Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Words with S
soldo masc. n. 'antiga moeda, de ouro ou de prata, de valor variábel segundo a época'
PrintChange view
483.17 e non quis ende dar / ũu s[ol]do pera sa alma quitar / sequer do que lhi avia emprestado||1369.3 A dona de Bagüin, / que mora no Soveral, / dez e seis soldos á de mí||1370.4 un sold’e dous e dez e tres||1586.2 Pedi eu o cono a ũa molher, / e pediu-m’ela cen soldos enton||1598.7 que me non destes, com’or’omen diz, / sequer ũu soldo que ceass’un dia||1604.14 e máis d’un soldo non ei baratado||1604.17 E vej’aqui outros eu, desemparado, / que an seu ben, ..., / por senhos soldos||1645.6 ca o manjar, que ante davan i / por dez soldos ou por maravedi, / log’esse dia cinc soldos tornou||1645.7 ca o manjar, que ante davan i / por dez soldos ou por maravedi, / log’esse dia cinc soldos tornou||1655.7 ca dizian todos que non / daria un soldo por sí
[last updated: 4/25/17]