Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do C
cedo adv. temp. 'cedo'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
34.3 se a eu ora mui cedo non vejo, / ja o eu non poderei endurar||34.10 mais non poderia, / se a non visse mui cedo, viver||40.10 assi Deus me leixe cedo tornar||54.9 quant’eu máis cedo podesse morrer / ta[n]to m’a mí máis devia a prazer!||59.5 ca cedo mi per-fez saber / quejandas noites faz aver / Amor a quen el preso ten||70.20 veer-m’-edes cedo por vós morrer||77.7 e, a quen lho enmenta, / cedo moira no Sil||77.15 cedo o mate el-rei||77.23 cedo moira por én||95.24 mais, se me Deus cedo non val, / muit’ei gran coita de sofrer||120.7 Ca vos faran cedo veer / a por que eu moiro casar||156.20 que me querra cedo matar / a coita que mi por vós ven||164.4 que El me leixe veer mia senhor / mui ced’, ...||166.20 máis a Deus rogarei por én / que me dé cedo dela ben||168.2 Ai mia senhor, u non jaz al, / averei mui ced’a morrer||194.30 ca morrerei cedo, per bõa fe, / por vós||195.35 leve-os Deus cedo, que pod’e val, / u veran ela, que tan muito val||201.2 Non me poss’eu, mia senhor, defender / que me non mate cedo vosso amor||205.5 pois que me cedo tolheu quanto ben / eu atendia no mund’, ...||218.21 que El me guise como algũa vez / a veja ced’, ...||221.8 E, mia senhor, assi Deus me perdon / e me dé cedo, senhor, de vós ben||225.3 e, se mi-a dar quiser, / que mi-a dé cedo||228.8 E perdud’ei o dormir, e o sén / perderei ced’, aquant’é meu coidar||245.9 e, de pran, perderei / o sén mui cedo con coita que ei||245.15 que sei mui ben que, se m’ela non val, / que morrerei cedo, non á i al||269.11 e viv’en coita tal / qual poderedes mui ced’entender / per mia morte||275.13 e non sei al per que sén non perdesse / que máis ouvesse e cedo non morresse||280.13 Porque vejo que cedo morrerei / daquestas coitas que vos dixi ja||290.23 mais sera meu ben / de morrer cedo||308.8 mais Deus mi-a mostre por én / cedo, que a en poder ten||313.8 Preto fui en que podera chegar, / se eu ousasse, ced’u ela é||314.4 ainda me poderia fazer ben / se mia senhor, ..., / eu visse ced’; ...||314.20 E rogo-lh’eu que, se lh’a El prouguer, / mostre-mi-a ced’, ...||315.12 e non poss’eu muito viver assi / que non moira mui ced’én con pesar||316.7 por ũa dona que eu quero ben / atal per que ei perdudo meu sén / e por que ei mui cedo de morrer||316.20 perder por al se me cedo non ven / mia mort’, ...||319.22 e ora muit’á gran sabor / de mia morte cedo saber / porque fui seu entendedor||336.5 e ja m’eu aquesto vou aprendendo / e ora cedo máis aprenderei||358.27 que xe me matará, / e o sei, ced’, u al non avera||369.13 [nen tan fremosa nen tan ben falar] / come vós, por que cedo morrerei||383.12 ũu que maa morte prenda / e o demo cedo tome / quis-la chamar per seu nome||385.19 E, se cedo non vir quen vi, / cedo morrerei por quen vi||385.20 E, se cedo non vir quen vi, / cedo morrerei por quen vi||388.20 pero, se me Deus ajudar / e me cedo quiser tornar / u eu ben vi, ben veerei||394.9 e, se me cedo non val, / eu ja oimais non lho posso negar||398.5 quer-me matar mui cedo per alguen||403.2 Muito ando triste no meu coraçon / porque sei que m’ei mui ced’a quitar / de vós||413.3 e cedo sera, / e porque sõo vosso servidor||420.13 mais ja graci-lh’-ei, / pois ei gran coita, que me dé maior, / ..., mui cedo||422.24 ca ben coido, de com’é traedor, / que me mate ced’, ...||423.6 e, por én, quanto m’el quiser matar / máis cedo tanto lho máis gracirei||424.6 rog’eu a Deus que mi-a faça veer / ced’e me lhi leixe tanto dizer||434.2 Senhor fremosa, ja perdi o sén / por vós e cuido mui ced’a morrer||466.19 de morrer én / ced[o] é mui gu[i]sado||468.20 mais, se m’eu taes non escarmentasse / cedo, meu preito non seeria nada||496.12 mais ar ei pavor / de mi-a non querer Deus tan cedo dar||533.7 rog’eu a Deus, que end’á o poder, / que mi-a leixe, se lhi prouguer, veer / cedo||533.13 [que mi-a leixe, se lhi prouguer, veer] / cedo||533.19 [que mi-a leixe, se lhi prouguer, veer] / cedo||571.14 Amiga, o coraçon seu / era de tornar ced’aqui / u visse os meus olhos e min||604.19 E, se [o] non guisardes mui ced’assi, / matades vós, amig’, e matades min||634.26 E queira El, senhor, que a mia vida, / pois per vós é, cedo sej’acabada||648.2 