Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do A
atender v. tr. e intr.
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
1. 'esperar, agardar'
Nesta acepción pode rexer a preposición de
21.3 e digo-lh’eu sempre que lho farei / e que m’atenda e guisá-lho-ei||21.5 tantas vezes o mandei atender / que lho non posso máis vezes dizer||37.8 Nen á, per quant’eu atenda, / conselho, mao pecado||106.16 Quen oje non soubesse conhocer / nen atender, senhor, quanto valedes||144.5 ca sempr’eu dela atendi / desej’e coita, ca non al||167.15 e nunca end’atenderei / con que folgu’o meu coraçon||205.6 pois que me cedo tolheu quanto ben / eu atendia no mund’, ...||207.7 pois que me foi tolher / quanto ben eu eno mund’atendia||235.5 Ca ja eu tal temp’ouv’, e atendi / outro melhor, e aquele perdi||236.11 e non atender ja aquel dia / que eu atend’, ond’ei mui gran pavor||236.12 e non atender ja aquel dia / que eu atend’, ond’ei mui gran pavor||243.14 e atender temp’e no’me queixar||243.20 e estou / atendend’aquel temp’, e non chegou||306.7 Pero dela non atend’outro ben, / ergo vee-la, mentr’eu vivo for||316.11 ca ela ja non m’á ben de fazer, / nen o atendo nen o averei||375.2 De vos servir, mia senhor, non me val, / pois non atendo de vós ren||375.8 Pois de vos servir ei mui gran sabor / e non atendo ben do grand’amor / que vos eu ei, ar sõo sabedor / que nunca mal avedes de fazer||375.14 Pois de vos servir é meu coraçon / e non atendo por én galardon / de vós, ar sei, ..., / que non faredes mal por én, senher||378.7 perdi seu ben, que non atenderei||384.13 esta do coraçon non me salra / e atenderei seu ben se mi-o fara||391.7 mais mentr’eu vos vir, mia senhor, / sempre m’eu querria viver / e atender e atender...||391.7 mais mentr’eu vos vir, mia senhor, / sempre m’eu querria viver / e atender e atender...||409.25 e desejar seu ben e atender / sempre seu ben||424.17 ca El sabe que non ei d’atender / senon gran mal se viver||440.20 de me quitar d’atender voss’amor||442.9 – Senhor fremosa, muito mal levei / sofrendo tempo, e atendi melhor||501.21 u m’El fez desejar / des enton morte, que mi non quer dar, / mais que, vivend’, o peior atendesse||559.16 Da vossa gran fremusura, / ond’eu, senhor, atendia / gran ben e grand’alegria, / mi ven gran mal sen mesura||624.23 Nen [e]sperança nunca poss’aver / com’outros an d’algũu ben atender||626.6 cobrei d’atender outro mui melhor / en todo ben de quantos outros vi||626.17 Quand’eu perdi aquela que amar / sabia máis que min nen outra ren, / non cuidava d’atender outro ben||639.24 Por end’a min conven, quere[n]d’ou non, / de servir ben, en avendo razon / que, per servir, aja ben d’atender||646.1 Estava meu amig’atenden[d]’, e chegou / mia madr’e fez-m’end’ir tal que mal me pesou||646.4 ala me tornarei / e i lo atenderei||660.11 As barcas eno ler / e foi-las atender||660.16 E foi-las atender / e non o pudi veer||783.17 atender temp[o] e non se queixar / e leixar ja a vó-lo tempo perder||810.6 se mi queredes algun ben fazer, / se non, ja máis non vos poss’atender||848.3 eu atendend’o meu amig’en ira!||852.10 ca m’ei / atanto ben e máis non atend’i||880.18 nen er atenden que vejan peior / como oj’atenden os que vivos son||880.19 nen er atenden que vejan peior / como oj’atenden os que vivos son||887.25 ca servind’atenderia / gran ben||887.43 Mais, pois me Deus deu ventura / d’en tan bon logar servir, / atender quero mesura||894.2 [J]a eu, senhor, muitas coitas passei / sempr’atendendo ben que non prendi / de vós, que eu en mal dia servi||907.3 nen eu dela non atend’al||930.2 Se vos non pesar ende, / madr’, irei u m’atende / meu amigo, no monte||930.8 E filhe-xi-vos doo / como m’atende soo / meu [amigo, no monte]||944.1 Muit’atendi