Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
vão, [vãa] adj. 'van, va'
PrintChange view
Só se rexistra na locución en vão

en vão adv. phr. manner 'en van, inutilmente'
511.27 e por aquesta razon / moir’assi servind’en vão||551.15 «Amigo loução, / que faria por amores, / pois m’errastes tan en vão||1464.7 mais, por non chegar en vão, / demos-lhi nós ũa maia das que fezemos no maio
[last updated: 5/18/17]