Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Voces do C
coitado, coitada ~ cuitado, cuitada part. pret. de coitar ~ cuitar 'atormentar, aflixir, angustiar'
ImprimirAlternar visualización dos exemplos
22.6 ca, se eu seu mandado / non vir, trist’e coitado / serei||34.13 Por eu viver como vivo, coitado||37.2 Non á ome que m’entenda / com’oj’eu vivo coitado||37.19 pero sei ben, sen contenda, / da que me faz tan longada- / -mente viver, e coitada / vida||78.1 Ai eu, coitad’, en que coita mortal / que m’oje faz ũa dona viver!||86.1 Non tenh’eu que coitados son / d’amor (...) / aqueles que non an seu ben||96.24 Mais per qual guisa poderá / os seus olhos dela partir / ome coitado, poi-la vir?||109.1 Senhor, que coitad’oj’eu no mundo viv’, ...||129.14 devia-s’a nembrar do seu / omen coitad’...||130.1 Nostro Senhor, como jaço coitado / morrend’assi en tal poder d’Amor||142.19 Deus, com’ar poderon viver / eno mundo ja máis des i, / senon coitados come mí / de tal coita qual oj’eu ei / por vós, qual nunca perderei?||147.1 Tal om’é coitado d’amor / que se non dol ergo de sí||147.7 ja sempre doo averei / de quen dele coitado for||150.1 Nunca tan coitad’ome por molher / foi com’eu por ũa que me non quer / fazer ben||150.12 Melhor me seria a min de morrer / ca sempr’, assi como vivo, viver / coitado||152.2 Quisera-m’ir, tal conselho prendi / e fui coitad’e tornei-me por én||152.17 Ca ja ir-me cuidei / e fui coitado como vos direi||152.18 que nunca ja tan coitado sera / ome no mund’, ...||155.1 Ai Deus, como ando coitado d’amor!||171.1 Assi me trag’ora coitad’Amor / que nunca lh’ome vi trager tan mal||172.1 De quantos mui coitados son, / ..., / min faz máis coitado viver||172.3 min faz máis coitado viver||174.3 ca, pois tan coitado / jaço morrend’, alguen se doeria / de min||177.1 Ai eu, coitad’, e por que vi / a dona que por meu mal vi!||179.6 de que m’eu mui sen meu grado parti / e mui coitad’, ...||188.1 Por mui coitado per-tenh’eu / quen vai querer ben tal molher / que seu serviço non lhe quer / per nulha guisa gradecer||189.9 E, mal pecado, viv’assi / coitado||195.1 Ai eu, coitado, e quand’acharei quen / me dé conselho como possa ir / a un logar u eu querria ir?||199.4 mais eu tan coitad’ando, / cuidando en ũa destas tres que vi||199.18 por que morren tan muito por saber / a dona por que eu ando coitado?||206.13 Ai coitado, con quanto mal me ven / porque desejo mia mort’, ...||207.3 pero dizen que coitado viveu||207.5 ca, se s’El del doesse, doer-s’-ia / de mí, que faz mui coitado viver / a meu pesar||207.13 ca foi coitado non quero creer, / ca do coitad’a doer-s’averia||227.12 ca máis coitad’ando ca ant’andava||248.8 Pois que m’ouve preguntado / de que era tan coitado, / dixe-lh’eu este recado||259.31 sei, se viver, que viverei coitado||263.7 u lhe non possa ren dizer / da coita’n que o faz viver / mui trist’e mui coitad’andar||268.6 Vi eu viver coitados, mas nunca tan coitado / viveu com’oj’eu vivo nen o viu ome nado / des quando fui u fui||268.6 Vi eu viver coitados, mas nunca tan coitado / viveu com’oj’eu vivo||277.1 Com’oj’eu vivo no mundo coitado!