Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Words with S
sentido masc. n. 'sentido, bo senso'
PrintChange view
178.12 pois me por ela tan gran cuita ven / que ben mil vezes no dia me ten, / meus amigos, desjuigad’assi / que niun sén nen sentido non ei
[last updated: 4/25/17]