Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
testa fem. n.
PrintChange view
1. 'testa, fronte'
1631.15 a testa ten [en]rugada / e os olhos encovados
2. 'cabeza'
1339.2 O caparon do marvi / que vos a testa ben cobre, / con pena veira tan nobre
[last updated: 4/25/17]