Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
queixar v. intr. e pr. 'queixarse, lamentarse'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
O verbo queixar(-se) rexe con frecuencia a preposición de (ou én ~ ende)
7.29 pero, se vos queixades, / mui ben vos conselharei||14.33 jasco deles alongado / que me non ouçan queixar||30.2 Ora tenh’eu que ei razon / de me queixar a mia senhor||30.8 Mais pero que prol me terrá / se m’eu per ventura queixar||30.14 Pero tod’aquesto, que val, / que nunca me lh’eu queixarei / mentre for viv’...||34.5 e non o digo por me lhi queixar, / mais por[que] cuid’a morrer con desejo||42.21 e d’Amor nunca ome desleal vi, / e vejo eu muitos queixar come mí||56.16 E, senhor, se vos caess’en prazer, / de pran, non vos deviades queixar / a min||108.32 Como perdi / e despendi, / vivend’aqui, / meus dias, posso-m’én queixar||123.24 que m’ei a queixar se quiser- / -lhe pedir alg’ou a veer||146.10 que vos eu nunca mereci pesar / de que me vos con dereito queixedes||180.1 Senhor, queixo-me con pesar / grande que ei de que vos vi||180.9 con medo non se vos queix’én, / mia senhor||180.13 E queixo-m’, e meu coraçon, / porque mi faz gran ben querer / vós de que nunca pud’aver / ben||189.13 se lhe pesar / faz outr’, a min se ven queixar / por én, que culpa non ei i||236.31 e enton / con dereito non se queixaria||243.14 e atender temp’e no’me queixar||244.1 Senhor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’e amei, pois vos vi||271.10 e queixar-m’-ia, mais non ei a quen||310.11 e falei-lh’eu e non a vi queixar||310.12 nen se queixou que a chamei «senhor»||476.1 Joan Rodriguiz, vejo-vos queixar / [...]||486.7 por én faz mal d’andar-s’assi queixando||486.16 E por leva-la quitaçon dobrada / se [me] queixou||517.1 Ũa pastor se queixava / muit’estando noutro dia||517.8 Ela s’estava queixando / come molher con gran coita||551.30 e non vos queixedes, / ca o que vos á servida / erged’olho e vee-lo-edes||560.1 Senhor fremosa, vejo-vos queixar / porque vos am’, ...||626.22 Por én na sazon en que m’eu quei[x]ei / a Deus||654.12 vedes ora se me dev’a queixar||726.7 Queixa-s’el muito porque lhi non fiz, / amiga, ben||762.3 Foi mui queixos’e, pero se queixou, / dei-lh’eu enton a cinta que tragia||762.7 por s’ir queixar, mias donas, tan sen guisa / fez-mi tirar a corda da camisa||783.17 atender temp[o] e non se queixar / e leixar ja a vó-lo tempo perder||791.6 se m’as[s]anhar, alguen se que[i]xará||850.18 mais sei-vos tan gran ben querer / que vos faz contra mí queixar||864.18 e queixava-se estando con amores / e fazia grilanda de flores||898.24 per queixar om’a gran coita que á, / ja que lezer semelha que lh’én ven||900.19 e sempre m’aver a queixar / a Deus por El esto querer||908.9 non me quer’eu muito queixar||989.31 mais, pois nos tan bon rei leixou, / non nos devemos a queixar||1024.13 Queixa-s’el e diz que sempre foi meu / e diz gran dereito, per bõa fe||1024.19 E non se queixe, ca non lh’á mester||1025.7 Queixades-vos que sempre fostes meu, / amig’, e vos leixo por mí morrer||1033.3 e, pero m’eu queixo, prol non mi ten||1035.3 ca non pod’aver ben de mí, / e queixa-se-me muito||1073.14 Por quanta coita por ela sofri, / nunca me lhi dev’a queixar con razon||1128.11 e des oimais, quer se queixe, quer non, / ..., non mi pode dar / maior afan||1128.12 e que se queixe, non mi pode dar / maior afan nen ja maior pesar||1318.7 Ten el que faz der[e]it’en se queixar||1434.4 e oi end’o meirinho queixar||1434.11 Varõas, / non vos queixedes||1444.20 se eu juizo dou, queixar-vos-edes||1506.1 Ai dona fea, fostes-vos queixar / que vos nunca louv[o] en meu cantar!||1513.15 – Lourenço, vejo-t’agora queixar / pola verdade que quero dizer||1514.1 – Muito te vejo, Lourenço, queixar / pola cevada e polo bever||1556.15 como se queixou / non se queixar’andando pela rua||1556.16 non se queixar’andando pela rua||1583.14 e vós por esto non me vos queixedes||1603.18 por aquesto nunca lhi ren pedi / des i en tal que se min no[n] queixasse||1636.6 [E] esto que pode seer, / ca vej’ende os erdeiros queixar?||1653.6 e a puta queixar-s’-á, / e vós assanhar-vos-edes
