Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Words with S
soltar tr. v.
PrintChange view
1. 'ceibar, soltar, deixar en liberdade'
1412.6 e soltou-mi un can enton / e mordeu-mi o seendeiro
2. 'libertar de excomuñón'
1528.12 este poder ante tempo d’el-rei / Don Fernando ja lhi viron aver, / mais non avia poder de soltar||1528.16 que Balteira nunca ome soltou||1528.19 e vi-lh’eu muitos, que escomungou, / que lhi peitaron grand’algo por én / que os soltass’; ...||1528.21 fi’-d’Escalhola non á poder tal / per que solt’, ergo seus presos que ten||1602.3 soltade-m’, ai senhor, / e jurarei, mandado, que seja traedor
3. 'interpretar, explicar'
917.21 Este sonho, quen no pode soltar?

◆ PST: 3Sg. soltou||Pr.Subj.: 3Sg. solt(e)||Pa.Subj.: 3Sg. soltass(e)||Imp.: 2Pl. soltade
[last updated: 4/25/17]