eu ben da mia senhor||952.5 porque sempr’atend’aver ben / da dona que quero gran ben||1001.5 ond’eu atendo ben, me ven gran mal, / e quen me dev’a valer non me val||1007.19 E, se me a min Deus quisesse atender, / per boa fe, ũa pouca sazon, / eu post’avia no meu coraçon / de nunca ja máis neũu ben fazer||1018.8 E, pois que o meu amigo souber / que lh’esto farei, non atenderá / que o eu rogue||1038.15 El é por mí atan namorado / e meu amor o trag’assi louco / que se non pod’atender un pouco||1057.9 e, pero m’end’eu nunca atend’al, / tal ventura mi quis a min Deus dar / que non [poden os meus olhos veer, / u vos non viren, d’al veer prazer]||1057.16 e, pois, mia senhor, non / atend’end’al, creed’esto, por Deus, / que non poden os meus olhos [veer, / u vos non viren, d’al veer prazer]||1123.19 e atendi seu mandado / e non o vi||1139.3 – Vin atender meu amigo||1139.5 – Ai fremosinha, se gradoedes, / longi de vila quen atendedes?||1139.10 – Longi de vila quen atendedes?||1185.4 Atendamos, ai madr’, e sempre vos querrei ben, / ca vejo viir barcas e tenho que i ven, / mia madre, o [meu amigo]||1234.24 – Filha, ben sei eu vossos corações, / ca non queren gran pesar atender||1308.1 Atender quer’eu mandado que m’enviou meu amigo||1308.6 Atende-lo quer’eu, madre, pois m’enviou seu mandado||1308.11 Atende-lo quer’eu, madre, pois m’el mandad[o] envia||1309.14 atende-lo-ei, velida, / fremosa e ben-talhada, / en Far[o], ena ermida||1341.18 diz que sabe que o pod’ensarrar / en tal logar u conven d’atender / atal morte de qual morreu Merlin||1470.18 e nunca poder filhar i / conselho nen o atender / de parte do mund’; ...||1549.22 Assi and’eu atendendo seu ben / por quanto mal por seu amor sofri||1652.26 ja máis del non atenderei / bon feit’...||1664.16 este pesar dizer-lho á / e pois servir e atender
1.27 e que polo meu gran mal vi / e de que sempre atendi / mal||42.13 e non atendo de m’én ben viir||60.6 nen atendo de me leixar / esta cuita’n que m’eu andar / vejo por vós?||63.5 mais non por ben / que de vós atenda||73.3 E non atend’eu, mao pecado, / de nunca i máis de conselh’aver||85.20 log’averian a querer / mui máis sa morte ca ‘tender / de viveren tan sen sabor / com’oj’eu viv’, ...||86.20 e atender / de poder ir u ela for||137.4 que ben ou mal, enquant’eu vivo for, / qual vos prouguer, de vós atende-l’-ei||176.22 non atendo de vós, ... / ..., por én / senon desej’e afan e coidado||186.31 tanto mi averei én / ca outro ben non atend’eu d’aver||376.2 Pero eu dixe, mia senhor, / que non atendia per ren / de vós ben||433.4 pois de vós non ei ben / nen atendo d’al mentr’eu vivo for||518.7 ca non atend’eu de vós al||547.10 Mais nulha ren / non atendo de vosso ben||547.17 E, pois que eu, senhor, sofri / e sofro por vós tanto mal / e que de vós non atend’al, / en que grave dia naci||552.9 nen ar atendo ja máis de vós al||624.16 E, pois eu nunca d’outra ren sabor / poss’atender pera me conortar||914.6 se apos tod’aqueste mal / eu atendesse de vós al||914.25 ca de vós non atend’eu al / que mi façades senon mal||946.13 Tan grave m’é que non atendo ja / de vós senon mort’ou mui gran pesar||1237.5 do rafec’ome que vai ben querer / mui boa dona, de que nunca ben / atende ja||1311.10 ca el morre e de vós nunca atende / senon coitas
2. 'ter en conta, tomar en consideración, dar atención a'
1133.2 A Santa Maria fiz ir meu amigo / e non lh’atendi o que pôs comigo||1342.23 conven que leix’a cura e atenda / a capelan igual da sa pessoa

◆ IPr.: P1 atendo, P3 atende, P5 atendedes, P6 atenden||ICp.: P1 atendia||IPt.: P1 atendi||IFt.: P1 atenderei, P3 atenderá||IPp.: P1 atenderia||SPr.: P1 atenda, P3 atenda, P4 atendamos||SPt.: P1 atendesse||Xer.: atendendo
[últ. rev.: 23/05/2017]