que Don Telo fez end’ir||1016.9 e, pois que morremos, / amigo, ..., / algun conselh’i ajamos / [ante que assi moiramos]||1054.1 – Rui Martĩiz, pois que est’[é] assi, / ... / ..., / dized’agora vós un preit’a min||1057.19 [E], pois que al non desejan veer, / Deus vós lhis mostre ced’a seu prazer||1067.6 rogar-vos-ei, por Deus, ..., / que vos non pes de vos eu muit’amar, / pois que vos non ouso por al rogar||1096.6 e des i mui coitado / me tev’Amor, pois que desenganado / fui dos que aman e dos que amaron||1099.22 e, pois [que] m’eu daqueste mundo vou, / pesa-mi que diran: ...||1105.15 mais, pois que assi é, / aventurar-me quero des aqui / a dizer-lh[o]||1114.16 e valer-m’-ia mui máis én morrer, / pois que tan muit’á ja, ..., / que non fui i [e por esto mi aven: / ...||1123.26 Sei que non sab’a mia manha, / pois que m’enviar non quer / mandadeir’...||1147.7 Pois que s’agora foi d’aqui / o meu amig’e o non vi, / filharon-s’a chorar des i / estes olhos meus con pesar||1157.8 Filha, que mal baratades, / que o sen meu grad’amades, / pois que vos non quer veer!||1160.10 E ar direi-vos outra ren, / pois que vos vós queredes ir, / meu ami[g]’, e de mí partir: / ...||1174.6 Tan bon dia migo, / pois que os meus desejos desejades||1174.12 – Prazer, senhor, par Santa Maria, / prazeria, ..., / pois que vos do meu prazer prazeria||1174.15 – Dizede, amigo, se gradoedes, / a vossa morte se a queredes, / pois que vivedes de min tan longe||1174.18 Pois tan bon dia oje, / pois [que] o que eu quero vós queredes||1187.4 e dized’ora, ..., / pois que vos ja con outra preço dan, / com[o] ousastes viir ant’os meus / olhos, amigo, por amor de Deus?||1188.12 mais, pois que mi per vós vẽo, mia filha, que o non vejo, / non ajade-la mia [graça]||1188.17 e, pois que mi-o vós tolhestes e melhor ca vós paresco, / non ajade-la [mia graça]||1250.15 e, pois que o ben ja / non soubestes sofrer, sofred’o mal||1254.3 Eu, louçana, enquant’eu viva for / nunca ja máis creerei per amor, / pois [que] me mentiu o que namorei||1254.5 nunca ja máis per amor creerei, / pois que mi mentiu o que namorei||1266.8 E ben vo-lo juro, madre, / pois que s’el foi noutro dia / sanhud’e non mi-o dizia||1266.13 Pois que m’eu del muito queixo / e fui por el mal ferida / de vós, mia madre velida, / non logr’eu este meu soqueixo||1274.4 – Por Deus, amiga, que pode seer / de voss’amigo, que morre d’amor / e de morrer á ja mui gran sabor, / pois que non pode vosso ben aver?||1316.10 mais, pois que os tragedes vós / a vender, é per seu talan?||1326.1 Pois que te preças d’aver sén comprido / en trobar ben e en bõa razon, / non faz mester a ti, Fernan Chancon, / d’ir entençar come torpe avurrido||1327.10 fazede sempre quant’al rei prouguer, / pois que vos el por privad’as[s]i quer||1327.11 e, pois que vós altos feitos sabedes / e quant’en sis’e en conselho jaz, / bispo, senhor, ..., / fio per Deus que privado seredes / per este Papa||1338.21 ca pera vós, pois que vos dan / gran preço d’ome de bon sén, / é ela, u á todo ben||1344.13 e, pois que eu non enmendo / nen me faz outra emenda, / ao demo encomendo / que o aja en sa comenda||1352.8 Rodrig’Airas vo-lo diss’e fez mal sén, / pois que vós non citolades nulha ren||1373.25 demo lho deu, / pois que lhi prol non ten||1388.11 pois que dela non tragedes o manto, / saia tan curta non conven a vós||1388.16 Non vos vestides de saia guisado, / pois que a corta queredes trager||1391.16 Ai mia senhor, ..., / pois que por al non vos ouso rogar, / ..., / creede-mi do que vos conselhar||1401.2 – Senhor, eu quer’ora de vós saber, / pois que vos vejo tan coitad’andar / con amor, ..., / ..., / que farei [eu]||1401.26 pois que mi tanto de mal faz Amor, / rogarei muito a Nostro Senhor / que mi dé mort’...