Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
talan ~ talante masc. n.
PrintChange view
1. 'vontade, desexo, inclinación'
3.10 dereito faz se me mal talan ten / por tal sandice qual eu cometi||776.7 – Que prol ten el ou que talan lhe dá / de vos servir e amar máis que al / sen ben que aja de vós senon mal?||843.7 Meu talan era de vos non parcir / porque vos fostes sen meu grad’enton||1316.11 mais, pois que os tragedes vós / a vender, é per seu talan?||1327.5 e, porque eu do vos[s]o talan sei / qual prol da vos[s]a privança terrei||1328.17 con aguça que tomou de talan / de casar cedo (non ouv’i contrairo)||1447.7 e, de quanto no reino á, / se compre todo seu talan||1588.9 E con todo esto as[s]i é custuiada / que non pode ome saber seu talan
924.21 pero que nunca del’al entendi / senon gran sanha, ..., / e mal talante que contra mí ten||1334.11 sab’el do mouro que ome comprido / é pera parar-s’a todo ruido, / e que sabe que tal é seu talante
2. 'temperamento, carácter'
1494.1 Don Estevã[o], tan de mal talan / sodes que non podedes de peior||1553.9 Tantos son os pecados seus / e tan muito é de mal talan
[last updated: 4/25/17]