||281.10 fiquei coitado e con tan gran pavor||289.3 ca me faz el tan coitado viver / que muit’á i que ouvera sabor / que me matasse||290.17 morrer coitado como morre quen / non á conselho com’oj’eu non ei||301.2 e tan coitado fui, poi-la non vi, / que ũa ren sei eu mui ben de mí||310.13 e, pois me viu mui coitado d’amor, / prougo-lhe muit’e non m’er quis catar||312.1 Ando coitado por veer un ome que aqui chegou||317.11 de que non poss’aver / ben e por que ando mui coitado||317.13 e as gentes, que me veen andar / assi coitado, van én posfaçar||324.7 Muitos vej’eu namorados / e que son d’amor coitados||326.26 viver coitad’e pois morrer!||337.1 Coitado vivo, á mui gran sazon||337.2 que nunca ome tan coitado vi / viver no mundo des quando naci||337.7 Vivo coitado no meu coraçon||346.14 Ben sei que ome sol non m’entende / qual coita sofr’e como coitado / eu viv’oje||349.14 A que eu quero mui gran ben / e que mi assi coitado ten||354.3 mais sõo por vós tan coitado d’amor / que me faz ora mia morte desejar||354.7 ca soo por vós tan coitado des i / que me faz ora mia morte desejar||374.24 quen a donzela vir ficará én / com’eu fiquei: de gran coita coitado||391.16 E tenho que fazen mal sén / quantos d’amor coitados son / de querer sa morte||392.17 que farei, coitado?||404.10 e fez-me tan coitad’andar / que nunca eu [pude veer / de ren, ..., prazer]||404.16 e sempre tan coitad’andei / que nunca eu pude veer / [de ren, ..., prazer]||407.16 Mas como pod’achar bõa razon / ome coitado que perdeu o sén / com’eu perdi?||430.19 que me val máis log’i morte prender / que viver coitad’en mui gran pavor||451.1 Ai eu, coitada, como vivo en gran cuidado / por meu amigo, que ei alongado!||451.5 Ai eu, coitada, como vivo en gran desejo / por meu amigo, que tarda e non vejo!||464.16 ca ja Paris / d’amor non foi tan coitado / nen Tristan||466.6 nen atan coitado / foi eno mundo / por sa senhor / omen que fosse nado||482.23 Nunca, de-lo dia en que eu naci, / fui tan coitado, se Deus me perdon||504.20 pois tan coitad’and’eu||508.3 e tanto me vejo coitad’andar||530.20 e tod’aquest’aven / a min, coitad’e que perdi o sén||534.5 a coita que o coitado / sofre que é namorado||538.14 por én querede-vos doer / de min, coitado pecador||544.8 ca mui gran temp’á que ando coitado, / se eu podesse, po-la ir veer||545.8 gran pecado / avedes de mí, coitado||547.7 mais que gran coita de sofrer / que mi é, coitado pecador||548.1 Assi me trax coitado / e aficad’Amor||551.4 e estava, ben vos digo, / per quant’eu vi, mui coitada||561.9 mais Deus, que sab’a sobeja / coita que m’ela dá, veja / como vivo tan coitado||567.16 e catade / qual vida vivo coitada||569.1 Senhor, eu vivo coitada / vida des quando vos non vi||570.9 Mui ben soub’eu por verdade / que erades tan coitado / que non avia recado||575.4 diz-mi que é tan coitado / que, ..., / ja o guarir non podedes||575.10 mais ouv’el coita tan forte / e tan coitad’er jazia||591.15 – Ai amiga, eu ando tan coitada / que sol non poss’en mí tomar prazer||592.2 O voss’amig’, amiga, vi andar / tan coitado que nunca lhi vi par||592.8 El andava trist’e mui sen sabor, / come quen é tan coitado d’amor||597.6 porque non cuida de mí ben aver, / viv’en coita, coitado per morrer||607.7 El ven por chegar coitado, / ca sofre gran mal d’amor||610.1 Coitada viv’, amigo, porque vos non vejo||610.2 e vós vivedes coitad’e con gran desejo / de me veer e mi falar||610.7 Por vos veer, amigo, vivo tan coitada||613.4 e por én vivo coitada / con este mal sobejo / que sofr’eu, ben-talhada||615.2 Amiga, quen vos [ama / e por] vós é coitado / e se por vosso chama||619.22 E foi-s’end’el tan coitado / que tom’end’eu ja coidado||621.3 senon eu, coitada (que non nacesse!) / porque vos non vejo com’eu queria||621.15 senon eu, coitada, que Deus maldisse, / porque vos non vejo com’eu queria||634.28 ca pela morte me sera partida / gran soidad’e vida mui coitada||640.2 Nostro Senhor, e ora que sera / daquel que sempre coitado viveo?