Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Words with S
[salvo], salva1 adj.
PrintChange view
1. 'salvado/a'
1497.26 salvos son os traedores, pois ben isopados fican!||1497.39 Salvos son os traedores quantos os castelos deron||1497.42 salvo é quen trae castelo, a preito que o isopen!
2. 'inocente, puro/a'
1354.3 Quand’eu passei per Dormãa / preguntei por mia coirmãa, / a salva e pa[a]çãa

en salvo adv. phr. manner 'a salvo, sen perigo, tranquilamente'
1233.19 E ben vos poss’eu en salvo jurar / que outr’ome vivo non sab’amar / dereitamente||1625.20 E, en tal que lhi non podess’escapar / nen lhi podesse en salvo fogir, / filhou o espeto||1637.17 pode lavrar / en salvo sobr’el
[last updated: 4/25/17]