Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do A
afan s. m. 'afán, ansia, traballo, fadiga, dor'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
12.2 mal me soube d’afan guardar||24.20 guisad’é que non perderei, / sen morrer, coita nen afan / por vós, senhor||34.1 O gran cuidad’e o afan sobejo / que mi a mí faz a mia senhor levar||37.23 Mais, se m’ela non emenda / o afan que ei levado, / ben cuid’eu que morte prenda||40.7 Podera-m’eu de grand’afan guardar / e de gran coita||44.7 Eu lhi dixi quan grand’afan / me faz o seu amor sofrer||76.14 viv’en grand’afan / e sei que faço-vos, de pran, / pesar||109.9 senhor, por que eu tant’afan levei||112.14 Por quanta coita por ela levei / e quant’afan sofri e endurei||133.9 E, pois vos vós da cuita non nembrades / nen do afan que m’Amor faz prender||134.2 Quando me nembra de vós, mia senhor, / en qual afan me fazedes viver||163.12 [E] que prol vos á d’eu estar / sempre por vós en grand’afan?||176.24 non atendo de vós, por que me ven / muito de mal, ..., por én / senon desej’e afan e coidado||234.9 – Quen ben serve sen[h]or sofre gran mal / e grande afan e mil coitas sen par||255.6 que vos prenda doo de mí / por quant’afan por vós sofri||255.20 Avede vós doo de min / por quant’afan sofr’e sofri||263.8 Non ar soube parte d’afan / nen de gran coita nulha ren / o que non sofreu est’afan / de non poder, per nulha ren, / veer-la senhor que ben quer||263.10 Non ar soube parte d’afan / nen de gran coita nulha ren / o que non sofreu est’afan / de non poder, per nulha ren, / veer-la senhor que ben quer||264.14 mais non os quise Deus quitar / de grand’afan e de pavor / que pois ouveron d’endurar||280.2 Senhor, o gran mal e o gran pesar / e a gran coita e o grand’afan, / ..., / que por vós sofro, morte m’é de pran||298.13 Quanta coita e quant’afan / m’ela no mundo faz levar||316.1 En que afan que oj’eu viv’...||316.3 e sei / que, enquant’eu eno mundo viver, / afan e coita ei sempre d’aver!||321.8 E non mi creedes qual coita sofri / sempre por vós nen quant’afan levei||324.12 Muitos mi vej’eu que an / gran coita e grand’afan||349.8 A que me faz viver en tal / afan e sofrer tanto mal / que morrerei se me non val||351.2 Des que vos eu vi, mia senhor, me ven / o mui grand’afan e o muito mal / que ei por vós||353.12 E sofrer-lh’-ei quanta coita me dá, / e quant’afan outro mi aver fezer||374.7 pois me deu por én / mui grand’afan e desej’e cuidado / que ouvi dela||376.8 per esso me fezestes ben / sempre levar assaz d’afan / por vós, mia sen[h]or||377.9 des i ar ei meu grand’afan e mal / de vós||387.16 nembre-vos quant’afan levei / por vós, ca por vós morrerei||404.15 fezo-me sempr’aver, de pran, / Nostro Senhor mui grand’afan||416.2 Pois Deus non quer que eu ren poss’aver / de vós, senhor, senon mal e afan||430.27 e me conven tal afan a sofrer||436.11 e quanto mal sofri á gran sazon, / e qual pavor de mort’e quant’afan, / por vós||464.18 nunca sofreron tal afan / nen [o] an / quantos son nen seeran||506.11 E, pois por ben non teedes / que eu aja de vós grado / por quant’afan ei levado / por vós||508.2 Tan muito mal mi fazedes, senhor, / e tanta coita e afan levar||508.14 Tan muit’é o mal que mi por vós ven / e tanta coita lev’e tant’afan||546.14 Tal coita sofr’, á gran sazon, / e tanto mal e tant’afan||554.15 Graves coitas e grand’afan / mi podedes, ..., / partir mui ben, senhor||554.21 e que en min non á prazer / des que vos non pudi veer, / mais gran coit’e grand’afan||633.15 [De] mazel’e grand’afan e cuidado / e gran coita que m’aficado ten||724.20 leix’a coidar eno seu grande afan / e coida sempre en meu bon semelhar||810.2 e mias coitas e meu mui grand’afan / e meus cuidados, que mi coitas dan||814.5 por muit’afan que eu sofr’e sofri / por vós, senhor||833.7 Ides-vos vós ora e tan grand’afan / leixades mí e[n]o meu coraçon||849.23 E filhará log’i, a meu cuidar, / afan e coita, que maior non vi||854.18 mais non cuida de min / nen de meu mal nen de meu grand’afan||875.4 e dixe-lh’o mui grand’amor que lh’ei / e quantas coitas por ela levei / e quant’afan sofro por seu amor||899.16 pero quen tanto mal levou / com’eu levei, e tant’afan, / a nembrar-lh’avia de pran||979.24 E ben sei ca non dormirán / mentr’assi for nen é razon / nen eu non perderei afan||981.21 Ca, se vos eu non viss’enton / quando vos vi, podera enton / seer d’afan guardado||984.10 ca morrerei e perderei afan||985.4 que nunca perdi cuidado / nen afan des que vos vi||985.7 Con est’afan tan longado, / en forte pont’eu fui nado||994.2 Pouco vos nembra, mia senhor, / quant’afan eu por vós levei||996.14 Se lh’eu dissess’en qual coita d’amor / por ela viv’e quant’afan eu ei, / meu ben seria||1085.8 sofri muito mal / e muit’afan des que foi mia senhor||1099.4 tan muito levar d’afan e de mal / que morrerei [por én]||1128.13 non mi pode dar / maior afan nen ja maior pesar / nen maior coita no meu coraçon / ca ja mi deu||1194.2 Ai meu amigo, avedes vós per mí / afan e coit’e desej’e non al||1312.1 Senhor, por que eu tant’afan levei, / gran sazon á, por Deus, que vos non vi||1494.8 tant’afan / e tanta coita convosc’á levar||1523.21 e est’afan todo por Deus filhou!||1588.16 E anda-s’ela tan dessegurada / come se nunca i prendes[s]e afan||1604.22 con esta dona, que por meu mal vi, / log’eu seeria guarid’e cobrado / de quant’afan por ela ei levado
[últ. rev.: 02/04/2018]