||1406.11 ca xo deostan [e] el o melhor / faz, pois que ja tal é seu pecado||1418.13 E, pois que me non val rogar a Deus / nen a santos, ne[n] me queren oir, / irei a [e]l-rei mercee pedir||1444.4 pois que eu ei mui gran sabedoria / de trobar e d[e] o mui ben fazer, / ..., / vingade-o sen toda bandoria||1457.15 e, pois que vos quer ben / como quer a min ou melhor, / tenhades vós, comendador, / [comenda do demo maior]||1485.19 mais, Justiça, pois que as[s]i é ja, / metan-na so el||1496.1 Pois que Don Gomez Çura querria / con boas aves ante prender mal / ca ben con outras, non lhi dé Deus al / erg’estes corvos per que s’el fia||1497.2 ben é que a nostra deviámos, pois que no-l’o Papa manda||1498.19 pois que s’agora o reino partiu, / prazer pois nunca Don Estevan viu / nen veerá ja máis en Portugal||1514.5 pois que t’agora citolar oi, / e cantar, mando que to den assi / ben como o tu sabes merecer||1515.16 pois que mi tolhes do cepo pavor / e de cantar, farei-t’eu sempr’amor||1516.2 Ora quer Lourenço guarir, / pois que se quita de rascar||1564.10 que, pois que se lh’a manceba quer ir, / ena Moeda Velha vai morar / [Dona Maria Leve, a seu pesar]||1619.12 e, pois que del muitas querelas dan, / se lhi con el non fogides, terran / todos que sodes om’avizimao||1620.9 «Mui gran fiuza tenho, / pois que en vós filhastes o seu feito, / de dardes cima a todo seu preito»||1620.27 e, pois que todo assi en min ten, / se o non ajudar, farei meu dano||1621.19 e, pois que [assi] esto ten por ben, / gast’o seu con no da[no que me ven]||1644.10 mais, pois que o ach’ora aqui, / ja custa non recearei||1650.17 Ca o torpe que sempr’anda calado / non o deven por torpe a razõar, / pois que é torp’e leixa de falar||1652.11 máis de viver por que lhi praz, / pois que non val nen quer valer, / ou grand’estança que prol lh’á?||1658.8 E, pois que [é] o concelho / dos cornos apoderado, / quen lhi sair de mandado / fara-lh’el mao trebelho||1664.27 pois que per outren nen per min / mia coita non sabe, querrei / dize-la||1668.1 Pois [que] vos vós cavidar non sabedes / deste marido con que vós seedes, / mostrar vos quer’eu como vos vinguedes / del||1668.6 maa noite vos mando que lhi dedes, / pois que vos el mal dia faz aver||1678.14 ca diz que tant’é come seu, / pois que mi á por entendedor
Nalgunha ocasión, a coordinación explica o afastamento de pois e a súa elipse
233.13-14 Pois ben nen mal non m’é senon o seu / e que mi o ben falec’e o mal ei||547.15-17 E, pois que eu, senhor, sofri / e sofro por vós tanto mal / e que de vós non atend’al||1468.5-6 mais, pois assi é / e que non ous’i a viver, conven / que moir[a], amigos
por tal que / por tal ... que loc. conx. fin. 'para que'
199.9 E vou-me d’ontr’as gentes alongando / por tal que me non pregunten por én||1257.16 e ora manda-vos preito trager / que vos veja, por tal que veja min||