Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA
ILLA Linguistics and Literary Research Group
Universidade da Coruña
Glosario
da poesía medieval profana
galego-portuguesa
Words with A
[acoomiado], [acoomiada] p. pple. de acoomiar
PrintChange view
148.8 netas de conde quer’eu cometer, / que me seran máis pouc’acoomiadas!
[last updated: 4/25/17]