3.3 e, se xe m’ela queixasse por én, / gran dereit’é, ca eu o mereci||8.4 e que muito me queixava / dela porque non pensava / de min||42.22 Por quantos eu vejo d’Amor queixar||43.3 E non me dev’end’a queixar / erg’a mí, ca eu mi-o busquei||59.16 Mais pero non ei eu razon / de me por ende a vós queixar||138.26 nen me val ren de queixar-m’end’assi, / nen me val coita que por vós sofri||138.30 queixar-m’-ei sempre de vós e d’Amor, / pois conselh’outro non poss’i prender||180.4 e máis me devi’a queixar / eu desse vosso parecer / que tanto mal me faz aver||180.7 E queixo-me dos olhos meus / por end’, assi Deus me dé ben||180.16 e queixo-me con razon / eu desse vosso parecer / [que tanto mal me faz aver]||244.3 e, pois vos desto queixades de mí, / ..., / aque-m’aqui eno vosso poder||244.6 Pois vos de min non queixades por al / senon porque vos quero mui gran ben||244.8 e vejo que vos queixades por én, / senhor de min e meu ben e meu mal||259.14 e, pois Deus tanto ben vos fez, senhor, / de vos amar non me vos én queixedes||271.5 [e] non mi á prol de queixar-m’end’assi||280.5 e morte m’é de m’end’assi queixar, / tan grave dia, senhor, que vos vi!||382.15 Ca non sei omen que se mal non queixe / do que m’eu queixo||382.16 Ca non sei omen que se mal non queixe / do que m’eu queixo||385.7 Sempre m’eu d’Amor queixarei, / ca sempre mi dele mal ven||386.9 e dest’alguen se queixará||423.20 mais esso pouco que eu vivo for, / pois assi é, no’me quero queixar / deles||423.23 e, se me del queixar, / Deus non me valha, que eu mester ei||430.5 e por tod’esto non / ouso pensar sol de me queixar én||432.7 E non me poss’eu queixar con razon / d’Amor nen d’outre, se me venha ben||433.13 Mui gran dereito faç’en me queixar / de vós, senhor, eno meu coraçon||486.1 Citola oi andar-se queixando / de que lhi non d[av]an sas quitações||486.8 E queixa-se-m’ele muitas vegadas / dos escrivães e dos despenseiros / [...]||637.1 Ouç’eu muitos d’Amor que[i]xar||726.1 O meu amigo que[i]xa-se de mí, / amiga, porque lhi non faço ben||849.28 guarir / poderia per sol non s’én queixar||883.3 mais d’ũa cousa me devo queixar, / quant’é meu sén||958.14 [E] estas coitas grandes que sofri / por vós, se mi vos én venho queixar||968.19 se s’ela de min queixar / de nulha ren que dissesse, / en sa prison quer’entrar||971.6 por que vos queixades ora de min / por meus panos, que vos non quero dar?||1019.8 Queixades-vos del||1038.9 ca el anda-se de mí queixando||1073.2 nunca m’eu dela queixarei, / nen é dereito, ca eu mi-o busquei||1073.4 mais dereit’ei en me queixar d’Amor||1073.8 E nunca m’eu a mia senhor irei / queixar de quanta coita padeci / por ela||1073.10 mais d’Amor sempre a queixar-m’averei||1073.15 mais queixar-m’-ei no meu coraçon / d’Amor, a que nunca mal mereci||1111.5 e por esto non sei / se me devo de vós queixar, senhor, / máis destas coitas que ei, se d’Amor||1111.20 E, por Deus, fazede-me sabedor / se m’ei de vós [a] queixar, se d’Amor||1266.13 Pois que m’eu del muito queixo||1310.1 Amor, a ti me ven[h]’ora queixar / de mia senhor||1311.2 O vosso amigo, ..., / vi, amiga, de vós muito queixar / das grandes coitas que lhe fostes dar||1311.9 e queixou-se-m’ende||1329.3 vej’eu el queixar / de qual deosto lhi de vós recrece||1333.10 Non no posso end’eu partir, / ..., / que se non queix’ende al rei||1407.1 Don Marco, ve[j]’i eu muito queixar / Don Estevan de vós||1434.8 E oi noutro dia én queixar / ũas coteifas e outras cochõas||1443.2 Pedr’Amigo duas sobervias faz / ao trobar e queixa-se muit’én / o trobar||1443.13 desto se queixa mui mal o trobar, / ca ten comig[o] én toda razon||1479.7 Veed’ora se me devo queixar / deste preito||1514.9 se vos én pesar / de que me queix’, [é] en vosso poder / o melhor que podedes i fazer||1570.33 ca todos se queixan delas por én / senon vós, que filhastes por én don||1635.24 e, pois que esbaldir, / se s’én queixar, [por én] busque-me liça||1659.1 Martin de Cornes vi queixar / de sa molher a gran poder||1664.29 e, se s’én queixar, / atan muito a servirei

◆ IPr.: P1 queixo, P3 queixa, P5 queixades, P6 queixan||ICp.: P1 queixava, P3 queixava||IPt.: P1 quei[x]ei, P3 queixou||IFt.: P1 queixarei, P3 queixará, P5 queixaredes||IPp.: P1 queixaria, P3 queixaria||SPr.: P1 queix(e), P3 queixe, P5 queixedes||SPt.: P3 queixasse||SFt.: P1 queixar, P3 queixar||Xer.: queixando
[últ. rev.: 19/05/2017]