||661.4 E morrerá por mí, tant’é coitado||667.11 mais oi dizer / a quen o viu assi jazer / que tan coitado jazia / que ja non guarria per ren||669.2 Id’, ai mia madre, vee-lo meu amigo, / que é coitado porque non fala migo||669.4 Tan coitado que morrerá se me non vir||674.10 e foi coitado por mí des enton||677.4 Molher com’eu non vive coi[tada]||679.2 Irmãa, o meu amigo, que mi quer ben de coraçon / e que é coitado por mí||688.21 rog’eu a Deus, se coitado / fordes e tornardes aqui, / que non ajades, amigo, / [poder de falar comigo]||693.2 Per boa fe, mui fremosa, sanhuda / sej’eu e trist’e coitada por én||694.2 Foi-s’o meu amigo d’aqui noutro dia / coitad’e sanhud’, ...||694.6 e foi-s’el d’aqui sanhud’e mui coitado||703.5 Por non leixardes mí, ben-talhada, / viver com’oj’eu vivo coitada||709.14 e anda por én coitado / porque non pode falar comigo / e non por al||711.4 Ca preit’avia comigo, / ergo se fosse coitado / de morte||714.1 Ja eu sempre, mentre viva for, viverei mui coitada / porque se foi meu amigo||714.6 e foi-se por én coitado / por quanto lhi fui sanhuda [quando se de mí partia]||720.6 se sodes enton coitado / dizede-mi-o||721.4 porque m’enviou dizer / ca non ven con gran desejo, / coitado, d’u foi viver||721.11 ca non ven por al, coitado, / de tan longi com’el ven||728.8 El verra, ben o sabades, / dizer-vos que é coitado||732.8 pois aqui sedes coitado, / quando fordes alongado, / por Deus, que faredes enton?||735.8 – Par Deus de Cruz, dona, sei eu que avedes / amor mui coitado||735.11 Par Deus de Cruz, dona, sei [eu] que andades / d’amor mui coitada||745.10 que vos non queredes doer / do meu amigo, que morrer / vejo, e and’eu coitada||763.4 e direi-vo-la gran coita / con que eu sejo coitada||763.10 e direi-vos a mia coita / con que eu coitada sejo||766.5 Sei eu que por falar migo chegará el mui coitado||781.7 Com’estou d’amor coitada, / ai Deus, val!||796.6 – O que por vós coitad’andava / ben aqui na vila estava||796.11 O que por vós era coitado / aqui foi oj’o perjurado||803.8 sei que sera mui coitado por én||818.1 Coitada sejo no meu coraçon / por[que] meu amigo diz ca se quer / ir d’aqui||819.3 e veredes ome coitad’andar||821.8 E sei eu del mui ben que é coitado / se oj[e] el viv’en poder d’amor||824.8 Pois eu non sei com’entenda / por que andades coitado||825.8 ca, se a viss’eu penada, / non seria tan coitada / ond’eu amor ei!||829.2 Vistes, madr’, o que dizia / que por mí era coitado?||830.6 tan coitad’é seu coraçon!||855.19 e por én / a mia ventura me trag’or’assi / atan coitado, ..., / por esses olhos||881.2 Por vós, senhor fremosa, pois vos vi, / me faz viver coitado sempr’Amor||886.27 atan coitado foi log’i / que cuidar’a morrer enton||893.2 [S]enhor, eu vivo muit’a meu pesar / e mui coitado, ..., / por vós||920.1 Par Deus, coitada vivo, / pois non ven meu amigo||933.9 e, pois eu vivo coitada, / mandade-mi-o ir veer||936.13 E and’end’eu mui coitada||940.13 Mui coitada per-vevia||943.3 e nunca máis coitada foi molher / do que eu i fui||943.7 El é por mí tan