Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
quan relat. adv. 'canto, como, o moito que'
PrintChange view
6.3 nen quan apost’eu sei negar / o amor, que lh’ei a ‘ncobrir||30.3 pois sabe ja quan grand’amor / lh’ei||31.20 Pois eu entendo, mia senhor, / quan pouco proveito me ten / de vos dizer quan grand’amor / vos ei||31.21 Pois eu entendo, mia senhor, / quan pouco proveito me ten / de vos dizer quan grand’amor / vos ei||36.3 Pero que mia senhor non quer / que por ela trobe per ren / nen que lhi diga quan gran ben / lhi quero||44.7 Eu lhi dixi quan grand’afan / me faz o seu amor sofrer||60.32 nunca vos poderei / tan muit’en mia coita falar / que vos per ren possa mostrar / quan grave m’é de padecer||137.26 E direi-vos, fremosa mia senhor, / pois vos non vir, quan perdud’eu serei||139.12 pero Deus sabe quan de coraçon / oj’eu vos amo||142.3 Quantos entenden, mia senhor, / a coita que me por vós ven / e quan pouco dades por én||166.14 ca eu por que ei a dizer / o por que m’ajan de saber / quan gran sandece comecei||170.15 E, Deu-lo sabe, quan grav’a min é / de lhes dizer o que sempre neguei!||186.12 quando a vejo quan fremosa é / e a vejo falar, per bõa fe, / teend[o] olho, saio de meu sén!||204.7 que lhi non pudi nulha ren dizer / catando quan fremoso parecia||204.10 e quand’eu vi quan fremoso dizia / quanto dizer queria||217.9 Mais valha-me contra vós, por Deus, i / vossa mesura e quan gran pavor / eu ei de vós||219.3 nen ar sabe quan gran pavor / ei oj’eu dela, cuido-m’eu||227.13 E, u eu vi quan fremoso falava / e lh’oi quanto ben disse dizer, / tod’outra ren me fez escaescer||250.5 se soubess’el quan pouc’eu daria / por sa sanha, non s’as[s]anharia||323.10 E, se m’ende [a]lguen pedir / a conselho, per bõa fe, / direi-lh’eu quan gran coita é||413.19 Por quan mansa e por quan de bon prez / e por quan aposto vos fez falar / Nostro Senhor||413.19 Por quan mansa e por quan de bon prez / e por quan aposto vos fez falar / Nostro Senhor||413.20 Por quan mansa e por quan de bon prez / e por quan aposto vos fez falar / Nostro Senhor||498.11 ca El sabe ben quan de coraçon / vos eu am’e [que] nunca vos errei||535.2 Ai senhor fremosa, por Deus / e por quan boa vos El fez, / doede-vos algũa vez / de min e destes olhos meus||619.10 que, de quan ben parecia, / que tod’era seu quebranto||633.18 por qual doaire (quan ben apostado!) / na sa face fremosa conhoci||694.9 Quen lh’ora dissesse quan trist’oj’eu sejo / e quant[o] oj’eu, mui fremosa, desejo / falar-lh’e vee-l’! ...||739.7 E, se soubesse quan sen meu grado / non fiz por el quant’eu quisera enton / fazer||747.16 e diz el que jaz morrendo / cuidand’en quan fremosa me Deus fez||850.12 e quan pouco mi durará / mia sanha e quan ben mi sera / se vos posso desensanhar||850.13 e quan pouco mi durará / mia sanha e quan ben mi sera / se vos posso desensanhar||987.10 que ja no mundo sempr’an que dizer / de quan ben soube conquerer Sevilha||1090.3 e quan fremosa vos fezo nacer, / quan ben vos fez parecer e falar||1090.4 e quan fremosa vos fezo nacer, / quan ben vos fez parecer e falar||1091.13 porque me nembra quanto a servi, / e quan viçoso [fui] mentr’i guari||1091.14 e quan gran viç’a mí fez Deus perder||1092.7 e grave dia mi fez enton Deus / veer quan ben parece parecer||1316.18 manden taes panos vender / por quan pouco por eles dan||1415.13 e todos me preguntarán / se vos saberei eu servir / quan ben o soubestes guarnir / de quant’el avia sabor||1576.12 e non pensamos / quan pouco sa requeza logr’o caneno

quan muito1 'canto, o moito (subst.) que'
127.2 Ai mia senhor, se eu non merecess[e] / a Deus quan muito mal lh’eu mereci, / d’outra guisa pensara El de mí||500.6 a quen direi / quan muito mal [lev’e] levei / por vós senon a vós, senhor?||695.5 nulha parte non sabedes / de quan muito mal, amigo, / sofro se falardes migo||1090.2 Senhor fremosa, non pod’om’osmar / quan muito ben vos quiso Deus fazer||1092.9 E grave dia mi fez entender / Deus quan muito ben eu dela ‘ntendi||1092.25 grave dia desejei / quan muito ben m’ela fez desejar
quan pouco quer 'un pouquichiño'
92.13 e de provar / se me queria consentir / quan pouco quer sol de mi oir / a cuita que me faz levar||1494.6 se vos desvia quan pouco xi quer, / ides log’ome trager come can

quan ... tan 'can ... tan'
1312.5 «Quan longe d’olhos, tan longe de coraçon»
tan muito ... quan muito 'tanto ... canto'
1098.1-2 Meu Senhor Deus, pois me tan muit’amar / fezestes, quan muit’amo, ũa molher, / rogue-vos outren quanto xi quiser
tan muito (subst.) quan muito 'tanto (subst.) canto'
526.3 que ést’aquel’en que vos mereci / tan muito mal quan muito vós a mí / fazedes
tan ... quan 'tan ... tan'
1192.4-5 rog’eu a Deus, ..., / que vos faça tan ledo seer migo / quan leda fui oj’eu quando vos vi||1192.16-17 faça-vos Deus en algũa sazon / seer migo tan led’e tan pagado / quan leda fui oj’eu [quando vos vi]||1192.16-17 faça-vos Deus en algũa sazon / seer migo tan led’e tan pagado / quan leda fui oj’eu [quando vos vi]

quan muito2 adv. phr. quant. 'canto, o moito que'
146.7 e valha-me quan muito vós valedes||219.1 Quan muit’eu am’ũa molher / non o sabe Nostro Senhor||312.4 e falarei con el muit’i / en quan muit’á que a non vi||787.13 Mui ben vej’eu quan muito lhi pesou / a meu amig’en se d’aqui partir||1607.11 nen soube catar / quan muit’a dona per esto perdeu
[last updated: 5/2/18]