Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Words with C
corpo masc. n. 'corpo, materia orgánica do ser humano como entidade física, persoa'
PrintChange view
459.7 e des i pera meu corpo levarei ta[l] guisamento||480.19 e Vilar de Paos ar foi comprar / pera seu corp’, ...||584.1 – De que morredes, filha, a do corpo velido?||584.4 – De que morredes, filha, a do corpo louçano?||809.15 E do meu corpo que sera, senhor, / quand’el d’ala o vosso desejar?||813.22 Pera chegar ao ferid[o] / e servir mí, corpo velido||813.27 Pera chegar ao fossado / e servir mí, corpo loado||926.23 porque fez Deus o vosso corpo atal / en que nunca pode omen saber mal / nen sabera||985.1 Senhor do corpo delgado, / en forte pont’eu fui nado||1300.2 Eno sagrado, en Vigo, / bailava corpo velido||1300.5 En Vigo, no sagrado, / bailava corpo delgado||1300.7 Bailava corpo delgado, / que nunc’ouver’amado||1300.10 Bailava corpo velido, / que nunc’ouver’amigo||1334.18 pero parece de corpo pequeno||1349.7 ca mi disse que queria / seer ante mal talhada / que aver corpo delgado||1368.16 ca mi-o ten forçado / e do corp’alongado||1372.9 [E] eu cuitado non chegaria / por comprar corpo tan ben talhado!||1449.18 As que son per natureza / corpos d’ũa parecença / junta[n]-s’e fazen nacença||1487.13 con gran perda do que ei guaanhado / ou da maior parte do que ouver / per ventura ou do corpo ou da molher||1524.7 que o guarria mui ben deste mal / quen lh’o corpo metess[e] a ventura||1588.2 Maior Garcia ést’omiziada, / que tanto guarda seu corpo, de pran, / que ja de noite nunca ela man, / como as outras, na sua pousada||1607.17 E os mouros pense de os matar, / ca de todos gran desonra colheu / no corpo, ca non en outro logar

aventurar o(s) corpo(s) 'arriscar a vida'
1524.13 se lh’o corpo non aventuran i, / non guarra ja, ca jaz desacordado||1524.20-21 ca lhi non pode nulha ren prestar / se lh’o maestre non aventurar / o corpo, ca x’á mui gran maloutia
1480.7-8 Aventuremos / os corpos e ala entremos
fazer-se perda do corpo 'morrer'
62.10-11 ca deste poder, / que mi Deus faz atal aver / que vos vejo, fara-xe-m’én / perda do corpo e do sén / u vos eu veer non poder
perder (o) corpo 'morrer'
186.25 pois que o corpo perço||187.9 O corpo perç’e, ..., / non á i máis nen posso máis saber / nen moor perda non poss’eu osmar||222.6 e nunca tal pesar / me façades, meu Senhor Deus, veer / per que eu aja o corp’a perder||222.15 ca perderei eu o corpo, mais non / tan gran pesar||357.5 perç’eu o corp’, e vós perdedes i / vossa mesura e quant’eu valh’en mí||563.16-17 porque perço quanto vos [eu] direi: / o corp’e Deus||807.12-13 morrer assi com’eu moir’e perder, / meus amigos, o corp’, ...||977.8-9 Maravilho-me como non perdeu / o corpo per quantas terras andou / por min||1005.6-7 perder-s’-á el e poss’eu [i] perder / o corp’, e vós, madr’, o vosso por mí||1263.14-15 devi’a perder / o corpo, ca non outr’aver||1263.20-21 e assi é / que perderei, per bõa fe, / o corpo, ca non outr’aver||1496.12-13 [con] atal lhi leixasse Deus perder / a erdad’e o corp’e o aver
Só existe un único caso en que non aparece o artigo nesta expresión verbal
1536.10-11 Preguntad’, ..., / como perdeu, na guerra que passou, / corp’e amigos
tolher + det. + corpo 'danar fisicamente'
197.17 tolhe-mi o corpo que ja nunca dia / éste, nen noite||1597.16 ca Deus me tolha o corp’e quant’ei
1084.16 Deus mi tolha este corp’e quant’ei
14.44-45 Que prazer / avedes de me tolher / meu corpo, que vos servia?
[last updated: 5/18/17]