coitado d’amor / que morrerá se meu ben non ouver||943.15 mais foi i tan coitado que mester / non m’én fora, pois que o vi, per ren||952.7 E os que mui coitados son / d’amor desejan a morrer||954.19 Eu, cativo, mui coitado d’amor, / avia que rogar Nostro Senhor||985.13 Ai eu, cativ’e coitado, / en forte pont’eu fui nado||995.13 mui coitado d’amor / e d’outras coitas grandes que eu ei||997.1 Vivo coitad’en tal coita d’amor / que sol non dormen estes olhos meus||997.7 Vivo coitad’e sol non dórmio ren||997.9 porque me vejo mui coitad’andar||998.7 e viv’u non posso viver / senon coitad’; ...||998.13 [e viv’u non posso viver] / senon coitado no meu coraçon||1000.19 E coitad’eu, que muito mal me ven / porque quero mui bõa senhor ben||1001.16 ai eu, cativo, coitado d’amor, / ond’eu atendo b[en], m[e ven gran mal]||1002.1 Coitado vivo d’amor||1035.13 Diz que tan muito é coitado d’amor / que ren de morte non o tornará||1040.13 Tan coitado por mí anda / que non á par nen mesura||1047.13 Coitada ficarei d’amor / atá que mi vos Deus adusser||1052.14 Ides-vos e teendes-m’en desden / e fico eu mui coitada por én||1064.7 leixa-me sen seu ben viver / coitad’, ...||1065.28 dev’a querer / ante mia morte ca viver / coitad’, ...||1091.16 Moir’eu e praz-mi muito de morrer, / ca vivo coitado máis d’outra ren||1096.5 e des i mui coitado / me tev’Amor||1097.1 Coitado vivo máis de quantos son / no mund’, amigos||1102.4 e sempr’eu, namorado, / ei a viver coitado||1111.8 ca muitos vej’a que ouço dizer / que d’Amor viven coitados, non d’al||1112.2 Dizen-mi ora que nulha ren non sei / d’ome coitado de coita d’amor||1114.1 Eu, mui coitado, non acho razon / per que possa ir u é mia senhor||1122.1 Deu-lo sabe, coitada vivo máis ca soia||1131.8 Ali ouv’eu de mia morte pavor / u eu fiquei mui coitada pastor||1142.4 Cuid’eu, coitad’é no seu coraçon / porque non foi migo na sagraçon / de Bonaval||1159.2 O meu amigo, que me faz viver / trist’e coitada des que o eu vi||1159.7 Vivo coitada, par Nostro Senhor, / por meu amigo, que me non quer ja / valer||1161.2 Quen vis[s]e andar fremosinha / com’eu vi, d’amor coitada||1189.14 O que dissestes, se vos eu ar vir / por mí coitado, ..., / vedes, fals’, acoomiar-xi-vos-á||1193.5 Porque as fez Deus tan grandes, non posso eu dormir, coitada||1202.8 ca ja m’eu atal vi / que se fez[o] coitado por guaanhar de min||1202.10 ca ja m’eu vi atal / que se fez[o] coitado por de min guaanhar||1212.2 Foi-s’un dia meu amigo d’aqui / trist’e coitad’...||1212.9 chorou muito dos seus olhos enton / e foi coitado no seu coraçon||1220.2 Sej’eu fremosa con mui gran pesar / e mui coitada no meu coraçon||1223.7 – Pois vós sodes por mí tan coitado, / quando quiserdes, falade migo||1226.7 mais vej’eu vós máis coitada||1238.7 E tan coitad’é, ..., / que o non pode guarir nulha ren / de morte ja se lh’eu non faço ben||1238.13 Dizen que é por mí coitad’assi / que quantas cousas eno mundo son / non lhi poden dar vida se eu non||1240.2 e vi-o tan coitado / por vós que nunca vi tant’ome nado||1240.7 mais non vos maravilhedes / d’andar por mí coitado meu amigo||1245.7 Quisera-m’eu non aver jurado, / tanto vos vejo viir coitado / à mia mesura||1258.1 Ai meu amigo, coitada / vivo porque vos non vejo||1260.10 ca viv’oj’eu tan coitada / que me non pode guarir ren / [de morte se cedo non ven]||1273.19 e se el coitad’é / por mí e eu por