Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Words with C
cono masc. n. 'vulva, pop. cona'
PrintChange view
482.2 Fui eu poer a mão noutro di- / -a a ũa soldadeira no con’, / e disse-m’ela: ...||1426.11 vós non sodes grav’en pedir aver / por vosso con[o]||1440.8 mal a roe / a g[r]ossa pixa misquinha, / que lhi no seu cono moe||1440.20 vós, Marinha Ca[a]doe, / avede-lo con’usado, / que non pode teer vedo||1511.5 e el ten sempr’o cono sobejo||1511.8 [e] fod’el bon con’e jaz caente||1525.7 o que ten cono mercado, / se lhi por el dan folhelho||1525.15 mais, par fe, sen mal engano, / non terria por guisada / cousa, se el-rei quisesse, / de molher cono nen nada / vender se o non ouvesse||1525.24 e ela, por que promete / cono, poi-lo dar non pode?||1586.1 Pedi eu o cono a ũa molher, / e pediu-m’ela cen soldos enton||1586.9 Fazen soldada do ouro, que val / mui máis ca o vosso cono, de pran||1586.12 por én devedes do cono faz[er] / soldada||1593.2 Mari’Mateu, ir-me quer’eu d’aquen / porque non poss’ũu cono baratar||1593.6 Mari’Mateu, Mari’Mateu, / tan desejosa m’es de cono com’eu!||1593.7 E foi Deus ja de conos avondar / aqui outros, que o non an mester||1629.12 tapo-t’ao primeiro sono / da mia pissa o teu cono
[last updated: 4/25/17]