que non lh’estevess’eu triste e cedo se tornaria||648.9 Que non lh’estevess’eu trist[e] e cedo se tornaria||655.2 Quando se foi meu amigo / jurou que cedo verria||655.8 Quando se foi, fez-me preito / que se verria mui cedo||678.7 Quer’eu ora mui cedo provar se poderei / ir queimar mias candeas||680.6 que nunca Deus lhi desse de mí ben / se non veesse mui ced’, e non ven||711.6 que se veesse / o máis cedo que podesse||717.4 se mui cedo non veedes / ca sodes mal conselhado / de mi sair de mandado||724.17 e sei eu del que cedo morrerá||732.6 tornar-m’-ei ced’ou morrerei||733.15 se Deus vos leixe cedo viir||740.9 que el avera / morte mui cedo se meu ben non á||745.16 poi-lo seu mal cedo meu é||754.14 De mia mort’ei mui gran pavor, / mia madre, se cedo non ven||783.19 ca ben cuid’eu que cedo verra alguen / que se paga da que parece ben||783.21 e veeredes ced’amor valer||785.6 rog’eu a Deus que o ben que m’el quer / que o queira ced’a outra molher||797.3 que morrerei cedo por én||806.8 [E] morto son se cedo non morrer||832.3 tornade-vos máis cedo que poderdes||832.9 mais punhade de vos viirdes cedo||841.16 e quen m’este pesar fez Deus / lhi mostre cedo pesar tal||921.3 «Verrei mui cedo»||937.6 mais vos digo / que á de vós mui gran medo / porque non veo máis cedo||939.16 «Eu que farei se vos non vir / ou se vosso mandado non oir / ced’?» ...||964.1 Algun ben mi deve ced’a fazer / Deus||964.10 e morren ced’e fica tod’aca||979.27 mais, se eu non morrer, irei / ced’u lhe mia coita direi||1013.9 mais guisade cedo por Deus / que vos veja, non façades end’al||1022.10 e dizen-mi que verra / mui ced’; ...||1024.5 que se venha mui ced’e, se veer / cedo, que sera como Deus quiser||1024.6 que se venha mui ced’e, se veer / cedo, que sera como Deus quiser||1026.9 que se verra máis cedo que poder||1038.6 farei-lh’eu ben, par Santa Maria, / mais non tan cedo com’el querria||1044.7 O que eu amo máis ca min / dizen que cedo sera aqui||1044.12 O que se foi d’aqui muit’á / dizen-mi que cedo verra||1045.2 – O voss’amigo, que s’a cas d’el-rei / foi, amiga, mui cedo vos verra||1045.14 mai-lo vosso cedo ven||1048.8 Por nulha ren non me posso guardar / que non moira ced’e con gran pesar||1048.13 Eu morrerei cedo se Deus quiser||1055.20 non averia este mal, par Deus, / por vós d’Amor, que mi á ced’a matar||1057.20 Deus vós lhis mostre ced’a seu prazer||1069.6 que mi averedes mui ced’a tolher / quanta coita me fazedes aver||1115.8 E, mia senhor, nunca cedo verrei / u vos veja des que m’ora partir / de vós||1115.16 E, mia senhor, por que me coitarei / de viir cedo, pois mi prol non á?||1115.18 Ca, se veer logo, tardi sera / e por esto nunc’a ced’acharei||1122.5 E dissera-lh’eu, ..., / que se veesse cedo||1146.7 Ir-se quer el d’aqui cedo / por mi non fazer companha||1182.21 que El mi mostre mui ced[o] a luz||1199.6 e, se m’el ten torto en mi-o dizer, / veja-s’el ced’aqui en meu poder||1258.5 en grave dia foi nada / se vos cedo, meu amigo, / non faço prazer e digo||1260.6 que me non pode guarir ren / de morte se cedo non ven||1263.25 e irei / ced’u a vi po-la veer||1273.16 nen mi sab’ome oje recado dar / se verra ced’; ...||1276.2 Mais viide-vos mui cedo!||1276.5 ca nunca tan cedo verrei / que eu non cuide que muito tardei!||1276.8 – Amigo, rogo-vos aqui / que mui cedo vos venhades!||1295.3 e, ai Deus, se verra cedo!||1306.15 e se cedo veer / e o vir eu, ben-talhada||1309.10 non sei ren que o detenha, / amiga, pelo seu grado, / que el mui cedo non venha||1310.23 Poi-lo seu ben cedo coita mi val, / que me queres, Amor?||1328.18 con aguça que tomou de talan / de casar cedo||1382.11 que, se lhi Lopo cedo non morrer, / ca lhi querra deante citolar / [...]||1390.13 ca peeu ced’, e o filho ficou, / pois que seu padre peeu, mal pecado||1394.18 e deste mal guarecer non podedes / tan ced[o]||1407.16 Diz que o non guii Nostro Senhor / se vos mui ced’outr’atal non fezer||1476.22 E, pois mercarde-lo al, logo cedo / vo[s] amostr’a roupa que vos dara||1512.4 ca ja britades seu degred’e sei / que lho faremos mui cedo saber||1609.11 pero conorto m’ei [e] gran sabor / de que a veerei cedo pobr’andar

de cedo loc. adv. temp. 'cedo, axiña'
1329.8 Por én partid’este feito de cedo, / ca de mal dizer non tirades prol
[últ. rev.: 25/04/2017]