el, per bõa fe||1278.3 Tres moças cantavan d’amor, / mui fremosinhas pastores, / mui coitadas dos amores||1278.9 Todas tres cantavan mui ben / come moças namoradas / e dos amores coitadas||1281.7 Tan muito mi dizen que é coitado / por mí, ..., / que non dorme||1284.7 O que vistes esse dia / andar por mí mui coitado / chegou-m’ora seu mandado||1284.16 Eu serei por el coitada, / pois el é por mí coitado||1284.17 Eu serei por el coitada, / pois el é por mí coitado||1287.1 Como vivo coitada, madre, por meu amigo||1287.3 e por el vivo coitada!||1287.4 Como vivo coitada, madre, por meu amado||1289.7 ca meu amig’é por mí coitado||1289.16 ca meu amig’é por mí coitado||1292.4 na ermida do Soveral / u m’el fez muitas vezes coitada estar||1293.5 e dizen-mi que é coitado / por mí o perjurado||1308.7 ca mi diss’o mandadeiro que é por mí mui coitado||1341.13 e, per saber que lh’el mostrou, o ten / tan coitado que a morrer conven||1376.1 Nostro Senhor, com’eu ando coitado / con estas manhas que mi quisestes dar||1390.15 Pero, tanto que s’el sentio coitado, / ..., / log’el ouve por seu filh’enviado||1394.2 Fernand’Escalho leixei mal doente / con olho mao tan coitad’assi / que non guarra||1401.2 – Senhor, eu quer’ora de vós saber, / pois que vos vejo tan coitad’andar / con amor||1401.16 – Senhor, direi-vos que oi dizer / a quen del foi coitado gran sazon||1524.8 E deste mal sempr[e] é mui coitado / e non guarra ja del||1529.10 e, pois eu vi que era mal coitado, / mandei-o ben caentar e cobrir||1532.1 Maria Perez, and’eu mui coitado / por vós, de pran, máis ca por outra ren||1552.11 [e] el, come ome desmesurado / contra elas, que andan mui coitadas||1589.27 e per ensinar a molher / coitada, que a vós veer, / sen[h]or, que non souber ambrar||1604.1 Non sei no mundo outro omen tan coitado / com’oj’eu vivo, de quantos eu sei||1617.2 e traz-me mui coitado / mia senhor do bon parecer||1617.26 ca tan coitado sejo / pola mia senhor do bon sén||1621.10 e agora ei coitad’a viver / e non son poucas, par Deus, mias rancuras||1631.1 Ũa donzela coitado / d’amor por sí me faz andar||1643.19 pero, se pobr’ou coitado passar / per aquel porto, sabe-lo-á albergar||1658.1 Os de Burgos son coitados, / que perderon Pedr’Agudo||1668.21 non se ria pois de vós na pousada / este marido que vos ten coitada||1674.8 ca x’anda tan coitado / que, se vós oje migo non jouverdes, / sera sandeu
67.3 Quen oje maior cuita ten / d’amor eno seu coraçon / de quantos del cuitados son, / Nostro Senhor lhe ponha i / conselho||74.1 Tanto me senç’ora ja cuitado / que eu ben cuido que poder / non aja ren de me valer||112.8 Por quantas vezes m’ela fez chorar / con seus desejos [e] cuitad’andar||118.13 E que farei eu, cativ’e cuitado?||129.15 devia-s’a nembrar do seu / omen coitad’e a doer / de tan cuitado, mia senhor, / com’oj’eu vivo||164.2 Quer’eu a Deus rogar de coraçon, / com’ome que é cuitado d’amor||188.6 e, mal pecad’, assi viv’eu / cuitad’, ...||529.8 E non vos pes de vos veer, ca tan / cuitad’ando que querria morrer||540.1 Senhor, cuitad’é o meu coraçon / por vós||738.3 pero mi-o eu cuitado vi / e m’el ante muito rogou / que lhi perdoasse, non quix||781.13 Com’estou d’amor cuitada!||1303.4 Porque sei ca mi quer ben e porque ven i mui [cui]tado, / irmana, treides comigo||1372.8 [E] eu cuitado non chegaria / por comprar corpo tan ben talhado!
[últ. rev.: 27/04/2017]