Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
ricome ~ ricomen masc. n. 'individuo pertencente á primeira clase da nobreza'. Cf. [rica-dona]
PrintChange view
456.1 Direi-vos eu d’un ricom’e / de com’aprendi que come||492.17 Se é ricome ou á mesnada, / maldito seja!||778.1 Ũu ricome, a que ũu trobador / trobou ogan’aqui en cas d’el-rei||1324.2 «Vai-se d’aqui un ricome»||1324.5 ja que se vai o ricome, / varon, vaa-s’en ora boa!||1389.3 ca un ricom’achei eu mentireiro||1429.4 pera ricome, que non pod’aver / filho nen filha, pode-l’-á fazer / con aquela que faz cada mes filho||1429.8 se ricome foss’e grand’alg’ouvesse / [...]||1437.1 Ven un ricome das truitas, / que compra duas por muitas, / e coz’end’a ũa||1455.1 Preguntad’un ricome / mui rico, que mal come, / por que o faz||1462.1 Sei eu un ricome, se Deus mi perdon, / que trag’alferez e trage pendon||1463.1 Un ricome que oj’eu sei, / que na guerra non foi aqui, / ven mui sanhudo||1522.2 Vi eu estar noutro dia / infanções con un ricome / posfaçando de quen mal com||1535.2 Non troux’estes cavaleiros aqui / este ricome nunca na guerra||1550.9 de mui melhor logar que infançon / nen ca ricome se mui poucos non||1645.1 D’un tal ricome vos quero contar, / que noutro dia a Segovia chegou||1645.4 de como foi a vila a refeçar, / pois o ricome na vila entrou||1645.8 Ricome foi que nos Deus enviou, / que nos non quis assi desamparar||1645.11 que nos a vila assi refeçou, / poi-lo ricome vẽo no logar||1645.14 ca nunca eu tan gran miragre vi / polo açougue refeçar assi, / mentr’o ricome mandara comprar||1645.16 E a Deus devemos graças a dar / deste ricome que nos presentou||1645.19 ca, pois este ricom’entrou aqui, / nunca maa careza entrou i||1645.21 nunca maa careza entrou i / mentr’o ricome na corte morou||1652.1 D’un tal ricome ouç’eu dizer, / ..., / de quant’en gran requeza jaz||1655.2 En almoeda vi estar / oj’un ricom’e diss’assi: / ...||1655.3 «Quen quer ũu ricome comprar?»||1655.8 E deste ricome quen-quer / vos pod’a verdade dizer||1655.17 «Ricome, que sabedes fazer?»||1655.18 E o ricome disse: ...||1682.1 Pediu oj’un ricome, / de que eu ei queixume, / candeas a un seu ome
457.1 Tanto sei de vós, ricomen: pois fordes n[a] alcaria / e virde-la azeitona, ledo seeredes esse dia||1491.4 Deu ora el-rei seus dinheiros / a Belpelho, que mostrasse / en alardo cavaleiros / e por ricomen ficasse||1491.6 qual ricomen tal vassalo, qual concelho tal campana!
[last updated: 4/25/17]